JAPONYA NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JAPONYA NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI"

Transkript

1 910 JAPONYA NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI Yasemin Diril * Orta Asya bölgesi, Sovyetler Birliği''nin dağılmasından sonra Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte daha fazla uluslararası ilgiyi çekmeye başlamıştır. Afganistan''ın işgali ve Amerika Birleşik Devletleri''nin ''küresel terörle mücadele'' kampanyası Orta Asya''nın Ortadoğu bölgesinin bir uzantısı olduğu izlenimini arttırmıştır. Orta Asya devletlerinin stratejik önemi, özellikle, çeşitli yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olması geleceğin enerji piyasası için son derece zengin kaynaklara sahip olmasından gelir. Bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya devletlerinin bu anlamda bir cazibe merkezi halini aldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı da Orta Asya coğrafyası ile ilgilenen gerek ABD ve AB gibi batılı güçler gerekse Çin ve Rusya, bu bölgede, büyük bir güç mücadelesi ortaya koyup çok kutuplu olması beklenen dünyanın etkili bir parçası olma mücadelesi vermektedir. Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığına kavuşmasının hemen ardından Orta Asya ülkeleri, ulusal ekonomilerini geliştirme, kalkınma ve dünya ekonomisine uyum ve bütünleşme olarak bilinen bir entegrasyon süreci içine girmiştir. Özellikle yirminci yüzyılın 90'lı yıllarından itibaren bölgede ekonomik işbirliği, uyum ve bütünleşme ile ilgili girişimlerin artırılarak daha da geliştirilmesine yönelik yöntemler aranmaya başlanmıştır. Bu süreç, devletlerin sınır komşuları ile ekonomik ilişkiler kurmasına artan ihtiyaç dinamiği olarak da tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle Orta Asya devletleri siyasi ve ekonomik reformlarını gerçekleştirmede ve dünyanın geri kalanıyla bütünleşme sürecini başarıyla tamamlamada büyük desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu bağlamda Japonya özellikle 1990ların başlarından itibaren bölgeyle yakından ilgilenmiş ve bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu desteği önemli ölçüde sağlamıştır. Japonya nın Orta Asya ya yönelik izlediği politikalarını ve bölgede başlattığı faaliyetleri konu alan bu çalışmada, Japonya nın bölge adına geliştirdiği stratejilerin ve bölgeye karşı izlediği diplomatik yaklaşımın netleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Japonya nın Batı ve Orta Asya ya karşı izlediği enerji stratejisi ve Japonya nın bölgedeki enerji çıkarları konusu ve 1991 sonrasında Orta Asya ile ilgili önceliklerinin ve hedeflerinin neler olduğu değerlendirilecektir. Japonya nın Orta Asya ya yönelik hedeflerini ve faaliyetlerini dört bölümde inceleyebiliriz öncesi dönem Orta Asya ve Japonya; Japonya nın Orta Asya ya ilk girişi ( ); Hashimoto nun Avrasya diplomasisi İpek Yolu diplomasisinin bir uzantısı ( ); Orta Asya Artı Japonya girişimi (2004 den günümüze ) 1990 öncesi dönem Japonyası, Orta Asya konusunda çok bilgi sahibi değildi. Orta Asya nın Sovyet rejimi ve Rusya nın imajı nedeniyle bölgeyi Japonların gözünde daha uzak bir yer haline getirmişti. Japonlar, SSCB hakkında olumlu şeyler düşünmedikleri için Orta Asya yı da SSCB nin arka bahçesi olarak görmekteydiler. * Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

2 911 Sovyetler birliği nin 1991 de dağılmasından sonra, Orta Asya da hızla ABD elçilikleri kurulmaya başlandığında Japonya bu konuda da oldukça yavaş davranmıştı. Orta Asya da Kazakistan ve Özbekistan da ilk elçiliklerini kurması 1993 te gerçekleşti. Bu durum Japonya nın dünyanın bu bölgesine ilgisinin ne kadar az olduğunu göstermekle birlikte aynı zamanda kendi bürokratik sistemlerinin ne kadar kuralcı olduğunu da ispatlamaktaydı. Çünkü yeni bir elçilik açmak için başka bir yerde kurulan elçiliğin kapatılması gerekmekteydi. Öte yandan yeni elçilikler açılmış olsa bile bu elçilikler yeterli personel veya bütçe desteği almakta sıkıntı çekmekteydi Japonya nın Orta Asya ya ilk girişi ( ) Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla Japonya Sovyet sonrası özellikle Rusya da yeni kurulan bağımsız devletlerle ilgilenme fırsatı yakalamıştır. Japonya Kuzey Sınırlarındaki (Kuril Adaları) uzun süreli sınır anlaşmazlığını çözmeyi umut ederken aynı zamanda Rusya nın Uzak Doğusunun sahip olduğu sınırsız enerji kaynaklarının da Japonya nın enerji çeşitliliği stratejisine uygun bir bölge olduğunu fark etmesini sağlamıştır. Ancak sınır anlaşmazlığı konusunda sıkıntı devam etmektedir ve Japonya bu nedenle ilgisini bu sorunlu alandan Orta Asya da yeni kurulan devletlere doğru kaydırmayı daha uygun bulmuştur Japonya nın bölgeyle ilgilenmeye başlanmasında etkili olan diğer bir neden ise Japonya Rusya nın bir türlü gelişmeyen Uzak Doğu bölgelerine rağmen enerji zengini Orta Asya ülkelerinin yani Türkmenistan ve Kazakistan ın önceden de Japonya nın ihracatçısı durumunda olmasıydı. Japonya Uluslar arası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Japonya nın enerji ithalat kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla doğal gazın kullanımını petrole göre daha temiz olması açısından uygun bulduğunu açıklamıştı Böylece Çin üzerinden Orta Asya dan Japonya ya petrol ve boru hattı oluşturma fikri ortaya çıktı ve Orta Asya ülkeleriyle daha yakından ilgilenmesine neden oldu. Uluslararası düzeyde Japonya yeni Orta Asya cumhuriyetlerinin hassasiyetlerini gördü ve İslamcı fundamentalist tehdide karşı yeni cumhuriyetleri korumak istedi. Diğer bir sebep belki de II. Dünya Savaşı sırasında savaş esiri olarak alınan Japonların Orta Asya ya getirilmeleri olabilir ların başında Japonya, ABD ve AB nin Doğu Avrupa ve Rusya da bir takım faaliyetler içinde olduğunun farkındaydı Bu nedenle kendini uluslar arası arenadan soyutlamak yerine ABD ve Avrupa nın Doğu Avrupa ve Rusya diplomasisine karşı bölgede bir denge oluşturmak istemiş özellikle Rusya ve Çin ile olan ilişkileri üzerinde bu oluşumun olumsuz etkilerini en aza indirmek için harekete geçmişti. Bu şekilde Japonya Avrasya ve Orta Asya da kendine özel diplomatik bir rol alma fırsatı yakalamıştı lı yılların ilk yarısında Orta Asya ülkeleri dışında Kırgızistan Japon hükümetinin en çok dikkatini çeken ülke durumundaydı. Başkan Asker Akayev o sırada genellikle Japon 1123 Kawato Akio, What is Japan up to in Central Asia?, Japan s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead, Central Asia Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Clayton Jones, Japan Diverts Aid to Central Asia in Bid for Strategic Edge, Christian Science Monitor, 20 Ekim 1992, s Mehmet Öğütçü, Eurasian Energy Prospects and Politics Cemoti 19(Janvier Juin 1995): 23, (September 16, 2005) Aleksei Volosevich, Eight hundred and seventeen Japanese, WWII POWs, are interred in Uzbekistan, Ferghan.ru, 28 Ağustos 2006, article.php?id=1571 (1 Eylül 2007) Reinhard Drifte, Japan s Eurasian diplomacy: power politics, resource diplomacy or romanticism, ed. Shirin Akiner, The Caspian: Politics energy and security, London and New York: RoutledgeCurzon, 2004, ss

3 912 yetkilileri tarafından en reform yanlısı lider olarak kabul görmekteydi. Kırgız ekonomisi küçük olduğu için Japonya nın yardımı bu ülke için çok etkili olabileceği düşünülmekteydi. Hatta Japon Dışişleri Bakanı tarafından ilk ziyaret edilen Orta Asya ülkesi Kırgızistan dı. Ziyaret 1992 de gerçekleşti Ancak küçük bir ekonomiye sahip olan Kırgız Hükümeti, büyük yardım projelerini uygulayabilmek açısından yeterince hazır olmadığı için sonuçta Japon Hükümeti önceliği Orta Asya nın en kalabalık nüfusuna sahip Kazakistan ve Özbekistan a verdi. Kazakistan geniş petrol rezervlerinden dolayı önemli olduğu kadar Özbekistan da Avrasya nın merkezinde jeopolitik olarak hayati bir önem taşımaktadır. Eğer bu ülkede istikrar sağlanamazsa bu durum Avrasya nın doğu tarafında güç dengesini bozacağından kesinlikle diğer ülkeleri de etkileyecektir te Japonya ilk para yardımını Kazakistan ve Özbekistan a yaparak bu ülkelerin kendi iletişim sistemlerini geliştirmelerini sağlamıştır Japon politikacılarının ve yetkililerinin de Orta Asya ya yaklaşımları etkili olmuştur. Örneğin Japon Büyükelçisi H.E. Magosaki Ukeru nun kişisel çabaları sayesinde Maliye Bakanlığı görevlileri özellikle Özbekistan ile ilgilenmişti. Bu dönemde Özbekistan jeopolitik açıdan Çin ve Rusya arasında yer alması ve Doğu Avrasya da güç dengesi ve istikrarın sağlanmasında çok önemli olarak kabul ediliyordu. Eğer Japonya bu ülkeye ciddi bir adım atmış olsaydı Japonya açısından da iyi bir diplomatik açılım gerçekleşmiş olacaktı te Özbek Başkanı Islam Kerimov Japonya ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi de Japonya Özbekistan a 500 milyon ABD doları yardım gönderdi. Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev bir ay sonra yani Nisan 1994 te Japonya ya bir gezi düzenledi. Ancak zengin petrol kaynaklarına sahip olan Kazakistan Japonlar tarafından daha dik kafalı olarak göründü. Özbekler Japonları her zaman daha samimi karşılamışlardı Mayısında Japon Dışişleri Bakanı Watanabe Michio Orta Asya yı ziyaret etti ve Japonya nın bölgeye yardım programı çerçevesinde gerekli desteğin verileceğini söyledi. Bu ülkeler Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankasının üyeleri olmasına rağmen Japonya bu ülkeler için Asya Kalkınma Bankası tarafından da kabul edilmesini sağladı. Böylece Orta Asya Cumhuriyetleri her iki bankadan da kredi temin edebilecekti. İş çevreleri açısından da Japon şirketler büyük ölçekte ortak riskleri güvence altına almanın yollarını araştırdı. Örneğin 1992 de Mitsubishi Co., Çin in batısındaki Tarım Havzasındaki petrol alanlarını Türkmenistan dan Kazakistan üzerinden taşımak için gereken 7000 km lik boru hattının inşa edilmesi için bir fizibilite çalışması başlatma planı yapmıştı İlk çalışmalar Exxon nun Esso Çin ünitesi ve Çin Milli Petrol şirketi tarafından başlatıldı de Japonya Milli Gaz şirketi benzer şekilde Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan da bir fizibilite çalışması başlatacağını bildirmişti de Mitsubishi, Exxon ve Çin Milli Petrol Co. Birlikte Çin ve Güney Kore yi geçen Tarım Havası yoluyla Türkmenistan ı Japonya ya bağlayan bir gaz 1128 Kawato Akio,a.g.m Kawato Akio, a.g.m Kawato Akio, a.g.m Mitsubishi to Study Gas Pipeline for Central Asia, Yomiuri News Service, December 28, 1992, p Jonathan Standing & Steve Stroth, Exxon, Others to Study Asian Pipeline Project, The Houston Chronicle, August 23, 1995, p Japan Seeks Output of Oil, Gas in Central Asia States, The Daily Yomiuri, March 31, 1993, p. 6.

4 913 boru hattı inşa etme çalışması başlatacağına dair rapor sunmuştu. Bu proje Enerji İpek Yolu Projesi olarak bilinmektedir Bu enerji boru hatları sayesinde Japonya, Soğuk savaş sonrası Çin ile işbirliği kurma fırsatı yakalayarak Rusya ya karşı bir denge oluşturabilecekti. Diğer bir deyişle Japonya Çin e karşı şeffaf ve işbirlikçi bir tutum sergileyerek bölgede Çin i ciddi bir ortak olduğunu göstermek istemekteydi döneminde ise 1997 de İpek Yolu Diplomasisi nin açıklanmasıyla Japonya, Orta Asya ile ikinci kez ilgilenmeye başlamıştı de Japon diplomatlar Kafkasların ve Orta Asya nın jeopolitik önemini fark etmişlerdi ve Japonya bu bölgedeki boşluğu doldurmada arka planda kalmamalıydı. Japonya nın Rusya, Çin ve Ortadoğu karşısında uygulayacağı politikadan faydalanabilirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Okyanus İşleri Dairesi, İpek Yolu Diplomasisi nin bir uzantısı olan Avrasya diplomasisini uygulamaya koydu Temmuzunda Başbakan Hashimoto Ryutaro ya sunulan Avrasya diplomasisi siyasi diyalog, ekonomik işbirliği, demokratikleşme ve güvenlik konularını içermekteydi Japonya, Orta Asya nın modernleşme sürecinde yaşadığı en önemli sorunun demokratikleşme olduğunu savunmaktadır ve bu konuda bölgenin bir an önce ilerleme kaydetmesi gerektiğine inanmaktadır. Aynı zamanda demokratikleşme siyasi değişim sürecinin ve ardından gelişme stratejilerinin bir parçası olarak bölgede iyice telkin edilmelidir. Demokratik değerler dışarıdan bölgeye dayatılmamalı veya dışarıdan doğrudan alınmamalıdır. Japonya ya göre Orta Asyalı liderler bu konuda kandırılarak ikna edilmeye çalışılmamalıdır. Japonya bu konuda bölgeye daha fazla yardımcı olabilir aslında ama aynı zamanda dış güçlerin müdahalesinin de bir sınırı olması gerektiğine inanmaktadır. Japonya nın İpek Yolu Diplomasisi Kafkaslar ve Orta Asya daki ülkeler tarafından oldukça övülmekteydi. Bu ülkeler Japonya nın sadece Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) tarafından verilen desteklerini değil bölgeye yapacağı siyasi müdahalesini de onaylıyorlardı. Bu sayede bölgenin Rusya veya ABD ye bağımlılıkları azalacaktı. Ancak 1998 de Hashimoto Liberal Demokrat Partisinin seçimlerde yenilmesi üzerine Başbakanlıktan çekilmek zorunda kaldı. Tam bu sırada ülkenin dış politika gündeminde İpek Yolu diplomasisi nin uygulanması konusu da yer alıyordu. Ancak hükümet değişikliği bu sürecin başlamasını engellemese de yavaşlamasına neden oldu. Japonya, Asyalı bir devlet olarak bölgede daha aktif bir rol oynamak ve uluslar arası güvenlik kapsamında Orta Asya nın büyüyen stratejik önemini iyice kavramış bulunmaktaydı. Aslında Japonya ve Orta Asya devletleri arasındaki ilişkiler oldukça sıcaktı fakat sadece özellikle enerji sektöründe ticari ilişkiler kısmen sınırlıydı de Japon siyasi liderler ve diplomatlar, bölgede istikrarlı bir düzen kurmak için Rusya ile de mevcut ilişkilerini geliştirmek zorunda olduklarını anladılar. Çünkü Çin in yükselişi Asya da güç dengesini değiştirmeye başlamıştı Christopher Len, Understanding Japan s Central Asian Engagement, Japan s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead, Central Asia Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Kawato Akio, a.g.m Uyama Tomohiko, Japan s Diplomacy towards Central Asia in the Context of Japan s Asian

5 den beri Orta Asya bölgesi ve çevresinde büyük değişiklikler olmaktaydı. Örneğin Çin ve Rusya 2001 de kurdukları Şangay İşbirliği Örgütü ile bölgede büyük ilerleme kaydetmişlerdi. Bunun dışında Rusya, Orta Asya nın eski sahibi olarak bölgede kendini yeniden kabul ettirmek için fırsat kollamaktaydı. Çin ise bölgeyle olan güvenlik, siyasi ve ekonomik bağlantılarını hızla artırmanın yollarını arıyordu. Bu arada Afganistan savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine girmişti. Orta Asya nın istikrarı Afganistan ın durumuyla yakından ilgilidir. Japonya ise 2004 Ağustos unda Orta Asya Artı Japonya Girişimi nin başlatılması ile bölgeyle ilgilendiğini göstermiş olacaktı. Öte yandan Türkmenistan, büyük doğal gaz reservlerinden dolayı ilk zamanlardan beri Japon iş çevrelerinin dikkatini çekmektedir. Ancak ilişkiler çok yavaş ilerlemekteydi çünkü Japonya nın bu ülkede bir elçiliği yoktu. Japonya, ilk resmi irtibat bürosunu Aşkabat ta 2005 te açtı. Tacikistan da savaşın bitmesine doğru Japonya bu ülkede savaş sonrası yerleşim ve ekonomik gelişim konularına ilgi gösterdi. Ancak Japonya nın Tacikistan daki varlığı 2002 de bir irtibat bürosu açınca kalıcı hale geldi Mayısında Dışişleri Bakanı Komura Masahiko Özbekistan ı ziyaret etti de Tacikistan da ve 2003 de Kırgızistan da İrtibat büroları açıldı.japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı 1999 da Taşkent te 2000 de Kırgızistan da kendi bürolarını açtı ve bu ülkelerin gelişimlerini ve reformlarını aktif şekilde desteklemeye başladı. VIP ziyaretleri azaldı ama Japonya nın Orta Asya daki adımları büyüdü. Japonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ın bir numaralı donörü oldu de Tokyo da Tacikistan için donörlerin Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi Japonya nın küresel ekonomik yardımlarını iki kategoride inceleyebiliriz. İlki uzun vadeli düşük faizli ve üçüncü dünya ülkelerine verilen yen loan denilen krediler, diğeri hibe ve teknik destek Krediler genellikle alt yapının oluşturulması için kullanılmaktadır. Japonya nın Orta Asya ya verdiği yen kredilerinin toplam miktarı şimdiye kadar 2 milyar ABD dolardır, hibe yardımı oldukça azdır, toplan 600 milyon ABD dolarıdır. Toplamda 260 milyon ABD doları ise teknik yardım için verilmiştir Japonya kredilerin bölge insanı için önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle kredi desteği alan hükümet uygulayacağı projelerin tercihinde daha hassas olmalı ve bu projeleri uygulama noktasında daha disiplinli davranmalıdır. Japonya bu krediler sayesinde Orta Asya da çok sayıda alt yapı çalışmasını hayata geçirebilmektedir: Yollar, havaalanı modernizasyonu, demiryolları, optik fiber hatları, köprüler, güç istasyonları, meslek okulları Özbekistan da 60 dan fazla meslek okulu bulunmaktadır Astana da su kaynağı ve kanalizasyon sistem gibi. Alınan kredilerle gerçekleştirilen projeler sayesinde Orta Asya nın dış dünya ile - yol, demiryolu ve telefon hattı ve havaalanı modernizasyonu konularında- iyi bağlantılar kurması sağlanmaktadır. Öte yandan Japonya nın resmi gelişim yardımı konusunda bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Örneğin öncelikle bu yardımlar güvenlik nedeniyle çok titizlikle dağıtılmakta Diplomacy and Japan-U.S. Relations, Japan s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead, Central Asia Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Kawato Akio, a.g.m Kawato Akio, a.g.m.

6 915 bu nedenle süreç yavaş ilerlemektedir. İkincisi yardım parasının büyük bir kısmı Japonlar tarafından bakım masrafı ve hizmeti olarak veya üçüncü ülke danışmanlığı için kullanılmaktadır. Ayrıca yardımda bulunan Batılı ülkelerin de benzer sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Dahası Japonya nın toplam ODA bütçesi, Japonya nın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ve medyanın paranın boşuna harcanmasına yönelik eleştirileri yüzünden sürekli olarak kesintiye uğramaktadır. Çin de Orta Asya ülkelerine kredi desteği vermeye başladı. IMF ve Dünya Bankası Orta Asya hükümetlerinin kabul ettiği dış kaynaklı kredilere katı bir sınırlama getirirken Japonya ve diğer donör ülkeler bu alanın dışına çıkmışlardır. Böylece Japonya nın ODA bazı Orta Asya ülkelerinde Japon diplomasisinin bir aracı olarak etkisini kaybetmiştir. Son olarak 2004 ten günümüze Orta Asya ve Japonya Girişimi ve Özgürlük ve Refah Yayı dönemine bir göz attığımızda ise 1997 de İpek Yolu Diplomasisi nin başlatılmasından itibaren Orta Asya stratejik ortamında çok hızlı bir değişim yaşandığını görürüz. Özellikle 2007 yılı Japonya nın Avrasya Diplomasisini başlatmasının onuncu yılı olması nedeniyle önemli bir tarihtir Temmuzunda Japonya Başbakanı Hashimoto Ryutaro Avrasya Diplomasi konseptini tanımlayarak Japonya nın Rusya ve Çin i de kapsayan yeni kurulan Bağımsız Devletler ve Orta Asya ile ilgili dış politikasını açıklamıştır. Başbakan a göre Japonya bölgedeki ülkelerin ekonomik ve siyasi istikrarlarını sağlamaları amacıyla aktif ve öncü rol üstlenecektir. Çünkü Japonya nın Rusya ve Çin ile yaptığı görüşmeler yeterince belgelere yansıtılırken Japonya nın Orta Asya ya yaptığı yardımlar özellikle Japonya nın dışında pek bilinmediği görülmüştü. Öte yandan bu dönemin en önemli gelişmesi ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü) nün kurulmasıydı da Şangay Beşlisi süreci olarak başlayan oluşum 2001 de ŞİÖ ye dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren de konumunu sadece Orta Asya da değişim aynı zamanda Avrasya da da güçlendirmek için kayda değer miktarda kurumsal gelişim gerçekleştirmiştir. ŞİÖ, Çin ve Orta Asya cumhuriyetleri arasındaki ortak siyasi ve güvenlik zorunluluklar nedeniyle güvenin artırılması için bir temel oluşturmakla kalmamış, Çin ve Rusya arasındaki stratejik işbirliği için de bir platform görevi görmüştür. ŞİÖ nün üyelerinin genişletilmesinden bahsetmek için de, çevredeki devletlerden katılımın (İran, Hindistan, Pakistan ve Moğolistan) ŞİÖ-Afganistan Temas Grubu kurulmasından da bahsetmek için henüz erkendir. Japonya nın İpek Yolu Diplomasisi: Önümüzdeki Yolun Hazırlanması, ŞİÖ yü daha geniş Avrasya kapsamıyla ve belki de ne ABD nin ne de onun liberal müttefiklerinin içinde olmadığı bir bölgesel blok oluşumu ile ilintilendirmek için dinamik istekleri göstermektedir Her ne kadar şu anda ŞİÖ, ABD, Avrupa veya Japonya için bir doğrudan tehdit oluşturmasa da, bu bölgesel bloğun Rus ve Çin çıkarlarının sağlamlaştırılmasına ve Amerikan, Avrupa ve Japon çıkarlarının aleyhinde bölgedeki otokratik değerlerin kuvvetlenmesine yol açma endişeleri mevcuttur. ŞİÖ çerçevesinin dışında Rusya, arka bahçesi olarak gördüğü Orta Asya yı güven altına almak ve Orta Asya nın petrol ve gaz zenginlikleri üzerinden bir enerji süper gücü olma konumu kuvvetlendirmek için ikili ve bölgesel düzenlemelerle kendini hissettirmektedir Christopher Len, a.g.m.

7 916 Benzer şekilde Çin de enerji işbirliği ve ticaret konularında Orta Asya cumhuriyetleriyle ikili ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. Orta Asya devletleriyle kaynak işbirliği açısından Japonya ya kıyasla Çin daha belirgin adımlar atmıştır. Soğuk-savaş sonrası ortama atıfta bulunmanın yanı sıra 9/11 sonrası tehditlerden ve bunların Japonya nın bölgede algılanışını nasıl etkilediğinden bahsedilebilir. New York a yapılan 9/11 saldırısı sonrasında ABD nin Taliban lı hükümetten uzaklaştırmasıyla Afganistan bir yeniden oluşum süreci içindedir. Orta Asya nın istikrarı, Afganistan ın devlet olma çabalarına, özellikle de anti-terör, dini radikalizm ve yasa dışı uyuşturucu ticareti konusundaki gelişmelere yakından bağlıdır. Bu nedenle Japonya, Afganistan ın rehabilitasyonunda daha aktif bir rol oynamak istemiş ve Orta Asya için yeni bir iletişim planı oluşturmayı amaçlamıştır Ayrıca Orta Asya ya komşu ülkeler yani İran, Hindistan ve Pakistan da Orta Asya hükümetleriyle diplomatik, ticari, nakil ve enerji bağları üzerinden temaslarda bulunmak istemiş ve bazıları sonuç alabilmiştir Japon Dış İşleri Bakanı Aso Taro nun 2006 da yaptığı bir konuşmaya göre Orta Asya ya eğitim, sağlık, altyapı geliştirme (yol havaalanı, elektrik üretim istasyonları vb gibi) ve kapasite oluşturma için Japon Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) toplam miktarı, 2004 mali yılı sonunda 280 milyar yene (2.5 milyar USD) yükselmiştir Japon ODA sının Orta Asya ya OECD nin Gelişim Desteği Komitesinin üyeleri olan büyük ülkelerin verdiği bütün ODA nın yaklaşık %30 unu oluşturduğu söylenmektedir. Üst düzey yetkili temasları yükselmiş ve 2006 da bölge ile yapılan toplam ticaret hacmi 1991 dekinin yedi katına ulaşmıştır Japonya nın Orta Asya daki rolünü daha iyi anlamak için pek çok gelişme göz önüne alınmalıdır Japonya için önemli bir dönüm noktası olmuştur, çünkü bu yıl Orta Asya ve Japonya girişiminin başlangıç yılıdır te Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan beyaz bültende, Japonya nın Orta Asya politikasının iki amaca dayandığı belirtilmiştir. Birincisi Japonya ve her Orta Asya ülkesi arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha yakın bağlar oluşturulması için çalışmaların artırılması İkincisi Orta Asya ülkelerinin daha fazla gelişmesini hedefleyecek bölge içi işbirliğini desteklemek için tüm Orta Asya bölgesinde diyalogun geliştirilmesi. Türkmenistan gözlemci olarak Orta Asya devletlerinin beşini de içeren bu girişimin, ikinci amacın gerçekleştirilmesi için başlatıldığı söylenmiştir Haziranında Dışişleri Bakanlarının Orta Asya Artı Japonya ile ilgili ikinci ortak toplantıları Tokyo da düzenlendi. Türkmenistan delege göndermedi fakat Afganistan bu sefer temsil edildi. Japonya nın bu proaktif hareketi bir takım yabancı basının büyük ilgisini çekti. Çünkü bu toplantı ŞİÖ nün yıllık zirvesinden sadece bir hafta önce yapıldı Takeshi Yuasa, Japan s Multilateral Approach toward Central Asia, in Akihiro Iwashita, ed., Eager Eyes Fixed on Slavic Eurasia: cilt 1, Russia and Its Neighbors in Crisis, 21st Century COE Program Slavic Eurasian Studies, No. 16-1, Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, Haziran 2007, ss Rollie Lal, Central Asia and its Neighbors: Security and Commerce at the Crossroads, Santa Monica, CA: RAND Corp, Japonya Dış İşleri Bakanlığı Bir barış ve istikrar koridoru olarak Orta Asya Dışişleri Bakanı Taro Aso nun Japonya Milli Basın Klübün deki konuşması. 1 Haziran (5Ağustos, 2007) Japonya Dışişleri Bak., A.g.m Japonya nın Resmi Kalkınma Yardımı 2005 Raporu: (5 Mayıs, 2006).

8 917 Kısa süre sonra, Başbakan Koizumi Junichiro MOFA (Japonya Dışişleri Bakanlığı) ya Orta Asya ya resmi bir gezi düzenlemesi için emir verdi. Aynı zamanda Başbakan ın ABD ye ziyareti de yaklaşıyordu. Orta Asya Koizumi açısından doğal bir seçenekti çünkü Japon kamuoyu gözüyle bu bölge tazelik anlamına geliyordu. Bunun anlamı daha önce bölgeye ziyaret eden başka bir Japon Başbakanı yoktu ve bölgede yaygın şekilde Japon yanlısı bir tavır yer alıyordu. Koizumi nin bölgeye yaptığı ziyaretin amacı çok belliydi. Özellikle Koizumi çek defteri diplomasisi ile ilgilenmemekteydi. Japonya nın uranyum dâhil olmak üzere enerji kaynaklarına olan ilgisini tekrarladı fakat Japonya nın özel şirketlerinin bu konudaki faaliyetlerini desteklediğini belirtmekle yetindi. Bu ziyaret Orta Asya ve Japonya forumu tarafından sembolize edilen politikanın sonucuydu ve Orta Asya devletlerine diğer üçüncü partiler ile daha fazla birlik, açık işbirliği imkânı ve dahası demokratikleşme ve ekonomik reformlar sunmaktaydı. Koizumi nin ziyareti ABD ve AB nin faaliyetleri ile uyumlu şekilde gerçekleşti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Boucher Ağustosun başında Özbekistan ı ziyaret etmişti. AB de Özbekistan a ayın sonunda bir üst düzeyde delege gönderdi. Bu hareketler çok uyumlu görünmüyordu. Fakat Özbekistan karşı batılı devletlerarasında genel atmosferdeki bir değişimi yansıtmaktaydı. Koizumi nin ayrıca bu ziyareti sırasında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri Astana da ŞİÖ ne alternatif sayılabilecek gayri resmi bir OAİÖ (Orta Asya İşbirliği Örgütü) zirvesi düzenledi ve bu ülkeler arasında bölgesel işbirliğini artıracaklarını açıkladı. OAİÖ Rusya yı üyesi olarak kabul ettiğinde, bu grup kendi başına bir araya gelmemişti en azından 2004 den beri. Bu toplantının ardından, Kerimov, Kazakistan a yaptığı gezi ile Nazarbayev ile dostluğunu göstermeyi hedeflemişti. Başbakan Abe Shinzo nun yeni Kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev alan Aso Taro 2006 baharında yeni bir Özgürlük ve Refah Yayı girişimi başlattı. Aslında Amerikan terminolojisine İstikrarsızlık yayı olarak geçen ifade Bush yönetimi zamanında sıklıkla kullanılmıştır. Bu kavram, Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan ve Sovyetler Birliği gibi imparatorlukların yıkılmasının ardından bölgede oluşan boşluğun yerini Baltık Devletlerinden Balkanlara, Kafkaslara, Ortadoğu ve Orta Asya ya uzanan devletler doldurmuştur. ABD, bu bölgeye terörizme yataklık edebileceği ihtimaline karşı özel bir ilgi göstermektedir Aso kavramın olumsuz yönünden ziyade kendi siyasi istikrarlarını ve ekonomik gelişimlerini tamamlamaları açısından bu ülkelere bir bakış açısı kazandıracaktır şeklinde olumlu olarak anlaşılmasını sağlamıştır. Japon diplomatlar o sırada bu girişimin üç hedefinden söz etmekteydiler. İlki, Japonya Orta Asya üzerinde bir takım reformları empoze etme kapasitesindedir ne de böyle bir niyeti bulunmaktadır. Sadece en büyük isteği bölgeye demokrasinin ve özgürlüğün gelmesidir. İkincisi Japonya müttefiki ABD nin İstikrarsızlık Yayı düşüncesini Özgürlük ve Refah Yayı na dönüştürmek amacıyla ABD ye destek vermektir. Üçüncüsü özgürlük ve demokratik değerler açısından Çin ile karşılaştırıldığında Japonya daha iyi durumdadır Christopher Len, a.g.m Christopher Len, a.g.m.

9 918 Ancak Başbakan Abe, bu Özgürlük ve Refah Yayı düşüncesine katılmakla birlikte asla bu tabiri kullanmamıştı. Japonya nın Orta Asya ya yönelik politikasında bir değişiklik olmamasına rağmen Abe Hükümetinin kısa süre sonra dağılmasından sonra bu kavram da artık kullanılmaz oldu. Aslında Japonya nın hedefi bağımsız, güvenli ve gelişmiş bir Orta Asya dır. Japonya ya göre son zamanlarda Orta Asya daki durum ise istikrarlı bir seyir izlemektedir. Ekonomileri yükselen mal fiyatları ve Rusya ve Kazakistan dan sağlanan gelirler sayesinde giderek büyümektedir. Aynı zamanda istikrarsızlığa neden olan unsurlar sonuçta Afganistan da Taliban ın yeniden canlanması ve büyüyen enflasyon yüzünden kötüye gitmektedir. Orta Asya hükümetleri otoriter yapılarını korumaktadır ve liberalleşme adına hiçbir şey yapmamaktadır. Günümüz Rusya sının ekonomik faaliyetleri düzenlemeye yönelik çalışmaları Orta Asya ya yayılabilir ve bu ülkeler kendi ekonomik reformlarını bir süre daha erteleyebilirler. Bu aşamada Orta Asya kendi orta vadeli ortak hedeflerini belirlemek zorundadır. Örneğin bir büyük oyun a gerek bulunmamaktadır. Bu bölgeyle ilgilenen ülkeler bölge üzerinde aşırı bencil bir tutum sergilememelidirler. Orta Asya da bağımsızlığın ve istikrarın korunması sadece Orta Asya ülkelerinin değil aynı zamanda bölgeyle ilgilenen tüm devletlerin de lehinedir ve bu bir altın kural olarak hatırlanmalıdır. Aksi takdirde Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan kendi güvenliklerini sağlama adına dış kuvvetlere ihtiyaç duyacaklardır. Belki de Afganistan ve Orta Asya da ISAF (Afganistan Uluslar arası Güvenlik Yardımı Gücü) ın üye ülkeleri Afganistan daki faaliyetleri tartışmak ve koordinasyonu sağlamak için bir toplantı bile düzenleyebilir. SONUÇ Orta Asya yı Japonya açısından değerlendirdiğimizde, Japonya bölgeye olan ilgisinin jeopolitik öneminden çok bölgeyi geliştirmeye yönelik olduğunun altını her defasında çizmektedir. Gerçi Japonya son yıllarda Orta Asya üzerinde daha kaynak odaklı bir yaklaşım benimsediği gözlerden kaçmamaktadır ancak enerji kaynaklarını ele geçirme Japonya nın öncelikli hedefleri arasında değildir. Bu Japonya nın bölgedeki faaliyetlerini açıklarken önem kazanmaktadır. Japonya aynı zamanda uluslar arası ilişkilerde farklı bir politika anlayışı benimsemekte ve uzlaşmacı bir tavır izlediğini ve bu farklı tavrının anlaşılmasını istemektedir. Japonya Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilgilenirken Rusya ve Çin ile rekabet halinde değildir. Tokyo bu iki ülkenin Orta Asya bölgesini dünyaya açma konusundaki stratejilerinin öneminin farkındadır ve desteklemektedir. Eğer Japonya nın Özgürlük ve Refah Yayı diplomasisi yeniden işlevsel hale gelirse Tokyo, Rusya ve Çin in diplomatik stratejileriyle daha yapıcı şekilde destekleyecektir. Orta Asya üzerinde Japonya nın gelişmeci sözü, Çin in giderek artan siyasi ve ticari ilgisi ve güney Kore nin büyüyen ekonomik çıkarları Kuzeydoğu ve Orta Asya nın diplomatik ve ekonomik alanda öneminin giderek artmasına yol açmaktadır. Bu üç ülkenin Orta Asya ile ilgili ortak bir görüş elde edecekleri düşünülmektedir. Japonya ve diğer ülkeler, Orta Asya ülkelerinin kendi ekonomilerini düzeltmeleri için bu ülkelere yardım etmelidirler. Bütün büyük devletler Orta Asya milletlerine karşı kolektif bir danışma anlayışıyla hareket etmelidir. Orta Asya Artı Japonya, Orta Asya Artı AB, ABD

10 919 ve Orta Asya ve ŞİÖ. Bu nedenle Orta Asya nın gelişiminde önemli rol oynayabilecek tüm bu güçleri bir araya getirebilecek ortak bir toplantı düzenlenebilir. Japonya, bölgeyle ilgilenen tüm dış aktörleri bir araya getirerek bölgenin gelişimi adına neler yapılabileceğine dair ortak bir politika geliştirilmesine yönelik çalışmalarda lider rolünü çok rahat üstlenebilir. Sonuçta bölge otonom bir şekilde dış dünyaya daha açık bir hale gelebilir. Orta Asya yı diğer güçler açısından değerlendirirsek, birkaç yıldır dünya medyası Orta Asya da yeni bir Büyük Oyun dan bahsetmektedir. Ancak Rusya dışında hiçbir büyük güç bölgede hayati bir çıkarı bulunmamaktadır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Rusya nın etkisi azalırken bölgede bir güç boşluğu meydana geldiği doğrudur. Ciddi bir şekilde sahip çıkılmazsa Orta Asya dünya politikasında yetim olarak kalacaktır. Bölgedeki ülkeler kendilerini siyasi ve ekonomik açıdan koruma altına alabilecek yeni bir koruyucu bulmak için can atmaktadırlar. Tabi kendi çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde. ABD o sırada Orta Asya ya yönelik bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir politika geliştirememiştir. Çin Orta Asya daki enerji kaynakları için yanıp tutuşmaktadır. Fakat görünen o ki Orta Asya konusunda siyasi bir hırsa sahip değildir. Çin her zaman ŞİÖ nün kendi güvenlik alanını genişletmek gibi bir fikri olmadığını savunmuştur. ABD ye ekonomik anlamda bağımlılığı Rusya dan daha fazla olan Çin, ABD yi Orta Asya da çok fazla savunma taraftarı değildir. Çin e göre Orta Asya daki devletlerin siyasi anlamda rahat durduktan sonra Rus hakimiyeti altında olsalar bile Amerikalıların etkisi altında olmalarından daha iyidir. Ayrıca Çin hala bölgede askeri bir proje üretme kapasitesinden yoksundur. Kültürü ve insanların düşünce yapısı da büyük ölçüde Orta Asya daki insanlardan farklıdır. AB kendi kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda genişleme eğilimi göstermektedir ve Orta Asya bir istisna değildir. Orta Asya, hem Asya Geliştirme Bankası (ADB) ve Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Geliştirme Bankası (EBRD) aktif olduğu nadir bölgelerden biridir. AB üye ülkeleri Orta Asya ülkelerine sağlam ekonomik yardım ve nasihatte bulunmaktadır. Fakat iş konusunda diğer büyük güçlerle acımasız ticari rekabetlere girmekten de çekinmemektedirler ve kendi ülkelerinde otoriter rejimlere yardım edenleri kınayan bir kamuoyu tarafından elleri kolları bağlı durumdadır. Hindistan, İran ve Türkiye nin Orta Asya ile güçlü tarihi bağları bulunmaktadır. Sovyet İmparatorluğunun yıkılmasından sonra bu ülkeler bölgedeki çıkarlarını yeniden gözden geçirmişlerdir. Ancak söz konusu ülkelerin kapasiteleri hala sınırlıdır. Japonya nın ekonomik yardımı Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan da çok önemli bir rol oynamaktadır. Fakat Orta Asya ya müdahalesi hala kendi toplumu tarafından tam olarak anlaşılamamış ve desteklenmemiştir. Japonya nın bölgedeki siyasi ve güvenlik meselelerinde ciddi bir ağırlığı yoktur. Bu nedenle Orta Asya da yeni büyük oyun diye bir şey söz konusu değildir. Özbekistan ve Rusya arasında yakınlaşma sonrasında Orta Asya siyasi haritasında sağlam değişiklikler olmuştur. Orta Asya ülkeleri işbirliği yapacakları ortaklarını seçmede özgür kaldıkları sürece herhangi bir ülkenin bu bölgeye katılmasında sorun görünmemektedir.

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Tarihte ilk kez bir imparatorluk(sscb) büyük bir savaş vermeden dağıldı. Bunun sonucunda SSCB den ayrılan devletler savaşmadan bağımsız oldular. Kendilerinin

Detaylı

AVİM T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI M. ÇAVUŞOĞLU'NUN KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN TEMASLARI. Özge Nur ÖĞÜTCÜ. Analist. Analiz No : 2016 /

AVİM T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI M. ÇAVUŞOĞLU'NUN KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN TEMASLARI. Özge Nur ÖĞÜTCÜ. Analist. Analiz No : 2016 / T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI M. ÇAVUŞOĞLU'NUN KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN TEMASLARI Özge Nur ÖĞÜTCÜ Analist Analiz No : 2016 / 8 10.11.2016 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistanın başkenti

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Afganistan şimdi Trump'ın savaşı haline geldi

Afganistan şimdi Trump'ın savaşı haline geldi Afganistan şimdi Trump'ın savaşı haline geldi Afganistan'ın işgalinden 16 yıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun savaşı olan bu ülkedeki çatışmaların sonu pek yakın görünmüyor. 23.08.2017 /

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları. 18 Şubat 2016, İstanbul. Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları 18 Şubat 2016, İstanbul Açış Konuşması - Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Bahıt Sultanov; KAZNEX INVEST Başkanı Sayın

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ömer Faruk Baykal* Türkiye, Pakistan, İran tarafından 1985 yılında kurulan Iktisadi İşbirliği Teşkilatı (EİT), üye ülkeler arasında

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM

USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM 15 Aralık 2014 USDJPY HAFTALIK TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM Shinzo Abe devam ediyor. Japonya nın iki kez üst üste resesyona girmesiyle Başbakan Shinzo Abe erken seçime gideceğini açıklamıştı. Açıklamasından seçime

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU Avrasya için Yeni Bir Fırsat: Tarihi İpek Yolu nun Yeniden Canlandırılması Hüseyin Erdem Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları 2. Zirve Toplantısı 28 Mayıs 2006 Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu

Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu Aralık 05, 2011-12:44:35 Türk-Japon Ekonomik Forumunda konuşan Babacan, Türkiye ve Japonya arasında geçmişten gelen tarihi dostluk bağları olduğunu vurgulayarak, iki

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Тurkic Weekly (67) (17-23 Nisan)

Тurkic Weekly (67) (17-23 Nisan) Тurkic Weekly 2017 16 (67) (17-23 Nisan) Turkic Weekly, Türk dünyasında yer alan haftanın en önemli gelişmelerini değerlendirmektedir. Turkic Weekly, Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden güncel meseleler

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni Milyon $ Milyon $ (Milyar $) 3 216 Kasım- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Kasım ayında, 215 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ( ISTTP ) 2. Akil Kişiler Kurulu Toplantısı

İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ( ISTTP ) 2. Akil Kişiler Kurulu Toplantısı İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu ( ISTTP ) 2. Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 25 Mart 2013, Kahire - Mısır Geçici Taslak Sonuç Raporu ( Özet ) İslâm İşbirliği Teşkilatı İİT Üyesi Ülkeler Düşünce

Detaylı

SGK nın Uluslararası Başarısı

SGK nın Uluslararası Başarısı SGK nın Uluslararası Başarısı Dünya Sosyal Güvenlik Forumu nda Başkan Yadigar Gökalp İlhan, Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı nın en üst yürütme organı olan BÜRO ya üye seçildi. Kurumumuz ayrıca ISSA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Euro Bölgesi'nde PMI beklentinin altında Euro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü faaliyetleri Fransa ekonomisindeki yavaşlama doğrultusunda Haziran

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5

KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5 KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5 Delhi Policy Group Barış ve Çatışma Programı, Afganistan da Barış ve İstikrar: Komşularının Katkısı Bölgesel Konferansı Delhi Policy Group Regional Conference on Peace

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı