AB Çerçeve Programları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Çerçeve Programları"

Transkript

1 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç Đlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır

2 AB Çerçeve Programları Lizbon Stratejisi nin uygulama aracı olarak yeniden düzenlenmiştir (Mart 2000) Lizbon Stratejisi, Avrupa nın 2010 da dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisine dönüştürülmesini hedeflemektedir

3 AB Çerçeve Programları *milyar

4 Bilginin kg. fiyatı Beton Çimento Demir-Çelik Aluminyum Otomobil Yolcu Uçağı Fiberoptik Kablo Savaş Uçağı Uydu Silikon Çip (Wafer) 1 sent 5 sent 50 sent 1,5 dolar dolar dolar dolar dolar dolar dolar

5 Neden Araştırma?...Araştırma yapan Araştırma yapmayan...

6 Ar-Ge ve Yenilikçilikte AB nin Bölgesellik (Yerellik) Yaklaşımı Hakan KARATAŞ TÜBĐTAK Aralık 2007 ĐZMĐR

7 Proje? Yarın ĐZMĐR Bugün ĐZMĐR

8 Örnek : Finlandiya/Tampere Bölgesi DÜN 1970 lerin son yılları Kaynakları kıt ve kısıtlı Ülkenin iç bölgelerinde ve ormanlık Kağıt Endüstrisi Kablo ve Lastik Sanayii

9 Örnek : Finlandiya/Tampere Bölgesi BUGÜN Yerel Otorite Üniversite Özel Sektör Seçilen Sektör Bir Kaç Yıl Đçinde Lastik Fabrikası : Bilgi ve Đletişim Teknolojileri : GSM Teknolojisi : NOKIA

10 Örnek : ÇĐN/Şangay Bölgesi DÜN 2000 yılında ÇĐN Hükümeti Yazılım ve Entegre Devre Endüstrilerinin Gelişiminin Teşvik Edilmesi Politikası Şangay Yerel Yönetimi Yarıiletken Endüstrisi Vergi indirimi Đnovasyon projelerinin finansmanı Nitelikli insan gücünün bölgeye çekilmesi

11 Örnek : ÇĐN/Şangay Bölgesi BUGÜN ÇĐN deki entegre devre üretiminin > 50% Đhracat 3 katına çıktı INTEL gibi dünya devleri yatırım yapmaya başladı SMIC Yıllık 1 Milyar $ Ciro New York Borsası

12 Diğer Örnekler DANĐMARKA Øresund Bölgesi ĐRLANDA Galway Şehri

13 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi

14 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi

15 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi Vizyon Yüksek yaşam kalitesi, bilgi ve yeniliğe dayalı sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir bölge haline gelmektir. Hedefler Kurumsal Yapılar Đnsan Sermayesinin Geliştirilmesi Öncelikli Sektörler Đnovasyonun Finansmanı

16 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi HEDEFLER Kurumsal Yapılar 1. Bölgesel Đnovasyon Kurulu oluşturmak 2. Tarıma dayalı bir sanayi kümesi oluşturmak 3. Mersin Đnovasyon Merkezi 4. Teknoloji-Đnovasyon Transfer Ofisi kurmak

17 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi HEDEFLER Đnsan Sermayesinin Geliştirilmesi 1. Girişimci AR-GE Export 33

18 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi HEDEFLER Öncelikli Sektörler Tarım Turizm Lojistik 1. Mersin Organize Tarım Bölgesi ni kurmak 2. Mevcut Teknoparkı, Gıda özelinde geliştirmek 3. Dış Tic. ve Lojistik Araştırma Merkezi kurmak 4. Turizm Araştırma Merkezi

19 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi HEDEFLER Đnovasyonun Finansmanı 1. Đş Melekleri ve 2. Koçluk mekanizmalarını Mersin de uygulamak

20 Örnek : Türkiye/Mersin Yöresi

21 AB Fonları 1. Topluluk Programları Çerçeve Programları Leonardo Programı Sokrates Programı vs. 2. AB Hibeleri Uyum Politikası Araçları Yapısal Fonlar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

22 Yapısal Fonlar Milyar (~1/3 AB Bütçesi) Üye Ülkeler Bölgeler Bölgeler Bölgesel Stratejiler Projeler

23 Yapısal Fonlar & Ar-Ge ve Yenilik Milyar (~ 7.ÇP Bütçesi) Yerel Otorite Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Üniversite Bölgesel Platform Özel Sektör Bölgesel Triple-Helix

24 Bölgesel Kalkınma Rekabet Edebilirlik Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri Araştırma ve Yenilik Güdümlü Bölgesel Platformlar

25 I.Aşama (Triple Helix) Yerel Otorite Bölgesel Platform Üniversite Özel Sektör

26 Üniversite II.Aşama (Sektörel Triple Helixler) Yerel Otorite Yerel Otorite Triple-Helix Triple-Helix Özel Sektör Üniversite Özel Sektör Yerel Otorite Triple-Helix Üniversite Özel Sektör

27 Üniversite III.Aşama (Uluslararası Triple Helix Đşbirlikleri) Yerel Otorite Yerel Otorite Yerel Otorite Yerel Otorite Triple-Helix Triple-Helix Triple-Helix Triple-Helix Özel Sektör Üniversite Özel Sektör Üniversite Özel Sektör Üniversite Özel Sektör Yerel Otorite Yerel Otorite Triple-Helix Triple-Helix Üniversite Özel Sektör Üniversite Özel Sektör Ortak Eylem Planı

28 Destek Mekanizmaları III.Aşama : Regions of Knowledge - 1 Çerçeve Programları II.Aşama : Regions of Knowledge - 2 Çerçeve Programları I.Aşama : Regional Innovation Strategies Yapısal Fonlar * ĐŞBirliği Ağlarını Destekleme Programı (ĐŞBAP)

29 Üniversite Üniversite Yerel Oto rite Triple-Helix Özel Sekt ör Üniversite Yerel Oto rite Triple-Helix Özel Sekt ör Üniversite Yerel Oto rite Triple-Helix Özel Sekt ör Üniversite Yerel Oto rite Triple-Helix Özel Sekt ör Üniversite Yerel Oto rite Triple-Helix Özel Sekt ör 7.ÇP de Avrupa Bilgi Bölgeleri IPA veya ĐYS 7.ÇP RoK-2 7.ÇP RoK-1 Yerel Otorite Bölgesel Platform Özel Sektör

30 Süreklilik? Uygulamalar Stratejiler, Eylem Planları Yapısal Fonlar, IPA

31 AB 7. Çerçeve Programı Genel Yapısı Đşbirliği Özel Programı Kişiyi Destekleme Programı Fikirler Özel Programı Kapasiteler Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar ) Ortak Araştırma Merkezi (JRC)

32 AB 7.ÇP Analiz çok-uluslu çok-ortaklı güdümlü araştırma destekleri bireysel bağımsız araştırma destekleri araştırmacı destekleri kapasite destekleri birliğin ortak araştırma merkezleri

33 Kapasiteler Özel Programı Başlıklar kları 1.Ara Araştırma rma Altyapılar ları 2.KOB KOBĐ Yararına Araştırmalar rmalar 3.Bilgi BölgeleriB 4.Araştırma Potansiyeli 5.Toplumda Bilim 6.Ara Araştırma rma Politikalarının n Gelişimi imi 7.Uluslararas Uluslararası Đşbirli birliği i Faaliyetleri

34 Bilgi Bölgeleri 2 (RoK2) Çağrı Açılış : 30 Kasım 2007 Çağrı Kapanış : 15 Mart 2008 Araştırma güdümlü yeni platformların oluşturulması Analiz, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları, uzman çalışma grupları, bilgi yayma faaliyetleri, vs.

35 Bilgi Bölgeleri 2 (RoK2) En az 3 farklı aktörden oluşması gerekiyor Bir yerel otorite gelecek çağrıdan itibaren koordinatör olmak zorunda Bir araştırma kurumu o bölgeden ve hatta o ülkeden olma zorunluluğu yok Bir özel sektör kuruluşu KOBĐ veya Sanayi farketmiyor Tüzel kişilik olmasına gerek yok

36 RoK Başvuru Sayıları 4, ,5 num ber of proposals 3 2,5 2 1, ,5 0 BE BG CH DE FI FR GB GR HU IT LT NL PL RO SK TR Proje Başvurularının Ülkelere Göre Dağılımı

37 TÜRKĐYE de Bilgi Bölgeleri Kütahya Đzmir Bursa Gaziantep (tüm GAP Bölgesi adına)

38 Teşekkürler Hakan KARATAŞ AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜBĐTAK K.Dere/ANKARA /1978

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

AB Çerçeve Programları

AB Çerçeve Programları AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN Himayelerinde. Güneydoğu Anadolu Bölgesi TÜBİTAK. 8 Ekim 2009, Şanlıurfa

Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN Himayelerinde. Güneydoğu Anadolu Bölgesi TÜBİTAK. 8 Ekim 2009, Şanlıurfa Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN Himayelerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge Günü 8 Ekim 2009, Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ar-Ge Günü Prof. Dr. Nüket

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Yenilik nedir? Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif),

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü filiz.sayar@sanayi.gov.tr 3 Mayıs 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA

Detaylı

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 Avrupa Birliği 7. Çerçeve eve Programı ve KOBİ ler Aziz KORU AB Çerçeve eve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB

Detaylı

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri

KOBİ lerin Türk Ekonomisine Etkileri Zerrin ÖZBEK* Günümüzde KOBİ ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 - Temel Görevleri Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası Araştırma Yapmak Enstitüler (MAM, BİLGEM, SAGE, UME,...)

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com

Diyarbakır Yatırım Destek Ofi si. E-posta : dbakirydo@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.investdiyarbakir.com Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkanı (V.) 29 Mart 2012, Adnan Menderes Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB in Paydaşları ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve

Detaylı