ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri"

Transkript

1 ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri

2

3 ROOF & WALL Hakkımızda About Us Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Malzeme Özellikleri Material Specifications Ar-Ge R&D Endüstriyel Tesislerde Yangın Fire in Industrial Facilities IPN Panellerin Yangın Dağılımı Fire Resestance of the IPN Core Panels Mimari Cephe Sistemi Architectural Wall & Facade System Çatı Sistemleri Roof System Membranlı Çatı Sistemi Membrane Roof Deck System Köşe Panelleri Corner Panel Yalıtımlı Yağmur Olukları Insulated Gutter Trapez Sac Single Sheet Kolay ve Hızlı Montaj Installation Bağlantı Elemanları Fasteners Referanslar References Montaj Detayları Installation Details Aksesuarlar Accessories Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları Handling Instructions

4 Hakkımızda / About Us 1983 yılından bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli bir kadroyla, değişen çağa ayak uydurarak, teknoloji ve sanayinin Dünya yı ve çevreyi yıpratan koşullarına çözümler arayarak ilerledik. Sandviç panel sektöründe dünya lideri olan ve dünya çapında 35 üretim tesisine sahip İrlandalı Kingspan Group ile güçlerimizi, bilgimizi, deneyimlerimizi ortak ettik. Bolu ve Adana da bulunan fabrikalarımızda günde m 2 panel üretiyoruz; endüstriyel çatı ve cephe kaplamalarından gıda endüstrisi soğuk depo ve işleme odalarına dek birçok farklı alanda panel üretmenin yanı sıra bilimsel verilerin ışığında Ar-Ge çalışmalarımıza büyük özen ve emek harcayıp ürün gamımızı ve kalitemizi durmaksızın çoğaltıp ilerletiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını esas alarak dünyada bir ilke imza atıp kontinü hat üzerinde kilitli panel üretmiş, sanayi profesyonellerince tanınmış ve kalitesini 20 yi aşkın ülkede sürekli artan referanslarıyla kanıtlayabilmiş bir firma olarak gururlu ve mutluyuz. Ever since 1983, we have marched forward looking for solutions regarding the conditions of technologies and industries polluting the environment, with our young, dynamic and experienced crew, adapting to the circumstances of the changing era. We have associated our powers, knowledge and experiences with the Irish firm Kingspan Group, which owns 35 production facilites worldwide and is a global leader in sandwich panel sector. In our factories located in Bolu and Adana, we are producing square meters of panels in many different areas varying from industrial roofing and facing tile to food industries cool storages and processing rooms. Besides, we continuously invest in R&D, So as to broadenour product range and enhance quality. We are honored and proud as a firm having been able to blaze a trail worldwide by producing locked panels on continous line by focusing on the needs of our customers, and thus being recognized by industry professionals and proving itself by expanding its evergrowing references in more than 20 countries. 4

5 Sertifikalandırılmış Kalite / Certified Quality Her ayrıntının bilgisayar ortamında incelenerek tasarlandığı, neden ve niçin sorularının teknolojik alt yapı ile en doğru sonuçla cevaplandığı Kingspan İzopoli ürünlerinde kalite tartışılmaz bir kriterdir. Çatı-cephe panellerinden, Soğuk depo panellerine, trapez saclardan, soğuk depo kapılarına kadar birçok ürünün uluslararası standartlarda hayata geçirildiği Bolu ve Adana fabrikalarımız; yurt içinde ve dışında tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlayıp Anahtar teslim projelere de imza atıyor. Quality is an incontestable criteria by Kingspan Izopoli products, of which every single detail is analysed and conceived in computer environment and the most correct answers to causal questions are answered with technologic infrastructure. Our Bolu and Adana factories, which produce roofing and facing tiles, cool storage panels, trapezium plates and cool storage doors at european standards, accomplishes the needs of our customers in fastest time both in domestic and export markets as well as realization of the turnkey projects. 5

6 Malzeme Özellikleri / Material Specifications Coating ang Facing Protective Layer Top Coating SP, PVDF, Plastisol (PVC) Primer Zinc Coating Steel Substrate Zinc Coating Epoxy Backcoat İç ve dış uygulamalar için panellerin her iki yüzey sac nda, gıda işleme tesislerinde kullanmaya elverişli Ral 9002 Polyester boya standart olarak kullanılır. Opsiyonel cepheler: PVDF : Paslanma riskinin yüksek olduğu iç ve dış yüzeyler için kullanılır. Plastisol : Paslanma önleyici özelliği çok iyidir. Özellikle iç yüzeylerde kullanım için elverişlidir. SS 304 2B : EN standardında yüksek korozyona maruz kalan cepheler için önerilir. (paslanmaz çelik) For internal and external applications, Ral 9002 Polyester paint suitable to be used in food processing facilities is used as a standard in both surface iron sheets of the panels. The Optional facing are: PVDF : For inside and outside use where there is a high risk of corrosion Plastisol : High elasticity and very good corrosion-prevention properties; suitable especially for internal use. SS 304 2B : Rust - resistance according to EN , for heavy duty use. (Stainless steel) Corona Process 6

7 Ar-Ge / R&D Kingspan İzopoli, mevcut tesislerinde sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirmektedir. Çalışmalar AR-GE laboratuvarında yürütülmekte, belli bir noktaya getirilen çalışmalar üretim bazında denemeler yapılarak sonuçlandırılmaktadır. Üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen paneller ile toplumu bilinçlendirerek yerinde ve ilk ağızdan sorun, öneri ve eleştiriler dinlenmektedir. Bu çalışmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Kingspan Izopoli develops its products by combining its technical expertise and experience from the market. Development works are done in our R&D laboratory and tested in the real production line with trial orders. Kingspan - Izopoli organizes seminars and workshops in cooperation with universities and associations, informs end users and receives valuable feedback. That, in return, is integrated into R&D studies. Fiziksel dayanım testlerinden çekme / yapışma testi Tensile strength test 7 Eğilme dayanımının ölçümü Measures of Shear Strength

8 Endüstriyel Tesislerde Yangın / Fire in Industrial Facilities 8

9 IPN Panellerin Yangın Dağılımı / Fire Resistance of the IPN Core Panels 9

10 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Kingspan- zopoli yal t ml çat ve duvar sistemlerinin kullan ld gerçek yang nlar üzerinde yap lan araflt rmalardan elde edilen bulgular afla daki gibi özetlenebilir: Paneller yang na katk da bulunmamaktad r. Sadece yang n n ç kt bölgenin civar ndaki paneller hasar görmekte ve alev yükü ortadan kalkt nda kendilli inden sönmektedirler. Koruyucu bir kavruk tabaka oluflturularak, alev panelin metalik katmanlar aras nda oksijensiz b rak lmaktad r. Dolay s yla paneller kendilli inden sönmekte ve yang n n ilerlemesini önlemektedir. Sert termoset Isophenic (IPN) malzeme atefl karfl s nda erimemekte ve akma yapmamaktad r. Dolay s yla artç yang nlara neden olma tehlikesi bulunmamaktad r. sophenic köpük yanarken ortaya ç kan gazlar, (ahflap gibi) konvansiyonel yap malzemelerinin ç kartt klar gazlardan daha az zehirlidir. Çat kaplamas olarak kullan ld nda, sandviç paneller alevlerin yay lmas na karfl direnç göstermekte ve alevlenmeye yol açabilecek (radyant) s y azaltmaktad r. sophenic panellerin neden oldugu ilave alev yükü 3 ila 6 kws/m 2 aras nda degiflmekte olup yang na önemli bir katk da bulunmamaktad r. Bu düflük de er, yal t m köpü ü dolgusunun yaklafl k 40 kg/m 3 olan düflük yo unlu undan kaynaklanmaktad r. Yan c l k düzeyinin belirlenmesi amac ile kullan lan standartlaflt r lm fl testlerden elde edilen sonuçlar panellerin gerçek hayatta uygulamada sergiledikleri davran fllarla birebir örtüflmektedir. The following findings can be summarized from the research carried out on many real fires where Kingspan-izopoli insulated roof and wall systems were in use: The panels do not contribute to a fire. they are only damaged in the immediate area of the fire and self-extinguish after the fire load has gone By forming a protective char layer, the fire is starved of oxygen between the metallic skins of the panel. The panels are thus selfextinguishing and do not contribute to a fire. Thermoset rigid isophenic (IPN) does not melt or drip when exposed to fire. Thus, the danger of igniting secondary fires does not arise. The gases given off when isophenic foam burms are less toxic than those given off by conventional building materials (e.g. wood) When used as roof cladding, the sandwich panels resist the spread of fire and reduce radiant heat The additional fire load caused by isophenic panels varies between 3 and 6 kwh/m 2 and therefore has very little effect on a fire. This very low value results from the low density of the insulating foam core which is approximately 40 kg/m 3 The results from the standardised tests used to determine combustibility are confirmed completely by the behaviour of the panels in practice 10

11 Fire Resistance of IPN Core Panels stikrarl bir koruyucu kavruk tabaka oluflur. Kavruk tabaka/dolgu genleflerek yüzeyler aras nda oluflabilecek boflluklar doldurur, herhangi bir boflluk kalmaz. Atefle dayan kl Isophenic dolgu: C de % 70 i etkilenmemifl, %30 unda kavrulma oluflturmufltur. Panel yüzey elemanlar aras ndaki dolguda alev yay lmas, parlama veya atefl yürümesi yoktur. 300 C den daha yüksek s cakl klarda koruyucu kavruk tabaka oluflur. Ana atefl kayna ndan uzakta kalan k s mlarda yanma yoktur. Stable protective char forms. Char/core expands to fill any gaps between facing, consequently no voids. Fire rated Isophenic core. 70% unaffected, 30% char at 1,000 C No spread of flame, flashover or fire travel within the core between the facings. At high temperatures greater than 300 C protective char forms. Panels are unaffected away from main fire source. 11

12 MICROLAMBRI Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness MICROLAMBRI 40 MICROLAMBRI 50 MICROLAMBRI 60 MICROLAMBRI 80 MICROLAMBRI 100 Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Both face galvanised painted steel Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 12

13 Mimari Cephe Sistemleri / Architectural Wall & Facade System Microlambri, mimari yüzeylerde ince taneleri sayesinde estetik ve kibar bir görünüm verir. İyi yüzey difüzyonu sayesinde yüzey bütünlüğünü bozmadan uzun ömürlü ve tam sızdırmazlık sağlar. Microlambri, because of, the architectural aesthetics and fine particles on surfaces gives a polite appearance. Due to diffusion through the surface without disturbing the integrity, provides a good impermeable surface. Erdiren Dişli / Konya Sport Halls / Libya Ekur-Fastat / Gebze 13

14 MEGALAMBRI Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness MEGALAMBRI 30/40 MEGALAMBRI 40/50 MEGALAMBRI 50/60 MEGALAMBRI 70/80 MEGALAMBRI 90/ Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 14

15 Mimari Cephe Sistemi / Architectural Wall & Facade System Değişik estetik görünümlü, derin hadve yapısı ve gizli vida uygulaması ile tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz, mukavemeti ile özellik arz eden cephe panelidir. Featuring deeper ribs and hidden screw system, Megalambri provides aesthetics and improved endurance for all of your wall constructions. Çatalağzı Termik Santrali / Zonguldak Coca Cola / Elazığ Limak Limkon / Adana 15

16 SUPERLAMBRI Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness SUPERLAMBRI 40 SUPERLAMBRI 50 SUPERLAMBRI 60 SUPERLAMBRI 80 SUPERLAMBRI Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 16

17 Mimari Cephe Sistemi / Architectural Wall & Facade System Superlambri, uzun ömürlü, gizli vidalı ve sızdırmazlık sağlaması yanı sıra, estetik ve ekonomiktir. Tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz mükemmel fiyat/performans oranı ile dikkat çeken paneldir. İç bölme ve asma tavan uygulamalarına uygundur. Superlambri: Stable, hidden screws, impermeable, aesthetic and economic. Wall panel with the best price / performance ratio. Also can be used as internal partitions and false ceiling. Kipa / İzmit Migros / Erzurum HaberTürk Baskı Tesisleri / İstanbul 17

18 EKO PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness EKOPANEL 40 EKOPANEL 50 EKOPANEL 60 EKOPANEL 80 EKOPANEL Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 18

19 Çatı Sistemleri / Roof System Uzun ömürlülüğü ve kesin sızdırmazlık sağlamasının yanı sıra ekonomiktir. Tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz, mükemmel fiyat / performans oranı ile dikkat çeken çatı ve cephe panelidir. Ekopanel is not only economic but also has an absolute impermeability and stability. A panel with an attractive price / performance ratio, Ekopanel can be use as either roof or wall panel. State Horse Stables / Turkmenistan Konya Şeker / Konya Port Baku / Azerbaijan 19

20 PRESTIGE PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness PRESTİJ 40 PRESTİJ 50 PRESTİJ 60 PRESTİJ 80 PRESTİJ Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 20

21 Çatı Sistemleri / Roof System Prestige Panel size; geniş açıklıklı, çatı yükü fazla olan ve yağmur suyu debisi yüksek konstrüksiyonlarda kullanabileceğiniz, maksimum drenaj kabiliyetine sahip, yüksek mukavemet ve üst düzey sızdırmazlık güvenliği sunar. Prestige Panel, allows you to span big purlin distance on roof constructions under heavy loads and hard rain flows with its high strength, big drainage capaticy and superior impermeability features. Anka Seramik / Eskişehir Shopping Mall / Romania Ever Fresh / Mersin 21

22 XL PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness XL PANEL 40 XL PANEL 50 XL PANEL 60 XL PANEL 80 XL PANEL Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 22

23 Çatı Sistemleri / Roof System Çok fazla kar yüküne sahip bölgeler için özel tasarlanan XL Panel, en az destekle geniş açıklıkları geçebilir. Estetik yapısıyla seçkin bazı mimarların cephe kaplama tercihi de olmuştur. Designed specially to resist extra heavy snow loads, XL Panel can span long spaces with minimal support. It is even sometimes a choice of select arcthitects for its improved aesthetics to be used on walls. Agility / Mersin Zagros / Süleymaniye Tren Park Bakım İstasyonu / Algeria 23

24 EURO PANEL Birleşim Detayı / Joint Detail Side Lap Calculated as multispan Panel Kalınlığı Panel Thickness EUROPANEL 50 EUROPANEL 75 EUROPANEL Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.60 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.60 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 24

25 Membranlı Çatı Sistemi / Membrane Roof Deck System Europanel özellikle uzay kafes ve benzeri çelik çatı sistemleri ile yapılan düz çatılarda kullanılan, üzerine membran uygulamaya elverişli çatı panelidir. Europanels are particularly applicable to flat roofs constructed of space frame and similar steel roof systems. Europanels are also suitable for membrane applications. Metro Gross Market / Ankara Migros / Erzurum Modern Karton / Kayseri 25

26 EUROMAX Birleşim Detayı / Joint Detail End Lap Panel Kalınlığı Panel Thickness EUROMAX 40 EUROMAX 50 EUROMAX Max. Açıklık Max. Openness (m) Yük / Load (kn/m 2 ) U Değeri / U Value Ağırlık / Weight w / m 2 K Kg /m Her iki yüzü boyalı sac Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm 2 alınmıştır. Kesit analizleri laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200. Değerler 0.60 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir. Both face galvanised painted steel Safety figures have been considered 1400 kg/cm 2 for steel and in calculation. The analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit is L/200. The figures are for 0.60 mm metal thickness. Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız. Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific to your project. 26

27 Membranlı Çatı Sistemi / Membrane Roof Deck System Euromax panel Europanel in özelliklerine sahip olmanın yanı sıra, artırılan hadve sayısı ile daha geniş açıklıklar geçebilecek özellikte olan yüksek mukavemetli çatı panelidir. Euromax adds to Europanel specifications higher durability due to increased number of ribs especially for applications with wide openings. Filli Boya / İstanbul HaberTürk Baskı Tesisleri / İstanbul Migros / Antalya 27

28 Köşe Panelleri / Corner Panel

29 Yalıtımlı Yağmur Olukları / Insulated Gutter Yalıtımlı olukların maksimum uzunluğu, kenarlarda üst üste binen kısımlar dahil 5,850 mm dir. Yalıtımlı olukların üretim limiti, alt plakanın maksimum çevresi kadar, yani 1,100 mm dir. Yalıtımlı oluklar için, prefabrik uç (taşmalı) sipariş edilebilir. Uç için, sol veya sağ seçeneği belirtilmelidir. Maximum length of insulated gutters is 5,850 mm including end overlaps The production limit for insulated gutters is the maximum girth of bottom sheet, which is 1,100 mm. For insulated gutters it is possible to order prefabricated stop end (with overflow). For stop end it is necessary specify RIGHT or LEFT option. 29

30 Trapez Sac Calculated as multispan Calculated as multispan 30

31 Single Sheet Yal t m ihtiyac olmayan beton prefabrik çelik yap lar n çat ve cephelerinin kaplamas nda kolayl kla kullan lan fabrikasyon boyal, trapez kesitli çat ve cephe levhalar yüksek yük ve ya mur suyu tafl ma gücüne sahiptir. Easy to use on the roof of buildings which do not require insulation, prepainted trapezoidal formed sheets are capable of resisting heavy loads of rain and snow. 31

32 Kolay ve Hızlı Montaj / Installation Kingspan - İzopoli, çatı ve cephe panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yapı konstrüksiyonuna içerden ya da dışardan giydirilerek monte edilir. Paneller oldukça hafif olduklarından, kolayca ve son derece hızlı bir biçimde montaj edilir. Kingspan - İzopoli, çatı cephe panelleri oldukça mukavemetli olduğundan, minimum konstrüksiyon maliyeti ile geniş açıklıktaki çatılar ve yekpare yüksek cepheler yapmak mümkündür. Kingspan - İzopoli panels can be mounted either at the outside or at the inside supporting constructions whether steel or prefabricated concrete. Kingspan - zopoli panels can be transported and mounted without any problems by cranes and elevators for the purpose of quick installation. Due to their light weight even mounting by hand is possible for smaller building projects. Kingspan - zopoli panels are very strong and rigid. This means long spans and minimal deflection in construction.

33 Bağlantı Elemanları / Fasteners Paslanmaz sac için vida boyutlarında değişiklik olur. For the stainless sheet, screw sizes change. 33

34 Referanslar Pınar Süt / Eskişehir Esjim Spor / Eskişehir Limak Limkon / Adana Metro / Çiğli 34

35 References CocaCola / Elazığ Şişecam / Eskişehir Filli Boya / Gebze Migros / Erzurum 35

36 Referanslar Nurus Mobilya / Ankara Aydınlar Makina / Konya Reysaş / Adana Tren Park Bakım İstasyonu / Algeria 36

37 References Eker Süt / Bursa Eren Enerji / Çatalağzı Gates / İzmir Nooril İman Fındık Deposu / Giresun 37

38 Montaj Detayları Verilen montaj detayları genel örnekler içermekte olup projenize göre değişiklikler gösterebilir. Projenize uygun montaj detayları için Teknik ofisimiz ile görüşünüz. The given assembly details include general examples and can vary according to your project. Please contact our Technical office for assembly details that fit your project. 38

39 39 Installation Details

40 Montaj Detayları 40

41 41 Installation Details

42 Montaj Detayları 42

43 43 Installation Details

44 Montaj Detayları 44

45 45 Installation Details

46 Montaj Detayları 46

47 47 Installation Details

48 Montaj Detayları / Installation Details 48

49 Aksesuarlar / Accessories Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 49

50 Aksesuarlar Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 50

51 Accessories Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 51

52 Aksesuarlar / Accessories Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side 52

53 Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları / Handling Instructions Panel balyaların forklift ile taşınması esnasında, panellerin zarar görmemeleri ve dengeli taşınmaları için forkliftin bıçaklarının arası en uygun şekilde ayarlanmalıdır. During loading and unloading operations by forklift, panels should not be damaged by fork impacts and also there should be enough span between fork supports in order to avoid unacceptable deflection of panels. Panellerin indirilmesinde bez sapanlar kullanılmalı, sapanlar çelik bir aparat vasıtası ile vinç kancasına asılmalıdır. The panels should be unloaded on site by a suitable crane, using strapping, not cables. A load distribution apparatus (as show) should be used for long panels and care should be taken for lifters not to crash the sides of panels. Touching edges need to be protected Paneller bükülmeyi önlemek için dik konumda taşınmalıdır. Sadece tek kat sac olan dişi birleşim kenarından tutulmamalıdır. The panels must be carried edge wise to avoid bending and the female part of the male-female joint should not be used as a hand-grip. 53

54 Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları / Handling Instructions Panellerin kesilmesi gerektiğinde kesme taşı kullanılmayıp, dekupaj veya özel kesme aletleri tercih edilmelidir. Panels should be cut to size by using a suitable compass saw or circular hand saw. The sawing blade should cut the metarial cold, so that the panel surface is not damaged. Panellerin üretim esnasında kaplanan koruyucu film tabakası en geç iki hafta sonunda sökülmelidir. Daha geç söküm esnasında boya tabakası zarar görebilir. The protective film put on the panels at the factory should be removed immediately after installation and certainly not later than two weeks. Warning: Long term storage of the panels with protective film may damage the coating. Montaj öncesi bekleyen balyaların altına, azami 150 cm aralıkla yastıklar konulmalıdır. Yastıklar üzerinde balyalar eğimli duracak şekilde istiflenmelidir. Panellerin istifte 4 haftadan fazla kalması sakıncalıdır. En fazla 2 balya konulabilir. Panellerin kapalı mekanda bekletilmesi tercih edilmelidir. Panels should be ept slopy if there is no closed storage so that the rainwater should not accumulate. Stacked storage for long periods (more than 4 weeks) must be avoided. A maximum of two packs are recommended in a pile. Paneller güneş ışınları, kar ve yağmurun direkt tesirlerinden korunmalıdır. Paneller şantiye sahasında düzgün, sert ve temiz bir zemin üzerinde üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir. Terlemeye karşı örtünün altı doğal havalandırmaya müsait olmalıdır. Su ve nemin panel aralarına girip korozyona sebep olmasına engel olunmalıdır. Uyarı: Gerek stok halinde, gerekse montaj aşaması ve sonrası paneller için yangın emniyeti sağlanması müşteri sorumluluğundadır. The panels surface should be kept clear of dust and direct sunlight. They should be stored on flat, clean, and hard surface and preferably in covered places, at job site. Condensation should be avoided with sufficient aeration, leaving the cover open a little at the top but ensuring that the wind cannot blow it off. Water must not be allowed to condense or enter between the panels, since it can cause corrosion. Warning: It is customer s responsibility to protect the panels against fire risks both during storage at site and installation stage. 54

55

56 ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to

Detaylı

CREATIVITY FOR CUSTOM DESIGN METAL FABRICATING & CLADDING

CREATIVITY FOR CUSTOM DESIGN METAL FABRICATING & CLADDING CREATIVITY FOR CUSTOM DESIGN METAL FABRICATING & CLADDING ABOUT US Established in 2004, Maff Group USHAKKIMIZDA services the architectural and construction industries with a range of tailor-made facade

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

/ Roof Mounting Systems / Carpark Mounting Systems / Mounting & Fastening / Fasteners / Certificates

/ Roof Mounting Systems / Carpark Mounting Systems / Mounting & Fastening / Fasteners / Certificates İÇİNDEKİLER / CONTENTS Zemin / Açık Alan Montaj Sistemleri Çatı Montaj Sistemleri Otopark Montaj Sistemleri Montaj & Bağlantı Bağlantı Elemanları Sertifikalar / Ground / Open Field Mounting Systems / Roof

Detaylı

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems Dünya'nın yeni profil sistemi World's new profile systems ÜRÜNLERİMİZ Products 2011 Press Line / 1800 US Ton 1. Pres Hattı Factory / ALCAS Üretim Tesisleri / Çorlu - TEKİRDAĞ Press Line / 2750 US Ton 2.

Detaylı

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE PREKAST DUVAR SİSTEMLERİ GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE R İlham veren yapılar için... Bina Yapı 12 yıldır estetikten ödün vermeden hızlı, pratik, fonksiyonel ve ekonomik yapıların anahtarını

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Nedir? CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP

Detaylı

YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU

YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU Neden EASYTUBE Boru ve Bağlantı Sistemleri Kullanılmalı? 4 MUDA ve İsrafın 7 Yolu 5 KAIZEN ve 8. MUDA 6 Sizin İşinize Gerçekten Yarayan Bir Araç 7 EASYTUBE

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index 2013 Kalebodur Kalesinterflex 1 İçindekiler / Index 03 04 06 08 10 13 29 41 73 85 Fiziksel Özellikler / Physical Features Boyutlar / Dimensions Yüzeyler / Surfaces Ürün Grupları / Product Groups Renkler

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 112 Kalebodur Klinker Klinker Klinker ürünleri, bina cephelerinde, havuz kenarlarında ve dış mekanlarda merdiven basamak ve aksesuarlarıyla birlikte bütünsel çözümler

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ CEPE FACADE SYSTEMS Cepe Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi No.4 Kat.3 Bağcılar / İstanbul / TR T. 0212 447 07 07 F. 0212 447 07 08 info@cepe.com.tr www.cepe.com.tr

Detaylı

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar A B Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar Architect: Pao Mimarlık Kalebodur Kalesinterflex 1 Türkiye'nin

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler Solutions For Healthcare Environments Sağlık Alanları İçin Çözümler 2 Contents İçindekiler 01 02 03 04 Ideal solution suggestions for special needs Innovative solutions for improving life Product details

Detaylı