GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 2013-2014 AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ"

Transkript

1 GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI -KADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Hasbahçeci M, Ozpek A, BaĢak F, CalıĢkan M, Ener BK, Alimoğlu O. Factors affecting mortality in blunt thoracic trauma. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. ;19(2): Sisik A, Kaya M, Bas G, Basak F, Alimoglu O. CEA and CA 19-9 are Still Valuable Markers for the Prognosis of Colorectal and Gastric Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. ;14: Hasbahceci M, Erol C, Seker M, Basak F, Alimoglu O. Standard laparoscopic cholecystectomy for malposition of the gallbladder caused by right-sided ligamentum teres. Journal of Minimal Access Surgery. ;9: Alimoglu O, Atak I, Orhun K, Eren T. Robot-assisted laparoscopic colorectal surgery. Minerva Chir. ;68: Alimoglu O, Atak I, Eren T. Robot-assisted laparoscopic (RAL) surgery for gastric cancer. International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery. [Accepted: 20 November](DOI: /rcs.1566) - [E-pub ahead of print] 6. Hasbahceci M, Basak F, Acar A, Alimoglu O. A New Proposal for Learning Curve of TEP Inguinal Hernia Repair: Ability to Complete Operation endoscopically as a First Phase of Learning Curve. Minimally Invasive Surgery vol. 4, Article ID , 5 pages, 4. doi: /4/ Yildiz MK, Okan I, Dursun N, Bas G., Alimoglu O, Kaya B, Odabasi M, Sahin M. Effect of orally administered simvastatin on prevention of postoperative adhesion in rats. Int J Clin Exp Med 4;7(2): Mutlu H, ArtıĢ T, Erden A, MD, Akca Z. Alteration in Mean Platelet Volume and Platicrit Values in Patients With Cancer That Developed Thrombosis. Clin Appl Thromb Hemost June 19: Tasdemir A, Soyuer I, Dilek Unal D, Artis T. Prognostic value of NF-κB, CD9, and VEGF in gastrointestinal stromal tumors.contemp Oncol (Pozn) ; 17 (6): Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler 1. Atak I, Canbak T, Basak F, Bas G, Alimoglu O. Sigmoid Volvulus Treated with Endoscopic Detorsion and Subsequent Laparoscopic Sigmoid Resection: Case Series. (P246). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 2. Özemir IA, Aslan S, Bayraktar B, Eren T, Isbilen B, Yalman H, Yigitbasi R, Alimoglu O. Comparison of the diagnostic value of neutrophil gelatinase associated lipocalin in the patients with colorectal cancer versus normal colonoscopy. (P296). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 3. Canbak T, Basak F, Hasbahceci M, Ozbagriacik M, Tekesin K, Acar A, Bas G, Alimoglu O. Effect of surgical team experience on laparoscopic cholecystectomy outcomes. (P540). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 4. Alimoglu O, Atak I, Kilic A, Caliskan M, Bas G. Robot Assisted Laparoscopic Surgery in General Surgery. (P448). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,.

2 5. Özemir IA, Bayraktar B, Yalman H, Bilgic C, Alimoglu O, Yigitbasi R. Succesful endoscopic removal of swallowed and penetrated pin from the antrum using endoscopic retrieval net. (P534). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, June,. 6. Tarık ArtıĢ,Can Kucuk,Abdurrahman Akay,Gokmen Zararsız, Erdogan Sozuer. Prospective randomized study comparing single incision vs. Standard laparoscopic cholecystectomy. European Association of Endoscopic Surgery Meeting(EAES VIENNA), Haziran Viyana, Avusturya. 7. Dönmez R, Kargı A, ArtıĢ T, Türkoğlu A, Aslan S, Yazar S, Polat KY. Living Donor Liver Transplantation In a Patient With Developmental Interruption of The Inferior Vena Cava With Hemiazygos Substitution. ILTS 4 Haziran , Londra, Ġngiltere. 8. Tarik Artis*, Abdurrahman Akay, Gokmen Zararsiz**, Fatih Buyuker*, Orhan Alimoglu*.Patient satisfaction and long term results of single incision laparoscopic cholecystectomy. 23 rd World Endoscopic Surgery Congress, Haziran 4, Paris, Fransa( Kabul edildi) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. Hasbahçeci M, Aylin Acar A, Fatih BaĢak F, Tolga Canbak T, Alimoğlu O. Infective complications seen after laparoscopic and open appendectomy. Istanbul Med J. ;14: Atak T, Eren T, Özemir A, Orman S, Yalman H, YiğitbaĢı R, Alimoğlu O. Kontrolsüz oral antikoagülan kullanımına bağlı geliģen spontan rektus kılıfı hematomu: Olgu Sunumu. HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Tıp Dergisi. ; 53(2): Hasbahçeci M, BaĢak F, Canbak T, BaĢ G, Alimoğlu O. Thrombotic microangiopathy following acute pancreatitis: Case Report. Ege Journal of Medicine. ; 52(3): Alimoğlu O, Atak Ġ, Kılıç A, ÇalıĢkan M, Eren T, BaĢ G. Robot yardımlı laparoskopik (ROYAL) gastrektomi. Ulusal Cerrahi Dergisi. ; 29: Özpek A, Yücel M, Atak Ġ, Sağlam N, BaĢ G, Alimoğlu O. Pelvis Kırığı Bulunan Multitravmalı Hastalarda yi Etkileyen Faktörler. Kartal EAH Tıp Dergisi. 4; 25(1): BaĢak F, Hasbahçeci M, Canbak T, Acar A, BaĢ G, Alimoğlu O. Ġnsidental Saptanan Apendiks Karsinoid Tümörü. Kartal EAH Tıp Dergisi. 4; 25(1): Kemal Deniz, Sinan Nazlım, Tahir Ercan Patıroğlu, Esma Deniz, Tarık ArtıĢ, Ahmet Karaman, Süleyman Yazar. Erciyes Üniversitesi Hastanesinde Yılları Arasında Alveoler Ekinokokkozis Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi.Turkiye Parazitol Derg 2; 36: Bilsay Akalın, Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ. The Effect of Met-Rantes on Liver Damage in a Controlled Experimental Non-Heart Beating Donor Model. Erciyes Med J 2; 34(2): Mehmet Mustafa Çetin, Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ, Kemal Deniz, Recep Saraymen. Deneysel Kontrollü Non-Heart Beating Donor Modelinde Edaravonun Karaciğer Hasarını Önleyici Etkisi Erciyes Med J 2; 34(3):

3 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler 1. Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, E. Anılır, F. Özyalvaç, H. Baysal, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Tiroid ĠĠAB'sinde Belirsiz Sitoloji Saptanan Hastalarda Kalsifikasyon Varlığının Tiroid Papiller Kanseri ile Birlikteliği. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, S3. 2. Ġ.A. Özemir, H. Yalman, B. Bayraktar, E. Anılır, M. Demir, H. Baysal, S. Tosun, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu.Toplumumuzda Hashimoto Tiroiditi Varlığı Diferansiye Tiroid Kanser GeliĢiminde Etkili Bir Faktör müdür? Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, S Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, K. Orhun, T. Eren, E. Anılır, B. Güçlüer, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Ġzole Tiroid Ġsthmus Agenezine EĢlik Eden Bilateral ve Multisentrik "Clear Cell Varyant Papiller Kanser" Olgusu. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, P M. Özbağrıaçık, A. Özpek, M. Kaya, M. ÇalıĢkan, S. Kalcan, M. Yücel, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Total tiroidektomi uygulamaları ve sonuçlarımız. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, P8. 5. Özpek, M. Yücel, M. ÇalıĢkan, A. ġiģik, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Künt travmalarda algoritma temelli yaklaģım sonuçlarımız SeçilmiĢ sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan, SB-6, sayfa:12 6. C. Madenci, J. Sağıroğlu, E. Anılır, Ö. Ekinci, M. Kayağ, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Künt abdominal travmalarda non-operatif yaklaģımın retrospektif olarak değerlendirilmesi - SeçilmiĢ sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,SB- 7,sayfa:12 7. J. Sağıroğlu, C. Madenci, E. Anılır, K. Orhun, F. Özyalvaç, G. Turan, Ö. Ekinci, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Delici-kesici alet nedenli penetran yaralanmalarda non-operatif yaklaģımın retrospektif olarak değerlendirilmesi - Sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,SB-30,sayfa:17 8. M. ÇalıĢkan, Ġ.E. SubaĢı, M. Kaya, A. Acar, A. Özpek, M. Yücel, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Adezyonlara bağlı akut mekanik intestinal obstrüksiyonu olan hastaların çok yönlü değerlendirilmesi - Sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,SB-66,sayfa:22 9. T. Atak, C. Madenci,S. Aslan,H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı, M. Acar. Superior mezenter arter (wilkie s) sendromu:olgu sunumu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:3,sayfa: O. Yener, T. Atak, Ö. Ekinci, B. Burcu, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Crohn hastalığına bağlı appendektomi sonrası gözden kaçan ileum perforasyonu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:39,sayfa: S. Orman, T. Atak, T. Eren, A. Aslan, K. Orhun, O. Alimoğlu. Nadir bir ince barsak perforasyon nedeni: pemfiguslu olgularda steroid tedavisi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:58,sayfa: T. Atak, Ö. Ekinci, K. Orhun, C. Medenci, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Gastrektomi sonrası geç dönemde jejunojejunal invajinasyon:olgu sunumu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:59,sayfa: Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, K. Orhun, T. Eren, Ö. Ekinci, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Akut apandisiti taklit eden batın duvarı saplı lipom infarktı: bu nadir durumun laparaskopik tedavisi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:68,sayfa: S. Orman, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, M. Kayağ, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Nadir bir akut batın nedeni; peptik ulkus perforasyonu nedeniyle subtotal gastrektomi öyküsü olan hastada 3

4 efferent loop perforasyonu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:95,sayfa: T. Atak, B. Burcu, O. Yener, E. Tombalak, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Peptik ülser perforasyonu nedeniyle ameliyat edilen olguların retrospektif analizi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:139,sayfa: E. Anılır, F. Büyüker, Ç. Bilgiç, Ö. Ekinci, B. TaĢel, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Nadir bir akut batın nedeni; inkansere spigel herni - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB:178,sayfa: T. Atak, Ö. Ekinci, C. Madenci, B. Burcu, G. Turan, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Rektus kılıf hematomu: Olgu serisi Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya Nisan,PB: S. Tosun, T. Atak, B. Burcu, F.Ġ. Göçer, E. Anılır, G. Uluç, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Laparoskopik kolesistektomi sonrası port yeri hernileri. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, P06,syf S. Tosun, G. Uluç, E. Anılır, H. Baysal, Ö. Ekinci, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, S. Orman, F. Büyüker, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Geriatrik Hasta Grubunda Bütün Ġnguinal Herniler Opere Olmalı mı? IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, P03,syf G. Uluç, S. Tosun, A. Aslan, S. Bölük, H. Baysal, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, Ö. Ekinci, F.T. Özyalvaç, O. Alimoğlu. Geriatrik YaĢta Elektif Ġnguinal Herni Onarımı Yönetimi. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, S14,syf T. Atak, G. Uluç, H. Baysal, S. Tosun, B. Burcu, R. YiğtbaĢı, O. Alimoğlu. Amyand Hernisi: 2 Olgu Sunumu. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, P31,syf Ġ. Kanbak, G. BaĢ, M. Hasbahçeci, Ġ. Atak, T. Canbak, F. BaĢak, F.S. Zekey, O. Alimoğlu. Ġnguinal Hernilerde Total Ekstraperitoneal Herni Tamiri:Erken Takip Sonuçlarımız. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, Nisan, S12,syf T. Atak, B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, S. Bölük, K. Orhun, L. Doğanay, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Laparoskopik olarak rezeke edilen kolonik kalsifiye fibröz tümör: Olgu sunumu. (P229) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 24. B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, J. Sağıroğlu, S. Bölük, E. Anılır, K. Orhun, L. Doğanay, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Laparoskopik kolorektal cerrahi deneyimlerimiz. (P241)XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 25. Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, E. Anılır, F. Özyalvaç, T. Eren, T. Atak, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Koruyucu stoma olmaksızın anterior/low anterior rezeksiyon eken dönem sonuçlarımız: Koruyucu stoma her hastaya gerekli mi? (P215) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 26. T. Atak, T. Eren, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Familyal adenomatöz polipozisli olguda agresif seyreden desmoid tümör: Olgu sunumu. (P202) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 27. F. BaĢak, A. Kılıç, T. Canbak, Ġ. Atak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolorektal kanserlerde cerrahi onkoloji kontrol poliklinik uygulaması. (P161). XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 28. H. Avcı, F. BaĢak, K. KoĢmaz, S. Kalcan, M.Ç. Evren, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolorektal ve mide kanserli hastalarda tamamlayıcı-alternatif tedavi kullanımı. (P160). XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 4

5 29. T. Atak, G. Uluç, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Gebede ileoçekal invajinasyon: Ogu sunumu. (P131) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 30. T. Eren, S. Orman, M. Demir, Ġ.A.Özemir, H.Yalman, R.YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Diyafragmatik herniyi taklit eden dev sigmoid volvulus: Olgu sunumu. (P53) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 31. S. Kalcan, F. BaĢak, T. Canbak, Ġ. KudaĢ, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Nadir görülen akut karın sebebi: Çekum divertiküliti; Olgu serisi. (P66) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 32. K. KoĢmaz, F. BaĢak, S. AktaĢ, Ġ. Atak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolonoskopi raporlarında kanser ve benign patolojilerin birlikteliği, retrospektif analiz. (P25) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,. 33. R. YiğitbaĢı, S. Özsoy, E. Anılır, T. ArtıĢ, B. Bayraktar, S. Bölük, H. Yalman, O. Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu. (P227) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 34. T. Atak, Ġ.A. Özemir, B. Burcu, T. Eren, O. Yener, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Anal fissür tedavisinde lateral internal sfinkterotomi sonuçlarımız: Bir yıllık olguların retrospektif analizi. (P284) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 35. M. ÇalıĢkan, K. KoĢmaz, Ġ.E. SubaĢı, A. Acar, H. Erdem, A. ġiģik, M. Kaya, H. Avcı, S. Kalcan, Ġ. Atak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Non komplike pilonidal sinüslerde; karydakis, adipofasyal turn-over ve orta hat kaydırılmıģ adipofasyal turn-over ameliyatlarının prospektif randomize karģılaģtırılması. (SS07) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 36. T. Eren, M. Demir, T. Akay, Ġ.A. Özemir, S. Orman, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Kolon kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarda lenf nodu tutulumu ile peritümöral lenfositik reaksiyon, perinöral invazyon ve lenfovasküler invazyonun iliģkisi. (S06) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,. 37. B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, O. Bayraktar, G. Adalı, S. Bölük, M.Z. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu, O.B. Tortum. Benign mide çıkıģ yolu tıkanıklarında geçici kendiliğinden geniģleyen metalik stent uygulaması (erken sonuçlarımız). 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,. 38. B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, O. Bayraktar, Ö. Ünal Bayraktar, S. Bölük, Ç. Bilgiç, D. Atasoy, G. Demiral, O. Alimoğlu, O.B. Tortum. Servikal özofagus patolojilerinde kendiliğinden geniģleyen metal stent (SEMS) kullanımı. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,. 39. J. Sağıroğlu, E. Tombalak, K. Orhun, O. Alimoğlu. Sağ üst ekstremite malformasyonu, ekstrahepatik safra yolları anomalisi ve kolelithiasisin eģlik ettiği sağ diafragmaagenezili yetiģkin olguda laparoskopikkolesistektomi deneyimimiz. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,. 40. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Memenin Filloides Tümörleri: Olgu Serisi. Sözlü Sunum (S-017), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (38), Antalya, Ekim 41. J. Sağıroğlu, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, M. Kayağ, H. Yalman, O. Alimoğlu. Meme Kanseri Olgularında 5 Yıllık Klinik Tecrübemiz ve Retrospektif Değerlendirme. Sözlü Sunum (S- 043), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (63), Antalya, Ekim 42. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, M. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu. Non-Palpabl Meme Lezyonlarında Ultrasonografi Yardımlı Telle ĠĢaretleme Sonrası Eksizyon Sonuçlarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (S-064), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (89), Antalya, Ekim 5

6 43. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. OtuzbeĢ YaĢ ve Altı Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi. Sözlü Sunum (S-070), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (97), Antalya, Ekim 44. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. AltmıĢbeĢ YaĢ ve Üzeri Meme Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi. Sözlü Sunum (S-071), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (98), Antalya, Ekim 45. T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Meme Hamartomu: Olgu Sunumu. Poster Sunum (P-055), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (155), Antalya, Ekim 46. T. Atak, Tosun S, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Juvenil Dev Fibroadenom: Olgu Sunumu. Poster Sunum (P-056), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (156), Antalya, Ekim 47. T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Erkek Meme Kanserleri: Olgu Serisi. Poster Sunum (P-058), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (158), Antalya, Ekim 48. J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Bilateral Meme Kanserlerinin Kliniğimizde Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi Yönünden Retrospektif Değerlendirilmesi. Poster Sunum (P-066), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (164), Antalya, Ekim 49. Acar, F. BaĢak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu, M. ÇalıĢkan. Meme Kanseri ile Antropometrik Ölçümler Arasında ĠliĢki. Poster Sunum (P-094), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (191), Antalya, Ekim 50. Acar, F. BaĢak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu, M. ÇalıĢkan. Meme Kanserinde E-Cadherinin Rolü. Poster Sunum (P-096), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (193), Antalya, Ekim 51. T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Aksiller Tüberküloz Lenfadenit: Olgu Serisi. Poster Sunum (P-102), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (199), Antalya, Ekim 52. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Karsinoid Tümör. Poster Sunum (P-146), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (242), Antalya, Ekim 53. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Papiller Karsinom. Poster Sunum (P-148), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (244), Antalya, Ekim 54. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Karsinosarkom. Poster Sunum (P-149), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (245), Antalya, Ekim 55. H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, M.Z. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Medüller Karsinom. Poster Sunum (P-159), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (256), Antalya, Ekim 56. E. Anılır, H. Baysal, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Aynı Memede Görülen Ġki Farklı Odakta Malignite Saptanan Hastada Medüller Karsinom ve Duktal Karsinom. Poster Sunum (P-160), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (257), Antalya, Ekim 57. S. Orman, T. Eren, E. Anılır, M. Kayağ, S. Tosun, F. Büyüker, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, M. Acar, O. Alimoğlu. Karaciğer metastazları ile seyreden malign solid psödopapiller tümör olgusu Poster sunusu. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım ; P-20, Sayfa:

7 58. S. Orman, T. Eren, T. ArtıĢ, F. Büyüker, H. Baysal, Ö. Ekinci, S. Tosun, H. Yalman, O. Alimoğlu. Laparoskopik kolesistektomiden açık operasyona geçiģe neden olan intraoperatif faktörler: Tek merkez deneyimi Poster sunusu. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Kasım ; P-58, Sayfa: M.Yücel, A.Özpek, R.Kaya, S.AktaĢ, A.Kılıç, S.Cömert, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Karın anterior bölgesine penetre delici kesici alet yaralanmalarında selektif konservatif tedavi yaklaģımı: Klinik deneyimlerimiz. Sözlü Sunum (SS-036), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan M.Yücel, A.Özpek, R.Kaya, S.AktaĢ, Ġ.Atak, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanmalarında diagnostik laparoskopi ile diafragmanın değerlendirilmesi: Klinik sonuçlarımız. Sözlü Sunum (SS-037), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan M.Yücel, G.BaĢ, F.Kulalı, A.Özpek, S.AktaĢ, A.Kılıç, Ġ.KudaĢ, O. Alimoğlu. Sol torakoabdominal bölge delici kesici alet yaralanmalarında diafragmayı değerlendirmede bilgisayarlı tomografinin rolü. Sözlü Sunum (SS-038), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Eren, S.Bölük, E.Tombalak, B.Bayraktar, Ġ.A. Özemir, S.Orman, H.Yalman, O. Alimoğlu. Adezyona bağlı akut mekanik intestinal obstrüksiyonlarda ameliyat öncesi radyolojik incelemelerin tanısal değeri. Sözlü Sunum (SS-056), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan C.Madenci, S.Tosun, E.Tombalak, T.Eren, Ġ.A. Özemir, Ö.Ekinci, F.Büyüker, H.Baysal, E.Anılır, O. Alimoğlu. Akalkülöz Kolesistit Olgularının Analizi. Sözlü Sunum (SS-057), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Total tiroidektomi uygulanan hastalarda hipokalsemi riskinin hipertiroidi yönünden değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (SS-098), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, M.KaĢkal, G.Çınar, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Tiroid nodüllerinde Ģüpheli ĠĠAB bulgularıyla kesin histopatolojik tanıların karģılaģtırılması. Sözlü Sunum (SS-102), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, M.KaĢkal, G.Kır, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Papiller tiroid karsinomunda profilaktif santral lenf nodu disseksiyonu erken dönem sonuçlarımız. Sözlü Sunum (SS-103), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Tosun, ġ.özkanlı, E.Tombalak, E.Zemheri, Ġ.A. Özemir, S.Orman, C.Madenci, T.Eren, F.T.Özyalvaç, E.Anılır, O. Alimoğlu. Tiroidde Bethesda sınıflaması:iki yıllık retrospektif değerlendirme. Sözlü Sunum (SS-105), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan G.BaĢ, F.Ezberci, M.Ç.Evren, S.Yüksekdağ, M.Özbağrıaçık, R.Kaya, Ġ.Atak, M.KaĢkal, O. Alimoğlu. Sentinal Lenf Nod Biyopsisi pozitif hastalarda Aksiller Lenf Nod Diseksiyonu her zaman gerekli midir?. Sözlü Sunum (SS-194), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan F.Ezberci, G.Kır, G.BaĢ, Ġ.Tosun, M.Ç.Evren, F.Büyüker, Ġ.Atak, O.Zambak, O. Alimoğlu. Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastaların Analizi. Sözlü Sunum (SS-195), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Yüksekdağ, M.Ç.Evren, F.Ezberci, R.Kaya, M.Özbağrıaçık, M.Yücel, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Granülomatöz Mastit Tanısıyla Tedavi Edilen Hastaların Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (SS-196), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Tombalak, T.Eren, M.Z. Buldanlı, A.Aslan, S.Orman, Ġ.A. Özemir, T. Canbak, H.Yalman, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Rastlantısal safra kesesi kanserlerinin analizi. Sözlü Sunum (SS-213), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 4 7

8 72. S.Tosun, C.Madenci, T.Eren, F.Büyüker, S.Orman, M.Kayağ, Ö.Ekinci, Ġ.A.Özemir, F.T.Özyalvaç, G.Uluç, M.Acar, O. Alimoğlu. Akut kolesistitte yüksek komorbiditeli hasta grubunda perkütan kolesistostomi deneyimlerimiz. Sözlü Sunum (SS-217), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan H.K.Tolan, G.BaĢ, A.Kılıç, T.Canbak, S.Yüksekdağ, Ġ.Atak, ġ.tümerdem, O. Alimoğlu. Periampüller Tümör Tanısıyla Opere Edilen Hastaların Postoperatif Histopatolojik ve Takip Sonuçlarının Analizi: Klinik Olgu Serisi. Sözlü Sunum (SS-246), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Kabak, M.Hasbahçeci, Ġ.Atak, F.Büyüker, T.Canbak, M.Yücel, F.S.Zekey, M.KaĢkal, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Ġnguinal Hernide Balon trokarsız ve tespitsiz yöntemle yapılan Total Ekstraperitoneal Herni Tamiri: Klinik Vaka Serisi Takip Sonuçları. Sözlü Sunum (SS-264), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan F.Büyüker, E.Anılır, S.Tosun, M.Leblebici, Ö.Ekinci, H.Baysal, S.Orman, F.T.Özyalvaç, T.Özdemir, H.Yalman, O. Alimoğlu. Appendektomi sonrası intraabdominal abse Konvansiyonel yöntem laparoskopi ye göre daha mı güvenlidir?; 2 yıllık vaka analizi. Sözlü Sunum (SS-288), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Tosun, G.Uluç, K.Orhun, S.Orman, T.Eren, O. Alimoğlu. Abdominal koza sendromu ve intestinal malrotasyon anomalisi ile birlikte olan akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu. Poster Sunum (PS-0028), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Anılır, Ġ.A.Özemir, B.Bayraktar, T.Eren, E.Tombalak, S.Orman, E.Zemheri, O. Alimoğlu. Nadir bir Akut Karın Sebebi; Primer Ġntestinal Anjiyosarkom'a bağlı Ġnce Bağırsak Perforasyonu. Poster Sunum (PS-0065), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Atak, E.T.Haberal, S.Yüksekdağ, O.Zambak, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Nadir bir akut karın ve hemoperitoneum sebebi; Plasenta perkreata: Olgu sunumu. Poster Sunum (PS-0099), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Atak, Ġ.Kabak, A.Kılıç, A.Özpek, ġ.tümerdem, E.Ġlk, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Fournier Gangreni: 11 Olgunun Sunumu. Poster Sunum (PS-0135), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Anılır, S.Tosun, Ö.Ekinci, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, O. Alimoğlu. Endometriozis nedenli Akut Mekanik Ġntestinal Obstruksiyon olgusu. Poster Sunum (PS-0158), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Tosun, T.Eren, E.Tombalak, C.Madenci, S.Orman, G.Uluç, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, Ö.Ekinci, H.Baysal, H.Yalman, O. Alimoğlu. Parastomal Hernilerde Cerrahi Deneyimlerimiz. Poster Sunum (PS-0388), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan J.Sağıroğlu, T.Özdemir, T.Atak, T.Eren, O. Alimoğlu. Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Kasık Fıtığı Onarımında Non-Fiksasyon Tekniği Sonuçlarımız. Poster Sunum (PS-0427), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan S.Orman, T.Eren, E.Tombalak, Ġ.A.Özemir, Ö.Ekinci, S.Tosun, O. Alimoğlu. Tekrarlayan karın ağrısına neden olan ileal duplikasyon kisti. Poster Sunum (PS-0446), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.Atak, A.Özpek, Ġ.KudaĢ, M.Yücel, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Laparoskopik Splenektomi ile Birlikte Diafragma Rezeksiyonu ve Primer Onarımı ile Tedavi Edilen Ġzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu. Poster Sunum (PS-0507), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan C.Madenci, S.Tosun, T.Eren, B.Bayraktar, S.Orman, E.Tombalak, O. Alimoğlu. Nadir görülen bir akut mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni: Endometriozis. Poster Sunum (PS-0531), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 4 8

9 86. T.Atak, T.Eren, Ġ.A.Özemir, E.Tombalak, O. Alimoğlu. Gastrointestinal stromal tümör nedeniyle opere edilen 21 olgunun retrospektif analizi. Poster Sunum (PS-0558), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan G.BaĢ, M.Özbağrıaçık, A.Özpek, A.Kılıç, Ġ.KudaĢ, O. Alimoğlu. Bariatrik cerrahi sonrası kısa barsak sendromuna sebep olan geç dönem komplikasyonu: vaka sunumu. Poster Sunum (PS-0682), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Eren, S.Orman, M.Leblebici, Ġ.A.Özemir, S.Bölük, E.Tombalak, Ö.Ekinci, O. Alimoğlu. Nadir bir akut karın nedeni: Safra yoluna açılan karaciğer kist hidatik apsesi perforasyonu. Poster Sunum (PS-0710), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Atak, J.Sağıroğlu, T.Eren, Ġ.A.Özemir, O. Alimoğlu. Nadir bir eritema nodosum nedeni: Memenin granülomatöz mastiti. Poster Sunum (PS-0898), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan E.Anılır, H.Baysal, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, S.Tosun, T.Özdemir, F.T.Özyalvaç, O. Alimoğlu. Nadir görülen meme kanseri nedeni; Karsinoid Tümör; opere ettiğimiz 2 olgunun sunumu. Poster Sunum (PS-0930), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Ġ.A.Özemir, E.Anılır, B.Bayraktar, T.Eren, M.Leblebici, E.Tombalak, H.Yalman, O. Alimoğlu. Memenin Paget Hastalığında Görüntüleme, Biopsi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Poster Sunum (PS-0935), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan T.Atak, B.Burcu, K.Orhun, M.Demir, O. Alimoğlu. Karın duvarı desmoid tümörü: Olgu Sunumu. Poster Sunum (PS-1098), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan Rafet YiğitbaĢı, Sait Özsoy, Ender Anılır, Tarık ArtıĢ, BarıĢ Bayraktar, Salih Bölük, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu.14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya Mayıs. PB Orman S, Eren T, ArtıĢ T, Büyüker F, Baysal H, Ekinci Ö, Tosun S, Yalman H, Alimoğlu O. Laparoskopik Kolesistektomiden Açık Operasyona GeçiĢe Neden Olan Ġntraoperatif Faktörler: Tek Merkez Deneyimi. 11. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, Kasım, Antalya. Uluslararası Kongrelere Katılım 1. Prof.Dr. Orhan. 21 st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), June,, Vienna, Austria. 2. Prof.Dr. Orhan. 1 st Yemeni / Turkey Emergency Congress, December, Sana a, Yemen. 3. Prof.Dr. Orhan. 1 st Turkish Arab Congress on Higher Education, Nisan 4, Ġstanbul. Ulusal Kongreler, Toplantılar ve Sempozyumlara Katılım 1. Prof.Dr. Orhan. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Nisan, Antalya. 2. Prof.Dr. Orhan. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim, Bodrum. 3. Prof.Dr. Orhan. 7. Cerrahi AraĢtırma Kongresi, 7-9 Kasım,, Ankara. 4. Prof.Dr. Orhan. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Nisan 4, Antalya. 9

10 Kongre ve Kurs Görevleri 1. Prof.Dr. Orhan. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Penetran Torakoabdominal Yaralanmalar, KonuĢmacı, Nisan, Antalya. 2. Prof.Dr. Orhan. Orhan. 21 st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Robotic, telesurgeryand Virtual reality/technology, (S05), Oturum BaĢkanı, Haziran, Viyana, Avusturya. 3. Prof.Dr. Orhan. 21 st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Robotic rectal resection (S09), KonuĢmacı, Haziran, Viyana, Avusturya. 4. Prof.Dr. Orhan. 21 st International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), Oturum BaĢkanı, Haziran, Viyana, Avusturya. 5. Prof.Dr. Orhan. 7. Cerrahi AraĢtırma Kongresi, Robotik Cerrahi Bize Neler Vaat Ediyor?, Oturum BaĢkanı, 7-9 Kasım,, Ankara. 6. Prof.Dr. Orhan. 1 st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Kongre EĢbaĢkanlığı, Aralık, Sana a, Yemen. 7. Prof.Dr. Orhan. Yemeni / Turkey Emergency Congress, Oturum BaĢkanlığı, Aralık,Sana a, Yemen. 8. Prof.Dr. Orhan. 1 st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Torachoabdominal Trauma, KonuĢmacı, Aralık, Sana a, Yemen. 9. Prof.Dr. Orhan. 1 st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Trauma & Resuscitation Course, Kurs Direktörlüğü, Aralık, Sana a, Yemen. 10. Prof.Dr. Orhan. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Oturum BaĢkanlığı, Nisan 4, Antalya. 11. Prof.Dr. Orhan. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi nde Yeni Yardımcılar: Web, Simülatörler, Video, Telecerrahi. KonuĢmacı, Nisan 4, Antalya. 12. Prof.Dr. Orhan. 1 st Turkish Arab Congress on Higher Education, Kongre Genel Sekreteri, Nisan 4, Ġstanbul. 13. Prof.Dr. Orhan. 1 st Turkish Arab Congress on Higher Education, Postgraduate Training in Medicine, KonuĢmacı, Nisan 4, Ġstanbul. 14. T. ArtıĢ. Bilimsel Komite Üyeliği :Türkiye Organ Nakli KuruluĢları Koordinasyon Derneği IX.Kongresi- Transplantasyon 2 kongresi Eylül 2, Bursa. Yönetilen Doktora Tezleri 1. Bölük S. Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Yönetimi. Ġstanbul,. Tez DanıĢmanı: 2. Atak T. Ġdiyopatik Granülomatöz Mastitli Hastaların Analizi. Ġstanbul, 4. Tez DanıĢmanı: 3. Demir M. Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Sentinel Lenf Nodu Örneklemesinin PET/CT ile karģılaģtırılması. Ġstanbul, 4. Tez DanıĢmanı: 10

11 Genel Seminer Sunumları 4. Prof.Dr. Orhan. Science and Internet., Somali. 5. Prof.Dr. Orhan. Blunt Trauma Algorithm., Somali. 6. Prof.Dr. Orhan. Orhan. Stab Wound Algorithm., Somali. 7. Prof.Dr. Orhan. Bilim ve Internet. Ġst. Medeniyet Üniv. Göztepe EAH Salı Semineri., Ġstanbul. 8. Prof.Dr. Orhan. Asistan Eğitim Dosyası. Ġst. Medeniyet Üniv. Göztepe EAH Salı Semineri. 4, Ġstanbul. 9. Prof.Dr. Orhan. Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantıları (MAYMET) Semineri. Ġst. Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, 21 ġubat 4, Ġstanbul. Kitap Bölümü: Ödül: 1. Organ Transplantasyonları. Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ,. Genel Cerrahi (Dokuzuncu Baskı) Sayfa Editör: Ünal Değerli, YeĢim Erbil, Nobel Tıp yayınları, Ġstanbul,4. 1. Türk Laparoendoskopik Cerrahi tarafından 1 kongresi en iyi sözlü bildiri ödülü olaraka EASE Viyana kongresinde Avrupa Kupasında Türkiye adına sözlü bildiri sunumu. Eğitim Seminerleri Ocak Seminer Sorumlusu: Op. Dr. Tunç EREN Sorumlusu.: Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR -Morbidite Sorumlusu: Op. Dr. Hakan BAYSAL Tümör Sorumlusu: Op. Dr. Oktay YENER Sorumlusu: Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU Prof. Dr. Sinan YOL tez sunumu, ve Literatür toplantı Sorumlusu: Op. Dr. Sait ÖZSOY eğitimi Sorumlusu: Op. Dr. Haydar YALMAN Video sunumu ve Sorumlusu: Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR Gün Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Saat 07:00-08:00 16:00-17:00 07:00-09:00 07:00-08:00 08:00-09:30 Yer Seminer Odası Konferans Konferans Salonu Salonu Seminer Odası Hasta Odası Seminer Odası 31/12 06/ Mekanik intestinal obstrüksiyonlar Op. Dr.BarıĢ BAYRAKTAR Prof.Dr.Rafet YĠĞĠTBAġI ( ÇarĢamba) Asid-baz fizyolojisi Dr. Mehmet BULDANLI Op. Dr. Mehmet GÖZÜTOK Dr Ferman ÖZYALVAÇ Dr Tunç EREN Dr Mehmet BULDANLI Dr Ferman ÖZYALVA Ç Dr Tunç EREN Dr Mehmet BULDANLI Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Tunç EREN Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR 11

12 /01 03/02 Mekanik intestinal obstrüksiyonlar Op. Dr.BarıĢ BAYRAKTAR Prof.Dr.Rafet YĠĞĠTBAġI Meme Anatomi Fizyoloji Ġnervasyon Dr. Jülide SAĞIROĞLU Prof.Dr.Rafet YĠĞĠTBAġI Safra kesesi taģı hastalığı Op. Dr. Özgür EKĠNCĠ Prof.Dr.Orhan Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Sinan ASLAN Dr Salih BÖLÜK Dr Mustafa DEMĠR Prof.Dr.Orhan Dr Sinan ASLAN Dr Hakan BAYSAL Dr Salih BÖLÜK Prof Dr Orhan ALĠMOĞL U eğitimi Dr Mustafa DEMĠR Prof.Dr.Or han ALĠMOĞL U Dr Gülbey TURAN Prof.Dr.Orhan ġubat Seminer Sorumlusu: Op. Dr. Tunç EREN Sorumlusu.: Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR -Morbidite Sorumlusu: Op. Dr. Hakan BAYSAL Tümör Sorumlusu: Op. Dr. Oktay YENER Sorumlusu: Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU Prof. Dr. Sinan YOL tez sunumu, ve Literatür toplantı Sorumlusu: Op. Dr. Sait ÖZSOY eğitimi Sorumlusu: Op. Dr. Haydar YALMAN Video sunumu ve Sorumlusu: Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR Gün Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Saat 07:00-08:00 16:00-17:00 07:00-09:00 07:00-08:00 08:00-09:30 Yer Seminer Odası Konferans Konferans Salonu Salonu Seminer Odası Hasta Odası Seminer Odası Axiller bölge Anatomi Op. Dr. Sait ÖZSOY Op.Dr.Tunç EREN Safra kesesi taģı hastalığı Op. Dr. Özgür EKĠNCĠ Prof.Dr.Orhan Gastrointestinal sistem Anatomi Fizyoloji Ġnervasyon Dr. Salih BÖLÜK Dr Sümeyra BÖLÜK Prof Dr Sinan YOL Dr Tuba ATAK Dr Tunç EREN Dr Ender ANILIR Dr Sümeyra BÖLÜK Prof Dr Sinan YOL Dr Tuba ATAK Dr Tunç EREN Dr Ender ANILIR Prof Dr Prof Dr Sinan YOL Dr Tunç EREN 12

13 25/02 03/03 Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR Tiroid hastalıkları Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR Dr Zeynep ANADOLULU Orhan ALĠMOĞL U eğitimi Dr Zeynep ANADOLU LU Prof Dr Orhan ALĠMOĞL U Mart Seminer Sorumlusu: Op. Dr. Tunç EREN Sorumlusu.: Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR -Morbidite Sorumlusu: Op. Dr. Hakan BAYSAL Tümör Sorumlusu: Op. Dr. Oktay YENER Sorumlusu: Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU Prof. Dr. Sinan YOL tez sunumu, ve Literatür toplantı Sorumlusu: Op. Dr. Sait ÖZSOY eğitimi Sorumlusu: Op. Dr. Haydar YALMAN Video sunumu ve Sorumlusu: Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR Gün Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Saat 07:00-08:00 16:00-17:00 07:00-09:00 07:00-08:00 08:00-09:30 Yer Seminer Odası Konferans Konferans Salonu Salonu Seminer Odası Hasta Odası Seminer Odası Karaciğer Anatomi-Fizyoloji Ġnnervasyon- Op. Dr. Süleyman ORMAN Prof. Dr. Sinan YOL Tiroid hastalıkları Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR Ekstrahepatik kanal & Ampulla vateri Anatomi Fizyoloji Ġnervasyon Op.Dr. Süleyman ORMAN OP. Dr. Ömer YALGIN Dr Adem ASLAN Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Murat KAYAĞ Dr Kıvılcım ORHUN Prof Dr Sinan YOL Dr Adem ASLAN Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Murat KAYAĞ Dr Sait ÖZSOY Dr Kıvılcım ORHUN Prof Dr Sinan YOL Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Salih TOSUN Prof Dr Sinan YOL Selim meme hastalıkları Op. Dr. Oktay YENER Dr Ercüment TOMBALAK Dr Haydar YALMAN eğitimi Dr Ercüment TOMBALA K Dr Haydar YALMAN Dr Haydar YALMAN 13

14 Nisan Seminer Sorumlusu: Op. Dr. Tunç EREN Sorumlusu.: Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR -Morbidite Sorumlusu: Op. Dr. Hakan BAYSAL Tümör Sorumlusu: Op. Dr. Oktay YENER Sorumlusu: Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU Prof. Dr. Sinan YOL tez sunumu, ve Literatür toplantı Sorumlusu: Op. Dr. Sait ÖZSOY eğitimi Sorumlusu: Op. Dr. Haydar YALMAN Video sunumu ve Sorumlusu: Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR Gün Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Saat 07:00-08:00 16:00-17:00 07:00-09:00 07:00-08:00 08:00-09:30 Yer Seminer Odası Konferans Konferans Salonu Salonu Seminer Odası Hasta Odası Seminer Odası Pankreas Anatomi Fizyoloji Ġnervasyon Op.Dr. Fatih BÜYÜKER Prof. Dr. Sinan YOL Selim meme hastalıkları Op. Dr. Oktay YENER Tiroid Anatomi Fizyoloji Ġnervasyon Dr. Tuba ATAK Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR Memenin Ġnsitu Kanserleri Op.Dr. Tunç EREN Prof.Dr.Orhan ( ÇarĢamba) Dr BüĢra BURCU Dr Ferman ÖZYALVAÇ Dr Mehmet BULDANLI Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Sinan ASLAN Dr Tunç EREN Dr BüĢra BURCU Prof Dr Orhan ALĠMOĞL U Dr Ferman ÖZYALVA Ç Prof Dr Orhan ALĠMOĞL U Dr Mehmet BULDANLI Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR eğitimi Dr Sinan ASLAN Dr Tunç EREN Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Tunç EREN 14

15 Mayıs Seminer Sorumlusu: Op. Dr. Tunç EREN Sorumlusu.: Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR -Morbidite Sorumlusu: Op. Dr. Hakan BAYSAL Tümör Sorumlusu: Op. Dr. Oktay YENER Sorumlusu: Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU Prof. Dr. Sinan YOL tez sunumu, ve Literatür toplantı Sorumlusu: Op. Dr. Sait ÖZSOY eğitimi Sorumlusu: Op. Dr. Haydar YALMAN Video sunumu ve Sorumlusu: Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR Gün Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Saat 07:00-08:00 16:00-17:00 07:00-09:00 07:00-08:00 08:00-09:30 Yer Seminer Odası Konferans Konferans Salonu Salonu Seminer Odası Hasta Odası Seminer Odası 29/04 05/ /05 02/06 Defekasyonun fizyolojisi Dr. Mustafa DEMĠR Op. Dr. Tunç EREN Memenin Ġnsitu Kanserleri Op.Dr. Tunç EREN Prof.Dr.Orhan Pilonidal sinus ( ) Dr. Ferman ÖZYALVAÇ Op. Dr. Hakan BAYSAL Meme CA Op. Dr. Hakan BAYSAL Op. Dr. Haydar YALMAN Prof.Dr. Orhan Ġnguinal herni () Dr. BüĢra BURCU Op.Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR Dr Salih BÖLÜK Dr Haydar YALMAN Dr Mustafa DEMĠR Dr Sümeyra BÖLÜK Dr Tunç EREN Dr Tuba ATAK Prof Dr Sinan YOL Dr Ender ANILIR Dr Salih BÖLÜK Dr Haydar YALMAN Dr Mustafa DEMĠR Dr Oktay YENER Dr Sümeyra BÖLÜK Dr Tunç EREN eğitimi Dr Tuba ATAK Prof Dr Sinan YOL eğitimi Dr Ender ANILIR Prof Dr Orhan ALĠMOĞL U Dr Haydar YALMAN Dr Fatih BÜYÜKER Dr Tunç EREN Prof Dr Sinan YOL 15

16 Haziran Seminer Sorumlusu: Op. Dr. Tunç EREN Sorumlusu.: Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR -Morbidite Sorumlusu: Op. Dr. Hakan BAYSAL Tümör Sorumlusu: Op. Dr. Oktay YENER Sorumlusu: Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU Prof. Dr. Sinan YOL tez sunumu, ve Literatür toplantı Sorumlusu: Op. Dr. Sait ÖZSOY eğitimi Sorumlusu: Op. Dr. Haydar YALMAN Video sunumu ve Sorumlusu: Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR Gün Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma Saat 07:00-08:00 16:00-17:00 07:00-09:00 07:00-08:00 08:00-09:30 Yer Seminer Odası Konferans Konferans Salonu Salonu Seminer Odası Hasta Odası Seminer Odası Meme CA Op. Dr. Hakan BAYSAL Op. Dr. Haydar YALMAN Prof.Dr. Orhan Kan transfüzyonu ve komplikasyonları Dr. Ercüment TOMBALAK Op. Dr. Tunç EREN AteĢli hastaya yaklaģım Op. Dr. Günay ULUÇ DVT Op. Dr. Gürbey TURAN Dr Zeynep ANADOLULU Dr Haydar YALMAN Dr Adem ASLAN Prof Dr Sinan YOL Dr Murat KAYAĞ Dr Kıvılcım ORHUN Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Zeynep ANADOLU LU Dr Haydar YALMAN Dr Adem ASLAN Prof Dr Sinan YOL Dr Murat KAYAĞ Prof Dr Orhan ALĠMOĞL U eğitimi Dr Kıvılcım ORHUN Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR Dr Haydar YALMAN Prof Dr Sinan YOL Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR 16

17 TAKVĠM GÜN KONU BAġLIĞI ĠÇERĠK 6 EYLÜL CUMA TÜMÖR KONSEYĠ VĠDEO 13 EYLÜL CUMA TÜMÖR KONSEYĠ VĠDEO 20 EYLÜL CUMA TÜMÖR KONSEYĠ VĠDEO 27 EYLÜL CUMA TÜMÖR KONSEYĠ VĠDEO 1 EKĠM SALI ALGORĠTMA ATEġLĠ HASTAYA YAKLAġIM- 2 4 EKĠM CUMA VĠDEO 8 EKĠM SALI SEMĠNER 11 EKĠM CUMA VĠDEO PERĠOPERATĠF DEĞERLENDĠRME 17

18 22 EKĠM SALI ALGORĠTMA HEMOROĠDAL HASTALIK-1 25 EKĠM CUMA VĠDEO 1 KASIM CUMA VĠDEO 5 KASIM SALI ALGORĠTMA HEMOROĠDL HASTALIK-2 8 KASIM CUMA VĠDEO 12 KASIM SALI SEMĠNER CERRAHĠDE ANTĠBĠYOTERAPĠ 15 KASIM CUMA VĠDEO 19 KASIM SALI ALGORĠTMA ANAL FĠSSÜR-1 22 KASIM CUMA VĠDEO 26 KASIM SALI SEMĠNER CERRAHĠ ALAN ENFEKSĠYONLARI 29 KASIM CUMA 18

19 VĠDEO 3 ARALIK SALI ALGORĠTMA ANAL FĠSSÜR-2 6 ARALIK CUMA VĠDEO 10 ARALIK SALI SEMĠNER SIRS VE SEPSĠS 13 ARALIK CUMA VĠDEO 17 ARALIK SALI ALGORĠTMA SOLĠD ORGAN YARALANMALARI-1 20 ARALIK CUMA VĠDEO 2RALIK SALI SEMĠNER 27 ARALIK CUMA VĠDEO 31 ARALIK SALI ALGORĠTMA NAZOKOMĠYAL ENFEKSĠYONLAR SOLĠD ORGAN YARALANMALARI-2 3 OCAK 4 CUM A 19

20 7 OCAK 10 OCAK 14 OCAK 17 OCAK 21 OCAK 24 OCAK 28 OCAK 31 OCAK 4 ġubat 7 ġubat 4 SALI SEMĠNER APANDĠSĠT'ĠN MEKANĠZMASI CUM 4 SALI ALGORĠTMA HĠPERTĠROĠDĠZM-1 CUM 4 SALI SEMĠNER HEMATOLOJĠK PARAMETRELER CUM 4 SALI ALGORĠTMA HĠPERTĠROĠDĠZM-2 CUM 4 SALI SEMĠNER CERRAHĠDE ĠMMÜNĠTE CUM 20

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Op. Dr. Necdet GÜLER. Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa. İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu

Op. Dr. Necdet GÜLER. Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa. İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu Op. Dr. Necdet GÜLER Doğum Tarihi ve Yeri: 11-06-1975 Bursa İlköğrenim: Bandırma Evyapan İlkokulu Orta ve Lise Öğrenimi: Bandırma Ortaokulu- Bandırma Şehit Mehmet Gönenç- Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

.Laparoskobik Cerrahi, Proktoloji, Endoskopi

.Laparoskobik Cerrahi, Proktoloji, Endoskopi OP. DR.MEHMET YILDIZ Doğum Yeri : Rize Doğum Tarihi : 21.11.1961 Lise : Kabataş Erkek Lisesi Lisans : GATA As. Tıp Fakültesi(1986) Uzmanlık Yabancı Dil : GATA Genel Cerrahi A.B.D.(1993) : İngilizce MESLEKİ

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

23 NİSAN, PERŞEMBE 22 NİSAN, ÇARŞAMBA

23 NİSAN, PERŞEMBE 22 NİSAN, ÇARŞAMBA 22 NİSAN, ÇARŞAMBA 23 NİSAN, PERŞEMBE 13:00- EĞİTİM OTURUMU - AKILCI İLAÇ KULLANIMI Oturum Başkanı: Levhi Akın Konuşmacı: Umut Barbaros KURSLAR I. Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu Kurs Yöneticileri:

Detaylı

4. SINIF DERS PROGRAMI

4. SINIF DERS PROGRAMI 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI 4. SINIF DERS PROGRAMI 1 GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYE/ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Prof.Dr.Bekir YAŞAR Prof.Dr.Ercüment PAŞAOĞLU Prof.Dr.Tarık

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Genel Cerrahi Yıl/yarıyıl 4/1-2 in Adı düzeyi (Önlisans, lisans,vb) in Türü(Z/S) in dili Kodu Genel Cerrahi Lisans

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI

DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI 21 Eylül 2015-24 Haziran 2016 Ders Verecek Öğretim Üyeleri Prof.

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

İzmir Atatürk Lisesi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel cerrahi A.B.

İzmir Atatürk Lisesi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel cerrahi A.B. ERYĠĞĠT EREN CV Adı Soyadı: Eryiğit Eren Doğum Tarihi: 27 şubat 1974 Medeni durum: Evli,bir çocuklu Yabancı dil: İngilizce Ev adresi : Kirazlıdere mh. Gümüş sk. Park verde sitesi b3/1 blok no 22 Çekmeköy

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

SURGICAL DISORDERS AND INVASIVE PROCEDURES BLOCK SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

SURGICAL DISORDERS AND INVASIVE PROCEDURES BLOCK SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) Introduction and orientation Akut apandisit Patoloji Onkoloji Radyasyon onkolojisi Diagnostic procedures Radyolojik görüntüleme, patoloji veya klinik

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlknur TÜRKMEN (Çetinaslan) Doğum Tarihi: 29 Eylül 1975 Doğum Yeri: Osmaniye İş Adresi: Bilim Üniversitesi Patoloji AD Tel: 0212-2883400/4815-4819 E-Posta:

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Cerrahi İlkeler ve Türkiye de Durum Dr. Dursun Buğra Mide Tümörleri Sempozyumu 17-18 Aralık 2004, İstanbul TNM Sınıflaması 2002 T Tümör Tis Karsinoma in situ (lamina

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

www.turkcer.org.tr/uck2010 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayýs 2010 BÝLÝMSEL PROGRAM Türk Cerrahi Derneði Yönetim Kurulu Cem Terzi Savaþ Koçak Sadýk Kýlýçturgay Osman Abbasoðlu Haldun Gündoðdu Semih

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

BİLİMSEL ESER OLARAK KULLANILAMAZ TASLAKTIR 12. 22 Nisan 2015, Çarşamba. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

BİLİMSEL ESER OLARAK KULLANILAMAZ TASLAKTIR 12. 22 Nisan 2015, Çarşamba. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi BİLİMSEL PROGRAM 22 Nisan 2015, Çarşamba 13.00-13.30 EĞİTİM OTURUMU - AKILCI İLAÇ KULLANIMI Oturum Başkanı: Levhi Akın Konuşmacı: Umut Barbaros 13.30-17.40

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA TİROİD CERRAHİSİ Dr. Ömer USLUKAYA CERRAHİ KİME NE ZAMAN? NASIL CERRAHİ - KİME? Malignite veya şüphesi GUATR Medikal tedaviye dirençli hipertroidi Bası Kozmetik sorun Retrosternal yerleşim AMAÇ Ötirodizim

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Çalışmanın Adı: Çalışmanın Protokol Numarası/Kodu: MF07-01. Çalışmanın Niteliği: Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı, Randomize Çalışma

Çalışmanın Adı: Çalışmanın Protokol Numarası/Kodu: MF07-01. Çalışmanın Niteliği: Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı, Randomize Çalışma Çalışmanın Adı: İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK MEMEDEKİ TÜMÖRÜN ÇIKARILMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ; Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı Randomize

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ. 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ. 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri Endoüroloji Derneği 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri MİNİ-FELLOWSHİP PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Bakırköy Sadi Konuk EAH Laparoskopik

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SONER AKBABA Doğum Tarihi: 26 NİSAN 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y.Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC.

ÖZGEÇMİŞ. (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC. ÖZGEÇMİŞ (Ünvanı,Adı Doç. Dr. Sevinç Polat (sfpolat@mynet.com) Soyadı) Doğum Yeri: Şenkaya / ERZURUM Doğum Tarihi: 05. 08. 1965 Milliyeti: TC Medeni Evli Durumu: Adres: Bozok Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

4 Eylül 2014 Perşembe

4 Eylül 2014 Perşembe 4 Eylül 2014 Perşembe 08 30-10 00 Kayıt 10 00-10 30 Açılış Konuşmaları 10 30-11 00 Konferans 1 Başkan : Prof.Dr. Nilgün DALDAL Ülkemizde Ekinokokkozise Genel Bakış Prof.Dr. Nazmiye ALTINTAŞ 11 00-11 30

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin Uslu Doğum Tarihi: 08.02.1986 e-mail: yasemin.uslu@acibadem.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil GÜLPINAR Doğum Tarihi: 15.05.1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1999 Tıpta

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016

MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2015-2016 www.gynoncomis.org www.gynoncomis.org Değerli Meslektaşlarım, Endoskopik cerrahinin, açık cerrahiye olan üstünlüğü bilinen bir gerçektir. Hem doktor hem de hastalar için çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gsm 0 533 3458351. Kurtuluş Mh. Şinasiefendi Sk. Sabuncu Apt. No:28. Kat:7 No:7 Seyhan ADANA. Adana Anadolu Lisesi (1986-1993)

ÖZGEÇMİŞ. Gsm 0 533 3458351. Kurtuluş Mh. Şinasiefendi Sk. Sabuncu Apt. No:28. Kat:7 No:7 Seyhan ADANA. Adana Anadolu Lisesi (1986-1993) ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : TANER ARPACI DOĞUM TARİHİ: 20.06.1975 MEDENİ DURUMU: Evli TELEFON: Ev 0 322 4561850 Gsm 0 533 3458351 ADRES: Kurtuluş Mh. Şinasiefendi Sk. Sabuncu Apt. No:28 Kat:7 No:7 Seyhan ADANA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Curriculum Vitae for Faculty Members. Correspondence. ydakaya@hotmail.com. Name. Yavuz Kaya. Title. Department. General Surgery.

Curriculum Vitae for Faculty Members. Correspondence. ydakaya@hotmail.com. Name. Yavuz Kaya. Title. Department. General Surgery. Curriculum Vitae for Faculty Members Name Title Department Date of Birth Place of Birth Area(s) of interest Phone E-mail GSM Yavuz Kaya Professor General Surgery 20 / 01. / 1965 Muğla Hepatopancreatobiliary

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH

NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ. Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH NODULER GUATR DA CERRAHİNİN GENİŞLİĞİ Dr. Serkan SARI SB İstanbul EAH TİROİDDE NODUL CERRAHİ ENDİKASYON TİROİD NODÜLLERİNİN KLİNİK ÖNEMİ YAŞ CİNSİYET RADYASYONA MARUZ KALMA ÖYKÜSÜ AİLE ÖYKÜSÜ VE DİĞER

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

ELEKTRONİK ÖĞRENME. Prof. Dr. Cem TERZİ

ELEKTRONİK ÖĞRENME. Prof. Dr. Cem TERZİ ELEKTRONİK ÖĞRENME Prof. Dr. Cem TERZİ Çıkar Çatışması Açıklaması Hiçbir biyomedikal ya da ilaç firması ile finansal ya da finansal olmayan bir ilişkim yoktur. 2010 Fransa nın her bölgesinden 300 hekim,

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DEKAN

Detaylı