KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003"

Transkript

1 KORUMA GÜNDEMİ

2 KORUMA GÜNDEMİ ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003

3 İÇİNDEKİLER Yüksek Komiser tarafından hazırlanan Önsöz Genel Koruma Gündemi Giriş Taraf Devletler Beyannamesi Eylem Programı HEDEF Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün uygulanmasının desteklenmesi HEDEF 2 Geniş göç hareketleri içinde mültecilerin korunması HEDEF 3 Yük ve sorumluluğun daha eşit bir şekilde paylaşılması ve mültecilerin kabulü ile korunması için gerekli olan kapasitenin oluşturulması HEDEF 4 Güvenlikle ilgili kaygıların daha etkin bir şekilde ele alınması HEDEF 5 Kalıcı çözümlere yönelik arayışın iki misline çıkarılması HEDEF 6 Kadın ve çocuk mültecilerin koruma gereksinimlerinin karşılanması Belgelerin Listesi Uluslararası Korumaya dair Genel Kararlar, Sayı 92 (LIII) Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı A/RES/57/187 Konu Dizini Fotoğraflar

4 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ÖNSÖZ Devletleri ve diğer ortakları mülteci koruması konusunda daha geniş çerçevede bir diyaloga dahil etmek üzere Ofisim 2000 yılının sonlarında Uluslararası Korumaya dair Küresel İstişareler başlatmıştır. İstişareler, mevcut uluslar arası koruma rejimini yeniden canlandırırken, yeni sorunlara cevap verme esnekliğini kazandırmaktır. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan Koruma Gündemi BMMYK Yürütme Komitesi tarafından desteklenmiş ve 2002 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nca memnuniyetle karşılanmıştır. Ocak 2001 de Yüksek Komiserlik görevine getirildiğimden bu yana, her geçen gün sürgünde sağlanan korumanın yetersiz olduğu konusunda daha fazla ikna oluyorum. Mülteciler hem korumaya hem de çözümlere ihtiyaç duyuyor. Koruma Gündemi nde, mültecilere insana yakışır biçimde yeni bir hayata başlama imkanı sağlamak ve uluslararası koruma ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak amacıyla her iki konu da ele alınmaktadır. Günümüzdeki mültecilik durumları ulusalararası topluluğu, daha önce görülmemiş biçimde, mülteciler için küresel yönetişim yapısını iyileştirmeye zorlamaktadır. Koruma Gündemi, ileriye yönelik gerçekçi ve zorlu bir yol sunmaktadır. Gerçekçidir, çünkü Küresel İstişareler ile beslenen geniş ve katılımcı diyalogdan çıkartılan korumaya dair güçlüklere dair ortak bir anlayışı yansıtır. Zorludur, zira, mülteci korumasının iyileştirilmesinin çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi ve mevcut koruma eksiklerini hedefleyen yeni ve pratik düzenlemelerin uygulanmasına dair ortak bir taahhüdü gerektirdiğini dikkate almaktadır. Mevcut koruma rejimini desteklemek ve mültecilerin gerek hukuki gerekse fiziksel anlamda korunmalarını arttırmak için yeni yaklaşımlara ve gereçlere ihtiyaç duymaktayız. Cenevre de Aralık 2001 de gerçekleşen Bakanlar Toplantısı nda kabul edilen Taraf Devletler Beyannamesi nde ve Koruma Gündemi nde dile getirildiği gibi, 1951 Mülteci Sözleşmesi, uluslararası mülteci koruma rejiminin temel taşıdır, ancak tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, Koruma Gündemi Sözleşme nin üzerine inşa edilmiştir. Ben bunu Sözleşme Plus yaklaşımı olarak isimlendiriyorum. Plus, Kuzey ve Güney ülkelerinin mülteciler için kalıcı çözümler üretebilmek amacıyla birlikte çalışmaları sayesinde yük paylaşımının iyileştirilmesinin temin edilmesine dair özel anlaşmaların veya çok taraflı düzenlemelerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Toplu çıkışları ele alacak kapsamlı eylem planları ve menşe, transit ve olası hedef ülkelerin sorumluluklarının daha iyi bir şekilde tanımlanacağı ikincil hareketlere

5 ilişkin anlaşmalar bu kapsamda yer almaktadır. Ayrıca, mültecilerin menşe bölgelerde gelişime yönelik yardım almalarını ve mültecilerin yeniden yerleştirilmelerine dair çok taraflı taahhütleri içeren anlaşmalar da buna dahildir. BMMYK Yürütme Komitesi nin Koruma Gündemi nin geniş kitlelere dağıtımını ve yürütülmesinde ortakların aktif katılımını sağlamak amacıyla talepte bulunması üzerine bu yayım ortaya çıkmıştır. Gelecek yıllarda Koruma Gündemi nin uygulanmasının takibi için BMMYK, devletler, hükümetler arası ve hükümet dışı kuruluşlar, gelişmeye yönelik ortaklar ve mülteciler ile güçlü işbirliğinin devamını umut etmektedir. Ruud Lubbers

6 KORUMA GÜNDEMİ GENEL Hükümetler, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları (STK lar), mülteci uzmanları ve BMMYK ile 18 ay süren ve Uluslar arası Korumaya dair Küresel İstişareler olarak bilinen görüşmelerin ardından, BMMYK ve Devletler ortak bir Koruma Gündemi kabul etmişlerdir. Gündem, dünya çapında mültecilere ve sığınmacılara yönelik korumanın geliştirilmesine dair zorlu olmasına rağmen pratik bir eylem programıdır. Sadece BMMYK tarafından değil, hükümetler, STKlar ve diğer ortaklarca da somut eylemlere yönelik bir rehber görevi görmesi hedeflenmektedir. Henüz hukuken bağlayıcı bir belge olmamasına rağmen, Gündem, mülteci koruması konusunda üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere erişmek için ne gibi adımlar atılması gerektiğine dair geniş bir oybirliğini yansıttığı için önemli bir siyasi ağırlığa sahiptir. Gündem, mültecilerin günümüzde karşı karşıya kaldığı koruma sorunlarının tümüne cevap vermemektedir, öte yandan, çok taraflı taahhüt ve işbirliğinden faydalanacak konu ve eylemlere odaklanmıştır. Birtakım politika istikametlerini teyit etmenin ve BMMYK nin operasyonel planlarına rehberlik etmenin yanı sıra, Gündem, hükümetlere ve ortak kuruluşlara, uluslar arası koruma rejiminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi konusunda üzerlerine düşeni yapma çağrısında bulunmaktadır. Gündem iki kısımdan oluşmaktadır: Taraf Devletlerin Beyannamesi ve bir Eylem Planı. Beyanname, Aralık 2001 tarihinde Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesi ve/ya 1967 Protokolü ne Taraf Devletlerin Bakanlar Toplantısı sonunda kabul edilmiştir. Beyannamenin kabulü ile Taraf Devlerler, 1951 Sözleşmesi nin geçerliliğini yeniden teyit etmiş ve antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve Sözleşme ve 1967 Protokolü nde yer alan değer ve ilkeleri destekleme sözü vermişlerdir.

7 KORUMA GÜNDEMİ I. GİRİŞ Devletlerin ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) mültecilerin korunması konusunda karşı karşıya kaldığı sayısız zorluk ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesinin 50. yıldönümü dolayısıyla, BMMYK, Aralık 2000 de Uluslararası Koruma ile ilgili Küresel İstişareleri başlattı. Amaç 1951 Sözleşmesinin çerçevesi üzerinde düşünülmesini, çerçeveyi güçlendirmek için harekete geçilmesini ve Devletlerin zorlukları diyalog ve işbirliği içinde ele almasını sağlamaktı. 1 Koruma Gündemi bu istişare sürecinin sonucudur. Mültecilerin olduğu kadar Devletlerin, devletlerarası örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) da bu konudaki kaygı ve tavsiyelerini yansıtmaktadır. Gündem, sığınmacı ve mültecilere sunulan uluslararası korumanın güçlendirilmesi ve 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolünün daha iyi uygulanmasını sağlama amacını güden tavsiyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tavsiye edilen faaliyetlerin kaynağı, Aralık 2001 de Sözleşmenin 50. yıldönümünü anmak üzere İsviçre ve BMMYK tarafından ortaklaşa düzenlenen Taraf Devletlerin Bakanlar Toplantısında, 1951 Sözleşmesine ve/veya onun 1967 tarihli Protokolüne Taraf olan Devletler tarafından oybirliğiyle kabul edilen Beyannamedir. 2 Bu Beyannamede 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün kalıcı önemi tanınmakta, ortaya koydukları değer ve ilkelere sahip çıkılacağına dair verilen siyasi taahhüt tekrarlanmakta ve uygulamayı güçlendirme konusunda Devletlere çağrıda bulunulmaktadır. Beyanname aynı zamanda Taraf Devletler ile BMMYK arasında, BMMYK nin bu araçların uygulanmasını denetleme görevini kolaylaştırıcı, daha yakın bir işbirliği kurulmasına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. 3 Beyannamenin dayanak noktası, üzerinde mutabakata varılan temel ilkeler çerçevesinde uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesidir. BMMYK nin Devletler, STK lar ve diğer koruyucu ortaklar ile birlikte üstleneceği, gelecek yılları da içeren, korumayı artırıcı eylemlerine yol gösteren Koruma Gündemi, bu Beyanname ile bir çerçeveye kavuşmaktadır. 4 II. TARAF DEVLETLER BEYANNAMESİ 1 Uluslararası Koruma ile ilgili Küresel İstişareler hakkında daha geniş bilgi için BMMYK nin websitesindeki Global Consultations sayfasına bakınız: 2 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesine ve/ya 1967 Protokolüne Taraf olan Devletlerin Bakanlar Toplantısı raporunu (HCR/MMSP/2001/10) BMMYK nin websitesindeki Global Consultations sayfasında bulabilirsiniz: 3 Mültecilerin Statüsü Hakkındaki 1951 Sözleşmesine ve/ya 1967 Protokolüne Taraf olan Devletlerin Beyannamesini (HCR/MMSP/2001/09) BMMYK nin websitesindeki Global Consultations sayfasında bulabilirsiniz: 4 Koruma Gündemi, içinde barındırdığı eylemler ile, kurul içinde önemli miktarda destek toplayan bir sürecin sonucudur. Hedef ve amaçları ifade etmekte, mültecilerin uluslararası alanda korunmasını destekleyen eylemleri listelemektedir. Bu çerçevenin geleceğe dönük uygulanmasında bazı durumlarda ek müzakerelere gerek duyulacak ve kaynak bulunması ve tüm ilgili tarafların taahhüdü gerekecektir.

8 Taraf Devletler Beyannamesi, mültecilerin korunması konusunda, geniş kapsamlı uluslararası çerçeve içinde 1951 Sözleşmesi ve onun 1967 tarihli Protokolünün önemine dair anlayışları ortaya koymaktadır. Koruma Gündemi ile birlikte bu Beyanname, hedeflerin, amaçların ve bunları gerçekleştirmek için gereken faaliyetlerin bir çerçevesini oluşturmaktadır. Gündemin ayrılmaz bir bütünüdür. Aşağıdaki paragraflar, kabul edilen asıl metinde olduğu gibi numaralandırılmıştır. Giriş Bizler, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesine ve/ya onun 1967 tarihli Protokolüne Taraf olan Devletler olarak, İsviçre Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) daveti üzerine Aralık 2001 tarihinde Cenevre de gerçekleşen ilk Taraf Devletler toplantısında bir araya geldik, yılının Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesinin 50. Yıldönümü olduğunu dikkate alarak, Protokolüyle değişikliğe uğradığı haliyle kapsamına giren kişilerin insan hakları dahil olmak üzere hakları ve asgari muamele standartlarını ortaya koyan 1951 sözleşmesinin, mültecilere sağlanan korumanın birincil aracı olarak devam eden önemini göz önünde bulundurarak, 3. Afrika daki Mülteci Sorunun Özel Boyutlarını da ele alan 1969 Afrika Birliği Örgütü (OAU) Sözleşmesi ve 1984 Cartagena Deklarasyonu dahil olmak üzere bölgesel mültecileri koruma araçlarının; diğer insan hakları araçlarının; 1999 Tampere Avrupa Konseyi Kararlarından itibaren gelişen ortak Avrupa iltica sisteminin; Birleşmiş Milletler Topluluğu ve İlgili Komşu Devletlerdeki Mültecilerin, Yerinden Edilmiş Kişilerin, Diğer İstekdışı Yerinden Edilme Şekillerinin ve Ülkesine Geri Dönenlerin Sorunlarına Dair Bölgesel 1996 Konferansı Eylem Programının önemini göz önünde bulundurarak, 4. Özünde, uygulaması uluslararası örfi hukuka dayanan non-refulman ilkesini barındıran bu uluslararası hak ve ilkeler rejiminin, konu için devam eden önemi ve esnekliğini kabul ederek, 5. Mültecileri barındıran ülkelerin oynadığı olumlu ve yapıcı rolü takdir ederek; özellikle de gelişmekte olan ülkeler ya da geçiş ekonomisine sahip ülkelerin aynı zamanda üstlendikleri ağır yükün bilincinde olarak; zamanında ve güvenli çözümlerin eksikliğinde çoğu mülteci krizinin uzun süreli olabildiğinin farkında olarak, 6. Silahlı çatışmalar, süregelen insan hakları ve uluslararası savaş hukuku ihlalleri; bugünkü yerinden edilme şekilleri, karma nüfus akışları, yüksek sayıda mülteci ve sığınmacı konuk etmenin ve barındırmanın yüksek maliyeti, bununla ilgili insan ticaretinin ve insan kaçakçılığının artması;

9 uluslararası korumaya gerek duyulmayan ya da bu hakka sahip olmayan kişilerin koruma kapsamından hariç tutulması ve iadesi gibi iltica sistemlerinin suiistimalinin engellenmesi ile ilgili sorunlar ve uzun süredir devam eden mülteci sorunlarının çözümsüzlüğü dahil olmak üzere, mültecilere koruma sağlanan bu değişken ortamın karmaşık özelliklerini göz önünde bulundurarak, Protokolüyle değişime uğrayan 1951 Sözleşmesinin uluslararası mülteci koruma rejiminde merkezi bir yere sahip olduğunu yeniden vurgulayarak; bu rejimin, 1951 Sözleşmesi ile onun Protokolünü güçlendirmek ve tamamlamak üzere uygun bir şekilde daha da geliştirilmesi gerektiğine duyulan inancı dile getirerek, 8. Devletlerin mültecileri koruma altına alma sorumluluğuna duydukları saygının, uluslararası topluluğun tüm üyelerini kapsayan uluslararası bir dayanışma ile güçlendiğini; mülteciler için sağlanan koruma rejiminin, dayanışma ruhu içinde, Devletler arası etkin sorumluluk ve yük paylaşımı ile ve bu amaca adanmış uluslararası işbirliği sayesinde geliştirilebileceğini vurgulayarak, İşleyiş ile ilgili maddeler Sözleşmesi ve/veya onun 1967 tarihli Protokolü uyarınca yükümlülüklerimizi tamamen ve etkin bir şekilde, bu belgelerin hedef ve amaçları doğrultusunda yerine getirme yönündeki taahhüdümüzü tekrar bildiriyoruz; 2. Mülteci sorununun toplumsal ve insani özelliğinin bilincinde olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. Maddesiyle uyum içinde olan, mültecilerin hak ve özgürlüklerine saygı duyulmasını, mültecilerin içinde yer aldıkları ciddi durumu çözmek için uluslararası işbirliğine gerek duyulduğunu vurgulayan, mülteci hareketlerinin nedenlerine değinen, diğerlerine ilaveten, barış, istikrar ve diyalog sayesinde bunun devletler arasında bir sorun olmasını önlemek üzere eylemde bulunulmasını gerektiren bu belgelerde yer alan değer ve ilkeleri koruyacağımıza dair devam eden taahhüdümüzü yineliyoruz; 3. Henüz 1951 Sözleşmesi ve/ya onun 1964 tarihli Protokolüne katılmayan ancak cömertçe fazla sayıda mülteciyi barındırmaya devam eden iltica ülkeleri olduğunu da unutmayarak, bu belgelere bağlılığın evrenselleşmesini sağlamanın önemini kabul ediyoruz; 4. Henüz 1951 Sözleşmesi ve/veya onun 1964 tarihli Protokolüne katılmayan tüm Devletleri mümkün olduğunca çekincesiz olarak bu belgelere taraf olmaya davet ediyoruz; 5. Aynı zamanda, coğrafi çekince koyan Taraf Devletleri coğrafi çekinceyi kaldırmayı düşünmeye davet ediyoruz;

10 6. İlticanın kuvvetlendirilmesi ve korumanın daha etkin hale gelmesi amacıyla, kadın, çocuk ve yaşlılar gibi hassas durumdaki grup ve bireylere özel özen göstererek, ulusal mülteci mevzuatı, mülteci statüsünün belirlenmesine dair ilgili prosedürler ile sığınmacı ve mültecilere muamele prosedürlerinin bütünüyle kabulü yolu ile, uluslararası standartlara uyan tüm Devletlere önlemler almaya devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz; 7. Devletlere, diğerlerine ilaveten, 1951 Sözleşmesinin 1F ve 33 (2) Maddelerini, yeni tehdit ve zorluklar ışığında, dikkatle uygulama yolu ile iltica kurumunun bütünlüğünü sağlamaya dair çabalarına devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz; 8. BMMYK nin, mültecilere uluslararası koruma sağlanması ve kalıcı çözümler üretilmesi konusundaki yetkisi ile çok taraflı bir kurum olarak vazgeçilmez önemini tekrar bildiriyor ve Taraf Devletler olarak, çalışma alanında BMMYK ile işbirliği yapma yükümlülüğümüzü hatırlatıyoruz; 9. Tüm Devletlere, 1951 Sözleşmesinin ve/ya 1967 Protokolünün daha güçlü bir şekilde uygulanması için takip edilmesi gereken yolları belirlemeleri ve Taraf Devletler ile BMMYK arasında yakın işbirliği çerçevesinde BMMYK nin bu belgelerin hükümlerinin uygulanışını denetleme görevinde BMMYK ye yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyoruz; 10. Tüm Devletlere, Yüksek Komiserliğin yetkisi kapsamındaki kişilerin ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması amacıyla, BMMYK tarafından yapılacak finansman temini duyurularına, derhal, önceden bildirilebilir ve yeterli bir cevap vermeleri çağrısında bulunuyoruz; 11. Sığınmacı ve mültecilerin uygun şekilde kabulü, danışmanlık ve bakım hizmetlerini iyi bir şekilde almaları; mültecilerin bütünüyle yararına olacak kalıcı çözümler bulunması; özellikle savunma yoluyla, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve benzer hoşgörüsüzlüklere karşı mücadelede halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve mülteciler için kamuoyunun desteğini sağlama yolu ile Devletlere ve BMMYK ye uluslararası mülteci koruması rejiminin bütünlüğünü korumasına yardımcı olunması açısından pek çok sivil toplum örgütünün değerli katkılarını onaylıyoruz; 12. Uluslararası dayanışma ve yük paylaşımı çerçevesinde, özellikle büyük ölçekli mülteci akını ya da uzun süreli mülteci krizi yaşanan gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomisine sahip ülkelerde kapasite oluşturma amacıyla öncelikle bölgesel ve uluslararası seviyede kapsamlı stratejiler üretmek; mültecilerin daha güvenli ve iyi yaşama koşullarına sahip olması, sorunlarının zamanında çözüme kavuşması amacıyla müdahale mekanizmalarını güçlendirmek yolu ile kendimizi mültecilerin daha iyi korunmasını sağlamaya adıyoruz;

11 13. Mülteci krizinden kaçınmanın en iyi yolunun bu krizin önlenmesi olduğunu, uluslararası korumanın en önemli hedefinin mülteciler için, nonrefulman ilkesine uygun olarak, kalıcı bir çözüm bulunması olduğunu kabul ediyor; mültecilerin güvenliği ve haysiyeti açısından gönüllü geri dönüşün mülteciler için tercih edilen çözüm olduğunu göz önünde bulundurarak, öncelikle gönüllü geri dönüş olmak üzere, uygun ve gerçekleştirilebilir ise yerel bütünleşme ve yerleştirme gibi çözümleri kolaylaştırmaya devam eden Devletleri takdir ediyoruz; 14. İsviçre Devleti ve vatandaşlarına, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesine ve/veya 1967 Protokolüne Taraf olan Devletlerin Bakanlar Toplantısına yaptıkları cömert ev sahipliği nedeniyle minnettarlığımızı belirtiriz. III. EYLEM PROGRAMI Taraf Devletler Beyannamesini takiben, uygulandığı taktirde birkaç yıllık bir süre içinde mülteci korunmasını ileriye dönük olarak iyileştirmesi beklenen bir Eylem Programı önerilmiştir. Eylem Programının altı hedefi vardır: Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün uygulanmasının güçlendirilmesi; 2. Geniş göç hareketleri içinde mültecilerin korunması; 3. Yük ve sorumlulukların daha adil biçimde paylaştırılması ve mülteci kabulü ve korunması için kapasite geliştirilmesi; 4. Güvenlikle ilgili endişelerin daha etkin olarak ele alınması; 5. Kalıcı çözüm arayışlarının artırılması; 6. Mülteci kadın ve mülteci çocukların korunma ihtiyacının karşılanması. Programın hedefleri birbiriyle ilişkili olup kesişen temalar bulunmaktadır. Bunların arasında, sorumluluk ve yük paylaşımı ile rejimin bir bütün olarak toplumsal cinsiyet ve yaşa duyarlı bir şekilde uygulanması yer almaktadır. Mülteci kadın ve çocuklarla ilgili faaliyetlerin tavsiye edilen şekilde takip edilmesi konusuna özellikle 6. Hedefte değinilmiş olmakla birlikte, bu konu tüm Eylem Programına yayılmış haldedir.

12 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün uygulanmasının desteklenmesi 1951 Sözleşmesi ve onun 1967 tarihli Protokolünün uygulanması, uluslararası mülteci korunmasının temeli olup, güçlendirilmelidir. İlk etapta, Taraf Devletlerin dayanağı daha dengeli olarak ve tüm coğrafi bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda mülteci statüsünün belirlenmesi ile ilgili yaklaşımların uyumlaştırılması ve tamamlayıcı koruma türlerinin kullanılması gerekmektedir. Mülteci hareketlerinin kaynağındaki nedenlerle ilgili kararlı müdahaleler, toplu sığınma krizine karşı daha etkin ve tahmin edilebilir müdahaleler, kabul politikalarının iyileştirilmesi ve genel olarak mülteci korumasına daha iyi olanak sağlayan bir çevre, mültecilerin korunması rejiminin daha iyi uygulanmasına katkıda bulunacaktır Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün uygulanışının daha sıkı bir şekilde denetlenmesi için gereken önlemler alınmalıdır. Aynı zamanda, bölgesel mülteci belgeleri ve kilit öneme sahip insan hakları belgelerine taraf olma ve bu belgeleri uygulama ile mültecilerin daha iyi korunması sağlanabilecektir. Bu genel hedef kapsamında belirlenmiş 12 hedef ve amacın gerçekleştirilmesi için yapılacak olan faaliyetler bulunmaktadır: Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün Evrensel Kabulü BMMYK, 1951 Sözleşmesi/1967 Protokolünün kabulünde ya da bu belgeleri uygularken Devletlerin yaşadıkları sorunlar konusunda, Devletlere yardımcı olmak üzere bu sorunların nasıl aşılacağını da dikkate alarak, bir inceleme yapacaktır. Taraf Devletler, BMMYK nin, 1951 Sözleşmesi/1967 Protokolüne evrensel katılımı amaçlayan ve devam etmekte olan kabul kampanyasına aktif katkıda bulunacaklardır. Taraf Devletler ve bölgesel örgütler, ikili sözleşmelerinde ve çok taraflı forumlarda kabulü destekleyecekler ve bu tür girişimleri konusunda BMMYK yi bilgilendireceklerdir. Taraf Devletler, kabul esnasında öne sürdükleri çekinceleri geri çekme konusuna olumlu yaklaşacak ve uygun görüldüğü hallerde coğrafi çekinceyi kaldırmak için çalışacaklardır. Henüz 1951 Sözleşmesinin temel ilkelerini ulusal mevzuatlarına dahil etmeyen Taraf Devletler, ulusal hukuk sistemine göre gerekli olması halinde, bu ilkeleri ulusal mevzuatlarına dahil edeceklerdir. 2. Münferit iltica prosedürlerinin iyileştirilmesi Devletler, BMMYK nin Yürütme Kurulu aracılığıyla, önerilen iltica prosedürleri çerçevesine dair eski Yürütme Komitesi kılavuzlarını,

13 Devletlerin uygulamalarında uyumlaştırma sağlayacağını da dikkate alarak, güncelleştirmeyi mütalaa edeceklerdir. 5 Devletler, iltica prosedürlerine erişimi sağlayacak, iltica sistemlerinin; uluslararası korumaya ihtiyaç duymayanların geri dönüşü ve geri kabulüne dair kararlar da dahil olmak üzere, hızlı, uygulanabilir sonuçları olan, etkili ve adil bir karar alma mekanizmasına sahip olduklarından emin olacaktır. Geri dönüş, iltica prosedürlerinin kötüye kullanılmasına karşı ve iltica sistemlerinin bütünlüğünü korumak açısından önemlidir. 6 Henüz iltica konusunda mevzuata sahip olmayan ya da prosedür oluşturmamış Devletler, BMMYK nin yardımı ve Yürütme Komitesinin kılavuzluğu ile bu mevzuatı ya da prosedürleri oluşturacaktır. Yerleşik iltica prosedürleri bulunan Devletler, uluslararası işbirliğinin somut hali olarak, gerektiğinde maddi ve teknik destek dahil olmak üzere, bu girişimleri en iyi destekleme yolunu düşüneceklerdir. 7 Devletler, gerektiği durumlarda, aile birliği ilkesine gereken ağırlığı vererek ve Çocuk Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına dair Sözleşme ve ilgili BMMYK Kılavuz İlkelerini göz önünde bulundurarak, iltica prosedürlerinde, toplumsal cinsiyet ve yaşa özel tedbirler alacak ya da mevcut tedbirleri geliştireceklerdir; işkence mağdurları ve engelliler gibi özellikle hassas durumdaki kişiler de gerekli tedbirlerden yararlanabilmelidir. 8 Devletler ve BMMYK, kadın ve çocuk sığınmacılar tarafından yapılan başvurularda, cinsiyet ve yaşla ilgili özel boyutları bulunan zulüm çeşitleri dahil olmak üzere, cinsiyet ve yaşa özel durumların, uygun bir şekilde ve hassasiyetle ele alınmasını sağlamak üzere çalışacaklardır. Devletler ve BMMYK, tercihen Yürütme Komitesinde, refakatsiz çocuk sığınmacılar ya da ailesinden ayrı düşmüş çocuk sığınmacıların mülteci statüsüne yönelik artan başvurularından doğan zorluklarla daha iyi başa çıkabilmek için yollar bulmak üzere istişarelerde bulunacaklardır. BMMYK, mülteci statüsü belirleme işlemine dair yetki alanının niteliğini ve tutarlılığını küresel olarak artırabilmek amacıyla daha fazla kaynak tahsis ederken, aynı zamanda yoğunlaştırılmış eğitim faaliyetlerinde ve kurum içi kapasite geliştirme çalışmalarında bulunacaktır Sözleşmesinin kapsamına dahil olmayan ancak uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar için tamamlayıcı koruma çeşitlerinin sağlanması Yürütme Komitesi, yetki alanı çerçevesinde, tamamlayıcı koruma çeşitlerinin üzerine inşa edileceği genel ilkelere, bu korumadan yararlanacak kişilere ve bu korumanın 1951 Sözleşmesi ile diğer ilgili 5 Mülteci statüsü ya da iltica başvurularının açıkça dayanaksız veya suiistimal edilebilir olması sorunu konusunda Bkz. Mülteci Statüsünün Belirlenmesi (A/AC.96/549, paragraf 53.6) hakkında Karar No. 8 (XXVIII) 1977; Karar No. 30 (XXXIV) 1983 (A/AC.96/631, paragraf 97.2). 6 Bkz. Hedef 2, amaç 7. 7 Bkz. Hedef 3, amaç 2. 8 BMMYK nin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Zulüm Kılavuz İlkeleri (HCR/GIP/02/01, Mayıs 2002), BMMYK nin Mülteci Kadınların Korunmasına dair Kılavuz İlkeleri (Cenevre, 1991), BMMYK nin Mülteci Kadınlara Yönelik Cinsel Şiddet: Önleme ve Müdahale Kılavuz İlkeleri (Cenevre, 1995 revize edilmekte) ve BMMYK nin Mülteci Çocuklar: Koruma ve Bakım Kılavuz İlkeleri (1994). Aynı zamanda Bkz. Hedef 4, amaç 4.

14 uluslararası ve bölgesel belgelerle uyumlu olacağına dair kılavuzları içeren bir Karar üzerine çalışacaktır. Devletler, öncelikle 1951 Sözleşmesinde yer alan mülteci statüsü ile ilgili esasların incelenmesinin ardından, gerekli olduğu ve uygun görüldüğü durumlarda, tamamlayıcı koruma çeşitlerinin sağlanması ile ilgili olası esasların incelenmesi için tek bir prosedür oluşturmanın yararını gözden geçireceklerdir. 4. Terör eylemlerinden suçlu olanlar dahil, uluslararası mülteci korunması hakkına sahip olmayanların mülteci statüsü dışında bırakılması Devletler, terörle mücadelenin öncelikle ceza hukukunun infazı ile ilgili olduğunu, ancak iltica kanalının kötüye kullanımının da önlenmesinin gerekli olduğunu göz önünde tutarak, Sözleşmenin mülteci statüsü dışında bırakma maddelerini uygulamak amacıyla uygun yasal önlemler dahil bazı tedbirler alacaktır. Bu tedbirlerin içine, Sözleşmenin mülteci statüsü dışında bırakma maddesinin ulusal mevzuata dahil edilmesi, göçmenlik/iltica yetkilileri ile kanun uygulayıcı organlar ve uygun görüldüğü durumlarda BMMYK arasındaki işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılması; iltica başvurusunda bulunanın 1951 Sözleşmesinin 1 F Maddesi kapsamına girdiğine dair şüphe bulunması durumunda, iltica başvurusunun öncelikli işlemlerinin uzman personel tarafından yapılması girebilir. 9 Devletler, mülteci statüsü dışında bırakma maddelerini, mülteci statüsü dışında bırakma işlemlerine tabi tutulan bireylerin aile üyeleri tarafından mülteci statüsü elde etmek için yapılan dayanaklı başvuru talebine önyargı ile yaklaşmadan uygulayacaktır. BMMYK, Mülteci Statüsü Dışında Bırakma Kılavuz İlkelerini (1996) revizyona tabi tutacaktır Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün uygulanmasının denetiminde yakın işbirliği Devletler, BMMYK ve STK ler, BMMYK ve Taraf Devletler arasında, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün uygulanışının desteklenmesi ve BMMYK nın uluslararası mülteci belgelerini denetleme görevini kolaylaştırma konusunda daha sıkı bir işbirliği sağlamak için uygulamaya dönük modeller belirleyecek ve üzerinde çalışacaklarıdır. Bu bağlamda, Küresel İstişareler sürecinin yakaladığı olumlu rüzgarı koruyabilmek amacıyla, BMMYK, koruma konuları, yeni küresel temalar ve zorluklar ile, özellikle de acil niteliğe sahip belirli koruma durumları konularında üst düzeyde ve katılımcı diyalog sağlanan bir forum oluşturmaya devam edecektir. 9 Mülteci statüsü dışında bırakma maddeleri uygulanırken, uygun olduğu hallerde, Güvenlik Konseyinin ilgili tüm beyanları dikkate alınacaktır.

15 Yine bu bağlamda, Devletler koruma kapsamında, özellikle kadın ve çocuklarla ilgili koruma konusuna özel dikkat göstererek, kaydettikleri başarıları ve karşılaştıkları sorunları hakkında, Daimi Komitenin düzenli yapılan toplantılarında bilgi vereceklerdir. 6. Mülteci hukukundaki gelişmeler ışığında, 1951 Sözleşmesinin uyumlu bir şekilde yorumlanması BMMYK, Küresel İstişareler çerçevesinde, uzmanların katıldığı yuvarlak masa toplantılarındaki bilgi notlarını ve karar özetlerini yayınlayacaktır. BMMYK, uluslararası hukuki standartlar, Devlet uygulamaları, içtihatlardan yola çıkarak ve uygun görüldüğü durumda Küresel İstişarelere katılan uzmanların yuvarlak masa tartışmalarında dile getirilen girdileri kullanarak, Mülteci Statüsünün Belirlenmesine Dair Prosedür ve Kriterler El Kitabına ek kılavuzlar oluşturacaktır. BMMYK, konunun gerektirmesi halinde Devletteki uygulayıcıları da dahil etmek suretiyle, uzmanlar arası tartışmalar düzenlemeye devam edecektir. BMMYK, Devletler, bölgesel kuruluşlar ve STK ları ve üniversiteleri içeren diğer ortaklar tarafından düzenlenen ya da üstlenilen mülteci hukuku odaklı girişimlere ve çalışmalara katılmaya devam edecektir. 7. Ek standartların oluşturulması Taraf Devletler Beyannamesinde, uluslararası mülteci koruma rejiminin geliştirilmesi gerekliliğinin kabulüne uygun olarak, BMMYK, Yürütme Komitesi Kararları ya da daha ileri aşamalarda belirlenebilecek araçlar gibi daha çok standarda ihtiyaç duyulan alanları belirleyecektir. 8. Mültecilere daha fazla saygı gösterilmesi Devletler, BMMYK ve diğer ilgili aktörler, mültecilere karşı olumlu ve saygılı bir tavır belirlenmesini teşvik edeceklerdir. Bu kapsamda, Siyasi liderlerin, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolünü destekleyen temel değerlere arka çıkmasını teşvik edeceklerdir, Mültecilerin durumu konusunda sivil toplumun duyarlılığını artırmak amacıyla, (mülteci çocuklar ve gençler için el ilanları ve broşürler ve öğretmenler için kılavuzlar dahil) eğitim materyalleri ile birlikte BMMYK tarafından (örneğin Respect, Stereotypes ve Lanterna Magica kampanyaları için) geliştirilen materyaller dahil, halkı bilinçlendirmeye yönelik materyallerin daha etkili ve yaygın bir şekilde dağıtımını yapacaklardır. Devletler, mültecilerin katılımı ile, mültecilerin yapabileceği olumlu sosyal ve kültürel katkılara odaklanan halkı bilinçlendirme programları geliştirecek, bu programlarda, hoşgörü, çoğulculuk ve ortak değerleri desteklemek üzere ve bir köprü kurabilmek amacıyla kamu hizmeti duyuruları, spor, müzik, eğlence gibi eğitsel araçların daha fazla kullanımını sağlayacaktır.

16 Devletler, ırkçılık, ırk ayrımı ve sığınmacılar ile mültecileri hedefleyen yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmek üzere önlemler alacaklardır. 9. Kabul konusunda yeterli düzenlemeler Yürütme Komitesi, uluslararası kabul politikaları için, yasal standartlardan faydalanarak, bir Yürütme Komitesi Kararı halinde, temel bir çerçeve benimsemeyi mütalaa edecektir. BMMYK, işkence ve/veya şiddet mağdurları ve engellilerin özel ihtiyaçlarını olduğu kadar toplumsal cinsiyet ve yaşa özel durumları ve özel tıbbi ihtiyaçları olanların durumunu da göz önünde bulundurarak, Sığınmacıların Kabulüne dair Kılavuzlar geliştirecektir. BMMYK, kabul düzenlemelerini denetleyecek, Yürütme Komitesine çeşitli bölgelerdeki koruma durumları konusunda hazırladığı rapora, tavsiyelerin yanı sıra, sığınmacıların karşılaştığı sorunlar dahil olmak üzere gelişmeler hakkında bilgi ilave edecektir. Devletler, uyum içerisinde, sığınmacı ve mültecilerin göz altına alınmasına karşı uygun alternatifler bulmaya çalışacak ve prensipte çocukların göz altına alınmasından kaçınacaktır. Devletler, BMMYK, STK lar ve diğer ortaklar, refakatsiz çocuk sığınmacılar ya da ailesinden ayrı düşmüş çocuk mülteci ve sığınmacıların gerektiği taktirde geçici olarak aile yanında kalmaları ya da Devlet içinden veya dışından vasiler tayin edilmesi dahil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülteci topluluklarıyla beraber çalışacaklardır. 10. Toplu Sığınma Krizine karşı daha etkin ve öngörülebilir müdahaleler BMMYK, kendi deneyimleri ışığında en iyi olan uygulamalara eğilerek ve Devletlerin görüşlerini dikkate alarak, toplu akın durumlarında koruma kapsamında gerçekleştirilebilecek müdahaleler üzerine kapsamlı bir araştırma yapacak, 1951 Sözleşmesi ve 1969 OAU Sözleşmesine ek olarak bir başka yetkilendirici metne ihtiyaç duyulup duyulmadığını araştıracaktır. BMMYK, grup olarak varışta mülteci statüsü belirleme bağlamında ve mülteci statüsü dışında bırakma konusunda prosedür ile ilgili noktaları açığa kavuşturmak amacıyla, kılavuz ilkeler oluşturup bunları dağıtacaktır. Devletler ve BMMYK, toplu akın durumlarına acil müdahalede, hassas durumdaki gruplar kadar mülteci kadın ve çocukların özel koruma ihtiyaçlarına da hitap eden, topluma dayalı faaliyetlerin de yer almasını sağlayacaktır. 10 Devletler, Birleşmiş Milletler sistemi, özellikle de BMMYK ile birlikte, uygun görüldüğü durumlarda, gerek ülkelerin kendilerini potansiyel toplu sığınmaya karşı hazırlamaları, gerekse uluslararası toplumun yeterli ve zamanında destek vermesi açısından, erken uyarı ve beklenmedik durum planları üzerinde daha çok çalışılması için destek vereceklerdir. 10 Bunların arasında ayrılmış çocuklar, engelliler, kronik hastalar, bekar kadınlar, tek ebeveynli aileler, yaşlılar ve işkence mağdurları yer almaktadır.

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri

6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri 6.Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri I. Giriş Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarihte en çok sayıda devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşmasıdır. Sözleşme,

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler REFAKATSİZ ve AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler Uluslararası Kızılhaç Komitesi Merkezi Takip Kurumu ve Koruma Birimi 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T +41

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03

GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 GERÇEKLER & RAKAMLAR Ocak 2011, Sayı 03 Özel Sayı UNHCR 60. Yıl Dönümü Kuruluşunun altmışıncı yılında UNHCR mülteciler için uluslararası korumayı teşvik etmeye devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ 18 Ekim 2013 KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ Kadına Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Çatışmanın Önlenmesi, Çatışma ve Çatışma Sonrası Durumlarda Kadına İlişkin 30 No lu

Detaylı

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ Önsöz Bu sözleşmenin tarafları, Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006 ICC Nisan 2006, Ankara İ Ç İ N D E K İ L E R Önsöz...iv Eğitimin Amaçları (Genel Yorum

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Đstanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZLER 1. İNSAN HAKLARI 8 > İnsan Hakları Kavramı ve Tarihçesi 8 > Uluslararası Mevzuat 8 > Türkiye de Mevzuat 12 > Türkiye

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı