ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri"

Transkript

1 ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri

2

3 ROOF & WALL Hakkımızda About Us Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Malzeme Özellikleri Material Specifications Ar-Ge R&D Endüstriyel Tesislerde Yangın Fire in Industrial Facilities IPN Panellerin Yangın Dağılımı Fire Resestance of the IPN Core Panels Mimari Cephe Sistemi Architectural Wall & Facade System Çatı Sistemleri Roof System Membranlı Çatı Sistemi Membrane Roof Deck System Köşe Panelleri Corner Panel Yalıtımlı Yağmur Olukları Insulated Gutter Trapez Sac Single Sheet Kolay ve Hızlı Montaj Installation Bağlantı Elemanları Fasteners Referanslar References Montaj Detayları Installation Details Aksesuarlar Accessories Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları Handling Instructions

4 Hakkımızda / About Us 1983 yılından bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli bir kadroyla, değişen çağa ayak uydurarak, teknoloji ve sanayinin Dünya yı ve çevreyi yıpratan koşullarına çözümler arayarak ilerledik. Sandviç panel sektöründe dünya lideri olan ve dünya çapında 35 üretim tesisine sahip İrlandalı Kingspan Group ile güçlerimizi, bilgimizi, deneyimlerimizi ortak ettik. Bolu ve Adana da bulunan fabrikalarımızda günde m 2 panel üretiyoruz; endüstriyel çatı ve cephe kaplamalarından gıda endüstrisi soğuk depo ve işleme odalarına dek birçok farklı alanda panel üretmenin yanı sıra bilimsel verilerin ışığında Ar-Ge çalışmalarımıza büyük özen ve emek harcayıp ürün gamımızı ve kalitemizi durmaksızın çoğaltıp ilerletiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını esas alarak dünyada bir ilke imza atıp kontinü hat üzerinde kilitli panel üretmiş, sanayi profesyonellerince tanınmış ve kalitesini 20 yi aşkın ülkede sürekli artan referanslarıyla kanıtlayabilmiş bir firma olarak gururlu ve mutluyuz. Ever since 1983, we have marched forward looking for solutions regarding the conditions of technologies and industries polluting the environment, with our young, dynamic and experienced crew, adapting to the circumstances of the changing era. We have associated our powers, knowledge and experiences with the Irish firm Kingspan Group, which owns 35 production facilites worldwide and is a global leader in sandwich panel sector. In our factories located in Bolu and Adana, we are producing square meters of panels in many different areas varying from industrial roofing and facing tile to food industries cool storages and processing rooms. Besides, we continuously invest in R&D, So as to broadenour product range and enhance quality. We are honored and proud as a firm having been able to blaze a trail worldwide by producing locked panels on continous line by focusing on the needs of our customers, and thus being recognized by industry professionals and proving itself by expanding its evergrowing references in more than 20 countries. 4

5 Sertifikalandırılmış Kalite / Certified Quality Her ayrıntının bilgisayar ortamında incelenerek tasarlandığı, neden ve niçin sorularının teknolojik alt yapı ile en doğru sonuçla cevaplandığı Kingspan İzopoli ürünlerinde kalite tartışılmaz bir kriterdir. Çatı-cephe panellerinden, Soğuk depo panellerine, trapez saclardan, soğuk depo kapılarına kadar birçok ürünün uluslararası standartlarda hayata geçirildiği Bolu ve Adana fabrikalarımız; yurt içinde ve dışında tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlayıp Anahtar teslim projelere de imza atıyor. Quality is an incontestable criteria by Kingspan Izopoli products, of which every single detail is analysed and conceived in computer environment and the most correct answers to causal questions are answered with technologic infrastructure. Our Bolu and Adana factories, which produce roofing and facing tiles, cool storage panels, trapezium plates and cool storage doors at european standards, accomplishes the needs of our customers in fastest time both in domestic and export markets as well as realization of the turnkey projects. 5

6 Malzeme Özellikleri / Material Specifications Coating ang Facing Protective Layer Top Coating SP, PVDF, Plastisol (PVC) Primer Zinc Coating Steel Substrate Zinc Coating Epoxy Backcoat İç ve dış uygulamalar için panellerin her iki yüzey sac nda, gıda işleme tesislerinde kullanmaya elverişli Ral 9002 Polyester boya standart olarak kullanılır. Opsiyonel cepheler: PVDF : Paslanma riskinin yüksek olduğu iç ve dış yüzeyler için kullanılır. Plastisol : Paslanma önleyici özelliği çok iyidir. Özellikle iç yüzeylerde kullanım için elverişlidir. SS 304 2B : EN standardında yüksek korozyona maruz kalan cepheler için önerilir. (paslanmaz çelik) For internal and external applications, Ral 9002 Polyester paint suitable to be used in food processing facilities is used as a standard in both surface iron sheets of the panels. The Optional facing are: PVDF : For inside and outside use where there is a high risk of corrosion Plastisol : High elasticity and very good corrosion-prevention properties; suitable especially for internal use. SS 304 2B : Rust - resistance according to EN , for heavy duty use. (Stainless steel) Corona Process 6

7 Ar-Ge / R&D Kingspan İzopoli, mevcut tesislerinde sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirmektedir. Çalışmalar AR-GE laboratuvarında yürütülmekte, belli bir noktaya getirilen çalışmalar üretim bazında denemeler yapılarak sonuçlandırılmaktadır. Üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen paneller ile toplumu bilinçlendirerek yerinde ve ilk ağızdan sorun, öneri ve eleştiriler dinlenmektedir. Bu çalışmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Kingspan Izopoli develops its products by combining its technical expertise and experience from the market. Development works are done in our R&D laboratory and tested in the real production line with trial orders. Kingspan - Izopoli organizes seminars and workshops in cooperation with universities and associations, informs end users and receives valuable feedback. That, in return, is integrated into R&D studies. Fiziksel dayanım testlerinden çekme / yapışma testi Tensile strength test 7 Eğilme dayanımının ölçümü Measures of Shear Strength

8 Endüstriyel Tesislerde Yangın / Fire in Industrial Facilities 8

9 IPN Panellerin Yangın Dağılımı / Fire Resistance of the IPN Core Panels 9

10 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Kingspan- zopoli yal t ml çat ve duvar sistemlerinin kullan ld gerçek yang nlar üzerinde yap lan araflt rmalardan elde edilen bulgular afla daki gibi özetlenebilir: Paneller yang na katk da bulunmamaktad r. Sadece yang n n ç kt bölgenin civar ndaki paneller hasar görmekte ve alev yükü ortadan kalkt nda kendilli inden sönmektedirler. Koruyucu bir kavruk tabaka oluflturularak, alev panelin metalik katmanlar aras nda oksijensiz b rak lmaktad r. Dolay s yla paneller kendilli inden sönmekte ve yang n n ilerlemesini önlemektedir. Sert termoset Isophenic (IPN) malzeme atefl karfl s nda erimemekte ve akma yapmamaktad r. Dolay s yla artç yang nlara neden olma tehlikesi bulunmamaktad r. sophenic köpük yanarken ortaya ç kan gazlar, (ahflap gibi) konvansiyonel yap malzemelerinin ç kartt klar gazlardan daha az zehirlidir. Çat kaplamas olarak kullan ld nda, sandviç paneller alevlerin yay lmas na karfl direnç göstermekte ve alevlenmeye yol açabilecek (radyant) s y azaltmaktad r. sophenic panellerin neden oldugu ilave alev yükü 3 ila 6 kws/m 2 aras nda degiflmekte olup yang na önemli bir katk da bulunmamaktad r. Bu düflük de er, yal t m köpü ü dolgusunun yaklafl k 40 kg/m 3 olan düflük yo unlu undan kaynaklanmaktad r. Yan c l k düzeyinin belirlenmesi amac ile kullan lan standartlaflt r lm fl testlerden elde edilen sonuçlar panellerin gerçek hayatta uygulamada sergiledikleri davran fllarla birebir örtüflmektedir. The following findings can be summarized from the research carried out on many real fires where Kingspan-izopoli insulated roof and wall systems were in use: The panels do not contribute to a fire. they are only damaged in the immediate area of the fire and self-extinguish after the fire load has gone By forming a protective char layer, the fire is starved of oxygen between the metallic skins of the panel. The panels are thus selfextinguishing and do not contribute to a fire. Thermoset rigid isophenic (IPN) does not melt or drip when exposed to fire. Thus, the danger of igniting secondary fires does not arise. The gases given off when isophenic foam burms are less toxic than those given off by conventional building materials (e.g. wood) When used as roof cladding, the sandwich panels resist the spread of fire and reduce radiant heat The additional fire load caused by isophenic panels varies between 3 and 6 kwh/m 2 and therefore has very little effect on a fire. This very low value results from the low density of the insulating foam core which is approximately 40 kg/m 3 The results from the standardised tests used to determine combustibility are confirmed completely by the behaviour of the panels in practice 10

11 Fire Resistance of IPN Core Panels stikrarl bir koruyucu kavruk tabaka oluflur. Kavruk tabaka/dolgu genleflerek yüzeyler aras nda oluflabilecek boflluklar doldurur, herhangi bir boflluk kalmaz. Atefle dayan kl Isophenic dolgu: C de % 70 i etkilenmemifl, %30 unda kavrulma oluflturmufltur. Panel yüzey elemanlar aras ndaki dolguda alev yay lmas, parlama veya atefl yürümesi yoktur. 300 C den daha yüksek s cakl klarda koruyucu kavruk tabaka oluflur. Ana atefl kayna ndan uzakta kalan k s mlarda yanma yoktur. Stable protective char forms. Char/core expands to fill any gaps between facing, consequently no voids. Fire rated Isophenic core. 70% unaffected, 30% char at 1,000 C No spread of flame, flashover or fire travel within the core between the facings. At high temperatures greater than 300 C protective char forms. Panels are unaffected away from main fire source. 11

12 MICROLAMBRI Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness MICROLAMBRI 40 MICROLAMBRI 50 MICROLAMBRI 60 MICROLAMBRI 80 MICROLAMBRI 100 Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Both face galvanised painted steel Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 12

13 Mimari Cephe Sistemleri / Architectural Wall & Facade System Microlambri, mimari yüzeylerde ince taneleri sayesinde estetik ve kibar bir görünüm verir. İyi yüzey difüzyonu sayesinde yüzey bütünlüğünü bozmadan uzun ömürlü ve tam sızdırmazlık sağlar. Microlambri, because of, the architectural aesthetics and fine particles on surfaces gives a polite appearance. Due to diffusion through the surface without disturbing the integrity, provides a good impermeable surface. Erdiren Dişli / Konya Sport Halls / Libya Ekur-Fastat / Gebze 13

14 MEGALAMBRI Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness MEGALAMBRI 30/40 MEGALAMBRI 40/50 MEGALAMBRI 50/60 MEGALAMBRI 70/80 MEGALAMBRI 90/ Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 14

15 Mimari Cephe Sistemi / Architectural Wall & Facade System Değişik estetik görünümlü, derin hadve yapısı ve gizli vida uygulaması ile tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz, mukavemeti ile özellik arz eden cephe panelidir. Featuring deeper ribs and hidden screw system, Megalambri provides aesthetics and improved endurance for all of your wall constructions. Çatalağzı Termik Santrali / Zonguldak Coca Cola / Elazığ Limak Limkon / Adana 15

16 SUPERLAMBRI Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness SUPERLAMBRI 40 SUPERLAMBRI 50 SUPERLAMBRI 60 SUPERLAMBRI 80 SUPERLAMBRI Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 16

17 Mimari Cephe Sistemi / Architectural Wall & Facade System Superlambri, uzun ömürlü, gizli vidalı ve sızdırmazlık sağlaması yanı sıra, estetik ve ekonomiktir. Tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz mükemmel fiyat/performans oranı ile dikkat çeken paneldir. İç bölme ve asma tavan uygulamalarına uygundur. Superlambri: Stable, hidden screws, impermeable, aesthetic and economic. Wall panel with the best price / performance ratio. Also can be used as internal partitions and false ceiling. Kipa / İzmit Migros / Erzurum HaberTürk Baskı Tesisleri / İstanbul 17

18 EKO PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness EKOPANEL 40 EKOPANEL 50 EKOPANEL 60 EKOPANEL 80 EKOPANEL Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 18

19 Çatı Sistemleri / Roof System Uzun ömürlülüğü ve kesin sızdırmazlık sağlamasının yanı sıra ekonomiktir. Tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz, mükemmel fiyat / performans oranı ile dikkat çeken çatı ve cephe panelidir. Ekopanel is not only economic but also has an absolute impermeability and stability. A panel with an attractive price / performance ratio, Ekopanel can be use as either roof or wall panel. State Horse Stables / Turkmenistan Konya Şeker / Konya Port Baku / Azerbaijan 19

20 PRESTIGE PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness PRESTİJ 40 PRESTİJ 50 PRESTİJ 60 PRESTİJ 80 PRESTİJ Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 20

21 Çatı Sistemleri / Roof System Prestige Panel size; geniş açıklıklı, çatı yükü fazla olan ve yağmur suyu debisi yüksek konstrüksiyonlarda kullanabileceğiniz, maksimum drenaj kabiliyetine sahip, yüksek mukavemet ve üst düzey sızdırmazlık güvenliği sunar. Prestige Panel, allows you to span big purlin distance on roof constructions under heavy loads and hard rain flows with its high strength, big drainage capaticy and superior impermeability features. Anka Seramik / Eskişehir Shopping Mall / Romania Ever Fresh / Mersin 21

22 XL PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness XL PANEL 40 XL PANEL 50 XL PANEL 60 XL PANEL 80 XL PANEL Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 22

23 Çatı Sistemleri / Roof System Çok fazla kar yüküne sahip bölgeler için özel tasarlanan XL Panel, en az destekle geniş açıklıkları geçebilir. Estetik yapısıyla seçkin bazı mimarların cephe kaplama tercihi de olmuştur. Designed specially to resist extra heavy snow loads, XL Panel can span long spaces with minimal support. It is even sometimes a choice of select arcthitects for its improved aesthetics to be used on walls. Agility / Mersin Zagros / Süleymaniye Tren Park Bakım İstasyonu / Algeria 23

24 EURO PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Side Lap Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness EUROPANEL 50 EUROPANEL 75 EUROPANEL Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.60 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.60 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 24

25 Membranlı Çatı Sistemi / Membrane Roof Deck System Europanel özellikle uzay kafes ve benzeri çelik çatı sistemleri ile yapılan düz çatılarda kullanılan, üzerine membran uygulamaya elverişli çatı panelidir. Europanels are particularly applicable to flat roofs constructed of space frame and similar steel roof systems. Europanels are also suitable for membrane applications. Metro Gross Market / Ankara Migros / Erzurum Modern Karton / Kayseri 25

26 EUROMAX Birleşim Detayı / Joint Detail End Lap Panel Kalınlığı Panel Thickness EUROMAX 40 EUROMAX 50 EUROMAX Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.60 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.60 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 26

27 Membranlı Çatı Sistemi / Membrane Roof Deck System Euromax panel Europanel in özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, artırılan hadve sayısı ile daha geniş açıklıklar geçebilecek özellikte olan yüksek mukavemetli çatı panelidir. Euromax adds to Europanel specifications higher durability due to increased number of ribs especially for applications with wide openings. Filli Boya / İstanbul HaberTürk Baskı Tesisleri / İstanbul Migros / Antalya 27

28 Köşe Panelleri / Corner Panel

29 Yalıtımlı Yağmur Olukları / Insulated Gutter Yalıtımlı olukların maksimum uzunluğu, kenarlarda üst üste binen kısımlar dahil 5,850 mm dir. Yalıtımlı olukların üretim limiti, alt plakanın maksimum çevresi kadar, yani 1,100 mm dir. Yalıtımlı oluklar için, prefabrik uç (taşmalı) sipariş edilebilir. Uç için, sol veya sağ seçeneği belirtilmelidir. Maximum length of insulated gutters is 5,850 mm including end overlaps The production limit for insulated gutters is the maximum girth of bottom sheet, which is 1,100 mm. For insulated gutters it is possible to order prefabricated stop end (with overflow). For stop end it is necessary specify RIGHT or LEFT option. 29

30 Trapez Sac Calculated as multispan Calculated as multispan 30

31 Single Sheet Yal t m ihtiyac olmayan beton prefabrik çelik yap lar n çat ve cephelerinin kaplamas nda kolayl kla kullan lan fabrikasyon boyal, trapez kesitli çat ve cephe levhalar yüksek yük ve ya mur suyu tafl ma gücüne sahiptir. Easy to use on the roof of buildings which do not require insulation, prepainted trapezoidal formed sheets are capable of resisting heavy loads of rain and snow. 31

32 Kolay ve Hızlı Montaj / Installation Kingspan - İzopoli, çatı ve cephe panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yapı konstrüksiyonuna içerden ya da dışardan giydirilerek monte edilir. Paneller oldukça hafif olduklarından, kolayca ve son derece hızlı bir biçimde montaj edilir. Kingspan - İzopoli, çatı cephe panelleri oldukça mukavemetli olduğundan, minimum konstrüksiyon maliyeti ile geniş açıklıktaki çatılar ve yekpare yüksek cepheler yapmak mümkündür. Kingspan - İzopoli panels can be mounted either at the outside or at the inside supporting constructions whether steel or prefabricated concrete. Kingspan - zopoli panels can be transported and mounted without any problems by cranes and elevators for the purpose of quick installation. Due to their light weight even mounting by hand is possible for smaller building projects. Kingspan - zopoli panels are very strong and rigid. This means long spans and minimal deflection in construction.

33 Bağlantı Elemanları / Fasteners Paslanmaz sac için vida boyutlarında değişiklik olur. For the stainless sheet, screw sizes change. 33

34 Referanslar Pınar Süt / Eskişehir Esjim Spor / Eskişehir Limak Limkon / Adana Metro / Çiğli 34

35 References CocaCola / Elazığ Şişecam / Eskişehir Filli Boya / Gebze Migros / Erzurum 35

36 Referanslar Nurus Mobilya / Ankara Aydınlar Makina / Konya Reysaş / Adana Tren Park Bakım İstasyonu / Algeria 36

37 References Eker Süt / Bursa Eren Enerji / Çatalağzı Gates / İzmir Nooril İman Fındık Deposu / Giresun 37

38 Montaj Detayları Verilen montaj detayları genel örnekler içermekte olup projenize göre değişiklikler gösterebilir. Projenize uygun montaj detayları için Teknik ofisimiz ile görüşünüz. The given assembly details include general examples and can vary according to your project. Please contact our Technical office for assembly details that fit your project. 38

39 39 Installation Details

40 Montaj Detayları 40

41 41 Installation Details

42 Montaj Detayları 42

43 43 Installation Details

44 Montaj Detayları 44

45 45 Installation Details

46 Montaj Detayları 46

47 47 Installation Details

48 Montaj Detayları / Installation Details 48

49 Aksesuarlar / Accessories Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 49

50 Aksesuarlar Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 50

51 Accessories Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 51

52 Aksesuarlar / Accessories Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 52

53 Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları / Handling Instructions Panel balyaların forklift ile taşınması esnasında, panellerin zarar görmemeleri ve dengeli taşınmaları için forkliftin bıçaklarının arası en uygun şekilde ayarlanmalıdır. During loading and unloading operations by forklift, panels should not be damaged by fork impacts and also there should be enough span between fork supports in order to avoid unacceptable deflection of panels. Panellerin indirilmesinde bez sapanlar kullanılmalı, sapanlar çelik bir aparat vasıtası ile vinç kancasına asılmalıdır. The panels should be unloaded on site by a suitable crane, using strapping, not cables. A load distribution apparatus (as show) should be used for long panels and care should be taken for lifters not to crash the sides of panels. Touching edges need to be protected Paneller bükülmeyi önlemek için dik konumda taşınmalıdır. Sadece tek kat sac olan dişi birleşim kenarından tutulmamalıdır. The panels must be carried edge wise to avoid bending and the female part of the male-female joint should not be used as a hand-grip. 53

54 Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları / Handling Instructions Panellerin kesilmesi gerektiğinde kesme taşı kullanılmayıp, dekupaj veya özel kesme aletleri tercih edilmelidir. Panels should be cut to size by using a suitable compass saw or circular hand saw. The sawing blade should cut the metarial cold, so that the panel surface is not damaged. Panellerin üretim esnasında kaplanan koruyucu film tabakası en geç iki hafta sonunda sökülmelidir. Daha geç söküm esnasında boya tabakası zarar görebilir. The protective film put on the panels at the factory should be removed immediately after installation and certainly not later than two weeks. Warning: Long term storage of the panels with protective film may damage the coating. Montaj öncesi bekleyen balyaların altına, azami 150 cm aralıkla yastıklar konulmalıdır. Yastıklar üzerinde balyalar eğimli duracak şekilde istiflenmelidir. Panellerin istifte 4 haftadan fazla kalması sakıncalıdır. En fazla 2 balya konulabilir. Panellerin kapalı mekanda bekletilmesi tercih edilmelidir. Panels should be ept slopy if there is no closed storage so that the rainwater should not accumulate. Stacked storage for long periods (more than 4 weeks) must be avoided. A maximum of two packs are recommended in a pile. Paneller güneş ışınları, kar ve yağmurun direkt tesirlerinden korunmalıdır. Paneller şantiye sahasında düzgün, sert ve temiz bir zemin üzerinde üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir. Terlemeye karşı örtünün altı doğal havalandırmaya müsait olmalıdır. Su ve nemin panel aralarına girip korozyona sebep olmasına engel olunmalıdır. Uyarı: Gerek stok halinde, gerekse montaj aşaması ve sonrası paneller için yangın emniyeti sağlanması müşteri sorumluluğundadır. The panels surface should be kept clear of dust and direct sunlight. They should be stored on flat, clean, and hard surface and preferably in covered places, at job site. Condensation should be avoided with sufficient aeration, leaving the cover open a little at the top but ensuring that the wind cannot blow it off. Water must not be allowed to condense or enter between the panels, since it can cause corrosion. Warning: It is customer s responsibility to protect the panels against fire risks both during storage at site and installation stage. 54

55

56 ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System.

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System. About us Hakk m zda 2 Steel & olyurethane Sac ve oliüretan 4 Installation Montaj 6 R&D Ar-Ge 8 FireSafe Facts Firesafe Sistemleri 10 Architectural Wall & Facade System Mimari Çat Sistemi 12 Roof System

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Çatı & Cephe Panelleri Roof & Wall Panels

Çatı & Cephe Panelleri Roof & Wall Panels Çatı & Cephe Panelleri Roof & Wall Panels Üretim / Manufacturing Satış ve Pazarlama / Sales and Marketing Dr. Suat KIRO LU Başkan & Ticari Direktör President & Commercial Director 1983 yılında kurulan

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

ABOUT US WHY BAŞAT? Because;

ABOUT US WHY BAŞAT? Because; ABOUT US Our company has been providing service under the name DAMLA LAMİNASYON in textile sector for long years. Having adopted providing high quality service as a principle our company has carried out

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems - 01 / 13 G.K.S. PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE WIEW DETAILS OF THE SOLAR SHADING

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

g de door des d i oor n sign

g de door des d i oor n sign door des d i oor g de n sign www.kavasogullari.com.tr Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

UYGULAMALARIMIZ. steel construction / çelik konstrüksiyon. engineering / mühendislik. architecture / mimarlık. application / uygulama

UYGULAMALARIMIZ. steel construction / çelik konstrüksiyon. engineering / mühendislik. architecture / mimarlık. application / uygulama www.trapezpanel.com WEB SİTELERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ www.sinuscelik.com.tr www.itsgrup.com.tr www.itsyapi.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.panelaksesuar.com www.sandivicpanel.com www.trapezpanel.com

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri Raised Access Floor Systems Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri; kablolama, ýsýtma, soðutma ve havalandýrma tesisatlarýnýn zeminde yoðun olarak

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Sistem 100 fis Teknik

Sistem 100 fis Teknik Monoblok Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 100 Monoblok Bölme Duvar Sistemi Monoblok Partition Wall System 40.0 54.5 40.0 70.0 73.5 11.0 TAVAN BİRLEŞİM DETAYI 4.0 DOLU MODÜL

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM ENG TR FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM Hose Material: Stainless Steel AISI 316L, AISI 304, AISI 321 DN6-DN200 On wooden rolls On coils (25/50 meters) On request lenghts

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness?

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness? DOĞRU DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ / Determininig Approriate Expansion Joint Profile Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Yapının statik hesaplamalarına göre dilatasyon boşluğu seçilir ve arasına eps yerleştirilir.

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

door design door design

door design door design door design door design Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF üzerine hybrid doğal görünümlü

Detaylı

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL 2014 Türkçe English PRIMA WOOD STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

Galva Profil. www.galvametal.com.tr

Galva Profil. www.galvametal.com.tr Galva Profil www.galvametal.com.tr www.galvametal.com.tr Alüminyum Fuga Profili Dış cephe kaplamaları arasında genleşme ve çatlamayı önlemek ve estetik görünüm sağlamak amacı ile kullanılan dış cephe profilleridir.

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC.

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. reflectra 2 2016 TRAFFIC INC. Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. PRODUCT CATALOGUE 2016 About Reflectra Reflectra products are manufactured according to the traffic and road safety standards.

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

aluminium systems Belongs to Belongs to

aluminium systems Belongs to Belongs to aluminium systems Amanos... çözümler, Amanos... çözümler, mimari mimari içindeki içindeki yaşamınızın yaşamınızın architectural architectural solutions solutions forming forming our our lives, lives, Amanos...

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL 2014 Türkçe English PRIMA PELLET STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented to be sold and marketed outside of European Union! The products below are presented

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

SW NON STANDARD. Türkçe English

SW NON STANDARD. Türkçe English SW NON STANDARD Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her

Detaylı

Türkçe English TUBEX

Türkçe English TUBEX 2013 Türkçe English TUBEX TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar www.elcalu.com.tr 1 GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar Your Solution Partner in Your PV s, ELC Solar SOLAR ELC ALÜMİNYUM HAKKINDA ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 2016 yılında 40 yıllık metal üretim

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

Dairesel Perde Kalıp Sistemi Circular Wall Formwork System

Dairesel Perde Kalıp Sistemi Circular Wall Formwork System Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahap Kiriş, Çelik Kuşaklar ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur. Değişken çaplardaki dairesel perdelere ve farklı projelere adapte edilebilir, Montaj kolaylığı, vinçle

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alimünyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM COMBINATION OF THE STRENGTH OF STEEL AND THE FAIR FACING OF PLYWOOD COMBI is a hand set panel formwork having the plywood facing embedded in steel frame. Panels are lightweight for manual handling, but

Detaylı

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM

FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM FLEXIBLE METAL HOSE WITHOUT BRAIDING ESNEK ÖRGÜSÜZ METAL HORTUM Hose Material: Stainless Steel AISI 316L, AISI 304, AISI 321 DN6-DN200 On wooden rolls On coils (25/50 meters) On request lenghts Hortum:

Detaylı

PROFİL LİSTESİ P 232 Sürme Seri Sistemi Ana ve Yardımcı Profiller

PROFİL LİSTESİ P 232 Sürme Seri Sistemi Ana ve Yardımcı Profiller Ana ve Yardımcı Profiller Sürme Kasa Profili (Çift Ray) 21206-01000 Sürme Kasa Profili (Tek Ray) 21206-12000 Eco Sürme Kasa Profili (Tek Ray) 000 75 92.5 62 62 Sürme Kanat Profili 21206-100 82 81 Orta

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

Beton-Tasarım Koleksiyonu. Cement-Design Collection. Daha fazla beton dekorları ve bilgiler için: www.material-emotion.com/cement

Beton-Tasarım Koleksiyonu. Cement-Design Collection. Daha fazla beton dekorları ve bilgiler için: www.material-emotion.com/cement Beton-Tasarım Koleksiyonu Daha fazla beton dekorları ve bilgiler için: www.material-emotion.com/cement Cement-Design Collection More decors and information: www.material-emotion.com/cement Sunta / Chipboard

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution VECTOR S Series VECTOR S Series Sade, Pure Esnek, Flexible Çözüm... Solution VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı