Kredi büyüme hızı sürdürülebilir mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kredi büyüme hızı sürdürülebilir mi?"

Transkript

1 Kredi büyüme hızı sürdürülebilir mi? Sağlıklı bir denge için reel sektör ve bankaların ev ödevi Yücel Ersöz Finansal Hizmetler Endüstrisi Danışmanlık Ortağı Türkiye İçin Kredi Büyüme Oranı Ne Olmalıdır? sorusu sık sık gündeme geliyor. Bir süre önce ortaya konan %15 büyüme hedefi tartışılırken iyimser ve kötümser yaklaşımlar genelde yalnızca makroekonomik bir perspektif üzerine kurgulanıyor. Oysa kredilerdeki büyüme hızını tartışmak için mutlaka mikro ekonomik bir perspektifle de bakmak gerekli. O zaman reel sektör firmalarının ve bankaların sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için yapması gerekenler oldukça net olarak ortaya çıkıyor yılları arasında ekonomik büyüme ile kredilerdeki büyümeyi karşılaştırdığımızda 2002 ye kadarki dönemde kredilerdeki reel büyümenin dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz: Krediler reel olarak kimi yıllar pozitif, kimi yıllar negatif büyüyor yılları arasındaki dönemdeyse krediler her yıl reel büyüyor, 2005 te rekor düzeye ulaşarak %50 yi aşan bir reel büyüme gerçekleşiyor. Bu durum önemli iki kritik soruyu akıllara getiriyor: Kredilerde büyüme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki bir noktadan sonra bozulabilir mi? Kredilerdeki büyüme şu anda ekonomik büyümeyi ne kadar etkin destekleyebiliyor? Reel sektör bilançosunda ne kadar kredi kaldırabilir? Kredilerdeki hızlı büyümeye rağmen diğer kendimize benzer ülkelerle Krediler / GSYİH oranımızı karşılaştırdığımızda ilk bakışta kaygılanmak için hiçbir neden olmadığı izlenimine kapılabiliriz. Aşağıdaki Dünya Bankası kaynaklı grafik, TCMB nin Ocak 2013 tarihli Ekonomi Notları dokümanında yer almıştı. Türkiye nin içinde bulunduğu üst orta gelir grubu ülkelerdeki Kredi / GSYİH oranının hala altında olduğu görülüyor. 1

2 Grafik 1: Kredi / GSYİH oranları Oysa konuya mikroekonomik perspektiften bakınca en azından gerçekte olan bitenlerin farklı bir resmin parçası olabileceği olasılığı beliriyor. Gerek ekonomik büyüme, gerekse kredi hacminin büyümesinde reel sektör firmalarının önemli bir rolü olduğuna göre mikroekonomik değerlendirmemizi tipik bir üretim firmasını ele alarak yapabiliriz. Tablo 1 de Firma A nın 2012 yılına ait gelir tablosunun özetini oransal olarak görüyoruz. Tablo 1: Firma A nın 2012 yılı verileri Satışlar 100 Satılan malın maliyeti 70 Brüt kar 30 Operasyonel giderler 15 Faaliyet karı 15 Finansal giderler 9,6 Net kar 5,4 Net kar marjı 5% Firma A nın 2016 sonuna kadar olan dönem için net kar analizini satışlarda yıllık %9 büyüme (%4 reel büyüme, %5 enflasyon) ve kredilerde %15 artış varsayımıyla yaptığımız zaman Grafik 2 deki sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. 2

3 Grafik 2: Firma A net kar analizi, dönemi Üstüne üstlük bu tablonun arkasında Firma A nın brüt kar marjının yıllar içinde hiç azalmayacağı ve borçlanma maliyetinin hiç değişmeyeceği gibi gerçekleşmesi son derece zor, çok iyimser iki varsayım var. Firma A nın net kar marjının erimesinin temel nedeni, finansal giderlerin doğrudan net kara etki etmesi diyebiliriz. Firma A nın kredileri %15 büyürken, satışlardaki artış %9 ile bunun gerisinde kalıyor. Bu durum Firma A için çok önemli birkaç sonucu doğurmaktadır: Firma A nın hissedarlarının elindeki değer hızla erimektedir. Hissedarlar net kar marjının azalması karşısında daha fazla kredi almaktan çekineceklerdir. Kredi alsalar bile bunu yeni yatırımlara yöneltmekte son derece tereddütlü davranacaklardır. Diğer tüm koşullar aynı kalmak üzere, Firma A dan daha yüksek brüt kar marjı ile çalışan Firma B (brüt kar marjı = %40) ve Firma C nin (brüt kar marjı = %60) durumunu göz önüne aldığımızda çarpıcı sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Grafik 3: Firma A, B, C için net kar marjı analizi Her üç firma da satışlarını nominal olarak %9, reel olarak %4 büyütmüşler ve her üçü de kredilerini %15 büyütüyorlar. Her üç firma da net kar marjında kayba uğramış olsa da Firma C net kar marjında yalnızca %7 azalma görürken, aynı oran Firma C için %42 olarak gerçekleşiyor. Firma C nin toplam değeri neredeyse yarıya iniyor, daha fazla kredi alabilmesi ise son derece riskli bir hale geliyor. 3

4 Reel sektördeki tüm firmaların bilançolarını temin edebilmek mümkün olmadığından bu basit analizi reel sektörün bütününü yansıtacak biçimde genişletme olanağı bulunmuyor. Bununla beraber kredilerde büyümenin sürdürülebilmesi için kritik bir ön koşulun katma değerli üretimin ağırlığının toplam gayrisafi yurtiçi hasılada artması olduğu açıkça görülüyor. Günümüzde reel sektördeki pek çok firmanın Firma A ya Firma C ye olduğundan çok daha fazla benzediği öne sürülürse, yanlış olmayacaktır. Reel büyüme kredi büyümesi ikilisinin sürdürülebilirliğinde bir diğer önemli konu, kredilerin ne için kullanıldığı olmalı. Yine mikro ekonomik bir perspektifle tartışalım. Firma D nin ortalama tahsilat süresi uzadığı takdirde diğer tüm koşullar aynı kalsa dahi işletme sermayesi gereksinimi önemli ölçüde artıyor. Bu durumda Firma D nin satışlarında hiçbir artış olmamasına rağmen kredi kullanımında önemli artışlar gerçekleşiyor. Reel sektörde pek çok firmanın içinde bulunduğumuz dönemde Firma D ye benzer koşullarda çalıştığını söylemek, pek çoğunda alacak vadelerinin benzer şekilde uzadığını ortaya sürmek yanlış değil. Üretim sektöründeki pek çok firma, maliyetlerinin en büyük kısımlarından birini oluşturan ham maddenin önemli bir bölümünü yurt dışındaki az sayıda tedarikçiden peşin veya çok kısa vadelerle satın almak zorundadır. Yine üretim sektörünün bütününün bilançosunu görebilmek olanaklı değil, ama Firma D nin genel durumunun üretim sektöründeki pek çok firmaya benzer olduğu söylenebilir. Kuşkusuz bu durum, tüm firmalar için geçerli değildir. Marka olabilmiş firmalar, Firma D ye göre iki çok önemli avantaja sahiptir: 1) Tedarikçileriyle çok daha uygun koşullarda vade pazarlığı yapabilmek 2) Çok daha iyi brüt kar marjlarıyla çalışmak. Reel büyüme krediler büyümesi ikilisinin makalede anıldığı şekilde stabil olarak dengede kalabilmesi için ekonomimizin marka yaratabilmesi kritik bir ön koşul olacaktır. Ülkemizdeki tüm firmaların Firma A veya Firma D gibi olduğunu öne sürmek doğru olmamakla birlikte her ikisi de gerçeğe yakın örneklerdir ve reel sektördeki kırılganlıkları yansıtmaktadırlar. Unutulmaması gereken, ekonomik üretimin bir bölümünü oluşturan bir grup firmada yaşanacak finansal sıkıntılar onların çalıştığı tedarikçilere ve bu yolla diğer sektörlere de yansıyacaktır. Kırılganlıkların ortadan kalkabilmesi, ar-ge çalışmalarına, teknoloji üretimine, katma değerli üretime, ve marka yaratabilmeye bağlı olacaktır. Bu yazıda brüt kar marjlarının yıllar içinde aynı kalacağı varsayımı yapıldı. Sürekli olarak yeni teknoloji üretemeyen ülkelerde bunun gerçekleşebilmesi son derece güçtür. Nitekim her zaman bir eski teknolojinin çok uygun fiyatlarla satıldığı bir gerçektir. Brüt kar marjlarının aynı kalamaması durumunda burada tasvir edilen Firma A ve Firma D nin çok daha büyük sıkıntılar yaşayacağı muhakkaktır. Krediler / GSYİH oranının pek çok ülkede bizde olduğundan çok daha yüksek olduğu çok doğru. Ülkemizde yalnızca öz sermayeye dayalı büyümenin hızla artan nüfusa istihdam olanağı yaratabilmesi oldukça güç olacaktır. Ancak kredilerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için gelişmiş ülkelerde Almanya, Japonya, Fransa, vb olduğu gibi 4

5 katma değerli üretimin kritik bir önemi olacaktır. Çünkü ancak katma değerli üretim yapabilen ülkelerde daha yüksek Kredi / GSYİH oranları sürdürülebiliyor. Peki reel sektör firmaları ve bankaların gelecek dönem için ev ödevi ne olmalı? Birkaç madde ile özetleyerek yazıyı sonlandıralım. Önce reel sektör için ev ödevi Mutlaka birkaç ekonomik senaryo çalışması yapmalı, bilanço ve gelir tablosunun farklı ekonomik senaryolarda nereye gelebileceğini görmeliler. Her senaryo için nasıl bir eylem planı izleneceği şimdiden düşünülmeli. Ekonomik gelişmelere göre hangi senaryo gerçekleşiyorsa önceden düşünülmüş eylem planı çekmeceden çıkarılmalı. Fiyatlandırmada mutlaka finansman giderleri de hesaba katılmalı. Kısa vadede brüt kar marjı yüksek ürünlere ve en karlı müşterilere odaklanılmalı, uzun vadede mutlaka ar-ge ve markalaşma çalışmalarına önem verilmeli. Ve bankalar için ev ödevi Kredi müşterilerinin davranışı çok iyi izlenmeli. Yalnızca müşteriler değil, onların iş yaptığı tedarikçiler ve müşterilerle ilgili gözlemler de yapılmalı. Sokaktaki bilgiye çok daha fazla önem verilmeli. Yaşam yalnızca bilgisayar önündeki analizlerden ibaret değil. Bankacılar sokağa çok daha fazla çıkmalı. Mali tahlil çalışmaları yalnızca sektörel bazda yapılmamalı. Firmaların bilanço ve nakit akışı karakteristikleri göz önüne alınarak anlamlı alt gruplar için benzer analizler yapılmalı. Müşterilerin düzenli olarak izlenebilmesi için basit check-list ler oluşturulmalı. İstihbarat yılda bir kez değil, her gün yapılan bir iş ve bir alışkanlığa dönüşmeli. Risk bazlı kredi fiyatlama ve portföy optimizasyonuna daha fazla önem verilmeli. Tablo 2: Firma D nin alacak vadelerinin uzaması ve kredilerde büyüme Satışlar (TL) Satılan malın maliyeti (TL) Ortalama vadeler (gün) Alacaklar Ticari borçlar Stoklar (gün) Gerekli işletme sermayesi (TL) 34,52 42,74 50,96 Krediler (TL) 34,52 42,74 50,96 Finansal giderler (TL) 4,14 5,13 6,12 Kredilerin büyümesi 24% 19% 5

6 Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ) şirketine, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir ve ya birden fazlasına ifade etmektedir.. DTTL ve her bir üye firma ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliklerdir. DTTL ( Deloitte Global olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. DTTL ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması adresinde yer almaktadır. Deloitte, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Dünya çapında farklı bölgelerde 150 den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile Deloitte, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Deloitte, i aşan uzman kadrosu ile kendini mükemmelliğin standardı olmaya adamıştır. Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (bütün olarak Deloitte Network) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ile iletişime geçiniz. 6

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları 2 Önsöz Modern transfer fiyatlandırması kavramlarının, yöntemlerinin ve mevzuatının Türk piyasasında yerini alması 2007 yılına

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde...

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Temmuz 2014 İçindekiler Özetle... 2 Global ortam 4 Türkiye ekonomisi 12 - Büyüme ve istihdam - Enflasyon ve para politikası - Bütçe ve maliye politikası

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

BANKACILIK VE REEL SEKTÖR İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER RAPORU

BANKACILIK VE REEL SEKTÖR İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER RAPORU BANKACILIK VE REEL SEKTÖR İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1. GİRİŞ... 13 1.1 TEORİK ÇERÇEVE... 13 1.2. TÜRKİYE DE KREDİ VE REEL KESİM İLİŞKİLERİNİ

Detaylı

CEO / CFO serisi Aralık 2009. Dengenin ve zamanlamanın önemi Dalgaların arasında CFO lar

CEO / CFO serisi Aralık 2009. Dengenin ve zamanlamanın önemi Dalgaların arasında CFO lar CEO / CFO serisi Aralık 2009 Dengenin ve zamanlamanın önemi Dalgaların arasında CFO lar İçindekiler Çalışma hakkında 1 Yönetici Özeti 3 Deloitte CFO hizmetleri: Uçtan uca, benzersiz çözümler... 4 Bulutlar

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Otomotiv sektörü tüketici araştırması 2014 Tüketicilerin otomobil 2014 ve ulaşım tercihlerinin Global Automotive anlaşılması Consumer Study Exploring

Otomotiv sektörü tüketici araştırması 2014 Tüketicilerin otomobil 2014 ve ulaşım tercihlerinin Global Automotive anlaşılması Consumer Study Exploring Otomotiv sektörü tüketici araştırması 2014 Tüketicilerin otomobil 2014 ve ulaşım tercihlerinin Global Automotive anlaşılması Consumer Study Exploring consumers mobility choices and transportation decisions

Detaylı

Deloitte CFO Serisi 2 Ekim 2010. Milenyum Sonras CFO: Son 10 y la damgas n vuran 10 temel unsur

Deloitte CFO Serisi 2 Ekim 2010. Milenyum Sonras CFO: Son 10 y la damgas n vuran 10 temel unsur Deloitte CFO Serisi 2 Ekim 2010 Milenyum Sonras CFO: Son 10 y la damgas n vuran 10 temel unsur çindekiler Sayfa 1. Küreselleşme 3 2. Regülasyon 3 3. Teknoloji 4 4. İnsan Kaynağı 4 5. Faaliyet Modeli 5

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER EKİM 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

Elektronik haberleşme pazarı 2010 yılına bakış

Elektronik haberleşme pazarı 2010 yılına bakış Elektronik haberleşme pazarı 2010 yılına bakış Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektörü 2 Elektronik haberleşme pazarı Elektronik haberleşme pazarı özellikle son on yılda giderek yertyüzündeki tüm

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Giriş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sayın

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

`clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω=

`clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω= Eylül 2007 CEO / CFO Serisi `clûä~ê¼å=aéğáşéå=oçäω= ^ê~şí¼êã~=o~éçêì aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk ~ä¼şã~=e~ââ¼åç~ CFO ların Değişen Rolü anketini hazırlarken, hizmet sunduğumuz kurum ve

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKBANK T.A. Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARAA DÖNEM FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2015 yılı ilk çeyreğinde uluslararası piyasalarda öne çıkan tema, dolardaki

Detaylı

Deloitte Siber Güvenlik Günü. Tehlikenin Farkında mısınız? 2 Aralık 2014, Deloitte Values House-Maslak İstanbul

Deloitte Siber Güvenlik Günü. Tehlikenin Farkında mısınız? 2 Aralık 2014, Deloitte Values House-Maslak İstanbul Deloitte Siber Güvenlik Günü Tehlikenin Farkında mısınız? 2 Aralık 2014, Deloitte Values House-Maslak İstanbul Program akışı Program Kahvaltı Yönetim Kurulu Gündeminde Siber Güvenlik Cyber Executive Briefing

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması. Türkiye Raporu Eylül 2010. EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52

Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması. Türkiye Raporu Eylül 2010. EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52 Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırması Türkiye Raporu Eylül 2010 EPSG_CBC_TURK_28479_BRO.indd 1 16/09/2010 18:52 AvivaSA Hakkında Türkiye nin lider bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden

Detaylı

Kiralanan araçlar Findeks ile güvende Kasım AKDENİZ KKB Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü

Kiralanan araçlar Findeks ile güvende Kasım AKDENİZ KKB Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI OCAK-ŞUBAT 2015 SAYI: 78 Kiralanan araçlar Findeks ile güvende Kasım AKDENİZ KKB Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Türkiye operasyonel kiralama sektörü istikrarlı

Detaylı

Türkiye Katılım Bankacılığı Büyüme yolundaki önemli adımlar

Türkiye Katılım Bankacılığı Büyüme yolundaki önemli adımlar Türkiye Katılım Bankacılığı Büyüme yolundaki önemli adımlar Ocak 2014 İçindekiler 1.Bölüm: 2 Dünya da katılım bankacılığı ve Türkiye nin konumu 2. Bölüm: 8 Türkiye de katılım bankacılığı değerlendirme

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş nin. 28.08.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş nin. 28.08.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş nin 28.08.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay Sahiplerimizden Gelen Sorulara Kurumsal Yönetim Tebliği nin 1.3.5 Maddesi

Detaylı

Uygar Yörük Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Ortak

Uygar Yörük Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Ortak Eylül 2014 2 Kömür, her ne kadar çevresel etkileri nedeni ile olumsuz algılara neden olsa da, global enerji talebini karşılamadaki payını göz ardı etmek mümkün değil. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı