MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:"

Transkript

1 Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş olmasına rağmen, yeniden suç işlemesidir. Yeniden suç işleyen bu kişiye mükerrir denir. Ceza hukuku açısından kişinin tekrar suç işlemesi, onun suç işlemede gösterdiği kararlılık toplum açısından tehlikeliliğini ifade eder. İlk defa suç işleyen bir suçlu ile, daha önceden bir ve birden fazla suç işleyen mükerrir suçlu, suç işlemeyi itiyat haline getiren itiyadi suçlu, suçu meslek edinen suçlu veya örgüt mensubu suçluların, toplum açısından gösterdikleri tehlikelilik aynı oranda ve boyutta değildir. Bu nedenle her ceza kanununda ilk defa suç işleyenlere nazaran, mükerrir, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen, örgüt mensubu kişiler hakkında daha ağır cezai yaptırımlar düzenlenmiş, bu kişiler hakkında özel ve daha sıkı infaz rejimleri öngörülmüştür. Ceza hukuku sistemlerinde, mükerrir kişinin, yargılanırken alacağı cezada belli oranda artırım yapılması veya ceza kesinleştikten sonra infazında cezaevinde kalacağı sürede belli oranda artırım yapılması düzenlenmiştir. II TÜRK CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR : 1 - Eski 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda tekerrür: Eski TCK. nın 81. maddesinde açıklanmış, cezada artırım nedeni olarak düzenlenmiştir. Yargılama aşamasında mahkemece re sen dikkate alınır. Mahkeme yargıladığı sanığın sabıka kaydına göre, şartları varsa tekerrürden dolayı cezada belli oranda artırım yaparak hükmünü oluşturur. Eski TCK. da tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için önceki tekerrüre esas alınan cezanın mutlaka infaz edilmiş olması gereklidir. 2- Yeni 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda tekerrür: Yeni TCK. nın 58. maddesinde açıklanmış, cezada artırım nedeni değil, infaz aşamasında dikkate alınması gereken bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir. Tekerrür dolayısıyla kişinin cezasında artırma yapan sistemden vazgeçilmiştir. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, önceki mahkumiyetin infaz edilmesi değil kesinleşmesi aranmış (TCK. nın 58/1. md.si), ancak tekerrüre ilişkin sürelerin işlemeye başlaması açısından önceki mahkumiyetin infaz edilmiş olması şartı (TCK. nın 58/2. md.si) aranmıştır Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 108. maddesinde tekerrür: Mükerrir kişinin infazının ve müddetnamesinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı, açıklanmıştır. III SAYILI TCK. YA GÖRE, TEKERRÜRÜN UYGULANMA KOŞULLARI: 1- Sanığın önceden bir suç işlemiş olması ve bu suçtan verilen mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması gerekir.

2 2 2- Sanığın yeni bir suç işlemiş olması, a- Bu yeni suçun, önceki mahkumiyetin 5 yıldan fazla hapis cezası olması halinde, söz konusu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde işlenmesi gerekir. b- Bu yeni suçun, önceki mahkumiyetin 5 yıldan az hapis cezası veya adli para cezasına ait bir ceza ise bu cezanın infazından itibaren 3 yıl içinde işlenmesi gerekir. 3- Sanığın gerek önceki mahkumiyetinde, gerekse suçu işlediği sırada, 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. (18 yaşını doldurmadan önce küçüklerin işledikleri suçlar hiçbir şekilde tekerrüre esas olmaz) 4- Kasıtlı suçlarla - taksirli suçlar ve sırf askeri suçlarla - diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanamayacağından, tekerrüre esas alınan suç ile sonradan işlenen suçun, suç ayrımı açısından aynı türde olması gerekir. 5- Tekerrüre esas alınan önceki mahkumiyet yabancı ülke mahkemelerinde verilmiş bir karar ise, ilama konu suçların kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçlarından birisi olması gerekir. Ceza Mahkemesi yargılama aşamasında, sanığın mükerrir olup olmadığını re sen araştırmakla yükümlüdür. Mahkeme hakimi re sen kişinin sabıka kaydını dikkate alarak, 5237 Sayılı TCK. nun 58/2. maddesindeki; Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl lık, Sürenin geçip geçmediğini araştıracak, bu süreler geçmemiş ise ve diğer şartları da taşıması halinde, cezada artırım değil Mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın infazından sonrada denetimli serbestlik tedbirin uygulanmasına karar verecektir. Bu durum 5237 Sayılı TCK. nun 58/7 maddesinde Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. şeklinde düzenlenmiştir. Mahkeme kararında ayrıca mükerrirliğe esas alınan cezanın ne olduğunu, hangi mahkemece verildiğini ve ceza miktarını da göstermesi gerekir. Hatta mükerrirliğe esas alınan birden fazla ceza var ise, ceza mahkemesinin kararında, mükerrirliğe esas aldığı cezaları ve mahkemelerini, ceza türü ve miktarını ayrı ayrı belirtmesi gerekir, ayrıca infaz aşamasında hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağını açık olarak belirtmesi gerekecektir. Bu durum infaz aşamasında ve müddetname düzenlenmesinde son derece önemlidir. Zira İnfaz C.Savcısı, kendisine kesinleşmiş olarak gelen ceza mahkemesinin kararına bakarak infazı yapacak, müddetnameyi hesaplayacaktır. Eğer kararda mükerrirliğe esas alınan cezalar belirtilmemiş ise ve mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemiş ise, İnfaz C.Savcısı normal olarak infazı yapacaktır. Bu nedenle mahkemenin kararında bu hususların belirtilmesi son derece önemlidir. Müddetname yapılırken, hükümlünün mükerrirliğe esas alınan birden fazla cezası var ise, bu cezalardan en ağırı dikkate alınarak müddetname hesaplanacaktır. Bu durum 5275 Sayılı CGTİHK nun 108/2 maddesinde, Tekerrür nedeniyle koşullu salıverilmesine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz şeklinde belirtilmiştir. Diğer taraftan infaz aşamasında mükerrirlerin müddetnamesi yapılırken, hükümlü ikinci defa mükerrir ise, şartla tahliyeden yararlanamayacaktır. Cezası bihakkın infaz edilecektir. Bu durum 5275 Sayılı CGTİHK nun 108/3 maddesinde, İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez şeklinde belirtilmiştir.

3 3 Ceza mahkemesi hakimi, hakkında tekerrür hükümleri uygulanan sanığın kararını yazarken, şu hususlara dikkat etmelidir: a- Sanık hakkında kararda, sanığın mükerrirliğe esas alınan bir veya birden fazla cezası var ise, mükerrirliğe esas alınan cezalarını, mahkemelerini, suç tarihlerini, ceza türü ve miktarlarını ayrı ayrı belirtmesi, (5237 sayılı TCK.nın 58/7. md.si gereği) b- Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüşse, hapis cezasına karar vermesi gerektiği, (5237 sayılı TCK.nın 58/3. md.si gereği) c- Sanık hakkında kararda, sanık 18 yaşından küçük ise mükerrir bile olsa, hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağını belirtmesi, (5237 sayılı TCK.nın 58/5. md.si gereği) d- Sanık hakkında kararda, sanık ikinci defa mükerrir ise, bu durumu belirtmesi, (5275 Sayılı Yasanın 108/3 md.si gereği) e- Sanık hakkında kararda mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağını belirtmesi gereklidir. (5237 sayılı TCK.nın 58/7. md.si gereği) Aksi halde İnfaz C.Savcısı, hükümlünün ilgili dosyasını isteyip, sabıka kayıtlarına bakarak kişinin mükerrirliğe esas alınan cezalarının ne olduğunu, ikinci defa mükerrir olup olmadığını araştırmak zorunda kalacak, bu da yeterli olmayıp ilgili mahkemeden infazda tereddüt olduğu nedenle karar almak durumunda da kalacaktır. IV - MÜKERRİRLİĞE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASI, HANGİ HALLERDE GEÇERLİDİR? Mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verebilmek için, hükümlünün yargılandığı suçun suç tarihi tarihinden sonra olmalıdır. Çünkü 5237 Sayılı TCK. nun 7/3 maddesi, ilk yürürlüğe girdiğinde İnfaz rejimi yönünden, hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır denilmekte idi tarih ve 5377 Sayılı Yasanın 2.maddesiyle, 5237 Sayılı TCK. nun 7/3 maddesinde yapılan değişiklik ile Hapis cezalarının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç, infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır prensibi gelmiştir Sayılı Yasanın 2.maddesiyle, 5237 Sayılı TCK. nın 7/3 maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih, tarihidir. Bu tarih son derece önemlidir. Hakim tarafından re sen dikkate alınmalıdır. Yani mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verebilmek için öncelikle sanığın suçu işlediği tarihin tarihi ve sonrası olmalıdır. Aksi taktirde mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilemeyecektir. Bu konuda, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin tarih, 2005/20195 Esas ve 2006/4283 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5237 sayılı TCK.nın 7/2. md.si hükmüne göre, Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur sayılı TCK.nın 7/3.Mmd.sine göre ise, hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverme ve tekerrür ile ilgili olanlar hariç, infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır.bu kurallara aykırı olarak sanıkların adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle suç tarihinde yürürlükte olmayan, infaz rejimi ile ilgili bulunan ve sanık aleyhine sonuç doğuran 5237 sayılı TCK nın 58 maddesinin 6.fıkrası gereğince sanığın cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan bozulmasına karar verilmiştir.

4 4 Yine, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin, tarih ve 2006/7606 esas, 2007/1615 sayılı kararında tarih ve 5377 Sayılı Yasanın 2. maddesiyle 5237 Sayılı Yasanın 7/3. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, tarihinden önce işlenen suçlar yönünden, mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanamayacağı belirtilmektedir. Yargıtay Kararlarından da anlaşılacağı üzere : 1-Sanığın yargılandığı suçun suç tarihi tarihinden önce ise, sanık hakkında lehe kanun prensibi gereği, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmeyecektir. 2-Sanığın yargılandığı suçun suç tarihi ten sonra ve tekerrüre esas alınan cezaların suç tarihleri ten önce ise, ayrıca TCK. nın 58. maddesindeki şartlarını da taşıyor ise, mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilebilecektir. Sanığın yargılandığı suçun suç tarihi ten önce olmasına rağmen, ceza mahkemesince mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmesi halinde, İnfaz C.Savcısı, infazda tereddüt olduğundan bahisle, 5275 Sayılı Yasanın 98/1. maddesi gereğince ilgili mahkemesinden karar isteyebilecektir. Ceza Mahkemesinin tekerrürle ve denetimli serbestlikle ilgili olarak, her zaman karar vermesi mümkündür. Nitekim Yargıtay 9. Ceza Dairesinin tarih, 2005/6231 esas, 8238 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5237 Sayılı TCK.nın 58.md. sinin kapsamı ve amacından da anlaşılacağı üzere, bu hususlar ceza değil, cezaya bağlı olarak uygulanacak infaz rejimi ile ilgili olup, bu konunun gerek Yargıtay Ceza Genel Kurulunun gerek Yargıtay Ceza Dairelerinin uygulamalarına göre kazanılmış hak oluşturmayacağı, hükümlü hakkında anılan maddenin uygulanması konusunda (mükerrirlik ve denetimli serbestlik konusunda) her zaman karar verilmesi mümkündür. denilmektedir. Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere, mükerrirlik ve buna bağlı olarak denetimli serbestlik konusunda, ceza mahkemesinden her zaman karar istenmesi, ceza mahkemelerince de karar verilmesi mümkündür. Sonuç olarak, ceza mahkemeleri kararında, sanığın işlediği suçun suç tarihi ten sonra ise, önceden işlediği tekerrüre esas cezaları var ise, TCK. nun 58/2 maddesindeki süre şartlarını ve bu maddede ki diğer şartları da taşıyor ise, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verecek, kararında hem bu durumu, hem de mükerrirliğe esas alınan cezaları ayrı ayrı gösterecektir. V - YUKARIDA AÇIKLANAN DURUMLARA GÖRE, MÜDDETNAME ÖRNEKLERİ : ÖRNEK-1- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi, 01.Nisan.2005 dir ve 2 yıl hapis cezası almıştır. Mahkeme hükümlünün sabıka kaydında bulunan önceki hapis cezalarından dolayı TCK. nun 58. maddesi gereği, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar vermiştir. Bu durumda müddetname nasıl yapılacaktır? Yukarıda açıklandığı üzere, mükerrirlere özgü infaz rejimi ancak ten sonra işlenen suçlar için söz konusu olabileceğinden, İnfaz C.Savcılığı ilgili mahkemesinden 5275 Sayılı Yasanın 98/1. maddesi gereği infazda tereddüt olduğunu belirterek karar isteyecektir. Mahkeme, bu konuda her zaman karar vermesi mümkün olduğundan, suç tarihi itibarıyla mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmamasına karar verecektir. Hükümlü hakkında, suç tarihi itibarıyla eski infaz yasası lehe olduğundan, 647 Sayılı Yasanın 19. md.si gereği (1/2 ve ayda 6 gün indirim) yapılarak müddetname düzenlenecektir.

5 5 ÖRNEK-2- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi, 01.Mayıs.2006 dır. Hükümlü suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçüktür, mahkeme hükümlü hakkında suç tarihi ten sonra olduğundan ve önceden sabıkası da olduğundan, yaşını dikkate almadan mükerrirlere özgü infaz rejimine karar vermiş ise, bu durumda İnfaz C.Savcısı nasıl müddetname yapacaktır? Eski 2253 Sayılı Yasanın 12/3 maddesinde ve Yeni 5237 Sayılı TCK.nın 58/5 maddesinde belirtildiği üzere Filili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. Yani çocuk hükümlüler hakkında tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda İnfaz Savcısı çocuğun müddetmamesini yaparken mükerrirlere özgü infaz rejimini uygulamayacak, ilgili mahkemesinden de 5275 Sayılı Yasanın 98/1. maddesi gereği infazda tereddüt olduğunu belirterek karar isteyecektir. Mahkeme bu konuda bir karar vermez ise, 5271 sayılı CMK. nın 309. md. si gereğince kanun yararına bozma ( Yazılı emir ) yoluna gidecektir. ÖRNEK-3- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi dır. Hükümlü 2 yıl hapis cezası almıştır. Mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Tekerrüre esas alınan cezalarının suç tarihleri tarihinden öncedir. 1 ay hapis ve 3 ay hapis cezaları olmak üzere, iki ayrı ilamı vardır. Bu hükümlünün müddetnamesi nasıl hesaplanacaktır? Suç tarihi itibarı ile mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verildiğinden, müddetname düzenlenirken 5275 Sayılı Yasanın 108. maddesi dikkate alınacaktır. 2 tür müddetname düzenlenecektir. a) 5275 Sayılı Yasanın 107/2 maddesine göre, (1/3 indirimden) müddetname yapılacak, 108/2 maddesi gereğince Tekerrür nedeniyle koşullu salıverilme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamayacağı nedenle, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 3 ay hapis cezası şartla tahliye tarihine eklenecektir. b) 5275 Sayılı Yasanın 108/1-c maddesine göre ( 1/4 indirimden ), ikinci müddetname düzenlenecektir. Bu 2 müddetnameden: - (1/3 indirim + tekerrüre esas alınan en fazla ceza eklenince) yapılan müddetnamenin şartla tahliye tarihi, (1/4 indirim) ile yapılan müddetnamenin şartla tahliye tarihini geçiyor ise, (1/4 indirim) den yapılan müddetname geçerli olacaktır. - Aksi taktirde, (1/4 indirim) den yapılan müddetnamedeki şartla tahliye tarihini geçmiyor ise, (1/3 indirim + tekerrüre esas alınan en fazla ceza eklenerek) yapılan müddetname uygulanacaktır. Sonuç olarak, bu 2 müddetnameden hangisi hükümlünün lehine ise o uygulanacaktır. a) 1. olarak yapılan müddetname: 2 yıl hapis, 2 x 365 = 730 gün, = 243,3 ( lehine 244 gün ) = 486 gün, 486 gün olan şartla tahliye süresine, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 3 ay hapis süresi ( 90 gün ) eklenir = 576 gün yatacağı süre bulunur. b) 2. olarak yapılan müddetname: 2 yıl hapis, 2 x 365 = 730 gün, = 182,5 ( lehine 183 gün )

6 = 547 gün yatacağı süre bulunur. 6 Sonuç olarak, bu yapılan iki müddetnameden, hükümlünün lehine olan (1/4 indirimden) yapılan müddetname olduğundan, mükerrir hükümlü hakkında bu 2. müddetname (547 gün) uygulanacaktır. Yani 5275 sayılı yasanın 108/1-c md. dikkate alınarak yapılan müddetname geçerli olacaktır. ÖRNEK-4- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi tarihidir. Hükümlü 3 yıl hapis cezası almıştır. Mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Tekerrüre esas alınan cezalarının suç tarihleri ten önce olup, 2.500,oo-YTL. adli para cezası ve 2 ay 15 gün hapis olmak üzere, 2 ayrı ilamı vardır. Hükümlünün müddetnamesi nasıl hesaplanacaktır? Suç tarihi itibarıyla, mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verildiğinden, 5275 Sayılı Yasanın 108. maddesi dikkate alınarak 2 müddetname düzenlenecektir. a) 1. olarak yapılan müddetname: 3 yıl hapis, 3 x 365 = 1095 gün, = 365 gün, = 730 gün, 730 gün olan şartla tahliye süresine, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 2 ay 15 gün hapis süresi ( 75 gün ) eklenecektir. Zira 2.500,oo- YTL. adli para cezası 100,oo-YTL. den hapse çevrilince 25 gün hapis eder, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan ( 75 gün ) eklenecektir = 805 gün yatacağı süre bulunur. b) 2. olarak yapılan müddetname: 3 yıl hapis, 3 x 365 = 1095 gün, = 273,7 ( lehine 274 gün ) = 821 gün yatacağı süre bulunur. Sonuç olarak, bu yapılan iki müddetnameden ( 1/3 indirim + tekerrüre esas alınan cezanın en ağırı eklenerek) yapılan müddetname, hükümlünün lehine olduğu ve (1/4 indirimden) yapılan müddetnamedeki şartla tahliye süresini geçmediğinden, hükümlü hakkında 1.müddetname ( 805 gün ) uygulanacaktır. ÖRNEK-5- Hükümlünün işlediği suçun suç tarihi tarihidir. Ceza süresi 2 yıl 6 ay hapis cezasıdır. Mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Mükerrirliğe esas alınan cezalar 6 ay hapis ve 1 yıl hapis cezasıdır, ancak mükerrirliğe esas alınan 1 yıl hapis cezasının suç tarihi ten öncedir ve 1 yıl hapis cezasına da eski TCK. nun 81. maddesi gereğince tekerrürden artırım yapılmıştır. Bu durumda müddetname nasıl hesaplanacaktır? Bu durumda öncelikle, 5275 Sayılı Yasanın 108/3 maddesi gereğince İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez maddesi dikkate alınacaktır. İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması hangi hallerde söz konusu olacaktır? - İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması, her 2 suçunda suç tarihlerinin ten sonra olan suçlar için söz konusu olacaktır. Yani yargılaması yapılan her iki

7 7 suçun suç tarihleri ten sonra olmalı ve her iki mahkemece de mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmelidir. Ancak bu durumda 5275 Sayılı Yasanın 108/3. maddesi gereği hükümlü hakkında şartla tahliye uygulanmayacak, ceza bihakkın infaz edilecektir. - İkinci defa tekerrürde, hükümlünün yargılandığı suçun suç tarihi ten sonra olup, Mahkemesince mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiş, ancak tekerrüre esas alınan suçun veya suçların suç tarihleri tarihinden önce ise, bu suçlardan birinde eski TCK. nun 81. maddesi gereğince tekerrürden dolayı artırım yapılmış olsa bile, 5275 Sayılı Yasanın 108/3. maddesi bu durumda uygulanmayacak ceza bihakkın infaz edilmeyecektir. Ancak suç tarihi ten sonra olan yargılaması sonunda mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilen hükümlü hakkında, normal mükerrirlere ilişkin müddetmame yapılacaktır. Bu açıklamalar ışığında sorumuzu çözersek, hükümlünün 2 yıl 6 ay hapis cezası konusunda, mahkemece mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmiştir. Suç tarihi ( tarihinden sonra), tarihidir. Tekerrüre esas alınan cezaların suç tarihi tarihinden önce olduğu için, tekerrüre esas alınan 1 yıl hapis cezasına eski TCK. 81. md.sinden dolayı artırım yapılarak tekerrür uygulanmış olsa bile, ikinci defa tekerrür hükmü uygulanmayacak, ceza bihakkın infaz edilmeyecek (yani 5275 Sayılı Yasanın 108/3 maddesi uygulanmayacak), normal mükerrirlere ilişkin müddetname düzenlenecektir. a) 1. olarak yapılan müddetname: 2 yıl 6 ay hapis, 2 x 365 = 730 ve 6 x 30 = 180, = 910 gün, = 303,3 (lehine olarak 304 gün) = 606 gün, 606 gün olan şartla tahliye süresine, tekerrüre esas alınan cezalardan en ağırı olan 1 yıl hapis (365gün) eklenecektir = 971 gün yatacağı süre bulunur. b) 2. olarak yapılan müddetname: 2 yıl 6 ay hapis, 2 x 365 = 730 ve 6 x 30 = 180, = 910 gün, = 227,5 (lehine olarak 228 gün) = 682 gün yatacağı süre bulunur. Sonuç olarak, bu yapılan iki müddetnameden, hükümlünün lehine olan (1/4 indirimden) yapılan müddetname olduğundan, mükerrir hükümlü hakkında bu 2. müddetname (682 gün) uygulanacaktır. Yani 5275 sayılı yasanın 108/1-c md. si dikkate alınarak yapılan müddetname geçerli olacaktır.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİT MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ:

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİT MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİT MÜDDETNAME DÜZENLENMESİ: 1-GENEL İLKELER İnfaz yasalarında yapılan değişiklikler ile Çocuk Müddetnamelerinin hesaplanmasında uygulamada

Detaylı

Adli para cezası, Mükerrirlere özgü infaz rejimi, Kuruma giriş, Hükümlülerin Gözlem ve sınıflandırılması, Hükümlülerin Gruplandırılması

Adli para cezası, Mükerrirlere özgü infaz rejimi, Kuruma giriş, Hükümlülerin Gözlem ve sınıflandırılması, Hükümlülerin Gruplandırılması Adli para cezası, Mükerrirlere özgü infaz rejimi, Kuruma giriş, Hükümlülerin Gözlem ve sınıflandırılması, Hükümlülerin Gruplandırılması Adlî para cezası Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve

Detaylı

CEZANIN TEŞDİDEN VERİLMİŞ OLMASI SANIK LEHİNE OLAN KANUNU UYGULAMA YENİ YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUNDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI

CEZANIN TEŞDİDEN VERİLMİŞ OLMASI SANIK LEHİNE OLAN KANUNU UYGULAMA YENİ YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUNDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI CEZANIN TEŞDİDEN VERİLMİŞ OLMASI SANIK LEHİNE OLAN KANUNU UYGULAMA YENİ YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUNDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRLARININ ARTTIRILMASI "ÖZET" Yerel mahkemece, sanığın satmak amacıyla uyuşturucu

Detaylı

İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU

İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı İNFAZDA DENETİM SÜRESİ KONUSU I- GENEL İLKELER: Denetimli Serbestlik, Türk Hukukumuza yeni girmiş bir kurumdur. Ceza infaz sisteminde uygulamakta olan "denetimli

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI. f) Cezanın İnsan Onuruyla Bağdaşır Nitelikte Olması 4. da) Birim Gün Sayısının Belirlenmesi 11

IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI. f) Cezanın İnsan Onuruyla Bağdaşır Nitelikte Olması 4. da) Birim Gün Sayısının Belirlenmesi 11 IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI Cezalar - 3 1. Cezanın Özellikleri 3 a) Cezaların Şahsiliği İlkesi 3 b) Cezanın Kanuniliği İlkesi 3 c) Cezanın Oranhlılığı İlkesi 4 d) Cezanın Bireyselleştirilebilmesi

Detaylı

Vergi kabahatlerinde ve vergi suçlarında tekerrürün incelenmesi

Vergi kabahatlerinde ve vergi suçlarında tekerrürün incelenmesi Vergi kabahatlerinde ve vergi suçlarında tekerrürün incelenmesi I. GİRİŞ Toplumsal düzenin devamı için hukuk sisteminin varlığı ve buna bağlı olarak hukuk ihlalleri sonucunda ceza yaptırımlarının düzenlenmesi

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALAN, KABUL EDEN VEYA BULUNDURMAK TEDAVİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE KARAR VERMEK

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALAN, KABUL EDEN VEYA BULUNDURMAK TEDAVİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE KARAR VERMEK UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALAN, KABUL EDEN VEYA BULUNDURMAK TEDAVİYE VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE KARAR VERMEK ÖZETİ: Hükümden sonra yürürlüğe giren 5560 sayılı kanun ile değişik 5237 sayılı

Detaylı

YENİ CEZA İNFAZ SİSTEMİMİZİN ANA İLKELERİ VE UYGULAMA

YENİ CEZA İNFAZ SİSTEMİMİZİN ANA İLKELERİ VE UYGULAMA YENİ CEZA İNFAZ SİSTEMİMİZİN ANA İLKELERİ VE UYGULAMA Dr. Hakan KIZILARSLAN 1 A. GENEL OLARAK; İnfazın kelime anlamı yerine getirme, ilamın ise kesinleşme şerhi verilmiş mahkûmiyet hükümleridir. Cezaların

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi

Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi Nejat Özkan *1 GENEL OLARAK Bilindiği üzere 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 sayılı Adli Sicil kanunu ile 3682 sayılı Adli Sicil

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik

Detaylı

ADLİ PARA CEZASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA

ADLİ PARA CEZASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ADLİ PARA CEZASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA Hükümlü V.B.'ın, genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan 5237 sayılı TCY.nın 170/1-c ve 50/1-a maddeleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 13-16 HAZİRAN 2013 - MARDİN Grup Adı : Ceza Hukuku 5. Grup (Grup Umutlar Çiçek Açsın) Konu : İnfaz hukuku Grup Başkanı :Osman ATALAY (Yargıtay

Detaylı

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NE A... ESAS NO : 2004/... KARAR NO: 2006/... UYARLAMA TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K.

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NE A... ESAS NO : 2004/... KARAR NO: 2006/... UYARLAMA TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K. 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NE A... ESAS NO : 2004/... KARAR NO: 2006/... UYARLAMA TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ SANIK) : A.T.K. MÜDAFİİ : Av.Cengiz ALADAĞ Fatih Cad. No:1 Kat:4/12 YALOVA KONUSU : A... 1. Asliye Ceza

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005

ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 9391 ADLÎ SĠCĠL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kabul Tarihi : 25/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/6/2005 Sayı : 25832 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2010/ K. 2010/254 T

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2010/ K. 2010/254 T T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2010/11-236 K. 2010/254 T. 7.12.2010 SİGORTA BEDELİNİ ALMAK AMACIYLA DOLANDIRICILIK ( Suçun 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlendiği/Sanık Hakkında Doğrudan Para Cezasına

Detaylı

Hükümlü Disiplin Ceza ve Tedbirleri - Duraksama Yaratan Sorunlar ve Yanıtlar - Lehe Kanun Uygulaması

Hükümlü Disiplin Ceza ve Tedbirleri - Duraksama Yaratan Sorunlar ve Yanıtlar - Lehe Kanun Uygulaması Hükümlü Disiplin Ceza ve Tedbirleri - Duraksama Yaratan Sorunlar ve Yanıtlar - Lehe Kanun Uygulaması Erhan Günay Avukat YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE ÖRNEKLİ / UYGULAMALI İNFAZ HUKUKUNDA HÜKÜMLÜ DİSİPLİN

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Giriş Ceza hukuku yaptırımlarıyla güdülen amaç,

Giriş Ceza hukuku yaptırımlarıyla güdülen amaç, İzzet Özgenç Giriş Ceza hukuku yaptırımlarıyla güdülen amaç, a) suç işlenmesinin önlenmesi, b) toplumun korunması ve c) kişinin ıslah edilmesidir. Yaptırım Teorisi (Özgenç) 2 Yaptırımlar Cezalar Güvenlik

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

SUÇTA TEKERRÜR VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

SUÇTA TEKERRÜR VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ SUÇTA TEKERRÜR VE MÜKERRİRLERE ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ I. GENEL OLARAK A. KAVRAM Tekerrür, kelime anlamı itibariyle tekrarlama anlamına gelmektedir. 1 Tekerrür, daha önceden işlemiş olduğu bir suçtan

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004

TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

HAPİS CEZASINAMAHKÛM OLANLARIN TİCARET ŞİRKETLERİNDEBELİRLİ BİR SÜRE YÖNETİCİ OLAMAMASI

HAPİS CEZASINAMAHKÛM OLANLARIN TİCARET ŞİRKETLERİNDEBELİRLİ BİR SÜRE YÖNETİCİ OLAMAMASI HAPİS CEZASINAMAHKÛM OLANLARIN TİCARET ŞİRKETLERİNDEBELİRLİ BİR SÜRE YÖNETİCİ OLAMAMASI Mustafa YAVUZ 14 ÖZ Belli bir suçtan mahkûm olanların anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi, limited şirketlerde

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25848)

HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25848) HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINAAYRILMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

BÖLÜM SAYILI TÜRK CEZA KANUNU. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı.

BÖLÜM SAYILI TÜRK CEZA KANUNU. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU BÖLÜM 26 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı: Madde 1 (1) Ceza

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU Türk Ceza Kanunu Kanun No:5237 Resmi Gazete:12 Ekim BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

TÜRK CEZA KANUNU Türk Ceza Kanunu Kanun No:5237 Resmi Gazete:12 Ekim BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Türk Ceza Kanunu Kanun No:5237 Resmi Gazete:12 Ekim 2004-25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1 16/05/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun adı İnfaz ve Ceza Uygulama Hâkimliği Kanunu olarak

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI Page 1 of 92 TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences)

Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) VIA Mağdurlar için Bilgi ve Tavsiye (Victim Information and Advice) Cezalar Hakkında Bilgi (Information About sentences) Bu broşürü başka bir dilde, büyük punto baskı, ses kaseti, kabartma yazı ya da başka

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 KASIM 2013 TEKİRDAĞ Grup Adı : CEZA HUKUKU 12. GRUP Grup Konusu : İNFAZ HUKUKU Grup Başkanı : OSMAN ATALAY ( YARGITAY ÜYESİ) Grup Sözcüsü

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 METİN SORUSU

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 METİN SORUSU Adı Soyadı: Öğrenci No: Sıra No: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER -I VİZE SINAVI 11.11.2013, Saat: 00.00 AÇIKLAMALAR: 1-Sınav süresi 90 dakikadır. 2-Gerekçesiz mevzuat

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237 Kabul Tarihi:26.09.2004 Sayı:25611. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237 Kabul Tarihi:26.09.2004 Sayı:25611. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237 Kabul Tarihi:26.09.2004 Sayı:25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : Yürürlük Tarihi 1 Nisan 2005; Yayımlanması tarihli, sayılı R.G.

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : Yürürlük Tarihi 1 Nisan 2005; Yayımlanması tarihli, sayılı R.G. TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Yürürlük Tarihi 1 Nisan 2005; Yayımlanması 11.10.2004 tarihli, 25610 sayılı R.G. GENEL HÜKÜMLER (Madde 1-75) Ceza Kanununun amacı MADDE 1. Kanunun

Detaylı

CEZA HUKUKU DERS NOTLARI

CEZA HUKUKU DERS NOTLARI CEZA HUKUKU DERS NOTLARI Ceza Kanununun amacı: Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ERCAN BUCAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11651)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ERCAN BUCAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/11651) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ERCAN BUCAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/11651) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler Raportör Başvurucu Vekili : Burhan

Detaylı

ABELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USÜL SUÇA TEŞEBBÜS

ABELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USÜL SUÇA TEŞEBBÜS ABELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USÜL SUÇA TEŞEBBÜS İrtikap ve resmi evrakta sahtecilik suçundan sanıklar A.. K... ve

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi

İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi Ceza Genel Kurulu E: 2009/16.HD-154 K: 2009/282 T: 08.12.2009 İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi Özet: İİY'nin 331. maddesi uyarınca açılan davada 5271 sayılı CYY kurallarının değil,

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI

BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER,

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 2709/m. 2 5271/m. 139, 160, 308 5237/m. 43, 220 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6 ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanığın

Detaylı

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A. : Görevi Kötüye Kullanma (Her iki sanık yönünden) SUÇ TARİHİ : 2014 T.C. ORHANELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DOSYA NO : 2015/24 Esas KARAR NO : 2015/170 [C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2014/311 GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A HAKİM : NURDAN ÖZKAN 125242 KATİP : ZEYNEP

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ BİR KANUN YOLU: KANUN YARARINA BOZMA

OLAĞANÜSTÜ BİR KANUN YOLU: KANUN YARARINA BOZMA OLAĞANÜSTÜ BİR KANUN YOLU: KANUN YARARINA BOZMA Bayram YÜKSEKKAYA 1 1 Avukat, Adana Barosu. 1 ÖZET: Kanun yolu kısaca, bir mahkeme tarafından verilen karara karşı yapılan başvuru olarak tanımlanabilir.

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TUNCAY YAZICI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/735)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TUNCAY YAZICI BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/735) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR TUNCAY YAZICI BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/735) Karar Tarihi: 9/6/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan Üyeler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 27 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29308 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden: YÖNETMELİK TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

CEZA YARGILAMASINDA İYİ HAL İNDİRİMİ/TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ TCK MD. 62 ÜZERİNE BİR İNCELEME

CEZA YARGILAMASINDA İYİ HAL İNDİRİMİ/TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ TCK MD. 62 ÜZERİNE BİR İNCELEME CEZA YARGILAMASINDA İYİ HAL İNDİRİMİ/TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ TCK MD. 62 ÜZERİNE BİR İNCELEME Bayram YÜKSEKKAYA 1 ÖZET: İyi Hal İndirimi olarak halk arasında (ve hatta uygulamacılar tarafından da) bilinen/kullanılan

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği

Yönetmelik. Adlî Sicil Yönetmeliği Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Adlî Sicil Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin oluşturulması, saklanması, ilgililere verilmesi ve silinmesi hususlarını kapsayan bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SĠSTEMĠ CEZA MAHKEMELERĠ-I Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı GENEL OLARAK Adli Yargı İlk derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Hakkındaki Kanunun

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 ÖZET : 2247 Sayılı Kanunun 14* maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığının koşulları gerçekleşmediğinden, bu konudaki başvurunun

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK TEKRAR SUÇ HALİNE GETİRİLDİ

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK TEKRAR SUÇ HALİNE GETİRİLDİ KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK TEKRAR SUÇ HALİNE GETİRİLDİ Özkan ARSLAN 22 ÖZ Ticari hayatın gerektirdiği sürat ve güvenlik ihtiyacı diğer kambiyo senetleri olan poliçe ve bonoya nazaran çekle yapılan ödemelerin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 111

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 111 - K A R A R - 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175. maddesinin dördüncü fıkrasında; Meclisce üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı