Mustafa Kemal ATATÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kemal ATATÜRK"

Transkript

1

2 Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...4 I. GENEL BİLGİLER...6 A. MİSYON VE VİZYON...6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. DEĞERLENDİRME V.ÖNERİ VE TEDBİRLER

4 Bakan Sunuşu Jandarma; - Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, - Kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, - Suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, gibi toplumsal güvenlik ve huzurun sağlanması bakımından çok önemli görevleri yerine getiren kolluk gücüdür. Jandarma, en temel görevi olan güvenlik hizmetini sunarken; - Hukukun üstünlüğünü, - Temel hak ve özgürlükleri, - Demokratik toplum düzenini, - Açıklık ve şeffaflığı, - Hesap verebilirliği esas alarak, vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı hedeflemektedir. Jandarma teşkilatımız yurt içi görevlerinin yanında yurt dışında da; Afganistan, Kosova, Bosna Hersek gibi bölgelerde, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO) tarafından icra edilen barışı destekleme harekâtlarına aktif olarak katılmaktadır. Jandarma, insana hizmeti esas alan çağdaş yönetim ve görev anlayışı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve örnek bir kolluk kuvveti olmayı hedeflemektedir. Güvenlik kavramının her geçen gün yeni bir anlam kazandığı, güvenliği etkileyen parametrelerin sürekli değiştiği, suç odaklarının gelişen iletişim ve bilgi çağının etkisiyle geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde karmaşık, sistemli, organize ve küresel boyuta ulaştığı günümüzde, toplumun da jandarmadan beklentileri artmıştır. 2

5 Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşlarımızın bu beklentilerini gerektiği gibi karşılamak ve güvenlik hizmetini daha etkin, süratli ve kaliteli icra edilebilmek maksadıyla, çağın gereklerine uygun teknolojik araç ve imkânlardan azami derecede istifade etmektedir. Halkımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için tüm imkânlarını seferber eden Jandarma Genel Komutanlığı, bu faaliyet raporu ile 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı nun, vatandaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, görevlerini başarıyla yerine getiren jandarma teşkilatımızın tüm personeline teşekkür ederim. (İMZALI) Efkan ALA Bakan 3

6 Üst Yönetici Sunuşu Günümüzde ekonomik, kültürel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim; - Bütün dünyada zaman ve mekân kavramına yeni anlamlar yüklemiş, - Toplumsal yaşamın her alanını etkilemiş, - Vatandaşları, devletin kendilerine sağladığı her türlü hizmeti sorgulayarak, bu hizmeti en kaliteli ve kolay yoldan almaya yöneltmiştir. Böyle bir ortamda jandarma; yıldır yüce milletimizin emrinde, - Eş ve çocukları ile birlikte, - Ülkemizin en zor coğrafi ve iklim koşullarındaki görev yerlerinde, Devletimizin ve milletimizin bekası, vatandaşımızın huzuru için, - Azim ve kararlılıkla, - Vatan sevgisi ve insanına hizmet aşkıyla dolu olarak, - Gururla ve onurla yılmadan, bıkmadan ve usanmadan, - Atatürk ilke ve inkılâplarının rehberliğinde, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temel değerlerinin ışığında, - Hizmet gereklerine uygun bir biçimde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması anlayışı içerisinde, var gücüyle, canını siper ederek, büyük bir fedakârlık ve özveriyle görev yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde emniyet ve asayişi sağlamakla yükümlü olan, aynı zamanda askerî görevleri de bulunan jandarma; sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ndaki ifadesiyle; silahlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. - Hem kolluk, hem de asker olarak görev yapan ve üstelik bunları yalnız ülke sınırları içerisinde değil, gerektiğinde ülke dışında da yerine getirmek durumunda olan çok yönlü bir teşkilattır. - Halkımıza sunduğu çağdaş güvenlik hizmeti ile daima güven veren, hayatın her alanında insan odaklı hizmet üreten, temel hak ve özgürlüklerle, emniyet ve asayiş arasındaki hassas dengeye titizlikle riayet eden bir kurumdur. - Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığının mevcut/muhtemel görevlerini başarı ile yapacak güce ve yeteneğe sahip olması öncelikli hedefimizdir. 4

7 Köklü bir geçmişe sahip olan ve yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş jandarma teşkilatımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyetinin önemli bir kurumu olarak milletimize hizmet yarışını aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmeye, güzel yurdumuzun her köşesinde Devletin kudret ve adaletini, şefkat ve merhametini, temsil yeteneğini büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam edecektir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince kamu idarelerinin; kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaları, saydamlık ve hesap verme sorumluluğuna dayalı yönetim anlayışlarını oluşturmaları ve bunları her yıl raporlayarak kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir. Halkımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için tüm imkânlarını seferber eden Jandarma Genel Komutanlığı, bu faaliyet raporu ile 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. (İMZALI) Abdullah ATAY Orgeneral Jandarma Genel Komutanı 5

8 I. GENEL BİLGİLER: A. MİSYON VE VİZYON; 1. Misyonumuz; Jandarma Genel Komutanlığının kanunla belirlenmiş vazifesi, sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzenini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek sağlamak ve korumaktır. 2. Vizyonumuz; İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olmaktır. 6

9 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR; 1. Yetki; Jandarma; emniyet ve asayişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu nda belirtilen her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir. 2. Görev; Jandarmanın görevleri; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği ne göre; mülki, adli, askerî ve diğer görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. Mülki Görevler Adli Görevler Askerî Görevler Diğer Görevler a. Mülki Görevler; Mülki görevler, suç işlenmesini önlemek ve mevcut güvenlik ortamının idamesini sağlamak maksadıyla, bir suçun işlenmesinden önce caydırıcı nitelikteki önleyici kolluk tedbirlerinin alınmasını ve bu çerçevede yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu görevler özetle; 7

10 (1) Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, (2) Halkın can, ırz ve malının korunması, (3) Ceza ve tutukevlerinin haricen korunması, 8

11 (4) Tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara ve hastanelere götürülüp getirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, diğer ceza ve tutukevlerine nakledilmesi, (5) Sorumluluk alanında kaçakçılığın men, takip ve tahkik edilmesi, (6) Sorumluluk bölgesinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren ateşli silahların ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, 9

12 (7) Çevrenin, av ve yaban hayatı ile kültür varlıklarının korunması, (8) Sorumluluk bölgesinde karayolu trafiğinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. b. Adli Görevler; Adli görevler; suç işlendikten sonra, kanunlarda belirtilen tüm adli faaliyetleri ihtiva etmektedir. Bunlar; (1) Cumhuriyet Savcılarının talimatı doğrultusunda suçlarla ilgili delilleri; aramak, bulmak, toplamak ve yetkili makamlara göndermek, (2) Suçları ortaya çıkarmak ve suçluları yakalayıp adalete teslim etmektir. 10

13 c. Askerî Görevler; Askerî görevler; askerî kanun ve nizamların verdiği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevlerdir. Bunlar; (1) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olan bölümü ile Kuvvet Komutanlıkları emrine girmek, kalan bölümü ile normal görevlerine devam etmek, (2) Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen garnizonlarda Garnizon Komutanlığı görevlerini yerine getirmektir. ç. Diğer Görevler; Diğer görevler; mülki, adli ve askerî görevler dışında kalan, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını temin ve bunlara dayanan hükümet kararları ile verilen görevleri ifa etmektir. 3. Sorumluluklar; Jandarma Genel Komutanlığı, eğitim ve öğretim ile askerî kanun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş görevlerinin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca, jandarma iç güvenlik birlikleri; mülki görevlerin icrası esnasında Mülki Amirlere, adli görevlerin icrasında ise adli makamlara karşı sorumlu olup, bölgesindeki diğer bakanlık birimleri ile de ilişki içerisindedir. Yasa gereği, ülke genelinde il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde, emniyet ve asayişi sağlamaktan polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise, jandarma sorumludur. 11

14 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Fiziksel Yapı; Jandarma Genel Komutanlığı, yasalarla verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla; kendisine tahsis edilen çeşitli kışla ve hizmet binalarında, Teşkilat ve Malzeme Kadrolarında (TMK) belirtilen silah, araç, gereç ve personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Stratejik Hedef Planı ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı kapsamında, birliklerin harekât, görev ve kadro ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; bütçe imkânları doğrultusunda tedarik planlamaları yapılmakta olup, tedariki gerçekleştirilen malzemeler, maksadına uygun kullanılacak şekilde birliklere tertip edilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında; - Teröristle Mücadele Harekâtının yoğun olarak yürütüldüğü Jandarma birliklerinin hareket, gözetleme, keşif ve atış kabiliyeti ile mayına karşı koruma seviyesini artırmak maksadıyla, İçeriden Kontrollü Silah Kuleli, Termal Kameralı, Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç, - İcra edilen birlik intikallerinde öncelikle Mayın/EYP tehdidi olan bölgelerde kullanılmak üzere Mayına Karşı Korumalı Taktik Tekerlekli Araç (Kirpi), 12

15 - Jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması ve sorumluluk sahasında artan toplumsal olaylara karşı müdahalede ihtiyacın karşılanabilmesi maksadıyla dört adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), - 30 adet Çok Maksatlı Taktik Küçük Arazi Aracı (ATV), - 42 adet Balistik Korumalı Personel Nakil Aracı tedarik edilmiştir. - Envanterde mevcut zırhlı Land Rover araçlarına yıllara sari olarak genel bakım yapılması ve toplumsal olaylara müdahale yeteneğinin kazandırılması maksadıyla, kapalı kule sistemi, görüntü ve ses kayıt sistemi, yüksek ışık kaynağı sağlayan projektör ve yanmaz boya yapılması planlanmış olup, faaliyete başlanmıştır. 13

16 - Dragon araçlarına ilave kabiliyet kazandırılarak toplumsal olaylarda TOMA gibi kullanılabilecek şekilde dönüşümü çalışmaları tamamlanmış olup, test aşamasındadır. - İç Güvenlik Birliklerinin devriye müdahale hizmetlerinin yürütülmesinde, asayiş hizmetlerinin gerektirdiği güçte ve görünümde Devriye Müdahale Aracı tedarik edilerek birliklerin kullanımına verilmiştir. - Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, - Komuta Kontrol Aracı tedarik edilmiştir. - Jandarma Genel Komutanlığının devriye hizmetlerini geliştirmek ve reorganize edilen karakollar da dikkate alınarak, personelin devriye hizmetlerini daha uzun süreli icra etmesini sağlamak maksadıyla, mevcut Mobil Karakol Aracı modelinin geliştirilmesi kapsamında; tedarik edilen yeni tip araçlardan 20 adedi Nisan 2014, 100 adedi Aralık 2014 ayında birliklere tertip edilmiştir. 14

17 Teröristle mücadele harekâtı ve asayiş hizmetlerinde görevli Jandarma birliklerinin gece/gündüz keşif, gözetleme ve gece harekât imkân ve kabiliyetini artırmak maksadıyla; - Termal Silah Dürbünü, - Termal El Dürbünü tedarik edilmiştir. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât ve İç Güvenlik Birliklerinde özellikle terörle mücadele harekâtında ve özel operasyon görevlerinde personeli, silahların mermi etkisi, mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilak ve parçacık tesirlerine karşı korumak maksadıyla; - Balistik Koruyucu Yelek, - Balistik Koruyucu Başlık, - Balistik Koruyucu Gözlük tedarik edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı mayın temizleme timleri ile yol güzergâhlarında mayın arama ve kontrolü yapan birliklerin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; - Mayın arama detektörü tedarik edilmiştir. 15

18 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Ani Müdahale Timlerinin İhtiyacı için; - KBRN gaz maskesi, - KBRN Koruyucu Elbise Takımı tedarik edilmiştir. Birliğin ateş gücünü artırmak maksadıyla, terörle mücadele ve asayiş hizmetlerinde; Özel Harekât, Komando, İç Güvenlik Birliklerinde aktif olarak görev yapan keskin nişancı personeli tarafından kullanılmak maksadıyla; mm JMK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, mm JMK Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği yardımcı teçhizatları tedarik edilmiştir. 16

19 Jandarma Genel Komutanlığının toplumsal olaylarda görevlendirilen Jandarma birliklerinin müdahalede etkinliğini artırmak maksadıyla; - Hava Basınçlı Savunma Gaz Tüfeği tedarik edilmiştir. Atış payı ve müsademe ihtiyaçları esas alınarak, kritik ve öncelik arz eden mühimmatın Makine Kimya Enstitüsü Kurumundan tedariki gerçekleştirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birik ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla; çamaşır yıkama sıkma makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, fotokopi makinesi ve evrak imha makinesi tedarik edilmiştir. 17

20 İnşaat faaliyetleri kapsamında, karakol hizmet binaları, erbaş ve erlerin koğuş, yemekhane, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarına yönelik tesisler ile görev odalarının ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, Jandarma Genel Komutanlığı bina ve tesislerinin temin ve inşasında; - Özellikle iskân sorunu bulunan teröristle mücadele harekâtının yoğun olarak yürütüldüğü bölgelerdeki karakolların koruma seviyeleri yükseltilmiş, - Teröristle mücadele harekâtının yoğun olarak yürütüldüğü bölgelerdeki birliklerin iskân sorununu gidermek maksadıyla, hizmet binaları ve diğer tesisleri inşa edilmiş, - Birliklerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları (Su deposu yapımı, su hattı yenileme vb.) karşılanmış, 18

21 - Jandarma birliklerinin İfade Alma Odası ve Nezarethanelerinin standartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmiş, - Jandarma Birliklerince ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ağaç dikilmiştir. 2. Teşkilat Yapısı; Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı aşağıda belirtilen unsurlardan oluşmaktadır. a. Karargâh ve Bağlı Birlikleri, b. İç Güvenlik Birlikleri, (1) Mülki Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Komando Birlikleri, (b) Jandarma Havacılık Birlikleri, (2) Mülki Teşkilata Tabi Olan Jandarma Birlikleri, (a) Jandarma Bölge Komutanlıkları, (b) İl Jandarma Komutanlıkları, (c) İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, (ç) Jandarma Karakol Komutanlıkları, (d) Jandarma Koruma Birlikleri, (e) Jandarma Asayiş Komando Birlikleri, c. Jandarma Okulları ve Eğitim Birlikleri, ç. İdari ve Lojistik Destek Birlikleri, d. Görevin Özelliğine Bağlı Olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlar. 19

22 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; Jandarma Genel Komutanlığının mevcut ve muhtemel tehditler karşısında asli görevlerini yerine getirebilecek kuvvet yapısı ve hazırlık durumunda olması ve bu amaca yönelik tahsisli kaynakların yerinde, zamanında ve etkin kullanılması maksadıyla; kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarının yer aldığı Harekât İhtiyaçları Planı (HİP), Stratejik Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı (OYTEP) hazırlanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının kullanmakta olduğu bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında; a. Modernizasyon projeleri ve bu projelerin ana hedefleri aşağıda sıralanmıştır. (1) Hafif Zırhlı Araç; Teröristle mücadele harekât bölgesinde konuşlu jandarma birliklerinin; hareket, gece ve gündüz gözetleme, keşif ve atış kabiliyeti ile mayına karşı koruma yeteneğinin artırılması hedeflenmiştir. (2) Devriye Müdahale Aracı; İç güvenlik birliklerinin, olaylara anında ve daha etkin müdahalesi hedeflenmiştir. (3) Arazi Tipi Devriye Müdahale Aracı; İç Güvenlik Birliklerinin olaylara anında ve daha etkin müdahalesi hedeflenmiştir. 20

23 (4) Balistik Koruyucu Malzemeler; (a) Balistik Koruyucu Başlık; İç güvenlik, emniyet ve asayiş hizmetlerinde, teröristle mücadele ve barışı destekleme harekâtında görev yapan personelin, silahların mermi etkisi, mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilak ve parçacık tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir. (b) Balistik Koruyucu Yelek; İç güvenlik, emniyet ve asayiş hizmetlerinde, teröristle mücadele ve barışı destekleme harekâtında görev yapan personelin, silahların mermi etkisi, mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilak ve parçacık tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir. (c) Balistik Koruyucu Gözlük; Jandarma komando, jandarma özel harekât, iç güvenlik birliklerinin beka yeteneğini artırmak, personelin mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilâk ve parçacık tesirlerine, tabanca ve makineli tabanca mermilerine, şarapnel parça tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir. (5) Gece Görüş Cihazları; Termal Silah Dürbünü; Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin operasyonel faaliyetlerde ateş gücü, gece görüş ve gece atış kabiliyetinin artırılarak, teröristle mücadelede daha etkin olması hedeflenmiştir. 21

24 b. Diğer taraftan, devamlı değişen ve gelişen havacılık ve savunma teknolojileri takip edilmekte olup, bunlara paralel olarak imkânlar dâhilinde hava araçları ve sistemlerin revizyonları ve modernizasyonları yaptırılmaktadır. Bu kapsamda; (1) Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak maksadıyla Helikopter Elektronik Harp Sistemleri Projesi, (2) Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş yapabilmeleri, diğer kuvvetlerle müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere yapılabilmesi maksadıyla Jandarma Helikopter Modernizasyon Projesi, (3) Jandarmanın; emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi görevlerde, Jandarma Havacılığının etkin olarak kullanılması maksadıyla Genel Maksat Helikopteri Alımı Projesi devam etmektedir. 22

25 c. Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede kriminal etkinliğini artırmak maksadıyla konusunda uzman personelden oluşan bir Kriminal Sistem oluşturulmuştur. Bu sistem içerisinde, kriminal laboratuvarların yanı sıra, Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT), Patlayıcı Madde İmha Timleri ve Parmak İzi İnceleme ve Arşiv Kısım Amirlikleri yer almaktadır yılından bu yana faaliyet gösteren Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı (JKDB), suç ve suçlunun tespit edilmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Olay yerini teknik ve bilimsel yöntemlerle sistematik olarak incelemek, olay yerinden elde edilecek maddi delilleri usulüne uygun olarak toplamak, ambalajlamak ve laboratuvarlara göndermek; olayın aydınlatılmasında, ilk ve en önemli basamağı oluşturmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının, bu alanda daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yerine getirebilmesi maksadıyla, Olay Yeri İnceleme Timleri teşkil edilmiştir. Olay Yeri İnceleme Timlerinde görev yapan personel tarafından yürütülen olay yeri inceleme faaliyetleri, Delilden Suçluya gidilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. OYİT lerin lojistik ve personel faaliyetlerinin tek bir merkezden koordine edilebilmesi maksadıyla 2014 yılında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü teşkil edilmiştir. Olay yerinden titiz ve bilimsel yöntemlerle toplanan deliller Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda en kısa sürede kriminal laboratuvarlara ulaştırılmaktadır. Adli/idari soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen maddi delilleri bilimsel yöntemlerle incelemek, değerlendirmek ve bilirkişi raporu hazırlamak, kriminal laboratuvarlarının temel görevlerindendir. Ayrıca, yapılan analiz sonucunda tespit edilen bilgilerin ilgili mevzuat kapsamında mukayese kayıtlarını tutmak ve suç ile suçlunun tespitinde, güvenlik kuvvetlerine ve adli birimlere yardımcı olmak görevleri arasındadır. 23

26 JKDB bünyesinde bulunan, Merkez (Ankara), Van, İstanbul ve Aydın (Söke) Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirlikleri, uzmanlık alanlarına giren konularla ilgili adli/idari soruşturma ve kovuşturmalarda; savcılık ve mahkemeler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler, askerî birimler, adli görevlerle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilat birimleri tarafından elde edilen ve ilgili muhakkik, savcı veya hâkimin yazılı oluru alınarak gönderilen bulgu ve delilleri, yapılan inceleme talepleri doğrultusunda değerlendirmekte ve sonucu rapor halinde doğrudan talepte bulunan birime göndermektedir. Kriminal laboratuarlarda yapılan inceleme ve analizler şu şekildedir: - Parmak İzi İnceleme Laboratuvarında; bulgu ve deliller üzerinde ışıksal, fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak görünür hale getirilen parmak ve avuç izleri, öncelikle mağdur ve şüpheli şahısların parmak ve avuç izleri ile mukayese edilmekte, ayrıca Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi yardımı ile veri tabanından sorgulama ve karşılaştırmaları yapılabilmektedir. - Balistik İnceleme Laboratuvarında; olayların aydınlatılmasında yardımcı olabilecek ateşli silah, fişek, kartuş, kovan ve mermi çekirdekleri incelenmekte olup aynı zamanda, mermi ilk hızı ve ateşli silahların tetik çekim kuvvetinin ölçümü, ateşsiz silah incelemeleri ve antika silah incelemeleri de yapılmaktadır. Ayrıca atıldığı silah tespit edilemeyen kovan ve mermi çekirdeklerinin arşiv kayıtları da tutulmaktadır. 24

27 - El Yazısı ve Doküman İnceleme Laboratuvarında; bulgu ve deliller üzerinde el yazısı ve imza incelemeleri, belge incelemesi (Nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi vb.), tahrifat incelemesi (Pul, çek, senet, bono vb.), kalem baskı (Fulaj) izi incelemesi, aldatma kabiliyeti incelemesi, daktilo makinesi incelemesi, bilgisayar yazıcısı ve fotokopi makinesi çıktılarının incelenmesi, banknot ve madeni para incelemesi, mürekkep ve toner incelemesi, damga, mühür ve kaşe incelemeleri yapılmaktadır. - İz İnceleme Laboratuvarında; olayların aydınlatılmasına yardımcı olabilmek maksadıyla, olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi, araç lastik izi, alet izi, ateşli ve ateşsiz silahlar ile şasilerin seri numaralarındaki tahrifatlar, olay yerinde bulunan ve bir bütünün parçası olduğu değerlendirilen bulgu ve deliller (Kablo, far, düğme parçası vb.) üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. 25

28 - Kimyasal İnceleme Laboratuvarında; toprak, metal, boya, kumaş, lif, cam ve plastik gibi delillerin; karşılaştırma analizleri, giysiler üzerinde; atış artığı ve atış mesafesi analizleri, uyuşturucu madde ile toksik madde analizleri, kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde tespitine yönelik analizler ile kan örneklerinde alkol analizleri yapılmaktadır. - Yanıcı ve Patlayıcı Madde İnceleme Laboratuvarında; yangın olaylarına ait bulgu ve deliller üzerinde petrol türevi yangın başlatıcı ve hızlandırıcı maddelerin mukayese analizleri, patlayıcı madde olaylarına ait patlama öncesi veya sonrası olay yerinden elde edilen bulgu ve deliller üzerinde; patlayıcı madde kimyasal analizleri ile zararsız hale getirilen veya imha edilen mühimmat ile el yapımı patlayıcı düzenekleri üzerinde fiziki incelemeler yapılmaktadır. 26

29 - Moleküler Biyolojik İnceleme Laboratuvarında; bulgular üzerinde insanlara ait biyolojik örneklerin tespiti ve niteliklerinin belirlenmesi için inceleme ve değerlendirme yapılmakta, elde edilen biyolojik örnekler üzerinde adli amaçlı DNA analizleri icra edilmektedir. Bunun yanında DNA analizleri vasıtasıyla adli olaylarda babalık, annelik, soy bağı tespiti yapılmakta ve kimliği belirsiz cesetler kimliklendirilmektedir. - Ses İnceleme Laboratuvarında; ses kayıtlarındaki konuşmaların şüpheli şahıs tarafından yapılıp yapılmadığına yönelik olarak konuşmacı tanıma incelemesi, anlaşılması güç konuşmaların anlaşılır hale getirilmesi amacıyla; ses iyileştirmesi, ses kayıtları üzerinde kurgu ve manipülasyon incelemesi ile hasarlı analog medyaların onarımı yapılmaktadır. 27

30 - Görüntü İnceleme Laboratuvarında; görüntü/fotoğraf medyaları üzerinde iyileştirme, yüz karşılaştırma incelemesi, görüntü/fotoğraf karşılaştırma incelemesi, görüntü/fotoğraf kayıtları üzerinde kurgu ve manipülasyon tespiti, analog medya onarımı ile görüntü/fotoğraf içeriğinde yer alan obje veya şahısların boyutlarının hesaplanması ile ilgili analizler yapılmaktadır. - Veri İnceleme Laboratuvarında; sabit disk, USB bellek, CD/DVD, kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu, SIM kart, telsiz, GPS, faks, modem, yazıcı gibi veri depolama özelliğine sahip elektronik medyalar içerisinde bulunan silinmiş olanlar dâhil tüm veriler tespit edilebilmekte ve şifreli verilerin şifrelerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca hasar görmüş elektronik medyalar onarılarak içerisindeki veriler kurtarılmakta ve kredi kartı kopyalama işlemlerinde kullanılan cihazların parolaları tespit edilerek içeriğindeki veriler üzerinde analizler yapılmaktadır. 28

31 - Narkotik Madde Analiz Laboratuvarında; 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği; Uyuşturucu Maddelere Dair Uluslararası 1961 Tek Sözleşmesine istinaden, ülkemiz adına, önemli uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarında yakalanan uyuşturucu maddelerin menşeinin tespit edilmesi amacıyla bilimsel araştırma ve analizleri yapılmaktadır. Ayrıca laboratuvarca, uyuşturucu maddelerle ilgili kriminal laboratuvarlar tarafından düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması durumunda, talep olduğu takdirde, konuya ilişkin görüş bildirilmektedir. Laboratuvara gönderilen başta eroin numuneleri olmak üzere uyuşturucu maddelerin inceleme ve analizleri sonucunda ulusal veri tabanından elde edilen verileri içeren ulusal bir bülten yayınlanmıştır. Ulusal veri tabanından faydalanılarak laboratuarımıza gelen 2013 yılına ait 68 dosyada birbirleriyle irtibat sağlanmıştır. Bu çalışmaları yapabilen tek laboratuvar olarak Uyuşturu ile Mücadele konusunda ülkemize büyük katkılar sağlanmaktadır. 29

32 2014 yılında JKDB ne bağlı Merkez (Ankara), Van, İstanbul ve Aydın (Söke) Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliklerince toplam adet dosya içeriğindeki bulgular üzerinde adet analiz faaliyeti icra edilerek bilirkişi raporu tanzim edilmiştir yılına göre dosya sayısında % 5 lik azalış, analiz sayısında ise % 82 lik bir artış meydana gelmiştir. (Grafik-1) Dosya Sayısı Analiz Sayısı Grafik-1 Kriminal Laboratuvarlarının Dosya-Analiz Sayıları Mukayesesi JKDB tarafından 2014 yılı Yurt İçi Mesleki Gelişim Planı Kapsamında; Olay Yeri İnceleme Temel, OYİ Tekâmül, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Temel, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Tekâmül, Patlama Sonrası OYİ Adli Bilimler-Farkındalık Kursu, Mayın, Mühimmat ve El Yapımı Patlayıcı Tahrip Kursu, Parmak İzi Arşiv Temel Kursu, Bilişim Suçları Kursu, Laboratuvar İhtisas Kursu ve Laboratuvar Teknik Elemanlık kurslarında toplam 402 personele kurs verilmiştir. Bunlar; - OYİ Temel Kursu (İki dönem-58 personel), - OYİ Tekâmül Kursu (Dört dönem-111 personel), - Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Temel Kursu (Bir dönem- 19 personel), - Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Tekâmül Kursu (Bir dönem-13 personel), - Patlama Sonrası OYİ Adli Bilimler-Farkındalık Kursu (Bir dönem-12 personel), - Mayın, Mühimmat ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) Tahrip Kursu (İki dönem-62 personel), - Parmak İzi Arşiv Temel Kursu (Bir dönem-12 personel), - Bilişim Suçları Kursu (İki dönem-40 personel), - Laboratuvar İhtisas Kursu (104 hafta-69 personel), - Laboratuvar Teknik Elemanlık Eğitimi (23 hafta- 6 personel). 30

33 Jandarma Komando birliklerinde görevli tahrip uzmanı ve elemanlarına yönelik, daha önce Jandarma Komando Okul Komutanlığında icra edilmekte olan 6 haftalık Mayın, Mühimmat ve El Yapımı Patlayıcı Tahrip Kursu, 2014 yılından itibaren JKDB sorumluluğunda, 2 haftalık nazari bölümü JKDB de, 4 haftalık uygulamalı bölümü ise JATEM/Hirfanlı (Hirfanli Jandarma Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi) kışlasındaki patlayıcı madde dershanesi ve eğitim alanlarında olacak şekilde, iki dönem halinde icra edilmiş, toplam 62 personele eğitim verilmiştir. Yıllık eğitim direktifi kapsamında; toplam 25 İl Jandarma Komutanlığı (İstanbul, Yozgat, Sivas, Tokat, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Amasya, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya) Olay Yeri İnceleme Timlerine ve Patlayıcı Madde İmha Timlerine yönelik planlanan yerinde eğitim ve kullanılan malzemelerin durum tespiti faaliyeti yedi dönem halinde 15 personel tarafından icra edilmiştir. Ayrıca, İstanbul, Van, Aydın Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliklerine 6 personel tarafından üç dönem halinde yerinde inceleme faaliyeti icra edilmiştir. 31

34 JKDB de görevli toplam 240 personele Merkez Jandarma Laboratuar Amirliğince görevlendirilen personel tarafından dört dönem halinde Doğrudan Soru Yöneltme Eğitimi verilmiştir. Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından icra edilen kurslar kapsamında, toplam 8 kursta personele kriminal faaliyetler ve laboratuvarların imkânları konularında eğitim verilmiş, müteakiben laboratuvarlar gezdirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki ikili askerî ilişkiler kapsamında 15 ülkeden (Tunus, Bangladeş, Ürdün, Hollanda, Kore Cumhuriyeti, Şili, İspanya, İtalya, Cibuti, Kırgızistan, Moğolistan, Gambiya, Nijerya, Kamerun ve Moritanya) toplam 95 askerî personel tarafından laboratuvarlara inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. 32

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Mustafa Kemal ATATÜRK Her

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 29.12.2015 01.03.2017 Görev unvanı 1. Birimlerimizin vermiş olduğu uzmanlık hizmetleri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA 213 YILINDA MEYDANA GELEN AİLE İÇİ ŞİDDET, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUK SUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE İÇİ ŞİDDETLE

Detaylı

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Görev unvanı 1. Birimlerimizin vermiş olduğu uzmanlık hizmetleri hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Detaylı

Ateş Destek C 4 I Sistemleri.

Ateş Destek C 4 I Sistemleri. Ateş Destek C 4 I Sistemleri www.aselsan.com.tr ADOP-2000 Ateş Destek C 4 I Sistemi ATEŞ DESTEK C 4 I SİSTEMLERİ Günümüzün muharebe koşulları, daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler On5yirmi5.com 681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler 681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2017 Cumartesi

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER JANDARMANIN KYŞM FAALİYETLERİ CMK kapsamında adli işlemler 6284 kapsamında işlemler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Mağduru

Detaylı

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1- lık Makamı'na dilekçe 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ ( İlk müracaat ) 2- İki adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri...

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri... İÇİNDEKİLER NARKOTİK SUÇLAR 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME...10 2.1. Afyon ve Türevleri... 10 2.1.1. Afyon...10 2.1.2. Bazmorfin...12 2.1.3. Eroin...13 2.2. Kokain ve Türevleri...

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI

TEBLİĞ 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI 6 Mart 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27161 TEBLİĞ Millî Savunma Bakanlığından: 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR,

Detaylı

SINIFINDA RAKİPSİZ. ejderyalcin.com.tr

SINIFINDA RAKİPSİZ. ejderyalcin.com.tr SINIFINDA RAKİPSİZ Ankara Organize Sanayi Bölgesi Avrupa Hun Caddesi No: 6 06935 Sincan ANKARA / TÜRKİYE t:+90.312.267 05 30 f:+90.312.267 01 55 www.nurolmakina.com.tr NurolMakina ejderyalcin.com.tr OPERASYONEL

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

3. Dönem Eğitim Modülleri

3. Dönem Eğitim Modülleri 3. Dönem Eğitim Modülleri Başlangıç Eğitim Modülleri TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Ders Saati Toplu Yürüyüş Kuralları ve Selamlama, Temel Hijyen Kuralları, Beden

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

Atış Kontrol Sistemleri.

Atış Kontrol Sistemleri. Atış Kontrol Sistemleri www.aselsan.com.tr Topçu Atış Kontrol Sistemleri ATIŞ KONTROL SİSTEMLERİ ASELSAN Topçu Atış Kontrol Sistemleri, kundağı motorlu/çekili obüslerin, havanların ve çok namlulu roket

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Kriminal Polis Laboratuvarları Kampüsü Gölbaşı 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 462 94 77 Faks : 0 312 462 94 29 E-Posta : ankara.kpl@kpl.gov.tr

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

AKINCI PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI AKINCI 12 PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI GÖREVE ÖZGÜ ÖZELLIKLER Çok maksatlı görev yeteneği Mekanize / Zırhlı piyade Keşif Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebeler Piyade müstakil operasyonları Özel operasyonlar

Detaylı

Takdim Planı. Vizyon. EOD'ye Giriş. Kurslar. İmkan ve Kabiliyetler. NATO Akreditasyonu TASNİF DIŞI 3/24

Takdim Planı. Vizyon. EOD'ye Giriş. Kurslar. İmkan ve Kabiliyetler. NATO Akreditasyonu TASNİF DIŞI 3/24 Takdim Planı Vizyon EOD'ye Giriş Kurslar İmkan ve Kabiliyetler NATO Akreditasyonu 3/24 Vizyon Harbi Kazanmak ana olgusunun şekillendirdiği, günümüzün bilimsel değişiminin farkında olarak, ileri teknoloji

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005, Sayısı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Kriminal Daire Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü 06830 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 462 93 00 Faks : 0 312 462 94 29 E-Posta : ankara.kpl@kpl.gov.tr

Detaylı

BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR

BÖLÜMLER VE PROGRAMLAR GİRİŞ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçak/ helikopterleri, SAT/ SAS ve diğer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Kriminal Daire Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü 06830 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 462 93 00 Faks : 0 312 462 94 29 E-Posta : ankara.kpl@kpl.gov.tr

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf astsubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/pertem/ana1.asp

Detaylı

2011 ve SONRASINDA ÖSYM. Prof. Dr. Ali Demir Başkan V.

2011 ve SONRASINDA ÖSYM. Prof. Dr. Ali Demir Başkan V. 2011 ve SONRASINDA ÖSYM Prof. Dr. Ali Demir Başkan V. Kuruluş Amacı, Tarihi Kuruluş Amacı: Ortaöğre)mden yükseköğre)me geçmek durumunda olan öğrencilerin seçilmesi ve yerleş)rilmesini sağlamak amacı ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) TANIM Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrolünü yapan kişidir.

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Türk Deniz Görev Grubu

Türk Deniz Görev Grubu Türk Deniz Görev Grubu Ağustos 2015 1 1 İçindekiler Türk Deniz Görev Grubu... 2 TDGG 2010 Yılı Aktivasyonu... 4 TDGG 2011 Yılı Aktivasyonu... 5 TDGG 2014 Yılı Aktivasyonu... 6 1 Türk Deniz Görev Grubu-TDGG

Detaylı

Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri.

Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri. Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri www.aselsan.com.tr Komuta Kontrol Bilgisayar Haberleşme ve Bilgi Sistemleri Komuta Kontrol Bİlgİsayar Haberleşme Ve Bİlgİ SİstemLERİ Bilgi hakimiyeti,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri www.aselsan.com.tr UZAKTAN KOMUTALI SILAH SISTEMLERI (UKSS) ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalardan biridir. Kara ve deniz platformlarına

Detaylı

AKINCI ZMA PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI

AKINCI ZMA PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI AKINCI ZMA PALETLİ ZIRHLI MUHAREBE ARACI 22 Genel Bakış AKINCI Zırhlı Muharebe Aracı (AKINCI ZMA); 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE

5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE 203 508 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE 203 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL (I) SAYILI CETVEL CUMHURBAŞKANLIĞI T0b Binek

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

DSİ İSG UYGULAMALARI

DSİ İSG UYGULAMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ İSG UYGULAMALARI Şahin KUMBAROĞLU Personel ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı Devlet Su İşleri Genel

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ

T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ T.C. YEġĠLHĠSAR/KAYSERĠ YEġĠLHĠSAR ANADOLU LĠSESĠ ASKERĠ OKULLAR VE POLĠSLĠK HAKKINDA GENEL BĠLGĠ Günümüz Türkiye sinde meslek seçimi bireyin hayatta verdiği en zor kararlardan biri haline gelmiştir. Mesleklerin

Detaylı