KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi nde öğrenimini sürdüren Eser Emin Öktem in Öğretim Yılında 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası ndan yararlandırılması yönünde aşağıdaki kararı aldı: 1) 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında, Öğretim Yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi nde öğrenimini sürdüren Eser Emin Öktem in belge sunmak kaydı ile Öğretim Yılı 1. Dönem okul ücreti olan 4,172 TL nın karşılanması; 2) Öğretim Yılı (Eylül-Aralık dönemi) için: a) Belge sunmak kaydı ile konut kira bedelinin (4 ay x 1,200 TL) karşılanması, b) İaşe giderlerinin karşılanması (4 ay x 1,175 TL), c) Bir adet Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi, d) Ders araç ve gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı geçene 3,300 TL katkı yapılması; 3) Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Eğitim Amaçlı Diğer Transferler kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SİBER(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2491/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İznine ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Siber(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 26 ncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Ali Aybek e Lefkoşa İlçesi Gönyeli de Koçan No:A1167, Pafta/Harita No:XXI/20.köy, Parsel No: üz 898 üzerinde kain B Blok 1 katta 2 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2492/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 9 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2493/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İznine ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 32 nci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Halime Kocaman a Lefkoşa İlçesi Gönyeli de Koçan No:A1169, Pafta/Harita No:XXI/20.köy, Parsel No: üz 898 üzerinde kain C Blok zemin katta 2 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PHAMED MEDİCAL CYPRUS LTD. DEN KİT VE SOLUSYON TEMİN EDİLMESİ (Önerge No:2495/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerin laboratuvarlarında yetersiz kalan kit ve solusyonların KDV dahil 210, TL (104, USD X 2,00990 TL) karşılığında Phamed Medical Cyprus Ltd. den temin edilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasını ve bu amaç için gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ödenek yetersiz olduğundan Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu hesabından karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2496/2013) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Karar İptalleri ve Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme Sanayi Ltd. e Kiralanacak Arazi ve Fabrika ya ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın 2 nci maddesinde belirtilen Yeni Erenköy de, köy içinde belirtilen Pafta/Harita III/37 KKTC adına kayıtlı parsel 287 (kısmen) in karar kapsamından çıkarılarak, adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:2497/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, VI. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ne katılmak üzere Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul a giden Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle ve Müsteşar Mustafa Akçaba nın Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları, mevcut mevzuat gereği harcırahları ve İstanbul da bulundukları süre içerisinde beliren tüm masrafların Sağlık Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) CYPFRUVEX LTD. GENEL MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:2499/2013) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Cypfruvex Ltd. Genel Müdürü olarak atanan Cemal Redif in, Cypfruvex Ltd. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında almış olduğu 11 no lu kararı ve Fasıl 113 Şirketler Yasası altında hazırlanan Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Tüzüğü nün 5. maddesi uyarınca tarihinden itibaren Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Genel Müdürlüğü görevinden alınmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ENGELSİZ BİLİŞİM GÜNLERİ ETKİNLİĞİ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2500/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, ülke tanıtımına katkı sağlayacağı inancıyla Kasım 2013 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi nde gerçekleşen Engelsiz Bilişim Günleri Etkinliği için KKTC ne gelen önergeye ekli listede isimleri verilen 15 kişilik uzman ekibin ulaşım masrafı olan 5,600 TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GÖRSEV TEPE NİN ÖĞRETİM YILINDA 45/1983 SAYILI GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDA BELİRTİLEN HAKLARDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2501/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Long Island Conservatory of Music te öğrenimini sürdüren Görsev Tepe nin 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası ndan yararlandırılması yönünde aşağıdaki kararı aldı: 1) 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında, Öğretim Yılında Long Island Conservatory of Music te öğrenimini sürdüren Görsev Tepe nin belge sunmak kaydı ile Öğretim Yılı I. Dönem okul ücreti olan 4x1,470TL = 5,880 TL nın karşılanması; 2) Öğretim Yılı 2013 Mali Yılı (Eylül-Aralık Dönemi) için: a) İaşe giderlerinin karşılanması (4 ay x 1,175 TL), b) Ders araç ve gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı geçene 3,300 TL katkı yapılması; c) Ercan-İstanbul-New York-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temini için 5,900 TL nın karşılanması; 3) Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Eğitim Amaçlı Diğer Transferler kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESKİŞEHİR TÜRK DÜNYASI GENÇ YETENEKLER FESTİVALİ NE KATILIM (Önerge No:2502/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir de Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Dünyası Genç Yetenekler Festivali ne KKTC ni temsil etmek üzere 12 kişilik kafilenin başkanı olarak katılan Kültür Dairesi, Folklor Araştırma ve Geliştirme Şubesi nden Fatma Giritli nin Kasım 2013 tarihleri arasında Eskişehir de, Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara da bulunduğu süre içerisindeki yurtdışı görev yolluğunun Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Dairesi 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TURKCELL TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI EKİBİ NİN UÇAK BİLETİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2503/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ordu Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile maç yapmak üzere 16 Kasım 2013 tarihinde Ordu ya giden önergeye ekli listede isimleri belirtilen 16 kişilik KKTC Engelliler Spor Federasyonu na bağlı Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı nın uçak bileti giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SEÇKİN KORKMAZ IN KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:2504/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, tarihinde aleyhinde ihraç kararı alınan Ordu doğumlu Seçkin Korkmaz ın eğitimini tamamlaması amacıyla 15 Temmuz 2014 tarihine kadar KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MUHAMMAD SARWAR IN İHRAÇ EMRİNİN İPTALİ (Önerge No:2505/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tarihinde KKTC nden ihraç edilen Pakistan uyruklu, 1960 Faisalabad doğumlu Muhammad Sarwar ın ihraç emrinin Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HÜSEYİN İRİ NİN KKTC YURTTAŞLIĞININ İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:2506/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Reyhanlı doğumlu Hüseyin İri nin yurttaşlığının 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası nın 16(1) maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2507/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 60 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HAVALI SİLAHLAR YARIŞMASI NA KATILIM (Önerge No:2508/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ankara da icra edilen Havalı Silahlar Yarışması na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni temsilen katılan KKTC Kara Gücü Havalı Silahlar Atış Takımı nda yeralan Polis Genel Müdürlüğü personeli Polis Memuru Hüseyin Mıstıkoğlu ve Polis Memuru Aykut Çavuşoğlu nun 4-9 Kasım 2013 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile yurtdışında görevli olarak kaldıkları süre için yurtdışı görev ödeneklerinin Polis Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ PERSONELİNİN OTOMASYON SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ VERMEK ÜZERE YURTDIŞINA GİTMELERİ (Önerge No:2509/2013) (M.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC İzmir Konsolosluğu, KKTC Mersin Konsolosluğu, KKTC İzmir Turizm Ofisi ve KKTC Antalya Turizm Ofisi nde Hazine ve Muhasebe Dairesi Otomasyon Sistemi nin çevrimiçi kullanımı hakkında yerinde bilgi vermek üzere, Hazine ve Muhasebe Dairesi personeli Kıdemli Maliye Memuru Beykan Gazinocu, II. Derece Maliye Memuru Pınar Yücekal ve Hikmet Muhtaroğlu nun 4-6 Aralık 2013 tarihleri arasında Mersin e gitmelerini; adı geçenlerin Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, mevzuat gereği harcırahları ve konaklama giderlerinin; Hazine ve Muhasebe Dairesi Personeli Kıdemli Maliye Memuru Nevin Özkulaç, Bilge Dağman ve II. Derece Maliye Memuru Yusuf Ersoy un 9-11 Aralık 2013 tarihlerine bağlı olarak alınacak Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, mevzuat gereği harcırahları ve konaklama giderlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ONUR TERZİ NİN KKTC NE GİRİŞ YASAĞI NIN KALDIRILMASI (Önerge No:2510/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, tarihinde aleyhinde ihraç kararı alınan Gebze doğumlu Onur Terzi nin eğitimine devam edebilmesi için 15 Temmuz 2014 tarihine kadar KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasını onayladı. Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TC UYRUKLU MAHKUM İBRAHİM DİKER İN T.C. DEVLETİ NE İADE EDİLMESİ (Önerge No:2511/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, iade isteminde bulunan ve iadesi Hukuk Dairesi nce uygun görülen T.C. uyruklu mahkum İbrahim Diker in 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye atfen, T.C. Devleti ne iade edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:2512/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere, Kasım 2013 tarihleri arasında Brüksel e gidecek Başbakanlığa Bağlı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi nde görevli Erhan Erçin ve Hüseyin Silman ın Ercan-İstanbul-Brüksel-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak bileti bedeli ile mevzuat gereği harcırahları oradaki konaklama ve 150 Euro yu aşmayacak şekilde iç ulaşım giderleri ile Hüseyin Silman ın vize ve sigorta masraflarının Başbakanlık 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ORMANCILIKTA SEKTÖREL PLANLAMANIN 50. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU NA KATILIM (Önerge No:2513/2013) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Çevre ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Ormancılık Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, Kasım 2013 tarihlerinde Antalya da düzenlenecek Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu na katılacak Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, II. Derece Orman Mühendisi Salih Güneş ile II. Derece Orman Mühendisi Asım Yırık ın Kasım 2013 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedellerinin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na bağlı Orman Dairesi 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HARCAMA YAPABİLME YETKİSİ VERİLMESİ (Önerge No:2514/2013) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı na bağlı Ankara Büyükelçiliği nin 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, İzmir Konsolosluğu nun 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, İstanbul Başkonsolosluğu nun 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden ve Mersin Konsolosluğu nun 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden harcama yapabilmelerini onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KARA PARA AKLAMA DAVASI İLE İLGİLİ OLARAK LONDRA YA DAVET EDİLEN ARMIN BRINKMANN VE GRAHAM DARCE NİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2515/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, İngiltere hükümeti ile bağlantılı ve ortak yürütülmekte olan ve KKTC Mahkemelerinde 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında açılacak olan kara para aklama davasıyla ilgili olarak, 7-14 Eylül 2013 tarihleri arasında İngiltere de bulunan Polis Müfettişi Ediz Aytan, Polis Memuru Tümer Koç ve Polis Memuru Volkan Ataklı tarafından ifadelerinin alınabilmesi için Londra ya davet edilen ve sözkonusu meselede şikayetçi durumunda bulunup Almanya da ikamet etmekte olan Alman vatandaşi Armin Brinkmann ve İngiltere nin Norwich şehrinde ikamet etmekte olan İngiliz vatandaşı Graham Darce nin ulaşım, konaklama ve tercüman masraflarının karşılanması için gerekli ödeneğin Polis Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Kovuşturma Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASI:Y(K-I) YABANCI UYRUKLU HALİME KARADEMİR-HASAN KARADEMİR İN KKTC NDEKİ TAŞINMAZI İPOTEK ETMELERİ (Önerge No:2516/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Halime Karademir ve Hasan Karademir in KKTC nde bulunan adlarına kayıtlı Girne /Aş. Girne de 2759 koçan no lu Pafta/Harita XII.20.W1, Blok D, 583 no lu parsel üzerinde kain II. katta 3 no lu daireyi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek istediklerinden, sözkonusu taşınmazın üzerine ipotek tesis edebilmeleri için 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası nın 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının atıfta bulunduğu 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI:Y(K-I) YABANCI UYRUKLU ESER DULKAN IN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2517/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Eser Dulkan ın KKTC nde bulunan ve Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satın alma izni almış olduğu Girne/Yuk. Girne de koçan no lu Pafta/Harita XII.20.W1, Blok H, Parsel No:1284 üzerinde kain I. katta 1 no lu daireyi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek suretiyle satın almak istediğinden, sözkonusu taşınmazının üzerine ipotek tesis edebilmesi için 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası nın 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının atıfta bulunduğu 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI:Y(K-I) YABANCI UYRUKLU SERKAN TÜZMEN İN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2518/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Serkan Tüzmen in KKTC nde bulunan ve Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satın alma izni almış olduğu, Girne/Yuk. Girne de koçan no lu Pafta/Harita XII.21.E1, Blok F, Parsel No: 1172 üzerinde kain I. katta 1 no lu daireyi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek suretiyle satın almak istediğinden, sözkonusu taşınmazının üzerine ipotek tesis edebilmesi için 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası nın 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının atıfta bulunduğu 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI:Y(K-I) YABANCI UYRUKLU SAKİNE ÖNEM İN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2519/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Sakine Önem in KKTC nde bulunan ve Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satın alma izni almış olduğu Girne/Ağırdağ da 3937 koçan no lu Pafta/Harita XII.43.E2, Parsel No:189/1/4 üzerinde kain F Blok II. katta 1 no lu daireyi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek suretiyle satın almak istediğinden, sözkonusu taşınmazının üzerine ipotek tesis edebilmesi için 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası nın 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının atıfta bulunduğu 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ECZACILIK VE ZEHİRLER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Önerge No:2522/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Eczacılık ve Zehirler (Değişiklik) Yasa Tasarısı nı onaylayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi'ne ivedilikle sunulmasına karar verdi. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı KKTC Başbakanlık Sağlık Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) I. VE II. SAPTAMA DEĞERLENDİRME VE TAZMİN KOMİSYONLARI ÜYELERİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ (Önerge No:2523/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonları Başkanları Sait Köprülü ve M. Güner Asilkan ın görev süreleri tarihinde sona ermiş olduğundan, yürürlükteki mevzuat gereği oluşumları, başkan ve üyelerin atamaları ve/veya görevden alınmaları Bakanlar Kurulu kararına dayanan I. ve II. Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonları üyelerinin görevlerine son verilmesine karar verdi. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı

31

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEŞVİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Önerge No:2524/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Teşvik (Değişiklik) Yasa Tasarısı nı onaylayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi'ne ivedilikle sunulmasına karar verdi. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı KKTC Başbakanlık

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GALAXY BETTİNG LTD. İN MÜŞTEREK BAHİS DÜZENLEME İZNİ NİN KALDIRILMASI (Önerge No:2525/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, K(II) sayı ve tarihli karar ile Müşterek Bahis Düzenleme izni bir yıl süre ile yenilenen Galaxy Betting Ltd. in Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile adıgeçen şirket arasında imzalanan imtiyaz hakkı sözleşmesinin 1. maddesinde belirtilen şartları ve taahhütlerini yerine getirmediğinden Müşterek Bahis Düzenleme izninin kaldırılmasına karar verdi. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

34

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:2526/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Ankara da düzenlenecek olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı BES 2013 Güreş Müsabakası na görevli olarak katılacak Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri Yusuf Çocuk ve Murat Göztaş ın 7-13 Aralık 2013 tarihlerini kapsayacak şekilde Ercan-Ankara-Ercan gidişdönüş uçak biletleri ile yurtdışında kalacakları süre içerisinde mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

36

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2527/2013) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ne Taşımacılık Hizmeti Alımı na ilişkin K(II) sayı ve tarihli kararda sehven yer almayan şirket isminin, sözkonusu kararda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca sözdizisinden hemen sonra Menteş Otobüs İşletmelerinden söz dizisi olarak ilave edilmesini ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2528/2013) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezleri ne Araç Temini ne yönelik Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararda belirtilen 1 adet 22 kişilik minibüsün (KDV dahil toplam 56,500.- Euro karşılığı Türk Lirası) ibaresinin 1 adet en az 18 kişilik oturma yeri olan liftli minibüsün (KDV dahil toplam 65,000.- Euro karşılığı Türk Lirası) olarak değiştirilmesini ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. Sn.Özkan Yorgancıoğlu Başbakan Sn. Serdar Denktaş Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı Sn.Özdil Nami Dışişleri Bakanı Sn.Zeren Mungan Maliye Bakanı Sn. Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı Sn. Dr. Ahmet Kaşif Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Mustafa Arabacıoğlu Milli Eğitim Bakanı Sn.Önder Sennaroğlu Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn.Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr.Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankası

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.12.2011-31.12.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.12.2011-31.12.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.12.2011 31.12.2011 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı