Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT"

Transkript

1 Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü

2 Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve KV morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Ancak, önlenebilen veya geçiktirilebilen bir hastalıktır.

3 Kronik Böbrek Hastalığı (Tanım) Üç ay veya daha uzun süren BÖBREK HASARI (GFH azalması olsun veya olmasın) Patolojik (yapısal) anormallikler Böbrek hasar göstergeleri İdrar anormallikleri (proteinüri vs) Kan anormallikleri (renal tubuler sendromlar) Görüntüleme yöntemlerindeki anormallikler Böbrek transplantasyonu VE / VEYA Üç ay veya daha uzun süren GFH AZALMASI (<6 ml/dk/1.73 m 2 ) (Böbrek hasarı olsun veya olmasın) KDIGO KILAVUZU-24)

4 Kronik Böbrek Hastalığı-Evreler Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) Artmış risk 9 1 Böbrek hasarı 9 (Normal veya artmış GFH ile birlikte) 2 Hafif GFH azalması Orta düzeyde GFH azalması Ağır GFH azalması Böbrek yetmezliği <15 (veya diyaliz) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 4

5 Türkiye de SDBY (RRT Gerektiren) Sıklığı pmp İnsidens Doğrusal (İnsidens) Prevelans Doğrusal (Prevelans) (Milyon Nüfus Başına;pmp)

6 Önümüzdeki 1 Yıla Projeksiyon %11 % Yıllar Türk Nefroloji Derneği Renal Kayıt Sistemi Verileri Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 6 Hasta sayısı

7 Son Dönem D Böbrek B Yetmezliği Kronik Böbrek Hastalığı / Erken Evre Böbrek Yetersizliği? CREDIT Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 7

8 Birincil Amaç On sekiz yaşın üstündeki bireylerde kronik böbrek hastalığı (KBH) prevalansının Türkiye genelinde aşağıdaki alt gruplarda saptanması: Cinsiyet Yaş grupları Yerleşim yeri (Kent /Kır) Coğrafik bölgeler Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 8

9 İkincil Amaç On sekiz yaşın üstündeki bireylerde KBH na eşlik eden hastalıkların/durumların sıklığının saptanması: Hipertansiyon Diyabet Obezite Abdominal obezite Metabolik sendrom Hiperlipidemi Hiperürisemi Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 9

10 Yöntem-1; Denekler Bu epidemiyolojik çalışma, Küme örneklem yöntemi ile seçilmiş 18 yaşın üzerindeki 1872 yetişkin kişi üzerinde yapılmıştır; Farklı düzeylerde tabakalar ve kotalar uygulanmıştır Tabakalar (Bölge, il, Kent/kır) Kotalar (Yaş grupları, haneden alınan birey sayısı) 124 kadında gebelik saptandığı için çalışma dışına çıkarılmış, değerlendirmeler 1748 yetişkinde yapılmıştır

11 Yöntem-2 Örneklemin coğrafi bölgelere göre dağılımı, çalışmaya alınan illerin bulunduğu bölgeler, bu bölgelerdeki ve illerdeki bireylerin yaş ve cinsiyete göre dağılımları (25 tahmini) dikkate alınarak, bölge ve illerdeki küme sayıları saptanmıştır. Üç büyük il (İstanbul, Ankara ve İzmir) dışında her bölgeden 2-5 il çalışmaya alınmıştır. Çalışma, toplam 23 ilde yürütülmüştür. Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 11

12 Denek Örneklem Sayıları Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 12

13 Yöntem-3; Saha Çalışma Planı Her bireyden aşağıdaki veriler toplanmıştır: Ayrıntılı tıbbi anket Vücut ağırlığı Boy Bel ve kalça çevresi Kan basıncı ölçümü (iki ölçüm ortalaması) Daha sonra bu bireylere tetkik için gerekli koşullar (12 saat açlık gerektiği gibi) anlatılıp randevu verilmiştir. Saha teknisyeni, hastadan kan ve idrar örneğini alıp, uygun koşullarda muhafaza ederek, bu çalışma için anlaşması yapılmış olan laboratuvara teslim etmiştir. Lab. tetkikleri taranan tüm hastalarda yapılmıştır. Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 13

14 Temel Laboratuvar İşlemleri-1 KBH tanısı ile ilgili testler: Serum kreatinin düzeyi (JAFFE MOD-PICRATE Abbott (ARCHITECT C 8) Spot idrarda kreatinin (JAFFE GEN.2 Roche (COBAS INTEGRA 4 PLUS) Spot idrarda albümin (TURBIDOMETRIC Roche (COBAS INTEGRA 4 PLUS) Tam idrar tetkiki (Multi stick) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 14

15 Ek Laboratuvar İşlemleri-2 Eşlik eden hastalıklarla ilgili testler: Açlık kan şekeri Lipid paneli (total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol ve trigliserid) Serum ürik asit düzeyi Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 15

16 Kronik Böbrek Hastalığı (Tanım) Üç ay veya daha uzun süren BÖBREK HASARI (GFH azalması olsun veya olmasın) Patolojik (yapısal) anormallikler Böbrek hasar göstergeleri İdrar anormallikleri (proteinüri vs) Kan anormallikleri (renal tubuler sendromlar) Görüntüleme yöntemlerindeki anormallikler Böbrek transplantasyonu VE / VEYA Üç ay veya daha uzun süren GFH AZALMASI (<6 ml/dk/1.73 m 2 ) (Böbrek hasarı olsun veya olmasın) (KDIGO KILAVUZU-24)

17 KBH Tanımı Glomerül filtrasyon hızının (GFH) 6 ml/dak/1.73 m 2 den düşük olması ve/veya Böbrek hasarı varlığı Mikroalbüminüri/albüminüri Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 17

18 Serum Kreatinine Dayanan GFH Hesaplamaları Cockcroft-Gault eşitliği C Cr (ml/dk)= x (kadın ise.85 ) Kısa MDRD Çalışması eşitliği GFH(mL dk -1 / 1.73 m 2 )=186x(SCr) x(yaş) -.23 x (kadınsa.742) x (siyah ise 1.21 ) C Cr kreatinin klirensini; MDRD, Modification of Diet in Renal Disease; ve S Cr, serum kreatinini in mg/dl. Yaş yıl, ağırlık kilogram. Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 18

19 Mikroalbüminüri/Albuminuri* Normoalbüminüri Mikroalbüminüri Makroalbuminüri <3 mg/gram kreatinin mg/gram kreatinin 3 mg/gram kreatinin *: Sabah spot idrarında yapılan ölçümlere göre

20 Kronik Böbrek Hastalığı-Evreler Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) Artmış risk 9 + MA/A YOK 1 Böbrek hasarı 9 + MA/A VAR (Normal veya artmış GFH ile birlikte) 2 Hafif GFH azalması MA/A VAR 3 Orta düzeyde GFH azalması Ağır GFH azalması Böbrek yetmezliği <15 (veya diyaliz) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 2

21 Ko-morbid Durumlar-Kriterler Hipertansiyon: SKB 14 ve/veya DKB 9 mmhg Diabetes mellitus: DM tanısı olup ilaç kullanan veya AKŞ 126 mg/dl. Bozuk açlık glukozu: mg/dl Obesite: VKİ: 3 kg/m2 Abdominal obesite: Bel çevresi E: 12 cm, K 88 cm Dislipidemia: Antilipidemik ilaç kullanımı veya lipid profili Total kolesterol >24 mg/dl veya LDL-kolesterol >13 mg/dl veya HDL-kolesterol <4 mg/dl erkekler için, <5 mg/dl kadınlar için veya Serum trigliserid >15 mg/dl Metabolik sendrom: ATP-III kriterleri

22 SONUÇLAR DEMOGRAFİ

23 Cinsiyet Dağılımı (n: 1748) 4765 %44,3 %55, Kadın Erkek Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 23

24 Yaş Grubu Dağılımı (Hasta Sayısı) Hasta Sayısı >8 Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 24

25 % Yaş Gruplarına Göre Cinsiyet Dağılımı (Oran) 57,3 42,7 61,3 N: 617 (Kadın), 4765 (Erkek) 59,7 38,7 4,3 52,1 47,9 49,1 5, >6 Kadın Erkek Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 25

26 Yerleşim Yerine Göre Dağılımı 351 %28,4 %71,6 (n: 1748) 7697 Kent Kır Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 26

27 SONUÇLAR BÖBREK FONKSİYONU ve KRONİK BÖBREK HASTALIĞI SIKLIĞI

28 Serum Kreatinin Düzeyi (Cinsiyete Göre) 1,5 1,2 p<,1 N: 511 (Kadın), 4947 (Erkek) 1+/-,3 SCr (mg/dl),9,6,3,8+/-,2 Kadın Erkek Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 28

29 Serum Kreatinin Düzeyleri (Yaşa Göre) Serum Kreatinin Düzeyi mg/dl 1,2 1,8,6,4,2 n: 1.56 p<,1 Kadın Erkek >8 Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 29

30 Glomerüler Filtrasyon Hızı (MDRD) (Cinsiyete Göre) GFH (ml/dk/1,73m2) p<,1 87,5+/-19,9 n: 511 (Kadın), n: 4947 (Erkek) 9,3+/-21,6 Kadın Erkek Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 3

31 GFH Düzeyleri Yaşa ve Cinsiyete Göre 12 1 n: 1.56 p<,1 GFH (ml/dk) Kadın Erkek >8 Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 31

32 Genel Populasyonda Albüminüri Oranları (Mikro/ Makro ) %1,2 % 9 6 n: Mikroalbüminüri %2, n: 18 Makroalbüminüri Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 32

33 Genel Populasyonda Cinsiyete Göre Albüminüri Oranları 15 % ,4 8,9 p<.1 Kadın Erkek 3 2,1 1,8 Mikroalbüminüri Makroalbüminüri Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 33

34 Türkiye de KBH Oranları * KBH Evrelerine Göre % ,43 5,15 4,67 n: ,27,15 I II III IV V EVRE *: MDRD Formülüne göre Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 34

35 KBH & Epidemiyoloji: TR N (x1) <15 (%) CREDIT 29

36 KBH /KBY Prevalansı ABD22 TR29 GFH <15 ml/dak/1.73m 2 GFH 3, hasta (%,15) 4, hasta (%,27) ml/dak/1.73m 2 GFH 7,6, hasta (%4,67) 3-59 ml/dak/1.73m 2 GFH 6-89 ml/dak/1.73m 2 GFH >9 ml/dak/1.73m 2 5,3, hasta (%5,15) 5,9, hasta (%5,43) National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 39: S1-S266, 22 CREDIT 29 şı

37 TÜRKİYE DE KBH SORUNU:%15,7 KBH (Evre 1-5) Hasta Sayısı: KBH (Evre 3-5) Hasta Sayısı:

38 Kronik Böbrek Hastalığı (Kadın vs Erkek: p<.1; OR:.65 (%95GS: ) ,7 18,4 N: 824 (Kadın), 546 (Erkek) 12,8 KBH (%) 1 5 GENEL KADIN ERKEK Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 38

39 KBH Oranları*, Yaş Gruplarına Göre 6 54,7 5 4 n: 8765 p<,1 32,7 41,3 % ,5 12,6 18, >8 *: MDRD Formülüne göre Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 39

40 KBH (Yerleşim Yerine Göre) 2 15,7 15 P:,42 16,8 15 KBH (%) 1 5 GENEL KENT KIR Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 4

41 KBH Oranları; Bölgelere Göre 25 n: 8765 p<,1 2 KBH Oranı (%) Marmara Ege Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Doğu Anadolu *: MDRD Formülüne göre Güneydoğu Anadolu Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 41

42 SONUÇLAR KOMORBİD DURUMLAR

43 Hipertansiyon Sıklığı (%), (Cinsiyete Göre) ,7 29,4 n: ,7 % 2 1 Kadın Erkek Genel Kadın vs Erkek: p<.1; OR:.74 (%95GS: ) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 43

44 % N:1.444 p<,1 8,5 Hipertansiyon Sıklığı (%), (Yaş Gruplarına Göre) 2 35,9 58,3 73,8 79,3 82, >8 Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 44

45 Hipertansiyon (Yerleşim Yerine Göre) 4 32,7 32,1 P:, HT (%) 2 1 GENEL KENT KIR Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 45

46 HT Oranları*; Bölgelere Göre 5 HT Oranı (%) n: 1443 P:, Marmara Ege Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Doğu Güneydoğu Anadolu Anadolu *: Mevcut HT veya anti-ht ilaç kullanımına göre Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 46

47 Hipertansiyon & Böbrek Fonksiyonu (SCr;mg/dl) 1,2 1,1 N:1.12 p<,1 1,1 1,9 SCr (mg/dl) 1,9,8,7,85,87,9,92,6,5,4 Optimal Normal Yüksek Normal Evre I Evre II Evre III Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 47

48 Hipertansiyon & Böbrek Fonksiyonu (GFH;ml/dk/1,73 m2) GFH (ml/dk/1,73m2)) ,8 96,4 87,3 P:, N: ,1 8,5 77,1 Optimal Normal Yüksek Normal Evre I Evre II Evre III Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 48

49 HT & KBH KBY yok vs var: p<.1; OR: 3.22 (%95GS: ) 6 5 P:, 56,2 % KBH (-) KBH (+) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 49

50 HT Oranları KBH Evrelerine Göre 12 % n: ,8 55,1 79,8 82,6 92,3 2 I II III IV V EVRE Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 5

51 Hipertansiyon & Albüminüri ,5 n: 8836 Albuminüri (%) ,9 5 1,2 Mikro Makro 4 1,5 2 HT YOK HT VAR Genel Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 51

52 Türkiye de Diabet Sıklığı Yüzde ,2 % 75 12, ,2 12,7 TURDEP;Satman et al: Diabetes Care 25: , 22 CREDIT 29

53 Diabet Sıklığı & Cinsiyet Kadın vs Erkek: p<.1; OR:.74 (%95GS: ) 13 14,3 n: 1142/915 1,9 12,7 % Kadın Erkek Genel Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 53

54 Diabet Sıklığı * Yaş Gruplarına Göre Percent % n: ,5 23, ,6 29, ,4 5, >8 Yaş (* :Açlık Kan Şekeri, >126 mg/dl) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 54

55 Diabetes Mellitus (Yerleşim Yerine Göre) ,7 13,1 P:,36 11,5 KBH (%) GENEL KENT KIR Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 55

56 DM Oranları; Bölgelere Göre 2 n: 915 KBH Oranı (%) p<,1 Marmara Ege Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu *: Mevcut DM veya AKŞ>=126 mg/dl göre Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 56

57 DM & KBH KBY yok vs var: p<.1; OR: 3.22 (%95GS: ) 4 32,4 3 KBH % ,9 DM (-) DM (+) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 57

58 DM Oranları KBH Evrelerine Göre 5 4 n: 7772; P:, 32,1 32,3 4,9 45,5 % ,1 16,4 I II III IV V EVRE Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 58

59 Diabetes Mellitus & Albüminüri 24 2 n: ,7 Albuminüri (%) ,7 5,3 Mikro Makro 4 1,6 DM (-) DM (+) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 59

60 KBH & DM KBY yok vs var: p<.1; OR: 3.22 (%95GS: ) ,6 % ,1 KBH (-) KBH (+) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 6

61 Obezite Sıklığı (VKİ >3kg/m2) (Cinsiyete Göre) ,6 n: 165 2,1 Percent % ,5 5 Kadın Erkek Genel Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 61

62 Obesite Sıklığı * Yaş Gruplarına Göre n: ,7 35,5 31,6 27,8 Percent % ,2 18, , >8 Yaş Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 62

63 Obesite (Yerleşim Yerine Göre) ,1 21,1 P:, 17,7 Obesite (%) GENEL KENT KIR Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 63

64 Obesite Oranları; Bölgelere Göre 25 2 n: 165 P:, KBH Oranı (%) Marmara Ege Karadeniz Akdeniz İç Anadolu Doğu Anadolu *: VKİ >3kg/m2 e göre Güneydoğu Anadolu Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 64

65 KBH & Obesite N:8712; p:, 2 29,2 % KBH (-) KBH (+) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 65

66 Obesite Oranları KBH Evrelerine Göre % n: 7772; P:, 23,7 29,7 34,7 29,2 33,2 1 I II III IV V EVRE Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 66

67 Obesite & KBH N:8712; p:, 21,3 KBH % ,1 Obesite (-) Obesite (+) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 67

68 Abdominal Obezite Sıklığı (BÇ:E>12, K>88cm), (Cinsiyete Göre) Kadın vs Erkek: p<.1; OR:.24 (%95GS: ) ,7 n: ,1 Percent % ,3 1 Kadın Erkek Genel Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 68

69 Metabolik Sendrom & Cinsiyet Kadın vs Erkek: p<.1; OR:.66 (%95GS: ) ,6 26,8 n: ,3 % 2 1 Kadın Erkek Genel Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 69

70 Metabolik Sendrom ile KBH İlişkisi 25 2 N: ,9 KBH % ,3 5 MS(-) MS(+) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 7

71 Dislipemi Sıklığı & Cinsiyet 6 5 n: 15 Percent % Genel Kadın Erkek 1 T-Kol yük LDL-K yük HDL-K düş TG yük Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 71

72 Yüksek Ürik Asit Sıklığı Yaş Gruplarına Göre Percent % ,9 4,4 7,3 11,5 n: 368 4, >7 General *: Ürik asit:e>7 mg/dl, K>6mg/dl Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 72

73 Sigara İçme Alışkanlığı 6 55,6 Percent % N:124 9,3 35,2 İçmemiş Bırakmış İçiyor Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 73

74 CREDIT KBY Prediktörleri için Lojistik Regresyon Analizi-1 OR %95AGS %95ÜGS p Coğrafi bölge (referans bölge = İç Anadolu) <.1 Akdeniz vs İç Anadolu Marmara vs İç Anadolu <.1 Ege vs İç Anadolu Doğu Anadolu vs İç Anadolu Güneydoğu Anadolu vs İç Anadolu <.1 Karadeniz vs İç Anadolu

75 CREDIT KBY Prediktörleri için Lojistik Regresyon Analizi-2 OR %95AGS %95ÜGS p Kır Kadın <.1 Yaş (referans yaş = <3) < vs < vs < vs < vs < < vs < <.1 >=8 vs < <.1

76 CREDIT KBY Prediktörleri için Lojistik Regresyon Analizi-3 OR %95AGS %95ÜGS p Obez: VKİ> Abdominal obezite (E>12 cm, K>88 cm) Hipertansiyon <.1 Diabetes mellitus <.1 Dislipidemi Metabolik sendrom Sabit.29 <.1

77 CREDIT KBH Prediktörleri (Lojistik Regresyon Analizi-Sonuç) Türkiye de KBH nın oluşumunda; Kadın cinsiyet, İlerleyen yaş, Bazı Çoğrafik bölgelerde ikamet etme (Marmara ve Güneydoğu Anadolu) Kırsal yerleşim, Hipertansiyon varlığı, Diabetes mellitus varlığı en önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır.

78 Sonuçlar Genel yetişkin populasyondaki KBH oranı %15,7 dur. Diğer deyişle yaklaşık yetişkin 6 kişiden birisinde KBH vardır. Düşük GFH (<6 ml/dk) olan hasta oranı ise %5.1 olup her 2 yetişkinin birisinde kritik düzeyde KBH olduğu saptanmıştır. Böbrek hastalığı açısından risk oluşturan komorbid durumların sıklığı yüksek bulunmuştur. HT oranı %32,7 DM oranı %12,7 Obezite %2,1 Abdominal obezite %32,1 Metabolik sendrom %31,3 Aktif sigara kullanımı %35,2 Komorbid hastalığı veya durumu olanların GFH ları olmayanlara göre daha düşüktür. Bu sonuçlar KBH nın Türkiye de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 78

79

80 CREDIT-Prevelans Yürütme Kurulu Prof Dr Gültekin Süleymanlar Prof Dr Kamil Serdengeçti Prof Dr Tevfik Ecder Prof Dr Kenan Ateş Prof Dr Turgay Arınsoy Prof Dr Cengiz Utaş Prof Dr Mehmet Emin Yılmaz Prof Dr Ali Başcı Prof Dr Bülent Altun Doç Dr Mehmet Rıza Altıparmak Doç Dr Mutlu Hayran (Klinik Epidemiyolog) Türkiye KBH Prevalansı Araştırması 8

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2008-2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2008-2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2008-2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TND YÖNETİM KURULU 4 Aralık 2011 TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ FAALİYETLERİ (2008-2011) TND 1970 yılında İstanbul da kurulmus olup, halen 315 (erişkin nefrologu:

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ. Türk Biyokimya Derneği. Hazırlayan: Doğan Yücel

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ. Türk Biyokimya Derneği. Hazırlayan: Doğan Yücel ISSN - 978-605-87229-2-7 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ Türk Biyokimya Derneği Hazırlayan: Doğan Yücel Ankara 2015 GİRİŞ Kronik böbrek hastalığı (KBH),

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor...

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... Yıl 1, Sayı:, 1 Ocak - 1 Mayıs 1 Anadolu Vakfı. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... 1. DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NDE HALKIMIZLA EL ELE Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Zübeyde Gündüz, İsmail Dursun, Sebahat Tülpar, Funda Baştuğ, Ali Baykan, Ali Yıkılmaz, Hakan Poyrazoğlu,

Detaylı

ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ

ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ SB Aile Hekimliği Uygulamasında Periyodik Muayene Rehberi Hazırlık Çalışmaları-1, Nisan 2012 Dr. Tuğba Yurdakul Periyodik Sağlık Muayenesi Sağlıklı

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI WOLFGANG KOENIG VE ARK. Clinical Chemistry 2005 Sistatin C glomeruler filtrasyon

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı