ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2"

Transkript

1 ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2 ÖZET Bir milletin kimliğini oluşturan ve yaşatan unsurların başında o milletin kültürünü, geleneğini, bilim anlayışını, edebiyat ve sanat zevkini yansıtan yazılı eserleri gelir. Milletlerin üzerine düşen görev, bu kültürel mirasın hem bugün hem de gelecekte erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamaktır yılları arasında eski harflerle basılan Türkçe eserlerden oluşan Seyfettin Özege Dermesi, bu tür kültürel miraslarımızdan biridir. Özege tarafından Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ne bağışlanan eserler, hem ülkemiz hem de Osmanlı Đmparatorluğu nun hüküm sürdüğü coğrafyada bugün bağımsız olarak yer alan ülkeler için de oldukça önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı bilinirliği ve kullanırlığı az olan bu dermenin mevcut durumu ile ilgili bilgi vermektir. Bunun yanında ülkemizdeki ve dünyadaki araştırmacıların adı geçen dermeden etkin ve yeterli olarak yararlanabilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin öneriler de getirilmektedir. Anahtar Sözcükler: Nadir Eserler, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler, Seyfettin Özege, Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi, Nadir Eserlerin Dijitalleştirilmesi THE SEYFETTĐN ÖZEGE RARE RE WORKS COLLECTION OF ATATÜRK UNIVERSITY LIBRARY ABSTRACT Written works reflecting to one nation s own culture, custom, way of science understanding, literature and taste of art are the prominent elements that constitute and perpetuate it s own identity. One of the most important tasks of nations is to make these cultural heritages accessible and utilizable both in today and in future. 1 Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2 Daire Başkanı, Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

2 619 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU Seyfettin Özege Collection made up of Turkish Works written in old letters in between 1728 and 1928 is one of this kind of heritage. These Works donated to Atatürk University Library are very important for both Turkey and states that were sphere of influence of Ottoman Empire. Main aim of this study is to give information about state of this Collection of which awareness and usability is very low. In addition to this, there are suggestions about what should be done to increase the usability of this Collection by both Turkish and foreign researchers. Keywords: Rare Books, Turkish Works Published in Old Letters, Seyfettin Özege, Seyfettin Özege Rare Works Collection of Atatürk University, Digitization of Rare Works. Giriş Bir milletin kimliğini oluşturan ve yaşatan unsurların başında, o milletin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanat anlayışlarını yansıtan yazılı kaynaklar gelir. Yazının icadı ile birlikte entelektüel düşüncelerin çeşitli ortamlara kaydedilmesi bir yandan yeni düşüncelerin üretimini hızlandırırken, diğer yandan da üretilen bu düşüncelerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Günümüzde kütüphanelerde bulunan devasa dermelerin oluşumunun temelinde de bu uygulama yer almaktadır. Matbaanın icadı, o güne kadar sınırlı sayıda ve büyük zahmetlerle üretilen yazılı kaynakların, sayılarının artarak toplumun her kesimi tarafından elde edilebilir olmasını sağlamıştır. Öyle ki, yazılı kaynaklarla birlikte artan bilgi paylaşımı Rönesans ve Reform gibi tarihin gidişatını değiştirecek önemli olayların düşünsel altyapısının oluşumuna neden olmuştur. Matbaanın ülkemizde kullanılması Batı dünyasından epey sonra olmasına karşın, o tarihten itibaren bilimsel, kültürel ve sosyal gelişime önemli katkısı olmuştur. Matbaanın yaygınlaşması ile birlikte sayıları hızla artan yazılı kaynaklara erişim sorunu ortaya çıkmıştır. Erişimin vazgeçilmezi olarak yerel ve uluslar arası bibliyografya çalışmaları da, artan bilgi kaynakları ile bu kaynaklara gereksinim duyanların buluşturulması düşüncesinin ürünüdür. Osmanlı Đmparatorluğu gibi üç kıtada yaklaşık altı yüzyıl hüküm sürmüş bir devlette üretilen yazılı kaynakların özel bir öneme sahip olduğu ortadadır. Çünkü Osmanlı Devleti nde üretilen yazılı kaynaklar yalnızca Türkiye için değil, bugün bağımsız devletler olan

3 AÜ Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi 620 Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin kültürel, ekonomik, bilimsel, siyasi ve sanat anlayışlarının bilinmesi açısından önemlidir. Bu coğrafyaya ilişkin araştırma yapmak isteyen araştırmacılar, Osmanlı da üretilen yazılı kaynakları mutlaka görmek zorundadırlar. Geçmişteki yazılı kaynaklardan araştırma yapmak isteyen kişilerin karşılaşacağı sorunların başında, hiç şüphesiz bu kaynakların tespit edilmesi gelir. Artık antika değeri kazanmış olan bu kaynaklara erişmenin ve bunları elde etmenin, günümüzün basılı ve elektronik kaynakları kadar kolay olmadığı açıktır. Bu tür kaynakların bulunduğu kütüphanelerin sayısı oldukça azdır. Buna bir de bu kaynaklara ilişkin bibliyografya çalışmalarının yetersizliği de eklenince, sorun ikiye katlanmaktadır. Eski harflerle yazılmış/basılmış Türkçe eserler konusunda Milli Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Đstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi Kütüphanesi ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi bilinen belli başlı merkezlerdir. Ancak hem dermenin hem de derme sahibinin özelliği açısından Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Bağış Dermesi bu merkezler içinde ayrıca değerlendirilmek zorundadır. Seyfettin Özege Dermesi yalnızca Türkiye için değil, ilgili döneme ilişkin araştırma yapacak yabancı araştırmacılar için de zengin bir kaynak niteliğindedir. Çünkü bu derme, matbaanın Osmanlı da kullanılmasından Harf Devrimi nin yapıldığı 1928 yılına kadar ülkede basılan kitaplar, bizzat bağış sahibi tarafından titizlikle toplanarak oluşturulmuştur. Her ne kadar bu dönemde basılan kitaplar konusunda net bir sayı olmasa da, Özege nin kendi tahmini ile bu dönemde basılan matbuatın büyük bir çoğunluğu dermede yer almaktadır. Koleksiyonun belli bir dönemde basılan kitaplar hedeflenerek toplanmış olması ve derleyen kişinin bu konudaki hassasiyeti, bugün Atatürk Üniversitesi nde bulunan bu koleksiyonun araştırmacılar için ne kadar değerli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak belki de yeterince tanıtılamamış olmasından dolayı, bu kaynakların araştırmacılar tarafından bilinirliği ve kullanılırlığı oldukça azdır. Bu çalışmanın temel amacı bilimsel ve kültürel mirasımız olan Seyfettin Özege Dermesi nin tanıtımına yönelik durum tespiti yapıp, bu dermenin çağın gerektirdiği koşullarla hizmete sunulmasına yönelik öneriler sunmaktır. Böyle bir konunun öncelikle dile getirilmesi gereken bir platform olarak Türk kütüphaneciliğinin yegâne yayın organı Türk Kütüphaneciliği dergisinde, gerek bibliyografyacı kimliği ile Seyfettin Özege ve

4 621 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU gerekse Atatürk Üniversitesi ne bağışladığı koleksiyonu ile ilgili her hangi bir çalışmanın yapılmamış olması, bu çalışmanın gerekliliğini ortaya koymada fazlasıyla yeterlidir. Seyfettin Özege nin Hayatı Kendi ifadesiyle son asırlar zarfında pek ihmal edilmiş, hiç ehemmiyet verilmemiş bir saha (Özege, 1957:89) olarak nitelendirdiği bibliyografyacılığın Cumhuriyet yıllarındaki ilk temsilcilerinden olan Seyfettin Özege, 1901 yılında Đstanbul da doğmuştur. Vefa Lisesi nin II. sınıfından ayrılıp Mülkiye Mektebi ne gitmiştir. Mülkiye yi (1921) ve ayrıca Đstanbul Hukuk Fakültesi ni (1924) bitirmiştir yılında Đtibar-ı Milli Bankası nda memuriyet hayatına başlamış, 1926 yılında buradan ayrılarak Türkiye Đş Bankası Đstanbul Şube si memurluğuna geçmiştir. Burada sırasıyla memur, şef (1930), ikinci müdürlük (1938), kontrolörlük (1944) ve baş kontrolörlük (1946) görevlerinde bulunmuştur (Seyfettin Özege 1978). Okumayı çok seven ve kültürlü bir insan olan Özege nin en büyük zevki kitaplarla baş başa kalmak ve onların kayıtlarını tutmaktır. Bu nedenle Đstanbul daki sahafların tamamı ile dost olmuştur yılında oldukça itibarlı bir mevkide iken emekliye ayrılarak kendini tamamen kitaplara adaması, Özege nin kitaplara ne kadar düşkün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Seyfettin Özege 1978). Utku (2007:50) nun ifadesiyle: gerçek bir bibliyofil ve bibliyoman yaşamının doğal sonucu olarak hiç evlenmedi; bütün imkânlarını, gelirini, evini, yegâne merakı olan kitaplara tahsis etti. Emekliliğinden 1981 yılındaki vefatına kadar yaşamının geri kalanını kitaplara, düşünsel çalışmalara ayırdı. Çok iyi derecede Fransızca, Arapça ve Farsça biliyordu. Uzun yıllar Şehzâdebaşı Camiinin muvakkitliğini 3 yapmış olan Özege nin çok da bilinmeyen yönlerinden biri, sedef kakma ve cilt işlerindeki ustalık ve maharetidir. Çok yönlü bir insan olan Özege nin herkes tarafından bilinen en büyük özelliği kitaplara olan düşkünlüğü ve kitâbiyat (bibliyografya) alanındaki yetkinliğidir. Bu merak her ne kadar gençlik yıllarına rastlıyor olsa da, merakın tutkuya ve hatta yaşam biçimine dönüşmesinde Nurullah Pertevoğlu ile tanışması etkili olmuştur. Özege ye göre: Katip Çelebi nin Keşfüzzünun adlı eseriyle Batıya bibliyografya ilminin örnek âbidesini veren bibliyografya ilmi, sonraları unutulup gitmiş, bu çorak vadide yetişen tek tük âlimlerimiz 3 Muvakkit: Vakti ve özellikle namaz vakitlerini tayin eden kişi. (Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî. 7. Bsk, Đstanbul, Çağrı Yayınları, 1999, s

5 AÜ Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi 622 ve eserleri de aynı akıbetten kurtulamamışlardır. Yine kendi ifadeleri ile Nurullah Pertevoğlu kitaplara, basılmış olan her şeye karşı aşk derecesinde bağlıdır. En çok görüldüğü yerler Beyazıt taki hakkâkler, şimdiki adıyla Sahaflar çarşısı, Bâbıâli Caddesi, kitapçı sergi ve dükkanlarıdır. Umumi toplantılarından ancak kitaba, müellif ve muharrirlere, matbuata ait olanlara iştirak ederdi. Ahbaplarının çoğunu da kitabı, ilmi sevenler, bu mevzularda kendisi ile görüşebilecekler teşkil ederdi. Büyük zahmetlerle ve itina ile topladığı kitaplar ölümünden sonra kitapçılar ve kısmen de merhumu sevenler tarafından satın alındı (Özege, 1957:92). Pertevoğlu na ilişkin Özege tarafından yazılan bu satırlarda açıkça belirtilmese de, Utku (2007:51) ya göre Pertevoğlu nun sahip olduğu eserlerin bir çoğu Özege tarafından satın alınmış ve bu koleksiyon Özege nin daha sonra Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ne bağışlayacağı koleksiyonun da nüvesini oluşturmuştur. Pertevoğlu ndan kalan tek eser, matbaanın ülkemizde kullanılmaya başlandığı 1728 yılından yeni harflerin kabul edildiği 1928 senesine kadar geçen iki yüz senelik devrede Türkçe olarak basılan kitaplara ilişkin bir bibliyografya hazırlamak için ömrünün kırk yılını harcadığı, ancak tamamlayıp yayınlamayı başaramadığı Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu dur. Özege, bu çalışmanın öneminden şöyle bahsetmektedir: Đlgili dönemde Türkçe olarak basılan kitaplarımız için bugünkü telâkkiye göre ilmî şartları haiz tek bir bibliyografyamız yok dersek mübalağa etmemiş oluruz. Bu mevzu ile alakalı olarak rastlanan eserlerin ekseriyetini resmî ve hususî kütüphane ve kitapçı katalogları teşkil eder. Bunların hepsi muayyer hudutlar içinde ve hususî maksat ve gayelerle hazırlanmış olduklarından muhtelif bakımlardan kifayetsizdir. Đşte iki asırlık bir zamana ait bu muazzam boşluğu ve bunun irfan hayatımızdaki ehemmiyetini göz önüne alan Nurullah Pertevoğlu bu devre zarfında Türkiye hudutları iç ve dışında Türk dili ile basılmış bütün kitapları içine alacak bir bibliyografya hazırlamağa başlamış ve adına da Kitabülkütüb, yani Kitaplar Kitabı demişti (Özege, 1957:94). Đşte bu eser Özege nin bibliyografya çalışmalarının da temelini oluşturmuştur. Nitekim Özege, Pertevoğlu nun başaramadığı iki emeli, eski harflerle basılmış eserlerden oluşan devasa bir koleksiyon oluşturarak ve aynı alanda kapsamlı bir bibliyografyayı, yarım da olsa yayınlayarak gerçekleştirmeyi başarmıştır (Utku, 2007:51).

6 623 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu Seyfettin Özege, üç ciltlik eski ve sekiz ciltlik Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (1968) adlı meşhur eserle Türk Osmanlı Đdare Hukuku Tarihi isimli eserin hazırlanmasında büyük emekleri geçmiş kişilerdendir. Ancak O nun asıl çalışması, ömrünün otuz yılını adayarak hazırlamış olduğu Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu dur yılları arasında Türkiye de ve yurt dışında basılmış Türkçe eserlerin ve ayrıca dünyadaki diğer Türk topluluklarının (Irak Türkleri ve diğerleri gibi) yayınladıkları eserlerin bibliyografik bilgilerini içeren bu kataloğun M harfine kadar olan kısmını bizzat kendi hazırlamıştır. Katalog, sonradan hazırlanan bazı bibliyografyalar için de temel kaynak olmuştur. Bunlardan bazıları Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu Arap Harfli Türkçe Eserler ( ) (1998), Türker Acaroğlu tarafından hazırlanan Eski Harfli Türkçe Felsefe Kitapları Kaynakçası ( ), Sadi Çöğenli tarafından hazırlanan Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Kataloğu ile Eski Harflerle Basılmış Arapça Dilbilgisi Kitapları Kataloğu dur. Türk bibliyografyacılığı açısından son derece önemli bu çalışmanın düzenine ilişkin bizzat yazarı tarafından Önsöz Yerine Bazı Açıklamalar başlığı altında şu bilgiler verilmektedir (Özege, 1971): Katalog; eski harflerle basılmış Türkçe kitap ve risaleleri içine alır. Gazete ve mecmua dışında kalan, süreli sayılabilecek diğer yayınlar da bunların arasındadır. Üç bölüm üzerine hazırlanmıştır: Birinci bölüm; tam kelimeler göz önünde tutularak elifbe sırasıyla kitap adlarına ve künyelerine ayrılmıştır. Đkinci bölüm; yazar ve çevirenlerin, hal tercümelerini de içine alan, ad endeksidir. Adlar kitap üzerindeki yazılı şekle göre elifbe sırasıyla dizilmiştir. Eserlerin adları tekrarlanmamış, birinci bölümdeki kitap künyelerinin altındaki sıra numaraları gösterilmekle yetinilmiştir. Üçüncü bölüm; Dewey ondalı sistemine göre hazırlanmış konu endeksidir. Yalnız yurdumuz ve kitaplarımızın ve kitaplarımızın hususiyetleri göz önünde tutularak bazı değişiklikler yapılmıştır. Kitap adları yine birinci bölümdeki sıra numaralarıyla gösterilmiştir.

7 AÜ Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi 624 O günün şartlarında zaten sayıları oldukça az olan bu tür çalışmalar için bir örnek niteliği taşıyan bu eserde Özege, bibliyografyacılığa ilişkin kurallara uymaya özen göstermiştir. Bunun yanında bibliyografyası hazırlanan eserlerin yerel özelliklerini de dikkate alarak, araştırmacılar için üst düzeyde yarar ilkesini her şeyin önünde tutmuştur. Buna ilişkin açıklamayı da şöyle yapmıştır: Kataloğu hazırlarken bugün doğru veya yanlış olarak uyulan bibliyografya usul ve kaidelerine körü körüne bağlanılmamıştır. Bizdeki durumun icaplarına göre daha faydalı olacağı düşünülen hayli değişiklikler yapılmıştır. Đlerleme ve gelişme kanunlarına uyarak yarın değişmesi pek tabii olan bugünün bibliyografya bilgi ve nazariyeleri değil, herhangi bir kimsenin kitap ve kitaplara ait arayabileceği bilgileri en pratik yoldan kolaylıkla bulabilmesi göz önünde tutulmuştur. Eserin en önemli özelliği, eserde yer alan kitapların ve süreli yayınların künyelerinin yazar tarafından bizzat görülerek kaydedilmiş olmasıdır. Özege, görüp inceleyemediği kitapları, tereddüt ettiği künye kayıtlarını kataloğuna almamıştır. Bu nedenle ilgili döneme ilişkin görmediği ve dolayısıyla da bibliyografyaya girmeyen eserlerin olması doğaldır. Buna rağmen, ilgili dönemde basılan eserlerin %90 ının bibliyografyada kapsandığı çeşitli kesimlerce dile getirilmiştir (Utku, 2007). Kataloğa ilk zeyl, yine hazırlayıcısı tarafından yapılmıştır (fasikül: ; no: ). Özege nin yakın çevresinden Nuri Akbayır, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu na Zeylü z-zeyl: Ekler-Tamamlamalar-Düzeltmeler (Akbayır, ) başlıklı çalışmasıyla, kataloğun tamamlanmasına yönelik ilk ciddi adımı atmıştır. Özege kataloğun ikinci ve üçüncü bölümlerini sağlığında yayınlayamamıştır. Ölümünden sonra bu bölümleri terekesi içinde görenler olmakla birlikte, henüz gün yüzüne çıkmamıştır. Oldukça itinalı, yorucu ve iddialı bir çabanın ürünü olan bu bibliyografyayı, mevcut dönemin koşulları dikkate alındığında benzeri olmayan bir çalışma olarak nitelendirmek mümkündür. Özege bibliyografyacılığa verdiği önemi ileride dermesini bağışlayacağı Atatürk Üniversite sinden, dermede yer alan eserlerin tam bir kataloğunu yayınlamaları şartını getirmesiyle bir kez daha ortaya koymuştur.

8 625 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi Özege ömrünün büyük bir kısmını oluşturmaya harcadığı kütüphanesini 1961 yılında Anadolu da yeni kurulmuş (1957) bir üniversite olan Atatürk Üniversitesi ne; kendisi için önemli olan bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla bağışlamaya karar vermiştir. Konuya ilişkin 28 Nisan 1961 tarihli ilk mektubunda bu şartlarla ve dermeyle ilgili şu ifadeler yer almaktadır 4 : Atatürk Üniversitesi ne bağışlamak istediğim kitaplar için aradığım şartları iki maddede hülasa etmek kabildir: 1) Kitapların tesellüm tarihinden itibaren, en geç bir sene zarfında ilişikte takdim ettiğim örnekte görülecek malumatı havi kitap ismine göre tertip edilmiş ve sonuna aşarî tasnife göre konu indeksi ilave edilmiş alfabetik bir kataloğun bastırılması. 2) Bir küll teşkil eden bu kütüphanenin parçalanıp ayrılmaması. Koleksiyonda on beş, on altı bin civarında eser bulunmaktadır 5. Tahminen yüzde seksenini eski harflerle basılmış Türkçe kitaplar teşkil eder. Geri kalan kısmı da yeni harflerle basılmış Türkçe eserlerle diğer dillerdeki kitaplardır. Kitaplar; evvela alakadar olduğum muhtelif mevzulara ait eserleri tedarik etmek gayesiyle işe başlanmışken sonradan Türkiye de matbaanın kuruluşu tarihinden yeni harflerin kullanılmağa başlandığı 1928 tarihine kadar Türkçe olarak basılmış kitap, risale, gazete, mecmuaların mümkün olduğu kadar büyük bir kısmını bir araya getirmek maksadıyla daha geniş ve umumi bir hedef göz önünde tutularak toplanmıştır. Onun için içerisinde elifbe ve ilk mektep kitapları, reklam prospektüsleri, ticarethane kataloğlarından, sahalarında me haz ad olunan ana eserlere kadar her çeşit ve ölçüde olanları vardır. Özege kütüphanesini yeni kurulan bir üniversiteye bağışlayarak kitap ve okumaya verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur. 4 Mektubun aslı Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ndadır. 5 Özege, konuya ilişkin Üniversiteye yazdığı ilk mektupta sayıyı yaklaşık olarak belirtmiştir. Ancak bu, toplu olarak gönderilen ilk sandıklarda yer alan eserlerin sayısıdır. Peyderpey gönderilen eserler ve ölümünden sonra kütüphane tarafından alınanlarla birlikte dermede bugün yaklaşık eser bulunmaktadır.

9 AÜ Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi 626 Ancak burada belirtilmesi gereken daha önemli bir konu vardır. Polat (1999) a göre: Her ne şekilde üretilmiş olursa olsun, bir ülkenin ulusal entelektüel ve kültürel mirasını oluşturan her türlü yapıtın; denetim, telif hakkının korunması ve belirlenecek kütüphane ve/veya bilgi merkezlerinde bugün ve gelecekte kullanımı amaçlarıyla, belirtilen süre ve miktarda devlete verilmesini yasa ile sağlayan bir oluşum olarak tanımlanan derleme işleminin, ülkemizde 1934 yılında çıkan yasaya kadar uygulanması mümkün olmamıştır. Oysa bu yöntem gelişmiş ülkelerde yasa garantisi ile 16. yüzyılın ortalarından bugüne kadar uygulanmaktadır. Ülkemizde de 1934 yılında çıkarılan yasa ile bu tarihten sonraki basılan her eserin belli sayıda nüshası devlet tarafından ücretsiz olarak derlenmektedir. Ancak yasanın gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak yenilenememesinden ötürü, uygulamada pek çok eksiğinin olduğu da bir gerçektir (Polat, 1999). Özege Dermesi matbaanın ülkemizde kullanılmasından 1928 e kadar basılan eserleri toplama amacıyla oluşturulduğundan, ilgili dönemde derlenememiş eserler için bir boşluğu dolduracak niteliktedir. Derme sahibinin bu konudaki hassasiyeti de dikkate alındığında, adı geçen koleksiyonun ülkemizin kültür hayatı açısından ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Özege Dermesi nde yer alan eserlerin sayısı her ne kadar bağış sahibi tarafından tahminen civarında söylenmiş olsa da, dermedeki eserlere ilişkin daha sonra yayınlanan katalogda bu sayının olduğu anlaşılmıştır. Koleksiyon Türk-Đslam kültür dünyasına yönelik bilimsel çalışmalar için dünya çapında bir başvuru merkezi niteliğindedir. Ayrıca bu zengin dermede, Osmanlı Đmparatorluğu sınırları dışında kalan Kazan, Bombay, Kalküta, Bakü, Kabil gibi Türk-Đslam kültür merkezleri ile Paris, Genéve, Berlin, Londra, Roma ve Viyana gibi Avrupa şehirlerinde basılmış eserler de mevcuttur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi (katalog no: 3629) veya Devlet-i Aliye-i Osmaniye Tarihi (katalog no: 2666) gibi değerli çok ciltli kitaplardan şarkı sözleri, destan, şiir, kanunname, nizamname, talimatname, tebligat gibi bir ya da birkaç yapraklık eserlere, ilahiyat, felsefe, tarih, iktisat, coğrafya, kimya, vb farklı disiplinlere ait eserler dermede yer almaktadır (Utku, 2007:52). Koleksiyonun önemli bir parçası da ilgili dönemde basılan süreli yayınlardır. Her ne kadar Özege nin süreli yayınları toplama gibi bir amacı olmasa da koleksiyonda zengin bir süreli yayın dermesi de yer almaktadır. Duman (2000) a göre ilgili dönemde basılan süreli yayınların toplam sayısı dır. Özege Dermesi nde, tüm sayıları ile tam bir mevcudu olmasa da bu süreli yayınların si vardır.

10 627 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU Örneğin ilk çıkan gazetemiz olan Takvim-i Vakâyi nin (Süreli yayınlar kataloğu no:1100) pek çok sayısı bu dermede yer almaktadır. Ayrıca koleksiyonda o döneme ait 182 tane de harita ve atlas mevcuttur. Özege Dermesi ne daha sonra satın alma ve bağış yoluyla başka kaynaklar da eklenmiştir. Çoğu satın alma yoluyla eklenen yaklaşık 1900 yazma eser, Muhtar Karahanoğlu nun eserleri, Agah Sırrı Levend in kütüphanesi, Erzurum ve civarından alınan eski harfli Türkçe eserlerle birlikte koleksiyonun bugünkü mevcudu yaklaşık cilttir. Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu Yukarıda da işaret edildiği gibi, Özege ömrü boyunca biriktirdiği eserleri Atatürk Üniversitesi ne bağışlarken iki koşulun yerine getirilmesini istemiştir. Bu koşullardan ilki, teslim tarihinden en geç bir sene içerisinde dermedeki eserlerin bibliyografik künyelerini içeren tam bir kataloğunun yayınlanmasıdır. Ancak bu istek çeşitli nedenlerle oldukça gecikmeli olarak gerçekleşmiştir. Bu süre zarfında Özege ile Üniversite mahkemelik olmuşlar, ancak Özege nin engin hoşgörüsü, bilime ve kültüre olan aşkı ile sorun tatlılığa bağlanmıştır 6. Özege, 174 sandık olarak bağışladığı koleksiyonun sandıklanma ve nakliyat masraflarını da bizzat yüklenerek Erzurum a göndermiştir. Bununla birlikte üzerine titrediği koleksiyonu için ileri sürmüş olduğu birinci şartın gerçekleşmesinde de aktif rol üstlenmiştir. Dermedeki eserlerin künyelerinde hangi bilgilerin yer alması gerektiğine ilişkin bir örnek kataloğu da üniversiteye göndermiştir. Bu konuya verdiği önemi 17 Nisan 1962 tarihli Üniversite ye yazdığı mektupta şöyle dile getirmektedir: Gerek sandık sandık ve gerekse umumu için çıkarılacak bir listenin bana gönderilmesinde pratik bakımdan bir faide tasavvur etmekteyim. Defter halinde bir listesi olduğu gibi fiş halinde de bir kataloğu bende mevcuttur. Bağış şartları arasında bulunan ve 28 Nisan 1961 tarihli yazımda sözü geçen katalog; gerek kütüphanede ve gerekse memlekette bu kitaplardan çeşitli yönlerden faydalanabilinmesini sağlayacak olan bibliyografik künyeyi ihtiva edecek ve basılacak alfabetik bir katalogdur. Đhtiva etmesi lazım gelen asgari bilgiyi gösteren örneği de o yazıma iliştirmiştim. Bu gibi 6 Konuyla ilgili yazışmaların asılları Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ndadır.

11 AÜ Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi 628 katalogların büyük bir kısmı yazar adına göre düzenlenmekte ise de bilhassa bizim eski harflerle basılmış kitaplarımız için varit gördüğüm bence bazı mahzurlarından dolayı kitap ismine göre sıralanmasını ve sonuna aşari sisteme göre tertiplenmiş bir endeksin ilavesini tercih etmiştim. Bu noktai nazarımı muhafaza ediyorum. 7 Özege, dermesindeki kitapların künyelerinin çıkarılması konusunda hiçbir şahsi amaç düşünmemiştir. Aynı zamanda zaten elinde var olan künyelerin üniversitede uzmanlarca yeniden yapılmasını istemesi, bilimsel bakış açısına duyduğu saygıyı ortaya koymaktadır. Bibliyografyanın alfabetik düzende eser adı ile hazırlanmasına ilişkin açıklamaları da, bibliyografyacılık bilgisi yanında kullanıcı merkezli bir düşünce tarzı taşıdığını göstermektedir: Eski harflerle basılan eserlerin kataloglarının yazar adına göre düzenlenmesi bazı mahzurları ortaya çıkarmaktadır. Mesela: a- Soyadı son zamanlarda kabul edilmiş olduğu için aynı adı taşıyan müellif isimleri birbirine karışıyor, birinin eseri diğerine mal ediliyor, b- Eser sahibinin iyice tespit edilemediği hallerde aynı yazarın soyadı almadan evvel yayınladığı kitaplar bir yerde, sonrakiler başka yerde gösteriliyor, c- Başka dilden çevrilen eski kitaplarımızın bir çoğunda müellif bildirilmediğinden kitap asıl yerinde gösterilmiyor, bazen tercüme edenin isminde bazen de kitap isminde sıralanıyor, d- Mütercimleri de ayrıca zikr ederek atıf yapmak icap ediyor, e- Esasen müellif mevzu bahis olmayan (kanun, nizamname, talimatname veya müellifi mechul olan (ki hayli yekün teşkil eder) kitaplar, kitap ismine göre kataloglara giriyor. Bu satırlar Özege nin bibliyografya hazırlama konusundaki yetkinliği ve titizliğini anlamada yeterlidir. Ancak onun bu titizliğine karşılık istediği şartların yerine getirilmesi konusunda Üniversite aynı titizliği ve çabayı gösterememiştir. Đlk zamanlarda yeni kurulan 7 Mektubun aslı Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ndadır.

12 629 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU üniversite olması nedeniyle kitapların konulacağı bir yer bulunamamış, geçici olarak bir okulun deposunda tutulmuştur. Daha sonra Fen Edebiyat Fakültesi binasına aktarılan eserler için Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden yararlanılması yoluna gidilmiştir. Sonuçta Özege nin isteği olan fişleme çalışmalarına ancak iki sene sonra başlanabilmiştir. Bu arada eserlerin bir ara genel kütüphane koleksiyonuna dâhil edilmesi gündeme gelmiş, sonuçta olay Özege nin kitaplarını geri istemesi boyutuna kadar ulaşmıştır. Özege için son derece üzücü olan bu durum yine kendisinin kitap, bilim ve ülke sevgisi ile aşılmış, zaman içinde fişleme çalışmaları da başlamış ve kendi binasında ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Eserlere ilişkin katalog fişleri bizzat Özege tarafından tek tek görülerek gerekli tashihler yapılmıştır. Kataloğun basımı için hazırlanan örnek nüsha da, basım öncesi yine kendisi tarafından tekrar kontrol edilmiştir. Sıkıntılı ve uzun bir sürecin sonunda dermedeki eserlerin bibliyografik künyelerinin yer aldığı bir katalog yayınlanmıştır. Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu adlı bu eser, tüm eksikliklerine rağmen son derece önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Toplam 6 ciltten oluşan bu katalog, eser adına göre düzenlenmiş, 1 den başlayarak her esere bir numara verilmiştir rakamı ile biten eserler dermedeki kitap mevcudunu da ortaya koymaktadır. Ayrıca verilen son numaralardan toplam süreli yayın mevcudunun 1.347, harita ve atlas sayısının da olduğu anlaşılmaktadır. Đlk iki cilt bir kitapta olmak üzere A-K harflerini içermektedir ve 1978 yılında yayınlanmıştır. 2. ve 3. ciltler yine bir kitapta L-Z harflerini kapsamaktadır ve 1980 yılında yayınlanmıştır yılında yayınlanan 5. cilt sonradan gönderilen eserleri içeren ek kataloğu, 1989 yılında yayınlanan 6. cilt ise 5. cildin devamı ile kitap, yazar adı, konu dizinlerini, süreli yayınlar ve haritalar/atlaslar kataloğunu içermektedir. Katalogda eser adı, yazar adı, diğer sorumlular (çeviren, tashih eden, çoğaltan, vb), yayın yeri, basıldığı matbaa, basım yılı, sayfa sayısı ve derece cinsinden sırt uzunluğu bilgileri yer almaktadır. Sonuç ve Öneriler Eski harflerle yazılmış ya da basılmış eserler, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanat anlayışının bilinmesinde son derece önemli kaynaklardır. Günümüzde pek çok bağımsız devletin yer aldığı bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı Đmparatorluğu nda üretilmiş bu yazılı kaynaklar, yalnız ülkemiz için değil ilgili devletler için de önem taşımaktadır. Bu nedenle Osmanlı Đmparatorluğu zamanında üretilen

13 AÜ Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi 630 yazılı kayıtların ve eserlerin düzenlenmesi, bibliyografik kayıtlarının tutulması ve gelecek nesillere aktarılmak üzere korunması birey, toplum ve devlet olarak vazgeçilemez bir kültürel sorumluluktur. Seyfettin Özege her ne kadar eğitimini almamışsa da kütüphanecilik/arşivcilik tarihimiz açısından örnek şahsiyetlerden biridir. Yaşamının tamamını bilime ve kitaplara adamış olan bu büyük şahsiyet, o dönemde eksikliği hissedilen bir konuda, bibliyografyacılık alanında takdire değer çalışmaların altına imza atmıştır. Tamamen kendi çabaları ve imkânları ile toplamış olduğu eserlerin bibliyografik künyelerini ciddiyetle hazırlamaya çalışmış, tamamlayamamış olsa da sonradan yapılan benzer çalışmalara örnek teşkil etmiştir. Daha da önemlisi, yılları arasında ülkemizde basılmış olan bütün eserleri toplama gayesiyle oluşturduğu geniş bir koleksiyonunu, Anadolu da bir üniversite kütüphanesine bağışlayarak eşi nadir bulunur bir araştırma dermesini ölümsüzleştirmiştir. Bugün bu dermede yer alan eserler Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi nde, Özege nin adının verildiği bir salonda araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ancak ülkemiz için genel bir sorun olan bu tür koleksiyonun düzenlenmesi, duyurulması ve korunması, bu derme için de geçerlidir. Benzer diğer dermelerde olduğu gibi, Özege Dermesi için de en büyük sorun erişim ve yararlanma sorunudur. Geçtiğimiz birkaç yıla kadar araştırmacıların bizzat gelip, fotokopilerini alma yöntemi ile yararlandıkları bu dermedeki eserler, bu tür kullanımın doğal sonucu olarak telafisi mümkün olmayacak hasarlara uğramışlardır. Bu sorun, tüm dünyada uygulanan yöntem olarak koleksiyonun dijital ortama aktarılması ile çözümlenebilecektir. Bu şekilde hem koleksiyonun kullanım oranı artacak hem de sağlanacak ve ayrıca gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde devredilebilecektir. Üniversite bu amaçla 2006 yılında bir proje başlatmıştır. Proje kapsamında yüksek depolama kapasitesine sahip bir bilgisayar ile eserlerin çeşitli dijital formatlarda çekiminin yapılmasına olanak sağlayan gelişmiş bir kitap tarayıcısı satın alınmıştır. Ancak halen devam eden projede pek çok aksaklıklar mevcuttur. Bunlar genel başlıklar halinde sıralanacak olursa: 1- Bu tür koleksiyonların elektronik ortama aktarılmasındaki amaç, eserlerin fiziksel varlıklarının korunması yanında içeriklerinin ilgilenenler tarafından erişilebilir ve paylaşılabilir olmasını sağlamaktır. Elektronik ortamda erişilebilirlik ve kullanılabilirlik ise sayısallaştırma işleminin belli standartlar

14 631 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Bugüne kadar sayısallaştırılması tamamlanan eserlerde, elektronik ortamda erişilebilme ve paylaşılabilme ile ilgili herhangi bir standart göz önünde bulundurulmamıştır. 2- Proje ekibi ile kütüphane yönetimi arasında koordineli bir çalışma gerçekleştirilmemektedir. 3- Proje ekibi teknik donanım satın alındıktan sonra, işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yeterli personel istihdamını sağlayamamıştır. Proje yalnızca bir kişinin çalışmasıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. 4- Koleksiyonda yer alan eserlerin keşfedilebilir olmasında en önemli unsur olan üstveri (metadata) kayıtlarının oluşturulmasına ilişkin herhangi bir çalışma ya da düşünce söz konusu değildir. 5- Eserlerin sayısallaştırılması belli bir düzen çerçevesinde değil, kullanıcı istekleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu durum tüm eserlerin sayısallaştırılmasının uzun yıllar süreceği anlamına gelmektedir. Yukarıda verilen sorunlar projenin yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymada yeterlidir. Şimdiye kadar verilen bilgiler ve yürütülen projeye ilişkin tespit edilen sorunlar çerçevesinde, Seyfettin Özege koleksiyonunun işlevsel olarak hizmet verebilmesine yönelik saptama ve önerileri şöyle sıralamak mümkündür: 1) Seyefettin Özege Dermesi yılları arasında basılmış olan eski harfli Türkçe eserlerin tamamına yakınını kapsayan bir koleksiyondur. Bu nedenle nitelik itibariyle hizmete sunulması ve korunması vazgeçilmezdir. 2) Bu dermenin korunabilmesi ve tüm araştırmacılar tarafından kullanılabilmesi için bir an önce sayısallaştırılarak hizmete sunulması gerekmektedir. 3) Dermenin elektronik ortama aktarılması, kütüphaneciler tarafından her platformda dile getirilen derleme sorununun belli bir dönemine de çözüm olacaktır yılından sonra yasa gereği olarak yürütülen Basma Yazı ve Resimleri Derleme işlemi ile oluşturulan dermelerde, yasa öncesinde ülkemizde basılan eserler mevcut değildir. Özege Dermesi ndeki eserler tam da bu dönemi kapsaması açısından elektronik ortama aktarılarak, derlemeden yararlanan kütüphanelerin koleksiyonlarına dâhil edilebilir.

15 AÜ Kütüphanesi Seyfettin Özege Nadir Eserler Dermesi 632 4) Özege dermesindeki eserlerin künyelerini içeren basılı bir katalog mevcuttur. Ancak elektronik ortamda bu koleksiyonun içeriğinin taranması, dermenin bulunduğu kütüphanenin katalog tarama modülü de dâhil, mümkün olmamaktadır. Bu künyelerin elektronik ortamdan taranabilmesi sağlanmalıdır. 5) Koleksiyondaki eserlerin dijitalleştirilmesine yönelik yeniden bir proje başlatılmalıdır. Proje ulusal ve uluslar arası benzer projelere paralel olarak belli standartlar göz önünde bulundurularak yürütülmelidir. Proje ekibi koleksiyonu iyi tanıyan kütüphaneden bir temsilci ile üniversitenin bilgi ve belge yönetimi bölümü öğretim üyelerinden, bilgi işlem uzmanlarından, eski eserlerin okunması ve korunması konusunda uzmanlardan oluşmalıdır. 6) Dermede bulunan eserlerin çoğu geçmişte uygulanan kullanım yöntemi nedeniyle fiziksel olarak hasar görmüştür. Yazma eserlerin de bulunduğu bu dermede, hasar gören kaynakların uzman kişilerce bakım ve onarımının yapılması, kültür mirasımız olan bu dermenin fiziksel olarak da korunmasını sağlayacaktır. KAYNAKÇA AKBAYIR, Nuri, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu na Zeyl ü-z Zeyl: Ekler-Tamamlamalar- Düzeltmeler. Müteferrika, ( ), s DUMAN, Hasan, Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı-Türk Süreli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu, , Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara ÖZEGE, M. S. Bir Bibliyografımız: Nurullah Pertevoğlu: , Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 4 (1957), s ÖZEGE, M. S., Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, Cilt 1, Đstanbul POLAT, Coşkun, Başlangıcından Günümüze Ülkemizde Derleme Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Seyfettin Özege Bağış Kitaplar Kataloğu, Cilt 1-2, 1 Haz.: A. Bayram ve M. S. Çöğenli, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Erzurum 1978.

16 633 Coşkun POLAT-Bünyamin OKUYUCU Seyfettin Özege Bağış Kitaplar Kataloğu, Cilt 3-4, 3 Haz.: A. Bayram ve M.S. Çöğenli, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Erzurum, Seyfettin Özege Bağış Kitapları Ek Kataloğu, Cilt 5, 5 Haz.: A. Bayram, L. Bayraktutan ve M.S. Çöğenli, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Erzurum Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu, Cilt 6, Haz.: A. Bayram vd., Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Erzurum UTKU, Ali, Kitabın Soykütüğünü Çıkaran Adam: Mehmet Seyfettin Özege ve Bağış Kütüphanesi, Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Ekim/111, (2007), s

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK

Uzm. Küt. Özlem BAYRAK YETKE DİZİMİNDE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNİN KONU BAŞLIKLARI Uzm. Küt. Özlem BAYRAK obayrak@istanbul.edu.tr İstanbul t b lüniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İstanbul, 24 YETKE

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Bina Girişi ve Manyetik Güvenlik Kapısı Ödünç-İade Bankosu Okuma Salonu Girişi

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

TÜRKİYE Bü y ü k M il l e t M e c l İsİ TBMM KÜTÜPHANESİ E g e m e n l ik K a y it s iz Şa r t s iz M İl l e t İn d İr

TÜRKİYE Bü y ü k M il l e t M e c l İsİ TBMM KÜTÜPHANESİ E g e m e n l ik K a y it s iz Şa r t s iz M İl l e t İn d İr TÜRKİYE Bü y ü k M il l e t M e c lisi TBMM KÜTÜPHANESİ E g e m e n l ik K a y it s iz Şa r t s iz M İl l e t İn d İr GENEL BİLGİLER Kütüphane, öncelikle milletvekillerinin yasama, denetim ve temsil görevlerini

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

ATATURK KITAPLIGI SAYISALLASTIRMA TECRUBELERI

ATATURK KITAPLIGI SAYISALLASTIRMA TECRUBELERI 1998 yılında baslamis ve ülkemizde yapılan ilk uygulamadir. Kültürel miras eserlerinin korunması, Yüksek erişim ve bilginin yaygınlaştırılması, Kullanıma bağlı yıpranma ve zararların önlenmesi Para, zaman

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları:

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Europeana Çerçevesinde Türkiye deki Durumun Değerlendirilmesi Arş. Gör. Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

ÜNİBİLGİ 10. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Haziran 2002 Sayı:10

ÜNİBİLGİ 10. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Haziran 2002 Sayı:10 ÜNİBİLGİ 10 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Haziran 2002 Sayı:10 Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Amacımız veri

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: ) Tebliğ Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No: ) 1. Giriş Banka kartları (kredi kartları dahil) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON KANLIĞI. Kullanıcı Eğitimi 2011-2012

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON KANLIĞI. Kullanıcı Eğitimi 2011-2012 BATMAN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLI KANLIĞI Kullanıcı Eğitimi 2011-2012 SUNUM KONULARI Kütüphane Genel Tanıtımı Web Sayfası Tanıtımı Kütüphane Otomasyon Programı KÜTÜPHANE UNSURLARI

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Çalışma Raporu http://kutup.gop.edu.tr kutup@gop.edu.tr KÜTÜPHANEMİZ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1992 yılında,

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU Beyhan Karpuz * U.S. Government Printing Office (GPO) nedir? U.S. Government Printing Office Kongre nin bir kurumudur ve tarihçesi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014-2015 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi Kütüphanemiz 2007 yılında, Kilis 7 Aralık

Detaylı

Ulusal Toplu Katalog da (TO-KAT) Yer Alan Kayıtların Standardizasyonuna Yönelik Bir Değerlendirme

Ulusal Toplu Katalog da (TO-KAT) Yer Alan Kayıtların Standardizasyonuna Yönelik Bir Değerlendirme Ulusal Toplu Katalog da (TO-KAT) Yer Alan Kayıtların Standardizasyonuna Yönelik Bir Değerlendirme İpek Şencan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, ipekscn@gmail.com Müge Akbulut Yıldırım

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirlemek amacı

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K K ÇOMÜ KÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ Kütüphaneleri ÇOMÜ Kütüphanesi barındırdığı kitap koleksiyonu itibariyle Batı ve Güney Marmara nın en büyük kütüphanesidir. ÇOMÜ Kütüphanesi nde yaklaşık 400.000 basılı ve 200.000

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: )

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) 1. Giriş Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite"; Sakarya Üniversitesi'ni,

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite; Sakarya Üniversitesi'ni, Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği ( 28 Kasım 1994 tarih ve 22125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Kütüphane

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİBLİYOGRAFİK DENETİM. Geçmişten Günümüze Bibliyografik Denetim Yolculuğu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİBLİYOGRAFİK DENETİM. Geçmişten Günümüze Bibliyografik Denetim Yolculuğu ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİBLİYOGRAFİK DENETİM Geçmişten Günümüze Bibliyografik Denetim Yolculuğu Hazırlayanlar Songül AKFINDIK Gözde KILINÇ ATACAN Narin

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ

BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ VI Türk Kütüphaneciler Derneği Đstanbul Şubesi Yayınları; 20 DR. FAHRETTĐN ÖZDEMĐRCĐ KURUM VE KURULUŞLARDA BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ VE BELGE YÖNETĐMĐ ĐSTANBUL - 1996 BELGE ÜRETĐMĐNĐN DENETLENMESĐ

Detaylı

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL 1 SUNUM İÇERİĞİ Katalog Taraması Basılı Kaynaklara Erişimş Elektronik Kaynaklara Erişim

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER ARŞİVİNİN DÜZENLENMESİ

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER ARŞİVİNİN DÜZENLENMESİ KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER ARŞİVİNİN DÜZENLENMESİ Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi depolarının yeniden düzenlenmesi projesi kapsamında, vasiyeti üzerine

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 167-173

Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 167-173 Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Bilgiyi Hayata Dönüştüren Kütüphane Gazi University Central Library: The Library Transforms from Information to Life Özden DEMİRCİOĞLU * Öz Bu makalede, Gazi Üniversitesi

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ KARAR 2014/83 24/07/2014 a. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi. Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM

Detaylı

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ağustos 2002 Sayı:12

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ağustos 2002 Sayı:12 ÜNİBİLGİ Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ağustos 2002 Sayı:12 12 Üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Amacımız veri

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Kütüphane Dijital Hizmetlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi Milli Kütüphane Örneği

Kütüphane Dijital Hizmetlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi Milli Kütüphane Örneği Kütüphane Dijital Hizmetlerinin Kullanıcı Açısından Değerlendirilmesi Milli Kütüphane Örneği 13-14 MAYIS 2015 - ANKARA İÇERİK Giriş Analogdan Dijitale Geçişte Kütüphaneler Milli Kütüphane Dijital Hizmetleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI

BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI VİLDAN BARIŞ ÖRKMEZ NİHAL SELÇUK YÜCE ÜNAK 2002 ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ TOPLANTISI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN BİR VERİTABANI

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi İrem Ünal, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Birim Kütüphanecisi

Detaylı

Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO Dünya Belleği Programı

Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO Dünya Belleği Programı Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO Dünya Belleği Programı Yaşar Tonta Hacettepe University Department of Information Management 06800, Ankara, Turkey tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI. ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KULLANILAN TÜRKÇE KONU BAŞLIKLARI UYGULAMASI ŞULE YILMAZ Kadir Has Üniversitesi ÜNAK'04 "Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek" ( 23-25 Eylül 2004 ) Maltepe

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte değişen günümüz toplumu, bireylerin yoğun bilgi tüketicisi ve paylaşıcısı olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü yaşanan gelişim

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor.

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Türkiye nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 08.12.2016 Toplantı Sayısı: 2016/3) Amaç Madde 1 (1) Bu politika, Beykoz Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Genel

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ARAŞTIRMACI/KULLANICI HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ARAŞTIRMACI/KULLANICI HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane deki araştırmacı/kullanıcı hizmetleri işleyişine yönelik sistem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Referans/Danışma ve Yararlandırma

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

Pilot Fakülte: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Pilot Fakülte: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bibliyografik Veri Onarımı Kadriye Uzman Kütüphaneci Giriş Veri Girişi ve Onarımı Çalışmaları İ.Ü. Merkez Kütüphane: 1999 Pilot Fakülte: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Güdümlü Proje: İ.Ü. Ü Kütüphaneler Sisteminin

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Nadir Eserler Kütüphanesi ndeki teknik hizmetler ve kullanıcı/araştırmacı işlemleri işleyişine yönelik sistem oluşturmaktır. 2.KAPSAM Teknik

Detaylı

Geçmişten geleceğe...

Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ankara Yıldırım

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Mevlana Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Mevlana Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi nde arşivlenerek bilim

Detaylı

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 KONU: : Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ. Sizleri de Bekliyoruz..

B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ. Sizleri de Bekliyoruz.. Cilt 1, Sayı 1 Ocak 2013 B A R T I N İ L H A L K K Ü T Ü P H A N E S İ KÜTÜPHANE BÜLTENİ BÜLTENİMİZ 3 Aylık bir bülten olarak yayın hayatına başlayan bültenimiz ilk sayısını ocak ayında çıkarmaya başlamıştır.

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ Internet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim; im; Elektronik Tezler Mehmet BOZ TUBİTAK - ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Referans Kütüphanecisi 6-8 Şubat Selçuk Üniversitesi, Konya / TÜRKİYE İçindekiler

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği A BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı kütüphanelerin

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi nin İndekslenmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi nin İndekslenmesi ve Elektronik Ortama Aktarılması T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ RAPORU EK.5 BU FORM PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TARAFINDAN PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN HER ALTI AYDA BİR DOLDURULARAK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA SUNULACAKTIR.

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TÜBESS TEZ İSTEK FORMU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TÜBESS TEZ İSTEK FORMU TÜBESS TEZ İSTEK FORMU FR. 001 1/2 YÖK Ulusal Tez Merkezi nde https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/ sorgulama yaptığınızda Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların,

Detaylı