ATATÜRK ÜN LAKLK LKES BBLYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜN LAKLK LKES BBLYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK"

Transkript

1 ATATÜRK ÜN LAKLK LKES BBLYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK Hacı Murat ARABACI * Özet Biz bu çalımamızda, özellikle Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi konulu çalımalarda aratırmacılara katkı salamak düüncesi ile, Atatürk ilkelerinden Laiklik ilkesi konulu bibliyografya denemesi hazırladık. Çalımamızı klasik usulde Kitaplar ve Makaleler eklinde tasnif ettik. Anahtar Kelimeler: Atatürk, Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti, Bibliyografya. Abstract This article includes a bibliography about Secularism Principle of Atatürk. Entries are grouped under two groups which are books and articles. Key Words: Atatürk, Secularism, Turkish Republic, Bibliography. GR Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin ilelebet yaaması, onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ün ilke ve inkılaplarının aratırılıp örenilmesi ve öretilmesi ile ancak mümkün olacaktır. Ülkemizde, tarih alanında üzerinde en çok aratırma yapılan konuların baında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri ve inkılapları gelmektedir. Bu yüzden yapılan bu aratırmaların kaynakçalarının hazırlanması, hem aratırmacılara çalımalarında kolaylık salayacak, hem de henüz aratırılmayan konuların ortaya çıkarılmasında katkı salayacaktır. * Ör. Gör. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

2 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 32 Gerek slam dünyasında, gerekse batılı toplumlarda bibliyografya türü eserlere eski dönemlerden itibaren rastlanmaktadır. Modern anlamda bibliyografya çalımaları ise, günümüz bilim dünyasının vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmitir. Tarih aratırmalarında bibliyografya çalımasının önemi tartıılmaz bir gerçektir. Aratırmacı için çalıma konusu ile ilgili seçilmi kaynaklara ulaabilmesi, çalımasının da kalite ve deerini ortaya çıkaran kriterlerden biridir. Gelien iletiim teknolojisi ile birlikte, adeta bir bilgi bombardımanı nın yaandıı günümüzde, bilgiye ulamak kolaylamı ancak, ulatıınız kaynakların ve bilgilerin güvenilirlii bir problem haline gelmitir. Öte yandan tarih aratırmacısı için zamanın deeri son derece önemlidir. Aratırmanın kaynakça hazırlanması, eer o konuda yapılmı çalımalar yoksa oldukça uzun bir zaman ve emek harcamayı gerektirebilmektedir. Biz bu çalımamızda özellikle Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi konulu çalımalarda aratırmacılara katkı salamak düüncesi ile, Atatürk ilkelerinden laiklik ilkesi konulu bibliyografya denemesi hazırladık. Çalımamızı klasik usulde Kitaplar ve Makaleler eklinde tasnif ettik. Eserlerin künyelerini yazarken, ülkemizde en yaygın olarak kullanılan klasik bibliyografya yazımını esas aldık. A. Kitaplar B. Makaleler eklinde iki ayrı balık altında alfabetik olarak hazırladıımız bu çalımanın aratırmacılara fayda salaması en büyük dileimizdir. A. Kitaplar ABADAN, Yavuz; nkılap Tarihine Giri, Ankara, 1960 ABADAN, Yavuz; Türk nkılâp Tarihi Notları, Ankara, 1950 ADIVAR, Adnan; Interaction of Islamic Thougt in Turkey, 1951 ADIVAR, Halide Edip; Türkiye de ark, Garp ve Amerikan Tesirleri, stanbul, 1956 NAN, Afet; 50. Yılda Tarihten Gelecee, Bankası Yayınları, 1973 NAN, Afet; Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Bankası Yayınları, Ankara, 1959 NAN, Afet; Atatürk ten Hatıralar, Ankara, 1950 NAN, Afet; Kemal Atatürk ü Anarken (Atatürk ten Hatıralar-2) Ankara, 1956 NAN, Afet; Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El Yazıları, T.T.K. Yayınları, Ankara 1969

3 33 ARABACI, Murat AG, Fazıl; Lâiklik ve slamda nsan Hakları, Öretmen Mat., Ankara, 1976 AKÇAY, Kenan; Kemalizm Üzerine, Erenler Basımevi, stanbul, 1981 AKGÜN, Doç. Dr. Seçil; Halifeliin Kaldırılması ve Lâiklik ( ) Turhan Kitabevi, Ankara. AKSOY, Muammer; Lâiklie Çarı, Gündoan Yay., Ankara 1989 AKYOL, Avni; Lâiklik ve Din Öretimi, Milli Eitim Bakanlıı Yay., Ankara 1991 ALBAYRAK, Sadık; eraitten Lâiklie Türkiye de slamcılık-batıcılık Mücadelesi, Sebil Yayınevi, stanbul, 1977 ALBAYRAK, Sadık; Türkiye de Din Kavgası, Sebil Matbaacılık, stanbul, 1975 ALDA, Talat; Neden Lâiklik, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya, tarih yok. ALLEN, Henry Elisha; The Turkish Transformation, A. Study in Socialand Religious Development, Chicago, 1935 ALTAY, Fahrettin, 10 Yıl Sava ve Sonrası stanbul, 1970 ALTINDA, inasi; Hilâfet ve Hilâfetin lgası, Atatürk ün Önderliinde Kültür Devrimi, Ankara, 1972 AMAÇ, Faik Muzaffer; Lâiklik nkılabının XXV. Yıldönümü Hakkında Milletvekillerine Açık Mektup, Gayret Basımevi, Malatya, 1954 ANCAUX R.; Religion et Politique Dans La Turquie Comtemporaine, Correspondance d orient, Etudes, 1970, No: (Süreli Yayın Çada Türkiye de Din ve Politika) ANDERSON, J.D.N.; Islamic Law in the Modern World, Newyork, 1959 Ankara Barosu Dergisi Atatürk Sayısı, Sayı 4, Ankara, 1981 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ocak-Aralık 1981 ARAR, Bekir; Atatürk ün Manevi Cephesi ve slam Dininde Lâiklik Anlamı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1961 ARAT, Emin; Kemalizm, 1969 ARDAKOÇ, Kâmuran; Hilâfet Meselesi, stanbul, 1955 ARIBURUN, Kemal; Atatürk ten Anılar, Bankası Kültür Yayınları, 1976 ARKIN, R. Gökalp; Devrimlerimiz, Bir Yayınevi, stanbul, 1954 ARNOLD, Sir Thomas,- GULLAME, Alfred; The Legacy of Islam, Oxford, 1949 ARNOLD, T.W.;The Caliphate, London, 1924

4 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 34 ARSAL, Sadri Maksudi; Teokratik Devlet ve Lâik Devlet, Tanzimat, I, stanbul 1940 ARSEL, lhan; Arap Milliyetçilii ve Türkler, Ankara, 1973 ARSEL, lhan; Teokratik Devlet Anlayıından Demokratik Devlet Anlayıına, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1975 ARSEL, lhan; Toplumsa Geriliklerimizin Sorumluları, Doan Yayınları, 1977 ARSEL, Prof. Dr. lhan; Lâik Devlet Anlayıından Sapmalar, A.R. Seçkin e Armaan, stanbul 1974 ASTAHOV, G; Problema novoi Tursii, (Yeni Türkiye nin Problemleri) Revnej, Novoj Vostok, Sayı 5, 1924 ATAAY, Doç. Dr. Aytekin M.; Devrimler Açısından Medeni Kanun, Baha Matbaası, stanbul, 1960 Atatürk Devrimleri ve Eitimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eitim Fakültesi Yayınları, Ankara 1981 Atatürk Devrimlerinde Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve lkeleri Aratırma Merkezi Yayını Atatürk Din ve Lâiklik, Mente Matb., stanbul 1968 Atatürk Diyor ki; Milli Eitim Bakanlıı Yayınları, 1980 Atatürk Düüncesinde Din ve Lâiklik, (haz. Ethem Ruhi Fılalı, Taha Müftüolu, dris Karaku), Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1999 Atatürk lkeleri ve nkîlap Tarihimiz, Kara Kuvvetleri Komutanlıı Yayınları, Ankara 1982 Atatürk Konferansları; Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1964 Atatürk ve Adalet Reformu, Adalet Bakanlıı Yayınları, Ankara, 1981 Atatürk, Din ve Lâiklik, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Yay., Ankara 1968 Atatürk, Kurtulu Savaı, Devrimler ve Cumhuriyet Türkiyesi ile lgili Kitaplar, smail Avar Kütüphanesi Katalogu 1960 Atatürk le lgili Ariv Belgeleri, ( ) Ankara, 1982 Atatürk ün Doumunun 100. Yılında Türkiye 1. Din Eitimi Semineri, lâhiyat Vakfı Yayınları, Ankara, 1960 Atatürk ün Milli Eitimimizle lgili Düünce ve Buyrukları; Türk Dil Kurumu Yayınları, 1970 Atatürk ün Söylev ve Demeçleri; Türk nkîlap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 5 Cilt, 1961

5 35 ARABACI, Murat Atatürk ün Tamim ve Telgraf Beyannameleri; Türk nkîlap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1964 Atatürkçü Düünce ve Yaklaım Tarzı, Kara Kuvvetleri Komutanlıı Yayınları, Ankara 1982 ATATÜRKÇÜLÜK, 3 Cilt, M.E.G.S.B. Yayınları, stanbul, 1984 ATAY, Falih Rıfkı; Atatürk ün Hatıraları, Bankası Kültür Yayınları, 1965 ATAY, Falih Rıfkı; Babanız Atatürk, stanbul, 1966 ATAY, Falih Rıfkı; Çankaya, stanbul, 1968 ATE, Toktamı; Kemalizm in Özü, Kültür Matbaası, stanbul, 1980 ATE, Toktamı; Lâiklik, Dünyada ve Türkiye'de, Ümit Yay., Ankara 1994 ATE, Toktamı;Gene Lâiklik, Gene Demokrasi, Ümit Yay., Ankara 1998 ATIF Hoca skilipli; Frenk Mukallitlii ve apka, Matbaa-i Kader, stanbul, 1340 (1924) ATIF Hoca skilipli; Sadeletiren, Sadık Albayrak, Çile Yayınevi, stanbul, 1977 ATIF Hoca skilipli; Tesettür-ü er i, Matbaa-i Amire, stanbul 1339 (1923) AUTN, Albert; Laicite, Librain e Felix Alcan, 1930 AYBARS, Ergün; Atatürk Çadalama ve Lâik Demokrasi, leri Kitabevi, zmir 1994 AYBARS, Ergün; stiklâl Mahkemeleri, I-II zmir, 1988 AYBARS, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, zmir, 1984 AYIN TARH; AYTAÇ, Kemal; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Din Politikası Üzerine Konumalar, Ankara Üniversitesi Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü Yay., Ankara, 1986 BARKAN, Prf. Dr. Ö. Lütfi; Türkiye de Din Devlet lerinin Tarihsel Geliimi (Cumhuriyetin 50. Yılı Seminerinden Ayrı Basım) T.T.K. Yayınları, Ankara, 1975 BAGL, Ali Fuad; Din ve Lâiklik, Yamur Yayınevi, stanbul, 1982 BAGL, Ali Fuat; Din Nedir ve Din Hürriyeti, Fakülteler Matbaası, stanbul, 1954 BAGÖZ, lhan- WLSON, Howand; Educational Problems in Turkey, , Blomington, 1968 BAYAR, Celâl; Ben de Yazdım, I-VIII. stanbul, BAYUR, Yusuf Hikmet; Atatürk, Hayatı ve Eserleri; I. Ankara, 1963

6 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 36 BAYUR, Yusuf Hikmet;Lâiklik, stanbul, 1954 Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceine Dair Kanun, Bavekâlet Yayınları, Bavekâlet Basımevi, Ankara, 1934 BELEN, Fahri; Atatürk Din ve Lâiklik, Mente Matb., stanbul, 1968 BENNEB, George; Kemal Atatürk, Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, Ankara, 1938 BERKEM, Ali Rıza; Atatürk, Atatürkçülük ve Lâik Türkiye, stanbul Üniversitesi Basımevi, stanbul, 2001 BERKES, Niyazi; Historical Backgraund of Turkish Secularism, Islam and the West July, 1955 BERKES, Niyazi; Teokrasi ve Lâiklik, Adam Yay., stanbul 1984 BERKES, Niyazi; Türk nkîlabında Lâikliin Gelimesi, Ankara Üniversitesi Haftası BERKES, Niyazi; Türkiye de Çadalama, Bilgi Yayınevi, 1962 BISBEE, Elenor; The New Turks, Proneers of the Republic, , Philldelphia, 1951 BLGE, Prof. Dr. Necip; Atatürk Devrimlerinin Temel Öesi Lâiklik, (Belleten Sayı 168 den Ayrı Basım) T.T.K. Yayınları, Ankara, 1981 BLGSEVEN, Amiran Kurktan; Atatürk Lâiklik ve slâm, Kemalist Atılım Birlii Yay., Ankara 1989 BRDGE, John Kingsley; Secularism in Turkey and ifs Meaning, International Rewiew, Vol. XXXIII. No. 132 BSCHOFF, Nobert; Ankara- Türkiye de Yeni Bir Oluumun zahı, (Çeviren Burhan BELGE) stanbul, 1976 BORAK, Sadi; Atatürk ve Din, stanbul 1962 BORAK, Sadi; Atatürk ün Resmi Yayınlara Girmemi Söylev, Demeç, Yazıma ve Söyleileri, Halkevleri Atatürk Enstitüsü Aratırma Yayınları, Ankara, 1980 BORAK, Sadi;Atatürk ve Din, Anıl Yayınevi, stanbul 1962 BOZARSLAN, M. Emin; Hilâfet ve Ümmetçilik Sorunu, stanbul, 1969 BOZKURT, M. Esat; Atatürk htilâli, stanbul Üniversitesi Yayınları, 1940 BOZKURTOLU, Zeki;Atatürk'ün slâm Görüü ve Hayatı, Ankara t. y. BROWN, L.B.; Ideology, Penquin Education, 1973 Büyük Atatürk ün Hayatı ve nkılapları, Seçkin Yayınları, Eskiehir, 1954

7 37 ARABACI, Murat CASTAGNE, J.; Le Mouvement d emancipation de la femme musulmane en Orient Paul Geuthner, Paris, 1929 Reune des Etudes Islamıques, Kasım 1929) Douda Müslüman Kadının Topluma Karıması Hareketi CEBESOY, Ali Fuad; Siyasi Hatıralar, stanbul, 1960 CHP Onbeinci Yıl Kitabı CUMHURYET ANSKLOPEDS; lgili Madde, (Lâiklik, Halifelik) ÇAATAY, Neet; Atatürk Önderliinde Saltanattan Cumhuriyete Geçen Türkiye, 50. Yıl Kitabından Ayrı Basım ÇAATAY, Neet; Lâiklik Nedir? eriât Nedir? (Belleten den Sayı 167 den Ayrı Basım) T.T.K. Yayınları 1978 ÇAATAY, Neet; Lâiklik ve Din likileri, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1988 ÇAATAY, Neet; Türkiye de Gerici Eylemler (1923 ten buyana) Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1972 ÇERMAN, O. Nuri; deal Türkiye çin Din de Reform, Kemalizm, Sıralar Basımevi, Cilt 3, stanbul, 1960 ÇLLER, Selahattin; Atatürk çin Diyorlar ki, Varlık Yayınları, 1971 ÇUBUKÇU, brahim Agâh; Halifelik, Din ve Lâiklik, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1990 DAVER, Bülent; Türkiye Cumhuriyeti nde Lâiklik, A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1955 DAVER, Bülent; Türkiye Cumhuriyeti'nde Lâiklik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara 1955 DEMREL, Hakkı; Atatürk, Atatürkçülük, Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Uygulama ve Aratırma Merkezi Yay., Antalya 1989 DEMREL, Süleyman; slam Demokrasi ve Lâiklik, stanbul 1991 DEMRER, Ercüment; Din, Toplum ve Kemal Atatürk, Karde Matb., Ankara 1969 DEMRER, Ercüment; Din, Toplum ve Mustafa Kemal Atatürk, 1969 DEMRKAN, Selahattin; Bir Milletin Yarattıı Lider, Mustafa Kemal Atatürk, Belge Yayınları, 1972 DENKTA, Rauf; Atatürk, Din ve Lâiklik, Kasta A.. Yay., stanbul 1989 DENY, Jean; Yeni Türkiye, (Çeviren KOLDABA, Sencer) Ankara, 1960 Mexico- China- Turkey Newyork-1929 DEWEY, John; Impressions of Soviet Russia and the Revohıtionary World

8 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 38 Din Eitimi (Açık Oturum) Er-Tu Mat. stanbul, 1982 DRKS, Sabine; La Famille Musulmane Turque, Mouton and Co DÖNMEZ, erafettin;atatürk'ün Çada Toplum ve Din Anlayıı, Ayııı Kitapları, stanbul 1998 DUCHE, Jean; Histoire, Du Monde, Flammarion, 1958 DUHAMEL, Georges; Yeni Türkiye, (Çeviren; YÜCEL, Can) Ankara, 1956 DURUSOY, Orhan M.-GÖKMAN, Muzaffer; Atatürk Devrimleri Bibliyografyası, Bankası Yayınları, 1957 ECER, Vehbi; Atatürk'ün Din ve slâm Dini hakkındaki Görüleri, Kayseri 1998 ECEVT, Bülent; Atatürk ve Devrimcilik, Tekin Yayınevi 1973 EKER,. Galip; Türk Kültür Devrimi ve Karı Devrim, 1979 ELBAL, Gültekin; Atatürk ve Resim Heykel, Bankası Yay., 1973 ENCYCLOPADIA, Britannica, Caliphate. Encylopadia of Religion and Ethics: Mohammedanism. ENGN, Saffet; M.: Kemalizm nkîlabının Prensipleri, stanbul, 1938 EREN, Nuri; Turkey Today and Tomorrow, World View Published by the Council of Religion and International Affeirs, New York ERGL, Dou; Atatürkçü Düüncenin Temeli Lâiklik, Ankara 1990 ERGL, Dou; Lâiklik, Atatürkçü Toplum ve Siyaset Felsefesi Açısından, Turhan Kitabevi Yay., Ankara 1990 EROLU, Hamza; Türk Devrim Tarihi, Ank (451 s) EROLU, Hamza;Gerçek Yönüyle Atatürkçülük, karde Mat., Ankara, 1965 (221 s.) EROLU, Hamza;Türk nkılâp Tarihi, stanbul, 1982, (559 s.) ERTAN, Veli-KÜÇÜK, Dr. Hasan; Cumhuriyet Devrinde Din Eitimi, Din Müesseseleri ve Din Alimleri, Doyuran Mat., stanbul, 1976 ESEN, Bülent Nuri; Vicdan Hürriyeti ve Lâiklik, Türkiye nsan Hakları Semineri, 1970 ETEM, Sadri; Türk nkılâbının Karakteri, Maarif Vekaleti Yay EYUPOLU,. Zeki; Kendi Sözleriyle Atatürk lkeleri, Uygarlık Yayınları, st., 1981 EYUPOLU, smet Zeki; Atatürk Devrimleri Iıında Lâiklik, stanbul 1994

9 39 ARABACI, Murat FERRIERE, A.;La Turqie Nonvell et Ses Ecolas, Paris, 1929 FEYZOLU, O. Güngör; Atatürk lkeleri ve nkılâbımız, M.E. Basımevi, stanbul, 1981 FEYZOLU, Turhan; Türk nkılâbının Temel Taı: Laiklik, Gün Matbaası, stanbul, 1981 FILALI, Ethem Ruhi; Atatürk ve Din, Azerbaycan Kültür Dernei Yay., Ankara 1981 GEDKOLU, evket; Kemalist Eitim lkeleri, Uygulamalar, Çada Yay., 1978 GENCOSMAN, K. Zeki-BANGOLU N. Ahmet; Atatürk Ansiklopedisi (T.C. Siyasal Tarihi), May Yay., 1971 GENÇ, Reat, Türkiye'yi Lâikletiren Yasalar 3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararlar, Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1998 GIANNINI, Amedeo; Documanti per la Storia Della Pace Orientale ( ), Roma, 1933 GIBB, H. A. R.; Islamic Society and the West, London, 1950 GIBB, H. A. R.; Modern Trends in slam, 1947 GIBB, H. A. R.;Mohammedanism, New York, 1955 GRTLOLU, smet; Kemalist Devrim deolojisi, st. Ün. Yay., 1980 Gizli Celse Zabıtları, Türkiye B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, Cilt 1-4, T.B.M.M. Basımevi, Ankara, 1980 GLASNECK, Johannes; Kemal Atatürk ve Çada Türkiye, Onur Yay., 1976 GOLOLU, Mahmut; Cumhuriyete Doru, Ankara, 1970 GOLOLU, Mahmut; Halifeliin Kaldırılması, Ankara, 1973 GOLOLU, Mahmut;Devrimler ve Tepkileri ( ), Ankara, 1972 GOLOLU, Mahmut;Türkiye Cumhuriyeti (1923), Ankara, 1971 GÖKALP, skender; Kemalizm ve slâm Dünyası, çev. C.Akalın, Arba Yay., stanbul 1990 GÖKALP, Ziya; Hilafet ve Milli Hakimiyet, Ankara, 1925 GÖKMAN, Muzaffer; Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası, Cilt 3, MEB, stanbul, 1984 GÖZLER, H. Fethi; Atatürk Devrimleri (Türk Devrimi), nkılâp ve Aka Kit. stanbul, 1981

10 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 40 GRUNEBAUM, Gustave E. Von; Modern Islam: The Search of Culturualy Identity, Los Angales, 1963 GURVTCH, Georges; Les Cadres Sociaux De La Connaissance, P.U.F., 1966 GÜLER, Vehbi; Atatürk'te Lâiklik, Ankara 1983 GÜRESN, Ecvet; 31 Mart syanı, Ankara, 1969 GÜRTA, Ahmet; Atatürk ve Din Eitimi, Geliim Matb., Ankara 1981 GÜVENTÜRK, Em. Korg. Faruk; Lâiklik Prensibi ve Atatürk, Erler Mat., stanbul, 1978 GÜVENTÜRK, Faruk; Kemalizm de Laiklik, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yay., stanbul, 1981 GÜVENTÜRK, Faruk-KADIOLU, Fuat; 29 Yıl Sonra Atatürk nkılâplarına Bakı, Ak Yay., stanbul, 1968 GÜVENTÜRK, Faruk-KADIOLU, Fuat; Din Iıında Yobazlık, Ulusal Basımevi, Ankara, 1967 GÜVENTÜRK, Faruk-KADIOLU, Fuat; Lâiklik ve slamiyet, Uycan Mat., 1968 H. Hikmetu Mah; Türk Devriminin Nevi, HAFIZOULLLARI, Zeki; Lâiklik, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1998 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, HEYD, Uriel; Islam in Modern Turkey, Journal of the Royal Central Asian Society, Vol.XXXIV, 1947 HEYD, Uriel; Studies in Islamic History and Civilization, 1961 Hilafet ve Milli Hakimiyet, Ankara, 1939 Hoca Rasih; Hakimiyet-i Milliye ve Hilafet-i slamiye, Ankara, 1341 Hoca ükrü; Hilafet-i slamiye ve B. M. M., Ankara, 1339 Hukukta Kılıkta Devrim;Din ve Devlet lerinin Ayrılması, Kral Matbaası, stanbul, 1966 HURGRONJE, C. Snouck; Islam and Turkish Nationalsm, New York, 1924 IRMAK, Sadi; Devrim tarihi, stanbul, 1967 kdam Gazetesi, LHAN, Atilla; Hangi Atatürk, Bilgi Yay., Ankara, 1981 MECE, M. Selim; Atatürk ün apka Devriminde Kastamonu ve nebolu Gezileri, Bankası Yay., 1975

11 41 ARABACI, Murat NAN, Afet; Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Bankası Yay., 1968 NAN, Afet; Atatürk ten Hatıralar, T.T.K. Basımevi, 1950 NAN, Prof. Dr. Afet; Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk ün El Yazıları, Ankara, 1969 NCEKARA, Prof. Dr. Fethi; Atatürk ün hayatı ve nkılâplarının Mahiyeti, Ege Üniversitesi, zmir, 1961 ngiliz Belgelerinde Atatürk, 4.C. Yay., Bilal imir, Ankara, nönü Ansiklopedisi NÖNÜ, smet; smet Paa nın Siyasi ve çtimaî Nutukları, , Ankara, 1933 NÖNÜ, smet;türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, 1973 PEKÇ, Abdi; nönü Atatürk ü Anlatıyor, Cem Yay., 1968 slam Ansiklopedisi, Atatürk Maddesi, 10. Cüz, stanbul, 1960 JAESCHKE, Gotthard; Die Hentige Lage des Islams in der Turkei (Türkiye de slam ın Bugünkü Durumu), Leiden 1961 JAESCHKE, Gotthard; Türkiye de mam Nikahı, Çev. A. Mumcu, Ankara, 1964 JAESCHKE, Gotthard; Die Bedentung der Religion für M. Kemal (M. Kemal çin Dünün Önemi) JAESCHKE, Gotthard; Yeni Türkiye'de slâmlık, çev. H. Örs, Bilgi Yay., Ankara 1972 JASCHKE, Gottard; Yeni Türkiye de slamlık, Bilgi Yay., Çev.: H. Örs, Ankara, Kadro, (Aylık Fikir Mecmuası), Tıpkı Basım, 2. Cilt, Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi Yay., KANSU, Mazhar Müfit; Erzurum dan Ölümüne Kadar Atatürk le Beraber, Ankara, 1966 KARAL, E. Ziya; Atatürk ten Düünceler, Bankası Kültür Yay., 1969 KARAL, Enver Ziya; Halifeliin Kaldırılması, Ankara 1980 KARAMAN, (Gnrl.) Sami Sabit, Eski Bir Konferans: Büyük nkılâbımıza Dair, Selüloz Basımevi, zmit, 1947 KARAMIAS, Andreas M.; Education and the Quest for Modernity in Turkey, Chicago, KARAOSMANOLU, Yakup Kadri; Atatürk II. bs., stanbul, 1955 KARAOSMANOLU, Yakup Kadri; Atatürk, Remzi Kitabevi, 1961

12 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 42 KAYACAN, sa, Atatürk ve Lâiklik; Güven Matb., Ankara 1986 KINROSS, Lord; Atatürk: Bir Milletin Yeniden Douu, Sander Yay., 1972 KL, Suna; Kemalizm, Mente Mat., 1969 KOLU, Mir Hamza, Atatürk lkeleri ve Din, Resimli Posta Mat., Ankara, 1965 KOLU, Mir Hamza; Atatürk lkeleri ve Din, Iın Yay., Resimli Posta Mat., Ankara 1965 KOCATÜRK, Utkan (Haz.); Atatürk ün Fikir ve Düünceleri, Turhan Kit., Ankara, 1984 KONGAR, Emre; Türkiye nin Toplumsal Yapısı: mparatorluktan Günümüze, Cem Yay., 1978 KUBALI, Hüseyin Nail; Türk Devrim Tarihi Dersleri, stanbul, 1973 KURAN, Prof. Ercüment; Atatürkçülük Üzerine Denemeler, Kültür Bakanlıı Yay., 1981 KURTKAN, Prof. Amiran; Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik, Kutsun Yay., stanbul, 1977 KÜÇÜKAA, Ahmet; Türkiye'de Lâiklik Serüveni, Emre Yay., stanbul 1996 KÜRKÇÜOLU, Kemal Edip; Din ve Milliyet, Ankara, Lâiklik ve Atatürk'ün Lâiklik Politikaları, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bakanlıı Yay., Ankara 1980 Laiklik, 1. Cilt, Haz.: Türk Devrim Ocakları, Osman Yalım, stanbul, 1954 LANSING, R.; The Peace Negotiations, Boston-New York, 1921 LATIMER, Frederich Palmer; The Political Philosophy of M. Kemal Atatürk, Princeton, 1963 LEVY, Reuten; The Structure of Islam, Campridge, 1962 LEWIS, Bernard; Modern Türkiye nin Douu, Ankara, 1984 LEWIS, Bernard; The Emegence of Modern Turkey, Oxford Un. Pres, 1961 LEWIS, Geoffery; Turkey, London, 1965 LOON, Handrik Williem Van; nsanlıın Kurtuluu, Üniversite Kitabevi, 1945 MARDN, erif; Din ve deoloji, Ankara, 1969 MARDN, erif; Türk Modernlemesi, letiim yay., stanbul, 1992 MARDN, erif; Türkiye de Din ve Siyaset, letiim yay., stanbul, 1992

13 43 ARABACI, Murat MERT, Nuray;Lâiklik Tartımasına Kavramsal Bir Bakı: Cumhuriyet Kurulurken Lâik Düünce, Balam Yay., stanbul 1994 Milli Mücadele ve nkılâplarla lgili Konular, Cilt 1, Sebil Yay, stanbul, 1968 MRKELAMOLU, Necip; Atatürkçü Düünce ve Uygarlıkta Din ve Lâiklik, Çada Eitim Vakfı Yay., stanbul 2000 MUMCU, Ahmet; Atatürk'ün Kültür Anlayıında Vicdan ve Din Özgürlüünün Yeri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991 MUMCU, Ahmet; Tarih Açısından Türk devriminin Temelleri ve Geliimi, nkılâp ve Aka Yay., 1979 MUMCU, Prof. Dr. Ahmet; Atatürkçülüün Temel lkeleri, nkılâp ve Aka, stanbul, 1981 NAC, Fethi; Atatürk ün Temel Görüleri, Gerçek Yay., (100 Soru Dizisi), 1968 NAYIR, Y. Nabi; Tek Yol Atatürk Yolu, Varlık Yay., stanbul, 1981 NAZF, Süleyman, mana Tasallut, apka Meselesi, stanbul, 1942 NISBAT, Robert, Aspect of Western Thory of Development, London, N. York, 1969 OZANKAYA, Özer; Atatürk ve Lâiklik Türk Demokrasi Devriminin Temeli, Tekin Yayınevi., stanbul 1983 OZANKAYA, Özer; Atatürk ve Lâiklik, Atatürkçü Düüncenin Temel Nitelii, Türkiye Bankası Yay., Ankara 1981 OZANKAYA, Özer; Türk Devrimi ve Yüksek Örenim Gençlii, Ankara, 1978, (292 s.) OZANKAYA, Özer; Türkiye de Laiklik, Cem Yay., stanbul, 1990 OZANKAYA, Özer;Türkiye'de Lâiklik-Atatürk Devrimlerinin Temeli, Cem Yay., stanbul 1981 ÖKLEM, Necdet;Hilafetin Sonu, Ege Üniversitesi Yay., zmir 1981 ÖZDEN, Yekta Güngör; Atatürk ve Hukuk, Anayasa Mahkemesi Yay., Ankara 1982 ÖZEK, Çetin; Devlet ve Din, Ada Yay, stanbul 1982 ÖZEK, Çetin; Devlet ve Din, stanbul, 1983 ÖZEK, Çetin; Türkiye de Gerici Akımlar ve Nurculuun çyüzü, Varlık yay., 1964 ÖZEK, Çetin; Türkiye de Laiklik, stanbul, 1962, (565 s.) ÖZER, Yusuf Ziya; Cumhuriyette Hukuk nkılâbı, Devlet Mat., stanbul 1938

14 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 44 ÖZERDM, Sami N.;Atatürk Devrimi Kronolojisi, halkevleri Atatürk Ens. Yay., 1974 ÖZERDM, Sami N.;Bilinmeyen Atatürk, Varlık Yay., 1976 ÖZTÜRK, Halil Nimetullah; Türklemek Layıklamak Çadalamak, M. Sıralar Matb., stanbul 1953 PAILLARES, Michel; Le Kemalimse Devant Les Allies, Ed. Bosphore, 1922 PAR, A. Hikmet, ÖNEN, M. Agah; (Hazırlayanlar), Doumunun 100. yılında Atatürk ü Anlamak, lkeleri devrimleri, st., 1981 PARUEV, Parakev; Demokrat Diktatör, Çev.: N. Yılmaer, stanbul, 1973 PETERS, Richard; The Story of the Turks From Empire to Democracy, N. York, 1959 PHILPS, Price; History of Turkey from Empireto Republic, london 1956 RAWLINSON, A.;Adventures in the Near East, London, 1923 REED, Howard; Revival of Islam in Secular Turkey, Cambiridge, 1958 Revue International, d Histoire Millitaire, Atatürk Özel Sayısı, No:50, 1982, Revne Periodique (Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, Türkçe Basımı Gn kur. Basımevi, Ankara, 1982) RIFAT, Mevlanazade; Türkiye nkılabının çyüzü, Halep, 1929 RONART, Stephan; Bugünkü Türkiye, (Çev. aman, B. Tekin), stanbul, 1937 SAFA, Peyami; Türk nkılâbına Bakılar, Erolu Mat., Ankara 1981 SARAY, Mehmet; Türklerde Dini ve Kültürel Hogörü, Atatürk ve Lâiklik, Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 2002 SARIGÖLLÜ, Kâni; Atatürk lkeleri, nkılâp ve Aka Basımevi, stanbul, 1981 SELEK, Sabahattin; Anadolu htilali, (4. Bs.), stanbul, 1968 SENCER, Muzaffer; Dinin Türk Toplumuna Etkileri, 1968 SERTOLU, Mithat; Atatürk Din ve Lâiklik, Mente Matb., stanbul 1968 SERTOLU, Murat; Atatürk ve slamiyet, Atatürk, Din ve Laiklik, BTTD Öz. Yay., 1968 SHERRIL, Charles H.;Bir Elçiden G. M. Kemal, Tercüman Yay., 1001 Temel Eser, stanbul, 1984 SINHA, R. K.; Kurtulu Savaı, Devrimler, M. Kemal ve Mahatma Gandhi, stanbul, 1972 SNANOLU, Suat; Visage de La Turquie, 1979

15 45 ARABACI, Murat SOYAK, H. Rıza; Atatürk ten Hatıralar, II. Cilt, stanbul, 1973 STENHAUS, Kurt; Atatürk Devrimi Sosyolojisi, Sander Yay., 1973 STONE, Frank A.; The Rub of Culturess in Modern Turkey, Indiana Un. Puplicetions, 1973 SUAT, Tahsin; T. C. Devleti ve Hakiki G. M. K., stanbul, 1933 Taassuptan Çadalıa Lâiklik, Kara Kuvvetleri Komutanlıı Yay., y.y.t.y. TAHR, Kemal; Yol Ayrımı, Sander Yay., 1973 TANYOL, Cahit; Lâiklik ve rtica, Altın Kitaplar Yayınevi., stanbul 1989 TANYOL, Cahit; Sosyal Ahlak Lâik Ahlaka Giri, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., stanbul 1960 TANYOL, Cahit; Sosyolojik Açıdan Din Ahlâk Lâiklik ve Politika Üzerine Diyaloglar, Okat Yayınevi, stanbul 1970 TARHANLI, tar B.; Müslüman Toplum Lâik Devlet, Afa Yay., stanbul 1993 Tarih IV, Türkiye Cumhuriyeti, (T.T.T. Cemiyeti tarafından Yazılmıtır), stanbul, 1934 TEKN, Abdullah; Türk Toplumunun Çadalamasında Atatürkçü Lâiklik, Emel Matb., Ankara 1983 TMUR, Taner; Türk Devrimi ve Sonrası, Doan Yay, 1971 TOYNBEE, Arnold; Türkiye: Bir Devletin Yeniden Douu, Çev.: Kasım Yapıcı, stanbul, 1971 TÖR, Vedat N.; Kemalizmin Dramı, Çada Yay., 1980 TUNAYA, T. Zafer; Devrim hareketleri çinde Atatürk ve Atatürkçülük, Baha Mat., 1964 TUNAYA, T. Zafer; Türkiye de Siyasi Partiler, I-II, stanbul, TUNAYA, T. Zafer;Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, st. Ü. Yay., 1975 TUNAYA, Tarık Zafer; slâmcılık Cereyanı: kinci Merutiyetin Siyasi Hayatı Boyunca Gelimesi ve Bugüne Bıraktıı Meseleler, stanbul 1962 TUNCER, Acar; Lâiklik ve Din, Ticaret Matb.T.A.., zmir 1973 TURAN, lter; Cumhuriyet Tarihimiz, Temeller, kurulu, Milli Devrimler, çalayan Kit TURAN, erafettin; Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap, Bilgi Yay., Ankara 1992 TURHAN, Mümtaz; Garplılamanın Neresindeyiz, Türkiye Basımevi, 1959 TÜMAY, Bekir; Atatürk ün Devrim destanı, Türkiye Bankası Yay., 1964

16 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 46 Türk Devrim Tarihi, Genelkurmay harp Tarihi Bakanlıı Yay., 1971 Türkiye Cumhuriyeti'nin Lâiklemesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi, Panel Bildirileri, Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1995 Türkiye Cumhuriyetinin Temel lkelerinden Lâiklik (Panel), Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1995 TÜTENGL, C. Orhan; Atatürk ü Anlamak ve Tamamlamak, Varlık Yay., 1975 TÜZÜN, Necat; Atatürk Devrimlerinde Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Yay.,Isparta t.y. TÜZÜN, Necat; Atatürk nkılâplarında Lâiklik, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1987 UÇTUM, Nejat R.; Atatürk, Vida-Reformas-Doutrina ULUBELEN, Erol; ngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, nceleme, stanbul, 1967 ULU, N. Hakkı; Halifeliin Sonu, Türkiye Bankası Kültür Yay., 1975 Uluslararası Atatürk Konferansları, Tebliler 2.C, Boaziçi Ün. Matbaası, 1980 ÜÇOK, Cokun-Bahriye Üçok; Lâiklik ve Türkiye'de Ça Deiimi, stanbul 1975 ÜLKÜMEN, Lütfü; Atatürk lkeleri ve slâm, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 1973 ÜNSAL, Hüsamettin; Lâiklik ve Atatürk'ün Lâiklik Politikası, Ankara 1989 (Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi V/15 Temmuz 1989'dan ayrıbasım) ÜSTÜN, Kemal; Menemen Olayı ve Kubilay, Çada yay., 1978 VELDEDEOLU, H. Veldet; Türkiye de Üç Devir. VILLALTA, J. B.; Atatürk, TTK Yay., 1979 WARD, Robert E.-RUSTOW, Donward A. (Ed.);Political Modernization in Japan and Turkey, Princeton Un. Pres 1964 WELLS, H. G.;The Outline of History, Doubleday and Company, 1971 YAKIT, smail; Atatürk ve Din, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta 1999 YALMAN, A. Emin; Yakın tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 4.C.,stanbul, 1970 YASA, brahim, Türkiye nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Ankara, 1970 YAATAN, emsettin; Kemalizm Iıında Din Eitimi, Serdar Mat., zmir 1982 YAVUZ, Fehmi; Din eitimi ve Toplumumuz, 1969 YAZICIOLU, H.; Bir Din Politikası Lâiklik, stanbul 1993

17 47 ARABACI, Murat YURTSEVEN, Refik; Türk Devrimi ve Kurtulu Savaı, Gn Kur. Harp Tarihi Bk. Yay., 1976 YÜCEKÖK, Ahmet; Türkiye de Din ve Siyaset, Gerçek yay., 100 Soruda Kitap Dizisi, 1971 YÜCEL, Prof. Dr. Yaar; Atatürk lkeleri, Ank. Ün. Basımevi, Ankara, 1981 B. Makaleler ABDULLAH, Cevdet; Dini Düüncede Yeni Cereyanlar çtihat, AAN, Mustafa; Atatürk lkeleri le Yaamak Profilo dan Haberler, Sayı 29, Kasım 1980 AAOLU, Ahmet; Türkçe Ezan Milliyet, 11 Nisan 1926 AAOLU, Süreyya; Atatürk lkelerine Genel Bir Bakı Uluslar arası Atatürk Konferansı, Ocak 1981 AHMAD, Feroz, Türkiye'de Kemalizm ve Siyasetin Lâiklemesi, Atatürk'ün Düünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları Sempozyumu, Ankara 1983 AKSOY, Muammer; Atatürk ün Hukuk Devriminin Temeli: Lâik Hukuk ve Devlet Anlayıı, III. Türk Hukuk Kurultayı, s , 1981 ALDA, Talat, Neden Lâiklik, Selçuk Üniversitesi Ata Dergisi, Sayı:2, Konya 1992 ALDIKAÇTI, Orhan, Atatürk nkılâplarından Lâiklik, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı:1-4, stanbul ALDIKAÇTI, Prof Orhan; Din Derslerinin Mecburiyeti ve Lâiklik Hamle, Cilt 13, Sayı 215, Eylül 1981 Gençlikte ALEFENDOLU, Dr. Yılmaz; Çadalama Atatürk ve Hukuk Sempozyumu,1981 ALTAY, Fahrettin, Dindar Atatürk, Atatürk Din ve Lâiklik, stanbul 1968 ARABACIOLU, Gülsüm; Atatürk ve lkeleri, Türkiye Sanayi Dergisi, Sayı 3-5 ARIKAN, B.; Adaletin Lâik Ortamı Cumhuriyet, ARMANER, Doç. Dr. Neda; Atatürk ün Din Anlayıı, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 276, 1981 ARMANER, Doç. Dr. Neda; Laiklik ve Banazlık, Eitim ve Bilim, Sayı 30, 1981 ARPAÇ, hsan; Atatürk ve lkeleri, Kemalizm ve Türkiye, Sayı, ARSAL, S. Maksudi; Teokratik Devlet ve Lâik Devlet, Tanzimat, Maarif Vekâleti Yayınları, 1940

18 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 48 ARSEL, lhan, Dinde Reform ve Atatürk, Uluslararası Atatürk Konferansları, stanbul 1981 ARSEL, Prof. Dr. lhan; Akılcılık Dinde Reform ve Atatürk, Uluslararası Atatürk Konferansları, 1981 ARSEL, Prof. Dr. lhan; Din- Devlet Ayrılıı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No: ASLANGÜL, Halil; Atatürk ve Lâiklik Karınca Dergisi, Sayı 539, 1981 AKUN, Prof. Dr. nal Cem; Lâiklik ve Din Eitimi Türkiye 1. Din Eitimi Semineri ATALAR, Münir; Ankara Üniversitesi DTCF Genel Kitaplıı Yayınlar Bölümünde Mevcut Tarih Çalımalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik) Türk Kültürü, Sayı: 257 Eylül 1984 ATALAY, brahim Ethem; Lâiklik ve Din likileri, Kemalist Ülkü, No: 268 (1991) AVCI, Cemal, Atatürk, Din ve Lâiklik, Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi, C.6. S.18, (Temmuz 1990) AVCI, Cemal; Atatürk ve Lâiklik, Atatürk Konferansları, Ankara 2000 AVCI, Cemal; Atatürk, Din ve Lâiklik, Atatürk Düüncesinde Din ve Laiklik, Ankara 1999 AYBAY, Aydın; Devrim Açısından Lâiklik lkesinin Oluumu ve Önemi, Atatürk 100. Yıl Konferansları, stanbul 1981 AYBAY, Aydın; Devrim Açısından Lâiklik lkesinin Oluumu ve Önemi, stanbul Barosu Dergisi, Sayı (Ekim -Aralık 1981) AYDEMR,. Süreyya; Devrimler ve Aamalar, Türk Büyükleri Dergisi, Özel Sayı, Sayı 30, Ekim 1981 AYDIN, Hasan; Atatürk lkeleri ve Hukuk Devrimi, stanbul Barosu Dergisi, Sayı (Ekim-Aralık 1981) BACQUE-GRAMMONT, J. Louise; Halifeliin Kaldırılıının Mart 1924 Paris Basınında Görünüü, letiim, Sayı 3, 1981 BALTACIOLU, : Hakkı; Tevhid-i Tedrisat Yeni Adam, Sayı 435 BARKAN, Ömer Lütfü; Türkiye'de Din ve Devlet likilerinin Tarihsel Geliimi, Cumhuriyetin Ellinci Yılı Semineri, Ankara 1975 BAGL, Ali Fuat; Din Hürriyeti Atatürk Din ve Lâiklik, BTTD. Özel Sayı, 1968

TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYIMLARI Genel Yayın No : 227 Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Dizisi No. : 7 Her Hakkı Kültür Yayınları İş Türk Limited Şirketi'nindir. Kapak Düzeni : FAHRİ KARAGÖZOĞLU Birinci

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN 1943-. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI

12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI 12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI HAZIRLIK ÖDEVLER UYGULAMA ÇALI MALARI KONU TESTLER TABLOLAR VE FRELENM B LG LER ESER ÖZETLER Ali Malik KAYABA I

Detaylı

Osmanlı Mezat. www.osmanlimezat.com

Osmanlı Mezat. www.osmanlimezat.com Osmanlı Mezat www.osmanlimezat.com Sadece İNTERNETTEN 2.Kitap Müzayedesi 27 Mart 2015 CUMA saat 21:00 ----------------------------- Sadece internetten ve son saniyeye kadar pey verebileceksiniz. Salonda

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

I. ROMA BİZANS ETÜDLER

I. ROMA BİZANS ETÜDLER I. ROMA BİZANS ETÜDLER Bizans [Özel sayısı]. Cogito, sayı: 17. İstanbul, Y.K.Y., 1999. 420 s. (16x24) harita, resim. ''Yap Kredi Yay.: 1143''. I.RB/E-416,436] BROWN, PETER: Geç antikçağda Roma ve Bizans

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL, 31.10.2012 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 DEMOKRASYE GEÇ SÜRECNDE CUMHURYET HALK PARTS MUHALF BR GAZETE:

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

CUMHURİYET GAZETESİ NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KISA TARİHİ

CUMHURİYET GAZETESİ NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KISA TARİHİ CUMHURİYET GAZETESİ NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KISA TARİHİ Ayşe Elif EMRE KAYA * Öz Bu çalışmanın konusu, Cumhuriyet gazetesinin tarihine ilişkin kısa bir bilgi vermektir. Cumhuriyet rejiminin kurulmasına

Detaylı