TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI. Şeker fabrikalarının satışında mutlu son FABRİKALARIN SATIŞINA BAŞBAKAN ERDOĞAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI. Şeker fabrikalarının satışında mutlu son FABRİKALARIN SATIŞINA BAŞBAKAN ERDOĞAN"

Transkript

1 TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞEKER-IŞ GAZETESİ Yıl: 2 Sayı: 10 Ekim Kasım 2012 Ücretsizdir Şeker fabrikalarının satışında mutlu son FABRİKALARIN SATIŞINA BAŞBAKAN ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU Şeker-İş Sendikası nın doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon insana iş ve ekmek olanağı sağlayan şeker fabrikalarının, yanlış bir özelleştirme politikasının kurbanı olmaması için verdiği mücadele emekten yana sonuç verdi. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Polonya'dan yetkilileri uyardı... Polonya nın yaşadıklarını Türkiye ye yaşatmayalım Şeker-İş ten Polonya çıkartması Şeker özelleştirmesinde kaygılı bekleyiş süre dursun, Şeker-İş Sendikası Polonya'ya adeta çıkartma yaptı. Şeker fabrikalarının ve pancarın geleceğini yakından ilgilendiren Başkanlar Kurulu toplantısını 3-8 Ekim tarihleri arasında bu ülkede yapan Şeker-İş Sendikası, özelleştirmede 'Polonya Modeline' dikkat çekerek, hiçbir stratejiye dayandırılmadan şeker fabrikalarının satılması konusunda hükümete hatırlatmada bulundu de Umut verdi Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan özelleştirme ihalesinde satılan B ve C portföyündeki 10 şeker fabrikasının satış işlemi, başkanlığını Başbakan Erdoğan'ın yaptığı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından iptal edildi. Yapılan ihalelerin 'siyasi bir kararla' iptal edilmesi sektörün geleceği açısından büyük umut verdi. Satış iptal Şeker-İş Sendikası nın doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon insana iş ve ekmek olanağı sağlayan şeker fabrikalarının, yanlış bir özelleştirme politikasının kurbanı olmaması için verdiği mücadele emekten yana sonuç verdi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 9 Ekim tarihli kararına göre B portföyündeki Malatya, Erzincan, Elazığ, Elbistan ve C portföyündeki Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının satış işlemleri iptal edildi. 3 te

2 2 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ B BAŞYAZI Geçici ve Mevsimlik Şeker İşçilerinin kadroya alınması için mücadelemiz sürüyor İsa Gök GENEL BAŞKAN izler, 1926 nın Türkiyesi nde ilk şeker fabrikasının kuruluşuyla başlayan süreçte bugünlere geldik. Ülke ekonomisinin kalkınmasına ve kökleşmesine kaynak olacak toprak ve elde edilen ürünlerin ulusal nitelik kazanmadıkça ve bu ürünleri işleyecek sanayiler kurulmadıkça kalkınmanın olamayacağına inanan insanların başarısı neticesinde milli bir mirasa sahibiz. Cumhuriyetimizin ilk sanayi hamlesi olan şeker fabrikaları, kuruluşundan bu güne insanımızı doğduğu yerde doyurarak, ülkemizin dört bir yanında sosyal kalkınmaya verdiği güç ile ihtiyacımız olan beyaz şekeri ülkemiz kaynaklarından sağlamış, görevini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmiştir. Üstüne üstlük maruz kaldığı birçok politik yaptırıma karşın üretimdeki mevcut devamlılığını sekteye uğratmamıştır. Yıllardır şahit olduğumuz, şeker endüstrisini geriye götürecek adımlara rağmen bu istikrarlı işleyiş sürdürülebilirliğini, geçmişten günümüze taşıdığı tecrübe birikiminin bugünün çalışanına aktarılması nihayetinde sağlamaktadır. Bir ülkede, bir sanayinin inşası ne denli meşakkatli ise tabir-i caizse o sanayi kolunda pişerek yetişen, uzmanlaşmış elemanın altyapısını oluşturmakta o denli zahmetlidir. Sektörel emek gücünün yetiştirilmesi veya insan kaynağının geliştirilmesi bölgesel potansiyeli ve yerel işgücü piyasasını dikkate alan işleyişin sonucu olarak ortaya çıkar ki her bölgenin kendi dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda ulusal büyümeye ve kalkınmaya sağlanan katkı o oranda artar. Fakat yıllardır ülkemiz şeker fabrikaları bünyesinde kendi dalında uzmanlaşmış personelin istihdamını konu alan kadro sıkıntısı sektörümüzü tehdit eden bir unsur olarak karşımızda durmaktadır. Kadroya geçirilen işçi sayısının ihtiyacı karşılamaktan uzak kalması ve halen mevcut çalışan üyelerimizin yüzde 70 nin emekliliğe hak kazanması nedeniyle mevcut kadro sıkıntısı şeker sanayinde üretimi hızla durma noktasına doğru getirmektedir yılı Ekim ayı itibariyle Şeker Sanayimizde 4 bin 777 adet mevsimlik işçi ve kampanya işçisi istihdam edilmekte, yaklaşık dört/beş kampanya dönemi çalışarak kazanılan tecrübe sektörden dışlanmaktadır. Diğer yandan, yetişmiş elemanların dört veya beş kampanya dönemi deneyim kazanamamış olması neticesinde şayet teknik eleman eksikliği tespiti yapılmışsa; elemanların nasıl temin edileceği hususundaki yasal yollar da açıktır. Ülkemizde şeker endüstrisi bünyesinde yetişen emek gücünün değerlendirilmemesi, özelleştirmenin yıkamadığı bu sektörü bitişe sürükleyecektir. Şeker üretimi alanında personel yetiştirecek bir kurum bulunmadığından üretim aşamasında yer alabilecek nitelikli personel ancak şeker sanayi bünyesinde yetiştirilebilmektedir. Bu nedenle şeker fabrikalarımızda; şeker ve yan ürünleri imalatından bakım, onarım ve enerji faaliyetlerine kadar işleyen bu kapsamlı sürecin ekonomik olarak devam ettirebilmesi için gerekli olan nitelikli elemanların temini; yıllardır alanında yetişmiş, yeterli teknik bilgiye sahip geçici statüde bulunan kampanya ve mevsimlik çalışan personelin kadroya alınması ile sağlanabilecektir. Nitekim, üretim aşamasında yer alabilecek nitelikli personel eksikliği nedeniyle ortaya çıkan işgücü açığı işveren tarafından işin yürütülebilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği adına alt işveren tarafından satın alınan hizmet alımı ile karşılanmaktadır. Ancak iş yasası hükümleri gereği; asıl işlerin hizmet alımı ihalesi yoluyla alt işverene devri mümkün olmadığından, oluşan hukuka aykırı durumlar çalışma barışı adına işveren açısından birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. KİT Komisyon Toplantılarında da dile getirilen bu konu, daha önce acil personel ihtiyacı kapsamında Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) na bildirilmiş fakat ÖİB tarafından bir cevap verilmemiştir. Söz konusu toplantılarda, sat kurtul mantığını ilke edinen ÖİB yetkilileri tarafından fabrikalarımızda yaşanan personel ihtiyacının karşılanması yoluna gidileceği dile getirilmiş, ancak sorununun çözüme kavuşturulmasına dair iki kampanya dönemi geçmesine rağmen bir adım atılmamıştır. Sendikamız tarafından geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Türkiye Şeker Fabrikaları hizmet ihaleleri, geçici işçilerin mevcut maliyeti ve kadroya geçiş sonucu ortaya çıkacak olan maliyet düzeyini içeren çalışmalarımız; bu yıla ilişkin olarak tamamlanmıştır. Görülen odur ki, taşerona verilen işlerin ilk görünüşte ucuz maliyet olarak algılanmasına rağmen bu işlerin sanayimiz işçileri tarafından tekrar yapılması; taşeron işçilerle ilgili hukuki kazanımların asıl işverene ilerde yük getirecek olması itibariyle sanayimize daha pahalıya mal olacaktır. Ayrıca, ücretlerin yapılan hesaplamalara uygun olarak yeniden belirlenmesinin işverene olan maliyeti düşüreceği münasebetiyle geçici işçilerimizin yılda 360 gün çalıştırılmaları halinde Şeker Sanayiinde alt işveren uygulaması ile hizmet alımı ihalesine gidilmesine de büyük ölçüde ihtiyacın kalmayacağı görülmüştür. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde de cefakar şeker işçisini hiçe sayarak, Sayın Başbakanımızı yanlış yönlendiren ÖİB ye rağmen siyasi iktidara anlatmak suretiyle ülkemizin geleceğine ışık tutan iptal kararıyla değişen tespitin; kadro sorununun çözümü konusunda da vuku bulacağına inanıyoruz. Aksi durumda ülkemiz şartlarında yaygınlaşan taşeronlaşma faaliyetleri, sendika ve toplu pazarlık hukuku açısından işçi haklarını doğrudan ortadan kaldırmakla birlikte sendikal örgütlenme önünde engel teşkil etmeye devam edecektir. Günümüzde emek piyasaları üzerinden yürütülmeye çalışılan sosyal politikalarda çalışma hayatı ve yaşam koşullarına ilişkin alınan tedbirlerin yetersizliği, çalışanları korumaktan uzak ve işverenden yana bir sistemin oturmasına çanak tutmaktadır. Emek kesimi ve gelirleri üzerinden sürdürülmek istenen rekabet gücü, işçilerin çoğu kazanımını sekteye uğratırken huzursuzlukların kaynağı haline gelen düzenlemeler, işçinin kendisini tehlike altında görmesine yol açmaktadır. Halbuki ülkemiz büyüme oranları perspektifinde gerçekleşen kalkınmanın amacına ulaşabilmesi ancak; çalışanların, emeklilerin ve çiftçilerin hak ettiği payı alması ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede yetkililerimizin; halkın refahına, çalışanların haklarına ve çıkarlarına yönelik tüm tehditler karşısında sergileyecekleri duruşun ülkemiz emek gücü lehine geliştirilmesi önem arz edecektir. Sanayileşen Türkiye nin, artan emek sömürüsüne mağdur kalan emekçisine sahip çıkmaktan başka yolu yoktur.. Saygılarımla...

3 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 3 Şeker fabrikalarının satışında mutlu son FABRİKALARIN SATIŞINA BAŞBAKAN ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU Şeker-İş Sendikası nın doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon insana iş ve ekmek olanağı sağlayan şeker fabrikalarının, yanlış bir özelleştirme politikasının kurbanı olmaması için verdiği mücadele emekten yana sonuç verdi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan özelleştirme ihalesinde satılan B ve C portföyündeki 10 şeker fabrikasının satış işlemi, başkanlığını Başbakan Erdoğan'ın yaptığı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından iptal edildi. Yapılan ihalelerin 'siyasi bir kararla' iptal edilmesi sektörün geleceği açısından büyük umut verdi. Şeker-İş Sendikası nın doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon insana iş ve ekmek olanağı sağlayan şeker fabrikalarının, yanlış bir özelleştirme politikasının kurbanı olmaması için verdiği mücadele emekten yana sonuç verdi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 9 Ekim tarihli kararına göre B portföyündeki Malatya, Erzincan, Elazığ, Elbistan ve C portföyündeki Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının satış işlemleri iptal edildi. İhalelerin iptaline karar verildi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın imzası bulunan kararda, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Portföy B; Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan şeker fabrikaları ile Portföy C; Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının portföy grubu halinde özelleştirilmesine ilişkin olarak 14/09/2011 tarihinde nihai pazarlık görüşmeleri tamamlanmış olan ihalelerin iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi. Sektörde büyük sevinçle karşılandı Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun iptal kararı sektörde özellikle pancar üreticisi ve şeker işçisi tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın konuya hassasiyetle yaklaşması sektörün geleceği açısından büyük umut verdi. Kararın hukuken değil siyaseten verilmiş olması da sektör açısından hayati önem taşıyor. Bu karar, şeker özelleştirmesinde hükümetin politika değişikliğine gidileceği şeklinde yorumlanırken, sektörde gerçek üretim ve istihdamı savunan taraflar, özelleştirmenin fabrikanın asıl sahiplerine verilerek yapılmasını istiyor. Pancar üretiminde söz sahibi olan başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa ve Polonya'da şeker fabrikaları devletin kontrolünde üretici ve çalışanlar tarafından işletiliyor. Türkiye'de ise şeker fabrikaları hiçbir stratejiye dayanmadan bakkal dükkanı satar gibi pancarla hiçbir alakası olmayan inşaat firmalarına satılmıştı. Yanlışta ısrar edilseydi 25 fabrikanın 18'i kapanacaktı Özelleştirme Yüksek Kurulu bu satış işlemine onay vermiş olsaydı 10 fabrikanın 8'i kapanacaktı. Türk Şeker'in elinde kalan diğer 15 şeker fabrikasının da satılması ile toplam 25 şeker fabrikasının 18 tanesinin kapanmasına kesin gözle bakılıyordu. Çünkü tek amacı kar olan özel sektör mantığı ile bu fabrikalarda üretimi sürdürmek mümkün değil. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan sosyal amaçlı üretimlerini sürdüren fabrikaların hiçbirisinin ayakta kalma şansı yoktu. ABD ve Avrupa'da bunu gördüğü için, şeker fabrikalarını kesinlikle özel sektöre satarak özelleştirmediler. Hükümet satış işlemlerini neden iptal etti? Şeker özelleştirmesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı en fazla rahatsız eden konuların başında satılan fabrikaların arsa değerleri ve üretimlerine yönelik kaygılar geliyor. Aslında bu iptal kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) şeker özelleştirmesinde ileri sürdüğü iddiaların tamamen gerçekle bir alakasının olmadığının teyidi anlamına geliyor. ÖİB, kamuoyuna şeker fabrikalarında üretimin 5 yıl garanti altına alındığını iddia etmişti. Oysa ihale şartnamesinde 5 yıl üretim şartı fabrika bazında değil portföy bazında isteniyordu. Bunun anlamı ise C portföyündeki 6 fabrikayı satın alan AKCAN'ın ihale şartnamesinde istenen üretim şartını 6 fabrikayı çalıştırarak değil sadece bir fabrikayı çalıştırarak yerine getirebilirdi. Yani üretim şartında alıcı firmalar lehine büyük bir açık kapı bırakılmıştı. Diğer bir konu ise satılan fabrikaların arsa değerleri. Sadece B portföyünde yer alan Malatya Şeker fabrikasının arsasına emsallerine göre 540 milyon lira değer biçilirken, Kolin Limak, Malatya ile birlikte 4 fabrikayı 266 milyon dolara almıştı. Oysa Özelleştirme İdaresi, üretimle alakası olmayan arsaların satılmadığını iddia etmişti.

4 4 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ Şeker-iş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: "İkna odalarının bir benzeri de sendikal örgütlenmede ortaya çıktı" Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, bazı iş yerlerinde çoğunluğu sağladığı için Şeker-İş Sendikası'na toplu iş sözleşmesi yetkisi verilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Ş eker-iş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, uygulamaların antidemokratik olduğunu iddia ederek, "İnsanı önemsemeyen, iradelerini kullanmaya ve her türlü yasakçılığa meyilli Keskinkılıç Gıda ve San. Tic. A.Ş 28 Şubat sürecindeki ikna odalarının bir benzerini bugün sendikamız Şeker-İş'in örgütlendiği bu işyerinde çalışan işçilere karşı uygulamaktadır. Kurulduğu 1963 yılından bugüne yaklaşık 50 yıllık bir zaman dilimi içinde ülkesinin ve milletinin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sendikamız, bugün söz konusu işyerinde çalışan üyelerinin Anayasal hakkı olan örgütlenme hakkının bir takım zorluklarla engellenmeye çalışıldığı bir süreci yaşamaktadır. Keskinkılıç Gıda ve San. Tic. A.Ş. yetkililerinin sendikamızın yetki almasını engellemek adına bu talebi kırmak üzere Balküpü çalışanlarını ikna odalarına alarak başta işten çıkarma olmak üzere birçok baskı ve tehditkar davranışlarda bulunmasının Anayasal hakka müdahaleden başka bir tanımının olmaması gerek. Söz konusu kurumun, işçilere baskı uygulamak yoluyla evrensel hukuk ilkeleri ile bağdaşmayan çözüm arayışlarına girişerek savunma hakkı bırakmamasını acizlikten öteye geçemeyen davranışlar olarak nitelemekteyiz. Bugüne kadar yaklaşık beş yıldır Balküpü Şeker Tesisleri'nde çalışan işçilerin sendikalı olduktan sonra adeta stres, korku ve tehdit küpüne dönüştürülerek başka birimlere sürülmeleri ya da işten çıkartılmaları bize göre tesadüfle izah edilebilecek bir süreç değildir. Sendikal örgütlenmenin önünde bir duvar oluşturmakla eşdeğer bu yaptırımlar yargı kararlarını da göz ardı eden, samimi olmayan uygulamalardır. Eğer, sözkonusu firmanın üst düzey yöneticilerinin konuyla ilgili bir bilgisi yoksa bu durum çalışanların işgüzarlığından mı kaynaklanmaktadır? Buna bir an önce açıklık getirilmesi gerekmektedir" dedi. Çalışma Bakanlığı'nın Bal Küpü Aksaray Şeker Fabrikası'nda çoğunluğu sağladığı halde Şeker-İş Sendikası'na toplu iş sözleşme yetkisini vermemesinin işçilerin ikna odalarında tehdit ve zorlamalara maruz bırakılmasına yol açtığını iddia eden Gök, "Hükümet yetkililerinin ve özellikle Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik'in adı geçen işyerinin kanunları yok sayan uygulamalarına karşı konuya hassasiyetle yaklaşarak bir an önce çözüme kavuşturacağına olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz. Şeker-İş Sendikası olarak işçilerimize yönelik bu eylem ve tasarrufları yakından takip etmekle beraber Keskinkılıç A.Ş.'nin gereğini yapmadığı, işçileri işine iade etmediği ve baskılara son vermediği takdirde sendikamız her türlü hukuki haklarını kullanarak bir takım eylemlerle konuyu kamuoyunun dikkatine sunmaktan kaçınmayacaktır. Gelinen noktada, camiamız tehditlere karşı hukuk dışı yolları tercih edenlerle, dün olduğu gibi bugün de her yerde ve her tür bedeli göze alarak savaşmaya kararlıdır" dedi. Şeker-İş Genel Merkez Denetimi yapıldı Şeker-İş Sendikası Genel Merkez Denetim 3-15 Eylül tarihleri arasında Başkan Salih Ünal, Üye Veli İlkay ve Raportör Osman Erik tarafından gerçekleştirildi. Denetim sonrası tutulan tutanakta bütün kayıtların incelenerek kayıt ve kararların yönetmelik ve tüzüğe uygun olarak zamanında yapıldığı, kayıt ve evraklarda herhangi bir eksikliğe rastlanmadığına vurgu yapılarak yönetim kurulunun yaptığı çalışmalara teşekkür edildi.

5 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 5 Şeker-İş ten Dünya Gıda Günü mesajı Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "1 milyara yakın insanımızın açlık sorunuyla karşı karşıya bulunduğu 21. yüzyıl dünyasında günümüzde çok uluslu şirketlerin gıda tekelini ellerinde tutma çabaları, aç insan sayısına her yıl yenilerini eklemektedir" dedi. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ve 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Açlıkla savaşan insanlar ordusuna her gün bir yenisinin eklendiği yenidünya düzeninde bu yıl 32. si kutlanacak olan Dünya Gıda Günü nün açlıkla savaşan insan sayısındaki artış sebebiyle gerçek anlam ve önemini henüz bulamadığını belirten Gök, "1 milyara yakın insanımızın açlık sorunuyla karşı karşıya bulunduğu 21. yüzyıl dünyasında günümüzde çok uluslu şirketlerin gıda tekelini ellerinde tutma çabaları aç insan sayısına her yıl yenilerini eklemektedir" dedi. Bütün insanlığa yetecek durumda bulunan dünya kaynaklarının sömürgeci bir zihniyetle yağmalanmasının dünyanın bir tarafında büyük bir sermaye birikimi, refahı oluşturduğunu kaydeden Gök, şöyle dedi: "Diğer tarafında dayanılmaz yoksulluğu, sefaleti, açlığı beraberinde getirmiştir. Somali, Etiyopya, Kenya, Cibuti başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde milyonlarca insan her türlü yoksulluk, sefalet ve en dramatiği olan açlıktan ölümlerle yüz yüze kalmıştır. Dünyanın bir yüzünde bu gelişmeler yaşanırken, diğer bir yüzünde ise aşırı şişman, obez, kilo problemi olan yığınların bu problemlerinden kurtulmaları için harcadıkları milyonlarca dolar sağlık gideri gerçeğidir." Mesajında Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne de değinen Gök, tarihin en eski çağlarından beri kadının tarımsal üretimdeki yeri ve öneminin yadsınamaz olduğunu belirterek, "Bereketin timsali olarak anılan kadınlarımız bugün de biliyoruz ki halen tarımsal üretimin her aşamasında etkin rol oynayan, bunun yanında ailesini ve çocuklarını geleceğe hazırlayan ana öğelerimiz arasında yer almaktadır. Özellikle kırsal ekonomilerde, ailede ve özellikle gıda güvenliğinde anahtar role sahip olması bakımından büyük önem arz eden kadınlarımız ne yazık ki bugün ciddi toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kalırken elde edilen kazanımlardan da bu yönde atılan olumlu adımlara rağmen ekonomik olarak yeterince pay alamamaktadırlar. Toplumlarda kadınların iyi ve sağlıklı yetişmesinin o ülkenin geleceğine yapılacak en büyük yatırım olduğu şüphesizdir. Bu nedenle kadın çiftçilerin sorunlarının çözümünün kırsal kalkınmanın anahtarı ve geleceğimizin sigortası olacağı inancıyla hareket planlaması yapılmasının önemi büyüktür. Her türlü zorluğa rağmen tarımsal üretim sisteminin can damarı olan kadın çiftçilerimiz, üretim aşamasında karşılaştığı bugün alın terinden aldığı güçle emeğinin karşılığını alma mücadelesi içerisinde hayata tutunmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Türk çiftçisinin can damarlarından olan ve yaklaşık 3 milyar dolara yakın yarattığı katma değerle ülke ekonomisine yön veren şeker pancarı tarımında kadının rolü ve emeği gerçekten de takdire şayandır" dedi.

6 6 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ Şeker ve Pancar işçisi çifte bayram yapıyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Özelleştirme Yüksek Kurulu, 9 Ekim tarihli kararıyla 10 şeker fabrikasının özelleştirme ihalesini iptal etti. Ş eker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yıllardır mücadele eden Şeker-İş Sendikası'nın Ankara Şube Başkanı Murat Taşlıyurt, "Sayın Başbakanımız İhalesi tamamlanan özelleştirmeye onay vermeyerek 10 milyon insanımızı ve şeker sektörünün ayakta durmasına vesile olacak karar almıştır. Bu karardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye Şeker Fabrikaları. AŞ'ye ait Portföy B; Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan şeker fabrikaları ile Portföy C; Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarına ilişkin geçen yıl yapılan ve yaklaşık 1 milyar dolarlık teklif verilen özelleştirmeler, 9 Ekim'de alınan kararla iptal edildi. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yıllardır mücadele eden Şeker-İş Sendikasının Ankara Şube Başkanı Murat Taşlıyurt şunları söyledi: "Sayın Başbakanımız ihalesi tamamlanan özelleştirmeye onay vermeyerek 10 milyon insanımızı ve ülke ekonomisine yıllık 3 milyar dolar katma değer sağlayan şeker sektörünün ayakta durmasına vesile olacak karar almıştır. Alınmış olan bu karardan dolayı Şeker İşçisi ve Pancar Çiftçisi adına kendilerine teşekkür ediyorum dedi." 2004 yılından bu yana özelleştirmeyle mücadele eden Şeker-İş Sendikamızın Genel Başkanı Sayın İsa GÖK' ün yürüttüğü strateji ve politikalarla şeker sektörünü yaşatmanın gayreti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sayın Genel Başkanımız İsa Gök, bu mücadelenin başlangıcını veren kişidir. Kendisine ve Merkez Yönetimine Şeker-İş Ankara Şubesi ve fabrika çalışanları adına teşekkür ediyorum. 'ÖZELLEŞTİRME İDARESİ SİYASET KURUMUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRDİ Özelleştirme idaresinin görevleri arasında yapılacak özelleştirmelerin kamu yararı gözetmesi gerekirken ihalesi yapılan 10 tane Şeker Fabrikasının ihale bedellerinin, arsa fiyatlarını bile geçmediği görülmüştür. Şeker sektörünün özelleştirmesi stratejisi hazırlandığında sektörün dinamiklerini dikkate almadan "bakkal" dükkânı gibi satılması, Ülkemizin Şeker Sektöründe gelecekte yaşayacağı dışa bağımlı, istihdam ve göç gibi sıkıntıları görmezden gelmek, benim görevim satmak mantığı ile yaklaşmanın ülkemize hiçbir faydasının olmayacağını belirtmek isterim. Bakın dünyanın en liberal ülkesi olan Amerika da bile şahısların elinde Şeker Fabrikası yoktur. Keza Polonya 1990 lı yıllarda yaptığı Özelleştirme de kayıplarını görmüş ve bundan vazgeçmiştir. Fabrikalarını Yasayla üreticilere ve çalışanlarına devretmeye devam etmektedirler. Bizde ise İnşaat firmaları bu fabrikalara taliptirler. Demek ki amaç şeker üretmek değil arazilerini değerlendirmek olduğu apaçık ortadadır. İşte Sayın Başbakanımız üretimin devam etmesi gerekliliğini gördü ve bu yapılan yanlışa dur dedi ve ihaleyi iptal ettirdi. Ülkemizde yapılan özelleştirme sonuçlarının faturasını millet olarak biz çekmekteyiz. Bizler bu sektörün içerisinde olan çalışanlar olarak bu Sektörün yaşamasından yanayız. Ülke olarak kendi Şekerimizi kendimiz üretmek istiyoruz. Dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Dünyadaki Şeker Sektörünü çok iyi biliyoruz. Türk mühendisleri ve işçileri olarak biz Özbekistan da Şeker Fabrikası kurmuş bir sektörüz. Şeker teknolojisini elimizde bulunduran bir ülkeyiz. O yüzden ülke olarak pancar tarımından vazgeçmememiz lazım. Ayrıca ülkemiz de 10 milyon insanımızın istihdamını sağlayan ve ekonomiye yıllık 3 milyar dolar katma değer sağlayan bu sektörden vazgeçmek intihar anlamına gelecekti. Bu vesile ile bu mücadele de desteklerini bizden esirgemeyen Ankara Pankobirlik, Sincan Ziraat Odasına, Polatlı Ziraat Odasına, Polatlı Nakliyeciler Odasına, Haymana Ziraat Odasına, Bala Ziraat Odasına, Çubuk Ziraat Odasına, Polatlı Esnaf Sanatkârlar Odasına, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Fabrikamız çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Şeker kooperatifçilikte destan yazdı Şeker kooperatifçilikte destan yazdı. Konya Şekerde gerçekleştirilen 59. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Recep Konuk, bir üretici kuruluşu olan Konya Şeker'in son 12 yılda 1.2 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve yatırımların bedelinin tamamını da ödediğini belirterek, "Kooperatifçilikte. Konya Şeker le destan yazdık" dedi. Konya Şeker'de gerçekleştirilen 59. Olağan Mali Genel Kurul'a Konya Şeker'in ortakları olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri'nin yöneticileri katıldı. Konya Şeker'in yıllık bilançosu Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporları okunarak oylandı. Genel Kurulda alınan kararlar tıpkı geçtiğimiz gün yapılan Pankobirlik seçimli Genel Kurulunda olduğu gibi oybirliğiyle alındı ve buradan da hem Pankobirlik te, hem de Konya Şeker'de ortak bir birlik ruhu sergilenerek Türkiye'ye de ses verildi. Pankobirlik Genel Başkam Recep Konuk, genel kurula katılımlarından dolayı tüm ortaklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Konya Şeker'de yapılan yatırımların emek, cesaret, kararlılık ve dik duruşu birçok zorluğa rağmen muhafaza etmeyi gerektiren, çok farklı gayretleri içme alan bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yapılan işlerde aktarılan kaynak 1.2 milyar dolardır. Ve tamamına yakını da ödenmiştir. Konya Şeker sadece yatırım yapmıyor, yatırım yaparak kendi bünyesini de güçlendiriyor. Bu gün yapılan sermaye artışıyla birlikte ortaklarımız olan kooperatiflere de kaynak aktararak, onların da güçlenmesine vesile oluyoruz. Ama tüm bunlara rağmen Konya Şeker'i durdurmak isteyenler, yalan haberler çıkaranlar, iftira atanlar oldu. Çünkü, Konya Şeker'in ne kadar büyüdüğünü ve bundan sonra da ne kadar büyüyeceğini gördüler. Çukur bir bakiyeden bugün 1.2 milyar dolarlık bir artışla çıktı bu kurum" diye konuştu. Konya Şeker'in ve Pankobirlik'in hızlı büyümesinden rahatsız olanların hem Pankobirlik e, hem de Konya Şeker'e ciddi anlamda saldırılarda bulunduklarını ifade eden Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk şunları söyledi: "Ben bir üretici çocuğuyum. Bizim hiçte hoş olmayan hasletlerimiz vardır Bu hoş olmayan geleneğimize rağmen üreticilerimiz yaptıklarımızı gördü ve yapılan saldırıların niçin yapıldığını da anladı. Türk üreticisinin, çiftçisinin karşısına kurulan tuzaklar üreticiler tarafından çözülmüştür. Bütün saldırılar yerle bir olmuştur, helak olmuştur. Doğrunun yardımcısı hep Allah'tır. Siz doğru olun eğri belasını bulur." "Arkadaşlar biz işin gereğini yaptık bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu gün Konya'da yapılanlar bütün ülke geneline teşmil edilecektir" diyen Konuk, "Bu ülkede her lam toprakla uğraşıyorsa, herkim fukaralıkla mücadele ediyorsa onun her birini biz Konyalı ve Pankobirlik in üyesi kabul ediyoruz. Daha fazlasına ihtiyacımız var. İnşallah bunu da hep birlikte, birlik ruhu İçerisinde yapacağız. Bunu Pankobirlik te gerçekleştirdik. Tek yumruk, tek yürek olduk Türkiye'ye ses verdik. Kimseyi ötekileştirmeden el birliğiyle, gönül birliğiyle sorumluluğunu üstlendiğimiz üreticilerimizin geleceğim inşa etmede hep beraber var olacağız. Bilen yapar, az bilen akıl verir, aklı hatiften hayra şerre eriyorsa da iki de bir akıl verir size. Bilmeyen eleştirir. İşi gücü eleştirmektir. Bir grup daha var, onlarda hiç bilmeyenlerdir. Ki işleri güçleri çamur atmaktır. Hep beraber üreticileri ayağa kaldıracağız. Üreticilerin problemlerini birlikte çözeceğiz. Artık "biz" olarak yola çakacağız. Allah her birimizin yar ve yardımcısı olsun.

7 ŞEKER-İŞ SENDİKASI GAZETESİ 7 Çıkartılan 16 işçinin yanındayız Balküpü Şeker fabrikası tarafından 16 işçinin çıkartılmasının yankıları her gecen gün devam ederken siyasi partilerden ve sendikalardan da büyük destek devam ediyor. Balküpü Şeker fabrikası tarafından 16 işçinin çıkartılmasının yankıları her gecen gün devam ederken siyasi partilerden ve sendikalardan da büyük destek devam ediyor. Balküpü Şeker fabrikasından çıkartılan 16 işçiye dün Türk Metal Sendikasında düzenlenen toplantı sonunda 16 işçiye Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Genel Merkez yönetimi tarafından yardım paketleri dağıtıldı.şeker-iş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Hasan Basri Güzel in de katıldığı dağıtım töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Şeker İş Sendikası Genel Başkanı Gök, bu gün burada Balküpü Şeker Fabrikası tarafından arkadaşımızın işten çıkartıldıktan sonra bu arkadaşlarımızın yerine bazı illerden elaman almalarının şık bir yeri yok bir taraftan işçiyi kapının önüne koyacaksın bir taraftan da yeni işçi alacaksın bunlara bizim tahammül etmemiz çok zor. Böyle bir anlayışı kınıyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Biz uzlaşma yanındayız, biz üretimden yanayız, biz bunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz, sokağa bırakılan arkadaşlarımıza şeker iş sendikası olarak yanlarındayız diye konuştu. Gök, Bizler çıkartılan işçilerimizin yanında sonuna kadar mücadelemiz devam edecek ve hukuki çalışmalarımız başlatılacak dedi. Sendikalardan Balküpü ne tepki Balküpü Şeker fabrikasında 16 işçinin işine son verilmesinin ardından sendikalar basın açıklaması yaparak "Üyelerimize Dokunmasınlar Biz Bunu İstiyoruz" dediler. Aksaray Türk Metal İş Aksaray 1 Nolu Şube Başkanı Muhterem Taşdemir ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İlhan Özyurt işçilere verilen iftar yemeğinde bir araya gelerek işçilerin sorunlarını paylaştılar. Burada konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Bu gün burada 16 arkadaşımızın çeşitli sebepler göstermek suretiyle işten çıkartılmışlardır. Bu arkadaşlarımızla hukuki mücadelemizi 1 ay içinde dava açarak göstereceğiz. Bu arkadaşlarımızın atılış şekillerini Şeker-iş sendikası olarak kabul etmemiz mümkün değil. Neden mümkün değil? Bu arkadaşlarımız Şeker-İş sendikasına üye olduktan sonra arkadaşlarımız işten çıkarılışı bizleri derinden üzdü, ama bu insanların işlerine yeniden döneceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye hukuk devleti. Gereğinide Şeker-İş Sendikası olarak yapacağız dedi.gök konuşmasında bu şeker fabrikaları nişastalı ürünlerle mücadele etsinler garibanlarla değil. Üyelerimize dokunmasınlar biz bunu istiyoruz. Aksaray Türk Metal İş Aksaray 1 Nolu Şube Başkanı Muhterem Taşdemir; Balküpü Şeker bu ramazan ayını çalışanlarına zehir küpüne çevirmiştir. 16 aileyi mağdur etmişlerdir. İş yerinde kraldan çok kralcılık yapıp bu ramazan gününde 20 aileyi açlığa mahkum edenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Ramazan ayında herkes fakir fukaraya yardım edip hayır alırken balküpü işverenin anlayışı dua yerine beddua almak olmuştur. dedi. Türkiye'de çalışanlar stresli Türkiye de çalışanların yüzde 59 u iş hayatlarındaki stres seviyesinin artışta olduğunu bildirirken, yüzde 66 sı ise yaşadıkları strese çözüm olarak bunu öneriyor Çalışma alanları sağlayıcısı Regus'un son araştırmasına göre, Türkiye'de çalışanlar giderek daha stresli hale geliyor. Dünya çapında profesyonelin görüşlerinin alındığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'deki çalışanların yarıdan fazlası (yüzde 59) stres seviyelerinin son bir yıl içerisinde yükseldiğini söylüyor. Ülke içinde gerçekleşen birçok ulusal faktörün yanı sıra dünya ekonomisindeki devamlı düzensizliğin bu artan baskıyı tetiklediği düşünülüyor. Katılımcılar, stres tetikleyicilerinin çoğunlukla kişisel olmaktan ziyade profesyonel kaynaklı olduğunu doğrularken, nedenler listesinin başında iş, müşteri ve bireysel finansman unsurlarının geldiği görülüyor. Araştırma aynı zamanda muhtemel çözümler üzerinde de yoğunlaşıyor ve Türkiye'deki çalışanların yarıdan fazlası (yüzde 66) esnek çalışmayı stresi azaltma çözümlerinden biri olarak tanımlıyor. Regus Türkiye Ülke Müdürü Erim Denel, "Şüphesiz ki, stresli çalışanlar aynı zamanda mutsuz ve sağlıksız çalışanlar anlamına geliyor. Bu yüzden çalışanlarının daha tatminkar bir hayat sürmesine yardımcı olmayan şirketlerin, kurumlarının içindeki stres seviyelerini ele almada ve analiz etmede başarısız olma ihtimali çok yüksek. Bu ağır stres yükü yalnızca çalışanların değil şirketlerin de üzerine biniyor. Zira şirketler de stresli çalışanların gerektiği gibi performans gösteremediklerini, daha fazla istirahat iznine ihtiyaç duyduklarını ve daha az etkin olduklarını görüyorlar dedi. Araştırmanın küresel ortalamalarına göre, "Çalışanların yarısı (yüzde 48) yükselen stres seviyelerinden muzdarip. Stresin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkileri ile kalp hastalıkları, deri hastalıkları, diyabet ve obezite ile olan ilişkisinden dolayı bu durum daha da endişe verici bir hal alıyor. Katılımcılar arasında yüzde 63'lük bir oran stresle mücadelede en etkin uygulamanın esnek çalışma olduğunu bildiriyor.

Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... başyazı

Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... başyazı başyazı Yeni Türkiye nin Stratejik, Ekonomik ve İnsan Odaklı Güç Kaynakları... Pancar şekeri sektörünün yeniden yapılandırılmaması sonucu kaybedeceğimiz yerli katma değer ile geniş istihdam yelpazesinin

Detaylı

Türkiye Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz Sempozyumunda TEK YÜREK oldu...

Türkiye Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz Sempozyumunda TEK YÜREK oldu... Yıl: 2 Sayı: 6 Ocak 2012 Ücretsizdir Tarım Sektörünün Öncü Kuruluşlarından Gövde Gösterisi... Türkiye Şekerin Geleceği Sektörde Yıldız Ülke Olabiliriz Sempozyumunda TEK YÜREK oldu... na Türkiye nin 28

Detaylı

Seçime Giderken Türkiye ve Şeker Sanayii

Seçime Giderken Türkiye ve Şeker Sanayii başyazı Seçime Giderken Türkiye ve Şeker Sanayii Seçime giden Türkiye nin siyasi partilerinin ekonomik ve sosyal kalkınmayı onun ülke kaynakları içerisindeki imkanlarını dikkate alırken, şeker endüstrisinin

Detaylı

Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi

Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi başyazı Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi Geleceğe umutla bakan Türkiye nin inşası için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası MART 2015 SAYI: 33 KOOP-İŞ Büyümeye devam ediyor 28.089 32.508 34.553 36.095 41.325 Hedef 50.000 Üye 2013 2014 2015 Çoğunluk Tespiti Yazısını

Detaylı

02 Başyazı. 04 TOBB un OSB ye Yapacağı EML de İmzalar Tamam. 12 İş Dünyasından Eski Başkanlara Vefa. 16 Prof. Dr. Alkan dan Teşekkür Ziyareti

02 Başyazı. 04 TOBB un OSB ye Yapacağı EML de İmzalar Tamam. 12 İş Dünyasından Eski Başkanlara Vefa. 16 Prof. Dr. Alkan dan Teşekkür Ziyareti İÇİNDEKİLER 02 Başyazı 04 TOBB un OSB ye Yapacağı EML de İmzalar Tamam 07 Başaranhıncal dan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ne Teşekkür ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI Çorum Ticaret ve Sanayi Odası nın Yayın Organıdır

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

Ziraat. Türk Çiftçisinin Sesi ODALARI

Ziraat. Türk Çiftçisinin Sesi ODALARI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın yeni binası düzenlenen törenle Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılış törenine TZOB Genel

Detaylı

Haber. Toprağın Tadı Dergisi nin ücretsiz ekidir.

Haber. Toprağın Tadı Dergisi nin ücretsiz ekidir. Haber Toprağın Tadı Dergisi nin ücretsiz ekidir. BAYRAMDAN SONRA DA BAYRAM Konya bayram coşkusunu 6 yeni fabrikanın açılışı ile uzatıyor 1954 yılında tamamladığı ilk PANAGRO Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Ağustos / Eylül 2012 Yıl 4 Sayı 26 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Ağustos / Eylül 2012 Yıl 4 Sayı 26 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Ağustos / Eylül 2012 Yıl 4 Sayı 26 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Mustafa

Detaylı

90.YIL İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu nun 90. yıl coşkusu İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu 23 Aralık 2014 Salı günü düzenlenen törenle 90. yaşını kutladı. İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir

Detaylı

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı.

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Genel Kurulumuzun açılışı 06 Aralık 2013 tarihinde protokol konuşmaları ile başladı. 7 Aralık tarihinde üye firmalarımızın

Detaylı

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY

Detaylı

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2 SALİHLİ TİCARET BORSASI 49 YIL : 2015 SAYI : 2 OCAK 2015 ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' Borsamız 2014 2015 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonunu Törenle Açtı Bölgemizin Laboratuar İhtiyacına Akıllı

Detaylı

2011 e girerken Türkiye gerçeği

2011 e girerken Türkiye gerçeği başyazı 2011 e girerken Türkiye gerçeği Türkiye ekonomik ve sosyal sorunlar açısından olduğu kadar siyasal ve uluslararası sorunlar bakımından da bir yılı geride bıraktı. Geride kalan dönemde sorunlara

Detaylı

Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012. Sağlık Çalışanları İçin

Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012. Sağlık Çalışanları İçin Memur-Sen den Toplu Sözleşme Yasa Tasarısına, Yağmura ve Polis Engeline Rağmen Protesto Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Yıl:3 Sayı: 11 Mart 2012 Sağlık Çalışanları İçin»8 EĞİTİM SEFERBERLİĞİ Sağlık çalışanlarına

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 11 / Ocak 2012 Yıl 3 Sayı 22 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 11 / Ocak 2012 Yıl 3 Sayı 22 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Aralık 11 / Ocak 2012 Yıl 3 Sayı 22 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda

Detaylı

Borsavizyon un 106. Sayısı ile 2014 yılına noktayı koyacağız.

Borsavizyon un 106. Sayısı ile 2014 yılına noktayı koyacağız. Sayı : 106 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eyüp Şenol ÖMEROĞLU Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Mustafa BAKİLER Celal DEMİRER Yönetim

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

Kadıköy deyiz. Sağlık Reformu dedikleri!.. Yalnız değilsiniz BU ÇİLE BİTMEZ. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, Küresel Eylem Günü nde

Kadıköy deyiz. Sağlık Reformu dedikleri!.. Yalnız değilsiniz BU ÇİLE BİTMEZ. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, Küresel Eylem Günü nde SAYI 167 MART 2005 Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, Küresel Eylem Günü nde Kadıköy deyiz 19 Mart ta, işgal güçlerinin Irak'a saldırışının ikinci yıldönümünde, işgale ve ABD emperyalizmine karşı, tüm

Detaylı

Anayasa Platformu toplantıları 12 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken in de katıldığı Anayasa Platformu toplantıları devam ediyor.

Anayasa Platformu toplantıları 12 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken in de katıldığı Anayasa Platformu toplantıları devam ediyor. İ Ç İ N D E K İ L E R KÜNYE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU AYLIK YAYIN ORGANI İMTİYAZ SAHİBİ: TESK OTEL (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) adına Genel Başkan Bendevi PALANDÖKEN

Detaylı

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10 Yetkimizi Hizmete Dönüştürdük Torba Kanun la sendikal kazanımlarımız hayata geçti. Ek ödemede aylık mahsuplaşmayla sağlık çalışanlarına en az 420 TL garanti gelir Sözleşmeli personele aile yardımı Vekil

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu

Merhaba, Yayın Kurulu Merhaba, Samsun un kalkınma hareketine yön veren projelerle gündem oluşturan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, bu anlayışından hareketle yayınladığı Açılım Dergisi, altıncı yılını geride bırakarak, yedinci

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

kobigündem Gündem Oluşturur Bakan Eroğlu dan doğa turizmi sözü Öncelik iş güvenliği Büyüme ve işsizlik rakamları, beklentileri güçlendirdi

kobigündem Gündem Oluşturur Bakan Eroğlu dan doğa turizmi sözü Öncelik iş güvenliği Büyüme ve işsizlik rakamları, beklentileri güçlendirdi kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 11 OCAK-ŞUBAT 2012 Bakan Eroğlu dan doğa turizmi sözü 6 DA Öncelik iş güvenliği 8 DE Büyüme ve işsizlik rakamları, beklentileri

Detaylı

2011 den ne bekliyoruz?

2011 den ne bekliyoruz? Kasım Aralık 2010 Sayı:30 2010 da neler yaşandı? 2011 den ne bekliyoruz? Sayfa 8 ATB den tarım sektörüne eğitim desteği Sayfa 20 2.Yörex Fuarı geliyor! 28 Nisan-1 Mayıs 2011 Sayfa16 Vali Altıparmak: EXPO

Detaylı