YaĢlanma ve egzersiz. Doç. Dr. Mitat KOZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YaĢlanma ve egzersiz. Doç. Dr. Mitat KOZ"

Transkript

1 YaĢlanma ve egzersiz Doç. Dr. Mitat KOZ

2

3 Ġnsan organizmasının doğumla baģlayıp ölümle son bulması doğanın evrensel bir sürecidir. YaĢlanma her canlıda görülen, kaçınılmaz ve geri dönülmez bir olaydır. Ġlerleyen tıp ve geliģen teknoloji yaģlı populasyonun hızla artmasına yol açmıģtır.

4 Geriatri bilimi YaĢlanma olayını tıbbi, sosyal, biyolojik, psikolojik yönden ele alan ve diğer disiplinlerle iģbirliği yaparak hastalıkların bakım ve tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıģtır.

5 YaĢlılıkta fiziksel aktivite ve egzersizin önemi Bireylerin toplumun üretken bir parçası olduklarını hatırlatmak, yaģlanmayla beraber oluģan yetersizlikleri, sakatlıkları, rahatsızlıkları minimuma indirmek, yaģamlarını bağımsız olarak sürdürmelerini sağlamak

6 Norman (1995) normal yaģlanmayı; sakatlık veya hastalık sonucunda oluģan kayıplar hariç vücudun çeģitli sistemlerinin iģlevselliğinin azar azar yitirilmesi olarak nitelendirmektedir.

7 YaĢlılık ve yaģlanma kavramları tek bir tanımla yapılamadığından genellikle yaģlanma; a) Kronolojik yaģlanma b) Sosyal yaģlanma c) Fizyolojik (fonksiyonel) yaģlanma d) Psikolojik yaģlanma olarak tanımlanmakta ve alt gruplara ayrılmaktadır.

8 Fizyolojik yaģlanma; çevreye adaptasyon (uyum) sağlama yeteneğinin, yani iģ gücünün, çalıģma kapasitesinin, kas kütlesinin, kalp debisinin ve aerobik kapasitenin düģmesi olarak tanımlanmaktadır.

9 Fizyolojik yaģlanma yapısal ve fonksiyonel değiģimleri içermektedir. Bu değiģimler arasında aerobik kapasitenin düģmesi, Kas kuvvetinde azalma hafıza kayıpları, vücut postürünün değiģmesi, derinin elastikiyetini kaybederek kırıģıklıkların oluģması. beyin, kalp ve diğer pek çok organda yaģla beraber yerine konulamayan hücre kayıpları.

10 Psikolojik Yaşlanma KiĢilerin duygularında, algılamalarında ve davranıģlarında oluģan değiģimlerdir (Rogers, 1979).

11 Fiziksel Aktivitenin Yararları Düzenli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler sistem, kas- iskelet sistemi, metabolik ve hormonal sistemler ve psikolojik fonksiyonlar üzerinde pek çok olumlu etkileri bulunmaktadır. Düzenli fiziksel aktivite ile gençlerdeki gibi yaģlılarda da kardiyovasküler sistem fonksiyonlarında iyileģmeler meydana gelir (%10-30). Bu iyileģmeler aktivitenin yoğunluğuna bağlıdır. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite kardiyovasküler risk faktörlerinin azaltılmasına da katkıda bulunur.

12 Fiziksel Aktivitenin Yararları Vücut kompozisyonunda değiģikliğe yol açmadan insülin duyarlılığında olumlu iyileģmelere neden olur (diyabet oluģumunun önlenmesine katkıda bulunur). Hipertansif bireylerin kan basıncının düģürülmesine katkı sağlar. Kan lipit profilinde iyileģmelere yol açan HDL, HDL2 kolesterolünde artıģ, trigliserit kolesterol/hdl oranında azalma ve vücut yağ oranında azalma sağlar. Düzenli fiziksel aktivite iģ kapasitesini arttırır, dinlenim ve egzersiz kalp atım hızını, diastolik ve sistolik kan basıncını, submaksimal iģ yükünde myokardial O2 gereksinimini düģürür.

13 Fiziksel Aktivitenin Yararları Kuvvet antrenmanlarıyla kas kütlesindeki ve kuvvetindeki düģüģler azalır. Kuvvet antrenmanlarıyla kemikler, kaslar, ligament ve tendonların kuvveti, eklem kıkırdak yoğunluğu artar. Kaslar hipertrofiye uğrar ve kastaki kılcal damar yoğunluğu artar. Hareket sistemini güçlendirerek boyun, sırt, bel bölgesi ve eklemlerin ağrılı hastalıklarının geliģmesini engeller, bireylerin hareket özgürlüğünü, günlük iģlerini ve görevlerini ( paket taģıma, merdiven çıkma, yürüme) yapabilme kapasitesini arttırır. Özellikle kadınlarda menopozla birlikte ilerlemiģ yaģlarda görülen kırık gibi ciddi sorunlara yol açabilen kemik kaybını (osteoporoz) ve zayıflamasını azaltır.

14 Fiziksel Aktivitenin Yararları Düzenli fiziksel aktivite vücut ağırlığını kontrol altında tutarak postural stabilitenin devamlılığını sağlayarak, kendine güven ve pozitif bakıģ açısı oluģmasına yardımcı olur ve bu da kiģinin psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Düzenli fiziksel aktivite egzersiz yaparak kiģiler yeni sosyal roller edinirler ve yeni kiģilerle tanıģırlar. Emeklilikten sonra eğlence ve sağlık için yapılan egzersiz kiģiler için çalıģma sorumluluğu yerine geçer ve verimli olduklarını hissettirir. Bütün bunlar anksiyete ve depresyonları azaltır, olumlu düģünmeyi ve stresle baģa çıkmayı kolaylaģtırır.

15 Düzenli fiziksel aktivitenin yararları Mortalite ve morbiditenin azalmasına yardımcı olur. YaĢam kalitesini arttırır. KiĢilerin bağımsız olarak hayatını devam ettirmeyi sağlar. Sosyo-ekonomik açıdan bireyin daha verimli olmasını sağlar. BiliĢsel fonksiyonların korunmasını ve devamlılığın sağlanmasına katkıda bulunur (Birren ve Sloane, 1980).

16 YAġLILARDA EGZERSĠZ Diğer yetiģkinler ile aynı prensipler geçerlidir. Ġlaveten beģ önemli nokta üzerinde durulmalıdır 1. YaĢlılık ile sistemlerde oluģan değiģiklikler 2. Kronolojik yaģ ile fizyolojik yaģ farkı 3. Hareketsizlik ve hastalıktan kaynaklanan fonksiyonel kayıplar birbirinden ayrılmalı 4. YaĢlanma olaylarının sonuçlarının geri dönüģtürülebilir olduğu hatırlanmalı 5. KiĢinin aktif yada gecikmiģ bir hastalığının olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

17 YAġLILARDA EGZERSĠZ ÖNCESĠ DEĞERLENDĠRME- EGZERSĠZ TESTLERĠ Kullanılan Protokoller; Bilinen protokollerdir, bunlarda hafif ayarlamalar yapılabilir. DüĢük baģlangıç egzersiz Ģiddetindeki, uzamıģ ısınma periyodu olan protokoller tercih edilmelidir.

18 Özellik -Düşük VO2 max -Steady State ulaş- mak daha geç -Artan Yorgunluk -Zayıf Ambulasyon -Zayıf nöromusküler koordinasyon YAġLILARDA EGZERSĠZ TESTĠ (Protokol oluģtururken göz önünde bulundurulması gereken noktalar) Yapılması Gereken -Düşük şiddetteki egzersizler ile başlanmalı(2-3 MET) -Uzun ısınma süresi(3 dk dan uzun) İş yükünde küçük artışlar(0.5-1 MET) -Toplam test süresi azaltılmalı(8-12 dk) -Hızdan ziyade eğim artışı -Test tekrarı artırılmalı, birden fazla test gerekebilir -EKG,KB,KH kaydına -Bisiklet ergometresi tercih edilmeli ihtiyacın artması

19 YaĢlılarda Egzersiz Genel prensipler geçerlidir. Sağlık ve fiziksel uygunluk düzeyindeki büyük değiģkenlik nedeniyle standart bir reçete hazırlamak daha zordur.

20 Egzersiz Tipi YAġLILARDA EGZERSĠZ Ortopedik stres oluģturmamalı Yapılabilir ve hoģa giden tipte olmalı Yürüme, bisiklet, yüzme ve diğer su içi egzersizler tercih edilmeli

21 YAġLILARDA EGZERSĠZ Egzersiz ġiddeti Kardiyovasküler, pulmoner ve kas-iskelet sistemlerinde yorgunluğa yol açmadan yükleme oluģturacak Ģiddette olmalı YaĢ tahmini maks. KH yerine ölçümle bulunan maks. KH kullanılmalı Hedef kalp hızının hesabında KH yedeği yöntemi kullanılmalı KH yedeğinin % inde çalıģılmalı

22 YAġLILARDA EGZERSĠZ Egzersiz Süresi Hedef 20 dakika sürekli egzersiz olmalı, bu yapılamıyorsa gün içinde 10 dk lık periyotlar halinde yapılmalı Yaralanma riskini azaltmak ve hasta güvenliğini artırmak için Ģiddetten ziyade süre artırılmalı Egzersiz Sıklığı Gün aģırı yapılmalı

23 YAġLILARDA EGZERSĠZ (Ağırlık ÇalıĢmaları) Kas kuvvetinin iyileģtirilmesi yaģlı bireylere kayda değer faydalar sağlar; Günlük yaģam aktivitelerinin daha kolay yapılmasını sağlar, Kas zayıflığını ve güçsüzlüğünü etkisiz hale getirir. Bağımlı olmayı önler.

24 YAġLILARDA EGZERSĠZ (Ağırlık ÇalıĢmaları) ġiddet; 8-12 egzersizi kapsayan 1 set RPE de her sette 8-12 tekrar Sıklık; Haftada en az 2 kez, tekrarlar arası 48 saat Süre; dakika içinde tamamlanmalıdır 60 dakikadan daha uzun süren egzersizler egzersiz yapma isteğini olumsuz etkiler

25 YAġLILARDA EGZERSĠZ (Ağırlık çalıģmasının genel prensipleri) Bağımsız yaģamaya yetecek kassal dayanıklılık Ġlk birkaç çalıģma gözetim altında yapılmalı Minimal ağırlıklar ile baģlanmalı Uygun çalıģma ve soluma teknikleri öğretilmeli ÇalıĢma ilerledikçe baģlangıçta tekrar sayısı, daha sonra direnç artırılmalı En azından 8 tekrarın yapılamayacağı dirençler kullanılmamalı

26 YAġLILARDA EGZERSĠZ (Ağırlık çalıģmasının genel prensipleri) Devamı; Egzersizler ağrı sınırları içinde yapılmalı Çok eklemi ilgilendiren egzersizler yapılmalı Makine temelli ağırlık çalıģmaları kullanılmalı AĢırı çalıģmadan kaçınılmalı(haftada 2 den fazla olmamalı) Artriti olanlar ağrı veya iltihabın aktif olduğu dönemde çalıģmaya ara vermeli KiĢi 1 yılı kapsayan düzenli bir programa zorlanmalı

27 YAġLILARDA EGZERSĠZ (Esneklik) Tipi sn lik statik germeler Her bir ana eklem için yapılmalı ġiddeti Ağrıya yol açmadan hafif rahatsızlık hissi oluģuncaya kadar her bir egzersiz 3-5 kez Sıklığı Haftada en az 3 kez, tercihen ısınma ve soğuma egzersizlerinin bir parçası olarak Süresi dakika

Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite

Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3) 219-224 (2008) Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Ferhan Soyuer*, Ali Soyuer** *Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu **Erciyes

Detaylı

ADOLESAN VE EGZERSİZ

ADOLESAN VE EGZERSİZ Hazırlayanlar Prof. Dr. Gül Baltacı Uzm. Fzt. İrem Düzgün Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ

FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ Koordinatör Prof. Dr. Gül Baltacı Editörler Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici Gıda. Müh. Ertuğrul Çelikcan Dr. Dyt. Biriz Çakır Kapak Resmi Nurdan Fenerci

Detaylı

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EYLÜL SAYI: 8 2009 İSTANBUL Prof. Dr. Niyazi ENİSELER ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -8 EYLÜL- 2009 İSTANBUL

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI AEROBİK VE KOMBİNE AEROBİK DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN AŞIRI KİLOLU VE OBEZ KADIN VE ERKEKLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, KAS

Detaylı

YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE

YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE Hazırlayan Doç.Dr. Volga Bayrakçı Tunay Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru

Detaylı

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ 2. Basım Ankara 2014 ISBN : 978-975-590-492-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 940 2. Baskı : Kuban Matbaacılık Yayıncılık İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI MENOPOZA GİRMİŞ KADINLARIN BESLENME DURUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 13 / SONBAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. fast-food erkek figür diyet yağ obez OBEZİTE anne - baba çocuk egzersiz kadın vücut büyük sağlıksız spor kantin

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Engellilerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Engellilerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Engellilerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

VÜCUT KOMPOZİSYONU PROF. DR. ERDAL ZORBA

VÜCUT KOMPOZİSYONU PROF. DR. ERDAL ZORBA VÜCUT KOMPOZİSYONU PROF. DR. ERDAL ZORBA VÜCUT KOMPOZİSYONU Vücut Kompozisyonu genel olarak yağ, kemik, kas hücreleri, diğer organik maddeler ve hücre dışı sıvılardan oluşmuştur. Vücut Kompozisyonunu yağlı

Detaylı

ÇOCUKLARDA KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER VE GELĠġĠMĠ ARŞ.GÖR.H. AHMET PEKEL

ÇOCUKLARDA KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER VE GELĠġĠMĠ ARŞ.GÖR.H. AHMET PEKEL ÇOCUKLARDA KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER VE GELĠġĠMĠ ARŞ.GÖR.H. AHMET PEKEL KONDĠSYONEL ÖZELLĠKLER KUVVET SÜRAT DAYANIKLILIK HAREKETLĠLĠK BECERĠ Gelişim evreleri ve önemli fizyolojik değişimler (2) (3) Bayan

Detaylı

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA 1 ESNEKLİK Tanımlar Esneklik Bir eklem ya da bir dizi eklemin kendi hareket genişliğinde tamamen hareket edebilmesi Ya da bir eklemin ya da eklem dizisinin hareket genişliği

Detaylı

KAFEĠN ALIMININ ÇĠFT YÖNLÜ GÖREV SIRASINDA POSTURAL KONTROLE ETKĠSĠ

KAFEĠN ALIMININ ÇĠFT YÖNLÜ GÖREV SIRASINDA POSTURAL KONTROLE ETKĠSĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAFEĠN ALIMININ ÇĠFT YÖNLÜ GÖREV SIRASINDA POSTURAL KONTROLE ETKĠSĠ Mehmet KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI DanıĢman Doç. Dr.

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj YAŞLI VE HASTA BAKIM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk HİZMETLERİ

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BESLENME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET Hazırlayan Doç. Dr. Emine Akal Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK. (Clarke, 1967)

FİZİKSEL UYGUNLUK. (Clarke, 1967) FITNESS (UYGUNLUK) Kişilerin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak yeterli düzeyde sağlıklı olması (Stokes, Moore, Moore, 1988; Fitness- the new wave) Psikolojik yeterlik davranış sosyal yeterlik

Detaylı

İŞ YERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE

İŞ YERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE Hazırlayanlar Uzm. Fzt. Derya Özer Prof. Dr. Gül Baltacı Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

ESTETİK & GÜZELLİK BODYSHAPE & ROLLSHAPE CİLT GENÇLEŞTİRME ELEKTRO FİTNES - XBODY OBEZ ÇOCUK & ZAYIFLAMA KİLO VERME SPORTİF PERFORMANS

ESTETİK & GÜZELLİK BODYSHAPE & ROLLSHAPE CİLT GENÇLEŞTİRME ELEKTRO FİTNES - XBODY OBEZ ÇOCUK & ZAYIFLAMA KİLO VERME SPORTİF PERFORMANS BODYSHAPE & ROLLSHAPE ESTETİK & GÜZELLİK CİLT GENÇLEŞTİRME ELEKTRO - XBODY OBEZ ÇOCUK & ZAYIFLAMA KİLO VERME BÖLGESEL ZAYIFLAMA & SIKILAŞMA İNTERAKTİF FITNES SPORTİF PERFORMANS Cinnah Caddesi, No: 7/3

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK. Dr. Fatma ARPACI 1 TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ FARKLI BOYUTLARIYLA YAŞ LILIK Dr. Fatma ARPACI Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Aile Ekonomisi Anabilim Dalı ANKARA,

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı