MEKA MÜHENDİSLİK DE ENVANTER PLANLAMA ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKA MÜHENDİSLİK DE ENVANTER PLANLAMA ÇALIŞMASI"

Transkript

1 MEKA MÜHENİSLİK E ENVANTER PLANLAMA ÇALIŞMASI Yarkın ÇÖL, Serkan ERASLAN, Mehmet GÖK, Onur GÜRLEK, Serhat KARAKOÇ Levent KANİLLER, Öncü HAZIR Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bahar 2008 ÖZET Bu çalışmanın amacı MEKA MÜHENİSLİK A.Ş. için envanter kontrol yöntemleri ve envanter yerleşim planlaması araçlarını kullanarak, beton santral parçalarının düzenlenmesi, tampon stokların yerleşimi ve envanter kayıtlarından kaynaklanan problemler için uygulanabilir bir çözüm tavsiye etmektir. Bu sebeple ilk olarak şirketin tanımı, kara kutu analizi ve malzeme akışı incelenmesi yardımıyla sistemin genel analizi yapıldı. Mikro sistem analizinde MEKA daki problemlerin sınırları çizilerek problemin tanımı ve belirtileri belirlendi. Problemin tanımından sonra, depo planlama ve envanter kontrolü hakkında benzer çalışmaların literatür araştırması yapıldı. Bu bölümde bazı alternatif çözüm yöntemleriyle ilgili araçlar ortaya konuldu. Bu araçlarla problemin modellenmesi gerçekleşti. üşünülen modelin çözümü öncesinde derinlemesine literatür araştırması yapıldı. Çözüm yöntemi belirlenerek çözümleme model tabanı oluşturuldu. Modele ait geliştirilen Karar estek Sistemi için doğrulama, geçerlilik analizleri yapıldı. Kritik başarı faktörleri modelin bulunduğu değerlere göre karşılaştırıldı. Fabrika için uygulama planı yapıldı ve bu modelin gerçek hayata geçirilmesi için çalışmalarda bulunuldu. Anahtar Kelimeler: Envanter Kontrol Yöntemleri, epo Planlama, Yerleşim Planı, Karar estek Sistemi. ABSTRACT The main purpose of this study is to suggest an applicable inventory control system for MEKA Company. In the facility, congestion of components, inappropriate layout location of buffer stocks yielding disarray of materials on the floor. ue to these problems, firstly, system analysis including description of the company, black box analysis and material flow analysis is done. In the micro system analysis, the definition of the problem in MEKA Company and problem boundaries are discussed. Micro system analysis is completed with a list of symptoms for the main problem and definition of critical success factors. After defining the problem, literature survey for similar applications in inventory control and warehouse planning is reported. Then, a solution methodology is suggested. ecision support system based on verification and validation is developed. Before and after comparisons are made in terms of critical success factor and application plan are prepared as well. Keywords: Inventory Control Methods, Warehouse Planning, Layout Planning, ecision Support System.

2 1. GİRİŞ Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, MEKA nın genel sistem analizi, mikro sistem analizi, literatür araştırması ve çözüm araçlarını araştırılmasını içermektedir. İkinci bölümde ise, problemin modellenmesi ve formülasyonu, çözüm yöntemi, karar destek sistemi ve son olarak kritik başarı faktörleri ile karşılaştırma yer almaktadır. Genel sistem analizi bölümünde, MEKA nın tarihçesi, kilometre taşları ve fabrika hakkında genel bilgi verilecektir. Buna ek olarak, MEKA ürünleri ve tedarik zincirindeki firmalar detaylandırılmıştır. Son olarak, üretim ve malzeme akış sistemi analizi, kara kutu analizi ile birlikte raporlanmıştır. Mikro sistem analizinde, problem tanımı ve sınırları irdelenmiştir. Mikro sistem analizi, veriler ışığında belirtiler ve kritik başarı faktörlerinin tanımı ile tamamlanmıştır. Literatür araştırma bölümü iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda, envanter yönetimi ve tampon dağıtımı özetlenecektir. İkinci kısımda önerilen model için yararlı olabilecek muhtemel çözüm araçları irdelenmiştir. Problemlerin giderilmesi için problemin modellenmesi ve formülasyonu bölümünde çözüm yöntemi seçilmiştir. Modelin değişken ve parametreleri, kontrol edilen veya edilemeyen faktörlere göre belirlenmiştir. Çözüm algoritması, seçilen araçlarda oyuncak veriler yardımı ile incelenip açıklanmıştır. Veri toplama sürecinden sonra önerilen çözüm algoritması gerçek veriler ile çalıştırılmıştır. Karar destek sistemini şekillendirmek amacı ile veritabanı oluşturulup, bunun üzerine ara yüz geliştirilmiştir. Veritabanı rapor çıktıları da bunlara ek olarak tasarlanmıştır. Son olarak, sonuçların kritik başarı faktörleri ile karşılaştırılması yapılarak proje tamamlanmıştır. MEKA Mühendislik Ltd, Şti., yerli ve yabancı inşaat sektörünün beton santrali ihtiyacını karşılamak için 1987 de kurulmuştur. MEKA beton santralleri üretmek ve kurulum bölgesine bu santralleri kurmakla yükümlüdür yılında beyaz ve mavi yakadan olmak üzere 250 kişilik bir kadroya sahiptir ve bunların içinde dört makine mühendisi üretim planlamadan sorumludur. Şekil 1. Üretim Tesisi MEKA nın üretim tesislerinden birincisi OSTİM de ikincisi Başkent Organize Sanayi Bölgesi(OSB) nde, üçüncüsü ise Eskişehir OSB de bulunmaktadır. Başkent OSB de, OSTİM e göre daha büyük ölçekli ürünler üretilmektedir. Bu projede sadece BAŞKENT OSB deki fabrika üzerine odaklanılmıştır ve Başkent OSB de yer alan tesis m 2 kapalı, toplamda ise m 2 alana sahiptir. MEKA nın Başkent OSB de faaliyete geçmesinin nedenleri bölgenin hammadde kaynaklarına yakınlığı, demiryolu

3 ve karayolu ile rahat ulaşım olanaklarıdır. Yukarıda sayılan nedenlerin öneminden dolayı Başkent OSB üretim tesisinin kuruluş yeri olarak seçilmiştir. Üç ana ürün tipi üretilmektedir. Bunlar yaş beton santralleri, kuru beton santralleri, mobil beton santralleridir. MEKA, beton santrallerini birçok alt parçanın birleştirmesiyle meydana getirir. Beton santralleri genel olarak aşağıda verilen beş parçadan oluşur: Ana Şase Agrega Bunkeri Çimento Silosu Taşıyıcı Bant Kontrol Kabini MEKA nın üretim sistemi sipariş üstünedir. Bu sisteme göre MEKA nın üretim tesisinde iki çeşit yerleşim planı bulunmaktadır. Bunlar sabit yerleşim planı ve imalat yerleşim planıdır. Sabit yerleşim planı, mobil beton santrallerinin üretim yerinde kullanmaktadır. eğişik hacimlerde mobil beton santralleri üretilmektedir. Bunlardan bazıları, 30 m3/saat, 60 m3/saat ve 100 m3/saat mobil beton santralleridir. Bu üretim şeklinde, hammaddeler ve yarı-mamuller doğrudan üretim sahasına taşınır ve o bölgede bu ürünlerle birleştirilmesi yapılır. İmalat yerleşim planı, profil çubuklar, metal plaka gibi hammaddeler parçaların imalatında kullanmaktadır. Bu hammaddelerin kesimi, taşlanması ve delinmesi, bu işler için özel olarak kullanılan iş istasyonunda yapmaktadır. Bundan dolayı bu malzemeler stok alanından kendisiyle ilgili iş istasyonuna taşınır. Buna ek olarak, parçaların boyanma işlemleri de imalat yerleşim planına göre yapılmaktadır. MEKA da boyama işlemleri sadece boyamaya yarayan iş istasyonlarında yapılmaktadır. 2. MEVCUT ENVATER YÖNETİM SİSTEMİ Mikro sistem analizi mevcut durumun özetinin varlık ilişki şemasının açıklanması ile başlamaktadır. Varlık ilişki şeması mevcut sistemin içerdiği varlıkların birbiriyle olan ilişkilerinin grafiksel bir gösterim şeklidir. Genellikle bilgi sistemlerinde elimizdeki veriyle, veritabanının arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır. Ayrıca varlık ilişki şeması mikro sistemin içerdiği elemanları belirlemek ve sistemin sınırlarını çizmek için kullanılmıştır. Sistemin varlıkları aşağıda sıralanmıştır: 1. Tedarikçiler: Yarı-mamuller daha önceden belirlenmiş tedarikçilerden temin edilmektedir. 2. Malzemeler: Hammaddeler ve yarı mamuller olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 3. Malzeme taşıma sistemleri: Malzemelerin fabrika içinde taşınmaları için vinç ve el arabaları kullanılmaktadır. 4. Tampon stok alanları: Bu alanlar yarı mamullerin stoklandığı geçici stok alanlarıdır. 5. Ana stok alanı: Genellikle I-profil parçalar ve büyük metal saclar ana stok alanında depolanmaktadır. Mikro sistemin varlık ilişki şeması Şekil 2 de verilmiştir.

4 Şekil 2. Mevcut Sistemin Varlık-İlişki Şeması Tedarikçiler çeşitli tiplerde malzemeler tedarik etmektedir. Tedarik edilen malzemeler fabrika içerisinde tampon ve ana stok alanlarına vinç ve el arabaları yardımıyla taşınmaktadır. Ayrıca malzeme taşınması ile ilgili tek bir ana stok alanı bulunmaktadır. Son olarak tampon stok alanların yerleri sistematiksel olmayan bir şekilde belirlenmiştir. Bundan dolayı, malzeme taşıma sistemi çoğula-çoğul ilişki söz konusudur. Herhangi bir varlıktaki herhangi bir değişim diğer bir varlıktaki değişime neden olabilir. Aynı zamanda bu durum sistemde bir değişime neden olabilir. Örnek olarak, gereğinden fazla malzeme siparişi verilmektedir. Bunun sonucunda, malzeme taşıma sisteminin ekipmanları ve stoklama alanları gereğinden fazla kullanılmaktadır. Bundan dolayı bu varlıkların kullanım oranı yüksek değerleri gösterecektir. Tampon stok alanı malzeme taşıma sistemi üzerinden tedarikçi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Envanter yönetim problemlerine hâkim olabilmek için, tampon stok alanları ana stok alanı üzerinden ilişkilendirilmelidir. 3. PROBLEM TANIMI Problem tanımı bölümü stok yönetimi problemi ve envanter yerleşim planı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Stok yönetimi problemleri gerektiğinden fazla stoklanan malzemelerden ve üretimde kullanılan malzemelerin yetersiz bir şekilde stoklanmasından kaynaklanmaktadır. Gerektiğinden fazla stoklanan malzemeler yüksek maliyetlere neden olurken, yetersiz bir şekilde stoklanan malzemeler ise bitmiş ürünlerden yamyamlamaya neden olmaktadır. Öte yandan, envanter yerleşim planı problemi de iki bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler, üretimin etkinliğini ve verimliliği düşüren özel bir ana stok alanının yokluğu ve kolay ulaşabilirliğin olmaması olarak özetlenebilir. Kritik başarı faktörleri projenin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Bu terim hedeflere ulaşmak doğrultusunda ölçülebilen başarı faktörlerini içermektedir. Bu

5 faktörler firmanın misyonuyla benzerlik göstermektedir. Kritik başarı faktörleri aşağıda verilmiştir: 1. Satın alım ve üretim verimliliğini en çoklamak; 2. Envantere yapılan yatırımı en azlamak; 3. Müşteri servisi seviyesini en çoklamak. 4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Bu bölümde depo yönetimi, envanter planlaması ve tampon stok alanı optimizasyonu alanında yapılan geçmiş çalışmalar kabaca incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda uygulanabilecek aday çözüm metotları belirlenmiştir. Buna ek olarak araştırılan çözüm metotlarının uygulanabilirliğini araştırılmıştır. Üretim süreçleri genellikle yarı mamul siparişi ile başlamaktadır, bu malzemeler ana stok alanı ve tampon stok alanlarında depolanmaktadır. epolanan malzemelerin fiziksel özellikleri ve sipariş sayıları yüksek verimlilikle çalışılması için tam olarak bilinmelidir. Buna ek olarak, tampon stok alanları başta olmak üzere stok alanlarının yerleri çok önemlidir. Çünkü tampon stok alanları, yarı mamullere sıklıkla ihtiyaç duyan üretim yerlerine yakın olmalıdır. Böylece, tampon stok alanlarının yerlerini ve sayılarını belirlemek oldukça önem taşımaktadır. iğer yandan malzeme kıtlığından kaçınmak ve düşük maliyetle stoklamak için stok alanlarındaki malzemelerin sayıları ve türleri belirlenmelidir. MEKA nın problemine benzer problemler ve çözüm yöntemleri daha önce de araştırılmıştır. Bunlarda bazıları aşağıda açıklanmıştır: Scarf (1960) (s,s) politikasının kullanımının dinamik envanter problemlerine uygunluğunu gösteren bir çalışma yapmıştır. Armour & Buffa (1963) ve Bufa ve diğerleri (1964) yerleşim problemleri için CRAFT algoritmasını bulmuşlardır. CRAFT kısa zamanda en popüler yerleşim çözüm algoritması haline gelmiştir ve gereklilikler doğrultusunda algoritma üzerine değişiklikler yapılmıştır. Herron (1976) Endüstri Mühendisliğinde ABC eğrisinin uygulamalarını sunmuştur. Erhart (1979) (s,s) envanter politikasını kullanarak güç tahmini üzerine bir araştırma yapmıştır. Lambrecht & Segaert (1990) ve Park (1993) tampon stok alanı belirlenmesi üzerinde çalışmışlardır. Alternatif stok yerleşim sistemi politikaları, stok yerlerine atanmalarına göre sınıflara ayrılmıştır. Alternatif stok yerleşim sistemi politikaları dört sınıfa ayrılacak olursa; adanmış stok, rasgele stok, sınıf bazlı adanmış stok ve paylaşımlı stok alanları olarak listeleyebiliriz. Hem stok alanı gerekliliği, hem de malzemelerin stok alanlarına atanması dikkate alınmıştır. Adanmış stok, sabit stok boşluğu anlamına gelmektedir. Her stoklanacak ürün için, belirli stok yerleri veya stok adresleri atamasını içermektedir. MEKA örneğini ele

6 alacak olursak, Adanmış stok yerleşim sistemi politikası uygun görülmüştür. Bunun dışında bahsedilen rasgele stok, sınıf bazlı adanmış stok ve paylaşımlı stok da incelenmiştir. 5. YAKLAŞIM METOOLOJİSİ MEKA da envanter yönetimi ve yerleşim planını probleminin çözüm yollarına yaklaşırken ABC Analizi, Envanter Planlama Matematiksel Modeli, Yerleşim Tasarımı (CRAFT, Atama Problemleri için Matematiksel Model) çözüm araçları kullanılmıştır. Bu araçlar aşağıdaki bölümlerde ayrı modüller olarak tanıtılmışlardır. 5.1 ABC ANALİZİ ABC analizi malzemeleri sınıflandırmak için kullanılır. Bu yöntemle üretim esnasında kullanılan alt malzemelerin ne kadar önemi belirlenir ve her malzemelere uygun sipariş politikası izlenir. A grubu malzemeler çok önemli malzemeleri, B grubu malzemeler orta önemli ve C grubu malzemeler bize az önemli malzemeleri işaret etmektedir. Bu çıkarımlar ışığında bu projede, A ve B grubu malzemeleri dikkate alınmıştır. C grubu malzemeleri ise az öneme sahip oldukları için göz önüne alınmamıştır. MEKA ya uygulanan ABC analizini detaylı olarak incelemek gerekirse, bu analiz maliyet tabanlı bir hesaba dayanmaktadır. Bu maliyet, yıllık ürünler için kullanılan malzeme miktarıyla, fiyatının çarpılması sonucu bulur. ABC analizi ile üç gruba ayrılan malzemelere göre dikkati önemli malzemeler üstüne yoğunlaştırıp envanter yönetimini geliştirmektedir. Bu sayede satınalma sorumlusu önemsiz malzemeler üzerine değil de önemli malzemeleri üzerine dikkatini toplar. Bir bakıma üzerindeki sorumluluklar kısmen azalır. Buna ek olarak, malzemelerin gözden geçirme (sayım) sistemi sınıflandırma sayesinde o gruba ait uygun politikaya göre yapılır. Bununla beraber, yeniden sipariş seviyesi revize edilerek en uygun sipariş seviyesi belirlenir. olayısıyla envanter seviyesi hangi miktara gelince sipariş edilmesi gerektiği de bulunmuş olur. Son olarak ise, envanter malzemelerini yeteri miktarda sipariş verip, bu miktarları kontrol alabilmek, malzemelerin fazla veya az depolanması önlenmiş olunur. Özetlemek gerekirse, ABC yaklaşımı MEKA ya şu nedenlerden dolayı uygulanmıştır: ikkati önemli malzemeler üstüne yoğunlaştırıp envanter yönetimini geliştirme, enetleme sistemini iyileştirme, Yeniden sipariş seviyesini revize etme, Envanter malzemelerini gerektiği kadar sipariş verip, bu miktarı kontrol alabilme. Envanterdeki ürünler A, B, C olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır: Grup A: Yüksek değerli ürünler için kullanılacaktır. Alınan yüksek servis seviyesi pahalıdır.tampon depo mallarına yatırılan sermaye azdır. Sıkı kontrol ve teker teker kontrol gerekir. Grup B: İki ekstremin arasını izler. Grup C ye benzeyen toplu kontrol yapılır. Grup C: üşük değerli malzemeler için kullanılır. Alınan yüksek servis seviyesi ucuzdur. Tampon depo mallarına yatırılan sermaye fazladır. aha rahat ve toplu şekilde kontrol gerektirir.

7 ABC analizi için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanmıştır: S1. Ürün ağacı tanımlanır. S2. Ürün başına kullanım miktarı hesaplanır: Son üç yılın talep verilerini kullanarak bir zaman periyodunda beklenen talep değeri bulundu. Tedarikçilerden alınan bazı yarı mamuller ve kullanılan alt malzemeler kaldırıldı. Buna ek olarak bu taleplerin dağılımı normal olarak varsayıldı. S3. Stokta tutulan ürünler belirlendi: Stokta tutulan ürünler yegâne bir karakteristik olarak tanımlanan numaralara atandı. Soy ağacının en alt seviyesindeki bütün birimler toplandı. S4. Yıllık Türk Lirası kullanımı hesaplanır: Ürün ağacındaki bütün ürünler ürün başına düşen fiyatlarla çarpılır. Hesaplama aşağıdaki gibidir: Yıllık Talep x Birim Fiyatı= Yılık YTL Kullanımı S5. Ürünler çizelgelenir: Envanterdeki ürünler, ürün başına YTL kullanımının azalan sırasıyla çizelgelenir. Sonra işlem gören bu ürünler listenin başından aşağıya doğru toplanarak hesaplanır. S6. Yıllık YTL kullanımının kümülâtif yüzdesi hesaplanır. S7. Ürünlerin dereceleri ve faaliyet yüzdeleri hesaplanır. Faaliyet yüzdelerini toplam malzeme sayısını bu ürünlerin derecelerine bölerek bulunur. S8. Ürünlerin kümülâtif yüzdelerinin bir fonksiyonu olarak YTL kullanımın kümülâtif yüzdesini ifade eden ABC eğrisi çizilir. Pareto analizi olarak bilinen ABC eğrisi, ABC sınıflandırmasının uygulanabilir olup olmadığını ölçen yararlı bir tekniktir. ABC analizinde gruplara ayırırken standart bir kural izlenmez. Bu yüzden A, B ve C ürünlerini ayırmak için rakamları değerlendirme yöntemi izlenir. ABC eğrisinde eğilmenin başladığı yer grup A, eğimin sonu grup B ve son olarak bir önceki grupları içermeyen durağan olan grup C olarak belirlenir. ABC analizi için değişken ve parametreler Tablo 1 de verilmiştir. Parametre eğişken Tablo 1. ABC Analizi için Faktörlerin etayları Kontrol Edilebilen Servis seviyesi Güvenlik stok seviyesi Sipariş miktarı Sipariş verme seviyesi Kontrol Edilemeyen Yıllık talep miktarı Tedarik süresi Faiz oranı Sipariş maliyeti Fırsat maliyeti 5.2 ENVANTER PLANLAMA MATEMATİKSEL MOELİ Uygulanan ABC analizin sonuncunda, A grubu malzemeleri için (s, S) matematiksel modeli, B grubu malzemeleri için (Q, R) modelinin uygulanmasına karar verimiştir. Modeller ile her malzeme için en iyi Ne kadar sipariş edilmeli? ve Ne zaman sipariş edilmeli? soruları cevaplanmaktadır. A grubu ürünler için aralıklı kontrol politikası kullanılır. Genellikle A grubu ürünleri düşük miktarlı yüksek maliyetli ürünlerdir. evamlı kontrol edilmesine gerek yoktur. Bu ürünler her zaman kullanılmaz. Gözden geçirme zamanları bir ya da iki haftadır.

8 Grup B ve grup C ürünleri için izlenen sürekli gözden geçirme sistemlerinde, (Q, R), EPQ (Ekonomik Üretim Miktarı), EOQ (Ekonomik Sipariş Maliyeti) ve Two- Bin (İki Kutu) modelleri kullanılır. EOQ için gereken talep miktarları belirli ve gerçek dünya şartların karşılamıyor. EPQ ise EOQ nün daha genişletilmiş halidir. (Q, R) Modeli: Envanter seviyesi, tekrar sipariş etme noktasına ulaştığında Q kadar miktarda sipariş yapılır. Envanterdeki ürünler devamlı olarak kontrol edilir ve talepler rasgele meydana gelir. (Q, R) modeli ne zaman ve ne kadar sipariş verilmeli soruları hakkında iyi kararlar almak için kullanılan daha gerçekçi bir modeldir. İki-kutu sistemi: Bu sistem sürekli gözden geçirilen sistemlerin bir değişik durumudur. Genellikle envanter, iki kutu şeklinde depolanır. İlk kutudan çekilen envanter Q = EOQ şeklinde hesaplanır. C ürünleri için kullanılan bu sistem düşük fiyatları nedeniyle MEKA da hesaba katılmamıştır. Grup A ürünleri için izlenen aralıklı gözden geçirme sisteminde EOQ, (S, T) ve (s, S) modelleri kullanılır. EOQ modelinin varsayımları sürekli gözden geçirme sistemleriyle aynı olarak değerlendirilir. (S, T) modelinde hedef envanter S dir. Eğer envanter seviyesi hedef stoktan küçükse hedef stok miktarına kadar sipariş verilir. Bu modelde R = S ve varsayımları (Q, R) sistemleriyle aynıdır. (s, S) Modeli: Envanter durumu s noktasına veya daha aşağıya düşerse sipariş S seviyesine kadar yükseltilir. Sipariş miktarı Q = S s kadardır. MEKA daki değişken taleplerden dolayı (s, S) modeli envanter sistemi olarak uygulanabilir. Bu modelin varsayımlarına göre MEKA nın stok yerleşim planlarının geliştirilmesinde ve sipariş miktarını hesaplanmasında kullanılan iyi biri karar modelidir. (s, S) modelinin hesaplanmasındaki zorluklardan dolayı bu model (Q, R) modele aşağıdaki denklemler yardımı ile çevrilir. 2 A Q* S = R + Q ve S = R ve T = = h 5.3 TESİS YERLEŞTİRME MATEMATİKSEL MOELİ Temel metodoloji olarak Bilgisayar estekli Bağıntılı Tesislerin Bölüştürülmesi Tekniği Algoritması (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique (CRAFT)) kullanılmıştır. CRAFT algoritması MEKA nın ana stok alanının fabrika yerleşim planlarındaki yerini iyileştirmek için kullanıldı. Bu projede, CRAFT algoritması Microsoft Excel in eklentisi yardımıyla gerçekleştirildi. CRAFT algoritmasını kullanmak için başlangıç yerleşim planı girilmelidir. Başlangıç yerleşim planı mevcut yerleşim planı olarak kullanılacaktır ve birçok yinelemelerden (iterasyonlardan) sonra geliştirilmiş yerleşim planı girdi verisi olarak matematiksel modelle çalıştırılacaktır. Bu algoritmanın gerekenleri aşağıda sıralanmıştır: yükleme matrisi, uzaklık matrisi, başlangıç (mevcut) yerleşim planı, birim uzaklık maliyeti.

9 Yukarıdaki gereksinimler sağlandıktan sonra, CRAFT tarafından yüklemelerin sayısı, departman alan ağırlık merkezi arasındaki doğrusal hareket uzunluğu ve birim uzaklık maliyeti birbirleriyle çarpımı sonucu departmanlar arasındaki malzeme taşıma maliyetini verir. Bu hesaplamaların yapılması sonucunda, CRAFT maliyet azalması olmayana kadar departmanların parçalarını tekrar tekrar değiştirir ve bu sayede yerleşim planında iyileştirmeler yapar. Her değişim bir iterasyon olarak kabul edilir. En az maliyetle en iyi çözümü veren olurlu son yerleşim planı olarak seçilir. Projenin CRAFT algoritması bölümünde, ilk olarak yerleşim verileri gerekir. Bu veriler, bölümlerin sayısı, belirli noktaları olacaktır. Bir örneği aşağıda gözükmektedir: Problem İsmi: Üretim epart. Sayısı: 6 Sabit Noktalar: 7 Boyutlar: m CRAFT algoritmasının ikinci basamağında üretim alanındaki hücrelerin boyutları gerekmektedir: Scale-m/birim 2 Hücre Scale-m/birim 10 5 Scale-m/birim Üçüncü basamakta, bölümlerin isimleri, varsa sabit veya değişkenler ve bölümlerin alanları, girdi olarak girilmelidir: İsim S/V Alan Hücreler epart. 1 1 V 20 5 epart. 2 2 V epart. 3 3 V 4 1 epart. 4 4 V 8 2 epart. 5 5 V epart. 6 6 V Aşağıda görülen akış matrisinde, ana stok alanındaki bölümlerin akışını gösterilmektedir. Çözüm yönteminde bu akışlar sıfır olarak varsayılacaktır. NEREYE NEREE N iğer maliyet matrisinde uzaklıklar maliyet değerleri olarak girilir.

10 NEREYE NEREE N Tüm basamaklar tamamlandıktan sonra elde edilen örnek yerleşim aşağıdaki gibidir: ATAMA MATEMATİKSEL MOELİ Bu çalışmada kullanılan modelin amacı bağıntılı depo alt bölümlerinde depolanacak malzemeleri bulmaktır. Parametre olarak belirlenmiş bölümler, bu alt bölümlerdir. Özetlemek gerekirse bu durum Malzemeler alt bölümlerde nerede depolanacaktır? sorusunun cevabını vermektedir. Matematiksel model malzemeleri envanterden depoya ve yükleme yerlerinde depolamak için kullanılmıştır. Projedeki amaç, depoya atanmış malzemelerin yükleme yerlerinden transfer edilen uzaklıkların bazı fonksiyonları en azlamaktır. Atama problemleri için matematiksel model basamağında envanter problemleri için matematiksel model ve CRAFT algoritmasından gelen veriler kullanılır. Bunların dışında elde edilemeyen veriler uzman fikrileri ve gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Atama problemi için kontrol edilebilen ve edilemeyen değişkenler Tablo 2 de verilmiştir.

11 Parametre Tablo 2. Atama Problemi için Matematiksel Model Faktörlerin etayları Kontrol Edilebilen epo Sayısı Giriş/Çıkış ve yükleme, çekme noktaları arasında geçen zaman Kontrol Edilemeyen epolanacak malzeme miktarı Giriş/Çıkış noktalarının sayısı Üretilmesi gereken ürün miktarı Karar eğişkeni ~ x ij (Eğer atanan malzeme bağıntılı yere atanırsa veya atanmazsa) Adanmış epo Yerleşimi Politikası Atama Problemi nin formülasyonu aşağıda sunulmuştur. Parametreler: s: epo yerleşimlerinin sayısı n: epolanan ürünlerin sayısı m: G/Ç noktalarının sayısı S j : epo yerleşimlerinde belirtilen j ürün için depo gereksinimleri T j : Birim zamandaki depo erişimlerinin sayısı olarak açıklanan j ürün için üretilen ürün iş ya da faaliyet düzeyi p i,j : j ürünü için i girdi çıktı noktalarından yapılan depo erişim turlarının yüzdesi t i,k : i G/Ç noktaları ve k depo erişimi noktaları arasında yapılan turlar için gereken zaman Karar değişkeni: Formülasyon: x jk, 1, eğer ürün j depodaki k. erişim yerine atanırsa; = 0, diğer durumda. Öyle ki: 6. ENTEGRE ÇÖZÜM Çözüm yöntemi (bkz. Şekil 3) elde edilen verilerin ABC analizine girilmesiyle başlamaktadır. Elde edilen bu veriler yıllık talep miktarları, birim maliyetler ve son olarak yıllık kullanım oranlarından oluşmaktadır. Bu veriler ABC analizinde işlenerek,

12 üretim sürecinde yer alan bütün malzemelerin üç ana gruba ayrışmasını sağlamıştır. Bu ayrışma çalışmasında, A grubu malzemeler yüksek derecede, B grubu malzemeler orta derecede ve C grubu malzemeler ise düşük derecede önem değerleri almışlardır. Bu 3 ayrı grup için 3 ayrı envanter politikası kararlaştırılmıştır. A grubu malzemeler (S, s) periyodik gözden geçirme, B grubu malzemeler ise (Q, r) sürekli gözden geçirme politikalarını kullanacaklardır. C grubu malzemeler ise ikinci kutu politikasını kullanacak olmalarına karşın, düşük parasal ve önem değerlerinden dolayı bu proje kapsamında dikkate alınmamışlardır. Şekil 3. Genel Çözüm Akış Şeması Bu envanter politikaları uygulandıktan sonra, Ne zaman sipariş edilmeli? ve Ne kadar sipariş edilmeli? sorularının cevabı üretimde kullanılan her malzeme için cevaplanmıştır. Bu cevaplar, her malzemenin nerede saklanması gerektiği konusunu belirlemiştir. Çözümün diğer adımı, bir atama matematiksel modeli ile birlikte çalışan CRAFT algoritmasından oluşmaktadır. Atama modeli ile CRAFT algoritması eşzamanlı çalışmaktadır. Atama modeli, malzemeleri alt bölümlere atayarak bir toplam maliyet çıkarımına yardım etmekte ve sonuçlar aynı anda Microsoft Excel tabanlı CRAFT algoritmasında kullanılarak, fabrikanın tamamı üzerine bir yerleşim planı iyileştirmesi yapmaktadır. Bu iterasyonlar,

13 toplam maliyetin daha düşük hale gelemeyeceği zamana kadar yapılmakta olunup, bu toplam maliyet en düşük seviye geldiğinde, fabrikanın yerleşim planı ve malzemelerin konulacağı alt bölümler için bir en iyi çözüm bulunmaktadır. Bu en iyi çözümle beraber toplam maliyet, fabrikanın iyileştirilmiş yerleşim planı ve alt bölümler kaydedilmiştir. Fabrikadan alınan ham veriler, yapılacak analizler için kullanılabilinir olmadığından ötürü Microsoft Excel programında bir makro uygulaması yazılarak, verilerin derleme işlemi yapılmıştır. Alınan veriler ile oluşturulan derlemede malzemelerin adı, numarası, açıklamaları, miktarları, ürün ağaçları gibi bilgiler bulunmaktadır. ABC analizi sonucunda bütün ürünlerin yer aldığı ABC (Pareto) eğrisi çizilmiştir. Şekil 4 te verilen bu eğri çizilirken, kümülâtif YTL kullanım yüzdesini baz alınmıştır. Şekil 4. ABC Analizinin Pareto Eğrisi Malzemeleri üç ana gruba ayırmak için belirli bir sınıflandırma gücü kullanılmıştır: Hesaplamalara göre, çizilen ABC eğrisinde kullanılan sınıflandırmanın gücü yüksektir. ABC analizindeki sınıflandırma adımında kullanılan geleneksel ve kesin bir yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu sınıflandırmada malzemeler göz kararı ile üç gruba ayrılmıştır. Öte yandan göz kararı yöntem, sınıflandırma gücünün yüksek olmasından dolayı güvenilir sonuçlar vermektedir. Sonuç olarak çıkan eğrinin dik bir yapısı olduğundan dolayı göz kararı yöntem kolay ve etkili bir şekilde uygulanabilmiştir.

14 Grup Malzeme Sayısı Tablo 3. ABC Analizinin Sonuçları Envanter Politikası Gözden Geçirme Sistemi Kontrol Yöntemi Tekrar Sipariş Verme Noktası A 50 (s, S) Periyodik Tekil Malzeme s B 140 (Q, R) Sürekli Kitlesel Kontrol R C Kutu Sürekli Kitlesel Kontrol 2. Kutu ABC analizinin sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Grup A: Toplam 50 adet malzeme, yıllık kümülâtif YTL kullanımının %87,144 ünü oluşturmaktadır ve bu grup için periyodik gözden geçirme sistemi uygulanacaktır. Grup B: 144 malzeme, yıllık kümülâtif YTL kullanımının %10,811 ini oluşturmaktadır. Grup C: 392 malzeme, yıllık kümülâtif YTL kullanımının %2,0436 sını oluşturmaktadır. Yerleşim Algoritması CRAFT kullanılarak işletilmiştir. Stoklama için altı, iş istasyonları için yedi yer saptanmıştır.bu bölümler arasındaki malzeme akışı Tablo 4 de belirlenmiştir. Malzeme akışının yanı sıra, bu bölümler arasındaki maliyetler Tablo 5 te saptanmıştır. Tablo 4. Bölümler Arasındaki Malzeme Akışı , , , , , , , , , , , , , , ,346 15,680 1,248 1,248 2, , Tablo 5. Bölümler Arasındaki Uzaklıklar CRAFT algoritmasına elle girilmiş olan ilk fabrika yerleşkesi şekildeki gibidir. Birden yediye kadar numaralandırılmış bölümler fabrikada değiştirilmesi mümkün olmayan alanlardır. Sekiz numaralı bölüm yönetim ofislerini ve kafeteryayı içermektedir. Bu nedenle sekiz numaralı bölümün yerinin değişmesi de mümkün değildir. Bu noktadan itibaren malzemelerin atamasını yapacak olan matematiksel model CRAFT algoritmasıyla eşzamanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu algoritma, altı adet bölümün birbiriyle iterasyon bazında birer birer yer değiştirmesiyle meydana gelmektedir. Sonuç Şekil 5 te gösterilmiştir.

15 Şekil 5. CRAFT Mevcut Yerleşim Planı Atama modelinin parametreleri aşağıda sıralanmıştır: s: Stoklama yerlerinin sayısı = 6 n: Stoklanacak malzeme sayısı (Her bölümün hacmine göre farklı değer alır.) m: Giriş/Çıkış noktaları = 7 S j : j malzemesi için stok gereksinimi (ABC analizinde yapılan envanter politikalarından hesaplanmıştır). T j : j malzemesi için üretilen iş veya aktivite seviyesinin gereksinimi (Birim zamanda stok bölgelerinden yapılan malzeme çekimine göre hesaplanmıştır). p i,j : j ürünü için stok bölgelerinden ve i giriş/çıkış noktasından yapılan malzeme çekimlerinin yüzde olarak ifadesidir. Bu yüzdeler, belirtilen bölümler arasındaki yıllık geziler hesaplanarak bulunmuştur. t i,k : i giriş/çıkış noktasından, k stok bölgesi arasında geçen ve gereken zamandır. Bu bilgiler, fabrikanın yerleşiminden bulunmuştur. Tablo 6. Entegre Çözüm İterasyon Tablosu CRAFT S/R 1 S/R 2 S/R 3 S/R 4 S/R 5 S/R 6 Total S/R 1,052.0 İlk Yerleşim 4,756,380 4, ,508 1, , ,631.9 Iterasyon 1 (14 ve 15) 3,509,495 4, , ,508 1, , ,615.4 Iterasyon 2 (9 ve 10) 3,282,742 3, , ,508 1, , , Iterasyon 3 (10 ve 14) 5,118,970 3, , ,508 1, , ,762.71

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model *

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * İMO Teknik Dergi, 2010 5087-5112, Yazı 333 Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * Sevil KÖFTECİ* Haluk GERÇEK** ÖZ Bu çalışmada, yük taşımacılığında

Detaylı

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 Editör: Doç. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ İZMİR 2015 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 3 Sayfa: (22-70) Ödül Almış Çalışma TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGESİ KAN ÜRÜNLERİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJESİ Ali Cem RANDA*, Alican CÖMERT, Berker ADIGÜZEL,

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mert DEMİRCİOĞLU DOKTORA TEZİ ADANA / 2009

Detaylı

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 24 Sayý: 3-4 Sayfa: (16-28) Ödül Almış Çalışma BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Taha Yasin ÇELİK, Ezgi DOĞAN, Ece SANCI, Hannan TÜRECİ, Murat KÖKSALAN*, Sinan GÜREL

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği

Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 15 Sayı: 1 Ocak 2015 ss. 111-125 Yazılım Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi: Bir Banka ATM Projesi Örneği Risk Management of Software Development Project:

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı 1. TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE - SANAYİ/İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2012 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Prof. Dr. Selim Aktürk Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yeşim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Ceyda DURMAZ Murat KOCAMIŞ Anabilim Dalı: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı