MEKA MÜHENDİSLİK DE ENVANTER PLANLAMA ÇALIŞMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKA MÜHENDİSLİK DE ENVANTER PLANLAMA ÇALIŞMASI"

Transkript

1 MEKA MÜHENİSLİK E ENVANTER PLANLAMA ÇALIŞMASI Yarkın ÇÖL, Serkan ERASLAN, Mehmet GÖK, Onur GÜRLEK, Serhat KARAKOÇ Levent KANİLLER, Öncü HAZIR Çankaya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bahar 2008 ÖZET Bu çalışmanın amacı MEKA MÜHENİSLİK A.Ş. için envanter kontrol yöntemleri ve envanter yerleşim planlaması araçlarını kullanarak, beton santral parçalarının düzenlenmesi, tampon stokların yerleşimi ve envanter kayıtlarından kaynaklanan problemler için uygulanabilir bir çözüm tavsiye etmektir. Bu sebeple ilk olarak şirketin tanımı, kara kutu analizi ve malzeme akışı incelenmesi yardımıyla sistemin genel analizi yapıldı. Mikro sistem analizinde MEKA daki problemlerin sınırları çizilerek problemin tanımı ve belirtileri belirlendi. Problemin tanımından sonra, depo planlama ve envanter kontrolü hakkında benzer çalışmaların literatür araştırması yapıldı. Bu bölümde bazı alternatif çözüm yöntemleriyle ilgili araçlar ortaya konuldu. Bu araçlarla problemin modellenmesi gerçekleşti. üşünülen modelin çözümü öncesinde derinlemesine literatür araştırması yapıldı. Çözüm yöntemi belirlenerek çözümleme model tabanı oluşturuldu. Modele ait geliştirilen Karar estek Sistemi için doğrulama, geçerlilik analizleri yapıldı. Kritik başarı faktörleri modelin bulunduğu değerlere göre karşılaştırıldı. Fabrika için uygulama planı yapıldı ve bu modelin gerçek hayata geçirilmesi için çalışmalarda bulunuldu. Anahtar Kelimeler: Envanter Kontrol Yöntemleri, epo Planlama, Yerleşim Planı, Karar estek Sistemi. ABSTRACT The main purpose of this study is to suggest an applicable inventory control system for MEKA Company. In the facility, congestion of components, inappropriate layout location of buffer stocks yielding disarray of materials on the floor. ue to these problems, firstly, system analysis including description of the company, black box analysis and material flow analysis is done. In the micro system analysis, the definition of the problem in MEKA Company and problem boundaries are discussed. Micro system analysis is completed with a list of symptoms for the main problem and definition of critical success factors. After defining the problem, literature survey for similar applications in inventory control and warehouse planning is reported. Then, a solution methodology is suggested. ecision support system based on verification and validation is developed. Before and after comparisons are made in terms of critical success factor and application plan are prepared as well. Keywords: Inventory Control Methods, Warehouse Planning, Layout Planning, ecision Support System.

2 1. GİRİŞ Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, MEKA nın genel sistem analizi, mikro sistem analizi, literatür araştırması ve çözüm araçlarını araştırılmasını içermektedir. İkinci bölümde ise, problemin modellenmesi ve formülasyonu, çözüm yöntemi, karar destek sistemi ve son olarak kritik başarı faktörleri ile karşılaştırma yer almaktadır. Genel sistem analizi bölümünde, MEKA nın tarihçesi, kilometre taşları ve fabrika hakkında genel bilgi verilecektir. Buna ek olarak, MEKA ürünleri ve tedarik zincirindeki firmalar detaylandırılmıştır. Son olarak, üretim ve malzeme akış sistemi analizi, kara kutu analizi ile birlikte raporlanmıştır. Mikro sistem analizinde, problem tanımı ve sınırları irdelenmiştir. Mikro sistem analizi, veriler ışığında belirtiler ve kritik başarı faktörlerinin tanımı ile tamamlanmıştır. Literatür araştırma bölümü iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda, envanter yönetimi ve tampon dağıtımı özetlenecektir. İkinci kısımda önerilen model için yararlı olabilecek muhtemel çözüm araçları irdelenmiştir. Problemlerin giderilmesi için problemin modellenmesi ve formülasyonu bölümünde çözüm yöntemi seçilmiştir. Modelin değişken ve parametreleri, kontrol edilen veya edilemeyen faktörlere göre belirlenmiştir. Çözüm algoritması, seçilen araçlarda oyuncak veriler yardımı ile incelenip açıklanmıştır. Veri toplama sürecinden sonra önerilen çözüm algoritması gerçek veriler ile çalıştırılmıştır. Karar destek sistemini şekillendirmek amacı ile veritabanı oluşturulup, bunun üzerine ara yüz geliştirilmiştir. Veritabanı rapor çıktıları da bunlara ek olarak tasarlanmıştır. Son olarak, sonuçların kritik başarı faktörleri ile karşılaştırılması yapılarak proje tamamlanmıştır. MEKA Mühendislik Ltd, Şti., yerli ve yabancı inşaat sektörünün beton santrali ihtiyacını karşılamak için 1987 de kurulmuştur. MEKA beton santralleri üretmek ve kurulum bölgesine bu santralleri kurmakla yükümlüdür yılında beyaz ve mavi yakadan olmak üzere 250 kişilik bir kadroya sahiptir ve bunların içinde dört makine mühendisi üretim planlamadan sorumludur. Şekil 1. Üretim Tesisi MEKA nın üretim tesislerinden birincisi OSTİM de ikincisi Başkent Organize Sanayi Bölgesi(OSB) nde, üçüncüsü ise Eskişehir OSB de bulunmaktadır. Başkent OSB de, OSTİM e göre daha büyük ölçekli ürünler üretilmektedir. Bu projede sadece BAŞKENT OSB deki fabrika üzerine odaklanılmıştır ve Başkent OSB de yer alan tesis m 2 kapalı, toplamda ise m 2 alana sahiptir. MEKA nın Başkent OSB de faaliyete geçmesinin nedenleri bölgenin hammadde kaynaklarına yakınlığı, demiryolu

3 ve karayolu ile rahat ulaşım olanaklarıdır. Yukarıda sayılan nedenlerin öneminden dolayı Başkent OSB üretim tesisinin kuruluş yeri olarak seçilmiştir. Üç ana ürün tipi üretilmektedir. Bunlar yaş beton santralleri, kuru beton santralleri, mobil beton santralleridir. MEKA, beton santrallerini birçok alt parçanın birleştirmesiyle meydana getirir. Beton santralleri genel olarak aşağıda verilen beş parçadan oluşur: Ana Şase Agrega Bunkeri Çimento Silosu Taşıyıcı Bant Kontrol Kabini MEKA nın üretim sistemi sipariş üstünedir. Bu sisteme göre MEKA nın üretim tesisinde iki çeşit yerleşim planı bulunmaktadır. Bunlar sabit yerleşim planı ve imalat yerleşim planıdır. Sabit yerleşim planı, mobil beton santrallerinin üretim yerinde kullanmaktadır. eğişik hacimlerde mobil beton santralleri üretilmektedir. Bunlardan bazıları, 30 m3/saat, 60 m3/saat ve 100 m3/saat mobil beton santralleridir. Bu üretim şeklinde, hammaddeler ve yarı-mamuller doğrudan üretim sahasına taşınır ve o bölgede bu ürünlerle birleştirilmesi yapılır. İmalat yerleşim planı, profil çubuklar, metal plaka gibi hammaddeler parçaların imalatında kullanmaktadır. Bu hammaddelerin kesimi, taşlanması ve delinmesi, bu işler için özel olarak kullanılan iş istasyonunda yapmaktadır. Bundan dolayı bu malzemeler stok alanından kendisiyle ilgili iş istasyonuna taşınır. Buna ek olarak, parçaların boyanma işlemleri de imalat yerleşim planına göre yapılmaktadır. MEKA da boyama işlemleri sadece boyamaya yarayan iş istasyonlarında yapılmaktadır. 2. MEVCUT ENVATER YÖNETİM SİSTEMİ Mikro sistem analizi mevcut durumun özetinin varlık ilişki şemasının açıklanması ile başlamaktadır. Varlık ilişki şeması mevcut sistemin içerdiği varlıkların birbiriyle olan ilişkilerinin grafiksel bir gösterim şeklidir. Genellikle bilgi sistemlerinde elimizdeki veriyle, veritabanının arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır. Ayrıca varlık ilişki şeması mikro sistemin içerdiği elemanları belirlemek ve sistemin sınırlarını çizmek için kullanılmıştır. Sistemin varlıkları aşağıda sıralanmıştır: 1. Tedarikçiler: Yarı-mamuller daha önceden belirlenmiş tedarikçilerden temin edilmektedir. 2. Malzemeler: Hammaddeler ve yarı mamuller olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 3. Malzeme taşıma sistemleri: Malzemelerin fabrika içinde taşınmaları için vinç ve el arabaları kullanılmaktadır. 4. Tampon stok alanları: Bu alanlar yarı mamullerin stoklandığı geçici stok alanlarıdır. 5. Ana stok alanı: Genellikle I-profil parçalar ve büyük metal saclar ana stok alanında depolanmaktadır. Mikro sistemin varlık ilişki şeması Şekil 2 de verilmiştir.

4 Şekil 2. Mevcut Sistemin Varlık-İlişki Şeması Tedarikçiler çeşitli tiplerde malzemeler tedarik etmektedir. Tedarik edilen malzemeler fabrika içerisinde tampon ve ana stok alanlarına vinç ve el arabaları yardımıyla taşınmaktadır. Ayrıca malzeme taşınması ile ilgili tek bir ana stok alanı bulunmaktadır. Son olarak tampon stok alanların yerleri sistematiksel olmayan bir şekilde belirlenmiştir. Bundan dolayı, malzeme taşıma sistemi çoğula-çoğul ilişki söz konusudur. Herhangi bir varlıktaki herhangi bir değişim diğer bir varlıktaki değişime neden olabilir. Aynı zamanda bu durum sistemde bir değişime neden olabilir. Örnek olarak, gereğinden fazla malzeme siparişi verilmektedir. Bunun sonucunda, malzeme taşıma sisteminin ekipmanları ve stoklama alanları gereğinden fazla kullanılmaktadır. Bundan dolayı bu varlıkların kullanım oranı yüksek değerleri gösterecektir. Tampon stok alanı malzeme taşıma sistemi üzerinden tedarikçi ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Envanter yönetim problemlerine hâkim olabilmek için, tampon stok alanları ana stok alanı üzerinden ilişkilendirilmelidir. 3. PROBLEM TANIMI Problem tanımı bölümü stok yönetimi problemi ve envanter yerleşim planı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Stok yönetimi problemleri gerektiğinden fazla stoklanan malzemelerden ve üretimde kullanılan malzemelerin yetersiz bir şekilde stoklanmasından kaynaklanmaktadır. Gerektiğinden fazla stoklanan malzemeler yüksek maliyetlere neden olurken, yetersiz bir şekilde stoklanan malzemeler ise bitmiş ürünlerden yamyamlamaya neden olmaktadır. Öte yandan, envanter yerleşim planı problemi de iki bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler, üretimin etkinliğini ve verimliliği düşüren özel bir ana stok alanının yokluğu ve kolay ulaşabilirliğin olmaması olarak özetlenebilir. Kritik başarı faktörleri projenin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Bu terim hedeflere ulaşmak doğrultusunda ölçülebilen başarı faktörlerini içermektedir. Bu

5 faktörler firmanın misyonuyla benzerlik göstermektedir. Kritik başarı faktörleri aşağıda verilmiştir: 1. Satın alım ve üretim verimliliğini en çoklamak; 2. Envantere yapılan yatırımı en azlamak; 3. Müşteri servisi seviyesini en çoklamak. 4. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Bu bölümde depo yönetimi, envanter planlaması ve tampon stok alanı optimizasyonu alanında yapılan geçmiş çalışmalar kabaca incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda uygulanabilecek aday çözüm metotları belirlenmiştir. Buna ek olarak araştırılan çözüm metotlarının uygulanabilirliğini araştırılmıştır. Üretim süreçleri genellikle yarı mamul siparişi ile başlamaktadır, bu malzemeler ana stok alanı ve tampon stok alanlarında depolanmaktadır. epolanan malzemelerin fiziksel özellikleri ve sipariş sayıları yüksek verimlilikle çalışılması için tam olarak bilinmelidir. Buna ek olarak, tampon stok alanları başta olmak üzere stok alanlarının yerleri çok önemlidir. Çünkü tampon stok alanları, yarı mamullere sıklıkla ihtiyaç duyan üretim yerlerine yakın olmalıdır. Böylece, tampon stok alanlarının yerlerini ve sayılarını belirlemek oldukça önem taşımaktadır. iğer yandan malzeme kıtlığından kaçınmak ve düşük maliyetle stoklamak için stok alanlarındaki malzemelerin sayıları ve türleri belirlenmelidir. MEKA nın problemine benzer problemler ve çözüm yöntemleri daha önce de araştırılmıştır. Bunlarda bazıları aşağıda açıklanmıştır: Scarf (1960) (s,s) politikasının kullanımının dinamik envanter problemlerine uygunluğunu gösteren bir çalışma yapmıştır. Armour & Buffa (1963) ve Bufa ve diğerleri (1964) yerleşim problemleri için CRAFT algoritmasını bulmuşlardır. CRAFT kısa zamanda en popüler yerleşim çözüm algoritması haline gelmiştir ve gereklilikler doğrultusunda algoritma üzerine değişiklikler yapılmıştır. Herron (1976) Endüstri Mühendisliğinde ABC eğrisinin uygulamalarını sunmuştur. Erhart (1979) (s,s) envanter politikasını kullanarak güç tahmini üzerine bir araştırma yapmıştır. Lambrecht & Segaert (1990) ve Park (1993) tampon stok alanı belirlenmesi üzerinde çalışmışlardır. Alternatif stok yerleşim sistemi politikaları, stok yerlerine atanmalarına göre sınıflara ayrılmıştır. Alternatif stok yerleşim sistemi politikaları dört sınıfa ayrılacak olursa; adanmış stok, rasgele stok, sınıf bazlı adanmış stok ve paylaşımlı stok alanları olarak listeleyebiliriz. Hem stok alanı gerekliliği, hem de malzemelerin stok alanlarına atanması dikkate alınmıştır. Adanmış stok, sabit stok boşluğu anlamına gelmektedir. Her stoklanacak ürün için, belirli stok yerleri veya stok adresleri atamasını içermektedir. MEKA örneğini ele

6 alacak olursak, Adanmış stok yerleşim sistemi politikası uygun görülmüştür. Bunun dışında bahsedilen rasgele stok, sınıf bazlı adanmış stok ve paylaşımlı stok da incelenmiştir. 5. YAKLAŞIM METOOLOJİSİ MEKA da envanter yönetimi ve yerleşim planını probleminin çözüm yollarına yaklaşırken ABC Analizi, Envanter Planlama Matematiksel Modeli, Yerleşim Tasarımı (CRAFT, Atama Problemleri için Matematiksel Model) çözüm araçları kullanılmıştır. Bu araçlar aşağıdaki bölümlerde ayrı modüller olarak tanıtılmışlardır. 5.1 ABC ANALİZİ ABC analizi malzemeleri sınıflandırmak için kullanılır. Bu yöntemle üretim esnasında kullanılan alt malzemelerin ne kadar önemi belirlenir ve her malzemelere uygun sipariş politikası izlenir. A grubu malzemeler çok önemli malzemeleri, B grubu malzemeler orta önemli ve C grubu malzemeler bize az önemli malzemeleri işaret etmektedir. Bu çıkarımlar ışığında bu projede, A ve B grubu malzemeleri dikkate alınmıştır. C grubu malzemeleri ise az öneme sahip oldukları için göz önüne alınmamıştır. MEKA ya uygulanan ABC analizini detaylı olarak incelemek gerekirse, bu analiz maliyet tabanlı bir hesaba dayanmaktadır. Bu maliyet, yıllık ürünler için kullanılan malzeme miktarıyla, fiyatının çarpılması sonucu bulur. ABC analizi ile üç gruba ayrılan malzemelere göre dikkati önemli malzemeler üstüne yoğunlaştırıp envanter yönetimini geliştirmektedir. Bu sayede satınalma sorumlusu önemsiz malzemeler üzerine değil de önemli malzemeleri üzerine dikkatini toplar. Bir bakıma üzerindeki sorumluluklar kısmen azalır. Buna ek olarak, malzemelerin gözden geçirme (sayım) sistemi sınıflandırma sayesinde o gruba ait uygun politikaya göre yapılır. Bununla beraber, yeniden sipariş seviyesi revize edilerek en uygun sipariş seviyesi belirlenir. olayısıyla envanter seviyesi hangi miktara gelince sipariş edilmesi gerektiği de bulunmuş olur. Son olarak ise, envanter malzemelerini yeteri miktarda sipariş verip, bu miktarları kontrol alabilmek, malzemelerin fazla veya az depolanması önlenmiş olunur. Özetlemek gerekirse, ABC yaklaşımı MEKA ya şu nedenlerden dolayı uygulanmıştır: ikkati önemli malzemeler üstüne yoğunlaştırıp envanter yönetimini geliştirme, enetleme sistemini iyileştirme, Yeniden sipariş seviyesini revize etme, Envanter malzemelerini gerektiği kadar sipariş verip, bu miktarı kontrol alabilme. Envanterdeki ürünler A, B, C olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır: Grup A: Yüksek değerli ürünler için kullanılacaktır. Alınan yüksek servis seviyesi pahalıdır.tampon depo mallarına yatırılan sermaye azdır. Sıkı kontrol ve teker teker kontrol gerekir. Grup B: İki ekstremin arasını izler. Grup C ye benzeyen toplu kontrol yapılır. Grup C: üşük değerli malzemeler için kullanılır. Alınan yüksek servis seviyesi ucuzdur. Tampon depo mallarına yatırılan sermaye fazladır. aha rahat ve toplu şekilde kontrol gerektirir.

7 ABC analizi için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanmıştır: S1. Ürün ağacı tanımlanır. S2. Ürün başına kullanım miktarı hesaplanır: Son üç yılın talep verilerini kullanarak bir zaman periyodunda beklenen talep değeri bulundu. Tedarikçilerden alınan bazı yarı mamuller ve kullanılan alt malzemeler kaldırıldı. Buna ek olarak bu taleplerin dağılımı normal olarak varsayıldı. S3. Stokta tutulan ürünler belirlendi: Stokta tutulan ürünler yegâne bir karakteristik olarak tanımlanan numaralara atandı. Soy ağacının en alt seviyesindeki bütün birimler toplandı. S4. Yıllık Türk Lirası kullanımı hesaplanır: Ürün ağacındaki bütün ürünler ürün başına düşen fiyatlarla çarpılır. Hesaplama aşağıdaki gibidir: Yıllık Talep x Birim Fiyatı= Yılık YTL Kullanımı S5. Ürünler çizelgelenir: Envanterdeki ürünler, ürün başına YTL kullanımının azalan sırasıyla çizelgelenir. Sonra işlem gören bu ürünler listenin başından aşağıya doğru toplanarak hesaplanır. S6. Yıllık YTL kullanımının kümülâtif yüzdesi hesaplanır. S7. Ürünlerin dereceleri ve faaliyet yüzdeleri hesaplanır. Faaliyet yüzdelerini toplam malzeme sayısını bu ürünlerin derecelerine bölerek bulunur. S8. Ürünlerin kümülâtif yüzdelerinin bir fonksiyonu olarak YTL kullanımın kümülâtif yüzdesini ifade eden ABC eğrisi çizilir. Pareto analizi olarak bilinen ABC eğrisi, ABC sınıflandırmasının uygulanabilir olup olmadığını ölçen yararlı bir tekniktir. ABC analizinde gruplara ayırırken standart bir kural izlenmez. Bu yüzden A, B ve C ürünlerini ayırmak için rakamları değerlendirme yöntemi izlenir. ABC eğrisinde eğilmenin başladığı yer grup A, eğimin sonu grup B ve son olarak bir önceki grupları içermeyen durağan olan grup C olarak belirlenir. ABC analizi için değişken ve parametreler Tablo 1 de verilmiştir. Parametre eğişken Tablo 1. ABC Analizi için Faktörlerin etayları Kontrol Edilebilen Servis seviyesi Güvenlik stok seviyesi Sipariş miktarı Sipariş verme seviyesi Kontrol Edilemeyen Yıllık talep miktarı Tedarik süresi Faiz oranı Sipariş maliyeti Fırsat maliyeti 5.2 ENVANTER PLANLAMA MATEMATİKSEL MOELİ Uygulanan ABC analizin sonuncunda, A grubu malzemeleri için (s, S) matematiksel modeli, B grubu malzemeleri için (Q, R) modelinin uygulanmasına karar verimiştir. Modeller ile her malzeme için en iyi Ne kadar sipariş edilmeli? ve Ne zaman sipariş edilmeli? soruları cevaplanmaktadır. A grubu ürünler için aralıklı kontrol politikası kullanılır. Genellikle A grubu ürünleri düşük miktarlı yüksek maliyetli ürünlerdir. evamlı kontrol edilmesine gerek yoktur. Bu ürünler her zaman kullanılmaz. Gözden geçirme zamanları bir ya da iki haftadır.

8 Grup B ve grup C ürünleri için izlenen sürekli gözden geçirme sistemlerinde, (Q, R), EPQ (Ekonomik Üretim Miktarı), EOQ (Ekonomik Sipariş Maliyeti) ve Two- Bin (İki Kutu) modelleri kullanılır. EOQ için gereken talep miktarları belirli ve gerçek dünya şartların karşılamıyor. EPQ ise EOQ nün daha genişletilmiş halidir. (Q, R) Modeli: Envanter seviyesi, tekrar sipariş etme noktasına ulaştığında Q kadar miktarda sipariş yapılır. Envanterdeki ürünler devamlı olarak kontrol edilir ve talepler rasgele meydana gelir. (Q, R) modeli ne zaman ve ne kadar sipariş verilmeli soruları hakkında iyi kararlar almak için kullanılan daha gerçekçi bir modeldir. İki-kutu sistemi: Bu sistem sürekli gözden geçirilen sistemlerin bir değişik durumudur. Genellikle envanter, iki kutu şeklinde depolanır. İlk kutudan çekilen envanter Q = EOQ şeklinde hesaplanır. C ürünleri için kullanılan bu sistem düşük fiyatları nedeniyle MEKA da hesaba katılmamıştır. Grup A ürünleri için izlenen aralıklı gözden geçirme sisteminde EOQ, (S, T) ve (s, S) modelleri kullanılır. EOQ modelinin varsayımları sürekli gözden geçirme sistemleriyle aynı olarak değerlendirilir. (S, T) modelinde hedef envanter S dir. Eğer envanter seviyesi hedef stoktan küçükse hedef stok miktarına kadar sipariş verilir. Bu modelde R = S ve varsayımları (Q, R) sistemleriyle aynıdır. (s, S) Modeli: Envanter durumu s noktasına veya daha aşağıya düşerse sipariş S seviyesine kadar yükseltilir. Sipariş miktarı Q = S s kadardır. MEKA daki değişken taleplerden dolayı (s, S) modeli envanter sistemi olarak uygulanabilir. Bu modelin varsayımlarına göre MEKA nın stok yerleşim planlarının geliştirilmesinde ve sipariş miktarını hesaplanmasında kullanılan iyi biri karar modelidir. (s, S) modelinin hesaplanmasındaki zorluklardan dolayı bu model (Q, R) modele aşağıdaki denklemler yardımı ile çevrilir. 2 A Q* S = R + Q ve S = R ve T = = h 5.3 TESİS YERLEŞTİRME MATEMATİKSEL MOELİ Temel metodoloji olarak Bilgisayar estekli Bağıntılı Tesislerin Bölüştürülmesi Tekniği Algoritması (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique (CRAFT)) kullanılmıştır. CRAFT algoritması MEKA nın ana stok alanının fabrika yerleşim planlarındaki yerini iyileştirmek için kullanıldı. Bu projede, CRAFT algoritması Microsoft Excel in eklentisi yardımıyla gerçekleştirildi. CRAFT algoritmasını kullanmak için başlangıç yerleşim planı girilmelidir. Başlangıç yerleşim planı mevcut yerleşim planı olarak kullanılacaktır ve birçok yinelemelerden (iterasyonlardan) sonra geliştirilmiş yerleşim planı girdi verisi olarak matematiksel modelle çalıştırılacaktır. Bu algoritmanın gerekenleri aşağıda sıralanmıştır: yükleme matrisi, uzaklık matrisi, başlangıç (mevcut) yerleşim planı, birim uzaklık maliyeti.

9 Yukarıdaki gereksinimler sağlandıktan sonra, CRAFT tarafından yüklemelerin sayısı, departman alan ağırlık merkezi arasındaki doğrusal hareket uzunluğu ve birim uzaklık maliyeti birbirleriyle çarpımı sonucu departmanlar arasındaki malzeme taşıma maliyetini verir. Bu hesaplamaların yapılması sonucunda, CRAFT maliyet azalması olmayana kadar departmanların parçalarını tekrar tekrar değiştirir ve bu sayede yerleşim planında iyileştirmeler yapar. Her değişim bir iterasyon olarak kabul edilir. En az maliyetle en iyi çözümü veren olurlu son yerleşim planı olarak seçilir. Projenin CRAFT algoritması bölümünde, ilk olarak yerleşim verileri gerekir. Bu veriler, bölümlerin sayısı, belirli noktaları olacaktır. Bir örneği aşağıda gözükmektedir: Problem İsmi: Üretim epart. Sayısı: 6 Sabit Noktalar: 7 Boyutlar: m CRAFT algoritmasının ikinci basamağında üretim alanındaki hücrelerin boyutları gerekmektedir: Scale-m/birim 2 Hücre Scale-m/birim 10 5 Scale-m/birim Üçüncü basamakta, bölümlerin isimleri, varsa sabit veya değişkenler ve bölümlerin alanları, girdi olarak girilmelidir: İsim S/V Alan Hücreler epart. 1 1 V 20 5 epart. 2 2 V epart. 3 3 V 4 1 epart. 4 4 V 8 2 epart. 5 5 V epart. 6 6 V Aşağıda görülen akış matrisinde, ana stok alanındaki bölümlerin akışını gösterilmektedir. Çözüm yönteminde bu akışlar sıfır olarak varsayılacaktır. NEREYE NEREE N iğer maliyet matrisinde uzaklıklar maliyet değerleri olarak girilir.

10 NEREYE NEREE N Tüm basamaklar tamamlandıktan sonra elde edilen örnek yerleşim aşağıdaki gibidir: ATAMA MATEMATİKSEL MOELİ Bu çalışmada kullanılan modelin amacı bağıntılı depo alt bölümlerinde depolanacak malzemeleri bulmaktır. Parametre olarak belirlenmiş bölümler, bu alt bölümlerdir. Özetlemek gerekirse bu durum Malzemeler alt bölümlerde nerede depolanacaktır? sorusunun cevabını vermektedir. Matematiksel model malzemeleri envanterden depoya ve yükleme yerlerinde depolamak için kullanılmıştır. Projedeki amaç, depoya atanmış malzemelerin yükleme yerlerinden transfer edilen uzaklıkların bazı fonksiyonları en azlamaktır. Atama problemleri için matematiksel model basamağında envanter problemleri için matematiksel model ve CRAFT algoritmasından gelen veriler kullanılır. Bunların dışında elde edilemeyen veriler uzman fikrileri ve gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Atama problemi için kontrol edilebilen ve edilemeyen değişkenler Tablo 2 de verilmiştir.

11 Parametre Tablo 2. Atama Problemi için Matematiksel Model Faktörlerin etayları Kontrol Edilebilen epo Sayısı Giriş/Çıkış ve yükleme, çekme noktaları arasında geçen zaman Kontrol Edilemeyen epolanacak malzeme miktarı Giriş/Çıkış noktalarının sayısı Üretilmesi gereken ürün miktarı Karar eğişkeni ~ x ij (Eğer atanan malzeme bağıntılı yere atanırsa veya atanmazsa) Adanmış epo Yerleşimi Politikası Atama Problemi nin formülasyonu aşağıda sunulmuştur. Parametreler: s: epo yerleşimlerinin sayısı n: epolanan ürünlerin sayısı m: G/Ç noktalarının sayısı S j : epo yerleşimlerinde belirtilen j ürün için depo gereksinimleri T j : Birim zamandaki depo erişimlerinin sayısı olarak açıklanan j ürün için üretilen ürün iş ya da faaliyet düzeyi p i,j : j ürünü için i girdi çıktı noktalarından yapılan depo erişim turlarının yüzdesi t i,k : i G/Ç noktaları ve k depo erişimi noktaları arasında yapılan turlar için gereken zaman Karar değişkeni: Formülasyon: x jk, 1, eğer ürün j depodaki k. erişim yerine atanırsa; = 0, diğer durumda. Öyle ki: 6. ENTEGRE ÇÖZÜM Çözüm yöntemi (bkz. Şekil 3) elde edilen verilerin ABC analizine girilmesiyle başlamaktadır. Elde edilen bu veriler yıllık talep miktarları, birim maliyetler ve son olarak yıllık kullanım oranlarından oluşmaktadır. Bu veriler ABC analizinde işlenerek,

12 üretim sürecinde yer alan bütün malzemelerin üç ana gruba ayrışmasını sağlamıştır. Bu ayrışma çalışmasında, A grubu malzemeler yüksek derecede, B grubu malzemeler orta derecede ve C grubu malzemeler ise düşük derecede önem değerleri almışlardır. Bu 3 ayrı grup için 3 ayrı envanter politikası kararlaştırılmıştır. A grubu malzemeler (S, s) periyodik gözden geçirme, B grubu malzemeler ise (Q, r) sürekli gözden geçirme politikalarını kullanacaklardır. C grubu malzemeler ise ikinci kutu politikasını kullanacak olmalarına karşın, düşük parasal ve önem değerlerinden dolayı bu proje kapsamında dikkate alınmamışlardır. Şekil 3. Genel Çözüm Akış Şeması Bu envanter politikaları uygulandıktan sonra, Ne zaman sipariş edilmeli? ve Ne kadar sipariş edilmeli? sorularının cevabı üretimde kullanılan her malzeme için cevaplanmıştır. Bu cevaplar, her malzemenin nerede saklanması gerektiği konusunu belirlemiştir. Çözümün diğer adımı, bir atama matematiksel modeli ile birlikte çalışan CRAFT algoritmasından oluşmaktadır. Atama modeli ile CRAFT algoritması eşzamanlı çalışmaktadır. Atama modeli, malzemeleri alt bölümlere atayarak bir toplam maliyet çıkarımına yardım etmekte ve sonuçlar aynı anda Microsoft Excel tabanlı CRAFT algoritmasında kullanılarak, fabrikanın tamamı üzerine bir yerleşim planı iyileştirmesi yapmaktadır. Bu iterasyonlar,

13 toplam maliyetin daha düşük hale gelemeyeceği zamana kadar yapılmakta olunup, bu toplam maliyet en düşük seviye geldiğinde, fabrikanın yerleşim planı ve malzemelerin konulacağı alt bölümler için bir en iyi çözüm bulunmaktadır. Bu en iyi çözümle beraber toplam maliyet, fabrikanın iyileştirilmiş yerleşim planı ve alt bölümler kaydedilmiştir. Fabrikadan alınan ham veriler, yapılacak analizler için kullanılabilinir olmadığından ötürü Microsoft Excel programında bir makro uygulaması yazılarak, verilerin derleme işlemi yapılmıştır. Alınan veriler ile oluşturulan derlemede malzemelerin adı, numarası, açıklamaları, miktarları, ürün ağaçları gibi bilgiler bulunmaktadır. ABC analizi sonucunda bütün ürünlerin yer aldığı ABC (Pareto) eğrisi çizilmiştir. Şekil 4 te verilen bu eğri çizilirken, kümülâtif YTL kullanım yüzdesini baz alınmıştır. Şekil 4. ABC Analizinin Pareto Eğrisi Malzemeleri üç ana gruba ayırmak için belirli bir sınıflandırma gücü kullanılmıştır: Hesaplamalara göre, çizilen ABC eğrisinde kullanılan sınıflandırmanın gücü yüksektir. ABC analizindeki sınıflandırma adımında kullanılan geleneksel ve kesin bir yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu sınıflandırmada malzemeler göz kararı ile üç gruba ayrılmıştır. Öte yandan göz kararı yöntem, sınıflandırma gücünün yüksek olmasından dolayı güvenilir sonuçlar vermektedir. Sonuç olarak çıkan eğrinin dik bir yapısı olduğundan dolayı göz kararı yöntem kolay ve etkili bir şekilde uygulanabilmiştir.

14 Grup Malzeme Sayısı Tablo 3. ABC Analizinin Sonuçları Envanter Politikası Gözden Geçirme Sistemi Kontrol Yöntemi Tekrar Sipariş Verme Noktası A 50 (s, S) Periyodik Tekil Malzeme s B 140 (Q, R) Sürekli Kitlesel Kontrol R C Kutu Sürekli Kitlesel Kontrol 2. Kutu ABC analizinin sonuçları Tablo 3 te verilmiştir. Grup A: Toplam 50 adet malzeme, yıllık kümülâtif YTL kullanımının %87,144 ünü oluşturmaktadır ve bu grup için periyodik gözden geçirme sistemi uygulanacaktır. Grup B: 144 malzeme, yıllık kümülâtif YTL kullanımının %10,811 ini oluşturmaktadır. Grup C: 392 malzeme, yıllık kümülâtif YTL kullanımının %2,0436 sını oluşturmaktadır. Yerleşim Algoritması CRAFT kullanılarak işletilmiştir. Stoklama için altı, iş istasyonları için yedi yer saptanmıştır.bu bölümler arasındaki malzeme akışı Tablo 4 de belirlenmiştir. Malzeme akışının yanı sıra, bu bölümler arasındaki maliyetler Tablo 5 te saptanmıştır. Tablo 4. Bölümler Arasındaki Malzeme Akışı , , , , , , , , , , , , , , ,346 15,680 1,248 1,248 2, , Tablo 5. Bölümler Arasındaki Uzaklıklar CRAFT algoritmasına elle girilmiş olan ilk fabrika yerleşkesi şekildeki gibidir. Birden yediye kadar numaralandırılmış bölümler fabrikada değiştirilmesi mümkün olmayan alanlardır. Sekiz numaralı bölüm yönetim ofislerini ve kafeteryayı içermektedir. Bu nedenle sekiz numaralı bölümün yerinin değişmesi de mümkün değildir. Bu noktadan itibaren malzemelerin atamasını yapacak olan matematiksel model CRAFT algoritmasıyla eşzamanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu algoritma, altı adet bölümün birbiriyle iterasyon bazında birer birer yer değiştirmesiyle meydana gelmektedir. Sonuç Şekil 5 te gösterilmiştir.

15 Şekil 5. CRAFT Mevcut Yerleşim Planı Atama modelinin parametreleri aşağıda sıralanmıştır: s: Stoklama yerlerinin sayısı = 6 n: Stoklanacak malzeme sayısı (Her bölümün hacmine göre farklı değer alır.) m: Giriş/Çıkış noktaları = 7 S j : j malzemesi için stok gereksinimi (ABC analizinde yapılan envanter politikalarından hesaplanmıştır). T j : j malzemesi için üretilen iş veya aktivite seviyesinin gereksinimi (Birim zamanda stok bölgelerinden yapılan malzeme çekimine göre hesaplanmıştır). p i,j : j ürünü için stok bölgelerinden ve i giriş/çıkış noktasından yapılan malzeme çekimlerinin yüzde olarak ifadesidir. Bu yüzdeler, belirtilen bölümler arasındaki yıllık geziler hesaplanarak bulunmuştur. t i,k : i giriş/çıkış noktasından, k stok bölgesi arasında geçen ve gereken zamandır. Bu bilgiler, fabrikanın yerleşiminden bulunmuştur. Tablo 6. Entegre Çözüm İterasyon Tablosu CRAFT S/R 1 S/R 2 S/R 3 S/R 4 S/R 5 S/R 6 Total S/R 1,052.0 İlk Yerleşim 4,756,380 4, ,508 1, , ,631.9 Iterasyon 1 (14 ve 15) 3,509,495 4, , ,508 1, , ,615.4 Iterasyon 2 (9 ve 10) 3,282,742 3, , ,508 1, , , Iterasyon 3 (10 ve 14) 5,118,970 3, , ,508 1, , ,762.71

16 Tüm modeller entegre çözüme konduktan sonra üç iterasyon yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 6 da özetlenmiştir. Her iterasyonda, bölümler arasındaki uzaklığı gösteren matris değişiklik göstermektedir. CRAFT algoritmasının iterasyon tablosunda gerçekleşen yıllık taşıma maliyetleri t i,k değerleriyle belirlenmiş yollar baz alınarak dâhil edilmiştir. 7. OĞRULAMA VE GEÇERLEME oğrulama ve geçerleme işlemleri, sistemlerin, ürünlerin, hizmetlerin istenilen özellikleri karşılayıp karşılamadığına karar verir. oğrulama doğru modelin kurulup kurulmadığını kontrol eder. Geçerleme ise kurulan modelin gerçek hayattaki durumu yansıtıp yansıtmadığını kontrol eder. oğrulama işlemi üç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar: konsept modelin doğrulanması, model tasarımının doğrulanması, kodlamanın doğrulanması. Bu projede yapılan doğrulama çalışması ise ikiye ayrılabilir; birincisi ABC analizinden çıkan sonuçların doğrulanması, ikincisi ise matematiksel modelin doğrulanmasıdır. ABC analizinin doğrulanması bölümünde, ABC analizinden çıkan sonuçlarla seçilen parçaların gerçek değerleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda ABC analizinin istenen amaç doğrultusunda doğru bir şekilde yapıldığı anlaşılmış ve ABC analizi doğrulanmıştır. Matematiksel modelin doğrulanması kısmında ise öncelikle matematiksel modelin tasarımı doğrulanmıştır, daha sonra ise Lingo programında yapılan kodlamaların doğrulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Geçerleme bölümde ise projenin ve geliştirilen modelin geçerlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Geçerlemede sorulan soru Geliştirilen model gerçekte var olan durumu yansıtıyor mu? sorusudur. Çözüm modelinin kurulma aşamasında ve matematiksel model geliştirilirken MEKA firmasından alınan gerçek veriler kullanılmıştır; bu nedenle mevcut modeli geçerlemek için herhangi bir geçerleme aracı kullanılmamıştır. 8. KARAR ESTEK SİSTEMİ Karar estek Sistemi (KS) karar vericilerin kullandığı bilgisayar destekli bir bilgi işletim sistemidir. Amacına uygun tasarlanmış bir Karar estek Sistemi istenilen verileri veri tabanında muhafaza edip istendiği zaman kullanıcıya çeşitli işlemlerden geçirerek sunar. Çalışmada tasarlanan ve Şekil 6 da sunulan Karar estek Sistemi üç katmanlı mimariden oluşmaktadır ve bir yazılım projesi gibi geliştirilmiştir. Bu katmanlar sunum, veri ve yazılım katmanlarıdır. Veri veritabanında muhafaza edilmektedir, yazılım katmanında gerekli işlemleri görmektedir ve son olarak sunum katmanında kullanıcıya sonuçları rapor etmektedir.

17 Şekil 6. Karar estek Sistemi Kurulan veri tabanındaki varlıklar Şekil 7 de ilişkilendirilmiştir. Kullanıcı arayüzü örnekleri ise Şekil 8 de verilmiştir. Şekil 7. Varlık İlişki iyagramı

18 Şekil 8. Kullanıcı Arayüzleri 9. SONUÇ Bu proje MEKA için, envanter planlaması/kontrol faaliyetleri ve yerleşim planlının iyileştirilmesi olmak üzere iki bölümde yapılmıştır. Projenin ilk basamağı olarak ABC analizi yapılmıştır ve bu analizinin sonucunda gerekli envanter kontrol politikaları kullanılmıştır. Bu politikalar (Q, R) ve (s, S) modelleridir. Kullanılan bu modellerin sonucunda matematiksel model için envanterdeki malzeme miktarı belirlenmiştir.

19 Tablo 7. Taşıma Maliyetindeki Toplam İyileştirme Taşıma Maliyetindeki Toplam İyileştirme Craft % A. Modeli % İkinci basamak ise CRAFT algoritması yardımıyla ana stok alanının yerleşim planının minimum maliyeti sağlayacak şekilde yeniden planlanmasıdır. Bu faaliyetlerin sonucunda, çözümleme yönteminin son aşaması olarak atama yöntemi ile malzemelerin giriş/çıkış noktalarına atamaları gerçekleştirilmiştir. Tablo 8. Envanter Maliyetindeki Toplam İyileştirme Envanter Maliyetindeki Toplam İyileştirme Hedeflenen Gerçekleşen 10.00% % Tablo 7 de verilen taşıma maliyetinde toplam iyileştirme CRAFT ile %30,98, atama problemi ile %12,01 gerçekleşmiştir. Tablo 8 de sunulan envanter maliyetindeki toplam iyileştirme ise kritik başarı faktörlerinde belirlenen %10 iyileştirilmenin üstünde bir değer olan %18,32 ile gerçekleştirilmiştir. Bu projenin uygulanabilir olması için MEKA ya ABC analizinin, envanter yönetimi politikaları, malzemelerin kontrol edilebilirliği ve malzemelerin bölümlere yerleştirilmesinin tanıtımı yapılmıştır. KAYNAKÇA [1.] M. Lambrecht and A. Segaert, Buffer stock allocation in serial and assembly type of production lines, International Journal of Production Management, 10(2), 47 61, [2.] J. M. Smith and S. askalaki, Buffer space allocation in automated assembly lines, Operations Research, 36, , [3.] K. C. So, Optimal buffer allocation strategy for minimizing workin-process inventory in unpaced production lines, IIE Transactions, 29, 81 88, [4.] B. B. Malakooti, Assembly line balancing with buffers by multiple criteria optimization, International Journal of Production Research, 32(9), , [5.] C. M. Liu and C. L. Lin, Performance evaluation of unbalanced serial production lines, International Journal of Production Research, 32(12), , [6.] Spinellis,. and Papadopoulos, C., Stochastic algorithms for buffer allocation in reliable production lines, Math. Probl. Eng,. 5, , 2000.

20 [7.] Erhardt, R., The Power Approximation for Computing (s,s) Inventory Policies, Management Science, , [8.] ickie, H.F., ABC Inventory Analysis Shoots for ollars, Factory Management and Maintenance, [9.] Arrow, K. A., Harris, T. E., and Marschak, J., Optimal Inventory Policy, Econometrica, , [10.] Herron,., Industrial Engineering Applcation of ABC Curve, AIIE Transactions, [11.] Scarf, H. E., The Optimality of (s,s) Policies in the ynamic Inventory Problem, Mathematical Methods in the Social Sciences, 1960.

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi 13.11.2012 1 Stok yönetiminin amacı envanter yatırımı ile müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlamaktır. 2 Stokların Önemi Toplam sermayenin 50%

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control)

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) Amaç Ürüne olan talep bilindiğinde (yani talep tahmin hatasının sıfır olduğu durumda) stok kontrolü

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTIRMA MODELİNİN TANIMI Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

Toplam maliyete/gelire göre yer seçimi Faktör ağırlıklandırma Başabaş noktası analizi Oyun kuramı

Toplam maliyete/gelire göre yer seçimi Faktör ağırlıklandırma Başabaş noktası analizi Oyun kuramı Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi Toplam maliyete/gelire göre yer seçimi Faktör ağırlıklandırma Başabaş

Detaylı

STOK VE STOK YÖNETİMİ.

STOK VE STOK YÖNETİMİ. STOK YÖNETİMİ STOK VE STOK YÖNETİMİ. Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş talep ile arz arasında bir tampon görevini görmesi için stok bulundurur. Stok

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ Üretim sistemleri hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürüldükleri sistemlerdir. Bu sistemler için oluşturulacak simülasyon modelleri tamamen üretim sisteminin tipine ve verilecek

Detaylı

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok Yönetimi Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok nedir? Stok, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bulundurduğu bitmiş ürün veya çeşitli düzeylerden

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR Karmaşık Problem: Çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve ilgili mühendislik disiplininin önde gelen konularında araştırmaya

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu staj yönergesi Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Üretim ve Yönetim stajları sırasında yapmaları gereken çalışmaları içermektedir. Staj, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem ERGONOMİDE KULLANILAN MODELLER Modelleme, farklı öğeler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Modeller, kullanıldıkları alanlara

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı Dök. No: AUZEF-SS-1.2-11 Yayın Tarihi:30.12.2015 Rev No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ İÜ AUZEF süreçlerinin kalite, verimlik ve etkinliğini arttırmak için yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarında

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

Kredi Limit Optimizasyonu:

Kredi Limit Optimizasyonu: Kredi Limit Optimizasyonu: «Teorik Değil Pratik" Simge Danışman Analitik Direktörü, Experian EMEA Kar Gelişimi Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyona Genel Bakış Profilleme Modelleme Karar Matrisleri

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTıRMA MODELININ TANıMı Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE Sistem Tasarım ve Analiz Aşamaları Ön İnceleme Fizibilite Sistem Analizi Sistem Tasarımı Sistem Gerçekleştirme Sistem Operasyon ve Destek ÖN İNCELEME

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI Stok satış hızları belirlenip eksik stokların siparişinin verilmesi yada ambar parametrelerindeki bilgilerin güncellenmesini sağlayan bir özelliktir. Satınalma sipariş şablonu

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Kümeleme İşlemleri Kümeleme Tanımı Kümeleme Uygulamaları Kümeleme Yöntemleri Kümeleme (Clustering) Kümeleme birbirine

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

SOBA BORUSU AÇINIM LEVHALARININ KESİLMESİNDE MALİYETLERİN ENKÜÇÜKLENMESİ

SOBA BORUSU AÇINIM LEVHALARININ KESİLMESİNDE MALİYETLERİN ENKÜÇÜKLENMESİ SOBA BORUSU AÇINIM LEVHALARININ KESİLMESİNDE MALİYETLERİN ENKÜÇÜKLENMESİ Doğan EROL Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. PROBLEMİN TANIMLANMASI Şekil - 1'de 5 değişik soba borusu için açınım

Detaylı

MRP Mantığı. MRP -- Proses

MRP Mantığı. MRP -- Proses MRP -- Proses 1 MRP Mantığı MRP, ana üretim çizelgesini baz alarak, tüm ürün ağaçları boyunca komponentlerin çizelgelerini oluşturmaktadır. MRP, çizelgelenen zaman ufku içerisindeki her bir zaman periyodunda

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) İsmail DÜNDAR TEMSA A.Ş. Ersin GÖKÇEN TEMSA A.Ş. Özet Otobüs/Midibüs/Kamyonet üretimi yapılan TEMSA üretim tesislerinde, üretim sürecinin

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması Konu Başlıkları Vera ERP Malzeme İhtiyaç Planlama Şeması 3 Genel Özellikler 4 Hedefler.6 Kotalardan Hedeflere Aktarım...7 Ana Üretim Planı Oluşturma..8 Malzeme İhtiyacının Belirlenmesi.11 Malzeme İhtiyacını

Detaylı

LOS Energy. Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü

LOS Energy. Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü LOS Energy Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş. 2003 Yılında kuruldu. Alışan Group Şirketi ISO 9001 Certified Microsoft Çözüm Ortağı Custom Solutions Competency Data Management

Detaylı

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği 8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. İş Emrinde Kalem Desteği Müşteri Siparişi Önceliklendirme MRP

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

imalat: Ham maddenin işlenerek mala dönüştürülmesi.

imalat: Ham maddenin işlenerek mala dönüştürülmesi. üretim: işgücü, sermaye, hammaddenin bir araya gelmesi ve bunlara organizasyonunda katılmasıyla oluşan mal ve hizmet olarak tanımlanabilir. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet

Detaylı

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 326 Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 1 Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN and 2 Abdulkadir ALTINSOY * 1 Prof.Dr. Faculty of Political Science, Sakarya University,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

IE 407 ve IE 408 Uygulama Planı

IE 407 ve IE 408 Uygulama Planı IE 407 ve IE 408 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi bilindiği gibi iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve problem formülasyonunun yapıldığı IE 407 ve ikinci dönem

Detaylı

Devlet Demiryolları için Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sistemi (MATRİS) Selim Çetiner Serhan Turhan - 9 Aralık 2014, Salı

Devlet Demiryolları için Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sistemi (MATRİS) Selim Çetiner Serhan Turhan - 9 Aralık 2014, Salı Devlet Demiryolları için Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sistemi (MATRİS) Selim Çetiner Serhan Turhan - 9 Aralık 2014, Salı MATRİS Gündem Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyatlandırma Sisteminin İhtiyaç

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ. Karar Ağacı Algoritmaları: SPRINT algoritması Öğr.Gör.İnan ÜNAL

VERİ MADENCİLİĞİ. Karar Ağacı Algoritmaları: SPRINT algoritması Öğr.Gör.İnan ÜNAL VERİ MADENCİLİĞİ Karar Ağacı Algoritmaları: SPRINT algoritması Öğr.Gör.İnan ÜNAL SPRINT Algoritması ID3,CART, ve C4.5 gibi algoritmalar önce derinlik ilkesine göre çalışırlar ve en iyi dallara ayırma kriterine

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Tabu Arama (Tabu Search) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Tabu Arama 1986 yılında Glover tarafından geliştirilmiştir. Lokal minimum u elimine edebilir ve global minimum u bulur. Değerlendirme

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması,

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması, SEVK VE YÜKLEME EMRİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Sevk ve Yükleme Emrine bağlı işlemlerde yapılan yenilikler ile; Yükleme Emri oluştururken stok bakiye kontrolü, Yükleme Emri Oluşturulurken stoktan ayrılan

Detaylı

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr Kural Motoru www.paperwork.com.tr İş Kuralı Örnekleri Aşağıda iş kurallarına çeşitli örnekler verilmiştir; : İş Kuralı Nedir? T üm işletmeler kural merkezli çalışırlar. Kurallar hangi fırsatların takip

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

KYM363 Mühendislik Ekonomisi. FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

KYM363 Mühendislik Ekonomisi. FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ KYM363 Mühendislik Ekonomisi FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Prof.Dr.Hasip Yeniova E Blok 1.kat no.113 www.yeniova.info yeniova@ankara.edu.tr yeniova@gmail.com FABRİKA TASARIMI ve MÜHENDİSLİK

Detaylı

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2010-2011 Öğretim Yılı, Güz Dönemi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ DERS NOTLARI 2 Arş. Gör.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ DERS NOTLARI 2 Arş. Gör. Bir üretim hattında genel anlamda şu görevler (task) yürütülür: İş parçaları depo alanlarından alınarak işleme makine araçlarına gönderilir. Robotlar konveyör hattından iş parçalarını alarak istasyonda

Detaylı

Üniversite Sanayi İşbirliği Başarılı Uygulamalar Çalıştayı

Üniversite Sanayi İşbirliği Başarılı Uygulamalar Çalıştayı Üniversite Sanayi İşbirliği Başarılı Uygulamalar Çalıştayı ODTÜ-UME Tarafından ASELSAN A.Ş. İçin Gerçekleştirilen Projeler Ar. Gör. Çağdaş Çalık Uygulamalı Matematik Enstitüsü ODTÜ İçerik ODTÜ UME Tanıtımı

Detaylı

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz Prof.Dr.Berna Dengiz 2. Ders Sistemin Performans.. Ölçütleri Sistem Türleri Benzetim Modelleri Statik veya Dinamik Deterministik ( belirli ) & Stokastik ( olasılıklı) Kesikli & Sürekli Sistemin Performans

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 07.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar) GĐRĐŞ Süt alım ve üretimi yapan özel

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim : (264) Sayısal Analiz. Giriş.

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim :  (264) Sayısal Analiz. Giriş. Okut. Yüksel YURTAY İletişim : Sayısal Analiz yyurtay@sakarya.edu.tr www.cs.sakarya.edu.tr/yyurtay (264) 295 58 99 Giriş 1 Amaç : Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ DEPO TASARIMI Mehmet TANYAŞ Hiyerarşik Depo Tasarımı Hiyerarşik depo tasarımı metodolojisinde; Depo tasarımı problemleri stratejik, taktik ve operasyonel olarak 3 hiyerarşik seviyede ele alınmıştır. Her

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU FABRİKA / ATÖLYE STAJI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK STAJ RAPORU (Rapor yazım tarihi) ÖĞRENCİ ADI SOYADI : NUMARASI : STAJ YAPILAN KURUM ADI

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Eme Sistem simülasyonu. Giriş. Simulasyonun Kullanım Alanları (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş

Eme Sistem simülasyonu. Giriş. Simulasyonun Kullanım Alanları (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş Eme 3105 Giriş Sistem simülasyonu Gerçek Dünya Sureci Sistemin davranışıyla ilişkili varsayımlar seti Modelleme & Analiz Sistem Simülasyonuna Giriş Ders 1 Simülasyon, gerçek bir dünya sureci yada sistemindeki

Detaylı

9/14/2016 EME 3117 SİSTEM SIMÜLASYONU. Giriş. (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş. Hafta 1. Yrd.Doç.Dr.

9/14/2016 EME 3117 SİSTEM SIMÜLASYONU. Giriş. (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş. Hafta 1. Yrd.Doç.Dr. EME 3117 SİSTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Hafta 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan Giriş Simülasyon, gerçek bir dünya süreci yada sistemindeki işlemlerin zamana bağlı değişimlerinin taklit edilmesidir.

Detaylı

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com Gündem Demo 3D ile Geleceği Görmek 1 Dijitalis Dijitalis, stratejik taktiksel ve operasyonel doğru kararlar verebilmek ve dinamik değişiklere çok hızlı adapte olabilmek için entegre çözümler sunar. Tedarik

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd.

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd. SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE SİSTEM Kontrol Ltd. Şti. 5 EKİM 1991 SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU, PLANXAMA VE

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma Programcılık, program çözme ve algoritma Program: Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) TESİS PLANLAMA EN-424 4/II 3+0+0 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz Bölüm 2: Verimlilik Verimlilik 1 Bölüme Giriş İş etüdü ile ilgili tekniklere

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisi Ücret Hesap Tablosu (TL/Ay)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisi Ücret Hesap Tablosu (TL/Ay) 1980-2017 YILLARI 2017 YILININ İLK 6 AYLIK DÖNEMİ İÇİN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÜCRET HESAP TABLOSU (TL/Ay) (Yönetim Kurulu'nun 2 Mayıs 2015 tarih ve 21/1302 Sayılı Kararı İle Revize Edilmiştir.) Ocak 2017, Ankara

Detaylı

EME 3105 Giriş SISTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Simülasyon Ders 1 Simülasyon, Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan

EME 3105 Giriş SISTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Simülasyon Ders 1 Simülasyon, Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan EME 3105 Giriş SISTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Gerçek Dünya Sureci Sistemin davranışıyla ilişkili varsayımlar seti Modelleme & Analiz Ders 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan Simülasyon, gerçek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MATEMATİKSEL MODELLEME ve UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: MATHEMATICAL MODELING AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu www.torukcars.com İçerik Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 1 Ajanda Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 2 Petrol ve otomotivdeki

Detaylı

YAZILIM GÜVENLİK TESTLERİ. H A L D U N T E R A M A N h a l d u n t e r a m a g m a i l. c o m

YAZILIM GÜVENLİK TESTLERİ. H A L D U N T E R A M A N h a l d u n t e r a m a g m a i l. c o m YAZILIM GÜVENLİK TESTLERİ H A L D U N T E R A M A N h a l d u n t e r a m a n @ g m a i l. c o m TEST NEDİR? Test, bir sistemi manuel veya otomatik yollarla deneyerek veya değerlendirerek, belirlenmiş

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME VE YAZILIMIN ÖNEMİ! Üretim ve Planlama Direktörü

ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME VE YAZILIMIN ÖNEMİ! Üretim ve Planlama Direktörü ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 Üretim planlama yazılımı denince birçoğumuzun aklına ilk gelen, MRP/ERP grubundaki yazılımlardır. Genellikle Üretim Planlama

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller (ISE 405) Ders Detayları

Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller (ISE 405) Ders Detayları Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller (ISE 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller ISE 405 Her

Detaylı