ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) Tel : (2 12) Faks : (212) E-Posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN: 978-9944-60-976-0 (Basılı) ISBN: 978-9944-60-977-7 (Elektronik) Tel : (2 12) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-Posta: ito.yayin@ito.org."

Transkript

1

2

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazann ve İTO 'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAÖRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi 'nden alınabilir. Tel : (2 12) Faks : (212) E-Posta: İnternet: Odamız yayınianna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINAHAZIRLIK, BASKI, CİLT G.M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Tel: (212) Faks: (212) tr

4

5

6 Sunuş... 9 I. Yatırımlarda Devlet Yardımlarının Amacı ve Kapsamı (Yatırım Teşvik Sistemi) II. Yatırımlarda Yardımları Sağlanan Teşvik Unsurları... III. Teşvik Belgesi Teşvik Belgeli V. 1. Yatırım Teşvik Uygulamaları.._..._...,_,_"_,,_. L...,._ Bölgesel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Desteklenen Sektörler ve Asgari _ı İstanbul Tekirdağ Düzce

7 3.3. Üçüncü Bölgede Desteklenen Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları Konya-Karaman Hatay- Kahramanmaraş- Osmaniye Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir Manisa - Afyonkarahisar - Kütahya - U ş ak Kayseri - Sivas - Yozgat Zonguldak- Karabük- Bartın Samsun- Tokat- Çorum- Amasya Gaziantep - Adıyaman - Kilis... ı Dördüncü Bölgede Desteklenen Sektörler ve Asgari Yatırım Tutarları... ı 03 Kastamonu - Çankın - Sinop... ı 04 Trabzon - Ordu - Giresun - Rize - Artvin - Gümüşhane... ı 06 Erzurum - Erzincan - Bayburt... ı 08 Ağrı - Kars - Ardahan - Iğdır... ı ı O Van- Muş- Bitlis- Hakkari... ı ı2 Malatya - Elazığ - Bingöl - Tunceli... ı ı4 Şanlıurfa - Diyarbakır... ı ı 6 Mardin - Batman - Şırnak - Siirt... ı ı 8 Bozcaada - Gökçeada... ı Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Her Bir Sektörün Desteklendiği Bölgeler... ı27 Madencilik ve Taşocakçılığı (1. Grup Madenler ile Mıcır Üretimi Hariç)... ı28 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı (Ekler- 5'te Yer Alan Teşvik Edilmeyecek Konular Hariç)... ı29 Entegre Hayvancılık Yatırımlan (Entegre Damızlık Hayvancılık Yatırımlan Dahil)... ı30

8 '-J'-'.1.''-"''-'-'-'-U.'" ''''''''"''''""""''""'""'''""''''"''"''''''''"""''''""''' ı ve Sanayi.... Muhasebe ve Elektrikli Makine ve '-"-'--'''""""'"'....._.....,.... u

9 Hava Taşıtları ve Motorlarının Bakım ve Onarımı... ı 57 Motosiklet ve Bisiklet Üretimi... ı58 Mobilya İmalatı (Metal ve Plastikten imal Edilenler Hariç)... ı59 Oteller... ı 60 Öğrenci Yurtları... ı 61 Soğuk Hava Deposu Hizmetleri... ı 62 Lisanslı Depoculuk Eğitim Hizmetleri (Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri Dahil, Yetişkinlerin Eğitilmesi ve Diğer Eğitim Faaliyetleri Hariç)... ı 64 Hastane Hizmetleri, Huzur Evleri Tehlikeli Atık Geri Kazanım vebertaraftesisleri... ı66 Çağrı Merkezleri... ı Genel Teşvik Sistemi Çerçevesinde Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları... ı Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamında Değerlendirilen Yatırım Cinsleri... ı Kredi Faiz Desteği İçin Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan Banka ve Finans Kuruluşları ı 8. Yatırım Teşvik Uygulamaları ile İlgili Kurum 1 Kuruluşlar... ı85

10 alanda bir değişim 1 dönüşüm sürecine girerek kalkınma yolunda önemli mesafe kaydettiğirniz son 1 O yıllık dönemde Türkiye, özel sektörümüzün dinarnizıni sayesinde sıra bir ekonomik performans sergilemiştir. Özellikle özel sektör güçlerinden oluşturmuştur. atıattığı ve girdiği 2010 yılında %9 dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olmayı başarırken, aynı yıl sektör sabit sermaye yatırımları yaklaşık %34 büyüyerek bir yapan...,....ull.<lull"-'a.u Türkiye ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ortaya koymuştur. %10,2 büyüyerek dünyanın en büyüyen ekonomisi olduğumuz ve gibi istisnai derecede hızlada büyüyen ekonomileri geride bıraktığımız 20 ll ıse bu sektör %36 büyürneyi başarmıştır.

11 iken, 2010 yılı sonu itibariyle 180 milyar $'ı aşmıştır. Gerek yerli yatırımcımızın yatırımlarını hızlandırırken gerekse yabancı yatırımların Türkiye' de yatırım kararı alırlarken göz önünde bulundurduklan başlıca belirleyici faktörlerden biri de doğal olarak Türkiye'nin yatırım teşvikleri konusunda sunduğu imkanlar olmuştur. Bu olgu, teşvik belgeli yatırımlarda ortaya çıkan kayda değer artıştan da açıkça görülebilmektedir. Türkiye, küresel finansal krizin tüm şiddetiyle hissedildiği 2009 yılı ortalarında, gerek laizin etkilerini hafifletmek gerekse günün şartlarına daha uyumlu hale getirmek amacıyla Yatırım Teşvik Sistemi'nde kapsamlı bir değişikliğe gitmiş ve 2009/15199 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile Türkiye' de her bir bölgenin ihtiyaç ve potansiyelinin göz önünde bulundurulduğu bir bölgesel 1 sektörel teşvik mekanizmasını hayata geçirmiştir. Diğer taraftan büyük ölçekli yatırımlar da yeni teşvik sistemi çerçevesinde ek teşvik mekanizmaları ile desteklenirken, AR-GE ve çevre yatırımları da kapsama dahil edilmiştir. Ancak yeni teşvik sistemi kısmen karmaşık bir yapı arz ettiğinden, teknik olarak anlaşılması da kimi zaman zorlaşabilmektedir. Bu çerçevede, "Yatırımlarda Devlet Yardımları" başlıklı çalışmamız, gerek üyelerimizde yeni teşvik sistemi hakkında farkındalık yaratmak, gerekse yatırım kararı alırken teşvik sisteminin içeriği ve sunduğu olanaklar hakkında detaylı ve doğru bir bilgilendirme sunabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu itibarla, Türkiye' de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmaları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin ikinci cildi olan "Yatırımlarda Devlet Yardımları" adlı yayınımızın

12 üyelerimize, ilgili kişi ve yayında geçen ve Şubesi U zman..."-"'"'-'"'-'-''-'-'-alper Ersan'a teşekkür PriPr 1 rn

13

14 a 1

15 14 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Yatırımlarda Devlet Yardımlan hangi mevzuat ile düzenlenmektedir? YatırımlardaDevlet Yardımları, tarih ve 2009/15199 sayılı {(Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile ((2009/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde düzenlenın ektedir. Bu rehber yayın, sözkonusu Karar ve ilgili Tebliğ temel alınarak hazırlanmıştır. Yatırımlarda Devlet Yardımlannın amacı nedir? Yatırımlarda Devlet Yardımları Programı, Kalkınma Planlan ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak; )o> )o> Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, Üretimi ve istihdamı artırmak, )o> Yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınınayı sağlamak, )o> Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırmageliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlan özendirmek, )o> Doğrudan yabancı yatırımları artırmak, Y Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, )o> Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile AR-GE faaliyetlerini desteklemek amacı doğrultusunda yürütülmektedir.

16 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARI 15 Yatırım teşviklerinden yaralanabilmek için; >- Gerçek kişiler, > >- Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İş niteliğindeki ıneslek

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Teşvik Belgesi nedir? Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerlere ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan ve yatırım teşviklerinin kullandırılması konusunda yetkili kurum olan "Ekonomi Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" tarafından düzenlenen belgedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları kapsamındaki teşviklerden yararlanabilmek için, yatırımların Teşvik Belgesi'ne bağlanması gerekmektedir. Teşvik Belgeli yatırımların yaradanabiieceği destek unsurlan nelerdir? Teşvik Belgesi 'ne bağlanan yatırımlar, aşağıda belirtilen teşviklerden yararlandırılabilmektedir: Y Kurumlar 1 Gelir Vergisi indirimi Y Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Y Yatırım Yeri Tahsisi Y Kredi Faiz Desteği Y KDV İstisnası Y Gümrük Vergisi Muafiyeti

18 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARI 1 Teşvik Belgesi cinsleri şunlardır: a. b. c. d. e. Entegrasyon 6. Yatırım

19 18 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 İnşaat malzemeleri, Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon kasası ve kamyonet kasası, Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlarda uçak ve helikopter alımları Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları çerçevesinde Türkiye kaç bölgeye ayrılmıştır? Yatırımlarda Devlet Yardımları çerçevesinde Türkiye 4 ana bölgeye ayrılmıştır. 1. DERECE GELI Ş MI Ş DÜZEY 2 BÖLGELERI 2. DERECE GELI ŞM I Ş DÜZEY 2 BÖLGELERI 1 J. DERECE GELI ŞMIŞ DÜZE Y 2 BÖLGELERI 4. DERECE GELISMIS DÜZE Y 2 BÖLGELERI 4 bölgenin, içerdikleri alt bölgeler ve şehirler ile birlikte ayrıntılı listesi, ((V. EKLER - 1. Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Türkiye 'nin Ayrıldığı Bölgeler" bölümünde verilmiştir.

20

21 20 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 A) Genel Teşvik Sistemi'nden Yorarlanacak Yatırımlar Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde değerlendirilecek yatırımlar için belidenen asgari yatırım tutarlan ve bu yatırımların yararlandınlacağı destek unsurlan nelerdir? Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde, yatırımların Teşvik Belgesi 'ne bağlanabilmesi için sabit yatırım tutarının; a) 1. ve 2. Bölgelerde asgari TL, b) 3. ve 4. Bölgelerde asgari TL olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan tüm yatırımlar, sektörüne bakılmaksızın ("V. EKLER - 5. Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları" bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere); KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerinden yararlandırılmaktadır. Sabit Yatırım Tutarı, arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları kalemlerinin toplamı olarak hesap!anmaktadır. Yatırım teşvik uygulamalan çerçevesinde yatırım harcaması olarak kabul

22 YATIRlMLARDA DEVLET YARDIMLARI 2 1 fj..!.!i!!l!:!l.!t.ıl. oranı, tutarının %50'sini aşamaz. Diğer geçmemek kaydıyla;

23 22 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 );> Mobilya, );> Yat, );> Motorbot, );> Kamyon ( off-road tmek tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), );> Transmikser, );> Beton santrali, );> F orklift, );> Beton pompası ürünlerinin ithalleri, Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilebilmekle birlikte, İthalat Rejimi çerçevesinde yürürlükte olan Gümrük Vergisi uygulamasına tabi olacaktır. );> Euro normlanna uygun yeşil motoru haiz olan çekiciler, );> Frigorifik olan treylerlar, ile );> Off-road tmek tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonların ithalleri ise, yine Gümrük Vergisi Muafiyeti 'nden yararlandırılmaktadır. Gümrük Vergisi Muafiyeti'nin kapsamı dışında tutulan mallar hangileridir? Yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere, );> Hammadde, );> Ara malları,

24 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 23 ve ı.

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Ancak, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır-giyim ve konfeksiyon yatırımlarında, Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makineteçhizat ithaline izin verilmemektedir. B) Bölgesel/ Sektörel Yatırımlar Bölgesel teşvik uygulamalan kapsamında değerlendirilen yatırımların desteklendiği sektörler ve asgari yatırım tutarları nelerdir? )o> Ayrı ayrı her bir bölge ve alt bölgede desteklenen sektörler ile bu sektörler için belirlenen asgari yatırım tutarları hakkında detaylı bilgiler: ((V. EKLER- 3. Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Her Bir Bölgede Desteklenen Sektörler"; )o> Desteklenen sektörlerin her birinin desteklendiği tüm bölgeler de: ((V. EKLER- 4. Bölgesel Teşvikler Çerçevesinde Her Bir Sektörün Desteklendiği Bölgeler" bölümlerinde detaylı tablolar halinde verilmiştir. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlara sağlanan destek unsurları nelerdir? Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlar, sektörün desteklendiği bölgede yapılmak ve gerekli asgari yatırım tutarını karşılamak kaydıyla, Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde sağlanan KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerine ilaveten; )o> )o> Kurumlar 1 Gelir Vergisi indirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

26 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Y Yatırım Y Kredi Desteği oran ve Sabit Tutarz x Yatırıma Katkı Oranı Yatırıma Katkı

27 26 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 >- Arazi-arsa, royalti, yedekparça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar, yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınmamaktadır; dolayısıyla bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz. >- indirimli vergi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanılmaktadır. "Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilen Yatırımlar" için uygulanmakta olan vergi indirim oranlan ve yatırıma katkı oranları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir: ( tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için) Bölgeler BÖLGESEL UYGULAMA Kuruml.ar veya Gelır Vergisi Indirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı ı. BÖLGE % ı5 %50 2. BÖLGE %25 %60 3. BÖLGE %35 %80 4.BÖLGE %55 %90 ( tarihi itibariyle başlanzlacakyatzrzmlar için) Bölgeler BÖLGESEL UYGULAMA Kuruml.ar veya Gelır Vergisi Indirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı ı. BÖLGE % ıo %25 2. BÖLGE % ı5 %40 3. BÖLGE %20 %60 4. BÖLGE %25 %80

28 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARI

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 ( tarihi itibariyle başlanılacak yatırımlar için) Bölgeler 1. BÖLGE - 2. BÖLGE - 3. BÖLGE 3 yıl 4. BÖLGE 5 yıl "Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği"nde destek üst limiti söz konusu mudur? Sigorta Primi İşveren tutarının üst limiti, sabit yatırım tutarının; > 1. Bölge'de %6'sı, > 2. Bölge'de %8'i, > 3. Bölge'de %10'u, > 4. Bölge'de %14'ü olarak uygulanmaktadır. Hissesi Desteği 'nde, toplam destek KOBİ'ler tarafindan gerçekleştirilecek yatırımlara uygulanacak destek üst limitlerinde ise, yukarıdaki oranlar 5 'er puan artırılmaktadır. "S igortaprimiişveren HissesiDesteği"nden faydalanabilmek için aranan şartlar nelerdir? Sigorta Primi İşveren için, işverenlerin; Hissesi Desteği 'nden yararlanabilmek

30 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARı belgelerini Sosyal içerisinde iletmeleri ve süresi );.;> Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile işveren hissesinin '"-'-"' "-'A.LJ,..., Müsteşarlığı karşılanmayan ödemiş olmaları gerekmektedir. Primleringeçödenmesidurumundaise,HazineMüsteşarlığı'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemenin gecikmesinden JLU.H''""'-4Jl.J.U.J.J. gecikme zammı işverenden tahsil...,......,.....,"""ju. ve

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Bölgeleri 'ne yönlendirilmesi dir. Yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin sınırları içerisinde; ı. Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi bulunması, ancak bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımların sözkonusu olduğu durumlar ile, ıı. Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi bulunmaması durumunda teşvik belgeli yatırımlara kamu taşınmazlarından yatırım yeri tahsisi yapılmaktadır. Bu çerçevede, Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi ve arsaların üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmektedir. Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise aynı şartlada 49 yıl süreli kullanma izni verilebilmektedir. Ancak bu durumda, irtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarının, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınınaziara takdir edilecek rayiç değerin; Tarım ve hayvancılık yatırımları için 1 katından, Turizm yatırımları için 2 katından, Diğer yatırımlar için 3 katından

32 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 31 destek ve Bölgeler 1. BÖLGE 2. BÖLGE BÖLGESEL /SEKTÖREL YATIRIMLAR Döviz TL Kredisi Kredisi AR-GE ve YATIRIMLARI TL Kredisi Döviz Kredisi Tüm Tüm 3. BÖLGE 3 puan 1 puan 5 puan 2 puan

33 3 2 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Kredi Faiz Desteği, Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülmesi durumunda, azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklanndan karşılanabilmektedir. "Kredi Faiz Desteği''nde, faiz desteği tutarı için belirlenen üst limitler nelerdir? Kredi Faiz Desteği tutan üst limitleri, proje bazında; AR-GE ve Çevre Yatırımları için TL; 3. Bölge ve 4. Bölge' de gerçekleştirilecek sektörel yatırımlar için TL' dir. Kredi Faiz Desteği'nden merci neresidir? yararlanabilmek için başvuru Yatırım Teşvik Belgesi'nde faiz desteği öngörülmesi kaydıyla, bu destekten yararlanabilmek için Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzalayan bankalardan birine doğrudan başvuruda bulunulabilir. Bankaca yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullandınlması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği başvurulan, yatırımcı adına bankalar tarafından Hazine Müsteşarlığı 'na iletilir. Hazine Kredi Faiz Desteği için halihazırda Hazine Müsteşarlığı

34 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 3 Kredi Faiz Desteği İçin Hazine Müsteşarlığı ile Protokol İmza/ayan Banka ve Finans Kuruluşlan" bölümünde liste halinde verilmiştir. Kamu ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek Kredi Yardımlan çerçevesinde teşvik "Büyük Ölçekli Yatırım" konulan ve asgari yatırım tutarları aşağıdaki gibidir: Üretimi ve

35 34 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 3) Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımlan (50 Milyon TL) 4) Motorlu Kara Taşıtlannın İmalatı Yatırımlan (250 Milyon TL) 5) Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) 6) Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları (250 Milyon TL) 7) Elektronik Sanayi Yatırımları LCD/Plazma Üretimi Yatırımları (1 Milyar TL) Modül Panel Üretimi Yatırımları (150 Milyon TL) Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yatırımlan (50 Milyon TL) Diğer Elektronik Sektörü Yatırımları (50 Milyon TL) 8) Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) 9) İlaç Üretimi Yatırımlan (100 Milyon TL) 10) Hava ve Uzay Taşıtlan İmalatı Yatırımları (50 Milyon TL) ll) Makine imalatyatırımları (50 Milyon TL) 12) Madencilik Yatırımları (50 Milyon TL)

36 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Yatırımlara Büyük Ölçekli yukarıda yatırım birinde ve gerekli asgari yatırım tutarını karşılamak kaydıyla, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti unsurlanndan BÜYÜK ILÇEKI"t YATIRIMLAR Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı Kuruml.ar veya Gelir Vergisi Indirim Oranı ı. Öl %25 %50 2. :öı %35 %60 3. BÖLGE %45 %80 4. BÖLGE %65 %90 Gelir Yatırıma Katkı Oranı ııı""'ıı Oranı %25 %25 %30 %40 %40 %60 % %80

37 3 6 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Büyük Ölçekli Yatırımlar, bu teşvik unsurundan Bölgesel 1 Sektörel yatırımlar ile aynı şartlar dahilinde yararlandırılmaktadır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği'nde destek üst limitleri bölgeler itibariyle şu şekildedir: 1. Bölge'de sabit yatırım tutarının %2'si, )o> )o> 2. Bölge' de sabit yatırım tutarının %3 'ü, 3. Bölge'de sabit yatırım tutarının %5'i, )o> 4. Bölge'de sabit yatırım tutannın %7'si. Yatırım Yeri Tahsisi Büyük Ölçekli Yatırımlar, bu teşvik unsurundan Bölgesel 1 Sektörel yatırımlar ile aynı şartlar dahilinde yararlandırılmaktadır.

38

39 3 8 İSTANBUL TİCARET O D ASI Teşvik Belgesi başvurulan hangi yapılmalıdır? TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 1 kuruluşlara Teşvik Belgesi başvurularının, "Ekonomi Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü "ne yapılması gerekmektedir. Ancak; Yabancı sermayeli yatırımlar, Büyük ölçekli yatırımlar, Bölgesel uygulamalar kapsamındaki sektörel yatırımlar, AR-GE yatırımları, Çevre yatırımlan dışındaki diğer yatırımlar, diğer bir ifadeyle sadece Genel Teşvik Sistemi 'nden yararlanacak yatırımlar için, mevzuatta belirlenen "Sanayi Odalan"na da başvuru yapılabilmektedir. Teşvik Belgesi başvurusu Sanayi Odaları'na yapılabilen yatırımlar için başka şartlar aranmakta mıdır? Teşvik Belgesi başvurusu Sanayi Odalan 'na yapılabilen yatırımların; 1) imalat sanayi yatırımı olması ve 2) Sabit yatırım tutarının TL' yi aşmaması gerekmektedir.

40 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

41 40 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Teşvik Belgesi başvurusu esnasında hangi belgeler istenmektedir? Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için, başvuru sırasında aşağıda sıralanan belgeler aranmaktadır: a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı başvuru dilekçesi; b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri; c) Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş bir nüsha "Yatırım Bilgi Formu"; d) Başvuru ücretinin yatınldığını gösteren makbuzun nüshası; e) Firmanın sermaye yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Si cil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği; f) Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına; eğer varsa, tecil ve taksitlendirildiğine veya yapılandırıldığına ve sözkonusu yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili biriminden alınacak yazı veya SGK'nın elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı; g) ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki

42 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 41 şartı aranması yatırım konulan için, Çevre ve Orman Bakanlığı 'ndan alınacak Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. Yatırım Yatırım a) Sermaye b)

43

44

45 44 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Yatırıma Başlama Yatırıma başlama tarihi, Teşvik Belgesi için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü veya sanayi odalarına başvurunun yapıldığı tarih olarak alınmaktadır. Ancak yatırıma fiilen başianıldığının kabul edilebilmesi için, yatırıma başlama tarihinden sonra; Arazi-arsa alımı, Altyapının hazırlanması, İnşaata başlama, Makine-teçhizat temini (avans ve ön ödemeler dahil), ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak; i. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlar için Teşvik Belgesi'nde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10'u kadar, ii. Büyük Ölçekli Yatırımlar için ise en az TL tutannda harcama yapılması gerekecektir. Yatırım projesine ilişkin gerçekleştirilecek fizibilite çalışmaları ve şirket kurma işlemleri, yatırıma başlama olarak kabul edilmemektedir. Yatırım Teşvik Belgesi'nde sözkonusu yatırımın tamamlanması

46 YATIRIMLARDADEVLETYARDIMLARl 45 için öngörülen süre ve gerekli görüldüğü hallerde verilen ek süre bitimini 6 ay içerisinde, yatırımcıların "Yatırım Tamamlama Vizesi"nin düzenlenmesi için, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü veya Teşvik Belgesini düzenleyen sanayi odalarına başvuruda bulunmalan gerekecektir. Teşvik kapsamındaki proje yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırıma başlanılmış olması kaydıyla, Teşvik Belgesi 'ni düzenleyen merciye başvurularak süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu durumlarda, Belgesi'nde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir. İşietmeye geçiş tarihi; a) Komple yeni yatırımlarda: i) imalat sanayi, madencilik, seracılık ve soğuk hava deposu yatırımlannda ilgili onaylı Kapasite ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlannda onay

47 46 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 iv) Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlannda Devlet Demir Yollan Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş yazı sının, v) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımlarında, ilgili yerel yönetimin onayının ve ısının başka bir yatırımcıya ait jeotermal kaynak veya santrallerden temin edilmesi halinde asgari 1 O yıllık temin sözleşmesinin, vi) Diğer hizmetler sektörü yatımlarından turizm, eğitim, hastane, huzurevi, öğrenci yurdu gibi yatırımlarda ilgili bakanlıklardan İşletme Belgesi, Uygunluk Belgesi, İzin Belgesi, ruhsat veya lisansın alınmasını müteakip, Teşvik Belgesi'nin Tamamlama Vizesi'nin yapıldığı tarihtir. b) Diğer yatırım cinslerinde ise, işletmeye geçiş tarihi doğrudan Teşvik Belgesi'nin Tamamlama Vizesi'nin yapıldığı tarih olarak alınacaktır. Bu durumda da yatırım konusuna bağlı olarak, gerekli görüldüğü hallerde yukarıda sıralanan belgelerin ibrazı talep edilebilmektedir. Yatırımların Nakli "Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilen yatırımlar" ile "Büyük Ölçekli Yatırımlar"ın, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekmektedir. Ancak, Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak

48 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARı desteklenmediği va..._... destekler bölgelere

49 48 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK DESTEK REHBERİ SERİSİ 2 Finansal kiralama şirketleri, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatlar için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapması ve sözleşme kapsamı yatırım mallarını sözleşme yaptığı yatırımcıya kiralaması durumunda gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası yararlanabilmektedir. desteklerinden Aynı Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlar için, Kredi Faiz Desteği uygulamasına yönelik olarak bankadankullanılacakkredi ve finansal kiralama işlemleri için birlikte talepte bulunulamaz. Bu tür durumlarda Kredi Faiz Desteği başvurusunun,yatırımcının tercihine göre finansal kiralama şirketi veya bankalardan birisi tercih edilerek yapılması gerekecektir.

50

51

52 lgele

53 1 1. BÖLGE ll İSTANBUL (TRl O) 2. ve rakamlar her bir alt bölgenin kodunu belirtmektedir) -ll r BÖLGE 3. BÖLGE 4. BALIKESİR ÇANAKKALE (BOZCAADA, GÖKÇEADA HARİÇ) (TR22) KONYA KARAMAN (TR52) -] KASTAMONU ÇANKIRI SİNOP (TR82) Vl N u:ı c ı:-< cı o :ı>... owm * TEKİRDAÖ EDİRNE KIRKLARELİ (TR21) AYDIN DENİZLİ MUG LA (TR32) HATAY KAHRAMANMARAŞ OSMANİYE (TR63) TRABZON ORDU GİRESUN RİZE ARTVİN GÜMÜŞHANE (TR90) a m a N ıa m m

54 ll!lli!lllilllll!lli!lllillll!llllllliii!irlllllllllilllllllllill!liii!iidbiiiiiliilil1111i jill!lil'lll!lllll!iibiillllillllllllllillllllll!lllllllllllll BURSA ll KIRIKKALE ANTALYA AKSARAY ERZURUM ISPARTA Nİ ÖDE ERZİNCAN BURDUR (TR61) NEVŞEHİR BAYBURT (TRAı) KIRŞEHİR (TR 7 ı) MANİSA AÖRI ADANA AFYONKARAHİ. KARS MERSİN (TR62) KÜTAHYA ARDAHAN (TRA2) llliii lllliiib lllilli llllliil!ll lllliiib VAN i-o SAKARYA ll ll KAYSERİ MUŞ SİVAS :s: BİTLİS r BOLU YOZGAT (TR72) > HAKKARİ (TRB2) El YALOVA (TR42) ll ll > u tr1 r < tr1 -ı MALATYA ;; ZONGULDAK El ELAZIG ANKARA (TRS ı) ll ll KARABÜK r BİNGÖL > BARTIN (TR8 ı) c: TUNCELİ (TRBI) Vı (..;.)

55 SAMSUN TOKAT ÇORUM AMASYA(TR83) ŞANLIURFA DİYARBAKIR (TRC2) * * * GAZİANTEP ADIYAMAN KİLİS (TRC 1) MARDİN BATMAN ŞIRNAK SİİRT (TRC3) * * * BOZCAADA GÖKÇEADA (TR22) Vı.ı:::. (;)' ::ı. (J >--3 o t:l > >--3 tti t:l tti Cil tti c;. Cil tti c;.. N

56 1. DERECE GELiŞMIŞ DÜZEY 2 BÖLGELERi 2. DERECE GELIŞMIŞ DÜZEY 2 BÖLGELERI 3. DERECE GELIŞMiŞ DÜZEY 2 BÖLGELERi 4. DERECE GELIŞMIŞ DÜZEY 2 BÖLGELERI s; >-ı > Ei > tl trl rs trl >-ı :: t""' Vı Vı

57

58

59 ı 1. ( TARİHiNE KADAR BAŞLANILACAK YATIRIMLAR İÇİN) Vı 00 KURUMLAR 1 GELİR VERGİSİ İNDİRiMi YATIRIMA İNDİRİM KATKlORANI ORANI KREDi FAİZ DESTEGİ SİGORTA PRiMi YATIRIM İŞVEREN YERİ HiSSESi TL DÖVİZ TAHSiSi DESTEGİ KREDİSİ KREDİSİ (puan) (puan) MAKiNE- TEÇHiZAT ALIMLARI KDV İS TİNASI GÜMRÜK VERGİSİ MUAFiYETi IZl ::ı. o >-i o tj > ı. BÖLGE %ı5 %50 2 Yıl X X,;,;,; 2. BÖLGE %25 %60 3 Yıl X X,;,;,; 3. BÖLGE %35 %80 5 Yıl 3 ı,; 4. BÖLGE %55 %90 7 Yıl 5 2,;,;,;,;,; - t:j m IZl ffi ttı m - IZl m - N

60 KURUMLAR 1 GELİR MAKİNE- TEÇHiZAT KREDi FAİZ DESTEÖİ VERGİSİ İNDİRiMi SİGORTA ALIMLARI PRİMİ YATIRIM İŞVEREN YERİ HiSSES İ TL DÖVİZ TAHSiSi GÜMRÜK YATIRIMA İNDiRiM KDV DESTEÖİ KREDİSİ KREDİSİ VERGİSİ KATKlORANI ORANI İSTİNASI (puan) (puan) MUAFiYETi.BÖLGE %10 %25 X X X -,J -,J -,J 2. BÖLGE %15 %40 X X X -,J -,J -,J 1 3. BÖLGE %20 %60 3 Yıl 3 1 -,J -,J -,J 4. %25 %80 5 Yıl 5 2 -,J -,J -,J

61

62

63

64 lg er a

65 O\.ı:::.. RÖT,GRSRT TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER Derinin tab aklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri ihtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) İlaç 1 eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı Sınai kalıp ASGARİ YATIRIM TUTARLARI TL TL TL (ii' >-l >-l o g:ı Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı TL televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazıarı imalatı TL Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) Öğrenci yurtlan Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzur evi Tehlikeli atık geri kazanım ve b ertaraf tesisleri TL 100 öğrenci TL 100 kişilik huzur evi ;;>'i t:l ttj C/) 5 ttj. C/) ttj. g:ı, N

66 TL TL TL 3 'te belirtilenler l TL hasır ve buna benzer örülerek TL TL TL TL TL TL

67 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı Elektrikli makine ve cihaziarı imalatı Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihaziarı imalatı Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motosiklet ve bisiklet üretimi Mobilya imalatı (metal ve plastikten imal edilenler hariç) Oteller Öğrenci yurtlan Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzur evi Tehlikeli atık geri kazanım ve hertaraf tesisleri TL TL TL TL Ana sanayi TL Yan sanayi TL TL TL 3 yıldız ve üzeri 100 öğrenci metrekare TL TL 1 00 kişilik huzur evi O' O' vı z IJj c: l' ::ı. () > Si..., o t:l >..., m - t:l m..., en m ;>'i Si IJj m es. rzı m es. - N

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (I)

Yatırım Teşvikleri (I) Yatırım Teşvikleri (I) Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE)

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İÇERİK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Bölgeler Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasiteler

Detaylı

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 16 EK-2 A BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

SİRKÜLER ( 2009/25 )

SİRKÜLER ( 2009/25 ) yo r u m @y o r u m ym m. c o m İSTANBUL, 01.09.2009 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları SİRKÜLER ( 2009/25 ) Küresel kriz ve buna bağlı olarak ülkemizde oluşan ekonomik krizin etkilerini azaltmak üzere;

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0121 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge SEGE 2011 6 BÖLGE Ankara Antalya Bursa 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Eskişehir İstanbul İzmir Kocaeli Muğla 8 İL Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne Isparta Kayseri Kırklareli

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İstanbul, 08.02.2013 SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 1. YASAL ÇERÇEVE a. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Nedir? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2009 SİRKÜLER NO : 2009/50 VERGİ İNDİRİMLERİNİ DE İÇEREN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ 2013 ARALIK SEKTÖREL MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ Ahmet YETİM I.GİRİŞ Ülkemizde teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009

Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009 Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009 Konu: Yeni teşvik paketi açıklandı. Özet: Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı yeni yatırımları teşvik etmek ve bölgesel gelişmişlik farklarını

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜNDEM Bakanlar Kurulu Kararı Eski ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemini Tanıyalım Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Muğla ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı