Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi"

Transkript

1 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim ÜNAN İstanbul, 4 M ay 2012 SİGORTA HUKUKU TÜRK DERNEĞİ (AIDA TURKEY)

2 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim Ünan Şubat 2013 Yayımlayan: Sigorta Hukuku Türk Derneği Editör: Samim Ünan Kapak ve sayfa düzeni: Ümran Arslan Baskı: Özdil Basımevi, Galip Dede Cad. 77/1 Beyoğlu İstanbul, Tel:

3 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim ÜNAN SİGORTA HUKUKU TÜRK DERNEĞİ TURKISH CHAPTER OF AIDA

4

5 5 Önsöz Kredi sigortaları ülkemizde pek bilinen bir sigorta çeşidi değildir. Doğrusu, bu sigorta dünyada da fazla incelenmemiştir. Yayınlar son derece sınırlıdır. Ancak kredi (ticari alacak) sigortası Türkiye de gittikçe daha yaygın hale gelmektedir. Bu kitapçıkta kredi sigortasına ilişkin genel şartlar, 2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu hükümleri de dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konu yeni ve üzerinde yürütülen tartışmalar çok dar kapsamlıdır. Dolayısıyla değerlendirmelerimizin en azından bir kısmı sonradan değişebilecektir. Ancak, bir yerden de başlamak gerekiyor. Bu düşüncelerle, ilk saptama ve yorumlarımızın okuyucu ile paylaşılmasında yarar görmekteyiz. Samim Ünan

6

7 7 İçindekiler Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Olarak... 9 Kredi Sigortası ve Türk Kredi Sigortası Genel Şartları ile İlgili Temel Sorunlar Kredi Sigortası Genel Şartları (Yürürlük Tarihi: ) A- Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortanın Konusu A.2- Tanımlar A.3- Sigorta Sözleşmesinin Kapsamı A.4- Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Teminatın Başlaması A.5- Teminatın Tesisi ve Tadili A.6- Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü A.7- Teminat Dışında Kalan Haller A.8- Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller A.9- Muafiyet 49 B- Zarar ve Tazminat B.1- Muhtemel Zarar Hali ve Rizikonun Ağırlaşması B.2- Müdahale Talebi B.3- Tazminatın Şartları B.4- Zararın Hesaplanması B.5- Tazminat Tutarı, Ödenmesi ve Sonuçları B.6- Halefiyet B.7- Rizikoya İlişkin Olarak Sigortalının Yükümlülükleri... 78

8 8 B.8- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi B.9. Alacak Hakkı Üzerindeki Tasarruflar B.10. Değişikliklerin Bildirilmesi C- Çeşitli Hükümler C.1- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması C.2- Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada ve Sözleşme Süresince Beyan Yükümlülüğü C.3- Menfaat Sahibinin Değişmesi C.4- Yasal Giderler C.5- Soruşturma, İnceleme ve Müdahale Giderleri C.6- Tebliğ ve İhbarlar C.7- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması C.8- Yetkili Mahkeme C.9- Zamanaşımı C.l0- Özel Şartlar

9 9 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi KREDİ (TİCARİ ALACAK) SİGORTASI GENEL OLARAK Kredi (ticari alacak) sigortası, ticaret hayatının en önde gelen gereksinimlerinden biridir. Mal alım-satımlarında satıcı ile alıcının karşılıklı üstlendikleri borçları aynı anda yerine getirmeleri (malın teslimi sırasında satış parasının tahsili) en güvenli yöntem olmakla birlikte, bu tür işlemler çoğu kere mümkün olmaz. Mal satışlarının kredili olarak (alıcının borcu daha sonra ödenmek koşuluyla) yapılması olağandır. Alıcının olanakları birçok halde satış parasının önceden veya aynı anda ödenmesine yeterli değildir. O zaman alıcıya kredi tanımaktan başka çare yoktur. Satın aldığı malın bedelini sonra ödeyecek olan alıcıdan, borcu için güvence göstermesi istenebilir. Fakat bu da birçok halde çare değildir. Alıcının yeterli güvence gösterecek imkanı mevcut olmayabilir. Özellikle çok sayıda alıcıya satış yapan firmalar, onlara piyasa koşullarına uygun düşen vadeler tanımak zorunda kalmaktadırlar. Alıcıların bir bölümü yine de vadede ödeme yapmayabilir. Vade uzatımı sıklıkla başvurulan bir geçici çözümdür. Bazı hallerde alıcılar içine düşmüş oldukları nakit sıkışıklığından bir süre sonra kurtulabilmekte ve yeniden düzenli ödeme yapar hale dönebilmektedirler. Buna karşılık, borçlarını ancak yeni borçlar alarak ve vadeleri uzatarak, ödenecek meblağları taksitlendirerek çevirmek zorunda kalan alıcılar da vardır. Bunların bir kısmı alacaklılar arasında külah değişikliği sayesinde bir süre ayakta kalabilmekte ama çoğu halde oyun onlar için mutsuz sonlanmaktadır. Batan, kaçan alıcılar da olabilmektedir. Sattığı malların parasını almayı ucuz ve güvenli biçimde sağlayan çözümlerden biri de ticari alacak sigortasıdır.

10 10 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Bu sigorta önceleri mal satışlarından kaynaklanan alacakların güvencesi olarak ortaya çıkmış fakat sonraları başka ticari etkinliklerden kaynaklanan alacaklar için de uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde bu sigortaya hizmetlerden kaynaklanan alacakları temin etmek için de yaygın biçimde başvurulmaktadır. KREDİ SİGORTASI VE TÜRK KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR Kredi sigortası hakkında uygulanması gereken kurallar Birçok ülkede kredi sigortası sözleşmesinin, sigorta sözleşmesine ilişkin özel kurallara değil borçlar hukuku kurallarına tabi olmasına izin verilmektedir. Bu da genellikle kredi sigortasını büyük risk kategorisi içine yerleştirerek olmaktadır. Büyük risk Türkiye nin bütünüyle yabancı olduğu bir kavramdır tarihli Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken büyük risk kavramı ile tanışılmaktan kaçınılmış, bu kavrama kanunda yer verilmesi önerileri tartışma konusu dahi olmamıştır. Sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan bazı riziko çeşitleri (mesela gemi kasko) veya belirli özellikleri olan sigortalılarla ilgili rizikolar (mesela en az 250 kişi çalıştıran veya senelik cirosu EURO üzerinde olan işletmelerle ilgili rizikolar) söz konusu olduğunda, bunlar büyük risk olarak nitelendirilmekte ve sigorta ettiren/sigortalıları koruyan emredici düzenleme bunlara uygulanmamaktadır (Bundan başka, büyük riskleri konu alan sigorta sözleşmelerinde bilgilendirme yükümlülüğü de ya tamamen kaldırılmakta ya da oldukça gevşetilmektedir). Kredi sigortasının bir diğer adı da ticari alacak sigortasıdır. Bu sigorta ile tacirlere, ticari etkinlikleri ile ilgili olarak sigorta koruması sağlanmaktadır. Bu tacirler çoğunlukla orta veya büyük ölçekli ticaret şirketleridir. Bunları emredici kurallar aracılığıyla korumaya lüzum yoktur. Kaldı ki, aşağıda inceleyeceğimiz genel işlem koşullarına ilişkin Borçlar Kanunu ndaki yeni düzenleme, tacirler lehine önemli bir koruma sağlamaktadır. TTK ve sigortaya ilişkin diğer kurallar büyük risk kavramına uzak kalmış olduklarından, Türkiye de bütün sigortalar (ve her türlü kredi sigortası) TTK nun emredici hükümlerine tabidir. Bu sebeple mesela Beko nun, Hyundai nin müşterilerinden olan alacakları için kredi sigortası yaptırılsa dahi, bu dev firmalar tıpkı sade vatandaşlar gibi çok sıkı bir biçimde korunacaklardır.

11 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 11 Kredi sigortası, sigortacı için tehlikeli sigortalardandır. Riziko oldukça yüksektir ve sigortalanabilir hale getirilmesi sigortacıya birçok olağandışı yetkinin tanınmasını gerektirmektedir. Tacirin ticari riskinin büyük oranda sigortacı tarafından devralınması anlamına gelen kredi sigortasında sigortacının elinin serbest olması ve sigorta hukukunun sigorta tüketicilerini koruyan kısıtlamalarının bu sigortada ona uygulanmaması en doğru çözümdür. Kredi sigortasında riziko Kredi sigortasında rizikoyu (sigortacının ödeme yapmasını gerektiren olgu) nasıl tanımlamak gerektiği tartışmaya oldukça açık bir husustur. Sorumluluk sigortalarında olduğu gibi, kredi sigortasında da riziko bakımından zamana yayılmışlık (uzun bir süreç) söz konusudur. Bu sürecin hangi aşamasının veya aşamalarının riziko olarak kabul edileceği ve TTK nda rizikoya ilişkin hükümlerin uygulanmasına yol açacağı kolay yanıtlanacak bir soru değildir. Kredi sigortasının koruma altına aldığı alacak, satış veya hizmet sağlama sözleşmesiyle doğmakta, ancak satıcı veya hizmet sağlayıcı tarafından talep edilmesi için bazı koşulların daha sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Alıcı veya hizmet edimi alacaklısının önceden veya aynı anda kendi edimini yerine getirdiği sözleşmeler kredi sigortasının konusu değildir. Bu sigorta alıcının veya hizmet edimi alacaklısının satıcı veya hizmet sağlayıcı borcunu ifa ettikten sonra ödeme yapacak olması halinde devreye girer. Şu halde, önce satıcının malı teslim etmesi veya yurt dışı satışlarda sevk etmesi lazımdır. Hizmetlerde ise hizmetin sağlanmış olması gerekmektedir. Kredi sigortası, satıcı veya hizmet sağlayıcının alacağını kendi edimini gereği gibi yerine getirmemiş olması yüzünden elde edemediği hallerde de devre dışıdır. Eğer bu hususta satıcı veya hizmet sağlayıcı ile alıcı veya hizmet edimi alacaklısı arasında çekişme mevcutsa, bunun sonuçlanmasına kadar sigortacının edimi askıda kalır. Sigortacı ancak alıcı veya hizmet sağlayıcının lehine yargı kararı ile çekişme sona erdiğinde ödeme yapar. Çekişme sigortalı satıcı veya hizmet sağlayıcının aleyhine sonuçlanırsa, sigortacı ödeme yükümlülüğü altında olmaz. Mal veya hizmet edimi almış olan kişi, kendisine tanınmış olan vadede veya uzatmanın mümkün olduğu hallerde uzatılmış vade günü geldiğinde ödeme yapmazsa, sigortacı yine hemen ödeme yapmamaktadır. Ödemede gecikme sık karşılaşılan bir olgudur. Bir miktar bekleme doğaldır. Öngörülen belirli bir süre boyunca beklemeye karşın alıcı hala ödemede bulunmazsa, sigortacının artık işe müdahale etme zamanı gelmiştir. Sigortalı, bu noktada sigortacıya

12 12 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi belge ve bilgileri aktararak tahsilat için harekete geçmesini isteyebilecektir. Sigortacı da tahsilat hizmeti vermek üzere alıcının kapısını çalacaktır. Bu noktada dahi sigortacı ödeme yapmamakta, müdahale talebinden itibaren sigorta sözleşmesinde öngörülen süre kadar beklemekte (genel şartlar sigorta sözleşmesinde daha kısa olarak kararlaştırılmamışsa bu sürenin beş ay olacağını hükme bağlamaktadır) ve sigortacının kasasından para çıkma anı ancak o zaman gelmektedir. Yukarıdaki aşamalardan hangisinde rizikonun gerçekleşmiş sayılacağı sorusu kanımızca rizikoya ilişkin hangi hükmün uygulanmasının söz konusu olduğuna bakılarak cevaplanmalıdır. Bu sebeple, mesela, rizikonun sigorta süresi içinde gerçekleşmiş olup olmadığı belirlenirken esas alınacak olgu (bağlanma noktası) ile rizikonun gerçekleştiğinin bildirilmesi görevi bakımından esas alınacak olgu aynı olmayabilecektir. Bu bakımdan, rizikonun ilk prim ödenmeden önce gerçekleşmesi, koruma önlemleri alınması gibi riziko kavramına yollama yapan hususların her biri için ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır. Sigorta teminatının zaman bakımından sınırlanmasında esas alınması gereken olgu malların teslim veya sevk edilmesi yahut hizmetlerin sunulmasıdır. Bunlar sigorta süresi içinde olmalıdır. Aksi halde, sigorta koruması devreye girmez. Buna karşılık, sigorta süresi içinde teslim edilen mallar için alıcının ödeme yapacağı vadenin sigorta süresi bittikten sonra dolması teminata engel değildir. Koruma önlemleri görevi bakımından kural olarak vadede ödeme yapılmaması olgusunu esas almak lazımdır. Rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirme görevinde de mantıken aynı olgu belirleyicidir. Fakat kredi sigortası, diğer sigortalara göre şekillenen hükümlere tabi kılındığı vakit, sorun yaşanmaktadır. Bu sigortanın kendine has farklı bir işleyişi vardır. Sigortalıya yüklenen görevler de değişiktir. TTK nun emredici düzenlemesi kesinlikle buna uymamaktadır. Genel şartların çeşitli hükümlerini incelerken birçok halde hep aynı sorun karşımıza çıkacaktır: Genel şartlarda öngörülen (ve bütün dünyada da aşağı yukarı aynı şekilde uygulanan) sözleşmesel kurallar, yasanın emredici hükümleri karşısında geçersiz sayılmak durumundadır. O zaman da kredi sigortasını işletmek ya hiç mümkün olmamakta ya da çok zorlaşmaktadır. Terminoloji Terminoloji açısından şunu vurgulamalıyız: Genel şartlar, sigorta ettiren ve sigortalı ayırımı yapmamış, yalnızca sigortalı sözcüğünü kullanmıştır. Biz

13 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 13 de aşağıda genel şartlara ilişkin açıklamalarımızı bu seçime uygun biçimde, yalnızca sigortalı sözcüğünü kullanarak yapacağız. Ancak, kredi sigortasının da başkası hesabına sigorta şeklinde yapılması (mesela bir ana şirket, yavru şirketlerin alacakları için kredi sigortası yaptırıyor) hiç kuşkusuz mümkün ve geçerlidir. O takdirde, sigorta sözleşmesini kendi adına kurmuş ve prim borcunun da borçlusu haline gelmiş olan kişiye sigorta ettiren, alacakları sigorta koruması altına alınan (ve alıcılar ödeme yapmadığı zaman asıl zarar görecek olan) kişiye de sigortalı dememiz lazım gelir. Öte yandan, genel şartlar çoğu halde sadece satıştan ve alıcıdan söz etmektedir. Oysa, sadece mal satışları değil fakat sağlanan hizmetler de kapsama dâhildir. Bu sebeple genel şartlardaki satıcı, satış, alıcı ve mal sözcüklerini sadece alışılagelen anlamları ile sınırlı olarak anlamamalı, bunlara en azından bazı yerlerde hizmetleri ve hizmet edimi alacaklılarını da kapsayacak şekilde anlam yüklemek gerekebileceğini gözden uzak tutmamak uygun olur. Resmi Genel Şart gerekli mi? Genel şartlar, bu çalışmanın bir çok yerinde altını çizdiğimiz üzere, taraflar arasındaki sözleşme kurallarıdır. Dolayısıyla genel şartlardan söz ettiğimizde, sigorta sözleşmesinden (en azından sözleşmenin önemli kısımlarının birinden) söz etmiş oluyoruz. Ülkemizde sigorta şirketleri, devlet tarafından hazırlanan genel şartları kullanmaktadır. Hatta denetim yasası (Sigortacılık Kanunu) ana içeriğin devletin yayınladığı bu genel şartlara uygun olması kuralını getirmiştir. Ancak özel şart kullanılması yolu da açıktır. Sigortacılıkta her ayrı gereksinime yanıt veren genel şart mevcut değildir. Kaldı ki mevcut olan genel şartlar da bazen çok eskimiş ve yetersiz ve hatalı olabilmektedir. Bu sebeple sigorta özel şartları da genel şartlar kadar önemli ve yaygındır. Türkiye nin en kısa zamanda devletin hazırladığı genel şartları kullanma biçimindeki uygulamayı terk etmesi uygun olur. Devlet, hazırladığı genel şartlarda arzu edilen düzeyi tutturamamakta ve hatasız genel şart hazırlamakta yetersiz kalmaktadır tarihli TTK TBMM nde kabul edildikten bu yana iki sene, yürürlüğe girdikten bu yana da altı ay geçmiş olmasına rağmen Devlet yeni yasaya uygun genel şartları hala hazırlayamamıştır. Kaldı ki dışarıdan destek almaksızın genel şart hazırlayabilmesi pek mümkün de görünmemektedir. O ölçüde birikim ve yeterli sayıda uzman Devletin elinde bulunmamaktadır. Kredi sigortası alanında, bu satırların yazıldığı sırada yalnızca bir tek genel

14 14 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi şart metni mevcuttu (aşağıda açıklanan Kredi Sigortası Genel Şartları). Oysa sadece bu metinle bütün kredi sigortalarını yapabilmek ve gereksinimlere taleplere cevap verebilmek mümkün değildir. Ayrıca tek alıcı (single buyer) factoring şirketleri ve bankalar için özel ürün kefalet sigortası açısından da ayrıntılı metinlere gereksinim vardır. (Tek risk sigortası için çok yakın zaman önce Ocak 2013 yeni genel şartlar yayınlanmıştır.) Genel İşlem Koşullarına ilişkin kurallar Genel işlem koşulları Türk hukukunda evvelce sadece tüketici sözleşmeleri bakımından düzenlenmişti tarihli Borçlar Kanunu, sadece tüketicileri değil, meslek veya ticari etkinliği için sözleşme yapanları da kapsayan (kısaca bütün herkese uygulanması söz konusu olabilecek) bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, tacirler arasında kurulan bir sözleşme niteliğindeki kredi sigortası sözleşmesinde de Borçlar Kanunu nun genel işlem koşulları hakkındaki hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Belirtmek gerekir ki, kredi sigortası sözleşmeleri, genel işlem koşullarına ilişkin kurallara başvurularak sözleşme hükümlerinin geçersizliğinin sağlanmasına en elverişli sözleşmeler arasındadır. Çünkü bu sözleşmelerde sigortacı lehine birçok hüküm yer almaktadır. Bunlar müzakere edilmeden diğer tarafa dayatılan hüküm niteliğini taşıdıkları takdirde, içerik denetimi sayesinde bağlayıcı olmadıkları saptanabilecektir. Devlet tarafından hazırlanmış olan genel şartlar genel işlem koşulu olduğu gibi, sigortacının bu genel şartlara ekleyerek kullandığı özel şartlar ve klozlar (bazı şirketler bunları modül olarak adlandırmaktadır) dahi genel işlem koşulu niteliğindedir. Çünkü - - Devletin genel şart hazırlamış olması (ve hatta ana içerik olarak bunların kullanımını zorunlu hale getirmiş bulunması) bu şartların genel işlem koşulu sayılmasına ve bu husustaki BK düzenlemesine tabi olmasına engel değildir. (Devletin hazırladığı sigorta genel şartlarını kullanan sigortacı, diğer tarafa bunları müzakere etmeden dayatmış ve kabul ettirmişse, bunun sonucuna katlanacaktır) Özel şartlar ve klozlar da genel işlem koşulu niteliğindedir. Çünkü bunlar da bir tarafın çok sayıda sözleşmede kullanmak üzere önceden hazırladığı/ hazırlattığı ve diğer tarafın içeriğine etki etmediği metinlerdir.

15 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 15 Genel işlem koşulları hususunda Türkiye, bu koşulları kullanan kişilerin oldukça aleyhine olabilecek bir sistem benimsemiştir. Sigortalılar buna ilişkin hükümlere dayanarak, yargıdan lehlerine karar alabilecekler ve somut durumda sigortalının aleyhine olan hükmün geçersiz sayılmasını sağlayabileceklerdir. Şu anda yolun başındayız. Yargının genel işlem koşulları hakkındaki yasal düzenlemeyi ne şekilde anlayıp uygulayacağı konusunda zaman henüz erkendir. Ancak, sigortacılık alanında şimdiye kadar tüketici hukuku çerçevesinde yargı yoluyla geçersizliği sağlanan bir genel şart veya özel şart hükmü yoktur. Bunun sebebi, tüketicilerin taraf olduğu sigorta sözleşmelerinde kullanılan genel şartların devlet tarafından yasaya (o zaman yürürlükte olan 1956 tarihli TTK ya) oranla çok daha sigortalıların lehine olarak düzenlenmiş bulunmasıdır. Bunlardan zarar görmeyen aksine yarar sağlayan sigortalının, tüketici sıfatıyla bunları geçersiz saydırmaya kalkışması zaten pek düşünülebilecek bir husus değildi. Fakat Borçlar Kanunu yukarıda da belirttiğimiz gibi- tacir ve profesyonelleri de genel şartlara karşı koruma altına almıştır. Tacirlerin taraf olduğu sigorta sözleşmeleri, onlar aleyhine bir çok genel işlem şartı içerir. Özel durumları sigortalayabilmek için sigorta sözleşmelerine rizikoyu sınırlayıcı ve sigortacının sorumlu olmaması sonucuna götürecek birçok hüküm konur. Yeni Borçlar Kanunu döneminde asıl bu sözleşmelerin hakimler tarafından mercek altına yatırılması beklenmelidir. Bu sözleşmeler arasında kredi sigortası da yerini almaya kuvvetli bir adaydır.

16 16 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Yürürlük Tarihi : ) A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının; A.1.1. İflas etmesi, A.1.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, A.1.3. Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, A.1.4. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, A.1.5. Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar, A.1.6. Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır. Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir.

17 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 17 Kredi Sigortası Genel Şartları, sigortalı konumundaki satıcı veya hizmet sağlayıcısının - - mal alıcılarına yaptığı kredili satışlar veya hizmet edimi alacaklılarına yönelik olarak ifa ettiği kredili hizmet edimleri sebebiyle bu borçlular tarafından sigortalıya ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi rizikosunu temin etmektedir. Kredili satış veya kredili hizmet edimi ifası, sigortalının borcunun önce, alıcı veya hizmet edimi alacaklısının borcunun ise sonra yerine getirilecek olmasını anlatır. Sigortalının karşı alacağı, ileriye bırakılmıştır. Kredi sigortası, alıcının ödeme borcunu aşağıdaki sebeplerle yerine getirmemesi olasılığı için güvence sağlamaktadır: İflas Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, Borç ödeme bakımından acze düşme konkordato ilanı hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller Ülkemizde, iflas, konkordato, acze düşme, tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı karar (iflasın ertelenmesi) kavramları, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun biçimde anlaşılmalıdır. Buna karşılık tüzel kişi alıcının borç ödeyememe sebebiyle tasfiyeye girmesi kavramı açık değildir. Kamuya ait tüzel kişiler: Varsa özel kanunlarındaki hükümlere tabi olacaklardır- MK 55. (İktisadi İşletme kurarak kazanç getirici faaliyet izleyen) Dernekler ve Vakıflar: Tüzel kişilik sona erince Medeni Kanun hükümlerine göre tasfiye amacıyla sınırlı ehliyet söz konusu olur MK 52 ve derneğin malvarlığı kural olarak terekenin resmi tasfiyesine ilişkin hükümler uyarınca tasfiye edilir MK 53.

18 18 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Ticaret Şirketleri: Söz konusu şirketin türüne göre, Türk Ticaret Kanunundaki hükümler uyarınca tasfiye edileceklerdir- MK 55. Kredi Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi teminatı yer bakımından sınırlamakta ve sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar için koruma sağladığını belirtmektedir. Oysa, aynı genel şartların diğer maddeleri sigorta korumasının yurt dışına yapılan satış veya hizmet sunumlarını da kapsayacağını öngörmektedir (A.3 fk.2; A.7.1. ve A.7.3). Eğer alıcı veya hizmet edimi alacaklısı yurt dışında ise, onlar aleyhine kendi ülkelerinde bazı hukuki girişimler söz konusu olabilecektir. Bu olasılıkta, yabancı alıcı veya hizmet edimi alacaklısına yönelik girişimin nasıl vasıflandırılacağı sorunu ortaya çıkar. Yabancı ülkedeki uygulama bizim iflas, konkordato, acze düşme v.b. kavramlarımızla tam olarak örtüşmeyebilir. Nitelik açısından bizim genel şartlarda açıkça belirtilmiş olan hallerle bir tutulması gereken haller de sigorta kapsamında sayılacaktır. Genel şartlar, kredi sigortasının kapsadığı hallerden biri olan temerrüt durumunun ancak tarafların anlaşması ile teminata dahil olacağını hükme bağlamaktadır. Bu hüküm uygun değildir. Temerrüdün her halde teminata dahil olması gerekir. Temerrüt ile diğer haller (iflas, konkordato, aciz belgesi v.b.) arasındaki temel fark sadece sigortacının ödeme yükümlülüğünün bağlı olacağı süreye ilişkindir. Yalın temerrüt durumunda (alıcının veya hizmet edimi alacaklısının iflas etmeksizin, konkordato söz konusu olmaksızın, acze düşmüş bulunmaksızın v.b. ödeme yapmaması halinde) sigortacı sözleşmede öngörülen süre kadar bekledikten sonra sigorta parasını ödeyecektir. Buna karşılık iflas, konkordato, acze düşmüş olma v.b. hallerde sigortacının ödeme yükümlülüğü daha kısa sürede yerine getirilecektir. Teminatın genel şartlarda sayılan hallerin sadece biri veya birkaçı için verilmesi mümkündür. Bu hususta tarafların anlaşması belirleyici olacaktır. A.2- Tanımlar Bu genel şartlarda geçen: Azami Faturalama Dönemi: İhracat satışlarında malların sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulması, yurt içi satışlarda ise malların teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmasından itibaren faturanın kesilmesi için geçen azami süreyi, Kredi sigortasında sigorta teminatı, sigortalı tarafından satılan mallar veya

19 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 19 verilen hizmetlerle ilgili faturanın mal alıcısı veya hizmet edimi alacaklısına sigorta süresi dâhilinde ve azami faturalama dönemi içinde düzenlenmiş olması koşuluyla sağlanmaktadır (A.3 fk.2). Bu açıdan azami faturalama dönemi çok önemlidir. Ancak, tanımdaki (sevk veya teslim veya hizmet sunumundan itibaren) faturanın kesilmesi için geçen azami süre anlatımı uygun değildir. Geçen azami süre yerine sigorta sözleşmesinde öngörülen azami süre denmesi lazım gelirdi. Vade Tarihi: Alıcı ile yapılan sözleşmede belirtilmesi gereken veya fatura ile alıcı tarafından taahhüt edilen borcun ödeme gününü gösteren tarihi, Vade tarihi, kredi sigortası için önemli fakat uygulamada zorunlu görülen bir unsur değildir. Genel şartlar, anlaşıldığına göre ya sözleşmede ya da faturada bu tarihin belirtilmiş olması gerektiğini varsaymaktadır. Fatura ile alıcı tarafından taahhüt edilen borcun ödeneceği tarih anlatımı da maksadı aşmaktadır. Alıcı faturayı düzenleyen kişi olmadığı için, alıcının faturaya yansıyan bir taahhüdü söz konusu olmaz. Buna karşılık, satıcının düzenlediği faturada yazılı olan tarih, eğer alıcı buna itiraz etmezse, alıcı için bağlayıcı hale gelebilir (TTK 21(1) ve (2)). Uygulamada bazen yazılı bir satış sözleşmesinin yapılmadığı, satıcının yolladığı faturada da vade tarihine yer verilmediği hallerle karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda, sigortalı satıcının vade olarak belirttiği tarihi veya azami ödeme döneminin bitiş tarihini vade olarak kabul etmek gerekebilecektir. Uzatılmış Vade Tarihi: Vade tarihinin uzatıldığı yeni ödeme tarihini, Mal alıcısı veya kendisine hizmet sağlanmış olan kişi, sigortalıya olan borcunu her zaman öngörülen vadede yerine getirmez. Çeşitli sebeplere bağlı olarak vadenin uzatılması gerekebilir. Kredi sigortası uygulamasında da vadenin belirli koşullarla (bazı zaman sınırlamalarına uyulması kaydıyla) izin verilmektedir. Taraflarca öngörülen yeni vadeye uzatılmış vade denmektedir. Vade kavramı zorunlu olarak tarih de içerir. Uzatılmış vade tarihi deyimi, mal alıcısının veya kendisine hizmet sağlanmış olan kişinin sigortalıya olan borcunu ödemesi lazım gelen yeni (daha sonra kararlaştırılan ileri) tarihi anlatmaktadır. Borç: Alıcı ile yapılan sözleşmede (bu de eki yok sayılmalıdır) altında alıcının sigortalıya ödemek durumunda olduğu bir veya birden fazla fatura bedelini, Borç ve alacak kavramları aslında özdeştir. Alacaklı açısından bakıldığında alacak, bu alacağın borçlusu açısından baktığımızda ise

20 20 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi borç söz konusu olur. Kredi sigortasının konusu sigortalıya ait alacaktır. (Diğer bir deyişle mal alıcısının veya kendisine hizmet verilmiş olan kişinin borcudur). Burada söz konusu olan alacağın (borcun) sebebi, mal satışı veya hizmet sağlama sözleşmesidir. Bu sözleşmeler uyarınca satıcı veya hizmet sağlayıcının yerine getirdiği edim veya edimlere ilişkin faturalarda belirtilen tutarlar sigorta koruması altında olacaktır. Alıcı: (Değişik-Yürürlük: ) Mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı tarafından gönderilen mal ve/veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan gerçek/tüzel kişiyi, Alıcı, kredi sigortasının kilit kavramlarından biridir. Bu deyim, kredi sigortası ile temin edilen alacağı (borcu)ödeyecek olan kişiyi, mal satın veya hizmet almış olan tarafı anlatmaktadır. Kredi sigortası genel şartları mal satın almış olan kişi ile kendisine hizmet verilmiş olan kişiyi aynı deyimle ( alıcı ) tanımlamış bulunmaktadır. Bunu mal satın veya hizmet almış kişi olarak anlamamız uygun olur. Alıcı tanımındaki mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket etme anlatımı yetersizdir. Bu anlatımla alıcının tüketici olmaması gereği vurgulanmak istenmiştir. Fakat seçilen anlatım amaca tam uygun düşmemektedir. Mesleki faaliyete ek olarak ticari faaliyeti de belirtmek icap ederdi. Mesleki faaliyet, avukat, noter, mimar, muhasebeci, mali danışman gibi mesleklerin icra edilmesini anlatan bir deyimdir. Ticari faaliyet bundan farklıdır. Hem mal hem de hizmet alımı ticari faaliyet kapsamında olabileceği gibi mesleki faaliyete de dahil olabilir. Mesela avukatın, çok sayıda kişinin çalışmakta olduğu bürosuna yeni bilgisayarlar satın alması mesleki faaliyet doğrultusunda yapılan bir alımdır. Buna karşılık bilgisayar ticareti ile uğraşan bir şirketin, kendi müşterilerine satmak üzere ana dağıtıcıdan bilgisayarlar satın alması ticari niteliktedir. (Eğer büro sahibi avukat, tahsillerine destek olduğu üniversite öğrencilerine bilgisayarlar satın almış olsa idi, bu takdirde ne mesleki ne de ticari faaliyetle bağ kurulabilecekti). Sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı tarafından gönderilen mal ve/ veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan gerçek/ tüzel kişi anlatımı da açıklanmaya muhtaçtır. Sigortanın kapsamında olan husus, satılan malların alıcısı veya kendisine hizmet verilmiş olan kişi tarafından ödenmesi gereken ücret (satış parası veya hizmet bedeli) borcudur. Vesaik Mukabili Satış: Satış şartları doğrultusunda, ancak söz konusu mal ile bağlantılı ödemelerin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonrasında

21 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 21 (kırmızı renkli kısım, tanımın diğer kısmıyla uyumlu değildir; vesaik mukabili satışta alıcının yapacağı ödeme, bu ödemeye temel oluşturacak belgelerin ulaşmasından sonra gerçekleşir), efektif ödeme dokümanlarının alıcıya ulaşmasından sorumlu bankaya veya diğer yetkili aracıya verilmesine kadar malların üzerinde satıcının kontrol hakkının sürdüğü satış işlemini, Vesaik mukabili (cash against documents) satış, uluslar arası ticarette yoğun biçimde kullanılan ve yerleşmiş, bilinen bir satış türüdür. Bunun kredi sigortası genel şartlarında ayrıca tanımlanması aslında gerekli değildir. Tanımın (yukarıda kırmızı renkte verilen) bir bölümü pek anlaşılamamaktadır. Burada mal ile bağlantılı ödeme deyimi satıcının, alıcıya sevk ettiği mallarla ilgili (kendi üzerine düşen) bazı masrafları anlatıyorsa, ancak o zaman anlamı olabilir. Aksi halde (eğer alıcının yapacağı ödeme kastediliyorsa), kredi sigortasının kapsamadığı alıcının ödeme borcunu daha önce yerine getirmiş olduğu bir satış söz konusu olur ki anlamlı gözükmemektedir. Zaten alıcının ödeme borcunu daha önce ifa ettiği bir satış, vesaik mukabili satış kavramı ile de uyumlu değildir. Kredi Limiti: Sigortacının herhangi bir alıcı ile ilgili olarak üstlendiği azami sorumluluk tutarını, Kredi limiti, kredi sigortalarını diğer sigortalardan ayıran çok önemli bir unsurdur. Kredi sigortasında sigortacı, kural olarak sigortalının alıcılarının her biri için ayrı sınırlar belirler ve sigorta teminatı ancak bu sınırlar dâhilinde söz konusu olur. Kredi sigortasının önemli bir özelliği de sigortacının bir alıcı için belirlemiş olduğu limiti sonradan tümüyle kaldırabilmesi veya azaltabilmesidir. Böylece sigortacıya sigorta teminatını sigorta süresi içinde daraltma olanağı verilmiş olmaktadır. Ancak bu daraltma, yalnızca daraltmadan sonra yapılacak mal sevkiyatı/teslimatı veya hizmet sunumları için uygulanacaktır. Kredi limiti tanımında, somut sigorta sözleşmesi ile bağ kurmak gerekir. Bir sigorta şirketi, değişik sigortalılar için aynı alıcıya faklı sigorta sözleşmeleri kapsamında ayrı limitler vermiş olabilir. Mesela A alıcısı için S1 e 100, S2 ye de 100 olarak limit tahsis edilmişse, sigortacının üstlendiği azami sorumluluk tutarı 200 dür. Oysa sigorta sözleşmelerinin her biri için sigortacı tarafından üstlenilen sorumluluk 100 dür. Teslimat: Malların alıcı veya onun adına hareket eden kişi adına belirtilen yerde ve koşullarda hazır edilmiş olması, vesaik mukabili satışlarda ise malla ilgili dokümanların teslim yerine ulaşması ile teslimatın gerçekleştirilmiş olacağını, Satım konusu malı teslim borcu, satıcının (sigortalının) satış sözleşmesinden

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

İhracat Kredi Sigortası

İhracat Kredi Sigortası İhracat Kredi Sigortası Bu sigorta ile, ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 15 Haziran 2000. A- Sigortanın Kapsamı. A.l- Sigortanın Konusu

İHRACAT KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 15 Haziran 2000. A- Sigortanın Kapsamı. A.l- Sigortanın Konusu İHRACAT KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Haziran 2000 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; kredili ihracat işlemlerinde alıcının; A.l.l. İflas etmesi, A.l.2. Tüzel

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları

Kredi Sigortası Genel Şartları Kredi Sigortası Genel Şartları A-SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının; 1.1. İflas etmesi, 1.2. Tüzel

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Haziran 1998

KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Haziran 1998 KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Haziran 1998 A- Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; kredili satış işlemlerinde alıcının; A.1.1. İflas etmesi, A.l.2. Tüzel kişi

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI EGE BÖLGE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ İhracat Kredi Sigortasının Fonksiyonları Teminat Fonksiyonu Ticari ve politik risklere karşı tahsilat güvencesi Hizmet Fonksiyonu Alıcı firmalar

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Coface Ticari Alacak ve Risk Yönetimi

Coface Ticari Alacak ve Risk Yönetimi TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Coface Ticari Alacak ve Risk Yönetimi Genel Bilgi Sunumu 2014 Coface Dünyadaki üç büyük oyuncudan biri 1. Coface Genel Tanıtım 2. Türkiye de Coface 3. Hizmetler 4. Ticari Alacak

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI ŞUBAT 2013 İHRACAT KREDİ SİGORTASI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 1960 LARDA TÜRKİYE DE 1989 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR.

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin)

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Sorular ve Cevaplar: 1) Olayın özelliklerini dikkate alarak, (A) ile (B) arasındaki sözleşme ilişkisini nitelendirerek,

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDĐ TÜREVLERĐNĐN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANI HESAPLAMASINDA DĐKKATE ALINMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI Kısaca Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1989 yılında sigorta faaliyetlerine başlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı na bağlıdır. Sermayesinin

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı