''Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar.'' Konfiçyüs ''A journey of a thousand miles begins with a single step.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "''Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar.'' Konfiçyüs ''A journey of a thousand miles begins with a single step."

Transkript

1

2 ''Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar.'' Konfiçyüs ''A journey of a thousand miles begins with a single step.'' Conficius

3 INDEX SERTiFiKALAR CERTIFICATES

4 Günhan Group TARİHÇE Günhan Şirketler Grubunun hikayesi 1974'te Günhan Makine ve Sondaj Sanayi'nin kurulmasıyla başlar. Şirketin faaliyete geçtiği ilk yıldan itibaren kurucumuz Sayın Güngör YILDIZ şirketin yönetimine ve gelişimine katılmıştır. İleri görüşlü vizyonu ve yetenekli personel seçimi politikası sayesinde şirket Orta Doğu sondaj piyasasının lideri ve jeoteknik etütler alanında başlıca uzmanlardan biri olmuştur. Kuruluşundan veri Günhan Makine, sıkı çalışma, dürüstlük ve müşteri hizmeti geleneklerine odaklanmıştır. Günhan ın yıllar boyunca oluşan itibarının kaynağı tek ya da kompleks işleri başarıyla tamamlaması, yenilikçiliği, güvenilirliği ve profesyonelliğinden kaynaklanmaktadır ve Günhan böylece sürekli büyüyen grubumuza liderlik etmektedir. HISTORY Günhan Group s story starts with establishment of Günhan Machinery & Drilling Industry on During the very first year of the company s operation, our founder Mr. Güngör YILDIZ became involved in its management and development. Thanks hiss foreseeing vision as well as to competent personnel selection policy the company became the leader of the Middle East s drilling market and a major expert in the sphere of geotechnical studies. Since it s establishment Günhan Machinery has focused on the traditions of hard work, integrity and cilent service. Günhan s reputations forged over many years, is one for completing single works or complex, multi-innivation, dependability and professionalism and by so Günhan has leaded the ever-growing structure of our group. Bugün, inşaattan sanayiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Günhan Grubu, zamanın, yüzlerce adanmış çalışanın, modern yönetim anlayışının ve meşhur dürüstlüğünün kanıtladığı yılların tecrübesiyle pek çok alanın başlıca aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu bakımdan, 37 yıllık deneyimiyle Günhan Grup küresel ekonomiye katkılarını sürdürecektir. Today, from construction to industry with its five companies Günhan Group, has became a major actor on many fields with its years of experience, proven by time principles, hundreds of dedicated employess, modern managment percipience well known honesty. With this respect and by 37 years of experience Günhan Group will continue its contributions to the global economy in the future as.

5 01 Günhan Sondaj Bugün Günhan başarılı çalışmalarını aşağıdaki tesislerde sürdürmektedir: Ankara'da 3000 metrekarelik merkez Elazığ'da 6000 metrekarelik açık hava test alanı Elazığ'da 7000 metrekarelik kapalı alana sahip imalat tesisi Ankara'da metrekarelik kapalı alana sahip yerinde imalat tesisi Ankara'da 3000 metrekarelik misafirhane Ankara'da 1500 metrekarelik makine parkuru Toplam metrekarelik bir kuruluş. Today Gunhan persists its proven work at 3000 squaremeters Headquarters in Ankara 6000 squaremeters outdoor testing area in Elazig 7000 squaremeters indoor manufacturing facility in Elazig squaremeters on-constructs manufacturing facility in Ankara 3000 squaremeters residential guesthouses in Ankara 1500 squaremeters Machinepark in Ankara a total of 30,500 squaremeters establishments. Günhan Sondaj GÜNHAN SONDAJ SANAYİ Şirketimiz müşteri odaklı, sadece yılların tecrübesiyle kazanılabilecek en iyi sondaj yöntem ve tekniklerine sahip bir şirkettir. Her gün, en zorlu performans, profesyonellik, güvenlik ve çevre sorumluluğu şartlarını karşılayarak sektör lideri olmaya çalışmaktayız. Bu hedefe sadece modern ekipmanlarla ve her biri müşterinin hedef ve beklentilerinin de ötesine geçmeyi amaçlayan, sektördeki en iyi ekibi kendimize çekip elimizde tutmakla ulaşılabileceğini de biliyoruz. Bu hedef günlük performansımızın itici gücünü oluşturmaktadır. Arzumuz sadece en büyük değil aynı zamanda en iyi olmaktır. Günhan Sondaj GUNHAN DRILING INDUSTRY Our Company is a customer focused to top of class drilling methods and techniques that only years of experience can achieve. Every day we strive to be the industry leader by providing the highest rate of performance, professionalism, safety and environmental responsibility. We are conscious of this goal can only be achieved with modern equipment and by attracting and retaining the most competent team in the industry; each of whom are dedicated to core values of exceeding the client s goals and expectations. This goal drives our performance every day. It is not our ambition to be the biggest-but it is to be the best.

6 Ana Faaliyet Alanlarımız Our Core Business Services Bugün GÜNHAN SONDAJ SANAYİ aşağıdaki alanlarda başarılı çalışmalarını sürdürmektedir: Baraj perde ve kapaklarının enjeksiyonu Kontak ve konsolidasyon enjeksiyonları, Sullary Trench Uygulaması Su ve maden arama sondajları Mini kazıklar ve ankrajlı perdeler Jeolojik ve jeofiziksel etütler Mühendislik ve çözüm hizmetleri Today GUNHAN DRILING INDUSTRY persists its proven work at Injections of dam curtains and covers Contactc and consolidation injections, Sullary Trench App Water and mine search Mini-piles and anchoraged curtains Geological and geophysical studies Engineering and consulting services

7 Günhan Sondaj Günhan Drilling Industry Sayın Güngör YILDIZ ın vizyonuyla ilgili olarak GÜNHAN SONDAJ SANAYİ 1974'te şunları beyan etmiştir. Kurucumuz büyüyen sanayinin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini önceden görmüş ve Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı sondaj şirketini kurmuştur. Başlangıçtan itibaren şirketi geleceğe taşımak için yatırımlar yapılmıştır. O yıllardan başlayarak, şirket bilgi, uzmanlık, araştırma-geliştirme, eğitim ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Bu öncelikler şirketi başarıya taşımış ve Türkiye'nin ilk yerli sondaj müteahhidi olmasını sağlamıştır. With the respect Mr. Güngör YILDIZ s vision, GUNHAN DRILING INDUSTRY has stated Our founder has forseen the needs and defects of the growing industry and established the very first comprehensive, wide-range drilling company in Turkey. From the very beginning investments have been made to drive company to future. Starting from those years, company has focused on information, expertise, reserch & development, training and customers needs. These priorities have brought the success to company and lead it to be the first domestic drilling contractor of Turkey.

8 Günhan Sondaj Günhan Drilling Industry Ekip Our Team Toplam 4438 yıl tecrübesi ile 284 çalışan Employees 284 employees with total experience of 4438 years. Mühendisler Engineers Jeoloji Mühendisi Geological Engineers B.D. - M. D. 15 Maden Mühendisi Mining Engineers B.D - M.D 4 Bugün, özellikle Orta Doğu'da, baraj ve göletler için metrenin üzerinde enjeksiyon ve sondaj işi yapmış olan GÜNHAN SONDAJ SANAYİ başta gelen sondaj müteahhidi unvanını gururla taşımaktadır. Mekanik Mühendisi Mechanical Engineers B.D - M.D 3 GÜNHAN SONDAJ SANAYİ müşterilerine en iyi hizmeti sağlamaya çalışmaktadır. Bu bakımdan, makine parkımızı ve nitelikli iş gücümüzü sürekli olarak geliştirmekteyiz. Today GUNHAN DRILLING INDUSTRY proudly carring the flag to be named as the major drilling contractor honorary with complated injection and drilling works over 3,500,000 meters of the dams and ponds especially in the Middle East region. Kimya Mühendisi İnşaat Mühendisi Chemical Engineers Civil Engineers 1 3 GUNHAN DRILLING INDUSTRY Works to provide the best secvice to its customers. With this respect we are enhancing our machine pool and qualified employees steadly. Elektronik Haberleşme Mühendisi Electronical Networking Engineers 1

9 Eğitim Training Çevre Environment Bu zorlu işin sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine harfiyen uyulmasını gerektirdiği açıktır. GÜNHAN GRUBU'nun performansı Sağlık Güvenlik Çevre uygulamaları ve üretimin güvenilir bir optimizasyonudur. It is obvious that this challenging hard job definitely requires strict application of health and safety regulation. GUNHAN GROUP performance is a reliable optimization of Health & Safety & Environmental application and production. GÜNHAN GRUBU, kişisel yaralanma, ekonomik kayıp ve çevre zararları risklerini azaltmak ve önlemek için sağlık ve güvenlik yönetmelikleri ve uygulama kurallarına harfiyen uymaktadır. Bu derin ve çok yönlü konuda, her şeyin tüm çalışanlarımızın hem iş hem de özel hayatlarında benimsemeleri gereken makul ve uygun bir Sağlık ve Güvenlik anlayışından başladığına inanmaktayız. Bu amaçla, ulaşımda ve iş yerlerimizde aşağıdaki Sağlık ve Güvenlik programlarını uygulamaktayız. Kritik görev analiz ve gözlemi, iş yeri denetimi, kişisel koruyucu ekipman, kaza araştırma ve işe erken-güvenli dönüş. Bu programları uygularken, Acil Müdahale prosedürlerinden başlayarak, kritik prosedürler hakkında tüm çalışanlarımızı eğitiyoruz. GUNHAN GROUP is dedicated to observing the requirements of health and safety regulation and codes of practice, the prevent and to mitigating hazards and exposures that may result in personal injury, Economic losses and environmental damage. We believe everything in this endless and detailed subject initially starts from reasonably and-or properly settled Health & Safety mentality that has to be injected to all our employees opinions for working and for living. For this purpose we are following Health & Safety programs on communication, respectful work place. Critical task analysis and observation, workplace inception, personal protective equipment, accident investigation and on earyl-safe return to work. While following these programs and starting fron Quick Emergency Response procedures we are committed to give trainings of critical procedures to all our employees. Çalışanların sorumlulukları hakkında prosedür Alkol ve uyuşturucu kullanımının önlenmesi prosedürü Sondaj sahası, çevre ve yerel yaşam denetimi prosedürü. Saha hazırlama prosedürü Yükleme-boşaltma prosedürü Vinç kullanma prosedürü. Sondaj makinesi ve ekipman denetleme prosedürü. Boru anahtarı ve diğer aletlerin kullanımı hakkında prosedür. Elektrikli ekipmanlar ve sıcak işler hakkında prosedür. Düşme önleyiciler ve acil durdurma hakkında prosedür. Sondaj direğinde çalışma prosedürü Kilitleme ve etiketleme prosedürü. Tehlikeli işi reddetme hakkı prosedürü. Elmas delgi etrafında hareket etme prosedürü. RC delgi etrafında hareket etme prosedürü. Procedure on employees responsibilities Procedure on prevention of alcohol and stimulants abuse Procedure on drilling site, environment and local life inspection. Procedure on site prepration Procedure on loading-unloading Procedure on chance operation. Procedure on rig and equipment inspection. Procedure on the usage of pipe wrenches and other tools. Procedure on electrical equipment and hot work. Procedure on fall arresters and emergency stop. Procedure on working on drill mast Procedure on lock out-tag out. Procedure on right to refuse. Procedure on moving around a diamond drill. Procedure on moving around a RC drill. Procedure on rig and auxiliary set up. Procedure on anchoring the rig. Procedure on handing, adding and pulling core drill rods. Procedure on handing, adding and pulling RC drill rods. Procedure on recovering inner tube and removal of core from inner-split tube. Sondaj makinesi ve yardımcı ekipman prosedürü. Sondaj makinesi sabitleme prosedürü. Karot tijlerinin taşınması, takılması ve çekilmesi prosedürü. RC tijlerinin taşınması, takılması ve çekilmesi prosedürü. İç tüpün geri alınması ve karotun iç ayrık tüpten çıkarılması prosedürü. Delik genişletme ve döküm prosedürü. Analiz tijleri ve döküm prosedürü. Çıkış sürücü alt sistemleri prosedürü. Sınırlı mekana giriş prosedürü. Kuyu içi ölçümleme prosedürü. Tehlike malzeme dökülmesinin önlenmesi prosedürü. Sert hava koşullarında (yıldırım, fırtına, soğuk hava, vs.) çalışma prosedürü. Saha ekipmanları bakım prosedürü. Atık yönetimi prosedürü. Procedure on reaming and casting. Procedure on breaking down drill rods and casting. Procedure on breaking out drive subs. Procedure on confined space entry. Procedure on down hole logging. Procedure on hazardous material spill prevention. Procedure on working under hard weather (lighting, tornados, cold weather, etc.) conditions. Procedure on maintenance of field equipment. Procedure on waste management. Çevre koruma, çevre yönetmeliklerine harfiyen uyulmasını ve özellikle de günümüzün küresel şartları altında doğal yaşama, çalışma alanı faunasına, arkeolojik ve kültürel alanlara büyük saygı gösterilmesini gerektirmektedir. GÜNHAN GRUBU, ekipman, tesis ve sondaj alanlarını çevresel açısından sağlıklı tutarak ve tüm çalışanları tarafından kabul edilebilir en yüksek endüstriyel standartların uygulanmasını sağlayarak çevrenin korunmasına kendisini adamış durumdadır. Çevresel taahhüdümüzü yerine getirmek için doğru çevre zihniyetini oluşturmaya yönelik aşamalı eğitim yapıyoruz, büyük ölçüde grubumuz tarafından geliştirilmiş, ileri teknoloji ürünü çevresel yöntemler ve ekipmanlar kullanmaktayız. Environmental protection requires strict complying to enviromental regulations, strict respect to natural life, Working area fauna, archeological and cultural sites especially under today s global conditions. GUNHAN GROUP is committed to project the environment by maintaining its equipment, premises and drill sites in environmentally sound condition, by ensuring that acceptable highest industrial standarts are applied by all employees. For fulfilling our environmental commitment we carry out progressive training in order to set proper environmental mentality, use technologically advanced environmetal methods and equipment mainly developed by our group.

10 Makina Parkı Machine Pool Makinalar Primary Machines Tam Hidrolik Delici Adetler Unit Quantities Full Equipped Rotaty Boring-Grouting Machines (Diesel-Electric operating) (Pcs./Sets.) 118 Makinalar Adetler Primary Machines Unit Quantities Çimento Silosu (Pcs./Sets.) Cement Planters (With Autometed Weighbridges) 23 Tam Hidrolik Paletli Delici Full Hydraulic Operating, Tracked, Rotary Boring Mach. (Diesel-Elect. perating) 47 Traktör Tractors 5 Paletli Delici Crawler Drilling Machines 19 Hava Komprasörü Air Compressors 13 Kamyona Montaj Delici Tracked Drilling 32 Rotary Hammer Kırıcı Rammer Hammers 5 Pompa Grouting Pumps 82 Su Pompası Water Pumps & Deep Well Pumps 35/7 Mixer Mixers & Blending Machine Sets 116 Kesme Makinası Notchers 11

11 Tamamlanan İşler Completed Works KARLIOVA - KALEPOND Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works KARLIOVA - KALEPOND Zemin Araştırma Çalışmaları I. Etap Ground Investigation Works I. Stage KÜRE - ÇATAK DAM Perde Enjeksiyon İşleri HASANCIK POND Perde Enjeksiyon İşleri KIZIILINIS POND Perde Enjeksiyon İşleri KARAHÖYÜK POND Perde Enjeksiyon İşleri incesu POND Perde Enjeksiyon İşleri KiLiS BALIKLI POND Perde Enjeksiyon İşleri KARTALKAYA DAM Perde Enjeksiyon İşleri ÇAMGAZi DAM Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works KARAAGA POND Perde Enjeksiyon İşleri HAVZA DEREKÖY DAM Perde Enjeksiyon İşleri MURSAL DAM Contact, consolidation of derivation tunnel imranli - DELiCE POND Perde Enjeksiyon İşleri KIRKLARELi DAM Perde Enjeksiyon İşleri GÖNEN DAM Contact, consolidation of derivation tunnel KRALKIZI DAM Contact, consolidation of derivation tunnel HACIHIDIR DAM Contact, consolidation of derivation tunnel MURTAZA DAM Contact, consolidation of derivation tunnel BATMAN DAM Contact, consolidation of derivation tunnel HAVZA DEREKÖY DAM GAZiBEY DAM Contact, consolidation of derivation tunnel Contact, consolidation of derivation tunnel DERiNÖZ DAM Contact, consolidation of derivation tunnel AL-SABAH LIBYA

12 Tamamlanan İşler Completed Works ESKiSEHiR YAKAKAYI Su Sondajı Toplam 850m Water well drilling - Total 850 mt. iskenderun MNC. Su Sondajı Toplam 1465m Çap 12 1/4'' Water well drilling Total 1465 mt. Diameter 12 1/4 izmir HARMANDALI Su Sondajı Toplam 472m Çap 12 1/4'' Water well drilling mt.- Diameter 12 1/4 AMASYA - SiNOP IRG. Perde Enjeksiyon İşleri KIZILCAKISLA POND Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works V. PART IRRIGATION Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works imranli DAM GÜZELYURT POUND Perde Enjeksiyon İşleri KARAÇAL DAM ARAÇ - TUZLUCA POND Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works TRIPOLi - LiBYA metre Mini Kazık METER Mini piles SAKLiKENT VILLAGE metre Mini Kazık METER Mini piles KATACIK DAM Perde Enjeksiyon İşleri metre 60,000 mt. KUMKÖY REG. Enjeksiyon İşleri Collapse grouting GÖLBASI REGULATOR Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works TERCAN IRG Enjeksiyon İşleri Contact grouting KAÇARLAR POND Perde Enjeksiyon İşleri AYVALI DAM ULAS KARACALAR DAM MUGLA - AKKÖPRÜ DAM BORÇKA HEPP DAM BORÇKA HEPP DAM YENICE - ÇINAR POND Su Sondajı Toplam 200m Perde Enjeksiyon İşleri Water well grilling 200 meter. TORUL BARAJI

13 Tamamlanan İşler Completed Works EMET ATIK KÜL DAM Perde Enjeksiyon İşleri. ERMENEK DAM Enerji Tüneli Power tunnel 260m - 144m. core drill DÖRT EYLÜL DAM SARAYDÜZÜ DAM AKTÜRK DAM Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works SiNCAN-ESENKENT (Y.H.T) HIGH SPEED TRAiN PROJECT Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works BAYBURT DAM Perde Enjeksiyon İşleri MANYAS DAM BOGAZKÖY DAM Perde Enjeksiyon İşleri. DODURGA DAM NiLÜFER DAM BABASULTAN BAYRAMiÇ ÖRENLi POND Perde Enjeksiyon İşleri ZAMANTi REG. & TUNNEL Perde Enjeksiyon İşleri AYDENiZ POND-1 Perde Enjeksiyon İşleri AYDENiZ POND-2 Perde Enjeksiyon İşleri HASAN ÇELEBi IRON MINE Karotlu Sondaj Core drilling. BAYINDIR POND Perde Enjeksiyon İşleri SiNOP ERFELEK DAM Zemin Etüdü Piezometer boring SABANÖZÜ COAL MiNES Karotlu Sondaj 963 metre Core drilling one boring well 963 meters. MECiTÖZÜ COAL MiNES Karotlu Sondaj 3300 metre Core drilling 3300 meter. LATAKYA DAM FIELDS GEOLOGICAL STUDIES SYRIA AL-ABIYAT DAM Zemin Etüdü 20 field geological ground studys. AYDENIZ-GÖLBASI

14 Tamamlanan İşler Completed Works ILICA POND Perde Enjeksiyon İşleri. KOYUNBABA DAM Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works OYMAPINAR HEPP Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works HACININOGLU HEPP Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works ASKALE CEMENT FAC. Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works ÖMERLI DAM ÖDEK POND Perde Enjeksiyon İşleri DUTÖZi POND Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works ikizdere DAM Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works MUT-DAGPAZARI HEPP Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works DÜZCE-HASANLAR DAM VEZiRKÖPRÜ DAM BOZTEPE DAM GÖKPINAR DAM YENiDERE DAM SEVE DAM Perde Enjeksiyon İşleri KÖPRÜKÖY POND Perde Enjeksiyon İşleri KAYATEPE DAM Perde Enjeksiyon ve Zemin Araştırma İşleri. Ground Investigation Works DERiNLER HEPP DAM Su Sondajı Toplam 250m Water well drilling 250 meter BORÇKA HEPP DAM Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works MURATLI HEPP DAM Su Sondajı Water well drilling YENiCE REGÜLATÖRÜ Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works GERMECE REGÜLATÖRÜ Zemin Araştırma Çalışmaları Ground Investigation Works AL-ABIYAT-SYRIA

15 Tamamlanan İşler Completed Works HAKKARi DiLiMLi DAM KAPIKAYA DAM OZANKÖY POND KÖSE DAM KIRKA POND Perde Enjeksiyon İşleri KARACAHALiL POND Perde Enjeksiyon İşleri TORUL HEPP ERMENEK DAM güç merkezinden zemin suyunu yukarı çıkarmak için dikey drenaj boruları kurulumu ve sondaj Drilling & installation of horizonal drainage pipes vertical wells for ground water lovering of power house. DAMASCUS AL MARKAZIA m Mikro kazık 20,000 m. Micro piles IRAN-SANGAN IRON MINE FIELDS Su Sondaj m Core drilling 30,000 meters ZORKUN POND Perde Enjeksiyon İşleri DAGDiBi POND Perde Enjeksiyon İşleri MERK POND Perde Enjeksiyon İşleri KURUÇAY DAM Perde Enjeksiyon İşleri AKDEGiRMEN DAM Perde Enjeksiyon İşleri KARANLIK DERE DAM Perde Enjeksiyon İşleri GÜNEYKÖY KÜL DAM Perde Enjeksiyon İşleri BAYRAMDERE DAM Perde Enjeksiyon İşleri HAMDiBEY ASAR POND FEKE-2 DAM HEPP GÜLBAHAR DAM UZUNÇAYIR DAM SYRIA ZAYZOUN DAM TORUL BARAJI

16 Tamamlanan İşler Completed Works LIBYA-ABU SHAYBAH DAM LIBYA-WADIRUMMAN DAM SEFAKÖY DAM HEPP HiMMETLi DAM HEPP ÇERMiKLER HEPP KARACAHALiL POND NAHÇEVAN / ARPAÇAY HES ÇOKAL DAM BAGISTAS HES KASIMLAR HES IRMAK HES KALECiK DAM KOYUNBABA DAM NiKSAR HES AKTAS DAM FEKE-2 ENJEKSIYON

17 Tamamlanan İşler Completed Works AL- SHAYBAH AKDEGiRMEN PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE %59,58 %68,11 %9,73 Sondaj Süresi Drilling Time %6,79 Sondaj Süresi Drilling Time %21,68 Bekleme Bakım ve Analiz Stand By Maintenance & Break Down %21,68 Bekleme Bakım ve Analiz Stand By Maintenance & Break Down %9,1 Delikler arası hareket Hole to Hole Moves %2,69 Delikler arası hareket Hole to Hole Moves

18 Tamamlanan İşler Completed Works BOGAZKÖY DAM BAYRAMDERE PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE %69,39 %76,00 Sondaj Süresi Drilling Time %6,79 Sondaj Süresi Drilling Time %9,94 %20,60 Bekleme Bakım ve Analiz Delikler arası hareket Stand By Maintenance & Break Down Hole to Hole Moves %2,69 %21,68 Bekleme Bakım ve Analiz Delikler arası hareket Stand By Maintenance & Break Down Hole to Hole Moves

19 Tamamlanan İşler Completed Works DAGDiBi FAST TRAiN PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE %77,19 %86,82 Sondaj Süresi Drilling Time %2,82 Sondaj Süresi Drilling Time Bekleme Stand By Bekleme Stand By %1,32 Bakım ve Analiz Maintenance & Break Down %0,81 Bakım ve Analiz Maintenance & Break Down %5,15 Delikler arası hareket Hole to Hole Moves Delikler arası hareket Hole to Hole Moves %15,13 Test Test Test Test

20 Tamamlanan İşler Completed Works DODURGA OSMANCIK PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE %86,82 %83,57 %91,52 %87,17 %2,85 %2,14 %1,56 %1,01 %0,96 %1,44 %2,82 Sondaj Süresi Drilling Time %1,01 %11,56 %4,92 %0,46 %8,77 %1,06 %0,81 %2,62 %6,92 Bekleme Bakım ve Analiz Delikler arası hareket Stand By Maintenance & Break Down Hole to Hole Moves Sondaj Süresi Bekleme Bakım ve Analiz Delikler arası hareket Drilling Time Stand By Maintenance & Break Down Hole to Hole Moves

21 Tamamlanan İşler Completed Works FEKE-2 GÜNEYKÖY-SOMA PERFORMANS 92,40 % PERFORMANCE PERFORMANS 62,03 % PERFORMANCE 25,41% 3,20% 2,04% %2,36 Sondaj Süresi Bekleme Bakım ve Analiz Delikler arası hareket Drilling Time Stand By Maintenance & Break Down Hole to Hole Moves 6,44 % 5,80% 0,32% Sondaj Süresi Bekleme Bakım ve Analiz Delikler arası hareket Drilling Time Stand By Maintenance & Break Down Hole to Hole Moves

22 Tamamlanan İşler Completed Works KAPIKAYA DAM GÜNEYKÖY /SOMA PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE 77,14 % 81,76% 81,76% 10,74% 4,34% 13,78% 4,34% 6,56% 12,33% 2,91% 2,28% 4,13% %2,07 4,34% 7,33% Sondaj Süresi Bekleme Drilling Time Stand By 7,49% Drilling Time Stand By 7,85% Sondaj Süresi Bekleme 81,76% 1,75% Bakım ve Analiz Maintenance & Break Down Maintenance & Break Down Test Bakım ve Analiz Test Delikler arası hareket Hole to Hole Moves Hole to Hole Moves Run Casing Delikler arası hareket

23 Tamamlanan İşler Completed Works SARAYDÜZÜ DAM NiLÜFER-BURSA PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE 63,29 % 92,40 % 23,73% 4,43 % Sondaj Süresi Bekleme Bakım ve Analiz Drilling Time Stand By Maintenance & Break Down 3,20% 2,36% 2,04% Sondaj Süresi Bekleme Bakım ve Analiz Drilling Time Stand By Maintenance & Break Down 8,54 % Delikler arası hareket Hole to Hole Moves Delikler arası hareket Hole to Hole Moves

24 Tamamlanan İşler Completed Works ÖRENLi SARAYDÜZÜ PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE 80,28% 91,65% 92,15% 87,23% 1,95% 3,85% 2,70% 1,00% 0,50% 1,00% 0,60% %0,30 14,72% 4,30% 6,32% Sondaj Süresi Drilling Time Sondaj Süresi Drilling Time Bekleme Stand By 2,79% Bekleme Stand By Bakım ve Analiz Maintenance & Break Down %0,22% Bakım ve Analiz Maintenance & Break Down Delikler arası hareket Hole to Hole Moves 4,34% Delikler arası hareket Hole to Hole Moves

25 Tamamlanan İşler Completed Works SAHiNKAYA ZEY-ZOUN PERFORMANS PERFORMANCE PERFORMANS PERFORMANCE 85,74% 77,19% %5,95% 5,93% Sondaj Süresi Drilling Time 5,15% Sondaj Süresi Drilling Time %2,38% Bekleme Bakım ve Analiz Stand By Maintenance & Break Down %1,32% 1,21% Bekleme Bakım ve Analiz Stand By Maintenance & Break Down Delikler arası hareket Hole to Hole Moves 15,13% Delikler arası hareket Hole to Hole Moves

26 Tamamlanan İşler Completed Works SANGAN SANGAN

27 Tamamlanan İşler Completed Works TORUL TORUL

28 Tamamlanan İşler Completed Works ZORKUN ZORKUN

29 Tamamlanan İşler Completed Works DİĞER BÖLGELER OTHER SITES

30 Tamamlanan İşler Completed Works DİĞER BÖLGELER OTHER SITES

31 Tamamlanan İşler Completed Works DİĞER BÖLGELER OTHER SITES

32 Tamamlanan İşler Completed Works

33 Gunhan Ark 02 ŞİRKET VİZYONU GÜNHAN ARK döküm ve sondaj sektöründe bir imalatçı ve küresel tedarikçi olup, karasal uygulamalara odaklanmış durumdadır. Seyyar, top-head hidrolik döner sondaj makineleri, karotlu sondaj makineleri konusunda uzmanlaşmış olan şirketimiz, tüm dünya genelinde, madencilik, enerji, inşaat ve su sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere çok çeşitli ürünler sağlamaktadır. Gelirimizin yüzde 75'ten fazlası ihracat satışlarından gelmektedir. GÜNHAN ARK yurtiçi ve yurtdışı tüm işlerine uzun süreli müşteri ilişkilerine odaklanarak yaklaşmaktadır ki bu da son kullanıcıyla doğrudan ilişki kurmak anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım her bir işlemi kolaylaştırmakta ve aynı zamanda çoğunluklu yüksek rakamlı değerlere sahip ürünlerden kullanıcıların memnun kalmasını sağlamaktadır. Şirketimiz en çok doğru kültürel duyarlılık ve dostluğa sahip önemli ortaklarımızın olduğu piyasalarda başarılı olmaktadır. Yaptığımız her şey sondaj müteahhidinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Müteahhidin ihtiyaçlarına göre hareket eden GÜNHAN ARK personeli ürünlerimizi kalite, yenilik ve esneklik geleneklerimiz doğrultusunda tasarlayıp üretmektedir. Bilgisayar destekli tasarım grubumuz ve tam entegre imalat prosesimizle, sektörün sürekli artan ihtiyaçlarını karşılamak için, müteahhitlerin fikirlerini sondaj çözümlerine dönüştürüyoruz. COMPANY VISION GÜNHAN ARK is a manufacturer and global supplier to the casting and drilling industry, focusing on land based applications. Specializing in mobile, top-head hydralic rotary drilling rings, core drilling rings we supply wide range of products to companies in the mining, energy, construction and water sectors worldwide. Over 75 percent of our revenues come from export sales. GUNHAN ARK appeoaches all its domestic and international transactions with an emphasis on long term customer relationships, which means establishing a direct relationships, with the end-user. This approach facilitates each transaction, but also establishes a fundamental user-satisfaction with products that are freqquently valued in big amounts. Our company has been most successful in markets where we have key parners on the appropriate cultural sensitivity and friendship. Everything we do is dedicated to meeting the needs of the drilling contractor. Driven by contractor requirements, GÜNHAN ARK personnel design and manufacture products around the traditions of superior quality, innovation and flexibility. Utilizing the capabilities with computer aided design groups and fully intergrated manufacturing process capability; contractor ideas are transformed into drilling solutions to meet the ever increasing demans of the industry.

34 Günhan ARK Year Günhan ARK Year GEÇMİŞ THE PAST... GÜNÜMÜZ PRESENT...

35 Günhan Ark Günhan Ark Şirketimizin ilk avantajı müşteri ihtiyaçlarını ve sektörün taleplerini GÜNHAN ARK sondaj hizmetleri şirketi aracılığıyla mükemmel bir şekilde anlamaktır. GÜNHAN ın kusursuz geri bildirimleriyle, imalat süreçlerimizi saha gereksinimlerine göre özelleştirmekteyiz. GÜNHAN ARK ın rekabetçi avantajının bir başka önemli yanıysa en ileri teknoloji ve sondaj sanayi standartlarını yakalayabilmemizdir. Geleneksel olarak değişikliklere ayak uydurmakta yavaş olan bir piyasada, dünya sınıfında performans ve güvenilirlik sağlayabilmek için ürünlerimizin fonksiyon ve kalitesini aşama aşama arttırdık. The first advantage of our company is perfectly understanding the customer needs and demands of industry with the reference of GÜNHAN ARK drilling service company of our group. With GUNHAN s flawless feedbacks we are specializing our manufacturing processes by the field requirements. Another important part of GÜNHAN ARK s competitive advantage is our ability to be at the forefront of technology and drilling industry standards. In a market that has been traditionally slow to adapt to change, we have progressively improved the function and quality of our products to provide world class performance and reliability. VİZYON Müşterilere anında, özel ve profesyonel hizmet sunmaktayız Yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktayız Yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmaktayız Ürünlerimizin arkasındayız Hizmet verdiğimiz piyasalarda en iyisi olmaya çalışıyoruz Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ortaklarımıza adil muamele ediyoruz Güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekliyoruz Bireysel olarak işimizi ahlak kurallarına uygun bir şekilde ve dürüstçe yapıyoruz The Vision Provide customers prompt, personal and professional service Provide high quality and reliable products Develop innovative products and services Stand behind our products Strive to be best in the markets we serve Treat our employees, customers and partners fairly Provide a safe working environment Promote personal growth and development for our employees As individuals, conduct our business ethically and honestly

36 Referanslar References

37 VERİLDİĞİ KURULUŞ COMPANY MODEL ADET PEACES VERİLDİĞİ KURULUŞ COMPANY MODEL ADET PEACES 1 TKİ - AEL - ELBİSTAN GCD GMS 80 D 1 2 TKİ - DLİ - ERZURUM GCD GCD TKİ - ELİ - SOMA GCD TKİ - GELİ - YATAĞAN GCD GPT TKİ - OAL - ÇAYIRHAN GCD GPT KÖY HİZMETLERİ GEN. MÜD, - ANKARA GCD GPT GWR K.K.T.C. TARIM VE DOĞAL - LEFKOŞE GCD KAY.BAK. GPT D.S.İ. GENEL MÜD. - ANKARA GPT AKPINAR MADENCİLİK - ERMENEK GCD BAŞER MADENCİLİK - ANTALYA GCD JEMAS MÜH.LTD.ŞTİ. - ANKARA GCD GPT 80 3 GCD YET İNŞAAT - ANKARA GCD 300 E 4 GPT 80 6 GCD GPT JEOTEKNİK SONDAJ - ANTALYA GCD GPT TEKAR LTD.ŞTİ. - ANKARA GCD GPT 80 2 GCD TOKER LTD.ŞTİ. - ANKARA GCD GPT SONAR SONDAJ - ANKARA GCD GPT ESER TEKNİK SONDAJ A.Ş. - ANKARA GCD GPT TEKSON SONDAJ A.Ş. - ANKARA GCD GPT KUTLUTAŞ SONDAJ A.Ş. - İSTANBUL GCD GPT AHMET OĞUZ -ELAZIĞ GCD GPT GÜNHAN SONDAJ - ELAZIĞ GCD 300 E 42 GCD GCD GCD GWR GWR GPT GPT GPH GWR DENİZLİ MADENCİLİK - DENİZLİ GCD 300 E 1 GPT GAGAT MADENCİLİK - ANKARA GCD GPT DATA SONDAJ A.Ş. - İSTANBUL GCD GCD 300 1

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES BAŞKANIN MESAJI CHAIRMAN S MESSAGE 99 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere kurmuş olduğumuz İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47 İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. Fabrika / Factory Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No: 43 OSB Sincan Ankara / Turkey Tel: +90 (312) 267 09 94 (pbx) Fax: +90 (312)

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HYDRAULIC CYLINDER VALVE CRANKSHAFTS STEERING & SUSPENSION

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

1973 ten Günümüze Since 1973

1973 ten Günümüze Since 1973 1973 ten Günümüze Since 1973 CNC PLAZMA KESME MAKİNELERİ CNCPLASMA CUTTING MACHINES Mikrojoint özelliği. (Parçaları yere düşürmeden punta bırakma özelliği) Optohole teknolojisiyle iyileştirilmiş delik

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ.

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ. METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ Cutting Systems www.alfatekmakina.com.tr Listens Dinler Requirement - İhtiyaç

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI MİM MÜhendislik son teknolojiye sahip CNC tezgahları ile tünel kemer kalıp ve çelik yapı elemanları üretim kapasitesini aylık 2.000 tona çıkarmıştır. Maliyetlerimizde

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş. Agromey, balık yetiştiriciliği, balık işleme, paketleme ve balık yemi üretiminde tam donanımlı tesisleri ile akuakültür sektöründe Türkiye nin en güçlü temsilcilerindendir.

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

İlkbahar 2014 / Sayı: 9 Spring 2014 / Vol: 9

İlkbahar 2014 / Sayı: 9 Spring 2014 / Vol: 9 İlkbahar 2014 / Sayı: 9 Spring 2014 / Vol: 9 Director s Message Yöneticinin Mesajı Dear Esteemed Partners of SEGER, I salute you with our company s new bulletin. I d like to make a brief evaluation of

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı