TARIM ORKAM - SEN MÜCADELE HER YERDE BİZ HER YERDEYİZ. Her zaman en karanlık tam da gün aydınlanmadan öncedir Thomas Fuller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ORKAM - SEN MÜCADELE HER YERDE BİZ HER YERDEYİZ. Her zaman en karanlık tam da gün aydınlanmadan öncedir Thomas Fuller"

Transkript

1 TARIM ORKAM - SEN ISSN: HAZİRAN MÜCADELE HER YERDE BİZ HER YERDEYİZ Her zaman en karanlık tam da gün aydınlanmadan öncedir Thomas Fuller

2 MÜCADELE VE ÖRGÜTSEL ÖNCÜLÜK Günümüzde her mücadele biçimi, her eylem; kendi yapısına ve insan doğasına uygun özellikler taşımak koşuluyla, hedeflenen amacın gerçekleşmesine hizmet eder. İşin, eylemin doğasına uygun yöntem ve araçlar yaratmak, hem kendimizi, hem de üzerinde işlem yapılacak nesneyi doğru tanımlamakla başlar. Örgütlü insan, üretim alanında olduğu gibi, sınıfsal, toplumsal, siyasal, kültürel mücadelelerde de önündeki sorunun nesnel özelliklerine uygun ve kendi yetenekleriyle işleyebilecek yöntem ve araçları üretmelidir. Toplumsal alanda etkili olmak için yaratılacak araçlar da, en az sistemin bizlere dayattığı sorunlar kadar çeşitlilik barındırmak zorundadır. Örgütlü insan, üretim alanında olduğu gibi, sınıfsal, toplumsal, siyasal, kültürel mücadelelerde de önündeki sorunun nesnel özelliklerine uygun ve kendi yetenekleriyle işleyebilecek yöntem ve araçları üretmelidir. Dolayısıyla Sendikalar, Siyasi Partiler, Dernekler ve benzeri kurumlar kendi özgün alanlarında oluşan ihtiyaçlar üzerinden belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulur. Örgütlerin hem üzerinde hareket ettiği alanın özelliklerini hem de içinde barındırdığı insanların özelliklerini yansıtması, her ikisi arasında bir araç rolü oynayabilecek biçimde kurulmuş olması gerekir. Örgütlerde farklı hayatları, farklı kişisel özlemleri ve özellikleri olan pek çok insan, ortak bir amaç için bir araya gelir. Kendi iradeleriyle, kendi seçtikleri biçimde toplumsal hayat üzerinde etkide bulunmak, değiştirmek ya da yönlendirmek istedikleri için başka insanlarla birleşmişlerdir. Böylesine bir yol içinde birlikte yürüyen herkes, bir diğerinin iradesiyle kendisininkini birleştirmiş, ortak hedeflere ulaşmak için uygun bir ortak irade oluşturmuştur. İşte bu hal içinde, büyük değişimi gerçekleştirme eylemi, iradi olarak seçtiği ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiği her bir birey için, bir özgürleşme eylemi halinde ilerler/ilerlemelidir. Maalesef Türkiye de mücadele eden örgütlerde, sendikamızda dahil olmak üzere; örgütsel durumlarına, öncülerin söylem ve pratiklerine dönük ciddi eksiklikler var. Dolayısıyla her alanda bireyler, gruplar ve örgütler düzeyinde pratikler yürütülse de koordine zayıflığı nedeniyle bunların sonuçlarının birleştirilemediği, harcanan çabaların karşılığının alınamadığı noktasında ciddi eleştiri ve tespitler mevcut. Diğer temel bir tespit ise zihniyet derinliği ve bütünlüğünden uzak olunmasının kimi zaman yarattığı daralma ve irade yetersizliği. Olay ve olgulara bakış açısı, değerlendirmelerdeki diyalektik yöntemin yeterince işlenememesi, gerçekleri açığa çıkarma konusunda ciddi eksiklikler yaşanmasını da beraberinde getirmektedir. Toplumun geneline yansıyan bu durum bizlerde de kimi zaman zihniyet darlığı, yüzeyselliği, zayıflığı, parçalılığı yaratabiliyor. Gerek toplumsal yaşam içinde gerekse sınıfsal mücadelede; karşılığının ne olduğu düşünmeden harekete geçtiğimiz, neler yapmamız gerektiği konusunda ise kısmen de olsa, dar ve yüzeysel bir durumu yaşıyoruz. Daha çok ezberlenmiş kavramları ifade ederek, bilineni tekrarlıyor; o kavramlara yüklenen anlamların derinliğine ulaşmamızı ve bunların 2 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

3 yaşamda, mücadelede karşılığını bulan bir pratiğe dönüşmesini sağlayamıyoruz. Hal böyle olunca da ezbere kavramları konuşan, ama anlam gücüne ulaşamayan, bir kişilik durumu ortaya çıkıyor. İfade edilen kavramlar aynı, ama yaşamdaki ve pratikteki duruşlar farklı oluyor. Söz-eylem birliği, teori-pratik birliği gerçekleşmiyor ikili bir kişilik yapısı ortaya çıkıyor. Olayları ele alma ve çözmede o diyalektik bağ oluşmuyor. Süreçleri birbirinden kopuk ve parçalı, dolayısıyla bütünlükten yoksun mücadele biçimleri ortaya çıkabiliyor. Keza, farklı bakış açılarına sahip bireylerin empati kurmakta sergilediği yetersizlikler de dar, yüzeysel, sınırlı bir bakış açısını besliyor. Dolayısıyla pratikleşmeyi, mücadeledeki sürekliliği zayıflatıyor. Koordinesizliği, örgütsüzlüğü, parçalanmışlığı artırıyor. Bu geleceği öngörememe, ona göre hazırlık yapamama, doğru ve yeterli kararlara zamanında ulaşamama, yine yöntem, tarz bakımından çözümleyici, sonuç alıcı bir biçimde olay ve olgulara yaklaşamama, kısaca tarz, üslup, tempo bakımından sonuç alıcı bir pratik konuma gelememeye yol açıyor. Vicdan sorunu, tali işlerde kendisini yorarak çözümlemeye çalışıyor ama temel iş ve görevlere yeterince sahip çıkılamıyor. Sistemin bizleri zorladığı çalışma/üretme/ mücadele biçimi, bizim vicdanımızı rahatlatmak için kullandığımız yöntemler süreci götürüyor, ancak asli görevimiz olan söylemleri gerçekleştirme, yaşamın içinde var etme temelindeki diğer görevlerle tamamlanamıyor. Tali işlerde ne kadar çaba harcanırsa harcansın, temel olan sınıfsal ve toplumsal görevler yerine getirilmezse, devrimci görevlerin başarılması, örgütlü yapıların başarıya ulaşması mümkün değildir. Kısacası; kapitalist sistemin yarattığı sahte yaşamdan kopuş sağlamıyoruz. Peki, kopuş, doğru yöntem ve mücadele için ne yapılmalıdır? Başta yönetim düzeyinde öncülük edenler, kendi gerçeğini görmeli ve o gerçeklikten doğan tespit üzerine eksik kalan yanlarını düzeltmelidir. Sınıf mücadelesi etkili bir biçimde yürütülmeli, ideolojik-örgütsel mücadele ile örgütsel duruş birbirini tamamlayacak bir tarza bürünmelidir. Özellikle emek ekseni üzerinden sürdürülen örgütlü mücadelelerde Öncülük görevini yürütenler ideolojik-örgütsel öncülüğünü, sınıf perspektifi çizgisinde doğru, etkili, yeterli hale getirmelidir. Böylece hem kendisini hem de öncülük ettiği yoldaşlarını doğru konumlandırır, doğru pratikleştirir. Örgütsel çalışmalarda kurulan inanç, sevgi, güven, dostluk, dayanışma ve tamamlama gibi yoldaşlık ilişkileri, bizim varlığımızın ve farklılığımızın temel dinamiğidir. İçinde olduğumuz süreç, devrimci değişim ve dönüşüm için çok güçlü imkan ve fırsatların varlığı kadar, ciddi tehlikeleri de barındırıyor. Koşullar iyi değerlendirilir, söz konusu imkan ve fırsatlar yerinde kullanılırsa önemli kazanımlar elde edebiliriz. Ama bunun için hangi görevlerin yerine getirilmesi gerektiğinin doğru tespit edilmesi, görevlerin nasıl bir eylem çizgisiyle hayata geçirileceğinin doğru belirlenmesi önemlidir. Söz konusu yetersizlikleri aşmak, dönemin görevlerini doğru ve yeterli bir şekilde anlamaya çalışmak, hedeflenenleri başaran bir mücadele ve eylem çizgisine ulaşmak şarttır. Sonuç olarak; toplumsal, sınıfsal, ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımızı elde etmek için, yaşam bize yapmamızı, dokunmamızı söylüyor. Ortak geleceğimizi inşa etmek için planlı, koordineli, söylem eylem tutarlığı içinde olmamızı ve en önemlisi ortak mücadele etmeyi dayatıyor. Örgütsel çalışmalarda kurulan inanç, sevgi, güven, dostluk, dayanışma ve tamamlama gibi yoldaşlık ilişkileri, bizim varlığımızın ve farklılığımızın temel dinamiğidir. Unutmamamız gerekir ki, dar, yüzeysel, bireysel, iktidarcı bir kafanın/örgütün geleceği olmadığı gibi, tüm unsurlarıyla bütünleşmiş, inandığını dile getiren, dile getirdiğini yaşama dönüştüren mücadele hattı oluşturmayı başarmış bir anlayışın önünde de durabilecek hiçbir güç yoktur. Hamit KURT Genel Başkan TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

4 ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ İşyeri ziyaretleri esnasında, Sendika? denilince, sıklıkla; Ne farkları var ki, hepsi aynı!, Hepsi ayrı bir siyasi düşünceyi temsil ediyor!, Hepsi siyasetin atlama taşı olmuş!, Çalışan hiç birinin umurunda değil! vs. gibi eleştirilerle karşılaşırız. Aslında verilen bu cevaplar ve ulaşılan bu yargılar pek çok yanıyla da doğrudur. Ve işin ilginç yanı, bu tepkisel ve karamsar algı biçimi işverenin de oluşmasını istediği algının ta kendisidir. İşverenin, hangi siyasi parti iktidar olursa olsun, çalışan üzerinde oluşturmaya çalıştığı algı aynen böyledir. Hepsinin aynı olduğu, hepsinin siyaset yaptığı, hepsinin kişisel (siyasal) çıkarları peşinde koştuğu, çalışanın; hiçbirinin umurunda olmadığı algısının oluşumu, işveren adına son derece uygun bir atmosferin oluştuğu anlamına gelir. İşverenin, kendi istediği biçimde oluşmuş bir sendikayı meşrulaştırmak adına, hepsinin de siyasi yapılar olduğunu iddia etmesi ve kamuoyunda bu algının oluşumu için özel gayret sarf etmesi işin doğasına da uygundur. İşverenin, kendi siyasi düşüncesi etrafında ve/veya dümen suyunda giden insanlarca oluşturulmuş bir sendika ile iş yaşamını düzenlemeyi istemesi son derece doğaldır. Doğal olmayan, işverenin özel bir çaba ile üretmiş olduğu bu algıyı, çalışanların önemli bir bölümünün mutlak doğru saymasıdır. Ve bu nedenle sendikalar arasındaki gerçekte var olan farkı anlayamamasıdır. Bilindiği gibi; dünyada pek çok sendika olmakla birlikte bilinen iki tip sendika vardır. Bu iki tip sendikanın bizde de bire bir yansımaları vardır. Birinci tip sendikalar; bugünün ve dünün yetkili (yandaş) sendikaları gibi işverenin desteklediği ve büyüttüğü veya bu anlamda sırasını bekleyen sendikalardır. Memur sendikacılığı tarihine bakıldığında benzeri sendikaların varlığını her zaman görmek mümkündür. İşveren genel olarak bu tip sendikaların varlık sebebidir ve genel olarak o siyasi düşünceyi temsil eden bürokratik mevkilerdeki kişileri eliyle kur-durulmuşlardır. emeğin sağı-solu, dili, dini, ırkı yoktur. emek sömürüsü dünyanın her yerinde aynıdır Bu tip sendikalar, siyaseten bağlı olduğu siyasi düşünce iktidar olduğu sürece aktif ve işlevseldir. Böyle bir sendika, gönül bağlısı olduğu partisinin iktidarda olması durumunda iktidardır ve iktidarı eliyle çalışma yaşamını dizayn etmeye kalkışır. İşverenin gücünü kendi gücüymüş gibi gösterme çabası içindedir ve bu yolla örgütlülüğünü büyütmeye çalışır. Toplu sözleşme masasında ise şeklen vardır; asıl görüşmeleri kapalı kapılar ardında yapmayı tercih eder. Bu tip sendikalar, işverenin kendi hesapları doğrultusunda yapmış olduğu düzenlemeleri, sendikal kazanımmış gibi sunmayı ve bu bağlamda böbürlenmeyi de sever. Örneğin günümüzün yandaş sendikası; TARGEL personelinin kadro sorunu, büyük gayretimiz ve mücadelemiz sonucunda çözülmüştür. diyebilmektedir. Oysaki o günün koşulları içinde, yaklaşan seçim arifesinde, iktidar partisinin oy kaygısıyla, bu düzenlemeyi yapmak zorunda kaldığı hepimizin malumudur ve bir kazanım varsa o da ağır aksak da olsa var olan seçim demokrasisinin bir sonucudur. Bu tip sendikalara pek çok örnek bulmak mümkündür. Bu tip sendikalara, yani varlığı ve gücü siyasi bir partiye bağlılığında vücut bulan ve o parti iktidar olması durumunda o siyasi parti üzerindeki duygusal etkisi ile kazanım elde etmeye çalışan sendikalara, genel anlamda Yandaş/Sarı/Sahte Sendika denilmektedir. Diğer sendika tipi ise gücünü emeğin örgütlü gücünden alan sınıf sendikalarıdır. Bu tip sendikalar; işveren-çalışan ilişkisini emeksermaye ilişkisi olarak gören ve bu ilişkinin uzlaşmaz bir çelişki yumağı olduğunu düşünen, hem işverenden yana hem de çalışandan yana olmanın mümkün olmadığını bilen, bu nedenle her durumda çalışandan yana tavır koyan sendika tipidir. Bu tip sendikalar gücünü emeğin örgütlü gücünden alırlar ve emeğin örgütlü olması halinde etkili bir araç haline dönüşen grev aracını işverene karşı kullanmaktan da asla çekinmezler. Ancak grev aracını etkili bir şekilde kullanabilmenin ön şartı grev yaptığın iş kolunda işi önemli ölçüde durdurabilmektir. Aksi takdirde çalışanın örgütlü gücünün grev aracı yoluyla işverene hissettirilmesi yeteneği kendiliğinden yok olur. İşte bu nedenle her işveren değişikliğinde işverenin hedefindeki sendika hiç değişmez, her işverenin hedefindeki sendika bu tipteki 4 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

5 sendikalardır. İşveren açısından bakıldığında bu tipte bir sendika ile masaya oturmak, deyim yerindeyse yılanla çuvala girmek gibidir. Böyle bir durumunda çalışanın haklı taleplerinin karşılığı alınmadan o masadan kalkmak gibi bir seçenek yoktur. Bu tip bir sendikanın dayandığı tek güç çalışanın örgütlü gücüdür. Bu tip sendikalara da Sınıf (Emek) Sendikaları denilmektedir. Avrupa tipi demokrasinin kaynağı da bu tip sendikaların vermiş olduğu sınıf mücadelesidir. Ancak bu tip sendikaları çalışanların bilinç düzeyinin geliştirdiği asla unutulmamalıdır. Eğer çalışan, kendisinin emeğiyle geçinen bir sınıfa ait olduğunu, çıkarlarının bu sınıfın çıkarlarıyla örtüştüğünü kavrayamazsa ve sendikal tercihini sınıfsal bir tercih olarak emekten yana olan sendika lehine kullanamazsa sınıfsal tavır geliştirememiş demektir. Böylelikle kendi çıkarlarına olan çözümü üretecek olan sınıfsal yapıya güç vermemiş ve çözümü siyasi iktidarın insafına bırakmış demektir... Sendikayı, en yalın haliyle; emeğiyle geçinenlerin (emekçilerin) ekonomik, sosyal, demokratik hak ve çıkarlarını, kazanmak, korumak ve geliştirmek amacıyla oluşmuş sınıf örgütleri. şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir çalışanın kendi sınıfsal çıkarlarına hizmet eden böyle bir yapının dışında kalması teorik olarak mümkün değildir. Kaldı ki; siz her hangi bir sendikanın üyesi olmasanız da yetkili sendika, 4688 sayılı yasadan gelen bir hakla, tüm çalışanlar adına yetki kullanmaktadır. Çalışanlar eğer sendikal örgütlenmeyi bir sınıf örgütlenmesi olarak görebilirlerse ve bu örgütün gücünü emeğin örgütlü gücünden alması gerektiğini düşünürlerse; emeğin sağı-solu, dili, dini, ırkı yoktur, emek sömürüsü dünyanın her yerinde aynıdır diyebilirlerse, içinde olmaları gereken sendika Tarım Orkam Sen dir, KESK tir. Sendika seçimi bir sınıf örgütlenmesi şeklinde algılanmazsa gidebilecekleri pek çok sendika vardır. Ancak, sendika seçimi bir sınıf örgütlenmesi şeklinde algılanmazsa, TARGEL gibi, denge tazminatının emekli keseneğine tabii olması gibi, taşeronlaşmanın önlenmesi gibi, artan vergi oranları ile giderek maaşların eksilmesi gibi en temel sorunların çözümünün de iktidarın insafına bırakılmış olacağı unutulmamalıdır. Sınıfsal dayanışmanın ürünü olan sınıf sendikalarını her hangi bir siyasi parti ile duygudaşlık anlamında ilişkilendirmek mümkün değildir. Sınıf sendikaları bağımsız, özerk, demokratik yapılar olmak zorundadır. Ancak sendikanın temel talebinin; emekten, haktan, özgürlüklerden, alt gelir gruplarından yana tavır koyan her hangi bir siyasi partinin söylemiyle çakışması, hatta zaman zaman örtüşmesi de kaçınılmazdır. Bu durum sendikanın o parti veya partiler ile organik bir bağ içinde olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki o siyasi partinin iktidar olması durumunda da işveren-çalışan ilişkisi ve bu durumun üretmiş olduğu temel çelişki bitmiş olmayacaktır. Sonuç olarak; Biz, çalışan-işveren ilişkisine emek ve sermaye ilişkisi olarak bakarız. Aralarındaki çıkar çatışması temel çelişkisi üzerinden bakarız. Ve bu nedenle çalışanın, bir sınıf sendikası içinde örgütlenmesi gerektiğini düşünürüz. Biz sendikaları, demokratik süreçleri işleterek oluşturulmuş örgütsel yapıları içinde, üyelerinin hak ve çıkarları doğrultusunda mücadele veren sivil topum kuruluşları olarak görürüz. Hangi siyasi parti iktidar olursa olsun, devlet memurları açısından duruma bakıldığında çalışan ve işveren olma durumu asla değişmeyecektir. Emek ve sermayenin çıkar uyuşmazlığı hiç bir şekilde bitmeyecektir. Yani biz hiçbir zaman işveren olmayacağız. Bu nedenle hiçbir zaman işveren tarafında yer alamayız. Almayacağız Bu nedenle SİYASİ, ETNİK, DİN sendikacılığı değil Bu nedenle SINIF sendikacılığı, bu nedenle EMEK sendikacılığı diyoruz. YAŞASIN KESK, YAŞASIN TARIM ORKAM SEN! TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

6 SÖZÜMÜZ EYLEMİMİZ, EYLEMİMİZ SÖZÜMÜZDÜR Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının yıllardır vazgeçmediği bir uygulama olan TARGEL projesi, iş kolumuz kapsamındaki en sorunlu alanlardan birisi olarak karşımızda durmakta. TARGEL çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve Bakanlığın bu uygulamasına son vermesi amacıyla 27 Mart 2015 Cuma günü Başbakanlık önünde gerçekleştirdiğimiz eylemde, Genel Başkanımız Hamit KURT taleplerimizi kamuoyuna iletti. Bilindiği üzere TARGEL çalışanları yıllardır çok zor koşullarda çalışmak zorunda bırakıldı. Ancak mücadelelerin sürdürülmesinde ve kazanımların elde edilmesindeki en büyük güç, sorunların bizzat mağdurlarınca sahiplenilmesi ve sürdürülmesi şartıyla elde edilir. Bu anlamda gönül isterdi ki sorunların çözümü için TARGEL çalışanı tek yürek olarak sorunlarını Başbakanlığın önünde haykırabilseydi. Bizler Sözümüz eylemimiz, eylemimiz sözümüzdür dediğimiz gün sonrasında da işkolumuzda çalışanların yaşadığı tüm sorunların çözümü için var olmaya devam ederek mücadeleyi sürdüreceğimizi, çalışanların tek ve gerçek sendikası TARIM ORKAM SEN olarak bir kez daha ifade ediyoruz. Basın Açıklamamızın Tam Metni TARGEL KÖLELİĞİNE ve ROTASYON REZALETİNE HAYIR Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın, i bulan personel sayısı ile sürdürmekte inat ettiği, TAR-GEL projesi kapsamında çalışan Ziraat Mühendisleri ile Veteriner Hekimler; seçim zamanı yapılan bir atak ile 4/b kadrosundan 4/a kadrosuna geçirilmiştir. Pratikte ise çalışma koşullarında bir değişiklik olmamıştır. Ülkenin dört bir yanındaki köylere, resmi araç tahsis edilmeden, deyim yerindeyse bir valiz ile gönderilen personel, gelinen aşamada idarenin ihtiyacına veya keyfiyetine göre bazı günler köyde, bazı günler ilçe merkezinde görevlendirilmekteler. TARGEL çalışanları ilçe ve il merkezlerinde çalışan diğer emsal personelle aynı 6 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

7 haklara sahip olması gerekirken hiç birinden faydalanamamaktadır. Tayin ve özlük haklarına ilişkin sorunları çığ gibi beklemektedir. Görevde yükselebilme hakları ellerinden alınmıştır. Hizmet içi eğitimlerden aynı unvana sahip kadrolu meslektaşları gibi yararlandırılmamaktadır. Büro, araç gereç hatta yakacak verilmeksizin ömür boyu köylerde çalışma eşitsizliğine maruz kalmaktadır. En önemlisi, can güvenlikleri ve yemek, ulaşım, barınma gibi insani temel ihtiyaçları karşılanmaksızın çalışmak zorunda bırakılmaktadır. TARGEL çalışanları üzerinden uygulamaya geçirilen TÜKAS projesiyle, sorunlar katlanarak büyümüştür. Bakanlıkça vaat edilen önerilerle görüntü değiştirilmeye çalışılmış, özü itibarıyla ayrıştıran ve ötekileştiren uygulamalara kaldığı yerden devam edilmiştir. Kadroya geçirilen personel, sözleşmeli gibi çalışmak zorunda bırakılmıştır. Taşra teşkilatının çoğu yükünü omuzlamak durumunda kalan TARGEL çalışanı; Bakanlığın en üst düzey bürokratlarınca, kamuoyu önünde aşağılanmaya hakarete maruz kalmıştır. Hükümetler yarattığı sarı sendikalarla; kamu çalışanlarının örgütsüzlüğünü örgütlemeye, emek mücadelesini böl, parçala, yönet mantığıyla engellemeye çalışmaktadır. TARGEL çalışanlarının tüm hakları alınıncaya değin, yaratılan tüm haksızlıklara karşı; gerek hukuksal gerek eylemsel mücadelemiz devam edecektir. Diğer bir haksızlığı ise Rotasyon uygulaması ile Orman Genel Müdürlüğü sürdürmektedir. Başta Orman Muhafaza Memurları olmak üzere, tüm Mühendisler ve Başmühendisler, Müdür Yardımcıları, Müdürler, Şube Müdürleri, Teknik Şefler, Saymanlar, Bölge Müdürleri ve yardımcıları rotasyon kapsamına alınmıştır. Yaklaşık bir yıl önce yapılan ilk Rotasyon uygulaması ile tercihler ve hizmet puanları dikkate alınmadan tamamen keyfi ve usulsüz bir şekilde çalışanlar tayin edilmiştir. Ardından Sendikamız ve çalışanlar tarafından pek çok dava açılmıştır. Davalar sonucunda birçok kişi mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarıyla görev yerlerine dönmüştür. Kazanan tarafın çalışanlar olmasıyla da tayinlerdeki haksızlık, usulsüzlük hukuken tescillenmiştir. Diğer olumsuzlukların yanı sıra; eğitim- öğretim döneminin ortasına denk getirilmesiyle de pek çok çalışanın aile bütünlüğünü bozacak Rotasyon uygulamasının 2. Dalgası, yaşama geçirilmiştir. Çalışanlar, yazışmaların geç yapılması ve tercih yapmak için çok kısa bir süre tanınması gibi nedenlerle tebliğ edildiği gün tercih yapmak zorunda bırakılmıştır. Hizmet bölgelerinde geçen hizmet sürelerinin yanlış hesaplandığını ve dolayısıyla rotasyona tabi olmadığını söylese de Kurum yetkilileri bildiğini okumaya devam etmiştir. Rotasyona tabi olduğu tebliğ edilen ve tercih yapması istenen kurum çalışanlarına, herhangi bir itiraz yöntemi ve süresi de tanınmamıştır. Görülüyor ki; Rotasyon kapsamında zorunlu tayine tabi tutulanların kimler olduğu, bölgelere göre hizmet süreleri, hizmet puanları, görev unvanları açıklanmadığı gibi, tayin işlemlerinden sonra da kimin? kaç puanla? hangi göreve? kaçıncı tercihine? tayin edildiği de açıklanmayacaktır. Uygulamanın bu haliyle yaşama geçirilmesinin adı kadrolaşmadır, sürgündür. Keza, kısa süre önce Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığında İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri düzeyinde başlatılan rotasyon uygulamasının amacı da iktidara sorgusuz biatı sağlayacak kadrolaşmadır. Tüm kamuoyunca bilinmelidir ki; AKP iktidarının çalışanlar üzerinde sürdürdüğü tüm haksız, hukuksuz uygulamalara karşı bizler gerek hukuksal alanda gerekse meydanlarda mücadelemize devam edeceğiz. İnsanca yaşanacak ücret, insana yakışır bir yaşam ve insan onuruna uygun çalışma koşulları sağlanıncaya dek eylemlerimize devam edeceğiz. Kurtuluş Yok Tek Başına! Ya Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz! TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

8 KAMUDA ÜCRET YADA MALİ HAKLAR 1 Bir soruyla başlayalım. Sendikanın inisiyatifiyle sorunların çözümü olanaklı olsaydı, hangi sorunların öncelikle ve nasıl giderilmesi beklenirdi? Örneğin ekonomik ve sosyal alandaki sorunlar mı, demokratik ve siyasal alandaki sorunlar mı? Kuşkusuz ki; birey için yakıcı, can alıcı ve elzem olana önem atfedilir ve ona öncelik verilir. Örneğin aldığı ücretle geçinemeyen, ay sonunu getiremeyen, sürekli borçlanan ve giderek ekonomik çöküntü içine giren biri için sosyal güvencenin önemi, ücretinin artmasından daha az önemli ve ötelenebilir bir sorun olabilir. Oysaki, çalışma yaşamında bireylerin sosyal güvenceden yoksun olması beklenemez. Benzer şekilde, geleceğini güvence altına almak isteyen biri için iş güvencesi anayasal bir hak değilse, yüksek ücretle çalışmasının bir anlamı ve önemi olmayabilir. Başka biri için lojmanda yada ücretsiz bir konutta oturmak veya sağlık hakkından ücretsiz yararlanmak hepsinden daha önemli ve elzem olabilirken, bir başkası içinse barışın egemen olduğu, insan haklarına saygılı bir ülkede yaşama sevincini duyumsamaktan daha acil ve önemli bir şey olmayabilir. Bu muhtemel cevaplar, çözüm fırsatını heba edecek nitelikte karmaşık görünüyorsa da, hatta bir sorunun çözümü başka sorunların çözümünü de içinde barındırıyor olsa bile, esasen bu taleplerin yada önceliklerin hepsi doğru, anlamlı, yerinde, reel, birey özelinde önem ve önceliğini duyumsatan talepler olduğu açıktır. Sendikal inisiyatif yönünden birinin diğerine üstün sayılması, daha az önemli, yanlış, yersiz yada gereksiz görülmesi doğru olmayacağı gibi, bu yaklaşım tarzı örgütsel ilişki yönünden de samimiyet ve saygınlığı örseleyen bir tutum olacaktır. Sendikal mücadele alanında birini diğerine tercih eden yaklaşımların olduğu bilinmekle birlikte, bu yaklaşımların niyetler üzerinden şekillenen kendinden menkul ve kitle likidasyonuyla sonuçlanan sağ ve sol sapmalardan ibaret olduğu tartışmasızdır. Bu geleneksel yaklaşımların, dünü çıkmaza soktuğu, günü açıklamaya yetmediği ve geleceği de kurtaramayacağı da artık bilinmektedir. Bu nedenle, birey özelinde önemli ve öncelikli olanı reddetmeden, sınıf mücadelesinin gerekleri üzerinden objektif ve sübjektif koşulların yaratıldığı maddi zeminle birlikte talepleri gündemleştiren bir perspektif oluşturmak, tüm endişeleri ortadan kaldıracaktır. Nitekim, kapitalist sistemde ücret mutlak bir sömürü biçimi ve aracı olduğuna göre, sömürü aracının yani ücretin iyileştirilmesi, % lik zamlarla göreceli arttırılması yada enflasyona ezdirilmemesi mücadelesi, işgücünün yarattığı gerçek değerin bölüşümünü savunanlar için bir çelişme, bir tutarsızlık sayılabilir. Bu nedenle ve haklı olarak her türlü ücreti reddeden ve işgücünün yaratılan değerden pay almasını savunan bir talebin, kapitalist sistemde imkansız olduğu varsayımıyla reddini değil, günlük kazanımlara yönelik taleplerle birlikte, bu kabulü de içeren bir perspektifin mücadele alanına taşınması sınıf mücadelesinin gereklerindendir. Bu temel belirlenimden sonra mali hakları irdelemek daha anlamlı ve yararlı olacaktır. Ancak hemen belirtelim ki, bu yazıda ücret yada mali hakların tümü yada teknik ayrıntıları üzerinde değil, özellikle toplu iş sözleşmesi tekniği ve pazarlık masası yönünden önem arz eden konular, anayasaya aykırı olan kimi düzenlemeler, ücretin esasına ilişkin mali haklar üzerinde durulacaktır. Amaç, tüm tarafların dikkatini çekmek ve konu üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamaktır. Kritik ve Temel Sorunlar 1) Toplu İş Sözleşmeleri: Toplu iş sözleşmeleri teknik olarak, işgücünün refah ve gelişmişlik düzeyini direkt etkileyen haklar dışındaki konulara girmemelidir. Sözleşmeler kural olarak bu haklarla sınırlı tutulmalı, uzun kabarık 8 TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

9 metinlere yer verilmeden açık ve emredici hükümler içermelidir. Sözleşmelerin, ücreti direkt ve reel olarak arttırmayan, işin esasına dair bir kazanım getirmeyen (sosyal tesislerden faydalandırılma, giyim yardımı vb. gibi) kimi çerez unsurlara kurban edilmemesi gerekir. Sözleşmelerin, bir kayıp olmayan bu ayrıntılara boğulması, işin esasının önemsizleştirilmesine, gözden kaçırılmasına, örgütsel enerji ve zamanın heba edilmesine yol açar. Bu nedenle bir sözleşme ne kadar çok ayrıntı düzenliyorsa, ücreti de o kadar önemsizleştiriyor demektir. Kaldı ki, sözleşme, işgücünün refahıyla ilişkilendirilmiş reel ücreti akde bağlamış ise, sosyal tesis yada sosyal yardımlar ihtiyaç olmaktan çıkmış demektir. 2) Sosyal Yardımlar: Sosyal yardımlar niteliği itibariyle ücret olmayan ama iş hukuku açısından ücret gibi sayılan, nicelik olarak ücret içinde bir yüzdelik oluşturmayan yan unsurlardır. Bu niteliğine karşın sosyal yardımlar günümüzde, ücret içine yedirilmiş kalemler olarak sayıca daha çok görünür hale gelmiştir. Bunun nedeni, reel ücretin ödenmek istenmemesidir. Ücret artışlarını engellemek amacıyla sosyal yardım yada tazminat adı altında frenleyici mekanizmalar yaratılır. Bu nedenle ücret pazarlığı yada kavgası yapılacaksa o zaman birinci kural sosyal yardım ve tazminatlar pazarlık dışında tutulmalı ve sosyal devlet anlayışı içinde devletin bir edimi olarak sunulmalıdır. Ücreti oluşturan kalemlerin sayıca daha çok tazminatlardan ve sosyal yardımlardan oluşması, esas olarak emek üzerindeki sömürünün gizlenmiş bir yansımasıdır. Bu yardımların kalem sayısına baktığınızda (çocuk yardımı, aile yardımı, yemek yardımı, eğitim yardımı, evlenme yardımı, giyim yardımı, ölüm yardımı, doğum yardımı, cenaze yardımı vb..), ne çok yardım yapılıyormuş duygunu uyandıran bir yanılgıya kapılıyorsunuz. Oysa gerçek bambaşkadır, hepsini toplasanız bir asgari ücret tutarı etmez. Ne var ki kimi sendikalar, basına ve üyelerine, sosyal yardımların sayfalarca uzayıp giden kabarık listesini iftiharla sunar ve bununla ne kadar çok hak mücadelesi yaptıklarını kanıtlamaya çalışırlar. Bu kadar çok sosyal yardım veriliyor ama, işgücünün reel ücreti, refah düzeyi ve satın alma gücü neden hiç değişmiyor? 3. İşgücü ve İstihdam Biçimi: Günümüzde istihdam şeklinde, yani işgücünün satın alınma biçiminde farklı statüler oluşturulduğundan, işgücünün doğal birlikteliği bir karşıtlığa dönüştürülmüş ve işgücü sahiplerinin birlikte davranma deneyimlerinde ciddi bir kırılma yaşanmıştır. Bunun en belirgin örneklerini işçi, gündelikçi, geçici işçi, mevsimlik işçi, taşeron işçisi, memur, sözleşmeli, kapsam içi, kapsam dışı, kısmi zamanlı, tam zamanlı, 4A, 4B, 4C vb.., gibi onlarcasını sıralamak mümkündür. Hepsinde satın alınan şey işgücü olmasına karşın, her birinde farklı istihdam biçimleri, farklı çalışma koşulları, farklı ücret tipleri, farklı hak ve menfaatler karmaşık yasal prosedürlerle belirlenmiştir. Bu karmaşık ve çok statülü istihdam biçimleriyle getirilen hak ve ödevlere, bırakın işgücünü uygulayıcılar kendisi bile hakim değildir. Yargı yerindeki iş yükünün % 90 nı bu alandaki uyuşmazlıklardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu suni ayrıştırma, kuşkusuz ki işgücü üzerindeki sömürünün sistemli ve sürekli kılınması amacıyla işgücünün parçalanmasına, etkisizleştirilmesine, kendine yabancılaştırılmasına ve birlikte davranma zemininin yok edilmesine yönelik olduğu açıktır. Bunun kamu adına devlet otoritesiyle yapılması bir yana, insana, insan onuruna yakıştırılması son derece acıdır. AKP iktidarı döneminde getirilen taşeron işçisi, 4B ve 4C gibi yaygın istihdam biçimleriyle işgücü üzerindeki sömürü daha da büyümüştür. Bu uygulamalara bir yandan onay veren aklı evvel sendikalar, diğer yandan uygulama mağdurlarını genel yetkili sendika edasıyla üyeleyip haklarının savunuculuğuna (!) soyunmaları mideyi bulandırıyor ama, prim de yapmıyor değiller. İşgücü üzerindeki sömürü zincirinin kırılması, çok statülü istihdam biçimlerinin mutlak anlamda kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, yasama ve yürütme erkini elinde bulunduran en büyük işveren konumundaki kamudan başlamalıdır. Güç gibi görünse de, stratejik üstünlüğe sahip küçük orduların, devasa orduları yendiği tarihsel gerçeğini de akılda tutmak gerekir. TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran

10 4. Vergi sistemi ve İş gücü Üzerindeki Vergi Yükü: İşgücünün karmaşık istihdam biçimleriyle ağır sömürüye tabi tutulmasının yanında, uygulanan vergi sistemiyle katmerleşen ikinci bir sömürü yaratılmıştır. Özetle yarattığı değerden pay alamayan işgücü ücret ile ödünlenirken, bu ücretin % 50 ye yakını ise vergi adı altında geri alınmaktadır. Kaldı ki, yarattığı değerin tümüne el koyan işverenin aynı oranda vergi vermediği ve bu yükümlülüğü taşımadığı da ortadadır. uygulanan 25 yıl sınırının kaldırılması ve fiili çalışma süresinin tamamı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekir. Bu uygulamayla 25 yıldan sonraki fiili çalışma süresinin sayılmaması, bu süreye isabet eden ücretin gaspı anlamına gelir. Emekli yaşının yükseltilmesiyle çalışma süresinin uzatılması karşısında ücretlendirme yönünden 25 yıldan sonraki sürenin kıdem aylığı hesabında gözetilmemesi hukuki bir yanlıştır. GİH sınıfında 4. dereceden sonra, YH sınıfında ise ek göstergeden hiç yararlanılmamaktadır. Genel İdare Hizmetlerinde 13. derece kadroda göreve başlayan biri, ek göstergenin verildiği 4. dereceye gelebilmesi için 27 yıl beklemesi ve üzerindeki kadro unvanının da buna uygun olması gerekecek. Bu denli katı ayrımcılığın izah edilebilir hukuki ve maddi bir temeli yoktur. Ek gösterge aylığının hesabında hizmet sınıflarına, kadro unvanlarına, eğitim ve kadro derecelerine göre farklı göstergelerin uygulanması doğal karşılanabilir, ancak en düşük aylık gelire sahip olan YH sınıfında hiç uygulanmaması durumu, doğal ve normal olmanın ötesinde bir cezalandırma şeklidir. Bu durum emekli maaşına da aynen yansıdığından, mağduriyet emeklilikte de sürmektedir. Yukarıdaki tablo incelendiğinde OECD ülkeleri içinde, istihdam vergilerinin yükü en ağır biçimiyle Türkiye de gerçekleştiği görülecektir. Refah düzeyleri yönünden daha yüksek gelir imkanlarına sahip olan diğer ülkelerin hiçbiri Türkiye deki gibi istihdam vergileri ağır değildir. Buna göre, bu ağır istihdam koşulları altında ürününe el konan, insanca yaşama hakkı elinden alınan işgücünün vergi yükü % 10, %15 bandına çekilmeli ve asgari ücret tutarı kadar kazanç vergi dışı tutulmalıdır. Toplu iş sözleşmelerinde buna ilişkin taleplerin geçirilmesi ve yargı yoluna başvurularak bu alana yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması zorlanmalıdır. 5. Kıdem Aylığı ve Hukuka Aykırılık: Kıdem aylığının hesabında 6. Ek Gösterge Ayrımcılığı: Ek gösterge, hizmet sınıflarının kadro unvanları esas alınarak kazanılmış hak aylığı derecesi üzerinden hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere GİH ve YHS hariç diğer hizmet sınıflarında göreve başlar başlamaz ek göstergeden yararlanılırken, DURUM Hizmet Sınıfında Göreve Başlama Derecesi Ek Gösterge Almaya Başladığı Derece Yükselebileceği En Son Derece Ek gösterge uygulamasında yaşanan bu ayrımcılığa son verilmesi, anayasanın eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Bu nedenle ek gösterge tablosunun hizmet gruplarına göre yeniden realize edilerek; hizmet gruplarının tüm derecelerine ek gösterge verilmesi, en düşük ek göstergenin 2200 den başlayarak eğitim, kariyer, hizmet süresi ve fiilen yapılan işe göre basamaklandırılması gerekir. HİZMET SINIFLARI Ali Haydar YUNDAN İzmir Şube Üyesi THS SHS AHS DHS EÖH GİH YHS / TARIM ORKAM-SEN BÜLTEN Haziran 2015

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24 4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KADROYA ALMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR. EĞER AKP SAMİMİ İSE, ESNEK İSTİHDAMA VE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK TÜM DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMALIDIR. TÜM ÇALIŞANLARA GÜVENCELİ

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları.

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları. Ankara 2 Nolu Şube Bilgi İşkolunda Gelişmeler Konfederasyonlar, Sendikalar Yargı Kararları İşkolu Tespit Kararları Kamu Atamaları Mevzuat Değişiklikleri Ekonomik Göstergeler Haberler Bilgi Sayısı : 1 Bilgi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI Sayı : 2010-311/ 18.06.2010 Konu : Çalışanların sorunları ve talepler. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA Sendikamız

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 1 SENDİKA NEDİR? Emekçilerin,ekonomik, demokratik, kültürel, hukuksal ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir. Kimler katılmalıdır? İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bu eğitime

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ Ali BERBEROĞLU Hazırlayan: Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı 1 SENDİKA NEDİR? İşçi ve emekçi sınıfların ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve çıkarlarını

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi 24. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenle sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Şişecam işçileri 10 fabrikada 5800 işçiyle greve gitme kararı almıştı.

Detaylı

Kadınlar asgari ücreti değerlendiriyor: Söz hakkımız da yok yaşama şansımız da!

Kadınlar asgari ücreti değerlendiriyor: Söz hakkımız da yok yaşama şansımız da! Kadınlar asgari ücreti değerlendiriyor: Söz hakkımız da yok yaşama şansımız da! Aşağıda Kadın Emeği Platformu nun basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılı asgari

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi. Facebook sesgm1996 1

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi.  Facebook sesgm1996 1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi www.ses.org.tr Twitter @sesgenelmerkezi Facebook sesgm1996 1 Güvencesizleştirme Nasıl Başladı? 1970 li yıllarda yaşanan ekonomik krizden çıkış

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

TÜRK TARIM ORMAN-SEN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

TÜRK TARIM ORMAN-SEN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ TÜRK TARIM ORMAN-SEN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ A- Hizmet Kolumuza Bağlı Kurumların Ortak Talepleri 1- Hizmet kolumuzda görev yapan Teknik Hizmetler sınıfına dahil Kimyager, Biyolog,

Detaylı

Değerli basın emekçileri

Değerli basın emekçileri Değerli basın emekçileri Sendikamız Yapı Yol Sen Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiği tarihten itibaren Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkmış olup birçok eylem ve etkinlik

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEMEL AMACI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEMEL AMACI SAĞLIK HİZMETLERİNİN TEMEL AMACI Kişi, Aile ve Toplumların Sağlıklarının Korunması, Geliştirilmesi Hasta Olanların Tedavi Edilmesi Tedavi Edilenlerin Geri Kalan Yaşamlarını Sağlıklı Olarak Sürdürelebilmesi

Detaylı

Ocak / January Temmuz / July 1985

Ocak / January Temmuz / July 1985 Number of workers (T) union members,their ratio (S/T) for each half year from 1984 to July 2009 2822 sayılı Kanun uyarınca Türkiye'de Tarım, Endüstri ve Hizmet Sektörlerinde 28 showing the workers and

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NİSAN 2015 TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2015 TOPLANTI SAATİ : 14.30 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Yüzbinlerce taşeron işçisi kamuda istihdam edilecek. Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin yapılan açıklamalar ve detaylar...

Yüzbinlerce taşeron işçisi kamuda istihdam edilecek. Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin yapılan açıklamalar ve detaylar... Yüzbinlerce taşeron işçisi kamuda istihdam edilecek. Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin yapılan açıklamalar ve detaylar... Taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde neler yaşanacak? Taşeron

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

THD Genel Merkezi Yüksel Cad. No: 35/6 06420 Yenişehir/ANKARA Tel: 0312 435 15 96 info@turkhemsirelerdernegi.org.tr Değerli Meslektaşlarımız, Sizinle sağlığımız ve mesleğimiz adına çok önemli bir gelişmeyi

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

2016-20. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ GÜVENİNİZİ GÜCE, ALIN TERİNİZİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜREN SENDİKA

2016-20. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ GÜVENİNİZİ GÜCE, ALIN TERİNİZİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜREN SENDİKA 17 2016-20 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ GÜVENİNİZİ GÜCE, ALIN TERİNİZİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜREN SENDİKA Günay KAYA MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı TOÇ BİR-SEN Genel

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip FAALİYET RAPORUMUZ Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip Odamızı ve Balıkesir Dişhekimleri Odasını

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ grevli,toplu sözleşmeli SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ [TfH TüR K iy E [-C JTEK N İK ELEMAN i ^ M k u r u lta y i 22-23 Mayısı Maltepe Alemdar Sineması 'saat X) > T ü rk iy e 3. t e k n ik elem a n k u

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, hukukumuzda yeni bir

Detaylı