ENERJİ SEKTÖRÜNÜN OSMANLI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDEKİ GELİŞİMİ VE YASAL SÜREÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ SEKTÖRÜNÜN OSMANLI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDEKİ GELİŞİMİ VE YASAL SÜREÇ"

Transkript

1 ENERJİ SEKTÖRÜNÜN OSMANLI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDEKİ GELİŞİMİ VE YASAL SÜREÇ Michael FARADAY ın 1831 yılında çalışmaları sonucunda, elektrik motoru ve dinamonun bulunmasına öncülük eden magnetizmin elektrik akımına dönüşmesine ilişkin keşfinin ardından, 1878 yılında Thomas EDİSON tarafından elektrikli Akkor lambasının icad edilmesinden ve buna mukabil New York eyaletinin bazı bölgelerinin DC ile çalışan aydınlatma, elektrik şebekesinin yapılmasından bu yana geçen süreçte, sanayileşme ve elektrik enerjisinin ev aletlerinde kullanımının yaygınlaşması ile dünyanın birincil sorununu, enerji kaynakları, teknolojisi ve kullanımı oluşturmaktadır. TÜRK ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ OSMANLI DÖNEMİ Dünyada meydana gelen bu hızlı değişim ve süreçten doğal olarak ülkemizde etkilenmiştir. Buna bağlı olarak sanayileşme ve yaşam koşullarının olmazsa olmazı enerji ihtiyacına ve arzına ilişkin ülkemizde de çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemizin enerjiye ilişkin ilk sürecine baktığımızda aşağıda belirtmiş olduğumuz hususlarla karşılaşılmaktadır: Ülkemizde enerjiye ilişkin süreç ilk olarak 1902 yılında Tarsus ta İtalyan ve İsviçre firması tarafından değirmene bağlanan 2kW lık bir dinamo ile başlamıştır. İlerleyen yıllarda Osmanlıya bağlı olan Beyrut Selanik ve Şam şehirlerinin özel sektör tarafından elektriklendirilmesi takip etmiştir. Teknolojik ilerleme ve yatırımlar yasal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmış ve elektrik enerjisinin ilk mevzuatı olan 10 Haziran 1910 tarihli ve 982 Sayılı Menafi-i Umumiyeya Müteallik İmtiyazat hazırlanmıştır. ( Kamu Yararına İlişkin İmtiyazlar) Bu düzenlemeyi müteakkip, Macar Ganz Anonim Şirketi, Banque de Bruxelles ve Banque Generale de Credit tarafından ortaklaşa kurulan Osmanlı anonim elektrik şirketi görevlendirilmiştir. 1 Ekim 1910 tarihinde ise 50 yıllık çalışma izni verilmiş olup, 11 Şubat 1914 tarihinde İstanbul un elektrik ihtiyacına yönelik olarak taş kömürü ile çalışan ilk santral olan Silahtarağa Termik santrali kurulmuştur. Bu termik santral 1950 li yıllara kadar İstanbul un tek elektrik santrali olarak faaliyet göstermiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ Büyük ölçüde yabancı yatırımlara bağlı olan elektrik sektörünün üretim kapasitesi, 1923 yılında kurulu güç 33 MW, üretimi 45 milyon kw saat ve yıllık elektrik tüketimi kişi başına 3kW saattir. Türkiye genelinde ise elektrik enerjisinden 1

2 faydalanabilen iller ise Tarsus, Adapazarı ve İstanbuldur. Elektrik faaliyetleri ise Alman, Belçika, İtalya ve Macaristan ın imtiyazlı şirketlerinin kontrolündedir yılında, İtalyanlar tarafından Türk Kömür Madenleri A.Ş. olarak Kozlu da kurulmuştur yılıunda, Alman MAN ve AEG şirketleri tarafından Ankara nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur yılında ise, İzmir in ihtiyacını karşılamak üzere 5 MW lık Linyit santral kurulmuştur yılında ise ilk TÜRK özel şirketi olan Kayseri ve civarı Elektrik Ticaret A.Ş. faaliyetlerine başlamıştır yılına gelindiğinde, toplam milyon- GWh gücünde elektrik üreten 3 adet taşkömür termik, 11 adet hidrolik, 27 adet dizel, 4 adet buhar makinalı, ve 3 adet gaz motorlu olmak üzere, toplam 48 adet irili ufaklı santral, kişi başına yıllık 7kW saat elektrik enerjisi üretmektedir yılında yine Belediyelere elektrik üretimine izin veren Belediyeler Kanunu yürülüğe girmiştir yılında Birinci Sanayi Planı dönemi ile devletin elektrik üretimine girmesine karar verilmiştir yılında, Etibank, Maden Tetkik Arama, Elektrik işleri Etüd İdaresi ve bu gelişmelere müteakkip Belediyeler Bankası devreye girmiştir yılına gelindiğinde ise 43 ilde elektrik enerjisinden faydalanılmaya başlanılmış olup MW kurulu güçten 213 milyon kwh, elektrik üretimi gerçeleştrilmiştir ve 1944 yıllarına gelindiğinde ise 1933 ve 1935 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda yabancı sermaye yatırımları ve imtiyazlar kaldırılarak, elektrik sektörü devletleştirilmiştir. Ancak yalnızca yerli semaye yatırımlarından Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş. devletleştirilmemiştir yılında ise, Belediyeler Bankası, İller Bankasına çevrilerek yeniden yapılandırılmıştır yılında, yapımına 1941 yılında başlanılmış olan Etibank a ait Çatalağzı Termik Santrali ilk defa bir bölge santrali olarak devreye girmiştir yılında ise, 154 kw luk bir ilatim hattı ile İstanbul a elektrik takviyesine başlanılmıştır li yıllara gelindiğinde ise, karma ekonomik politika tercih edilerek, devletin yanında özel sektör eliyle de elektrik santralleri yap-işlet modelinde yapılmaya başlanılmıştır. Enterkonnekte sisteme geçiş dönemi olan o yıllarda, Türkiye nin elektrik potansiyeli MW kurulu güçten milyon kwh, kişi başına yıllık elektrik 33 KW elektrik üretimi gerçeleştrilmiştir 2

3 1952 ve 1956 yıllarında yerli sermayeli dört özel şirketin kurulmasına izin verilmiştir: Adana ve İçel bölgesinde faaliyette bulunmak üzere Çukurova Elektrik A.Ş., Antalya bölgesinde faaliyette bulunmak üzere Kepez Elektrik A.Ş., Kuzeybatı Anadolu bölgesinde faaliyette bulunmak üzere Kuzeybatı Anadolu Elektriklendirme A. Ş., Ege bölgesinde faaliyette bulunmak üzere Ege Elektrik T.A.Ş. kurulmuştur. Bu anonim şirket başarılı olmadığı için tasfiye edilmiştir. Türk Milli Komitesinin 1953 yılında düzenlediği Birinci İstişari Enerji Kongresi düzenlenerek hidroelektrik santrallerin yapılmasına karar verilmiştir yılında hidroelektrik santrallerin kurulmasına ilişkin olarak DSİ Devlet Su İşleri kurulmuştur yılında Sarıyar Barajı HES 160 MW gücü ile, 1959 yılında ise, Hirfanlı Barajı HES 128 MW gücü ile hizmete girmiştir lı yıllara yaklaşırken özel sektörün desteği ile kamu ve özel sektör yatırımları toplamı MW a, üretim milyon kwh a, kişi başı yıllık 87kW elektrik üretimi miktarına ulaşmıştır. Ayrıca enerji sektöründeki diğer bakanlıkların bünyesinde bulunan birimler ve idarede bütünlüğün sağlanması amacıyla 5 yıllık kalkınma planlarının uygulanmasına başlanılmıştır yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştır. Pek çok işletmeler ise Etibank Elektrik İşletmeleri Müessesesi olarak değiştirilmiştir yılında DSİ nin işletmekte olduğu hidroelektrik santraller Etibank a devredilmiştir yılına kadar bu işletmeler Etibank tarafından işletilmeye devam etmiştir yılında artan elektrik üretim iletim ve dağıtım miktarı nedeniyle 1312 sayılı Kanun ile TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) kurulmuştur. Bu kanunla Etibank, DSİ, İller Bankası ve belediyeye ait santraller TEK e devredilmiştir. Belediyelere ait olan iletim ve dağıtım hatları ise belediyelerde kalmıştır li yıllarda Türkiye nin elektrik potansiyeli MW kurulu güçten milyon kwh, kişi başına yıllık 207 KW elektrik üretimi gerçeleştirilmiştir li yıllarda dünya genelinde enerji krizi yaşanmış ve Türkiye de termik santrallerde kullandığı yakıtı ithal ettiği için etkilenmiş ve bu nedenle hidroelektrik santrallerin yapımı önem ve hız kazanmıştır yılında Gökçekaya barajı HES 278 MW gücü ile 1975 yılında Keban Barajı Hes 1330 Mw gücü ile yapılmıştır. Ancak bu barajın bir kısmının tamamlanması 1981 yılına tekabül etmiştir. 3

4 Her ne kadar 1970 li yıllar elektrik kesintileri ve elektrik hammadde sıkıntıları ile geçse de hidroelektrik santrallerine yapılan yatırımlar ile beraber, 1980 li yıllarda Türkiye nin elektrik potansiyeli MW kurulu güçten, milyon kwh, kişi başına yıllık 459 KW elektrik üretimi olarak gerçeleştirilmiştir. 1980li yıllarada ayrıca ekonomik liberalleşme politikalrı elerktrik sektöründe değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır yılında Belediyeler ile TEK arasında iletim ve dağıtım hatlarına ilişkin yaşanan sorunlardan dolayı 2705 sayılı kanun ile tüm elektrik tesislerinin TEK e devri gerçekleştirilerek birlik sağlanmaya çalışılmıştır. Yine 2705 sayılı kanun ile Belediye ve birliklerini ve DSİ ye verilen Elektrik tekeli kırılmış ve süre kısıtlaması olmaksızın özel sektöre elektrik üretim ve üretilen elektriğin TEK e satımı konusunda satma imkanı ve yetkisi verilmiştir yılında Elektrik üretiminde TEK in tek elden hizmetleri yürütmesi ilkesinden vazgeçilmiş ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların, Elektrik Üretimi; İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile görevlendirimesi hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. ( ÇEAŞ, KEPEZ, Kayseri faaliyetlerini tüm bu dönemlerde yürütmeye devam etmiştir. bu kanun ile TEK Kamu İktisadi kuruluşu haline getirilmiştir. Aynı kanunda YAP İŞLET DEVRET ve İŞLETME HAKKININ DEVRİ konularında düzenlemeler yapılarak özel sektör şirketlerininde elektrik üretim iletim ve dağıtımında yer almasının önü açılmıştır. bu kanunda pek çok hususta eksik düzenleme bulunması ve yargı yollarına başvurulması nedeniyle ilk büyük proje 1996 yılında yapılabilmiştir lı yılların başında Türkiye nin elektrik potansiyeli MW kurulu güçten milyon kwh, kişi başına yıllık 855 kw elektrik üretimi gerçeleştirilmiştir lı yıllar ise öncelikli olarak özelleştirme ve özel sektörün enerji yatırımına katılması için gerekli olan yatırımların yapılması için yasal altyapının hazırlanması çalışmaları ile geçmiştir yılında TEK, Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi olmak üzere ikiye ayrılmış ve İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ olarak yapılandırılmıştır yılında TEK in Özelleştirimesine İlişkin Kanun yürürlüğe girmiş, ancak Anayasa Mahkemesi tarafından kanun iptal edilmiştir yılında ayrıca özel ve YABANCI SERMAYELİ şirketlerin Yap- İşlet-Devret modeli çerçevesinde, özel hukuk hükümlerine tabi olarak elektrik üretim iletim ve dağıtımında yer almalarının önü açılmıştır yılında Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların, Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilecekleri Bölgeler Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ile o zamana kadar özelleştirilen dört görev bölgesine, 4

5 yirmibeş adet dağıtım bölgesi eklenmiştir. Ancak birkısmı danıştay olurundan geçmeyen özelleştirmeler ve çeşitli hukuki ihtilaflar bu bölgelerin özelleştirilmesine engel olmuştur yılında ise şu anda da pek çok hükmünün geçerliliğini koruduğu ve yürürlükte olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir li yılların başında Türkiye de elektrik potansiyeli MW kurulu güçten milyon kwh, kişi başına yıllık 1457 kw elektrik üretimi gerçeleştirilmiştir ve 2000 li yıllar arasında elektrik sektöründe gelişmeler devam etmiştir li yılları ise geçmişten gelen bu sürecin yeniden yapılandırılması ve mevzuatların yenilemesi oluşturmuştur yılında elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacı ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir yılında gerçekeleşen en önemli gelişmeler birisi de Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun oluşturulmasıdır. Kurumun adı daha sonraları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olara değişmiştir yılında ayrıca TEAŞ 3 e ayrılmış ve her bir faaliyeti ayrı tüzelkişiliklere bölünmüştür. Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (TETAŞ) olacak şekilde İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetine devam etmiştir tarihinde de 2004/3 sayılı Yüksek planlama Kurulu kararı ilede TEDAŞ bünyesinde bulunan elektrik dağıtım şebekesinin yirmibir bölgeye ayrılmış olup, Kayseri bölgesi dışındaki bölgelerin özelleştirilecek olan tesisler kapsamına alınmasına karar verilmiştir tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve diğer mevzuatlar, sektörün ana dinamikleri nedeniyle sıklıkla değiştirilmekte ve uygulamaların çeşitlenmesi nedeniylede yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır yılına gelindiğinde ise TÜRKİYE nin elektrik üretimine ilişkin TEİAŞ tarafından açıklanan rakamlar ise şu şekildedir: 2009 yılında yüzde 2.4 oranında düşen elektrik tüketimi 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.9 artış gösterdi. 5

6 2009 yılında yapılan 194 milyar 79,1 milyon kilovat saat düzeyindeki elektrik tüketimi 2010 yılında 209 milyar 389,5 milyon kwh olarak gerçekleşti. Ağustos ayında elektrik tüketimi rekor kaydetti. Bu aydaki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 20 milyar 367 milyon kwh olarak gerçekleşti yılında toplam elektrik üretimi 181,6 GWh olarak gerçekleşti. Çeşitli anlaşmalar çerçevesinde İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden toplam bin 882,5 GWh elektrik satın alındı. Dış alımlar ile birlikte tüketime sunulan enerji 212 bin 64,1 GWh düzeyine ulaştı. Dış alımlar ile beraber tüketime sunulan enerjide bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artış gösterdi de Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) termik santrallerindeki üretim bir önceki yıla göre yüzde 10,7 azalarak 37 bin 901,5 Gigavatsaat (GWh), hidrolik santrallerdeki üretim ise yüzde 45,4 artarak 41 bin 210,4 GWh oldu. EÜAŞ ye bağlı ortaklıklarda elektrik üretimi yüzde 12,9 (16 bin 254,7 GWh), İşletme Hakkı Devri Santrallerindeki üretim yüzde 1,1 (4 bin 323,6 GWh), oto prodüktörlerdeki üretim yüzde 12,5 (11 bin 807,8 GWh), yap-işlet-devret santrallerinden üretim ise bir önceki yıla göre yüzde 2,2 (13 bin 557,8 GWh) azaldı. Böylece uzun yıllar sonra doğal gazın üretimdeki payı azaldı, suyun payı ise ciddi düzeyde arttı. Sonuç olarak 1901 den bu yana Türkiye de elektrik sektörünün üretim miktarları ve mevzuatların gelişim çizgisi genel olarak bu yönde olmuştur. Ancak bu kadar devinim gösteren ve uluslararası ticari, ekonomik karakterleri bulunan, hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyecek olan, aynı zamanda tüm dünya ülkelerinin yeni teknolojiler ile çözüm üretmeye çalıştığı bir alanda ülkemiz gelişmelerini ancak bu kadar özetlememiz mümkün olmuştur. Okuyanlara faydası olması dileklerimizle Av. Hasan YAVUZ Av. Ferahnaz GÜRKAN Stj. Av. Sebile Zeynep ŞİMŞEK 6

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE KULLANILAN KAYNAKLAR Leyla DOLUN Kd.Uzman SA 02-6-18 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 1 I- Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME Banu SALMAN * Küreselleşme sürecinde devletin yeniden yapılandırılması ve özelleştirme, kamu hizmetlerinin sermaye birikim sürecinin hizmetine sunulmasının

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile 08.06.1984 tarih ve 233

Detaylı

SÜRECİ ÖZELLEŞTİRME. Türkiye elektrik piyasasında ENERJİ

SÜRECİ ÖZELLEŞTİRME. Türkiye elektrik piyasasında ENERJİ ENERJİ >> Hazırlayan: Ela ULUATAM (Uzman Yardımcısı) AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü Türkiye elektrik piyasasında ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ TOBB AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

Türkiye de Hidroelektrik Enerji ve HES Uygulamalarına Genel Bakış

Türkiye de Hidroelektrik Enerji ve HES Uygulamalarına Genel Bakış Murat Gökdemir Murat İhsan Kömürcü Taylan Ulaş Evcimen İMO Su Yapıları Kurulu Türkiye de Hidroelektrik Enerji ve HES Uygulamalarına Genel Bakış 1. Hidroelektrik Enerji Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-428-4 TOBB Yayın No : 2014/238 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Su, hava, gıda ve diğer ihtiyaçların enerji sayesinde canlılara sunulması

Detaylı

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ ESRA KINIK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK 2008 T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur.

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. ENDA ENERJİ HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2013 2 FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Kısaca Enda... 5 Operasyon Haritası... 6 Vizyonumuz

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı