Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR"

Transkript

1

2

3 Otonom sinir sistemi, adından anlaşılacağı gibi otonomik (irade dışı, otomatik) çalışan motor (efferent) bir sistemdir (kalp, damarlar, sindirim fonksiyonları vs.) Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır.

4 Her iki sistem de periferden gelen duysal (afferent) uyarıların beynin yüksek merkezlerinde değerlendirilmesi-yorumlanması ile çalışır. Her iki sistem de bilginin iletilmesi için kimyasal aracı maddeler (nörotransmitter, nöromedyatör) kullanır.

5 Otonom Sinir Sisteminin Santral Kısımları : - medulla spinalis (intermediolateral kolon=clark sütunu) - medulla oblongata (vazomotor merkezler) - hipotalamus (ön ve intermediyer çekirdekler parasempatik yan ve arka çekirdekler sempatik) - korteks Otonom Sinir Sisteminin Periferik Kısımları : - duysal yollar (= sensitif = afferent) - motor yollar (=efferent)

6 Sempatik sistem = adrenerjik sistem = torakolomber sistem : Birinci nöron hücrelerinden kaynağını alan aksonlar (preganglioner lifler), medulla spinalisi rami communicantes alba larla terk ettikten sonra ganglionlarda kesilirler ve ikinci nöron hücresinden kaynağını alan postganglioner lifler ilgili organlara giderler. Sempatik ganglionlar: 1. Paravertebral ganglionlar (22 çift) : Truncus sympathicus=sempatik zincir. 2. Prevertebral ganglionlar : Gang.coeliaca, gang.cervicalis superior, gang.cervicalis inferior. 3. Terminal ganglionlar : Superior mesenteric gang., inferior mesenteric ganglion. - Sürrenal medulla ya (kromafin hücrelere) ve ekrin ter bezlerine giden sempatik lifler, ganglionlarda kesintiye uğramadan preganglioner lif olarak ilgili organa ulaşırlar. - Otonom sinir sisteminin preganglioner lifleri miyelinli B grubu, postganglioner lifleri ise, miyelinsiz C grubu liflerden oluşmuştur.

7 OTONOM SİNİR SİSTEMİ ggjjhjhklkjkjkj kjjjjj pupilla damarlar ffyfjfhfhhhhghghghgh ghghhghhghghgghghghg hghghhghghghhghghgh ghghghghhgghghhghhg hghhhghghghghghghgh ghhghghghghhghghhgh hghghghghhghghhhghg hggggggggghhhhhghghh deri ggggggh ggggghg hfhhjjjjh jhjjjhhjh Sempatik zincir hgcgcgggggg ggggghhhhh

8 Gang.cervicalis superior Cornu lateralis Rami communicantes alba Rami communicantes grisea Gang.spinale Spinal sinir T1 Truncus sympathicus Görsel-duyusal yol T2 T3

9

10 Sempatik parasempatiklerin bazı özellikleri : 1. Sempatik sistemin birinci nöron hücreleri medulla spinalis te, parasempatik sisteminkiler ise mezensafalon, bulbus ve medulla spinalis in sakral segmentlerinde bulunur. 2. Sempatik sistemin preganglioner lifleri uzun, postganglioner lifleri kısadır; parasempatiklerinki ise, tam tersidir. Her iki sistemde de preganglioner lifler miyelinli, postganglioner lifler miyelinsizdir. 3. Sempatik sistemin ganglionları organdan uzak ve belirgindir. Parasempatiklerin ise organa yakın ve hatta organın içindedir.

11 4. Sempatik sistemin organizmadaki dağılımı çok yaygındır. Bir preganglioner life birçok postganglioner lif verir; ortalama 1/20 gibidir. Parasempatik sistemde bu oran 1/1 dir. Bir istisna, Auerbach ve Meissner pleksuslarındadır; buralarda oran yaklaşık 1/8000 dir. 5. Sürrenal medulla ya ve ekrin ter bezlerine giden lifler, hiç kesintiye uğramadan preganglioner lif olarak ulaşırlar ve uçlarından asetilkolin salarlar. Yani, sempatik kolinerjiktirler.

12 parasempatik N M Kalp kası, düz kas, bezler, sinir sonlanmaları sempatik N N N Ekrin ter bezleri Kalp M kası,düz kas,bez damarları Renovasküler düz kas N N Adrenal medulla N İskelet kası Truncus sympathicus (Paravertebral ganglionlar) İskelet kası damarları

13 parasempatik N M Kalp kası, düz kas, bezler, sinir sonlanmaları Gang.cervicalis superior Celiac gaglion Superior mesenteric ganglion N N N Ekrin ter bezleri Kalp M kası,düz kas,bez damarları Renovasküler düz kas İnferior mesenteric ganglion N N Adrenal medulla N İskelet kası Truncus sympathicus (Paravertebral ganglionlar) İskelet kası damarları

14 akson dendritler Sinirin soması ganglion Nöroefektör kavşak Nikotinik resp. Postganglioner lif Preganglioner lif Sinaptik aralık

15 Otonom ve somatik sinir sisteminin çalışmasının temeli sinaptik aşırıma dayanır.

16 Presinaptik bölge ; presinaptik membran ve vezikülleri içerir. 1. Kimyasal ileticinin sentezi yapılır 2. Kimyasal iletici depolanır (bağlı ve serbest şekilde) 3. Kimyasal iletici salınır (sinirsel yol ve ilaçlarla) Postsinaptik bölge; postsinaptik membran ve reseptörleri içerir.

17 Sinaptik veziküller, presinaptik plazma membranı boyunca uzanan özel bir bölgede kümelenmişlerdir; bu alan, aktif bölge olarak adlandırılır.

18 Kimyasal ileticilerin fonksiyonlarını herhangi bir düzeyde etkileyebilen maddeler, otonomik veya somatik olaylarda değişikliklere yol açarlar. Bu sistemlere etkili ilaçlar tedavide yaygın olarak kullanılır. Tedavi sırasında ortaya çıkan istenmeyen ilaç etkilerinden de yine bu değişiklikler sorumludur.

19 Presinaptik kompartman, vezikülün - ekzositoz - endositoz -membranın yenilenmesi -nörotransmitteringeri alınması - nörotransmitterin depolanması işlemlerini yapabilmesini sağlayan komponentleri içermektedir. (Fernandez and Südhof, 1999; Lin and Scheller, 1997)

20 SEMPATİK klonidin MSS PARASEMPATİK Trimetafan vs. N N α, β blokerler α, β NE ORGAN ORGAN M1-M5 atropin

21 MSS Otonomik sinir Somatik sinir N Düz kas N End-plate Çizgili kas

22 Presinaptik otoreseptörler vezikül (transmitter) Sinaptik aralık Presinaptik membran Postsinaptik membran reseptör

23 Preganglioner lif ganglion Presinaptik otoreseptörler Presinaptik membran vezikül Presinaptik bölge A 0 Sinaptik aralık Nöroefektör kavşak reseptörler Postsinaptik bölge Postsinaptik membran organ (Sinir-organ ağızlaşması) Postganglioner lif (Sinir-sinir ağızlaşması) (akso-dendritik ağızlaşma)

24 Vezikülde, kadar protein vardır; taşıyıcı ve hareket eden proteinlerdir. Vezikülün içine nörotransmitter transportu, bir proton pompası ile elektrokimyasal gradyan sayesinde gerçekleşir.

25 Fonksiyonu tam bilinmeyen başka proteinler de füzyon ve ekzositozda rol oynarlar. -sinapsin -sinaptofizin -sinaptogirin -RIM

26 Senkron nörotransmisyon, Ca++ girişi ile plazma membranı ve nörotransmitter dolu veziküllerin füzyonu arasındaki sıkı kenetlenmeye dayanır. Veziküler SNARE (Soluble N-ethylmaleimidesensitive for attachment protein receptor) proteini sinaptobrevin 2 ve plazma membranı SNARE leri sintaksin 1 ve sinaptozomal protein (SNAP-25), Ca++ la olan ekzositozda temeldir. Sorensen et al, Proc Natl Acad Sci USA 2002.

27 Complexin, SNARE ailesi proteinlerindendir. Vezikül ekzositozundan sonra füzyon deliğinin kapanmasını regüle eder (Archer et al, 2002) Salınım sırasında SNARE proteinleri _ Sinaptobrevin/VAMP SNARE kompleksi _ Sintaksin _ SNAP-25

28 Complexin, Complexin/SNARE kompleksi oluşturarak onu tamamen stabilize eder. (Chenx et al, 2002 Texas, USA)

29 Buradaki proteinler presinaptik membrana yaklaşma ve füzyon olayında rol oynarlar Ca ++ kolin + Asetat kolin Na + Aktif pompa KAT Sinaptobrevin Rab3 Sintaksin Sinaptotagmin Nöroksin Reseptör

30 sintaksin SNAP25 Rab3 Sinaptobrevin Füzyon başlatır ve yönetirler Sinaptotagmin ler Ca ++ ile ekzositoz sinaptofizin

31 Katyon kanalı Na + β δ ª ª β δ ª ɣ ª Kapı oluşturan alfa heliksler N M : α2βɣδ (pentamer) N N : α2β2 veya α3β3 Na+ Nikotinik reseptörün şematik görünümü. Etki msn ler içinde görülür.

32 (-) NE (-) (-) NE (+) (-) NO Nörotransmitter salınımının presinaptik kontrolu PG salınımı (-) Damar endotel hücreleri transmitter Düz kas Resept. tipi Ekzokrin bez muskarinik E/NE α 2 Resept.tipi transmitter 5-HT 5-HT 1 adenozin P 1 PGE EP (-) (+) β E 2 AT 1 anjiotensin II histamin H 2 NE salınımı enkefalin δ dopamin D 2 ATP P 2

33 Sempatik Sistem = Sempatoadrenal = Adrenomedüller = Adrenerjik = Torakolomber sistem Adrenalin noradrenalin

34 Figth or Flight = Dövüş ya da Kaç Adrenalin ve Noradrenalin

35 Sempatik sistem aktivasyonu gereken işlerden bazıları Kalp atım hızı - kan basıncı - vücut ısısı regülasyonu, metabolizma hızı, dikkat, heyecan,

36 C Gang.cervicalis sup. Torakolomber sistem = sempatik sistem = adrenerjik sistem Göz, tükrük bezi damarları T Celiac gang Sup.mes.gang 9 İnf.mes.gang barsaklar L 1, L 2 Truncus sympathicus Kolonun son kısmı, mesane, ürogenital sistem

37 Ca++ Tirozin TH DOPA Dopamin (-) metirozin Tirozin Na + (-) reserpin Ca ++ docking ve traffiking proteinleri aktive eder Sitoplazmik mobil havuz NE Dopamin β-oksidaz NE NE ATP, P Kromogranin (-) α 2 guanetidin Uptake 1 VAMP (NE nin %80-85 geri alınır) (-) NE NE ATP, P ;kromogranin SNAP Kokain trisiklik antidepr. Uptake 2 ß NE ą a (bu uptake glukokortikoidlerle inhibe edilir)

38 HO HO katekol NH 2 amin HO OH amin HO CH CH 2 NH 2 noradrenalin (sinir ucunda oluşur) HO OH Feniletanolamin N-metiltransferaz HO CH CH 2 NH CH 3 adrenalin (sürrenal medulla da oluşur ~%85)

39 fenilalanin CH 2 HO CH COOH NH 2 fenilalanin hidroksilaz HO HO CH 2 tirozin CH COOH NH 2 (-) metirozin tirozin hidroksilaz HO CH 2 Dioksifenilalanin CH COOH NH 2 DOPA dekarboksilaz HO CH 2 CH 2 NH 2 dopamin (DOPA) Dopamin β-oksidaz HO OH HO CH CH 2 NH 2 noradrenalin (sinir ucunda oluşur) HO OH Feniletanolamin N-metiltransferaz HO CH CH 2 NH CH 3 adrenalin (sürrenal medulla da oluşur ~%85)

40 HO OH HO CH CH 2 NH 2 HO HO OH CH CH 2 NH CH3 COMT CH 3 O OH MAO HO CH CH 2 NH 2 HO HO 4 3 OH CH C OH O (3,4-Dihidroksimandelik asid) MAO CH 3 O HO COMT OH (normetanefrin) MAO MAO (metanefrin) CH CH 2 NH CH3 CH 3 O OH HO CH C OH 3-metoksi 4-hidroksi (VMA) Vanil mandelik asid O mandelik asid COMT (katekol-o-metiltransferaz) : meta-metoksilasyon yapar. MAO (monoaminoksidaz) : oksidatif deaminasyon yapar. 24 saatlik idrarda ölçülmesi, vücuttaki katekolamin üretimi ve feokromositoma gibi hastalıklar için fikir verir.

41 ADRENOSEPTÖRLER α 1 α 2 β 1 β 2 1. Vazokonstriksiyon 2. Periferik rezistans artışı 3. Kan basıncı artışı 4. Midriazis 5. Mesane internal sfinkterinin kapanması 6. Prostatta kasılma 7. Piloereksiyon 1. Norepinefrin salınımının inhibisyonu 2. İnsülin salınımı inhibisyonu 3. Trombosit agregasyonu 4. Yağ hücrelerinde lipolizin inhibisyonu 1. Taşikardi 2. Myokard kontraktilitesinde artma β 3 Yağ hücrelerinde lipolizi artırır 1. Vazodilatasyon 2. TPR düşer 3. Bronkodilatasyon 4. Kas-karaciğer glikojenolizinde artış 5. Glukagon salınımı artar 6. Uterus düz kası gevşer

42 NE refleks bradikardi oluşturur NE infüzyonu Kan basıncı (mm/hg) Atım sayısı (dak.) yüksek Periferik rezistans düşük dak. NE sistolik ve diyastolik basınçta artma yapar (α 1 +β 1 ) NE bütün kan damarlarını kasarak TPR yi artırır (α 1 )

43 Epinefrin kalbin kasılma gücünü ve atım sayısını artırır (β 1 ). Epinefrin infüzyonu kan basıncı (mm/hg) Atım hızı yüksek Periferik rezistans düşük Dak. Adrenalin periferik damar rezistansını düşürür (β 2 ). Sistolik basınç yükseltilir, diyastolik basınç düşürülür (β 1 +β 2 ).

44 İzoproterenol vazodilatasyon yapar,ancak kalbin gücünü ve atım sayısını artırır (β 1 ). İzoproterenol infüzyonu kalp hızı (dak) Kan basıncı mm/hg yüksek Periferik rezistans düşük düşük dak. Periferik rezistansı belirgin biçimde düşürür (β 2). İzoproterenol sistolik basıncı hafifçe artırır; diastolik basıncı ise bariz şekilde düşürür (β 1 +β 2 ).

45 Reseptör afinitesi Alfa agonistler Metoksamin, fenilefrin Klonidin, metilnorepinefrin Alfa+beta agonistler α 1 >α 2 >>>>>β α 2 >α 1 >>>>>β Noradrenalin α 1 =α 2 ; β 1 >>β 2 Adrenalin α 1= α 2 ; β 2 >β 1 Beta agonistler Dobutamin İsoproterenol Albuterol,ritodrin,terbutalin Dopamin agonistleri Dopamin β 1 >β 2 >>>>α β 1 =β 2 >>>>α β 2 >>β 1 >>>>α D 1 =D 2 >>β>>α Fenoldopam D 1 >> D 2

46 İLAÇ RESEPT.SEÇİCİLİĞİ TEDAVİDE KULLANIMI EPİNEFRİN α 1 α 2 β 1 β 2 - akut astma -açık-açılı glokom Katekolaminler Hızlı etkili Kısa etkili Ağızdan etkisiz MSS ye geçmez NOREPİNEFRİN α 1 α 2 β 1 İSOPROTERENOL β 1 β 2 DOPAMİN dopaminerjik, β 1 DOBUTAMİN β 1 FENİLEFRİN α 1 -anafilaktikşok - şok tedavisinde - astma tedavisinde - kardiak stimülan olarak - şok - konjestif kalp yetmezliği - konjestif kalp yetmezliği -nasaldekonjestan - supraventriküler taşikardi Non-katekolamin ağızdan verilebilirler METOKSAMİN α 1 KLONİDİN α 2 METAPROTERENOL β 2 >β 1 TERBUTALİN,RİTODRİN β 2 AMFETAMİN α, β EFEDRİN α, β - supraventriküler taşikardi -hipertansiyon - bronkospazm tedavisi - bronkospazm, düşük tehtidi (MSS) - dikkat eksikliği olan çocuklarda (MSS) - astma tedavisi -nasaldekonjestan

47 SEMPATOMİMETİK İLAÇLAR Direkt etkili sempatomimetikler Doğrudan reseptörler üzerinden çalışırlar. İndirekt etkili sempatomimetikler Reseptörlere etki yok. Kan yolu ile gelirler; ekstrasellüler sıvıdan aktif olarak sinir ucuna alınırlar ve NE salınmasına neden olurlar. Depolanmış katekolamin kovulur (amfetamin ve tiramin) Direkt + İndirekt etkili sempatomimetikler Salınmış katekolaminini geri alınması engellenir (kokain,imipramin,..)

48 Direkt Etkili Sempatomimetik ilaçlar α+β ları etkileyenler α ları etkileyenler norepinefrin (NE) epinefrin (E) doğal dopamin korbadrin sinefrin (Sympathol) fenilefrin metoksamin oksedrin korbadrin Β ları etkileyenler nafazolin (Pervil,Pivanol) tetrahidrozolin (Tyzine) oksimetazolin (Afril) ksilometazolin (Tyzine) Β 1 leri etkileyenler dobutamin Β 1 +β 2 leri etkileyenler isoproterenol (İsuprel) Β 2 leri etkileyenler bronşlar terbutalin (Bricanyl) salbutamol (Ventolin) salmeterol formoterol,... damarlar İsoksuprin (Duvadilan) nilidrin (Dilatil) bametan (Vasculat)

49 ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ Alfa Blokerler : Fentolamin α 1 =α 2 Fenoksibenzamin α 1 >α 2 Rauwolscine α 2 >>α 1 Etki süresi 4 saat kadardır. İrreversibl, non-kompetitif blok yapar. Etki süresi 24sa. Yeni resp. yapılmalı. Yohimbin α 2 >>α 1 Tolazolin α 2 >>α 1 Doksazosin (Cardura)* Prazosin (Minipress) Terazosin (Hytrin) Alfa+Beta Blokerler : α 1 >>>>α 2 α 1 >>>>α 2 α 1 >>>>α 2 *En uzun etki süreli.( Prostat hipertrofisi) Selektif Alfa1 blokerler. Hipertansiyon tedavisinde kullanılırlar. Labetolol β 1 =β 2 >α 1 >α 2 Karvedilol β 1 =β 2 >α 1 >α 2

50 Beta Blokerler (bazıları) : etki süresi Asebutolol (Prent tab.200mg) 3-4 saat Metoprolol (Lopresor tab.100mg) 3-4 saat beta1 selektif blokerler Bisoprolol (Concor 5mg tab.) 9-12 saat (β 1 >>>β 2 ) Atenolol (Tensinor mg tab.) Esmolol Betaksolol Seliprolol 6-9 saat 10 dak saat 4-5 saat Propranolol (Dideral 40mgtab.) 4-6 saat beta1+beta2 non-selektif blokerler Pindolol (Visken 5mg tab) 3-4 saat (β 1 =β 2 ) Timolol (Timoptic collyr) 4-5 saat Karteolol (Carteol collyr) 6 saat Butoksamin (β 2 >>>β 1 ) beta2 selektif bloker

51 Beta Blokerlerin Bazı Önemli Özellikleri : 1. Seçicilik : Selektif ya da non-selektif olanları vardır. Tedavide önemlidir. 2. Lokal anestezik etki : Bazıları (propranolol, asebutolol,labetolol,metoprolol), uyarılabilen membranlardaki Na + kanallarını bloke ederek bu etkiyi gösterirler. Bu etkilerine kalpte kinidin-benzeri etki denir. 3. İntrinsik sempatomimetik aktivite (İSA) : Duruma göre beta reseptörleri bloke veya aktive ederler=parsiyel agonistik etki. En güçlü İSA pindolol de vardır. Diğerleri; asebutolol, karteolol, seliprolol ve oksprenolol dür. 4. Hibrid (melez) aktivite : En iyi örneklerden biri labetolol dür (alfa+beta bloker). Seliprolol, beta2 agonisti+alfa2 antagonisti etkilidir. Karvedilolol, alfa1 adrenerjik bloker+zayıf Ca kanal blokeri+antioksidan etkili. Nebivolol, endotelden NO salınmasına neden olur (vazoditasyon). Nadolol (en uzun etkili beta bloker) ve tertalol ün renal vazodilatör etkisi vardır; su ve tuz retansiyonu yapmaz. 5. Lipofiliklik :

52 Beta Blokerlerin Kullanıldığı Yerler 1. Hipertansiyon 2. Stabil Anjina 3. Taşiaritmilerin bazıları 4. Akut myokard infarktüsü tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5. Hipertiroidizm 6. İdyopatik subaortik stenoz 7. Kronik konjestif kalp yetersizliği 8. Migren (D-propranolol) 9. Feokromositoma ve benzerleri 10. Glokom (timolol, karteolol)(açık-açılı glokomda) 11. Anksiete durumları 12. Portal hipertansiyon

53 Veziküler monoamin taşıyıcısı (VMAT) metabolitler (DOMA,DOPEG) MAO amfetamin NE NE amfetamin UPTAKE 1 amfetamin alfa NE beta Postsinaptik reseptörler

54 PARASEMPATİK SİSTEM Dinlenme sırasındaki olaylar Sindirim ve ekzokrin salgılar Uyku sırasındaki biyolojik olaylar Pratik olarak; parasempatik sistem organizmayı yavaşlatan sistemdir denebilir. Sempatik sistemle ihtiyaca göre bir denge halinde çelışır. CH 3 O CH 3 N-CH 2 -CH 2 -O-C-CH 3 CH 3

55 Parasempatik sistem = kolinerjik sistem = kranyo-sakral sistem : MSS deki dağılımı sempatik sistemden farklıdır. Bir kısmı mezensefalon ve bulbus a bir kısmı da medulla spinalis in sakral kısmına yerleşmiştir. Kranyal (tektobulber) kısım : Gang.ciliare Tektal kısım Birinci nöron tuber cinereum dadır.mezensefalonda nervus oculomotorius içinde seyreder ve gang. Ciliare ye gelir; postganglioner lifler gözü inerve eder. tektum bulbus III VII göz Bulber kısım Burada 3 önemli kafa çifti içinde seyreder. Glan.lacrimalis IX Otic gang. Gang.sphenopalatinum Sublingual,submak siller bez X Gang.submandibulare parotis Trakea, kalp,mide, safra kesesi, böbrek, ince barsak (Meissner,Auerbach pleksusu)

56 Tektal kısım (orta beyin) Edinger- Westphal III Gang.ciliare (orbita) Musculus constrictor pupilla (M3) Musculus ciliaris (M3) Medüller kısım=bülber.medul laoblongata=bulbus VII Gang. sphenopalatinum Glandula lacrimalis (M3) Glandula submaxillare (M3) T1 IX Gang. submandibulare Glandula submandibulare (M3) X Otic ganglion Parotis (M3) Sakral kısım T12 L1 L5 S1 S2 S3 S4 S5 Nervi erigentes (pelvik sinirler) Mesane, distal kolon, rektum,seksüel organlar PARASEMPATİK=KOLİNERJİK SİSTEM KRANYOSAKRAL SİSTEM. Safra kesesi, safra yolları, pankreas,böbrekler III.kafa çifti: nervus oculomotorius VII.kafa çifti: nervus facialis larynx Mide (M1) Bronş, akciğerler kalp trachea İnce barsaklar (Meissner ve Auerbach plexusları) IX.kafa çifti: nervus glossofaryngeus X.Kafa çifti: nervus vagus

57 Musculus constrictor pupilla Musculus dilatatör pupilla Silyer kas Kısa silyer sinir nervus oculomotorius (III) Edinger-Westphal çek. Silyer gang. Optik sinir Corpus ciliaris Uzun silyer sinir parasempatik Oftalmik sinirin nazosilyer dalı Oftalmik sinir Gang.cervicali ssuperior sempatik Visio-sensoriyel yol Nervus trigeminus un semilunar ganglionu

58 Parasempatik sistemin sakral kısmı : S1 S2 S3 Pelvik sinirler (Nervii erigentes) Sindirim sisteminin son kısmı ve ürogenital sistem S4 S5

59 Ca++ ACoA + kolin KAT Na + kolin (-) hemikolinyum Ca ++ docking ve traffiking proteinleri aktive eder ATP, P (-) vesamikol Vezikül membran proteinleri (VAMP) Sinaps protenleri (SNAP) (-) Botulinum toksini ATP, P E Kolin + asetat R R R (Muskarinik)

60 organ reseptör etki Muskarinik Reseptörler ve Organlara Dağılımından Bazı Örnekler KALP SA düğüm M hız 2 ( ) Atrial kas M 2 güç ( ) AV düğüm M 2 ileti ( ) Ventrikül kası M 2 AV blok BRONŞ DÜZ KASI M 3 kasılma BRONŞ SALGILARI M 3 artma GI DÜZ KAS M 3 kasılma SFİNKTERLER M 3 gevşeme BEZLER M 3 sekresyon ASİD SALINIMI M 1 artar GÖZ Pupilla M 3 kasılma silyer kas M 3 kasılma TÜKRÜK BEZİ M 3 sekresyon LAKRİMAL BEZ M 3 sekresyon EREKTİL DOKU M 3 (?) dilatasyon

61 Kornea sklera ÖN KAMARA Schlemm kanalı Musculus dilatatör pupilla (α) Musculus constrictor pupilla (M) lens Silyer kas (M) Silyer epitel (β)

62 Duysal lifler Sempatik preganglioner lifler (NP) nöropeptid Parasempatik preganglionik lifler seroza NO Longitüdinal düz kas 5-HT Myenterik pleksus (Auerbach pleksus u) NP NP Sirküler düz kas NE SP NP NE NP Submukozal pleksus (Meissner pleksus u) mukoza

63 Asetilkolin () sentezi : CH 3 CH 3 CH 3 O kolinasetilaz N-CH 2 -CH 2 -O-C-CH 3 N-CH 2 -CH 2 -OH + HO-C-CH 3 CH 3 kolin asetik asid CH 3 asetilkolin (ester bağı) CH 3 + O - Kolinasetilaz = kolin asetil transferaz : Sinirin somasında yapılır, aksonal akımla gelir. Kolin, aktif transportla ekstrasellüler sıvıdan alınır. Asetil, asetilcoa dan sağlanır. asetilcoa, sinir uçlarında mitokondrilerde yapılır. -, veziküllerde iki şekilde bulunur a) Vezikül içinde serbest b) Vezikül membranında adsorbe olmuş (salınması zordur).

64 yıkılması : Yıkan enzim asetilkolinesteraz dır (E). CH 3 CH 3 CH 3 O N-CH 2 -CH 2 -OH + HO-C-CH 3 kolinesteraz H OH CH O 3 CH 3 N-CH 2 -CH 2 -O-C-CH 3 CH kolin asetik asid 3 asetilkolin (Hidroliz olur, yapıya su girer) Organizmada 2 tip E vardır; bulundukları yerler ve yapıldıkları yerler farklıdır. A) Hakiki kolinesteraz (E tipi = Eritrositer): Akson uçlarında bulunur. ni süratle parçalar. Metakolin i parçalar, benzoilkolin i parçalayamaz. Yapım yeri, nöronun somasıdır. B) Psödokolinesteraz (S tipi = yalancı kolinesteraz = bütirilkolinesteraz): En güçlü olarak bütirilkolini parçalar. Metakolini parçalayamaz, benzoilkolini parçalar.plazma, glia hücresi, karaciğer, böbrekler ve dokularda bulunur. Yapım yeri karaciğerdir.

65 N M A. salınması B. tanıma bölgesine bağlanma ve lokal depolarizasyon (LD) C. Bu LD Na + içe-akışını artırır ve sonuçta depolarizasyon meydana gelir ve kas kasılır D. Ca ++ Reseptörle-çalışan iyon kanalı-kenetli transdüksyon A. B. β ª ª δ ɣ Na + K + N M : α 2 βɣδ (pentamer) C. N N : α 2 β 2 veya α 3 β 3 D. Na + Na +

66 Normal nöromusküler ileti Myasthenia gravis Nikotinik reseptör esteraz Antikorla bloke edilmiş nikotinik reseptör antikor Antikolinesterazlar: (neostigmin, pridostigmin, ambenonyum vb.). Nöromüsküler plakta miktarını artırırlar Glukokortikoidler: (prednizolon, prednizon vb.). Nikotinik resp antikor sentezini inhibe eder. Azatioprin: nikotinik resp antikor sentezini inhibe eder. Siklosporin : nikotinik resp antikor sentezini inhibe eder.

67 Kolinerjik ilaçlarla tedavide görülen bazı yan etkiler Gastrointestinal sistemin tonus, motilite ve peristaltizmi artar. diyare Apokrin ter bezleri parasempatik kontrolunda olduğu için, muskarinik reseptörlerin uyarılması terlemeye neden olur. terleme İrisin sirküler kası parasempatiktir ve kasılması ile miosis oluşur. miosis GI kasların kasılması ve ayrıca vagal uyarı ile bulantı oluşabilir. bulantı Mesanenin çeper kaslarının kasılması ve trigon ile sfinkterin gevşemesi sonucu acil miksiyon meydana gelebilir. Acil miksiyon

68 Parasempatolitikler = Antimuskarinikler Kolinerjik sistemin muskarinik reseptörlerini bloke eden ilaçlardır. Kuaternize edilmiş olanlarda az da olsa nikotinik resept. de bloke etme gücü vardır. Muskarinik reseptör blokajı, organda parasempatik tonusun kalkmasına neden olur. Damarlar gibi (muskarinik resp.olsa bile) denerve dokularda etkileri yoktur. Esas etki; parasempatik tonusun kaldırılması ile,sempatik tonusun etkili hale geçmesidir. Bazı antimuskarinikler, muskarinik reseptörleri bloke etmelerinin (nörotrop etki) yanında, papaverin-benzeri etki (muskulotrop etki) ye sahiptir; direkt olarak düz kasın kontraktil elemanlarını etkileyerek gevşetirler (adifenin,disiklomin,flavoksat=urispas tab. mebeverin=duspatalin). Organların muskarinik reseptörlerinin bu ilaçlara duyarlığı farklıdır. En duyarlılar sırasıyla; tükrük, solunum yolları bezleri, ter bezleridir. Sonra doza bağlı olarak, göz, kalp, gastrointestinal sistem ve mesane etkilenir. * En dayanıklı hücreler, midenin paryetal hücreleridir.

69 1. Doğal antimuskarinikler : Atropin (hyosyamin) Skopolamin (hyosin) Bu alkaloidler, Atropa belladonna, Hyoscamus niger, Datura stramonium, gibi bitkilerde bulunur. CH 2 -CH-CH 2 N-CH 3 CH-OH + tropik asid Atropin (ester) CH 2 -CH-CH 2 Tropin CH 2 -CH-CH 2 O N-CH 3 CH-OH + tropik asid Skopolamin (ester) CH 2 -CH-CH 2 Skopin Tersiyer amin içerdiklerinden membranları kolay geçerler (konjonktivadan, solunum yolundan, plasentadan). Skopolamin uygun taşıyıcı ile ciltten (TTS) emilir. Karaciğerde esterazlarla yıkılırlar. İdrarla değişmeden atılan miktarları vardır. Atropin t 1/2 si 2 saat kadardır.

70 Atropin ve skopolaminin parasempatolitik etki yönünden güç farkları vardır: -Kalp, gastrointestinal kanal,bronş düz kaslarında atropin, skopolamine göre daha potent ve uzun süreli etki yapar. -ter, tükrük, solunum mukozası dış salgı bezleri, gözde iris ve silyer kas gibi yapılarda skopolaminin etkileri atropine göre daha güçlüdür. Skopolamin MSS de uyuşukluk ve depresyon yapar. Atropinin normal tedavi dozlarında böyle bir etkisi yoktur. 2. Kuaterner amonyum türevleri : - atropin metilnitrat - skopolamin metilbromid - N-bütilskopolamin bromür(buscopan) - metantelin, propantelin - fenpiverinyum bromür - tropenzilin bromür ve diğerleri

71 3.Belladon alkaloidlerinin sentetik analogları : Bunlar sentetik tersiyer amin türevi maddelerdir. Yapıları nedeniyle membranları kolayca geçerler. - homatropin - ökatropin - siklopentolat - tropikamid - Oksifensiklimin - Disiklomin - Adifenin - piperidolat Lokal olarak göz damlası şeklinde kullanılırlar. Midriatik ve sikloplejiktirler, etki çabuk başlar, kısa sürer (yaklaşık 24 saat). En kısa etki süreli olandır (6-12 saat) Ağızdan veya injeksiyon şeklinde kullanılabilirler. Spazmda ve peptik ülser tedavisinde kullanılır. Spazmolitik etkisi atropinden de güçlüdür

72 ilaç Tedavide kullanılışı Dar açılı glokomda kontrendikedir Muskarinik blokerler atropin Gastrointestinal ve alt üriner sistemin spastik bozukluklarını tedavi etmek için Oftalmolojide midriazis ve siklopleji oluşturmak için Organofosfat zehirlenmeleri tedavisi için Ameliyattan önce respiratuar sistem salgılarını azaltmak için skopolamin Obstetrikte morfin ile birlikte amnezi ve sedasyon için Hareket hastalığından korunmak için Gangliyon blokerleri ipratropium nikotin trimetafan mekamilamin Astma tedavisi için (aerosol) Tedavide kullanım alanı alanı yoktur Hipertansiyonun kısa süreli tedavisi için (kriz) Ciddi hipertansiyon tedavisinde (kriz) Bulanık görme Konfüzyon midriazis konstipasyon Üriner retansiyon Antikolinerjik ilaçların en sık görülen istenmeyen etkileri

73 ATROPİN ve benzerlerinin göze etkileri kolinerjik Musculus constrictor pupilla, parasempatik kontrol altındadır ve sirküler kasların kasılması miosis ile sonuçlanır. Fizyolojik olarak sempatik sistemin karşıt dengeleyici etkisi de musculus dilatator pupilla ile sağlanmaktadır (midrizis). Taraflardan biri bloke edildiğinde diğerinin hakimiyeti ortaya çıkacaktır. Atropin veya diğer tersiyer amin bileşikleri ile muskarinik reseptörler bloke edildiğinde, sempatik sistem başıboş kalarak midriazis oluşturacaktır (pasif midriazis). adrenerjik midriazis Antimuskarinik lerin diğer etkisi, musculus ciliaris üzerinedir. Kasılmasını azaltarak yakına uyumu bozarlar (siklopleji). Diğer etki, gözyaşı sekresyonunu azaltırlar. Bu etki yüksek dozlarda daha fazla görülür (sandy=kumlu göz). (Tropikamid (Mydriacyl), en kısa etkili midriatiktir). Antikolinerjikler Dar açılı glokomda kontrendikedirler.

74 Antikolinerjik Etki : Gastrointestinal sistemin mukarinik reseptörlerinin antikolinerjiklerle blokajı, motilite ve bazı sekresyon yapan bezler üzerinde dramatik etkiler oluşturur. Vagal tonusun azalması, peristaltizm, tonus ve motilitenin azalması demektir. Bu etki, mideden kolona uzanır (M 3 ). Gastrik sekresyon antikolinerjiklerle çok fazla etkilenmez. Asid, pepsin ve musin bir miktar düşer. Daha fazla etki için yüksek dozlar gereklidir. Bu da yüksek yan etki demektir. konstipasyon Pirenzepin ve telenzepin midedeki M 1 reseptörlerin antagonistidir. * Atropin ve benzerleri, mesane duvarı düz kaslarını gevşetir ve miksiyonu azaltırlar; ancak, prostat hipertrofisi bulunanlarda retansiyona sebep olabilirler.

75 Antikolinerjik Etki: Atropin ve benzerleri, midriazis yanında silyer kas üzerine de etki ederler. Sonuç olarak, yakına akomodasyon yapılamaz (akomodasyon felci = siklopleji) ve bulanık görme meydana gelir. Lakrimal sekresyon da azalmıştır (M 3 blokajı). Bulanık görme

76 Antikolinerjik Etki : Atropin ve skopolamin MSS ye geçebilen doğal antikolinerjik maddelerdir. konfüzyon Atropin genellikle eksitasyon hali, skopolamin ise daha çok bir sedasyon tablosu oluşturur; uyku hali, motor aktivitede azalma, doz yeterliyse amnezi yapabilir.

77 Hareket hastalığı skopolamin Skopolamin, bilmediğimiz bir mekanizma ile vestibüler sistemi depresyona uğratır. Bu olay ya vestibüler çekirdekler ya da korteks düzeyinde olabilir. Skopolaminin hangi preparat şekli olursa olsun, araca binmeden önce uygulanması gereklidir. TTS şeklinde cilde yapıştırılan özel şekilleri vardır. 0,1-0,2mg dozlarda verilir. Bu doz ağız kuruluğu bile yapmayan dozdur. Per os ya da flaster şeklinde uygulanır.

78

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com

OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com Otonom Sinir Sistemi: Homeostatik Dengeleme Kontrol ettiği bileşenler: Düz kas ve kalp kası Bezler ve yağ doku Zıt çalışan dallar Parasempatik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR CANAN BALCI ANESTEZİ Ġlaçların uygulanması ile organizmanın bir bölümünde veya tümünde oluşturulan duyu kaybı olarak tanımlanmaktadır. GENEL ANESTEZINININ DÖRT KOMPONENTI VARDıR

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI Ġbrahim Hatemi,Ahmet Dobrucalı Ġncebağırsak duodenum jejeunum ve ileumdan oluģan, besinlerin sindiriminin ve emiliminin gerçekleģtiği hayati bir organdır.

Detaylı

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı