Hollanda'da Cami Dernekleri ve Kadinlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hollanda'da Cami Dernekleri ve Kadinlar"

Transkript

1 Diyanet AYLIKDERGI ^ giindem Hollanda'da Cami Dernekleri ve Kadinlar Dr. Zekiye Demir Hollanda'ya, Avrupa Birligi Egitim Programi kapsaminda, bir haftalik Yeti kin ve Mesiek Egitimi konulu gali ma ziyaretine katilmak ijzere gittim. Hollanda; ozgijrluklerin sinirlannin olabildigince sinirsiz oldugu bir ulke. TiJrkiye'den birgok Bati Avrupa ulkesine oldugu gibi, Hollanda'ya da 5ali mak amaci lie go? 1960'li yillarda ba ladi. Ba langigta, misafirlik gibi gidip bir sure kaldiktan sonra donijlecegi du unulmu tu. Ancak yillar gegtikge misafir olarak gidilen ijlkelerde yerle ilip kalindi. Bugiin Almanya'dan sonra Avrupa'da Turk nijfusun en yogun oldugu yer Hollanda'dir. Hollanda'ya, Avrupa Birligi Egitim Programi kapsaminda, bir haftalik Yeti kin ve Mesiek Egitimi konulu gali ma ziyaretine katilmak uzere gittim. Hollanda; ozgijrluklerin sinirlannin olabildigince sinirsiz oldugu bir ulke. Cali ma ziyareti gun boyu yogun gegti. Bazi geceler de tarti5mak igin toplanildi. Toplantidan arta kalan zamanlari ve hafta sonunu Hollanda Diyanet Vakfi'ni, yetkililerini, gorevlilerini, vakfa ait cami dernekleriyle irtibatli kadinlari ve geng kizlari ziyaret ederek gegirdim. TiJrkiye'dekinin aksine, bazi Avrupa ulkelerinde oldugu gibi Hollanda'da cami dernekleri sadece namaz kilinan ibadethanedegil; ayni zamanda birgok ozel-resmi programlann dijzenlendigi toplanti salonunu, marketi, kahvehanesi, bilardo gibi oyun salonlan, Kur'an, din dersleri, bigki diki, bilgisayar vs. gibi kurslarin verildigi derslikleri, gocuklara okul derslerinde yardimci olunan etijt salonlan, hatta kuaforij, berberi ve gijzellik salonunuyla bir kultijr merkezidir. Arahk

2 Diyanet a. a " imdiki nesil ansli" diyor, birinci ku ak Hollanda'da ya ayan Turkler. Birinci ku ak, birakin cuma namazi kilacak mekana sahip olmayi, senede iki defa olan bayram namazi kilacak yere dahi sahip degillermi. Onceleri, gece kulijplerini, kiliseleri kiralayip, ak amdan temizleyip sabah bayram namazi kilarlarmi. Sonralan bakmi lar Turkiye'ye donu kisa vadede gorunmijyor, tekstil fabrikasi, kilise, sinagog, okul, yeter ki dort duvari olsun, geri kalani onlar halletmi len Sonugta bugunkij camiler ortaya gikmi tir; Zaandam Sultan Ahmet, Kocatepe, GiJltepe, Anadolu, Muradiye, Mevlana, Laleli, Fatih, Yunus Emre, Ulu cami... u an Diyanet'le i birligi igerisinde hizmet yijruten 141 cami dernegi var Hollanda'da. Bir hafta iginde yirmiye yakin cami dernegi ile ilgili kadinlar kolu ba - kani veya sorumlusuyla g6ru tum. Bir kismi cami dernegine bagli kadinlar kolu kurmu lar, bir kismi bagimsiz kadin dernekleri. Bir kismi da ayri bir kadin kolu faaliyeti yerine cami dernegi ybnetiminde yer alarak faaliyetlerde bulunmayi tercih etmi ler. Cami dernekleri ile ili kili kadinlar orgutlenmeleri arasinda faaliyet, sorunlara baki ve yapi farkliliklan bulunabilmekte, ama hepsinin amaci ortak; Hollanda'daki Turk kadinlari igin bir eyler yapabilmek, geng neslin mill? ve manevi degerlerden uzakla ip, eriyip gitmesini onlemek. Bu kaygilar, beyaz ya makli teyzeleri, ablalan aktif olarak kadin derneklerinde rol almaya itmi. Turkiye'de kadin derneklerinde pek gormeye ali ik olmadigimiz kadinlar... Yine bu kaygilar geng kizlan da kadin derneklerine gekebilmek igin yontem aramaya itmi. Bunun sonucu bazi derneklerin ba ina yirmili ya lardaki gengler getirilmi, bazilan da yonetime geng kizlan dahil etmi. Cami dernekleri ile ili kili kadinlann neler yaptiklan merak edilebilir, i te bazilan: Kutlu Dogum Haftasi, kandiiler, anneler gunij, kadinlar gijnu, Canakkale Zaferi gibi onemli gun ve geceler igin programlar hazirlamak, Hollanda egitim sisteminde ba anli olmak, hukuki sorunlan ve gozum yollari gibi konferanslar dijzenlemek. Ayrica; sertifika ve ba an belgesi, 2 Nisan eglencesi, gocuklar igin egitim faaliyetleri; resmi dil olan Felemenkge ogrenimi, okul dersleri ile ilgili egitimler, ev odevi kurslari, kisaca dershane faaliyetleri, spor faaliyetleri, diki - eli i-yemek kurslan, folklor gali - malari, tefsir gali malan yapmak. Hollanda toplumuna sicak mesajlar adina paskalya yemegi verenler de var Yukarida sayilan etkinliklerin bir kismi cami di i kurulu lar tarafindan da yapiliyor olabilir Ancak kadinlar en gok cami derneklerine rahat ve guven iginde gidiyorlar. Tabi e ler, babalar da bu rahat ve gijveni hissediyorlan Cami dernekleri ile ili kili kadin orgutlenmeleri arasinda faaliyet, sorunlara baki ve yapi farkliliklan bulunabildigini sbylemi tim. Buna birkagbrnekvereyim: Zaandam Sultan Ahmet Camii Kadinlar cami dernegine bagli olarak orgutlenmi ler. Kadinlar kolu Arahk %<^;^'"

3 I "IT Diyanet ba kani yirmi ya larinda bir geng hanim. Yeni gelmi^ goreve, ne yapmak istediklerini siraliyor: "Kadin kollari deyince pasta borek akia geliyor. Biz egitim uzerinde odaklanmak istiyoruz. Geng kizlarimiza hobi kazandirmak istiyoruz. Hobilerle burada (cami derneginde) hizmet edebilmelerini istiyoruz. Egitim konusunda yardima ihtiyacimiz van Bize kirn oldugumuzu, tarihimizi aniatacak ki iler lazim. Qocuklara gijven vermek istiyoruz. Kendileri ile gurur duysunlar, TiJrkler olarak Hollandalilara ne sagladik, bunlan bilsinler istiyoruz". Rotterdam Giiltepe Camii Kadiniar cami derneginden bagimsiz dernek kurmu lar. Yonetimde yine yirmili ya larda geng bir kadin van Ama uyelerden uzun yillar kadiniar kolunda gali mi tecrubeliler de van Yani ya linin tecrijbesi ile gencin enerjisini birle tirmeye gali mi lan Bagimsiz faaliyet gbsteren bir kadin kurulu u olduklanndan Yerel Yonetimlerden finans yardimi aliyorlan Ancak bu yardimlar (kendi deyimleri ile supsidiler) her konuda alinamiyon Ozellikle sosyo-kijlturel aktiviteler ve entegrasyon ile ilgili gali malarda aliniyon Eindhoven Fatih Camii Hollanda'nin minareli ilk camilerinden. GiJltepe gibi buradaki kadiniar da bagimsiz kadin dernegi kurmu lan Kadinlaria ilgili faaliyetlerini kurduklan komisyonlaria yurutiiyorlar; sosyal, egitim, genglik, din i leri komisyonlan gibi. Sliedirechtle Ulu Camii Kadiniar cami dernegi yonetimde yer aliyorlan Ayn bir kadin kolu kurmami lar, ama dernek faaliyetlerinde kadinlann sesi olmu lar. Hollanda'da bulundugum sure iginde vaize olarak gorev yapan tek bir hoca hanim vardi. Ozel otomobili ile cami cami dola iyordu vaaz igin. Orada yajayan kadiniar bu tijrden dini hizmet istiyorlan Diyorlar ki; "Bizde elif ba'yi ogretecek ki iler van Ama bize vaaz edecek, sorulanmizi cevaplayabilecek, ufkumuzu agacak hocalara ihtiyacimiz van" Hocadan ve ihtiyagtan bahsederken ekiiyorlar: "Camilere gonderilen erkek hocalar geng olmali. Bunun 6yle yaran var: Geng hocanin e i de geng oluyor ve bizimie ilgilenebiliyon Ayrica geng hocanin ya gocugu yoktur, ya da kuguktun Yani ailesini toplayip buraya gelebilin Ailesiyle beraber gelen hocalardan daha gok istifade ediyoruz. Qlunku hocalann kendilerine soramadigimiz sorulanmizi e lerine soruyoruz. Ailesi ile gelemeyen hocadan yeterince istifade edemiyoruz. Hocanin da akli Turkiye'de kaliyor ve bir an once i ini bitirip, Turkiye'ye donmek istiyorlan Ayrica kariyer plani olan hocalar da gondermeyin. 0 da hizmetten gok, ne tur kariyer yapabilirim diye du unuyor." Ardina ekiiyorlar: "Her 5eye ragmen biz anliyiz, gunku bilgi ve yardimla ma agisindan buyuk yerle im yerlerindeki camiler ve cemaatleri avantajli, kiigiik yerle im yerleri bilgiye gok ag." Turk hanimlar Ramazan ve Kutlu Dogum gibi ozel gijnler igin daha gok kisa donemli gorevli istiyorlan His olu turmak kadar olu an hissi de diri ve canli tutmak lazim. Bu tur programlar onlann dini ve mill? hassasiyetlerini diri tutuyon Camilerin kendi cemaatleri igin dijzenledikleri programlann yam sira, gok sik olmasa da, bir araya gelinerek ortak, biiyiik programlar yapmak gerek diyorlar Ya adiklan bir ornekte bu tur faaliyetlerin Arahk

4 II- Hollanda Hollanda'da ya ayan Turk kadinlari ve geng kizlar diine nazaran epey yol kat etml ler, ama kat edecekleri daha gok yollari van Egitim, kultiir, gali ma, din vb. alanlarda ata elikler, mu avirlikler araciligiyla anavatani arkalarinda hissetmek, en azindan yanlannda gormek istiyorlan etkislnl/faydasini g6rmu ler yilinda DiJnya Kadinlar GiiniJ dolayisiyla Rotterdam'da Hollanda Diyanet Vakfina bagli alti caminin kadin kollari Gultepe Camli din gorevlisinin organizes! He bir program duzenlemi. Program ign 1000 ki illk bir salon hazirlanmi. Katilanlarin sayisi ise 1500 ki iyi bulmu. Bu program Hollanda medyasinda yer alip buyuk ses getirmi. Bunun uzerine siyasiler, gazeteciler, yerel yoneticiler cam! derneklerini ziyaret etmi ler isteklerini, beklentilerini sormu lar. Biraz da Hollanda'da cami derneklerine gelen geng kizlardan bahsetmek istiyorum. Bir ak am ya lari on be - yirmi be arasi oldugunu tahmin ettigim on Ik! geng kizia bulu tuk, sohbet ettik. Her eyden once bu genglerde dikkatimi geken ideal eksikligiydi. Gelecekle, i hayati He ilgili gitayi algak tutuyorlardi. Ne olmak istedikleri hakkinda konu uldugunda eczaci asistani, doktor asistani diyorlar da, doktor ya da eczaci demiyorlar. Qocuklar universitede okuma konusunda istekli degil. Bunun iki nedeni olabilir; ula amayacaklanni du unuyorlar ya da bir an once hayata atilmak istiyorlan Buyuk ideallere yonlendirilmeye, giizel prototipleri tanimaya ihtiyaglari var. Kendilerinin bazi Turk genglerinden daha iyi durumda olduklanni du unuyorlar. "Osmanli" dendiginde "o ney" diyen, ya da "peynir markasi" sanan arkada lanmiz var, diyorlar. Kendileri de farkinda; onlara kim olduklanni, tarihierini anlatacak, yol gosterecek rehberlere, TQrklye'yi tanimaya ihtiyaglari var. Cami derneklerinden istekleri var: Oturup sohbet edecekleri, bilardo Diyanet oynayacakiari, film seyredecekleri mekanlar istiyorlan "Ya itimiz Hollandalilar puplara gidiyor, erkek Turk gengleri de cami derneklerinin oyun ve sohbet salonlanndan yararlanabiliyor, bizim igin bu tur mekanlar yok" diyor geng kizlan Camilerde hem ogrenmek hem eglenmek istiyorlan Gbru tugum bu kizlann hemen hepsi aile zoruyla degil, kendi istekleri He geliyorlar camilere. Hollandali yetkililer entegrasyon sorunundan bahsediyorlar, ama bu sorunun ortaya giki inda kendi katkilanni goz ardi ediyorlan Hollanda egitim sisteminin her ne kadar e5itlikgi oldugu soylense de i pek gbrundijgu gibi degil. Hollandalilar buiundukian semtteki okuida Turkler yoguniuktaysa ba ka semte gonderiyorlar gocuklanni. Ya da okul idaresi Hollandalilan bir sinifa topluyon Rotterdam'da liseyi bitirmi bir geng kiz aniatiyor bunlan ve ekiiyor: "Use boyunca sadece bir tane Hollandali sinif arkada im oldu." Tijrkge rahat okuyup anlayacaklari yayin sorunu van Kendilerine yonelik yayinlar istiyorlan Onlar igin hazirlanan yayinlarda, bir bilinmeyenin ba ka bir bilinmeyenle aniatildigini soyluyorlan Kendi durumlari dikkate alinarak hazirlanmi yazili ve gorsel yayina acil ihtiyag hissediliyon Gorunen o ki; Hollanda'da ya ayan Turk kadinlan ve geng kizlar dune nazaran epey yol kat etmi ler, ama kat edecekleri daha gok yollan van Egitim, kciltijr, gali ma, din vb. alanlarda ata5elikler, mu avirlikler araciligiyla anavatani arkalannda hissetmek, en azindan yanlannda gormek istiyorlan Bu saglanabildigi takdirde; Avrupa'da Tijrkiye adina gijglu bir ses, Hollanda gijndeminde de yonlendirilen degil, gundem belirlemede etkin olmalan hayal degil..4s. la C: a. n Aralik

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM

Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini. Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim GÜNDEM GÜNDEM Yaz Kur an Kursları Verimli Bir Yaz Kur an Kursu çin Nitelikli E itim ve Ö retim Nazif YILMAZ* Yaz Kur an Kurslarının, çocuklarımızın Kur an e itimi almaları ve dini bilgilerini ö renmelerinde ayrı

Detaylı

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi,

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi, SAYFA SAYFA 01 01 Haber Yıl: 7 Sayı: 106 1-28 Şubat 2011 6 yıllık mücadelede mutlu son Altındağ Belediyesi nden yine müjdeli haber 09 03 Yabancı bir erkekle evlendiği için kendi vatanı tarafından reddedilen

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 12 - Mart 2015. Zaman En Önemli Maliyettir. Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 12 - Mart 2015. Zaman En Önemli Maliyettir. Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 12 - Mart 2015 Zaman En Önemli Maliyettir Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı Zaman En Önemli Maliyettir BAKER TILLY GÜRELİ, kurulduğu 1984 yılından

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

TÜRKİYE DE ALEVİ OLMAK. Hazırlayanlar Aykan Erdemir, Cahit Korkmaz, Halil Karaçalı, Muharrem Erdem, Theresa Weitzhofer ve Umut Beşpınar

TÜRKİYE DE ALEVİ OLMAK. Hazırlayanlar Aykan Erdemir, Cahit Korkmaz, Halil Karaçalı, Muharrem Erdem, Theresa Weitzhofer ve Umut Beşpınar TÜRKİYE DE ALEVİ OLMAK Hazırlayanlar Aykan Erdemir, Cahit Korkmaz, Halil Karaçalı, Muharrem Erdem, Theresa Weitzhofer ve Umut Beşpınar 2010 Sokullu Mehmet Paşa Caddesi, İğde Sokak, No:24 Dikmen, Ankara

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Panel: Aynı Toprakta Öteki Olmak Eğer sürekli dostluktan bahsetme ihtiyacı hissediyorsanız, bu ortada öyle bir dostluk olmadığı anlamına gelir.

Panel: Aynı Toprakta Öteki Olmak Eğer sürekli dostluktan bahsetme ihtiyacı hissediyorsanız, bu ortada öyle bir dostluk olmadığı anlamına gelir. Panel: Aynı Toprakta Öteki Olmak Eğer sürekli dostluktan bahsetme ihtiyacı hissediyorsanız, bu ortada öyle bir dostluk olmadığı anlamına gelir. Aylin Vartanyan, Arzu Öztürkmen, Ardaşes Margosyan, Vangelis

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir

Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015. www.prusasanat.com. Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü nün kültür hizmetidir www.prusasanat.com Yıl 1 Sayı 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Nisan Mayıs Haziran 2015 PRUSA A B PRUSA Nisan Mayıs Haziran 2015 Künye ve İçindekiler

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Biliniz ki, kalpler ancak Allah ı anmakla mutmain olur! Üniversiteliler Ortadoğu daki değişimleri tartıştı IGMG. HAKKI ÇİFTÇİ ile

Biliniz ki, kalpler ancak Allah ı anmakla mutmain olur! Üniversiteliler Ortadoğu daki değişimleri tartıştı IGMG. HAKKI ÇİFTÇİ ile Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.de 28 Aralık 2012 Sayı 7 Camilerimiz BÖLGELERİMİZDEN HASENE Türk Kültür ve İbadet Derneği nden Fatih e Aşağı Saksonya Uyum Bakanı

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM.

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. Rennan, kamu bankalarıyla özel bankaların ne gibi farkları var? Öncelikle güven farkı oldukça fazla. İnsanlar kamu bankalarına daha çok güveniyor.

Detaylı

KİD BÜLTEN TEMMUZ AĞUSTOS 2013 SAYI : 2

KİD BÜLTEN TEMMUZ AĞUSTOS 2013 SAYI : 2 KİD BÜLTEN TEMMUZ AĞUSTOS 2013 SAYI : 2 Merhaba, Kendimizi yeniden tanıdık, tanımladık şu son zamanlarda. Cesaretimiz sınandı, bağlarımız pekişti; daha özgür daha ferah, daha mutlu günler için adeta kenetlendik

Detaylı

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba.

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. 07KIŞ 2011 SUNUŞ Veda Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. Geçen üç aylık dönemde bahçe yemeği, hazırlık sınıfları ile tanışma toplantısı, üniversitede okuyan genç mezunlarımızla

Detaylı

"Tüm akademik görevlerim sırasında yaptıklarımı bir iş gibi değil, yaşamın. doğal bir akışı olarak değerlendirdim"

Tüm akademik görevlerim sırasında yaptıklarımı bir iş gibi değil, yaşamın. doğal bir akışı olarak değerlendirdim D MEOYATİKOEKlANŞÖR --- Doduş ÜNİvERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ABDULLAH DİNÇKOL İLE SÖYLEŞi: "Tüm akademik görevlerim sırasında yaptıklarımı bir iş gibi değil, yaşamın doğal bir akışı olarak değerlendirdim"

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR PROJESİ TÜRKİYE DE FARKLI OLMAK Din ve Muhafazakarlık Ekseninde Ötekileştirilenler Binnaz Toprak (Proje Sorumlusu) İrfan Bozan Tan Morgül Nedim Şener

Detaylı