her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "her şey mümkün Kağıthane nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu Siyasi Partiler Bayramlaşmasında Dostluk ve Birlik Mesajı"

Transkript

1 ğıt Mtllğ ş Ot Ol ğıt s Cs vş v Yllı ş Rcp Tp Eğ ı tfs t ğlığı t çılı. ş Rcp Tp Eğ İl ş s tfı pıı tl Sı / Çışı Tl 20 vş v l çılışı tılı. ş Eğ, İl tfğ ıcılı zıc vş v lll lt İl s 8 ıl ptılı vş v l sısıı 259 slğ s. 3 - ĞITHNE ELEDİYESİ NİN YLI ÜCRETSİZ YYINIDIR ğıt ı ı VRICIER: Ul v plşıcı t ş Mlz: T t sılc, lç zplt pı sp l Çltp Mls, şt v lı c ğş şı. Y pılı şcl pllı l ş lğ Çltp ; ç, v şc Mtı t lı şt. 6 HUZUR SOĞI Çltp Çğl Htl c v çştl t slı şığı ış v ş tıl t ç Çğl Mls 20 ılı şı s l s l Mt l Çl şt. 12 TURGUT YILMZ Dvt z slıl t ğıt ı ı Vıcı tpl ş z l v 500 fs sp ğıt şt. ğıt tc v vz çısı l sğlcğ s tılı tf cğ s Vıcı, ğıt z v ış tı ss pj şıl lığıı ltıı çz. 8-9 Ss Pt lşsı Dl v l Msjı ğıt şı Fzlı ılıç ı clğ şl v sz ılı sl ss pt tslc, ss pt v splğ lş pı, ıl Rz ıı l çştl. Hs Pt v splğ ptığı p; Pt, CHP, MHP, Dt Pt, P v DP tılı. 7

2 2 GÜNCEL Hz l s z G z v cs ı zllt l l çğz Rz ıı ıtı. Sğlı v z çs çğz Rz ı s ğıt z p ç flılığıı t sı vs l. s l ı t cşl tlığıız Rz ı, z z v v çs sılı tllğ z lış l. İlçz sz ılı sl ; ss pt tslc, ss pt v sizim İLEMİZ plğ çştğ lş t, ıl ı l ğ tılıl çşt. H lç v ş sp lc zllt çştğz lş pı, flı ss pt çtısı ltı l z, slı l v ış çs zt cğz. Fzlı ILIÇ Ç pz t ğıt şı ç ğlts çlışız; ltz zt l. lç lş tıl Dğl ıız ı Vıcı, t ss pt tslc v tılıcıl z tş s. ı ı 30 ğs Zf ı t tt lğ ğıt cşl v l tlı. İlç ı zğz t ssı Ht ğı çştğz tl pı lçz ış, z v v tı tı sğlı. ltl v sl tl ız s v ttğ lçz, çı v s f lç sz lj şt. Es zlı slı tılt çı Hv Yzlı S f tlğz, sçtğz l v cı fl vtşlıız tfı ğ l. Yz vs slı lştığıız, çı vı f çı v çclı Hsç lç ılsı z tt. l ğışıı ttı v vtşlıızı lç cıl T ızıl ı şlğ Hsç ğz ğışı çıı, lç sz ğ ğ l t ğ. âğıt tpl 600 t l tl 1800 ş tıı tlcğıı l, z t lğ f t. ıc c zv çlış ızıl psl t tl. Çlışlıız vt lğz tç çştğz ş ışı ztz çtğz Svs, O v Gs l v tt. z v l lştğz şz, sfpvl lz z tt. Hşç vt çğz v sp, sş llı s v sıc tlı v l t z t sı. H sğı ı ğ çtğz lz ı tıt v l çşt ş lt cıl, l tlıl pıl ptjlı sz ğs sz, fl l E-POST: Zf ı Cşs 30 ğs Zf ı v T Sllı vvt G, t tt lğ ğıt lç ptl tılııl cşl tlı. ğıt Mı z 30 ğs Zf ı t; ğıt şı Fzlı ılıç, ğıt ı. ı Vıcı, Gz tı Tpç l tll Oğz, Et M M Y v ş, l, ss pt lç şlı, svl tpl lşlıı tslc, l tlı v vtşl tılı. tl ç s ı şt sı ç lı sı ş ll. İll Mşı ı sı s âğıt Ht ğı çl. lı ı z tt t; âğıt şı Fzlı ılıç, l, ss pt lç şlı, ş- s Vğ çılışı ş l lt Ypılı ş Rcp Tp Eğ İl ş s tfı pıı tl Sı / Çışı Tl 20 vş v l çılışı tılı. ş Eğ, İl tfğ ıcılı zıc vş v lll lt İl s 8 ıl ptılı vş v l sısıı 259 slğ s. lı v l tlı tılı. âğıt şı Fzlı ılıç, Vıcı şt l z t ğıtl Zf ıı tlı. Ulşı 24 l TL E E Hsç İl tfğ tl 500 cı ğ lt ş Eğ, s 8 ıl lşı ptılı 24,3 l TL l tııl İl tf tlttılıı tt. çılışı pıl tl v ğltı llıı 432 l l l lğ lt ş, zt Fzlı ILIÇ ğıt şı Gl Yı Yt Mvlt ÖZTEİN ş Yıcısı Sl Yzı İş M ğıt İlç şı S İl, Pt İlç ı llı şı M Tıı Pt İlç Gçl llı şı Ş Dl lt ptıl. çılışı çş ğıt s Cs vş v Yllıı tfğ lç tltcğı t ç ş ılıç t l l s ptığı zt lı tş tt. Tlsz Mls s, l s v lt pı çlışlıı tlsı l tpltısı z, şı Fzlı ılıç tş tt. T şlı v svl tpl t tslc z ş l. Gc ç l ıl E, Hsç z Rz tl ğ şılığıı f tt. Yı t: Zf THMZ Yı Et: Tl ŞIUTLU Yı Dışı: Hs IRM H Et: Sz TUĞL Gsl Yt: Mt OYRZ Ftğf: G DİLVER / YGÜN t: Tt YILMZ St İ lt v Ssl İş M YÖNETİM YERİ ğıt şlığı lt v Ssl İş M. Mz M. S C. N:1 ğıt lt İl zıılsı tsı ğ l s tş tt. şlı ı Sı Çışı tl çılışıı p ş Rcp Tp Eğ, ı tfs ğltısıl 6 flı tı çılışıı çşt. sı l ğıt s Cs vş v Yllıı çılışıı p ç İl Mltvl Sv Svş ğl ş Eğ Hılı ls ğ l. Mltvl Svş v ş ılıç t ş Eğ ğıt v T ptılı zt lı tş tt. şılılı t v tş şlıı ı sı s t l. çılışı İl Mltvl Sv Svş, ğıt şı Fzlı ılıç, Pt Tlsz l D Cş Ml Tpltısı lş ğıt s 15 ğs Çş Y l Mls çştğ l ftı, Pt Gl ş Yıcısı v İl Mltvl E E tılı. Yğ tılıl çşt ft, vtşl E ı l. ğıt s ı İtz S 3 ğıt s Cs vş v Yllı ş Rcp Tp Eğ ı tfs t ğlığı t çılı. ğıt t ş Fzlı ılıç, İl Mltvl Sv Svş v Pt ğıt İlç şı S İl zı l. Pt Gl ş Yıcısı Y l Mls ğtl ptığıı v z ıll Y l Mls şığıı s E E, şsı vct t 11 ıl c ttğ flt ısc ğ. ctlıı z şsı l E, z ptığı çlışlı v t t âğıt şı Fzlı ılıç vtl z tş tt. İft pıı ssı t Hsç ç E E, Rz tl psı l tlı t t lş sfl st tt, GÜNCEL İLETİŞİM sı Hzılı js SİS sı DEMİ Dvtpş C. Gv İş Mz C l N: 230 Tppı-Zt / İST SI TRİHİ: 12/09/ YYIN TÜRÜ: Yl Sl ğıt s ctsz, lı, flt v lt-ş ııı. Rz ı ı ft s ls, ğıt şı Fzlı ılıç, ş Yıcılı, v psl, ft ç lştı. lş pı flı ı cş v cl şı. ğıt 17 ğs C pıl lş pıı l Mcls Sl çştl. ş Yıcılı Ö ı, Hs Çı, Oğz Tt, Mvlt Özt v l Çvş v çlış lı zı lğ p, âğıt şı Fzlı ılıç t şılı. Yğ ç Rz ıı ıtılıı v - cşl lt ş ılıç, Hpz Rz ı ı ş t. l v l İc p S lt Sı ş Fzlı ılıç ı tılııl çştl. şç tılığı p sz l ş ılıç, Rzı ğlı z v ı şılı cşs lt şız. ssı pz ç l v l. lsz Mls z tpltı şı Fzlı ılıç ı ı sı; Pt İlç ş Yıcısı Mf tğl, Pt Tlsz Ml şı Yş Çl, Tlsz Mls Mtı Mf Y, ğıt Esf Olı şı Ö Osğl, ğıt Şf Osı şı ı tlı, Osı şı c E, ğıt s ş Yıcılı, svl tpl lşlıı v sp lp şlı tılı. İlçz zl sıl tlz şcs t tt lt ş ılıç, Öz, tpz ğlts çlışlıız s şl lı. l tz l tpltılıı, l cls fzlsıl sz. Ml Hlı ş ılıç Tş Tpltı s l s ş ılıç l ptığı zt ç tş p şıl. Ml tpltısı ssı Tlsz Ml Mtlığı ı zt ş ılıç v, Ml Mtı Mf Y ş çlışll ll f lışvş l.

3 ğıt ğışı TM DESTE GÜNCEL s f ıt ğ v S H çı ğıt s ğışıı ttı v vtşlı lç cıl ğıt ızıl Şs şlğ Hsç ğ ğışı çıı ğıtl ğ l. Ü t, t ğı sğlılı ğışçıl l ı, sc cl l ğl sl tç lğ şcs t l çı ğıt s, c tl zğ Hsç ğıt ızıl Ş şı İ Tş ı clğ ğışı psı şlttı. Çlışlı c cıl ızıl çııı zt ğıt şı Fzlı ılıç, Çp ızıl ğışı Mz vl, Dt Mf t ğışı s l lı. ğışı ğıt İl Sı ğıtl l ç llıı lt D. Mf t, ğıt İlçs İl vp Ysı ğışı tpl l lç lğ f ; Rzı l 600 t ğışı pılı. t ıştııl 3 l z v tcı l l ğıtılı. Y 1 t l 3 ş tıı tış lsz. âğıt tpl 600 t l tl 1800 ş tı tlc. şsı v t tıcı S f çı Hv 4 GÜNCEL Yz vs slı lştığıız ğıt s Hsç çı Hv Yzlı S f tl z, l v cı fl sc lşt v Yzlı ğ çı H tılı z s ı vtl âğıt l l ç s sz lğ p t f S ılıı ct c ştl. t ıl ç 2 Ell t sı lıl sş şl l z, 24 ğ f şı. G ıc zlı s l fl, ısı v l s l ıt ğ, ptlış Hsç l ç t ç z l ç ı vz lı sl t. t l ş zz ştılı s ljs Hsç ız s ; sl t l Yz vs t s ı Fzlı ılıç v l lt ş t l ls ıt âğ lj ş lt v cğ f İlll s zlı ss s çı v, t ş v z çı s lt clıı, ltt. fl lı tıl l ttp t cı t v l tı l ç pşlıl şı Eşf C s çı v s şfpş 24 ğ ştğ E ç l, z lı t v Yv v ş lı. Hv l l ş s fl v şı ls l ş şı lıl, İ çvs ış ç l ş l f s l ğ s ğıt ft l l f t 1 İs. tı ıı Ft s p t F fl l. c lş v çı t ı v Z Ö l s s l v l s Y l Sl tl l ı ı p ğıt lı v tt l ç p t ş Ç z l, l pçtğ sl. F z ş sı âs ı, ş s lı Sğı z. H t s sc ğıt l Ş l t s s Y ğ Ş v Mll 28 ı çtğ ıl Yll ş ı lı lı l fl, f cl Ç ç Y ı. ğ tı çı çı v şlç şısı ıı sşs l şlt Y ı ll ı ı ı s S ç, sız ı şl. Es ıl ı l l ş s cı s t l lt z ı ş f cğ v ğ şı z l. 31 ğs çıı v l ı l s pı l M l v f M v, s çı Fl ığı sl tl Vs ş l Z tlğ ılı v Fl Y ç. l ı s l ızlı s ı ı l z t, s tt ç ğı çlış, l İsl tı p ıl ı c z Şş ştıl s v. v Fl s c t ç sı l s s s s l v l çı ı ttğ ll ç, Es O l ı Sı ç s ll l l ğ tıı, ı çl ğılılı. zz s s. ı ı l f cı l c c l H, l P ı sı ş ş çcğ z Ç s ğ 29,. ı t Scss şısı çıtı M c s t l lğl, v sı ş c ş ğ ç ı z s, J C l P âs l z p ğ p. l s clıı svs ş v ı l v ş l çlışsı l l, sv ı. ğ çz fl lı s l ş N lştı lı flı zp lğ tğ l, s ltı. l Svl şı ç ı l ş z l tıll, ı tıı pl ğ Yzlı s l lı ğ ı. v çc ıl ç l ç s H ıı tılt D. t, ç vş ll şsıı ıı tşı vc tlığıızı lsı ç, z sğlılı ıızı şsıı tşısı z vlz ss. ızıl ı v l ş sğlığıı şğ lt D. t, sğlılı sı ıl t z vlğ ltıı çz. s ızıl ğışçısı l ş ılıç tş D. Mf t, şlğ s lsıı. tl Vs Fl ızıl ı ç l v ğ lt ş ılıç, c zv çlış ızıl psl t tl tı ftğfı çt. ll ı Sı l l Çpç lı Ft 1453 Eşfpşlıl 5

4 6 MHLLE l T t sılc, lç zplt pı sp l Çltp Mls, şt v lı c ğş şı. Y pılı şcl pllı l ş lğ Çltp ; ç, v şc Mtı t lı şt. T Mzğ R Çltp Mls s fs 50 z zs, Ml Mtı t lı lığıız l l cvı s sls v. T t ı vtşlı t ttğ Çltp Mls ; ğılılı l İç l, z v Dğ l l sl şı. Y ğt s lt ll, tl v l lss l l, 2009 l sç lt l sğlı cğı sısı ç slş. Mtlı v şlsıl lt ğş s sğlı cğı v tlı sıı lğ s pıı, st ğı tsl lğ s Mt lı, ğıt s tfı pıl v zt Çltp Mls St ğı ı ltı tlı lcğıı; tıı tlı, tıı lğ, tıı l v l llılcğı js v. St ğı ı l çc pı, ı z p tpl l şlş. Ml ş l s İETT Gjı çs, ğıt s tfı t çlış Çltp Mls; tlı tp, plı pz v p vş. t lı; ısı 2577 t şl l, lt tlı s tp lc şl pll pz pjs, l çs ğştcğ v l pj zıcğı ı. M şcl pllı pılş v Çltp Mls şt v lı c şl ğş şığıı ltıı çz lı, pılı şcl pllı l pılığıı sl. Ypı ğ l lç l tşt lğ, lı % pıl- şılığıı sl. çlış s İl tlıı lç tc l v tlı lç lıl ll ştlı, şslı llıı lığıı lt t lı; ğıt lçz v çlış tı ğ ç lç., Sı ıı- lştğ lt. ıc 70 şl Çltp ış p, 22 tl s lı, 80 tl tşıış v l s t tflı ç ş v ç slt çlışlı tlış. Ml c ç fs ptsl lğ v ç tp, z tlıl sp pc sp lı lğ s lı, ç l l İSME sl. ıc lızc ç ğl, ş t vtşlı CV l, çv ş z s Mt lı, s ç c ş âı sğlı tllğ şı. 2 vtş ctsz z s pılığı Çltp, Rz ı c ş ı v lışvş ç ıı llş v tlı l sl t ft plı ş ı sf lşş. ğıt tl ç şslı: Ml lş çsz ğıt t ll v tll l lş çs llıı vl t lı, lş p ç ş tfı t- zı ştc, tştc v şl t lışı v tî Sı şıızı tvzlğ v sl lı sı lsı lı. Ş lç ş ; şlığı ı z ttğ lı s çı,, şı, cls v tl st çs ç pl. İşt z lç lı şız. Yptılı çlışl ll lt t ğl v t s ç Mt lı, l l, tlı v c lıl sl ş l llıı sl. zlıızı t t ğ Çltp ş ç l t t zlı tlı t c l tı sğlılıı lt lı, l zlıı l l t çlışl ı tt, t pt, fş, l v tıtı çlışlıı lt tt sl. ş z E Ptş, z Dlv Özc v z St Tşı tılı lı z tş t l t t t lı, c Çltp Mls v p v vft tl ll t t, tt l s tl s şlı sğlı, z v tlll l. t lı? 1 Mıs 1978 Çltp ğl l t lı, s Gşl. Evl v çc sı l lı, İl v Üvs Hll İlş Rlcılı v Esş l Üvs İşt. Çştl, vıf v sp lp tcl v şlı p t lı, İl ğ s fsı 3,5 ıl İl l Mlğ ptı. şt l v ll lş çlışlı ış l v p t lı, ıc sğ l şt v tt ş st. 14 Tz 2010 t 6 şı vft ızı Şs ı lığı sc sğlı cğı şılştığı p, s ls t ı lsı l t lşt. Çcl v çl t çvs v tpl slı şı lılığıl l t lı, 29 Mt 2009 sç Çltp Mls Mtı l sçlşt. GÜNCEL 7 Ss Pt lşsı Dl v l Msjı ğıt şı Fzlı ılıç ı clğ şl v sz ılı sl ss pt tslc, ss pt v splğ lştığı t, ıl Rz ıı l çştl. E v splğ ğıt Mz l Hs Pt ptığı ss pt lş t; ğıt şı Fzlı ılıç, ğıt İlç ı. ı Vıcı ı sı; ş Yıcılı Mvlt Özt, M. Oğz Tt, v s; Hs Pt ğıt İlç şı Nct ç, Pt İlç şı S İl, Dt Pt İlç şı Hı ç, P İlç şı Mç, DP İlç şı Ö G, CHP İlç ş Yıcılı, Pt ı llı şı M Tıı, Pt Gçl llı şı Ş Dl v MHP İlç ş Yıcısı tılı. Ss pt lş t; lşı ttp ls f v pılsıı ı sı; l v l sjlı vl. Ev s Hs Pt ğıt İlç şı Nct ç ptığı ş ıl t ss pt ss pt v splğ lşsıı sğl şı Fzlı ılıç tş, t lı lıı t ttt s ss pt tslcs sz lsı ç c l. ğıt ss pt tslc ıl ç z l Dvt z sıl sz l ss pt tslc, t lşı ı, sjlıı ı tpltıı v ğ ılıç Fzlı şı ğıt l sz ı tt. tş ılıç, Fzlı şı ğıt t ss pt tslc, svl tpl lşlıı, ş lıı, sflı, lı; c,, ll ış ç llıı, Rz ıı zl l v l çs çtğ s. ş ılıç; H ss pt v splğ t ss pt lz. l t çlışlıı ğğz tpltı lz. vs ıl ç t ss pt lşz tslc. ğıt ı. ı Vıcı s t l sjı vt s lş l v l ı zl ı. Hs flı ss pt s ls tl s cı ı, lt zt t. Flı ss pt tls ç zl, l vtşl llıı. Flı ss pt çtısı ltı l pz ll lşsz, ğ lıız ls l. lş t s s ı l, Hs Pt İlç şlığı vlş ılıl.

5 8 RÖPORTJ RÖPORTJ ğıt ı. ı VRICIER: 9 Rptj; Tl ŞIUTLU Ul v plşıcı t ş S ı ıızı ı tı z; ı Vıcı? z v ğt tıız s sz? 1966 ılı, ı t lısıl vl lğ V ğ. s, Tt-Z fs ıtlıı. Evl v 3 çc sıı. ızı ıl v şlı, ç ızı ll 4. sııf şlc, ğl s z 1 şı. İl v tl ğ tı, Mlt v cl l çt. T lız, ll ç, tl v ls s. İl Üvs Ssl l Flts Yt l 1986 ılı z l. lı sğ, l lğ ç, l l tc l sçşt. 20 şı z l. 22 şı lı sğ şlı. 46 şıı. s sz l lı sğ tt. İ ılı ğıt v ptı. G sıl şlısz? Hs S sp sız, vltıı, s sp tc. Sp zı zl ş pı. sl sp p. Gl tı lıı tc. V ğz, İl z, Ot l, Dğ l, z v M lı ptıız. lıız T zğ lştğz, c v ptığıız lç ğıt sıl ıslsıız? ısl p s cl ğıt ğ t lç l tıl lış l. 500 fs sp v tpl ş z l ğıt, tc v vz çısı l sğlcğ s tı tf z v ıslz. cğ tc v ı, z v ğ sp ls, ş p ç l v cst sğlctı. İl Üvs Ssl l Flts z. Oğz İl ttğz İl şılştıı ısıız? Üç ç ll ş ğ ğc v vtş l lığıız zt, 13 ll İl sl sğ zt sı t ç v. O, lşı, ltpı, s, j, ssl cl, sl zt llı ıı fız l p ş, ç z lış. l t v. c, vtş t v tpl ğ zt, tplsl ış v z ç. Y vtşıızı s fâlı psı şt. Ç İl ltı l ç lt ç tlı ll. ğıt l t çş sp. Ö ; ş lığı lğ Oslı Sı ı ls t çıış. t s şş çısı szc sıl ğl? ğıt z tsl v ltl s v ğ ıı çtğ l ç ll. Özll pllı, st çlış tl. Sc t s ğl, ı z, ltl, sptf, sl ğ tı z çıılı v çııl v. c, tı tçlıı v t şıl zllğ, t z tl. İşt t t z sl ş. ğıt tsl ş lı ı sz tt lç. Sz lçz tsl ş sıl ğsz? sçt s lç l lc? tsl ş pj zı zılsıı v ssl tılı v şl llıl lt lısı şl lı ç ılcı v stl l. Sçt lç, ş cs ğ ç tlış l v tl l. Gçtğz ıl V p l v lı ptığıız l sı V l. lş ı tp s l, p s ğıt pılı pıllı? lıı v llı tı ıı çl v ıılıp pılı. Nspt sğl z sp ğıt pt lğ tsl ş ızlısı. vtşlıızı z v l t ıcı lsı z zıctı. Mvct s, zt tc H l f tsı l. ı Vıcı, ğıt lığı ı ls s tslı. Gv scz lt lç pıl l çlışl v pj? lığıız c lç ğşt? Gçz ı l pj ptı. ç tş lşt f ssl pj çşt. ssz, t v çtı. Ysl vtşlıızı ş lı ç l tc pj ğ sğlı. Ssl s ltı ç tv v tpl zııllıl llı çlışl ptı. t çlışl lç z v ısvz tılıı l, l v plşılı t (tş) ğ s. ğıt ç ı l pj t, ssz v t tı tlı v l ç v ç ğıt ı, lç l v plşıcı t ss lç. Öz ğıt lığı ı pj lc ı? z c sttğ pj v tt, ll vtşlıız l pj ız v z. ğıt tz çısı ğ? İlç tz lştl? ğıt t zllğ ğ ı z İl tz vt çs cll lcğ t ğl. c, Ml şv Sts ç l şv lctı. Yl v cı tç v ştıcıl ç czp l ct. z z sz t z. lğz ıl f tsııl ı lsz v lığıız l v. sıl şlı v lşt? Ls ıllı şl. L tsıı s zl ğt lı. c çz tğ vı, tsı ls ştc t ş çııv. ğıt ı ı VRICIER Dvt z slıl t ğıt ı ı Vıcı, tpl ş z l v 500 fs sp ğıt şt. ğıt tc v vz çısı l sğlcğ s tılı tf cğ s Vıcı, ğıt z v ış tı ss pj şıl lığıı ltıı çz. ğıt lığı ı ls sz tslıız. Rcp Tp Eğ Üvs, Pl s v zı llı ls sz sz. l v zızı tısz. sz sstt? v s pşt, ğ şılığıı sı tl. Yışl tılığı z pfsl ışı. sı fıı v. Rcp Tp Eğ Üvs L Tsı Yışsı ptığı çlış, 1069 s sı sçlş, ğs spz l. Sı şıızı s tşı v ls p, t sz, flş tlğ tşı. s s t lv. ğıt, lçz tc v sıızı sv. Hps z v sı, ı şl l t. ı z spl lsz. İlç sp âlıı sıl ğsz? c tl sı çı sp lı v. l s lı tv pıll. plı sl tcı sz l. Y l Sp ps ıl s tc v l tcı c. ğıt lçs ğz ıl ptl çs çlışı, ş l vl, ış v z tı v. t sıl sğlı szc? İ t v z ls ç s lz., şı, ss pt tc v s lıı tc v H ps zllğ tı sl. İlçz sz lz. z çcll, şlıll; z çılışl v tl. İlç s tl s t llsz. Hl sıl şılı? ğıt v sıızı sv. İlçz tc sv. Hps z v sı, ı şl l t. T v vtşıızıı. ğıt ı. ı Vıcı pıl ş Gzt ğıt Yı t tl tılı. Zf Tz v Yı Et Tl şı

6 10 GÜNCEL t ç ı l ı ş Mt Zt GÜNCEL ş ğıt Spz Zt 7 Ell C s p Uışı v Ot Dğ ış; Msl v H Psptf şlılı fsı çılışıı çşt ş Eğ, s c zı ç ğıt S Mls Mz C l. ğıt şı Fzlı ılıç z zt ç ttğ Svs, O, Gs v l ğıtl ş lşt ş Fzlı ılıç lç çlışlı c v lı tp ç ss l ğıt ç, vt lç ğıtl ş ş ışı tl tılı. ğs ıı s ft s Svs, O v Gs zt ş ılıç ş st. Fzlı ılıç ş ışı ş Yıcısı Mvlt Özt v ğıt Mtl Dğ şı E şçı şl tt. Svs t Hf lt Tz v Gş Fvl İl zt Svs ı Hf İlçs p ş ılıç, 14. Hf lt Tz v Gş Fvl tılı. Hf şı Z ı, Hfl D şı İ Ş v Ys ğsı S Dğ tfı şıl ş ılıç, Hf Gl z fıı l. Fvl psı ğıtl Hfl, şlıl şç vt ç. Hf zt ı ı ş ılıç ı c ğı O Ms İlçs Çltp. ğıt İlçs Gsl Mls Mtı Mt l z ı ğl ğ t tıl ş ılıç, Pt İl İl Yt l Üs Tl şl, Ms şı İs Gl, Gl şı l l Mt, Üçl l şı ı Gğ Yşlc l şı İ Fz Ül şl tt. ls zt tl ş ılıç, ıcıl 17. lt St ş ılıç ı c s v v Fvl tılı. ıcıl Gs Çl İlçs Uslc şı Mvlt l zt şlı. Çl ıcıl D şı İsl Dğ şı Yş şı, Uslc ğl şl ttğ ş ılıç D şı Ysf Gc, fvl ş f lışvş l v şlıl ş ş l. ılıç, l ğıtl Gçştğ ş ışı zt t çlışl ı l v. ş lız ı ş Uslc zt ı ş ılıç ılıç, l lıı sfpvlğ v t c ğı lç lığıı t Çl 21. l Fvl l. ğ ç s tş tt. Gs tslıı ı z tl ğıt t Svs ı ş sılıl pılığıı tılt ş Eğç Ylsı t ılıç, s ğıt zll ş ılıç, ls lt v St vt tt. Fvl tılı. Ylşı 30 ş tılığı fvl ş ılıç ; l Gsl Yz Etlğ Pt ğıt İlç şı S İl ş Fzlı ılıç Ell ıı Gçl llı şı Ş Dl şı s l İl v İlç lt v ls şı İl E Dış v Yılş Dğ şl tt. ğıtl ş lız l s tlş ı ş ılıç t l lı zğ Gsl Yz Etlğ l. pı tılı. T t tfı ş lllı tt O Pı tılılı tlt, l çıl Hlt ls v Rz Çl s lı lt Hl Dslı E s ğıt şı Fzlı ılıç, İl Vls Hs v Mtl, İl Et M Hs Çpı v Pt ğıt İlç şı S İl lt c zıı ıl ş Eğ, c çıışı ğıtl sv s şılştı. Vtşlı l sll Gs Çl l Fvl lış lı. Hş ı t lt tl lğ f ş Fzlı ılıç, l ç lı. l lı t TV clı ıı tıl ş ılıç, lll tş lç pıl çlışl ı l v. Ht çc pj ğıt İl cz z l tc ltıı çz ş ılıç, z şlc ğıt Ysl R t s vt tt. 11 sll ş Eğ, cı ş sısı ı vtşll v çcll st tt. ş, s ftğf çt ftğf çt. ş ılıç TRT H Ol ğıt s pış lğ çlışl lç s t tpl, l s lsl sıı ls ğıt ç v. Evl Ç St lı s sttğ, T l ğıts lğ l l ğıt Ev Mzs, TRT lı zc şısıı. T RT H Tvz ıl G lı p; T âğıı tçs v l pıı ğıt t ş ıc ğıt şı Fzlı ılıç l pıl ptj çlışlı ı l lıı. Hp zl ğıt ş t ş ılıç; Tz sp çı cıl çtığıız ğıt Ev Mzs ıc lçz ç lğ tlış l. tlıız s l l ıı ıl tşız. 559 ıl s ğıt ç şvsllğ lştı çsz. Pj ısc s ş Fzlı ılıç, tsl ş, z s v l çlışlı ı l v. ıc T l f lışılışı ışı çı ğıtt, ğç tc vl ılıç, pj ı tt t çcğ ltt. TRT zc p sısı l pıı ğıt t cl ş sı Oğz Tğl ğ z Es-l Hs ss tl fıı l.

7 : l ç z M İl Öl lç ş lsı, tl fzllığı v vp ı l sı Çğl ls l ılığıl c sl tllğ şığı Çğl Mls, 20 ılı şı s l s l Mt l Çl şt. Çğl 13 ÜLTÜR SNT Mt Gğ Sv v ş Tf Ül çısı Mt Gğ, Hsç Sş ğ l ğıt l. Sğlı, sv, ş v z pış lğ sş ştısı v çı, lış lğ lıl tlş l t s svs lğ vlı. M t Gğ ı ğs ı pış lğ sş ğıt şı Fzlı ılıç tılı. P Mcls ş Vl Z Tl, Mcls Üs D Uz, ş Yıcılı Hs Çı v Mvlt Özt, lt v Ssl İş M St v Özl M Lvt Dc lı. ll t v tt ç z t s âğıt l Çğl Mls, Mc v Şşl ılığı fs ğlğ fzl l l şı l. Ml Mtı l Çl t lığıız l sı l l fs, c v z l z flılı. Tl v l t ğ l pılığı Çğl Mls, tl fzl lğ ç l çlış ş sısı tış. H z ls vtşlı şığı l, ğılılı l Gğ v z l sl t. ğıt l Ms Lss, Pfl l Ms Lss v Vsf Ç, 50. Yıl, Z Pş lğt llıı lğ l, ı z lt v Tz lığı ğlı tp l. Pj c çlışlı şlı Ml Mtı l Çl; s v ç tfğ ğ lğ Çğl Mls ç pj c ç- lışlıı şlcğı js v. Vt Cs, ş Cs, Tşcğı Cs, Fvz Ç Cs, Spş Cs v P S t ışılılı cğ, lıılı v ğçlılı pılcğıı s Mt Çl, Tşlı S t Şf Sğı ğıt s zvl çlışlıl tl zıılığıı ltıı çz. Tl ss ş fzl l l tf çz tı sğlcğıı s l Çl, ğıt s tl çlışsı ç tş t ç. Mt l ğı js Nş S t ş c ş tlı l ğıı pj şsı lğ s Mt Çl, l ğıı pjl çlışl sı lığıı v l ışı şl pllığıı ltı. Gz N Vfı ı Çv vvt tşıcğıı t Çl, s Çğl Mls vlğ z tşı- cğı ğ t t. Ml ğş t l l ğıt s v ğıt lığı lş z lğ s Mt l Çl, l l t lı llıl ş l lç v l sp lcğıı tı. Ml ş, slıızı ızlı şl çz vştz Çl, çz pçsı l ş ı z lı l ttğ ltıı çz. Ml ç lı s, İSME, l ğt z v sp sl tp lğ t Çl, l tlı ş z p lğ c tsl ş pj ss z l. tsl ş zçlı çıcğız tsl ş ss ç şl l sp lclıı, zı tsl ş zcıl s s l fzl p s lclıı lt Mt l Çl, l vtşlı tsl ş s lç. ğıt z v ış tı tı sğl t tc şlıı s Mt l Çl, ı z Çğl Mls l tı l Çğl Ssl Yılş Dğ şı Yp Vl, İşt Ms Rcp Yı, M Ms Tl D v Çğl Y C Hcsı Sl İlğl f v ılı ç tş. Çğl Mtlığı E-P: s: Çğl M. Vt C. N: 84/1 Tl: l Çl? 1961 Rz Gs ğl l l Çl, 40 ılı şı s Çğl Mls Vt Cs çştl ll tct ptı. Evl v t çc sı l Çl, 2004 ılı Çğl Mls tı l v pı. Ylığı lılı cıl v s ğ s Mt Gğ, ll ı vcğ şf ç z t sğ s, çğıızı ı lığı s sv lcıl ğ f tt. İslı, ll ı vş lğ sğlığı ıt, c sğlılıı t şlılı z t l tlşı şılıı t çı, slı ll t t s, l s ttlı tğ ltıı çz. İs svs sğlığı v şıı tıı İs svs, şt v tı z lğ s Gğ-, ş şl ğl tğ, sğl tıı lğ şı v tı tp cğ f tt. vtı z ı ls tğ v ı ç l lğ s l çı, t sv v şlı şı ll svs v ll şıı lğ vlı. Yı z sl tıı ılcğıı s çı, s s t pç lcğıı vlı. şı Fzlı ılıç ı v ğıt svğ s çı, p ğ ç tş tt. Mt Gğ sş ssı lı tp v l zlı. 12MHLLE t lı v t s v ılı şı. ç z l lıl tlt Gğ, z tı v tt. ğıt l. ş. Y. Mvlt Özt, Mt Gğ pt t tt Mt Gğ? 9 E 1968 ğ. ş şı l şı. D s l, t v ls ğ tl z t v ğ ş tlı ılı Hcttp Üvs Dvt svtı. Çv Üvs ğt vls l lı. ıll â ğ- Hç Olı Dz M? H D. Gls Ml Sz sç Sş z ğs ı s ğ R ılsı-hiç lı tıl ğıtl lş D. Gls Ml Sz. Çc Sğlığı v Hlılı Dlı Uz Dt l Ml Sz, ı z âğıt Dvt Hs ş. İlç lı tfı l tp sş Ml Sz, ğ s ll v çc tşt l tlı ğ. Ht z tılıcıll plş Sz, z şl lş şı zllı, lğ sı flı l z tı. İs l ğl, tı. R ğ ç lıs, tft ş çcl lş şl Sz, sıl s ç ll. Ft Ml Sz ç lı flı ç tılı... D. Ml Sz ç l Hç l ğsz sst ğl. İç zl şfp, l lğ z çlğ f tt. Hçl, p v ltı. Hçl, sğl ç s sts, ç lıp zl f cğ sıl s. Hçlt t t, ccl t, t. Dp s sl sflı vı. tıı zll v lı sıı Sz, sş tılıcıl sı sı tvs l. s ş lğ tılt Sz; slı lığıı, l lı slı z l şt v lğ ltt. Sş âğıt D Hzt M Ht ttl ı D. Ml Sz, p tılıı t tş pt ssıl s.

8 14GÜNCEL Özl Yz pı Yz Gl Zt âğıt şı Fzlı ılıç, Fl Özl Yz pı ı ğıtl lıı zt ll st tt. İl ş s ssl vcs l ll ctsz ttl âı sğ z pıı zt ş ılıç, ş Yıcısı Mvlt Özt şl tt. Ylşı 60 tl l z l l Fl Özl Yz pı, ll v ılı l z 220 ş ğıll. Ell tl tcıı şılığı p ş ılıç, İ Özl M Yıcısı M N Cş tfı şılı. H ıl ş ttl p âı lğ z pı tıll, tvz l tcı şılığı l v ft c ttl pı. p ssc t v t z, s, şl, sp zslı v s zğ pl ll l l ş ılıç, s zl lsı ğ l s tş tt. Ell ; ğıt Özl Yz pı ı ssl l ç l şlğ lğ lt ş ılıç, s p lıı z, ll zt tt. Hs t t l lı slıı ş ılıç, âğıt ll lğ f tt. H z ll ı llıı ltıı çz ş ılıç, ğıt ls ll v ılı ss Gsl Mls Özl Mz sl ttt l. H s l t ctt l. şı zt lç l âğıtl ll v ılı, ı ls t ş ılıç v tl tş tt. GÜNCEL15 ş Fzlı ılıç pt ll t t l t Ftl L lı ğıt Çl Sp Csı T İft ğıt s Ssl Tss v ft ğ; ğıt şı Fzlı ılıç, TS şı v İSF Gl şı l Dşz, ğıt s ş Yıcılı Oğz Tt v Hs Çı, ğıt t Sp lp lğ şı Hs Cv, TFF İl İl ş Vl Yt ş, TFF İl ş Yıcısı Uf Tt, İSF Gl St M l Tış, İSF ş Vl Ft Sv, İSF Gl ş Yıcısı S Gçt, İSF ş. şı Mf l, Gl St Yıcısı sı Öz, Ml İş Sls Nct ı, ğıt İlçs v splğ çş ftl sz İl 1. t L ç s tıl lp tslc ğıt şlığı v ğıt t Sp lp lğ, ft pı z. ğıt s Ntp Ssl Tss çşt ft ğ ç sp ı, t sp lp şlı v tc zı l. Ml İş Yıcısı Sltt Yl, Ssl İş Sls Os şç, Tss Sl Yt l Üs Hs Cvğl, Tss Sls Ytc Sl, lp İlş Sls Hs c, t L Sls Os Ül, İSF Yt l Üs t, İl İl H l şı Oğz Uğl v l, S s Dğ şı Os Özl v t l, ğıt s Özl M Lvt Dc, lt v Ssl İş M St, D Hzt M Ht ttl, Sp İş Sls l Yvz, ğıt lp lğ Gl St s l v ç t sp l şlı v tc ft zı l. l Dşz: Olt Dlı Mtl İl lp şlı v tc lsı lı tllğ f l Dşz ptığı ş; Sp t L ç s, ğıt İlçs 1.t L ç lşı tllğ şı. t lp s tş tı zılılı ç, ğıt Sp lp lğ şı l Hs Cv v şıız Sı Fzlı ılıç şlıı sı. Oğz Tt: Sp lı İ lt l tll vc ş Yıcısı Oğz Tt s ptığı şsı, zl t sz sp lı lt l, çt tll vc. İşll sz t t ftl csı ılı l. Pı s TS Gl şı l Dşz t ftl zt lı ş Fzlı ılıç pt t tt. Fzlı ılıç: Esfı Yıız âğıt şı Fzlı ılıç lç l v çlışlı c z l z, sf sf l v f lışvş l. G ş ç ş ışı tslıı ğ şl s ş ılıç, lç sf zt l t. Çlışlı c ç Gsl Mls ş ılıç sf sf l. Öc lt ğıp çlışll st ş ılıç ı c s tt ç Hs t. Esft l ş ılıç, ll f lışvş l. ş ılıç, s l ç Cs sğt lı flt şt zt, çlışll l. ş ılıç ptığı çlışl ı l v, sfı f lı. ğıt şt lı ç tl lğ lt f tls Vt Öz, t çğ pj lç çs ğştğ t ç ş ılıç tş tt. Mtl ğıt ç çlışız Zı zt şt slıl âğıt zlşt ç ıı ğ f ılıç, Ypcğıız ç şz v. Elz lğc lç lıı v sfı ı l, ll t t, slıı t z. Y llı ç ğıt s lşs tısı l sfı z ı lcğıı ş ılıç, l z ğıt fsı l ş v ıız. İslıızı tl v ll ç şc âğıt ç çlışız. M Ullı Dğ Ds ğıt Çğş Yş Eşf v Sll ı l ğc, ğ ğt ç lştl l llı pı. Çclı ğl l z v, ğ ğt şlıçtı ps t Çğş Yş Eşf v Sll ı l, ğc t f lş zl v v- sz tşt âı llı ç l çs ll lşt. l t t sl, çpl ğc, tı s ll. M ğc sğ, ts,, z v sltlı tşt ıı ş, ı z ğ. Ç İsl Ct şı Hll C G t lşı 100 şl t, Evl Ç sılıl sttğ, T l ğıts lğ l ğ ğıt t tls şıl ş Fzlı ılıç v ğıt Usı Oğz Tğl, pıl çlışl ı l v. Vtşl ğıt pı ğt lt Tğl, 559 ıl s l tl ç l şlğ lğ t çt. ş tılı, p, t lz ğı şcğ c şşılılıı z Çl sf, tl t ğıtl pıl Es-l Hs ss z l l s çt. D s ğ ç sf Nl sv t Glt Mvv zğ v s tpllğ s z. N ts, l v sz şlğ ç ğ ı ş ş Fzlı ılıç, Ç sf ğılt tll ğ f tt. Ftğfl: Ylftl.c Çl ğıt Dt İş şlığı v Ç D İş İs şlğ l E Ef lt Mz z Ç İsl lt v St Es tlğ ç T Çl l, ğıt s v ğıt Üt tls zt tt. ğıt şı Fzlı ılıç şılı.

9 2GÜNCEL SYI:5 Gzt ğıt twtt z tp... ĞITHNE ELEDİYESİ NİN YLI ÜCRETSİZ YYINIDIR ğıt s t Sp D ğıt şı Fzlı ılıç ı şlı ttğ Ell ı cls tpltısı; lç l Ftl Fs Gçl v Sp Hzt Gl Mlğ ğlı t f spcl v tılı, sl l s cıl tl çıtılı. cls l t v ft pt lğ çıtıl tlğ ; lç l ftl v t sp llı t spcl, t v lp şılı lçs lc. Mcl sf vı Mcls t sf vı. ğıt s c lğ sı pll ğıt s t Spl şı v Öl Ytlğ l ğıtl t spcl, t v lp şlı tş çlı tpltı zı l. Ytlğ l l şllı psı s: âğıt lçs flt v Ftl Fs Gçl v Sp Hzt Gl Mlğ ğlı t sp lp, f v tı splı şlı f v lp lsslı spclı âğıt lçs t p flı lp lsslı l f spclı şılı llı v şılıı âğıt t Sp lp l v F t Sp lp Fs cılığı lsl fs v l tslcl s ıtlı l ll l. âğıt t Sp lp l ll, şı lıı l, lss v l ftp sp lıı l tlt l flzl. Özl tvl l tlğ t ğl f vl. Ytl psı; U-11 v U-19 ş ts z 5 tı p l tıl ftl lp l l şılc şl pılsı lştıılı, ts İl şp lp T şpsı tıl ftl tılı tı pılsı ğlı. ıc tı T şp lsı l l l zc. spc tp fzl ş ts ışc. Tpltı l t lp lğ şı Hs Cv: ğıt İlçs ş sp slı v tss, t splı lşs tl ğ sğl v t çlışlı ğıt cs l Sı şıız Fzlı ılıç şıl l, ş ılıç zl l tş tt. Ssl Rs ltı Gç İç âğıt s, lığı v Et Mlğ ptl, ssl s ltı ç ı z ftl çı l. ğıt s, ğıt lığı v ğıt İlç Et Mlğ tlş zğ ftl çı; âğıt şı Fzlı ılıç, âğıt ı ı Vıcı, âğıt İlç Et M M Yvş, İş ı Njt Gll, Mcls Üs Mt Osğl, Özl M Lvt Dc, İlç Tı M G D, İlç Vıf M Sığl, Çltp Ml Mtı t lı, Tltpş Sp l şı İs Gş v Fç Ftl Tıı ı fs s Nz Tsc l lş âğıtl ç l. ğıt s S Sp Tss çş şılş; tft plı v vtşl ğ l. çş şığı şılş sçlıc z l l. Mç çıışı ztc slıı ıtl âğıt şı Fzlı ılıç, çlğ v v lı t lışlıl z tt cıl lç t sp z l t lt; Gv lğz sp ps, ftl slı v plı sp sllı ş lı zt s. âğıtl ç lıl tşs fğ şılşı s ş Fzlı ılıç ı Vıcı ç t tt. Ftl Mçı

Sarıkamış dondu, yürekler yandı

Sarıkamış dondu, yürekler yandı İtçt, ct tt... B Tz İş ğ 8 şç çş t A Yz, g ç ç gştğ t z fz ş ğ. İç g v ç 8 t g c 4 t göv tğ t Tz İş H B, D öc z ğç g c ö gt ş tz şç tf. Otö şz ş tz ş ç z ş.. Sf Aş gğ... H c tz cş t Aş gğ şt. B S Y İş

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim

Harekete geçin! daki a. Müşterileriniz. mısınız? markanızdan. müşteri adaylarınızla interaktif iletişim Hk gç! ö l k k z A. z l z? p B kl l b b l p g cvmşlz c l k z v? l l k fı Sl ı kç l?? l l hgl kp z k gc fkı l z? S b zlk ç Sl k kll lgl k l g ğl z ç vb. z? p v 4001 l Sçl 1 ııız? O IS, 1 O 900 kç ç l k

Detaylı

Türkiye Özel Okullar Birliği 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu

Türkiye Özel Okullar Birliği 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu T, Uygl v Dllyl Flı t v Ögt Ml, Yöt, Ylşılı Tüy Özl Oll Bl 13. Gll t Spzy : R L N L İ Z İ Ç I T L A l ö y t y h v ı Öy ö f z şt t y l c gç l g z l B v, öz ç l p, üşü l v l lştl ytl zı 21. yy cl l l, t

Detaylı

2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU

2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU 2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU 2012 SKT YEDEK PARÇA VE MAKİNA SANAYI VE TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:17 16159 BURSA / TÜRKİYE

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. oto paspa. broşür. t katalog. tli kağı. bloknot. bloknot. artvizit. kartvizit. kartvizit. zarf. zarf. zar. zarf. su t u u u u su fiş fiş fiş us us us u ı ı ı ı l ilı t l l t t i i l il l il tvizit üpbl t usu l l zf üpbl zf tviz üpbl mü ilı l tvizit üpbl zf tvizit üpbl mü tv iz it it tviz üpb cpli dsy lmü b it mü

Detaylı

Lefkoþa yý Lefkoþalýlarla yöneteceðiz Hasan Yýkýcý nýn söyleþisi 4 ve 5. sayfalarda

Lefkoþa yý Lefkoþalýlarla yöneteceðiz Hasan Yýkýcý nýn söyleþisi 4 ve 5. sayfalarda PzR Th: 17 Mt 2013 YIL:(7) SAYI: 411 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Y Kýbý Pt (YKP) Lfoþ T B Bþ ý Mt Ktý: Lfoþ ý Lfoþý ötcðz H Yýýcý ý öþ 4 v 5. f B ý; Azz Þh, H Yýýcý, Dz Bozz, Ft Toð, Uþ Býþ, Ý Boz,

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B : Ü : Yü L : f : İ Ö L f G H w Y D P T x b,,,,, Tı İşğ Çışı pj, pç ı Tp /Güz,, z Eğğ f O j/j,,, Yııı İş ı, İş Yö,,,,,,, K,, K üğ Ç,, ü İş Çışı, İş Hıı, Kşışıı Eb, üğ ,,, f G H w Y D P T x f Çışı,, f ı,

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

. Sehir Postası. Büyükşehir Belediyesi Aylık Şehir Gazetesi www.bursa.bel.tr. En büyük kent parkında inşaat başladı

. Sehir Postası. Büyükşehir Belediyesi Aylık Şehir Gazetesi www.bursa.bel.tr. En büyük kent parkında inşaat başladı Sh Po Ağo-Ell-E 2012 S: 17 B Bşh Bl Al Şh Gz wwwbbl E b p ş bşl Aop h ş o Bşh Bl İbl Üv şblğl Al Aopl v h gğ Aop, 2012 l zl o l blgl o l 2 Göl o hz b Bşh Bl f M Göl Mhll zl hz b öl fl bşl 7 Üp B zl h Bşh

Detaylı

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013

r u o s l t i t i n g a i d i CAPITAL 6 / 2013 072_073_074_075_076_CP_06 5/28/13 7:02 PM Pg 3 Ö Z EL A R A ŞT I RM A TÜRKİYE NİN GÖNLÜ ZENGİN İŞ İNSANLARI p. Tü b ğ ş u z u ö m m u t pt H v ş u h t c m. V hb K ç İ z z t t g u u m u t p ğ H g b m T

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

ş şşş ş ç ş şş ş ş çş Ç Ğ Ü Ü ş ç ç Ü ç ç ç Ü ç Ş Ü ş ç ş Ü Ş Ü ç ç ş Ş ş Ş Ü ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç Ç Ş ş Ş ş ş Ü Ş ş ş ş Ü Ü ş ş Ü ş ş Ö ş ç ş ç Ç ç ç ş ş ç Ğ Ğ ş ç ş Ğ ş ş Ş Ğ ş ş ş ş ş ş ş ç Ç ç Ü ş ç

Detaylı

HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI GAYRETTEPE AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar.,

HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI GAYRETTEPE AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar., HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar., G.O.PAŞA AB-( 001-999 a Kadar.) AB-AC-AD-AE (0001 den - 9999 a Kadar.) AC-AD-AE-AF-AH-AK-AL-AN-AP-AR-AS-AT-AU-AV-AY-AZ

Detaylı

EHA / ALLIGATOR Subaplar

EHA / ALLIGATOR Subaplar 10 EH / LLITOR Subaplar 100 ORJİNL 100 LMN MLI 100 PUMLS ÜVENCESİ Stok Kodu S01E S01EHL TR414 SET EH/LLITOR SET VE METL KPK SUP TR414 L SET UZUN SUP EH 304004 Stok Kodu S01E TR414 OS EH/LLITOR SUP Stok

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Ş ğ Ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ğ ç ğ ö ö ö ö ğ ö Ş ç Ş ç ç ç ç ö öç ö ö ğ ö ö ç ç ğ ğ ö ç ö ğ Ç Ş ç Ç Ş Ş Ç Ş ç ç ç ç öç Ö Ş ç Ğ ç ç ö ö ç ç Ş ç ö ö ç ğ ç Şğ ç Ş Ş ç Ü ç Ş Ş ğ ç ç ö ç ç ö Ö öç ö Ç Ö Ö öç Ö ğ Ö ç öç

Detaylı

Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 0-DUS Bşvuu Uzlı Dl Kou Uzlı Dl Aı Öğ Sü Gl E Koj Ycı Uyulu E Kojı Tlo Üvl Dş Hlğ Uzlı Eğ Ypılc Dll v Kojlı* Özl Koşull v Açıll* () () () () Üvl Dş Hlğ Uzlı Eğ Ypılc Dll v Kojlı A İzz Byl Üv 000 Ağız,

Detaylı

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015 BŞLIYOR. - 2015 CPSIM US / CPSIM TÜRKYE HKKIND ' : T Cp p z z p ö b G F j f p ç z f f p ç f ö ğ ğ.g ö ğ ö. b p b D T S p C K z B K Ü Ş OLMPYTLRI HKKIND I R L T Y P ç Ş OLM ğ b f p b h ç b p. b I R L T

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf. su oo ou o u u u usu nı fş fş fş ous ous ous ı ı l lnı nı o o l l o oo oo l l l ln l ln o ousu o ü v p z b lo zf vz üpblo zf vz üpblo mnü vz üpblo zf vz üpblo mnü l lnı boşü cpl dosy mnü vz üpblomnü bo

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

Ü ç ş ç ç Ğ ş Ü Ş Ü «ç Ğ Ç ğ Ö ş ş ç ç Ğ Ğ ş ç Ö Ç«Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ç ğ ç ç Ğ Ö ç Ö Ğ Ç ş ç ğ ş Ğ Ş ç ç Ö Ü ş Ş Ü Ü ş ğ ğ ç ç ç ğ ğ ş ş ğ ş Ğ ğ Ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ü ş ğ ğ ş ş ç ğ Ğ ğ ç ğ Ğ ş ş ç ş ğ ş Ü ç Ğ ş ğ ğ

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI 1. IIF LTŞ FKÜLT 215-216 ÖĞT YILI BH DÖ VZ IV POGI HB TOPL YZ Öğr. Gör. Tuğba ksakal - 25-27 2. IIF HB TOPL YZ I-II (Kapatılmış) YO II LŞTL DÜŞÜC YTICILIK V GŞCLK Öğr. Gör. Tuğba ksakal Yrd. Doç. Dr. ybike

Detaylı

Ş

Ş Ü Ş Ç ç Ö ş Ş Ü ç Ç Ğ Ş ş ç Ü ç ş ş Ç ş ş Ş ç Ç ç Ö Ğ ş Ü Ü ç ş ç ş Ğ Ş Ö ç Ö Ü Ü Ğ ç Ğ Ş şş Ğ ş ç ç ş ş ş Ö ş Ş ş Ü Ü ÜÜ Ö ş ÜŞ ş ç ş Ö Ğ Ğ ç ş Ü Ş Ğ ş ş ş ş ş Ğ ş ş ç ş ş Ü ş Ğ ş «ş Ü ş ş ş ş ş ş ç ç

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA

ENERJİ PERFORMANSLI BİNA K ENERJİ PERFORMANSLI BİNA VAZİYET PLANI 1/ K YENİLENEBİLİR ENERJİ KOJEN CİHAZI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI AKÜ VE INVERTER GRUBU Tnop İstnu n çn yp yp os nny tsyt ön tşyn 1 nou A-G v İ Bns, ş v gş nn,

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/11/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/11/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 693 660 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 704 670 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/04/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/04/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 606 577 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 620 590 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

Çubukta açılan delikler

Çubukta açılan delikler YTÜ İş Müh. Böl. Çlik Ypıl I D Nolı Y. Doç. D. Dvim ÖZHENDEKCİ ÇEKME ÇUBUKLRI Ki zou olk ylız l oğulu çmy muz kl ll çm çuuklı i; kf ili çm çuuklı, il, kıl, v. u ü şıyıı ll ö öilili. Çm çuuklı y çok çlı

Detaylı

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO TELEFON ADI SOYADI PLAKASI 1 0001 5418536636 ZİYA ASLAN 38VK988 2 0002 5335132549 YUSUF OCAKTAN 38ZP280 3 0003 5309606306 HASAN KILIÇ 38YN928 4 0003 5309606306 HASAN

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstbul İli (Adlu Güy) Ku Hstl Biliği Gl Sktliği Süyypş Göğüs Hstlıklı V Göğüs Chisi Eğiti V Aştı Hsts Kiysl Mdd Adı Y Yüzy Dzfktı Spy Dzfkt Kl Tblt Mk Sl 05 Alt ch Spy Oxy Pfs sil Chl x Etk Mdd %05 Didsil

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1 2016-1 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 119 117 99 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 119 117 99 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 122 119 101 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu 1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu (Eesmî Gazete ile ilâm : 14. VII. 1956 - Say t : 9358) Wo» Kabul tarihi 6782 9 11.1056 MADDE 1. Devlet

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO Kontaktörler -3 sınıfı 220V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine C filtresi mutlaka bağlanmalıdır! E ST 0 ML3 SF2 SF1 KI ÇIK SEVİYELEME VE EKE KI ÇM DEVESİ (KI KÖÜLEME) C MLK1 VE-3 In Out

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-9 2015-9 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 97 114 117 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 97 114 117 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 99 117 119 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI HN ÜNVT ZT FÜT -8 GÜZ YY VZ POG GÜN T C C C3 C4 C5 C6 C C8 9:- :3 3) ÖC T. T3) C TH 3) T. TNĞ 3) FDN YT. V H T () C9 C 3) T YOTNOOJ () C3 3. N. ÖT. ÖYZ... :3- : ) TT T) TT +T+TO) TT. U. U. U PZ T 3:- 4:3

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/09/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/09/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 672 640 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 683 650 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 4. SIIF 3. SIIF 2. SIIF. SIIF LTŞ FKÜLTS 206-207 ÖĞT YILI B DÖ BÜTÜL SIV POGI 09.30-0.5 0.25-.0.20-2.05 2.5-3.00 3.0-3.55 4.05-4.50 5.00-5.45 5.55-6.40 BLSL ŞTI YÖTL (Kapatılmış Ders) Doç. Dr. üseyin Çelik

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-5

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-5 2015-5 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 89 105 107 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 89 105 107 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 91 107 110 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2015-7 2015-7 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 93 110 112 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 93 110 112 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 95 112 114 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY. GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY.  GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA YNİ...C 1 C C C C C C 4 2 1.4 3.4.. 2.4 1.4 0.4 C P STTİ YÜ İNMİ YÜ 0 0 23 2 1. 2 3 00 000 0 0 00 00 /. Y / MT,00 $,00 $,00 $ 4,00 $ 4,00 $,00 $,00 $ 0,00 $,00 $ 1,00 $ YNİ...CC CC CC CC CC CC CC 4 3 0

Detaylı

bathroom furniture catalogue

bathroom furniture catalogue HİLTON BANO KATALOĞU BATHROOM FURNITURE CATALOGUE f f f Tü sk ç ykç ykşı pj y k v s çözü k ç çıyz. Bös özk y, z üüy ük çözü ç y zyz. Aşı dks kk s çz d şyz. Bı ypk s çvz kşı s şkd k dp, z ü kjs çışıyz.

Detaylı

KABUL EDİLENLER S.N. ADI SOYADI PLAKASI

KABUL EDİLENLER S.N. ADI SOYADI PLAKASI KABUL EDİLENLER S.N. ADI SOYADI PLAKASI 1 ABDİ AY 38AY228 2 ABDULKADİR ÇALIŞKAN 38SV118 3 ABDULKADİR ÇALIŞKAN 38ZT812 4 ABDULKADİR ÇEVİK 38KA866 5 ABDURRAHMAN ÖZSOY 38H1360 6 ADEM KOBAT 38ZZ118 7 ADEM

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 301 Kontrol Sistemleri I.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 301 Kontrol Sistemleri I. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 3 Kontrol Sistemleri I Ara Sınav 8 Haziran 4 Adı ve Soyadı: Bölüm: No: Sınav süresi dakikadır.

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

148/145M M+S TR: D B , ,0

148/145M M+S TR: D B , ,0 YOL İÇİ RR WG Ses 17.5" 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 707,3 710,0 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 727,3 730,0 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70 797,3 800,0

Detaylı

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR

Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR. Alan İçerik Alan türü Örnekler 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR Ek 11 BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ İÇİN İLAVE KODLAR 1. ÜLKE KODLARI (CNT) 1 ISO alfa iki ülke kodu Alfabetik 2 TR 1 Ocak 1996 tarihli ISO-3166 da belirtildiği üzere ISO alfa 2 Ülke Kodu uygulanır. 2.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

İ İ İ» Ö

İ İ İ» Ö ğğ İ İ İ Ğ ğ ş ğ ş Ş Ğ Ğ İ Ğ ş ş ğ ş ş ç ğ İ Ğ İ İ İ» Ö İ Ö Ğ İ ş ğ Ö Ğ İ ş ğ ç Ğ ş Ç ğ ğ İ İ ğ İ ç ğ Ç ğ ğ ç ş ğ İ ş ş ğ İ ş İ İ ş İ Ğ ş Ö ğ ğ ğ Ş İş ş ğ ğ ç Ç ğ ğ Ö ş Ç İ Ö Ö ğ ş İ İ Öğ ş ğ ş ç ğ ş ğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 01.01.2012 LİSTESİ KALİTE BELGELERİMİZ 2 SPIN-ON FİLTRELER SP 001 9,87 TL SP 002 / HT 33,71 TL SP 005 35,24 TL SP 006 34,23 TL SP 007 38,57 TL SP 008 / HT 58,24 TL SP 009 / M 7,01 TL SP 010 / M 8,87 TL

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

https://twitter.com/akdenizmanset Kadınlar Plajı nın Antalya yı aştı 14 Haziran da sezonu açan Sarısu

https://twitter.com/akdenizmanset Kadınlar Plajı nın Antalya yı aştı 14 Haziran da sezonu açan Sarısu http://twtt.m/zmt http://www.fb.m/zmt07 www.zmt.m.t Kı Pjı ı üü At ı ştı Büüşh B Dup tşı Bşı M 14 Hz zu ç Sıu tf z p Kı Pjı, h gü up tşıı Tü Kı Pjı ı üüü. f ımıı p u ı tt pıı t gçğ Sıu ğşt, At ı th. Kı

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ULUSAL TOPRAK VERİ TABANI. 1 / 25 000 Ölçekli Coğrafi Toprak Veri Tabanının Kapsadığı Veriler ve Veri Tabanının Yapısı ;

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ULUSAL TOPRAK VERİ TABANI. 1 / 25 000 Ölçekli Coğrafi Toprak Veri Tabanının Kapsadığı Veriler ve Veri Tabanının Yapısı ; 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ULUSAL TOPRAK VERİ TAANI 1 / 25 000 Ölçekli oğrafi Toprak Veri Tabanının Kapsadığı Veriler ve Veri Tabanının Yapısı ; TOPRAK TALOSU (Toprak Haritalama Ünitesi Poligon Öznitelik Tablosu)

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜYLE MUTABAKAT OLMAMIŞTIR PKK YA AĞIR DARBE

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜYLE MUTABAKAT OLMAMIŞTIR PKK YA AĞIR DARBE bşğ Ö zg o y b yo üy b böy bb öpojy oc ÖJ b p v Vofo b o 00 py y v pğ ç b b b v po ogzyo z v pğ yp yf 4 v Ğ: Ö Ö bş oğ: obç b? çş böy b şy? öy b b f öz o ğ ö ögüüy b b öz o ğ, oş 9 J bş cp yyp oğ, üy V

Detaylı

ş ş ş ç İ Ü ş ş ş ş ç ç ş ş ş ç ş Ü ç ş ş şç ş ş ş ş ç ş ç ş ç ş ş ç Ş ş İ ş Ş ş İ ç ş

ş ş ş ç İ Ü ş ş ş ş ç ç ş ş ş ç ş Ü ç ş ş şç ş ş ş ş ç ş ç ş ç ş ş ç Ş ş İ ş Ş ş İ ç ş İ Ğ İ Ş ç İ İ Ö ş ş Ş ş ç Ş ş ş ç ç ş ş ş Ö ş ç ş ç ç ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç İ Ü ş ş ş ş ç ç ş ş ş ç ş Ü ç ş ş şç ş ş ş ş ç ş ç ş ç ş ş ç Ş ş İ ş Ş ş İ ç ş ş ş ç ş İİ İ İİ ç ş ş ç İ Ğİ İ İ Ş İ İ ş

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Yakup BOZKURT Okul Müdürü

Yakup BOZKURT Okul Müdürü ŞHİT Uİ PAİ AADOLU İA HATİPLİSSİ Sayı : 015-1- Sınıfın Adı : 9A 4.10.015 1 3 4 5 6 7 8 İG9 BUS Gİ DYL COG SA ŞBAŞ İG9 BUS Gİ DYL COG SA BD1 FFD A DYL İG9 BUS Gİ DYL YU YU DYL İG9 BUS Gİ DYL İ SBLU İ Fİ

Detaylı

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II 00322 ELEKTRKMAKNALARı-II Vze Sınavı 08.04.2013 5.1) 5.2) 2300 V, 1000kVA, 0.8 ger güç faktörlü 60Hz, 2 kutuplu, V-bağlı br senkron jeneratör, 1.1 O'luk senkron reaktans ve O.lSO'luk br armatür drencne

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

ASAŞ FİLTRE A.Ş. 01.01.2015 FİYAT LİSTESİ

ASAŞ FİLTRE A.Ş. 01.01.2015 FİYAT LİSTESİ SPIN-ON FİLTRELER SPIN-ON FİLTRELER SPIN-ON FİLTRELER SP 001 12,57 TL SP 075 M 19,17 TL SP 439 9,67 TL SP 002 HT 42,94 TL SP 076 10,89 TL SP 440 H 16,90 TL SP 005 44,88 TL SP 077 8,28 TL SP 442 M 13,89

Detaylı

Nokia N75 0.68 Nokia N73 0.92 Nokia N72 0.76 Nokia N71 0.38 Nokia N70 0.95 Nokia E90 0.65 Nokia E75 1.20 Nokia E72 1.31 Nokia E71x 1.

Nokia N75 0.68 Nokia N73 0.92 Nokia N72 0.76 Nokia N71 0.38 Nokia N70 0.95 Nokia E90 0.65 Nokia E75 1.20 Nokia E72 1.31 Nokia E71x 1. SAR NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen SAR değerleri için en fazla 0.1 W/kg önerilmektedir. Bu değerin üzerindeki cep telefonlarının kullanılmaması tercih edilmelidir. (SAR, Specific Absorbtion

Detaylı

MERCEDES AXOR - ÇEKİCİ GRUBU (1835/LS-1840/LS-1843/LS) SKT NO ORJINAL NO MUADİL NO 1 MUADİL NO 2 ÖLÇÜ TİP KULLANIM YERİ MALZEME

MERCEDES AXOR - ÇEKİCİ GRUBU (1835/LS-1840/LS-1843/LS) SKT NO ORJINAL NO MUADİL NO 1 MUADİL NO 2 ÖLÇÜ TİP KULLANIM YERİ MALZEME ŞANZUMAN MOTOR AXOR ÇEKİCİ GRUBU (1835/LS1840/LS1843/LS) 412275V 0149974647 01016267 524.973 105 X 130 X 12 L13L SAĞ KRANK ÖN FKM 412359FP 51015016018 01017541 105 X 130 X 12 F25TL SAG KRANK ÖN PTFE 412360FP

Detaylı

İ İ İ Ş İ İ ç ş İ İ İ ö İŞ Ö Ş İ İş ö ş ğ Ş ğ Ö İ İş Ö Ç ş ö ş İş ö ş ç Ü ş ö ş ç ğ ş ç ç ş ş çö ş ö ş ç ş ğ ç ç ç ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ğ ö ş ş ş ğ ğ ğ ş ğ ş ş ö ö ğ ç Ş ç ç ö ç ö ğ ş ç ö ş

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

II ELEŞTİREL DÜŞÜNCE YARATICILIK VE GİRİŞMCİLİK

II ELEŞTİREL DÜŞÜNCE YARATICILIK VE GİRİŞMCİLİK LTŞ FKÜLTS 205-206 ÖĞT YILI B DÖ BÜTÜL SIV POGI 09.30-0.5 0.25-.0.20-2.05 2.5-3.00 3.0-3.55 4.05-4.50 5.00-5.45 5.55-6.40. SIIF B TOPL Y BSI T SYISL KÜLTÜ (Kapatılmış dahil) Öğr. Gör. Tuğba ksakal Yrd.

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI İLTİŞİ FÜLTSİ 205-206 ÖĞTİ YILI GÜZ DÖNİ FİNL SINV PGI TTÜ İL. V İN. TİHİ I ÖĞ. GÖ. ZF ÇIN ST-GİT---İS 0 4 TÜTİİ DVNIŞLI GNL Nİ (apatılmış) SLİ SULULU V Tİ ÖĞ. GÖ. TUĞÇ ÇVİ Doç. Dr. ÜNYT LIN YD. DÇ: D.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

ilkbahar 2013 yeni kitaplar

ilkbahar 2013 yeni kitaplar : hç P O l P öc H T l c T ö ğ Y S l l l Ş S Y l Mc l c Y l l l S? P l N Ol? ö l lğ lc h Y j E l p Y c M gl Ş l M f T H l ç P l g g S l, c l ö M ğ M Y Hç T T ll l M ö c ff S H Ç l Çö ö C 3-8 Y ğ S gâ Y

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE. www.momentum-lift.com FİRMA PROJE TANIMI

YÜZYIL MAH. MATBAACILAR SİTESİ YOLU NO:56 34200 BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE. www.momentum-lift.com FİRMA PROJE TANIMI YÜZYIL MH. MTILR SİTSİ YOL O: 00 ĞILR / İSTL / TÜRKİY www.momentumlift.com FİRM KM SİSTMİ PROJ TIMI ÜİT ĞLTI KPI ÇIK SVİYLM RK KPI ÇM VLF GRİLİMİ GRİ LM KM H/W S/W TRİH ŞM MRSI OSY İSMİ SYF SYISI KOTROL

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

Empedans Yüklü Paralel Plakalı Dalga Kılavuzlarından Düzlemlsel Dalgaların Kırınımı

Empedans Yüklü Paralel Plakalı Dalga Kılavuzlarından Düzlemlsel Dalgaların Kırınımı Epdas Yülü Paall Plaalı Dalga ılavzlaıda Düzllsl Dalgalaı ıııı Al Büyüasy Göha Çıa * Gz Yüs Tl Esttüsü atat Bölüü Çayıva Gz cal al@gyt.d.t * Gz Yüs Tl Esttüsü Elt ühdslğ Bölüü Çayıva Gz cal gha@gyt.d.t

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 11+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 11+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 11+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı