TARIM ORKAM - SEN MÜCADELE HER YERDE BİZ HER YERDEYİZ. Her zaman en karanlık tam da gün aydınlanmadan öncedir Thomas Fuller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ORKAM - SEN MÜCADELE HER YERDE BİZ HER YERDEYİZ. Her zaman en karanlık tam da gün aydınlanmadan öncedir Thomas Fuller"

Transkript

1 TARIM ORKAM - SEN ISSN: HAZİRAN MÜCADELE HER YERDE BİZ HER YERDEYİZ Her zaman en karanlık tam da gün aydınlanmadan öncedir Thomas Fuller

2 MÜCADELE VE ÖRGÜTSEL ÖNCÜLÜK Günümüzde her mücadele biçimi, her eylem; kendi yapısına ve insan doğasına uygun özellikler taşımak koşuluyla, hedeflenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder. İşin, eylemin doğasına uygun yöntem ve araçlar yaratmak, hem kendimizi, hem de üzerinde işlem yapılacak nesneyi doğru tanımlamakla başlar. Örgütlü insan, üretim alanında olduğu gibi, sınıfsal, toplumsal, siyasal, kültürel mücadelelerde de önündeki sorunun nesnel özelliklerine uygun ve kendi yetenekleriyle işleyebilecek yöntem ve araçları üretmelidir. Toplumsal alanda etkili olmak için yaratılacak araçlar da, en az sistemin bizlere dayattığı sorunlar kadar çeşitlilik barındırmak zorundadır. Örgütlü insan, üretim alanında olduğu gibi, sınıfsal, toplumsal, siyasal, kültürel mücadelelerde de önündeki sorunun nesnel özelliklerine uygun ve kendi yetenekleriyle işleyebilecek yöntem ve araçları üretmelidir. Dolayısıyla Sendikalar, Siyasi Partiler, Dernekler ve benzeri kurumlar kendi özgün alanlarında oluşan ihtiyaçlar üzerinden belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulur. Örgütlerin hem üzerinde hareket ettiği alanın özelliklerini hem de içinde barındırdığı insanların özelliklerini yansıtması, her ikisi arasında bir araç rolü oynayabilecek biçimde kurulmuş olması gerekir. Örgütlerde farklı hayatları, farklı kişisel özlemleri ve özellikleri olan pek çok insan, ortak bir amaç için bir araya gelir. Kendi iradeleriyle, kendi seçtikleri biçimde toplumsal hayat üzerinde etkide bulunmak, değiştirmek ya da yönlendirmek istedikleri için başka insanlarla birleşmişlerdir. Böylesine bir yol içinde birlikte yürüyen herkes, bir diğerinin iradesiyle kendisininkini birleştirmiş, ortak hedeflere ulaşmak için uygun bir ortak irade oluşturmuştur. İşte bu hal içinde, büyük değişimi gerçekleştirme eylemi, iradi olarak seçtiği ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiği her bir birey için, bir özgürleşme eylemi halinde ilerler/ilerlemelidir. Maalesef Türkiye de mücadele eden örgütlerde, sendikamızda dahil olmak üzere; örgütsel durumlarına, öncülerin söylem ve pratiklerine dönük ciddi eksiklikler var. Dolayısıyla her alanda bireyler, gruplar ve örgütler düzeyinde pratikler yürütülse de koordine zayıflığı nedeniyle bunların sonuçlarının birleştirilemediği, harcanan çabaların karşılığının alınamadığı noktasında ciddi eleştiri ve tespitler mevcut. Diğer temel bir tespit ise zihniyet derinliği ve bütünlüğünden uzak olunmasının kimi zaman yarattığı daralma ve irade yetersizliği. Olay ve olgulara bakış açısı, değerlendirmelerdeki diyalektik yöntemin yeterince işlenememesi, gerçekleri açığa çıkarma konusunda ciddi eksiklikler yaşanmasını da beraberinde getirmektedir. Toplumun geneline yansıyan bu durum bizlerde de kimi zaman zihniyet darlığı, yüzeyselliği, zayıflığı, parçalılığı yaratabiliyor. Gerek toplumsal yaşam içinde gerekse sınıfsal mücadelede; karşılığının ne olduğu düşünmeden harekete geçtiğimiz, neler yapmamız gerektiği konusunda ise kısmen de olsa, dar ve yüzeysel bir durumu yaşıyoruz. Daha çok ezberlenmiş kavramları ifade ederek, bilineni tekrarlıyor; o kavramlara yüklenen anlamların derinliğine ulaşmamızı ve bunların 2 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

3 yaşamda, mücadelede karşılığını bulan bir pratiğe dönüşmesini sağlayamıyoruz. Hal böyle olunca da ezbere kavramları konuşan, ama anlam gücüne ulaşamayan, bir kişilik durumu ortaya çıkıyor. İfade edilen kavramlar aynı, ama yaşamdaki ve pratikteki duruşlar farklı oluyor. Söz-eylem birliği, teori-pratik birliği gerçekleşmiyor ikili bir kişilik yapısı ortaya çıkıyor. Olayları ele alma ve çözmede o diyalektik bağ oluşmuyor. Süreçleri birbirinden kopuk ve parçalı, dolayısıyla bütünlükten yoksun mücadele biçimleri ortaya çıkabiliyor. Keza, farklı bakış açılarına sahip bireylerin empati kurmakta sergilediği yetersizlikler de dar, yüzeysel, sınırlı bir bakış açısını besliyor. Dolayısıyla pratikleşmeyi, mücadeledeki sürekliliği zayıflatıyor. Koordinesizliği, örgütsüzlüğü, parçalanmışlığı artırıyor. Bu geleceği öngörememe, ona göre hazırlık yapamama, doğru ve yeterli kararlara zamanında ulaşamama, yine yöntem, tarz bakımından çözümleyici, sonuç alıcı bir biçimde olay ve olgulara yaklaşamama, kısaca tarz, üslup, tempo bakımından sonuç alıcı bir pratik konuma gelememeye yol açıyor. Vicdan sorunu, tali işlerde kendisini yorarak çözümlemeye çalışıyor ama temel iş ve görevlere yeterince sahip çıkılamıyor. Sistemin bizleri zorladığı çalışma/üretme/ mücadele biçimi, bizim vicdanımızı rahatlatmak için kullandığımız yöntemler süreci götürüyor, ancak asli görevimiz olan söylemleri gerçekleştirme, yaşamın içinde var etme temelindeki diğer görevlerle tamamlanamıyor. Tali işlerde ne kadar çaba harcanırsa harcansın, temel olan sınıfsal ve toplumsal görevler yerine getirilmezse, devrimci görevlerin başarılması, örgütlü yapıların başarıya ulaşması mümkün değildir. Kısacası; kapitalist sistemin yarattığı sahte yaşamdan kopuş sağlamıyoruz. Peki, kopuş, doğru yöntem ve mücadele için ne yapılmalıdır? Başta yönetim düzeyinde öncülük edenler, kendi gerçeğini görmeli ve o gerçeklikten doğan tespit üzerine eksik kalan yanlarını düzeltmelidir. Sınıf mücadelesi etkili bir biçimde yürütülmeli, ideolojik-örgütsel mücadele ile örgütsel duruş birbirini tamamlayacak bir tarza bürünmelidir. Özellikle emek ekseni üzerinden sürdürülen örgütlü mücadelelerde Öncülük görevini yürütenler ideolojik-örgütsel öncülüğünü, sınıf perspektifi çizgisinde doğru, etkili, yeterli hale getirmelidir. Böylece hem kendisini hem de öncülük ettiği yoldaşlarını doğru konumlandırır, doğru pratikleştirir. Örgütsel çalışmalarda kurulan inanç, sevgi, güven, dostluk, dayanışma ve tamamlama gibi yoldaşlık ilişkileri, bizim varlığımızın ve farklılığımızın temel dinamiğidir. İçinde olduğumuz süreç, devrimci değişim ve dönüşüm için çok güçlü imkan ve fırsatların varlığı kadar, ciddi tehlikeleri de barındırıyor. Koşullar iyi değerlendirilir, söz konusu imkan ve fırsatlar yerinde kullanılırsa önemli kazanımlar elde edebiliriz. Ama bunun için hangi görevlerin yerine getirilmesi gerektiğinin doğru tespit edilmesi, görevlerin nasıl bir eylem çizgisiyle hayata geçirileceğinin doğru belirlenmesi önemlidir. Söz konusu yetersizlikleri aşmak, dönemin görevlerini doğru ve yeterli bir şekilde anlamaya çalışmak, hedeflenenleri başaran bir mücadele ve eylem çizgisine ulaşmak şarttır. Sonuç olarak; toplumsal, sınıfsal, ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımızı elde etmek için, yaşam bize yapmamızı, dokunmamızı söylüyor. Ortak geleceğimizi inşa etmek için planlı, koordineli, söylem eylem tutarlığı içinde olmamızı ve en önemlisi ortak mücadele etmeyi dayatıyor. Örgütsel çalışmalarda kurulan inanç, sevgi, güven, dostluk, dayanışma ve tamamlama gibi yoldaşlık ilişkileri, bizim varlığımızın ve farklılığımızın temel dinamiğidir. Unutmamamız gerekir ki, dar, yüzeysel, bireysel, iktidarcı bir kafanın/örgütün geleceği olmadığı gibi, tüm unsurlarıyla bütünleşmiş, inandığını dile getiren, dile getirdiğini yaşama dönüştüren mücadele hattı oluşturmayı başarmış bir anlayışın önünde de durabilecek hiçbir güç yoktur. Hamit KURT Genel Başkan TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

4 ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ İşyeri ziyaretleri esnasında, Sendika? denilince, sıklıkla; Ne farkları var ki, hepsi aynı!, Hepsi ayrı bir siyasi düşünceyi temsil ediyor!, Hepsi siyasetin atlama taşı olmuş!, Çalışan hiç birinin umurunda değil! vs. gibi eleştirilerle karşılaşırız. Aslında verilen bu cevaplar ve ulaşılan bu yargılar pek çok yanıyla da doğrudur. Ve işin ilginç yanı, bu tepkisel ve karamsar algı biçimi işverenin de oluşmasını istediği algının ta kendisidir. İşverenin, hangi siyasi parti iktidar olursa olsun, çalışan üzerinde oluşturmaya çalıştığı algı aynen böyledir. Hepsinin aynı olduğu, hepsinin siyaset yaptığı, hepsinin kişisel (siyasal) çıkarları peşinde koştuğu, çalışanın; hiçbirinin umurunda olmadığı algısının oluşumu, işveren adına son derece uygun bir atmosferin oluştuğu anlamına gelir. İşverenin, kendi istediği biçimde oluşmuş bir sendikayı meşrulaştırmak adına, hepsinin de siyasi yapılar olduğunu iddia etmesi ve kamuoyunda bu algının oluşumu için özel gayret sarf etmesi işin doğasına da uygundur. İşverenin, kendi siyasi düşüncesi etrafında ve/veya dümen suyunda giden insanlarca oluşturulmuş bir sendika ile iş yaşamını düzenlemeyi istemesi son derece doğaldır. Doğal olmayan, işverenin özel bir çaba ile üretmiş olduğu bu algıyı, çalışanların önemli bir bölümünün mutlak doğru saymasıdır. Ve bu nedenle sendikalar arasındaki gerçekte var olan farkı anlayamamasıdır. Bilindiği gibi; dünyada pek çok sendika olmakla birlikte bilinen iki tip sendika vardır. Bu iki tip sendikanın bizde de bire bir yansımaları vardır. Birinci tip sendikalar; bugünün ve dünün yetkili (yandaş) sendikaları gibi işverenin desteklediği ve büyüttüğü veya bu anlamda sırasını bekleyen sendikalardır. Memur sendikacılığı tarihine bakıldığında benzeri sendikaların varlığını her zaman görmek mümkündür. İşveren genel olarak bu tip sendikaların varlık sebebidir ve genel olarak o siyasi düşünceyi temsil eden bürokratik mevkilerdeki kişileri eliyle kur-durulmuşlardır. emeğin sağı-solu, dili, dini, ırkı yoktur. emek sömürüsü dünyanın her yerinde aynıdır Bu tip sendikalar, siyaseten bağlı olduğu siyasi düşünce iktidar olduğu sürece aktif ve işlevseldir. Böyle bir sendika, gönül bağlısı olduğu partisinin iktidarda olması durumunda iktidardır ve iktidarı eliyle çalışma yaşamını dizayn etmeye kalkışır. İşverenin gücünü kendi gücüymüş gibi gösterme çabası içindedir ve bu yolla örgütlülüğünü büyütmeye çalışır. Toplu sözleşme masasında ise şeklen vardır; asıl görüşmeleri kapalı kapılar ardında yapmayı tercih eder. Bu tip sendikalar, işverenin kendi hesapları doğrultusunda yapmış olduğu düzenlemeleri, sendikal kazanımmış gibi sunmayı ve bu bağlamda böbürlenmeyi de sever. Örneğin günümüzün yandaş sendikası; TARGEL personelinin kadro sorunu, büyük gayretimiz ve mücadelemiz sonucunda çözülmüştür. diyebilmektedir. Oysaki o günün koşulları içinde, yaklaşan seçim arifesinde, iktidar partisinin oy kaygısıyla, bu düzenlemeyi yapmak zorunda kaldığı hepimizin malumudur ve bir kazanım varsa o da ağır aksak da olsa var olan seçim demokrasisinin bir sonucudur. Bu tip sendikalara pek çok örnek bulmak mümkündür. Bu tip sendikalara, yani varlığı ve gücü siyasi bir partiye bağlılığında vücut bulan ve o parti iktidar olması durumunda o siyasi parti üzerindeki duygusal etkisi ile kazanım elde etmeye çalışan sendikalara, genel anlamda Yandaş/Sarı/Sahte Sendika denilmektedir. Diğer sendika tipi ise gücünü emeğin örgütlü gücünden alan sınıf sendikalarıdır. Bu tip sendikalar; işveren-çalışan ilişkisini emeksermaye ilişkisi olarak gören ve bu ilişkinin uzlaşmaz bir çelişki yumağı olduğunu düşünen, hem işverenden yana hem de çalışandan yana olmanın mümkün olmadığını bilen, bu nedenle her durumda çalışandan yana tavır koyan sendika tipidir. Bu tip sendikalar gücünü emeğin örgütlü gücünden alırlar ve emeğin örgütlü olması halinde etkili bir araç haline dönüşen grev aracını işverene karşı kullanmaktan da asla çekinmezler. Ancak grev aracını etkili bir şekilde kullanabilmenin ön şartı grev yaptığın iş kolunda işi önemli ölçüde durdurabilmektir. Aksi takdirde çalışanın örgütlü gücünün grev aracı yoluyla işverene hissettirilmesi yeteneği kendiliğinden yok olur. İşte bu nedenle her işveren değişikliğinde işverenin hedefindeki sendika hiç değişmez, her işverenin hedefindeki sendika bu tipteki 4 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

5 sendikalardır. İşveren açısından bakıldığında bu tipte bir sendika ile masaya oturmak, deyim yerindeyse yılanla çuvala girmek gibidir. Böyle bir durumunda çalışanın haklı taleplerinin karşılığı alınmadan o masadan kalkmak gibi bir seçenek yoktur. Bu tip bir sendikanın dayandığı tek güç çalışanın örgütlü gücüdür. Bu tip sendikalara da Sınıf (Emek) Sendikaları denilmektedir. Avrupa tipi demokrasinin kaynağı da bu tip sendikaların vermiş olduğu sınıf mücadelesidir. Ancak bu tip sendikaları çalışanların bilinç düzeyinin geliştirdiği asla unutulmamalıdır. Eğer çalışan, kendisinin emeğiyle geçinen bir sınıfa ait olduğunu, çıkarlarının bu sınıfın çıkarlarıyla örtüştüğünü kavrayamazsa ve sendikal tercihini sınıfsal bir tercih olarak emekten yana olan sendika lehine kullanamazsa sınıfsal tavır geliştirememiş demektir. Böylelikle kendi çıkarlarına olan çözümü üretecek olan sınıfsal yapıya güç vermemiş ve çözümü siyasi iktidarın insafına bırakmış demektir... Sendikayı, en yalın haliyle; emeğiyle geçinenlerin (emekçilerin) ekonomik, sosyal, demokratik hak ve çıkarlarını, kazanmak, korumak ve geliştirmek amacıyla oluşmuş sınıf örgütleri. şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir çalışanın kendi sınıfsal çıkarlarına hizmet eden böyle bir yapının dışında kalması teorik olarak mümkün değildir. Kaldı ki; siz her hangi bir sendikanın üyesi olmasanız da yetkili sendika, 4688 sayılı yasadan gelen bir hakla, tüm çalışanlar adına yetki kullanmaktadır. Çalışanlar eğer sendikal örgütlenmeyi bir sınıf örgütlenmesi olarak görebilirlerse ve bu örgütün gücünü emeğin örgütlü gücünden alması gerektiğini düşünürlerse; emeğin sağı-solu, dili, dini, ırkı yoktur, emek sömürüsü dünyanın her yerinde aynıdır diyebilirlerse, içinde olmaları gereken sendika Tarım Orkam Sen dir, KESK tir. Sendika seçimi bir sınıf örgütlenmesi şeklinde algılanmazsa gidebilecekleri pek çok sendika vardır. Ancak, sendika seçimi bir sınıf örgütlenmesi şeklinde algılanmazsa, TARGEL gibi, denge tazminatının emekli keseneğine tabii olması gibi, taşeronlaşmanın önlenmesi gibi, artan vergi oranları ile giderek maaşların eksilmesi gibi en temel sorunların çözümünün de iktidarın insafına bırakılmış olacağı unutulmamalıdır. Sınıfsal dayanışmanın ürünü olan sınıf sendikalarını her hangi bir siyasi parti ile duygudaşlık anlamında ilişkilendirmek mümkün değildir. Sınıf sendikaları bağımsız, özerk, demokratik yapılar olmak zorundadır. Ancak sendikanın temel talebinin; emekten, haktan, özgürlüklerden, alt gelir gruplarından yana tavır koyan her hangi bir siyasi partinin söylemiyle çakışması, hatta zaman zaman örtüşmesi de kaçınılmazdır. Bu durum sendikanın o parti veya partiler ile organik bir bağ içinde olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki o siyasi partinin iktidar olması durumunda da işveren-çalışan ilişkisi ve bu durumun üretmiş olduğu temel çelişki bitmiş olmayacaktır. Sonuç olarak; Biz, çalışan-işveren ilişkisine emek ve sermaye ilişkisi olarak bakarız. Aralarındaki çıkar çatışması temel çelişkisi üzerinden bakarız. Ve bu nedenle çalışanın, bir sınıf sendikası içinde örgütlenmesi gerektiğini düşünürüz. Biz sendikaları, demokratik süreçleri işleterek oluşturulmuş örgütsel yapıları içinde, üyelerinin hak ve çıkarları doğrultusunda mücadele veren sivil topum kuruluşları olarak görürüz. Hangi siyasi parti iktidar olursa olsun, devlet memurları açısından duruma bakıldığında çalışan ve işveren olma durumu asla değişmeyecektir. Emek ve sermayenin çıkar uyuşmazlığı hiç bir şekilde bitmeyecektir. Yani biz hiçbir zaman işveren olmayacağız. Bu nedenle hiçbir zaman işveren tarafında yer alamayız. Almayacağız Bu nedenle SİYASİ, ETNİK, DİN sendikacılığı değil Bu nedenle SINIF sendikacılığı, bu nedenle EMEK sendikacılığı diyoruz. YAŞASIN KESK, YAŞASIN TARIM ORKAM SEN! TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

6 SÖZÜMÜZ EYLEMİMİZ, EYLEMİMİZ SÖZÜMÜZDÜR Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının yıllardır vazgeçmediği bir uygulama olan TARGEL projesi, iş kolumuz kapsamındaki en sorunlu alanlardan birisi olarak karşımızda durmakta. TARGEL çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve Bakanlığın bu uygulamasına son vermesi amacıyla 27 Mart 2015 Cuma günü Başbakanlık önünde gerçekleştirdiğimiz eylemde, Genel Başkanımız Hamit KURT taleplerimizi kamuoyuna iletti. Bilindiği üzere TARGEL çalışanları yıllardır çok zor koşullarda çalışmak zorunda bırakıldı. Ancak mücadelelerin sürdürülmesinde ve kazanımların elde edilmesindeki en büyük güç, sorunların bizzat mağdurlarınca sahiplenilmesi ve sürdürülmesi şartıyla elde edilir. Bu anlamda gönül isterdi ki sorunların çözümü için TARGEL çalışanı tek yürek olarak sorunlarını Başbakanlığın önünde haykırabilseydi. Bizler Sözümüz eylemimiz, eylemimiz sözümüzdür dediğimiz gün sonrasında da işkolumuzda çalışanların yaşadığı tüm sorunların çözümü için var olmaya devam ederek mücadeleyi sürdüreceğimizi, çalışanların tek ve gerçek sendikası TARIM ORKAM SEN olarak bir kez daha ifade ediyoruz. Basın Açıklamamızın Tam Metni TARGEL KÖLELİĞİNE ve ROTASYON REZALETİNE HAYIR Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın, i bulan personel sayısı ile sürdürmekte inat ettiği, TAR-GEL projesi kapsamında çalışan Ziraat Mühendisleri ile Veteriner Hekimler; seçim zamanı yapılan bir atak ile 4/b kadrosundan 4/a kadrosuna geçirilmiştir. Pratikte ise çalışma koşullarında bir değişiklik olmamıştır. Ülkenin dört bir yanındaki köylere, resmi araç tahsis edilmeden, deyim yerindeyse bir valiz ile gönderilen personel, gelinen aşamada idarenin ihtiyacına veya keyfiyetine göre bazı günler köyde, bazı günler ilçe merkezinde görevlendirilmekteler. TARGEL çalışanları ilçe ve il merkezlerinde çalışan diğer emsal personelle aynı 6 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

7 haklara sahip olması gerekirken hiç birinden faydalanamamaktadır. Tayin ve özlük haklarına ilişkin sorunları çığ gibi beklemektedir. Görevde yükselebilme hakları ellerinden alınmıştır. Hizmet içi eğitimlerden aynı unvana sahip kadrolu meslektaşları gibi yararlandırılmamaktadır. Büro, araç gereç hatta yakacak verilmeksizin ömür boyu köylerde çalışma eşitsizliğine maruz kalmaktadır. En önemlisi, can güvenlikleri ve yemek, ulaşım, barınma gibi insani temel ihtiyaçları karşılanmaksızın çalışmak zorunda bırakılmaktadır. TARGEL çalışanları üzerinden uygulamaya geçirilen TÜKAS projesiyle, sorunlar katlanarak büyümüştür. Bakanlıkça vaat edilen önerilerle görüntü değiştirilmeye çalışılmış, özü itibarıyla ayrıştıran ve ötekileştiren uygulamalara kaldığı yerden devam edilmiştir. Kadroya geçirilen personel, sözleşmeli gibi çalışmak zorunda bırakılmıştır. Taşra teşkilatının çoğu yükünü omuzlamak durumunda kalan TARGEL çalışanı; Bakanlığın en üst düzey bürokratlarınca, kamuoyu önünde aşağılanmaya hakarete maruz kalmıştır. Hükümetler yarattığı sarı sendikalarla; kamu çalışanlarının örgütsüzlüğünü örgütlemeye, emek mücadelesini böl, parçala, yönet mantığıyla engellemeye çalışmaktadır. TARGEL çalışanlarının tüm hakları alınıncaya değin, yaratılan tüm haksızlıklara karşı; gerek hukuksal gerek eylemsel mücadelemiz devam edecektir. Diğer bir haksızlığı ise Rotasyon uygulaması ile Orman Genel Müdürlüğü sürdürmektedir. Başta Orman Muhafaza Memurları olmak üzere, tüm Mühendisler ve Başmühendisler, Müdür Yardımcıları, Müdürler, Şube Müdürleri, Teknik Şefler, Saymanlar, Bölge Müdürleri ve yardımcıları rotasyon kapsamına alınmıştır. Yaklaşık bir yıl önce yapılan ilk Rotasyon uygulaması ile tercihler ve hizmet puanları dikkate alınmadan tamamen keyfi ve usulsüz bir şekilde çalışanlar tayin edilmiştir. Ardından Sendikamız ve çalışanlar tarafından pek çok dava açılmıştır. Davalar sonucunda birçok kişi mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarıyla görev yerlerine dönmüştür. Kazanan tarafın çalışanlar olmasıyla da tayinlerdeki haksızlık, usulsüzlük hukuken tescillenmiştir. Diğer olumsuzlukların yanı sıra; eğitim- öğretim döneminin ortasına denk getirilmesiyle de pek çok çalışanın aile bütünlüğünü bozacak Rotasyon uygulamasının 2. Dalgası, yaşama geçirilmiştir. Çalışanlar, yazışmaların geç yapılması ve tercih yapmak için çok kısa bir süre tanınması gibi nedenlerle tebliğ edildiği gün tercih yapmak zorunda bırakılmıştır. Hizmet bölgelerinde geçen hizmet sürelerinin yanlış hesaplandığını ve dolayısıyla rotasyona tabi olmadığını söylese de Kurum yetkilileri bildiğini okumaya devam etmiştir. Rotasyona tabi olduğu tebliğ edilen ve tercih yapması istenen kurum çalışanlarına, herhangi bir itiraz yöntemi ve süresi de tanınmamıştır. Görülüyor ki; Rotasyon kapsamında zorunlu tayine tabi tutulanların kimler olduğu, bölgelere göre hizmet süreleri, hizmet puanları, görev unvanları açıklanmadığı gibi, tayin işlemlerinden sonra da kimin? kaç puanla? hangi göreve? kaçıncı tercihine? tayin edildiği de açıklanmayacaktır. Uygulamanın bu haliyle yaşama geçirilmesinin adı kadrolaşmadır, sürgündür. Keza, kısa süre önce Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığında İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri düzeyinde başlatılan rotasyon uygulamasının amacı da iktidara sorgusuz biatı sağlayacak kadrolaşmadır. Tüm kamuoyunca bilinmelidir ki; AKP iktidarının çalışanlar üzerinde sürdürdüğü tüm haksız, hukuksuz uygulamalara karşı bizler gerek hukuksal alanda gerekse meydanlarda mücadelemize devam edeceğiz. İnsanca yaşanacak ücret, insana yakışır bir yaşam ve insan onuruna uygun çalışma koşulları sağlanıncaya dek eylemlerimize devam edeceğiz. Kurtuluş Yok Tek Başına! Ya Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz! TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

8 KAMUDA ÜCRET YADA MALİ HAKLAR 1 Bir soruyla başlayalım. Sendikanın inisiyatifiyle sorunların çözümü olanaklı olsaydı, hangi sorunların öncelikle ve nasıl giderilmesi beklenirdi? Örneğin ekonomik ve sosyal alandaki sorunlar mı, demokratik ve siyasal alandaki sorunlar mı? Kuşkusuz ki; birey için yakıcı, can alıcı ve elzem olana önem atfedilir ve ona öncelik verilir. Örneğin aldığı ücretle geçinemeyen, ay sonunu getiremeyen, sürekli borçlanan ve giderek ekonomik çöküntü içine giren biri için sosyal güvencenin önemi, ücretinin artmasından daha az önemli ve ötelenebilir bir sorun olabilir. Oysaki, çalışma yaşamında bireylerin sosyal güvenceden yoksun olması beklenemez. Benzer şekilde, geleceğini güvence altına almak isteyen biri için iş güvencesi anayasal bir hak değilse, yüksek ücretle çalışmasının bir anlamı ve önemi olmayabilir. Başka biri için lojmanda yada ücretsiz bir konutta oturmak veya sağlık hakkından ücretsiz yararlanmak hepsinden daha önemli ve elzem olabilirken, bir başkası içinse barışın egemen olduğu, insan haklarına saygılı bir ülkede yaşama sevincini duyumsamaktan daha acil ve önemli bir şey olmayabilir. Bu muhtemel cevaplar, çözüm fırsatını heba edecek nitelikte karmaşık görünüyorsa da, hatta bir sorunun çözümü başka sorunların çözümünü de içinde barındırıyor olsa bile, esasen bu taleplerin yada önceliklerin hepsi doğru, anlamlı, yerinde, reel, birey özelinde önem ve önceliğini duyumsatan talepler olduğu açıktır. Sendikal inisiyatif yönünden birinin diğerine üstün sayılması, daha az önemli, yanlış, yersiz yada gereksiz görülmesi doğru olmayacağı gibi, bu yaklaşım tarzı örgütsel ilişki yönünden de samimiyet ve saygınlığı örseleyen bir tutum olacaktır. Sendikal mücadele alanında birini diğerine tercih eden yaklaşımların olduğu bilinmekle birlikte, bu yaklaşımların niyetler üzerinden şekillenen kendinden menkul ve kitle likidasyonuyla sonuçlanan sağ ve sol sapmalardan ibaret olduğu tartışmasızdır. Bu geleneksel yaklaşımların, dünü çıkmaza soktuğu, günü açıklamaya yetmediği ve geleceği de kurtaramayacağı da artık bilinmektedir. Bu nedenle, birey özelinde önemli ve öncelikli olanı reddetmeden, sınıf mücadelesinin gerekleri üzerinden objektif ve sübjektif koşulların yaratıldığı maddi zeminle birlikte talepleri gündemleştiren bir perspektif oluşturmak, tüm endişeleri ortadan kaldıracaktır. Nitekim, kapitalist sistemde ücret mutlak bir sömürü biçimi ve aracı olduğuna göre, sömürü aracının yani ücretin iyileştirilmesi, % lik zamlarla göreceli arttırılması yada enflasyona ezdirilmemesi mücadelesi, işgücünün yarattığı gerçek değerin bölüşümünü savunanlar için bir çelişme, bir tutarsızlık sayılabilir. Bu nedenle ve haklı olarak her türlü ücreti reddeden ve işgücünün yaratılan değerden pay almasını savunan bir talebin, kapitalist sistemde imkansız olduğu varsayımıyla reddini değil, günlük kazanımlara yönelik taleplerle birlikte, bu kabulü de içeren bir perspektifin mücadele alanına taşınması sınıf mücadelesinin gereklerindendir. Bu temel belirlenimden sonra mali hakları irdelemek daha anlamlı ve yararlı olacaktır. Ancak hemen belirtelim ki, bu yazıda ücret yada mali hakların tümü yada teknik ayrıntıları üzerinde değil, özellikle toplu iş sözleşmesi tekniği ve pazarlık masası yönünden önem arz eden konular, anayasaya aykırı olan kimi düzenlemeler, ücretin esasına ilişkin mali haklar üzerinde durulacaktır. Amaç, tüm tarafların dikkatini çekmek ve konu üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamaktır. Kritik ve Temel Sorunlar 1) Toplu İş Sözleşmeleri: Toplu iş sözleşmeleri teknik olarak, işgücünün refah ve gelişmişlik düzeyini direkt etkileyen haklar dışındaki konulara girmemelidir. Sözleşmeler kural olarak bu haklarla sınırlı tutulmalı, uzun kabarık 8 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

9 metinlere yer verilmeden açık ve emredici hükümler içermelidir. Sözleşmelerin, ücreti direkt ve reel olarak arttırmayan, işin esasına dair bir kazanım getirmeyen (sosyal tesislerden faydalandırılma, giyim yardımı vb. gibi) kimi çerez unsurlara kurban edilmemesi gerekir. Sözleşmelerin, bir kayıp olmayan bu ayrıntılara boğulması, işin esasının önemsizleştirilmesine, gözden kaçırılmasına, örgütsel enerji ve zamanın heba edilmesine yol açar. Bu nedenle bir sözleşme ne kadar çok ayrıntı düzenliyorsa, ücreti de o kadar önemsizleştiriyor demektir. Kaldı ki, sözleşme, işgücünün refahıyla ilişkilendirilmiş reel ücreti akde bağlamış ise, sosyal tesis yada sosyal yardımlar ihtiyaç olmaktan çıkmış demektir. 2) Sosyal Yardımlar: Sosyal yardımlar niteliği itibariyle ücret olmayan ama iş hukuku açısından ücret gibi sayılan, nicelik olarak ücret içinde bir yüzdelik oluşturmayan yan unsurlardır. Bu niteliğine karşın sosyal yardımlar günümüzde, ücret içine yedirilmiş kalemler olarak sayıca daha çok görünür hale gelmiştir. Bunun nedeni, reel ücretin ödenmek istenmemesidir. Ücret artışlarını engellemek amacıyla sosyal yardım yada tazminat adı altında frenleyici mekanizmalar yaratılır. Bu nedenle ücret pazarlığı yada kavgası yapılacaksa o zaman birinci kural sosyal yardım ve tazminatlar pazarlık dışında tutulmalı ve sosyal devlet anlayışı içinde devletin bir edimi olarak sunulmalıdır. Ücreti oluşturan kalemlerin sayıca daha çok tazminatlardan ve sosyal yardımlardan oluşması, esas olarak emek üzerindeki sömürünün gizlenmiş bir yansımasıdır. Bu yardımların kalem sayısına baktığınızda (çocuk yardımı, aile yardımı, yemek yardımı, eğitim yardımı, evlenme yardımı, giyim yardımı, ölüm yardımı, doğum yardımı, cenaze yardımı vb..), ne çok yardım yapılıyormuş duygunu uyandıran bir yanılgıya kapılıyorsunuz. Oysa gerçek bambaşkadır, hepsini toplasanız bir asgari ücret tutarı etmez. Ne var ki kimi sendikalar, basına ve üyelerine, sosyal yardımların sayfalarca uzayıp giden kabarık listesini iftiharla sunar ve bununla ne kadar çok hak mücadelesi yaptıklarını kanıtlamaya çalışırlar. Bu kadar çok sosyal yardım veriliyor ama, işgücünün reel ücreti, refah düzeyi ve satın alma gücü neden hiç değişmiyor? 3. İşgücü ve İstihdam Biçimi: Günümüzde istihdam şeklinde, yani işgücünün satın alınma biçiminde farklı statüler oluşturulduğundan, işgücünün doğal birlikteliği bir karşıtlığa dönüştürülmüş ve işgücü sahiplerinin birlikte davranma deneyimlerinde ciddi bir kırılma yaşanmıştır. Bunun en belirgin örneklerini işçi, gündelikçi, geçici işçi, mevsimlik işçi, taşeron işçisi, memur, sözleşmeli, kapsam içi, kapsam dışı, kısmi zamanlı, tam zamanlı, 4A, 4B, 4C vb.., gibi onlarcasını sıralamak mümkündür. Hepsinde satın alınan şey işgücü olmasına karşın, her birinde farklı istihdam biçimleri, farklı çalışma koşulları, farklı ücret tipleri, farklı hak ve menfaatler karmaşık yasal prosedürlerle belirlenmiştir. Bu karmaşık ve çok statülü istihdam biçimleriyle getirilen hak ve ödevlere, bırakın işgücünü uygulayıcılar kendisi bile hakim değildir. Yargı yerindeki iş yükünün % 90 nı bu alandaki uyuşmazlıklardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu suni ayrıştırma, kuşkusuz ki işgücü üzerindeki sömürünün sistemli ve sürekli kılınması amacıyla işgücünün parçalanmasına, etkisizleştirilmesine, kendine yabancılaştırılmasına ve birlikte davranma zemininin yok edilmesine yönelik olduğu açıktır. Bunun kamu adına devlet otoritesiyle yapılması bir yana, insana, insan onuruna yakıştırılması son derece acıdır. AKP iktidarı döneminde getirilen taşeron işçisi, 4B ve 4C gibi yaygın istihdam biçimleriyle işgücü üzerindeki sömürü daha da büyümüştür. Bu uygulamalara bir yandan onay veren aklı evvel sendikalar, diğer yandan uygulama mağdurlarını genel yetkili sendika edasıyla üyeleyip haklarının savunuculuğuna (!) soyunmaları mideyi bulandırıyor ama, prim de yapmıyor değiller. İşgücü üzerindeki sömürü zincirinin kırılması, çok statülü istihdam biçimlerinin mutlak anlamda kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, yasama ve yürütme erkini elinde bulunduran en büyük işveren konumundaki kamudan başlamalıdır. Güç gibi görünse de, stratejik üstünlüğe sahip küçük orduların, devasa orduları yendiği tarihsel gerçeğini de akılda tutmak gerekir. TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

10 4. Vergi sistemi ve İş gücü Üzerindeki Vergi Yükü: İşgücünün karmaşık istihdam biçimleriyle ağır sömürüye tabi tutulmasının yanında, uygulanan vergi sistemiyle katmerleşen ikinci bir sömürü yaratılmıştır. Özetle yarattığı değerden pay alamayan işgücü ücret ile ödünlenirken, bu ücretin % 50 ye yakını ise vergi adı altında geri alınmaktadır. Kaldı ki, yarattığı değerin tümüne el koyan işverenin aynı oranda vergi vermediği ve bu yükümlülüğü taşımadığı da ortadadır. uygulanan 25 yıl sınırının kaldırılması ve fiili çalışma süresinin tamamı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekir. Bu uygulamayla 25 yıldan sonraki fiili çalışma süresinin sayılmaması, bu süreye isabet eden ücretin gaspı anlamına gelir. Emekli yaşının yükseltilmesiyle çalışma süresinin uzatılması karşısında ücretlendirme yönünden 25 yıldan sonraki sürenin kıdem aylığı hesabında gözetilmemesi hukuki bir yanlıştır. GİH sınıfında 4. dereceden sonra, YH sınıfında ise ek göstergeden hiç yararlanılmamaktadır. Genel İdare Hizmetlerinde 13. derece kadroda göreve başlayan biri, ek göstergenin verildiği 4. dereceye gelebilmesi için 27 yıl beklemesi ve üzerindeki kadro unvanının da buna uygun olması gerekecek. Bu denli katı ayrımcılığın izah edilebilir hukuki ve maddi bir temeli yoktur. Ek gösterge aylığının hesabında hizmet sınıflarına, kadro unvanlarına, eğitim ve kadro derecelerine göre farklı göstergelerin uygulanması doğal karşılanabilir, ancak en düşük aylık gelire sahip olan YH sınıfında hiç uygulanmaması durumu, doğal ve normal olmanın ötesinde bir cezalandırma şeklidir. Bu durum emekli maaşına da aynen yansıdığından, mağduriyet emeklilikte de sürmektedir. Yukarıdaki tablo incelendiğinde OECD ülkeleri içinde, istihdam vergilerinin yükü en ağır biçimiyle Türkiye de gerçekleştiği görülecektir. Refah düzeyleri yönünden daha yüksek gelir imkanlarına sahip olan diğer ülkelerin hiçbiri Türkiye deki gibi istihdam vergileri ağır değildir. Buna göre, bu ağır istihdam koşulları altında ürününe el konan, insanca yaşama hakkı elinden alınan işgücünün vergi yükü % 10, %15 bandına çekilmeli ve asgari ücret tutarı kadar kazanç vergi dışı tutulmalıdır. Toplu iş sözleşmelerinde buna ilişkin taleplerin geçirilmesi ve yargı yoluna başvurularak bu alana yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması zorlanmalıdır. 5. Kıdem Aylığı ve Hukuka Aykırılık: Kıdem aylığının hesabında 6. Ek Gösterge Ayrımcılığı: Ek gösterge, hizmet sınıflarının kadro unvanları esas alınarak kazanılmış hak aylığı derecesi üzerinden hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere GİH ve YHS hariç diğer hizmet sınıflarında göreve başlar başlamaz ek göstergeden yararlanılırken, DURUM Hizmet Sınıfında Göreve Başlama Derecesi Ek Gösterge Almaya Başladığı Derece Yükselebileceği En Son Derece Ek gösterge uygulamasında yaşanan bu ayrımcılığa son verilmesi, anayasanın eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Bu nedenle ek gösterge tablosunun hizmet gruplarına göre yeniden realize edilerek; hizmet gruplarının tüm derecelerine ek gösterge verilmesi, en düşük ek göstergenin 2200 den başlayarak eğitim, kariyer, hizmet süresi ve fiilen yapılan işe göre basamaklandırılması gerekir. HİZMET SINIFLARI Ali Haydar YUNDAN İzmir Şube Üyesi THS SHS AHS DHS EÖH GİH YHS / TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş sayı 211 / 10 mayıs 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 85 bini aşkın İnşaat Mühendisleri Ucuz İş Gücü, Diplomalı 10 Mayıs İşsiz Olmak 2011 1 Değil, (Herkes İçin) Güvenceli Bir Yaşam İstiyor...2

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SES SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2 İÇİNDEKİLER SES Merkez Yönetim

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem 2012-2014 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88 E-posta: imo@imo.org.tr

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Yıllardır dünyanın dört bir tarafında, özellikle Ortadoğu da bir türlü çözüme kavuşturulmayan kronik sorunlar, bitmek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI. SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI. SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM-BİLİM HİZMET KOLU ÇALIŞANLARI SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÛRASI GENEL KURUL RAPORLARI 6/7 Mart 2010 Başkent Öğretmenevi ANKARA Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 43 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması Başkanlar Kurulumuz Afyonkarahisar da Toplandı Memiş: Yeni Türkiye nin Demokrasisi, Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli YIL:5 SAYI:18 EYLÜL 2014»10 H i z m e t Sağlık-Sen den Coşkulu Sendikacılığında

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ Raporlar Açıklamalar Sunumlar Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 Önsöz Bursa Tabip Odası bir yandan iyi hekimlik ile ilgili değerleri savunurken, diğer yandan da

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sendikalaşma Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sendikalaşma Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular İstanbul Bilgi Üniversitesi Sendikalaşma Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular www.bilgicalisanlari.com ÖRGÜTLENME MATERYALİ - 2 BİLGİ SORUYOR SENDİKALAŞMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORULAR / SORUNLAR / KAYGILAR

Detaylı

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU EKİM 2012 Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri

Detaylı

EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR

EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR 1 MAYIS TA YÜZBİNLER ALANLARDA HAYKIRDI İŞSİZLİĞE, GÜVENCESİZLİĞE, ÖRGÜTSÜZLÜĞE BOYUN EĞMEYECEĞİZ! 1 Mayıs 2010 Türkiye emekçileri için önemli bir eşik olmuştur. Yüz binlerce emekçi, emek dostu 1 Mayıs

Detaylı