Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 T.C.S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KURALLARI DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELERİ TEZ KABUL ve YAZIM KURALLARI Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ne göre uzmanlık öğrencisi, asistanlık süresi sonunda bir "Uzmanlık Tezi" vermekle yükümlüdür. Uzmanlık Tezinin: 1. Bilime yeni bir bakış açısı getirme, 2. Yeni bir bilimsel yöntem getirme, 3. Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması, 4. Bilinen bir yöntemi daha kullanışlı ve etkili biçime değiştirme niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. Tez "deneysel" veya "klinik çalışma" şeklinde olabilir. Klinik dallar için olgu sunumları tez konusu olamaz. Tez daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış bir çalışma olmalıdır. Ancak yayınlanmış bir çalışmayı daha kapsamlı hale getirerek; yeni parametreler, bölümler ekleyerek tez çalışması oluşturulabilir. TEZ TEKLİFİ Uzmanlık öğrencisi Klinik Şefi tarafından görevlendirilen danışman ile birlikte tez konusunu belirler. 1

2 Tez çalışmasına başlama tarihinin uzmanlık süresinin bitiş tarihinden en az iki yıl önce olması önerilir. Daha sonra tezin adı, amacı, yöntem ve gereçleri, kaynakları, literatürdeki yeri, araştırmanın yapılacağı yeri, ortalama maliyeti ve çalışma takvimini belirten Etik Kurul Başvuru formları (http://www.taksimhastanesi.gov.tr/etik-kurul) hazırlanarak Klinik Etik Kurul Sekreteryasına başvuru yapılır. Tez, asistanlık süresinin bitiminden en az üç ay önce tez jürisine değerlendirilmek üzere sunulur. Retrospektif veya arşiv tarama niteliğindeki tezlerden de gerekli durumlarda etik kurul onayı istenebilir (Merkezi Etik Kurul yönergesinde yer aldığı şekliyle geçerli olacaktır). Uygun tez konusu seçimi yapılabilmesi için bazı temel konuların anlamını bilmek gerekir. İnceleme: Birikmiş bilgileri toparlayarak bilmeyenlere aktarma ve sunma olarak en basit haliyle tanımlanabilir. Araştırma: Bilgi ve veri toplamak için, belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan gözlem ve/veya ölçümlerdir. Hipotez kurma yöntemleri ise şunlardır: 1) Farklılık yöntemi: Benzer olmayan noktalar sorgulanır. Örnek; emziren ve emzirmeyen kadınlarda meme kanseri sıklığında farklılık var mıdır? 2) Birlikte bulunma yöntemi: Farklı bölgelerdeki benzerlikleri saptamada yol gösterir. Kalabalık ortamlarda sık enfeksiyon riskinin artması birlikteliği gibi. 3) Birlikte değişme: Alkol alanlarla almayanların karaciğer sirozu olma riskinin değişmesi gibi. 4) Benzerlik yöntemi: Guatr görülme sıklığının iyot eksikliği olan bölgelerde benzer sıklıkta görülmesi gibi. Tez için maddi destek isteniyorsa: Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Çalışmaları Destekleme programı dahilinde, başvuru için belirlenen zamanda ve gerekli belgeler Bilimsel Çalışmaları Destekleme Komisyonuna sunulur. Uzmanlık öğrencisi veya tez danışmanı isterlerse; TÜBİTAK, DPT, Eczacıbaşı Araştırma Fonu veya uluslararası kaynaklardan tez araştırması için kaynak bulabilir. Bunun uzmanlık eğitimi yasal süresi içinde gerçekleştirilmesi ve proje desteğinin tezin içerisinde belirtilmesi gerekir. 2

3 S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Yazım Kuralları AMAÇ Bu kurallar, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Tezlerinin hazırlanmasında standardizasyonu sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kağıt Kağıt beyaz 1. hamur, 90 gram A4 (210x297 mm) boyutunda olmalı ve bir yüzü kullanılmalıdır. DIŞ KAPAK Beyaz kuşe kartondan hazırlanan ön ve arka kapak kullanılmalıdır. Kapak Ek-2 deki örneğe göre hazırlanmalıdır. Hastane adı, Klinik adı, Klinik Şefi(12 punto), Hastane Amblemi bulunur. Ardından tez başlığı(14 punto,1.5 satır ara ile ortalanarak), tezin kime ait olduğu(14 punto), tezin yapıldığı-basıldığı sene yazılır (Ek 2). Kapak sırtında, doktor adı, branşı, uzmanlık tezi, yılı ve il adı bulunmalıdır (Büyük harflerle 14 punto). Kapak yazıları puntoları Ek-2 de belirtilmiştir. Tez sahibinin adı yazılırken isim büyük harfle başlayarak küçük harflerle, soyisim ise tamamen büyük harflerle yazılır(14 punto).tezin dış ve iç kapağındaki puntolar tez isminin uzunluğuna göre değişebilir. BOŞ SAYFA Dış kapaktan sonra bir boş sayfa bırakılır. İÇ KAPAK Bu sayfa tümüyle dış kapakla aynı olmalıdır. Ayrıca bu sayfada tez danışmanının adı bulunur. Tez sahibinin ve danışmanın adı yazılırken isim büyük harfle başlayarak küçük harflerle, soyadı ise tamamen büyük harflerle yazılır (Ek-3). Bu sayfa, ana metinde kullanılan kağıt üzerine yazılmalıdır. İç kapağın sayfa numarası, ii olarak düşünülmeli; ancak numaralı iç kapak üzerine basılmamalıdır.iç kapak,dış kapak puntoları ile aynı olmalıdır. 3

4 METİN Tez dili açık, yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. Anlatım, kısa ve öz cümlelerle yapılmalı, birinci şahıs ağzından olmamalıdır. Metinde geçen kimyasal madde isimleri ve terimler Türkçe yazılmalıdır. Yabancı dilde yazılması gerekli kelimeler italik olarak yazılmalıdır. YAZIM PLANI Tezler, tez içeriğini düzenlenmesi bölümünde verilen plana uygun olmalıdır. YAZIM KURALLARI Yazım Alanı (Metin bloğu) snırları Sayfa numaraları hariç diğer tüm kısımlar, kağıdın sol kenarından 3,5, üst kenarından 3, sol ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk kalacak şekilde belirlenen Yazım Alanı içinde yazılmalıdır. Sayfa numaraları ise sağ üst köşede, metin bloğunun sağ kenarı hizasında ve iki satır yukarısında olmalıdır. Genel metin yazılarının ve dipnotların formatı Tezler yalın bilimsel dille Türkçe, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak bir anlatımla yazılmalıdır. Türkçe imla kuralları ve tezin İngilizce yazılan kısımlarında İngilizce imla kurallarına uygun bir yazım kullanılmalıdır. Tüm tez metninde 12 punto (dipnotlar 10 punto) Arial, Times New Roman veya Courier (daktilo harfi) karakterlerinden birisi normal olarak (italik değil) 1.5 satır aralığı ile kullanılmalıdır. Tek sayfaya sığdırılan tablo ve şekillerde daha küçük karakterler kullanılabilir. Paragraf ilk satırı 1,25 cm sekme ile içerden başlamalıdır. Satır aralıkları 1,5 satır olmalı, paragrafın üstünde altında 6 nokta (nk)/point (pt) boşluk verilmeli ve satırlar her iki yana yaslanmalıdır (justify). Sayfa sonuna gelen başlıkları en az iki satır izlemeli, aksi halde yeni sayfaya geçilmelidir. Kelimeler satır sonlarında tire - işareti ile bölünmemelidir. Başlıklar, kendisinden sonra gelen alt başlıklardan veya metin kısmından ayrı sayfalara düşmemelidir. Paragraf başlangıçları bir cm içerden başlamalıdır. Metinde 10'a kadar olan sayılar yazıyla daha büyükleri rakamla yazılmalıdır. Cümle başına gelen sayılar yazıyla yazılmalıdır. Ana başlıklar koyu (bold) ve büyük harf, alt başlıklar koyu ve küçük harf, bölüm içi küçük başlıklar italik yazılmalıdır. Ana bölüm başlıklarının tümü, alt başlıkların her sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Tezler bilgisayar kullanarak lazer ya da lazer kalitesinde çıktı veren yazıcı ile kağıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmamalıdır. Ondalık kesirleri veya sayı bölüklerini 4

5 ayırmada kullanılanlar dışında kalan noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Açılan parantezden sonra ve kapatılan parantezden önce boşluk bırakılmamalıdır. Sayfa Numaraları İç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Font büyüklüğü 11 punto olmalıdır. Teşekkür, Özet, İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar, Şekiller ve Tablolar dizinleri gibi tez ön bölümlerinin sayfaları i, ii, iii, iv, v şeklinde küçük harf Roma rakamları ile; giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfaların numaraları sağ alt köşeye, dış kenardan üç, alt kenardan iki cm uzaklığa metinle aynı yazı karakterleriyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları metin bloğunun sağ kenar hizasını geçmemelidir, önüne ve arkasına çizgi gibi işaretler konulmamalıdır. Satır Aralıkları Ana metinde satır aralığı 1.5 satır olmalıdır. Şekil alt yazıları ve tabloların açıklamaları ile alıntılar ve kaynaklar dizinin yazımında da aynı aralık kullanılmalıdır. Dipnot metinlerinde satır aralığı 1 satır olmalıdır. Paragraflar arasında da satır aralığı 1.5 satır olmalı ancak, her yeni paragraf 1.25 (1) cm içeriden başlamalıdır. Düz Yazı Başlıklarının Formatı 1.derece başlıklar: Tez Onayı, Beyan, İthaf, Teşekkür, İçindekiler, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi, Semboller/Kısaltmalar Listesi, Özet, Abstract, Zusammenfassung/Resume, Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynaklar, Formlar, Etik Kurul Kararı ve Özgeçmiş gibi bölüm başlıkları bu formatta yazılır. Birinci dereceden bölüm başlıkları için sayfa başı yapılmalıdır. Başlıktan önce 24 nokta (nk)/point (pt), sonra 18 nokta (nk)/point (pt) boşluk bırakılır. Başlık, yazım alanına (metin bloğuna) ortalanır. Koyu büyük harf 12 punto karakterler kullanılır. Satır aralığı bir satır olmalıdır. 2., 3, ve 4. derece başlıklar: Bu başlıklar Asıl Tez Metninin; Giriş ve Amaç (1.Bölüm), Genel Bilgiler (2.Bölüm), Gereç ve Yöntem (3.Bölüm), Bulgular (4.Bölüm), Tartışma (5.Bölüm) bölümlerinde kullanılır ve yazım alanın sol kenarına yaslanılarak yazılır. Bu başlıklar koyu 12 punto fontla yazılır ve kelimelerin baş harfleri büyük yapılır. Satır aralığı bir satır olmalıdır. Başlıklardan önce 12, sonra 6 nokta (nk)/point (pt) boşluk bırakılır Mümkün olduğunca 3. ve daha alt derece başlık kullanılmamalıdır. Bu başlıkları yaparken önce 1.derece başlık (Bölüm), sonra sırasıyla 2., 3. ve 4.derece başlık numaraları, bunların arkasına da başlık adı gelir. Aralara nokta konur ve noktadan sonra boşluk bırakılmaz. İkinci ve üçüncü dereceden başlıklardan önce 12 punto boşluk bırakılmalıdır, ayrıca, üçüncü derece başlıklardan 1.25 (1) cm içeriden 5

6 başlatılmalıdır.ana metinle şekil, tablo ve formüller arasında önce ve sonrasında olmak üzere birer satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve şekil alt yazısı ile tablo ve tablo üst yazısı arasında da altı puntoluk bir boşluk bırakılmalıdır. Şekil, Tablo Ve Formüller Verilmek istenen bilgi, bulgu veya düşünce düz yazı ile aktarılamıyor, verilerin birbiri ile bağlantısı gösterilemiyor ve bu yüzden etkili olamıyorsa tablo, şekil (grafik, diyagram, fotoğraf, vb.) veya denklemden yararlanılır. Tablo, şekil ve denklemler çok fazla bilgiyi kısa ve daha anlaşılır olarak sunma olanağı sağladığı için de tercih edilir. Bu şekilde sunulan bilgiler ayrıca düz yazı ile verilmez. Tablo, şekil ve denklemlere, Asıl Tez Metni Bölümlerinde yer verilir. Bunlara numara verilirken asıl tez metni bölümü numarası, sonra o bölümde tablo, şekil veya denklem sıra numarası yer alır. Birden fazla tablo/şekil/denklem aynı sayfada yer alabilir. Tablo, şekil ve denklemler, metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller istenirse metin arasında değil, ilgili bölümün sonunda toplu olarak verilebilir. Tablo, şekil veya denklemlere mutlaka metin içinde gönderme yapılmalıdır. Gönderme aşağıdaki örneklerden birine uygun olarak yapılabilinir: Efor öncesi EKG sonuçları (Şekil 4.7), efor sonrası ile (Şekil 4.8)... Efor öncesi EKG sonuçları Şekil 4.7 de, efor sonrası Şekil 4.8 de gösterilmiştir. Deney öncesinde (Tablo 4.7) ve deney sonrasında (Tablo 4.8) kan değerleri alınmıştır. Deney öncesi kan değerleri ile (Tablo 4.7) deney sonrası değerlerler (Tablo 4.8) arasında... Deney öncesi kan değerleri Tablo 4.7 de, deney sonrası ise Tablo 4.8 de verilmiştir. Deney öncesi ve sonrası kan değerleri Tablo 4.8 de verilmiştir. İlacın etkisi Denklem 3.4 e göre hesaplanmıştır....ilacın etkisi hesaplanmıştır (3.4). Tablo, Şekil ve denklemlerde ana metinden bir derece küçük veya gerekli hallerde daha küçük fontlar kullanılır ve tablonun sayfaya sığışına göre bir-bir buçuk satır aralıkla yazılır. Tablo, Şekil ve denklemler yazı bloğunun sol tarafında yaslanılarak yerleştirilmelidir. Tablo sayfaya dikey sığmadığında yan olarak da verilebilir. Yan tabloda başlık cilt tarafında olmalıdır. Tablolarda tablo adı (tablo başlığı) tablonun üstünde, şekillerde ise şekil adı (şekil başlığı) şeklin altında yer alır. Denklemler ad (başlık) verilmez. Tablo ve şekil adları (Başlığı) kısa fakat ait olduğu tablo veya şekli yeterince açıklamalıdır. Başlık formatı aşağıdaki gibi omalıdır. Tablo / Şekil 2-3: Xxxxxxxxxxxx 6

7 Dip Notlar Metnin içine yazılması halinde konu bütünlüğünü ve okumada sürekliliği bozan açıklamalar sayfa altında dipnot halinde verilebilir. Dipnotlar (Tablo, Şekil dipnotları dahil) 9 punto büyüklüğünde harflerle ve 1-1,5 satır aralıkla yazılmalıdır. Gerekli durumlarda okunabilir büyüklükte olmak şartıyla daha küçük fontlar da kullanılabilir. Sayfa dipnotunda, dipnot ile asıl metin kısmını ayıran çizgi arasında 3 nokta (nk)/point (pt) boşluk olmalıdır. Birkaç satırı geçmemek koşuluyla aynı sayfanın altında dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Çizgi ile ana metin arasında bir satır atlanmalıdır. Dipnotlar aynı sayfada birden çok ise, sayfadaki belirtme sırasına göre ve her sayfada birden başlanarak numaralandırılmalıdır. Dipnot numaraları kaynak gösterme sistemi ile karışmayacak şekilde üst indis ya da parantez içerisinde üst indis olarak konabilir. Dipnotları yazarken, sayfanın alt kenarına bırakılması gereken 2,5 cm lik boşluğa taşılmamalıdır. Metin İçindeki Göndermeler Daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil ve tablolara yeniden gönderme yapılıyorsa, gönderme parantez içerisinde ve bakınız anlamına gelen Bkz. Kısaltması kullanılarak yapılmalıdır. Semboller (Simgeler) ve Kısaltmalar Tezde, genel kabul görmüş standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar ancak çok gerekli oldukları durumlarda yapılmalı ve yapılan kısaltma genel kabul görmüş diğer standart kısaltmalarla karışmamalıdır. Kısaltma yapılırken kısaltma yapılacak ifade ilk geçtiği yerde önce kısaltma yapılmadan tam olarak yazılmalı, arkasında parantez içinde kısaltması verilmelidir. Bundan sonra geçtiği yerlerde ise kısaltması kullanılabilir. Kısaltmada, kısaltılacak ifadedeki kelimelerin baş harfleri büyük yazılarak yapılır. [Örneğin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), gibi]. Bütün teknik terimlerin kısaltmaları, Kısaltmalar Listesinde yer almalıdır. Türkçede sıklıkla kullanılan kısaltmalar (bk., vb. gibi) için Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna (http://www.tdk.org.tr) başvurulmalıdır. Bunların kısaltmalar listesinde yer almasında gerek yoktur. Tezde sembol kullanılmışsa ne anlama geldiği kısaltmalar listesinde yer almalıdır. Metin İçinde Kaynak Gösterme 7

8 Geçiş Sırasına Göre Numaralayarak Kaynak Kullanımı Bu sistemde ilk kullanılan kaynağa 1, sonra gelene 2 numarası verilir ve böyle devam edilir. Daha önce numara verilen kaynak tekrar kullanılırsa yeniden numara verilmez eski numarası kullanılır. Kaynaklar Listesi, verilen numaraların sırasına göre oluşturulur. Bunun yapılabilmesi için kaynakların önceden kesinleştirilmesi gerekir. TEZ SAYISI, TESLİMİ Tamamlanan tez cilt yapılmadan bir nüsha olarak tez danışmanına değerlendirilmek üzere teslim edilir. Danışman tezdeki hataları düzeltir, önerilerini bildirir. Düzeltilen tez bir kez daha kontrol edilerek 12 adet hazırlanıp başhekimliğe, uzmanlık sınav tarihinden en az 30 gün önceden teslim edilir. (Daha sonraki akademik gereksinimler göz önüne alınarak tezlerin fazla sayıda - örneğin 20 kadar- hazırlanması önerilir) TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ TEZ FORMATI Tez aşağıda belirtilen kısımları içermelidir. Tez üç bölümden oluşur: a.ön bölüm -Dış karton kapak (Ek-2) -İç kapak (Ek-3) -Destekleyen kuruluş varsa teşekkür yazısı -İçindekiler Listesi -Kısaltmalar Listesi -Tablo Listesi -Şekil Listesi b.ana bölüm -Giriş ve amaç -Genel bilgiler (Tez in 1/3 ünden uzun olmamalıdır) -Gereç ve yöntemler -Bulgular -Tartışma -Sonuçlar -Türkçe Başlık Özet ve anahtar kelimeler 8

9 -İngilizce Başlık, Özet -Kaynaklar c.son bölüm 1-Özgeçmiş 2-Etik kurul onayı (gerekliyse) 3-Formlar (Uygulama sırasında kullanılan örnek hasta değerlendirme formu, vb). Onay Sayfası Tezin tez danışmanı ve jüri üyeleri tarafından kabul ettikleri ve ad, unvan ve imzaların bulunduğu sayfadır. Onay sayfası iii olarak numaralandırılmalıdır. Teşekkür Sayfası Bu bölüm kısa ve öz olmalı, bir sayfayı aşmamalıdır. Bu sayfanın düzeni özet sayfası ile aynı olmalı, iv olarak numaralandırılmalıdır. Bu sayfada teze doğrudan katkısı bulunan kişiler ile dolaylı katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Tez çalışması bir kuruluşun desteği ile gerçekleştirilmiş ise; iligili kuruluşun adı da belirtilmelidir. İçindekiler Dizini İçindekiler bölümünde tezdeki ana başlıklar ve bunların alt başlıklarına göre tez içeriğinin sayfaları verilir. Burada başlıklar tez içinde nasıl yazılmışsa aynı olarak yazılmalı ve doğru sayfa numaraları verilmelidir. Her satır girişi ile sayfa numarası arasında noktalama ile bağlantı kurulmalıdır. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini Bu başlık büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. Dizinde simge ve kısaltmalar alfabetik sıralanarak verilmelidir. Şekiller Dizini Bu başlıkta büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. Şekil altı açıklamaları, tez metni içerisindeki şekil altı açıklamalarıyla aynı olmalıdır. Tablolar Dizini Bu başlıkta büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve ortalanarak yazılmalıdır. Tablo açıklamaları, tez metni içerisindeki tablo açıklamalarıyla aynı olmalıdır. TEZ METNİ GİRİŞ Bu bölümde çalışmanın amacı, varsayımları ve kapsamı gibi, okuyucuyu yönlendirici nitelikte bilgiler bulunur. Giriş bölümünde ikinci ve üçüncü dereceden alt başlıklar bulunabilir. 9

10 GENEL BİLGİLER Burada tez konusunda önceden var olan literatür bilgileri, yapılan çalışma bağlamında gözden geçirilir. Konuya ilişkin sorunlar saptanır, var olan çözüm önerileri giriş bölümünde belirtilen amaç, kapsam ve varsayımlar doğrultusunda değerlendirilir. Literatür bilgileri derlenerek amaçlar ve kullanacak yöntemler arasında sebep-sonuç ilişkileri kurulur. Genel bilgilerin çok uzun olması gereksizdir. GEREÇ ve YÖNTEM Giriş ve genel bilgiler bölümlerinde oluşturulan varsayımların nasıl test edildiği bu bölümde ayrıntılı olarak anlatılır. Kullanılan gözlem teknikleri, anketler ve diğer ölçüm şekilleri tarif edilir. Veri elde etme biçimleri ve deney grupları tanımlanır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinin nasıl yapıldığı belirtilir. "Anlamlı", "önemli", "farklı" gibi deyimlerin birer istatistiksel deyim olduğu gözönüne alınarak, bu deyimler ancak istatistiksel yöntem bir fark gösteriyorsa kullanılmalıdır. Kullanılan istatistik yöntem için ya bir kitap ya da bilgisayar programı kaynak olarak verilebilir. Tüm tezlerde, insan deneklerin kullanıldığı durumlarda Hastane Etik Kurulu nun, hayvan deneklerinin kullanıldığı durumlarda da Deney Hayvanları Etik Kurulu nun onayının alınması gereklidir. Bu bölümde Etik Kurul onay tarihi ve numarasının yazılması zorunludur. Kullanılan alet, ilaç ve maddelerin marka, firma ve kaynakları belirtilmelidir. BULGULAR Bu bölümde bir önceki bölümde tarif edilen yöntemlerle elde edilen veriler belli bir mantıksal analitik bütünlük ve akış içerisinde sunulur. Verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi gereklidir. Verilerin daha anlaşılır hale getirilmesi için tablo, grafik, vs. yapılması beklenilir. Bulgular bölümünde tarafsız olunmalıdır. TARTIŞMA Bulgular, Giriş ve Genel bilgiler bölümlerinde verilen çerçeve içinde tartışılır. Tartışma bölümünde gerçek objektif verilere dayanarak yorum yapılmalıdır. Bulunmayan veriler hakkında yorum yapılmamalıdır. Bu bölümde çalışmanın bilime nasıl bir katkıda bulunduğu mutlaka belirtilmeli, özgün kısımları vurgulanmalıdır. Test edilen varsayımların kabul ya da red edilip edilmedikleri ve amaçlara ne ölçüde varıldığı yazılmalıdır. Tartışmada, daha çok, Giriş ve Genel bilgilerde sözedilen varsayımların tez çalışması ile elde edilen bulgularla ne ölçüde desteklendiği hususu üzerinde durulmalıdır. SONUÇLAR Bu bölümde, tez çalışmasından elde edilen sonuçlar, olabildiğince genel fakat açık ve öz olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde, sonuçlar madde madde yazılmalıdır. 10

11 Tez çalışmasını yapan kişinin, kendinden sonra aynı konuda ya da ilgili konularda çalışacak kişilere veya başka kurum ve ilgililere iletmek istediği öneriler varsa, bunlar öneriler başlığı altında yazılabilir. Sonuçlar ve öneriler bir arada da yazılabilir. KAYNAKLAR Tez metninde veya tablo/şekillerde kullanılan tüm kaynakları burada listeleyiniz. Listeyi metin içinde kaynakları nasıl kullandıysanız o sisteme göre yapınız. Metinde, tablolarda veya şekillerde yer verilmeyen kaynakları listeye almayınız. EKLER Tezin ana bölümleri içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı, okumada sürekliliği engelleyen nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun olan açıklamalar bu bölümde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre EK 1, EK 2. şeklinde adlandırılmalıdır. İstenildiği takdirde tez sahibinin kısa özgeçmişi de bu kısmın sonuna ayrı bir ek numarası verilerek eklenebilir. Her bir ek bölümü, sayfa başı yapılarak başlamalı ve sayfa numaraları, bir önceki bölümün sayfa numaralarını izlemelidir. Ekler, İÇİNDEKİLER dizininde sırasıyla ve eksiksiz olarak verilmeli, ancak sayfa numaraları gösterilmemelidir. Diğer Ekler (Bilgisayar disketi, CD rom) Tez ile birlikte sunulamayacak materyal, tezden ayrı olarak EKLER başlığı altında ve ayrı bir kapak veya uygun bir zarf veya kutu içerisinde verilmelidir. Bunların üst kapak ve sayfa düzeni tümüyle tez kapağı ile aynı olmalıdır. 11

12 EK-1: Tez Planı ve Başlık Numaralandırma Sistemi DIŞ KAPAK BOŞ SAYFA İÇ KAPAK SAYFASI ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR i İÇİNDEKİLER ii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ iii ŞEKİLLER DİZİNİ iv TABLOLAR DİZİNİ v 1.GİRİŞ GENEL BİLGİLER GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇLAR 39 ÖZET ABSTRACT KAYNAKLAR 42 EKLER (Öz geçmiş, formlar vs) 12

13 Ek-2 (Örnek dış karton kapak formatı) T.C. S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİMEĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ..KLİNİĞİ (12 PUNTO) Klinik Şefinin Adı Soyadı (12 Punto) UZMANLIK TEZİNİN BAŞLIĞI (14 PUNTO-KOYU) ADAYIN ADI SOYADI (14 PUNTO) UZMANLIK TEZİ (14 PUNTO) İSTANBUL-YILI (14 PUNTO) Bu sayfadaki yazılar (Arial veya Times New Roman karakterleriyle yazılmalıdır) 13

14 EK-3 S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİMEĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ..KLİNİĞİ (12 PUNTO) Klinik Şefinin Adı Soyadı (12 Punto) UZMANLIK TEZİNİN BAŞLIĞI (14 PUNTO-KOYU) UZMANLIK TEZİ (14 Punto) ADAYIN ADI SOYADI (14 Punto) DANIŞMAN ADI SOYADI İSTANBUL

15 EK-4 T.C. Sağlık Bakanlığı na; Bu çalışma jürimiz tarafından, uzmanlık tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı:... ( Ünvanı, Adı Soyadı) (Kurum) Üye :... ( Ünvanı, Adı Soyadı) (Kurum) Üye :... ( Ünvanı, Adı Soyadı) (Kurum) Üye :... ( Ünvanı, Adı Soyadı) (Kurum) Üye :... ( Ünvanı, Adı Soyadı) (Kurum) Üye :... ( Ünvanı, Adı Soyadı) (Kurum) Bu tez, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve... kararıyla kabul edilmiştir 15

16 Ek-5 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Medeni Durumu: Adres: Telefon: Faks: E-Posta: Mezun olduğu Tıp Fakültesi: Varsa Mezuniyet Derecesi: Görev Yerleri: Dernek Üyelikleri: Alınan Burslar: Yabancı Diller: 16

17 Diğer Hususlar: Ek-6(gerekliyse) Etik kurul onayı: SAYFA ÖRNEKLERİ 17

18 A B. ORTOPEDİ UZMANLIK TEZİ 2013-İSTANBUL S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİMEĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç.Dr. Atilla PARMAKSIZOĞLU GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE YAPILAN İĞNE BİYOPSİLERİNİN TANI DEĞERİ Dr. A B. UZMANLIK TEZİ İSTANBUL

19 BOŞ SAYFA 19

20 S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİMEĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE YAPILAN İĞNE BİYOPSİLERİNİN TANI DEĞERİ UZMANLIK TEZİ Dr. A B. Tez Danışmanı Doç. Dr. İSTANBUL

21 ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR teşekkür eder. Yazar, bu çalışmanın gerçekleşmesine katkılarından dolayı adı geçen kişilere içtenlikte ÖZET B..,,A. Görüntüleme eşliğinde yapılan iğne biyopsilerinin tanı değeri. S.B. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği, Uzmanlık Tezi, İstanbul, Osteosarkom son yüzyılda ciddi oranda artmış ve kanserden ölümlerin en sık nedeni haline gelmiştir Anahtar Kelimeler: İğne biyopsisi ABSTRACT Key words: Needle biopsy 21

22 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 3. GEREÇ ve YÖNTEM 4. BULGULAR 5. TARTIŞMA 6. SONUÇLAR ÖZET ABSTRACT KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ i ii iii iv v SİMGELER ve KISALTMALAR ACE MRA BT US 3D TOF PC SSK Angiotensin Converting Enzyme Manyetik Rezonans Anjiografi Bilgisayarlı Tomografi Ultrasonografi Üç boyutlu Time Of Flight Phase Contrast Sosyal Sigortalar Kurumu 22

23 TABLOLAR Tablo 1. Araştırmaya Katılan Doktorların Problem Çözme Envanter Ölçeği Alt Boyutları Puanlarının Ortalamaları N Min. Max. Ort. S. s Problem çözme güveni ,000 56,000 28,246 7,782 Yaklaşma kaçınma biçimi ,000 61,000 42,452 9,991 Kişisel kontrol 126 7,000 31,000 18,198 4,014 PÇE genel puanı , ,000 85,294 17,358 Şekil 1. Örneklem Grubunun En Sık Çözümlemek Zorunda Olduğu Problem Kaynağına Göre Dağılımı 23

24 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 3. GEREÇ ve YÖNTEM 4. BULGULAR 5. TARTIŞMA 6. SONUÇLAR ÖZET ve İNGİLİZCE ÖZET KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ BOŞ SAYFA TEZ YAZIM KILAVUZU KAYNAKLARI -T.C. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu - Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazımı Ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge (2005). Erişim , -APA Referencing (2005). Curtin University Library and Information Service, Erişim de, -APA Style Electronic References (2003).Erişim , American Psychological Association, -B.Davis Schwartz Memorial Library, Long Island University (Tarihsiz). Citation Style for Research Papers. Erişim , -Electronic References (2003). Apastyle.org. Erişim , -Harnack, A. ve, Kleppinger, E. (2003). Online! (A Reference Guide to Using Internet Sources. (

25 Update). New York: Bedford/St. Martin's. Erişim McWhorter School of Pharmacy, Global Drug Information Service Samford University (2005, 09 Şubat). AMA Quick Reference Guides. Erişim , -Middle East Technical University (METU) (2004). Instruction for preparations of theses: How to Prepare a Thesis According to the Graduate Shcool Specification and Keep Your Sanity. Erişim , -The Writing Center, UW-Madison (2004). Writer s Handbook. Erişim , -University Library, University of Liecester (2005, 16 Kasım). Bibliographic Citations and References. Erişim , -University of Western Australia Library (2005, 07 Eylül). How to Write Your Sources. Erişim , -UQ Library, University of Queensland (2005, 16 Aralık). "How-to" Guides. Erişim , -Wolfe, J (2005). How to Write a PhD Thesis. Erişim , The University of New South Wales, Sydney, -Information Skills, References and Citation (2001). University of Portsmouth, Erişim de, ÖNERİLEN KAYNAKLAR Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük, yayın no: 549, Ankara, 2005 ANA Yazım Kılavuzu, 24.baskı, Adam yayınları, Istanbul,

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ ÖNSÖZ Bu kılavuzun amacı Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne bağlı eğitim gören yüksek lisans

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*)

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) 2014 (*) Bu kılavuzun hazırlanmasında İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu esas alınmıştır. 2 BİTİRME PROJESİ YAZIMINDA

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir) BAKIRKÖY

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez yazımı için hazırlanan bu kılavuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ YAZIM KILAVUZU 2. BASKI EDİTÖRLER Dr. Oya Gürbüz Dr. Berrak Yeğen Dr. Tolga E. Dağlı Dr. Pamir Atagündüz

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AFYONKARAHİSAR 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 2 2.1 Kullanılacak Kağıdın Özelliği...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ 1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Y.LĠSANS / DOKTORA TEZĠ YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı