THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK ( ) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES ( ) Yüksel KÜÇÜKER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 Issn: THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK ( ) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES ( ) Yüksel KÜÇÜKER Öz Bu çalımada, yılları arasında, Amerika nın yayınlanmaya balandıı dönemden itibaren en önemli basın organlarından biri ola gelen The New York Times gazetesinde, Samsun hakkında yapılmı haber, makale ve yorumlar incelenmitir. ncelenen dönemin tarih aralıı olarak belirlenmesindeki amaç, yılları arasında yaanan Büyük Sava ın ve akabinde yaanan Türk Millî Mücadelesi nin sona ermesine kadar uzanan süreçte, bu bölgede yaananların veya bir ekilde Samsun a yer verilen yazılarda, Samsun un Amerikan basınında ve dolayısıyla Amerikan kamuoyu nezdinde nasıl algılandıını ortaya koyabilmektir. Tüm bu yayınlar incelendiinde, The New York Times gazetesinin, Samsun a ilikin belirlenen dönem içinde önemli tespitlerde bulunduu görülmektedir. Fakat gazetenin, özellikle Rum ve Ermenilerle ilgili siyasi içerikli haber ve yorumlarında, ısrarla bir ekilde, sübjektif ve tek taraflı bir dil kullanması dikkat çekmektedir. Bu balamda, The New York Times gazetesi özelinde, batı medyasının Türkiye deki gelimelere karı takındıı bu üslubun, günümüzde Avrupa ve Amerika kamuoylarında var olan, Türkler ve Türkiye karıtı bakı açısının oluumundaki rolünün, önemli bir düzeyde olduu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: The New York Times (NYT), Samsun, Ermeniler, Rumlar, Türkler. Abstract In this study, the news, articles and reviews published about Samsun are examined between the periods in The New York Times, one of the most important newspaper in the United States of America. The goal of reviewing the date range: is to try to put forth how the American public perceive the events in Samsun according to the writings published in the American Press in The Great War period, between the years and the following Turkish National Struggle ending in When all these writings in the newspaper are analysed, it is obvious that The New York Times made important observations about the Samsun within the period set. But using a subjective and one-sided language of the newspaper in an insistent way, - especially on the political content of news and commentary about the Greeks and Armenians- is remarkable. In this regard, in the case of The New York Times, the role of western media s perspective to the developments in Turkey is undeniable, in terms of formation of a negative view of Turks and Turkey on the public opinion of Europe and America. Keywords: The New York Times (NYT), Samsun, Armenians, Greeks, Turks. Giri Bizi hükümetler ve gazeteler idare etmektedir. Wendell Phillips Basın-yayın organları, toplum algısının yönlendirilmesi noktasında son derece etkin bir yerdedir. Bu basın-yayın organlarının en etkilisi olan gazeteler, -her ne kadar son zamanlarda tahtı internet medyası tarafından sarsılsa da- tarihî serüveni boyunca, habere ulamanın bir Ar. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,

2 aracı olmasının yanı sıra, algı yönetimi noktasında da, daima önemli bir yere sahip olmutur. Kolay ulaılabilmesi, ucuz ve etkili bir iletiim aracı olması, gazetelerin youn talep görmesini de beraberinde getirmitir. Toplum açısından habere ulama açısından böylesi pratik bir görev üstlenmesinin yanı sıra, gazetelerin yalın haber veren basın-yayın organları olarak görülmesi, iyimser bir bakı olur. Zira gazetelerin toplumun belli bir konuda, belli bir görüe kanalize edilmesi noktasında, bir araç olarak kullanılmaları da pekâlâ mümkündür. Günümüzde medyanın toplumun yönlendirilmesi noktasında yükselen bir güç olmasının temelleri, on dokuzuncu yüzyıla kadar dayanmaktadır (Yetigin, 2010: 123). Her ne kadar özellikle son dönemlerde habere ve bilgiye eriim balamında, çok sayıda alternatif üzerinden karılatırmalı bir haber edinme fırsatı bulunmaktaysa da, bu imkânlardan yoksun olunan dönemlerde, toplum için, verilenle yetinmekten baka çok da fazla bir seçenein olmadıı söylenebilir. Dolayısıyla, bu dönemlerde gazetelerde yer verilen deerlendirme ve yorumlarla, toplumun düüncelerinin belli noktalara yönlendirilmesi daha kolay olmutur. Martin Walker, gazetelerin dünyadaki çou hükümetin, elçiliklerin ve yetkililerin, dünyaya dair edindikleri izlenimlerin büyük çounluunu, büyük gazetelerin yargılarından süzerek edindikleri (Walker, 1977: 12) tespitini yaparak, hem gazetelerin önemine iaret etmi, hem de nasıl büyük bir güce sahip olduklarını ortaya koymutur. Habere ulama noktasında kısıtlı seçeneklerin olduu dönemlerde, toplum dezenformasyona uramı haberlere karı daha fazla savunmasız olmutur. Gazetelerin de verdikleri haberler ve yaptıkları yorumlarla, çou zaman ellerindeki gücü kötü amaçlarla kullandıkları olmutur. Gazetelerin maddi kaygıları olan yayın araçları oldukları, dolayısıyla yaptıkları yayınlarda ticari çıkarlarına hizmet eden odakların menfaatlerine karı duyarsız kalamayacakları gerçei göz önünde bulundurulacak olursa, bunların neden zaman zaman bir propaganda silahına dönüebildikleri de daha net anlaılmı olur. Gazetelerin bir haberi çıplak haliyle vermeyi tercih etmeyip, çeitli deerlendirme ve yorumlarla, daha ilgi çekici bir ekilde okuyucusuyla buluturma çabası anlaılabilir bir durumdur. Fakat burada önemli olan nokta, bu yorumların ne ekilde ve hangi amaçlarla yapıldııdır. Zira neyin söylemeye deer olup olmadıına karar vererek gündemi belirleyen ve siyasi ve ekonomik güçlerin baskısı altında siyasetin dilini ekillendiren Elmas ve Kurban, 2011: 8) bir güç olan medya, bu gücünden dolayı, halka ulamak isteyen kii ve gurupların aracı olmu, siyasî, ekonomik ve kültürel çıkar çatımalarının sürdürülmesinde rol almılardır (Yetigin, 2010: 121). Thomas B. Macaulay un, medyanın demokrasilerde dördüncü kuvvet olduu tespiti (Splichal, 2002: 44), aslında medyanın hükümetler üzerindeki nüfuz ve halk üzerindeki algı gücüne iaret etmektedir. Tüm bu tespitler ııında, medya organlarının baında gelen gazetelerde yer alan bilgilerin arka planının, her zaman akılda bulundurulması gerektii ortadadır. Unutulmamalıdır ki gazeteler de yanılabilir kurumlardır (Walker, 1977: 15). Çounlukla kurgulardan oluan haber metinleri çözümlenirken, verilen mesajın ne ekilde kurgulandıı ve gerçei ne ölçüde yansıttıı sorularına cevap aramak, gerçek bilgiye ulamanın ön artıdır. Bu noktadan hareketle, tarih aratırmaları açısından mühim bir kaynak deeri taıyan gazetelerin, olaylar hakkında zaman zaman kendi siyasî çizgilerine uygun, taraflı, abartılı veya gizleyici bir üslup kullanabilecekleri (Yetigin, 2010: 121), tarihçiler için akılda bulundurulması ve kullanılırken üpheci ve ihtiyatlı olunması gereken kaynaklar olduunu belirtilmek gerekir. Aksi takdirde, hadiselerin, gazetelerin gösterdii kadarıyla ve görülmesini istedikleri boyutuyla görülmesi tuzaına düme riski her zaman bulunmaktadır.

3 Bu çalımada, Ocak 1914 ila Aralık 1923 döneminde, The New York Times 1 gazetesinde, Samsun hakkında yapılmı haberler, yorumlar ve deerlendirmeler incelenmeye çalıılmıtır. Türkiye, yılları arasında vuku bulan Büyük Sava, onun akabinde yaanan Millî Mücadele dönemi ve hemen sonrasında cumhuriyetin ilan edilmesine kadar geçen on yıllık zaman zarfını, kesintisiz hareketli bir atmosfer içinde geçirmitir. Osmanlı mparatorluu nun tarihi misyonunu tamamlayıp, yerini yeni Türkiye Cumhuriyeti devletine bıraktıı bu kısa süreye çok fazla olay sımıtır. Haliyle, batı basınına da bu süreçte yaananlardan fazlasıyla malzeme çıkmıtır. Bu basın kurulularından birisi de, Amerika nın önemli gazetelerinden The New York Times dır 2. Bu çalıma ile, NYT de yapılan yayınlar üzerinden, Amerikan kamuoyunun, Samsun özelinde Anadolu da yaanan bu olaanüstü dönemi nasıl okuduu ortaya konulmaya gayret edilmitir. Çalımada, gazetede yer verilen haberlere dair, yer yer deerlendirmelerde bulunulmakla yetinilmi, çalımanın amacına sadık kalmak kaygısıyla, bu iddialar için bir antitez ileri sürmekten kaçınılmıtır. NYT nin bölgeye ilikin yapmı olduu yayınlar incelendiinde, Samsun ve civarında yaananlarla ilgili ciddî bir gazetecilik gayreti göze çarpmaktadır. Zira gazete, bölgede hemen hemen yaanan tüm önemli gelimelerle ilgili bilgiler sunmaktadır. Fakat yayınlar incelendiinde, birçok konuda Türk tezlerinin aksi iddiaların mevcut olduu görülmektedir. Samsun ve çevresinde yaananları, ngiliz The Times gazetesinde çıkan haber, yorum ve deerlendirmeler ııında ele alıp inceleyen Enis ahin 3 ve arası dönemde Osmanlı mparatorluu nda yaayan azınlıkların durumunu The Times gazetesine göre inceleyen lay leri 4 de benzer tespitlerde bulunmaktadırlar. Örnein, Samsun ve civarında Ermeni ve Rumlarla ilgili The Times ın yaptıı deerlendirmelerde mezalim ve katliam ifadelerinin (ahin, 2006: 200; leri, 2004: 200, ), NYT tarafından da aynı ekilde kullanımının tercih edilmesi, bu iki gazetenin konuya aynı perspektiften yaklatıını göstermektedir. Buradan hareketle, ngiliz ve Amerikan basınının, Türkiye de yaananları ele alı biçimlerini anlamak için, ngiliz ve Amerikan kamuoyunun kendine özgü deer yargılarını, dorularını, prensiplerini ve çıkarlarını göz önünde bulundurmanın gerekliliinin altını çizmek gerekir. a. NYT de Samsun la lgili Çıkan Yayınların Tasnif ve Daılımı Çalıma, ProQuest Historical Newspapers veritabanı altındaki The New York Times ( ) koleksiyonu taranarak hazırlanmıtır. Tarama Samsun, Samsoun, Samsoon ve Canik isimlerine göre yapılmı ve bu kapsamda konuya ait çok sayıda kayda ulaılmıtır. Bunlar arasında ilan ve reklamlarla ilgili kayıtlar dıarıda tutulmu ve bu ekilde toplam 159 kayıt incelenmitir. Bunların da bir kısmı, içerikleri itibariyle kayda deer bilgiler ihtiva etmediklerinden, deerlendirilme dıında bırakılmıtır. Oldukça geni içerikli bu malzemeden, en dikkate deer olan, ele alınan konuya en kapsamlı olarak deinilen veriler seçilerek, 1 Dünyanın en büyük gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times gazetesi, Amerika nın da günlük olarak çıkan en eski gazetesi unvanına sahiptir. The New York Times Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Online Academic Edition, Web. 15 Jul. 2013: <http://www.britannica.com/ebchecked/topic/412546/the-new-york-times>. The New York Times, New York kentinde New York Times ismiyle çıkan yedi gazetenin ardından, 1851 yılında Daily Times ismiyle, Henry J. Raymond tarafından kurulmutu. Gazete Raymond un hırslı kiiliinin de etkisiyle kısa sürede ciddi bir tiraj artıı yaadı yılında gazeteyi satın alan Adolph Ochs un takip ettii ilkeli politika, tanınırlıını artırıp güven kazanmasının önünü açtı. Zamanla New York u aan gazetenin, sonraki dönemlerde gündemi çok yakından takip ederek, baarılı haberlere imza atması, hükümetler ve bankerlerle yakın ilikiler kurarak dönem dönem onların desteini alması, fiyat ve reklam politikalarını akıllıca belirlemesi ve tasarım ve görsel açıdan kendini güncel tutması, satılarının artmasının ve ün kazanmasının ardındaki itici faktörler oldu. Martin Walker (1977). Basının Gücü, Çev.: Gülden en, stanbul: Milliyet Yayınları, s. 249, 250, , Bundan sonra NYT olarak verilecektir. 3 Enis ahin (2006). ngiliz The Times Gazetesi ne Göre Samsun ( ), Geçmiten Gelecee Samsun Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1. Kitap, Samsun: Samsun Büyükehir Belediyesi Kültür ve Eitim Hizmetleri Daire Bakanlıı Yayınları, s lay leri (2004). The Times Gazetesine Göre Osmanlı mparatorluunda Azınlıkların Durumu ( ), Basılmamı Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

4 çalımada kullanılmıtır. Son olarak, yer yer alıntılar yapmak suretiyle, gazetenin vermek istedii mesajın daha net anlaılabilmesi salanmaya çalıılmıtır. Elde edilen kayıtlar, kendi içlerinde kategorize edilerek, konu bütünlüü korunmaya çalıılmıtır. Bu balamda, kayıtlar be balık altında toplanıp deerlendirmeye tabi tutulmutur. Bu balıklar unlardır: Ermeniler ve Rumlar Siyasî Konular Amerikan Yardım Heyetinin Faaliyetleri ktisadî Konular Dier Konular Grafik 1: Kayıtların Konulara Göre Daılımı NYT de Samsun la ilgili haber, deerlendirme ve yorum içeren yayınların verildii yukarıdaki grafikten, hakkında en fazla yayın yapılan konunun, % 28.4 ile Ermeniler ve Rumlarla ilgili balık olduu görülmektedir. Bunu, % 25.7 lik oranla Siyasî konularla ilgili yayınlar takip etmektedir. ncelenen dönemin, Birinci Dünya Savaı ve Millî Mücadele nin yaandıı yılları içine aldıı göz önünde bulundurulduunda, bu oranların neden yüksek çıktıı anlaılabilir. Zira bu dönemlerde, youn bir siyasî trafik yaanmıtır. Yine, Samsun da youn halde yaayan Ermeni ve Rumlar ile Türkler arasında yaanan, üzücü olayların bu dönemlerde arttıı da göz önüne alındıında, çıkan yayınların yarıdan fazlasının bu konularda olması beklenen bir sonuçtur. Samsun un Anadolu nun dıa açılan kapılarından biri olması, ekonomik açıdan önemli bir Anadolu ehri olması, iktisadî balamda da Samsun un gazetede yer bulmasının gerekçelerindendir. Aynı ekilde, Samsun a büyük bir liman inası ve Samsun-Sivas arası bir demiryolu yapımının da içinde yer aldıı Chester Projesi, Samsun un ekonomisiyle alakalı olarak, 1920 li yıllarda hakkında çok konuulan konulardan biri olmutur. Bu projenin, hem siyasî hem de iktisadî yönleri olması nedeniyle, proje hakkında yapılan yayınlar haber içeriine göre iki balık altında da gösterilmitir. On dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreinden itibaren Osmanlı corafyasına adeta akın eden Amerikan misyonerleri, özellikle Rum ve Ermeni azınlıklar üzerinde etkili olarak, Osmanlı mparatorluu ndan ekonomik imtiyazlar elde edebilmek için, bu azınlıkları kullanma yönünde bir politika izlemitir. Bu balamda, gittikleri bölgelerin halkıyla kaynaabilmek ve onları kendi dinî inanılarına ısındırmak için, youn bir gayretle görev yapmılardır (Alan, 2008: 3, 4). Bu amaçla, okul ve hastane gibi toplumla aralarında ba kurabilecek çok sayıda kurum açmılardır. Ocak 1919 da stanbul da bir ofis açarak, stanbul-anadolu, Kafkaslar ve Suriye-

5 Akdeniz olmak üzere, üç noktada tekilatlanan 5 Yakın Dou Amerikan Yardım Heyeti de, yine bu amaç dorultusunda faaliyetlerini yürütmütür (Peterson, 2004: 108). Bu heyetin Samsun bölgesindeki faaliyetleri de NYT de kendine yer bulmutur. Bu konular haricinde kalan haberler ise grafikte Dier balıı altında daılımdaki yerini almıtır. Grafik 2: Kayıtların Yıllara Göre Daılımı ncelemede, yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte, Samsun la ilgili yapılan yayınların, genel olarak bir artı grafii çizdii görülmektedir yılında herhangi bir kayda rastlanmazken, en fazla yayının 1923 yılında yapıldıı çıkan sonuçlar arasındadır yılını takip eden üç yıllık dönemde görülen düüün, 1920 yılından itibaren tersine döndüü ve yayın sayısında ciddi bir artı olduu grafie yansımaktadır. Bu artı ve azalı, yaanan gelimelerle doru orantılıdır yılları arasındaki yayın artıında, bu dönemde Rum iddialarının dünya gündemini megul etmesinin; 1923 yılındaki artıta ise bu yılın, Samsun u da ilgilendiren Chester Projesi ile ilgili tartımaların arttıı dönem olmasının etkisi vardır. Bununla birlikte, yılları arasındaki yayınların, yıllarındaki yayınların ¼ ü oranında olması da, gazetenin, ilk dört yıllık dönemin Birinci Dünya Savaı yıllarına denk gelmesi nedeniyle, bu dönemde savaa ilikin yayınlara aırlık vermesinden kaynaklanabilir. Nitekim bu dönemde, Samsun la alakalı yapılan yayınların konusunun da aırlıkla savala balantılı olması, bunun bir göstergesidir. b. NYT de Samsun la lgili Çıkan Yayınlar ve Bu Yayınların Deerlendirmesi NYT koleksiyonunda, Samsun a dair yapılan haberler arasında en büyük payın, Ermeni ve Rumlarla ilgili haberlere ayrıldıı görülmektedir. Bu haberlerin büyük bir kısmı Birinci Dünya Savaı yıllarında yapılmıtır. Bu dönemde yapılan haberlerde daha ziyade Ermeniler ilenmitir. Rumların, gazetenin sayfalarında daha sık görünür olmaya balandıkları dönem, 1919 ve sonraki yıllara denk dümektedir. Ermeniler ve Rumlarla ilgili yapılan haberler incelendiinde, aırı derecede propagandist bir bakıla konuya yaklaıldıı göze çarpmaktadır. Objektiflikten son derece uzak bir ekilde yapılan haber ve deerlendirmelerde, Türklere karı çok acımasız eletirilerin yapıldıı görülmektedir. Gazete, kullandıı ısrarlı dille, Türkleri barbar, tiran, vahi, katil gibi sıfatlarla anmayı yelemi ve adeta karalama kampanyası yaparcasına Amerikan kamuoyunda Türk imajını zedeleme çabasına girimitir. Buna karın, Ermeni ve Rumların yaptıklarına lâl kalmayı yeleyen gazete, bu dönemdeki yayın anlayııyla, günümüzde 5 NYT de bu heyetin kuruluuna dair verilen bilgiler arasında, heyetin tekilatlanacaı bölgelerin her birinde yüzlerce yatak olan 15 hastanenin kurulması ve Samsun, Trabzon Harput, Beyrut, Erivan, Halep, Derince ve dier Kafkas ehirlerinde yiyecek ve ilaç daılım merkezlerinin kurulması yer almaktadır. NYT, June 22, 1919, s. 30.

6 Amerikan kamuoyundaki Türkler ve Türkiye hakkındaki önyargılı bakıta önemli bir rol üstlenmitir. NYT nin Ermenilerle ilgili yer verdii ilk haber 13 Ekim 1915 tarihine denk dümektedir. Morgenthau Katliamların Yeniden Baladıını Bildiriyor balıklı haberin içeriinde, büyükelçi Morgenthau 6 tarafından dıileri bakanlıına verilen malumata göre, Bulgaristan ın Türkiye nin yanında savaa girmesinin ardından, Anadolu da Ermenilere yönelik katliamların hızla devam ettii ve bu ekilde Anadolu da bulunan Ermenilerin büyük bir bölümünün öldürülmü olduu ifade edilmektedir. Haberde, Türkler Ermeniler e Korku Salıyor ara balıı altında, Samsun ehrinin ve Amasya, Vezirköprü, Çorum ve Merzifon çevrelerinde bulunan ehir ve kasabaların Ermenilerden arındırıldıına dair iddialara da yer verilmitir (NYT, October 13, 1915: 4). Attıı Kahramanca Direni balııyla, Ermenilerin karı faaliyetlerini, sübjektif bir yaklaımla haberletirmeyi tercih eden NYT de, Ermenilerin kadın, erkek ve çocuklarıyla bıçak, tırpan ve talarla kendilerini korudukları, fakat sonunda hepsinin yok edildii ifadeleri kullanılmıtır. Hatta olaylar daha da dramatize edilerek, kadınların Türklere karı bizzat savatıkları, bıçaklarla kendilerini öldürdükleri yazılmıtır. Aynı haberde, Lord Bryce ın 7 Samsun da Ermenilerin direnilerini anlatan bir raporuna da yer verilmitir. Bryce raporunda Samsun da yaananları u ekilde aktarmaktadır: Hayatta kalan Ermeni savaçılar, Türk ve Kürt tarafından kuatıldılar. Erkekler, kadınlar ve çocuklar ta, bıçak, tırpan ve buldukları her eyle mücadele ettiler.... Bütün erkek savaçılar öldüünde, genç kadınlar Türklerin ellerine geçmemek için kendilerini kayalardan aaıya attılar. (NYT, November 27, 1915:4) Morgenthau dan sonra Amerika nın Türkiye elçilii görevine getirilen Abram I. Elkus tan 8 gelen telgrafa sayfalarını açan NYT, bu telgraf üzerinden adeta batı kamuoyuna Ermeniler için yardım çarısında bulunmutur. Ermenilerin Yardıma htiyacı Var balıı altında, Amerika nın Ermenistan ve Suriye Yarım Komitesi için, Halep bölgesindeki Amerikan misyonerlerin daha fazla paraya ihtiyaç duydukları ifade edilerek, Halep e sürgün edilen elli bin Ermeni nin açlıktan ölmek üzere olduu ve çok sayıda mültecinin kaçarak bu bölgeye geldiklerine deinilmitir. Aynı ekilde Harput, Samsun ve Konya dan alınan raporların da benzer karakterde olduu ifade edilerek, durumun ciddiyetine iaret edilmeye çalıılmıtır (NYT, December 30, 1916: 2). Morgenthau ve Elkus gibi Amerikalı diplomatların Ermeni sorununa bu kadar sübjektif, Ermeniperest bir bakıla yaklamaları dikkat çekicidir. Bu diplomatlar, bölgede bulunan misyonerler vasıtasıyla, ülkelerinin çıkarlarına uygun adımlar atmılardır. Amerika, incelemeye konu olan bu dönemden itibaren, ekonomik açıdan kendini Avrupa ya kabul ettirmeye balayarak, Batı nın etkin devletleri arasında boy göstermeye balamıtır. Amerika, bu süreçte daha ucuz ve insanî deerlerin ön planda tutulduu yeni yayılma yöntemlerinin öncülüüne soyunmutur. Bu amaçla, etkili ve göze batmayacak bir ekilde faaliyetlerini 6 Amerika nın Türkiye büyükelçilii de yapmı olan Henry Morgenthau, Birinci Dünya Savaı sırasında Almanya ve Türkiye nin yürüttüü politikayı ele alan bir kitap kaleme almıtır. Eserinde, Osmanlı öncesi Türk tarihine dair fantastik ve küçük düürücü ifadelere yer veren Morgenthau, eserinde Ermenilere yönelik katliam ve sürgünlere dair iddialara önemli yer ayırmıtır. Ambassador Morgenthau s Story by Henry Morgenthau, Review by: Albert Howe Lybyer, The American Historical Review, Vol. 25, No. 2, 1920: s Hukuk ve siyaset alanlarında önemli eserler ortaya koymu ünlü ngiliz yazar olan Lord Bryce, yıları arasında ngiltere nin Amerika büyükelçilii görevinde bulunmutur. Aynı zamanda önemli bir seyyah olan Bryce, daha çok siyasî sorunlara eilmi ve bu konuda önemli eserler vermitir. Frederic A. Ogg (1922). James, Viscount Bryce, The American Political Science Review, Vol. 16, No. 2, s. 309, 310. Bryce, Arnold Toynbee ile birlikte 1916 yılında Türk-Ermeni ihtilafı konusunda kaynak eser olarak kabul edilen Blue Book ismiyle ün yapmı sava propagandası kitabının da yazarlarındandır. Hikmet Özdemir (2005). Arnold Toynbee nin Ermeni Sorununa Bakıı, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Forumu, s Amerika da tanınmı simalar arasında olan Elkus, Ermeni Komitelerin birinde de yer almaktaydı. Bilal N. imir (2001). Amerika da Ermeni Lobisi ve Lozan Antlaması Kavgası, Ermeni Aratırmaları, S. 3, Eylül-Ekim-Kasım 2001, s. 7.

7 sürdüren misyonerlik örgütleri ve eitim kurumları aracılııyla, Yakın Dou daki etki alarını günden güne örmütür (Ulagay, 1974: 12,13). Amerikan hükümetleri, Birinci Dünya Savaı boyunca, diplomatları aracılııyla misyonerleri desteklemek ve bu amaçla kurulan Amerikan kurumlarını koruyup, Amerikan yardım kurulularının çalımalarını kolaylatırmak için youn çaba içinde olmulardır. Bu sayede, Osmanlı corafyasıyla ilgili politikalarında, yayılmacı yöntemlerini baarıyla uygulama imkânı bulmutur. Bu noktada, Ermeni ve Rumlar konusunda, misyonerlik örgütlerinin takındıkları tavır, Amerika nın bu yayılma yöntemlerinin bir parçası olarak da okunabilir. Hıristiyanlıa ilk adapte olan millet olarak kabul edilmelerinden dolayı, bölgedeki misyonerler nazarında özel olarak görülen (Delgadillo, 2002: 6,7) Ermeniler için, Amerika nın bu politikası güven verici olmutur. NYT, 8 Ekim 1916 tarihinde, sabık ngiliz büyükelçisi Lord Bryce tarafından yürütülen ve ngiliz hükümetince daha sonra yayınlanacak olan, Türkiye hakkındaki detaylı aratırma kayıtlarının ayrıntılı haline ulatıını belirterek, Ermenilere Yönelik Vahete Dair Rapor; Dehet Verici Zulüm ve Katliamlara likin Olaylar Dizisi balıklı bu raporu, iki tam sayfa halinde okuyucularıyla buluturmutur. Raporda, kadın, erkek, çocuk ayırt edilmeksizin, yüz binlerce Ermeni nin, Türkler tarafından sürgün ve kıyıma uratılarak, Ermeni milletinin kökünün kazınmaya kalkııldıına, iri puntolarla dikkat çekilmitir. Böylesine insafsızca bir tanıtımla balanılan haberin içeriinde, daha da vahim iddialara yer verilmitir. Rapordaki iddiaların bir kısmı u ekildedir: Ermenilere destek veren tüm medenî milletler bugün itibariyle bilmelidirler ki, buradaki ihtiyaçlar son derece acildir. Vatanlarından sürgün edilen birkaç yüz bin kii sınırdıı edilme korkusuyla hayatlarını devam ettirmektedirler. Son dönemlerde alınan tarafsız raporlar, bu korkunç durumu gözler önüne sermektedir. Hasta insanlar kendilerini mezarlıklara atmakta, kendilerini gömmeleri için mezar kazanlara yalvarmaktadırlar. Kadınlar akıllarını yitiriyorlar, çim ve hayvan lelerini yiyorlar, ebeveynler çocuklarını sefalete terk ediyorlar, mezarlarını kazarak onların ölümlerini bekliyorlar. Ermeni mültecilerin gelecei Rusların onları korumasına balı. Bu da ancak beslenme, barınma, giyim konularında dünyanın desteiyle mümkün. Eminim Amerika cömertliini göstererek dünyayı insanlıa davet edecektir. 1 Mayıs tan bugüne, önce Erzurum, ardından da tüm bölgedeki Ermeni nüfus Samsun da toplandı ve gemilere bindirildi. Kayseri, Diyarbakır, Urfa, Trabzon, Sivas, Harput ve Van bölgelerindekiler de Mezopotamya çöllerine sürüldü. Osmanlı hükümetinin projesi Ermenisiz bir Ermenistan dır. Müslümanlar Ermenilerin terk ettikleri yerleri ve evleri mülk edinmeye baladılar. Trabzon, Samsun ve Giresun gibi Karadeniz ehirlerindeki tüm Ermeniler iç bölgelere gönderildiler ve sadece Müslümanların ikamet ettikleri ehirlere yerletirildiler. ebinkarahisar ve çevresindeki tüm Ermeni nüfus, balarındaki papazla birlikte acımasızca katledildi. Kısacası, Samsun dan Diyarbakır a kadar olan bölgede u anda tek bir Ermeni kalmadı. Tarih imdiye kadar böyle bir toplu kıyım kaydetmemitir. (NYT, October 8, 1916: 2) Gazetede iki tam sayfa ayrılan raporda, buna benzer daha birçok iddia bulunmaktadır. Raporun tamamı okunduunda, batan sona kıkırtıcı bir üslubun kullanıldıı dikkat çekmektedir. Gazetenin orijinal rapora sadık kalması anlaılabilir bir durum olsa da, yapılan yayın aracılııyla Amerikan kamuoyuna verilmek istenen mesaj gözden kaçırılmamalıdır. Böylesi bir metne, aynı dinî inanıa mensup olanların verecei refleks üzerinden, Amerikan kamuoyunda Türkler ve Türkiye ye karı oluacak olumsuz tepkiyi kestirmek zor olmayacaktır. Nüfusu yaklaık olarak on üç bin olan Samsun un, Karadeniz in bir limanı ve Trabzon sancaının bakenti olduunun, dip bilgi olarak verildii bir baka haberde, yine Ermenilerin konu edildii görülmektedir. lk sayfadan geçilen bu haberde yer alan bilgilerin, ttifak Devletlerine çalıan bir memur tarafından, Samsun dan getirildii de habere ilitirilmitir. Binlerce Ermeni Samsun da Katledildi; Alman Sosyalistler Türkleri Sükûnete Çaırdı balııyla verilen ve güvenilir kaynaklardan edinildii ileri sürülen bu haberde, Samsun daki binlerce Ermeni erkek nüfusun, Türkler tarafından kovalandıkları ve çocukların katledildikleri ileri sürülmütür. Türklerin Ermenilere karı Gürcüleri kıkırtmaya çalıtıkları ve alınan duyumlara göre Gürcistan da katliamlar yapıldıı, Türk askerlerin Ruslar tarafından boaltılan Ermeni bölgesinde yeni katliamlar düzenledikleri de haberde geçen dier bilgiler arasında sunulmaktadır (NYT, March 4, 1918: 1).

8 Sir Philips Gibbs 9 tarafından zmir den çekilen özel bir telgrafta yaanıldıı iddia edilen bir olay, Silahsız Ermeniler Kasaplarla Karı Karıya; Türkler Yok Etmeye Yeminli ifadeleriyle özetlenmi bir balıkla, gazetede haber deeri kazanmıtır. Olay, Philips Gibbs in azından u ekilde verilmitir: Yardım için yalvaran Batı Ermenistan ın Hıristiyan insanlarına. Doudaki seyahatim boyunca Ermeni sürekli trajedisini duydum. Bunlardan birisi hafızamda canlılıını devam ettiriyor. Marmara denizinden zmir körfezine doru giden bir gemide bir kadın bana Türk idaresi altında Samsun da yaadıklarını anlattı.... Bana, Ermenilerin Samsun da bir gece vakti duvarlara asılan afilerle nasıl uyarıldıklarından bahsetti. Afilerde, tüm Ermeni kadın ve erkeklerin güneye sürülecei yazıyormu. Sadece slam ı kabul edenler ehirde bırakılmı. Erkekler toplanarak, çocuk ve elerinden ayrılıp toplu halde ehir dıına çıkarılmılar. Kadınlar da arabalara bindirilerek, erkeklerin arkasından gönderilmiler. Bazıları çocuklarını yanlarına alırken, bazıları da ehirdeki Rum ailelere evlatlık olarak bırakmak suretiyle terk etmi. Çok az sayıda kadın ve erkek inançlarından vazgeçerek hayatlarını kurtarma yolunu seçmi. Dierleri ehitlii tercih etmi. Trajedi, Samsun ehrinin dıında balamı. Seksen kiilik bir grubun, yalnızca yirmi kiisi hayatta kalabilmi.... Türklerin bu yaptıkları planlı bir yok etme politikasıydı. (NYT, June 12, 1920: 17) Telgraftan yapılan yukarıdaki alıntılarda kullanılan son cümlede, Türklerin yaptıklarının katliam boyutunu aıp, soykırıma dönütüü anlamı çıkmaktadır. Gazetenin bu iddiaya bilinçli veya bilinçsiz yer vermi olması, insaf ölçülerine sımayan gayriahlâkî bir yaklaımdır. Takvimler 1919 yılını gösterdiinde, NYT nin sayfalarında Rumlarla ilgili olayların daha fazla yer aldıı dikkat çekmektedir. Bunların, Ermenilerle ilgili yapılan yayınların adeta bir devamı niteliinde olduu söylenebilir. Zira kullanılan ifadelerde, Türklere karı aynı suçlayıcı üslup ve dilin tercih edildii görülmektedir. Rumlarla ilgili ilk haber, 5 Haziran 1919 tarihinde, Türkler Rumlara Nasıl kence Yapıyorlar balııyla verilmitir. Bölgede yaananlar, Amasya ve Samsun bapiskoposu Germanos dan alınan ve Türkler tarafından Karadeniz deki Rumlara karı vahet uygulandıına dair iddiaların yer aldıı bir mektupta geçen çeitli suçlama ve tahkirler üzerinden aktarılmıtır. Mektupta, bu bölgede yaayanların, sadece ttihat ve Terakki Cemiyeti nden deil, tüm Türklerden gelen felaketlere katlandıkları, Türklerin, bir milyon Ermeniyi öldürdükten sonra, benzer vahetlere devam ettikleri, Rumlara yönelik zulümlerle, son kertede Türkiye den Helenizm in silinmek istendii gibi, son derece taraflı ve propaganda amacı güden ifadeler geçmektedir. Mektubun devamında, felaket, katliam, vahet gibi kavramlarla bezeli, Türklere yönelik inanılmaz düzeyde bir karalamanın yapıldıı görülmektedir. Öyle ki bapiskopos mektubunda: Felaketin kanıtlarını belgeleyebilmek için dalara çıktım. Sadece yıkıntı ve ıssızlık vardı. Dalara saçılmı iskeletler gördüm. Korkunç kalabalıktan kaçarak, orman ve maaralara gizlenmi az sayıda kadın ve çocuk buldum den fazla kii sürgün edildi. Bazı yerlerde sadece onda biri ya da yirmide bir hayatta kaldı gibi söylemlerle, iddialarını perçinleme yoluna gitmitir. Germanos, mektubunun sonunda, azındaki baklayı çıkarıp, Avrupalı müttefiklerinden beklentilerini de belirtmeyi ihmal etmemitir. Bu beklentiler arasında, Türklerin cezalandırılmaları, Rumların ulusal duygularının tatmin edilerek, anavatanlarında bir araya gelip, demokratik bir Pontus devletini kurmaları için Avrupalıların yardım etmeleri zikredilmitir (NYT, July 5, 1919: 8). 15 Kasım 1920 tarihinde Türkler, Gürcistan dan Batum u Teslim Etmelerini ve Rumlardan Samsun u Boaltmalarını stedi balııyla yayınlanan haber, NYT de Samsun la ilgili çıkmı yayınlardan bir dieridir. Haberin detayında, Trabzon vilayetine balı Samsun daki 9 Dünyadaki gelimeler ve tarihi olaylarla ilgili çalımaları da bulunan ngiliz gazeteci ve yazar Sir Philip Gibbs, Birinci Dünya Savaı nda cephe muhabirlii yapmıtır. Gibbs, Sir Philip, The Columbia Encyclopedia, 6th ed., 21 July 2013: <http://www.encyclopedia.com>.

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SERBEST CUMHURYET FIRKASI NIN MULA DA TEKLATLANMASI VE 1930 BELEDYE SEÇMLER DOLAYISIYLA OLUAN TARTIMALAR THE ORGANIZATION OF LIBERAL REBUPLICAN PARTY IN MULA AND ARGUMENTS DUE TO 1930 LOCAL ELECTIONS Öz

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP**

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DEVLET

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu Greece, the Immigrants, Military Violations, and POW Issue in Turkey during WWII Period Ulvi KESER Özet kinci

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

ÇNDEKLER. Giri... 1. SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3. Uygur düünce mahkumları... 6

ÇNDEKLER. Giri... 1. SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3. Uygur düünce mahkumları... 6 ÇNDEKLER Giri... 1 SUÖB deki insan hakları durumuna genel bir bakı... 3 Uygur düünce mahkumları... 6 Mart 2002 den beri tutuklanan ve mahkum edilen kiilere ilikin tahminler... 9 Terörizm ile mücadele:

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEMOKRAT PART KTDARININ LK YILLARINDA

Detaylı

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Özet: Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Osmanlı Devletinin mirasçısı

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BR ÇERK ANALZ ÖRNE:

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 DEMOKRASYE GEÇ SÜRECNDE CUMHURYET HALK PARTS MUHALF BR GAZETE:

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 XX. YÜZYIL BALARINDA

Detaylı