RADYOAKTİF MİNERALLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ DAĞILIŞINA UMUMİ BİR BAKIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYOAKTİF MİNERALLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ DAĞILIŞINA UMUMİ BİR BAKIŞ"

Transkript

1 RADYOAKTİF MİNERALLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ DAĞILIŞINA UMUMİ BİR BAKIŞ Dipl. İng. Ö. N. DANIŞMAN Radyoaktif minerallere, Dünya üzerinde hemen hemen her memlekette az veya çok rastlanmaktadır.ancak ti carî kıymeti haiz zuhurlar bakımından aşağıda isimleri verilecek olan memle ketler basta gelmektedir. Bunlar arasın da da en önemlileri Birleşik Amerika, Kanada ve Belçika Kongosu'dur. İlk zamanlar uranyum cevheri ih tiyacının büyük bir kısmı Saksonya, Cornwall ve St. Yoachimsthal'daki ma denlerden elde edilmekte idi. Daha sonra radyoterapi ve diğer maksatlar için Radyum'a olan ihtiyaç artınca Colorado ve Utah'daki Carnoti te zuhurları isletilerek Uranyum (Rad yum) ile Vanadyum istihsal edilmiştir. Nihayet Belçika Kongosunda ve Büyük Ayı Gölü çevresinde 1913 ve 1930 senelerinde gayet zengin Pitch blende madenlerinin keşfi üzerine Car notite madenleri işletmeciliği bazı sarsıntılar geçirmiş ise de bilâhare Uranyumun atom silâhları imalinde ve atom enerjisi istihsalinde de kullanılışı Dünyada revolüsyon yaratacak mahiyet ar zetmiş ve bu yüzden önceleri daha az önemli gibi görünen birçok uranyum yataklarında işletmeler kurulduktan başka yeni yeni keşifler peşinde her memlekette hummalı faaliyetlere geçil miştir. Radyoaktif minerallerden Toryum' un atom enerjisi istihsalinde kullanıl ması denemelerinden Uranyum kadar iyi neticeler alınması halinde atom ener jisi ham madde kaynaklarının birden bire bir kaç misline yükselivereceği da ha bugünden anlaşılmaktadır. Şimdi radyoaktif minerallerin Dün ya üzerinde memleketlere göre yayılışı nı görelim : Bölgeler BİRLEŞİK AMERİKA Utah - Colorado 230 Carnotite Gadolinite Zirkon Potasyum - Uranyum Vanadate Uranyum Tantalo - Colombate, Nadir topraklar v.s. Nadir topraklar silikatları, Toryum, v.s. Nadir topraklar ve Toryum silicate ZrO 2. SiO 2 (Th) YPO 4 (U)

2 Bölgeler Newmexico-Arizona New Hampshire Maine Massachusetts Connecticut North Carolina Petchblende Carnotite Uranite Uranite Autinite Torbernit Petchblende ile birlikte: Malacon Columbite Thorite Uranyum oksit Uranyum oksit Calsiyum - Uranyum phosphate Kurşun - kalsiyum Uranate Calsiyum - uranyum silicate Colombiyumlu nadir topraklar Uranyumlu zirkon silicate Bakır-- Uranyum phosphate Radyoaktif Zirkon (Th) Toryum silicate 231

3 Bölgeler North Carolina devamı Hyrdofergusonite Anerlite Polycrase Zirkon Virginia Pennsylvania New York 232 Hatchettolite x 2 y 2 (O. OH, F)O6 Rogersite Uranotil Phosphuranylite Manganotantalite Zirkon Hatchettolite Gadolinite Uranothorite Thorite Thorite + P 2 O 5 Terkibi "Euxenite" inkine yakın. gibi x=ca + (Na, Fe, Mg, Ce, U) y=ta, Nb (Ti, Th) gibi 3 (UO 2 )O, P 2 O 5. 10H 2 O CePO 4 (ThO 2 ) MnTa 2 O6 Thoryum - Uranyum silicate Thoryum silicate

4 Bölgeler New York devamı Texas Arkansas Georgia New Mexico Arizona Uraconite Nivenite Gadolinite Titanium Floresan Opal U. lu kalsit Metatorbernite Carnotite Gummit Petchblende Uranyum sülfat, bakır ve kalasiyum Nadir toprakları ihtiva eden pitchblende Thoryum ve uranyum ihtiva eder Uraniumlu Torbernit gibi, daha az su ihtiva eder + Carnotite 233

5 Bölgeler South Dakota Oregon Petchblende Uraniumlu Floresan Agat, Kalsedon, Opal Thorium California Wyoming Uraconite Schoepite Floresan Agat ve Opal Schroeckingerite - Uran carbonate (su ihtiva eder) Ideho Brannerite Şamarskite Aeschynite Euxenite Uranyum Titanate Thoryum ile nadir topraklar. Uranyum ile nadir topraklar KANADA Becquerelite Uranyum oksit Betafite Uranyum colombite Carnotite Cuprosklodowskite Uranyum - bakır silikat Curite Uranyum - kurşun oksit Euxenite - polycrase serisi 234

6 Gevherin ismi Lyndolite Gadolinite Kasolite Liebigite Pyrochlore - Microlite serisi Ellsworthite Hatchettolite Thorianite Thorite Thucholite Toddite Uraconite Uranothorite Uranothorianite Petchblende Zeunerite Zippeite Kanada'da son senelerde radyoaktif mineral aramalarına karşı çok büyük alâka uyanmış ve bunun neticesi olarak % 0,-05 den yüksek tenörlü yüzlerce keşif yapılmıştır. Bunlar daha ziyade pegmatitik ve hidrotermal zuhurlar halinde bütün Kanada içine serpilmiş bir halde tezahür etmektedirler. Bu tip madenlerin bulunduğu başlıca eyaletler şunlardır : Saskatchewan, Ontario, Northwest Territories, British Columbia, Yüksek kalsiyum ve Uranyum, Düşük Thoryum tenörü Kursun - Uranyum silicate Calsiyum - Uranyum carbonate Calsiyum - Titano Columbate (U). Yüksek uranyum tenörlü... Uranyumlu hidrokarbon Demir - Uranyum - Tantalo Columbate Toryum oksid (az Uranyumlu) Uranyum - bakır arsenate Uranyum sulfate Quebec. Büyük Ayı gölü civarı petchblende madenleri Gilbert La Bine tarafından gayri meskûn bir arazide uçakla yapılan istikşaflar sırasında keşfedilmiştir. Büyük Ayı Gölü cevherlerinin 6 1/2 tonundan, Belçika Kongosu cevherlerinin lo tonundan, Birleşik Amerika'daki Carnotitlerin ise 128 tonundan bir gram Radyum elde edilebilmektedir. 235

7 Kuzey kutup bölgelerinden Büyük Ayı Gölü civarından başka, Skandinavya ve Sibirya'da uranyum madenlerinin bulunduğu bilinmekte, Güney Kutup bölgesine ait de bazı malûmat derlenmiş bulunmaktadır. Bölgeler Cornwall Bakır ile birlikte : Zippeite İNGİLTERE Yoachimsthal Guarda bölgesi PORTEKİZ Puy de Dome Norveç îsveç FRANSA (malûmat az) İSKANDİNAVYA (malûmat az) Thoryum? Uranyum? RUSYA Türkistan - Altay dağları etekleri - Fergana madeni. 4 Barite damarı Uranyum, Vanadyum ve bakır ihtiva eder, 3 Barite damarı Uranyum ile bakır ihtiva eder, 30 Barite damarı içinde metal cevheri yoktur. 236

8 Bu damarlar takriben 3 km. uzunluğunda bir sistem teşkil ederler. Terkipleri bir hayli karışıktır. Kalsit, kil ile birlikte bilhassa uranovanadatlar, karbonatlar ve bir miktar sulfid ve silikat mevcuttur. Uranovanadatalar kısmen Tyuyamunite've kısmen de terkibi değişen şekilsiz, kahverengi bir cevherden ibaret olup, uranyum muhteviyatına nispetle anormal derecede radyuma maliktirler. Sovyet jeologları bu zuhurun teşekkülünü, derinlerden yükselen ve bu arada şeyl altındaki cevherleri beraberinde sürükleyerek daha yükseklere ve bilhassa mağaralarla sair boşlukların duvarları boyunca tekrar yığan "Vadose" sularına etmektedirler. Rusya'da Fergana madeninden gayri ticarî kıymeti haiz yeni zuhurlar bulunup bulunmadığı hakkında malûmat noksandır. Yalnız isveç'in doğusunda Kareli'de birçok pegmatitlerde uraninit bulunmuş ise de bunlar tıpkı Kanada ve Birleşik Amerika'dakiler gibi dağınık olup fazla ehemmiyet taşımamaktadır. Bundan başka Tyuya-Muyun'da zuhur eden uranyum filizi Tyuyamunittir. Bu madenin tunç devrinden beri işlediği, bir zamanlar Çinlilerin de bu madenlerden bakır çıkardıkları sanılmaktadır. Orta Asya'da Ucta bölgesinde Radyum ve Mesothoryum ihtiva eden membalara rastlanmıştır. Tabiî memba sularından radyoaktif maddelerin istihraç edildiği yegâne mahal burasıdır. Ayrıca Yenesei nehri bölgesindeki altın madenleri sahasında tezahürleri mevcuttur. Bölgeler Rajputana HİNDİSTAN Uranyum Ocher benziyor Travancore Thoryum Okuma - Ohari utunite JAPONYA Dogo - lyo, Lezaka, Iwasiro, Kinosaki, Tazıma, Uosina, Idu, Johsina... v.s. Radyoaktif kaplıcalar Naegite Zirkon, Nadir topraklar + U ve Th. oksit. Hatchettolite 237

9 ÇİN Bölgeler Sinkiang fiunan Kangsu Kiangsi Güney Mançurya Uranyum zuhurları Cevherin cinsi Minas Gerais BREZİLYA Annerodite Polycrase gibi AVUSTRALYA Güney Avustralya Batı Avustralya Mackintoshite Thorogummite Pilbarite Euxenite Orangit + (UO 2 ) Uranyum ve Nadir topraklar Transval - Messina GÜNEY AFRiKA 238

10 Bölgeler Luiswishi Chinkolobwe Curite Kasolite BELÇİKA KONGOSU Cevherin cinsi Euxenite Betafite TANGANIKA MADAGASKAR 239

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR HABERLER: DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR Malûm olduğu üzere Marshall yardımı 1952 Haziranında sona erecekti. Bu sebepten Marshall yardımı idare merkezi 1952 başında lağvedilmiş yerine mütekabil emniyet ve

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri'nde :

Amerika Birleşik Devletleri'nde : Alaska'da: 1949'un Alaska'da uranyum senesi olacağı tahmin edilmektedir. AEC nin büyük bir u- ranyum damarı bulana 10.000 dolarlık bir mükâfat vaadetmesi üzerine, Alaska Prospektörleri altın aramaktan

Detaylı

Almanya: Amerika: istihsali:

Almanya: Amerika: istihsali: Almanya: Kömürden mayi mahrukat istihsali: Ren - Westfalya kömür sendikasının son kararına göre Dortmund civarında müşterek sermaye ile büyük bir mikyasta kömürden motor yağları istihsal fabrikası tesis

Detaylı

İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI

İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI YERALTI ENERJi Muammer ÇETİNÇELİK Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Bu yazıda, İspanya'nın başlıca maden cevheri havzaları ile rezervleri ve üretim

Detaylı

Tuz : Pazar Durumu. İbrahim KALÜOĞLU * GülteWn USLU **

Tuz : Pazar Durumu. İbrahim KALÜOĞLU * GülteWn USLU ** Tuz : Pazar Durumu İbrahim KALÜOĞLU * GülteWn USLU ** ÖNSÖZ : Bu çalışma tuzun Türkiye'de ve dünyadaki mevcut pazar durumunu yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Dünva tuz tüketiminin son bes vıl içinde

Detaylı

FELDSPATLARIN STANDARDİZASYONU VE SERAMİK SANAYİİNDEKİ EHEMMİYETİ. Na AI Si 3

FELDSPATLARIN STANDARDİZASYONU VE SERAMİK SANAYİİNDEKİ EHEMMİYETİ. Na AI Si 3 FELDSPATLARIN STANDARDİZASYONU VE SERAMİK SANAYİİNDEKİ EHEMMİYETİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Son yıllarda süratle inkişaf etmekte olan seramik sanayiimizin mühim bir ham maddesini teşkil eden

Detaylı

AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+)

AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+) 564 AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+) Yakın, çağların tarihi, madenciliğin daima geri kaimış milletlerin, gelişmesinde büyük bir rol oynadığını ispat etmiştir. Avustralya' kıt'ası, A: B. D. lerin batısı, Kanadanın

Detaylı

Dünya Enerji kaynakları Arasında Kömürün Yeri

Dünya Enerji kaynakları Arasında Kömürün Yeri ceğini ve yeni enerji kaynaklarından yararlanma olanaklarını, son yılların en canlı konusu haline getirmiştir. Ancak bu durum, insanoğlunun varolduğu gündenberi süregelen bitmez kavganda, yani enerji savaşında

Detaylı

DÜNYA PETROL İHTİYACININ TEMİNİ

DÜNYA PETROL İHTİYACININ TEMİNİ DOKÜMANTASYON DÜNYA PETROL İHTİYACININ TEMİNİ Derleyen : Dipl-ing. Mahmut R. MUTUK Petrol mahsullerinin % 90 ı bugün kuvvet, ısı ve ışık istihsalinde kullanılmaktadır. Dünya enerji ihtiyacının emniyet

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

Dünya Bakır Ticareti. Yazan : Sadreddin ENVER

Dünya Bakır Ticareti. Yazan : Sadreddin ENVER Dünya Bakır Ticareti Yazan : Sadreddin ENVER "Dünya Bakır Ticareti" mevzuunu seçimde iki âmil vardır. Biri, ilk insanın karşılaştığı ilk cevherin bakır olması, diğeri de, enternasyonal madencilikte bakır

Detaylı

DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİYEL KALKINMASINDAKİ YERİ*

DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİYEL KALKINMASINDAKİ YERİ* DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİYEL KALKINMASINDAKİ YERİ* Ruhi ÖZDOĞAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ İktisatçılar, dünya ekonomilerini, ülkelerin refah seviyelerine göre

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Asım GÖKTEPELİ (*) Bakır metalinin, fizikî ve kimyevî özelliklerinden dolayı bugün çok geniş bir kullanılma alanı mevcuttur ve gün geçtikçe de bakır tüketimi büyük bir

Detaylı

Türkiye: Kömür yakan vesait ve teshin aletleri

Türkiye: Kömür yakan vesait ve teshin aletleri Türkiye: İktisat Vekilimizin Maden tetkikleri İktisat Vekili Bay Celâl Bayar, Temmuz ayında Balya ve Kütahyada simli kurşun ve linyit madenlerinde bir tetkik seyahati yapmıştır. Sayın vekil, 28 Temmuzda,

Detaylı

1940' da Dünya Madenciliği.

1940' da Dünya Madenciliği. 1940' da Dünya Madenciliği. UMUMÎ VAZİYET: Bütün dünyayı sarmak tehlikesini gösteren Avrupa harbinin 19-uncu ayındayız. 1940 senesinin sonlarına doğru eski dünya -yani Avrupa- ile yeni dünya tesmiye olunan

Detaylı

HABERLER: 244 Madencilik. Uyacaktır. Japonların (Nippon Mining Co. Ltd.) Firması, sermayenin % 85 ini taahüt etmiştir.

HABERLER: 244 Madencilik. Uyacaktır. Japonların (Nippon Mining Co. Ltd.) Firması, sermayenin % 85 ini taahüt etmiştir. 244 Madencilik HABERLER: YURT DIŞI : JEOLOJİ : Jepon jeologlarının araştırmaları : Japon jeologları, Sovyetler Birliği'nde şimdiye kadar işlenmemiş basa yeraltı servetlerinin bir süreden beri değerlendirilmeye

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

Tungsten Araştırması *

Tungsten Araştırması * Tungsten Araştırması * Yazan : Y.D. KİTAİSKY Çeviren : Aydın KESKİN (**) Tungstenin özellikleri ve Kullanılışı : Kimyaca saf tungsten (W) ateşe dayanıklı gümüş beyazı bir metaldir. Kimyevi olarak hayli

Detaylı

I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ

I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ Derleyen: Mahmut R. MUTUK Enternasyonal kömür ekonomisinin en çok dikkate değer olaylarından biri I. ci Cihan harbinden beri Büyük Britanya'nın Dünya

Detaylı

Dördüncü savımız çıkarken 3. Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4

Dördüncü savımız çıkarken 3. Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Neşir Organı İÇİNDEKİLER Dördüncü savımız çıkarken 3 Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4 Şehir havasının kirlenmesi ve

Detaylı

DÜNYA PETROL HABERLERİ

DÜNYA PETROL HABERLERİ DÜNYA PETROL HABERLERİ TÜRKİYE'DE PETROL ARAMALARI: ' Petrol şubesi müdürlüğünden verilen malûmata göre: Türkiyede petrol arama işinin ciddî surette ele alınması 1933 de teşekkül eden petrol arama ve işletme

Detaylı

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA ABD ÜLKE RAPORU Ebru GÜLSOY Esma KOCA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi 2012 İÇİNDEKİLER ÜLKE PROFİLİ 3 TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Üyesi

Detaylı

MADENCİLİKTE ÖNEMLİ BAZI ÜLKELERDE MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

MADENCİLİKTE ÖNEMLİ BAZI ÜLKELERDE MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT MADENCİLİKTE ÖNEMLİ BAZI ÜLKELERDE MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Madenciler Derneği nin Armağanıdır Madencilikte Önemli Bazı Ülkelerde Maden Hukuku ile İlgili Mevzuat MELİH TURHAN Maden Y. Mühendisi

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2629 - ÖİK: 640 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU METAL MADENLER ALT KOMİSYONU DİĞER METAL MADENLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU - ANTİMUAN - TUNGSTEN - NİKEL -

Detaylı

1934 dünya altın istihsali 843.680 Kg. a kadar yükselmiştir. Bu rakam, rekor teşkil etmiş olan 1932 senesinin 752.985 Kg.

1934 dünya altın istihsali 843.680 Kg. a kadar yükselmiştir. Bu rakam, rekor teşkil etmiş olan 1932 senesinin 752.985 Kg. 1934 dünya altın istihsali 843.680 Kg. a kadar yükselmiştir. Bu rakam, rekor teşkil etmiş olan 1932 senesinin 752.985 Kg. tutan istihsalini geçmiştir. Altın istihsal eden memleketler arasında 1934 senesinde

Detaylı

MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI

MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI 1. Güneşten büyük beş adet yıldız; Evrende bilinen en büyük yıldızlardan biri VY Canis Majoris 2100M güneş Eta Carinae VV Cephei 1900 KY Cygni 1500 K Sagitarii 1400 2.

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER Kemal LOKMAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Memleketimizde petrol aramak maksadıyle yapılan jeolojik etütler hakkında rapor yazanları

Detaylı

Bor Mineralleri ve Tabiatta Bulunuşu

Bor Mineralleri ve Tabiatta Bulunuşu BOR NEDİR? O BOR MİNERALLERİ VE TABİATTA BULUNUŞU # BOR ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİSİ BOR ÜRÜNLERİNİN KULLANIM SAHALARI «TÜRKİYE'NİN, DÜNYA REZERVLERİ VE PAZARLARINDAKİ YERİ Giriş: "Bor nedir?" başlıği altında

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ

NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ Coğrafi Bilimler Dergisi, 2003, 1(2), 25-39 NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ Nuclear energy and reality of nuclear energy in Turkey in the light of discussions Kadir

Detaylı