ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) Tel : (2 12) Faks : (212) E-Posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN: 978-9944-60-976-0 (Basılı) ISBN: 978-9944-60-977-7 (Elektronik) Tel : (2 12) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-Posta: ito.yayin@ito.org."

Transkript

1

2

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazann ve İTO 'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi 'nden alınabilir. Tel : (2 12) Faks : (212) E-Posta: İnternet: Odamız yayınianna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINAHAZIRLIK, BASKI, CİLT G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Tel: (212) Faks: (212) tr

4

5

6 Sunuş... 9 I. Yatırımlarda Devlet Yardımlarının Amacı ve Kapsamı (Yatırım Teşvik Sistemi) II. Yatırımlarda Yardımları Sağlanan Teşvik Unsurları... III. Teşvik Belgesi Teşvik Belgeli V. 1. Yatırım Teşvik Uygulamaları.._..._...,_,_"_,,_. L...,._ Bölgesel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Desteklenen Sektörler ve Asgari _ı İstanbul Tekirdağ Düzce

7 3.3. Üçüncü Bölgede Desteklenen Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları Konya-Karaman Hatay- Kahramanmaraş- Osmaniye Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir Manisa - Afyonkarahisar - Kütahya - U ş ak Kayseri - Sivas - Yozgat Zonguldak- Karabük- Bartın Samsun- Tokat- Çorum- Amasya Gaziantep - Adıyaman - Kilis... ı Dördüncü Bölgede Desteklenen Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları... ı 03 Kastamonu - Çankın - Sinop... ı 04 Trabzon - Ordu - Giresun - Rize - Artvin - Gümüşhane... ı 06 Erzurum - Erzincan - Bayburt... ı 08 Ağrı - Kars - Ardahan - Iğdır... ı ı O Van- Muş- Bitlis- Hakkari... ı ı2 Malatya - Elazığ - Bingöl - Tunceli... ı ı4 Şanlıurfa - Diyarbakır... ı ı 6 Mardin - Batman - Şırnak - Siirt... ı ı 8 Bozcaada - Gökçeada... ı Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Her Bir Sektörün Desteklendiği Bölgeler... ı27 Madencilik ve Taşocakçılığı (1. Grup Madenler ile Mıcır Üretimi Hariç)... ı28 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı (Ekler- 5'te Yer Alan Teşvik Edilmeyecek Konular Hariç)... ı29 Entegre Hayvancılık Yatırımlan (Entegre Damızlık Hayvancılık Yatırımlan Dahil)... ı30

8 '-J'-'.1.''-"''-'-'-'-U.'" ''''''''"''''""""''""'""'''""''''"''"''''''''"""''''""''' ı ve Sanayi.... Muhasebe ve Elektrikli Makine ve '-"-'--'''""""'"'....._.....,.... u

9 Hava Taşıtları ve Motorlarının Bakım ve Onarımı... ı 57 Motosiklet ve Bisiklet Üretimi... ı58 Mobilya İmalatı (Metal ve Plastikten imal Edilenler Hariç)... ı59 Oteller... ı 60 Öğrenci Yurtları... ı 61 Soğuk Hava Deposu Hizmetleri... ı 62 Lisanslı Depoculuk Eğitim Hizmetleri (Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri Dahil, Yetişkinlerin Eğitilmesi ve Diğer Eğitim Faaliyetleri Hariç)... ı 64 Hastane Hizmetleri, Huzur Evleri Tehlikeli Atık Geri Kazanım vebertaraftesisleri... ı66 Çağrı Merkezleri... ı Genel Teşvik Sistemi Çerçevesinde Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları... ı Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamında Değerlendirilen Yatırım Cinsleri... ı Kredi Faiz Desteği İçin Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan Banka ve Finans Kuruluşları ı 8. Yatırım Teşvik Uygulamaları ile İlgili Kurum 1 Kuruluşlar... ı85

10 alanda bir değişim 1 dönüşüm sürecine girerek kalkınma yolunda önemli mesafe kaydettiğirniz son 1 O yıllık dönemde Türkiye, özel sektörümüzün dinarnizıni sayesinde sıra bir ekonomik performans sergilemiştir. Özellikle özel sektör güçlerinden oluşturmuştur. atıattığı ve girdiği 2010 yılında %9 dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olmayı başarırken, aynı yıl sektör sabit sermaye yatırımları yaklaşık %34 büyüyerek bir yapan...,....ull.<lull"-'a.u Türkiye ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ortaya koymuştur. %10,2 büyüyerek dünyanın en büyüyen ekonomisi olduğumuz ve gibi istisnai derecede hızlada büyüyen ekonomileri geride bıraktığımız 20 ll ıse bu sektör %36 büyürneyi başarmıştır.

11 iken, 2010 yılı sonu itibariyle 180 milyar $'ı aşmıştır. Gerek yerli yatırımcımızın yatırımlarını hızlandırırken gerekse yabancı yatırımların Türkiye' de yatırım kararı alırlarken göz önünde bulundurduklan başlıca belirleyici faktörlerden biri de doğal olarak Türkiye'nin yatırım teşvikleri konusunda sunduğu imkanlar olmuştur. Bu olgu, teşvik belgeli yatırımlarda ortaya çıkan kayda değer artıştan da açıkça görülebilmektedir. Türkiye, küresel finansal krizin tüm şiddetiyle hissedildiği 2009 yılı ortalarında, gerek laizin etkilerini hafifletmek gerekse günün şartlarına daha uyumlu hale getirmek amacıyla Yatırım Teşvik Sistemi'nde kapsamlı bir değişikliğe gitmiş ve 2009/15199 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile Türkiye' de her bir bölgenin ihtiyaç ve potansiyelinin göz önünde bulundurulduğu bir bölgesel 1 sektörel teşvik mekanizmasını hayata geçirmiştir. Diğer taraftan büyük ölçekli yatırımlar da yeni teşvik sistemi çerçevesinde ek teşvik mekanizmaları ile desteklenirken, AR-GE ve çevre yatırımları da kapsama dahil edilmiştir. Ancak yeni teşvik sistemi kısmen karmaşık bir yapı arz ettiğinden, teknik olarak anlaşılması da kimi zaman zorlaşabilmektedir. Bu çerçevede, "Yatırımlarda Devlet Yardımları" başlıklı çalışmamız, gerek üyelerimizde yeni teşvik sistemi hakkında farkındalık yaratmak, gerekse yatırım kararı alırken teşvik sisteminin içeriği ve sunduğu olanaklar hakkında detaylı ve doğru bir bilgilendirme sunabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu itibarla, Türkiye' de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmaları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin ikinci cildi olan "Yatırımlarda Devlet Yardımları" adlı yayınımızın

12 üyelerimize, ilgili kişi ve yayında geçen ve Şubesi U zman..."-"'"'-'"'-'-''-'-'-alper Ersan'a teşekkür PriPr 1 rn

13

14 a 1

15 14 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Yatırımlarda Devlet Yardımlan hangi mevzuat ile düzenlenmektedir? YatırımlardaDevlet Yardımları, tarih ve 2009/15199 sayılı {(Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile ((2009/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde düzenlenın ektedir. Bu rehber yayın, sözkonusu Karar ve ilgili Tebliğ temel alınarak hazırlanmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımlannın amacı nedir? Yatırımlarda Devlet Yardımları Programı, Kalkınma Planlan ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak; )o> )o> Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, Üretimi ve istihdamı artırmak, )o> Yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınınayı sağlamak, )o> Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırmageliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlan özendirmek, )o> Doğrudan yabancı yatırımları artırmak, Y Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, )o> Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile AR-GE faaliyetlerini desteklemek amacı doğrultusunda yürütülmektedir.

16 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARI 15 Yatırım teşviklerinden yaralanabilmek için; >- Gerçek kişiler, > >- Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İş niteliğindeki ıneslek

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Teşvik Belgesi nedir? Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerlere ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan ve yatırım teşviklerinin kullandırılması konusunda yetkili kurum olan "Ekonomi Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" tarafından düzenlenen belgedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamındaki teşviklerden yararlanabilmek için, yatırımların Teşvik Belgesi'ne bağlanması gerekmektedir. Teşvik Belgeli yatırımların yaradanabiieceği destek unsurlan nelerdir? Teşvik Belgesi 'ne bağlanan yatırımlar, aşağıda belirtilen teşviklerden yararlandırılabilmektedir: Y Kurumlar 1 Gelir Vergisi indirimi Y Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Y Yatırım Yeri Tahsisi Y Kredi Faiz Desteği Y KDV İstisnası Y Gümrük Vergisi Muafiyeti

18 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARI 1 Teşvik Belgesi cinsleri şunlardır: a. b. c. d. e. Entegrasyon 6. Yatırım

19 18 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 İnşaat malzemeleri, Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon kasası ve kamyonet kasası, Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlarda uçak ve helikopter alımları Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları çerçevesinde Türkiye kaç bölgeye ayrılmıştır? Yatırımlarda Devlet Yardımları çerçevesinde Türkiye 4 ana bölgeye ayrılmıştır. 1. DERECE GELI Ş MI Ş DÜZEY 2 BÖLGELERI 2. DERECE GELI ŞM I Ş DÜZEY 2 BÖLGELERI 1 J. DERECE GELI ŞMIŞ DÜZE Y 2 BÖLGELERI 4. DERECE GELISMIS DÜZE Y 2 BÖLGELERI 4 bölgenin, içerdikleri alt bölgeler ve şehirler ile birlikte ayrıntılı listesi, ((V. EKLER - 1. Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Türkiye 'nin Ayrıldığı Bölgeler" bölümünde verilmiştir.

20

21 20 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 A) Genel Teşvik Sistemi'nden Yorarlanacak Yatırımlar Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde değerlendirilecek yatırımlar için belidenen asgari yatırım tutarlan ve bu yatırımların yararlandınlacağı destek unsurlan nelerdir? Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde, yatırımların Teşvik Belgesi 'ne bağlanabilmesi için sabit yatırım tutarının; a) 1. ve 2. Bölgelerde asgari TL, b) 3. ve 4. Bölgelerde asgari TL olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan tüm yatırımlar, sektörüne bakılmaksızın ("V. EKLER - 5. Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları" bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere); KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerinden yararlandırılmaktadır. Sabit Yatırım Tutarı, arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları kalemlerinin toplamı olarak hesap!anmaktadır. Yatırım teşvik uygulamalan çerçevesinde yatırım harcaması olarak kabul

22 YATIRlMLARDA DEVLET YARDIMLARI 2 1 fj..!.!i!!l!:!l.!t.ıl. oranı, tutarının %50'sini aşamaz. Diğer geçmemek kaydıyla;

23 22 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 );> Mobilya, );> Yat, );> Motorbot, );> Kamyon ( off-road tmek tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), );> Transmikser, );> Beton santrali, );> F orklift, );> Beton pompası ürünlerinin ithalleri, Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilebilmekle birlikte, İthalat Rejimi çerçevesinde yürürlükte olan Gümrük Vergisi uygulamasına tabi olacaktır. );> Euro normlanna uygun yeşil motoru haiz olan çekiciler, );> Frigorifik olan treylerlar, ile );> Off-road tmek tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonların ithalleri ise, yine Gümrük Vergisi Muafiyeti 'nden yararlandırılmaktadır. Gümrük Vergisi Muafiyeti'nin kapsamı dışında tutulan mallar hangileridir? Yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere, );> Hammadde, );> Ara malları,

24 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 23 ve ı.

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Ancak, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır-giyim ve konfeksiyon yatırımlarında, Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makineteçhizat ithaline izin verilmemektedir. B) Bölgesel/ Sektörel Yatırımlar Bölgesel teşvik uygulamalan kapsamında değerlendirilen yatırımların desteklendiği sektörler ve asgari yatırım tutarları nelerdir? )o> Ayrı ayrı her bir bölge ve alt bölgede desteklenen sektörler ile bu sektörler için belirlenen asgari yatırım tutarları hakkında detaylı bilgiler: ((V. EKLER- 3. Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Her Bir Bölgede Desteklenen Sektörler"; )o> Desteklenen sektörlerin her birinin desteklendiği tüm bölgeler de: ((V. EKLER- 4. Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Her Bir Sektörün Desteklendiği Bölgeler" bölümlerinde detaylı tablolar halinde verilmiştir. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlara sağlanan destek unsurları nelerdir? Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlar, sektörün desteklendiği bölgede yapılmak ve gerekli asgari yatırım tutarını karşılamak kaydıyla, Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde sağlanan KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerine ilaveten; )o> )o> Kurumlar 1 Gelir Vergisi indirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

26 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Y Yatırım Y Kredi Desteği oran ve Sabit Tutarz x Yatırıma Katkı Oranı Yatırıma Katkı

27 26 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 >- Arazi-arsa, royalti, yedekparça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar, yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınmamaktadır; dolayısıyla bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz. >- indirimli vergi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanılmaktadır. "Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilen Yatırımlar" için uygulanmakta olan vergi indirim oranlan ve yatırıma katkı oranları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir: ( tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için) Bölgeler BÖLGESEL UYGULAMA Kuruml.ar veya Gelır Vergisi Indirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı ı. BÖLGE % ı5 %50 2. BÖLGE %25 %60 3. BÖLGE %35 %80 4.BÖLGE %55 %90 ( tarihi itibariyle başlanzlacakyatzrzmlar için) Bölgeler BÖLGESEL UYGULAMA Kuruml.ar veya Gelır Vergisi Indirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı ı. BÖLGE % ıo %25 2. BÖLGE % ı5 %40 3. BÖLGE %20 %60 4. BÖLGE %25 %80

28 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARI

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 ( tarihi itibariyle başlanılacak yatırımlar için) Bölgeler 1. BÖLGE - 2. BÖLGE - 3. BÖLGE 3 yıl 4. BÖLGE 5 yıl "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği"nde destek üst limiti söz konusu mudur? Sigorta Primi İşveren tutarının üst limiti, sabit yatırım tutarının; > 1. Bölge'de %6'sı, > 2. Bölge'de %8'i, > 3. Bölge'de %10'u, > 4. Bölge'de %14'ü olarak uygulanmaktadır. Hissesi Desteği 'nde, toplam destek KOBİ'ler tarafindan gerçekleştirilecek yatırımlara uygulanacak destek üst limitlerinde ise, yukarıdaki oranlar 5 'er puan artırılmaktadır. "S igortaprimiişveren HissesiDesteği"nden faydalanabilmek için aranan şartlar nelerdir? Sigorta Primi İşveren için, işverenlerin; Hissesi Desteği 'nden yararlanabilmek

30 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARı belgelerini Sosyal içerisinde iletmeleri ve süresi );.;> Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile işveren hissesinin '"-'-"' "-'A.LJ,..., Müsteşarlığı karşılanmayan ödemiş olmaları gerekmektedir. Primleringeçödenmesidurumundaise,HazineMüsteşarlığı'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemenin gecikmesinden JLU.H''""'-4Jl.J.U.J.J. gecikme zammı işverenden tahsil...,......,.....,"""ju. ve

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Bölgeleri 'ne yönlendirilmesi dir. Yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin sınırları içerisinde; ı. Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi bulunması, ancak bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımların sözkonusu olduğu durumlar ile, ıı. Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi bulunmaması durumunda teşvik belgeli yatırımlara kamu taşınmazlarından yatırım yeri tahsisi yapılmaktadır. Bu çerçevede, Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi ve arsaların üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmektedir. Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlada 49 yıl süreli kullanma izni verilebilmektedir. Ancak bu durumda, irtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarının, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınınaziara takdir edilecek rayiç değerin; Tarım ve hayvancılık yatırımları için 1 katından, Turizm yatırımları için 2 katından, Diğer yatırımlar için 3 katından

32 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 31 destek ve Bölgeler 1. BÖLGE 2. BÖLGE BÖLGESEL /SEKTÖREL YATIRIMLAR Döviz TL Kredisi Kredisi AR-GE ve YATIRIMLARI TL Kredisi Döviz Kredisi Tüm Tüm 3. BÖLGE 3 puan 1 puan 5 puan 2 puan

33 3 2 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Kredi Faiz Desteği, Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülmesi durumunda, azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklanndan karşılanabilmektedir. "Kredi Faiz Desteği''nde, faiz desteği tutarı için belirlenen üst limitler nelerdir? Kredi Faiz Desteği tutan üst limitleri, proje bazında; AR-GE ve Çevre Yatırımları için TL; 3. Bölge ve 4. Bölge' de gerçekleştirilecek sektörel yatırımlar için TL' dir. Kredi Faiz Desteği'nden merci neresidir? yararlanabilmek için başvuru Yatırım Teşvik Belgesi'nde faiz desteği öngörülmesi kaydıyla, bu destekten yararlanabilmek için Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzalayan bankalardan birine doğrudan başvuruda bulunulabilir. Bankaca yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullandınlması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği başvurulan, yatırımcı adına bankalar tarafından Hazine Müsteşarlığı 'na iletilir. Hazine Kredi Faiz Desteği için halihazırda Hazine Müsteşarlığı

34 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 3 Kredi Faiz Desteği İçin Hazine Müsteşarlığı ile Protokol İmza/ayan Banka ve Finans Kuruluşlan" bölümünde liste halinde verilmiştir. Kamu ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek Kredi Yardımlan çerçevesinde teşvik "Büyük Ölçekli Yatırım" konulan ve asgari yatırım tutarları aşağıdaki gibidir: Üretimi ve

35 34 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 3) Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımlan (50 Milyon TL) 4) Motorlu Kara Taşıtlannın İmalatı Yatırımlan (250 Milyon TL) 5) Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) 6) Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları (250 Milyon TL) 7) Elektronik Sanayi Yatırımları LCD/Plazma Üretimi Yatırımları (1 Milyar TL) Modül Panel Üretimi Yatırımları (150 Milyon TL) Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yatırımlan (50 Milyon TL) Diğer Elektronik Sektörü Yatırımları (50 Milyon TL) 8) Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) 9) İlaç Üretimi Yatırımlan (100 Milyon TL) 10) Hava ve Uzay Taşıtlan İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) ll) Makine imalatyatırımları (50 Milyon TL) 12) Madencilik Yatırımları (50 Milyon TL)

36 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Yatırımlara Büyük Ölçekli yukarıda yatırım birinde ve gerekli asgari yatırım tutarını karşılamak kaydıyla, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti unsurlanndan BÜYÜK ILÇEKI"t YATIRIMLAR Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı Kuruml.ar veya Gelir Vergisi Indirim Oranı ı. Öl %25 %50 2. :öı %35 %60 3. BÖLGE %45 %80 4. BÖLGE %65 %90 Gelir Yatırıma Katkı Oranı ııı""'ıı Oranı %25 %25 %30 %40 %40 %60 % %80

37 3 6 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Büyük Ölçekli Yatırımlar, bu teşvik unsurundan Bölgesel 1 Sektörel yatırımlar ile aynı şartlar dahilinde yararlandırılmaktadır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nde destek üst limitleri bölgeler itibariyle şu şekildedir: 1. Bölge'de sabit yatırım tutarının %2'si, )o> )o> 2. Bölge' de sabit yatırım tutarının %3 'ü, 3. Bölge'de sabit yatırım tutarının %5'i, )o> 4. Bölge'de sabit yatırım tutannın %7'si. Yatırım Yeri Tahsisi Büyük Ölçekli Yatırımlar, bu teşvik unsurundan Bölgesel 1 Sektörel yatırımlar ile aynı şartlar dahilinde yararlandırılmaktadır.

38

39 3 8 İSTANBUL TİCARET O D ASI Teşvik Belgesi başvurulan hangi yapılmalıdır? TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 1 kuruluşlara Teşvik Belgesi başvurularının, "Ekonomi Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü "ne yapılması gerekmektedir. Ancak; Yabancı sermayeli yatırımlar, Büyük ölçekli yatırımlar, Bölgesel uygulamalar kapsamındaki sektörel yatırımlar, AR-GE yatırımları, Çevre yatırımlan dışındaki diğer yatırımlar, diğer bir ifadeyle sadece Genel Teşvik Sistemi 'nden yararlanacak yatırımlar için, mevzuatta belirlenen "Sanayi Odalan"na da başvuru yapılabilmektedir. Teşvik Belgesi başvurusu Sanayi Odaları'na yapılabilen yatırımlar için başka şartlar aranmakta mıdır? Teşvik Belgesi başvurusu Sanayi Odalan 'na yapılabilen yatırımların; 1) imalat sanayi yatırımı olması ve 2) Sabit yatırım tutarının TL' yi aşmaması gerekmektedir.

40 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

41 40 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Teşvik Belgesi başvurusu esnasında hangi belgeler istenmektedir? Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için, başvuru sırasında aşağıda sıralanan belgeler aranmaktadır: a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı başvuru dilekçesi; b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri; c) Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş bir nüsha "Yatırım Bilgi Formu"; d) Başvuru ücretinin yatınldığını gösteren makbuzun nüshası; e) Firmanın sermaye yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Si cil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği; f) Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına; eğer varsa, tecil ve taksitlendirildiğine veya yapılandırıldığına ve sözkonusu yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili biriminden alınacak yazı veya SGK'nın elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı; g) ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki

42 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 41 şartı aranması yatırım konulan için, Çevre ve Orman Bakanlığı 'ndan alınacak Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. Yatırım Yatırım a) Sermaye b)

43

44

45 44 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Yatırıma Başlama Yatırıma başlama tarihi, Teşvik Belgesi için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü veya sanayi odalarına başvurunun yapıldığı tarih olarak alınmaktadır. Ancak yatırıma fiilen başianıldığının kabul edilebilmesi için, yatırıma başlama tarihinden sonra; Arazi-arsa alımı, Altyapının hazırlanması, İnşaata başlama, Makine-teçhizat temini (avans ve ön ödemeler dahil), ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak; i. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlar için Teşvik Belgesi'nde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10'u kadar, ii. Büyük Ölçekli Yatırımlar için ise en az TL tutannda harcama yapılması gerekecektir. Yatırım projesine ilişkin gerçekleştirilecek fizibilite çalışmaları ve şirket kurma işlemleri, yatırıma başlama olarak kabul edilmemektedir. Yatırım Teşvik Belgesi'nde sözkonusu yatırımın tamamlanması

46 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARl 45 için öngörülen süre ve gerekli görüldüğü hallerde verilen ek süre bitimini 6 ay içerisinde, yatırımcıların "Yatırım Tamamlama Vizesi"nin düzenlenmesi için, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü veya Teşvik Belgesini düzenleyen sanayi odalarına başvuruda bulunmalan gerekecektir. Teşvik kapsamındaki proje yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırıma başlanılmış olması kaydıyla, Teşvik Belgesi 'ni düzenleyen merciye başvurularak süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu durumlarda, Belgesi'nde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir. İşietmeye geçiş tarihi; a) Komple yeni yatırımlarda: i) imalat sanayi, madencilik, seracılık ve soğuk hava deposu yatırımlannda ilgili onaylı Kapasite ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlannda onay

47 46 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 iv) Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlannda Devlet Demir Yollan Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş yazı sının, v) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımlarında, ilgili yerel yönetimin onayının ve ısının başka bir yatırımcıya ait jeotermal kaynak veya santrallerden temin edilmesi halinde asgari 1 O yıllık temin sözleşmesinin, vi) Diğer hizmetler sektörü yatımlarından turizm, eğitim, hastane, huzurevi, öğrenci yurdu gibi yatırımlarda ilgili bakanlıklardan İşletme Belgesi, Uygunluk Belgesi, İzin Belgesi, ruhsat veya lisansın alınmasını müteakip, Teşvik Belgesi'nin Tamamlama Vizesi'nin yapıldığı tarihtir. b) Diğer yatırım cinslerinde ise, işletmeye geçiş tarihi doğrudan Teşvik Belgesi'nin Tamamlama Vizesi'nin yapıldığı tarih olarak alınacaktır. Bu durumda da yatırım konusuna bağlı olarak, gerekli görüldüğü hallerde yukarıda sıralanan belgelerin ibrazı talep edilebilmektedir. Yatırımların Nakli "Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlar" ile "Büyük Ölçekli Yatırımlar"ın, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekmektedir. Ancak, Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak

48 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARı desteklenmediği va..._... destekler bölgelere

49 48 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Finansal kiralama şirketleri, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatlar için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapması ve sözleşme kapsamı yatırım mallarını sözleşme yaptığı yatırımcıya kiralaması durumunda gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası yararlanabilmektedir. desteklerinden Aynı Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlar için, Kredi Faiz Desteği uygulamasına yönelik olarak bankadankullanılacakkredi ve finansal kiralama işlemleri için birlikte talepte bulunulamaz. Bu tür durumlarda Kredi Faiz Desteği başvurusunun,yatırımcının tercihine göre finansal kiralama şirketi veya bankalardan birisi tercih edilerek yapılması gerekecektir.

50

51

52 lgele

53 1 1. BÖLGE ll İSTANBUL (TRl O) 2. ve rakamlar her bir alt bölgenin kodunu belirtmektedir) -ll r BÖLGE 3. BÖLGE 4. BALIKESİR ÇANAKKALE (BOZCAADA, GÖKÇEADA HARİÇ) (TR22) KONYA KARAMAN (TR52) -] KASTAMONU ÇANKIRI SİNOP (TR82) Vl N u:ı c ı:-< cı o :ı>... owm * TEKİRDAÖ EDİRNE KIRKLARELİ (TR21) AYDIN DENİZLİ MUG LA (TR32) HATAY KAHRAMANMARAŞ OSMANİYE (TR63) TRABZON ORDU GİRESUN RİZE ARTVİN GÜMÜŞHANE (TR90) a m a N ıa m m

54 ll!lli!lllilllll!lli!lllillll!llllllliii!irlllllllllilllllllllill!liii!iidbiiiiiliilil1111i jill!lil'lll!lllll!iibiillllillllllllllillllllll!lllllllllllll BURSA ll KIRIKKALE ANTALYA AKSARAY ERZURUM ISPARTA Nİ ÖDE ERZİNCAN BURDUR (TR61) NEVŞEHİR BAYBURT (TRAı) KIRŞEHİR (TR 7 ı) MANİSA AÖRI ADANA AFYONKARAHİ. KARS MERSİN (TR62) KÜTAHYA ARDAHAN (TRA2) llliii lllliiib lllilli llllliil!ll lllliiib VAN i-o SAKARYA ll ll KAYSERİ MUŞ SİVAS :s: BİTLİS r BOLU YOZGAT (TR72) > HAKKARİ (TRB2) El YALOVA (TR42) ll ll > u tr1 r < tr1 -ı MALATYA ;; ZONGULDAK El ELAZIG ANKARA (TRS ı) ll ll KARABÜK r BİNGÖL > BARTIN (TR8 ı) c: TUNCELİ (TRBI) Vı (..;.)

55 SAMSUN TOKAT ÇORUM AMASYA(TR83) ŞANLIURFA DİYARBAKIR (TRC2) * * * GAZİANTEP ADIYAMAN KİLİS (TRC 1) MARDİN BATMAN ŞIRNAK SİİRT (TRC3) * * * BOZCAADA GÖKÇEADA (TR22) Vı.ı:::. (;)' ::ı. (J >--3 o t:l > >--3 tti t:l tti Cil tti c;. Cil tti c;.. N

56 1. DERECE GELiŞMIŞ DÜZEY 2 BÖLGELERi 2. DERECE GELIŞMIŞ DÜZEY 2 BÖLGELERI 3. DERECE GELIŞMiŞ DÜZEY 2 BÖLGELERi 4. DERECE GELIŞMIŞ DÜZEY 2 BÖLGELERI s; >-ı > Ei > tl trl rs trl >-ı :: t""' Vı Vı

57

58

59 ı 1. ( TARİHiNE KADAR BAŞLANILACAK YATIRIMLAR İÇİN) Vı 00 KURUMLAR 1 GELİR VERGİSİ İNDİRiMi YATIRIMA İNDİRİM KATKlORANI ORANI KREDi FAİZ DESTEGİ SİGORTA PRiMi YATIRIM İŞVEREN YERİ HiSSESi TL DÖVİZ TAHSiSi DESTEGİ KREDİSİ KREDİSİ (puan) (puan) MAKiNE- TEÇHiZAT ALIMLARI KDV İS TİNASI GÜMRÜK VERGİSİ MUAFiYETi IZl ::ı. o >-i o tj > ı. BÖLGE %ı5 %50 2 Yıl X X,;,;,; 2. BÖLGE %25 %60 3 Yıl X X,;,;,; 3. BÖLGE %35 %80 5 Yıl 3 ı,; 4. BÖLGE %55 %90 7 Yıl 5 2,;,;,;,;,; - t:j m IZl ffi ttı m - IZl m - N

60 KURUMLAR 1 GELİR MAKİNE- TEÇHiZAT KREDi FAİZ DESTEÖİ VERGİSİ İNDİRiMi SİGORTA ALIMLARI PRİMİ YATIRIM İŞVEREN YERİ HiSSES İ TL DÖVİZ TAHSiSi GÜMRÜK YATIRIMA İNDiRiM KDV DESTEÖİ KREDİSİ KREDİSİ VERGİSİ KATKlORANI ORANI İSTİNASI (puan) (puan) MUAFiYETi.BÖLGE %10 %25 X X X -,J -,J -,J 2. BÖLGE %15 %40 X X X -,J -,J -,J 1 3. BÖLGE %20 %60 3 Yıl 3 1 -,J -,J -,J 4. %25 %80 5 Yıl 5 2 -,J -,J -,J

61

62

63

64 lg er a

65 O\.ı:::.. RÖT,GRSRT TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER Derinin tab aklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri ihtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) İlaç 1 eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı Sınai kalıp ASGARİ YATIRIM TUTARLARI TL TL TL (ii' >-l >-l o g:ı Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı TL televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazıarı imalatı TL Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) Öğrenci yurtlan Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzur evi Tehlikeli atık geri kazanım ve b ertaraf tesisleri TL 100 öğrenci TL 100 kişilik huzur evi ;;>'i t:l ttj C/) 5 ttj. C/) ttj. g:ı, N

66 TL TL TL 3 'te belirtilenler l TL hasır ve buna benzer örülerek TL TL TL TL TL TL

67 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı Elektrikli makine ve cihaziarı imalatı Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihaziarı imalatı Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motosiklet ve bisiklet üretimi Mobilya imalatı (metal ve plastikten imal edilenler hariç) Oteller Öğrenci yurtlan Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzur evi Tehlikeli atık geri kazanım ve hertaraf tesisleri TL TL TL TL Ana sanayi TL Yan sanayi TL TL TL 3 yıldız ve üzeri 100 öğrenci metrekare TL TL 1 00 kişilik huzur evi O' O' vı z IJj c: l' ::ı. () > Si..., o t:l >..., m - t:l m..., en m ;>'i Si IJj m es. rzı m es. - N

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK REHBERİ Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın Bitlis Yatırım Destek Ofisi 1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR...3 1.1 Teşvike İlişkin Yasal Düzenlemeler...4 1.2 Teşviklerin

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır.

Yeni Teşvik Sistemi. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını anlatmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI Kalkınma Planları, Yıllık

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık TEŞVİK SİSTEMİ Vergi Danışmanlık Vergi Danışmanlık Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜNDEM Bakanlar Kurulu Kararı Eski ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemini Tanıyalım Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY. Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY Aksaray Yatırım Destek Ofisi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ AKSARAY www.ahika.gov.tr 0 1 Aksaray Yatırım Destek Ofisi Önsöz 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I- Yatırım Teşvik Programı... 2 II- Uygulamalar Ve Destek Unsurları.3-4 A- Bölgesel Teşvik Uygulamaları.. 5-7 B- Büyük Ölçekli Yatırımların

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM

YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER. Serkan ERDĠNÇ, YMM 1- GĠRĠġ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN ANTALYA ĠLĠNDE YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLAYACAĞI DESTEKLER Serkan ERDĠNÇ, YMM Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan biri olan özel sektör yatırımlarının Devlet

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com KIBRIS 09.11.2012 2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin Genel Tanıtımı

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı