Yarýna bir deðer býrak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE ÞEHÝR TURÝZMÝNÝN: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI - ÖÐRENEN TURÝZM BÖLGELERÝ YAKLAÞIMI HAZIRLAYANLAR YRD. DOÇ. DR. HAKKI ÇÝFTÇÝ TUFAN ÖZSOY 2008

3 ÖZET Dünyanın tüm yörelerini birbirine bağlayan yeni ilişki ve süreçler gelişmekte, adeta tüm yerküre tek bir mekana dönüşmektedir. Bu durumun tek tek yöreler veya kentler için anlamı, kentlerin kaderlerinin şimdiden kestirilmesi neredeyse olanaksız, son derece hızlı değişebilen ilişki ve süreçlere bağlı olmasıdır. Bir kentin marka değerinin yükselmesi, yüksek katma değerli sektörlere yönelmesi, ekonomik, kültürel, sosyal yönden güçlü olması için tüm paydaşların ortak hareket etmesi uluslar arası platformda tanınan bir kent haline getirmektir. Bunu başarmak için şehirle ilgili ne anlamak, ne tanıtmak, kime nasıl ulaştıracağına karar vermek, şehrin turizm potansiyelini daha verimli kullanabilmesini, turizmin ekonomiye olan katkısını daha üst seviyelere çıkarabilmesini, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmeye en fazla katkıda bulunabilmesini, istihdamdaki payının daha da artırılmasını sağlamak büyük önem arz etmektedir. Şehirler de markalar gibi işlevsel olmanın yanı sıra katma değer de oluşturmakta ve bu katma değer sayesinde marka kentler, her açıdan bir çekim merkezi olmakta; iş, sanat, kültür, eğlence, sanayi, ulaşım açısından da merkeze yerleşebilmektedir. Marka Şehri olabilme yolunda sadece bireysel anlamda sanayici, tüccar, esnaf ya da diğer tüm vatandaşların özel sektöründen, kamusuna; yerel yönetimlerinden, STK `larına; öğrencisinden, işçisine hatta ev hanımına kadar herkesin bir birlik ve beraberlik duygusu ile "ortak bir inanç " hareketiyle bu ba şarı öğrenen şehir turizmine zenginlik katacaktır." Öğrenen turizm bölgelerinin (şehirlerinin /kasabalarının/köylerinin); karşı karşıya kalabileceği sorunların önemli bir bölümü, Türkiye deki kentsel ve bölgesel yapı ve ilişkilerin küreselleşme sürecinin gerektirdiği esnekliğe sahip olmamasından, yarının karanlıklarına bugünden mum hazırlanılmamasından, günü birlik turlarla hayat sirkülasyonunda dönme dolap misali ba ş döndürücü gelişmelerin hızı ve esnekliğinden kopuk, şehir turizminin konsepti içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların dualist yapıları şehir turizminde gerginlikleri ve düalist yapıları oluşturmakta ve küreselleşme süreçleri bir dizi çelişkili eğilimi bünyesinde barındırmaktadır 1. Firmalar arasındaki rekabete benzer şekilde şehirler de artık birbiriyle rekabet etmeye başlamışlardır. Bu nedenle şehirler için de bilgi ve onun yönetilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada öncelikle, şehirlerin öğrenen turizme katkısı, somut projeler, bilginin şehir turizmi için bir rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp görülmeyeceği, bilginin şehir rekabetindeki yeri ve somut uygulanabilir öneriler sunulmu ştur. Anahtar Kelimeler: Öğrenen turizm bölgeleri, şehir turizmi ve yaşamboyu öğrenme, sürdürülebilirlik 1 Foss, N.J. ve Ericsen, B., 1995, Competitive Advantage and Industry Capabilities, içinde C.A. Montgomery (eds) Resource Based and Evolutionary Theories of the Firm: Toward a Synthesis, Boston: Kluwer Academic Publisher,

4 ÖNSÖZ Tarih boyunca ekonomi ve medeniyet şehirler etrafında büyümüş ve gelişmiştir. Ülkelerin şehirleşme oranları arttıkça refah yaratma kapasiteleri de artmaktadır. Antik Atina, İstanbul, Paris, Londra, New York tarih içerisinde belli dönemlerde refah merkezleri olmuşlardır. Bu merkezler sahip oldukları refah nedeniyle kırsal kesimlerden nüfus almışlar, sanat ve bilimin yeşerdiği ve tarihi dönüşüm niteliğinde olayların geliştiği yerle olmuşlardır. Ernst Engel in gelirin artışıyla talep olgusunun artacağı görüşü, turizme ve tatile ayrılan payın son yıllarda ciddi boyutlarda artması, refah arttırma çabaları, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme ve insanların yeni bölgeleri ziyaret etme isteği şehir turizm endüstrisini dünyada en hızlı gelişen endüstrilerin başına taşımıştır. Hızlı bir şekilde büyüyen şehir turizm endüstrisi, istihdama katkısı, hizmet verdiği insan sayısı, yarattığı gelir ve katma değer ve ekonomiye katkı ile dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; genel olarak öğrenen şehir turizm endüstrisini tanıtmak, potansiyellerini zihinde kalıcı önerilerle süslemek, öğrenen şehir turizminin bileşenlerini sunmak ve uygulamaya dönük projeler üretmek şeklinde özetlenebilir. Bu proje çalışmasını tamamlamımızda Ailelerimizin huzurlu bir ortam sunması, önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu nedenle ailelerimizin tüm fertlerine teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, bu projeleri teşvik eden merhum Mehmet Kemal Dedemanın temsilcilerine bu güzel geleneği sürdürdükleri ve turizme katkı sağladıkları için içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu proje çalışmasında, çok titiz davranılmış, gerekli özen gösterilmiş olmasına karşın oluşan hatalar biz yazarlara aittir. Bu proje çalışmasının konu ile ilgili tüm taraflara; turizm girişimcilerine ve yöneticilerine, faydalı olması temennisiyle Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balcalı Kampusü, ADANA Yrd. Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ - Doktorant Tufan ÖZSOY 2

5 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi...5 Şekiller Listesi...5 GİRİŞ...6 BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR TURİZMİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ŞEHİR TURİZMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Şehir Turizmi nin Dünü, Bugünü Öğrenen Şehirler, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sürdürülebilirlik...10 İKİNCİ BÖLÜM ŞEHİR TURİZMİNİN YARINI 2.1. Şehir Turizminin Planlanması ve Organizasyonu Öğrenen Turizm Bölgelerinin Yapısı ve Kapsamını Belirleyen Aktörler Standartlaşma Coğrafi İşaretleme Sürekli Eğitim Şehir Turizminin Pazarlanması Turist Profili Pazarlamada Farklılaşma Stratejisi Destinasyonların Özgün Nitelikleri ile Özdeşleşmeleri Şehrin Turizm Gönüllüleri Ağı nın Oluşturulması Engelli ve Yaşlı Turistler için Şehir Turizmi Bölgelerarası Ortak Temaların Oluşturulması

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TURBİS (TURİZM BİLGİ SİSTEMİ) PROJESİ 3.1. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ulusal Turizm İstatistik İzleme-Değerlendirme Sistemi Nesil Mobil Teknolojiler Gezi Planlayıcı ve Sanal Tur Modülü Uzaktan Eğitim (Sürekli Eğitim Merkezi) Modülü...44 Sonuç Yerine: Öğrenen Turizm Bölgeleri Yaklaşımı nın Şehir Turizmi ne Adapte Edilmesi İçin İzlenecek Yol Haritası...45 Ekler...53 Kaynakça

7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo.1 Alternatif Seyahatler Ve Motivasyonlar...9 Tablo.2 Turizmin Etkilerine İlişkin Kavramsal Bir Çatı...10 Tablo.3 Öğrenen Turizm Bölgeleri Oluşturma Aşamaları...12 Tablo.4 Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Değişiklikler...13 Tablo.5 Öğrenen Şehrin Özellikleri...17 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil.1 Turizm, Barınma(Konaklama) Yerlerine Ait Kaynaklar...8 Şekil.2 Turizm Sektörü Paydaşlarının Sınıflandırılması...8 Şekil.3 Öğrenen Bölge Süreci...10 Şekil.4 Öğrenme Piramidi...11 Şekil.5 Öğrenme Pazarının Yapılandırılması...12 Şekil.6 Öğrenme Alanı Süreci...14 Şekil.7 Yaşamboyu Öğrenmenin Bileşenleri...14 Şekil.8 Bütünleşik Yaşam Boyu Öğrenme Toplumu...15 Şekil.9 Sürdürülebilir Turizminin Rekabet Gücü Esasları...16 Şekil.10 AB nin Öğrenen Turizm Süreci İçin Yol Haritası...18 Şekil.11 Amerika nın Baltimore Kentinde İşlenen Balık Temasına Örnekler...29 Şekil.12 Amerikan Eyaletlerine Ait Plaka Örnekleri...30 Şekil.13 Türkiye de İki İle Uyarlanan Plaka Çalışmaları...30 Şekil.14 Engellilerin Şehir Turizmi Faaliyetlerine Katılması...33 Şekil.15 TURBİS Projesi Modülleri

8 GİRİŞ Öğrenen Turizm Bölgelerinde birbirlerini rakip olarak gören ve bilgi ekonomisine dayal ı bir rekabeti benimseyen şehirler; daha becerikli ve özgün yeteneklere sahip çal ışanları şehre çekmek, yeni yatırımları ve kaliteli istihdam imkanlarını cezbetmek ve ekonomiye katkısı yüksek firmalara sahip olmayı istemektedirler 2. Faydacı felsefe yaklaşımında olduğu gibi belirsizliğin hüküm sürdüğü çevrede, şehir turizmine sürekli rekabet üstünlüğü sağlayan güvenilir bilgidir sözü rekabet eden şehirler için de bilgi ve onun yönetilmesi açısından da oldukça önemlidir. Diğer şehirlere oranla rekabette daha yüksek bir performans sergileyen şehirlerde, genelde şehri oluşturan resmi ve resmi olmayan birimler arasındaki bilgi akışı ve tecrübe paylaşımının çok iyi sağlandığı gözlemlenmektedir. Başarılı şehir turizmi uygulamalarının; ulaşım ve bilgi teknolojisi bağlantıları, araştırma, geliştirme ve yenilik, kalifiye işgücü, etkili yönetim ve verimli hizmetler, kültürel altyapı ve hizmetler, kaliteli konut dağılımı oranı, çevresel üstünlükler ve sorumluluklar ve herkesi kapsayan kozmopolit toplum, altyapı, networklere üyelik, insan kaynakları, yaşam çevresi kalitesi kurumlar ve etkili politika networkleri ve başarılı firmalara sahiplik olduğunu bilinmektedir. Özetle, coğrafi konum, insan sermayesi, eğitim altyapısı, girişimci kültür, doğal yapı, yerel yönetimin kalitesi, teknolojik potansiyel, toprak kalitesi, merkezi hükümet nezdinde şehrin temsil gücü, endüstriyel altyapısı, yatırım iklimi, şebekeleşme, vizyon birliği, şehrin genel ekonomik şartları, şehrin genel siyasi şartları, çevre iller (rakipler), müşteriler (üretilen ürün ve hizmete talip olanlar), bölgede sanayi kümelerinin varl ığı, bölgenin gelişmişlik düzeyi, uluslararası aktörler, şehrin rekabet avantajı elde etme ve öğrenme sürecinde ihtiyaç duyduğu bilişsel, teknik ve sistem bilgi bir şehirde yaşayanlar, şehrin önderleri, resmi ve resmi olmayan kurumlar, inisiyatifler arasında şehrin geleceğine ilişkin ortak bir resmin oluşturulması ve bu geleceğe nasıl ulaşılacağına dair ortak bir aklın, eylem setinin ve iradenin sağlanması Şehir turizm bilgisi, tek tek firmaların, kurumların ya da sivil toplum örgütlerinin öğrenmesinden çok, her bir birimin bilgiyi elde edip paylaşmalarını içermektedir. Bu anlamda, şehir turizmi için öğrenme, kollektif ve sosyal bir süreci ifade etmektedir. Bu çalışmada öncelikle, şehir turizmine katkı sağlayan bilginin şehirler için bir rekabet avantajının kaynağı olarak görülüp görülmeyeceği ve söz konusu bilginin şehirdeki birimler arasında nasıl paylaşılabileceği, gelişebilme adına stratejilerin nasıl üretileceği, şehirlerin nasıl rekabet avantajı elde edebilecekleri, şehrin alt yapı ve nitelikli iş gücü gibi faktör şartları, ürün ve hizmetlere olan talep şartları, küresel piyasada rekabet edebilirliğini destekleyecek olan yan şehir turizm endüstrilerinin olması veya bunların eksikliği, endüstriyel yapı ve birbirleri arasındaki rekabet durumu, şehri daha yaşanabilir, daha rekabet edebilir ve daha iyi yönetilen bir şehir olmak için stratejiler geliştirmeye ve cazibe merkezi haline gelmeye dönük somut ve uygulanabilir öneriler sunulacakt ır. 2 Sotarauta, M. ve Linnamaa, R., 1998, Urban Competitiveness and Management of Urban Policy Networks: some Reflections from Tampere and Oulu, Cities at the Millenium Conference, London. Şenlier, N., ve Eryılmaz, S.S., 2004, Kentlerarası Rekabette İstanbul un Yeri, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt II, 6

9 1.1. Şehir Turizmi nin Dünü, Bugünü Birinci Bölüm Şehir Turizmi Şehir turizmi, Metropol ölçeğindeki büyük şehirlerde gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Paris, Londra gibi şehir turizminin yapıldığı kentlerde şehrin tüm çekim noktaları en üst düzeyde kullanılmaktadır 3. Bir diğer tanıma göre, Bireylerin; çalışma turları, sanatsal sunumlar ve kültürel turlar, festival ve diğer kültürel organizasyonlara katılım, mekanlara ve anıtlara yapılan seyahatler gibi kültürel motivasyonlarla hareketliliğidir 4. Başka bir kaynak şehir turizmini, turistlerin diğer toplumların tarihi ve kültürel mirası veya çağdaş yaşam tarzlarını, düşünce biçimlerini öğrenmek için gerçekleştirdikleri tüm ziyaret türleridir 5. Ziyaretçilerin, gidilen yerin; kültürel nitelikleri, çağdaş yaşam biçimleri, yemek, topografyası, çevresi, kasabaları, köyleri, tarihi mekanları ve kültürel aktiviteleri hakkında deneyimler yaşayabildiği her çeşit turistik seyahatlerdir 'lerin başından itibaren şehir turizmine artan oranda bir ilgi görülmeye başlanmıştır. Bunda birçok unsur etkili olsa da özellikle kent ve kasabalarda yer alan tarihi merkezlerin rehabilite edilerek turizme açılması, eskisine oranla daha fazla çeşitlendirilmiş turistik ürün ve hizmetlerin sunumu, şehir gelişimi ve kültürel mirasa duyulan ilginin artması başat faktörler olarak sıralanabilir. Ayrıca insanların daha kısa tatiller yapmaya başlaması ve hareketlilik imkânlarının artmış olması şehir turizminin yapısal gelişimin hızlandıran başlıca etkenlerdir 7. Yukarıdaki tanımlamalarla birlikte şehir turizmi barınma (konaklama) yerlerine ait birincil ve ikincil kaynakların cazibesine bağlıdır. Doğal kaynaklar (iklim, peyzaj, ekosistemler), kültürel kaynaklar (kentsel miras, sanat, arkeolojik değerler, gelenekler, bilimsel değerler, folklorik sanatlar, alt-kültürel biçimler), sosyal kaynaklar (sosyo-demografik özelliklerle birlikte potansiyel turizm girişimcileri, yetenekler, mali sermaye, bilgi birikimi, sağlık çevre mülk koruma sistemi, yerel topluluk eğilimleri vs.). turist konaklama yerleri ikincil kaynaklar da sağlarlar: barınma sektörü (otel, motel, kamping, konuk evleri vs.), yemek sektörü (café, lokantalar, bistro vs.), seyahat düzenleme sektörü (acentalar, tur operatörleri vs.), taşıma sektörü (havayolu, bot, tren, otobüs, vs.), eğlence sektörü (oyun ve dans salonları vs.), bilgilendirme sektörü (turizm enformasyon şebekesi) ve tamamlayıcı hizmetler, servisler ve servis altyapısı 8. Öğrenmenin ve öğretmenin etkili olduğu saha da kaynaklar kadar önemlilik arz etmektedir. Taraflar aras ındaki uyumluluğun şehrin potansiyelini ortaya koymada katkısı çok büyüktür Erişim Tarihi 29/02/2008 7

10 Sosyal kaynaklar (sosyo-demografik özelliklerle birlikte potansiyel turizm girişimcileri, yetenekler, mali sermaye, bilgi birikimi, sağlık çevre mülk koruma sistemi, yerel topluluk eğilimleri vs.) Turizm, barınma (konaklama) yerlerine ait birincil kaynaklar Doğal kaynaklar (iklim, peyzaj, ekosistemler) Kültürel kaynaklar (kentsel miras, sanat, arkeolojik değerler, gelenekler, bilimsel değerler, folklorik sanatlar, alt-kültürel biçimler) Turizm, barınma (konaklama) yerlerine ait ikincil kaynaklar Eğlence sektörü (Oyun ve dans salonları vs.) Bilgilendirme sektörü(turizm enformasyon şebekesi) Tamamlayıcı hizmetler, servisler ve servis altyapısı Barınma sektörü (otel, motel, kamping, konuk evleri vs.) Yemek sektörü (café, lokantalar, bistro vs.) Seyahat düzenleme sektörü(acentalar, tur operatörleri vs.) Taşıma sektörü (havayolu, bot, tren, otobüs, vs.) Şekil.1 Turizm, Barınma(konaklama) Yerlerine Ait Kaynaklar Kaynakça:http://www.akdeniz.edu.tr/muhfak/cevre/coastlearn-r/tourism/st-word.doc,Erişim T.:29/09/2008 Paydaşlar arasındaki bu etkileşimin olumlu ve olumsuz yönlerinin oluşturan, fiziksel, sosyo-kültürel, psikolojik ve politik olarak şehir turizmin etkilerini tanımlayan temel bir çatı oluşturmuştur. Pek çok durumda bu tablo, turizmin sosyal ve çevresel etkilerini özetlemektedir. (Şekil.1) Şekil.2 Turizm Sektörü Paydaşlarının Sınıflandırılması Kaynak: Sillence, Gordon(2005), A Handbook on How To Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic Destination-Level and Regional Tourism Knowledge Network, European Commision, Ecotrans the European Network for Tourism and Sustainable Development 8

11 Öte yandan turizm sahasına inildiğinde, sürdürülebilir turizm yönetimi, sürdürülebilir turizm politikaları, planlaması ve gelişmesi, rekabet avantajları, sürdürülebilir turizminde desteklenen faktör ve kaynaklar, karşılaştırmalı üstünlükler, insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, bilgi kaynakları, altyapı, tarihi ve kültürel kaynaklar, ölçek ekonomileri ile ilgili gelişmelerin şehirde, kırsal alanda ve doğal ortamda alternatif faaliyetleri ve ilgili motivasyonları tespit edilmektedir. (Tablo.1) Tablo 1: Alternatif Seyahatler ve Motivasyonlar Alternatif Aktiviteler İlgili Motivasyonlar Şehirde Müzeler Yenilik, çeşitlilik, keşif, otantik olma, özgünlük, eğitim. Sanat Galerileri Kültürel Miras Sanat ve Topluluk Festivalleri Sanat Performansı Duygu, güzellik, ayrıcalık, özgünlük, otantik olma, eğitim Atmosfer, ambiyans, otantikliğin algılanması, keşif, eğitim Otantiklik, duygu, kaçış duygusu, kaçış Otantiklik, özgünlük, sosyal temas, yenilik, eğitim Kırsal Kültürel (Etnik) Gezi İzleme, fiziksel dinçliğin artması, sosyal Temas Spor Turizmi Otantiklik, özgünlük, sosyal temas, yenilik, eğitim Kültürel (Etnik) Gezi Otantiklik, duygu, kaçış atmosfer, ambiyans, otantikliğin algılanması, keşif, Eğitim Sanat ve Topluluk Festivalleri Kültürel Miras Risk arama, kendini keşfetme, kendini gerçekleştirme, doğayla temas, sosyal Temas Macera gezisi Fiziksel iyiliğin geliştirilmesi Sağlık turizmi Fiziksel iyiliğin geliştirilmesi, sosyal temas Spor Turizmi Doğayla ve kırsal çevreyle temas, sosyal temas, keşif Doğal Doğa-merkezli turizm Doğayla temas, keşif, bilgi, eğitim, bilimsel merak Macera gezisi Risk arama, kendini keşif, kendini gerçekleştirme, doğayla temas, sosyal Temas Kaynak: DİNÇER Füsun İ., Özel İlgi Turizminin Önemi, Turizm Aktüel, Yıl:1, Sayı:6, 1997b, ss Tablo.1 de, turizmin söz konusu etkileri fiziksel, çevresel, sosyal /kültürel, psikolojik, politik ve yönetimsel ana başlıkları altında kısaca vurgulanmıştır. Yukarıda kaynakları ve genel çerçevesi sunulan şehir turizminin sürdürülebilirliği ve öğrenme aşamalarının nasıl rekabete kanalize edilebileceğine ve rekabet gücünü yükseltileceğine dönük temel kavramlardan; Şehir turizminin tanımı, Sürdürülebilir turizm, Öğrenen Şehirler, Yaşam boyu öğrenme ve Şehir Turizminin gelişmesi ve şekillenmesi açısından rekabet gücünü arttırıcı temel gelişmeler incelenecektir. 9

12 Tablo.2 Turizmin Etkilerine İlişkin Kavramsal Bir Çatı Etkinin Tipi Olumlu Olumsuz Fiziksel / Çevresel Yeni Fırsatların Yaratılması Yerel Alt-Yapının Geliştirilmesi Mirasın Korunması Çevresel tahrip, doğal süreçlerde değişiklik, tarımsal kirlilik, mirasın korunamaması, kirlilik Sosyal / Kültürel Psikolojik Bölgesel ve yerel tutum ve değerlerin güçlenmesi Yerel Gurur ve Topluluk ruhunda yükseliş Yerel Olmayan Algıların Farkına Varılmasında Artış Ticari kaygıların ön plana çıkması, arkadaşlık bağlarının zayıflaması, suç oranlarında artış, sosyal bozulma, toplum yapısındaki değişiklik Ev sahibi ülke ile ilgili olarak savunmaya yönelik tutum ve davranışlara doğru eğilim, ziyaretçiler ve sürekli o bölgede yaşayanlar arasında yanlış anlamaların neden olduğu değişik derecelerdeki düşmanlıkların yüksek olasılıkla ortaya çıkması Politik, Yönetimsel Bölge ve değerlerin uluslararası tanınmışlığının artması Politik elitin hırslarını tatin için, yerel nüfusun ekonomik olarak sömürülmesi Kaynak : SHORT,Gerald. (1994 ). Attitudes of Tourism Tourism Planners: implications for Human Resource Development, Tourism Management, 15(6): Öğrenen Şehirler, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sürdürülebilirlik Öğrenen şehir; önemli değişimler geçiren küreselleşen bir ortamda, gelişen diğer şehirlere göre geride kalmayı önleyecek ve kendi kendine değişen ortama uyum sağlanmasına yardımcı olacak, süreklilik gösteren öğrenme çabalarını ahenk içinde icra eden bir şehir (bölge) özelliğindedir. Öğrenen şehirler, global değişimlere bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri kullanıp, süreklilik arz eden bir öğrenme süreci içinde ulusal ve/veya bölgesel anlamda diğer ülke/şehir/bölgelere göre daha ileride olabilmeyi sağlayan bir uygulama ve/veya sistemdir. 9 Şekil.3 Öğrenen Bölge Süreci Kaynak: Moles V. J., (1999) Learning Region, an alternative for enlancing the economic and social dimension in tourist ares, Some Reflections, European Commission, Working Group B on Tourism and Employment 9 Blunket, David, (1998). Toolkit Practice Progress And Value: Learning Communities, Assessing The Value They Add. M. 10

13 Tipik bir öğrenen şehir/bölge/kasaba; geniş bir ilgi alanına sahip aktif katılım gösteren ortaklar aracılığıyla başarılı olabilecektir. Bu anlamda geniş ilgi alanına sahip muhtemel aktif ortaklar şu şekilde özetlenebilir : 10 Toplumsal örgütlerde ve ticari birliklerde üye olarak çal ışan bireyler, Her düzeyde eğitim verebilecek olan kişi veya kurumlar, Her sektörde farklı büyüklükteki kurum, kuruluş ve organizasyonlarda çalışanlar, Anahtar konumundaki kurum ve kuruluşlar (yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, işletme örgütlenmeleri, bölgesel kalkınma ajansları, bölgesel örgütlenmeler vb. gibi). Öğrenen şehir, yerine ya da büyüklüğüne bakılmaksızın bir şehir, bölge, toplum ya da bir kuruluş olabilir. Öğrenmenin değerinin algılanmasında, kültürel değişimin sağlanmasında sosyal ve kurumsal ilişkilerin gücü kullanılır. Bu açıdan bakıldığında, öğrenmenin iki farklı boyutu söz konusudur: Birincisi, formel ya da informel eğitimden geçmek suretiyle, kişilerin bilgi, beceri ve anlama yeteneği gibi nitelikleri edinimini ifade eden bireysel öğrenme dir. İkincisi ise, organizasyonların yani; firmalar, eğitim ve araştırma kurumları, gönüllü kuruluşlar v.b.lerinin kendi içlerinde ya da aralarında olan kolektif ya da kurumsal öğrenmedir 11. Bunun yanı sıra öğrenme piramidini incelediğimizde ilk göze çarpan başkalarına öğretmek, yaparak öğrenmek ya da deneyimlerle öğrenmek ve tartışma grupları şeklinde öğrenmenin yarıdan fazlasını veren ve bellekte tutulmasını sağlayan yöntemler olduğu görülmektedir. Şekil.4 Öğrenme Piramidi Kaynak: National Training Laboratories Bethel, Maine Erişim Tarihi: Eylül Önal Yıldırım B., Düzakın E., Çiftçi H.(2006), Ekonomik Büyümenin Yükselen Değeri, Kare yayınları, ISBN , Haziran 2006, İstanbul 11 Öğrenen şehirler, öğrenmeyi, toplumun bütün kesimlerini içine alan sosyal birleşmenin, yeniden oluşumun ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında bir araç olarak kullanır. Öğrenen şehirler; 21. yüzyılın bilgi toplumlarına, inkübatörler (ilk gelişme merkezleri) ve yönlendiriciler olarak hizmet eden, gerekli kaynakların, kurumsal yapıların, modern teknolojilerin ve karmaşık değerlerin doğru karmasını sunabilen yapılanmalardır 11. Öğrenen turizm bölgeleri yaklaşımı ile; tek amaca yönelik bir ortaklık yapısının oluşturulması, destinasyon için kalitenin yükseltilmesi ve zamanında bilgi akışının sağlanması, bölgeye ait ileri düzeyde öğrenmenin sağlanması, turizm açısından kaliteli ürün ve hizmet yaratılması, bölgenin tanıtımı açısından yenilikçi bakış açılarının ortaya çıkarılması, bölgenin rekabetçi yapısının artırılması, bölgenin daha bağımsız bir yapıya kavuşturulması, daha esnek çalışma ortamlarının oluşturulması, değişen teknolojiyle farklı çalışma ortamlarının oluşturulması, küresel ortam ve değişimlere yönelik uygun stratejiler geliştirilmesi ve tam bilgiye ulaşmak suretiyle destinasyon bazında hayat kalitesini yükseltme olanağına ulaşılması sağlanabilmektedir. Tüm bu açıklamalar turizm tabanlı sürdürülebilir kalkınma için Öğrenen Turizm Bölgeleri yaklaşımının önemli bir araç olabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. 11

14 Şekil.5 Öğrenme Pazarının Yapılandırılması Kaynak: Sillence, Gordon(2005), A Handbook on How To Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic Destination-Level and Regional Tourism Knowledge Network, European Commision, Ecotrans the European Network for Tourism and Sustainable Development kaynağında tarafımızca Türkçe ye çevrilerek hazırlanmıştır. Öğrenme piramidin de yer alan öncelikli alanlar ya da öğrenen turizm kentleri; turizm tabanlı sürdürülebilir kalkınma aracı olarak bir öğrenen turizm bölgesi oluşturabilmek için, izlenmesi gereken üç aşamalı süreç alt başlıklar da dahil olacak şekilde aşağıdaki gibi özetlenebilir 12 : Tablo.3 Öğrenen Turizm Bölgeleri oluşturma aşamaları Birinci Aşama: Başlangıç Kavram ve tanımlamaları anlamak, İhtiyaçlar ve imkanları belirlemek, Gayriresmi ilkel bir profil çıkarmak, Açıklayıcı materyaller hazırlamak, Anahtar konumundaki ilgililerin listesini çıkarmak, Çalışma semineri için çağrıda bulunmak İkinci Aşama: Koordinasyon Bir koordinasyon prosesinde anlaşmak, Bir çalışma grubu oluşturmak, Bir çalışma planı geliştirmek, Öğrenme deneyimlerini sunanların ve bundan yararlanabilecek olan müşterilerin listesini geliştirmek, Bölgesel öğrenme deneyimi teklifleri, Bir web sitesi portalı geliştirmek, Bir işbirliği protokolü (tutanağı) hazırlamak, Üçüncü Aşama: Gelişme/Kalkınma Derinlemesine bir bölgesel profilin çizmek/belirlemek, Operasyonel bir çatı (framework) oluşturmak, Öğrenen bölgeye ait ilerlemeleri açıklamak/ifşa etmek, Öğrenen bölge kapsamında kalite kontrollerini yapmak. Kaynak:http//:www.alphait.se/westswedenfil/ _154imc5.pdf. A Handbook on How to Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic, Destination-level and Regional Tourism Knowledge Networks, European Commission, erişim tarihi: Ekim Reis Selçuk Yomralıoglu Tahsin(1999), Tematik Bilgi Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Uygulaması : Trabzon Örneği Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, 1999 KTÜ, Trabzon 12

15 Yukarıda açıklanmaya çalışılan üç aşamalı süreç doğru bir biçimde izlenecek olursa verimli ve etkin çalışabilecek bir öğrenen turizm bölgesi oluşumu gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda, turizm tabanlı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda önemli mesafeler alınmış olacaktır. Bütün bunların yanı sıra Bilgiye Dayalı Ekonomiye (knowledge based economy) geçişte ortaya çıkan Değişikliklere anında uyum gösteren kentler daha uzun soluklu turlara davetiye çıkartıp rekabet gücünü arttıran şehirler olarak yerini üst sıralara taşımaktadır. Aksi durumda asimetrik enformasyonun sonucunda düzgün işlemeyen bir şehir turizmi görüntüsü dönülmez hatalar doğurmaktadır. Tablo.4 Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Değişiklikler REKABET EDEBİLMENİN TEMEL PRENSİBİ ÜRETİM SİSTEMİ KİTLE ÜRETİMİ Ulus/Bölge/Şehir Doğal kaynaklara dayanan karşılaştırmalı üstünlük, Fiziksel üstünlük Kalite üretimi Değer kaynağı olarak fiziksel işgücü Buluşun ve üretimin ayrılması ÖĞRENEN Ulus/Bölge/Şehir Bilginin yaratılmasına dayanan, doğrulanabilen üstünlük Sürekli iyileştirme Bilgi esaslı (yönetimli)üretim Sürekli yaratma Değer kaynağı olarak bilgi Buluşun ve üretimin bileşimi, sentezi İNSAN ALTYAPISI FİZİKSEL/ İLETİŞİM ALTYAPISI ENDÜSTRİYEL YÖNETİM SİSTEMİ Düşük kalifiye, düşük maliyetli Çalışanın etkinliğini ve prodüktivitesini en çoklama Durağan iş eğitimi Kalifiye (seçkin) Yerel yönelimli Muhalif ilişkiler Emir ve kontrolü düzenleyici çatı Bilgi işçileri İnsan kaynağını sürekli iyileştirme Sürekli eğitim Global yönelimli Elektronik veri değişimi Karşılıklı bağımlı ilişkiler Organizasyon (şebeke/network) Esnek düzenleyici çatı Kaynak: Önal Yıldırım B., Düzakın E., Çiftçi H.(2006), Ekonomik Büyümenin Yükselen Değeri, Kare yayınları, ISBN , Haziran 2006, İstanbul Bu sebepten dolayı Kente ilişkin bilgilerin bir araya getirilerek, konuma bağlı olarak sorgulanması ve mekan ile ilişkilendirilmesi, günümüzde oluşturulmaya çalışılan Kent Bilgi Sistemlerinin temel fonksiyonlarından biridir. Böylece kente ait konum bilgileri daha düzenli derlenmekte ve bunun neticesinde kent hakkında sağlıklı bilgi edinilmektedir. Özellikle kent bünyesindeki farklı kurumlar arasındaki bilgi akışı daha verimli hale geldiğinden, kentin ileriye dönük planlama faaliyetleri ve temel sorunlarına çözüm teşkil edecek yaklaşımlar önceden ortaya konabilmekte ve gelişmeler daha düzenli olmaktadır 13. Uzun solukluluğu esas alan bu düzenlilikler Öğrenen şehirlerin, birbiri ile bağlantılı iki temel amacı olan yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek, Sosyal ve ekonomik yeniden yapılanma oluşumlarının nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmeye de yardım etmektedir. 13 Reis Selçuk Yomralıoglu Tahsin(1999), Tematik Bilgi Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Uygulaması : Trabzon Örneği Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, 1999 KTÜ, Trabzon 13

16 Şekil.6 Öğrenme Alanı Süreci Kaynak: Sillence, Gordon(2005), A Handbook on How To Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic Destination- Level and Regional Tourism Knowledge Network, European Commision, Ecotrans the European Network for Tourism and Sustainable Development kaynağında tarafımızca Türkçe ye çevrilerek hazırlanmıştır. Yerel ve global pazarlarda varolabilmek için, bireylerin ve kurulu şların, özelliklerini ve yeteneklerini artırmak, bilgilerinin kalitesini yükseltmek, değişimin doğası gereği bir zorunluluktur. Bu nedenle, ilgili tarafların öğrenme sürecine dahil olmaları için cesaretlendirilmeleri gereklilik arz etmektedir. Yaşamboyuluğun iktisadi, toplumsal/kültürel ve çevresel boyut diyalektikliği sürece şemada görüldüğü gibi hız ve esneklik katacaktır. Şekil.7 Yaşamboyu Öğrenmenin Bileşenleri Kaynak : Ron Faris, Ph. D., President, Golden Horizon Ventures,Learning Cities: Lessons Learned, Learning Communities: Suffusing Learning into Sectoral Policy and Practice and Mobilizing Learning Resources in a Knowledge-based Economy and Society. 14

17 Şekil.7 de oturduğu temel unsurlar anlatılan Yaşam boyu öğrenme anlayışının paralelinde tasarlanan Öğrenen turizm bölgesinin 10 özelliği şu şekilde özetlenebilir14: 1. Şehir turizminde öğrenme hayat boyu sürecek bir faaliyet olarak kabul edilmelidir. 2. Öğrenme sürecine dahil olanlar kendi gelişimleri için şehir turizminde sorumluluk almalıdırlar. 3. Değerleme bir başarısızlıktan çok bir gelişmeye/ilerlemeye işaret etmelidir. 4. Yetenek/yeterlilik, kişisel ve bir değerin parçası biçiminde, takım çalışmasıyla bilgiye ulaşmak suretiyle şehir turizmi değerlenecektir. 5. Şehir turizminde öğrenme; performansı artırmaya yönelik olarak birlikte çalışan herkesin yani anahtar işverenler, işgörenler ve iş ortamı ve toplumun diğer kesimleri arasındaki bir ortaklıktır. Yukarıdaki mevcut 5 ilkeye Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme İnisiyatifi 5 ilke daha eklemiştir: 6. Herkes diğerlerinin öğrenmesine katkıda bulunmak için bazı sorumluluklar almayı kabul etmelidir. 7. Erkekler, kadınlar ve toplumun bir parçası olan engelli insanların öğrenme fırsatlarına ulaşabilmelerinde eşitlik sağlanmalıdır. 8. Öğrenme kavramı, içinde eğlence ve ödülü beraberinde barındıran bir yaratıcılık faaliyetidir. 9. Öğrenme daha geniş bakış açısını, zihnin açılmasını, daha toleranslı olmayı, diğer kültürlere, ırklara, geleneklere vb.lerine daha anlayışlı ve saygılı olmayı içerir. 10. Öğrenme bireysel olarak, aile içinde, toplumda ve Dünya genelinde büyük ölçüde önemi bilinen bir kavramdır. Şekil.8 Bütünleşik yaşam boyu öğrenme toplumu Kaynak:Longworth, N. (1999). Lifelong Learning at Work Learning Cities for Learning Century. London: Kogan Page 14 Longworth, Norman, (2002). Creating Lifelong Learning Cities, Towns And Regions The Local And Regional Dimension Of Lifelong Learning, A European Policy Paper From The TELS Project Towards A European Learning Society Financed Under The Socrates Programme. Lundberg, Donald E., (1993). International travel and tourism (2.Baskı). New York. John Wiley & Sons Inc. 15

18 Kalkınmayı ve bilgiyi yayan bütün ortaklar kamu otoriteleri (idareleri), özel giri şimciler, eğitim ve araştırma kurumları, yerel organizasyonlar v.b.- açık ve devamlı uzlaşma kültürüne sahip olmalıdır. Onların düşüncesi, kimliği ve güveni, değerlerin paylaşılması ve ağların yaygınlaştırılması açısından itici güçtür. Bu da sosyal sermaye olarak tanımlanabilir ve öğrenen şehrin işlerliği açısından önemlidir. Bu açıdan öğrenen kent toplumunun toplumsal sektörel ortaklıkları, işbirlikçiliği girdi ve çıktılar açısından değerlendirilip öğrenmeye katkı sağlayacaktır. (Şekil.8 ve Şekil.9) Şekil.9 Sürdürülebilir Turizminin Rekabet Gücü Esasları Kaynak: McIntosh, R.W.; Goeldner, C.R.; Ritchie, J.R.B. (1995). Tourism: Principles, Practices, Philosophies, 7th edn. New York: Wiley. Özetle mükemmel sürdürülebilir turizmi için gerekenlerde öne çıkan en önemli hususlar eğitim, ekonomik ve teknolojik altyapı ve beşeri sermaye diye adlandırılan bireye yatırım hususlarıdır. Bununla birlikte, Wight(1994), Lindberg and Hawkins(1993), R.K.Blamey(2003) çalışmalarında R.K.Blamey(2003),sürdürülebilir turizm kalkınmasında etkili olan çevresel prensipleri ortaya koymuş özellikle modern turizm için bilimsel araştırmaları, ekosistemin korunmasını, kırsal toplum çıkarlarını, azgelişmiş ülkelerde kalkınma ilerleme hamleleri, ekolojik ve kültürel duyarl ılığın korunması, sosyal bilinç eksikliğinden kaynaklanan seyahat endüstri korkuları, turizmin dünya barışına sağlayacağı katkıları incelemiştir. Lindberg and Hawkins(1993), R.K.Blamey(2003)ise çevresel etkilerin kaynakları güçlendirmesi gerektiğini, yerel toplum ve endüstri için kaynakların uzun dönem yararlarını, katılımcılığı, yerel toplumlar, devlet ve devlet dışı STK lar, endüstri ve turistler de dahil olmak üzere bütün kesimlerde eğitimi ön planda tutmak, ortaklık kavramını bu kesimlere benimsetmek, ahlaki ve etik sorumluluk çerçevesinde davran ışları doğal ve kültürel çevreye aşılamak, sürdürülebilir turizmin ilkelerini vermektedir. Bu tematik öğeler çerçevesinde Öğrenen Şehrin Özelliklerini incelediğimizde; Öğrenen bölgeler işin ve eğitimin ağlarla birbirine bağlanması ya da öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Buradaki öğrenme yalnızca bireysel öğrenmenin geliştirilmesi değil aynı zamanda bölgesel gelişmedir. Öğrenme süreci bireysel öğrenmeden bölgesel öğrenmeye giden ve süreç boyunca bölgedeki sürekli geli şimi 16

19 zorunlu kılan bir faaliyettir. Karmaşık bir sistem olarak öğrenen bölge, bölgenin kendi potansiyelini, yeteneğini ve yönetim yapısını geliştirmesidir. Gelişim sadece aktörlerde değil aynı zamanda bölgenin çevresi, bölgesel yapının üst ve alt inşasında ve bilgi yoğun ortaklıklar oluşturmayı içerir. Kısaca sabit, durağan yapıların açılmasına ve harekete geçirilmesine çalışır 15. Öğrenen şehrin özellikleri aşağıda tabloda yer almaktadır. Tablo.5 Öğrenen Şehrin Özellikleri L E A R N I N G C I T I E S Liderlik (Leadership) İstihdam ve İstihdamEdilebilirlik (Employment and Employability) Arzu ve İstek (Aspirations) Kaynaklar (Resources) Ağlar (Networks) Bilgi (Information) İstek ve ihtiyaçlar (Needs and Requirements) Büyüme (Growth) Değişim Yönetimi (Change Management) Yatırım (Investment) Teknoloji (Technology) Bağlılık ve İlgi (Involvement) Çevre (Environment) Aile Stratejileri (Strategies for the family) Toplumun bütünü için öğrenme kursları, öğreten kalkınma stratejileri, liderlik gibi becerileri, öğrenen danışma kursları, liderliğin geliştirilmesi için öğreten kalkınma stratejileri ile ilgili bağlantı (Link) İstihdam edilebilir bütün halkın yetenek ve becerilerini ortaya koymak için planlar yapılmasının etkileri (Effects) Bütün yaştaki vatandaşların kişisel öğrenme sürecine girmesini teşvik stratejileriyle öğrenme planlarının uygulanmasına dönük danışman ve rehber aktiviteleri (Activates) Kamu ve özel sektör arasında karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar kurularak insan kaynakları gibi toplumsal fayda sağlayabilen kaynakları tam kapasite ile kullanıma ilişkin kaynakları harekete geçirmek (Releases) Yerel, ulusal ve uluslar arası dini inançları bütün ırk ve yaşlarda vatandaşlık bağını projeler aracılığıyla öğrenen ağlarla beslemek (Nourishes) Yenilikçi stratejileri ve öğrenmeyi ilerletmek için proaktif reklam kampanyalarıyla, rehberlerle bilgileri yaymak ve ögrenmeye katılımı artırmak (Increases participation in learning) Bütün vatandaşların öğrenme isteklerini ve onların isteklerini tatmin edici fırsatları proaktif olarak denetlemek ve öğrenen kültürlerini geliştirmek (Nurtures a culture of learning) Diğer öğrenen toplumlarla birlikte yenilikçi projeler ve bireyin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayacak zengin stratejiler üretmek (Generates) Dünyadaki hızlı gelişmelerden korkmadan ve pozitif düşünceyi bireylere kazandırıcı programlar geliştirmek (Cultivates programmes) Karşı şubelerin finansal stratejileri için öğrenme stratejileri ile bağlantı sağlayarak geleceği etkilemek (Influences the future) Yeni öğrenen teknolojilerin etkin kullanımı ve modern öğrenme merkezi içinde şehirlerde büyük dönüşüm (Transforms the city into a modern centre of learning) Bireylerin, becerilerinin altyapısını kuran kültüre ve şehir hayatına dönük bilgi, yetenek ve becerilerine ve onların sahip olduğu diğer unsurlara katkı sağlayacak konularda etki etmek (Inspires) İyi bakılmış pozitif bir çevre anlayışına bireyleri yöneltmek ve buna uygun enerji programları yapabilmek (Energises programmes) Öğrenmeyi alışkanlık haline getirip ilerletmek için öğrenen festivallere, pazarlara ve eğlence yerlerine toplumsal canlılık kazandırmak (Stimulates) Kaynak: Newtels, 2000,Akt. Önal Yıldırım B., Düzakın E., Çiftçi H.(2006), Ekonomik Büyümenin Yükselen Değeri, Kare yayınları, ISBN , Haziran 2006, İstanbul 15 Altınok,S.; Birol Mercan; Nuri Baltacı, (2004). Öğrenen Bölgeler: Bölgesel Kalkınmada Ortak Bilgi Kullanımı. 17

20 Öğrenen şehir/bölge sistemi belirli bir gelişme göstermesinin ardından; 1990 ların sonu 2000 lerin başlarından itibaren özellikle Avrupa Birliği bölgesinde turizm tabanlı bölgesel kalkınma aracı olarak Öğrenen Turizm Bölgesi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın özellikle turizmin farklı çekiciliklerine sahip ülkeler açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye nin de önemli turizm çekiciliklerine sahip olduğu ve bu sektörden önemli ekonomik katkılar sağlaması beklendiği düşünüldüğünde Öğrenen Turizm Bölgesi kavramının bir bölgesel kalkınma aracı olarak irdelenmesi ile önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır. AB üye ülkelerinde öğrenen şehir/bölge kavramı geliştirilerek, turizm tabanlı kalkınmaya dayanan öğrenen turizm bölgeleri yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Öğrenen turizm bölgesi yaklaşımı 1990 ların sonu ve 2000 lerin başlarından itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde daha ciddi ele alınan bir araştırma konusu olmuş ve özellikle 2004 yılı sonunda bu konuyla ilgili bir el kitabı yayınlanmıştır. AB turizm potansiyeli olan üye ülkelerdeki bölgeler için öğrenen turizm bölgesi yaklaşımını önermekte ve desteklemektedir. Şekil.10 AB nin Öğrenen Turizm Süreci İçin Yol Haritası Kaynak: Sillence, Gordon(2005), A Handbook on How To Set Up Tourism Learning Areas, Developing Thematic Destination-Level and Regional Tourism Knowledge Network, European Commision, Ecotrans the European Network for Tourism and Sustainable Development kaynağında tarafımızca Türkçe ye çevrilerek hazırlanmıştır. Öğrenmeyi, toplumun bütün kesimlerini içine alan sosyal birleşmenin, yeniden oluşumun ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında bir yol olarak kullanmak mümkündür. Buna örnek bir yol haritası yukarıda AB de Öğrenen bölgeler yol haritası olarak sunulmuştur. (Bölümle ilgili daha fazla bilgi için Ek1. Şehir Turizm Literatürü (Yayın ve Kitaplar), Ek2. Şehir Turizminde Rekabet, Ek3. Şehir Turizminin Tarihçesi ve Ek4. Öğrenen Şehirlerin Temel Unsurları incelenebilir.) 18

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı