GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 2013-2014 AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ"

Transkript

1 GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI -KADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Hasbahçeci M, Ozpek A, BaĢak F, CalıĢkan M, Ener BK, Alimoğlu O. Factors affecting mortality in blunt thoracic trauma. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. ;19(2): Sisik A, Kaya M, Bas G, Basak F, Alimoglu O. CEA and CA 19-9 are Still Valuable Markers for the Prognosis of Colorectal and Gastric Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. ;14: Hasbahceci M, Erol C, Seker M, Basak F, Alimoglu O. Standard laparoscopic cholecystectomy for malposition of the gallbladder caused by right-sided ligamentum teres. Journal of Minimal Access Surgery. ;9: Alimoglu O, Atak I, Orhun K, Eren T. Robot-assisted laparoscopic colorectal surgery. Minerva Chir. ;68: Alimoglu O, Atak I, Eren T. Robot-assisted laparoscopic (RAL) surgery for gastric cancer. International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery. [Accepted: 20 November](DOI: /rcs.1566) - [E-pub ahead of print] 6. Hasbahceci M, Basak F, Acar A, Alimoglu O. A New Proposal for Learning Curve of TEP Inguinal Hernia Repair: Ability to Complete Operation endoscopically as a First Phase of Learning Curve. Minimally Invasive Surgery vol. 4, Article ID , 5 pages, 4. doi: /4/ Yildiz MK, Okan I, Dursun N, Bas G., Alimoglu O, Kaya B, Odabasi M, Sahin M. Effect of orally administered simvastatin on prevention of postoperative adhesion in rats. Int J Clin Exp Med 4;7(2): Mutlu H, ArtıĢ T, Erden A, MD, Akca Z. Alteration in Mean Platelet Volume and Platicrit Values in Patients With Cancer That Developed Thrombosis. Clin Appl Thromb Hemost June 19: Tasdemir A, Soyuer I, Dilek Unal D, Artis T. Prognostic value of NF-κB, CD9, and VEGF in gastrointestinal stromal tumors.contemp Oncol (Pozn) ; 17 (6): Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler 1. Atak I, Canbak T, Basak F, Bas G, Alimoglu O. Sigmoid Volvulus Treated with Endoscopic Detorsion and Subsequent Laparoscopic Sigmoid Resection: Case Series. (P246). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 2. Özemir IA, Aslan S, Bayraktar B, Eren T, Isbilen B, Yalman H, Yigitbasi R, Alimoglu O. Comparison of the diagnostic value of neutrophil gelatinase associated lipocalin in the patients with colorectal cancer versus normal colonoscopy. (P296). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 3. Canbak T, Basak F, Hasbahceci M, Ozbagriacik M, Tekesin K, Acar A, Bas G, Alimoglu O. Effect of surgical team experience on laparoscopic cholecystectomy outcomes. (P540). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 4. Alimoglu O, Atak I, Kilic A, Caliskan M, Bas G. Robot Assisted Laparoscopic Surgery in General Surgery. (P448). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,.

2 5. Özemir IA, Bayraktar B, Yalman H, Bilgic C, Alimoglu O, Yigitbasi R. Succesful endoscopic removal of swallowed and penetrated pin from the antrum using endoscopic retrieval net. (P534). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 6. Tarık ArtıĢ,Can Kucuk,Abdurrahman Akay,Gokmen Zararsız, Erdogan Sozuer. Prospective randomized study comparing single incision vs. Standard laparoscopic cholecystectomy. European Association of Endoscopic Surgery Meeting(EAES VIENNA), Haziran Viyana, Avusturya. 7. Dönmez R, Kargı A, ArtıĢ T, Türkoğlu A, Aslan S, Yazar S, Polat KY. Living Donor Liver Transplantation In a Patient With Developmental Interruption of The Inferior Vena Cava With Hemiazygos Substitution. ILTS 4 Haziran , Londra, Ġngiltere. 8. Tarik Artis*, Abdurrahman Akay, Gokmen Zararsiz**, Fatih Buyuker*, Orhan Alimoglu*.Patient satisfaction and long term results of single incision laparoscopic cholecystectomy. 23 rd World Endoscopic Surgery Congress, Haziran 4, Paris, Fransa( Kabul edildi) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Hasbahçeci M, Aylin Acar A, Fatih BaĢak F, Tolga Canbak T, Alimoğlu O. Infective complications seen after laparoscopic and open appendectomy. Istanbul Med J. ;14: Atak T, Eren T, Özemir A, Orman S, Yalman H, YiğitbaĢı R, Alimoğlu O. Kontrolsüz oral antikoagülan kullanımına bağlı geliģen spontan rektus kılıfı hematomu: Olgu Sunumu. HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Tıp Dergisi. ; 53(2): Hasbahçeci M, BaĢak F, Canbak T, BaĢ G, Alimoğlu O. Thrombotic microangiopathy following acute pancreatitis: Case Report. Ege Journal of Medicine. ; 52(3): Alimoğlu O, Atak Ġ, Kılıç A, ÇalıĢkan M, Eren T, BaĢ G. Robot yardımlı laparoskopik (ROYAL) gastrektomi. Ulusal Cerrahi Dergisi. ; 29: Özpek A, Yücel M, Atak Ġ, Sağlam N, BaĢ G, Alimoğlu O. Pelvis Kırığı Bulunan Multitravmalı Hastalarda yi Etkileyen Faktörler. Kartal EAH Tıp Dergisi. 4; 25(1): BaĢak F, Hasbahçeci M, Canbak T, Acar A, BaĢ G, Alimoğlu O. Ġnsidental Saptanan Apendiks Karsinoid Tümörü. Kartal EAH Tıp Dergisi. 4; 25(1): Kemal Deniz, Sinan Nazlım, Tahir Ercan Patıroğlu, Esma Deniz, Tarık ArtıĢ, Ahmet Karaman, Süleyman Yazar. Erciyes Üniversitesi Hastanesinde Yılları Arasında Alveoler Ekinokokkozis Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi.Turkiye Parazitol Derg 2; 36: Bilsay Akalın, Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ. The Effect of Met-Rantes on Liver Damage in a Controlled Experimental Non-Heart Beating Donor Model. Erciyes Med J 2; 34(2): Mehmet Mustafa Çetin, Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ, Kemal Deniz, Recep Saraymen. Deneysel Kontrollü Non-Heart Beating Donor Modelinde Edaravonun Karaciğer Hasarını Önleyici Etkisi Erciyes Med J 2; 34(3):

3 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler 1. Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, E. Anılır, F. Özyalvaç, H. Baysal, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Tiroid ĠĠAB'sinde Belirsiz Sitoloji Saptanan Hastalarda Kalsifikasyon Varlığının Tiroid Papiller Kanseri ile Birlikteliği. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, S3. 2. Ġ.A. Özemir, H. Yalman, B. Bayraktar, E. Anılır, M. Demir, H. Baysal, S. Tosun, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu.Toplumumuzda Hashimoto Tiroiditi Varlığı Diferansiye Tiroid Kanser GeliĢiminde Etkili Bir Faktör müdür? Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, S Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, K. Orhun, T. Eren, E. Anılır, B. Güçlüer, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Ġzole Tiroid Ġsthmus Agenezine EĢlik Eden Bilateral ve Multisentrik "Clear Cell Varyant Papiller Kanser" Olgusu. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, P M. Özbağrıaçık, A. Özpek, M. Kaya, M. ÇalıĢkan, S. Kalcan, M. Yücel, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Total tiroidektomi uygulamaları ve sonuçlarımız. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, P8. 5. Özpek, M. Yücel, M. ÇalıĢkan, A. ġiģik, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Künt travmalarda algoritma temelli yaklaģım sonuçlarımız SeçilmiĢ sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan, SB-6, sayfa:12 6. C. Madenci, J. Sağıroğlu, E. Anılır, Ö. Ekinci, M. Kayağ, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Künt abdominal travmalarda non-operatif yaklaģımın retrospektif olarak değerlendirilmesi - SeçilmiĢ sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,SB- 7,sayfa:12 7. J. Sağıroğlu, C. Madenci, E. Anılır, K. Orhun, F. Özyalvaç, G. Turan, Ö. Ekinci, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Delici-kesici alet nedenli penetran yaralanmalarda non-operatif yaklaģımın retrospektif olarak değerlendirilmesi - Sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,SB-30,sayfa:17 8. M. ÇalıĢkan, Ġ.E. SubaĢı, M. Kaya, A. Acar, A. Özpek, M. Yücel, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Adezyonlara bağlı akut mekanik intestinal obstrüksiyonu olan hastaların çok yönlü değerlendirilmesi - Sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,SB-66,sayfa:22 9. T. Atak, C. Madenci,S. Aslan,H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı, M. Acar. Superior mezenter arter (wilkie s) sendromu:olgu sunumu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:3,sayfa: O. Yener, T. Atak, Ö. Ekinci, B. Burcu, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Crohn hastalığına bağlı appendektomi sonrası gözden kaçan ileum perforasyonu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:39,sayfa: S. Orman, T. Atak, T. Eren, A. Aslan, K. Orhun, O. Alimoğlu. Nadir bir ince barsak perforasyon nedeni: pemfiguslu olgularda steroid tedavisi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:58,sayfa: T. Atak, Ö. Ekinci, K. Orhun, C. Medenci, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Gastrektomi sonrası geç dönemde jejunojejunal invajinasyon:olgu sunumu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:59,sayfa: Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, K. Orhun, T. Eren, Ö. Ekinci, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Akut apandisiti taklit eden batın duvarı saplı lipom infarktı: bu nadir durumun laparaskopik tedavisi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:68,sayfa: S. Orman, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, M. Kayağ, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Nadir bir akut batın nedeni; peptik ulkus perforasyonu nedeniyle subtotal gastrektomi öyküsü olan hastada 3

4 efferent loop perforasyonu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:95,sayfa: T. Atak, B. Burcu, O. Yener, E. Tombalak, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Peptik ülser perforasyonu nedeniyle ameliyat edilen olguların retrospektif analizi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:139,sayfa: E. Anılır, F. Büyüker, Ç. Bilgiç, Ö. Ekinci, B. TaĢel, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Nadir bir akut batın nedeni; inkansere spigel herni - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:178,sayfa: T. Atak, Ö. Ekinci, C. Madenci, B. Burcu, G. Turan, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Rektus kılıf hematomu: Olgu serisi Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB: S. Tosun, T. Atak, B. Burcu, F.Ġ. Göçer, E. Anılır, G. Uluç, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Laparoskopik kolesistektomi sonrası port yeri hernileri. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, P06,syf S. Tosun, G. Uluç, E. Anılır, H. Baysal, Ö. Ekinci, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, S. Orman, F. Büyüker, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Geriatrik Hasta Grubunda Bütün Ġnguinal Herniler Opere Olmalı mı? IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, P03,syf G. Uluç, S. Tosun, A. Aslan, S. Bölük, H. Baysal, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, Ö. Ekinci, F.T. Özyalvaç, O. Alimoğlu. Geriatrik YaĢta Elektif Ġnguinal Herni Onarımı Yönetimi. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, S14,syf T. Atak, G. Uluç, H. Baysal, S. Tosun, B. Burcu, R. YiğtbaĢı, O. Alimoğlu. Amyand Hernisi: 2 Olgu Sunumu. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, P31,syf Ġ. Kanbak, G. BaĢ, M. Hasbahçeci, Ġ. Atak, T. Canbak, F. BaĢak, F.S. Zekey, O. Alimoğlu. Ġnguinal Hernilerde Total Ekstraperitoneal Herni Tamiri:Erken Takip Sonuçlarımız. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, S12,syf T. Atak, B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, S. Bölük, K. Orhun, L. Doğanay, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Laparoskopik olarak rezeke edilen kolonik kalsifiye fibröz tümör: Olgu sunumu. (P229) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 24. B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, J. Sağıroğlu, S. Bölük, E. Anılır, K. Orhun, L. Doğanay, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Laparoskopik kolorektal cerrahi deneyimlerimiz. (P241)XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 25. Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, E. Anılır, F. Özyalvaç, T. Eren, T. Atak, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Koruyucu stoma olmaksızın anterior/low anterior rezeksiyon eken dönem sonuçlarımız: Koruyucu stoma her hastaya gerekli mi? (P215) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 26. T. Atak, T. Eren, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Familyal adenomatöz polipozisli olguda agresif seyreden desmoid tümör: Olgu sunumu. (P202) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 27. F. BaĢak, A. Kılıç, T. Canbak, Ġ. Atak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolorektal kanserlerde cerrahi onkoloji kontrol poliklinik uygulaması. (P161). XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 28. H. Avcı, F. BaĢak, K. KoĢmaz, S. Kalcan, M.Ç. Evren, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolorektal ve mide kanserli hastalarda tamamlayıcı-alternatif tedavi kullanımı. (P160). XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 4

5 29. T. Atak, G. Uluç, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Gebede ileoçekal invajinasyon: Ogu sunumu. (P131) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 30. T. Eren, S. Orman, M. Demir, Ġ.A.Özemir, H.Yalman, R.YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Diyafragmatik herniyi taklit eden dev sigmoid volvulus: Olgu sunumu. (P53) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 31. S. Kalcan, F. BaĢak, T. Canbak, Ġ. KudaĢ, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Nadir görülen akut karın sebebi: Çekum divertiküliti; Olgu serisi. (P66) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 32. K. KoĢmaz, F. BaĢak, S. AktaĢ, Ġ. Atak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolonoskopi raporlarında kanser ve benign patolojilerin birlikteliği, retrospektif analiz. (P25) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 33. R. YiğitbaĢı, S. Özsoy, E. Anılır, T. ArtıĢ, B. Bayraktar, S. Bölük, H. Yalman, O. Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu. (P227) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 34. T. Atak, Ġ.A. Özemir, B. Burcu, T. Eren, O. Yener, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Anal fissür tedavisinde lateral internal sfinkterotomi sonuçlarımız: Bir yıllık olguların retrospektif analizi. (P284) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 35. M. ÇalıĢkan, K. KoĢmaz, Ġ.E. SubaĢı, A. Acar, H. Erdem, A. ġiģik, M. Kaya, H. Avcı, S. Kalcan, Ġ. Atak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Non komplike pilonidal sinüslerde; karydakis, adipofasyal turn-over ve orta hat kaydırılmıģ adipofasyal turn-over ameliyatlarının prospektif randomize karģılaģtırılması. (SS07) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 36. T. Eren, M. Demir, T. Akay, Ġ.A. Özemir, S. Orman, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Kolon kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarda lenf nodu tutulumu ile peritümöral lenfositik reaksiyon, perinöral invazyon ve lenfovasküler invazyonun iliģkisi. (S06) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 37. B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, O. Bayraktar, G. Adalı, S. Bölük, M.Z. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu, O.B. Tortum. Benign mide çıkıģ yolu tıkanıklarında geçici kendiliğinden geniģleyen metalik stent uygulaması (erken sonuçlarımız). 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,. 38. B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, O. Bayraktar, Ö. Ünal Bayraktar, S. Bölük, Ç. Bilgiç, D. Atasoy, G. Demiral, O. Alimoğlu, O.B. Tortum. Servikal özofagus patolojilerinde kendiliğinden geniģleyen metal stent (SEMS) kullanımı. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,. 39. J. Sağıroğlu, E. Tombalak, K. Orhun, O. Alimoğlu. Sağ üst ekstremite malformasyonu, ekstrahepatik safra yolları anomalisi ve kolelithiasisin eģlik ettiği sağ diafragmaagenezili yetiģkin olguda laparoskopikkolesistektomi deneyimimiz. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,. 40. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Memenin Filloides Tümörleri: Olgu Serisi. Sözlü Sunum (S-017), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (38), Antalya, Ekim 41. J. Sağıroğlu, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, M. Kayağ, H. Yalman, O. Alimoğlu. Meme Kanseri Olgularında 5 Yıllık Klinik Tecrübemiz ve Retrospektif Değerlendirme. Sözlü Sunum (S- 043), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (63), Antalya, Ekim 42. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, M. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu. Non-Palpabl Meme Lezyonlarında Ultrasonografi Yardımlı Telle ĠĢaretleme Sonrası Eksizyon Sonuçlarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (S-064), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (89), Antalya, Ekim 5

6 43. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. OtuzbeĢ YaĢ ve Altı Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi. Sözlü Sunum (S-070), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (97), Antalya, Ekim 44. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. AltmıĢbeĢ YaĢ ve Üzeri Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi. Sözlü Sunum (S-071), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (98), Antalya, Ekim 45. T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Meme Hamartomu: Olgu Sunumu. Poster Sunum (P-055), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (155), Antalya, Ekim 46. T. Atak, Tosun S, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Juvenil Dev Fibroadenom: Olgu Sunumu. Poster Sunum (P-056), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (156), Antalya, Ekim 47. T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Erkek Meme Kanserleri: Olgu Serisi. Poster Sunum (P-058), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (158), Antalya, Ekim 48. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Bilateral Meme Kanserlerinin Kliniğimizde Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi Yönünden Retrospektif Değerlendirilmesi. Poster Sunum (P-066), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (164), Antalya, Ekim 49. Acar, F. BaĢak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu, M. ÇalıĢkan. Meme Kanseri ile Antropometrik Ölçümler Arasında ĠliĢki. Poster Sunum (P-094), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (191), Antalya, Ekim 50. Acar, F. BaĢak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu, M. ÇalıĢkan. Meme Kanserinde E-Cadherinin Rolü. Poster Sunum (P-096), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (193), Antalya, Ekim 51. T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Aksiller Tüberküloz Lenfadenit: Olgu Serisi. Poster Sunum (P-102), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (199), Antalya, Ekim 52. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Karsinoid Tümör. Poster Sunum (P-146), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (242), Antalya, Ekim 53. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Papiller Karsinom. Poster Sunum (P-148), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (244), Antalya, Ekim 54. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Karsinosarkom. Poster Sunum (P-149), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (245), Antalya, Ekim 55. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, M.Z. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Medüller Karsinom. Poster Sunum (P-159), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (256), Antalya, Ekim 56. E. Anılır, H. Baysal, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Aynı Memede Görülen Ġki Farklı Odakta Malignite Saptanan Hastada Medüller Karsinom ve Duktal Karsinom. Poster Sunum (P-160), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (257), Antalya, Ekim 57. S. Orman, T. Eren, E. Anılır, M. Kayağ, S. Tosun, F. Büyüker, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, M. Acar, O. Alimoğlu. Karaciğer metastazları ile seyreden malign solid psödopapiller tümör olgusu Poster sunusu. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım ; P-20, Sayfa:

7 58. S. Orman, T. Eren, T. ArtıĢ, F. Büyüker, H. Baysal, Ö. Ekinci, S. Tosun, H. Yalman, O. Alimoğlu. Laparoskopik kolesistektomiden açık operasyona geçiģe neden olan intraoperatif faktörler: Tek merkez deneyimi Poster sunusu. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım ; P-58, Sayfa: M.Yücel, A.Özpek, R.Kaya, S.AktaĢ, A.Kılıç, S.Cömert, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Karın anterior bölgesine penetre delici kesici alet yaralanmalarında selektif konservatif tedavi yaklaģımı: Klinik deneyimlerimiz. Sözlü Sunum (SS-036), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan M.Yücel, A.Özpek, R.Kaya, S.AktaĢ, Ġ.Atak, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanmalarında diagnostik laparoskopi ile diafragmanın değerlendirilmesi: Klinik sonuçlarımız. Sözlü Sunum (SS-037), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan M.Yücel, G.BaĢ, F.Kulalı, A.Özpek, S.AktaĢ, A.Kılıç, Ġ.KudaĢ, O. Alimoğlu. Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanmalarında diafragmayı değerlendirmede bilgisayarlı tomografinin rolü. Sözlü Sunum (SS-038), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Eren, S.Bölük, E.Tombalak, B.Bayraktar, Ġ.A. Özemir, S.Orman, H.Yalman, O. Alimoğlu. Adezyona bağlı akut mekanik intestinal obstrüksiyonlarda ameliyat öncesi radyolojik incelemelerin tanısal değeri. Sözlü Sunum (SS-056), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan C.Madenci, S.Tosun, E.Tombalak, T.Eren, Ġ.A. Özemir, Ö.Ekinci, F.Büyüker, H.Baysal, E.Anılır, O. Alimoğlu. Akalkülöz Kolesistit Olgularının Analizi. Sözlü Sunum (SS-057), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Total tiroidektomi uygulanan hastalarda hipokalsemi riskinin hipertiroidi yönünden değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (SS-098), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, M.KaĢkal, G.Çınar, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Tiroid nodüllerinde Ģüpheli ĠĠAB bulgularıyla kesin histopatolojik tanıların karģılaģtırılması. Sözlü Sunum (SS-102), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, M.KaĢkal, G.Kır, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Papiller tiroid karsinomunda profilaktif santral lenf nodu disseksiyonu erken dönem sonuçlarımız. Sözlü Sunum (SS-103), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Tosun, ġ.özkanlı, E.Tombalak, E.Zemheri, Ġ.A. Özemir, S.Orman, C.Madenci, T.Eren, F.T.Özyalvaç, E.Anılır, O. Alimoğlu. Tiroidde Bethesda sınıflaması:iki yıllık retrospektif değerlendirme. Sözlü Sunum (SS-105), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan G.BaĢ, F.Ezberci, M.Ç.Evren, S.Yüksekdağ, M.Özbağrıaçık, R.Kaya, Ġ.Atak, M.KaĢkal, O. Alimoğlu. Sentinal Lenf Nod Biyopsisi pozitif hastalarda Aksiller Lenf Nod Diseksiyonu her zaman gerekli midir?. Sözlü Sunum (SS-194), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan F.Ezberci, G.Kır, G.BaĢ, Ġ.Tosun, M.Ç.Evren, F.Büyüker, Ġ.Atak, O.Zambak, O. Alimoğlu. Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastaların Analizi. Sözlü Sunum (SS-195), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Yüksekdağ, M.Ç.Evren, F.Ezberci, R.Kaya, M.Özbağrıaçık, M.Yücel, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Granülomatöz Mastit Tanısıyla Tedavi Edilen Hastaların Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (SS-196), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Tombalak, T.Eren, M.Z. Buldanlı, A.Aslan, S.Orman, Ġ.A. Özemir, T. Canbak, H.Yalman, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Rastlantısal safra kesesi kanserlerinin analizi. Sözlü Sunum (SS-213), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 4 7

8 72. S.Tosun, C.Madenci, T.Eren, F.Büyüker, S.Orman, M.Kayağ, Ö.Ekinci, Ġ.A.Özemir, F.T.Özyalvaç, G.Uluç, M.Acar, O. Alimoğlu. Akut kolesistitte yüksek komorbiditeli hasta grubunda perkütan kolesistostomi deneyimlerimiz. Sözlü Sunum (SS-217), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan H.K.Tolan, G.BaĢ, A.Kılıç, T.Canbak, S.Yüksekdağ, Ġ.Atak, ġ.tümerdem, O. Alimoğlu. Periampüller Tümör Tanısıyla Opere Edilen Hastaların Postoperatif Histopatolojik ve Takip Sonuçlarının Analizi: Klinik Olgu Serisi. Sözlü Sunum (SS-246), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Kabak, M.Hasbahçeci, Ġ.Atak, F.Büyüker, T.Canbak, M.Yücel, F.S.Zekey, M.KaĢkal, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Ġnguinal Hernide Balon trokarsız ve tespitsiz yöntemle yapılan Total Ekstraperitoneal Herni Tamiri: Klinik Vaka Serisi Takip Sonuçları. Sözlü Sunum (SS-264), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan F.Büyüker, E.Anılır, S.Tosun, M.Leblebici, Ö.Ekinci, H.Baysal, S.Orman, F.T.Özyalvaç, T.Özdemir, H.Yalman, O. Alimoğlu. Appendektomi sonrası intraabdominal abse Konvansiyonel yöntem laparoskopi ye göre daha mı güvenlidir?; 2 yıllık vaka analizi. Sözlü Sunum (SS-288), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Tosun, G.Uluç, K.Orhun, S.Orman, T.Eren, O. Alimoğlu. Abdominal koza sendromu ve intestinal malrotasyon anomalisi ile birlikte olan akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu. Poster Sunum (PS-0028), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Anılır, Ġ.A.Özemir, B.Bayraktar, T.Eren, E.Tombalak, S.Orman, E.Zemheri, O. Alimoğlu. Nadir bir Akut Karın Sebebi; Primer Ġntestinal Anjiyosarkom'a bağlı Ġnce Bağırsak Perforasyonu. Poster Sunum (PS-0065), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Atak, E.T.Haberal, S.Yüksekdağ, O.Zambak, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Nadir bir akut karın ve hemoperitoneum sebebi; Plasenta perkreata: Olgu sunumu. Poster Sunum (PS-0099), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Atak, Ġ.Kabak, A.Kılıç, A.Özpek, ġ.tümerdem, E.Ġlk, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Fournier Gangreni: 11 Olgunun Sunumu. Poster Sunum (PS-0135), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Anılır, S.Tosun, Ö.Ekinci, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, O. Alimoğlu. Endometriozis nedenli Akut Mekanik Ġntestinal Obstruksiyon olgusu. Poster Sunum (PS-0158), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Tosun, T.Eren, E.Tombalak, C.Madenci, S.Orman, G.Uluç, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, Ö.Ekinci, H.Baysal, H.Yalman, O. Alimoğlu. Parastomal Hernilerde Cerrahi Deneyimlerimiz. Poster Sunum (PS-0388), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan J.Sağıroğlu, T.Özdemir, T.Atak, T.Eren, O. Alimoğlu. Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Kasık Fıtığı Onarımında Non-Fiksasyon Tekniği Sonuçlarımız. Poster Sunum (PS-0427), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Orman, T.Eren, E.Tombalak, Ġ.A.Özemir, Ö.Ekinci, S.Tosun, O. Alimoğlu. Tekrarlayan karın ağrısına neden olan ileal duplikasyon kisti. Poster Sunum (PS-0446), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Atak, A.Özpek, Ġ.KudaĢ, M.Yücel, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Laparoskopik Splenektomi ile Birlikte Diafragma Rezeksiyonu ve Primer Onarımı ile Tedavi Edilen Ġzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu. Poster Sunum (PS-0507), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan C.Madenci, S.Tosun, T.Eren, B.Bayraktar, S.Orman, E.Tombalak, O. Alimoğlu. Nadir görülen bir akut mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni: Endometriozis. Poster Sunum (PS-0531), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 4 8

9 86. T.Atak, T.Eren, Ġ.A.Özemir, E.Tombalak, O. Alimoğlu. Gastrointestinal stromal tümör nedeniyle opere edilen 21 olgunun retrospektif analizi. Poster Sunum (PS-0558), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan G.BaĢ, M.Özbağrıaçık, A.Özpek, A.Kılıç, Ġ.KudaĢ, O. Alimoğlu. Bariatrik cerrahi sonrası kısa barsak sendromuna sebep olan geç dönem komplikasyonu: vaka sunumu. Poster Sunum (PS-0682), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Eren, S.Orman, M.Leblebici, Ġ.A.Özemir, S.Bölük, E.Tombalak, Ö.Ekinci, O. Alimoğlu. Nadir bir akut karın nedeni: Safra yoluna açılan karaciğer kist hidatik apsesi perforasyonu. Poster Sunum (PS-0710), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Atak, J.Sağıroğlu, T.Eren, Ġ.A.Özemir, O. Alimoğlu. Nadir bir eritema nodosum nedeni: Memenin granülomatöz mastiti. Poster Sunum (PS-0898), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Anılır, H.Baysal, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, S.Tosun, T.Özdemir, F.T.Özyalvaç, O. Alimoğlu. Nadir görülen meme kanseri nedeni; Karsinoid Tümör; opere ettiğimiz 2 olgunun sunumu. Poster Sunum (PS-0930), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.A.Özemir, E.Anılır, B.Bayraktar, T.Eren, M.Leblebici, E.Tombalak, H.Yalman, O. Alimoğlu. Memenin Paget Hastalığında Görüntüleme, Biopsi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Poster Sunum (PS-0935), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Atak, B.Burcu, K.Orhun, M.Demir, O. Alimoğlu. Karın duvarı desmoid tümörü: Olgu Sunumu. Poster Sunum (PS-1098), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Rafet YiğitbaĢı, Sait Özsoy, Ender Anılır, Tarık ArtıĢ, BarıĢ Bayraktar, Salih Bölük, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu.14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya Mayıs. PB Orman S, Eren T, ArtıĢ T, Büyüker F, Baysal H, Ekinci Ö, Tosun S, Yalman H, Alimoğlu O. Laparoskopik Kolesistektomiden Açık Operasyona GeçiĢe Neden Olan Ġntraoperatif Faktörler: Tek Merkez Deneyimi. 11. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, Kasım, Antalya. Uluslararası Kongrelere Katılım 1. Prof.Dr. Orhan. 21 st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), June,, Vienna, Austria. 2. Prof.Dr. Orhan. 1 st Yemeni / Turkey Emergency Congress, December, Sana a, Yemen. 3. Prof.Dr. Orhan. 1 st Turkish Arab Congress on Higher Education, Nisan 4, Ġstanbul. Ulusal Kongreler, Toplantılar ve Sempozyumlara Katılım 1. Prof.Dr. Orhan. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Nisan, Antalya. 2. Prof.Dr. Orhan. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum. 3. Prof.Dr. Orhan. 7. Cerrahi AraĢtırma Kongresi, 7-9 Kasım,, Ankara. 4. Prof.Dr. Orhan. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 4, Antalya. 9

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ YAYINLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1. ULUSLARARASI YAYINLAR 1- Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Görev Yeri Unvanı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Görev Yeri Unvanı Adı Soyadı: M. Erhan AYŞAN Doğum Tarihi: 26 Ocak 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1994 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SONER AKBABA Doğum Tarihi: 26 NİSAN 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y.Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi . Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi E L C D. ULUSAL ENDOSKOPİK-LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC SURGERY 99 TURKISH ASSOCIATION FOR Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE)

ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) ÖZGEÇMİŞ (CURRICULUM VITAE) Ad, Soyad : Akademik ünvanı: Mehmet Ali Yerdel Genel Cerrahi Profesörü İletişim: 0 533 2032862, 0 532 3621081, 0 212 3064777 e-posta: yerdel @ yerdel.com web: www.mehmetaliyerdel.com

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TÜRK HPB PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI URULU... I BİLİMSEL URUL... II R... V - XIV SE... 1-3 SÖ L... 1-5 E... 17-18 S... 19-75... 77-85 S... 86-89 ..:: DÜZENLEYEN ::.. TÜRK HPB TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER

Detaylı

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) :

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : 1. Konferans: Onkoplastik meme cerrahisi I. Karadeniz Meme Kanseri Sempozyumu Rize, Ekim 2007 2. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ankara,

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemalettin CAMCI Doğum Tarihi: 01.03.1968 Doğum Yeri: Afyonkarahisar Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Fehmi Küçük 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

BİLDİRİ ÖZET KİTABI www.travma.org.tr

BİLDİRİ ÖZET KİTABI www.travma.org.tr BİLDİRİ ÖZET KİTABI Mardan Palace Kongre Merkezi / Antalya 4-8 Eylül 0 www.travma.org.tr Bu özet kitabında, PDF dosyasının özelliğinden arama (find) yapılabildiği için yazar indeksine yer verilmemiştir.

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 03 XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 5-9 Mayıs 03 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA Program ve Bildiri Özetleri TTB-STE Kredi Puanı: 38 XIV. Ulusal

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon CURRICULUM VITAE Name : Aydın Alper Date of birth : April 14. 1953 Title : MD, Professor of Surgery Education: 1970-1976 Istanbul University (IU), Istanbul Faculty of Medicine Student 1976-1980 IU, Istanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLDENİZ KARADENİZ ÇAKMAK Doğum Tarihi: 31 EKİM 1974

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLDENİZ KARADENİZ ÇAKMAK Doğum Tarihi: 31 EKİM 1974 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLDENİZ KARADENİZ ÇAKMAK Doğum Tarihi: 31 EKİM 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İş Ünvanı : Yunus SÖYLET : Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 16. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 09:00 13:00 SEMPOZYUM PECTUS DEFORMITIES Chairman: Coşkun Özcan Robert Kelly Nuss Procedure for

Detaylı

:Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 :urology52@yahoo.com, urology52@gmail.com, urology52@hotmail.

:Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 :urology52@yahoo.com, urology52@gmail.com, urology52@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı,soyadı :Prof. Dr. Ali Ayyıldız Doğum tarihi ve yeri :20 Ekim 1962-Ünye/Ordu Çalışma adresi :Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 E-mail :urology52@yahoo.com,

Detaylı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ali Tüzün, İnce İletişim Bilgileri Adres : Gastroenteroloji Kliniği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Telefon Mail : Santral/Gastroenteteroloji : dralince@gmail.com

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres :Faruk Ayanoğlu cd.; Lalezar sk. 6/16,F.Bahçe,Kadıköy/İstanbul Telefon Mail :0 532 677 55 18 :uroloji@tahirkaradeniz.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı