1.GİRİŞ tasarlanması kurulumu işletim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.GİRİŞ tasarlanması kurulumu işletim"

Transkript

1 1.GİRİŞ Günümüzde uluslar arası rekabet hızla büyümektedir. Bu rekabet şartlarında var olabilmenin ön koşulu daima en önde koşabilmektir. Bunun için de çağın dinamik yapısına ayak uydurmak, değişiklik ve yeniliklere açık olmak gereklidir. Firmalar bu yüzden yeni sistemleri, teknikleri ve teknolojileri bünyelerine adapte etmek zorundadırlar. Aksi takdirde yarışta gerilerde kalmaya mahkum olurlar. Bir son montaj bandının tasarımı, kurulumu ve işletilmesi ana başlıkları altında incelenecek tezde, dünyada mevcut üretim sistemleri ile üretim mantığına ve üretim sistemlerine bir giriş yapılacak daha sonra da spesifik bir üretim sistem örneği olan Son Montaj üretim sistemi ele alınarak, bir son montaj bandının televizyon üretimi referans alınarak nasıl tasarlandığı, nasıl kurulduğu ve nasıl işletildiği konuları Makine Mühendisliği yüksek lisans tezi olarak sunulacaktır. Araştırmanın amacı dünyadaki mevcut üretim sistemleri, montaj üretim band sistemlerinin incelenmesi, televizyon üretimi göz önüne alınarak maksimum verimlilik ve minimum maliyetle üretim yapabilmek için bant muhteviyatında olması gerekli tüm komponentlerin öncelikle ayrı ayrı incelenmesi, daha sonra da bu ayrı parçaların optimum düzeyde bir araya gelmesini sağlayacak üretim mantığı göz önüne alınarak son montaj üretim bandının tasarlanması, tüm işçilikler ve maliyetler göz önüne alınarak kurulumu,kısıtlar ve hedefler göz önüne alınarak üretimde maksimum verimliliği ve kaliteyi sağlayacak işletim sisteminin oluşturulmasıdır. Transfer Sistemli Son Montaj üretim hattı için elektronik sektörü,televizyon üretimi göz önüne alınacaktır.14, 20, 21 büyüklüklerindeki yüzlerce çeşit modelin üretilebilmesi için gerekli tüm prosesler, operasyonlar göz önüne alınarak minimum istasyon sayısı belirlenecek, bant üzerindeki yarı mamullerin montajı ve kontrol istasyonları ve tamir bandı düşünülerek bandın akışı, hızı, durma yerleri, sensörler, dönüş yerleri, transfer üniteleri, giriş,çıkış ve sevkiyat asansörleri ve televizyonların üzerinde gideceği palet sayısı tasarlanacaktır.

2 1.1.Üretim Sistemleri İşletmeci açısından, üretimin ekonomistler tarafından yapılan tanımını kabul edebiliriz. Buna göre üretim, yeni bir fiziksel varlık veya hizmet ile sonuçlanan bir fayda yaratmak amacı ile girişilen faaliyetler şeklinde tanımlanıyordu. Yapacağımız açıklamalarda ve vereceğimiz örneklerde daha anlaşılır olan fiziksel varlık (yani mamul) üreten sistemlerden söz edeceğiz. Ancak bu hizmet üretiminin daha az önem taşıdığı anlamına gelmemelidir. Konuların açıklanmasında ve somut örnekler vermede fiziksel üretim daha elverişli olduğundan böyle bir yol seçilmiştir. Aslında bütün konularda, verilen tanım, kural, formül vs. nin hizmet sektörü için de geçerli olduğu veya bazı hallerde sadece basit bir adaptasyona gerek duyulabileceği unutulmamalıdır (Demir 1982). Üretim sistemlerinin sınıflandırılmasında yine çoğunlukla fiziksel sistemlerden söz edilecektir. Fakat herhangi bir tanım ve sınıflandırmanın kapsamına istendiğinde hizmet üreten sistemleri de katmanın çok kolay olduğu her zaman görülecektir. Örneğin,bir cins mamulden büyük partiler halinde çok sayıda üretmek ile bu mamulü ülkenin çeşitli şehirlerine dağıtmak arasında üretim yönetimi açısından fark yoktur. Birincide ölçme birimi adet olarak mamul, ikincide ise taşınan ton/km olabilir. Ancak bu da, ne planlama, ne de kontrol yöntemlerinde bir farklılık doğurmaz (Monks 1987). Fiziksel üretimin yapıldığı belirli ve sabit bir alan içinde yer alan bina ve tesislere fabrika denir. Halbuki hizmet için belli bir yerse üretilme zorunluluğu yoktur. Bir şehrin sınırları,ülkenin bölgeleri veya dünyanın her yeri hizmetin görüldüğü alan olabilir. Bu bakımdan hizmet üretiminde uzaklık, taşıma ve haberleşme sorunlarının daha fazla ağırlık taşıdığı ileri sürülebilir. Fakat günümüzdeki taşıma araçları ve haberleşme olanakları göz önüne alındığında, bir fabrika alanı ile birkaç ülkeden oluşan bir alan arasında pek önemli bir fark bulunmadığı söylenebilir. Kaldı ki, problem tiplerinin, modellerin ve çözüm yöntemlerinin tamamen aynı olduğu bilinmektedir. Örneğin, bir fabrika içindeki yarı mamul depolarının yerlerinin saptanması ve malzeme hareketlerinin minimize edilmesi ile ülke çapındaki bir dağıtım modelinin kurulması arasında hiçbir fark yoktur (Acar 1996 ve 1998).

3 1.2.Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması Geniş kapsamlı, karmaşık ve özellikle ekonomik sosyal faaliyetlerle ilgili konularda yapılan sınıflandırmaların amacı tanıtma ve bilgi vermeden öteye gidemez. Zira bu tür faaliyetlerin değişik kriterlere göre yapılan sınıflandırmalarında, bir elemanın birkaç sınıfta birden yer alması doğaldır. Üretim tiplerinin sınıflandırılmasında da aynı durumla karşılaşılır. Bu gibi konularda sınıflar esas alınarak genel kurallar çıkarma veya yöntemler geliştirme olanağı pek yoktur. Sınıflar arasında kesin çizgiler belirlemek ve bilimsel ayırım yapmak mümkün değildir (Akalın 1973). Üretim sistemlerini; üretim yöntemi,mamul cinsi,mamul miktarı veya üretim akışı kriterlerine göre farklı biçimlerde sınıflandırmak mümkündür: ÜRETİM SİSTEMLERİ ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE MAMUL CİNSLERİNE GÖRE ÜRETİM MİKTARINA VEYA AKIŞINA GÖRE Primer Üretim Demir-Çelik Üretimi Siparişe Göre Üretim Parti Üretimi Sürekli Üretim Analitik Üretim Sentetik Üretim Montaj Üretimi Kömür Üretimi Takım Tezgahları Üretimi Kimyasal Maddeler Üretimi Elektriksel Araç-Gereç Üretimi Az sayıda mamulün talep geldikçe, belirsiz aralıklarda üretilmesi Az sayıda mamulün yalnız bir defa üretilmesi Az sayıda mamulün belirli aralıklarda periyodik olarak üretilmesi Kütle Üretimi Akış (veya) Proses Üretimi Elektronik Mamuller Üretimi Tekstil Mamulleri Üretimi Şekil 1.1. Üretim sistemleri sınıflandırma Tezin asıl konusu olan televizyon üretimi referanslı son montaj üretim tipi Şekil 1.1. deki sınıflandırmalardan üretim yöntemlerine göre Montaj Üretimi, mamul cinslerine göre Elektronik Mamuller Üretimi, üretim miktarına veya akışına göre ise Parti Üretimi üretim sistemleri içerisinde değerlendirilir.

4 1.3. Yalın Üretim İlk önce Japonya daki Toyota otomobil fabrikasında uygulanan ve sonraları dünyadaki diğer firmalara da yayılan Yalın Üretim Sistemi,sürekli gelişmeyi ve israfı ortadan kaldırmayı hedefleyen ve sadece üretim sektöründe değil aynı zamanda hizmet sektöründe de uygulanan bir üretim tipidir. Bu çalışmada yalın üretim sistemi ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. İncelenen yalın üretim teknikleri arasında kanban sistemi, karışık yükleme veya üretimde düzenlilik, tek-parça akışı, makineler ve atölyeler arası senkronizasyon, u- hatları, poka-yoke, toplam üretken bakım, bir dakikada kalıp değiştirme ve kalite çemberleri gibi sistemler mevcuttur. Endüstri dünyasında 1920 li yıllara kadar olan süreç emek-yoğun üretimin ağırlıklı olarak uygulandığı dönem olmuştur. Emek-yoğun üretim sisteminde iyi eğitilmiş vasıflı işçi türü büyük rol oynar. Basit ve çok amaçlı tezgahlar ile tüketicinin isteğine göre her tür üretim gerçekleştirilir. 1. Dünya Savaşından sonra Henry Ford ve General Motors dan Alfred Sloan dünya otomotiv sanayisini yüzlerce yıldır Avrupalı firmaların öncülüğünde yürüyen emek ağırlıklı üretim tarzından seri üretim çağına taşıdılar yılından sonra Henry Ford ve Alfred Sloan kitle üretimi yöntemini geliştirdiler. Kitle üretimi metodu, belirli konularda yetişmiş profesyonellerin dizaynı ile vasıfsız veya az vasıflı işçi kullanarak pahalı ve tek amaçlı tezgahlarla üretim yapar. 2. Dünya Savaşından sonra, Japonya da Toyota Motor İşletmesinden Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno yalın üretim kavramına öncülük ettiler. Diğer Japon şirket ve endüstrilerinin de bu sistemi kopya etmeleri üzerine Japonya, kısa zamanda bugünkü ekonomik üstünlüğüne ulaştı. Bugün dünyanın her tarafındaki imalatçılar yalın üretimi benimsemeye çalışıyorlarsa da gelişme ağır ilerliyor. Bu sistemde ilk ustalaşan şirketler Japonya da toplanmıştır. Yalın üretim onların himayesi altında Kuzey Amerika ve Batı Avrupa da yayılırken, ticari savaşlar ve yabancı sermayeye karşı giderek artan direniş bunu izlemiştir li yıllardan itibaren dünya genelinde sanayide yalın üretim sistemine geçiş için yoğun çalışmalar devam etmektedir.

5 Yalın üretim, yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Yalın üretimi karakterize eden altı başarı faktörü vardır. Bunlar; proje yöneticisi, ekip çalışması, bilgi kültürü, tedarikçilerle entegrasyon, eşzamanlı mühendislik ve tüketici oryantasyonudur. Bunlardan ekip çalışması, proje yöneticisi ve tüketicilerle entegrasyon, yalın üretim kavramını daha az rekabetçi alternatif olan Tayloristik yapılandırılmış üretim kavramından ayıran faktörlerdir (Taha 1998). Yukarıdaki anahtar faktörleri başarılı bir şekilde uygulamayı öngören bu yaklaşım tarzının kökeninde, kalite anlamı ve sistemini değiştiren Toplam Kalite Kontrol Sistemi bulunmaktadır. Kalitenin kalite kontrol veya kalite güvencesi gibi tek bir departmanın sorumluluğu olmadığını, kalitenin, mal ve hizmetler oluşturulurken aşama aşama elde edildiğini benimseyen bu sistem, yalın üretimin köşe taşlarından birisidir. Yalın üretimin kalite anlayışı, müşterinin bir mal veya hizmeti satın alırken bu mal veya hizmette varolduğunu ümit ettiği ve kullanım esnasında ihtiyaç duyacağı tüm beklentilerini eksiksiz karşılanmasıdır. Özetle yalın üretim kalite anlayışına yeni boyutlar kazandırmıştır. Yalın üretimin, pazardan gelebilecek hedefleri anında karşılayabilmek için tepe yönetimden işçisine ve yan sanayicisine kadar herkesin çalışmasını bir bütün olarak birleştirir. Üretimin her düzeyinde çok yönlü eğitilmiş işçi ekipleri çalıştırılır ve yüksek derece esnekliği olan, otomasyon düzeyi yüksek makineler kullanılır. Diğer yandan sorumluluk firmanın organizasyon yapısının en alt kademelerine kadar itilir. Bu sorumluluk çalışanların kendi çalışmasını kontrol etme özgürlüğü anlamına gelir. Japon otomotiv endüstrisi tarafından geliştirilen yalın üretim; emek-sanat bağımlı ve seri üretimin avantajlarını birleştirir ve bu sayede öncekinin yüksek 1 maliyetinden ve sonuncunun katılığından sakınmış olunur. Yalın üretimde; çok çeşitli ürünler üretmek için kuruluşun her düzeyinde çok yönlü eğitilmiş işçi ekipleri çalışır ve yüksek düzeyde esnekliği olan, otomasyonu gittikçe artan makineler kullanılır. Yalın üretim yalın dır, çünkü seri üretimle kıyaslandığında her şeyin daha azını kullanır. Ayrıca yerinde ihtiyaç duyulan stokların yarısından çok daha azının

6 bulundurulmasını gerektirir, çok daha az bozuk mal çıkar ve daha fazla ve gittikçe de artan çeşitlilikte ürünler üretir (Okur 1997). Seri üretim ile yalın üretim arasındaki en çarpıcı farklılık asıl amaçlarında yatmaktadır. Seri üreticiler kendilerine sınırlı bir hedef tayin ederler. Bu da, azami sayıda, standardize edilmiş ürünler anlamına gelir. Daha iyisini yapmak, bu anlayışa göre çok pahalıya mal olacaktır veya insanın doğal yeteneklerini aşacaktır. Diğer tarafta, yalın üreticiler kesin olarak kusursuzluğu hedef almışlardır: Devamlı düşen maliyetler, sıfır bozuk mal, sıfır stok ve sonu gelmeyen ürün çeşitliliği gibi. Yalın üretici bu hedefe ulaşmak için sürekli mükemmellik arayışı içindedir. Yalın üretim, daha fazla profesyonel yeteneklerin öğrenilmesini ve bunların katı bir hiyerarşiden ziyade yaratıcı bir şekilde bir takım atmosferi içinde uygulanmasını gerektirmektedir. Ana amaç, sorumluluğu kuruluşun yapısal piramidinde çoğunluğu oluşturan alt kademelerdeki kişilere yaymaktır. Yalın Üretim, 21. Yüzyılın üretim anlayışıdır. Kitle üretiminde görülen ne kadar fazla işçi, o kadar fazla üretim anlayışına savaş açmış ve kaliteli, ihtiyaç kadar üretimin, uygulanması o kadar da zor olmayan Yalın Üretim Teknikleri sayesinde yapılabilmesini amaçlamaktadır. Yalın Üretim tekniklerinden biri olan Çekme Sistemi (Kanban), geleneksel uygulaması zor ve güçlü bir bilgisayar sistemi gerektiren MRP sisteminin en önemli alternatiflerinden birisidir. Toyota da geliştirilen Kanban sistemi, elde edilen başarılar üzerine tüm dünyada yaygınlaşmaktadır (Özat 1999). Yalın üretim sisteminin en hassas noktası şudur; bütün yalın üretim teknikleri birbirine bağlıdır. Tam zamanında, stoksuz üretim için kanban sistemi uygulanır fakat bu sistemin uygulanması için hatasız, gecikmesiz malzemeye ihtiyaç vardır. Hatasız ürün üretmek için Poke-Yoke, Deney Tasarımı, Toplam Üretken Bakımın iyi bir şekilde uygulanması gerekir. Bunun içinde Kalite Çemberlerinin oluşturulması ve Kaizen anlayışının benimsenmesi gereklidir. Aynı şekilde gecikmesiz malzeme temini için Tek- Parça Akış sisteminin oturtulması lazımdır. Bu da ancak Makineler/Atölyeler arası senkronizasyon ile mümkündür ki bu da U-Hatları, Shojinko, İş Rotasyonu gibi tekniklerin uygulanmasıyla sağlanır. Ayrıca fazla stoğa neden olan makine hazırlık zamanlarının da kısaltılması gerekir ki bu da ancak SMED tekniğiyle mümkündür.

7 Yalın Üretim Sistemi görüldüğü gibi bir bütündür. Bu sistemi ilk aşamada yerleştirmek zor ve çok zaman alabilir. Bu yüzden işletmenin tümünün katılımı, kararlı bir yönetim ve yeterli finansman desteğinin sağlanması başarıya ulaşmak için kaçınılmazdır. Fakat sistem bir kere oturtulduğunda maliyetlerde %50 lere varan bir azalma, üretimde büyük bir artış sağlanır ve müşteri beklentilerine uygun, kaliteli ürün üretilmesi mümkün olur. Ne yazık ki bu sistem Türkiye de çoğu büyük şirkette bile tam anlamıyla uygulanamamaktadır (Aydemir 1995, Barutçugil 1988) Dünyada Kullanılan Son Montaj Üretim Band Sistemleri Modern multi-item üretim sistemleri push-itme tipi sistem olan MRP (hammadde,komponents ve yan mamuller), pull-çekme tipi üretim olan JIT- Kanban,akıcı imalat..., diğer steplerde ise bitmiş mamulün montajı olmak üzere 3 ana bölüm üzerine kurulmuştur. Son montaj bandı JIT(Just In Time) modeli üzerine organize edildiğinden dolayı, tüm montaj hattının performansı için diğer besleyici birimlerin başarısı kritik önem arz etmektedir. Aslında, yan parçalar ve alt mamuller istenilen zamanda ve istenilen miktarda kullanılabilir olmalıdır. Optimal müşteri servis seviyesinden emin olunduktan sonra stok miktarının minimumda tutulması ayrıca dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Böylece,en kritik koordinasyon problemi push ve pull üretim sistemleri arasındaki besleyici birimlerde meydana gelmektedir. Son montaj kendisini beslemesi gereken departmanlardaki en küçük problemlerden en büyük kayıplara maruz kalabilecek en kritik üretim birimidir. Dünyada kullanılan son montaj üretim sistemlerini öncelikle ürün çeşidine ya da sektöre göre ayırmakta fayda vardır. Son montaj sistemlerinin tipik özelliklerini taşıyan başlıca sektörler 4 grupta toplanmaktadır: Otomotiv Sanayi Uçak Sanayi Beyaz Eşya Sanayi Kahverengi Eşya Sanayi

8 Otomotiv sanayi Bu bölümde otomobil montajı üzerine 3 çeşit yaklaşımı inceleyeceğiz; Geleneksel Seri Üretim (Tradional Mass Production ) Limitli Üretim (Lean Production) Düşünceli Üretim (Reflective Production) Geleneksel Seri Üretim örneklerine Amerika da,limitli Üretim örneklerine Japonya da,düşünceli Üretim örneklerine ise İsveç de rastlamak mümkündür. Mass production un kökeni Amerikan Otomobil endüstrisinin lideri olan Ford Automobile fabrikasının montaj hattıdır. Japon topluluğu da bugün otomobil endüstrisiyle ilgileniyor olmakla beraber,verimliliği ön plana alarak ve otomobil üreticisi-tedarikçi-pazar üçgenini her geçen gün daha da geliştirerek Lean Production ortaya çıkmıştır. 15 yıldır geleneksel seri üretime alternatifler arayan İsveç, Volvo nun önderliğinde yeni bir üretim şekli olan Reflective Production sistemini ortaya çıkarmıştır. Özellikle Volvo nun Uddevalla daki son montaj fabrikası bu yeni üretim şeklinin bulunması ve geliştirilmesinde baş rolü oynamıştır (Steudel 1991) Uçak sanayi Üretim verim ve kalitesini artırırken uçak müşterisine uçak teslim etme süresini kısaltacak hareketli band temelli son montaj bandı üretim şekli Japonya da kullanılan otomotiv lean(limitli) imalat metotları ndan adapte edilmiştir. Sürekli hareketli son montaj bandı ürünleri bir montaj takımından diğerine hareket ettirir. Bu teknik düzenli ve dengeli bir üretim sağlarken, ihtiyaç duyulan tüm çizim, parça ve ekipmanın ihtiyaç duyulduğu an ve yerde hazır bulundurulmasıyla prosesteki envanter miktarı da azaltılmış olur. Verimliliği artırmak için standart montaj işlemleri her uçak için tekrar edilir (Shingo 1988). Konuyla ilgili orijinal metin boeing.com internet adresinden alınabilir.

9 Beyaz eşya sanayi Beyaz eşya deyince başlıca buzdolabı,çamaşır makinesi,bulaşık makinesi ve fırın olmak üzere 4 temel ürün akla gelmektedir. Setüstü, aspiratör,saç kurutma makinesi, fritöz,ütü, su ısıtıcı.. gibi küçük ev aletleri ise beyaz eşya pazarında yer alan ancak çok daha basit üretim ya da montaj üretim sistemleriyle üretilebilen mamullerdir. Buzdolabı,çamaşır makinesi ya da fırın son montaj üretim tipleri kendi içerisinde farklılıklar arzetse de temel olarak 3 ana grupta toplayabiliriz: 1-Band Üretim Sistemi 2-Ada Üretim Sistemi 3-Her iki sistemin de kullanıldığı multi-sistemler Band üretim sisteminin tipik özelliği yapılan tüm montaj işlemlerinin band üzerinde olması ve en önemlisi ise işlemler yapılırken herhangi stopper in olmamasıdır. Başka bir deyişle optimum bir band hızı belirlenmiştir ve son montaj üretim bandının kapasitesinde belirleyici etken de bu band hızıdır. İşçilik süreleri band hızının içerisinde düzenli olarak dağıtılmıştır. Bu sistemde işçilik kaynaklı duruşlara ya da verimsizliklere izin yoktur. Band kapasitesi ve çevrim süresi bellidir. Bandın durması,elektrik kesintisi gibi duruşlarla ancak kayıp zamanlar yaşanabilir. Bandda çalışan eleman band hızına ayak uydurmak zorundadır. Verimlilik olarak sistem iyi gözükse de kalite ve eleman motivasyonu olarak sakıncalı durumları da beraberinde getirmektedir. Şekil 2.3 de bulaşık makinesı üretim bandı ambalaj bölümünden bir kesit yer almaktadır. Ada üretim sistemi band üretim sistemine muhalif olarak farklı işleri farklı kimseler yerine birçok işi aynı elemana ya da gruplara yaptırmak esası üzerine geliştirilmiştir. Basit bir benzetmeyle 60 dakikalık bir işi band üretim sisteminde 6 şar dakikalık işler verdiğiniz 10 kişiye bir band üzerinde sırasıyla yaptırırken,ada sisteminde 2 şer kişilik 5 grup oluşturulabilir. Her grup 30 dakikada bir mamul çıkartır. 5 grup olduğu için 6 dakikada bir mamul çıkmış olur. Hesaplamalara bu şekilde bakıldığında her ikisi de aynı neticeyi verir gibi gözükse de üretim şekilleri fiziksel,gerekli iş gücü,eleman sayısı,lay out,eleman yetenek seviyeleri çok farklıdır.

10 İleriki konularda özellikle Televizyon üretimi ele alındığında bu konu ayrıntılı olarak incelenecektir. Multi-sistemler isminden de anlaşılacağı üzere her iki band ve ada- üretim sisteminin de kullanıldığı komple sistemlerdir. Birçok beyaz eşya firmasında multi sistemler kullanılmaktadır Kahverengi eşya sanayi Televizyon,müzik seti, video, DVD, VCD, walkman, cep telefonu...daha çok elektronik mamuller bu gruba girmekte olup son montaj yaklaşımlarında beyaz eşya sanayinde yer alan band, ada ve multi sistemler sınıflandırması kahverengi eşya sektörü için de kabul edilebilir.

11 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI ACAR N, 1995 de Malzeme İhtiyaç Planlaması adında 108 sayfadan oluşan bir kitap yazmıştır. Kitabında envanter yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlaması sistemlerini bir el kitabı niteliğinde incelemiştir. ACAR N, 1996 da Üretim Planlaması Yöntem ve Uygulamaları adında 208 sayfadan oluşan bir kitap yazmıştır. Kitabında üretim sistemleri ve özellikle bilgisayara dayalı entegre planlama sistemlerini tanıtmıştır. MONKS G, 1987 de 3. baskısı yayınlanan Operations Management adlı 719 sayfadan oluşan kitabında her boyutuyla yönetim, üretim, üretim planlama, kalite güvence ve maliyet kontrol konularını işleyerek bir kaynak eser hazırlamıştır. SERDAROĞLU A, Ekim 1997 de Yalın Üretim 2000 li Yıllara Doğru Türkiye Sanayisi İçin Yapılanma Modeli adlı 236 sayfadan oluşan bir kitap yazmıştır. Kitabında Türk Sanayisi nde yalın üretimin yaygınlaşmasının giderek artan önemini vurgulamış ve yalın üretim tekniklerini anlatmıştır. TAHA H.T, 1987 de 5. baskısı yayınlanan Operations Research adlı 876 sayfadan oluşan ve üniversitelerde ders kitabı olarak da okutulan kaynak eserinde yöneylem araştırması tekniklerini detaylı olarak incelemiştir. TOĞRUL G, 1999 da Bilgisayar Teknolojisi ile Makina Kontrolü adlı 166 sayfadan oluşan bir kitap yazmıştır. Kitabında bilgisayar teknolojisinin makine kontrollerinde kolayca kullanılması için oluşturulan P.L.C. sistemleri ve otomasyonu konularını işlemiştir. TOK G, 1999 Haziran da Bilim ve Teknik Dergisi nde yayınlanmış olan 5 sayfalık Dört teker Üstünde Yirminci Yüzyıl adlı makalesinde atsız arabadan başlayıp motorlu araba ile biten sıralamada Ford ve Karl Benz öncülüğünde otomobil, otomobil üretimi ve montajı üzerine tarihsel bir yaklaşım getirmiştir.

12 3. MATERYAL VE METOD Yapılan bu çalışmada uygulama alanı olarak Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan ve televizyon üretimi yapan Profilo Telra Elektronik San.Tic.A.Ş. fabrikası alınmıştır yılında Mecidiyeköy de televizyon üretimine başlayan fabrika 1991 yılında Çerkezköy deki tesislerine taşınmıştır m² arazi üzerinde kurulu fabrikanın 4153 m² si sosyal bina, m² si otomatik dizgi, manuel dizgi, şase kontrol ve son montaj üretim departmanlarını içeren ana üretim binası, 4500 m² si malzeme deposu, 4837 m² si plastikhane, 1575 m² si boyahane, 1350 m² si straforhane ve 3700 m² si mamul depo (sevkiyat) olmak üzere m² kapalı alanı bulunmaktadır. Şekil 2.1. fabrika yerleşiminde bu departmanlar gösterilmiştir. Fabrika genelde tam otomasyona uygun, modern ve Avrupa standartlarında düzenlenmiştir. Ana üretim bölümleri melf ve standart komponent dizgi robotları, tam otomatik bilgisayar kontrollü şase kontrol ve son montaj bandları ile donatılmıştır. Buna ek olarak entegre bölümlerde robotla boya sistemleri, plastikhane, PCB üretim ve strafor üretim birimleri yer almaktadır. Ayrıca, tüm malzeme ve ürünün her türlü kontrol ve güvenilirlik testlerinin yapıldığı 2000 m² lik bir alanda hizmet veren büyük bir kalite kontrol bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler her türlü, son sistem test ölçü kontrol cihaz makinaları ile donatılmıştır. 166 sı Mecidiyeköy, 1659 u Çerkezköy de olmak üzere 1825 personel mevcut olup bunlardan 228 i aylık ücretli-beyaz yakalı, 1597 si ise saat ücretli-mavi yakalıdır. Aylık ücretli kadronun 47 si müdür ve müdür yardımcısı, 181 i ise mühendis ağırlıklı memur kadrosundan oluşmaktadır. Sadece Çerkezköy de 55 mühendis çalışmaktadır.

13 S 6 S 7 wc S 8 wc S 9 S 5 wc S 3 S 4 2 S 1 a 1 a 7 a 9 10 a 11 a 8 a 12 d 1 d 2 f 4 a 2 a 22 a 23 a 13 c 2 14 e 1 3 a 15 4 a 5 a 20 6 a 21 a c 1 f 3 d 4 a 17 f 2 d 3 b2 b 1 a 43 a a 44 a a 32 a a a a 37 a 35 a 34 a 33 a 36 f 23 CLIMA f 24 f 22 e3 e 7e 8 CLIMA e 5 e 6 e a 31 a 30 e 4 a 26 e 299 e 10 WC WC a 27a 28 SON MONTAJ BANDLAR F1 f 5 f 6 f 7 f 8 wc f 9 f 13 f 11 f 10 BR7 BR8 f 12 TR 1 e 11 e 15 e 16 e 14 e 17 f 18 f 19 f 20 f 21 TR 3 e 13 wc f 17f 16 f 15 e 12 f 14 TR 2 wc J 1 f 35 f 36 f 37 g 3 f 39 h 1 f 32 WC h h 2 3 f 38 g 2 f 34 f 33 g 1 f 31 f 30 DY3WC DY4 f 29 M12 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 12 wc h 11 h 9 h 10h 13 h 14 f 27 f 25 f 26 f 28 K 1 K 2 Şekil 3.1. Profilo Telra Fabrika Yerleşimi 3.1.Fabrika İş Akışı İçerisinde yaklaşık 1000 adet değişik malzeme içeren (ki bunlar plastik,metal,kauçuk,cam,bakır...gibi hammaddelerden müteşekkildir) televizyon bir Son Montaj Üretimi için düşünüldüğünde aşağıdaki temel yarı mamullere sahiptir. Tüp Şase ve diğer alt PCB ler Kabin-Kapak Hoparlör Küçük plastik parçalar Ambalaj malzemeleri Profilo Telra televizyon fabrikasında yukarıdaki temel televizyon parçalarından sadece tüp,hoparlör ve ambalaj malzemelerinden karton kutu dışarıdan hazır olarak tedarik edilmekte diğer şase, kabin-kapak ve küçük plastik parçalar dediğimiz on-off düğmesi, dörtlü düğme (vol +,- & prg +,-), şase kızağı,akrilik cam..gibi yarı mamullerin tamamına yakını Profilo Telra bünyesinde üretilmektedir. Maliyet ve diğer lojistik nedenlerle dışarıda yaptırılan plastik parçalar da mevcut olup bunların oranı azdır.

14 En çok alt malzemeye sahip olan şase yarı mamulü televizyonun elektronik beynidir ve fonksiyonel olarak televizyonun tüm özellikleri elektronik ortamda bu yarı mamulde programlanmıştır. PT90, PT92, PT100, Philips olarak 4 ana çeşitte ayırabildiğimiz şase toplam televizyon alt bileşen sayısının %60 yani ortalama 600 alt malzemeden oluşmuştur. Son montaj bandına tüm malzemeleri dizilmiş ve tüm kontrollerden geçmiş tamamen hazır olarak gelen şase,televizyona tüp montajından sonra direk olarak monte edilmektedir. Şase üretimi de başlı başına bir montaj üretimi olup konumuz olmadığı için çok kısaca değinip geçmek istiyorum. Öncelikle boş PCB ye axial, radial ve jumper makinelerinde otomatik dizgi olarak adlandırdığımız ilk bölümde,otomatik makinelerle dizilmeye müsait şase parçaları (kondansatör, diyot, direnç, jumper, mef, entegre..) dizilir ve buradan magazin adını alan yarı mamul Manuel Dizgiye gelir. Manuel Dizgi de otomatik dizgi makineleriyle dizilemeyen ya da takılamayan büyük şase parçaları (trafo, anot şapkası, tüp soketi, filter, kablolar, soğutucu, FBT, tuner, scart, tag switch..) manuel olarak elle takılır. Manuel dizgiden de geçen yarı mamul artık şase adını almıştır ve şase kontrol bandlarına gelir. Burada son ayar ve kontrol işlemlerinden sonra barkodu yapıştırılarak ve okeylenmiş olarak direk televizyon montajına hazır hale gelmiştir. Plastik olarak televizyonun temel parçaları özellikle büyüklük göz önüne alındığında kabin ve kapak tır. Burada estetik görünüm ön plana çıkmaktadır ve kabin çeşitlerine göre televizyonlar adlandırılmaktadır. 20 Nova 04 görünümlü CTV,28 Mira,21 TF,14 Mega gibi.. Şu an Profilo Telra bünyesinde 82 çeşit farklı görünüme sahip televizyon çeşidi bulunmaktadır. Plastik üretimi 850,1050,1600 TON gibi çeşitli büyüklük ve kapasiteye sahip enjeksiyon makinelerinde yapılıyor olup,sadece Son Montaj değil tüm fabrikanın darboğaz üretim departmanıdır. Çünkü,bir plastik enjeksiyon makinesi ortalama saatte adet kabin basabiliyor olup saatte adet CTV üretebilen bir Son Montaj bandına birebir yarı mamul yetiştirmesi mümkün değildir. Bu kısıt stoklu çalışılarak ve layout çerçevesinde maximum makine sayısı ile aşılmaya çalışılmaktadır. Yukarıda anlatılan televizyon üretimi için gerekli malzeme ve yarı mamul hareketleri hakkındaki teorik bilgiler şekil 3.2 de iş akış şeması olarak gösterilmiştir.

15 İTHAL MALZEMELER YERLİ MALZEMELER RED HAYIR GKD EVET MALZEME DEPOSU OTOMATİK DİZGİ DEPARTMANI MANUAL DİZGİ DEPARTMANI POTA ŞASE KONTROL DEPARTMANI EVET ÖRNEKLEME KONTR. FİNAL MONTAJ DEPARTMAN I HAYIR EVET HAYIR KALITE KONTROL PLASTİK KABİN FABRİKASI BOYAHANE DEPARTMANI SERİGRAFİ MAKİNALAR T T T T T T T T T T T T T 2 95 T 2 80 T 1 70 T TÜP-KABİN HAZIRLIK REWORK HAYIR Q.A. ÇIKIŞ KONT. KARTON KUTU HAZIRLIK EVET SEVKİYAT DEPOSU STRAPHOR FABRİKASI Şekil 3.2. Televizyon üretimi iş akış şeması

16 3.2. Son Montaj Bandı Tasarımı Televizyon üretimi son montaj bandları Son montaj bandı tasarımı deyince ilk akla gelen yarı mamulleri hazır bir televizyonun nasıl imal edileceği sorusunun cevabında yatmaktadır. Bir son montaj bandı tasarımı yapılması için öncelikle televizyon üretmek için gerekli işlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Televizyon üretimi için kurulacak bir son montaj bandında uluslar arası onayı alınmış televizyon spektleri ve kalite verileri 1. planda göz önüne alınmalıdır. Bundan sonraki aşama ise yapılacak işlemlere göre mekanik,elektriksel ve hava gereksinimlerini belirlemektir. 3.aşama ise üretim hedefleri doğrultusunda iş akış şeması gözönüne alınarak band gereksinimlerini belirlemek ve bandın layout unu çıkarmaktır. Son montaj bandları aging giriş ve aging çıkış olarak 2 aşamada düşünülmelidir. Aging giriş bandı televizyonun mekanik olarak monte edildiği,daha çok havali tornavida ile vidalama ve şase takmak gibi montaj işlemlerinin yapıldığı istasyonlardan kurulu son montaj bandı üretim birimidir. Aging giriş in son istasyonu Aging Giriş kontrolüdür ve burdan sonra televizyon aging (yaşlandırma-ısıtma) prosesine geçer. Burda en az 45 dk. ısıtılması gereken televizyon ısındıktan sonra aging çıkış bandına gelir. Aging çıkış bandı ise televizyonların ayar, elektriksel kontrol ve ambalaj işlemlerinin yapıldığı son montaj bandı üretim birimidir. Agıng çıkışta mekanik olarak yapılan tek işlem kapak takma operasyonudur. Motor-redüktorden alınan güçle 0,5 inch (1 inch=2,54 cm.) çift sıra 30 diş dişli çift sıra zincir yardımıyla 0,5 inch çift sıra 32 diş dişliyi dönderir. Bu küçük dişli ise son montaj band başındaki mili dönderir. Mil de pim merkezinden pim merkezine 1,5 inch mesafe ile sıralanmış olan plastik makaraları dönderir, bu şekilde son montaj band hareketi sağlanmış olur. Televizyonların üzerinde gittiği paletler de bu makaralar üzerinde band üzerinde hareket eder. Transfer sistemli bir son montaj bandında kullanılan temel teknik malzemelere geçmeden önce transfer sistemini kısaca tanıtma fayda var. Transfer sistemi, televizyonların üzerinde taşındığı paletlerin band geçişlerinde kullanılan PLC sistemine

17 verilen addır. Rulo motorlar, silindirik roleler, sensörler, manyetik valfler, swichler, stoperler ve pistonlar kullanılır. Çalışma sistemi şekil 3.3. de gösterildiği gibidir. PLC INPUT LS : Arıza butonu,limit swich RS : Manyetik sensör PE : Fotosel,sensör PLC OUTPUT M : Motor MR : Rulo motor SV : Selenoid valf PE206 GIRIS TAMIR BANDI PE206 AGING BANDI LS207 SV10211 LS209 LS210 MR10101 RS208 SV10210 LS211 M 4 MR10102 PE205 RS204 SV10209 GIRIS TAMIR BANDI MR10100 PE201RS200 SV10208 SV10207 SV10206 LS202 LS203 M 2 GIRIS BANDI LS212 Şekil 3.3.Aging giriş transfer ve giriş arıza transferi Giriş bandından gelen televizyon giriş bandının son istasyonunda Aging giriş kontrolcü eleman tarafından kontrol edildikten sonra ; * eğer televizyonda bir arıza yoksa AGK cü eleman paleti bir ayak pedalına basarak gönderir. Palet SV10207 stoperine dokunduğu an SV10206 valfi PE201 sensörü yardımıyla pistonu kaldır komutu verir, RS200 manyetik sensörü de motorunu dönder komutu verir ve bu şekilde palet kalkmış ve aging bandına doğru ilerlemiş olur. Aging bandının kenarına palet değdiği an aynı mantıkla fakat bu sefer ters olarak SV10210 valfi PE206 sensörü yardımıyla pistonu indir komutu verir, RS208 manyetik sensörü de motorunu dönder komutu verir ve bu şekilde palet inmiş ve aging bandına doğru ilerlemiş olur ve M4 motoruyla agingde ilerler.

18 * eğer televizyonda bir arıza varsa AGK cü eleman LS212 butonuna basarak SV10207 stoperinin inmesini sağlar ve palet aginge gitmeden giriş tamir bandına ilerler. Televizyon tamiri yapılır ve palet paralel mantıkla çalışan transfer üniteleri ile aginge gönderilir. Benzer olarak çalışan aging içerisinde karşıya geçme, kontrol istasyonlarından sonra arızalı televizyonların tamir bandına transferi şemaları Ek 1 de verilmiştir M1 M M3 M4 M M5 M M7 M7 M8 M Şekil 3.4. Band motor şeması Transfer sistemli bir son montaj bandında kullanılacak malzemelerin başında bandların sürekli hareketini sağlayan motorlar gelir. 0,75 KW gücünde, 1380 devirli,220 A çeken 50 HZ frekanslı, kg ağırlığında motorlar, bu giriş 1380 r/min. lik deviri 59,28 tahvil oranı ile 23 r/min. lik devire indiren redaksiyonlarla birlikte çalışır. Bandda kullanılan motorları gösterir şema Şekil 3.4. de verilmiştir. Şemadan da anlaşılacağı üzere M harfiyle gösterilen 9 adet band hareketini sağlayan redüktor-motor, 9 adet de transfer hareketlerini sağlayan rulo motor bulunmaktadır.(10000 ile gösterilenler)

19 Diğer kullanılacak malzemeler 400 m. aluminyum band, kontrol noktalarında kullanılan 10 adet elektrikli döner tabla, 12 adet motorların dönderdiği zincir tahrik grubu, televizyonların üretim istasyonlarında durmalarını sağlayan 40 adet stoper seti, 200 adet 60 cm.*80 cm.* 2 cm.(en*boy*yük.) boyutlarında televizyonların üzerinde gideceği palet,1 adet beyaz balans ayar seti, 20 adet ayna seti ve 1 adet paketleme robotudur.

20 4. YÖNTEM 4.1. Mevcut Son Montaj Bandı Profilo Telra bünyesinde televizyon üretimi için kullanılan son montaj bandı Şekil 4.1. de görülebileceği gibi 35,58 m. aging giriş, 43,5 m. aging çıkış ve ara mesafeler ile birlikte 84,8 m. lik uzunluğa sahip, 0,69 m. band genişliği,1,27 metrelik üretim bandı ve tamir bandı arasında kalan mesafe ve 0,69 metrelik tamir bandı ve 0,69 metrelik tamir istasyonu uzantıları ile 3,34 metrelik genişliğe sahip, 0,8 m.lik yerden üretim bandına ve 1,60 m.lik üretim bandından aging bandına olmak üzere 2,4 metrelik yüksekliğe sahip,en*boy 3,34*84,8=283,2 m² lik alan işgal eden bir banddır. Aging bandı 43,5 m. lik çıkış bandı üzerinde düşünülmüştür. Televizyonlar giriş bandından bir asansörle aginge çıkar ve yine bir asansörle çıkış bandına iner. Giriş bandında 14, çıkış bandında ise robotla birlikte 17 üretim istasyonu yer alabilecek şekilde bir dizayn söz konusudur. 65 cm.*100 cm.*2,5 cm. (en*boy*yük.) ölçülerinde palet düşünülmüştür ve bu ebatlardaki paletlerden maximum 200 adet kullanılabilmektedir Mevcut Son Montaj Bandı Aksaklıklar Mevcut bandda ilk görülen aksaklık ambalaj bandı kısalığıdır. Robotla televizyonu karton kutuya koyma istasyonundan bantlama makinasına kadarki mesafe 1,1 m., bantlama makinasından asansöre kadarki mesafe ise 1,3 metredir. Bu mesafelerde eleman ancak bir adet televizyon ambalajlayabilmekte, herhangi bir yedekleme için alan bulunmamaktadır. Bu da herhangi bir duruşta band sadece bu istasyonda çalışan elemanın işlem süresini beklemek zorunda kalabilmektedir. Mesafe darlığı ayrıca düzensizlik ve karışıklığa da sebep olmaktadır. Ambalaj istasyonu işlem süresi 36 sn. olduğu için ve ikinci bir eleman konma ihtimali yer darlığından dolayı olmadığı için band bu noktada tıkanmakta, banddan saatte 3600 sn./ 36 sn. =100 adet televizyon çıkabilmektedir. 35,58 m. ye sığdırılmış14 istasyonluk bir giriş bandı 17 istasyon gerektiren bir model üretiminde ciddi zorluklar yaşatmakta bandda çalışacak insanlar yan yana çalışmak zorunda kalabilmekte, böyle bir durumda ise saatlik 100 üretim hedefi dahi yakalanamamaktadır. Bandın tek taraflı ve sadece uzunlamasına kullanılması band kısalığı sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu problem ise istasyon aralarındaki palet sayılarının 2 de tutulmasıyla aşılmaya çalışılmakta, bu durumda da yedek miktarının azlığından dolayı band istasyonlarında yapılan işlem sürelerinin dengesizliği durumları tolere edilememekte, kayıplar ve duruşlar yaşanmaktadır. Band kısalığından dolayı kapak takma operasyonu çıkış ve tamir bandı olmak üzere karşılıklı çalışan istasyonlar olarak tasarlanmıştır. Bu ise gereksiz handling ve gereksiz malzeme akışına sebebiyet vermekte band tempo ve üretim hızını düşürmektedir.

Üretim Sistemleri Analizi

Üretim Sistemleri Analizi Üretim Sistemleri Analizi Ekonomistlerin "fayda yaratmak", mühendislerin ise "fiziksel bir varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişiklik yapmak, hammadde veya yarı mamulleri kullanılabilir bir

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İş akışı tipleri önce, fabrika binasının tek veya çok katlı olmasına göre, yatay ve düşey olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yatay iş akışı tiplerinden bazı örneklerde

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL

ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL İmalat nin Sınıflandırılması ÜRETİM SİSTEMLERİ GELENEKSEL ATÖLYE TİPİ AKIŞ TİPİ DERS II GELENEKSEL İMALAT SİSTEMLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MODERN HÜCRESEL ESNEK TAM ZAMANINDA Kesikli üretim, talebin üretim

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş.

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. MÜKEMMEL KALİTE 1 Firma Profili KuruluşYılı : 2008 Yeri : Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi BURSA Firma Türü : Anonim Şirket Ciro : 5.000.000 Euro / Yıl Toplam Alan : 5.000

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN YAKIN GELECEK 2018 Sanayide kullanılacak robot sayısı yaklaşık 3 milyon olacak. Birbirine bağlı cihaz sayısı 13 milyardan 29 milyara çıkacak.

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ:

İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ: İŞ YERİ DÜZENLEME YERLEŞME DÜZENİNİN ÖNEMİ: İş yeri düzenlemenin ana amacı işletme içinde üretime yönelik faaliyetlerde yer alan canlı ve cansız varlıkların tümünün hareket miktarlarının minimize edilmesidir.

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

Kimya Tartım Sistemi

Kimya Tartım Sistemi Kimya Tartım Sistemi Kimyasal Hammadde Tartım ve Paketleme Sistemi İÇİNDEKİLER İşin Tanımı Prosesin Tanımı (Tesiste İş Akışı) Prosesin Paketleme Kapasitesi Proses Ekipmanlarının Tanıtımı Otomasyon ve Raporlama

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ. IENG 328 - Üretim Planlama ve Kontrolü 2

PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ. IENG 328 - Üretim Planlama ve Kontrolü 2 PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 328 - Üretim Planlama ve Kontrolü 2 1 Dersin amacı Endüstri mühendisliğinin temel konularından biri olan üretim planlaması ve kontrolü ile ilgili temel kavram ve tekniklerin

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var

NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor. Kalitemizin Temelinde Ar-Ge Var NRM Makina Teknolojisiyle Endüstriye Değer Katıyor NRM Makina, imalat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar için robotik otomasyon sistemleri üreten bir teknoloji şirketidir. Türkiye deki ve dünyadaki

Detaylı

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş.

ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. ERBEK KALIP PLASTİK SAN.TİC. A.Ş. MÜKEMMEL KALİTE 1 Firma Profili KuruluşYılı : 2008 Yeri : Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi BURSA Firma Türü : Anonim Şirket Ciro : 4.000.000 Euro / Yıl Toplam Alan : 5.000

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

TASARIM KALIP. www.anot.com.tr PLASTİK

TASARIM KALIP. www.anot.com.tr PLASTİK TASARIM KALIP PLASTİK TASARIM KALIP PLASTİK ENJEKSİYON GRUPLAMA ve TAMPON BASKI TASARIMDAN - SEVKİYATA TÜM SÜREÇLERDE YANINIZDAYIZ Anot, 1982 yılında endüstriyel otomasyon alanında faaliyete başlamış olup,

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV...

INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV... INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA... 1 2 - REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV... 2 3 4 5 3 - İZMİR KALIP FABRİKA A - KALIP İŞLETMESİ... B - PRES

Detaylı

Intralojistikte AGV Kullanımı

Intralojistikte AGV Kullanımı Intralojistikte AGV Kullanımı Yalçın Eroğlu 13.11.2013 Intralojistik Tüm endüstriyel alanlarda, dağıtım ve üretim bölgelerinde, dahili malzeme ve bilgi akışının organizasyonu, kontrolü, yürütülmesi ve

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması

ASKILI KONVEYÖRLER. Askılı Konveyör Detayı. Askılı Konveyör Uygulaması ASKILI KONVEYÖRLER Askılı Konveyör Uygulaması Askılı Konveyör Detayı Genellikle malzeme, yarı mamül ve mamüllerin boyama, kurutma ve soğutma proseslerinde kullanılmaktadırlar. Montaj hatları için tasarlanan

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu staj yönergesi Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Üretim ve Yönetim stajları sırasında yapmaları gereken çalışmaları içermektedir. Staj, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca

Detaylı

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için Üretim Çizelgeleme Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için işgörenin nerede, ne zaman gerekli olduğunun, gerekli faaliyetlerin zamanlamasının, üretime başlama ve üretimi tamamlama

Detaylı

TEK PARÇA AKIŞI İLE LAMİNASYON KESME LAYOUT İYİLEŞTİRİLMESİ

TEK PARÇA AKIŞI İLE LAMİNASYON KESME LAYOUT İYİLEŞTİRİLMESİ TEK PARÇA AKIŞI İLE LAMİNASYON KESME LAYOUT İYİLEŞTİRİLMESİ Eylül, 21 www.sanemplastik.com 1 Dk/Gün 1- FİRMA BİLGİLERİ VE PROBLEMİN TANIMI 2- EKİBİN KURULMASI 6 - KÖK NEDEN ANALİZİ FİRMA BİLGİLERİ Fig.1.1

Detaylı

5.22. OTOMATİK SU ÇEKME VE TAŞIMA SİSTEMİ

5.22. OTOMATİK SU ÇEKME VE TAŞIMA SİSTEMİ 5.22. OTOMATİK SU ÇEKME VE TAŞIMA SİSTEMİ Prof. Dr. Asaf Varol avarol@firat.edu.tr GİRİŞ Bu projede sıvı maddelerin, bulunduğu yerlerden çıkartılıp taşınması otomasyonu yapılmaktadır. Projenin adı her

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

MAXIMA Serisi. 500 ile 4000 Ton Arası

MAXIMA Serisi. 500 ile 4000 Ton Arası MAXIMA Serisi 500 ile 4000 Ton Arası 1 MAXIMA Hidrolik Güç Santralli İsminden de anlaşıldığı gibi; güçlü hidrolik 2 ½ plaka tasarımı ile MAXIMA serisi büyük ebatlı ürünlerin üretilmesi için tasarlamıştır.

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

5.34. VİDA YUVASI AÇMA OTOMASYONU

5.34. VİDA YUVASI AÇMA OTOMASYONU 5.34. VİDA YUVASI AÇMA OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr Giriş: Günümüzde birçok alanda özellikle üretimde otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Otomasyonun girdiği ortamlarda insan

Detaylı

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU 1 DİKKAT 1. Bu cihaz fiziksel olarak yetersiz durumda olan, zihinsel sorunları bulunan ve çocukların kullanımı için üretilmemiştir. 2. Çocukların cihazla oynamadıklarından

Detaylı

KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ve YERLİLEŞTİRME

KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ve YERLİLEŞTİRME KENTİÇİ RAYLI SİSTEMLER ve YERLİLEŞTİRME 07.09.2016-3.ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 07.09.2016-3.ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 1/19 SUNUM

Detaylı

Kalıp üretiminde. güvenilir ortağınız

Kalıp üretiminde. güvenilir ortağınız Kalıp üretiminde güvenilir ortağınız Çeliğe şekil veriyoruz Standart kalıp ürünlerinde lider konuma yükselmiş olan Meusburger, yüksek kalitede standart parça üreterek 10.000 i aşan kalıpçı ile çalışmaktadır.

Detaylı

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,Dolapdere Sanayi Sitesi Ada : 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL

Detaylı

Örnek: bir montaj hattı için Dizayn Kapasitesi=100 adet/gün; Etkin Kapasite=80 adet/gün; Gerçek Kapasite=72 adet/gün olarak verildiğinde; Verimlilik=

Örnek: bir montaj hattı için Dizayn Kapasitesi=100 adet/gün; Etkin Kapasite=80 adet/gün; Gerçek Kapasite=72 adet/gün olarak verildiğinde; Verimlilik= 1 Kapasite, üretim oranı olarak ölçüldüğünde, gerçek üretim miktarının maksimum üretim miktarına oranı söz konusudur. Maksimum üretim fiziksel yapı ile ilgili olduğundan kolay belirlenebilir. Ancak gerçek

Detaylı

PRES BESLEME SİSTEMLERİ

PRES BESLEME SİSTEMLERİ PRES BESLEME SİSTEMLERİ ADRES Esenşehir Mah.Muradiye Sok. No:56/A ümraniye- istanbul TEL: (0216) 540 67 06 Faks: (0216) 540 67 07 TEL: (0535) 434 44 96 TEL: (0532) 223 74 55 pressline@outlook.com PRESSline

Detaylı

Bacaklı malzemelerin otomatik hatlarda seri ve hatasız dizgisi (Jumper-wire, aksiyel ve radyal)

Bacaklı malzemelerin otomatik hatlarda seri ve hatasız dizgisi (Jumper-wire, aksiyel ve radyal) Baskı Devre Kart Dizgisi Bacaklı malzemelerin otomatik hatlarda seri ve hatasız dizgisi (Jumper-wire, aksiyel ve radyal) SMD Malzemelerin Dizgisi (1005 (0402) malzemelerden 0.3mm hassas entegreler, konnektörler

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Yüksek toplama performansı

Yüksek toplama performansı Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Kolay entegrasyon Enerji verimliliği Yüksek toplama performansı Geleceğin iç lojistik trendleri Fabrika ve iş süreçlerinizi değişim ve gelişime hazırlamanız

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ÜRETİM SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işletmede var olan kaynakların önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda en verimli

Detaylı

3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am )

3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am ) 3,2 TON SABİT VİNÇ KALDIRMA HESABI ( Fem 1 Am ) Kaldırma Kapasitesi ( Ton )--------------------- 3,2 ton Kaldırma Yüksekliği ( metre)------------------- 12 m Çalışma Sahası------------------------------------

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

Würth Industrie Service

Würth Industrie Service 2015 2015 Würth Industrie Service Würth Industrie Service - TR Alipaşa Mahallesi Uluğbey Caddesi Silivri - İstanbul Tel: 0090 212 716 52 00 Faks: 0090 212 716 52 25 info@wurth-industrie.com.tr www.wurth-industrie.com.tr

Detaylı

MONTAJ KLAVUZU

MONTAJ KLAVUZU Türkiye nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi MONTAJ KLAVUZU www.schmelz.com.tr ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI...

Detaylı

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI YALIN DÖNÜŞÜM ZİRVESİ İzmir Makina Mühendisleri Odası 4 Ekim 2013 Orhan ÖZER Genel Müdür & CEO Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 1/48 1 İçerik TOYOTA TOYOTA YÖNETİM

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI

EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI EFEKTİF ARAÇ KULLANIMI TRUCKCAM ÖNDÜZEN CİHAZLARI TRUCKCAM merkezi İSVEÇTE Katrineholm şehrinde 2001 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Yeni patentli kamera teknolojisi ile yenilikçi, verimli en son teknoloji

Detaylı

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ Verimli membran teknolojisi Dünyanın en iyi geçirgenlik (permeability) özelliğine sahip membranları % 95 - % 99.5 arasında azot safiyeti Az sayıda hareketli parça NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ END 105 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİȘ Üretim Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr Üretim Yönetimi Fabrikaların Organizasyon Yapısı ve Șubeleri Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Detaylı

Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu. Orkun Yalçın

Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu. Orkun Yalçın Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu Orkun Yalçın Karmaşıklık derecesi Endüstri 4.0 Gelişimi İlk programlanabilir kontrol, Modicon 084 1969 4. Sanayi Devrimi Cyber-Physical sistemlerin

Detaylı

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. ÜRETİM TANIMI İktisat dilinde, üretim; her türlü fayda yaratma (şekil değişikliği, zaman değişikliği, mekan değişikliği... vb ile) veya iktisadi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA 9.1.Giriş TESİS PLANLAMA Tesis planlama bir kurum veya kuruluşun fiziksel ini geliştirmek için gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun en önemli varlıklarından biri olan kapladığı

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

Metesan A.Ş. Yalın Üretim Uygulaması. İsmail GÖKCE ismail.gokce@metesan.com

Metesan A.Ş. Yalın Üretim Uygulaması. İsmail GÖKCE ismail.gokce@metesan.com Metesan A.Ş. Yalın Üretim Metesan A.Ş. 1981 de Aydınlatma 35 85 Enjeksiyon Beyaz Mete yaka ürünleri Ailesi makinası tarafından kuruldu 1998 de 2187 Melamin Mavi Lexel yaka Enjeksiyon Grup tarafından makinası

Detaylı

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri

CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı. Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri CR24 Oransal sıcaklık kontrol termostatı Bireysel sıcaklık kontrolü için sistem çözümleri + Havalı, sulu ve karışık ısıtma soğutma sistemlerine uygun bireysel konfor ürünleri Oransal oda sıcaklığı kontrol

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

5.36. FINDIK SAVURMA OTOMASYONU

5.36. FINDIK SAVURMA OTOMASYONU 5.36. FINDIK SAVURMA OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr GİRİŞ: Gelişen endüstri dünyası içinde, bir çok alanda insan gücü yerine kararlılık, hız ve hata azlığı gibi unsurlar göz önüne

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Bayrakdar Ticaret / Sarigazi VD Mehmet Akif Mah. Tezcan Cad. No:7/C Ümraniye - İstanbul

ÜRÜN KATALOĞU. Bayrakdar Ticaret / Sarigazi VD Mehmet Akif Mah. Tezcan Cad. No:7/C Ümraniye - İstanbul ÜRÜN KATALOĞU Bayrakdar Ticaret / Sarigazi VD -33163542940 Mehmet Akif Mah. Tezcan Cad. No:7/C Ümraniye - İstanbul info@bayplas.com - Tarihçemiz Bayraktar Ticaret 1985 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Detaylı

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI tmmob makina mühendisleri odası ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI 29 Kasım 1997/İZMİR Bildiriler ve Paneller mmo yayın no: 222 k EİM KURULTAYI DÜZENLEME KURULU İlknur ATEŞ Meriç BEBİTOĞLU Nurten

Detaylı

MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER

MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER Ekin Endüstriyelin Isıtma-Soğutma sanayisine sunduğu paket sistem çözümleri ile uygulamacı firmalar ve son kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Detaylı

LeanACADEMY. www.leanacademy.com.tr. Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal

LeanACADEMY. www.leanacademy.com.tr. Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Hakkımızda LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Yalın üretim sistemi eğitim ve danışmanlık 2009 yılında

Detaylı

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI Timuçin in Bayraktar TEMSA TEMSA TEMSA NIN TARİHÇESİ ilk YILLARDA ÇELiK KONSTRÜKSÜYON VE TAAHHÜT işleri YAPAN TEMSA DA DÖNÜM NOKTASI KOMATSU İLE 1983 YILINDA, MITSUBISHI

Detaylı

KIYASLAMA (Benchmarking)

KIYASLAMA (Benchmarking) KIYASLAMA (Benchmarking) Ortaya Çıkışı 1980 li yıllarda ABD li Xerox, satış fiyatları kendi maliyetlerinden daha düşük olan Japon firmalarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiştir. Başarılı faaliyetleri

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU

SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU ENTEGRE ELEKTRİK SİSTEMİ TASARIMI SOLIDWORKS Electrical Solutions, mühendislik alanı için tasarlanan özel araçlar ve gömülü

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır.

gokcelik.com Güvenilirlik Özveri Sürekli İyileştirme Duyarlılık Saygı Adalet Farklılık gibi ilke edindiği değerlerden güç almaktadır. gokcelik.com Raf ve sergileme üniteleri üretmek üzere, 1976 yılında kurulan Gökçelik, kurulduğu günden bu yana geçen 40 yıllık zaman diliminde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin geçirdiği gelişim

Detaylı

SKF bu yolda ilerlerken bünyesinde servis-yağlama-sızdırmazlık platformlarınıda geliştirmiş ve bu platformlarda çalışmalarını devam ettirmektedir.

SKF bu yolda ilerlerken bünyesinde servis-yağlama-sızdırmazlık platformlarınıda geliştirmiş ve bu platformlarda çalışmalarını devam ettirmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte endüstriyel işletmelerin eskiye oranla satınaldıkları ürünlerden beklentileride artmış ve beklentilerini en üst seviyede karşılayabilecek ürünleri tercih etmelerinin

Detaylı

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY

WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY Würth Grubu Faaliyet Alanı: Atölye, servis ve endüstri alanlarına yönelik her türlü bağlantı elemanları ve tamir-bakım ürünlerinin uluslararası ticareti. Ürün

Detaylı

Otopark İçin Carpark

Otopark İçin Carpark Otopark İçin Carpark ÖNSÖZ Firmamız TTC Makine Mühendislik olarak, özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan otopark sorununa çözüm olması amacıyla, tasarım, imalat, montaj ve satış sonrası hizmetleri gibi

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

KAPSAMLI KORUMA! 10 yıllık ek garanti süresi sadece beyaz eşya içindir.

KAPSAMLI KORUMA! 10 yıllık ek garanti süresi sadece beyaz eşya içindir. KAPSAMLI KORUMA! 3 4 5 YIL YIL YIL YIL 10 10 yıllık ek garanti süresi sadece beyaz eşya içindir. Özenle seçtiğiniz ürünlerinizi uzun süre güvenle ve gönül rahatlığı ile kullanabilmeniz için Ek Garanti

Detaylı

BIAX 85 Yılı Aşkın Kalite

BIAX 85 Yılı Aşkın Kalite BIAX 85 Yılı Aşkın Kalite Schmid & Wezel pnömatik aletlere odaklanan öncülerdendi. Şirket 85 yıldır müşteriye en yüksek düzeyde hassasiyet, kalite ve işbirliği sunmakta. Bugünlerde, havalı el aletleri

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

LeanACADEMY. Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal

LeanACADEMY.  Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Hakkımızda LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Yalın üretim sistemi eğitim ve danışmanlık 2009 yılında

Detaylı