ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YÜKSEK LSANS TEZ Rıdvan TA MEVLÜTLER MEVK (ACIPAYAM DENZL) MONTAN KROM LETMES ÜRETM YÖNTEMNN NCELENMES MADEN MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2005

2 ÖZ YÜKSEK LSANS TEZ MEVLÜTLER MEVK (ACIPAYAM DENZL) MONTAN KROM LETMES ÜRETM YÖNTEMNN NCELENMES Rıdvan TA ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ MADEN MÜHENDSL ANABLM DALI Danıman: Doç.Dr.Adem ERSOY Yıl : 2005 Sayfa: 51 Jüri: Prof.Dr.Mesut ANIL Doç.Dr.Adem ERSOY Doç. Dr. Alaettin KILIÇ Doç. Dr. Ergül YAAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ Bu çalımada, Mevlütler Mevkii Acıpayam Denizli Montan Krom letmesinin üretim yöntemi incelenmitir. Halen iletilmekte olan krom ocaının bugünkü üretim yöntemi irdelenmi olup, üretimi artıracak madencilik parametreleri belirlenmitir. Ocakta yapılan üretim çalımalarında elde edilen veriler ve incelemeler deerlendirilerek yataın jeolojisi, cevher rezervi, tenörü ve cevherleme açıklanmıtır. Mevlütler Ocaklarının rezerv potansiyelinin yüksek olmasına karın, son yıllarda arama ihmal edilmitir. Bu nedenle, belirlenen görünür rezervin kısıtlı olması üretim artıını olumsuz yönde etkileyecektir. Madencilik çalımalarının optimizasyonu ve üretim artıı için madende 600 m uzunluunda taban ayak yolu, 200 m uzunluunda kuyu ve 500 m uzunluunda arama galerisi açılmalıdır. Ocaktaki bugün uygulanan madencilik tüm yönleriyle irdelenmi ve her safha için mekanizasyon olanakları belirlenmitir. Buna göre, ocakta uygulanan bacalardaki üretim yönteminde herhangi bir deiiklie gerek görülmemi, sadece nakliye sistemi, kapasitesinin arttırılması için kuyu inilmesi ve personel sayısının artırılması ile ocaktaki 1500 ton olan aylık üretimin 2500 tona çıkarılabilecei açıklanmıtır. Anahtar Kelimeler: Krom, Üretim yöntemi, Acıpayam Denizli, Krom iletmesi, Yeraltı krom üretimi I

3 ABSTRACT MSc. THESIS INVESTIGATION OF PRODUCTION METHOD IN MONTAN CHROMITE MINE AROUND MEVLÜTLER (ACIPAYAM DENZL) Rıdvan TA DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor: Assoc. Prof. Dr.Adem ERSOY Year: 2005 Page: 51 Jury: Prof. Dr. Mesut ANIL Assoc. Prof. Dr. Adem ERSOY Assoc. Prof. Dr. Alaettin KILIÇ Assoc. Prof. Dr. Ergül YAAR Assist Prof. Dr. Mustafa AKYILDIZ In this study, the production method in Montan chromite mine around Mevlütler Acıpayam Denizli has been investigated. The mine has been working, its present production method was studied and, mining parameters were determined for increasing the production. Data monitared during the production from Montan mine have been evaluated. Geology of the mine, ore reserve and grade have been explained. Although the mine has high reserve potential, ore exploration for ore reserve determination has not been made. Thus, determined definite reserve estimation has been limited, this influences negatively increase of production. For optimisation of mining works and enhancing the production, the base longwall for 600 m long, the mining well at 200 m high and searching gallery for 500 m long must be made. The mining methods of Montan Mine has been completely investigated and mine mechanisation possibilities have been studied at all production levels. Any change applied production method in mine has not been recommended However, by increasing transporting system, construction of the mining well, with increasing mine workers, the ore production from 1500 ton /month to 2500 ton / month could easily be increased. Keywords: Chromite, Production method, Acıpayam Denizli, chromite management, Underground chromite production. II

4 TEEKKÜR Bu tezin hazırlanmasında bir çok konuda destek ve yardımlarını gördüüm, Bölüm Bakanımız Prof. Dr. Mesut ANIL a, çok deerli Danıman Hocam Doç. Dr. Adem ERSOY a ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Afitap TA a teekkürlerimi sunarım. III

5 ÇNDEKLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT...II TEEKKÜR... III ÇNDEKLER...IV ÇZELGELER DZN... VI EKLLER DZN...VII FOTORAFLAR DZN... VIII EKLER... IX 1.GR ÖNCEK ÇALIMALAR ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Üretim Yöntemi Seçimini Etkileyen Faktörler Cevher ve Yantaın Fiziksel özellikleri Eim Açısı Cevher Kütlesinin Kalınlıı Yataklanma Durumu Cevher Kütlesi çerisindeki Zengin Kısımların Daılım ekli Cevher Kütlesinin ekli ve Yantala Baıntısı Cevherin Mineralojik ve Kimyasal Bileimi Kazının Yapıldıı Derinlik Tavan Arızaları ve Kazı Sonucu Yeryüzündeki Çökmeler Tavanın Etkisi Cevherin Deeri Özel Yataklanma Durumu MATERYAL VE METOD Çalıma Alanı ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Stratigrafi Üst Kretase - Paleosen Flii Mesozoyik Kireçtaları...15 IV

6 Ofiyolitik Seri Tektonitler Damar kayaçları Pliyosen Çakıltaı, Kumtaı, Marn ve Kireçtaı Pleyistosen Çakıltaı ARATIRMA BULGULARI Kromit Yataklarının Temel Özellikleri ve Faylar Yönü ve Eimi Cevher Damarıyla Yaklaık Aynı Olan Az Atımlı Faylar Yönü Cevherlemeye Uygun, Eimi Ters Yönde Olan Faylar Yönü Cevherlemeye Dik Olan Faylar Mikroskopik ncelemeler Cevher mineralleri Cevher Yan Kayaçları Mevlütler Ocaklarında Üretimi Artırma Olanakları Bugünkü Uygulama Üretimi Arttırma Olanakları Rezerv Durumu Teknik Olanaklar Bacalardaki Üretim Arama ve Üretim Nakliye nsan Gücü Zenginletirme Gerekli Yatırımlar Makina ve teçhizat Arama ve Üretim SONUÇLAR ve ÖNERLER...42 KAYNAKLAR ÖZGEÇM...46 EKLER V

7 ÇZELGELER DZN SAYFA Çizelge 6.1. Kromit yan kayaçlarının mineral içerikleri ve oranları...23 Çizelge 6.2. letmede Çalıanların sayısal daılımı...29 Çizelge 6.3. Mevlütler Ocaı'nın üretimini iki misline çıkarmak için gerekli makina ve teçhizat yatırımları...41 VI

8 EKLLER DZN SAYFA ekil 4.1. Çalıma alanının yer bulduru haritası...12 ekil 5.1. Çalıma alanının Jeoloji Haritası ekil 6.1. Mevlütler ocaı kuyu derinletirme projesi...32 ekil 6.2. Mevlütler ocaı kuyu enine kesiti...33 VII

9 FOTORAFLAR DZN SAYFA Fotoraf 6.1. Kromitlerin kataklastik dokudaki mikroskopik görünümü...21 Fotoraf 6.2. Kromitlerin kataklastik dokudaki mikroskopik görünümü...22 Fotoraf 6.3. Kromit yan kayaç minerallerininlerin ince kesitteki görünümü...24 Fotoraf 6.4. Kromit yan kayaç minerallerinin ince kesitteki görünümü...25 VIII

10 EKLER Ek:1. Mevlütler kromit ocaının cevher ve fay kesitleri Ek 2. Mevlütler kromit ocaının kat planı ve imalat haritası Ek 3. Mevlütler kromit ocaının imalat ve sondaj haritası IX

11 1. GR Rıdvan TA 1. GR Bir ülkenin gelimesi yer altı doal kaynaklarının bilimsel yöntemlerle gelitirilmesine ve deerlendirilmesine balıdır. Yer altı zenginliklerinin verimli bir ekilde üretilmesi ile dıa olan baımlılık azalacaktır. Özellikle, Türkiye gibi gelime süreci içerisinde bulunan bir ülke için bu durum daha büyük bir önem kazanmaktadır. Yeraltı madenciliinin önemli konularından birisi de, maden yataında en uygun üretim yöntemin seçilmesidir. Bir maden yataının farklı ekil ve oluum göstermesi, yer altı üretim yönteminin seçiminde önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Maden yataında büyük hazırlıklar ile cevher içi hazırlıklar tamamladıktan sonra üretim çalımalarına balanır. Üretim çalımaları, maden yataından faydalı mineralin kazanılması için gerekli olan tüm ileri kapsar. Maden iletmeciliinde en önemli ilke maden yataının olanakların elverdii ekilde, tamamen üretilmesidir. Üretim yönteminin belirlenmesi; maden yataının zemin özellikleri, yatak ekli, cevherin rezerv durumunun, tenörünün belirlenmesi gibi bir çok deikenin bilinmesi gerekmektedir. Ancak, yataın cevherleme bakımından fakir olan kısımlarında veya fakir bir maden yataının zararına olsa bile tümünün üretilmesi deildir. Buna karın yataın ileride alabilecei durumu göz önüne almadan, sadece en deerli kısımlarından üretim yapılması da söz konusu olabilir. Bu durumda maden iletmelerinin, tekniin elverdii sınırlar içinde o günkü durum göz önüne alınarak en uygun maden iletme yönteminin seçilmesidir. Bu çalıma Nisan Mayıs 2004 tarihleri arasında yapılmı olup, ocakta aylık olarak ton civarında olan üretim kapasitesinin arttırılması amacına yönelik olarak yürütülmütür. Bunun için, öncelikle iletmeye ait Mevlütler ocaındaki mevcut durum ve muhtemel üretim gücünün belirlenmesine çalıılmıtır. Çalıma alanında bulunan krom yataında yer altı madencilii olarak, dar kazı arınlı üretim yöntemlerinden tavan ayak yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem, tavan ayaı cevherin ve yan kayacın dayanıklı olduu yani kendi kendini askıda tutabildii filon veya damarlarda uygulanan bir yöntemdir. Hazırlık için önce filonun dorultusu boyunca cevher içinde belli kat aralıında yatay galeriler sürülür. Sonra her m'de bir ba yukarılar yardımıyla galeriler birbirlerine balanır. Üretim, tavandaki 2-4 m yükseklikteki dilimlerde bütün tavan yüzeyi boyunca yapılır. Bu çalımada bölge genel jeolojisinin tanımlanması, cevher yataklanma eklinin (yataın durumu, konumu, kalınlıı) belirlenmesi, madende uygulanan üretim yönteminin 1

12 1. GR Rıdvan TA açıklanması, uygunluunun belirlenmesi ve en verimli üretim yapmak için nasıl bir yöntem seçileceini belirlemek amaçlanmıtır. 2

13 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Rıdvan TA 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Çalıma alanındaki kromit ocaının iletme yöntemine ilikin daha önce yapılmı herhangi bir çalıma bulunmamaktadır. Bölgede daha çok ekonomik amaçlı çalımalar yapılmıtır. Bölgenin jeolojisi ve kromit yataklarını ilgilendiren çalımalar kısaca aaıda özetlenmitir. Kaaden (1953,1959), Güneybatı Türkiye'deki kromitlerin kimyasal bileimleri ile içinde bulundukları peridotitler arasındaki ilikileri incelemitir. Borchert (1960), Mevlütler kromit yataının jenezine yönelik çalıma yapmıtır. Engin ve Hirst (1970), Engin ve Oucott (1971), Engin (1972 ), Andızlık - Zımparaklık Sahası (Fethiye), Paktunç ve Baysal (1981), Rahgoshay ve di. (1985), Çataloluk - Üçocak-Suluoluk - Üçköprü (Fethiye), Özyardımcı (1987), Küçükturan (1988), Yıldız ve Ayhan (1988, 1992), Kurnaz ve Anıl (1992), yöre kromitlerinin kimyasal özelliklerini ve kökenlerini açıklamılardır. Engin ve Oucott (1971), Engin (1972) çalıma alanındaki dunit ve harzburjitlerin, lerzolitik bileimli manto malzemesinin kısmi ergimesinden geriye kalan refrakter bir kalıntı olduunu, dolayısıyla kromit oluumlarında yerinde kristalleme süreçleri boyunca olutuklarına deinilmitir. Paktunç ve Baysal (1981), Göcek Fethiye kromit yataının optik, kristalografik ve kimyasal özelliklerini ele alıp incelemitir. Kimyasal özellikleri itibariyle bu kromitlerin dunitik kılıflarının ilksel olmayıp, yersel olarak spinel klinopiroksen olivin içeren lerzolitik bir Üst Manto kayacından türemi kısmi ergimelerin ürünleri olduunu belirtmitir. Özpınar (1987, 1989, 1991), bölgede petrografik ve petrokimyasal incelemelere yönelik çalımalarda bulunmutur. Özpınar (1988), Acıpayam dolaylarının bazı tektonik özelliklerini incelemi, bölgede Preneen, Stritiyen ve Rodaniyen fazlarının etken olduklarını saptamıtır. Özpınar (1991), çalıma alanındaki ofiyolitik serinin, tektonitler ve damar kayaçları olmak üzere iki ana birim içerdiini ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluunu temsil ettiini belirtmitir. Ofiyolitik kayaçlarda izlenen metamorfik mineraller, ofiyolitin yeilist fasiyesini geçmeyen basınç sıcaklık artlarında metamorfizma geçirdii açıklanmıtır (Özpınar, 1991). 3

14 2. ÖNCEK ÇALIMALAR Rıdvan TA Bilgin ve Özpınar (1989) bölgede petrografik ve petrokimyasal incelemelere yönelik çalımalarda bulunmulardır. Bilgin ve Özpınar (1996) ofiyolitlerin petrografisi ile bunlara balı kromit yataklarının jeolojik ve jeokimyasal özelliklerini çalıarak, Ofiyolitik seri tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana birim içerdiini, Podiform kromit kütlelerinin kalıntı üst manto peridoditleri içinde olutuunu açıklamılardır. Merceksel ve az çok plakamsı ekillerde yataklanma gösteren kromit kütlelerinde balıca masif, nodüler, saçınımlı ve bantlı cevher oluumları gözlemlenmitir. 4

15 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Yeraltı üretiminin amaçları, çalımaların tam bir emniyet içerisinde yürütülmesi, verimliliin yanında giderlerin düük olması, üretim kayıplarının az olmasıdır. Kazı iinin tam mekanize yapılması, tüm iletme randımanının yüksek olması; kazı yerlerindeki çalımaların kontrolü ve havalandırma, galeri bakım giderlerinin düük düzeyde tutulabilmesi; yedek üretim yerlerinin hazır bulundurulması yeraltı üretiminin baarılı olması için gerekli faktörlerdir. Bu artların hepsine aynı derecede ulamak mümkün olmayabilir, özellikle üretimin ucuz olması ile üretim kayıplarının düük tutulması birbirine zıt tedbirlerin alınmasına yol açabilir. Bu bakımdan en uygun üretim yönteminin seçimi çok önemli bir konu olmaktadır. Tabakalı yataklar ile metalik maden yataklarının iletilmesinde uygulanacak üretim yönteminin seçimine bir çok faktör etki etmektedir. Gerek uygulamalardan, gerekse aratırmalardan elde edinilen bilgiler deerlendirilerek, söz konusu olan maden yataında en uygun üretim yönteminin seçimi gerekir. Sözkonusu olan yöntemlerden herhangi birinin seçimi, genellikle metalik maden yatakları ile tuz iletmelerinde, kömür yataklarına kıyasla çok daha zor olmaktadır. Bunun en önemli nedenleri, ilk iki cevher türünde yataın çok çeitli ekillerde olması, kalınlıkların fazla deiiklik göstermesi, cevher ve yantaın çok farklı olmasıdır. Buna ek olarak, üretilen cevher miktarlarının geni aralıklar arasında deimesi gelir. Bu bakımdan metalik maden yataklarında daha çok sayıda ve farklı üretim yöntemleri uygulanmaktadır. Genellikle üretim yönteminin seçiminde maden iletme teknii ile ekonomik etkenlerin de gözönüne alınması zorunludur. Ekonomik etkenlerden en önemli faktör, çeitli yöntemlerdeki üretim maliyetleridir. Üretim maliyeti açısından en düük olanı blok halinde göçertme yöntemidir. Keza kat üstü göçertme ve yeraltı huni ekilli üretim yöntemlerinde de maliyet az olmaktadır. Yüksek üretim maliyetleri, topuklu yöntemler ve tavan ayaklarda görülür. En pahalı yöntem, küp tahkimat, blok halinde üretim yöntemi ve travers ayaktır. Filon, mercek, kafa veya ekilsiz yataklanma durumu gösteren metalik maden yataklarıyla, tabaka halindeki maden yataklarında uygulanması gereken üretim yönteminin seçiminde pek çok sayıda faktör rol oynamaktadır. 5

16 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA 3.1. Üretim Yöntemi Seçimini Etkileyen Faktörler Cevher ve Yantaın Fiziksel Özellikleri Üretim yönteminde gerekli olan emniyetin salanması için cevher ve yan taın fiziksel özellikleri önemli rol oynamaktadır. Bu özelliklere göre aaıdaki ekilde sınıflama yapılabilir. - Cevher ve yanta salam: bu durumda göçertmeli üretim yöntemi dıında bütün üretim yöntemleri uygulanabilir. Göçertme ancak tavanın zorla göçtürüldüü dilim halindeki göçertme ve blok halindeki göçertme yönteminde geçerli olabilir. - Salam cevher ve çürük yanta: büyük açıklıklar meydana getirecek üretim yöntemi uygulanamaz. Tahkimatlı ve dolgulu bütün yöntemler geçerlidir. Ayrıca yatay dilimli ve dolgulu tavan ayaklarda uygulanabilir. Göçertmeli üretim yöntemleri, kat halinde göçertme artı ile emniyet yönünden bütün sistemlerde kullanılabilir. - Çürük cevher ve salam yanta: bu durumda kısa kazı arınlı açık ayaklar söz konusu olabilmektedir (az kalınlıktaki cevher kütlesi). Tahkimatlı çalıma halinde kısıtlayıcı durum yoktur. Ayrıca depolama yöntemi ile cevher üretiminde de uygulanır. Göçertmeli yöntemlerden ise, dilim halinde göçertmeli yöntem söz konusu olup, burada tavan da aynı zamanda göçertilmektedir. - Cevher ve yanta çürük. Tahkimat ve dolgu ile çalıılabilen bütün yöntemler uygulanabilir. Blok halinde göçertmeli yöntemde ana kütlenin altından sürülecek yollar için özel hususlar zorunludur. Yan kayacın özelliklerine göre yöntem saptanır. Tavandaki çatlakların yönü ve durumuna göre ayak ilerleme yönünün seçimi gerekir. Taban tabakalarında olan düzensizlikler de kazı için seçilecek tahkimat ekline etki eder Eim Açısı Maden yataının eiminin kazı iine, pasanın ve cevherin nakliyesine, tavan basıncı ve dolayısıyla tahkimata, içinin i yerine geliine ve malzemelerin taınmasına, kayaç veya cevher düme tehlikesine etkileri vardır. Eim açısına göre maden yatakları yatık (0-25 ), orta meyilli ( ) ve dik meyilli (45-90 ) olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Eimsiz yataklarda kazılan cevher yerinde kaldıı halde, meyilli olanlarda kendiliinden taban tabakası üzerinde kayar. 6

17 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA Meyilin fazla olması halinde, çalıma ve emniyet tüzüklerine aykırı olmakta, yuvarlanan cevher kazalara neden olabilecei gibi, tahkimat direini de yıkabilir. Üretim yönteminin seçiminde eim açısının etkisi, cevher kütlesinin kalınlıına göre de deiir. Az kalınlıktaki maden yataında, örnein ambarlama yönteminde cevherin kendiliinden hareketi için en azından 60 0 lik bir eim açısı gerekir. Aksi halde ambarın boaltılmasında kırılmı cevher askıda kalabilir. Ambarlama, kat halinde göçertme ve blok halinde göçertme yöntemleri çok kalın, yatay veya az eimli yataklarda uygulanabilir. Dilim halinde ve kat halinde göçertme yöntemlerinde cevher kütlesinin kalınlıı ve eimi arasındaki iliki saptanabilir Cevher Kütlesinin Kalınlıı Cevher yataının kalınlıı, kazının ekonomik olmasına göre ayarlanmalıdır. Cevher kütlesindeki kazı giderleri az kalınlıklarda (2 m'ye kadar) fazla, büyük kalınlıklarda düüktür. Kazı giderlerine göre cevher kütlesinin kalınlıı aaıdaki ekilde sınıflandırılabilir. 2 m kalınlıa kadar olan yataklar (kazı giderleri, kalınlıın azalması ve artmasına göre deiir); 2-15 m kalınlıktaki yataklar; 15 m üzerindeki kalınlıktaki yataklar. Bu sınıflara göre uygulanması gereken üretim yöntemleri ise aaıdaki ekilde seçilmelidir. 1. Sınıf: direk tahkimatlı tavan ayak, kısa kazı arınlı ayak, en azından 0,8 m kalınlıa kadar yantaın kazıldıı depolama yöntemi, dik meyillerde cevherin askıda kalmaması için bazı önlemlerin gerekli olduu dilim halinde göçertme yöntemi, topuklu ayak ve kat halinde göçertme yöntemi 2. ve 3. Sınıflar: kat halindeki oda - topuk yöntemi, küp tahkimatlı ayak, yatay veya meyilli dilimler halinde dolgulu ayak ve çok kalın yataklarda blok halinde göçertme yöntemi. 7

18 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA Yataklanma Durumu Cevher kütlesi içerisinde faydalı olmayan kısımlar olabilecei gibi, tektonizma sonucu süreksizlikler de bulunabilir. Bu durumlarda kazı ii sırasında aaıdaki önlemler alınmalıdır. Faydalı olmayan kısımlar çok fazla deilse veya bunlar büyük kütle halinde iseler, bunları bulunduu yerde bırakmak. Bu durumda oda yöntemi, direk tahkimatlı tavan ayak, kısa kazı arınlı ayak, yatay dilimler halinde aaç tahkimatlı veya dolgulu bütün kazı ekilleri, kat yüksekliinin hepsinin birden üretilerek, açılan boluun göçertilmesi veya dolgunun yapılması gerekir. Bunların, yani faydalı olmayan kısımların cevherle birlikte kazısı ve hemen ayıklanması veya faydasız kısımlar ara kesme halinde ise cevherden ayrı olarak kazılmalıdır Cevher Kütlesi çerisindeki Zengin Kısımların Daılım ekli Cevher kütlesi içerisindeki zengin kısımların daılımı çok deiik olabilir. Buna ramen bunların tenörlerine göre sınıflandırılmasının yapılması mümkündür. Cevherin homojen bir yapı göstermesi halinde bütün yöntemler uygulanabilir. Cevherin zengin olan kısımları yuvalar halinde ise ve bunlar fakir cevherler tarafından çevrilmise, üretimin ayrı ayrı yapılması zorunludur Cevher Kütlesinin ekli ve Yantala Baıntısı Cevher kütlesinin eklinin geometrik durumu da üretim yönteminin seçiminde rol oynar. Seçilecek üretim yönteminde mümkün olduu kadar hazırlık ilerinin az olmasına dikkat edilmelidir. Cevher ve yanta arasındaki kontakt durumu, az kalınlıkta olan tabaka halindeki yataklarda ayrıca yantaın kazısını da gerektirdiinden farklı etki gösterir. Kontakt durumu çok belirli ise, özellikle kıymetli cevherlerde ayrı ayrı kazı gerekir. Bu durumda, az kalınlıktaki cevher kütlesi, uzun ayak veya direk tahkimatlı tavan ayak yöntemiyle üretilmelidir. Tahkimatlı kazı yöntemlerinden ise yatay direk tahkimatlı yatay dilimler halinde kazı ekli uygulanmalıdır. Ayrıca dolgulu yatay dilim, dolgulu tavan ayak, topuklu ve cevher kütlesinin tümünün dolgulu üretildii, keza yantaın en azından 0,8 m kazıldıı depolama yöntemleri kullanılmalıdır. 8

19 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA Cevherin Mineralojik ve Kimyasal Bileimi Cevherin mineralojik ve kimyasal bileiminin, üretim yönteminin seçiminde önemli etkisi vardır. Kendi kendine yanabilme özellii ile, tuz minerallerinin nem çekme özellii ve sülfürlü cevherlerin kolaylıkla okside olabilmeleri, ambarlamalı çalıma halinde önem kazanmaktadır Kazının Yapıldıı Derinlik Çok fazla derinliklerde üretimin yapıldıı metalik cevher ocaklarından elde edilen bilgiler, kalın olmayan yataklarda tahkimat veya dolgu, kalın yataklarda ise sadece dolgulu çalımanın zorunlu olduunu göstermitir. Derinlik fazlalatıkça artan kayaç sıcaklıı kazı yerinin iyi bir ekilde havalandırılması sorununu ortaya çıkarmaktadır ki, bu husus örnein, dilimli veya blok halinde göçertmeli çalımada büyük zorlukların nedeni olmaktadır Tavan Arızaları ve Kazı Sonucu Yeryüzündeki Çökmeler Üretim yönteminin seçiminde, cevher kütlesinin konumunun, gerek yeryüzündeki binalara, nehir ve göllere veya yeraltındaki komu cevher kütlesine etki edebilmesinden dolayı, önemli olmaktadır. Bu durumlarda yerüstünün korunması için emniyet topuklarının bırakılması zorunludur. Keza yeraltı su kaynaklarının bulunması halinde, su basması tehlikesine karı tavanın mümkün olduu kadar salam tutulduu, örnein çok iyi dolgunun yapıldıı üretim yöntemlerinin uygulanması gerekir Tavanın Etkisi Genellikle cevher alınan yerin tavanı uzun zaman kendini tutabilir ve ancak kazı arınından belirli bir mesafede göçer. Bu husus, üretim yönteminin daha büyük bir serbestlikle seçilebilmesine imkân verir. Ekseriye tavan büyük açıklıklarla kendini tutarsa, atelemelerle göçertmek gerekir. Aksi halde basınç fazlalatıı için büyük göçükler meydana gelir. Bazan tavan büyük açıklıklar olmadan da göçer. Tavan basıncı kazı arınında ezilmelere neden olur, dolayısıyla kazı ii kolaylaır. Bunun yanında tavanın göçmesine 9

20 3. ÜRETM YÖNTEMLER SEÇMNE ETKENLER Rıdvan TA de engel olmak gerekir. Bunu salamak için tahkimat yapıldıı gibi topuk bırakılır veya dolgu yapılır Cevherin Deeri Üretim yönteminin seçiminde cevher deerinin de etkisi vardır. Fiyatı yüksek cevherlerde seçilecek üretim yönteminin az kayıp verecek; ucuz cevherlerde ise ucuz kazı, dolayısıyla yüksek kayıp gözönüne alınarak seçimi gerekir. En az kayıp, küp tahkimatının veya dolgulu veyahut travers ayak eklinin uygulandıı yöntemlerdir. Bu yöntemler pahalı üretim yöntemleri olup kıymetli cevherlerde kullanılmalıdır Özel Yataklanma Durumu Bu hususlara, maden yataının tektonizmaya maruz kalması, fazla su geliri v.b. durumlar dahil edilebilir. Böyle artlarda topuk bırakmakla, söz konusu olan bölgeyi tehlikeli bölümden ayırmak gerekir, özellikle içilerin su altında veya içerisinde çalımaya maruz bırakılmamalarına dikkat etmek gerekir. Yukarıdaki hususlardan ayrı olarak seçilecek üretim yöntemine ikinci derecede etki eden baka faktörler de söz konusu olabilmektedir. Bunlar sırasıyla; kazı ilerindeki mekanizasyon derecesi ve ekli tüketici tarafından ileri sürülen istekler, örnein kömürün parça büyüklüü ve kül miktarı gibi. 10

21 4. MATERYAL VE METOD Rıdvan TA 4. MATERYAL VE METOD Bu çalıma arazi, laboratuar ve büro çalımaları eklinde üç aamadan olumaktadır. Çalıma için gerekli veri ve örneklemeler Denizli ili Acıpayam ilçesi Mevlütler mevkiisinde yer alan Montan Krom letmesinden elde edilmitir. Öncelikle, çalıma alanının jeolojisi, cevher rezerv deikenleri (yatak ekli, kalınlık, tenör, cevherleme), maden sahasından toplanan cevher ve kayaç örneklerinin laboratuarda ince ve parlak kesitleri incelenerek yatak özellikleri belirlenmitir. Çalıma alanında bulunan krom yataında yer altı madencilii uygulanmakta olup, dar kazı arınlı üretim yöntemlerinden tavan ayak yöntemi kullanılmaktadır. Bölgede bulunan krom cevherinin en verimli ve en ekonomik ekilde yataa uygun hangi üretim yöntemiyle üretilecei veya u anda iletmede uygulanan üretim yönteminin uygun olup olmadıı aratırılmıtır. Laboratuar ve arazi gözlemleri birletirilerek gerekli yorum ve deerlendirmeler yapılarak bu çalıma oluturulmutur Çalıma alanı Çalıma alanı, Denizli il merkezinin güneyinde Acıpayam ilçesine 7 km uzaklıktaki Mevlütler mevkiinde yer alan Montan Krom iletmesi seçilmitir (ekil 4.1). Bölgede çok sayıda kromit yataı bulunmaktadır. Çalıılan bölge Türkiye'nin önemli kromit yataklarının yeraldıı Köyceiz - Fethiye bölgesinin kuzey devamındadır yılından beri iletilmekte olan Mevlütler Krom Madeni 1951 yılında Montan irketinin mülkiyetine geçmitir. Bu yıldan beri ve yıllarındaki kesintiler hariç sürekli olarak ayda tonluk kapasitelerle iletilmitir. Bu özelliiyle, yatak Türkiye'nin en uzun süre üretim yapan ocaklarından biridir. Mevlütler kromit ocaı, NE-SW yönünde birbirine paralel 5 damardan oluan ve uzanım yönünde m izlenilebilen bir cevherlemeden ibarettir. Yatak, 1969 yılına kadar daha çok yüzeye yakın yerlerden ve oldukça düzensiz bir biçimde iletilmitir. Ancak, ilk yapımı 1957 yılında kararlatırılan 1160 m kotundaki 37 nolu, ocak galerisinin 250 m kayaç içinde sürülerek tamamlanması ve bundan sonra bir desandre ile 1118 m kotuna inilmesi ile bilinçli sayılabilecek bir üretimin temelleri atılmıtır. Daha sonra 1118 m kotundan 1051 m kotuna da bir desandre inilmitir. 11

22 4. MATERYAL VE METOD Rıdvan TA K ekil 4.1. Çalıma alanının yer bulduru haritası 12

23 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Bölgede yeralan kaya birimleri "otokton," "para-otokton" ve "allokton" birimler eklinde üç ana grup içinde toplanmılardır (ekil 5.1.). Çalıma alanında en altta Üst Kretase - Paleosen Flii yer almaktadır. Bu birim Otokton konumlu olup, bunun üzerine yataya yakın tektonik dokanaklı olarak Mesozoyik Kireçtaları ve ofiyolitik seri gelmektedir. Ofıyolitik seri tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana birim içerir ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluunu temsil eder. Pliyosen kırıntılı çökeller tüm alttaki birimler üzerine açısal uyumsuzlukla örtmektedir. Podiform kromit kütleleri kalıntı üst manto peridotitleri içinde olumu olup, bu peridotitler harzburjit ve dünit bileimindedir. Merceksel ve az çok plakamsı ekillerde yataklanma gösteren kromit kütlelerinde balıca masif, nodüler, saçınımlı ve bantlı cevher gözlenmitir Stratigrafi Üst Kretase - Paleosen Flii Bu birim yeil, boz ve kahverengimsi renkli kiltaı, silttaı ve kumtalarından oluur. Bu istif içinde, seyrek olarak çörtlü kiteçtaları ve spilitik kayaçlara da rastlanır. Ayrıca, Paleozoyik ve Mesozoyik yalı, mermer, serpantinit ve radyolarit yer almaktadır. Birim tektonik hareketlerden fazlaca etkilendiinden, ezilmi, kıvrımlı ve kırıklı bir yapıda görülürler. Birimin litolojik ve stratigrafik özellikleri gözönüne alındıında, Acıpayam dolayında "Kızılca Formasyonu", (Özpınar, 1987), Honaz daı dolayında "Alçıboazı ve Zeytinyayla Formasyonları"na (Okay, 1989), benzerlik göstermektedir. Bu birimin yaı, Üst Kretase - Paleosen olarak belirlenmitir (Okay, 1989). 13

24 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA ACIPAYAM K MEVLÜTLER KESM Mevlütler Köy. ÇUBUKCULAR KESM Çubukcular Mah. 0 2km KUVATERNER Açıklamalar Alüvyon Gabro, dolerit, diyabaz Pleyistosen Pliyosen Burdigaliyen Alt Miyosen Üst Kretase Paleosen Üst Kretase Alt Kretase Liyas Üst Triyas Çakıltaı Çakıltaı-kumtaı-marn Kireçtaı Çakıltaı-kumtaı Fli Rudistli kireç taı Kireç taı Kireç taı Dolomit Peridodit (Harzburjit, lerzolit, dunit) Cevherli zon Dorultu eim Kromit oluumları Bindirme ve nap Normal Fay ekil 5.1. Çalıma alanının jeoloji haritası ( Özpınar, 1989 dan düzenlenmitir) 14

25 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA Mesozoyik Kireçtaları Üst Kretase - Paleosen flii üzerine yataya yakın bir tektonik dokanakla örten bu birim, ince ve orta tabakalı gri ve yer yer koyu gri renkli kireçtalarından oluur. Alg ve Mercan içerikli olan bu kireçtaları, mikrit, biyomikrit, pelletli - biyosparit, proto - oolitli intrasparit, mikro fasiyesleri ile, sı bir denizel ortamda olutuklarını göstermektedir. Bu birim Acıpayam batısında yer alan Jura - Alt Kretase yalı kireçtaları (Özpınar, 1987) ile denetirilebilmektedir. Ayrıca litoloji ve stratigrafik benzerlikler göstermesiyle de denetirilebilir. Acıgöl grubuna ait Jura - Kretase yalı "Yanda kireçtaları" (Bilgin ve ark, 1990), Kale (Denizli) güneyine ait Jura - Alt Kretase yalı kireçtalarıdır (Özpınar, 1995) Ofiyolitik Seri Ofiyolitik seri, balıca tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana bileenden oluur ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluunu temsil eder. Birim, gerek Üst Kretese - Paleosen flii ve gerekse de Mesozoyik kireçtaları üzerine bindirmitir. imdiki yerinin tektonik olarak yerlemesi Lütesiyen sonu veya Lütesiyen sonu - Oligosen evresinde meydana gelmitir (Özpınar, 1987). Bu birimin oluum yaı Geç Jura - Erken Kretase olduu düünülmektedir ( Özpınar, 1987 ) Tektonitler Tektonitler, balıca harzburjitler ile onların içindeki dünitler ve dünitik kılıflı podiform kromit kütleleri ile temsil edilmilerdir. Dünit ve kromitlerin oransal miktarları harzburjitlerin yanında önemsizdir. Tektonitler, piroksenit, gabro, dolerit daykları ile kesilmitir. Dünitlerin deiimleri harzburjitlere oranla fazladır. Dünitler ile harzburjitlerin ardalanmalarından oluan magmatik katmanlanlara sık sık rastlanabilir. Ancak, bunların kalınlıkları fazla deildir. Ayrıca iç yapıya uygun olarak magmatik katmanlanmanın yanısıra düzensiz mercekler eklinde de bulunurlar. 15

26 5. ÇALIMA ALANININ JEOLOJS Rıdvan TA Damar kayaçları Bunlar, tektonitleri kesen balıca piroksenitler, gabro, dolerit dayklarıdır. Mafık dayklar, ofiyolitik serinin yaklaık % 6-7 lik kısmını olutururlar. Bu kayaçların peridotitlerle olan dokanakları keskindir. Mafîk dayklar, çalıma alanının orta kesimlerinde daha youn olarak bulunurlar. Ultramafik kayaçların aırı serpantinletii zonlardaki mafik daykların kenar kısımlarında kloritleme ve yer yer de rodenjitleme izlenmitir. Doleritler yer yer metamorfîzmaya uramılardır Pliyosen Çakıltaı, Kumtaı, Marn ve Kireçtaı Altaki tüm birimler üzerine açısal uyumsuzlukla üstleyen bu birim, alttan üstte doru hakim olarak konglomera, kumtaı, kiltaı, marn ve kireçtalarından oluur. Ayrıca üst seviyelerinde kalınlıı yaklaık bir metreyi bulan kömürlü seviyeler de bulunur. Birime Acıpayam dolayında yeralan ve Özpınar (1997, 1995) tarafından tanımlanan benzer özellikteki formasyonlar gözönüne alındıında Üst Plilyosen yaı verilmitir Pleyistosen Çakıltaı Bu birim Pliyosen kırıntılı çökelleri üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. Bunlar çounlukla kırmızı renkte olup, yer yer kumtaı seviyeleri içerir. Kumtalarında çapraz katmanlanma ve çakıltalarına geçi görülür. Polijenik ve heterojen çakıllı olan çakıltaları gevek bir çimento ile tutturulmulardır. 16

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:337 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ 1. BASKI İZMİR - 2015 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR İZMİR -

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU

Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU Ek Form-14 İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU 1 Sahanın Hukuki Durumu : Ruhsatın İli : Ruhsatın İlçesi : Ruhsatın Grubu : Madenin Cinsi : Ruhsat No : Erişim No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : İşletme İzin Tarihi

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU EK:2 TERMNOLOJ TERMNOLOJ SRK Raporu: Koza Altın letmeleri A.. nin hali hazırdaki maden iletmeleri

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir.

Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU. RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. Ek Form 9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. HAZIRLAYAN MÜHENDİS/MÜHENDİSLERİN: Adı ve Soyadı : Unvanı

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

ANDIZLIK-ZIMPARALIK (FETHİYE-MUĞLA) CİVARINDAKİ ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN VE KROMİTLERİN KÖKENİ

ANDIZLIK-ZIMPARALIK (FETHİYE-MUĞLA) CİVARINDAKİ ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN VE KROMİTLERİN KÖKENİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANDIZLIK-ZIMPARALIK (FETHİYE-MUĞLA) CİVARINDAKİ ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN VE KROMİTLERİN KÖKENİ H. Alim BARAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ, 2003 ANDIZLIK-ZIMPARALIK

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler Genel Terimler Metalik Madenler Altın madeni, Gümüş madeni vs. Maden Metalik olmayan Madenler Ekonomik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI 902 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI Mustafa KARAKAŞ * Özet Burdur İli, Batı Toroslarda Isparta Büklümünün batı kanadında yer almaktadır. Bölge, genelde KD-GB doğrultulu tektonik yapılarla

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Akdağmadeni Yozgat'ın doğusunda bir ilçedir. Doğuda Sivas'ın Şarkışla İlçesi, güneyde Çayıralan, batıda Sarıkaya ve Saraykent, kuzeyde ise

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Uşak ili, Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde Batı ve Orta Anadolu yu birbirine bağlayan bölgede bulunmaktadır. Menderes masifinin kenarında bulunan Uşak ilinde

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

Osm sman Jeol eol Ders

Osm sman Jeol eol Ders naat M çin eoloji BÖLÜM 1- G Prof oji ve Alt Disiplinleri - Mühendislik ojisi - Geoteknik/aat Mühendislii sman 1. JEOLOJ: Tanm V KAYA eya YA Not tlar Yunanca Geo: yer, arz ve logos: bilim, bilgi sözcüklerinden

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi

A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi 1-BASAMAK PATLATMA TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ETKENLER. A-Kaya Birimlerinin Malzeme ve Kütle Özellikleri B-Patlayıcı Maddenin Cinsi, Özellikleri ve Dağılımı C-Patlatma Geometrisi A-Kaya Birimlerinin

Detaylı

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Cevher Yataklarında Uygulanan Yeraltı Üretim Metodu

Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Cevher Yataklarında Uygulanan Yeraltı Üretim Metodu Etibank Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Cevher Yataklarında Uygulanan Yeraltı Üretim Metodu Hüseyin YEĞENOĞLU(*) Ergün GÜRCAN (**) 1. GİRİŞ Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi'nde cevher üretimi, halen çalışılan

Detaylı

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK. MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ

SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK. MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ SOMA CİNAYETİ ; BİR ÇIĞLIK BİN HIÇKIRIK MEHMET UYGUR Maden Mühendisi MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Y.K. ÜYESİ NOSTALJİ Sen aziz şehrim, Uykusuz yaşadığımı bilmelisin. Bütün işçilerin Saçak altında

Detaylı

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI MUĞLA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla ili, güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. İl, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

YÖNTEM CİNSİ TAHKİMATSIZ YÖNTEM TAHKİMATLI YÖNTEM GÖÇERTMELİ YÖNTEM. Metod Seçimi:

YÖNTEM CİNSİ TAHKİMATSIZ YÖNTEM TAHKİMATLI YÖNTEM GÖÇERTMELİ YÖNTEM. Metod Seçimi: METOD SEÇİMİ cevher, kaya sağlamlığı YÖNTEM CİNSİ geometri tabaka, yatay, ince, büyük YÖNTEM ADI ODA TOPUK sağlamdan orta sağlama; taşıyıcı TAHKİMATSIZ YÖNTEM tabaka, yatay, kalın, büyük tabaka, dik, ince,

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERĠSTESĠ MADEN FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADENCĠLĠKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESĠ MICROMINE PAKET PROGRAMI ĠLE ÜÇ BOYUTLU MADEN PLANLAMASI 505121007 HAKAN ALTIPARMAK Proje

Detaylı

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Selçuk GÜMÜ 1 ve Yılmaz TÜRK 1 Özet Ülkemizde ormancılık operasyonları fidanlık ileri, aaçlandırma ve erozyon kontrol

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ

ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU TEKNİK GEZİSİ TARİH: 16/17 NİSAN 2016 ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE/KASTAMONU Çalışma alanı Kastamonu ilinin Küre ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Oldukça engebeli olan saha,

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

1) Hüseyin KURT ) Hüseyin ARKAN ) U. Hüseyin ARSLAN ) Şerif AÇAK ) Mustafa ORUÇ

1) Hüseyin KURT ) Hüseyin ARKAN ) U. Hüseyin ARSLAN ) Şerif AÇAK ) Mustafa ORUÇ 1) Hüseyin KURT 010070409 2) Hüseyin ARKAN 010070387 3) U. Hüseyin ARSLAN 010070413 4) Şerif AÇAK 010070357 5) Mustafa ORUÇ 010060302 Harita: Yeryüzünün veya belli bir parçasının küçültülmüş, genelleştirilmiş

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

MART MARCH AMBARLI ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİ VE PULPINAR KROM CEVHERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

MART MARCH AMBARLI ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİ VE PULPINAR KROM CEVHERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ MADENCİLİK MART MARCH 1997 CILT-VOLUME SAYI - NO 1 XXXVI AMBARLI ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİ VE PULPINAR KROM CEVHERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Sublevel Shrinkage Caving Method Considered for Pulpmar Chromite

Detaylı

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Antalya ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan ve ülkemizin turizm başkenti sayılabilecek bir ilidir. Toros orojenik kuşağı içinde Antalya ve Alanya

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 147-154 FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT

Detaylı

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Ender PEKDEMİR* Konu, Kari Terzaghi'nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1

MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1 MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1 Gökçe, A., 2000. Maden Yatakları. İkinci Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, No:85, Sivas, 335 s. Temur, S., 2001. Endüstriyel Hammaddeler. Üçüncü baskı,

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA ĠÇERĠĞĠ. GĠRĠġ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler. Slayt - 1

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA ĠÇERĠĞĠ. GĠRĠġ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler. Slayt - 1 MADEN YATAKLARI 1. HAFTA ĠÇERĠĞĠ GĠRĠġ: Terimler Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler Slayt - 1 Genel Terimler Metalik Madenler Altın madeni, Gümüş madeni vs. Maden Metalik olmayan Madenler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Asım GÖKTEPELİ (*) Bakır metalinin, fizikî ve kimyevî özelliklerinden dolayı bugün çok geniş bir kullanılma alanı mevcuttur ve gün geçtikçe de bakır tüketimi büyük bir

Detaylı

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

SOMA EYNEZ KAZASI İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER 24 Ekim 2014 2 3 4 ABD DE 2010 DA UPPER BIG BRANCH KÖMÜR OCAĞINDA MEYDANA GELEN KAZA: Metan Yanması Grizu Patlaması Kömür Tozu Patlaması 29 Kayıp OLUŞ ŞEKLİ AÇISINDAN EYNEZ İLE KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ DOKTORA TEZ Bayram Ali MERT AFN-ELBSTAN KÖMÜR HAVZASINDAK MADENCLK FAALYETLERNDE CORAF BLG SSTEMLER LE KÜRESEL KONUMLAMA SSTEMLERNN KULLANIM OLANAKLARININ ARATIRILMASI

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı