JAPONYA NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JAPONYA NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI"

Transkript

1 910 JAPONYA NIN ORTA ASYA POLİTİKALARI Yasemin Diril * Orta Asya bölgesi, Sovyetler Birliği''nin dağılmasından sonra Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte daha fazla uluslararası ilgiyi çekmeye başlamıştır. Afganistan''ın işgali ve Amerika Birleşik Devletleri''nin ''küresel terörle mücadele'' kampanyası Orta Asya''nın Ortadoğu bölgesinin bir uzantısı olduğu izlenimini arttırmıştır. Orta Asya devletlerinin stratejik önemi, özellikle, çeşitli yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olması geleceğin enerji piyasası için son derece zengin kaynaklara sahip olmasından gelir. Bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya devletlerinin bu anlamda bir cazibe merkezi halini aldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı da Orta Asya coğrafyası ile ilgilenen gerek ABD ve AB gibi batılı güçler gerekse Çin ve Rusya, bu bölgede, büyük bir güç mücadelesi ortaya koyup çok kutuplu olması beklenen dünyanın etkili bir parçası olma mücadelesi vermektedir. Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığına kavuşmasının hemen ardından Orta Asya ülkeleri, ulusal ekonomilerini geliştirme, kalkınma ve dünya ekonomisine uyum ve bütünleşme olarak bilinen bir entegrasyon süreci içine girmiştir. Özellikle yirminci yüzyılın 90'lı yıllarından itibaren bölgede ekonomik işbirliği, uyum ve bütünleşme ile ilgili girişimlerin artırılarak daha da geliştirilmesine yönelik yöntemler aranmaya başlanmıştır. Bu süreç, devletlerin sınır komşuları ile ekonomik ilişkiler kurmasına artan ihtiyaç dinamiği olarak da tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle Orta Asya devletleri siyasi ve ekonomik reformlarını gerçekleştirmede ve dünyanın geri kalanıyla bütünleşme sürecini başarıyla tamamlamada büyük desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu bağlamda Japonya özellikle 1990ların başlarından itibaren bölgeyle yakından ilgilenmiş ve bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu desteği önemli ölçüde sağlamıştır. Japonya nın Orta Asya ya yönelik izlediği politikalarını ve bölgede başlattığı faaliyetleri konu alan bu çalışmada, Japonya nın bölge adına geliştirdiği stratejilerin ve bölgeye karşı izlediği diplomatik yaklaşımın netleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Japonya nın Batı ve Orta Asya ya karşı izlediği enerji stratejisi ve Japonya nın bölgedeki enerji çıkarları konusu ve 1991 sonrasında Orta Asya ile ilgili önceliklerinin ve hedeflerinin neler olduğu değerlendirilecektir. Japonya nın Orta Asya ya yönelik hedeflerini ve faaliyetlerini dört bölümde inceleyebiliriz öncesi dönem Orta Asya ve Japonya; Japonya nın Orta Asya ya ilk girişi ( ); Hashimoto nun Avrasya diplomasisi İpek Yolu diplomasisinin bir uzantısı ( ); Orta Asya Artı Japonya girişimi (2004 den günümüze ) 1990 öncesi dönem Japonyası, Orta Asya konusunda çok bilgi sahibi değildi. Orta Asya nın Sovyet rejimi ve Rusya nın imajı nedeniyle bölgeyi Japonların gözünde daha uzak bir yer haline getirmişti. Japonlar, SSCB hakkında olumlu şeyler düşünmedikleri için Orta Asya yı da SSCB nin arka bahçesi olarak görmekteydiler. * Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

2 911 Sovyetler birliği nin 1991 de dağılmasından sonra, Orta Asya da hızla ABD elçilikleri kurulmaya başlandığında Japonya bu konuda da oldukça yavaş davranmıştı. Orta Asya da Kazakistan ve Özbekistan da ilk elçiliklerini kurması 1993 te gerçekleşti. Bu durum Japonya nın dünyanın bu bölgesine ilgisinin ne kadar az olduğunu göstermekle birlikte aynı zamanda kendi bürokratik sistemlerinin ne kadar kuralcı olduğunu da ispatlamaktaydı. Çünkü yeni bir elçilik açmak için başka bir yerde kurulan elçiliğin kapatılması gerekmekteydi. Öte yandan yeni elçilikler açılmış olsa bile bu elçilikler yeterli personel veya bütçe desteği almakta sıkıntı çekmekteydi Japonya nın Orta Asya ya ilk girişi ( ) Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla Japonya Sovyet sonrası özellikle Rusya da yeni kurulan bağımsız devletlerle ilgilenme fırsatı yakalamıştır. Japonya Kuzey Sınırlarındaki (Kuril Adaları) uzun süreli sınır anlaşmazlığını çözmeyi umut ederken aynı zamanda Rusya nın Uzak Doğusunun sahip olduğu sınırsız enerji kaynaklarının da Japonya nın enerji çeşitliliği stratejisine uygun bir bölge olduğunu fark etmesini sağlamıştır. Ancak sınır anlaşmazlığı konusunda sıkıntı devam etmektedir ve Japonya bu nedenle ilgisini bu sorunlu alandan Orta Asya da yeni kurulan devletlere doğru kaydırmayı daha uygun bulmuştur Japonya nın bölgeyle ilgilenmeye başlanmasında etkili olan diğer bir neden ise Japonya Rusya nın bir türlü gelişmeyen Uzak Doğu bölgelerine rağmen enerji zengini Orta Asya ülkelerinin yani Türkmenistan ve Kazakistan ın önceden de Japonya nın ihracatçısı durumunda olmasıydı. Japonya Uluslar arası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Japonya nın enerji ithalat kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla doğal gazın kullanımını petrole göre daha temiz olması açısından uygun bulduğunu açıklamıştı Böylece Çin üzerinden Orta Asya dan Japonya ya petrol ve boru hattı oluşturma fikri ortaya çıktı ve Orta Asya ülkeleriyle daha yakından ilgilenmesine neden oldu. Uluslararası düzeyde Japonya yeni Orta Asya cumhuriyetlerinin hassasiyetlerini gördü ve İslamcı fundamentalist tehdide karşı yeni cumhuriyetleri korumak istedi. Diğer bir sebep belki de II. Dünya Savaşı sırasında savaş esiri olarak alınan Japonların Orta Asya ya getirilmeleri olabilir ların başında Japonya, ABD ve AB nin Doğu Avrupa ve Rusya da bir takım faaliyetler içinde olduğunun farkındaydı Bu nedenle kendini uluslar arası arenadan soyutlamak yerine ABD ve Avrupa nın Doğu Avrupa ve Rusya diplomasisine karşı bölgede bir denge oluşturmak istemiş özellikle Rusya ve Çin ile olan ilişkileri üzerinde bu oluşumun olumsuz etkilerini en aza indirmek için harekete geçmişti. Bu şekilde Japonya Avrasya ve Orta Asya da kendine özel diplomatik bir rol alma fırsatı yakalamıştı lı yılların ilk yarısında Orta Asya ülkeleri dışında Kırgızistan Japon hükümetinin en çok dikkatini çeken ülke durumundaydı. Başkan Asker Akayev o sırada genellikle Japon 1123 Kawato Akio, What is Japan up to in Central Asia?, Japan s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead, Central Asia Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Clayton Jones, Japan Diverts Aid to Central Asia in Bid for Strategic Edge, Christian Science Monitor, 20 Ekim 1992, s Mehmet Öğütçü, Eurasian Energy Prospects and Politics Cemoti 19(Janvier Juin 1995): 23, (September 16, 2005) Aleksei Volosevich, Eight hundred and seventeen Japanese, WWII POWs, are interred in Uzbekistan, Ferghan.ru, 28 Ağustos 2006, article.php?id=1571 (1 Eylül 2007) Reinhard Drifte, Japan s Eurasian diplomacy: power politics, resource diplomacy or romanticism, ed. Shirin Akiner, The Caspian: Politics energy and security, London and New York: RoutledgeCurzon, 2004, ss

3 912 yetkilileri tarafından en reform yanlısı lider olarak kabul görmekteydi. Kırgız ekonomisi küçük olduğu için Japonya nın yardımı bu ülke için çok etkili olabileceği düşünülmekteydi. Hatta Japon Dışişleri Bakanı tarafından ilk ziyaret edilen Orta Asya ülkesi Kırgızistan dı. Ziyaret 1992 de gerçekleşti Ancak küçük bir ekonomiye sahip olan Kırgız Hükümeti, büyük yardım projelerini uygulayabilmek açısından yeterince hazır olmadığı için sonuçta Japon Hükümeti önceliği Orta Asya nın en kalabalık nüfusuna sahip Kazakistan ve Özbekistan a verdi. Kazakistan geniş petrol rezervlerinden dolayı önemli olduğu kadar Özbekistan da Avrasya nın merkezinde jeopolitik olarak hayati bir önem taşımaktadır. Eğer bu ülkede istikrar sağlanamazsa bu durum Avrasya nın doğu tarafında güç dengesini bozacağından kesinlikle diğer ülkeleri de etkileyecektir te Japonya ilk para yardımını Kazakistan ve Özbekistan a yaparak bu ülkelerin kendi iletişim sistemlerini geliştirmelerini sağlamıştır Japon politikacılarının ve yetkililerinin de Orta Asya ya yaklaşımları etkili olmuştur. Örneğin Japon Büyükelçisi H.E. Magosaki Ukeru nun kişisel çabaları sayesinde Maliye Bakanlığı görevlileri özellikle Özbekistan ile ilgilenmişti. Bu dönemde Özbekistan jeopolitik açıdan Çin ve Rusya arasında yer alması ve Doğu Avrasya da güç dengesi ve istikrarın sağlanmasında çok önemli olarak kabul ediliyordu. Eğer Japonya bu ülkeye ciddi bir adım atmış olsaydı Japonya açısından da iyi bir diplomatik açılım gerçekleşmiş olacaktı te Özbek Başkanı Islam Kerimov Japonya ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi de Japonya Özbekistan a 500 milyon ABD doları yardım gönderdi. Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev bir ay sonra yani Nisan 1994 te Japonya ya bir gezi düzenledi. Ancak zengin petrol kaynaklarına sahip olan Kazakistan Japonlar tarafından daha dik kafalı olarak göründü. Özbekler Japonları her zaman daha samimi karşılamışlardı Mayısında Japon Dışişleri Bakanı Watanabe Michio Orta Asya yı ziyaret etti ve Japonya nın bölgeye yardım programı çerçevesinde gerekli desteğin verileceğini söyledi. Bu ülkeler Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankasının üyeleri olmasına rağmen Japonya bu ülkeler için Asya Kalkınma Bankası tarafından da kabul edilmesini sağladı. Böylece Orta Asya Cumhuriyetleri her iki bankadan da kredi temin edebilecekti. İş çevreleri açısından da Japon şirketler büyük ölçekte ortak riskleri güvence altına almanın yollarını araştırdı. Örneğin 1992 de Mitsubishi Co., Çin in batısındaki Tarım Havzasındaki petrol alanlarını Türkmenistan dan Kazakistan üzerinden taşımak için gereken 7000 km lik boru hattının inşa edilmesi için bir fizibilite çalışması başlatma planı yapmıştı İlk çalışmalar Exxon nun Esso Çin ünitesi ve Çin Milli Petrol şirketi tarafından başlatıldı de Japonya Milli Gaz şirketi benzer şekilde Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan da bir fizibilite çalışması başlatacağını bildirmişti de Mitsubishi, Exxon ve Çin Milli Petrol Co. Birlikte Çin ve Güney Kore yi geçen Tarım Havası yoluyla Türkmenistan ı Japonya ya bağlayan bir gaz 1128 Kawato Akio,a.g.m Kawato Akio, a.g.m Kawato Akio, a.g.m Mitsubishi to Study Gas Pipeline for Central Asia, Yomiuri News Service, December 28, 1992, p Jonathan Standing & Steve Stroth, Exxon, Others to Study Asian Pipeline Project, The Houston Chronicle, August 23, 1995, p Japan Seeks Output of Oil, Gas in Central Asia States, The Daily Yomiuri, March 31, 1993, p. 6.

4 913 boru hattı inşa etme çalışması başlatacağına dair rapor sunmuştu. Bu proje Enerji İpek Yolu Projesi olarak bilinmektedir Bu enerji boru hatları sayesinde Japonya, Soğuk savaş sonrası Çin ile işbirliği kurma fırsatı yakalayarak Rusya ya karşı bir denge oluşturabilecekti. Diğer bir deyişle Japonya Çin e karşı şeffaf ve işbirlikçi bir tutum sergileyerek bölgede Çin i ciddi bir ortak olduğunu göstermek istemekteydi döneminde ise 1997 de İpek Yolu Diplomasisi nin açıklanmasıyla Japonya, Orta Asya ile ikinci kez ilgilenmeye başlamıştı de Japon diplomatlar Kafkasların ve Orta Asya nın jeopolitik önemini fark etmişlerdi ve Japonya bu bölgedeki boşluğu doldurmada arka planda kalmamalıydı. Japonya nın Rusya, Çin ve Ortadoğu karşısında uygulayacağı politikadan faydalanabilirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Okyanus İşleri Dairesi, İpek Yolu Diplomasisi nin bir uzantısı olan Avrasya diplomasisini uygulamaya koydu Temmuzunda Başbakan Hashimoto Ryutaro ya sunulan Avrasya diplomasisi siyasi diyalog, ekonomik işbirliği, demokratikleşme ve güvenlik konularını içermekteydi Japonya, Orta Asya nın modernleşme sürecinde yaşadığı en önemli sorunun demokratikleşme olduğunu savunmaktadır ve bu konuda bölgenin bir an önce ilerleme kaydetmesi gerektiğine inanmaktadır. Aynı zamanda demokratikleşme siyasi değişim sürecinin ve ardından gelişme stratejilerinin bir parçası olarak bölgede iyice telkin edilmelidir. Demokratik değerler dışarıdan bölgeye dayatılmamalı veya dışarıdan doğrudan alınmamalıdır. Japonya ya göre Orta Asyalı liderler bu konuda kandırılarak ikna edilmeye çalışılmamalıdır. Japonya bu konuda bölgeye daha fazla yardımcı olabilir aslında ama aynı zamanda dış güçlerin müdahalesinin de bir sınırı olması gerektiğine inanmaktadır. Japonya nın İpek Yolu Diplomasisi Kafkaslar ve Orta Asya daki ülkeler tarafından oldukça övülmekteydi. Bu ülkeler Japonya nın sadece Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) tarafından verilen desteklerini değil bölgeye yapacağı siyasi müdahalesini de onaylıyorlardı. Bu sayede bölgenin Rusya veya ABD ye bağımlılıkları azalacaktı. Ancak 1998 de Hashimoto Liberal Demokrat Partisinin seçimlerde yenilmesi üzerine Başbakanlıktan çekilmek zorunda kaldı. Tam bu sırada ülkenin dış politika gündeminde İpek Yolu diplomasisi nin uygulanması konusu da yer alıyordu. Ancak hükümet değişikliği bu sürecin başlamasını engellemese de yavaşlamasına neden oldu. Japonya, Asyalı bir devlet olarak bölgede daha aktif bir rol oynamak ve uluslar arası güvenlik kapsamında Orta Asya nın büyüyen stratejik önemini iyice kavramış bulunmaktaydı. Aslında Japonya ve Orta Asya devletleri arasındaki ilişkiler oldukça sıcaktı fakat sadece özellikle enerji sektöründe ticari ilişkiler kısmen sınırlıydı de Japon siyasi liderler ve diplomatlar, bölgede istikrarlı bir düzen kurmak için Rusya ile de mevcut ilişkilerini geliştirmek zorunda olduklarını anladılar. Çünkü Çin in yükselişi Asya da güç dengesini değiştirmeye başlamıştı Christopher Len, Understanding Japan s Central Asian Engagement, Japan s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead, Central Asia Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Kawato Akio, a.g.m Uyama Tomohiko, Japan s Diplomacy towards Central Asia in the Context of Japan s Asian

5 den beri Orta Asya bölgesi ve çevresinde büyük değişiklikler olmaktaydı. Örneğin Çin ve Rusya 2001 de kurdukları Şangay İşbirliği Örgütü ile bölgede büyük ilerleme kaydetmişlerdi. Bunun dışında Rusya, Orta Asya nın eski sahibi olarak bölgede kendini yeniden kabul ettirmek için fırsat kollamaktaydı. Çin ise bölgeyle olan güvenlik, siyasi ve ekonomik bağlantılarını hızla artırmanın yollarını arıyordu. Bu arada Afganistan savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine girmişti. Orta Asya nın istikrarı Afganistan ın durumuyla yakından ilgilidir. Japonya ise 2004 Ağustos unda Orta Asya Artı Japonya Girişimi nin başlatılması ile bölgeyle ilgilendiğini göstermiş olacaktı. Öte yandan Türkmenistan, büyük doğal gaz reservlerinden dolayı ilk zamanlardan beri Japon iş çevrelerinin dikkatini çekmektedir. Ancak ilişkiler çok yavaş ilerlemekteydi çünkü Japonya nın bu ülkede bir elçiliği yoktu. Japonya, ilk resmi irtibat bürosunu Aşkabat ta 2005 te açtı. Tacikistan da savaşın bitmesine doğru Japonya bu ülkede savaş sonrası yerleşim ve ekonomik gelişim konularına ilgi gösterdi. Ancak Japonya nın Tacikistan daki varlığı 2002 de bir irtibat bürosu açınca kalıcı hale geldi Mayısında Dışişleri Bakanı Komura Masahiko Özbekistan ı ziyaret etti de Tacikistan da ve 2003 de Kırgızistan da İrtibat büroları açıldı.japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı 1999 da Taşkent te 2000 de Kırgızistan da kendi bürolarını açtı ve bu ülkelerin gelişimlerini ve reformlarını aktif şekilde desteklemeye başladı. VIP ziyaretleri azaldı ama Japonya nın Orta Asya daki adımları büyüdü. Japonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ın bir numaralı donörü oldu de Tokyo da Tacikistan için donörlerin Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi Japonya nın küresel ekonomik yardımlarını iki kategoride inceleyebiliriz. İlki uzun vadeli düşük faizli ve üçüncü dünya ülkelerine verilen yen loan denilen krediler, diğeri hibe ve teknik destek Krediler genellikle alt yapının oluşturulması için kullanılmaktadır. Japonya nın Orta Asya ya verdiği yen kredilerinin toplam miktarı şimdiye kadar 2 milyar ABD dolardır, hibe yardımı oldukça azdır, toplan 600 milyon ABD dolarıdır. Toplamda 260 milyon ABD doları ise teknik yardım için verilmiştir Japonya kredilerin bölge insanı için önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle kredi desteği alan hükümet uygulayacağı projelerin tercihinde daha hassas olmalı ve bu projeleri uygulama noktasında daha disiplinli davranmalıdır. Japonya bu krediler sayesinde Orta Asya da çok sayıda alt yapı çalışmasını hayata geçirebilmektedir: Yollar, havaalanı modernizasyonu, demiryolları, optik fiber hatları, köprüler, güç istasyonları, meslek okulları Özbekistan da 60 dan fazla meslek okulu bulunmaktadır Astana da su kaynağı ve kanalizasyon sistem gibi. Alınan kredilerle gerçekleştirilen projeler sayesinde Orta Asya nın dış dünya ile - yol, demiryolu ve telefon hattı ve havaalanı modernizasyonu konularında- iyi bağlantılar kurması sağlanmaktadır. Öte yandan Japonya nın resmi gelişim yardımı konusunda bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Örneğin öncelikle bu yardımlar güvenlik nedeniyle çok titizlikle dağıtılmakta Diplomacy and Japan-U.S. Relations, Japan s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead, Central Asia Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Kawato Akio, a.g.m Kawato Akio, a.g.m.

6 915 bu nedenle süreç yavaş ilerlemektedir. İkincisi yardım parasının büyük bir kısmı Japonlar tarafından bakım masrafı ve hizmeti olarak veya üçüncü ülke danışmanlığı için kullanılmaktadır. Ayrıca yardımda bulunan Batılı ülkelerin de benzer sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Dahası Japonya nın toplam ODA bütçesi, Japonya nın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ve medyanın paranın boşuna harcanmasına yönelik eleştirileri yüzünden sürekli olarak kesintiye uğramaktadır. Çin de Orta Asya ülkelerine kredi desteği vermeye başladı. IMF ve Dünya Bankası Orta Asya hükümetlerinin kabul ettiği dış kaynaklı kredilere katı bir sınırlama getirirken Japonya ve diğer donör ülkeler bu alanın dışına çıkmışlardır. Böylece Japonya nın ODA bazı Orta Asya ülkelerinde Japon diplomasisinin bir aracı olarak etkisini kaybetmiştir. Son olarak 2004 ten günümüze Orta Asya ve Japonya Girişimi ve Özgürlük ve Refah Yayı dönemine bir göz attığımızda ise 1997 de İpek Yolu Diplomasisi nin başlatılmasından itibaren Orta Asya stratejik ortamında çok hızlı bir değişim yaşandığını görürüz. Özellikle 2007 yılı Japonya nın Avrasya Diplomasisini başlatmasının onuncu yılı olması nedeniyle önemli bir tarihtir Temmuzunda Japonya Başbakanı Hashimoto Ryutaro Avrasya Diplomasi konseptini tanımlayarak Japonya nın Rusya ve Çin i de kapsayan yeni kurulan Bağımsız Devletler ve Orta Asya ile ilgili dış politikasını açıklamıştır. Başbakan a göre Japonya bölgedeki ülkelerin ekonomik ve siyasi istikrarlarını sağlamaları amacıyla aktif ve öncü rol üstlenecektir. Çünkü Japonya nın Rusya ve Çin ile yaptığı görüşmeler yeterince belgelere yansıtılırken Japonya nın Orta Asya ya yaptığı yardımlar özellikle Japonya nın dışında pek bilinmediği görülmüştü. Öte yandan bu dönemin en önemli gelişmesi ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü) nün kurulmasıydı da Şangay Beşlisi süreci olarak başlayan oluşum 2001 de ŞİÖ ye dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren de konumunu sadece Orta Asya da değişim aynı zamanda Avrasya da da güçlendirmek için kayda değer miktarda kurumsal gelişim gerçekleştirmiştir. ŞİÖ, Çin ve Orta Asya cumhuriyetleri arasındaki ortak siyasi ve güvenlik zorunluluklar nedeniyle güvenin artırılması için bir temel oluşturmakla kalmamış, Çin ve Rusya arasındaki stratejik işbirliği için de bir platform görevi görmüştür. ŞİÖ nün üyelerinin genişletilmesinden bahsetmek için de, çevredeki devletlerden katılımın (İran, Hindistan, Pakistan ve Moğolistan) ŞİÖ-Afganistan Temas Grubu kurulmasından da bahsetmek için henüz erkendir. Japonya nın İpek Yolu Diplomasisi: Önümüzdeki Yolun Hazırlanması, ŞİÖ yü daha geniş Avrasya kapsamıyla ve belki de ne ABD nin ne de onun liberal müttefiklerinin içinde olmadığı bir bölgesel blok oluşumu ile ilintilendirmek için dinamik istekleri göstermektedir Her ne kadar şu anda ŞİÖ, ABD, Avrupa veya Japonya için bir doğrudan tehdit oluşturmasa da, bu bölgesel bloğun Rus ve Çin çıkarlarının sağlamlaştırılmasına ve Amerikan, Avrupa ve Japon çıkarlarının aleyhinde bölgedeki otokratik değerlerin kuvvetlenmesine yol açma endişeleri mevcuttur. ŞİÖ çerçevesinin dışında Rusya, arka bahçesi olarak gördüğü Orta Asya yı güven altına almak ve Orta Asya nın petrol ve gaz zenginlikleri üzerinden bir enerji süper gücü olma konumu kuvvetlendirmek için ikili ve bölgesel düzenlemelerle kendini hissettirmektedir Christopher Len, a.g.m.

7 916 Benzer şekilde Çin de enerji işbirliği ve ticaret konularında Orta Asya cumhuriyetleriyle ikili ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. Orta Asya devletleriyle kaynak işbirliği açısından Japonya ya kıyasla Çin daha belirgin adımlar atmıştır. Soğuk-savaş sonrası ortama atıfta bulunmanın yanı sıra 9/11 sonrası tehditlerden ve bunların Japonya nın bölgede algılanışını nasıl etkilediğinden bahsedilebilir. New York a yapılan 9/11 saldırısı sonrasında ABD nin Taliban lı hükümetten uzaklaştırmasıyla Afganistan bir yeniden oluşum süreci içindedir. Orta Asya nın istikrarı, Afganistan ın devlet olma çabalarına, özellikle de anti-terör, dini radikalizm ve yasa dışı uyuşturucu ticareti konusundaki gelişmelere yakından bağlıdır. Bu nedenle Japonya, Afganistan ın rehabilitasyonunda daha aktif bir rol oynamak istemiş ve Orta Asya için yeni bir iletişim planı oluşturmayı amaçlamıştır Ayrıca Orta Asya ya komşu ülkeler yani İran, Hindistan ve Pakistan da Orta Asya hükümetleriyle diplomatik, ticari, nakil ve enerji bağları üzerinden temaslarda bulunmak istemiş ve bazıları sonuç alabilmiştir Japon Dış İşleri Bakanı Aso Taro nun 2006 da yaptığı bir konuşmaya göre Orta Asya ya eğitim, sağlık, altyapı geliştirme (yol havaalanı, elektrik üretim istasyonları vb gibi) ve kapasite oluşturma için Japon Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) toplam miktarı, 2004 mali yılı sonunda 280 milyar yene (2.5 milyar USD) yükselmiştir Japon ODA sının Orta Asya ya OECD nin Gelişim Desteği Komitesinin üyeleri olan büyük ülkelerin verdiği bütün ODA nın yaklaşık %30 unu oluşturduğu söylenmektedir. Üst düzey yetkili temasları yükselmiş ve 2006 da bölge ile yapılan toplam ticaret hacmi 1991 dekinin yedi katına ulaşmıştır Japonya nın Orta Asya daki rolünü daha iyi anlamak için pek çok gelişme göz önüne alınmalıdır Japonya için önemli bir dönüm noktası olmuştur, çünkü bu yıl Orta Asya ve Japonya girişiminin başlangıç yılıdır te Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan beyaz bültende, Japonya nın Orta Asya politikasının iki amaca dayandığı belirtilmiştir. Birincisi Japonya ve her Orta Asya ülkesi arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha yakın bağlar oluşturulması için çalışmaların artırılması İkincisi Orta Asya ülkelerinin daha fazla gelişmesini hedefleyecek bölge içi işbirliğini desteklemek için tüm Orta Asya bölgesinde diyalogun geliştirilmesi. Türkmenistan gözlemci olarak Orta Asya devletlerinin beşini de içeren bu girişimin, ikinci amacın gerçekleştirilmesi için başlatıldığı söylenmiştir Haziranında Dışişleri Bakanlarının Orta Asya Artı Japonya ile ilgili ikinci ortak toplantıları Tokyo da düzenlendi. Türkmenistan delege göndermedi fakat Afganistan bu sefer temsil edildi. Japonya nın bu proaktif hareketi bir takım yabancı basının büyük ilgisini çekti. Çünkü bu toplantı ŞİÖ nün yıllık zirvesinden sadece bir hafta önce yapıldı Takeshi Yuasa, Japan s Multilateral Approach toward Central Asia, in Akihiro Iwashita, ed., Eager Eyes Fixed on Slavic Eurasia: cilt 1, Russia and Its Neighbors in Crisis, 21st Century COE Program Slavic Eurasian Studies, No. 16-1, Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, Haziran 2007, ss Rollie Lal, Central Asia and its Neighbors: Security and Commerce at the Crossroads, Santa Monica, CA: RAND Corp, Japonya Dış İşleri Bakanlığı Bir barış ve istikrar koridoru olarak Orta Asya Dışişleri Bakanı Taro Aso nun Japonya Milli Basın Klübün deki konuşması. 1 Haziran (5Ağustos, 2007) Japonya Dışişleri Bak., A.g.m Japonya nın Resmi Kalkınma Yardımı 2005 Raporu: (5 Mayıs, 2006).

8 917 Kısa süre sonra, Başbakan Koizumi Junichiro MOFA (Japonya Dışişleri Bakanlığı) ya Orta Asya ya resmi bir gezi düzenlemesi için emir verdi. Aynı zamanda Başbakan ın ABD ye ziyareti de yaklaşıyordu. Orta Asya Koizumi açısından doğal bir seçenekti çünkü Japon kamuoyu gözüyle bu bölge tazelik anlamına geliyordu. Bunun anlamı daha önce bölgeye ziyaret eden başka bir Japon Başbakanı yoktu ve bölgede yaygın şekilde Japon yanlısı bir tavır yer alıyordu. Koizumi nin bölgeye yaptığı ziyaretin amacı çok belliydi. Özellikle Koizumi çek defteri diplomasisi ile ilgilenmemekteydi. Japonya nın uranyum dâhil olmak üzere enerji kaynaklarına olan ilgisini tekrarladı fakat Japonya nın özel şirketlerinin bu konudaki faaliyetlerini desteklediğini belirtmekle yetindi. Bu ziyaret Orta Asya ve Japonya forumu tarafından sembolize edilen politikanın sonucuydu ve Orta Asya devletlerine diğer üçüncü partiler ile daha fazla birlik, açık işbirliği imkânı ve dahası demokratikleşme ve ekonomik reformlar sunmaktaydı. Koizumi nin ziyareti ABD ve AB nin faaliyetleri ile uyumlu şekilde gerçekleşti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Boucher Ağustosun başında Özbekistan ı ziyaret etmişti. AB de Özbekistan a ayın sonunda bir üst düzeyde delege gönderdi. Bu hareketler çok uyumlu görünmüyordu. Fakat Özbekistan karşı batılı devletlerarasında genel atmosferdeki bir değişimi yansıtmaktaydı. Koizumi nin ayrıca bu ziyareti sırasında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri Astana da ŞİÖ ne alternatif sayılabilecek gayri resmi bir OAİÖ (Orta Asya İşbirliği Örgütü) zirvesi düzenledi ve bu ülkeler arasında bölgesel işbirliğini artıracaklarını açıkladı. OAİÖ Rusya yı üyesi olarak kabul ettiğinde, bu grup kendi başına bir araya gelmemişti en azından 2004 den beri. Bu toplantının ardından, Kerimov, Kazakistan a yaptığı gezi ile Nazarbayev ile dostluğunu göstermeyi hedeflemişti. Başbakan Abe Shinzo nun yeni Kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev alan Aso Taro 2006 baharında yeni bir Özgürlük ve Refah Yayı girişimi başlattı. Aslında Amerikan terminolojisine İstikrarsızlık yayı olarak geçen ifade Bush yönetimi zamanında sıklıkla kullanılmıştır. Bu kavram, Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan ve Sovyetler Birliği gibi imparatorlukların yıkılmasının ardından bölgede oluşan boşluğun yerini Baltık Devletlerinden Balkanlara, Kafkaslara, Ortadoğu ve Orta Asya ya uzanan devletler doldurmuştur. ABD, bu bölgeye terörizme yataklık edebileceği ihtimaline karşı özel bir ilgi göstermektedir Aso kavramın olumsuz yönünden ziyade kendi siyasi istikrarlarını ve ekonomik gelişimlerini tamamlamaları açısından bu ülkelere bir bakış açısı kazandıracaktır şeklinde olumlu olarak anlaşılmasını sağlamıştır. Japon diplomatlar o sırada bu girişimin üç hedefinden söz etmekteydiler. İlki, Japonya Orta Asya üzerinde bir takım reformları empoze etme kapasitesindedir ne de böyle bir niyeti bulunmaktadır. Sadece en büyük isteği bölgeye demokrasinin ve özgürlüğün gelmesidir. İkincisi Japonya müttefiki ABD nin İstikrarsızlık Yayı düşüncesini Özgürlük ve Refah Yayı na dönüştürmek amacıyla ABD ye destek vermektir. Üçüncüsü özgürlük ve demokratik değerler açısından Çin ile karşılaştırıldığında Japonya daha iyi durumdadır Christopher Len, a.g.m Christopher Len, a.g.m.

9 918 Ancak Başbakan Abe, bu Özgürlük ve Refah Yayı düşüncesine katılmakla birlikte asla bu tabiri kullanmamıştı. Japonya nın Orta Asya ya yönelik politikasında bir değişiklik olmamasına rağmen Abe Hükümetinin kısa süre sonra dağılmasından sonra bu kavram da artık kullanılmaz oldu. Aslında Japonya nın hedefi bağımsız, güvenli ve gelişmiş bir Orta Asya dır. Japonya ya göre son zamanlarda Orta Asya daki durum ise istikrarlı bir seyir izlemektedir. Ekonomileri yükselen mal fiyatları ve Rusya ve Kazakistan dan sağlanan gelirler sayesinde giderek büyümektedir. Aynı zamanda istikrarsızlığa neden olan unsurlar sonuçta Afganistan da Taliban ın yeniden canlanması ve büyüyen enflasyon yüzünden kötüye gitmektedir. Orta Asya hükümetleri otoriter yapılarını korumaktadır ve liberalleşme adına hiçbir şey yapmamaktadır. Günümüz Rusya sının ekonomik faaliyetleri düzenlemeye yönelik çalışmaları Orta Asya ya yayılabilir ve bu ülkeler kendi ekonomik reformlarını bir süre daha erteleyebilirler. Bu aşamada Orta Asya kendi orta vadeli ortak hedeflerini belirlemek zorundadır. Örneğin bir büyük oyun a gerek bulunmamaktadır. Bu bölgeyle ilgilenen ülkeler bölge üzerinde aşırı bencil bir tutum sergilememelidirler. Orta Asya da bağımsızlığın ve istikrarın korunması sadece Orta Asya ülkelerinin değil aynı zamanda bölgeyle ilgilenen tüm devletlerin de lehinedir ve bu bir altın kural olarak hatırlanmalıdır. Aksi takdirde Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan kendi güvenliklerini sağlama adına dış kuvvetlere ihtiyaç duyacaklardır. Belki de Afganistan ve Orta Asya da ISAF (Afganistan Uluslar arası Güvenlik Yardımı Gücü) ın üye ülkeleri Afganistan daki faaliyetleri tartışmak ve koordinasyonu sağlamak için bir toplantı bile düzenleyebilir. SONUÇ Orta Asya yı Japonya açısından değerlendirdiğimizde, Japonya bölgeye olan ilgisinin jeopolitik öneminden çok bölgeyi geliştirmeye yönelik olduğunun altını her defasında çizmektedir. Gerçi Japonya son yıllarda Orta Asya üzerinde daha kaynak odaklı bir yaklaşım benimsediği gözlerden kaçmamaktadır ancak enerji kaynaklarını ele geçirme Japonya nın öncelikli hedefleri arasında değildir. Bu Japonya nın bölgedeki faaliyetlerini açıklarken önem kazanmaktadır. Japonya aynı zamanda uluslar arası ilişkilerde farklı bir politika anlayışı benimsemekte ve uzlaşmacı bir tavır izlediğini ve bu farklı tavrının anlaşılmasını istemektedir. Japonya Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilgilenirken Rusya ve Çin ile rekabet halinde değildir. Tokyo bu iki ülkenin Orta Asya bölgesini dünyaya açma konusundaki stratejilerinin öneminin farkındadır ve desteklemektedir. Eğer Japonya nın Özgürlük ve Refah Yayı diplomasisi yeniden işlevsel hale gelirse Tokyo, Rusya ve Çin in diplomatik stratejileriyle daha yapıcı şekilde destekleyecektir. Orta Asya üzerinde Japonya nın gelişmeci sözü, Çin in giderek artan siyasi ve ticari ilgisi ve güney Kore nin büyüyen ekonomik çıkarları Kuzeydoğu ve Orta Asya nın diplomatik ve ekonomik alanda öneminin giderek artmasına yol açmaktadır. Bu üç ülkenin Orta Asya ile ilgili ortak bir görüş elde edecekleri düşünülmektedir. Japonya ve diğer ülkeler, Orta Asya ülkelerinin kendi ekonomilerini düzeltmeleri için bu ülkelere yardım etmelidirler. Bütün büyük devletler Orta Asya milletlerine karşı kolektif bir danışma anlayışıyla hareket etmelidir. Orta Asya Artı Japonya, Orta Asya Artı AB, ABD

10 919 ve Orta Asya ve ŞİÖ. Bu nedenle Orta Asya nın gelişiminde önemli rol oynayabilecek tüm bu güçleri bir araya getirebilecek ortak bir toplantı düzenlenebilir. Japonya, bölgeyle ilgilenen tüm dış aktörleri bir araya getirerek bölgenin gelişimi adına neler yapılabileceğine dair ortak bir politika geliştirilmesine yönelik çalışmalarda lider rolünü çok rahat üstlenebilir. Sonuçta bölge otonom bir şekilde dış dünyaya daha açık bir hale gelebilir. Orta Asya yı diğer güçler açısından değerlendirirsek, birkaç yıldır dünya medyası Orta Asya da yeni bir Büyük Oyun dan bahsetmektedir. Ancak Rusya dışında hiçbir büyük güç bölgede hayati bir çıkarı bulunmamaktadır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Rusya nın etkisi azalırken bölgede bir güç boşluğu meydana geldiği doğrudur. Ciddi bir şekilde sahip çıkılmazsa Orta Asya dünya politikasında yetim olarak kalacaktır. Bölgedeki ülkeler kendilerini siyasi ve ekonomik açıdan koruma altına alabilecek yeni bir koruyucu bulmak için can atmaktadırlar. Tabi kendi çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde. ABD o sırada Orta Asya ya yönelik bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir politika geliştirememiştir. Çin Orta Asya daki enerji kaynakları için yanıp tutuşmaktadır. Fakat görünen o ki Orta Asya konusunda siyasi bir hırsa sahip değildir. Çin her zaman ŞİÖ nün kendi güvenlik alanını genişletmek gibi bir fikri olmadığını savunmuştur. ABD ye ekonomik anlamda bağımlılığı Rusya dan daha fazla olan Çin, ABD yi Orta Asya da çok fazla savunma taraftarı değildir. Çin e göre Orta Asya daki devletlerin siyasi anlamda rahat durduktan sonra Rus hakimiyeti altında olsalar bile Amerikalıların etkisi altında olmalarından daha iyidir. Ayrıca Çin hala bölgede askeri bir proje üretme kapasitesinden yoksundur. Kültürü ve insanların düşünce yapısı da büyük ölçüde Orta Asya daki insanlardan farklıdır. AB kendi kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda genişleme eğilimi göstermektedir ve Orta Asya bir istisna değildir. Orta Asya, hem Asya Geliştirme Bankası (ADB) ve Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Geliştirme Bankası (EBRD) aktif olduğu nadir bölgelerden biridir. AB üye ülkeleri Orta Asya ülkelerine sağlam ekonomik yardım ve nasihatte bulunmaktadır. Fakat iş konusunda diğer büyük güçlerle acımasız ticari rekabetlere girmekten de çekinmemektedirler ve kendi ülkelerinde otoriter rejimlere yardım edenleri kınayan bir kamuoyu tarafından elleri kolları bağlı durumdadır. Hindistan, İran ve Türkiye nin Orta Asya ile güçlü tarihi bağları bulunmaktadır. Sovyet İmparatorluğunun yıkılmasından sonra bu ülkeler bölgedeki çıkarlarını yeniden gözden geçirmişlerdir. Ancak söz konusu ülkelerin kapasiteleri hala sınırlıdır. Japonya nın ekonomik yardımı Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan da çok önemli bir rol oynamaktadır. Fakat Orta Asya ya müdahalesi hala kendi toplumu tarafından tam olarak anlaşılamamış ve desteklenmemiştir. Japonya nın bölgedeki siyasi ve güvenlik meselelerinde ciddi bir ağırlığı yoktur. Bu nedenle Orta Asya da yeni büyük oyun diye bir şey söz konusu değildir. Özbekistan ve Rusya arasında yakınlaşma sonrasında Orta Asya siyasi haritasında sağlam değişiklikler olmuştur. Orta Asya ülkeleri işbirliği yapacakları ortaklarını seçmede özgür kaldıkları sürece herhangi bir ülkenin bu bölgeye katılmasında sorun görünmemektedir.

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ seta. OBAMA DÖNEMİ Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 0 9 OBAMA DÖNEMİ SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları

Detaylı

GÜNEY KORE - ORTA ASYA İLİŞKİLERİ

GÜNEY KORE - ORTA ASYA İLİŞKİLERİ GÜNEY KORE - ORTA ASYA İLİŞKİLERİ AAE Yayınları 5 Ekim 2013 Özlem TEZER, İnhan KANG ve Özge ÖZPOLAT Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Elinizdeki çalışma

Detaylı

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım Fiyatı: 10 $/15 TL OCAK - MART 2013 / SAYI:2 Obama nın Ekonomiyle İmtihanı Dr.Fatih Macit Türk Dış Politikası Prof.Dr.Fuat Keyman Gürcistan Seçimleri ve Sonrası Dr.Kornely Kakachia Rosneft BP Anlaşması

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI Halil Kürşad ASLAN Özet Günümüzde ABD halen dünyanın askeri güç merkezidir. Yine de not etmekte yarar var ki Çin in son 30 yıldaki nefes kesen

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ANALİZ OCAK 2014 SAYI:76 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN ATAMAN AYŞE NUR GÖKŞEN ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 74 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI ÖZET

ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI ÖZET OAKA Cilt: 8, Sayı: 16, ss. 21-48, 2013 ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI THE EUROPEAN UNION S FOREIGN POLICY TOWARD CENTRAL ASIA IN CONSIDERATION

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

TÜRKMENİSTAN DA SİYASAL REJİMİN GELECEĞİ: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKMENİSTAN DA SİYASAL REJİMİN GELECEĞİ: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME OAKA Cilt:1, Sayı: 2, ss. 1-26, 2006 TÜRKMENİSTAN DA SİYASAL REJİMİN GELECEĞİ: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME * Haluk ALKAN ** ÖZET Türkmenistan çok yönlü özelliklere sahip bir ülkedir.

Detaylı

Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği

Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 35, ss.21-55, 2013 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Soner KARAGÜL* & İbrahim ARSLAN** Özet Afrika ya

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA ORSAM TUTANAKLARI No: 32, THE TUTANAKLARI No: 9 Mayıs 2013 TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA RELATIONS BETWEEN TURKEY AND KYRGYZSTAN: FROM TODAY TO TOMORROW СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРЕЦКО-КИРГИЗСКИХ

Detaylı

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 1 2 BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 Atlantikçiler (Batıcılar): 11 Avrasyacılar ve Ulusal Kimlik: 12 BDT ve 1990 lı Yıllar:

Detaylı

ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN

ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN AİNUR NOGAYEVA ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN STRATEJİK DENGE ARAYIŞLARI Özet Çalışması Yazar: Ainur NOGAYEVA USAK Yayınları 2 Özet Dünyanın en büyük dört buluşunu (barut, kâğıt pusula ve matbaa) vatanı

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR. Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK

HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR. Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK OAKA Cilt:3, Sayı: 5, ss. 131-157, 2008 HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'IN EKONOMİK VE POLİTİK DÖNÜŞÜMÜ: FIRSATLAR VE SORUNLAR Mehmet DİKKAYA & Adem ÇAYLAK ÖZET Haydar Aliyev, 1994 2003 yılları arasında

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı