BÖLÜM Karasal Omurgasızlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7.3.2.9. Karasal Omurgasızlar"

Transkript

1 BÖLÜM Karasal Omurgasızlar

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv Karasal Omurgasızlar Metodoloji Saha Çalışması Bulguları Genel Değerlendirme ve Koruma Önlemleri i

3 TABLOLAR Sayfa No Tablo Karasal omurgasız örnekleme istasyonları Tablo Ankara ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Ardahan ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Balıkesir ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Bayburt ilini temsilen proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Bilecik ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Bursa ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Çanakkale ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Edirne ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Erzincan ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Erzurum ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Eskişehir ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Giresun ilini temsilen proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Gümüşhane ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kars ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kırıkkale ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kırşehir ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Kütahya ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri ii

4 Tablo Sivas ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Tekirdağ ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri Tablo Yozgat ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri ŞEKİLLER Sayfa No Şekil TANAP proje güzergâhında tespit edilen türlerin ordolara göre dağılımı iii

5 KISALTMALAR CITES CR EN EUNIS GPS IFC IUCN km LC m NA NE NT R SCC TANAP TKKK Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme Kritik Tehlikede Avrupa Doğa Bilgi Sistemi Küresel Konumlandırma Sistemi Uluslararası Finans Kuruluşu Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması İçin Uluslararası Birlik Kilometre Düşük Riskli Metre Uygulanamaz Değerlendirilmemiş Tehdide Açık Bölgesel Endemik Tür Hedef Tür Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı VU Duyarlı W Geniş Dağılımlı Endemik Tür YÇA ZMGU Yerel Çalışma Alanı Gazi Üniverisitesi Zooloji Müzesi iv

6 Karasal Omurgasızlar Bu bölümde, karasal omurgasızlarla ilgili gerçekleştirilen masabaşı ve saha çalışmalarının sonuçları sunulmaktadır. Saha çalışmaları Prof. Dr. Abdulah Hasbenli (alan koordinatörü), Doç. Dr. Hasan Koç, Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Turgay Üstüner ve Doktora öğrencisi Derya Canpolat tarafından yürütülmüştür. Ayrıca Doç Dr. Selma Seven Çalışkan, kelebek türlerinin teşhisini gerçekleştirmiştir. Örneklerin preparasyonu, yüksek lisans öğrencileri Özgür Çetiner, Şirin Bahar Karahasan, Murat Can Korkmaz ve Ülfet Şahin tarafından yapılmıştır. Bütün çalışmaların koordinasyonu, Dr. Elif Manav Tüfekci tarafından gerçekleştirmiştir. Çalışmanın amacı; bileşenin mevcut çevresel koşulları tanımlamak ve YÇA içinde yer alan doğal ve potansiyel kritik habitatlardaki karasal omurgasız türlerinin varlığını ve dağılımlarını belirlemek, ayrıca, YÇA içinde endemik, sınırlı alanda dağılım gösteren, kritik (CR) ve tehlikede (EN) olan türleri 1 (metnin ilerleyen bölümlerinde SCC/hedef türler olarak bahsedilmektedir) belirlemektir Metodoloji Masabaşı çalışmalarından derlenen bilgilere dayanarak, illere göre YÇA içinde bulunması muhtemel türler tespit edilmiştir. Masabaşı çalışmaları sırasında kullanılan bibliyografik referanslar sırasıyla: IUCN Kırmızı Listesi Veri Tabanı 2 ; Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı 3 ; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Bilimsel Enstitüler ve Dernekler tarafından yayınlanan belge ve çalışmalar; Kamu veri tabanları ve üniversitelerden elde edilen bilimsel literatürler; CORINE Arazi Örtüsü Veri Tabanı; Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları. Analiz sonuçları, YÇA da bulunan potansiyel türlerin varlığını ve potansiyel hedef karasal omurgasız türlerini barındıran habitatları (örn., türün dağılım alanı içinde yer alan ve türün habitat ihtiyaçlarına ekolojik olarak uygun alanlar) belirlemekte yardımcı olmuştur. Entomofauna çalışmalarının, saha çalışmalarının gerçekleştirildiği örnekleme istasyonlarında örnek sayısının en üst düzeyde olmasını sağlamak için, farklı metodlar ve bu metodlar için gerekli olan ekipmanlar kullanılmıştır. 1 Bu çalışmada uygulanan tanımlar, şunlardır: IFC 2012 (PS6) ya göre, Endemik türler: analiz edilen ülke veya bölgede, küresel dağılımının % 95 ini içeren türlerdir (IFC 2012); Sınırlı alanda dağılım gösteren türler: bu türlerin dağılım alanı (DA) km 2 veya daha azdır. IUCN ve Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı na göre Kritik (CR), doğada tükenme riski çok fazla olan türler ve Tehlikede (EN) ise ikinci en ciddi koruma statüsüne sahip türler için kullanılmaktadır KARAÇETİN, E., WELCH, H.J., Türkiye Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı, Doğa Koruma Merkezi (DKM), Ankara, Türkiye

7 Lokaliteler, GPS aracılığı ile kaydedilmiştir. Her istasyonda tespit edilen türler, Saha Gözlem Formları na kaydedilmiştir. Ayrıca; mümkün olan durumlarda türlerin fotoğrafları çekilmiştir. Coleoptera takımına ait örnekler, çeşitli habitatlar ve ortamlardan toplanmıştır. Toplama metodları, Coleopterlerin bulunduğu habitat ve koşullara göre değişiklik göstermektedir; çiçek ve bitki üzerinde bulunan Coleopterler genellikle atrapla; kütük ağaç kabukları altında, kütük içinde yaşayanlar elle, aspiratörle ya da pens kullanılarak; toprak üstünde gezenler elle ya da pens kullanılarak; dere kenarı ya da toprak üstünde bulunanlar aspiratörle, elle ya da pens kullanılarak; büyükbaş hayvan dışkısı içinde bulananlar ise pens kullanılarak toplanmıştır. Toplanan coleoptera örnekleri, içinde % 70 lik alkol bulunan küçük şişelerde muhafaza edilmiştir. Bu şişelerin içine, örneklerin toplandığı istasyonun numarası yazan küçük etiketler konulmuştur. Gündüz aktif olan zar kanatlı böceklerin bulunduğu Diptera, Odonata ve Neuroptera takımına ait örnekler ile pul kanatlı böceklerin bulunduğu Lepidoptera takıma ait örnekler, atrap ile toplanmıştır. Bu takımlara ait örnekler genellikle çiçek, bitki ya da ağaç üstünde bulunurlar. Atrap ile toplanan örneklerin kanatlarına zarar verilmeden atrap içinden alınmış ve etil asetatlı zehir şişelerinin içine konmuştur. Her istasyonda toplanan Diptera, Odonata ve Neuroptera örnekleri, istasyon numarasının yazdığı etiketle beraber boş şişelere alınmıştır. Lepidoptera örnekleri, diğerlerinden ayrı şişeye konmuştur. Ayrıca ışıkla cezbedilen böcekleri yakalayabilmek için geceleri gece ışık tuzağı kullanılmıştır. Arazi çalışmalarının yapıldığı günün akşamında, toplanan örneklerin preparasyonu ve muhafazası ile ilgili işlemler yapılmıştır. Alkol içinde bulunan örneklerin alkolleri kontrol edilerek, azalma var ise alkol ilâve edilmiştir. Sonrasında içi örnek dolu alkol şişeleri sağlam bir kutunun içine dizilmiştir. Lepidoptera, Odonata ve Neuroptera takımlarına ait örneklerin her biri böcek zarflarının içine konularak muhafaza edilmiş ve böcek zarflarının üzerine toplandığı lokasyonun adı yazılmıştır. İçi dolu böcek zarflarının bozulmaması ve örneklerin kırılmaması için böcek zarfları ayrı bir kutunun içine konulmuştur. Diptera takımına ait örnekler ayrı ayrı torakslarından iğnelemiş ve kanatları vücuduna paralel olacak şekilde prepare edilmiştir. Her bir Diptera örneğinin altına, toplandığı lokasyonun numarası yazan etiketler yerleştirilmiştir. Arazi çalışmaları bittikten sonra Gazi Üniverisitesi Zooloji Müzesi (ZMGU) ne getirilen böcek örnekleri, prepare edilerek teşhis edilmiştir. Lepidoptera, Odonata ve Neuroptera takımına ait örneklerin, standartlara uygun olarak, germe blokları üstünde kanatları gerilmiştir. Alkol şişesi içinde bulunan Coleoptera örnekleri, sağ elitrondan omuza yakın bölgesinden iğnelenmiştir. Her bir prepare edilen ve iğnelenen örneğin altına lokasyon numarası yazan etiketler yerleştirilmiştir. Örneklerin iğnelenmesi ve gerilmesi, projede yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yapılmıştır. İğnelenen ve gerilen örnekler kuruduktan sonra familya seviyesinde gruplara ayrılmış, gruba özgü teşhis anahtarları ile teşhis edilmiştir. Teşhis aşamasında, genital karakteri kullanılan gruplarda erkek bireylerin uygun yöntemlerle genitalleri çıkarılmıştır

8 Teşhisleri yapılan örnekler, böcek kasalarında müze standartlarına uygun olarak muhafaza edilmiştir. Türlerin teşhisinde kullanılan ve türlerle ilgili bilgilerin bulunduğu makale ve kitaplar alfabetik sıra ile şöyledir: Akiyama and Ohmomo, ; Albrecht et al., ; Aliev, ; Alonso-Zarazaga and Lyal, ; Anlaş, ; Asher et al., ; Askew, ; Aspöck et al., , , ; Assing and Schüelke, ; Balachowsky et al., ; Ballerio et al., ; Balthasar, ; Baraud, , , , ; Baytaş, ; Bei-Beinko, ; Bellamy and Volkovıtsh, ; Bense, ; Bily, ; Bleszynski and Collins, ; Bodemeyer, ; Bohlken et al ; Bologna, ; Booth et al., ; Bridges, , ; Bucciarelli, ; 4 AKIYAMA, K. and OHMOMO, S., The Buprestid Beetles of the World, Iconographic Series of Insects, Tokyo: Gekkan-Mushi Co. Ltd, 341 pp. 5 ALBRECHT, M., GOLDSCHALT, M. and TREIBER, R., Der Heilziest-Dickkopffalter Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) (Lepidoptera: Hesperiidae), Nachr. Ent. Ver. Apollo, Suppl. 18: 256 pp. 6 ALIEV, S.V., Noctuidae (Lepidoptera) of Azerbaidzhan, Elm, Baku, 277 pp. 7 ALONSO-ZARAZAGA, R.S. and LYAL, C.H.C., A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera), Entomop., Barcelona, 315 pp. 8 ANLAŞ, S., Distributional checklist of the Staphylinidae (Coleoptera) of Turkey, with new and additional records, Linzer Biol. Beitr., 41(1): ASHER, J., WARREN, M., FOX, R., HARDING, P., JEFFCOATE, G. AND JEFFCOATE, S., The Millennium Atlas of Butterflies in Brtitain and Ireland, Oxford University Press, UK, 325 pp. 10 ASKEW, R.R, The Dragonflies of Europe, Harley Books, England, 291 pp. 11 ASPÖCK, H., HÖLZEL, H. and ASPÖCK, U., Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europes, Goecke & Evers, Krefeld, 1: 495 pp, 2: 355 pp. 12 ASPÖCK, H., HÖLZEL, H. AND ASPÖCK, U., Die Raphidiopteren der Erde. Eine monographische Darstellung der Systematik, Taxonomie, Biologie, Ökologie und Chorologies der rezenten Raphidiopteren der Erde, mit einer zusammenfassenden Übersicht der fossilen Raphidiopteren (Insecta: Neuropteroidea), Goecke & Evers, Krefeld, 1: 730 pp, 2: 550 pp. 13 ASPÖCK, H., HÖLZEL, H. and ASPÖCK, U., Kommentierter Katalog der Neuropterida (Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpalaarktis, Denisia 2, 606 pp. 14 ASSING, V. and SCHÜELKE, M., Die Käfer Mitteleuropas 4: Staphylinidae 1, Spektrum Akademischer Verlag, 560 pp. 15 BALACHOWSKY, A.S., DAVATCHI, A. and DESCARPENTRIES, A., Familledes Buprestidae, in: Entomologie Appliquee A L Agriculture, Tome I BALLERIO, A., REY, A., ULIANA, M., RASTELLI, M., RASTELLI, S., ROMA, M., COLACURCIO, L., Coleotteri Scarabeoidei d'italia, Piccole Faune pubblicazione di 13 pp + DVD. 17 BALTHASAR, V., A. Monographic der Scarabaeidae and Aphodiidae der Palaerktischen and Orientalischen Region Vol 1-3. Coleoptera: Lamellicornia, Scarbaeidae, Coprinae, Aphodiidae. Verh. Tsch. Akad. Wiss., Prag. 18 BARAUD, J., IV. Coléoptères S Carabaeoidea, Faune de l Europe Occidentale: Belgique, France, Grande- Bretagne, Italie, Péninsule Ibérique. Supplément À L A Nouvelle Revue d Entomologie, Tolouse, VII (1): 352 pp. 19 BARAUD J., Coléoptères S Carabaeoidea d Europe, Faune de France et Régions Limitrophes, 78. Fédération Française Des Sociétés De Sciences Naturelles & Société Linnéenne De Lyon, Paris-Lyon: İx pp. 20 BARAUD, J., Coléoptères Scarabaeoidea, Faune du Nord de l'afrique du Maroc au Sinaï. Editions Lechevalier Paris, Encyclopédie Entomologique, BARAUD, J., Coléoptères Scarabaeoidea d'europe, Féderation Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Faune de France, 78: BAYTAŞ, A., Turkish Butterflies, A Nature Guide, NTV Publishing, İstanbul, 220 pp. 23 BEI-BEINKO, G. YA., Keys to the Insects of the European Parts of the USSR: Volume 5, Diptera and Siphonaptera, Part I-II, Brill Publishing Company, 2500 pp. 24 BELLAMY, C. L. and VOLKOVITSH, M. G., Chapter 17. Buprestoidea Crowson, 1955, Pp In: R. G. Beutel & R. A. B. Leschen (Eds.). Handbuch Der Zoologie/Handbook of Zoology, Volume IV, Arthropoda: Insecta, Part 38, Coleoptera, Beetles, Volume 1, Morphology and Systematics.W. De Gruyter, Berlin, New York, 567 pp. 25 BENSE, U., Longhorn Beetles, Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe, Margraf Verlag, Hohenloher, Germany, 512 pp. 26 BILY, S., Supplement to the World Catalogue of the Genus Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae), Folia Heyroskyana, 7 (5): BLESZYNSKI, S. and COLLINS, R.J., A short catalogue of the world species of the family Crambidae (Lepidoptera), Acta Zool. Cracov., 7: BODEMEYER, E.V., Quer Durch Kleinasien İn Den Bulghan Dagh, Die Druck Und Verlangs- Aktiengesellschaft, Vormals Dölter, Emmedingen, 169 pp. 29 BOHLKEN, H., REICHSTEIN, H., SATTLER, K., SCHMIDT, E. AND SICK, F., Fauna von Deutschland: ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. 20., uberarbeitete Auflage, Quelle & Meyer Verlag, Gottingen, Germany, 791 pp. 30 BOLOGNA, M.A., Coleoptera Meloidae, Fauna d'italia, XXVIII, Calderini, Bologna, XIV+541 pp. 31 BOOTH, R.G., COX, M.L. AND MADGE, R.B., IIE Guides to Insects of Importance to Man, 3. Printed İn the UK at the University Pres, Cambridge, 384 pp

9 Carnaby, ; Carpaneto et al., ; Carter, ; Cavazzuti, ; Chvála and Merz, ; Chvála, , , , ; Chvála et al., ; Classey, ; Coe, ; Coiffait, ; Collin, ; Çiftçi et al., ; Çiftçi and Hasbenli, ; D Abrera, ; Dellacasa, ; Dienske, ; Dorst, ; Dufour, ; Dutto and Bologna, ; Engel and Frey, ; Engel, ; Engel, ; Evenhuis and Greathead, ; Farrugia, ; Fletcher, ; Freidberg and Kugler, ; Gahan, ; Gerstmeier, ; Gonget, ; 32 BRIDGES, C.A., Catalogue of the family-group genus-group and species-group names of the Hesperioidae (Lepidoptera) of the World, Urbana, Illinois. 33 BRIDGES, C.A., Catalogue of the family-group genu-group and species-group names of the Sphingidae of the World, Urbana, Illinois. 34 BUCCIARELLI, I., Coleoptera: Anthicidae (Fauna d'italia) (Italian Edition), Calderini, Bologna, 240 pp. 35 CARNABY, K., Jewel Beetles Of Western Australia, Leedersville, Perth, 69 pp. 36 CARPANETO, G. M., PIATELLA, E., PITTI, R., The Scarab beetles of Turkey: an updated checklist and chrotype analysis (Coleoptera, Scarabaeoidae), Biogeographia, XXI: CARTER, D., Butterflies and Moths, Dorling Kindersley, London, 304 pp. 38 CAVAZZUTI, P., Faune des Carabinae de Turquie. Magellanes, Collection Systématique. 13, 155 pp. 39 CHVÁLA, M. and MERZ, B., The Hilara species (Diptera, Empididae) of Switzerland, with respect to the fauna of the Alps and other central European mountains, Revue Suisse de Zoologie, 116(3-4): CHVÁLA, M., The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. III Genus Empis, Vol 29. Fauna entomologica Scandinavica, Leiden, New York, Köln, 187 pp. 41 CHVÁLA, M., Revision of Palearctic species of the Empis subgenus Polyblepharis (Diptera, Empididae), with descriptions of fourteen new species, Acta Universitatis Carolinae Biologica, 42: CHVÁLA, M., The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark, IV Genus Hilara, Vol 40, Fauna entomologica Scandinavica, Leiden, New York, Köln, 232 pp. 43 CHVÁLA, M., Monograph of the genus Hilara Meigen (Diptera: Empididae) of the Mediterranean region, Studia Dipterologica, Supplement 15,138 pp. 44 CHVÁLA, M., LYNEBORG, L. and MOUCHA, J., The Horse Flies of Europe (Diptera: Tabanidae), Entomological Society of Copenhagen, England, 499 pp. 45 CLASSEY, E.W., Handbooks for the Identification of British Insects, Tabanoidea and Asiloidea, Hampton, London, 132 pp. 46 COE, R.L., Handbooks for the Identification of British Insects, Tipulidae Hampton, London, 66 pp. 47 COIFFAIT, H., Coléoptéres Staphylinidae de la région paléarctique occidentale, IV. Sous famille Paederinae, Tribu Paederini 1 (Paederi, Lathrobii), Nouv. Revue Entomologie, 12: 440 pp. 48 COLLIN, J. E., British Flies, Empididae, 6, Cambridge, London, 782 pp. 49 ÇİFTÇİ, M.C., HASBENLİ, A. and CANPOLAT, D., Two new species of Empis (Diptera: Empididae) from Turkey, Zootaxa, 3408: ÇİFTÇİ, M.C. AND HASBENLİ, A., Contribution to Empis (Subgenera Euempis, Pachymeria, Polyblepharis) (Empididae, Diptera) Fauna of Turkey, J. Ent. Res. Soc. 9(3): D ABRERA, B., Sphingidae Mundi: Hawk Moths of the World, Faringdon, 226 pp. 52 DELLACASA M., Scarabaeoidea Laparosticta Di Corsica. Atti Della Società Toscana Di Scienze Naturali. Memorie, Serie B, Supplemento, Pisa, CX 2003, 361 pp. 53 DIENSKE, J.W., An illustrated key to the genera and subgenera of the western palaearctic Limoniidae (Insecta, Diptera) including a description of the external morphology, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, (A) 409: 52 pp. 54 DORST, J., Buprestidae Coleopteres Phytophages d Europe, N.A.P. Editions, Tome I: DUFOUR, C., Les Tipulidae de Suisse (Diptera, Nematocera), Doc. Faun. Helvetiae, 2, 187 pp. 56 DUTTO, M. AND BOLOGNA, M.A., Monografie Entomologiche Vol I: Coleoptera Cetoniidae d Italia, 218 pp. 57 ENGEL E. O. and FREY, R., Die Fliegen der palaerktischen Region, Empididae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 639 pp. 58 ENGEL, E.O., Die Fliegen der palaerktischen Region, Asilidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 491 pp. 59 ENGEL, E.O., Die Fliegen der palaerktischen Region, Bombylidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 619 pp. 60 EVENHUIS, N.L. and GREATHEAD, D.J., World Catalog of Bee Flies (Diptera: Bombyliidae), Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands, 756 pp. 61 FARRUGIA, S., Les Agrilus de France (Coleoptera: Buprestidae), Magellanes, 125 pp. 62 FLETCHER, D.S., Geometridae, In: Nye, I.W.B., The Generic Names of Moths of the World, Vol 5, London 243 pp. 63 FREIDBERG, A. and KUGLER, J., Fauna Palaestina, Insecta IV Diptera: Tephritidae, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, 212 pp. 64 GAHAN C. J., Fauna of British India Including Ceylon and Burma. Coleoptera Cerambycidae I - Taylor and Francis Ed., London, 329 pp. 65 GERSTMEIER, R., BUNTKÄFER, Illustrierter Schlüssel zu den Cleriden der West- Paläarktis, Margraf Verlag, Hohenloher, Germany, 250 pp. 66 GONGET, H., The Nemonychidae, Anthribidae and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe, Fauna Entomologica Scandinavica, Vol. 38, 132 pp

10 Grichanov, ; Hacker, , ; Hennig, , ; Herman, ; Hesselbarth et al., ; Horion, ; Hortensia and Miguel, ; Hull, , ; Hurka, ; Jagemann, ; Jolivet et al., ; Kalkman, ; Karaçetin and Welch, ; Kerremans, ; Klausnitzer and Klausnitzer, ; Korshunov and Gorbunov, ; Krajcık, ; Krell and Fery, ; Kröber, 1925 a 88, b 89, c 90 ; Kudrna, ; Kwieton, ; Lackschewitz and Pagast, , , ; Lindner, ; Lodos et al., ; Loew, ; Lott and Anderson, 67 GRICHAV, I.YA., A checklist and keys to Dolichopodidae (Diptera) of the Caucasus and East Mediterranean, St. Petersburg, VIZR RAAS (Plant Protection News Suppl.), 160 pp. 68 HACKER, H., Die Noctuidae Griechenlands, mit einer Übersicht über die Fauna des Balkanraumes, Herbipoliana 2, 590 pp. 69 HACKER, H., Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera), Neu Ent. Nachr, 27: 707 pp. 70 HENNIG, W., Die Fliegen der palaerktischen Region, Ottidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 109 pp. 71 HENNIG, W., Die Fliegen der palaerktischen Region, Platystomidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 155 pp. 72 HERMAN, L.H., Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera) 1758 to the end of second milllennium., Volume I-VII, Bulletin of the American Museum of Natural History, 265: 4218 pp. 73 HESSELBARTH, G., VAN OORSCHOT, H. & WAGENER, S., Die Tagfalter der Türkei unter Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Selbstverlag Sigbert Wagener, Bocholt, 3 Bde S., 21 Tab., 75 Abb., 2 Farbkarten, 36 Farbtaf. (Mit 306 Abb.) (Bd. 1& 2) S., 128 Farbtaf. 13 Taf. IV Verbreitungskarten (Bd. 3). 74 HORION, A., Faunistik der mitteleuroopaischen Kafer. Staphylinidae. 2., Paederinae bis Stahylininae, 335 pp. 75 HORTENSIA C.-R., MIGUEL, A. M., Study on the Phylogenetic Relationships of the Hopliids (Coleoptera: Scarabaeoidea), Proc. Entomol. Soc. Wash., 108 (3): HULL, F.M., Robber flies of the world, Bulletin of the United States National Museum, Washington, 224 (1, 2): 907 pp. 77 HULL, F.M., Bee Flies of the World the Genera of the Family Bombyliidae, Smithsonian Institution Press, Washington, 687 pp. 78 HURKA, K., Carabidae of the Czech and Slovak Republics, Illusrated Key, Zlin, Kabourek, 565 pp. 79 JAGEMANN, E., Kovarikoviti- Elateridae, Fauna CSR 4, Nakl. CSAV, Praha, 302 pp. 80 JOLIVET, P., SANTIAGO-BLAY, J. AND SCHMITT, M., Research on Chrysomelidae, Vol 1-2, Brill, 430 pp. 81 KALKMAN, V.J., Key to the dragonflies of Turkey including species known from Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran, Brachytron, 10(1): KARAÇETIN, E. AND WELCH, H.J., Red Book of Butterflies of Turkey, Nature Conservation Centre, Ankara, 125 pp. 83 KERREMANS, C., Monographie des Buprestidae, Vol.I-VII-V., Dulan et Co., London, , , KLAUSNITZER, B. and KLAUSNITZER, H., Marienkäfer, Neue Brehm Bücherei, Westrap Wissenschaften, 320 pp. 85 KORSHUV, Y.P. and GORBUV, P., The butterflies of the Asian part of Russia, Rhopalocera, 202 pp, 421 maps (in Russian). 86 KRAJCIK, M., Checklist of Scarabaeoidea of the World. 1. Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Animma.X, Plzeò, Supplementum, 3: 189 pp. 87 KRELL, F.T., and FERY, H., Familienreihe Lamellicornia. In Lucht W. & Klausnitzer B.: Die Käfer Mitteleuropas Jena, Fischer Verlag 15 (Supllementband 4): KRÖBER, O., 1925a. Die Fliegen der palaerktischen Region, Conopidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 48 pp. 89 KRÖBER, O., 1925b. Die Fliegen der palaerktischen Region, Tabanidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 146 pp. 90 KRÖBER, O., 1925c. Die Fliegen der palaerktischen Region, Therevidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 60 pp. 91 KUDRNA, O., The Distribution Atlas of European Butterflies, Apollo Books, 343 pp. 92 KWIETON, E., Contributions ulterieures a la connaıssance du genre Pimelia F. (Col., Tenebrionidae), Annotatıones Zoologicae et Botanicae, 145: LACKSCHEWITZ, P. and PAGAST, F., Limoniidae. In: Lindner, E. (ed.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)2, Lief. 135: LACKSCHEWITZ, P. and PAGAST, F., Limoniidae. In: Lindner, E. (ed.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)2, Lief. 139: LACKSCHEWITZ, P. and PAGAST, F., Limoniidae. In: Lindner, E. (ed.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)2, Lief. 145: LINDNER, E., Die Fliegen der palaerktischen Region, Stratiomyiidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 218 pp. 97 LODOS, N., ÖNDER, F., PEHLİVAN, E., ATALAY, R., ERKİN, E., KARSAVURAN, Y., TEZCAN, S., AKSOY, S., Faunistic Studies on Scarabaeoidea (Aphodiidae, Cetoniidae, Dynastidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Melolonthidae, Ochodaeidae, Rutelidae, Scarabaeidae) (Coleoptera) of Western Black Sea, Central Anatolia and Mediterranean Regions of Turkey, 72 pp. 98 LOEW, H., Beschreibungen europäischer Dipteren. Dritter Band. H.W. Schmidt, Halle, 320 pp

11 ; Löbl and Smetana, ; Lumaret and Lobo, ; Majer, 1997 a 102, b 103 ; Mannheims and Theqwald, ; Merz, ; Nazari, ; Olsufjev, ; Pilona and Valcarcel, ; Pittaway, ; Portevin, ; Reitter, , , , , ; Rozner and Rozner, ; Růžička, ; Sack, ; Sakalian, ; Savchenko, , , ; Schawaller, , ; Seguy, ; Shamshev, ; Shamshev and Grootaert, ; Shokhin, ; Soos and Papp, ; Steinmann, ; Stubbs and Falk, ; Švihla, ; Syrovátka, , , ; Tauzin, , ; Tolman 99 LOTT, D.A. AND ANDERSON, R., The Staphylinidae (Rove beetles) of Britain and Ireland Parts 7 and 8: Oxyporinae, Steninae, Euaesthetinae, Pseudopsinae, Paederinae, Staphylinidae, Royal Entomological Society, 340 pp. 100 LÖBL, I. and SMETANA, A., Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol 1-8. Stenstrup: Apollo Books. 101 LUMARET, J.-P. AND LOBO, J., Geographic Distribution of Endemic Dung Beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) in the Western Palaeractic Region, Biodiversity Letters, 3: MAJER, J.M., 1997a. Family Therevidae, In: Papp & Darvas, (eds.) Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera, Nematocera and Lower Brachycera, Science Herald, Budapest, 2: MAJER, J.M., 1997b. European Asilidae., In: Papp, L. & Darvas, B. (Eds.): Contribution to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance), Vol. 2 Nematocera and Lower Brachycera, ( ); Budapest: Science Herald. 104 MANNHEIMS, B. and THEQWALD, B., Die Fliegen der palaerktischen Region, Tipulidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 538 pp. 105 MERZ, B., Diptera, Tephritidae, Insecta Helvetica Fauna, Hge. Geneve, 198 pp. 106 NAZARI, V., Butterflies of Iran, Dayereh-Sabz, Iran, 564 pp. 107 OLSUFJEV, N.G., Tabanidae, Fauna USSR, Leningrad, 434 pp. 108 PILONA, F.P. and VALCARCEL, J.P., Catalogo de los Silphidae y Agyrtidae (Coleoptera) de la Peninsula Iberica e Islas Baleares, Bol. S.E.A., 30: PITTAWAY, A.R., The Hawkmoths of the Western Palaearctic, Harley Boks, London, 240 pp., 60 figs. 110 PORTEVIN, G., Histoire Naturelle Des Coleopteres De France Tome I-IV, Rue De Tournon, Paris. 111 REITTER, E., Fauna Germanica, Die Käfer Des Deutschen Reiches, Vol 1-5, K.G. Lutz Verlag, Germany. 112 REITTER, E., Bestimmungs Tabelle der echten Pimeliiden aus der paläarktischen Fauna, Wiener Entomologischen Zeitung, 35 (1-2): REITTER, E., Bestimmungstabelle der Tenebrioniden- Unterfamilie Zophosini aus der paläarktischen Fauna, Wiener Entomologischen Zeitung, 35 (3-4): REITTER, E., Bestimmungs- Schlüssel für die Unterfamilien und Tribus der paläarktischen Tenebrionidae, Wiener Entomologischen Zeitung, 35 (3-5): REITTER, E., Bestimmungs-Tabellen der europaeischen coleopteren. Heft 87 Tenebrionidae. XV Teil: Beolopinae, Borinae, Tenebrioninae und Coelometopinae aus der palaearktischen Fauna, (Privately published), 24 pp. 116 ROZNER, I. and ROZNER G., Additional Data to the Lamellicornia Fauna of Turkey, Natura Somogyiensis 15: RŮŽIČKA J., Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Agyrtidae, Silphidae. Folia Heyrovskyana, Serie B, 3: SACK, P., Die Fliegen der palaerktischen Region, Syrphidae, Lindner E., Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 451 pp. 119 SAKALIAN, V.P., A Catalogue of the Jewel Beetles of Bulgaria (Coleoptera: Buprestidae), Pensoft Publishers, 246 pp. 120 SAVCHENKO, E.N., Crane flies (Diptera: Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., Fauna USSR, Diptera, 2 (3), 488 pp. 121 SAVCHENKO, E.N., Crane flies (Diptera: Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., Fauna USSR, Diptera, 2 (4), 503 pp. 122 SAVCHENKO, E.N., Crane flies (Fam: Tipulidae) Introduction, Subfam. Dolichopezinae, Tipulinae, Fauna USSR, Diptera, 2 (1-2), 585 pp. 123 SCHAWALLER, W., Zur morphologischen Abgrenzung der Tentyria-Arten cypria und cylindrica Zyperns (Col.: Tenebrionidae), Entomologische Zeitschrift, 1 (2): SCHAWALLER, W., Revision der Gattung Ablattaria Reitter, 1884, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie), 321: SEGUY, E., Dipteres Syrphides de l Europe occidentale, Mem. Mus. Nat Hist. Nat., (Zool.), 23, 248 pp. 126 SHAMSHEV, IV., Revision of the genus Empis Linnaeus (Diptera: Empididae) from Russia and neighbouring lands: I. Subgenus Xanthempis Bezzi, Int. J. Dipterol Res., 9: SHAMSHEV, IV. and GROOTAERT P., New data on the genus Empis Linnaeus (Diptera: Empididae) from Iran, with descriptions of two new species, Stud Dipterol, 12: SHOKHIN, I. V., Review of the genus Blitopertha Reitter, 1903 (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) of the Caucasus and Turkey, Caucasian Entomological Bull., 6 (1): SOOS, A. and PAPP, L., Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 1-13, Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 130 STEINMANN, H., World Catalogue of Odonata, Vol.1 Zygoptera, Das Tierreich Band 110, New York, 500 pp. 131 STUBBS, A.E. and FALK, S.J., British Hoverflies an Illustrated Identification Guide, The British Entomological and Natural History Society, 253 pp. 132 ŠVIHLA, V., Revision of the subgenera Stenaxis and Oedemera s. str. of the genus Oedemera (Coleoptera: Oedemeridae), Folia Heyrovskyana, Supplementum, 4:

12 and Lewington, ; Trautner and Geigenmülle, ; Tshikolovets, ; Tuzov et al., , ; Vazquez, ; Violovich, ; Warchalowski, ; White, ; Wood, ; Yang et al., ; Zidek and Pokorny, Saha çalışmalarında örneklerin toplanması ve saklanmasında kullanılan metodlar, Kıyak, ve Julio, dan uyarlanmıştır. Örnekleme İstasyonları Karasal omurgasız saha çalışmaları, 20 ilde 243 örnekleme istasyonunda gerçekleştirilmiştir (Tablo ). Saha çalışmaları, Mayıs-Temmuz 2013 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Tablo Karasal omurgasız örnekleme istasyonları İSTASYON UTM X Y İL 1 E1.01_ , ,376 Ankara 2 E1.01_ , ,976 Ankara 3 E1.2E_ , ,948 Ankara 4 E1.2E_ , ,284 Ankara 5 E1.2E_ , ,943 Ankara 6 E1.2E_ , ,937 Ankara 7 E2.5_ , ,467 Ankara 133 SYROVÁTKA, O., Revision of H. Loew s and T. Becker s types of Empis s. str. species (Diptera, Empididae) in the Berlin and St Petersburg Museums, Mitt Zool Mus Berlin, 67: SYROVÁTKA, O., Revision of Empis s. str. species (Diptera: Empididae) described by G. Strobl. Part 1, Eur J Entomol, 92: SYROVÁTKA, O., Revision of the Strobl s types of Empis s.str. species (Diptera, Empididae), Part 2. Acta Univ Carol Biol, 44: TAUZIN, P., Coleopteres Scarabaeoidae de Turquie: Premiere note, Le Coleopteriste, 39: TAUZIN, P., Contribution à la connaissance du genre Cetonia Fabricius, 1775 au Proche-Orient et Moyen-Orient (Coleoptera, Cetoniinae, Cetoniini), Cetoniimania, 1: TOLMAN, T. and LEWINGTON, R., Butterflies of Britain and Europe, HarperCollins, London, 320 pp. 139 TRAUTNER, J. and GEIGENMÜLLE, K., Tiger Beetles Ground Beetles Illustrated Key to the Cicindelidae and Carabidae of Europe, Druckerel Fritz Steinmeier, Germany, 488 pp. 140 TSHIKOLOVETS, V.V., Butterflies of Eastern Europe, Urals and Caucasus An Illustrated Guide, Kiev, Ukrania, 176 pp. 141 TUZOV, V.K., BOGDAV, S.V., DEVYATKIN, A.L., KABAK, L.V., KOROLEV, V.A., MURZIN, V.S., SAMODUROV, G.D. AND TARASOV, E.A., Guide to the Butterflies of Russia and Adjacent Territories (Lepidoptera, Rhopalocera), Vol. I Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae, Pensoft, Sofia, Moscow, 480 pp. 142 TUZOV, V.K., BOGDAV, S.V., CHURKIN, A.V., DANTCHENKO, A.V., DEVYATKIN, A.L., MURZIN, V.S., SAMODUROV, G.D. AND ZHDANKO, A.B., Guide to the II Libytheidae, Danaidae, Nymphalidae, Riodinidae, Lycaenidae, Pensoft, Sofia, Moscow, 580 pp. 143 VAZQUEZ, X.A., European Fauna of Oedemeridae, Coleoptera, Argania Editor, Barcelona, 179 pp. 144 VIOLOVICH, N.A., Sirfidy Sibiri (Diptera: Syrphidae), Opredelitel, 242 pp. 145 WARCHALOWSKI, A., Chrysomelidae, The Leaf-Beetles of Europe and the Mediterranean Area. Natura Optima Dux Foundation, Warszawa, 600 pp. 146 WHITE, I.M., Tephritidae Flies, Diptera: Tephritidae, Handbooks fort he Identification of British Insects, London, 133 pp. 147 WOOD, G.C., Asilidae. In: McAlpine, J.F., Peterson, B.V., Shewell, G.E., Teskey, H.J., Vockeroth, J.R., Wood, D.M. (Eds.), Manual of Nearctic Diptera. Volume 1. - Research Branch, Agriculture Canada, Monographs 27: YANG, D., ZHU, Y., WANG, M. and ZHANG, L., World Catalog of Dolichopodidae (Insecta: Diptera), China Agricultural University Press, 704 pp. 149 ZIDEK, J., POKORNY, S., Illustrated keys to Plaearctic Scarabaeus Linne (Scarabaeidae), Animma.x, KIYAK, S., 2000, Entomological Mesuem Methods, Öğün Printing House, 201 pp. 151 JULIO, C.A., Methods for Catching Beetles, Naturalia Scientific Collection, Asuncion-Uruguay, 303 pp

13 İSTASYON UTM X Y İL 8 E2.5_ , ,934 Ankara 9 H5.3_ , ,025 Ankara 10 CST , ,302 Ardahan 11 E2.1_ , ,16 Ardahan 12 E2.1_ , ,243 Ardahan 13 E2.1_ , ,317 Ardahan 14 E3.4_ , ,365 Ardahan 15 E4.4_ , ,057 Ardahan 16 E4.4_ , ,098 Ardahan 17 E4.4_ , ,305 Ardahan 18 E4.4_ , ,376 Ardahan 19 E4.4_add , ,373 Ardahan 20 G1.1_ , ,369 Ardahan 21 G1.9_ , ,31 Ardahan 22 G1.9_ , ,314 Ardahan 23 G1.9_ , ,34 Ardahan 24 G1.A_ , ,161 Ardahan 25 G1.A_ , ,375 Ardahan 26 G1.A_ , ,369 Ardahan 27 G1.A_add , ,377 Ardahan 28 G3.4_ , ,323 Ardahan 29 G3.F_ , ,161 Ardahan 30 G5.1_ , ,358 Ardahan 31 E1.22_ , ,242 Balıkesir 32 E1.22_ , ,234 Balıkesir 33 E1.22_ , ,162 Balıkesir 34 E1.22_ , ,11 Balıkesir 35 E3.4_ , ,237 Balıkesir 36 G1.3_ , ,262 Balıkesir 37 G1.3_ , ,241 Balıkesir 38 E1.2E_ , ,088 Bilecik 39 G1.3_ , ,007 Bilecik 40 G1.7_ , ,747 Bilecik 41 E1.22_ , ,009 Bursa 42 E1.22_ , ,962 Bursa 43 E1.22_ , ,967 Bursa 44 G1.3_ , ,024 Bursa 45 G1.3_ , ,391 Bursa 46 G1.7_ , ,073 Bursa 47 G1.7_ , ,048 Bursa 48 G1.7_ , ,97 Bursa 49 G1.7_ , ,976 Bursa

14 İSTASYON UTM X Y İL 50 G1.7_ , ,966 Bursa 51 G1.7_ , ,965 Bursa 52 G1.7_ , ,269 Bursa 53 G3.5_ , ,007 Bursa 54 G3.5_ , ,968 Bursa 55 G3.5_ , ,01 Bursa 56 G3.5_ , ,001 Bursa 57 G3.5_ , ,99 Bursa 58 G3.F_ , ,073 Bursa 59 G4.B_ , ,022 Bursa 60 G4.B_ , ,979 Bursa 61 G4.B_ , ,964 Bursa 62 G4.B_ , ,959 Bursa 63 G4.B_ , ,961 Bursa 64 G4.B_ , ,932 Bursa 65 G4.B_ , ,112 Bursa 66 G4.B_ , ,589 Bursa 67 G4.B_add , ,932 Bursa 68 G4.B_add , ,931 Bursa 69 G4.B_AltC_ , ,006 Bursa 70 X18_ , ,277 Bursa 71 B2.2_ , ,367 Çanakkale 72 B3.3_ , ,367 Çanakkale 73 E1.22_ , ,516 Çanakkale 74 E1.22_ , ,265 Çanakkale 75 E3.4_ , ,29 Çanakkale 76 E3.4_ , ,269 Çanakkale 77 G1.3_ , ,29 Çanakkale 78 G1.7_ , ,27 Çanakkale 79 G2.1_ , ,364 Çanakkale 80 G2.1_ , ,579 Çanakkale 81 G2.1_ , ,555 Çanakkale 82 G2.1_ , ,532 Çanakkale 83 G2.1_ , ,579 Çanakkale 84 G2.1_ , ,473 Çanakkale 85 G2.1_add , ,357 Çanakkale 86 G3.75_ , ,58 Çanakkale 87 G3.75_ , ,578 Çanakkale 88 G3.F_ , ,342 Çanakkale 89 G3.F_ , ,556 Çanakkale 90 G3.F_ , ,567 Çanakkale 91 G3.F_ , ,474 Çanakkale

15 İSTASYON UTM X Y İL 92 G3.F_ , ,363 Çanakkale 93 G3.F_ , ,578 Çanakkale 94 E1.22_ , ,713 Edirne 95 G1.3_ , ,762 Edirne 96 G1.3_ , ,729 Edirne 97 G1.3_ , ,714 Edirne 98 G2.1_ , ,647 Edirne 99 G2.1_ , ,631 Edirne 100 G2.1_ , ,59 Edirne 101 G3.F_ , ,589 Edirne 102 E1.2B_ , ,365 Erzincan 103 E1.2B_ , ,361 Erzincan 104 E1.2B_ , ,354 Erzincan 105 E1.2E_ , ,409 Erzincan 106 E1.2E_ , ,413 Erzincan 107 E1.2E_ , ,368 Erzincan 108 E1.2E_ , ,355 Erzincan 109 E1.2E_ , ,319 Erzincan 110 E1.2E_ , ,331 Erzincan 111 E1.2E_ , ,328 Erzincan 112 E1.2E_add , ,381 Erzincan 113 E1.2E_AltC_ , ,335 Erzincan 114 G1.7_ , ,365 Erzincan 115 G1.7_ , ,364 Erzincan 116 G1.7_ , ,411 Erzincan 117 G3.4_ , ,349 Erzincan 118 G3.4_ , ,342 Erzincan 119 G3.F_ , ,344 Erzincan 120 X18_ , ,4 Erzincan 121 X18_ , ,411 Erzincan 122 E1.2E_ , ,343 Erzurum 123 E1.2E_ , ,349 Erzurum 124 E1.2E_ , ,36 Erzurum 125 E1.2E_ , ,36 Erzurum 126 E1.2E_ , ,424 Erzurum 127 E1.2E_ , ,422 Erzurum 128 E1.2E_ , ,537 Erzurum 129 E1.2E_ , ,536 Erzurum 130 E1.2E_ , ,538 Erzurum 131 E1.2E_add , ,372 Erzurum 132 E1.2E_add , ,462 Erzurum 133 E3.4_ , ,455 Erzurum

16 İSTASYON UTM X Y İL 134 E3.4_add , ,432 Erzurum 135 E3.4_AltC_ , ,43 Erzurum 136 E4.4_ , ,557 Erzurum 137 E4.4_ , ,57 Erzurum 138 E6.2_ , ,424 Erzurum 139 G1.3_ , ,363 Erzurum 140 G1.3_ , ,362 Erzurum 141 E1.01_ , ,425 Eskişehir 142 E1.01_ , ,114 Eskişehir 143 E1.01_add , ,177 Eskişehir 144 E1.01_add , ,162 Eskişehir 145 E1.01_add , ,88 Eskişehir 146 E1.2E_ , ,158 Eskişehir 147 E1.2E_ , ,645 Eskişehir 148 E1.2E_ , ,919 Eskişehir 149 E1.2E_AltC_ , ,956 Eskişehir 150 E1.2E_esk Eskişehir 151 E1.2E_esk Eskişehir 152 E1.2E_esk Eskişehir 153 E1.2E_esk Eskişehir 154 G1.3_esk Eskişehir 155 G1.7_ , ,912 Eskişehir 156 E1.2E_ , ,345 Gümüşhane 157 E1.2E_ , ,353 Gümüşhane 158 E1.2E_ , ,354 Gümüşhane 159 E1.2E_add , ,366 Gümüşhane 160 G1.3_ , ,37 Gümüşhane 161 G1.3_add , ,35 Gümüşhane 162 G1.7_ , ,344 Gümüşhane 163 G1.7_ , ,352 Gümüşhane 164 G1.7_add , ,353 Gümüşhane 165 E3.4_ , ,886 Kars 166 E4.4_ , ,773 Kars 167 E4.4_ , ,861 Kars 168 E4.4_ , ,883 Kars 169 E4.4_ , ,95 Kars 170 E4.4_ , ,616 Kars 171 E4.4_ , ,633 Kars 172 E4.4_ , ,65 Kars 173 E4.4_ , ,699 Kars 174 E4.4_ , ,568 Kars 175 E4.4_ , ,572 Kars

17 İSTASYON UTM X Y İL 176 E4.4_ , ,725 Kars 177 E4.4_add , ,923 Kars 178 G1.A_AltC_ , ,571 Kars 179 G3.4_ , ,64 Kars 180 G3.4_ , ,648 Kars 181 G3.4_ , ,685 Kars 182 G3.4_ , ,614 Kars 183 G3.4_ , ,628 Kars 184 E1.2E_ , ,027 Kırıkkale 185 E1.2E_add , ,025 Kırıkkale 186 G1.3_ , ,934 Kırıkkale 187 E1.2E_ , ,079 Kırşehir 188 E1.2E_ , ,076 Kırşehir 189 G1.7_ , ,284 Kütahya 190 G1.7_ , ,446 Kütahya 191 G3.5_ , ,504 Kütahya 192 G3.5_ , ,353 Kütahya 193 G3.9_ , ,466 Kütahya 194 G4.B_ , ,751 Kütahya 195 X18_ , ,903 Kütahya 196 C1.2_ , ,298 Sivas 197 C1.6_ , ,305 Sivas 198 E1.00_ , ,297 Sivas 199 E1.00_ , ,281 Sivas 200 E1.00_ , ,286 Sivas 201 E1.00_ , ,295 Sivas 202 E1.00_ , ,29 Sivas 203 E1.00_ , ,298 Sivas 204 E1.00_ , ,307 Sivas 205 E1.00_ , ,312 Sivas 206 E1.2B_ , ,336 Sivas 207 E1.2B_ , ,343 Sivas 208 E1.2B_ , ,345 Sivas 209 E1.2B_ , ,344 Sivas 210 E1.2B_ , ,364 Sivas 211 E1.2E_ , ,356 Sivas 212 E1.2E_ , ,366 Sivas 213 E1.2E_ , ,352 Sivas 214 E1.2E_ , ,314 Sivas 215 E1.2E_ , ,326 Sivas 216 E1.2E_add , ,355 Sivas 217 E2.5_ , ,366 Sivas

18 İSTASYON UTM X Y İL 218 E2.5_ , ,29 Sivas 219 E2.5_ , ,336 Sivas 220 E2.5_ , ,364 Sivas 221 G1.3_ , ,356 Sivas 222 G1.3_ , ,354 Sivas 223 G1.3_ , ,326 Sivas 224 G1.3_ , ,336 Sivas 225 G1.7_ , ,362 Sivas 226 G1.7_ , ,363 Sivas 227 G1.7_ , ,337 Sivas 228 G1.7_ , ,343 Sivas 229 G1.7_ , ,353 Sivas 230 G1.7_ , ,364 Sivas 231 B2.6_ , ,448 Tekirdağ 232 E1.4_ , ,871 Tekirdağ 233 E1.4_ , ,96 Tekirdağ 234 G2.1_ , ,609 Tekirdağ 235 G3.F_ , ,595 Tekirdağ 236 E1.2E_ , ,073 Yozgat 237 E1.2E_ , ,077 Yozgat 238 E1.2E_ , ,122 Yozgat 239 E1.2E_ , ,15 Yozgat 240 G1.3_ , ,077 Yozgat 241 G1.7_ , ,245 Yozgat 242 G1.7_AltC_ , ,109 Yozgat 243 G1.7_AltC_ , ,129 Yozgat Saha Çalışması Bulguları Saha çalışması öncesinde masabaşı çalışmaları yapılmış ve sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Masabaşı Çalışmaları Türkiye, coğrafi konumu, geniş toprakları, topoğrafik yapısı ve farklı iklim bölgelerinde bulunması nedeniyle biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan Türkiye; İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz biyocoğrafya geçiş bölgelerini birbirine bağlayan doğal bir köprü oluşturmaktadır. Bu önemli coğrafik pozisyonu, karasal omurgasız tür zenginliğine pozitif katkıda bulunmuştur. Yeterli veri bulunmamasına rağmen, omurgasızlar, tanımlanan canlı türleri içinde en büyük sayıyı oluşturmaktadır. Böcekler grubu (Insecta), dünyanın geri kalan kısmında olduğu gibi Türkiye de de çok bol ve zengindir. Buna rağmen, yetersiz envanter çalışmaları nedeniyle, Türkiye de bulunan tam böcek sayısını vermek oldukça zordur. Tahmini sayı arasında olmasına rağmen, şimdiye kadar Türkiye den

19 tanımlanan böcek sayısı dir. Yine de, bazı böcek gruplarının listesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Örneğin, yusufçuklar (Odonata) Türkiye de 114 türle, çekirgeler (Orthoptera) 600 türle (270 türü endemik), kın kanatlılar (Coleoptera) türle, yumuşakçalar (Mollusca) 552 türle (203 tür endemik), yarım kanatlılar (Heteroptera) türle, yaprak bitleri (Homoptera) tür ile ve kelebekler (Lepidoptera) 380 tür ile temsil edilmektedir. Çalışma alanı içinde potansiyel olarak 110 tür tanımlanmıştır. IUCN e göre bunlardan 3 ü kritik (CR) ve 3 ü tehlikede (EN) kategorisinde yer almaktadır. 7 tür IUCN e göre duyarlı (VU) kategorisinde yer almaktadır; bü türler Kara Kanatlı Yusufçuk (Brachythemis fuscopalliata), Türk Kırmızı Kızböceği (Ceriagrion georgifreyi), Osmanlı Ateşi (Lycaena ottomana), Kara Kıskaçkuyruk (Onychogomphus assimilis), Doğu Akdeniz Kıskaçkuyruğu (Onychogomphus macrodon), Bulgar Zümrüdü (Somatochlora borisi), Kafkas Fisto Kelebeği (Zerynthia caucasica) dir. Ayrıca Anormogomphus kiritshenkoi, Coenagrion syriacum, Libellula pontica, Ropalopus insubricus olmak üzere 4 tür, tehdide açık (NT) kategorisinde yer almaktadır. Saha Çalışması Yaklaşık km uzunluğundaki TANAP proje güzergâhında gerçekleştirilen saha çalışmaları, 20 ilde, 243 örnekleme istasyonunda yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda 5 ordoya (Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Odonata ve Neuroptera) ve 70 familyaya ait böcek türü tespit edilmiştir. Gözlemlenen tür, ulusal ve uluslararası koruma kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Her istasyonda belirlenen türler, koruma ve endemizm durumları, habitatı, tehdit faktörleri, duyarlılıkları ve fotoğrafları, Ek 2.4 te sunulmuştur. Örnekleme istasyonlarının haritası ise Ek 1.3 te sunulmuştur. Tespit edilen tür arasında, Coleoptera ordosu 448 tür ile en fazla türe sahip ordodur. İkinci sırada, 387 türle temsil edilen Diptera ordosu bulunmaktadır. Diğer türler ise Lepidoptera (161 tür), Neuroptera (14 tür) ve Odonata (33 tür) ordolarında yer almaktadır. TANAP güzergâhında tespit edilen tür sayılarının ordolara göre dağılımı Şekil de gösterilmiştir. NEUROPTERA % 1 ODONATA % 3 LEPIDOPTERA % 16 COLEOPTERA % 43 DIPTERA % 37 Şekil TANAP proje güzergâhında tespit edilen türlerin ordolara göre dağılımı

20 IUCN e göre, CR ya da EN kategorisinde yer alan tür tespit edilmemiştir. Tespit edilen türlerin çoğu IUCN Kırmızı Listesi nde değerlendirilmemekte ve değerlendirilen türlerin çoğu LC kategorisinde yer almaktadır. Lepidoptera ordosundaki kelebek türlerinin IUCN bilgileri güncel olmadığından, Avrupa Kelebeklerinin Kırmızı Listesi (2010) kullanılmıştır. TKKK ya göre (Türkiye nin Kelebeklerinin Kırmızı Kitabı), gözlemlenen türlerden sadece bir tanesi (Phengaris nausithous) EN kategorisinde yer almaktadır, fakat bu tür geniş bir dağılıma sahiptir. Çalışmalar süresinde tespit edilen türden, Türkiye de 5 tür bölgesel endemik, 22 tür ise geniş dağılım gösteren endemik türlerdir. Diptera ve Coleoptera ordolarına ait türlerden 9 tanesi, bilim dünyası için yeni türler olup ilk kez bu çalışmada tespit edilmişlerdir. Endemik türlerden ayrı olarak, sınırlı alanda dağılım gösteren 9 tür tespit edilmiştir. Literatür analizlerine göre, saha çalışmasında tespit edilen türe ek olarak, proje güzergâhı boyunca bulunması muhtemel 15 potansiyel hedef tür tespit edilmiştir. TANAP güzergâhı boyunca gözlemlenen türlerin illere göre dağılımı, aşağıda verilmiştir. ANKARA Ankara ilinde 9 istasyonda ve 4 farklı EUNIS habitat tipinde entomofaunistik çalışmalar yapılmıştır. Bu istasyonların yer aldığı EUNIS habitat tiplerinin kodları; E1.01 (Marnlı step), E1.2E (İran-Anadolu stebi), E2.5 (Step bölgesindeki çayırlıklar) ve H5.3 (Son buzul faaliyetlerinden kaynaklanmayan mineralli yüzeylerdeki seyrek ya da vejetasyonsuz habitatlar) dır. Saha çalışmalarının gerçekleştirildiği habitatlar için tanımlanan tehdit faktörleri şunlardır: E1.01, E1.2E ve E2.5: pestisit / kimyasal kirliliği; E1.01, E1.2E ve H5.3: otlatma. Ankara il sınırları içerisinde 5 ordo ve 37 familyaya ait toplam 124 tür tespit edilmiştir (Tablo ). Tablo Ankara ilinde proje güzergâhı boyunca gözlemlenen karasal arthropoda türleri 1 COLEOPTERA Buprestidae Meliboeus amethystinus (Olivier, 1790) 2 COLEOPTERA Cantharidae Cantharis livida Linnaeus, COLEOPTERA Carabidae Cymindis lineata (Quensel in Schonherr, 1806) 4 COLEOPTERA Cetoniidae Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 5 COLEOPTERA Cetoniidae Oxythyrea albopicta (Motschulsky, 1845) 6 COLEOPTERA Cetoniidae Oxythyrea cinctella (Schaum, 1841) 7 COLEOPTERA Cetoniidae Protaetia ungarica (Herbst, 1790)

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma

Sayı 32, Aralık 2013 ISSN 1302 3055. Bursa Aphodiinae ve Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae) Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 3055 Türleri Üzerine Faunistik Bir Çalışma Yakup ŞENYÜZ 1 Kemal DİNDAR 1 Mehmet GÜLMEZ 2 Hüseyin İZGÖRDÜ 2 1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen

Detaylı

Syrphidae (Çiçek Sinekleri)

Syrphidae (Çiçek Sinekleri) Konuya ilgi duyanların vereceği bilgilerin, yanlışlıkların düzeltilmesine, eksikliklerin tamamlanmasına ve bilgilerin güncelleştirilmesine önemli katkıları olacaktır. Katkıda bulunmak isteyenler A. Faruk

Detaylı

SOME REMARKS ON THE DISTRIBUTION OF ROBBER FLlES (DIPTERA: ASILlDAE) IN SOUTH MARMARA REGION Hakan ÇAlıŞKAN 1, Yalçın ŞAHiN2

SOME REMARKS ON THE DISTRIBUTION OF ROBBER FLlES (DIPTERA: ASILlDAE) IN SOUTH MARMARA REGION Hakan ÇAlıŞKAN 1, Yalçın ŞAHiN2 ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltlVol.:4 - Sayı/No: 1: 39-46 (2003) ARAŞTIRMA MAKALESiiRESEARCH ARTICLE SOME REMARKS ON THE DISTRIBUTION

Detaylı

RAMAZAN BANA YÜKSEK LİSANS TEZİ. 2010 EDİRNE Danışman Prof. Dr. AHMET BEYARSLAN

RAMAZAN BANA YÜKSEK LİSANS TEZİ. 2010 EDİRNE Danışman Prof. Dr. AHMET BEYARSLAN EDİRNE İLİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜLLAPOĞLU (BALKAN) YERLEŞKESİ NDE ADLİ ENTOMOLOJİ YÖNÜNDEN ÖNEM TAŞIYAN COLEOPTERA FAUNASININ LEŞ ÜZERİNDEN TOPLANMASI VE TAKSONOMİK YÖNDEN İNCELENMESİ RAMAZAN BANA YÜKSEK

Detaylı

Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch Red Türkiye deki Book of Butterflies Kelebeklerin in Kırmızı Turkey Kitabı Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch Karaçetin, E. ve Welch, H.J. 2011 Türkiye deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı Doğa Koruma Merkezi,

Detaylı

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 109-118 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Serkan

Detaylı

A FAUNISTIC STUDY ON THE HYDROPHILIDAE IN SİVAS PROVINCE (TURKEY)

A FAUNISTIC STUDY ON THE HYDROPHILIDAE IN SİVAS PROVINCE (TURKEY) Mun. Ent. Zool. Vol. 7, No. 2, June 2012 881 A FAUNISTIC STUDY ON THE HYDROPHILIDAE IN SİVAS PROVINCE (TURKEY) Sinan Bayram*, Abdullah Mart**, Ümit İncekara***, Ahmet Polat*** and Gani Erhan Taşar*** *

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1

Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2005, 45 (1-4):17-44 ISSN 0406-3597 Orta Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkilerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar 1 Mustafa ÖZDEMİR 2 Yasemin ÖZDEMİR 2

Detaylı

Cynipidae), D. rosae (Linnaeus 1758) (Hym.: Cynipidae) nın en sık rastlanılan zararlılar olduğu belirtilmektedir (Özbek ve Çalmaşur 2005).

Cynipidae), D. rosae (Linnaeus 1758) (Hym.: Cynipidae) nın en sık rastlanılan zararlılar olduğu belirtilmektedir (Özbek ve Çalmaşur 2005). 1 1. GİRİŞ Ülkemizin hemen hemen her tarafında doğal olarak yetişen kuşburnu türleri Rosa L. (Rosaceae) cinsi içerisinde değerlendirilmekte ve bu cins Türkiye de 24 taksonla temsil edilmektedir (Davis

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Şube

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

A SYNOPSIS OF TURKISH VESPERINAE MULSANT, 1839 AND PRIONINAE LATREILLE, 1802 (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)

A SYNOPSIS OF TURKISH VESPERINAE MULSANT, 1839 AND PRIONINAE LATREILLE, 1802 (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) 402 Mun. Ent. Zool. Vol. 4, No. 2, June 2009 A SYNOPSIS OF TURKISH VESPERINAE MULSANT, 1839 AND PRIONINAE LATREILLE, 1802 (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) Hüseyin Özdikmen* and Semra Turgut* * Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/1 (2014) 94-109 Research article/araştırma makalesi The significance of the Betulaceae family in Quaternary:

Detaylı

EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI :

EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI : EK 3. ÖN UZMAN RAPORLARI : DİYARBAKIR-ADIYAMAN-ŞANLIURFA 1/1. ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ BİYOLOJİK ÇALIŞMALAR Diyarbakır-Adıyaman ve Şanlıurfa İllerinde gerçekleştirilecek 1/1.

Detaylı

DYTISCIDAE SPECIES (COLEOPTERA) IN ARTVİN AND RİZE PROVINCES OF NORTHEASTERN TURKEY

DYTISCIDAE SPECIES (COLEOPTERA) IN ARTVİN AND RİZE PROVINCES OF NORTHEASTERN TURKEY 582 Mun. Ent. Zool. Vol. 3, No. 2, June 2008 DYTISCIDAE SPECIES (COLEOPTERA) IN ARTVİN AND RİZE PROVINCES OF NORTHEASTERN TURKEY Ö. Köksal Erman * and Orhan Erman ** *Atatürk University, Science and Art

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 Research article/araştırma makalesi Investıgatıon of natural water values in terms of

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME RAPORU 2011 Mustafa Kemal ATATÜRK Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1 BÖLÜM 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1 1.1. Projenin Temeli... 1-1 1.2. Projenin Yürütülmesi için Yapılan Anlaşmalar... 1-3 1.3. Proje Özeti...

Detaylı

Aşağı Kelkit Havzası`nın Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile Haritalanması

Aşağı Kelkit Havzası`nın Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile Haritalanması ISSN: 2146-8168 Sayı: 3, Yıl: 2013, Sayfa: 25-33 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 14.01.2013 Yayına Kabul Tarihi: 01.02.2013 Baş Editör: Naim Cağman Alan Editörü: Rasim Koçyiğit Aşağı Kelkit

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 509-514 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ 10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ Bu bölümde, Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki inşaat ve işletme aşamalarının, kara ve denizaltında bulunan arkeolojik alanlar ile mezar ve binalar gibi yerüstü

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

Aydın Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:26 Umurlu/AYDIN AYDIN İLİ, UMURLU BELDESİ, ÇÖRÜŞLÜ MEVKİİ

Aydın Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:26 Umurlu/AYDIN AYDIN İLİ, UMURLU BELDESİ, ÇÖRÜŞLÜ MEVKİİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJENİN BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) MEGA SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ NAK. İNŞ. PETROL SAN VE TİC. A.Ş.

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatmagül BOLAT ÇUKUROVA DELTASI İÇİN BİYOSFER REZERVİ BİLGİ AĞI VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA,2006 ÇUKUROVA

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS 2010) 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELĐ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI O. Uzun 1, A.

Detaylı

Yaptığı iş ve Unvanı : Biyolog Profesör Doktor : Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 07058 Antalya - TÜRKİYE

Yaptığı iş ve Unvanı : Biyolog Profesör Doktor : Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 07058 Antalya - TÜRKİYE ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Battal ÇIPLAK Doğum Yeri ve Tarihi : Malatya-Ocak 1964 Medeni Durumu : Evli, 2 Çocuklu Yaptığı iş ve Unvanı : Biyolog Profesör Doktor Adresi : Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı