BÖLÜM Karasal Omurgasızlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7.3.2.9. Karasal Omurgasızlar"

Transkript

1 BÖLÜM Karasal Omurgasızlar

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv Karasal Omurgasızlar Metodoloji Saha Çalışması Bulguları Genel Değerlendirme ve Koruma Önlemleri i

3 TABLOLAR Sayfa No Tablo Karasal omurgasız örnekleme istasyonları Tablo Ankara ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Ardahan ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Balıkesir ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Bayburt ilini temsilen proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Bilecik ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Bursa ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Çanakkale ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Edirne ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Erzincan ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Erzurum ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Eskişehir ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Giresun ilini temsilen proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Gümüşhane ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kars ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kırıkkale ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kırşehir ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kütahya ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri ii

4 Tablo Sivas ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Tekirdağ ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Yozgat ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri ŞEKİLLER Sayfa No Şekil TANAP proje güzergâhında tespit edilen türlerin ordolara göre dağılımı iii

5 KISALTMALAR CITES CR EN EUNIS GPS IFC IUCN km LC m NA NE NT R SCC TANAP TKKK Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme Kritik Tehlikede Avrupa Doğa Bilgi Sistemi Küresel Konumlandırma Sistemi Uluslararası Finans Kuruluşu Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması İçin Uluslararası Birlik Kilometre Düşük Riskli Metre Uygulanamaz Değerlendirilmemiş Tehdide Açık Bölgesel Endemik Tür Hedef Tür Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı VU Duyarlı W Geniş Dağılımlı Endemik Tür YÇA ZMGU Yerel Çalışma Alanı Gazi Üniverisitesi Zooloji Müzesi iv

6 Karasal Omurgasızlar Bu bölümde, karasal omurgasızlarla ilgili gerçekleştirilen masabaşı ve saha çalışmalarının sonuçları sunulmaktadır. Saha çalışmaları Prof. Dr. Abdulah Hasbenli (alan koordinatörü), Doç. Dr. Hasan Koç, Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Turgay Üstüner ve Doktora öğrencisi Derya Canpolat tarafından yürütülmüştür. Ayrıca Doç Dr. Selma Seven Çalışkan, kelebek türlerinin teşhisini gerçekleştirmiştir. Örneklerin preparasyonu, yüksek lisans öğrencileri Özgür Çetiner, Şirin Bahar Karahasan, Murat Can Korkmaz ve Ülfet Şahin tarafından yapılmıştır. Bütün çalışmaların koordinasyonu, Dr. Elif Manav Tüfekci tarafından gerçekleştirmiştir. Çalışmanın amacı; bileşenin mevcut çevresel koşulları tanımlamak ve YÇA içinde yer alan doğal ve potansiyel kritik habitatlardaki karasal omurgasız türlerinin varlığını ve dağılımlarını belirlemek, ayrıca, YÇA içinde endemik, sınırlı alanda dağılım gösteren, kritik (CR) ve tehlikede (EN) olan türleri 1 (metnin ilerleyen bölümlerinde SCC/hedef türler olarak bahsedilmektedir) belirlemektir Metodoloji Masabaşı çalışmalarından derlenen bilgilere dayanarak, illere göre YÇA içinde bulunması muhtemel türler tespit edilmiştir. Masabaşı çalışmaları sırasında kullanılan bibliyografik referanslar sırasıyla: IUCN Kırmızı Listesi Veri Tabanı 2 ; Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı 3 ; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Bilimsel Enstitüler ve Dernekler tarafından yayınlanan belge ve çalışmalar; Kamu veri tabanları ve üniversitelerden elde edilen bilimsel literatürler; CORINE Arazi Örtüsü Veri Tabanı; Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları. Analiz sonuçları, YÇA da bulunan potansiyel türlerin varlığını ve potansiyel hedef karasal omurgasız türlerini barındıran habitatları (örn., türün dağılım alanı içinde yer alan ve türün habitat ihtiyaçlarına ekolojik olarak uygun alanlar) belirlemekte yardımcı olmuştur. Entomofauna çalışmalarının, saha çalışmalarının gerçekleştirildiği örnekleme istasyonlarında örnek sayısının en üst düzeyde olmasını sağlamak için, farklı metodlar ve bu metodlar için gerekli olan ekipmanlar kullanılmıştır. 1 Bu çalışmada uygulanan tanımlar, şunlardır: IFC 2012 (PS6) ya göre, Endemik türler: analiz edilen ülke veya bölgede, küresel dağılımının % 95 ini içeren türlerdir (IFC 2012); Sınırlı alanda dağılım gösteren türler: bu türlerin dağılım alanı (DA) km 2 veya daha azdır. IUCN ve Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı na göre Kritik (CR), doğada tükenme riski çok fazla olan türler ve Tehlikede (EN) ise ikinci en ciddi koruma statüsüne sahip türler için kullanılmaktadır KARAÇETİN, E., WELCH, H.J., Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı, Doğa Koruma Merkezi (DKM), Ankara, Türkiye

7 Lokaliteler, GPS aracılığı ile kaydedilmiştir. Her istasyonda tespit edilen türler, Saha Gözlem Formları na kaydedilmiştir. Ayrıca; mümkün olan durumlarda türlerin fotoğrafları çekilmiştir. Coleoptera takımına ait örnekler, çeşitli habitatlar ve ortamlardan toplanmıştır. Toplama metodları, Coleopterlerin bulunduğu habitat ve koşullara göre değişiklik göstermektedir; çiçek ve bitki üzerinde bulunan Coleopterler genellikle atrapla; kütük ağaç kabukları altında, kütük içinde yaşayanlar elle, aspiratörle ya da pens kullanılarak; toprak üstünde gezenler elle ya da pens kullanılarak; dere kenarı ya da toprak üstünde bulunanlar aspiratörle, elle ya da pens kullanılarak; büyükbaş hayvan dışkısı içinde bulananlar ise pens kullanılarak toplanmıştır. Toplanan coleoptera örnekleri, içinde % 70 lik alkol bulunan küçük şişelerde muhafaza edilmiştir. Bu şişelerin içine, örneklerin toplandığı istasyonun numarası yazan küçük etiketler konulmuştur. Gündüz aktif olan zar kanatlı böceklerin bulunduğu Diptera, Odonata ve Neuroptera takımına ait örnekler ile pul kanatlı böceklerin bulunduğu Lepidoptera takıma ait örnekler, atrap ile toplanmıştır. Bu takımlara ait örnekler genellikle çiçek, bitki ya da ağaç üstünde bulunurlar. Atrap ile toplanan örneklerin kanatlarına zarar verilmeden atrap içinden alınmış ve etil asetatlı zehir şişelerinin içine konmuştur. Her istasyonda toplanan Diptera, Odonata ve Neuroptera örnekleri, istasyon numarasının yazdığı etiketle beraber boş şişelere alınmıştır. Lepidoptera örnekleri, diğerlerinden ayrı şişeye konmuştur. Ayrıca ışıkla cezbedilen böcekleri yakalayabilmek için geceleri gece ışık tuzağı kullanılmıştır. Arazi çalışmalarının yapıldığı günün akşamında, toplanan örneklerin preparasyonu ve muhafazası ile ilgili işlemler yapılmıştır. Alkol içinde bulunan örneklerin alkolleri kontrol edilerek, azalma var ise alkol ilâve edilmiştir. Sonrasında içi örnek dolu alkol şişeleri sağlam bir kutunun içine dizilmiştir. Lepidoptera, Odonata ve Neuroptera takımlarına ait örneklerin her biri böcek zarflarının içine konularak muhafaza edilmiş ve böcek zarflarının üzerine toplandığı lokasyonun adı yazılmıştır. İçi dolu böcek zarflarının bozulmaması ve örneklerin kırılmaması için böcek zarfları ayrı bir kutunun içine konulmuştur. Diptera takımına ait örnekler ayrı ayrı torakslarından iğnelemiş ve kanatları vücuduna paralel olacak şekilde prepare edilmiştir. Her bir Diptera örneğinin altına, toplandığı lokasyonun numarası yazan etiketler yerleştirilmiştir. Arazi çalışmaları bittikten sonra Gazi Üniverisitesi Zooloji Müzesi (ZMGU) ne getirilen böcek örnekleri, prepare edilerek teşhis edilmiştir. Lepidoptera, Odonata ve Neuroptera takımına ait örneklerin, standartlara uygun olarak, germe blokları üstünde kanatları gerilmiştir. Alkol şişesi içinde bulunan Coleoptera örnekleri, sağ elitrondan omuza yakın bölgesinden iğnelenmiştir. Her bir prepare edilen ve iğnelenen örneğin altına lokasyon numarası yazan etiketler yerleştirilmiştir. Örneklerin iğnelenmesi ve gerilmesi, projede yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yapılmıştır. İğnelenen ve gerilen örnekler kuruduktan sonra familya seviyesinde gruplara ayrılmış, gruba özgü teşhis anahtarları ile teşhis edilmiştir. Teşhis aşamasında, genital karakteri kullanılan gruplarda erkek bireylerin uygun yöntemlerle genitalleri çıkarılmıştır

8 Teşhisleri yapılan örnekler, böcek kasalarında müze standartlarına uygun olarak muhafaza edilmiştir. Türlerin teşhisinde kullanılan ve türlerle ilgili bilgilerin bulunduğu makale ve kitaplar alfabetik sıra ile şöyledir: Akiyama and Ohmomo, ; Albrecht et al., ; Aliev, ; Alonso-Zarazaga and Lyal, ; Anlaş, ; Asher et al., ; Askew, ; Aspöck et al., , , ; Assing and Schüelke, ; Balachowsky et al., ; Ballerio et al., ; Balthasar, ; Baraud, , , , ; Baytaş, ; Bei-Beinko, ; Bellamy and Volkovıtsh, ; Bense, ; Bily, ; Bleszynski and Collins, ; Bodemeyer, ; Bohlken et al ; Bologna, ; Booth et al., ; Bridges, , ; Bucciarelli, ; 4 AKIYAMA, K. and OHMOMO, S., The Buprestid Beetles of the World, Iconographic Series of Insects, Tokyo: Gekkan-Mushi Co. Ltd, 341 pp. 5 ALBRECHT, M., GOLDSCHALT, M. and TREIBER, R., Der Heilziest-Dickkopffalter Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) (Lepidoptera: Hesperiidae), Nachr. Ent. Ver. Apollo, Suppl. 18: 256 pp. 6 ALIEV, S.V., Noctuidae (Lepidoptera) of Azerbaidzhan, Elm, Baku, 277 pp. 7 ALONSO-ZARAZAGA, R.S. and LYAL, C.H.C., A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera), Entomop., Barcelona, 315 pp. 8 ANLAŞ, S., Distributional checklist of the Staphylinidae (Coleoptera) of Turkey, with new and additional records, Linzer Biol. Beitr., 41(1): ASHER, J., WARREN, M., FOX, R., HARDING, P., JEFFCOATE, G. AND JEFFCOATE, S., The Millennium Atlas of Butterflies in Brtitain and Ireland, Oxford University Press, UK, 325 pp. 10 ASKEW, R.R, The Dragonflies of Europe, Harley Books, England, 291 pp. 11 ASPÖCK, H., HÖLZEL, H. and ASPÖCK, U., Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europes, Goecke & Evers, Krefeld, 1: 495 pp, 2: 355 pp. 12 ASPÖCK, H., HÖLZEL, H. AND ASPÖCK, U., Die Raphidiopteren der Erde. Eine monographische Darstellung der Systematik, Taxonomie, Biologie, Ökologie und Chorologies der rezenten Raphidiopteren der Erde, mit einer zusammenfassenden Übersicht der fossilen Raphidiopteren (Insecta: Neuropteroidea), Goecke & Evers, Krefeld, 1: 730 pp, 2: 550 pp. 13 ASPÖCK, H., HÖLZEL, H. and ASPÖCK, U., Kommentierter Katalog der Neuropterida (Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpalaarktis, Denisia 2, 606 pp. 14 ASSING, V. and SCHÜELKE, M., Die Käfer Mitteleuropas 4: Staphylinidae 1, Spektrum Akademischer Verlag, 560 pp. 15 BALACHOWSKY, A.S., DAVATCHI, A. and DESCARPENTRIES, A., Familledes Buprestidae, in: Entomologie Appliquee A L Agriculture, Tome I BALLERIO, A., REY, A., ULIANA, M., RASTELLI, M., RASTELLI, S., ROMA, M., COLACURCIO, L., Coleotteri Scarabeoidei d'italia, Piccole Faune pubblicazione di 13 pp + DVD. 17 BALTHASAR, V., A. Monographic der Scarabaeidae and Aphodiidae der Palaerktischen and Orientalischen Region Vol 1-3. Coleoptera: Lamellicornia, Scarbaeidae, Coprinae, Aphodiidae. Verh. Tsch. Akad. Wiss., Prag. 18 BARAUD, J., IV. Coléoptères S Carabaeoidea, Faune de l Europe Occidentale: Belgique, France, Grande- Bretagne, Italie, Péninsule Ibérique. Supplément À L A Nouvelle Revue d Entomologie, Tolouse, VII (1): 352 pp. 19 BARAUD J., Coléoptères S Carabaeoidea d Europe, Faune de France et Régions Limitrophes, 78. Fédération Française Des Sociétés De Sciences Naturelles & Société Linnéenne De Lyon, Paris-Lyon: İx pp. 20 BARAUD, J., Coléoptères Scarabaeoidea, Faune du Nord de l'afrique du Maroc au Sinaï. Editions Lechevalier Paris, Encyclopédie Entomologique, BARAUD, J., Coléoptères Scarabaeoidea d'europe, Féderation Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Faune de France, 78: BAYTAŞ, A., Turkish Butterflies, A Nature Guide, NTV Publishing, İstanbul, 220 pp. 23 BEI-BEINKO, G. YA., Keys to the Insects of the European Parts of the USSR: Volume 5, Diptera and Siphonaptera, Part I-II, Brill Publishing Company, 2500 pp. 24 BELLAMY, C. L. and VOLKOVITSH, M. G., Chapter 17. Buprestoidea Crowson, 1955, Pp In: R. G. Beutel & R. A. B. Leschen (Eds.). Handbuch Der Zoologie/Handbook of Zoology, Volume IV, Arthropoda: Insecta, Part 38, Coleoptera, Beetles, Volume 1, Morphology and Systematics.W. De Gruyter, Berlin, New York, 567 pp. 25 BENSE, U., Longhorn Beetles, Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe, Margraf Verlag, Hohenloher, Germany, 512 pp. 26 BILY, S., Supplement to the World Catalogue of the Genus Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae), Folia Heyroskyana, 7 (5): BLESZYNSKI, S. and COLLINS, R.J., A short catalogue of the world species of the family Crambidae (Lepidoptera), Acta Zool. Cracov., 7: BODEMEYER, E.V., Quer Durch Kleinasien İn Den Bulghan Dagh, Die Druck Und Verlangs- Aktiengesellschaft, Vormals Dölter, Emmedingen, 169 pp. 29 BOHLKEN, H., REICHSTEIN, H., SATTLER, K., SCHMIDT, E. AND SICK, F., Fauna von Deutschland: ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. 20., uberarbeitete Auflage, Quelle & Meyer Verlag, Gottingen, Germany, 791 pp. 30 BOLOGNA, M.A., Coleoptera Meloidae, Fauna d'italia, XXVIII, Calderini, Bologna, XIV+541 pp. 31 BOOTH, R.G., COX, M.L. AND MADGE, R.B., IIE Guides to Insects of Importance to Man, 3. Printed İn the UK at the University Pres, Cambridge, 384 pp

9 Carnaby, ; Carpaneto et al., ; Carter, ; Cavazzuti, ; Chvála and Merz, ; Chvála, , , , ; Chvála et al., ; Classey, ; Coe, ; Coiffait, ; Collin, ; Çiftçi et al., ; Çiftçi and Hasbenli, ; D Abrera, ; Dellacasa, ; Dienske, ; Dorst, ; Dufour, ; Dutto and Bologna, ; Engel and Frey, ; Engel, ; Engel, ; Evenhuis and Greathead, ; Farrugia, ; Fletcher, ; Freidberg and Kugler, ; Gahan, ; Gerstmeier, ; Gonget, ; 32 BRIDGES, C.A., Catalogue of the family-group genus-group and species-group names of the Hesperioidae (Lepidoptera) of the World, Urbana, Illinois. 33 BRIDGES, C.A., Catalogue of the family-group genu-group and species-group names of the Sphingidae of the World, Urbana, Illinois. 34 BUCCIARELLI, I., Coleoptera: Anthicidae (Fauna d'italia) (Italian Edition), Calderini, Bologna, 240 pp. 35 CARNABY, K., Jewel Beetles Of Western Australia, Leedersville, Perth, 69 pp. 36 CARPANETO, G. M., PIATELLA, E., PITTI, R., The Scarab beetles of Turkey: an updated checklist and chrotype analysis (Coleoptera, Scarabaeoidae), Biogeographia, XXI: CARTER, D., Butterflies and Moths, Dorling Kindersley, London, 304 pp. 38 CAVAZZUTI, P., Faune des Carabinae de Turquie. Magellanes, Collection Systématique. 13, 155 pp. 39 CHVÁLA, M. and MERZ, B., The Hilara species (Diptera, Empididae) of Switzerland, with respect to the fauna of the Alps and other central European mountains, Revue Suisse de Zoologie, 116(3-4): CHVÁLA, M., The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. III Genus Empis, Vol 29. Fauna entomologica Scandinavica, Leiden, New York, Köln, 187 pp. 41 CHVÁLA, M., Revision of Palearctic species of the Empis subgenus Polyblepharis (Diptera, Empididae), with descriptions of fourteen new species, Acta Universitatis Carolinae Biologica, 42: CHVÁLA, M., The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark, IV Genus Hilara, Vol 40, Fauna entomologica Scandinavica, Leiden, New York, Köln, 232 pp. 43 CHVÁLA, M., Monograph of the genus Hilara Meigen (Diptera: Empididae) of the Mediterranean region, Studia Dipterologica, Supplement 15,138 pp. 44 CHVÁLA, M., LYNEBORG, L. and MOUCHA, J., The Horse Flies of Europe (Diptera: Tabanidae), Entomological Society of Copenhagen, England, 499 pp. 45 CLASSEY, E.W., Handbooks for the Identification of British Insects, Tabanoidea and Asiloidea, Hampton, London, 132 pp. 46 COE, R.L., Handbooks for the Identification of British Insects, Tipulidae Hampton, London, 66 pp. 47 COIFFAIT, H., Coléoptéres Staphylinidae de la région paléarctique occidentale, IV. Sous famille Paederinae, Tribu Paederini 1 (Paederi, Lathrobii), Nouv. Revue Entomologie, 12: 440 pp. 48 COLLIN, J. E., British Flies, Empididae, 6, Cambridge, London, 782 pp. 49 ÇİFTÇİ, M.C., HASBENLİ, A. and CANPOLAT, D., Two new species of Empis (Diptera: Empididae) from Turkey, Zootaxa, 3408: ÇİFTÇİ, M.C. AND HASBENLİ, A., Contribution to Empis (Subgenera Euempis, Pachymeria, Polyblepharis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey, J. Ent. Res. Soc. 9(3): D ABRERA, B., Sphingidae Mundi: Hawk Moths of the World, Faringdon, 226 pp. 52 DELLACASA M., Scarabaeoidea Laparosticta Di Corsica. Atti Della Società Toscana Di Scienze Naturali. Memorie, Serie B, Supplemento, Pisa, CX 2003, 361 pp. 53 DIENSKE, J.W., An illustrated key to the genera and subgenera of the western palaearctic Limoniidae (Insecta, Diptera) including a description of the external morphology, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, (A) 409: 52 pp. 54 DORST, J., Buprestidae Coleopteres Phytophages d Europe, N.A.P. Editions, Tome I: DUFOUR, C., Les Tipulidae de Suisse (Diptera, Nematocera), Doc. Faun. Helvetiae, 2, 187 pp. 56 DUTTO, M. AND BOLOGNA, M.A., Monografie Entomologiche Vol I: Coleoptera Cetoniidae d Italia, 218 pp. 57 ENGEL E. O. and FREY, R., Die Fliegen der palaerktischen Region, Empididae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 639 pp. 58 ENGEL, E.O., Die Fliegen der palaerktischen Region, Asilidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 491 pp. 59 ENGEL, E.O., Die Fliegen der palaerktischen Region, Bombylidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 619 pp. 60 EVENHUIS, N.L. and GREATHEAD, D.J., World Catalog of Bee Flies (Diptera: Bombyliidae), Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands, 756 pp. 61 FARRUGIA, S., Les Agrilus de France (Coleoptera: Buprestidae), Magellanes, 125 pp. 62 FLETCHER, D.S., Geometridae, In: Nye, I.W.B., The Generic Names of Moths of the World, Vol 5, London 243 pp. 63 FREIDBERG, A. and KUGLER, J., Fauna Palaestina, Insecta IV Diptera: Tephritidae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 212 pp. 64 GAHAN C. J., Fauna of British India Including Ceylon and Burma. Coleoptera Cerambycidae I - Taylor and Francis Ed., London, 329 pp. 65 GERSTMEIER, R., BUNTKÄFER, Illustrierter Schlüssel zu den Cleriden der West- Paläarktis, Margraf Verlag, Hohenloher, Germany, 250 pp. 66 GONGET, H., The Nemonychidae, Anthribidae and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe, Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 38, 132 pp

10 Grichanov, ; Hacker, , ; Hennig, , ; Herman, ; Hesselbarth et al., ; Horion, ; Hortensia and Miguel, ; Hull, , ; Hurka, ; Jagemann, ; Jolivet et al., ; Kalkman, ; Karaçetin and Welch, ; Kerremans, ; Klausnitzer and Klausnitzer, ; Korshunov and Gorbunov, ; Krajcık, ; Krell and Fery, ; Kröber, 1925 a 88, b 89, c 90 ; Kudrna, ; Kwieton, ; Lackschewitz and Pagast, , , ; Lindner, ; Lodos et al., ; Loew, ; Lott and Anderson, 67 GRICHAV, I.YA., A checklist and keys to Dolichopodidae (Diptera) of the Caucasus and East Mediterranean, St. Petersburg, VIZR RAAS (Plant Protection News Suppl.), 160 pp. 68 HACKER, H., Die Noctuidae Griechenlands, mit einer Übersicht über die Fauna des Balkanraumes, Herbipoliana 2, 590 pp. 69 HACKER, H., Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera), Neu Ent. Nachr, 27: 707 pp. 70 HENNIG, W., Die Fliegen der palaerktischen Region, Ottidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 109 pp. 71 HENNIG, W., Die Fliegen der palaerktischen Region, Platystomidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 155 pp. 72 HERMAN, L.H., Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera) 1758 to the end of second milllennium., Volume I-VII, Bulletin of the American Museum of Natural History, 265: 4218 pp. 73 HESSELBARTH, G., VAN OORSCHOT, H. & WAGENER, S., Die Tagfalter der Türkei unter Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Selbstverlag Sigbert Wagener, Bocholt, 3 Bde S., 21 Tab., 75 Abb., 2 Farbkarten, 36 Farbtaf. (Mit 306 Abb.) (Bd. 1& 2) S., 128 Farbtaf. 13 Taf. IV Verbreitungskarten (Bd. 3). 74 HORION, A., Faunistik der mitteleuroopaischen Kafer. Staphylinidae. 2., Paederinae bis Stahylininae, 335 pp. 75 HORTENSIA C.-R., MIGUEL, A. M., Study on the Phylogenetic Relationships of the Hopliids (Coleoptera: Scarabaeoidea), Proc. Entomol. Soc. Wash., 108 (3): HULL, F.M., Robber flies of the world, Bulletin of the United States National Museum, Washington, 224 (1, 2): 907 pp. 77 HULL, F.M., Bee Flies of the World the Genera of the Family Bombyliidae, Smithsonian Institution Press, Washington, 687 pp. 78 HURKA, K., Carabidae of the Czech and Slovak Republics, Illusrated Key, Zlin, Kabourek, 565 pp. 79 JAGEMANN, E., Kovarikoviti- Elateridae, Fauna CSR 4, Nakl. CSAV, Praha, 302 pp. 80 JOLIVET, P., SANTIAGO-BLAY, J. AND SCHMITT, M., Research on Chrysomelidae, Vol 1-2, Brill, 430 pp. 81 KALKMAN, V.J., Key to the dragonflies of Turkey including species known from Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran, Brachytron, 10(1): KARAÇETIN, E. AND WELCH, H.J., Red Book of Butterflies of Turkey, Nature Conservation Centre, Ankara, 125 pp. 83 KERREMANS, C., Monographie des Buprestidae, Vol.I-VII-V., Dulan et Co., London, , , KLAUSNITZER, B. and KLAUSNITZER, H., Marienkäfer, Neue Brehm Bücherei, Westrap Wissenschaften, 320 pp. 85 KORSHUV, Y.P. and GORBUV, P., The butterflies of the Asian part of Russia, Rhopalocera, 202 pp, 421 maps (in Russian). 86 KRAJCIK, M., Checklist of Scarabaeoidea of the World. 1. Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Animma.X, Plzeò, Supplementum, 3: 189 pp. 87 KRELL, F.T., and FERY, H., Familienreihe Lamellicornia. In Lucht W. & Klausnitzer B.: Die Käfer Mitteleuropas Jena, Fischer Verlag 15 (Supllementband 4): KRÖBER, O., 1925a. Die Fliegen der palaerktischen Region, Conopidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 48 pp. 89 KRÖBER, O., 1925b. Die Fliegen der palaerktischen Region, Tabanidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 146 pp. 90 KRÖBER, O., 1925c. Die Fliegen der palaerktischen Region, Therevidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 60 pp. 91 KUDRNA, O., The Distribution Atlas of European Butterflies, Apollo Books, 343 pp. 92 KWIETON, E., Contributions ulterieures a la connaıssance du genre Pimelia F. (Col., Tenebrionidae), Annotatıones Zoologicae et Botanicae, 145: LACKSCHEWITZ, P. and PAGAST, F., Limoniidae. In: Lindner, E. (ed.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)2, Lief. 135: LACKSCHEWITZ, P. and PAGAST, F., Limoniidae. In: Lindner, E. (ed.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)2, Lief. 139: LACKSCHEWITZ, P. and PAGAST, F., Limoniidae. In: Lindner, E. (ed.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)2, Lief. 145: LINDNER, E., Die Fliegen der palaerktischen Region, Stratiomyiidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 218 pp. 97 LODOS, N., ÖNDER, F., PEHLİVAN, E., ATALAY, R., ERKİN, E., KARSAVURAN, Y., TEZCAN, S., AKSOY, S., Faunistic Studies on Scarabaeoidea (Aphodiidae, Cetoniidae, Dynastidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Melolonthidae, Ochodaeidae, Rutelidae, Scarabaeidae) (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey, 72 pp. 98 LOEW, H., Beschreibungen europäischer Dipteren. Dritter Band. H.W. Schmidt, Halle, 320 pp

11 ; Löbl and Smetana, ; Lumaret and Lobo, ; Majer, 1997 a 102, b 103 ; Mannheims and Theqwald, ; Merz, ; Nazari, ; Olsufjev, ; Pilona and Valcarcel, ; Pittaway, ; Portevin, ; Reitter, , , , , ; Rozner and Rozner, ; Růžička, ; Sack, ; Sakalian, ; Savchenko, , , ; Schawaller, , ; Seguy, ; Shamshev, ; Shamshev and Grootaert, ; Shokhin, ; Soos and Papp, ; Steinmann, ; Stubbs and Falk, ; Švihla, ; Syrovátka, , , ; Tauzin, , ; Tolman 99 LOTT, D.A. AND ANDERSON, R., The Staphylinidae (Rove beetles) of Britain and Ireland Parts 7 and 8: Oxyporinae, Steninae, Euaesthetinae, Pseudopsinae, Paederinae, Staphylinidae, Royal Entomological Society, 340 pp. 100 LÖBL, I. and SMETANA, A., Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol 1-8. Stenstrup: Apollo Books. 101 LUMARET, J.-P. AND LOBO, J., Geographic Distribution of Endemic Dung Beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) in the Western Palaeractic Region, Biodiversity Letters, 3: MAJER, J.M., 1997a. Family Therevidae, In: Papp & Darvas, (eds.) Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera, Nematocera and Lower Brachycera, Science Herald, Budapest, 2: MAJER, J.M., 1997b. European Asilidae., In: Papp, L. & Darvas, B. (Eds.): Contribution to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance), Vol. 2 Nematocera and Lower Brachycera, ( ); Budapest: Science Herald. 104 MANNHEIMS, B. and THEQWALD, B., Die Fliegen der palaerktischen Region, Tipulidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 538 pp. 105 MERZ, B., Diptera, Tephritidae, Insecta Helvetica Fauna, Hge. Geneve, 198 pp. 106 NAZARI, V., Butterflies of Iran, Dayereh-Sabz, Iran, 564 pp. 107 OLSUFJEV, N.G., Tabanidae, Fauna USSR, Leningrad, 434 pp. 108 PILONA, F.P. and VALCARCEL, J.P., Catalogo de los Silphidae y Agyrtidae (Coleoptera) de la Peninsula Iberica e Islas Baleares, Bol. S.E.A., 30: PITTAWAY, A.R., The Hawkmoths of the Western Palaearctic, Harley Boks, London, 240 pp., 60 figs. 110 PORTEVIN, G., Histoire Naturelle Des Coleopteres De France Tome I-IV, Rue De Tournon, Paris. 111 REITTER, E., Fauna Germanica, Die Käfer Des Deutschen Reiches, Vol 1-5, K.G. Lutz Verlag, Germany. 112 REITTER, E., Bestimmungs Tabelle der echten Pimeliiden aus der paläarktischen Fauna, Wiener Entomologischen Zeitung, 35 (1-2): REITTER, E., Bestimmungstabelle der Tenebrioniden- Unterfamilie Zophosini aus der paläarktischen Fauna, Wiener Entomologischen Zeitung, 35 (3-4): REITTER, E., Bestimmungs- Schlüssel für die Unterfamilien und Tribus der paläarktischen Tenebrionidae, Wiener Entomologischen Zeitung, 35 (3-5): REITTER, E., Bestimmungs-Tabellen der europaeischen coleopteren. Heft 87 Tenebrionidae. XV Teil: Beolopinae, Borinae, Tenebrioninae und Coelometopinae aus der palaearktischen Fauna, (Privately published), 24 pp. 116 ROZNER, I. and ROZNER G., Additional Data to the Lamellicornia Fauna of Turkey, Natura Somogyiensis 15: RŮŽIČKA J., Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Agyrtidae, Silphidae. Folia Heyrovskyana, Serie B, 3: SACK, P., Die Fliegen der palaerktischen Region, Syrphidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 451 pp. 119 SAKALIAN, V.P., A Catalogue of the Jewel Beetles of Bulgaria (Coleoptera: Buprestidae), Pensoft Publishers, 246 pp. 120 SAVCHENKO, E.N., Crane flies (Diptera: Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., Fauna USSR, Diptera, 2 (3), 488 pp. 121 SAVCHENKO, E.N., Crane flies (Diptera: Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., Fauna USSR, Diptera, 2 (4), 503 pp. 122 SAVCHENKO, E.N., Crane flies (Fam: Tipulidae) Introduction, Subfam. Dolichopezinae, Tipulinae, Fauna USSR, Diptera, 2 (1-2), 585 pp. 123 SCHAWALLER, W., Zur morphologischen Abgrenzung der Tentyria-Arten cypria und cylindrica Zyperns (Col.: Tenebrionidae), Entomologische Zeitschrift, 1 (2): SCHAWALLER, W., Revision der Gattung Ablattaria Reitter, 1884, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 321: SEGUY, E., Dipteres Syrphides de l Europe occidentale, Mem. Mus. Nat Hist. Nat., (Zool.), 23, 248 pp. 126 SHAMSHEV, IV., Revision of the genus Empis Linnaeus (Diptera: Empididae) from Russia and neighbouring lands: I. Subgenus Xanthempis Bezzi, Int. J. Dipterol Res., 9: SHAMSHEV, IV. and GROOTAERT P., New data on the genus Empis Linnaeus (Diptera: Empididae) from Iran, with descriptions of two new species, Stud Dipterol, 12: SHOKHIN, I. V., Review of the genus Blitopertha Reitter, 1903 (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) of the Caucasus and Turkey, Caucasian Entomological Bull., 6 (1): SOOS, A. and PAPP, L., Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 1-13, Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 130 STEINMANN, H., World Catalogue of Odonata, Vol.1 Zygoptera, Das Tierreich Band 110, New York, 500 pp. 131 STUBBS, A.E. and FALK, S.J., British Hoverflies an Illustrated Identification Guide, The British Entomological and Natural History Society, 253 pp. 132 ŠVIHLA, V., Revision of the subgenera Stenaxis and Oedemera s. str. of the genus Oedemera (Coleoptera: Oedemeridae), Folia Heyrovskyana, Supplementum, 4:

12 and Lewington, ; Trautner and Geigenmülle, ; Tshikolovets, ; Tuzov et al., , ; Vazquez, ; Violovich, ; Warchalowski, ; White, ; Wood, ; Yang et al., ; Zidek and Pokorny, Saha çalışmalarında örneklerin toplanması ve saklanmasında kullanılan metodlar, Kıyak, ve Julio, dan uyarlanmıştır. Örnekleme İstasyonları Karasal omurgasız saha çalışmaları, 20 ilde 243 örnekleme istasyonunda gerçekleştirilmiştir (Tablo ). Saha çalışmaları, Mayıs-Temmuz 2013 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Tablo Karasal omurgasız örnekleme istasyonları İSTASYON UTM X Y İL 1 E1.01_ , ,376 Ankara 2 E1.01_ , ,976 Ankara 3 E1.2E_ , ,948 Ankara 4 E1.2E_ , ,284 Ankara 5 E1.2E_ , ,943 Ankara 6 E1.2E_ , ,937 Ankara 7 E2.5_ , ,467 Ankara 133 SYROVÁTKA, O., Revision of H. Loew s and T. Becker s types of Empis s. str. species (Diptera, Empididae) in the Berlin and St Petersburg Museums, Mitt Zool Mus Berlin, 67: SYROVÁTKA, O., Revision of Empis s. str. species (Diptera: Empididae) described by G. Strobl. Part 1, Eur J Entomol, 92: SYROVÁTKA, O., Revision of the Strobl s types of Empis s.str. species (Diptera, Empididae), Part 2. Acta Univ Carol Biol, 44: TAUZIN, P., Coleopteres Scarabaeoidae de Turquie: Premiere note, Le Coleopteriste, 39: TAUZIN, P., Contribution à la connaissance du genre Cetonia Fabricius, 1775 au Proche-Orient et Moyen-Orient (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini), Cetoniimania, 1: TOLMAN, T. and LEWINGTON, R., Butterflies of Britain and Europe, HarperCollins, London, 320 pp. 139 TRAUTNER, J. and GEIGENMÜLLE, K., Tiger Beetles Ground Beetles Illustrated Key to the Cicindelidae and Carabidae of Europe, Druckerel Fritz Steinmeier, Germany, 488 pp. 140 TSHIKOLOVETS, V.V., Butterflies of Eastern Europe, Urals and Caucasus An Illustrated Guide, Kiev, Ukrania, 176 pp. 141 TUZOV, V.K., BOGDAV, S.V., DEVYATKIN, A.L., KABAK, L.V., KOROLEV, V.A., MURZIN, V.S., SAMODUROV, G.D. AND TARASOV, E.A., Guide to the Butterflies of Russia and Adjacent Territories (Lepidoptera, Rhopalocera), Vol. I Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Pensoft, Sofia, Moscow, 480 pp. 142 TUZOV, V.K., BOGDAV, S.V., CHURKIN, A.V., DANTCHENKO, A.V., DEVYATKIN, A.L., MURZIN, V.S., SAMODUROV, G.D. AND ZHDANKO, A.B., Guide to the II Libytheidae, Danaidae, Nymphalidae, Riodinidae, Lycaenidae, Pensoft, Sofia, Moscow, 580 pp. 143 VAZQUEZ, X.A., European Fauna of Oedemeridae, Coleoptera, Argania Editor, Barcelona, 179 pp. 144 VIOLOVICH, N.A., Sirfidy Sibiri (Diptera: Syrphidae), Opredelitel, 242 pp. 145 WARCHALOWSKI, A., Chrysomelidae, The Leaf-Beetles of Europe and the Mediterranean Area. Natura Optima Dux Foundation, Warszawa, 600 pp. 146 WHITE, I.M., Tephritidae Flies, Diptera: Tephritidae, Handbooks fort he Identification of British Insects, London, 133 pp. 147 WOOD, G.C., Asilidae. In: McAlpine, J.F., Peterson, B.V., Shewell, G.E., Teskey, H.J., Vockeroth, J.R., Wood, D.M. (Eds.), Manual of Nearctic Diptera. Volume 1. - Research Branch, Agriculture Canada, Monographs 27: YANG, D., ZHU, Y., WANG, M. and ZHANG, L., World Catalog of Dolichopodidae (Insecta: Diptera), China Agricultural University Press, 704 pp. 149 ZIDEK, J., POKORNY, S., Illustrated keys to Plaearctic Scarabaeus Linne (Scarabaeidae), Animma.x, KIYAK, S., 2000, Entomological Mesuem Methods, Öğün Printing House, 201 pp. 151 JULIO, C.A., Methods for Catching Beetles, Naturalia Scientific Collection, Asuncion-Uruguay, 303 pp

13 İSTASYON UTM X Y İL 8 E2.5_ , ,934 Ankara 9 H5.3_ , ,025 Ankara 10 CST , ,302 Ardahan 11 E2.1_ , ,16 Ardahan 12 E2.1_ , ,243 Ardahan 13 E2.1_ , ,317 Ardahan 14 E3.4_ , ,365 Ardahan 15 E4.4_ , ,057 Ardahan 16 E4.4_ , ,098 Ardahan 17 E4.4_ , ,305 Ardahan 18 E4.4_ , ,376 Ardahan 19 E4.4_add , ,373 Ardahan 20 G1.1_ , ,369 Ardahan 21 G1.9_ , ,31 Ardahan 22 G1.9_ , ,314 Ardahan 23 G1.9_ , ,34 Ardahan 24 G1.A_ , ,161 Ardahan 25 G1.A_ , ,375 Ardahan 26 G1.A_ , ,369 Ardahan 27 G1.A_add , ,377 Ardahan 28 G3.4_ , ,323 Ardahan 29 G3.F_ , ,161 Ardahan 30 G5.1_ , ,358 Ardahan 31 E1.22_ , ,242 Balıkesir 32 E1.22_ , ,234 Balıkesir 33 E1.22_ , ,162 Balıkesir 34 E1.22_ , ,11 Balıkesir 35 E3.4_ , ,237 Balıkesir 36 G1.3_ , ,262 Balıkesir 37 G1.3_ , ,241 Balıkesir 38 E1.2E_ , ,088 Bilecik 39 G1.3_ , ,007 Bilecik 40 G1.7_ , ,747 Bilecik 41 E1.22_ , ,009 Bursa 42 E1.22_ , ,962 Bursa 43 E1.22_ , ,967 Bursa 44 G1.3_ , ,024 Bursa 45 G1.3_ , ,391 Bursa 46 G1.7_ , ,073 Bursa 47 G1.7_ , ,048 Bursa 48 G1.7_ , ,97 Bursa 49 G1.7_ , ,976 Bursa

14 İSTASYON UTM X Y İL 50 G1.7_ , ,966 Bursa 51 G1.7_ , ,965 Bursa 52 G1.7_ , ,269 Bursa 53 G3.5_ , ,007 Bursa 54 G3.5_ , ,968 Bursa 55 G3.5_ , ,01 Bursa 56 G3.5_ , ,001 Bursa 57 G3.5_ , ,99 Bursa 58 G3.F_ , ,073 Bursa 59 G4.B_ , ,022 Bursa 60 G4.B_ , ,979 Bursa 61 G4.B_ , ,964 Bursa 62 G4.B_ , ,959 Bursa 63 G4.B_ , ,961 Bursa 64 G4.B_ , ,932 Bursa 65 G4.B_ , ,112 Bursa 66 G4.B_ , ,589 Bursa 67 G4.B_add , ,932 Bursa 68 G4.B_add , ,931 Bursa 69 G4.B_AltC_ , ,006 Bursa 70 X18_ , ,277 Bursa 71 B2.2_ , ,367 Çanakkale 72 B3.3_ , ,367 Çanakkale 73 E1.22_ , ,516 Çanakkale 74 E1.22_ , ,265 Çanakkale 75 E3.4_ , ,29 Çanakkale 76 E3.4_ , ,269 Çanakkale 77 G1.3_ , ,29 Çanakkale 78 G1.7_ , ,27 Çanakkale 79 G2.1_ , ,364 Çanakkale 80 G2.1_ , ,579 Çanakkale 81 G2.1_ , ,555 Çanakkale 82 G2.1_ , ,532 Çanakkale 83 G2.1_ , ,579 Çanakkale 84 G2.1_ , ,473 Çanakkale 85 G2.1_add , ,357 Çanakkale 86 G3.75_ , ,58 Çanakkale 87 G3.75_ , ,578 Çanakkale 88 G3.F_ , ,342 Çanakkale 89 G3.F_ , ,556 Çanakkale 90 G3.F_ , ,567 Çanakkale 91 G3.F_ , ,474 Çanakkale

15 İSTASYON UTM X Y İL 92 G3.F_ , ,363 Çanakkale 93 G3.F_ , ,578 Çanakkale 94 E1.22_ , ,713 Edirne 95 G1.3_ , ,762 Edirne 96 G1.3_ , ,729 Edirne 97 G1.3_ , ,714 Edirne 98 G2.1_ , ,647 Edirne 99 G2.1_ , ,631 Edirne 100 G2.1_ , ,59 Edirne 101 G3.F_ , ,589 Edirne 102 E1.2B_ , ,365 Erzincan 103 E1.2B_ , ,361 Erzincan 104 E1.2B_ , ,354 Erzincan 105 E1.2E_ , ,409 Erzincan 106 E1.2E_ , ,413 Erzincan 107 E1.2E_ , ,368 Erzincan 108 E1.2E_ , ,355 Erzincan 109 E1.2E_ , ,319 Erzincan 110 E1.2E_ , ,331 Erzincan 111 E1.2E_ , ,328 Erzincan 112 E1.2E_add , ,381 Erzincan 113 E1.2E_AltC_ , ,335 Erzincan 114 G1.7_ , ,365 Erzincan 115 G1.7_ , ,364 Erzincan 116 G1.7_ , ,411 Erzincan 117 G3.4_ , ,349 Erzincan 118 G3.4_ , ,342 Erzincan 119 G3.F_ , ,344 Erzincan 120 X18_ , ,4 Erzincan 121 X18_ , ,411 Erzincan 122 E1.2E_ , ,343 Erzurum 123 E1.2E_ , ,349 Erzurum 124 E1.2E_ , ,36 Erzurum 125 E1.2E_ , ,36 Erzurum 126 E1.2E_ , ,424 Erzurum 127 E1.2E_ , ,422 Erzurum 128 E1.2E_ , ,537 Erzurum 129 E1.2E_ , ,536 Erzurum 130 E1.2E_ , ,538 Erzurum 131 E1.2E_add , ,372 Erzurum 132 E1.2E_add , ,462 Erzurum 133 E3.4_ , ,455 Erzurum

16 İSTASYON UTM X Y İL 134 E3.4_add , ,432 Erzurum 135 E3.4_AltC_ , ,43 Erzurum 136 E4.4_ , ,557 Erzurum 137 E4.4_ , ,57 Erzurum 138 E6.2_ , ,424 Erzurum 139 G1.3_ , ,363 Erzurum 140 G1.3_ , ,362 Erzurum 141 E1.01_ , ,425 Eskişehir 142 E1.01_ , ,114 Eskişehir 143 E1.01_add , ,177 Eskişehir 144 E1.01_add , ,162 Eskişehir 145 E1.01_add , ,88 Eskişehir 146 E1.2E_ , ,158 Eskişehir 147 E1.2E_ , ,645 Eskişehir 148 E1.2E_ , ,919 Eskişehir 149 E1.2E_AltC_ , ,956 Eskişehir 150 E1.2E_esk Eskişehir 151 E1.2E_esk Eskişehir 152 E1.2E_esk Eskişehir 153 E1.2E_esk Eskişehir 154 G1.3_esk Eskişehir 155 G1.7_ , ,912 Eskişehir 156 E1.2E_ , ,345 Gümüşhane 157 E1.2E_ , ,353 Gümüşhane 158 E1.2E_ , ,354 Gümüşhane 159 E1.2E_add , ,366 Gümüşhane 160 G1.3_ , ,37 Gümüşhane 161 G1.3_add , ,35 Gümüşhane 162 G1.7_ , ,344 Gümüşhane 163 G1.7_ , ,352 Gümüşhane 164 G1.7_add , ,353 Gümüşhane 165 E3.4_ , ,886 Kars 166 E4.4_ , ,773 Kars 167 E4.4_ , ,861 Kars 168 E4.4_ , ,883 Kars 169 E4.4_ , ,95 Kars 170 E4.4_ , ,616 Kars 171 E4.4_ , ,633 Kars 172 E4.4_ , ,65 Kars 173 E4.4_ , ,699 Kars 174 E4.4_ , ,568 Kars 175 E4.4_ , ,572 Kars

17 İSTASYON UTM X Y İL 176 E4.4_ , ,725 Kars 177 E4.4_add , ,923 Kars 178 G1.A_AltC_ , ,571 Kars 179 G3.4_ , ,64 Kars 180 G3.4_ , ,648 Kars 181 G3.4_ , ,685 Kars 182 G3.4_ , ,614 Kars 183 G3.4_ , ,628 Kars 184 E1.2E_ , ,027 Kırıkkale 185 E1.2E_add , ,025 Kırıkkale 186 G1.3_ , ,934 Kırıkkale 187 E1.2E_ , ,079 Kırşehir 188 E1.2E_ , ,076 Kırşehir 189 G1.7_ , ,284 Kütahya 190 G1.7_ , ,446 Kütahya 191 G3.5_ , ,504 Kütahya 192 G3.5_ , ,353 Kütahya 193 G3.9_ , ,466 Kütahya 194 G4.B_ , ,751 Kütahya 195 X18_ , ,903 Kütahya 196 C1.2_ , ,298 Sivas 197 C1.6_ , ,305 Sivas 198 E1.00_ , ,297 Sivas 199 E1.00_ , ,281 Sivas 200 E1.00_ , ,286 Sivas 201 E1.00_ , ,295 Sivas 202 E1.00_ , ,29 Sivas 203 E1.00_ , ,298 Sivas 204 E1.00_ , ,307 Sivas 205 E1.00_ , ,312 Sivas 206 E1.2B_ , ,336 Sivas 207 E1.2B_ , ,343 Sivas 208 E1.2B_ , ,345 Sivas 209 E1.2B_ , ,344 Sivas 210 E1.2B_ , ,364 Sivas 211 E1.2E_ , ,356 Sivas 212 E1.2E_ , ,366 Sivas 213 E1.2E_ , ,352 Sivas 214 E1.2E_ , ,314 Sivas 215 E1.2E_ , ,326 Sivas 216 E1.2E_add , ,355 Sivas 217 E2.5_ , ,366 Sivas

18 İSTASYON UTM X Y İL 218 E2.5_ , ,29 Sivas 219 E2.5_ , ,336 Sivas 220 E2.5_ , ,364 Sivas 221 G1.3_ , ,356 Sivas 222 G1.3_ , ,354 Sivas 223 G1.3_ , ,326 Sivas 224 G1.3_ , ,336 Sivas 225 G1.7_ , ,362 Sivas 226 G1.7_ , ,363 Sivas 227 G1.7_ , ,337 Sivas 228 G1.7_ , ,343 Sivas 229 G1.7_ , ,353 Sivas 230 G1.7_ , ,364 Sivas 231 B2.6_ , ,448 Tekirdağ 232 E1.4_ , ,871 Tekirdağ 233 E1.4_ , ,96 Tekirdağ 234 G2.1_ , ,609 Tekirdağ 235 G3.F_ , ,595 Tekirdağ 236 E1.2E_ , ,073 Yozgat 237 E1.2E_ , ,077 Yozgat 238 E1.2E_ , ,122 Yozgat 239 E1.2E_ , ,15 Yozgat 240 G1.3_ , ,077 Yozgat 241 G1.7_ , ,245 Yozgat 242 G1.7_AltC_ , ,109 Yozgat 243 G1.7_AltC_ , ,129 Yozgat Saha Çalışması Bulguları Saha çalışması öncesinde masabaşı çalışmaları yapılmış ve sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Masabaşı Çalışmaları Türkiye, coğrafi konumu, geniş toprakları, topoğrafik yapısı ve farklı iklim bölgelerinde bulunması nedeniyle biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan Türkiye; İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz biyocoğrafya geçiş bölgelerini birbirine bağlayan doğal bir köprü oluşturmaktadır. Bu önemli coğrafik pozisyonu, karasal omurgasız tür zenginliğine pozitif katkıda bulunmuştur. Yeterli veri bulunmamasına rağmen, omurgasızlar, tanımlanan canlı türleri içinde en büyük sayıyı oluşturmaktadır. Böcekler grubu (Insecta), dünyanın geri kalan kısmında olduğu gibi Türkiye de de çok bol ve zengindir. Buna rağmen, yetersiz envanter çalışmaları nedeniyle, Türkiye de bulunan tam böcek sayısını vermek oldukça zordur. Tahmini sayı arasında olmasına rağmen, şimdiye kadar Türkiye den

19 tanımlanan böcek sayısı dir. Yine de, bazı böcek gruplarının listesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Örneğin, yusufçuklar (Odonata) Türkiye de 114 türle, çekirgeler (Orthoptera) 600 türle (270 türü endemik), kın kanatlılar (Coleoptera) türle, yumuşakçalar (Mollusca) 552 türle (203 tür endemik), yarım kanatlılar (Heteroptera) türle, yaprak bitleri (Homoptera) tür ile ve kelebekler (Lepidoptera) 380 tür ile temsil edilmektedir. Çalışma alanı içinde potansiyel olarak 110 tür tanımlanmıştır. IUCN e göre bunlardan 3 ü kritik (CR) ve 3 ü tehlikede (EN) kategorisinde yer almaktadır. 7 tür IUCN e göre duyarlı (VU) kategorisinde yer almaktadır; bü türler Kara Kanatlı Yusufçuk (Brachythemis fuscopalliata), Türk Kırmızı Kızböceği (Ceriagrion georgifreyi), Osmanlı Ateşi (Lycaena ottomana), Kara Kıskaçkuyruk (Onychogomphus assimilis), Doğu Akdeniz Kıskaçkuyruğu (Onychogomphus macrodon), Bulgar Zümrüdü (Somatochlora borisi), Kafkas Fisto Kelebeği (Zerynthia caucasica) dir. Ayrıca Anormogomphus kiritshenkoi, Coenagrion syriacum, Libellula pontica, Ropalopus insubricus olmak üzere 4 tür, tehdide açık (NT) kategorisinde yer almaktadır. Saha Çalışması Yaklaşık km uzunluğundaki TANAP proje güzergâhında gerçekleştirilen saha çalışmaları, 20 ilde, 243 örnekleme istasyonunda yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda 5 ordoya (Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Odonata ve Neuroptera) ve 70 familyaya ait böcek türü tespit edilmiştir. Gözlemlenen tür, ulusal ve uluslararası koruma kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Her istasyonda belirlenen türler, koruma ve endemizm durumları, habitatı, tehdit faktörleri, duyarlılıkları ve fotoğrafları, Ek 2.4 te sunulmuştur. Örnekleme istasyonlarının haritası ise Ek 1.3 te sunulmuştur. Tespit edilen tür arasında, Coleoptera ordosu 448 tür ile en fazla türe sahip ordodur. İkinci sırada, 387 türle temsil edilen Diptera ordosu bulunmaktadır. Diğer türler ise Lepidoptera (161 tür), Neuroptera (14 tür) ve Odonata (33 tür) ordolarında yer almaktadır. TANAP güzergâhında tespit edilen tür sayılarının ordolara göre dağılımı Şekil de gösterilmiştir. NEUROPTERA % 1 ODONATA % 3 LEPIDOPTERA % 16 COLEOPTERA % 43 DIPTERA % 37 Şekil TANAP proje güzergâhında tespit edilen türlerin ordolara göre dağılımı

20 IUCN e göre, CR ya da EN kategorisinde yer alan tür tespit edilmemiştir. Tespit edilen türlerin çoğu IUCN Kırmızı Listesi nde değerlendirilmemekte ve değerlendirilen türlerin çoğu LC kategorisinde yer almaktadır. Lepidoptera ordosundaki kelebek türlerinin IUCN bilgileri güncel olmadığından, Avrupa Kelebeklerinin Kırmızı Listesi (2010) kullanılmıştır. TKKK ya göre (Türkiye nin Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı), gözlemlenen türlerden sadece bir tanesi (Phengaris nausithous) EN kategorisinde yer almaktadır, fakat bu tür geniş bir dağılıma sahiptir. Çalışmalar süresinde tespit edilen türden, Türkiye de 5 tür bölgesel endemik, 22 tür ise geniş dağılım gösteren endemik türlerdir. Diptera ve Coleoptera ordolarına ait türlerden 9 tanesi, bilim dünyası için yeni türler olup ilk kez bu çalışmada tespit edilmişlerdir. Endemik türlerden ayrı olarak, sınırlı alanda dağılım gösteren 9 tür tespit edilmiştir. Literatür analizlerine göre, saha çalışmasında tespit edilen türe ek olarak, proje güzergâhı boyunca bulunması muhtemel 15 potansiyel hedef tür tespit edilmiştir. TANAP güzergâhı boyunca gözlemlenen türlerin illere göre dağılımı, aşağıda verilmiştir. ANKARA Ankara ilinde 9 istasyonda ve 4 farklı EUNIS habitat tipinde entomofaunistik çalışmalar yapılmıştır. Bu istasyonların yer aldığı EUNIS habitat tiplerinin kodları; E1.01 (Marnlı step), E1.2E (İran-Anadolu stebi), E2.5 (Step bölgesindeki çayırlıklar) ve H5.3 (Son buzul faaliyetlerinden kaynaklanmayan mineralli yüzeylerdeki seyrek ya da vejetasyonsuz habitatlar) dır. Saha çalışmalarının gerçekleştirildiği habitatlar için tanımlanan tehdit faktörleri şunlardır: E1.01, E1.2E ve E2.5: pestisit / kimyasal kirliliği; E1.01, E1.2E ve H5.3: otlatma. Ankara il sınırları içerisinde 5 ordo ve 37 familyaya ait toplam 124 tür tespit edilmiştir (Tablo ). Tablo Ankara ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri 1 COLEOPTERA Buprestidae Meliboeus amethystinus (Olivier, 1790) 2 COLEOPTERA Cantharidae Cantharis livida Linnaeus, COLEOPTERA Carabidae Cymindis lineata (Quensel in Schonherr, 1806) 4 COLEOPTERA Cetoniidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 5 COLEOPTERA Cetoniidae Oxythyrea albopicta (Motschulsky, 1845) 6 COLEOPTERA Cetoniidae Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841) 7 COLEOPTERA Cetoniidae Protaetia ungarica (Herbst, 1790)

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

KAYSERİ İLİ TABANİDAE (INSECTA: DIPTERA) FAUNASI NA KATKILAR. Contribution to the Tabanidae (Insecta: Diptera) Fauna of Kayseri Province

KAYSERİ İLİ TABANİDAE (INSECTA: DIPTERA) FAUNASI NA KATKILAR. Contribution to the Tabanidae (Insecta: Diptera) Fauna of Kayseri Province SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 31-38, 2012 21.09.2011 İlk Gönderim 25.01.2012 Kabul Edildi Kayseri İli Tabanidae (Insecta: Diptera) Faunası na Katkılar F. ALTUNSOY KAYSERİ İLİ TABANİDAE

Detaylı

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 TÜRKİYE DE CORDULEGASTER (INSECTA: ODONATA) CİNSİNİN DURUMU VE CORDULEGASTER PİCTA DA GÖRÜLEN VARYASYONLAR

Detaylı

BÖLÜM 8.2. Biyolojik Özellikler - Karasal

BÖLÜM 8.2. Biyolojik Özellikler - Karasal BÖLÜM 8.2. Biyolojik Özellikler - Karasal i İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... ix EKLER... x KISALTMALAR... xi 8.2. Biyolojik Özellikler - Karasal... 8.2-1 8.2.1. Orman Alanları...

Detaylı

Empis (Euempis) Frey, 1953 (Diptera:Empididae) Altcinsinden Türkiye Faunası için Yeni Bir Kayıt ve Ek Kayıtlar

Empis (Euempis) Frey, 1953 (Diptera:Empididae) Altcinsinden Türkiye Faunası için Yeni Bir Kayıt ve Ek Kayıtlar Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2015) 2: 118-122 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Empis (Euempis) Frey, 1953 (Diptera:Empididae)

Detaylı

CONTRIBUTIONS TO TIPULIDAE OF TURKEY (INSECTA, DIPTERA) 1

CONTRIBUTIONS TO TIPULIDAE OF TURKEY (INSECTA, DIPTERA) 1 G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(1):39-50 (2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(1):39-50 (2005) CONTRIBUTIONS TO TIPULIDAE OF TURKEY (INSECTA, DIPTERA) 1 Özgür SERÇE Cumhuriyet İlköğretim Okulu,

Detaylı

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF STAPHYLINIDAE FAUNA OF TURKEY (COLEOPTERA)

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF STAPHYLINIDAE FAUNA OF TURKEY (COLEOPTERA) 392 Mun. Ent. Zool. Vol. 4, No. 2, June 2009 CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF STAPHYLINIDAE FAUNA OF TURKEY (COLEOPTERA) Memiş Kesdek*, Erol Yıldırım**, Sinan Anlaş*** and Serdar Tezcan**** * Tarım İlçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1-Adı Soyadı: Sinan ANLAŞ 2-Doğum Tarihi: 27.06.1978 3-Ünvanı: Doç. Dr. 4-Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Eğitimi Dokuz Eylül Üniv. 1999 Yüksek Lisans Biyoloji / Zooloji

Detaylı

Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi

Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi MJAL MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences http://journals.manas.edu.kg MJAL 3(1):1-6 (2013) Güneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera) Türlerinin Fenolojisi Hasan KOÇ, Alper TONGUÇ Muğla Sıtkı

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

AN INVESTIGATION ON MILESIINAE FAUNA IN ESKİŞEHİR (DİPTERA: SYRPHIDAE) Keywords: Diptera, Syrphidae, Milesiinae, Fauna, Eskişehir, Turkey.

AN INVESTIGATION ON MILESIINAE FAUNA IN ESKİŞEHİR (DİPTERA: SYRPHIDAE) Keywords: Diptera, Syrphidae, Milesiinae, Fauna, Eskişehir, Turkey. Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 975-982 AN INVESTIGATION ON MILESIINAE FAUNA IN ESKİŞEHİR (DİPTERA: SYRPHIDAE) Murat ÖZKAN, Hakan ÇALIŞKAN * Department of Biology, Faculty of Science and

Detaylı

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 3055 Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma Yakup ŞENYÜZ 1 Kemal DİNDAR 1 Mehmet GÜLMEZ 2 Hüseyin İZGÖRDÜ 2 1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iii 7.3.2.7 Sürüngenler...7.3.2.7-1 7.3.2.7.1. Metodoloji...7.3.2.7-1 7.3.2.7.2. Saha Çalışması

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:5-Sayı/No: 2 : 269-277 (2004) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE SİNOP İLİ TABANIDAE (INSECTA:DIPTERA)

Detaylı

Curator of LEMT (Lodos Entomological Museum Turkey), Ege University, Izmir, Turkey

Curator of LEMT (Lodos Entomological Museum Turkey), Ege University, Izmir, Turkey Serdar Tezcan: Curriculum Vitae Name, surname: Serdar Tezcan Date of birth: 1958 Citizenship: Republic of Turkey Contact address: Department of Entomology, Faculty of Agriculture, University of Ege, Bornova,

Detaylı

Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Hymenoptera Türleri

Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Hymenoptera Türleri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):55-62 ISSN 1018-8851 Manisa İlinde Kekik Türlerinde (Lamiaceae) Saptanan Hymenoptera Türleri Serdar TEZCAN 1 Erol YILDIRIM 2 Sinan ANLAŞ 3 Göksal BEYAZ 4 Summary

Detaylı

19 Yıl Sonra 19 Temmuz 1. Demet Çelikkaya 2

19 Yıl Sonra 19 Temmuz 1. Demet Çelikkaya 2 Vxát axãá Information about the activities of the Cesa free irregular internet Issues Centre for Entomological Studies Ankara established in 1966 Announcements- General News Expeditions- Publications Visitors

Detaylı

A CONTRIBUTION ON ZOOGEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF HYDROPHILIDAE SPECIES IN TURKEY. Abdullah Mart*, Ayşe Aydoğan and Zinnet Fırat

A CONTRIBUTION ON ZOOGEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF HYDROPHILIDAE SPECIES IN TURKEY. Abdullah Mart*, Ayşe Aydoğan and Zinnet Fırat 842 Mun. Ent. Zool. Vol. 9, No. 2, June 2014 A CONTRIBUTION ON ZOOGEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF HYDROPHILIDAE SPECIES IN TURKEY Abdullah Mart*, Ayşe Aydoğan and Zinnet Fırat * Bingöl University, Sciences

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Türkmen Dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) Altfamilyasının faunası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

ÖZGEÇMİŞ. Türkmen Dağı Aphodiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) Altfamilyasının faunası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yakup ŞENYÜZ 2. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Biyoloji Dumlupınar Üniversitesi 1998-2002 Yüksek Lisans Biyoloji/ Zooloji Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) Faunasına Katkılar

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) Faunasına Katkılar Araştırma Makalesi Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabaeoidea (Coleoptera) Faunasına Katkılar İnanç ÖZGEN¹*, Yakup ŞENYÜZ², Akın TEMİZER³ 1. Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu, Bahçe Tarımı

Detaylı

Tahtalı Dağları ndan (Kayseri-Adana-Sivas / Türkiye) Stratiomyinae Altfamilyasına (Diptera: Stratiomyidae) Katkılar

Tahtalı Dağları ndan (Kayseri-Adana-Sivas / Türkiye) Stratiomyinae Altfamilyasına (Diptera: Stratiomyidae) Katkılar S Ü Fen Ed Fak Fen Derg Sayı 25 (2005) 107-112, KONYA Tahtalı Dağları ndan (Kayseri-Adana-Sivas / Türkiye) Stratiomyinae Altfamilyasına (Diptera: Stratiomyidae) Katkılar Turgay ÜSTÜNER 1 Özet: 2002-2003

Detaylı

AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi

AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi AdaMerOs : Türkiye Kelebek Biyoçeşitliliği Bilgi Sistemi Zeynel Cebeci 1, H. Durdu Çoban 2 1 Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 01330 Balcalı, Adana,

Detaylı

Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar*

Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar* Türk. entomol. derg., 2005, 29 (2): 151-160 ISSN 1010-6960 Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar* A. Yavuz KILIÇ** Summary Investigations on Tabanidae (Diptera)

Detaylı

LJUBLJANA, DECEMBER 2003 Vol. 11, No. 2: 183-188

LJUBLJANA, DECEMBER 2003 Vol. 11, No. 2: 183-188 Slovenian Entomological Society, download unter www.biologiezentrum.at LJUBLJANA, DECEMBER 2003 Vol. 11, No. 2: 183-188 CHECK-LIST OF THE GENUS CORTODERA MULSANT, 1863 (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) IN TURKEY

Detaylı

ABUNDANCE NEUROPTERA SPECIES RECORDED IN PISTACHIO AND CHERRY ORCHARDS OF SOUTHEASTERN ANATOLIA OF TURKEY

ABUNDANCE NEUROPTERA SPECIES RECORDED IN PISTACHIO AND CHERRY ORCHARDS OF SOUTHEASTERN ANATOLIA OF TURKEY 536 ABUNDANCE NEUROPTERA SPECIES RECORDED IN PISTACHIO AND CHERRY ORCHARDS OF SOUTHEASTERN ANATOLIA OF TURKEY İnanç Özgen*, Ali Satar** and Sadreddin Tusun** * Department of Plant Protection, Agriculture

Detaylı

PRELIMINARY WORK ON LONGHORNED BEETLES FAUNA OF KAZ DAĞLARI (IDA MOUNTAIN) AND NEAR WITH TWO NEW SUBSPECIES (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)

PRELIMINARY WORK ON LONGHORNED BEETLES FAUNA OF KAZ DAĞLARI (IDA MOUNTAIN) AND NEAR WITH TWO NEW SUBSPECIES (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) 50 PRELIMINARY WORK ON LONGHORNED BEETLES FAUNA OF KAZ DAĞLARI (IDA MOUNTAIN) AND NEAR WITH TWO NEW SUBSPECIES (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) Ebru Ceren Küçükkaykı*, Ümit Şirin*, Hakan Çalışkan* and Yakup

Detaylı

Hatay da Kelebek Gözlem Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Geliş Tarihi: 06.04.2013 Sorumlu Yazar: eatay@mku.edu.tr Kabul Tarihi: 19.07.

Hatay da Kelebek Gözlem Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Geliş Tarihi: 06.04.2013 Sorumlu Yazar: eatay@mku.edu.tr Kabul Tarihi: 19.07. KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):17-33, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Hatay da Kelebek Gözlem Çalışmalarının Değerlendirilmesi Erol ATAY 1,

Detaylı

Hatay yöresindeki Tabanidae (Diptera) Türleri Üzerine Araştırmalar

Hatay yöresindeki Tabanidae (Diptera) Türleri Üzerine Araştırmalar Türkiye Parazitoloji Dergisi 28 (2): 113-117 2004 Hatay yöresindeki Tabanidae (Diptera) Türleri Üzerine Araştırmalar Mehmet YAMAN¹, Şükran YAĞCI² ¹Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji

Detaylı

Sex Male Date of birth 27/06/1978 Nationality Turkish. Assoc. Prof. Dr. Celal Bayar University, Alaşehir Vocational School

Sex Male Date of birth 27/06/1978 Nationality Turkish. Assoc. Prof. Dr. Celal Bayar University, Alaşehir Vocational School PERSONAL INFORMATION Celal Bayar Univ. Alaşehir Vocational School, Department of Plant Protection/Entomology, TR- 45600 Manisa (Turkey) +90 236 654 12 01 +90 532 350 11 71 sinan.anlas@gmail.com Sex Male

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

KARAMAN KELEBEKLERİ. Özgür KOÇAK

KARAMAN KELEBEKLERİ. Özgür KOÇAK KARAMAN KELEBEKLERİ Özgür KOÇAK Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin iklim ve bitki örtüsünü barındıran Karaman ili güneyde Toros dağları doğuda ise Bolkar dağlarıyla çevrilidir. İl merkezi, Kazımkarabekir

Detaylı

ESKİŞEHİR SYRPHINAE FAUNASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Diptera: Syrphidae)

ESKİŞEHİR SYRPHINAE FAUNASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Diptera: Syrphidae) Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 601-608 AN INVESTİGATİON ON SYRPHİNAE FAUNA İN ESKİSEHİR (DİPTERA: SYRPHİDAE) Murat ÖZKAN, Hakan ÇALIŞKAN Eskişehir Osmangazi Universty, Faculty of Science

Detaylı

A. Yavuz KILlÇ2, Rahile ÖZTÜRK3

A. Yavuz KILlÇ2, Rahile ÖZTÜRK3 ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:3 - Sayı/No: 2 : 307-316 (2002) ARAŞTIRMA MAKALESiiRESEARCH ARTICLE SULTANDAGI ÇEVRESiNiN TABANIDAE

Detaylı

FAUNISTIC STUDY ON NOTERIDAE AND DYTISCIDAE (COLEOPTERA: ADEPHAGA) IN RAMSAR SITE KUYUCUK LAKE (TURKEY), WITH FURTHER DISTRIBUTIONAL NOTES

FAUNISTIC STUDY ON NOTERIDAE AND DYTISCIDAE (COLEOPTERA: ADEPHAGA) IN RAMSAR SITE KUYUCUK LAKE (TURKEY), WITH FURTHER DISTRIBUTIONAL NOTES 441 FAUNISTIC STUDY ON NOTERIDAE AND DYTISCIDAE (COLEOPTERA: ADEPHAGA) IN RAMSAR SITE KUYUCUK LAKE (TURKEY), WITH FURTHER DISTRIBUTIONAL NOTES Mustafa Cemal Darılmaz*, Ahmet Polat**, Ümit İncekara** and

Detaylı

Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme

Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1(2):49-52, 2006 ISSN 1304-9984 Isparta İli Orthoptera Faunası Üzerine Ön Bir Değerlendirme İsmail KARACA 1, Baran ASLAN 1, Ozan DEMİRÖZER 1 Yusuf

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv 7.3.2.5. Memeliler...7.3.2.5-1 7.3.2.5.1. Metodoloji...7.3.2.5-1 7.3.2.5.2. Saha Çalışması

Detaylı

Metrekarenin Evrimi ve Yönetimi

Metrekarenin Evrimi ve Yönetimi Metrekarenin Evrimi ve Yönetimi Avi Alkaş, MRICS, CRX, CSM, CMD, CLS JLL Türkiye Ülke Başkanı 1 Mayıs 216 Türkiye Perakende Pazarı Türkiye Perakende Pazarı Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte Türkiye organize

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY C Life Sciences and Biotechnology Cilt/Vol.:3-Sayı/No: 1 : 23-29 (2013) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH

Detaylı

SOME REMARKS ON THE DISTRIBUTION OF ROBBER FLlES (DIPTERA: ASILlDAE) IN SOUTH MARMARA REGION Hakan ÇAlıŞKAN 1, Yalçın ŞAHiN2

SOME REMARKS ON THE DISTRIBUTION OF ROBBER FLlES (DIPTERA: ASILlDAE) IN SOUTH MARMARA REGION Hakan ÇAlıŞKAN 1, Yalçın ŞAHiN2 ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltlVol.:4 - Sayı/No: 1: 39-46 (2003) ARAŞTIRMA MAKALESiiRESEARCH ARTICLE SOME REMARKS ON THE DISTRIBUTION

Detaylı

PRIAMUS Serial Publication of the Centre for Entomological Studies Ankara

PRIAMUS Serial Publication of the Centre for Entomological Studies Ankara PRIAMUS Serial Publication of the Centre for Entomological Studies Ankara Supplement Number 4 17 08 2006 ISSN 1015-8243 Bilimsel Gezilerimden Anılar I- Norduz Yaylası Muhabbet Kemal Abstract: Kemal,M.,

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Unit: Ege University, Natural History Application and Researches Centre

CURRICULUM VITAE. Unit: Ege University, Natural History Application and Researches Centre CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name-Surname: Nilay GÜLPERÇİN Place and Date of Birth: Izmir, Turkey-1972 E-mail: nilay.gulpercin@gmail.com.tr, nilay.gulpercin@ege.edu.tr Foreign Language: English FINAL

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 373 Müdürlük Yayın No : ORMANCI LI K ARAŞTIRM A

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 373 Müdürlük Yayın No : ORMANCI LI K ARAŞTIRM A Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 373 Müdürlük Yayın No : 044 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ 1 ORMANCI LI K ARAŞTIRM A M ÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute T.C. ÇEVRE

Detaylı

Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Lepidoptera Faunası

Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Lepidoptera Faunası http://dx.doi.org/10.17475/kuofd.33631 Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü Lepidoptera Faunası * Erol AKKUZU 1, Serkan EROL 2, Eda DINGILOĞLU 3, Gizem ÖZDİKMENLİ 3, Hamit AYBERK 4 1 Kastamonu Üniversitesi,

Detaylı

Kahramanmaraş Menzelet Baraj Gölü Çevresindeki Coleoptera Faunası Üzerine Ön Bir Araştırma

Kahramanmaraş Menzelet Baraj Gölü Çevresindeki Coleoptera Faunası Üzerine Ön Bir Araştırma KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(2), 2011 22 KSU J. Nat. Sci., 14(2), 2011 Kahramanmaraş Menzelet Baraj Gölü Çevresindeki Coleoptera Faunası Üzerine Ön Bir Araştırma Özkan Öner ÖZTÜRK 1, Özlem KALKAR 2 1 Pazarcık

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 8/1 (2015)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 8/1 (2015) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 130-137 Research article/araştırma makalesi Species diversity of Hydraenidae (Coleoptera: Insecta)

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Sarıçam, Titrek Kavak, Zararlı, Sarıkamış Ormanları, Kars, Türkiye

ÖZET. Anahtar kelimeler: Sarıçam, Titrek Kavak, Zararlı, Sarıkamış Ormanları, Kars, Türkiye III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1377-1382 SARIKAMIŞ (KARS) ORMANLARINDA SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) VE TİTREK KAVAK (Populus tremula L.) DA ZARARLI COLEOPTERA

Detaylı

Oedemeridae (Coleoptera, Tenebrionoidea) in Turkey preliminary check-list and materials to the distribution

Oedemeridae (Coleoptera, Tenebrionoidea) in Turkey preliminary check-list and materials to the distribution Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology) 14-15: 111 130. Bytom 29.12.2007 Daniel Kubisz, Roman Królik, Roland Dobosz, Roger B. Pettersson Oedemeridae (Coleoptera, Tenebrionoidea) in Turkey preliminary

Detaylı

Contribution to the knowledge of Odonata fauna of Southern Marmara Region of Turkey

Contribution to the knowledge of Odonata fauna of Southern Marmara Region of Turkey Türk. entomol. derg., 2009, 33 (3): 171-178 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Contribution to the knowledge of Odonata fauna of Southern Marmara Region of Turkey Nurten HACET 1* Nihat

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

FAUNISTIC STUDIES ON PAEDERINAE (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) IN MANİSA PROVINCE, TURKEY*

FAUNISTIC STUDIES ON PAEDERINAE (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) IN MANİSA PROVINCE, TURKEY* Mun. Ent. Zool. Vol. 3, No. 2, June 2008 665 FAUNISTIC STUDIES ON PAEDERINAE (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) IN MANİSA PROVINCE, TURKEY* Sinan Anlaş* and I. Ethem Çevik** *Department of Biology, Faculty of

Detaylı

Contribution to the knowledge of the Denticollinae and Negastriinae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey

Contribution to the knowledge of the Denticollinae and Negastriinae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey Linzer biol. Beitr. 46/2 1499-1507 19.12.2014 Contribution to the knowledge of the Denticollinae and Negastriinae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey N. GULPERCIN & S. TEZCAN A b s t r a c t : This

Detaylı

BAZI TIPULA LINNAEUS 1758 TÜRLERİNİN ANTEN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN T-TESTİ VE VARYANS ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

BAZI TIPULA LINNAEUS 1758 TÜRLERİNİN ANTEN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN T-TESTİ VE VARYANS ANALİZİ İLE İNCELENMESİ kim 2008 Cilt:16 N:2 Kastamnu ğitim ergisi 557-566 Özet BAZI TIPULA LINNAUS 1758 TÜRLRİNİN ANTN MORFOLOJİK ÖZLLİKLRİNİN T-TSTİ V VARYANS ANALİZİ İL İNCLNMSİ Nesrin SÖZN Milli ğitim Bakanlığı, 100.Yıl Anadlu

Detaylı

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF SCARABAEIDAE (COLEOPTERA) FAUNA OF THE MIDDLE AND EAST BLACK SEA REGION OF TURKEY

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF SCARABAEIDAE (COLEOPTERA) FAUNA OF THE MIDDLE AND EAST BLACK SEA REGION OF TURKEY 772 Mun. Ent. Zool. Vol. 8, No. 2, June 2013 CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF SCARABAEIDAE (COLEOPTERA) FAUNA OF THE MIDDLE AND EAST BLACK SEA REGION OF TURKEY Yakup Şenyüz*, Kemal Dindar* and Ferhat

Detaylı

ARTVİN İLİNDE ORMAN AĞAÇLARINDA YAŞAYAN COLEOPTERA (INSECTA) TÜRLERİ

ARTVİN İLİNDE ORMAN AĞAÇLARINDA YAŞAYAN COLEOPTERA (INSECTA) TÜRLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 5A0016 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7258

Detaylı

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler*

Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 213-220 ISSN 1010-6960 Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler* Muharrem ÇINAR** İsmail ÇİMEN***

Detaylı

Mun. Ent. Zool. Vol. 4, No. 1, January 2009

Mun. Ent. Zool. Vol. 4, No. 1, January 2009 Mun. Ent. Zool. Vol. 4, No. 1, January 2009 125 FAUNISTIC STUDY ON TWO SISTER PLAIN (BAFRA AND ÇARŞAMBA) AQUATIC COLEOPTERA FAUNA IN TURKEY: TWO SIMILAR GEOGRAPHY BUT RATHER DIFFERENT FAUNA, WITH A NEW

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

Coleoptera (Insecta) Takımına Bağlı Böceklerin Filogenisi

Coleoptera (Insecta) Takımına Bağlı Böceklerin Filogenisi Coleoptera (Insecta) Takımına Bağlı Böceklerin Filogenisi Nilay GÜLPERÇİN * Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova, İzmir Özet Filogeni çeşitli organizmalar arasındaki evrimsel

Detaylı

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12.

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. 27 -B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. BALKAN FORUM; An International Journal of Politics, Economics and Culture Skopje,1992-,

Detaylı

Dr. Yasemin GÜLER. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mah., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:66, 06172 Yenimahalle- Ankara

Dr. Yasemin GÜLER. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mah., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:66, 06172 Yenimahalle- Ankara Dr. Yasemin GÜLER Uzmanlık Alanları: Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) Sistematiği, Biyolojik Çeşitlilik, Yuvalanma Biyolojisi Telefon: 312 3445993-96/1110 Faks: 312 3151531 E-posta: Yasemin.guler@gthb.gov.tr

Detaylı

Manisa İlindeki Scoliidae (Hymenoptera) familyası türleri üzerinde faunistik araştırmalar*

Manisa İlindeki Scoliidae (Hymenoptera) familyası türleri üzerinde faunistik araştırmalar* Türk. entomol. derg., 2004, 28 (3): 221-228 ISSN 1010-6960 Manisa İlindeki Scoliidae (Hymenoptera) familyası türleri üzerinde faunistik araştırmalar* Sinan ANLAŞ** İ. Ethem ÇEVİK** Summary Faunistic researches

Detaylı

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118.

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. 71 -I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. ICOM NEWS Paris, 1948-, 3a. 1948 October, December 1949 2.c./1-6

Detaylı

HACIBABA DAĞI KELEBEK GÖZLEM RAPORU Özgür KOÇAK

HACIBABA DAĞI KELEBEK GÖZLEM RAPORU Özgür KOÇAK HACIBABA DAĞI KELEBEK GÖZLEM RAPORU 2007-2008 Özgür KOÇAK Karaman ili, Kazımkarabekir ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hacıbaba Dağı, Torosların, İç Anadolu bölgesindeki en kuzey yükseltisidir. Dağın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil KOÇ Doğum Tarihi: 22.10.1962 Ünvanı: Profesör Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Atatürk Üniv. 1986 Y. Lisans

Detaylı

Contribution to the Knowledge of the Bombyliidae of Turkey (Diptera)

Contribution to the Knowledge of the Bombyliidae of Turkey (Diptera) Linzer biol. Beitr. 38/1 455-504 21.7.2006 Contribution to the Knowledge of the Bombyliidae of Turkey (Diptera) J. DILS & H. ÖZBEK A b s t r a c t : This paper presents 187 species in 46 genera based on

Detaylı

Contribution to the knowledge of the Agrypninae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey

Contribution to the knowledge of the Agrypninae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey Linzer biol. Beitr. 42/2 1405-1412 19.12.2010 Contribution to the knowledge of the Agrypninae (Coleoptera, Elateridae) fauna of Turkey N. GULPERCIN & S. TEZCAN A b s t r a c t : This study is based on

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Tokat ili Chrysomelinae ve Cryptocephalinae (Coleoptera: Chrysomelidae) türleri üzerinde

Tokat ili Chrysomelinae ve Cryptocephalinae (Coleoptera: Chrysomelidae) türleri üzerinde Türk. entomol. derg., 2006, 30 (4): 285-302 ISSN 1010-6960 Tokat ili Chrysomelinae ve Cryptocephalinae (Coleoptera: Chrysomelidae) türleri üzerinde araştırmalar faunistik ATAY Turgut ÇAM Halit Summary

Detaylı

CONTRIBUTION TO THE TABANIDAE (DIPTERA) FAUNA OF ANTALYA PROVINCE

CONTRIBUTION TO THE TABANIDAE (DIPTERA) FAUNA OF ANTALYA PROVINCE ANTALYA İLİ TABANİDAE (INSECTA: DİPTERA) FAUNASI NA KATKILAR Ferhat ALTUNSOY, A. Yavuz KILIÇ, Sacide PALA Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 26470 Eskişehir, tabanidae@msn.com ÖZET Antalya

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

FAUNISTIC STUDY OF TERRESTRIAL HETEROPTERA OF ÇALDAĞ (ANKARA, TURKEY)

FAUNISTIC STUDY OF TERRESTRIAL HETEROPTERA OF ÇALDAĞ (ANKARA, TURKEY) 1104 FAUNISTIC STUDY OF TERRESTRIAL HETEROPTERA OF ÇALDAĞ (ANKARA, TURKEY) Suat Kıyak* and Emine Akar** * Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500-Ankara / TÜRKİYE. E- mail: skiyak@gazi.edu.tr

Detaylı

Edremit (Balıkesir) Körfezi çevresindeki zeytin bahçelerinde kışlak tuzaklarla saptanan Heteroptera türleri 1

Edremit (Balıkesir) Körfezi çevresindeki zeytin bahçelerinde kışlak tuzaklarla saptanan Heteroptera türleri 1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (1): 105-115 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Edremit (Balıkesir) Körfezi çevresindeki zeytin bahçelerinde kışlak tuzaklarla saptanan Heteroptera türleri

Detaylı

CHECK LIST OF TURKISH FLOWER FLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) Süleyman SARIBIYIK*

CHECK LIST OF TURKISH FLOWER FLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) Süleyman SARIBIYIK* 570 Mun. Ent. Zool. Vol. 9, No. 1, January 2014 CHECK LIST OF TURKISH FLOWER FLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) Süleyman SARIBIYIK* *Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 37200, Kastamonu, TÜRKIYE. E-mail:

Detaylı

Kelebekler; Doğanın sessiz kanatları

Kelebekler; Doğanın sessiz kanatları Kelebekler; Doğanın sessiz kanatları Yazı ve fotoğraflar: Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Doğa meraklısı insanların özel olarak ilgi duydukları bir canlı grubu mutlaka vardır.

Detaylı

SİVAS GÜNDÜZ KELEBEKLERİ (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA, HESPERIOIDEA) HİLAL TEKTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2012 EDİRNE

SİVAS GÜNDÜZ KELEBEKLERİ (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA, HESPERIOIDEA) HİLAL TEKTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2012 EDİRNE SİVAS GÜNDÜZ KELEBEKLERİ (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA, HESPERIOIDEA) HİLAL TEKTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2012 EDİRNE Danışman Doç. Dr. Zühal OKYAR TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF TURKISH AUCHENORRHYNCHA (HOMOPTERA) WITH A NEW RECORD, PENTASTIRIDIUS NANUS (IVANOFF, 1885) Emine Demir*

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF TURKISH AUCHENORRHYNCHA (HOMOPTERA) WITH A NEW RECORD, PENTASTIRIDIUS NANUS (IVANOFF, 1885) Emine Demir* Mun. Ent. Zool. Vol. 1, No. 1, January 2006 97 CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF TURKISH AUCHENORRHYNCHA (HOMOPTERA) WITH A NEW RECORD, PENTASTIRIDIUS NANUS (IVANOFF, 1885) Emine Demir* * Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Maraş Mavisi (Polyommatus (Agrodiaetus) maraschi) (Lycaenidae: Lepidoptera) ninadana İli İçin İlk Kaydı

Maraş Mavisi (Polyommatus (Agrodiaetus) maraschi) (Lycaenidae: Lepidoptera) ninadana İli İçin İlk Kaydı KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(8):21-26, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Maraş Mavisi (Polyommatus (Agrodiaetus) maraschi) (Lycaenidae: Lepidoptera)

Detaylı

BARTIN YÖRESİNDE BAZI KELEBEK TÜRLERİNİN BİYOLOJİLERİNE AİT KAYITLAR

BARTIN YÖRESİNDE BAZI KELEBEK TÜRLERİNİN BİYOLOJİLERİNE AİT KAYITLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0013 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

A FAUNISTIC STUDY ON THE HYDROPHILIDAE IN SİVAS PROVINCE (TURKEY)

A FAUNISTIC STUDY ON THE HYDROPHILIDAE IN SİVAS PROVINCE (TURKEY) Mun. Ent. Zool. Vol. 7, No. 2, June 2012 881 A FAUNISTIC STUDY ON THE HYDROPHILIDAE IN SİVAS PROVINCE (TURKEY) Sinan Bayram*, Abdullah Mart**, Ümit İncekara***, Ahmet Polat*** and Gani Erhan Taşar*** *

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C-Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Science and Biotechnology Cilt: 4 Sayı: 1-2015 Sayfa: 13-23

Detaylı

Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae)

Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae) Araştırma Makalesi Türkiye Örümcek Faunası İçin Bazı Kribellet Kayıtlar (Araneae: Zoropsidae, Dictynidae, Titanoecidae) Tarık Danışman*, Zafer Sancak, Melek Erdek, İlhan Coşar Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey

A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):65-70 ISSN 1018-8851 A short note on light trap collected Deltocephalinae (Homoptera: Cicadellidae) species from the Mediterranean Region of Turkey Serdar TEZCAN

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1979 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 19 Mayıs

Detaylı

Middle East Journal of Science(MEJS)

Middle East Journal of Science(MEJS) Middle East Journal of Science(MEJS) 2(2016)119 127 Middle East Journal of Science(MEJS) journal homepage: http://mejs.ineseg.org/ THE NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) SPECIES IN HAZRO DISTRICT (DIYARBAKIR) Berna

Detaylı

Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) collected in Turkey during expeditions of the Upper Silesian Museum, Bytom, Poland

Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) collected in Turkey during expeditions of the Upper Silesian Museum, Bytom, Poland Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology) 14-15: 7 12. Bytom 29.12.2007 Lech Borowiec Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) collected in Turkey during expeditions of the Upper Silesian Museum,

Detaylı

CESETLERE GELEN BÖCEK TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

CESETLERE GELEN BÖCEK TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI CESETLERE GELEN BÖCEK TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Nekrofaj Türler: Nekrofajlar ölümden hemen sonra çürüyen cesetlere hücum ederler. Örn: Diptera (Sarcophagidae, Muscidae, Calliphoridae) Hymenoptera (Formicidae)

Detaylı

Tahtalı Barajı Havzası nın (Menderes-Đzmir) Sucul Coleoptera ve Sucul ve Yarısucul Heteroptera (Classis: Insecta) Faunasına Bir Bakış

Tahtalı Barajı Havzası nın (Menderes-Đzmir) Sucul Coleoptera ve Sucul ve Yarısucul Heteroptera (Classis: Insecta) Faunasına Bir Bakış KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(2), 2011 10 KSU J. Nat. Sci., 14(2), 2011 Tahtalı Barajı Havzası nın (Menderes-Đzmir) Sucul Coleoptera ve Sucul ve Yarısucul Heteroptera (Classis: Insecta) Faunasına Bir Bakış Esat

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

İzmir İli Otiorhynchus (Germar, 1822) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) cinsi faunası üzerinde araştırmalar *

İzmir İli Otiorhynchus (Germar, 1822) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) cinsi faunası üzerinde araştırmalar * Türk. entomol. derg., 2007, 31 (3): 225-239 ISSN 1010-6960 İzmir İli Otiorhynchus (Germar, 1822) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) cinsi faunası üzerinde araştırmalar * Bekir KESKİN ** İ. Ethem ÇEVİK

Detaylı

LONGICORN BEETLES OF ÇANKIRI PROVINCE IN TURKEY (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) Nashwan Al-Hamadani* and Hüseyin Özdikmen*

LONGICORN BEETLES OF ÇANKIRI PROVINCE IN TURKEY (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) Nashwan Al-Hamadani* and Hüseyin Özdikmen* 931 LONGICORN BEETLES OF ÇANKIRI PROVINCE IN TURKEY (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) Nashwan Al-Hamadani* and Hüseyin Özdikmen* * Gazi University, Faculty of Science, Department of Biology, 06500 Ankara, TURKEY.

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Checklist of Turkish Raphidioptera on the basis of distribution pattern and biogeographical analysis

Checklist of Turkish Raphidioptera on the basis of distribution pattern and biogeographical analysis Turkish Journal of Zoology http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/ Research Article Turk J Zool (2015) 39: 225-234 TÜBİTAK doi:10.3906/zoo-1311-2 Checklist of Turkish Raphidioptera on the basis of distribution

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı