İSTANBUL TİCARET ODASI TELEVİZYON SEKTÖR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI TELEVİZYON SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI TELEVİZYON SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Elif Çakır Mayıs, 2004

2 İÇİNDEKİLER I- ELEKTRONİK SEKTÖRÜ Sayfa No 1- Tanımı ve Kapsamı Tarihçesi ve Gelişimi Sektörün Potansiyeli Dünyada Elektronik Sanayii ve Televizyon Sektörü...7 II- TELEVİZYON SEKTÖRÜ 1-Tanımı ve Tarihçesi Gümrük Tarifi Pozisyon No Üretim ve Satış Dış Ticaret...12 A) İhracat...13 B) İthalat Sektördeki Yasal Düzenlemeler İthalat Rejimi Uygulaması Gümrük Birliğinin Sektöre Etkisi Sektörün Sorunları ve Beklentileri Sektörün Güçlü ve Zayıf Yönleri Sonuç ve Değerlendirme...23 Ek.1 Ek.2 Ek.3 Sektördeki İhracatçı Firmalar...24 Sektörde Faaliyet Gösteren Birlikler...24 Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar...24 Kaynakça 2

3 ELEKTRONİK SEKTÖRÜ 1- Tanımı ve Kapsamı Sanayi ve hizmet sektörlerinin hemen tümüne ürün temin etmesi ve eğitimden tıp dünyasına, uzay çalışmalarından ulusal savunma projelerine kadar günlük hayatın her aşamasında kullanılıyor olması nedeniyle ülke ekonomileri açısından vazgeçilmez ve stratejik bir öneme sahip olan elektronik sektörü, katma değeri en yüksek ve tükenmeyen kaynakları kullanma oranı en fazla olan sektör olarak tanımlanmaktadır. Globalleşme süreci ile birlikte dünyanın bilgi ve iletişim toplumu olma yolunda hızla ilerlediği günümüzde, elektronik sektörü ürünlerinin taşıdığı önem giderek artmış ve bilgiiletişim teknolojileri, gelişmiş ülkelerin rekabet üstünlüğü sağlamada kullandıkları en önemli araçlar haline gelmiştir. Elektronik sanayiinin gelişmesinde Ar-Ge faaliyetlerinin önemli rol oynaması sonucu kullanılan teknoloji sürekli olarak yenilenmekte ve bu husus elektronik sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca elektronik sektörü, ağır sanayi kuruluşlarından küçük sanayi işletmelerine kadar her yerde her aşamada ve her işlemde kilit unsur haline dönüşmüş, üretimde sağladığı otomasyon ve verimliliği artırıcı etkenliği ile vazgeçilmez konuma gelmiştir. Çok hızlı gelişen, aynı zamanda bilim ve teknolojinin bütün alanları için itici güce sahip olan elektronik sektörünün alt grupları, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: Elektronik Bileşenler (Komponentler) Bilgisayar Cihazları Telekomünikasyon Cihazları Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar Tüketim Cihazları Söz konusu alt sektörlerin kapsadığı ürünleri ise şu şekilde gruplandırmak mümkündür: Elektronik Bileşenler; 1) Aktif bileşenler; entegre devreler, fasılalı yarı iletkenler, elektronik tüpler, optoelektronik bileşenler ve düz panel ekranlar 2) Pasif bileşenler; kondansatörler, direnç aygıtları, sargılı ve seramik bileşenler 3) Elekro-mekanik bileşenler; bağlantı elemanları, röleler, devre kesiciler, klavyeler, baskılı levhalar, hibrid devreler ve diğer fonksiyonel cihazlar Bilgisayar Cihazları; 1) Büyük, orta ve küçük EDP-Elektronik Veri İşleme Sistemleri 2) Yazıcı, ekran, klavye ve disk sürücüleri gibi EDP donanımları 3) Veri iletişim ekipmanları 4) Daktilo, hesap makinası, yazar kasa, posta ve para makinaları gibi ofis makinaları 3

4 Telekomünikasyon Cihazları; 1) Kamu ve özel santral ekipmanları, radyo haberleşmesi ve kamuya yönelik yayın malzemeleri 2) Faks, teleks, mobil telekomünikasyon ve veri telekomünikasyonu telefonları gibi uç cihazlar 3) Kablo, fiber, mikrodalga, uydu vb. haberleşme türlerine yönelik transmisyon ekipmanları Profesyonel ve Endüstriyel Cihazları; 1) Ölçü ve test aletleri ile hassas ölçüm cihazları 2) Tıbbi ve ortopedik cihazlar 3) Optik cihazlar ve fotoğrafçılık aletleri 4) Saatler ile aksam ve parçaları Tüketim Cihazları; 1) Renkli ve siyah-beyaz televizyonlar, video teypler, video kameralar ve diğer kaydedici cihazlar, CD okuyucuları ve tüm görsel ekipmanlar 2) Kablolu TV dağıtım kutuları ve şifreli yayın çözücüler 3) Antenler, uydu çanakları, otomobillerde kullanılan ses ve trafik rehberlik sistemleri, mobil telefonlar, ev bilgisayarları ve telekomünikasyon uç cihazları (ayrıca video oyunları da genellikle bu sektör içinde değerlendirilmektedir) 2- Tarihçesi ve Gelişimi Televizyon ve elektronik iletişim sistemleri II. Dünya Savaşı ile yaygınlaşmış, özellikle 1945 de transistörün ve daha sonra entegre devre teknolojilerinin geliştirilmesi sonucu, sektör gelişme sürecinin en büyük aşamasını tamamlamıştır. Bu arada tüm entegre devre teknolojilerinin sağladığı avantajlar sayesinde dijital bilgisayarlar çok hızlı bir gelişme ile yaygınlaşma göstermiş ve dijital teknikler elektroniğin tüm alanlarına girerek gelişme hızının daha da artmasını sağlamıştır. Ülkemizde tekstil ve inşaat sanayinden sonra üçüncü büyük sektör olarak kabul edilen elektronik sektörünün gelişimi, 1953 yılında radyo montajı ile başlamış bunu 1960 lı yıllarda kunpörtör, telefon ve santralleri üretimi takip etmiştir yılında televizyon üretimi ve aynı zamanda komponent imalı ile sektörde yan sanayi oluşturulurken, sektör bu yıllarda büyük dış ödemelerin arkasındaki kotalı ithalatın gölgesinde gelişmek zorunda bırakılmıştır. Kota rejiminin uygulanmasıyla radyo, pikap gibi dayanıklı tüketim mallarının ithalatı yasaklanmış, böylelikle 1958 yılından sonra yerli işçilikle montaj çalışmalarına başlanmıştır. Daha sonraları belirli parçaların ithalatına izin verilmesine rağmen yerli işçiliğin artırılması sağlanmış ve 14 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren Montaj Sanayi Talimatı bu alanda tanzim edici bir unsur olmuştur. 19 Mayıs 1964 tarihinde Türkiye de Elektronik Sanayinin kurulması için çalışmalar yapılması yönünde karar alınmış ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Elektronik Sanayinin kurulmasına yönelik fizibilite raporuna yer verilmiştir. 4

5 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Elektrik Sanayii içinde yer alan elektronik sanayii, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ilk defa ayrı bir sektör olarak değerlendirilmiştir lı yıllarda İTÜ nün radyo ve deneysel televizyon yayınları bu alandaki gelişime yardımcı olmuş ve 1968 yılında siyah beyaz televizyonun imalatına başlanmıştır. Yine 1960 lı yılların ikinci yarısında haberleşme cihazları sanayiinin temelleri de atılmıştır. Bu nedenle Türk Elektronik Sanayi açısından dönemi çok büyük önem taşımaktadır li yıllardan sonra PTT yatırımlarının artması ve renkli TV yayınına geçilmesiyle sektör ivme kazanırken, 1982 yılından sonra gerek lisans gerekse yabancı sermaye katkısı ile elektronik sektörünün bir çok dalında üretim yapılabilir hale gelinmiştir lı yıllarda ticari yayın kuruluşlarının oluşması paralelinde bilgisayarların artması, bunlara yönelik profesyonel cihazlara olan iç talebi de büyütmüştür. Bu oluşuma paralel, liberasyon sonrası ihracat artışları ile boyut ve dolayısıyla verimlilik artmış, haberleşme cihazları, güç elektroniği üretimleri gelişmiş, bazı alt sektörler ve özellikle tüketici elektroniği büyüyerek ihracatını artırmıştır. Günümüzde ise bilgisayar entegrasyonu ve monitör üretimleri ile ürün gamı genişletilmiştir. 3- Sektörün Potansiyeli Elektronik sanayi, dünya genelinde ulaştığı 1,3 trilyon dolarlık pazar hacmiyle 21. yüzyılın en fazla iş gücü barındıran sektörü olarak büyük bir gelecek vaad ederken, tek başına bir sanayi dalı olmaktan çıkmış, diğer tüm sektörleri geliştiren lokomotif sektör haline dönüşmüştür. Önceleri montaj sanayi olarak başlamış olan Türk Elektronik Sektörü, bugün çeşitli bakımlardan olgunlaşmış ve belirli birikimlere sahip sanayi kolu haline gelmiştir. Elektronik sektörümüzü alt sektörleri itibariyle incelediğimizde ise; Bileşenler sektöründe gerçekleştirilen üretim miktarları iç talebi karşılayamamakta ve genelde ithal edilen ürünlerin ihracatı yapılmaktadır. Aslında elektroniğin bütün alt sektörlerine girdi temin eden bileşenler sektöründe ithalata bağımlı olmak söz konusu alt sektörün dünya piyasalarındaki ve kurlardaki dalgalanmalardan etkilenmesine ve bunu girdi temin ettiği diğer sektörlere de yansıtmasına yol açmaktadır. Bilgisayar cihazları sektöründe net ithalatçı konumunda olan Türkiye nin donanım alanında ancak pahalı ve ileri teknoloji gerektiren yatırımlarla uluslararası alanda rekabet etme şansı bulunmaktadır. Tüketici elektroniği, Türkiye nin en iyi durumda olduğu alt sektördür. Bu sektördeki firmaların en önemli sorunu ise girdi olarak kullandıkları bileşenler sektörü ürünlerini yurtdışındaki rakiplerinden ithal etmek zorunda olmalarıdır. Ancak son yıllarda tüketici elektroniğinde kazanılan ivmenin etkisinin yakın bir gelecekte telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinde de görülmesi beklenmektedir. Profesyonel ve Endüstriyel cihazlar sektörü ise Türkiye de bir hayli küçük paya sahiptir. Sektörde üretim yapan az sayıdaki firmanın yabancı firmalar karşısında rekabet edememesi sonucu ticarete yönelmiş, bunun sonucu Türkiye net ithalatçı konumuna gelmiştir. 5

6 1990 yılından sonra hızlı bir gelişim gösteren elektronik sanayimiz yılları arasında mevcut yapısını korurken, 1994 yılında reel ekonomideki daralmadan ve Türk Lirası nın develue edilmesinden diğer sektörlerde olduğu gibi olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu gelişmeler sonucu, elektronik sanayii üretiminin GSYİH ye ve İmalat Sanayii Katma Değerine oranı yıllara göre önemli farklılıklar göstermiştir yılları arasında elektronik sanayii üretimi GSYİH ve İmalat Sanayii Katma Değer artışına ayak uyduramamış ve sektörün payı giderek gerilemiştir yılı ise sektör için hızlı gelişmenin başladığı yıl olmuştur. Sektör üretiminin GSYİH ya oranı 1999 yılında % 1,3 düzeyine erişirken İmalat Sanayi Katma Değerine oranı % 6,8 e ulaşmıştır. 90 lı yılların ikinci yarısında ise üretim ve ihracatta istikrarlı bir artış gösteren sektör en hızlı yükselişini 1997 yılında yaşamıştır yılına kadar yükselen bir performans gösteren Türk elektronik sanayii, Kasım 2000 ve Şubat 2001 de yaşamış olduğumuz finansal krizlere ve akabinde Amerika da yaşanan 11 Eylül terörünün dünya ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etkilere bağlı olarak Türk Lirasının yüksek oranlı değer kaybı ve dövizde dalgalı kura geçilmesi sonucu tüm reel sektörle birlikte üretim ve dışsatım performansını oldukça düşürmüştür. Elektronik Sanayimizin 2000 yılında 2.910,6 milyon dolar olan toplam üretimi 2001 yılında % 21 azalarak 2.298,7 milyon dolara gerilemiş, 2002 yılında %16 lık artışla 2.663,7 milyon dolara çıkmıştır. Toplam üretimdeki artışa paralel olarak ihracat 2000 yılında % 9,8 artarak 1.391,8 milyon dolardan 2001 yılında 1.515,7 milyon dolara, 2002 yılında ise %42,2 artışla 2.156,2 milyon dolara yükselmiştir yılından itibaren her yıl artan bir trend izleyen ihracat miktarı Türk Elektronik Sanayinin genellikle ihracata yönelik üretim yaptığını göstermektedir yılı itibariyle toplam üretimden; Bileşenler sektörü % 4, tüketim cihazları sektörü % 53, telekomünikasyon cihazları sektörü % 17, endüstriyel cihazlar % 9, askeri elektronik cihazlar % 9 ve bilgisayarlar % 8 pay almışlardır yılında telekomünikasyon cihazları sektörünün üretimdeki payı azalırken, bileşenler ve tüketim cihazları sektörlerinin payları artmıştır. Elektronik sanayimizin toplam ihracat içindeki payı, 1999 yılında % 4.3, 2000 yılında % 5,1, 2001 yılında % 4,9, 2002 yılında ise % 5,95 olmuştur. Toplam ithalattan aldığı pay ise 1999 yılında % 13,4, 2000 yılında % 12.2, 2001 yılında % 10,2 ve 2002 yılında % 8,5 olarak gerçekleşmiştir. Elektronik sanayiindeki 2002 yılı ihracatımız içinde % 73 ile tüketim cihazları ilk sırada yer alırken bunu % 10 ile telekomünikasyon cihazları ve askeri elektronik cihazlar takip etmiştir. İthalatımız içinde ise % 33 pay ile bileşenler sektörü ilk sırada yer alırken bunu % 20 pay ile bilgisayarlar izlemiştir. 6

7 ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE ELEKTRONİK SANAYİİ ÜRETİMİ (Bin $) Bileşenler Tüketim Cihazları Telekomünikasyon Cihazları Endüstriyel Cihazlar Askeri Elektronik Cihazlar Bilgisayar TOPLAM Kaynak :TESID ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE ELEKTRONİK SANAYİİ İHRACATI (Bin $) Bileşenler Tüketim Cihazları Telekomünikasyon Cihazları Endüstriyel Cihazlar Askeri Elektronik Cihazlar Bilgisayar TOPLAM Kaynak :TESID ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE ELEKTRONİK SANAYİİ İTHALATI (Bin $) Bileşenler Tüketim Cihazları Telekomünikasyon Cihazları Endüstriyel Cihazlar Bilgisayar TOPLAM Kaynak :TESID 4- Dünyada Elektronik Sanayii ve Televizyon Sektörü Tüketici elektroniği pazarı dünyanın çeşitli bölgelerindeki arz ve talep dengeleri açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Kuzey ve Latin Amerika, Afrika ve Avustralya kıtası ülkelerinde talep arzdan yüksekken Avrupa, Asya ve Pasifik ülkelerinde arz talepten yüksek olmaktadır. Dünya ülkelerinde arz ve talep farklılaşmasının yanında döneminde tüketici elektroniği pazarının bölgelere göre gelişim eğilimleri arasında da farklılıklar görülmüştür. Toplam üretim içinde Asya nın payı sürekli artarken Batı Avrupa ve Kuzey Amerika nın paylarında az da olsa düşüş gözlenmektedir. Tüketici elektroniği sektörünün önemli ürünlerinden biri olan renkli televizyon üretiminde Japonya % 44 lük payı ile dünya üretiminde ilk sırayı alırken, bunu % 17 ile Çin % 16 ile Güney Kore takip etmektedir. 7

8 Dünya televizyon üretimindeki artış eğilimi 2002 yılı sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam etmiş olup, bu trendin bir süre daha aynı doğrultuda seyretmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak yılları arasında % 5,1 olan ve 2002 yılı sonunda % 6,8 e ulaşan büyüme hızının da bir süre daha bu değeri koruyacağı varsayılmaktadır. Avrupa ülkeleri, genel anlamda, tüketici elektroniği kapsamına giren ürünlerin ve bu çerçevede renkli TV lerin ihracatçısı niteliğini taşımakla beraber, aynı zamanda Amerika dan sonra ikinci büyük renkli TV pazarını da oluşturmaktadırlar. Ancak, net ithalatçı kimliği ile Kuzey Amerika, diğer pek çok dalda olduğu gibi tüketici elektroniği sektörü için dünyanın en büyük ve en cazip pazarlarının başında gelmektedir. Tüketici elektroniği sektöründe pazarın büyüklüğünü yansıtan en önemli göstergelerinden biri ve belki de birincisi, o pazarın etki alanına giren ülke ya da ülkelerdeki TV setine sahip hane sayısıdır. Konuya bu yaklaşım çerçevesinde bakılırsa, AB ülkeleri arasında toplam hane sayısına oranla en fazla renkli TV sahibi ülkenin Almanya olduğu, bu ülkeyi Belçika, Danimarka, İngiltere ve Portekiz in izledikleri görülmektedir. Bir diğer ilginç veri ise, AB ülkelerinde toplam olarak 150 milyon civarındaki hanede TV bulunurken, bu rakamın ABD de yaklaşık 100 milyon Japonya da ise yaklaşık 45 milyon olduğudur. Nihayet, Avrupa daki TV üretimi ile ilgili verilere göz atılırsa, aşağıdaki tablo ile karşılaşılmaktadır. AVRUPA TV ÜRETİMİ ÜLKE PAYLARI 1997 (Bin Adet) Üretim Payları % 1998 (Bin Adet) Üretim Payları % 2000 (Bin Adet) Üretim Payları % Türkiye , , ,7 İngiltere , , ,2 Fransa , , ,8 İspanya , , ,7 İtalya , , ,1 Almanya , , ,7 Avusturya , , ,5 Belçika 393 1, , ,1 Çek.Cum , , ,9 Diğer , , ,1 TOPLAM , , ,0 Kaynak: İSO Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, Türkiye Avrupa daki TV üretiminde hep söz sahibi olmuş ve bu konuda 1998 de ele geçirdiği liderliği günümüze kadar sürdürmüştür. Ülkemizin 2000 yılında % 25,7 ye ulaşan payı, bugün daha da artarak % 30 ları aşmıştır. Dolayısıyla halen Avrupa da üretilen her dört televizyondan biri Türk malı olma özelliğini taşımaktadır. 8

9 II) TELEVİZYON SEKTÖRÜ 1- Tanımı ve Tarihçesi TELEVİZYON; Hareketli görüntülerin ve sesin elektrik sinyallerine dönüştürülerek alıcıya iletilmesi ve alıcıda yeniden görüntü ve sese dönüştürülmesini sağlayan aygıttır. Elektrik sinyalleri alıcıya elektromagnetik dalgalar aracılığıyla ya da eşeksenel (koaksiyal) kablolar üzerinden iletilir; sinyallerin kablolar aracılığıyla dağıtıldığı sistemler kablolu televizyon olarak adlandırılır. Tıpkı sinema gibi televizyon da, insandaki görme duygusunun ilginç bir özelliğinden yararlanılarak geliştirilmi ştir. Beyin, ağtabakaya (retina) düşen görüntüleri kaybolmalarından sonra da kısa bir süre için algılamayı sürdürür. Televizyon ekranında yeterince hızlı bir biçimde görüntülenen resim öğeleri gözün bu özelliği nedeniyle birleştirilerek bütün bir resim biçiminde algılanır. Ekrandaki resimlerin art arda hızla değiştirilmesiyle de hareketli görüntü izlenimi yaratılır. Televizyonun başlangıcından günümüze ulaşan gelişme çizgisinde yer alan aşamalar şöyle sıralanabilir. Görüntüyü mekanik olarak tarama yöntemi 1884 te Paul Nipkow tarafından keşfedilmiştir. Günümüzde resim tüpü olarak kullanılan katot ışınlı tüp 1897 de Karl Braun tarafından geliştirildikten sonra, V.K.Zworykin in geliştirdiği ve 1923 te patentini aldığı ikonoskop kamera tüpü bu alanda en önemli buluş olmuştur. Böylece tümüyle elektronik bir televizyon sisteminin oluşturulması sağlanmıştır. İlk düzenli televizyon yayınları 1935 te Almanya da, ilk renkli televizyon yayınları ise 1954 te A.B.D de başlamıştır. Türkiye de ilk televizyon yayını 1952 de İstanbul Teknik üniversitesinde gerçekleştirilmiştir yılında TRT nin kurulması ile televizyon yayınlarına yönelik çalışmalar bu kurumca yürütülmeye başlanmış, 1971 yılında sonra ise kurulan yeni verici ve aktarıcılarla yayın ağı genişletilmiştir te ise yurt çapında tamamıyla renkli yayına geçilmiştir. 2- Televizyon Sektöründe Yer alan Ürünlerin Gümrük Tarife Pozisyon Numaraları Televizyon alıcıları Teleprojektörler Ses ve görüntü kaydetmeye ve tekrar vermeye mahsus cih Ekran köşegen uzunluğu< 42 cm olan Renkli TV ler Ekran köşegen uzunluğu 42 cm< 52 cm olan Renkli TV ler Ekran köşegen uzunluğu 52 cm< 72 cm olan Renkli TV ler Ekran köşegen uzunluğu > 72 cm olan Renkli TV ler Ekran köşegen uzunluğu < 75 cm olan Renkli TV ler Ekran köşegen uzunluğu > 75 cm olan Renkli TV ler Dikey çözümlemesi 700 satırdan az olanlar Dikey çözümlemesi 700 satır veya daha fazla olanlar Ekranın eni ile boyu arasındaki oran 1.5 dan az olanlar Diğerleri Siyah beyaz - diğer tek renkli olanlar görüntü mönitörleri Görüntü monitörleri (Renkli olanlar) Siyah Beyaz veya diğer tek renkli olanlar Video projektörler 9

10 3-Üretim ve Satış Ülkemizde TV alıcı cihazlarının üretimi başlamadan önce komşu ülkelerdeki TV yayınlarının izlenmesi sadece ithalat yoluyla sağlanan cihazlarla gerçekleştirilebiliyordu li yıllarda televizyon yayınının yurt çapında hızla yayılmasıyla birlikte televizyon alıcı cihazlarına olan talep artmış ve montaj imalatı ile TV alıcılarının üretimine hız verilmiştir. Bu çerçevede, 1968 yılında adet gibi çok düşük bir rakamla başlanan televizyon üretimi 1971 yılında % artarak adede ulaşmıştır. Yerli üretimdeki bu hızlı ve çarpıcı gelişme sonucunda, 1972 yılına kadar artış gösteren ithalat bu tarihten sonra azalmaya başlamış, böylelikle TV piyasasında yerli şirketlerin etkinliği artmıştır. Renkli yayın dönemi öncesi olarak adlandırabileceğimiz yıllar zarfında ( ), siyah beyaz televizyon üretiminin en yüksek noktaya vardığı sene 1977 ( adet) olmuş, daha sonraki yıllarda ise ithal girdi teminindeki güçlükler ve iç talepteki daralma söz konusu cihazların üretim rakamlarındaki hızlı düşüşü de beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz tablo uzunca bir süre devam etmiş olup, televizyon yayın sürelerinin uzadığı ve izlenme olanaklarının ülke düzeyinde hızla yaygınlaştığı 1980 li yılların başında bile siyah beyaz televizyon üretimi yaklaşık adet/yıl seviyesiyle 1977 rakamlarının ancak yarısına ulaşabilmiştir. Ancak, 1984 yılından itibaren yurt çapında renkli yayına geçilmesi, kanalların ve kaliteli programların hızla çoğalması doğal olarak bir talep patlamasına neden olmuş ve renkli TV cihazlarına gösterilen büyük ilgi, yeni yatırımlar ve olumlu teşviklerle beraber üretimi çarpıcı bir şekilde arttırmıştır. Aşağıdaki tablodan da izlenebileceği gibi, ülkemizin renkli TV cihazı üretim rakamları konjonktürel sorunlardan kaynaklanan kısa satışların dışında sürekli yükselen bir trend göstermiş ve 1997 de 5 milyon, 2002 de 10 milyon, 2003 de ise 15 milyon adet/yıl seviyelerini aşmıştır. Ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında TV cihazı üretimi konusunda 1997 yılında ele geçirdiği liderlik konumunu halen açık arayla korumaktadır. Renkli yayın dönemi olan son 20 yıla, üretim ve kaşılaşılan sorunlar açısından bakarsak, satır başları ile aşağıdaki bulgularla karşılaşılmaktadır. Anılan dönemde, hemen her gün bir yenisiyle karşılaşılan teknolojik gelişmeler üretimi süratlendirmiş, üretim proseslerini çeşitlendirmiş ve kolaylaştırmıştır. Bunun yanında 1980 li yılların ikinci yaısında başlayan ihracat seferberliği doğrultusunda üretici firmaların özellikle AB ülkelerine yönelik dış satımları ağırlıkk kazanmış, sonuç olarak TV cihazları en çok satan ürünler sıralamasında daima en üst sıralarda yer almıştır yılında adede ulaşan üretim, 2003 yılında girdi maliyetlerindeki artışlarla sinyallerinin veren ve 1994 de etkisini göstererek tüm reel ekonomiyi sarsan kriz nedeniyle % 33 civarında bir düşüşle 1,6 milyon adete kadar gerilemiş, ancak 1994 krizininin aşılmasından sonra yeniden istikrarlı şekilde büyüme sürecine girmiştir. 10

11 Diğer taraftan, TV cihazı üretim sektörümüz, 1998 yılında Uzakdoğu ve Rusya da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak bütün ekonomileri belirli oranda etkileyen krizi de mümkün olan en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Elektronik sanayinde siparişlerin ve üretim programlarının 6-12 ay öncesinden şekillenmesi nedeniyle anılan krizin etkiler 1998 yılının son çeyreğinde ve hatta 1999 da hissedilmiş ve tablodan da izlenebileceği gibi bu dönemde toplam üretim hızı biraz azalmış (%7), Uzakdoğu dan alınan ürünlerin ucuzlaması ve yerli tüketicinin temel ihtiyaçları dışındaki harcamalarında tasarrufa gitmesi nedeniyle satış hacmi biraz daralmıştır. Ancak, iç piyasada yaşanan bu durum ihracatla aşılmıştır yılı, TV cihazı üreticileri için sevindirici bir yıl olmuştur. Dövizde sabit kur politikasının uygulanması, faiz oranlarındaki nisbi düşüş, tüketici kredileri ve kampanya faaliyetlerindeki canlılık satışlar ve dolayısıyla üretimi olumlu yönde etkilemiş üretim bir önceki yıla oranla % 27 lik bir artışla artarak 9 milyon adet sınırına dayanmıştır. Bu pembe tablo, 2001 yılında yeniden kapımızı çalan ekonomik kriz nedeniyle 1999 örneğine benzer şekilde bir kez daha bozulmş ve AB nin televizyon üreticisi firmalar için başlattığı anti damping soruşturması ile daha da yoğunlaşan sorunlar toplam üretimin % 8.7, iç piyasadaki satışların % 44 oranında düşmesine neden olmuştur. Yüksek stok maliyetleri ve yıl içinde yaşanan develüasyon sonucu özellikle ithal girdilerdeki aşırı maliyet yükselmeleri nedeniyle üretim ve satış aşamalarında yoğun sıkıntılar yaşayan sektör, dar boğazı, bir önceki yılın ihracat seviyesini korumayı başararak aşabilmiştir. TELEVİZYON ÜRETİM - SATIŞ - İHRACAT RAKAMLARI (Adet) ÜRETİM SATIŞ İHRACAT ÜRETİM SATIŞ İHRACAT Kaynak: ECID Televizyon talebini ilk alımlar ve yenileme arzusu oluşturmaktadır. İlk alımlar, toplumda halen % düzeyinde olduğu sanılan televizyon sahibi olma eğiliminden kaynaklanan satış (penetrasyon) oranını yükseltmektedir. Yaklaşık 13.5 milyon ailenin yaşadığı ülkemizde her yıl bin civarında evlenme gerçekleşmekte ve televizyon ilk alım talebi büyük ölçüde bu olgu sonucu yaratılmaktadır bin adet televizyon satışı ise tüketicilerin yeni ev almaları, yeni işyeri açmaları, eski cihazlarını yenilemek istemeleri, diğer odalar ya da mekanlar için ikinci veya üçüncü televizyonu gerekli görmeleri gibi sebeplerden kaynaklanan alımlardan oluşmaktadır. Televizyon kullanım ömrünün 12 yıl olarak kabul edilmesine karşın, ileri teknoloji içeren yeni modellerin pazara sunulmasıyla kullanım ömrünün bitmesi beklenmeden gerçekleşen yenileme talepleri bin adet/ yıl düzeyinde gerçekleşmektedir. Tüketici davranış ve taleplerindeki değişmelere bağlı olarak televizyon üreticisi firmalar 2000 li yılların 55 ve 72 ekrandan daha büyük ekranlı televizyonların yılları olacağını ve üretimin büyük ekranlı televizyonlara kayacağını vurgulamaktadırlar. 11

12 ÜRETİM ( Adet) ÜRETİM DEĞERİ (Milyon Tl.) Televizyon: 52 ekrandan küçük Televizyon: 52 ekran Televizyon: 55 ekran Televizyon: 55 ekrandan büyük Kaynak: DİE 2000 li yıllara gelene kadar üretim ve satış değeri olarak en fazla artış 52 ekrandan küçük televizyonda meydana gelirken, 1999 yılından itibaren 52 ekrandan büyük televizyonlara olan talep artmıştır yılında 55 ekrandan büyük televizyonların toplam televizyon üretim içindeki payı % 17.0 iken 2000 yılında % 18.9, 2001 yılında ise % 23.0 olmuş ve bu cihazlar en fazla artış gösteren ürün grubunu oluşturmuştur. Konuya üretim rakamları açısından bakıldığında, 1998 yılında adet olan 52 ekrandan küçük televizyon üretim miktarı, 1999 yılında % 8.2 artarak adede, 2000 yılında ise % 25.7 artarak adede ulaşmıştır yılında ise tüketici eğilimlerindeki değişime ve yaşanan ekonomik krize bağlı olarak üretim % 23.6 azalarak adede gerilemiştir. Buna karşılık 55 ve daha büyük ekranlı televizyonların üretimi ise yıllar itibariyle hep artış göstermiş, bu grubun toplam üretim içinde 2000 yılında % 41 olan payı 2001 yılında % 50.2 ye yükselmiştir. 4-Dış Ticaret Türk Elektronik Sanayiine dünya ölçekleri ve Türkiye ekonomisindeki payı açısından bakıldığında henüz istenilen boyutlara ulaşmadığı görülmektedir yıllarında Dünya Elektronik Sanayi ihracatının % 84 ü gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştirilirken, Türkiye nin dünya elektronik ihracatından aldığı pay % 0.7 seviyesinde kalmıştır. Ancak global pazarı dinamik bir biçimde büyüyen ve her türlü rekabete açık elektronik sanayiinde, firmalarımız dış pazar paylarını artırmak için son yıllarda çok büyük çabalar sarfetmişler ve özellikle televizyon cihazları ihracatında çarpıcı rakamlara ulaşmışlardır. Halen olumlu yönde sürdürülen bu çabalar sonucu kısa sürede dikkate değer mesafeler katedilmiş olup, 2001 yılı itibariyle global pazardaki payımız % 1.96 ya yükselmiştir yılından itibaren Avrupa daki tüketici elektroniği üreticileri gerek işçilik gerekse malzeme maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü pazar kaybetmişlerdir. Bu sektörde faaliyet gösteren Türk üretici firmalar işçilik maliyetlerinin düşük olmasından yararlanarak Avrupa pazarına girmeyi başarmışlardır. Ayrıca Uzak Doğu firmalarına 1990 lı yılların ortalarında gelen anti-damping engelleri Türk firmaları için ayrı bir avantaj oluşturmuş, böylelikle firmalarımız Uzak doğu rekabetinden izole edilmiş bir şekilde Avrupa ya ihracat imkanlarını artırmışlardır. Ancak, son yıllarda Uzak Doğu firmaları anti-damping uygulamaları ve gümrük duvarlarının olumsuz etkilerini gidermek amacıyla Avrupa da üretim merkezleri oluşturmaya başlamışlar ve pazar paylarını yeniden kazanmak yolunda önemli bir adım atmışlardır. 12

13 Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi eski Doğu Bloku ülkeleri ile İrlanda ve İngiltere gibi ucuz ve kaliteli işgücünün yoğun olduğu ya da hükümetlerin çok özel ayrıcalıklar tanıdığı ülkelerde yoğunlaşan bu tür yatırımlar da Avrupa pazarındaki rekabeti daha da acımasız hale getirmiştir. Televizyon ihracatında sağlanan başarı bilgisayar monitörleri, uydu alıcıları ve internet cihazları alanında da sürmektedir. Söz konusu ivmenin yakın gelecekte telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinde de etkisini göstereceği ve bu ürün gruplarında da ihracatçı ülke konumuna gelinebileceği belirtilmektedir. 4a) Televizyon ihracatı Elektronik sektöründeki ürünler içinde önemli ağırlığa sahip olan televizyon cihazlarının ihracatı 1990 yılından başlayarak günümüze kadar düzenli artış göstermiş ve ülkemiz 1991 den bu yana net ihracatçı ülke konumunda olmuştur yılına kadar AB ülkelerinin Uzakdoğu ülkelerine kota uygulaması, bu ülkelerin taleplerinin önemli ölçüde ülkemize yönelmesini sağlamıştır. Bu arada 1993 yılında AB ülkelerine yapılan ihracatın önemli bir seviyeye ulaşması bu kez Türk üreticilerine anti-damping soruşturması başlatılmasına neden olmuştur. Türk üreticilerin maliyetleri titizlikle incelenmiş, neticede anti-damping soruşturması firmalarımızın lehine sona ermiştir krizinde iç piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle sektörde yer alan firmaların daha yoğun şekilde ihracata yönelmeleri ve en ileri teknolojiyi kullanarak AB ülkelerinde önemli pazar elde etmeleri ile ivme kazanan bu dış satım hamlesi yıllar itibariyle boyutlarını genişleterek devam etmiştir. Ülkemizin renkli TV ihracatındaki lider konumu halen sürmektedir. Bu arada dikkati çeken bir başka husus da 2001 yılı içinde yaşanan develüasyon ve yurtdışı pazarlardaki rekabet sonucu ürünlerin son derece düşük kar marjları ile satılması nedeniyle ürün adedi ve döviz girdisi açılarından ihracat rakamlarında bir önceki yıla oranla artış sağlanamaması olmuştur. Ama her şeye rağmen aynı yıl iç pazardaki aşırı daralmanın ihracatla aşılması yine de memnuniyet verici olmuştur. TELEVİZYON İHRACATI Adet Kaynak:ECİD 2001 yılında bin adet olarak gerçekleşen televizyon ihracatı, 2002 yılında % 60 artışla bin adede yükselmiş, 2003 yılında ise % 18 artışla bin adet televizyon ihraç edilmiştir. Televizyon ihracatını ülkelere göre incelediğimizde ilk sırayı AB ülkeleri almaktadır. Almanya yıllar itibariyle en fazla renkli televizyon ihracatı gerçekleştirilen ülke olurken, bunu İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya izlemiştir yılı ihracatımızın % 88.0 i AB ülkelerine gerçekleştirilirken bu oran, 1999 yılında % 83.8, 2000 yılında % 83.4, 2001 yılında ise % 77.3 olmuştur. 13

14 TV İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (Bin $) Almanya , , , , ,0 İtalya 8.399, , , , ,4 İngiltere , , , , ,3 Fransa , , , , ,3 Hollanda , , , , ,3 İspanya , , , , ,9 Avusturya , , , , ,8 Belçika 2.234, , , , ,9 Portekiz , , , , ,0 İrlanda 3.045, , , , ,7 Danimarka 2.364, , , , ,0 Yunanistan 6.526, , , , ,8 Rusya Fed. 1463, , , , ,2 Fas 2.694, , , , ,1 A.B.D 228, , , ,0 51,8 Diğer , , , , ,6 TOPLAM , , , , ,2 Kaynak : D.İ.E Televizyon ihraç pazarlarımız içinde en önemli paya sahip olan Almanya ya gerçekleştirilen ihracatımızda yıllar itibariyle artış izlenmiş, bu ülkeye yapılan en yüksek ihracat ise 271,3 milyon dolar ile 1998 yılında gerçekleştirilmiştir.1998 yılından sonra bu ülkeye yönelik ihraç pazarımızda daralma yaşanmasına rağmen 2001 yılında % 16,4 artışla 199,9 milyon dolara ulaşılması trendin yeniden yükselme eğilimine girdiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir yılında 97,5 milyon dolar, 2000 yılında 170,2 milyon dolar, 2001 yılında ise 129,1 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen İngiltere Almanya dan sonra en büyük ihraç pazarımızı oluşturmaktadır. TV İHRACATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (Adet) Almanya İtalya İngiltere Fransa Hollanda İspanya Avusturya Belçika Portekiz İrlanda Danimarka Yunanistan Rusya Fed Fas A.B.D Diğer TOPLAM Kaynak: DİE 14

15 Renkli televizyon ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinden sonra ikinci büyük pazar olarak Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler gelmektedir. Rusya ya gerçekleştirilen ihracatımız 1999 yılında 1.177,9 bin dolar olurken, bu oran 2000 yılında % artarak 4.064,8 bin dolara ulaşmıştır yılında ihracatta görülen genel durgunluğa paralel olarak bu ülkeye yapılan ihracat da % 18,9 azalarak 3.298,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Televizyon ihracatında Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri, BDT ve Orta Doğu ülkeleri potansiyel pazar olarak görülürken, son yıllarda sektörde faaliyet gösteren firmalarımız A.B.D. pazarına da yönelmişlerdir. Ancak 1999 ve 2000 yıllarında bu ülkeye yönelik 4.009,5 ve 5.014,0 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2001 yılı ihracatının 51,8 bin dolar seviyelerine gerilemiş olması düşündürücüdür. Bununla beraber sektörde yer alan firmalarımız 2000 li yıllarda nakliye ve iş gücü maliyetini düşürmek amacıyla Güney Amerika ülkelerinden herhangi birinde üretim yaparak çok büyük pazar olarak nitelendirilen ABD pazarındaki şanslarını denemeyi sürdüreceklerini ifade etmektedirler. Televizyon ihracatını türlerine göre incelediğimizde; 42 ekrandan küçük televizyon ihracatı yıllar itibariyle ilk sırada yer alırken, 1999 yılından itibaren 52 ekrandan büyük 72 ekrandan küçük renkli televizyon ihracatında önemli sıçramalar kaydedilmiş ve bu ürün grubu dış satımda birinci sıraya yerleşmiştir yılında 42 ekrandan küçük televizyonların toplam ihracattaki payı % 40.1 iken bu oran 1999 yılında % 41.9, 2000 yılında % 37.1 olmuş, 2001 yılında ise % 31.1 e gerilemiştir. TÜRLERİNE GÖRE TELEVİZYON İHRACATI (Adet) ekrandan küçük 42 ekran ekran 52 ekran ekran 72 ekrandan büyük Diğer TOPLAM Kaynak : D.İ.E Yine 1998 yılında adet olan 52 ekrandan küçük 72 ekrandan büyük televizyon ihracatı 1999 yılında % 1.0 artışla adede, 2000 yılında % 44.5 artarak adede, 2001 yılında ise % 15.7 artarak adede ulaşmış ve toplam dış satımın yaklaşık % 47 sini oluşturmuştur. 72 ekrandan büyük televizyon ihracatı ise 1997 yılından sonra tüketici taleplerindeki artışa bağlı olarak büyük artış göstermiş,1998 yılında adet olan ihracat 1999 yılında % 78,6 artarak adede, 2000 yılında ise % 289,6 artarak adede ulaşırken, 2001 yılında % 5.0 azalışla adede gerilemiştir. Yukarıdaki rakamlar, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ortamının tüm ürün gruplarının ihracat rakamlarını az da olsa olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha göstermektedir. 15

16 4b) Televizyon İthalatı Ülkemizde elektronik bileşenler üretiminin çok kısıtlı olması ve özellikle televizyon cihazlarında kullanılan bu ürünlerin büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılanması, bazı durumlarda bitmiş ürün ithalatını daha cazip ve daha avantajlı kıldığından, özellikle Çin, G.Kore, Hong-Kong gibi Uzak Doğu ülkelerinden televizyon cihazları alımı hep gündemde olmuştur. İthalat rakamları, iç piyasanın durumuna, dış alımı gerektiren nedenlere ve dünya pazarlarındaki fiyatlara göre yıllar itibariyle değişiklik göstermekle beraber, 2001 yılı hariç genelde artış yönünde seyretmiştir ve 1997 yıllarındaki ithalat artışı, günlük gazetelerin kupon karşılığında dağıttıkları televizyonları ithalat yoluyla temin etmelerinden kaynaklanmıştır yılında televizyon ithalatı ,4 bin dolar seviyesinde iken, 1999 yılında % 21.3 artarak ,6 bin dolara, 2000 yılında ise % 57.8 artarak ,9 bin dolara ulaşmıştır yılında yurt içi televizyon dağıtım kampanyalarının devam etmesinin yanında, Asya krizi nedeniyle Uzakdoğu dan ithal edilen televizyonların fiyatlarının ucuzlaması ithalat artışında etkili olurken, 1999 ve 2000 yıllarında uygulanan sabit kur politikası ile Türk Lirasının göreceli olarak değer kazanması ve daralan iç talebin kampanyalı satışlar ile aşılmaya çalışılması ithalattaki artışın ana nedenlerini oluşturmuştur yılında yaşanan ekonomik kriz sonucu televizyon ithalatının azalmasına yol açmış ve 2001 yılı televizyon ithalatı 97 bin dolar olarak gerçekleştirilmiştir. RENKLİ TELEVİZYON İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (Bin $) Almanya , , , , ,6 İngiltere 6.472, , , , ,1 Fransa 6.414, , , , ,1 Hollanda , , , , ,1 İspanya 8.565, , , , ,3 Belçika 1.651, , , , ,0 Çin Halk Cum , , , , ,2 Japonya 2.999, , , , ,5 Güney Kore 2.451, , , , ,6 Hong Kong 157, , , , ,0 Diğer , , , , ,2 Toplam , , , , ,7 Kaynak : D.İ.E Televizyon ithalatında ihracatta olduğu gibi Avrupa Birliği ülkeleri ilk sıralarda yer almaktadır. AB ülkelerinin ithalattan aldığı pay, 1997 yılında % 57.3 iken, 1998 yılında Asya Krizi nedeniyle % 57.0 a gerilemiş, ancak oran 1999 yılında % 60.1, 2000 yılında ise % 78,4 gibi oldukça yüksek seviyeleri tekrar yakalamıştır yılında ise ithalattaki azalışa rağmen bu oran % 79,6 olmuştur. Almanya, 1998 yılına kadar miktar ve değer olarak televizyon ithalatımızda ilk sırada yer alırken, 1998 yılından sonra İspanya ve 2000 yılından sonra Belçika en fazla ithalatın yapıldığı ülkeler konumuna gelmişlerdir. 16

17 1997 yılında İspanya dan gerçekleştirilen ithalat 8.565,9 bin dolar iken bu oran 1998 yılında % artarak ,5 bin dolara, 1999 yılında % 34.4 artarak ,2 bin dolara, 2000 yılında % 25 artarak ,9 bin dolara yükselmiş, 2001 yılında ise ani bir düşüşle % 58 azalarak 10750,3 bin dolara gerilemiştir. İspanyanın 1998 yılında toplam ihracat içindeki payı % 16.4 iken bu oran 1999 yılında % 18.2, 2000 yılında %14.3, 2001 yılında ise % 11,1 olmuştur. İspanya dan sonra ithalatımızın önemli artış gösterdiği ülke Belçika olmuştur. Bu ülkenin 1999 yılında ithalattan aldığı pay % 1,6 gibi mütevazi bir seviyede iken, 2000 yılında büyük artış göstererek % 22,5 e yükselmiş, 2001 yılında ise bu oran % 25,5 olmuştur. RENKLİ TELEVİZYON İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (Adet) Almanya İngiltere Fransa Hollanda İspanya Belçika Çin Halk Cum Japonya Güney Kore Hong Kong Diğer Toplam Kaynak: DİE AB ülkelerinden sonra televizyon ithalatımızda en fazla payı Uzakdoğu ülkeleri ve Japonya almaktadır. Japonya dan yapılan ithalatımız 1996 yılından itibaren düzenli artış göstermiş ve 1996 yılında sadece 921,6 bin dolar olan ithalatımız 2000 yılında ,8 bin dolar ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İthalatımızın 2001 yılında hem miktar hem de değer olarak azalmasına ve 7.330,5 bin dolar seviyesine gerilemesine rağmen, Japonya, televizyon ithalatında önemli pazarlarımız arasında yer almaktadır. Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalat konjonktürel durumlara göre ve yıllar itibariyle büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin, Güney Kore den yapılan ithalatımız 1998 yılında 8.275,0 bin dolar iken, 1999 yılında % 63.4 azalarak 3.030,0 bin dolara gerilemiş, 2000 yılında % artarak ,0 bin dolara ulaşırken, 2001 de % 61,4 azalarak 4.996,6 bin dolar seviyesine gerilemiştir. Türlerine göre televizyon ithalatında ihracatta olduğu gibi 42 ekrandan küçük televizyonlar birinci sırada yer alırken, tüketici eğilimlerine bağlı olarak 72 ekrandan büyük televizyonlara olan talep yıllar itibariyle artış göstermektedir. Nitekim, 1996 yılında adet büyük ekranlı televizyon ithal edilirken, 2000 yılında bu oran % artışla adede ulaşmış, 2001 yılında ise adete gerilemiştir yılında adet 42 ekrandan küçük televizyon ithal edilirken bu oran 1999 yılında % 95.1 artışla ulaşmıştır yılından itibaren talepteki azalışa paralel olarak ithalatta da azalış görülmüş ve 2000 yılında adet olan televizyon ithalatı 2001 yılında adete gerilemiştir. 17

18 TÜRLERİNE GÖRE TELEVİZYON İTHALATI ADET (85.28) ekrandan küçük 42 ekran ekran 52 ekran ekran 72 ekrandan büyük Diğer TOPLAM Kaynak : D.İ.E 5-Sektördeki Yasal Düzenlemeler Elektronik sektörü ülkemizde genel olarak Türk Sanayiini düzenleyen mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte ve spesifik olarak sektöre yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye nin uyum sağlaması gereken AB Teknik Mevzuatı içerisinde Elektronik sektörünü ilgilendiren pek çok tüzük ve yönerge yer almaktadır. A) Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yeni yaklaşım yönergeleri kapsamında yer alan tüketici elektroniği sektörü dahilindeki ürün ve ürün gruplarının ihracatta CE işareti taşıması zorunlu kılınmaktadır. Tüketici Elektroniği sektörü açısından büyük önem taşıyan CE işareti; bir ürünün AB tarafından hazırlanan ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğu gösteren işaret (Conformite Europeenne) şeklinde tanımlanmıştır. CE işareti Avrupa Birliği nin uyulması mecburi olan mevzuatı kapsamında yer alan işaret olduğu için söz konusu mevzuat (Yeni Yaklaşım) kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Türkiye nin AB mevzuatını uyumlaştırarak uygulayacak olması nedeniyle uyumu yapılan teknik mevzuatın hukuki alt yapısını oluşturmak üzere ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11 Temmuz 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış, 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tarihten itibaren ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesi ile radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlarının Türkiye de dolaşımı için CE uygunluk işareti zorunluluğu getirilmektedir. Bu nedenden dolayı bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın CE uygunluk işareti çalışmalarını hızlandırmaları gerekmektedir. Söz konusu kanunun uygulama yönetmelikleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olup 17 Ocak 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun en önemli amacı yerli ve ithal ürünler itibariyle piyasaya arz edilen yeni ve eski tüm ürünlerin güvenli olmasını sağlamaktır. 18

19 B) Sektörde ithalatla ilgili olarak 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılmış bir yönetmelik bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre ithalatçı, ithal ettiği ürünün çevre, sağlık ve emniyet koşullarına uygun olmasından sorumlu tutulmakta ve ürünün kusurundan kaynaklanan bir zarar tespit edildiğinde, ithalatçıdan ürün ile ilgili standartlara ve Kalite Güvence Sistemine uyduğuna dair uygunluk belgesi istenmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ithalatta uygunluk değerlendirmesi yapabilecekleri kabul edilen kuruluşlar, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komite (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) olup, bu kuruluşlar standartlarına göre uygunluk değerlendirmesi yapmakta ve ilgili firmaya belgeyi vermektedir. Ayrıca TSE ve TSEK markalı üretim yapan sanayicilere bu markayı taşıyan ürünlerin üretiminde kullandıkları malların ithalinde TSE tarafından denetim yapılmadan uygunluk belgesi verme olanağı getirilmiştir. C) Sektörde yer alan Küçük ve Orta Ölçekli firmaların teşvik edilmelerini, üretim, kalite ve standartlarını yükseltmelerini, ürün geliştirmeye yönelik taleplerini karşılamalarını, istihdam yaratmalarını ve gümrük birliği çerçevesinde rekabet edebilmelerini teminen 7 Mart 1998 tarih ve sayılı kanun yayınlanmıştır. Bu kararda; KOBI yatırımlarına; teşvik fonundan kredi gümrük vergisi ve fon istisnası, yatırım indirimi, makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği, vergi resim ve harç istisnası olarak sıralanan yatırım destek unsurlarının sağlanacağı belirtilmiştir. D) İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat 14 Haziran 1989 tarih ve 3577 sayılı kanun çerçevesinde düzenlenmektedir. Söz konusu kanun AB nin anti-damping konusundaki 2423/88/AT sayılı tüzüğü ile uyumlu olarak hazırlanmıştır sayılı kanun; İthalatta haksız rekabet, damping ve sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve piyasanın bozulmasının önlenmesi amacıyla yapılacak işlemler, alınacak tüm önlemler için gerekli uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulmasını ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. İthalatta haksız rekabetin önlenmesi yönetmeliğinde, İthalat Genel Müdürlüğü nün, şikayet üzerine veya kendiliğinden yapacağı incelemeyi en çok 60 gün içinde tamamlayacağı ve anti damping soruşturması açılıp açılmaması konusunda 3577 sayılı Kanun ile oluşturulan Kurul a teklifte bulunacağı belirtilmektedir. E) İthalatta haksız rekabet halleri dışında uluslararası ticari teamül, anlaşma ve uygulamalara aykırı faaliyetlerden kaynaklanan zarar ve zarar tehditlerinin önlenmesi amacıyla Türkiye nin Ticari Haklarının Korunması Mevzuatını içeren bir yönetmelik bulunmaktadır ( tarih ve 95/7608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı). 95/7608 sayılı bu karar ile uluslararası yükümlülük ve prosedürlere uygun olması şartıyla Türkiye pazarını etkileyen ticari engeller ve bu engellerden doğan zararın giderilmesi amacıyla izlenecek ticari politika yöntemleri ile uygulamaya ilişkin karar almak üzere Türkiye nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulu nun oluşturulması amaçlanmaktadır. a) Ticari müzakereler çerçevesinde verilen tavizlerin askıya alınması veya geri çekilmesi b) İlgili ülkelere yönelik olarak miktar kısıtlamalarının, ithalat veya ihracat koşullarını değiştiren ya da ticareti etkileyen diğer önlemlerin alınması. 19

20 6- İthalat Rejimi Uygulaması 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle sanayi malları ithalatında olduğu gibi Tüketici Elektroniği sektöründe de AB ve EFTA ülkelerinden yapılan ithalatta gümrük vergisi oranları sıfırlanmış olup, diğer ülkelerin uyguladığı gümrük vergisi oranları sektörde yer alan önemli ürünlerin GTİP numarasına göre aşağıda belirtilmiştir. G.T.İ.P AB ve EFTA EAGÜ (En az gelişmiş ülkeler) GÜMRÜK VERGİSİ ORANI % İSR, MAC, EST, ÇEK, SLO, SLV, LET Rom Lit Bul Pol Mak Bos - Her Kaynak : Resmi Gazete 7-Gümrük Birliği nin Sektöre Etkisi D.Ü (Diğer ülkeler) 1996 yılında Gümrük Birliğine girmesine rağmen AB den gerekli mali desteği alamayan Türkiye halen Avrupa Birliği üyesi olmadan Gümrük Birliği ne giren tek ülke olmanın sıkıntısını yaşamaktadır. Gümrük Birliği sonrasında AB ülkelerinden yapılan sanayi malları ithalatında olduğu gibi Tüketici Elektroniği sektöründe de gümrük ve fon vergisi kaldırılmıştır. Bu değişimin doğal olarak sektör üzerinde bir takım etkileri olmuş ve özellikle televizyon ithalatında artış görülmüştür. Bu gelişmede yabancı ortaklıklı üretici firmaların ürün çeşitlemesine gitme amacıyla ithalatlarını artırmaları etkili olmuştur. Diğer yandan televizyon üretiminde kullanılan ithal girdilerin % 80 i AB ülkelerinden karşılandığı için gümrük vergilerinin kalkması ile elde edilen avantajlar yurtiçi satış fiyatlarına olumlu şekilde yansıtılmıştır. Gümrük Birliği nin yurtiçi piyasalara etkisi, TV fiyatlarında nisbi bir düşüş, ödemede kolaylık, model ve değişme hızının artması ve kar marjlarının düşmesi şeklinde olmuştur. Sonuç olarak, tüketici elektroniği sektörünün ithal girdiye bağımlı olması ve yüksek teknolojiyi kullanmak zorunda olması gibi nedenlerle Gümrük Birliği nden olumsuz yönde etkilenecek sektörlerin başında olduğu düşünülürken böyle bur durumun meydana gelmediği ve sektörün göreceli olarak özellikle televizyonda iyi bir performans sergilediği görülmektedir. 20

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ (SITC No: 751; 752; 759; 761; 762; 763; 764; 771; 772; 773; 774;

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI 1 İSTANBUL TİCARET ODASI KAHVERENGİ EŞYA SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA Güncelleme Tarihi: 2.12.2002 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ELEKTRONİK SEKTÖRÜ 1) Tanımı ve Kapsamı 3 2) Tarihçesi ve

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Sinan YÜZAL 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR ARMONİZE NO: 8501

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Ocak 2015. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Ocak 2015. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Ocak 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 01/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI ARALIK AYI İHRACAT

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKİNALAR. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ELEKTRİKLİ MAKİNALAR. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRİKLİ MAKİNALAR Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRİKLİ MAKİNALAR SANAYİ ARMONİZE NO: 85 SITC NO: 775 Elektrikli Ev Cihazları

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TÜRKİYE VE DÜNYADA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 8 MART 2010 TUZLA İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK

DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK 11/7/2014 DÜNYA ÜRETİM RAPORU, 2014 YILI 1. ÇEYREK (Çeviren:Şeyda YILDIZ, Aybüke Tuğçe KARABÖRK) MAKİNE ŞUBESİ Kaynak: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) www.unido.org DÜNYA ÜRETİMİ 2014

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜTÜ İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜTÜ İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜTÜ İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 2.1 Başvurunun konusu 2.2 Başvuru sahipleri 2.3 Başvuru

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME 2013 yılında gelişen inşaat ve konut piyasası sayesinde ABD ekonomisi ve özellikle seramik kaplama malzemeleri endüstrisinde ilerleme kaydedilmiştir. Konut

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010 BT Sektörü 1. Türk BT Sektörü Türkiye ye kişisel bilgisayarların girişi 80 li yılların sonlarında başlamıştır. 1990-1995 yılları arasında sektörde çok hızlı bir gelişme yaşanmış, ancak bilgisayar kullanımı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AYAKKABI. Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Hazırlayan Gülsevin ONUR 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AYAKKABI Sitc No : 851 Armonize No: 64 Üretim Ülkemizde 1950 yılından itibaren küçük sanayi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları GTİP 9401: Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları ŞUBAT 2009 Hazırlayan: Umut GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 9401 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

Detaylı

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür. Sektörde

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı