ATATÜRK ÜN LAKLK LKES BBLYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜN LAKLK LKES BBLYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK"

Transkript

1 ATATÜRK ÜN LAKLK LKES BBLYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK Hacı Murat ARABACI * Özet Biz bu çalımamızda, özellikle Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi konulu çalımalarda aratırmacılara katkı salamak düüncesi ile, Atatürk ilkelerinden Laiklik ilkesi konulu bibliyografya denemesi hazırladık. Çalımamızı klasik usulde Kitaplar ve Makaleler eklinde tasnif ettik. Anahtar Kelimeler: Atatürk, Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti, Bibliyografya. Abstract This article includes a bibliography about Secularism Principle of Atatürk. Entries are grouped under two groups which are books and articles. Key Words: Atatürk, Secularism, Turkish Republic, Bibliography. GR Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin ilelebet yaaması, onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ün ilke ve inkılaplarının aratırılıp örenilmesi ve öretilmesi ile ancak mümkün olacaktır. Ülkemizde, tarih alanında üzerinde en çok aratırma yapılan konuların baında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri ve inkılapları gelmektedir. Bu yüzden yapılan bu aratırmaların kaynakçalarının hazırlanması, hem aratırmacılara çalımalarında kolaylık salayacak, hem de henüz aratırılmayan konuların ortaya çıkarılmasında katkı salayacaktır. * Ör. Gör. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

2 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 32 Gerek slam dünyasında, gerekse batılı toplumlarda bibliyografya türü eserlere eski dönemlerden itibaren rastlanmaktadır. Modern anlamda bibliyografya çalımaları ise, günümüz bilim dünyasının vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmitir. Tarih aratırmalarında bibliyografya çalımasının önemi tartıılmaz bir gerçektir. Aratırmacı için çalıma konusu ile ilgili seçilmi kaynaklara ulaabilmesi, çalımasının da kalite ve deerini ortaya çıkaran kriterlerden biridir. Gelien iletiim teknolojisi ile birlikte, adeta bir bilgi bombardımanı nın yaandıı günümüzde, bilgiye ulamak kolaylamı ancak, ulatıınız kaynakların ve bilgilerin güvenilirlii bir problem haline gelmitir. Öte yandan tarih aratırmacısı için zamanın deeri son derece önemlidir. Aratırmanın kaynakça hazırlanması, eer o konuda yapılmı çalımalar yoksa oldukça uzun bir zaman ve emek harcamayı gerektirebilmektedir. Biz bu çalımamızda özellikle Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi konulu çalımalarda aratırmacılara katkı salamak düüncesi ile, Atatürk ilkelerinden laiklik ilkesi konulu bibliyografya denemesi hazırladık. Çalımamızı klasik usulde Kitaplar ve Makaleler eklinde tasnif ettik. Eserlerin künyelerini yazarken, ülkemizde en yaygın olarak kullanılan klasik bibliyografya yazımını esas aldık. A. Kitaplar B. Makaleler eklinde iki ayrı balık altında alfabetik olarak hazırladıımız bu çalımanın aratırmacılara fayda salaması en büyük dileimizdir. A. Kitaplar ABADAN, Yavuz; nkılap Tarihine Giri, Ankara, 1960 ABADAN, Yavuz; Türk nkılâp Tarihi Notları, Ankara, 1950 ADIVAR, Adnan; Interaction of Islamic Thougt in Turkey, 1951 ADIVAR, Halide Edip; Türkiye de ark, Garp ve Amerikan Tesirleri, stanbul, 1956 NAN, Afet; 50. Yılda Tarihten Gelecee, Bankası Yayınları, 1973 NAN, Afet; Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Bankası Yayınları, Ankara, 1959 NAN, Afet; Atatürk ten Hatıralar, Ankara, 1950 NAN, Afet; Kemal Atatürk ü Anarken (Atatürk ten Hatıralar-2) Ankara, 1956 NAN, Afet; Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk ün El Yazıları, T.T.K. Yayınları, Ankara 1969

3 33 ARABACI, Murat AG, Fazıl; Lâiklik ve slamda nsan Hakları, Öretmen Mat., Ankara, 1976 AKÇAY, Kenan; Kemalizm Üzerine, Erenler Basımevi, stanbul, 1981 AKGÜN, Doç. Dr. Seçil; Halifeliin Kaldırılması ve Lâiklik ( ) Turhan Kitabevi, Ankara. AKSOY, Muammer; Lâiklie Çarı, Gündoan Yay., Ankara 1989 AKYOL, Avni; Lâiklik ve Din Öretimi, Milli Eitim Bakanlıı Yay., Ankara 1991 ALBAYRAK, Sadık; eraitten Lâiklie Türkiye de slamcılık-batıcılık Mücadelesi, Sebil Yayınevi, stanbul, 1977 ALBAYRAK, Sadık; Türkiye de Din Kavgası, Sebil Matbaacılık, stanbul, 1975 ALDA, Talat; Neden Lâiklik, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya, tarih yok. ALLEN, Henry Elisha; The Turkish Transformation, A. Study in Socialand Religious Development, Chicago, 1935 ALTAY, Fahrettin, 10 Yıl Sava ve Sonrası stanbul, 1970 ALTINDA, inasi; Hilâfet ve Hilâfetin lgası, Atatürk ün Önderliinde Kültür Devrimi, Ankara, 1972 AMAÇ, Faik Muzaffer; Lâiklik nkılabının XXV. Yıldönümü Hakkında Milletvekillerine Açık Mektup, Gayret Basımevi, Malatya, 1954 ANCAUX R.; Religion et Politique Dans La Turquie Comtemporaine, Correspondance d orient, Etudes, 1970, No: (Süreli Yayın Çada Türkiye de Din ve Politika) ANDERSON, J.D.N.; Islamic Law in the Modern World, Newyork, 1959 Ankara Barosu Dergisi Atatürk Sayısı, Sayı 4, Ankara, 1981 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ocak-Aralık 1981 ARAR, Bekir; Atatürk ün Manevi Cephesi ve slam Dininde Lâiklik Anlamı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1961 ARAT, Emin; Kemalizm, 1969 ARDAKOÇ, Kâmuran; Hilâfet Meselesi, stanbul, 1955 ARIBURUN, Kemal; Atatürk ten Anılar, Bankası Kültür Yayınları, 1976 ARKIN, R. Gökalp; Devrimlerimiz, Bir Yayınevi, stanbul, 1954 ARNOLD, Sir Thomas,- GULLAME, Alfred; The Legacy of Islam, Oxford, 1949 ARNOLD, T.W.;The Caliphate, London, 1924

4 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 34 ARSAL, Sadri Maksudi; Teokratik Devlet ve Lâik Devlet, Tanzimat, I, stanbul 1940 ARSEL, lhan; Arap Milliyetçilii ve Türkler, Ankara, 1973 ARSEL, lhan; Teokratik Devlet Anlayıından Demokratik Devlet Anlayıına, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1975 ARSEL, lhan; Toplumsa Geriliklerimizin Sorumluları, Doan Yayınları, 1977 ARSEL, Prof. Dr. lhan; Lâik Devlet Anlayıından Sapmalar, A.R. Seçkin e Armaan, stanbul 1974 ASTAHOV, G; Problema novoi Tursii, (Yeni Türkiye nin Problemleri) Revnej, Novoj Vostok, Sayı 5, 1924 ATAAY, Doç. Dr. Aytekin M.; Devrimler Açısından Medeni Kanun, Baha Matbaası, stanbul, 1960 Atatürk Devrimleri ve Eitimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eitim Fakültesi Yayınları, Ankara 1981 Atatürk Devrimlerinde Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve lkeleri Aratırma Merkezi Yayını Atatürk Din ve Lâiklik, Mente Matb., stanbul 1968 Atatürk Diyor ki; Milli Eitim Bakanlıı Yayınları, 1980 Atatürk Düüncesinde Din ve Lâiklik, (haz. Ethem Ruhi Fılalı, Taha Müftüolu, dris Karaku), Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1999 Atatürk lkeleri ve nkîlap Tarihimiz, Kara Kuvvetleri Komutanlıı Yayınları, Ankara 1982 Atatürk Konferansları; Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1964 Atatürk ve Adalet Reformu, Adalet Bakanlıı Yayınları, Ankara, 1981 Atatürk, Din ve Lâiklik, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Yay., Ankara 1968 Atatürk, Kurtulu Savaı, Devrimler ve Cumhuriyet Türkiyesi ile lgili Kitaplar, smail Avar Kütüphanesi Katalogu 1960 Atatürk le lgili Ariv Belgeleri, ( ) Ankara, 1982 Atatürk ün Doumunun 100. Yılında Türkiye 1. Din Eitimi Semineri, lâhiyat Vakfı Yayınları, Ankara, 1960 Atatürk ün Milli Eitimimizle lgili Düünce ve Buyrukları; Türk Dil Kurumu Yayınları, 1970 Atatürk ün Söylev ve Demeçleri; Türk nkîlap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 5 Cilt, 1961

5 35 ARABACI, Murat Atatürk ün Tamim ve Telgraf Beyannameleri; Türk nkîlap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1964 Atatürkçü Düünce ve Yaklaım Tarzı, Kara Kuvvetleri Komutanlıı Yayınları, Ankara 1982 ATATÜRKÇÜLÜK, 3 Cilt, M.E.G.S.B. Yayınları, stanbul, 1984 ATAY, Falih Rıfkı; Atatürk ün Hatıraları, Bankası Kültür Yayınları, 1965 ATAY, Falih Rıfkı; Babanız Atatürk, stanbul, 1966 ATAY, Falih Rıfkı; Çankaya, stanbul, 1968 ATE, Toktamı; Kemalizm in Özü, Kültür Matbaası, stanbul, 1980 ATE, Toktamı; Lâiklik, Dünyada ve Türkiye'de, Ümit Yay., Ankara 1994 ATE, Toktamı;Gene Lâiklik, Gene Demokrasi, Ümit Yay., Ankara 1998 ATIF Hoca skilipli; Frenk Mukallitlii ve apka, Matbaa-i Kader, stanbul, 1340 (1924) ATIF Hoca skilipli; Sadeletiren, Sadık Albayrak, Çile Yayınevi, stanbul, 1977 ATIF Hoca skilipli; Tesettür-ü er i, Matbaa-i Amire, stanbul 1339 (1923) AUTN, Albert; Laicite, Librain e Felix Alcan, 1930 AYBARS, Ergün; Atatürk Çadalama ve Lâik Demokrasi, leri Kitabevi, zmir 1994 AYBARS, Ergün; stiklâl Mahkemeleri, I-II zmir, 1988 AYBARS, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, zmir, 1984 AYIN TARH; AYTAÇ, Kemal; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Din Politikası Üzerine Konumalar, Ankara Üniversitesi Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü Yay., Ankara, 1986 BARKAN, Prf. Dr. Ö. Lütfi; Türkiye de Din Devlet lerinin Tarihsel Geliimi (Cumhuriyetin 50. Yılı Seminerinden Ayrı Basım) T.T.K. Yayınları, Ankara, 1975 BAGL, Ali Fuad; Din ve Lâiklik, Yamur Yayınevi, stanbul, 1982 BAGL, Ali Fuat; Din Nedir ve Din Hürriyeti, Fakülteler Matbaası, stanbul, 1954 BAGÖZ, lhan- WLSON, Howand; Educational Problems in Turkey, , Blomington, 1968 BAYAR, Celâl; Ben de Yazdım, I-VIII. stanbul, BAYUR, Yusuf Hikmet; Atatürk, Hayatı ve Eserleri; I. Ankara, 1963

6 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 36 BAYUR, Yusuf Hikmet;Lâiklik, stanbul, 1954 Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceine Dair Kanun, Bavekâlet Yayınları, Bavekâlet Basımevi, Ankara, 1934 BELEN, Fahri; Atatürk Din ve Lâiklik, Mente Matb., stanbul, 1968 BENNEB, George; Kemal Atatürk, Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, Ankara, 1938 BERKEM, Ali Rıza; Atatürk, Atatürkçülük ve Lâik Türkiye, stanbul Üniversitesi Basımevi, stanbul, 2001 BERKES, Niyazi; Historical Backgraund of Turkish Secularism, Islam and the West July, 1955 BERKES, Niyazi; Teokrasi ve Lâiklik, Adam Yay., stanbul 1984 BERKES, Niyazi; Türk nkîlabında Lâikliin Gelimesi, Ankara Üniversitesi Haftası BERKES, Niyazi; Türkiye de Çadalama, Bilgi Yayınevi, 1962 BISBEE, Elenor; The New Turks, Proneers of the Republic, , Philldelphia, 1951 BLGE, Prof. Dr. Necip; Atatürk Devrimlerinin Temel Öesi Lâiklik, (Belleten Sayı 168 den Ayrı Basım) T.T.K. Yayınları, Ankara, 1981 BLGSEVEN, Amiran Kurktan; Atatürk Lâiklik ve slâm, Kemalist Atılım Birlii Yay., Ankara 1989 BRDGE, John Kingsley; Secularism in Turkey and ifs Meaning, International Rewiew, Vol. XXXIII. No. 132 BSCHOFF, Nobert; Ankara- Türkiye de Yeni Bir Oluumun zahı, (Çeviren Burhan BELGE) stanbul, 1976 BORAK, Sadi; Atatürk ve Din, stanbul 1962 BORAK, Sadi; Atatürk ün Resmi Yayınlara Girmemi Söylev, Demeç, Yazıma ve Söyleileri, Halkevleri Atatürk Enstitüsü Aratırma Yayınları, Ankara, 1980 BORAK, Sadi;Atatürk ve Din, Anıl Yayınevi, stanbul 1962 BOZARSLAN, M. Emin; Hilâfet ve Ümmetçilik Sorunu, stanbul, 1969 BOZKURT, M. Esat; Atatürk htilâli, stanbul Üniversitesi Yayınları, 1940 BOZKURTOLU, Zeki;Atatürk'ün slâm Görüü ve Hayatı, Ankara t. y. BROWN, L.B.; Ideology, Penquin Education, 1973 Büyük Atatürk ün Hayatı ve nkılapları, Seçkin Yayınları, Eskiehir, 1954

7 37 ARABACI, Murat CASTAGNE, J.; Le Mouvement d emancipation de la femme musulmane en Orient Paul Geuthner, Paris, 1929 Reune des Etudes Islamıques, Kasım 1929) Douda Müslüman Kadının Topluma Karıması Hareketi CEBESOY, Ali Fuad; Siyasi Hatıralar, stanbul, 1960 CHP Onbeinci Yıl Kitabı CUMHURYET ANSKLOPEDS; lgili Madde, (Lâiklik, Halifelik) ÇAATAY, Neet; Atatürk Önderliinde Saltanattan Cumhuriyete Geçen Türkiye, 50. Yıl Kitabından Ayrı Basım ÇAATAY, Neet; Lâiklik Nedir? eriât Nedir? (Belleten den Sayı 167 den Ayrı Basım) T.T.K. Yayınları 1978 ÇAATAY, Neet; Lâiklik ve Din likileri, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1988 ÇAATAY, Neet; Türkiye de Gerici Eylemler (1923 ten buyana) Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1972 ÇERMAN, O. Nuri; deal Türkiye çin Din de Reform, Kemalizm, Sıralar Basımevi, Cilt 3, stanbul, 1960 ÇLLER, Selahattin; Atatürk çin Diyorlar ki, Varlık Yayınları, 1971 ÇUBUKÇU, brahim Agâh; Halifelik, Din ve Lâiklik, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1990 DAVER, Bülent; Türkiye Cumhuriyeti nde Lâiklik, A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1955 DAVER, Bülent; Türkiye Cumhuriyeti'nde Lâiklik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara 1955 DEMREL, Hakkı; Atatürk, Atatürkçülük, Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nkılâp Tarihi Uygulama ve Aratırma Merkezi Yay., Antalya 1989 DEMREL, Süleyman; slam Demokrasi ve Lâiklik, stanbul 1991 DEMRER, Ercüment; Din, Toplum ve Kemal Atatürk, Karde Matb., Ankara 1969 DEMRER, Ercüment; Din, Toplum ve Mustafa Kemal Atatürk, 1969 DEMRKAN, Selahattin; Bir Milletin Yarattıı Lider, Mustafa Kemal Atatürk, Belge Yayınları, 1972 DENKTA, Rauf; Atatürk, Din ve Lâiklik, Kasta A.. Yay., stanbul 1989 DENY, Jean; Yeni Türkiye, (Çeviren KOLDABA, Sencer) Ankara, 1960 Mexico- China- Turkey Newyork-1929 DEWEY, John; Impressions of Soviet Russia and the Revohıtionary World

8 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 38 Din Eitimi (Açık Oturum) Er-Tu Mat. stanbul, 1982 DRKS, Sabine; La Famille Musulmane Turque, Mouton and Co DÖNMEZ, erafettin;atatürk'ün Çada Toplum ve Din Anlayıı, Ayııı Kitapları, stanbul 1998 DUCHE, Jean; Histoire, Du Monde, Flammarion, 1958 DUHAMEL, Georges; Yeni Türkiye, (Çeviren; YÜCEL, Can) Ankara, 1956 DURUSOY, Orhan M.-GÖKMAN, Muzaffer; Atatürk Devrimleri Bibliyografyası, Bankası Yayınları, 1957 ECER, Vehbi; Atatürk'ün Din ve slâm Dini hakkındaki Görüleri, Kayseri 1998 ECEVT, Bülent; Atatürk ve Devrimcilik, Tekin Yayınevi 1973 EKER,. Galip; Türk Kültür Devrimi ve Karı Devrim, 1979 ELBAL, Gültekin; Atatürk ve Resim Heykel, Bankası Yay., 1973 ENCYCLOPADIA, Britannica, Caliphate. Encylopadia of Religion and Ethics: Mohammedanism. ENGN, Saffet; M.: Kemalizm nkîlabının Prensipleri, stanbul, 1938 EREN, Nuri; Turkey Today and Tomorrow, World View Published by the Council of Religion and International Affeirs, New York ERGL, Dou; Atatürkçü Düüncenin Temeli Lâiklik, Ankara 1990 ERGL, Dou; Lâiklik, Atatürkçü Toplum ve Siyaset Felsefesi Açısından, Turhan Kitabevi Yay., Ankara 1990 EROLU, Hamza; Türk Devrim Tarihi, Ank (451 s) EROLU, Hamza;Gerçek Yönüyle Atatürkçülük, karde Mat., Ankara, 1965 (221 s.) EROLU, Hamza;Türk nkılâp Tarihi, stanbul, 1982, (559 s.) ERTAN, Veli-KÜÇÜK, Dr. Hasan; Cumhuriyet Devrinde Din Eitimi, Din Müesseseleri ve Din Alimleri, Doyuran Mat., stanbul, 1976 ESEN, Bülent Nuri; Vicdan Hürriyeti ve Lâiklik, Türkiye nsan Hakları Semineri, 1970 ETEM, Sadri; Türk nkılâbının Karakteri, Maarif Vekaleti Yay EYUPOLU,. Zeki; Kendi Sözleriyle Atatürk lkeleri, Uygarlık Yayınları, st., 1981 EYUPOLU, smet Zeki; Atatürk Devrimleri Iıında Lâiklik, stanbul 1994

9 39 ARABACI, Murat FERRIERE, A.;La Turqie Nonvell et Ses Ecolas, Paris, 1929 FEYZOLU, O. Güngör; Atatürk lkeleri ve nkılâbımız, M.E. Basımevi, stanbul, 1981 FEYZOLU, Turhan; Türk nkılâbının Temel Taı: Laiklik, Gün Matbaası, stanbul, 1981 FILALI, Ethem Ruhi; Atatürk ve Din, Azerbaycan Kültür Dernei Yay., Ankara 1981 GEDKOLU, evket; Kemalist Eitim lkeleri, Uygulamalar, Çada Yay., 1978 GENCOSMAN, K. Zeki-BANGOLU N. Ahmet; Atatürk Ansiklopedisi (T.C. Siyasal Tarihi), May Yay., 1971 GENÇ, Reat, Türkiye'yi Lâikletiren Yasalar 3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararlar, Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1998 GIANNINI, Amedeo; Documanti per la Storia Della Pace Orientale ( ), Roma, 1933 GIBB, H. A. R.; Islamic Society and the West, London, 1950 GIBB, H. A. R.; Modern Trends in slam, 1947 GIBB, H. A. R.;Mohammedanism, New York, 1955 GRTLOLU, smet; Kemalist Devrim deolojisi, st. Ün. Yay., 1980 Gizli Celse Zabıtları, Türkiye B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, Cilt 1-4, T.B.M.M. Basımevi, Ankara, 1980 GLASNECK, Johannes; Kemal Atatürk ve Çada Türkiye, Onur Yay., 1976 GOLOLU, Mahmut; Cumhuriyete Doru, Ankara, 1970 GOLOLU, Mahmut; Halifeliin Kaldırılması, Ankara, 1973 GOLOLU, Mahmut;Devrimler ve Tepkileri ( ), Ankara, 1972 GOLOLU, Mahmut;Türkiye Cumhuriyeti (1923), Ankara, 1971 GÖKALP, skender; Kemalizm ve slâm Dünyası, çev. C.Akalın, Arba Yay., stanbul 1990 GÖKALP, Ziya; Hilafet ve Milli Hakimiyet, Ankara, 1925 GÖKMAN, Muzaffer; Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası, Cilt 3, MEB, stanbul, 1984 GÖZLER, H. Fethi; Atatürk Devrimleri (Türk Devrimi), nkılâp ve Aka Kit. stanbul, 1981

10 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 40 GRUNEBAUM, Gustave E. Von; Modern Islam: The Search of Culturualy Identity, Los Angales, 1963 GURVTCH, Georges; Les Cadres Sociaux De La Connaissance, P.U.F., 1966 GÜLER, Vehbi; Atatürk'te Lâiklik, Ankara 1983 GÜRESN, Ecvet; 31 Mart syanı, Ankara, 1969 GÜRTA, Ahmet; Atatürk ve Din Eitimi, Geliim Matb., Ankara 1981 GÜVENTÜRK, Em. Korg. Faruk; Lâiklik Prensibi ve Atatürk, Erler Mat., stanbul, 1978 GÜVENTÜRK, Faruk; Kemalizm de Laiklik, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yay., stanbul, 1981 GÜVENTÜRK, Faruk-KADIOLU, Fuat; 29 Yıl Sonra Atatürk nkılâplarına Bakı, Ak Yay., stanbul, 1968 GÜVENTÜRK, Faruk-KADIOLU, Fuat; Din Iıında Yobazlık, Ulusal Basımevi, Ankara, 1967 GÜVENTÜRK, Faruk-KADIOLU, Fuat; Lâiklik ve slamiyet, Uycan Mat., 1968 H. Hikmetu Mah; Türk Devriminin Nevi, HAFIZOULLLARI, Zeki; Lâiklik, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1998 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, HEYD, Uriel; Islam in Modern Turkey, Journal of the Royal Central Asian Society, Vol.XXXIV, 1947 HEYD, Uriel; Studies in Islamic History and Civilization, 1961 Hilafet ve Milli Hakimiyet, Ankara, 1939 Hoca Rasih; Hakimiyet-i Milliye ve Hilafet-i slamiye, Ankara, 1341 Hoca ükrü; Hilafet-i slamiye ve B. M. M., Ankara, 1339 Hukukta Kılıkta Devrim;Din ve Devlet lerinin Ayrılması, Kral Matbaası, stanbul, 1966 HURGRONJE, C. Snouck; Islam and Turkish Nationalsm, New York, 1924 IRMAK, Sadi; Devrim tarihi, stanbul, 1967 kdam Gazetesi, LHAN, Atilla; Hangi Atatürk, Bilgi Yay., Ankara, 1981 MECE, M. Selim; Atatürk ün apka Devriminde Kastamonu ve nebolu Gezileri, Bankası Yay., 1975

11 41 ARABACI, Murat NAN, Afet; Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Bankası Yay., 1968 NAN, Afet; Atatürk ten Hatıralar, T.T.K. Basımevi, 1950 NAN, Prof. Dr. Afet; Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk ün El Yazıları, Ankara, 1969 NCEKARA, Prof. Dr. Fethi; Atatürk ün hayatı ve nkılâplarının Mahiyeti, Ege Üniversitesi, zmir, 1961 ngiliz Belgelerinde Atatürk, 4.C. Yay., Bilal imir, Ankara, nönü Ansiklopedisi NÖNÜ, smet; smet Paa nın Siyasi ve çtimaî Nutukları, , Ankara, 1933 NÖNÜ, smet;türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, 1973 PEKÇ, Abdi; nönü Atatürk ü Anlatıyor, Cem Yay., 1968 slam Ansiklopedisi, Atatürk Maddesi, 10. Cüz, stanbul, 1960 JAESCHKE, Gotthard; Die Hentige Lage des Islams in der Turkei (Türkiye de slam ın Bugünkü Durumu), Leiden 1961 JAESCHKE, Gotthard; Türkiye de mam Nikahı, Çev. A. Mumcu, Ankara, 1964 JAESCHKE, Gotthard; Die Bedentung der Religion für M. Kemal (M. Kemal çin Dünün Önemi) JAESCHKE, Gotthard; Yeni Türkiye'de slâmlık, çev. H. Örs, Bilgi Yay., Ankara 1972 JASCHKE, Gottard; Yeni Türkiye de slamlık, Bilgi Yay., Çev.: H. Örs, Ankara, Kadro, (Aylık Fikir Mecmuası), Tıpkı Basım, 2. Cilt, Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi Yay., KANSU, Mazhar Müfit; Erzurum dan Ölümüne Kadar Atatürk le Beraber, Ankara, 1966 KARAL, E. Ziya; Atatürk ten Düünceler, Bankası Kültür Yay., 1969 KARAL, Enver Ziya; Halifeliin Kaldırılması, Ankara 1980 KARAMAN, (Gnrl.) Sami Sabit, Eski Bir Konferans: Büyük nkılâbımıza Dair, Selüloz Basımevi, zmit, 1947 KARAMIAS, Andreas M.; Education and the Quest for Modernity in Turkey, Chicago, KARAOSMANOLU, Yakup Kadri; Atatürk II. bs., stanbul, 1955 KARAOSMANOLU, Yakup Kadri; Atatürk, Remzi Kitabevi, 1961

12 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 42 KAYACAN, sa, Atatürk ve Lâiklik; Güven Matb., Ankara 1986 KINROSS, Lord; Atatürk: Bir Milletin Yeniden Douu, Sander Yay., 1972 KL, Suna; Kemalizm, Mente Mat., 1969 KOLU, Mir Hamza, Atatürk lkeleri ve Din, Resimli Posta Mat., Ankara, 1965 KOLU, Mir Hamza; Atatürk lkeleri ve Din, Iın Yay., Resimli Posta Mat., Ankara 1965 KOCATÜRK, Utkan (Haz.); Atatürk ün Fikir ve Düünceleri, Turhan Kit., Ankara, 1984 KONGAR, Emre; Türkiye nin Toplumsal Yapısı: mparatorluktan Günümüze, Cem Yay., 1978 KUBALI, Hüseyin Nail; Türk Devrim Tarihi Dersleri, stanbul, 1973 KURAN, Prof. Ercüment; Atatürkçülük Üzerine Denemeler, Kültür Bakanlıı Yay., 1981 KURTKAN, Prof. Amiran; Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Laiklik, Kutsun Yay., stanbul, 1977 KÜÇÜKAA, Ahmet; Türkiye'de Lâiklik Serüveni, Emre Yay., stanbul 1996 KÜRKÇÜOLU, Kemal Edip; Din ve Milliyet, Ankara, Lâiklik ve Atatürk'ün Lâiklik Politikaları, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bakanlıı Yay., Ankara 1980 Laiklik, 1. Cilt, Haz.: Türk Devrim Ocakları, Osman Yalım, stanbul, 1954 LANSING, R.; The Peace Negotiations, Boston-New York, 1921 LATIMER, Frederich Palmer; The Political Philosophy of M. Kemal Atatürk, Princeton, 1963 LEVY, Reuten; The Structure of Islam, Campridge, 1962 LEWIS, Bernard; Modern Türkiye nin Douu, Ankara, 1984 LEWIS, Bernard; The Emegence of Modern Turkey, Oxford Un. Pres, 1961 LEWIS, Geoffery; Turkey, London, 1965 LOON, Handrik Williem Van; nsanlıın Kurtuluu, Üniversite Kitabevi, 1945 MARDN, erif; Din ve deoloji, Ankara, 1969 MARDN, erif; Türk Modernlemesi, letiim yay., stanbul, 1992 MARDN, erif; Türkiye de Din ve Siyaset, letiim yay., stanbul, 1992

13 43 ARABACI, Murat MERT, Nuray;Lâiklik Tartımasına Kavramsal Bir Bakı: Cumhuriyet Kurulurken Lâik Düünce, Balam Yay., stanbul 1994 Milli Mücadele ve nkılâplarla lgili Konular, Cilt 1, Sebil Yay, stanbul, 1968 MRKELAMOLU, Necip; Atatürkçü Düünce ve Uygarlıkta Din ve Lâiklik, Çada Eitim Vakfı Yay., stanbul 2000 MUMCU, Ahmet; Atatürk'ün Kültür Anlayıında Vicdan ve Din Özgürlüünün Yeri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991 MUMCU, Ahmet; Tarih Açısından Türk devriminin Temelleri ve Geliimi, nkılâp ve Aka Yay., 1979 MUMCU, Prof. Dr. Ahmet; Atatürkçülüün Temel lkeleri, nkılâp ve Aka, stanbul, 1981 NAC, Fethi; Atatürk ün Temel Görüleri, Gerçek Yay., (100 Soru Dizisi), 1968 NAYIR, Y. Nabi; Tek Yol Atatürk Yolu, Varlık Yay., stanbul, 1981 NAZF, Süleyman, mana Tasallut, apka Meselesi, stanbul, 1942 NISBAT, Robert, Aspect of Western Thory of Development, London, N. York, 1969 OZANKAYA, Özer; Atatürk ve Lâiklik Türk Demokrasi Devriminin Temeli, Tekin Yayınevi., stanbul 1983 OZANKAYA, Özer; Atatürk ve Lâiklik, Atatürkçü Düüncenin Temel Nitelii, Türkiye Bankası Yay., Ankara 1981 OZANKAYA, Özer; Türk Devrimi ve Yüksek Örenim Gençlii, Ankara, 1978, (292 s.) OZANKAYA, Özer; Türkiye de Laiklik, Cem Yay., stanbul, 1990 OZANKAYA, Özer;Türkiye'de Lâiklik-Atatürk Devrimlerinin Temeli, Cem Yay., stanbul 1981 ÖKLEM, Necdet;Hilafetin Sonu, Ege Üniversitesi Yay., zmir 1981 ÖZDEN, Yekta Güngör; Atatürk ve Hukuk, Anayasa Mahkemesi Yay., Ankara 1982 ÖZEK, Çetin; Devlet ve Din, Ada Yay, stanbul 1982 ÖZEK, Çetin; Devlet ve Din, stanbul, 1983 ÖZEK, Çetin; Türkiye de Gerici Akımlar ve Nurculuun çyüzü, Varlık yay., 1964 ÖZEK, Çetin; Türkiye de Laiklik, stanbul, 1962, (565 s.) ÖZER, Yusuf Ziya; Cumhuriyette Hukuk nkılâbı, Devlet Mat., stanbul 1938

14 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 44 ÖZERDM, Sami N.;Atatürk Devrimi Kronolojisi, halkevleri Atatürk Ens. Yay., 1974 ÖZERDM, Sami N.;Bilinmeyen Atatürk, Varlık Yay., 1976 ÖZTÜRK, Halil Nimetullah; Türklemek Layıklamak Çadalamak, M. Sıralar Matb., stanbul 1953 PAILLARES, Michel; Le Kemalimse Devant Les Allies, Ed. Bosphore, 1922 PAR, A. Hikmet, ÖNEN, M. Agah; (Hazırlayanlar), Doumunun 100. yılında Atatürk ü Anlamak, lkeleri devrimleri, st., 1981 PARUEV, Parakev; Demokrat Diktatör, Çev.: N. Yılmaer, stanbul, 1973 PETERS, Richard; The Story of the Turks From Empire to Democracy, N. York, 1959 PHILPS, Price; History of Turkey from Empireto Republic, london 1956 RAWLINSON, A.;Adventures in the Near East, London, 1923 REED, Howard; Revival of Islam in Secular Turkey, Cambiridge, 1958 Revue International, d Histoire Millitaire, Atatürk Özel Sayısı, No:50, 1982, Revne Periodique (Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, Türkçe Basımı Gn kur. Basımevi, Ankara, 1982) RIFAT, Mevlanazade; Türkiye nkılabının çyüzü, Halep, 1929 RONART, Stephan; Bugünkü Türkiye, (Çev. aman, B. Tekin), stanbul, 1937 SAFA, Peyami; Türk nkılâbına Bakılar, Erolu Mat., Ankara 1981 SARAY, Mehmet; Türklerde Dini ve Kültürel Hogörü, Atatürk ve Lâiklik, Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 2002 SARIGÖLLÜ, Kâni; Atatürk lkeleri, nkılâp ve Aka Basımevi, stanbul, 1981 SELEK, Sabahattin; Anadolu htilali, (4. Bs.), stanbul, 1968 SENCER, Muzaffer; Dinin Türk Toplumuna Etkileri, 1968 SERTOLU, Mithat; Atatürk Din ve Lâiklik, Mente Matb., stanbul 1968 SERTOLU, Murat; Atatürk ve slamiyet, Atatürk, Din ve Laiklik, BTTD Öz. Yay., 1968 SHERRIL, Charles H.;Bir Elçiden G. M. Kemal, Tercüman Yay., 1001 Temel Eser, stanbul, 1984 SINHA, R. K.; Kurtulu Savaı, Devrimler, M. Kemal ve Mahatma Gandhi, stanbul, 1972 SNANOLU, Suat; Visage de La Turquie, 1979

15 45 ARABACI, Murat SOYAK, H. Rıza; Atatürk ten Hatıralar, II. Cilt, stanbul, 1973 STENHAUS, Kurt; Atatürk Devrimi Sosyolojisi, Sander Yay., 1973 STONE, Frank A.; The Rub of Culturess in Modern Turkey, Indiana Un. Puplicetions, 1973 SUAT, Tahsin; T. C. Devleti ve Hakiki G. M. K., stanbul, 1933 Taassuptan Çadalıa Lâiklik, Kara Kuvvetleri Komutanlıı Yay., y.y.t.y. TAHR, Kemal; Yol Ayrımı, Sander Yay., 1973 TANYOL, Cahit; Lâiklik ve rtica, Altın Kitaplar Yayınevi., stanbul 1989 TANYOL, Cahit; Sosyal Ahlak Lâik Ahlaka Giri, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., stanbul 1960 TANYOL, Cahit; Sosyolojik Açıdan Din Ahlâk Lâiklik ve Politika Üzerine Diyaloglar, Okat Yayınevi, stanbul 1970 TARHANLI, tar B.; Müslüman Toplum Lâik Devlet, Afa Yay., stanbul 1993 Tarih IV, Türkiye Cumhuriyeti, (T.T.T. Cemiyeti tarafından Yazılmıtır), stanbul, 1934 TEKN, Abdullah; Türk Toplumunun Çadalamasında Atatürkçü Lâiklik, Emel Matb., Ankara 1983 TMUR, Taner; Türk Devrimi ve Sonrası, Doan Yay, 1971 TOYNBEE, Arnold; Türkiye: Bir Devletin Yeniden Douu, Çev.: Kasım Yapıcı, stanbul, 1971 TÖR, Vedat N.; Kemalizmin Dramı, Çada Yay., 1980 TUNAYA, T. Zafer; Devrim hareketleri çinde Atatürk ve Atatürkçülük, Baha Mat., 1964 TUNAYA, T. Zafer; Türkiye de Siyasi Partiler, I-II, stanbul, TUNAYA, T. Zafer;Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, st. Ü. Yay., 1975 TUNAYA, Tarık Zafer; slâmcılık Cereyanı: kinci Merutiyetin Siyasi Hayatı Boyunca Gelimesi ve Bugüne Bıraktıı Meseleler, stanbul 1962 TUNCER, Acar; Lâiklik ve Din, Ticaret Matb.T.A.., zmir 1973 TURAN, lter; Cumhuriyet Tarihimiz, Temeller, kurulu, Milli Devrimler, çalayan Kit TURAN, erafettin; Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap, Bilgi Yay., Ankara 1992 TURHAN, Mümtaz; Garplılamanın Neresindeyiz, Türkiye Basımevi, 1959 TÜMAY, Bekir; Atatürk ün Devrim destanı, Türkiye Bankası Yay., 1964

16 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 46 Türk Devrim Tarihi, Genelkurmay harp Tarihi Bakanlıı Yay., 1971 Türkiye Cumhuriyeti'nin Lâiklemesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi, Panel Bildirileri, Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1995 Türkiye Cumhuriyetinin Temel lkelerinden Lâiklik (Panel), Atatürk Aratırma Merkezi Yay., Ankara 1995 TÜTENGL, C. Orhan; Atatürk ü Anlamak ve Tamamlamak, Varlık Yay., 1975 TÜZÜN, Necat; Atatürk Devrimlerinde Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Yay.,Isparta t.y. TÜZÜN, Necat; Atatürk nkılâplarında Lâiklik, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1987 UÇTUM, Nejat R.; Atatürk, Vida-Reformas-Doutrina ULUBELEN, Erol; ngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, nceleme, stanbul, 1967 ULU, N. Hakkı; Halifeliin Sonu, Türkiye Bankası Kültür Yay., 1975 Uluslararası Atatürk Konferansları, Tebliler 2.C, Boaziçi Ün. Matbaası, 1980 ÜÇOK, Cokun-Bahriye Üçok; Lâiklik ve Türkiye'de Ça Deiimi, stanbul 1975 ÜLKÜMEN, Lütfü; Atatürk lkeleri ve slâm, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 1973 ÜNSAL, Hüsamettin; Lâiklik ve Atatürk'ün Lâiklik Politikası, Ankara 1989 (Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi V/15 Temmuz 1989'dan ayrıbasım) ÜSTÜN, Kemal; Menemen Olayı ve Kubilay, Çada yay., 1978 VELDEDEOLU, H. Veldet; Türkiye de Üç Devir. VILLALTA, J. B.; Atatürk, TTK Yay., 1979 WARD, Robert E.-RUSTOW, Donward A. (Ed.);Political Modernization in Japan and Turkey, Princeton Un. Pres 1964 WELLS, H. G.;The Outline of History, Doubleday and Company, 1971 YAKIT, smail; Atatürk ve Din, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta 1999 YALMAN, A. Emin; Yakın tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 4.C.,stanbul, 1970 YASA, brahim, Türkiye nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Ankara, 1970 YAATAN, emsettin; Kemalizm Iıında Din Eitimi, Serdar Mat., zmir 1982 YAVUZ, Fehmi; Din eitimi ve Toplumumuz, 1969 YAZICIOLU, H.; Bir Din Politikası Lâiklik, stanbul 1993

17 47 ARABACI, Murat YURTSEVEN, Refik; Türk Devrimi ve Kurtulu Savaı, Gn Kur. Harp Tarihi Bk. Yay., 1976 YÜCEKÖK, Ahmet; Türkiye de Din ve Siyaset, Gerçek yay., 100 Soruda Kitap Dizisi, 1971 YÜCEL, Prof. Dr. Yaar; Atatürk lkeleri, Ank. Ün. Basımevi, Ankara, 1981 B. Makaleler ABDULLAH, Cevdet; Dini Düüncede Yeni Cereyanlar çtihat, AAN, Mustafa; Atatürk lkeleri le Yaamak Profilo dan Haberler, Sayı 29, Kasım 1980 AAOLU, Ahmet; Türkçe Ezan Milliyet, 11 Nisan 1926 AAOLU, Süreyya; Atatürk lkelerine Genel Bir Bakı Uluslar arası Atatürk Konferansı, Ocak 1981 AHMAD, Feroz, Türkiye'de Kemalizm ve Siyasetin Lâiklemesi, Atatürk'ün Düünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları Sempozyumu, Ankara 1983 AKSOY, Muammer; Atatürk ün Hukuk Devriminin Temeli: Lâik Hukuk ve Devlet Anlayıı, III. Türk Hukuk Kurultayı, s , 1981 ALDA, Talat, Neden Lâiklik, Selçuk Üniversitesi Ata Dergisi, Sayı:2, Konya 1992 ALDIKAÇTI, Orhan, Atatürk nkılâplarından Lâiklik, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı:1-4, stanbul ALDIKAÇTI, Prof Orhan; Din Derslerinin Mecburiyeti ve Lâiklik Hamle, Cilt 13, Sayı 215, Eylül 1981 Gençlikte ALEFENDOLU, Dr. Yılmaz; Çadalama Atatürk ve Hukuk Sempozyumu,1981 ALTAY, Fahrettin, Dindar Atatürk, Atatürk Din ve Lâiklik, stanbul 1968 ARABACIOLU, Gülsüm; Atatürk ve lkeleri, Türkiye Sanayi Dergisi, Sayı 3-5 ARIKAN, B.; Adaletin Lâik Ortamı Cumhuriyet, ARMANER, Doç. Dr. Neda; Atatürk ün Din Anlayıı, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 276, 1981 ARMANER, Doç. Dr. Neda; Laiklik ve Banazlık, Eitim ve Bilim, Sayı 30, 1981 ARPAÇ, hsan; Atatürk ve lkeleri, Kemalizm ve Türkiye, Sayı, ARSAL, S. Maksudi; Teokratik Devlet ve Lâik Devlet, Tanzimat, Maarif Vekâleti Yayınları, 1940

18 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 48 ARSEL, lhan, Dinde Reform ve Atatürk, Uluslararası Atatürk Konferansları, stanbul 1981 ARSEL, Prof. Dr. lhan; Akılcılık Dinde Reform ve Atatürk, Uluslararası Atatürk Konferansları, 1981 ARSEL, Prof. Dr. lhan; Din- Devlet Ayrılıı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No: ASLANGÜL, Halil; Atatürk ve Lâiklik Karınca Dergisi, Sayı 539, 1981 AKUN, Prof. Dr. nal Cem; Lâiklik ve Din Eitimi Türkiye 1. Din Eitimi Semineri ATALAR, Münir; Ankara Üniversitesi DTCF Genel Kitaplıı Yayınlar Bölümünde Mevcut Tarih Çalımalarının Listesi (Doktora ve Doçentlik) Türk Kültürü, Sayı: 257 Eylül 1984 ATALAY, brahim Ethem; Lâiklik ve Din likileri, Kemalist Ülkü, No: 268 (1991) AVCI, Cemal, Atatürk, Din ve Lâiklik, Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi, C.6. S.18, (Temmuz 1990) AVCI, Cemal; Atatürk ve Lâiklik, Atatürk Konferansları, Ankara 2000 AVCI, Cemal; Atatürk, Din ve Lâiklik, Atatürk Düüncesinde Din ve Laiklik, Ankara 1999 AYBAY, Aydın; Devrim Açısından Lâiklik lkesinin Oluumu ve Önemi, Atatürk 100. Yıl Konferansları, stanbul 1981 AYBAY, Aydın; Devrim Açısından Lâiklik lkesinin Oluumu ve Önemi, stanbul Barosu Dergisi, Sayı (Ekim -Aralık 1981) AYDEMR,. Süreyya; Devrimler ve Aamalar, Türk Büyükleri Dergisi, Özel Sayı, Sayı 30, Ekim 1981 AYDIN, Hasan; Atatürk lkeleri ve Hukuk Devrimi, stanbul Barosu Dergisi, Sayı (Ekim-Aralık 1981) BACQUE-GRAMMONT, J. Louise; Halifeliin Kaldırılıının Mart 1924 Paris Basınında Görünüü, letiim, Sayı 3, 1981 BALTACIOLU, : Hakkı; Tevhid-i Tedrisat Yeni Adam, Sayı 435 BARKAN, Ömer Lütfü; Türkiye'de Din ve Devlet likilerinin Tarihsel Geliimi, Cumhuriyetin Ellinci Yılı Semineri, Ankara 1975 BAGL, Ali Fuat; Din Hürriyeti Atatürk Din ve Lâiklik, BTTD. Özel Sayı, 1968

19 49 ARABACI, Murat BAYRAMOLU, Fuat; Atatürkçülük ve Lâiklik, 3. Uluslararası Atatürk Sempozyumu, Ankara 1998 BEKATA, Hıfzı Ouz; Hilâfet Kalabilir miydi?, Bakı, Sayı 453, 1981 BELEN, Fahri, Atatürk Devrimi ve Din, Atatürk Din ve Lâiklik, Ankara 1968 BERTHOLET, Alfred; Religion Encyclopedia of the Social Sciences, Mc Milan Co., 1957 BLGE, Necip; Atatürk Devrimlerinin Temel Öesi Lâiklik, Atatürk Düüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999 BLGSEVEN, Amiran Kurktan; Atatürk ve Lâiklik, Türk Kültürü, Sayı:310 (1989) BNARK, smet; Yılları Arasında Türkiye de Basılmı Bibliyografyaların Bibliyografyası Türk Kültürü, Sayı 59, Eylül 1967 BNATLI, Prof. Dr. Y. Ziya; Atatürk lkelerinden; Lâiklik.T. Akademisi letme Fakültesi Dergisi, Sayı:1 Bursa, 1982 BOYACIOLU, Ramazan; Atatürk, Din ve Lâiklik, 4. Uluslararası Atatürk Sempozyumu, Ankara 2000 BOYACIOLU, Ramazan; Atatürk'ün Hilafetle lgili Görüleri, Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi, C.13, S.37, (Mart 1997) BOYACIOLU, Ramazan; Bilim, Din ve Atatürk, Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi, C.15, S.44, (Temmuz 1999) BOZKURT, Gülnihal; Atatürk'ün Hukuk Alanında Getirdikleri, Atatürkçü Düünce, Ankara 1992 BOZKURT, M. Esat; Türkiye de Din ve Devletin Ayrılması kdam, BOZTEPE, F.; Diyanet ve Din Tedrisatı Akam, BOZYEL, M. Nesih; Atatürk ve Lâiklik, Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır 1981 CEYHUN, Süheyl; Atatürk ve Din Ana, Sayı 61, 1961 CHAN, Erol; Atatürk ve Hukuk Devleti Kavramı, Atatürkçü Düünce El Kitabı, Ankara 1995 CHAN, Erol; Atatürk ve Hukuk Devleti Kavramı, Atatürkçü Düünce, Ankara 1992 CLERGET, Marul; Bir Ülkenin Düünde Usçu Düzene Sokulması Atatürk e Saygı, T.D.K. Yayınları, 1969 Cumhuriyet Ve Halifelik Fiske, Sayı 22, 1981 ÇAATAY Prof. Dr. Neet; Atatürk ve Din Kültürü Atayol, Sayı 1, 1981

20 Atatürk ün Laiklik lkesi Bibliyografyası 50 ÇAATAY, Neet; Lâiklik ve Din likileri, Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi C.4, S.12, (Temmuz 1988) ÇAATAY, Neet; Türkiye de Din Sömürüsü ve Lâiklik Belleten, Cilt 42, Sayı 163, 1977 ÇAYCI, Prof. Dr. Abdurrahman; Atatürk ün Eseri, Türk Kültürü, Sayı 157, Kasım 1975 ÇAYCI, Prof. Dr. Abdurrahman; Türk Yenileme Tarihinde Atatürk Türk Kültürü, Sayı 81, Kasım 1977 ÇUBUKÇU,.Agâh; Halifelik, Din ve Lâiklik, Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi, C., 6 S., 17 (Mart 1990) DAVER, Bülent; Lâiklik, Atatürkçü Düünce El Kitabı, Ankara 1995 DAVER, Bülent; Secularism in Turkey Ankara Ünv. S.B.F. Dergisi Mart 1967 DAVISON, Prof. Dr. Roderick; Atatürk Reforms. Back to the Roots Atatürk and Turkey of Republican era 1981 Deniz Harp Okulu Bülteni; Atatürk Sayısı Yayınlayan Deniz Harp Okulu Cilt 1, Sayı 7, Haziran 1981 DÖNMEZER, Sulhi; Atatürk Hukuk nkılâbı, Atatürkçü Düünce, Ankara 1992 DUHAMMEL, Georges; Düünce Devrimi Atatürk e Saygı, T.D.K. Yayınları, 1969 DUVARGER, Maurice; Kemalizm Atatürk e Saygı, T.D.K. Yayınları, 1969 DÜNDAR, Ali; Lâiklik ve Atatürk'ün Lâiklik Politikası, Ilgaz, C.20, S., 239 (Austos 1981) DÜNDAR, Ali; Türk Devrimi Bir Bütündür Türk Dili, Yıl 28, C.XL, Sayı 336, 1979 ECER, Vehbi; Atatürk'ün Din ve slâm Dini Hakkındaki Görüleri, Atatürk Düüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 2000 ECER, Vehbi; Atatürk'ün Kültür Politikasında Akılcı Yön, Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:2 (Kayseri 1985) ECER, Vehbi; Atatürk'ün Kültür ve Din Anlayıı, Ölümünün 50. Yılında Atatürk, Kayseri 1988 Ellinci Yılında Laiklik Sempozyumu Ardından, Birikim Sayı EMN, Mehmet; Lâiklik Karısındaki Vazifelerimiz, Hayat, III/72 (12 Nisan 1928) ERCAN, Doç. Dr. Yavuz; Atatürk Devrimi, 100 Yıl Atatürk Konferansları., 1981

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

ATATÜRK ÜN LAİKLİK İLKESİ BİBLİYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK

ATATÜRK ÜN LAİKLİK İLKESİ BİBLİYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK ATATÜRK ÜN LAİKLİK İLKESİ BİBLİYOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF SECULARISM PRINCIPLE OF ATATÜRK Hacı Murat ARABACI * Özet Biz bu çalışmamızda, özellikle Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi konulu çalışmalarda araştırmacılara

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I. HAFTA 1 2 GİRİŞ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Türk Devrim Tarihi, yeni ve çağdaş bir devlet kuran ulusumuzun tarihidir. Bu devrim, bir taraftan ülkeyi işgal eden emperyalist devletlere karşı yürütülen

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

YABANCI BASINDA ATATÜRK DOKÜMANLARI KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 4 Ocak 2005. 1. AKYÜZ, YAHYA: TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE FRANSIZ KAMUOYU 1919-1922 1922. ANKARA: 1988... (TÜRK TARİH KURUMU...) 2. ATATÜRK

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) DERS BİLGİ FORMU TASLAĞI TC MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Detaylı

SAMİ NABİ ÖZERDİM BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI

SAMİ NABİ ÖZERDİM BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI MÜTEFERRİKA, KIŞ 1996. SAYI 10 SAMİ NABİ ÖZERDİM BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI Bülent AĞAOĞLU Kısaltmalar C: cilt d.t.: derleme tarihi n: sayı s: sayfa ss: sayfa sırası TKDB: Türk Kütüphaneciler

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü.

(2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. Türkçülük (2006). Türk eğitim sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet tarihi öğretimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü. T, Y. (1954). Türkistan'da Türkçülük Ve Halkçılık.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Labaratuvar Yerel Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AİT 204 Bahar 2 - - 2 2 Önkoşullar - Dersin dili Türkçe Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir: H.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI Başvuru Tarihi : 05/06/2017

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : NURETTİN GÜLMEZ Doğum Tarihi : 18.03.1962 Doğum Yeri : Demirci/MANİSA Unvanı : Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Lisans Tarih Bölümü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995.

Şahin, Mustafa, Türk Düşüncesinde Nurettin Topçu nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995. NEVİN GÜNGÖR ERGAN İletişim: nevine@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Öğrenim: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans: Sosyoloji ve İdare Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans: Sosyoloji Hacettepe Üniversitesi 1982

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

NAZ!LL!!!BF 2012-2013 BAHAR DÖNEM! HAFTALIK DERS PROGRAMI

NAZ!LL!!!BF 2012-2013 BAHAR DÖNEM! HAFTALIK DERS PROGRAMI ÇEKO 1 - I.Ögr. A15 Genel!"letme A3 Anayasa Hukuku Yrd.Doç.Dr. Mustafa DO#ANER Yrd.Doç.Dr. Hatice EROL A10 Lab Temel Bilgi Teknolojileri Yrd.Doç.Dr. Musa $K$ZO#LU Sümer -7 Atatürk!lke ve!nk#lâplar# Tarihi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Mart/March 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle 2 DBSKP-21-GP13-1080 Emine COŞKUN Telli Terbiye Sistemli

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Cezmi Eraslan Prof. Dr. Mehmet Ersan Prof. Dr. Cüneyt Kanat Prof. Dr. Selma Yel Doç. Dr. Mevlüt Çelebi Doç. Dr. Hasan Mert Doç. Dr. Kenan Olgun Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ek 6. Organizasyon emaları

Ek 6. Organizasyon emaları Ek 6 Organizasyon emaları Halkbank Genel Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Raportörlüü YÖNETM KURULU Risk Yönetimi ve Risk Yönetimi Hukuk Müavirlii GENEL MÜDÜR Disiplin Kurulu Tefti Kurulu Tanıtım ve

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÎLLÎ FOLKLOR ARAŞTIRMA DAÎRESÎ YAYINLARI: 43 BİYOGRAFİLER-BİBLİYOGRAFYALAR DİZİSİ: 10 TÜRK HALK ŞÂİRLERİ BİBLİYOGRAFYALARI Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I (ölümünün

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM zmir Kuzey Hizmet Merkezi Sevcan PADIR Menemen Belediyesi zmir 27.03.2012 18.04.2012 Ümit EVREN Tercihen Menemen'de ikamet eden yeni giriimci adayları 28.03.2012 17.04.2012 Atilla BALAR KUR'a Kayıtlı,

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Düşünce Tarihi PSIR 441 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI Adana Hizmet Merkezi Adana Hizmet Merkezi Gülhan YILDIRIM Türkiye Kurumu Adana l Adana 20.12.2012 13.02.2013 Gülhan YILDIRIM Anadolu Giriimci adamaları Dernei (AGD) Kemal TAN, Mehmet Tolga YANAR Adana

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA DOĞUM :29/07/1962-KONYA ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Tarih SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: IX Sayı: 20-21 Yıl: 2010/Bahar-Güz İZMİR, 2011 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlk Müracaat Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İkinci Müracaat Yeri : Adana Valiliği Adana Bölge Müdürlüğü İsim : Rıfat KALKAN İsim : Burhan TERZİOĞLU Adres : İnönü Cd. No:65 Seyhan/ADANA Adres : Adana Valiliği Tel : 0 322 352 57 22-359 91 72 Tel :

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI Adana Hizmet Merkezi Adana Hizmet Merkezi Adana Hizmet Merkezi Ali GÜL Kozan ve Çevresi Sosyal ve Kültür Vakfı Adana Kozan 01.09.2012 23.12.2012 Emine Alev YEL 120 Destek Modül : 40 saat (KOZVAK) Ali GÜL

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: III Sayı/Number: 1 Mart/March 2016 Harput Araştırmaları

Detaylı

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Ekin Kitabevi Yayınları ISBN: 975-7338-39-7 Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: VIII Sayı: 18-19 Yıl: 2009/Bahar-Güz İZMİR, 2010 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı