KAMU HİZMET ENVANTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HİZMET ENVANTERİ"

Transkript

1 KAMU HİZMET ENVANTERİ k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.5) 3- Birimlerinin (Md. 5,6,0) 4-Kamu İdarelerinde k Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.0, ), 3- Daire 4-5- Üst Yönetici (Müsteşar) Bakanlık birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır. Yönetimi ve Kanunu (Md.9) 2- Birimlerinin Çalışma Usul ve (Md.4,5,6,0) 3-Kamu İdarelerinde k Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.0,) k plan değerlendirilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) gönderilir. Kamu İdarelerinde k Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.3) 6 ay 5 yılda bir Performans programının hazırlanması Bakanlık performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu Kanunu (Md.9,60) sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.5) 3- Birimlerinin ve (Md.5,9,) 4- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4) 5- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,5) 6- Performans Programı Hazırlama Rehberi Bakanlık Birimlerine bilgi, belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazı ile istenir. - Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında 3- Daire Yönetmelik (Md.4) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu (Md.60) 3- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.4,5) Performans programını hazırlama sürecinden itibaren Temmuz ayı sonuna kadar Kamu İdarelerinde 2 ay Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4,7)

2 Bütçesinin hazırlanması Bakanlık Bütçesini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma Kanunu (Md.60) 2- Birimlerinin (Md.5,9,2) 3- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,6) 4-Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi Bakalık birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen evrakların tüm birimlerce doldurulması istenir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 3- Daire 4- Kanunu (Md.60) 2- Birimlerinin Çalışma Usul ve 5- Üst Yönetici (Md.9) (Müsteşar) 3- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.4,6) Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanmasında n itibaren Temmuz ayının sonuna kadar sayılı Kamu Mali Kanunu (Md.6,7) 2- Bütçe ve Yönergesi (Md.6) Ay Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması Bakanlık Yatırım Programı Tekliflerini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma Kanunu (Md.7,60) 2- Birimlerinin (Md.5,9) 3-Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 4- Bütçe ve Yönergesi (Md.20,2) Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem yatırım tekliflerinin tüm birimlerce doldurulması istenir. Yönetimi ve Kanunu (Md.7,60) 3- Daire 2- Birimlerinin Çalışma 4- Usul ve (Md.5,9) 3- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.20,2) Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanmasında n itibaren Temmuz ayının sonuna kadar sayılı Kamu Mali Kanunu (Md.6,7) 2- Bütçe ve Yönergesi (Md.2) Ay Ayrıntılı harcama programının hazırlanması Bakanlık Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanması ve konsolide edilmesi Kanunu (Md. 20,60) 2- Birimlerinin (Md.5,9,4,6) 3- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,8) Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır. Yönetimi ve Kanunu (Md.60) 2- Birimlerinin Çalışma 3- Daire Usul ve 4- (Md.5, 9) 3- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.4,8) 20 gün Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 20 gün Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi Bütçe işlemlerinin (Aktarma, Revize, Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Tenkis) hazırlama, kayıt, onay aşamalarının Bakanlık merkez ve taşra birimleri itibarıyla gerçekleştirilmesi Kanunu (Md.60) 2- Birimlerinin (Md.5,9,5,6) 3- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,7,9,,2,3,4,5) Bakanlık birimleri iç yazışma yapılır. Yönetimi ve 3- Daire Kanunu (Md.60) 4-2- Birimlerinin Çalışma Usul ve (Md.5,9,5,6) Bakanlık bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü, Ödenek gönderme için 3 iş günü, bunun dışındakiler için Bütçe ve Yönergesi (Md.,4) Bakanlık bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü, Ödenek gönderme için 3 iş günü, bunun dışındakiler için 0 gün 2.200

3 Bakanlık Kesin Hesabının hazırlanması Yıl içinde Bakanlıkca yapılan ödenek ve harcama işlemlerini yıl sonunda sonuçlandırarak Kesin Hesabını hazırlamak Kanunu (Md.42, 60) 2- Gel.Birimlerinin (Md.5,9,2) 3-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.5) 4- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,7) 5-Muhasebat Genel Müdürlüğünün kesin hesabın hazırlanmasına ilişkin Genel Yazısı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve diğer Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır. Yönetimi ve Kanunu (Md. 60) 3- Daire 2- Birimlerinin Çalışma 4- Usul ve (Md.5,9) 3- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.4,7) Mayıs ayının 5 ine kadar Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.5) 2 Ay Yıllık Program Tedbirlerinin Koordinasyonu ve İzlenmesi Kalkınma Planları çerçevesinde hazırlanan Yıllık Programlarda yer alan ve nın sorumlu olduğu tedbirlerin gelişme durumlarının 3'er aylık dönemler itibarıyla DPT'ye Yıllık Program izleme Raporuyla bildirilmesi "Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Md.25), DPT Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır. "Yılı Programların Uygulanması, 3- Daire Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl 4- Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 0 gün içinde "Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Md.25) 0 gün Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması sayılı Kamu Mali Kanunu (Md.25,60) 2- Birimlerinin (Md.5,9,24) 3- Bütçe ve Yönergesi (Md.23), DPT,Sayıştay Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır. - Birimlerinin Çalışma Usul ve 3- Daire (Md.24) 4-2- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.23) Mart ayı sonuna kadar sayılı Kamu Mali Kanunu (Md.25) 2- Birimlerinin 3 ay Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.24) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md.23)

4 Yatırım uygulama raporları Üçer aylık bakanlık yatırım uygulama raporlarının hazırlanması "Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Md.25), DPT 3- Daire Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır. 4- Ocak - 3 Mart Nisan - 30 Haziran Temmuz - 30 Eylül dönemleri için 5 gün, Ekim - 3 Aralık dönemi için en geç Mart ayı sonuna kadar "Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Md.25) İlk üç dönem için 5 gün, 4 son dönem için 3 ay Performans esaslı bütçesinde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirmesinin yapılması Performans Esaslı Bütçesinde yer alan performans göstergeleri ile bunların gerçekleşmeleri, hedef değerleri ve sapmalarının nedenleri ile raporlanması ve ilgili birimin bir önceki yıl performans ölçümünün yapılması Kanunu (Md.9) sayılı Kanun (Md.5) 3- Birimlerinin (Md.7) 4-Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 5-Performans Programı Hazırlama Rehberi 6- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik - 3 ay Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan malî durumunun Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması Kanunu (Md.30,60) 2- Birimlerinin (Md.5,22) 3- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,9), Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır ve hazırlanan rapor üst yazı ile Bütçe ve Mali Genel Müdürlüğüne gönderilir. Yönetimi ve Kanunu (Md.30,60) 2- Birimlerinin Çalışma 3- Daire Usul ve (Md.5,22) 3- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.4,9) Temmuz ayı sonu 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu (Md.30) ay

5 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak n bir yıllık faaliyet raporunu hazırlamak Kanunu (Md.4,60) 2- Birimlerinin (Md.5,6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.), Bakanlık birimleri ile iç yazışma yapılır ve birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporlarının gönderilmesi istenir. - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet 3- Daire Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.) 4-2- Birimlerinin Çalışma Usul ve (Md.23) Mart ayı sonuna kadar hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun izleyen yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar ay kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.) Taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin hazırlanması İdarenin taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli nin hazırlanması Kanunu (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal Yönetmeliği( Md.7,0,35) 2- Birimlerinin (Md.5,9,9) 3- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,8) Uygulamada karşılaşılaşılan sorunlar ve uygulama birliği sağlamaya ilişkin olarak Bakanlık birimleriyle yazışmalar yapılır. -Taşınır Mal Yönetmeliği (Md.7,0,35) 2- Birimlerinin Çalışma 3- Daire Usul ve 4- (Md.9) 3- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.8) ay Taşınır Mal Yönetmeliği (Md.35) 0 gün 5 B070SGB Yıllık Ekonomik Rapor 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunuun 8/b maddesi uyarınca Merkezi 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi Yönetim Bütçe ve Kanunu Tasarısının Kanunu (Md.8) görüşülmesi sırasında Tasarı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan ekonomik rapor üst yönetimi ve çalışanları, diğer kamu 3- Daire -Bütçe ve Mali Genel Müdürlüğü 4-2-Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 3-Özelleştirme İdaresi 5- Üst Yönetici (Müsteşar) DPT, TÜİK, Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK ve bakanlıkların ilgili birimleri 508 sayılı Kamu Mali Kanunu (Md.8) 7 Ekim'e kadar 2 ay

6 6 B070SGB Bakan ve Müsteşar Konuşmaları Bakanının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul konuşmaları ile Bakanı ve Müsteşarının Basın Toplantıları ve muhtelif yerlerde yaptıkları konuşmalar Birimlerinin (Md.5) üst yönetimi ve çalışanları, diğer kamu 3- Daire 4-5- Üst Yönetici B070SGB Araştırma Raporları ve İstatistikler Bakanı ve Müsteşarının ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanan günlük, haftalık ve diğer çalışmalar Birimlerinin (Md.5) üst yönetimi ve çalışanları ile 3- Daire Günlük, haftalık ve istenilen rapora göre değişen Belirsiz sürelerde hazırlanmaktadı r. 8 B070SGB Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmeti / Portal Hizmeti Kurumsal bilgilerin, ortak uygulamaların, dokümanların, tartışma forumlarının güvenli bir şekilde sunulması hizmeti sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md. 5) 2- Birimlerinin (Md.5,8), -Çözümleyici- Sistem Programcısı 2- Uzman Yrd. 3-Uzman 4-Daire 4 saat B070SGB Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmeti / SGB.net sistemi nın mali ve mali olmayan iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md. 5) 2- Birimlerinin (Md.8) Merkez ve Taşra Teşkilatı ile diğer kamu idareleri - VHKİ/Programc ı/ Çözümleyici- Sistem Sistem değişiklikleri bir Bakanlık Genelgesi Programcısı ile birimlere duyurulur. 3-Daire 4- uygulama.sgb.gov.tr

7 20 B070SGB SGB.net sisteminin Yönetim Bilgi geliştirlmesi ve Sistemleri Hizmeti / sürdürebilirliğinin SGB.net sistemi sağlanması sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md. 5) 2- Birimlerinin (Md.8) ve idareleri -Çözümleyici- Sistem Programcısı 3-Daire sayılı sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md. 5) ve Birimlerinin Çalışma Usul ve (Md 8) gereğince yapılan işlemler resmi yazı veya Bakanlık Genelgesi ile birimlere duyurulur. uygulama.sgb.gov.tr 2 B070SGB e-dönüşüm Türkiye Projesi Koordinasyonu e-dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesine ve Bilgi Toplumu sinin uygulanmasına yönelik çalışmaları nezdinde koordine etmek ve 6 ayda bir Bilgi Toplumu si Değerlendirme Raporunu konsolide etmek 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi Bilgi Toplumu sinin uygulanmasına 3- Daire yönelik Bakanlık Merkez Birimleri 4- bilgilendirilmektedir Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı Bakanlık İç Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordine edilmesi Kanunu (Md.55) 2- Birimlerinin (Md.4, 5, 9, 28) 3-3/2/2005 tarihli ve Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar 4-Kamu İç Standartları Tebliği 5-Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Bakanlık Merkez Birimleri ile konuya ilişkin muhtelif yazışmalar yapılmaktadır. Yönetimi ve Kanunu (Md.55, 56, 57) Yrd. 2- Birimlerinin Çalışma Usul ve 3-Daire (Md.4, 5, 9, 28) 4-3-İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar 4-Kamu İç Standartları Tebliği 5-Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 6-Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı

8 23 Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planını izleme ve değerlendirme Eylem Planında Kamu İç Standartlarına öngörülen faaliyet ve Uyum Eylem Planı düzenlemelerin Rehberinin "Yöntem" başlıklı gerçekleşme II/2. maddesi Kamu İç sonuçlarının Standartlarına Uyum Eylem Planı, izlenmesi, 24/05/200 tarihli ve 200/ nolu değerlendirilmesi ve İç üst yöneticiye Genelgesi raporlanması Yrd. 3-Daire 4- Bakanlık Merkez Birimleri ile iç yazışma yapılmaktadır. Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/2. maddesi - 24/05/200 tarihli ve 200/ nolu İç Genelgesi 2-Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı 6 Ay 3'er aylık Kamu İç Standartlarına dönemler Uyum Eylem Planı Rehberinin halinde "Yöntem" başlıklı II/2. maddesi 4 uygulama.sgb.gov.tr Gelirlerin İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve tahakkuku, gelir ve alacakların takibi alacaklarının takibi Kanunu (Md.60, Md.7) 2- Birimlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,7) 3- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.8,9,0) 4- Bütçe ve Yönergesi (Md.4,6) Konuyla ilgili Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle muhasebe kaydı, borcun tebliği ve alacak davasının açılmasına yönelik 2-Daire yazışmalar yapılmaktadır. - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.9,0) 2- Bütçe ve Performans İşlemleri Yönergesi (Md.6) Kamu zararından doğan alacaklar içerisinde muhasebe birimine gönderilerek, sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye içinde tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğden itibaren ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde borca itiraz etmesi gerekiyor. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.9,0) 50 (SGB.net) ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ Birimlerden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi Kanunu (Md.55, 56, 57 ve 58) 2- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.6, 7, 20,2,22,23,24,25 ve 26) 3- Birimlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9,8) 4- Ön Mali (Md.9,0,3,4,5,6,7, 8,9) 5- Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin ve tarihli üst yönetici onayları Merkez Teşkilatı Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte harcama birimine gönderilir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu (Md.58), (Md.60) 2- Birimlerinin Çalışma -Memur/Şef Usul ve 2-Daire (Md.5, 9, 8) 3- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.7) 4- Ön Mali İşlemleri Yönergesi(Md.0) 0 iş günü - İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.7) 2- Ön Mali (Md.0) 0 iş günü 3 adet

9 ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp gönderilen Kadro Dağılım Cetvellerinin kontrol edilmesi Birimlerden gelen seyahat kartı listelerinin kontrol edilmesi Kanunu (Md.55, 56, 57 ve 58) 2- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.6, 7, 20,2,22,23,24,25 ve 26) 3- Birimlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9,8) 4- Ön Mali (Md.9,0,3,4,5,6,7, 8,9) 5- Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin ve tarihli üst yönetici onayları Merkez ve Taşra Teşkilatı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yapılan kontrol sonucunda işlem dosyası onaylanarak Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu (Md.58, 60) 2- Birimlerinin Çalışma -Memur/Şef Usul ve 2-Daire (Md.5, 9, 8) 3-İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.20) 4- - Ön Mali İşlemleri Yönergesi(Md.3) Gerekli incelemeler sonucunda uygun görülen seyahat kartı formları onaylanır, uygun görülmeyenler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu (Md. 58), (Md.60) -Memur/Şef 2- Birimlerinin Çalışma 2-Daire Usul ve (Md.5), (Md.9), (Md.8) 3- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.2) 4- Ön Mali İşlemleri Yönergesi(Md.4) - İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.20) 2- Ön Mali (Md.3) 3 iş günü - İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.2) 2- Ön Mali (Md.4) 3 işgünü

10 ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ Birimler tarafından hazırlanıp gönderilen seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrol edilmesi Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp gönderilen yurt dışı kira katkısına ilişkin işlem dosyasının kontrol edilmesi Kanunu (Md.55, 56, 57 ve 58) 2- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.6, 7, 20,2,22,23,24,25 ve 26) 3- Birimlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9,8) 4- Ön Mali (Md.9,0,3,4,5,6,7, 8,9) 5- Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin ve tarihli üst yönetici onayları Taşra Teşkilatı Merkez Teşkilatı Üst yazı ekinde gönderilen cetveller vize edilerek bir yazı ekinde ilgili birime gönderilir sayılı Harcırah Kanunu (Md.49) Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu (Md. 58, 60) -Memur/Şef 3- Birimlerinin Çalışma 2-Daire Usul ve (Md.5, 9, 8) 4- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.22) 5- Ön Mali İşlemleri Yönergesi(Md.5) Gerekli incelemeler sonucunda uygun görülen işlem dosyası onaylanır, uygun görülmeyenle ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. Yönetimi ve Kanunu (Md.58), (Md.60) -Memur/Şef 2- Birimlerinin Çalışma 2-Daire Usul ve (Md.5, 9, 8) 3-İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.26) 4- Ön Mali İşlemleri Yönergesi(Md.9) 3 iş günü - İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.22) 2- Ön Mali (Md.5) 3 iş günü - İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.26) 2- Ön Mali (Md.9) 3 iş günü 3 iş günü Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yan Ödeme Cetvellerinin kontrol edilmesi Merkez ve Taşra Teşkilatı edilen ve üst yönetici tarafından onaylanan cetveller yazı ekinde ilgili birime -Memur/Şef gönderilir. 2-Daire Yönetimi ve 3- Kanunu (Md. 58),(Md.60) 2- Birimlerinin Çalışma Usul ve (Md. 5), (Md.9), (Md.8) 3-İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md. 24) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren ay tarih ve 2006/0344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 7 gün

11 Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin, harcama talimatı ve ihale onay belgelerinden ekonomik kodlarından yapılan harcamalar -KDV hariç TL ve üzeriolanların harcama yetkilisi ve ihale yetkilisince imzalanmadan önce kontrol edilmesi Merkez Teşkilatı edilen harcama talimatı ve ihale onay - belgeleri gerekçeli bir yazı ekinde ilgili Memur/Şef/Uzm birime gönderilir. an Ön Mali İşlemleri 2-Daire Yönergesi (Md.6) Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin tarihli üst yönetici onayı ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinden gönderilen yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin ödeme emri belgesi ve eki belgelerin harcama yetkilisince Kanunu (Md.55, 56, 57 ve 58) 2- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.6, 7, 20,2,22,23,24,25 ve 26) 3- Birimlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9,8) 4- Ön Mali (Md.9,0,3,4,5,6,7, 8,9) 5- Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin ve imzalanmadan kontrol tarihli üst yönetici onayları edilmesi Merkez Teşkilatı Uygun görüş verilmeyen harcama evrakları -Memur/Şef gerekçeli bir yazı ekinde ilgili birime 2-Daire gönderilir. Ön Mali (Md.6) Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin tarihli üst yönetici onayı Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması - Memur/Şef/Uzm Ön Mali İşlemleri an Yönergesi (Md.9) 5 gün 2-Daire Geçici isçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımının kontrol edilmesi -Memur/Şef 2-Daire - İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.23) 2- Ön Mali (Md.6)

12 ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ Sözlesmeli personel sayı ve sözlesmelerinin kontrole tabi tutulması Kanunu (Md.55, 56, 57 ve 58) 2- İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.6, 7, 20,2,22,23,24,25 ve 26) 3- Birimlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9,8) 4- Ön Mali (Md.9,0,3,4,5,6,7, 8,9) 5- Ön mali kontrol işlemlerine ilişkin ve tarihli üst yönetici onayları -Memur/Şef 2-Daire - İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar (Md.25) 2- Ön Mali (Md.8) Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst Sayılı Kamu Mali Kanunu (Md.60) 2- Birimlerinin yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli (Md.5,6,27) bilgileri sağlamak ve 3- Bütçe ve danışmanlık hizmeti sunmak Yönergesi (Md.24,27) Bakanlık harcama yetkilileri ve üst yönetici 5 gün 3- Daire B070SGB Birim Faaliyet Raporu İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden ve harcama birimi bazında hazırlanan rapor Kanunu (Md.4) 2- Birimlerinin (Md.5) 3-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.0), 2- Şube Yöneticisi 3-Daire İzleyen yılın Mart ayı sonu Kamu İdarelerince Hazırlanacak 3 ay Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.0)

13 38 B070SGB Basım ve Yayın Hizmeti Yazı danışma kurulunca uygun görülen makale,çeviri ve derlemelerin yılda iki defa çıkan maliye dergisinde yayımlanması ve yayın kurulu tarafından uygun bulunan araştırmaların/çalışma ların kitap olarak basılması/yayımlanma sı hizmeti. Kütüphane ve Yayın Hizmetleri Usul ve Esasları (Md.,3,4), Yayımlanması talep edilen makale,çeviri ve derlemeler ile araştırmaların/çalışmala rın posta yoluyla veya elektronik ortamda Destek Hizmetleri Dairesi (Organizasyonel yapının belirlenmesine ilişkin Başkanlık Makamı Onayları (Başkanlık Makamından alınan 8/09/2008 tarihli ve başkanlığa gönderilmesi B.07.0.SGB yeterlidir. 0/248 sayılı Onay) -Memur/Şef 2- Şube Yöneticisi 3-Daire Ocak ve Temmuz aylarında çıkan Makale,çev iri ve Dergisinde derlemeler makale,çeviri ve için derlemelerin yaklaşık yayımlanması 2, için için 6 ay, kitap için kitap basımı yaklaşık 0 için ay 39 B070SGB Bakanlık Kütüphane Hizmeti Elektronik ortamda ve şahsen kitap talep edilmesi, yayınların taranabilmesi ve okuma salonundan faydanılması, Destek Hizmetleri Dairesi (Organizasyonel yapının belirlenmesine ilişkin Başkanlık Makamı Onayları (Başkanlık Makamından alınan 8/09/2008 tarihli ve B.07.0.SGB /248 sayılı Onay) 5 Dakika Kurum personelinin kitap talebi ve yayın taraması için vatandaşın sadece yayın taraması için 40 B070SGB Bilgi edinme başvurularının cevaplanması 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başkanlık görev sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.) 2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve alanına giren konulara Usuller Hakkında Yönetmelik ilişkin bilgi ve belge (Md.7,8) sağlanması Vatandaşlar Destek Hizmetleri Dairesi (Organizasyonel yapının belirlenmesine ilişkin Başkanlık Makamı Onayları (Başkanlık Makamından alınan 8/09/2008 tarihli ve B.07.0.SGB /248 sayılı Onay) Şube Yöneticisi sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.) 2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Md.7,8) 60 adet

14 B070SGB Telif ücreti ödenmesi İLK BAŞVURU MAKAMI YAPMASI GEREKEN DIŞ BELİRTİLEN HİZMETİN SIRA NO 4 Yayımlanan makale,çeviri ve derlemeler ile kitap basımına ilişkin telif ücretlerinin ödenmesi -Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Md.39) Personeli, Üniversite Personeli ve Diğer Kurum Personeli Telif ve tercüme eser temliknamesi, harcama pusulası Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Md.39) Destek Hizmetleri Dairesi -Memur (Organizasyonel 2-Şube yapının belirlenmesine ilişkin Yöneticisi Başkanlık Makamı Onayları 3-Daire (Başkanlık Makamından alınan 4-8/09/2008 tarihli ve B.07.0.SGB /248 sayılı Onay) 25

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı