BURDUR METE HAN DAN ATATÜRK E TÜRK TARİHİ NİN BÜYÜK OLAYLARI VE KİŞİLERİ ANITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR METE HAN DAN ATATÜRK E TÜRK TARİHİ NİN BÜYÜK OLAYLARI VE KİŞİLERİ ANITI"

Transkript

1 820 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR METE HAN DAN ATATÜRK E TÜRK TARİHİ NİN BÜYÜK OLAYLARI VE KİŞİLERİ ANITI Vildan ÇETİNTAŞ* Burdur ilimiz içinde barındırdığı pek çok değerin yanı sıra Cumhuriyet Dönemi Türk heykeltıraşlığının önemli örneklerinden biri olan Türk Tarihi nin Büyük Olayları ve Kişileri Anıtı na da ev sahipliği yapmaktadır. Orta Asya dan Anadolu ya, İstanbul un alınışından Kurtuluş Savaşı na kadar geniş bir zaman yelpazesi içinde Türk tarihinin önemli dönüm noktalarını vurgulamak üzere tasarlanan anıt, Cumhuriyetimizin 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde dönemin Burdur Valisi Ömer Naci Bozkurt tarafından gündeme getirilmiş ve alanlarında yetkin bilim adamları ile sanatçıdan oluşan bir kurul rehberliğinde uygulanmıştır. 1 Anıt; Türk tarihinin önemli kişi ve olaylarını sahneler biçiminde gösteren Kabartmalar (rölyefler) ile heykellerden oluşan bir kompleks halinde tasarlanmıştır. ( Resim 1 ) yılında tamamlandıktan sonra ilk olarak Burdur Belediyesi ne ait Kültürpark içinde yer almış, 2001 yılında ise Vali Kadir Koçdemir zamanında şimdi bulunduğu yere nakledilmiştir. Bugün anıt, çevreden rahatlıkla izlenebilecek biçimde iki yolun kesiştiği bir alanda konumlanmıştır. Kabartmalar yay biçimi bir sıralanış ile rahatça izlenebilmektedir. Anıt kompleksinde kabartmaların dışında iki bağımsız heykel vardır. Bunlardan birincisi Mete (Oğuz ) 2 Han ı betimleyen bronz heykel, diğeri Orhun Yazıtları ndan birinin örneğidir. Mete ( Oğuz ) Han ( İ.Ö ): Kronolojik sıralamaya göre Anıt kompleksini oluşturan ilk heykel, Mete (Oğuz ) Han a aittir. Büyük Hun İmparatorluğu nun en önemli hakanı olan Mete Han; ilk düzenli Türk ordusunun kurucusudur. İ Ö yılları arasında devleti yönetmiş ve organizasyon yeteneği, uzlaştırıcılığı ve yiğitliği ile ün salmıştır 3. Yürüyüş halindeki atı üzerinde betimlenmiş olan Mete Han; başında tulga-miğferi, örme telden zırhlı askeri giysileri içinde gösterilmiştir. Han ın sırtında kalkanı, sol elinde tutuğu dizginleri yine sol yanında kını içindeki kılıcı ve yayı, sağ yanında ise sadağı (ok muhafazası) sağ eliyle kavradığı mızrağı, sanatçının eseri çok iyi bir etüt sonucu realist bir yaklaşımla çalıştığını göstermektedir ( Resim 2 ). Öyle ki Han ın sırtında yer alan kalkan üzerindeki koç başı simgesi bile derin bir araştırma ve özen örneğidir. Detaylar son derecede ince ve hassas işlenmiş, üstün bir plastik yoruma ulaşılmıştır ( Resim 3 ). Bronz döküm heykelin kaidesi 105 x 303 cm, figür yüksekliği 400cm., mızrak ile birlikte 500 cm. ölçülerindedir. Kaidede heykeltraş Yavuz Görey in imzası yer almaktadır. Heykel in 1973 yılına ait fotoğrafında Kültürpark içindeki ilk yerine dikildiğinde atlı Mete Han figürünün önünde Türk Mitolojisinde önemli bir yere sahip olan 4 bir de kurt heykeli bulunduğu görülmektedir 5 (Resim 4). Bu kurt figürü daha sonraları kaldırılmıştır. * Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü 1 Kurulda görev alan bilim adamları Tarih alanında Y. Mimar Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi, Prof. Dr. İbrahim Ayverdi, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Sanat Tarihi alanında Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli, Prof. Dr. Cengiz Orhonlu ve Sanat alanında da heykeltraş Yavuz Görey dir. 2 Kesin bir bilgi olmamakla birlikte Türk destanlarının en eski kahramanlarından olan Mete Han ile Oğuz Han ın aynı kişi olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle anıt uygulamasında ikisinin ismi birlikte yazılmıştır. 3 Daha fazla bilgi için Bakınız Z.V. TOGAN,Oğuz Destanı, Daha fazla bilgi için Bakınız: B.ÖGEL Türk Mitolojisi I, Kurt heykeli, eserin ilk olarak yerleştirildiği Kültürpark içindeki eski fotoğrafında görülmektedir. Bilgi Yavuz Görey in Kızı Emine Selbes ten alınmıştır.

2 I.BURDUR SEMPOZYUMU 821 Bu gün Atlı heykel, kabartmaların çevrelediği yayın dışında yola yakın ve ilk bakışta fark edilecek biçimde yerleştirilmiştir. Orhun ( Köl Tigin ) Yazıtı Örneği: İkinci bağımsız örnek; Köl Tigin Yazıtı ndan hareket edilerek mermerden yontulmuştur. Orhun abideleri olarak bilinen, yazıtlardan ( Köl Tigin )Yazıtı Örneği şimdiki Moğolistan daki orijinali gibi eski Türk geleneklerine uygun olarak bir kaplumbağa kaide üzerinde yer almaktadır 6. Yazıtın yüksekliği 385 cm, genişliği 132 kalınlığı ise 46 cm. ölçülerindedir 7. En alttaki kaidenin yüksekliği 25cm., kaplumbağanın yüksekliği ise 96 cm.dir. Yazıtın ön yüzünde orijinalindeki Göktürk alfabesi ile yazılmış yazılar ile tepe kısmında bulunan tasvirin 8 sadeleştirilmiş bir örneği oyulmuştur. Kaide olarak kullanılan kaplumbağa ise plastik açıdan yazıtla gayet uyumludur ( Resim 5 ). Yazıtın arka yüzünde Köl Tigin Yazıtı nın Türkçe ye çevrisinden bazı kısımlar alınmıştır. 9 Burada Köktürk tarihine ait olaylar Bilge Kağan ın ağzından nakledilerek birlik, bütünlük, mesajı verir 10 Yazıt üzerinde herhangi bir imza bulunmamaktadır. Kabartmalar: Tekdüzeliği ortadan kaldırmak için kabartmalar, düzgün dikdörtgenler halinde değil değişik ölçülerdeki mermer panoların üzerine yerleştirilmiştir. Genişçe bir yay çizen grup, yine tek bir direksiyon üzerine bulunmaktadır. Yer yer aralıklar ve hafif açı değişiklikleri ile panolara hareketlilik kazandırılmıştır. Kabartmaların bazıları mermer yontu bazıları ise bronz döküm olarak çalışılmıştır. Ergenekon Destanı: Anıt kompleksinin ilk kabartması Göktürkler in uzun süre tutsak kaldıktan sonra tekrar tarih sahnesine çıkışlarını konu alan Ergenekon Destanı nı betimlemektedir 11. Burada Türklerin sıkıştıkları bölgeden İle Havzası nın kuzeyindeki demir kapı yolu ile kurtuluşları anlatılmaktadır. 12 Beyaz mermerden yontulmuş olan dikdörtgen kabartma, 262 x 106 cm. ölçülerindedir. Diğer kabartmalar gibi traverten plakalarla kaplanmış panonun üzerine yerleştirilmiştir. 13 Panonun eni 310 cm. sağ kenar yüksekliği 132 cm. sol kenar yüksekliği ise 225cm. dir. Destanda sözü edilen anlatıma göre önde yol gösteren kurt, arkasından da ellerinde bayrakları ve silahları ile onu izleyen süvariler gösterilmiştir. Onların yanı sıra giden bir araba ve eşliklerinde de kadın ve çocuklar betimlenmiştir. Geçit vermeyen dağlar minyatür tekniğindeki gibi önde yer almış, figürlerin bu dağların arkasında olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Kabartmalarda olabildiğince gerçekçi bir anlatım kullanılmıştır (Resim 6 ). Uygurlar ( ): Bir önceki panoya bitişik fakat farklı bir açı ile geriye doğru kırılan yine traverten plakalarla kaplanmış 293 x 225 cm.lik ölçüler içindeki panonun üzerinde beyaz mermerden yontulmuş bir kabartma yer almaktadır. 246 cm uzunluğundaki bu kabartmanın sağ kenarı 275 cm. olup, sol kenarı 212 cm.dir. Uygurları betimleyen kabartmanın üst ve alt kenarları figürlerin kompozisyonuna göre değişik ölçülerdedir. Dinlerini değiştiren ve yerleşik düzene geçen Uygurlar, Orta Asya da hüküm süren Türk devletleri arasında gerek sanat gerekse kültür açısından en ileri düzeye ulaşan devlettir. Uygurlar a ait ve bu gün dünya müzelerine dağılmış olan resim, heykel, fresk gibi plastik sanat uygulamalarının dışında tezhip, minyatür, katı, cilt gibi geleneksel kitap sanatlarımızın temelleri de Uygurlar a dayanmaktadır. 6 Moğolistan daki Türk Anıtları içerisinde içersinde çok sayıda kaplumbağa biçiminde kaide bulunmaktadır. 7 Yazıtın genişlik ve en ölçüleri, Moğolistan daki Türk Anıtları Projesi Albümü, 2001:15 te verilen ölçülerle aynıdır. Boy ölçüsünde 50 cm.lik bir fark bulunmaktadır ki bu da yazıtla kaplumbağanın birleştiği 50cm.lik kısmın orijinal yazıta tahrip olmuş olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. 8 Moğolistan daki Türk Anıtları Projesi Albümü, 2001:15 te yazıtın doğuya ve batıya bakan tepelik kısımlarında ise,(birbirine paralel) kurttan süt emen çocuk tasvirlerine yer verilmiştir denmektedir 9 Çevirinin tam metni için Bkz. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul Moğolistan daki Türk Anıtları Projesi Albümü, 2001:15 ten alınmıştır. 11 Daha fazla bilgi için Bakınız: B.ÖGEL Türk Mitolojisi I, Günümüzde bile Ergenekon dan çıkış Orta Asya Türk Dünyasında Bayram olarak kutlanmaktadır. 13 Kültürpark içindeki ilk yerleşim yerlerinde üzerlerinde kabartmaların bulunduğu panolar, gri çizgili mermer plakalarla kaplanmıştı.

3 822 I.BURDUR SEMPOZYUMU Minyatürlerdeki kompozisyon şemasına uygun biçimde işlenmiş kabartmada kuyrukları düğümlü 14, koşar vaziyetteki atları üzerinde ilerleyen altı süvari görülmektedir. En üstte yani en arkadaki süvari figürü zurnaya benzer bir müzik aleti üflemekte, onun önünde yer alan atlı ise çok dilimli kenarları olan süslü bir bayrak taşımaktadır. Süvariler uzun saçlı, başlarında tepeleri ve kenarları kürkle bezeli börk tipi başlıkları ile betimlenmişlerdir. En öndeki iki at, kenarları süslü zırh örtüleri ile gösterilmiştir. 15 Diğer atların da sağrılarında yine dilimli süslü örtüler görülmektedir. Süvarilerden birinin elindeki mızrak ile arkada dalgalanan bayrak, yatay biçimdeki kompozisyonu paralel diyagonallerle hareketlendirmiştir ( Resim 7 ). Tuğrul Bey ( ) ve Maiyeti: Uygur Devleti nin yıkılışından sonra batıya doğru ilerleyişlerini sürdüren Türk ler tarih sahnesine yine güçlü bir devlet olarak çıkmışlardır. İşte bu çıkışı sağlayan Büyük Selçuklu Devleti kurucuları Tuğrul ve Çağrı Beyler dir. Kompleks içindeki 3. kabartma Tuğrul Bey i etrafındaki maiyeti ile birlikte göstermektedir. Dikdörtgen biçiminde 320 x 226 cm.lik pano içinde yine mermer yontu olarak çalışılmıştır. Kabartmanın ortasında Tuğrul Bey başında hükümdarlık başlığı ve sivil giysisi içinde bir taht üzerinde bağdaş kurmuş vaziyette oturmaktadır. Sağ elinde bir kadeh 16 tutmakta, sol eli ise dizi üzerinde gösterilmiştir. Tuğrul Bey ve maiyetini konu alan bu kompozisyon şemasının 1195 tarihli stuk pano örnek alınarak yapıldığı düşünülmektedir. 17 Kabartmalardaki bütün figürler bıyıklı ve omuzlarının altına kadar uzun saçlıdır. 18 (Resim 8 ). Tuğrul Bey in sağında ve solunda yer alan dörder kişilik maiyetinden her iki yanda başta duranlar koruyuculuk görevi gereği birer mızrak tutmaktadır. Bu figürler başlarında tolgaları ve zırhlı pantolonları ile asker giysileri içinde betimlenmiştir. Diğer altı figür dizlerinin altına inen kuşaklı saray giysileriyle gösterilmiştir. Bütün figürlerin ayaklarında çizme vardır. Soldaki iki figürün ellerinde beye sunulmak üzere birer kadeh 19 üçüncüsünün elinde ise bir sürahi görülmektedir. Kabartma yüzeyi figürlerin haricinde tıpkı minyatürlerde görüldüğü gibi tamamen bitkisel ve geometrik bezemelerle süslenmiştir ( Resim 9 ). Kabartmanın altında görülen Halis Koç imzası taş yontuların bu usta tarafından yapıldığını göstermektedir. Malazgirt Zaferi (1071): Malazgirt Zaferi ile İstanbul un Fethi aynı panonun üzerinde yer almaktadır. Bu panonun taban genişliği 903 cm. yüksekliği 276 cm. olup üst kenarı tabana göre daha dardır. Kabartmalar bronz döküm olarak çalışılmıştır. Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alpaslan ın Anadolu yu Türkler e açacak olan Malazgirt Zaferi kabartması panonun sağ tarafında yer almaktadır. İlk sahnede Sultanın ordusunun sancaktarları ellerinde sancaklar ve bir tuğ 20 ile betimlenmiştir. Alpaslan ın bir asker eşliğindeki atı da yansıtılmıştır. Sancağın üzerinde Selçuklu arması olan çift başlı kartal figürü görülmektedir ( Resim 10 ). Daha ilerideki kabartmada savaş yenilgisi üzerine, diz çökmüş, kılıcı yerde olan Bizans İmparatoru Romen Diyojen e Sultan Alpaslan ın kalkmasını önerdiği sahne betimlenmiştir. Alpaslan ın ve Romen Diyojen in başlarının hemen üzerindeki taş plakaya zeminden içeri doğru oyulmak suretiyle büyük bir hilal formu yerleştirilmiştir. Bir sonraki kabartmada ise yere düşmüş olan Bizans bayrağının arkasında Bizanslı din adamı, saray görevlisi, askeri komutan ve bir askerle saray erkânından oluşan grubun yüzlerinde yenik düşmenin üzgün ve çaresizliği yansıtılmıştır. Konu içeriğine uygun olarak kompozisyon kapalı ve durağandır (Resim11 ). 14,Orta Asya at kültüründe atın kuyruğunun düğümlenmesi yaygın bir gelenektir. 15 Atların koşum takımlarının böyle süslü olması, önemli kişilere ait olduklarını işaret etmektedir. ( Süslü,1989:122 ) 16 Sultanın elindeki kadeh, Hükümranlık sembolü olarak bilinmektedir. 17 Bkz. SÜSLÜ,Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1989:154, Uzun saç modası Selçuklardan diğer ülkelere yayılmıştır. (Süslü,1989:150) 20 Tüy veya püskül biçiminde süs

4 I.BURDUR SEMPOZYUMU 823 İstanbul un Fethi (1453 ) ve Fatih Sultan Mehmet: Panonun sol tarafına yerleştirilmiş olan sahnede şaha kalkmış atının üzerindeki Fatih Sultan Mehmet, sağ elinde kılıcını ileri doğru kaldırmış, sol elinde kalkanı durdurulması olanaksız bir enerji ile ileri atılmış vaziyette betimlenmiştir. Arkasında ellerinde bayrakları ve silahları ile takip eden üç yeniçeri gösterilmiştir. Yere düşmüş olan Bizans bayrağı bu kabartmada da işlenmiştir. Yeniçerilerin giysileri, Osmanlı bayrağı realist bir anlatımla biçimlendirilmiştir. Atılımı ve ilerlemeyi simgeleyen kompozisyon açık ve dinamiktir ( Resim 12 ). Mehmet Akif Ersoy( ): Bir diğer dikdörtgen mermer pano üzerinde sağ tarafta Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Burdur Milletvekili olan şair, Mehmet Akif Ersoy un yüksek kabartma bronzdan yapılmış baş rölyefi bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy, bu panoda Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milletinin en samimi duygularını, inancını, güvenini simgeleyen ve Ulusal Marşımız ın güftesini oluşturan şiiri ile birlikte yer almaktadır. Kabartma realist anlayışla çalışılmıştır ( Resim 13 ). Türk Ordusu nun İzmir e Girişi (1922): Aynı panonun sol tarafında yer alan dikdörtgen kabartmada Türk Ordusu nun İzmir e girişi betimlenmiştir. Mermer yontu olarak çalışılmış panoda sağda elinde kılıcı ile düşmanın yurdumuzdan kovalandığını simgeleyen askerler ile onları sevinçle karşılayan kadın ve çocuk figürleri yer almaktadır (Resim 14 ). Son Pano, büyük uğraşlar sonucu bağımsızlığına kavuşan Türk Ulusu nun demokrasiyi tercihini en güzel biçimde açıkladığı Yüce Atatürk ün Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir sözüne ayrılmıştır 21 (Resim 15 ). Hem kavramsal hem de simgesel açıdan değer taşıyan bu anıt kompleksinde tüm kompozisyonların heykeltraş Yavuz Görey tarafından yapıldığı, bronz döküm çalışmaların yine Yavuz Görey in elinden çıktığı, ancak mermer yontularda Halis Koç adlı bir ustadan yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Yavuz Görey ( ): Burdur Anıt kompleksinin bir diğer özelliği sanatçısının Yavuz Görey olmasıdır. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da taktir toplayan ve eserleri bulunan sanatçı, Cumhuriyet döneminde sayıları çok az olan değerli çağdaş Türk heykeltraşlarımızdan biridir. Hem figüratif hem de soyut çalışmalarda aynı değerde başarılı olabilen Yavuz Görey, aynı zamanda matematik ve mimari eğitimi almıştır. Yavuz Görey in babası Osmanlı imparatorluğu nun bir parçası olan Mısır da yaşayan dönemin ünlü mimar ve müteahhitlerinden olan Ahmet Hulusi Beydir. Bir kardeşi yine Mısır ın önde gelen müzecilerinden biri Nihat Görey, büyük ağabeyi ise Cumhuriyetimizin ilk reklam grafikeri ve afiş sanatçısı İhap Hulusi Görey dir. Yavuz Görey, 1912 yılında Cenevre de doğmuştur. Yurt içi ve dışında çok yönlü bir eğitim aldıktan sonra yılında girdiği Akademi Resim Bölümü ndeyken, Namık İsmail in önerisi üzerine Heykel Bölümü ne geçmiştir. Bir yıl çalıştığı Mahir Tomruk atölyesinden ayrılarak Paris e gitmeyi düşündüğü sırada Rudolf Belling 23 ile tanışmıştır. Belling, Görey in plastik yeteneğini sezmiş ve kendisiyle birlikte çalışmayı önermiştir. Bunun üzerine Yavuz Görey sanatçının Akademi deki derslerine devam etmek üzere Berlin den sonra gitmeyi tasarladığı Paris yerine Akademi ye devam etmiştir. Heykel bölümünü 1942 yılında pekiyi derece ile bitiren Görey daha sonra konulan master düzeyindeki çalışmanın da sınavını vererek Yüksek unvanını almıştır. Yavuz Görey Prof. Belling i en yakından izleyerek sanat anlayışı ile plastik yorumunu kavrayabilmiş sanatçılarımızdandır. Bunda daha önce batı kültürü almış olmasının ve dil bilmesinin de payı mutlaktır. Yavuz Görey tıpkı Belling gibi anıt çalışmalarında figüre dayalı yapıtlar oluştururken kişisel çalışmalarında soyut anlayışta özgün formları yeğlemiştir 21 Bu panoda daha önce var olduğunu sanılan Atatürk e ait bir kabartmanın da yer alması gerekmektedir. 22 Yavuz Görey eğitimine yurt dışında Paris te; Janson de Sailly, adlı okulda başladıktan sonra İstanbul Kadıköy St. Joseph ve Galatasaray Liselerindeki öğrenimin ardından Belçika da Institut van Herch Liege de üç yıl özel olarak matematik eğitimi aldığı sırada aynı şehirdeki Güzel Sanatlar Akademisi nde gece kurslarında desen derslerine devam etmiştir. Daha sonra Lozan daki Kanton tasarım okulunda heykelci Kasimir Raymond un yönetiminde üç yıl heykel ve tasarım okumuştur. 23 Atatürk ün başlattığı Üniversite Reformu çerçevesinde üniversite ve yüksek okulların modernizasyonu sürecinde diğer okulların yanı sıra plastik sanatlar alanında sanatçı yetiştirmek üzere eğitim veren İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nde de yenileşme çalışmaları başlatılmıştır. Bunun için okulun temel bölümlerinin yurt dışından getirilen uzman hocalar tarafından yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Rudolf Edwin Belling de, o dönemde Akademi nin heykel bölümünü organize etmek üzere gelen yabancı hocalardan biridir.

5 824 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1958 yılında Prof. Belling in önerisi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi nde mimariye yönelik modelaj asistanı olarak göreve başlamış yılında Rudolf Belling in Almanya ya dönmesinden sonra ise, onun yürüttüğü dersleri devralarak 1981 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Ülkemize birçok anıt kazandıran Görey in engin kültür ve sanat birikimini hem yurt içi hem de yurt dışındaki eserlerinde görmek mümkündür. 15 Kasım 1995 yılında aramızdan ayrılan Yavuz Görey, ülkesine hem sanatçı hem eğitici olarak büyük hizmet vermiş dürüst, ilkeli ve gerçek bir aydın olarak her zaman anılacaktır. Sanatçının önemli eserlerinden bazıları: -1941Atatürk Başı İstanbul Resim Heykel Müzesi nde Kavalalı Mehmet Ali Paşa Heykeli Kahire Mısır Tarihi Müzesi nde Samsun Merkez Bankası Kabartmaları Atatürk ve Gençlik Anıtı, İstanbul Üniversitesi merkez kapısı bahçesinde Devrek Atatürk Heykeli Niğde Aksaray Atatürk Heykeli Bartın Atatürk Heykeli Ordular ilk Hedefiniz Akdeniz dir Kompleks Anıtı ( Mimar Doğan Tekeli ve Sami Sisa ile birlikte ) Dumlupınar da Türk Tarihinin Büyük Olayları Ve Kişileri Anıtı Rize Atatürk Anıtı -Manifaturacılar Çarşısı beş numaralı avludaki modern havuz, -Tatvan ve Atatürk Heykeli - Profilo kuruluşları Atatürk Heykeli, -II.Sultan Bayezıt Heykeli, Ankara Türk Standartları Enstitüsü Önünde. Sanatçı ayrıca; Prenses Eşref Pehlevi, Kral II. Faysal, Behçet Kemal Çağlar, Yahya Kemal Beyatlı, Neslişah Sultan, Falih Rıfkı Atay, Şinasi Hakkı Erel, Layık Mukbil Kazım Taşkent gibi tanınmış isimlerin de büstlerini yapmıştır. Kaynakça: ERGİN, Muharrem. Orhun Abideleri, İstanbul ÖGEL,Bahattin Türk Mitolojisi I, 1970 ÖGEL,Bahattin Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara SERTKAYA, O.F., ALYILMAZ C.;BATTULGA T. Moğolistan daki Türk Anıtları Projesi Albümü, Ankara 2001 SÜSLÜ, Özden. Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları sayı 35,Ankara,1989 TOGAN, Zeki Veledi. Oğuz Destanı,1972 GÖRÜŞMELER: Yavuz Görey in eşi Nazan Görey ve kızı Emine Selbes ile 30 mart 1999 tarihinde Moda daki evlerinde yapılan görüşme. Resim Listesi ( Resim 1 ) Burdur Mete Han dan Atatürk e Türk Tarihi nin Büyük Olayları ve Kişileri Anıtı nı genel görünümü ( Resim 2 ) Atlı Mete Han Heykeli Anıtı nı genel görünümü ( Resim 3 ) Atlı Mete Han Heykeli Anıtı ndan detay ( Resim 4 ) Atlı Mete Han Heykeli Anıtı nın ilk yapıldığı zamanki görünümü ( Resim 5 ) Költigin Yazıtı Örneği genel görünümü ( Resim 6 ) Ergenekon Destanı kabartması ( Resim 7 ) Uygurlar kabartması ( Resim 8 ) Uygurlar kabartması ndan detay ( Resim 9 ) Uygurlar kabartması ndan detay ( Resim 10 ) Malazgirt Zaferi kabartması ndan detay ( Resim 11 ) Malazgirt Zaferi kabartması ndan detay ( Resim 12 ) İstanbul un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet kabartması ndan Detay ( Resim 13 ) Mehmet Akif Ersoy kabartması ndan detay ( Resim 14 ) Türk Ordusu nun İzmir e Girişi kabartması ( Resim 15) Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir

6 I.BURDUR SEMPOZYUMU 825 Resim 1 Resim 2 Resim 3

7 826 I.BURDUR SEMPOZYUMU Resim 4 Resim 5 Resim 6

8 I.BURDUR SEMPOZYUMU 827 Resim 7 Resim 8

9 828 I.BURDUR SEMPOZYUMU Resim 8a Resim 9 Resim 10 Resim 11

10 I.BURDUR SEMPOZYUMU 829 Resim 12 Resim 13 Resim 14 Resim 15

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 10. Sınıf -DERS PLANI- Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) 1. Anıt ve Heykel Bilincine Kavuşması.

Detaylı

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN

ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ. Burcu Aslı ÖZKAN ANADOLU UYGARLIKLARI (RÖLYEF) KABARTMA ESERLERİ Burcu Aslı ÖZKAN İlk Çağda Anadolu da kurulan bazı uygarlıklar Hitit, Frig,Urartu, Lidya. HİTİTLER MÖ(1700) Başkenti Hattuşa (Boğazköy) Malatya Orta Anadolu

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Atatürk ve Yurt İçi Anıtları

Atatürk ve Yurt İçi Anıtları Bilmek Gerek A. Erdem Akyüz Atatürk ve Yurt İçi Anıtları Kendi ülkesinde ve diğer ülkelerde; en fazla anıt, heykel ve büstü yapılan, cadde, sokak ve bulvarlara ismi verilen liderlerin başında Atatürk ün

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ

TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ Klasik Türk süsleme sanatçısı Gülşah İkbal Özkeskin Cesur un, Bodrum Kalesi nde 13 üncü kişisel sergisini açtı. Sergi açılışında sanatçının 9 yaşındaki kızı Neslişah

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

YAZIT BİLİMİ TOPLANTISI ULAANBAATAR DA YAPILDI

YAZIT BİLİMİ TOPLANTISI ULAANBAATAR DA YAPILDI HABERLER YAZIT BİLİMİ TOPLANTISI ULAANBAATAR DA YAPILDI Cengiz ALYILMAZ * Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği 5. Olağan Toplantısı (5th Annual Convention of Eurasian Silk Road Universities Consortium

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

Prof. Dr. Fahri Işık Hekatomnos Lahdini Akademia Vakfı için anlattı

Prof. Dr. Fahri Işık Hekatomnos Lahdini Akademia Vakfı için anlattı Prof. Dr. Fahri Işık Hekatomnos Lahdini Akademia Vakfı için anlattı Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı nın (Akademia) davetlisi olarak Bodrum a gelen Arkeolog Prof. Dr. Fahri Işık, Bodrum Belediyesi nin

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi Efendiler, Gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi halkının çok aydın ve çok genis ve yüksek zihniyet sahibi olmalarıdır.

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti.

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. BUBİ İstanbul da doğdu. Psikoloji öğrenimi gördü. 1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. 1989 Hüsamettin KüLte ile birlikte Lâmi Sanat Galerisi ni kurdu

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI Timothy P. Harrison PATİNA KRALLIĞI NIN BAŞKENTİ TELL TAYINAT Kazı çalışmaları, bit hilani olarak adlandırılan birkaç büyük saray kompleksini ve zarif bir şekilde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr

Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Tamer Başoğlu 2. Doğum Tarihi : 07.04.1938 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

* Okutrnan, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. ** 24-26 Eylül 1995 tarihinde Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ulusal KATKISI**

* Okutrnan, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. ** 24-26 Eylül 1995 tarihinde Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ulusal KATKISI** CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1946) ANıT HEYKELLERİNİN HEYKEL SANATIMIZIN GELİşİMİNE KATKISI** Kıvanç asma* Anıt heykeller devlet-toplum-sanat üçgeni içinde değerlendirilmesi gereken, işlevsel yönü ağır basan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL

PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL Güzel sanatlar kavramı plastik sanatlar ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Plastik sanatlar terimiyle ifade edilen sanatlar, insanın maddeye şekil vererek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir.

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. MUSTAFA TUNÇALP SERAMİKLER Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. Günümüz seramik sanatçılarından Mustafa Tunçalp, köklerinden yola çıkarak

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl Mahir Yerlikaya Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1977 Ünvanı; Öğretim Görevlisi Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans; Güzel Sanatlar Anadolu Üniversitesi 1997-2001 Eğitimi Yüksek Lisans; Resim İş Eğitimi

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ AY HAFTA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ADI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİĞE

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları Bilim Dalı Alman Kültürü ve Edebiyatı Almanca Dilbilim

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: Faks:

Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: Faks: MEVLANA HEYKELİ ve TAŞIYICI SİSTEMİ Ayhan NUHOĞLU (Yrd. Doç. Dr.) anuhoglu@eng.ege.edu.tr Hikmet AYDIN (Prof. Dr.) Ege Üniv. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl. Bornova / İZMİR Tel: 0.232.3886026 Faks: 0.232.3425629

Detaylı

FMF PROJESI TANITILDI

FMF PROJESI TANITILDI FMF PROJESI TANITILDI Portal : www.anayurtgazetesi.com İçeriği : Gündem Tarih : 09.04.2014 Adres : http://www.anayurtgazetesi.com.tr/default.asp?page=haber&id=491566 FMF Projesi tanıtıldı EDES programı

Detaylı

Milli bayramlarımız 4 tanedir.

Milli bayramlarımız 4 tanedir. BAYRAMLARIMIZ İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel günlerinde bayram yaparlar. Bizim de bayram günlerimiz vardır. Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak 2 ye ayrılır. 1 Milli bayramlarımız

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

2» Sergi. SELÇUKLU SANATI9ndaıı. örnekler. YAPI ve KREDİ BANKASI. MALAZGİRT ZAFERİ'nin. yıldönümünde. Kültür ve Sanat Hizmetlerinden : 900.

2» Sergi. SELÇUKLU SANATI9ndaıı. örnekler. YAPI ve KREDİ BANKASI. MALAZGİRT ZAFERİ'nin. yıldönümünde. Kültür ve Sanat Hizmetlerinden : 900. YAPI ve KREDİ BANKASI Kültür ve Sanat Hizmetlerinden : 2» Sergi MALAZGİRT ZAFERİ'nin 900. yıldönümünde SELÇUKLU SANATI9ndaıı örnekler 26 Ağustos Perşembe 2 Ekim Cumartesi 1971 26 Ağustos 1071 Malazgirt

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU KONU: VATAN SEVGİSİ 1.1. ANA SINIFLARI ETKİNLİK 1 DEĞER SINIF : VATAN Sevgisi : OKUL Öncesi 1- Atatürk

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9 OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 015 01 1 Eylül 18 Eylül Kümelerde Temel Kavramlar 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPARAK KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPARAK KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı