TÜRKİYE CUMHURİYETİ. ile AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI. arasında imzalanan GARANTİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ. ile AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI. arasında imzalanan GARANTİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI arasında imzalanan GARANTİ SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşme, bir tarafta: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (bu Sözleşmede bundan böyle kısaca GARANTÖR olarak anılacaktır) ile diğer tarafta: AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI (bu Sözleşmede bundan böyle kısaca CEB olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. ÖNSÖZLER: TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (bu Sözleşmede bundan böyle kısaca BORÇLU olarak anılacaktır) aracılığıyla uygulanacak bir kredi programının finansmanı için: CEB ile BORÇLU arasında imzalanan bir Kredi Sözleşmesiyle, CEB, Kredi Sözleşmesinde belirtilen koşullarla, Türkiye de yeni iş ve istihdam olanaklarının yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla küçük ve orta ölçekli özel sektör işletmelerindeki sabit aktif yatırım projelerinin kısmi finansmanından oluşan bir program ( Program ) için 100 milyon EUR meblağlı bir krediyi BORÇLU lehine açmayı kabul etmiştir. CEB in Kredi Sözleşmesinden doğan taahhüt ve yükümlülükleri, Borçlu nun Kredi Sözleşmesinden doğan finansal borçlarını ödeyeceğine ve taahhütlerini ifa edeceğine dair bir garantinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanıp teslim edilmesi şartına tâbi ve bağlıdır. İŞBU ESASLARDA, taraflar aşağıdaki konularda anlaşmaya varmış bulunmaktadırlar: MADDE 1 TANIMLAR

2 Aşağıdaki kelimeler ve terimler, bunlara aşağıda verilen anlamlara sahip olacaklardır: (A) (B) (C) Garanti, bu Sözleşme Madde 3 ve Madde 7 de tanımlandığı gibi KEFİL in bu Garanti Sözleşmesi tahtında ve uyarınca vereceği garanti anlamına gelir. Garanti Edilen Borçlar, BORÇLU nun Kredi Sözleşmesi kapsamındaki ve Kredi Sözleşmesinden doğan borçlarının tümü anlamına gelir. Garantör, bu Garanti Sözleşmesine GARANTÖR olarak giren ve egemen bir ülke sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti anlamına gelir. MADDE 2 KREDİ SÖZLEŞMESİ KEFİL, bir sureti ilişikte (Ek 1) sunulmakta olan Kredi Sözleşmesinin tüm koşul, hüküm ve maddelerini iyi bildiğini beyan eder. BORÇLU, esas olarak Kredi Sözleşmesi Ek 2a veya 2b de gösterilen formda hazırlanmış ve BORÇLU tarafından usulünce imzalanmış her Kredi Kullanma Talebinin bir suretini GARANTÖR e ibraz ve teslim edecektir. CEB de, esas olarak Kredi Sözleşmesi Ek 3a veya 3b de gösterilen formda hazırlanmış ve CEB tarafından usulünce imzalanmış her Kredi Kullandırma Teyidinin bir suretini GARANTÖR e ibraz ve teslim edecektir. MADDE 3 GARANTİ 3.1. GARANTÖR, CEB in Garantiyi kullanmak ve Garantiye müracaat etmek için maruz kalabileceği makul giderler ve kredinin erken geri ödenmesinden kaynaklanan giderler ve ilgili komisyonlar ve diğer arızi giderler de dahil olmak üzere Borçlu nun Kredi Sözleşmesinden doğan anapara ve faiz borçlarının tümünün talep üzerine ödeneceğini CEB e işbu Sözleşmeyle kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder GARANTÖR, bu Sözleşmeden sonra, dış borçlarının geri ödemeleri konusunda herhangi bir üçüncü şahsa bir teminat verdiği ya da bu konuda herhangi bir öncelik veya imtiyaz tanıdığı takdirde, bu durumu CEB e de bildirecek ve CEB in talebi halinde, bu Sözleşmeden doğan borçların ödenmesi konusunda CEB e de denk bir teminat verecek ya da CEB e de denk bir öncelik veya imtiyaz tanıyacaktır. Bu Madde 3.2 nin hiçbir hükmü, satıcı rehinlerine ya da sadece herhangi bir arazinin veya malın alım fiyatının bir ödeme teminatı olarak verilen rehin veya ipoteklere uygulanmayacaktır. MADDE 4

3 TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE İTİRAZ VE DEF İLERİN KULLANILAMAMASI 4.1. Kredi Sözleşmesinden doğan borçların bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat Kredi Sözleşmesinin hükümsüz ve geçersiz olması ya da hükümsüz, geçersiz veya ifa edilemez hale gelmesi de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple tahsil edilemez hale gelmesi halinde, GARANTÖR, CEB in bu sebeple makul olarak yaptığı veya maruz kaldığı her türlü zararı, tazminat talebini, dava ve takip masraflarını, borç ve sorumlulukları, harcama veya giderleri yazılı talebi üzerine (CEB in önce BORÇLU ya veya başka bir şahsa müracaat etmesini talep etmeden) CEB e derhal tazmin edeceğini, ayrı ve ilave bir yükümlülüğü olarak, kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder GARANTÖR ün taahhüt ve yükümlülüklerinden ibrası ve kurtarılması, CEB in aldığı veya alacağı herhangi bir ödeme, teminat veya ifa garantisi ne olursa olsun herhangi bir sebeple geri alındığı veya geçersiz hale geldiği takdirde o ibra veya kurtarmanın hükümsüz ve geçersiz olacağı koşuluna tâbi olarak yapılacaktır. GARANTÖR ün bu Garanti Sözleşmesinden doğan taahhüdü ve sorumluluğu, GARANTÖR ün, BORÇLU nun veya CEB in bilip bilmediğine bakılmaksızın, ne olursa olsun her türlü fiil, ihmal, durum veya olaya (bu Sözleşmeyle garanti edilen paraların CEB e gayrikabili rücu ödenmesi hariç) rağmen geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır ve bu hükümlerin hiç biri GARANTÖR ün bu Garanti Sözleşmesinden doğan sorumluluk, taahhüt veya yükümlülüklerini etkilemeyecek, ibra etmeyecek veya ortadan kaldırmayacaktır ve bu hükümler, bunlarla sınırlı kalmaksızın aşağıdaki olaylar için de geçerli olacaktır: (a) (b) (c) BORÇLU nun veya başka herhangi bir şahsın fesholması, tasfiye edilmesi, yeniden yapılanması veya yeniden örgütlenmesi, kanuni kısıtlamaya sokulması, ehliyetsizliği, şirket olarak yetkisinin olmaması veya ehliyetini kaybetmesi ya da benzeri başka olaylar ya da onun kurumsal kimliği veya tüzel kişiliğinde değişiklikler veya kurumsal kimliğini veya tüzel kişiliğini kaybetmesi (ya da GARANTÖR veya BORÇLU nun bu tip olaylarla ilgili fiil ve eylemleri); BORÇLU nun Kredi Sözleşmesinden doğan edim veya yükümlülüklerini hükümsüz veya ifa edilemez hale getirebilecek ya da CEB in BORÇLU dan alacakları veya diğer paraları tahsil etme kabiliyetini etkileyebilecek başka durum veya olaylar; ya da BORÇLU nun CEB e karşı ileri sürebileceği herhangi bir itiraz, def i veya karşı talep. MADDE 5 GARANTİNİN KULLANILMASI

4 5.1. BORÇLU bu Garanti Sözleşmesi Madde 3 uyarınca garanti edilen borçlarının tamamını veya bir kısmını ödemediği veya yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını ifa etmediği takdirde ve bu temerrüt doğar doğmaz bu Garanti Sözleşmesi tahtında ödeme talebi yapılabilir GARANTÖR ün ödeme borcu, talebin yapıldığı tarihi takip eden onbeşinci günde doğacak ve tahakkuk etmiş sayılacaktır CEB in ödeme talebi yapması halinde, GARANTÖR, BORÇLU nun Kredi Sözleşmesinden doğan ve ödeme talebi tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan tüm borçlarını ve ödeme yükümlülüğünü Kredi Sözleşmesinde belirtilen koşullarla ödemekle ve yerine getirmekle yükümlü olacaktır GARANTÖR ün bu yükümlülükleri, BORÇLU ya verilebilecek herhangi bir mehil, taviz veya tehirden ya da herhangi bir hakkın veya kanun yolunun BORÇLU ya karşı ileri sürülmesinden veya sürülmemesinden ya da BORÇLU nun GARANTÖR ün veya GARANTÖR nezdindeki siyasi veya idari otoritelerin kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri veya mevzuatının koşullarına uymamasından etkilenmez veya bu sebeple ortadan kalkmaz. MADDE 6 BEYAN VE GARANTİLER 6.1. GARANTÖR, Garanti Edilen Yükümlülükleri üstlenmek ve borçları garanti etmek, bu Garanti Sözleşmesini imzalamak ve teslim etmek ve bu Garanti Sözleşmesinin koşullarını ifa etmek ve uygulamak için gereken yetkiye ve kanuni haklara tam olarak sahip bulunduğunu ve bu yetkiye sahip olmak için gereken tüm kanuni ve diğer işlemleri yaptığını beyan ve garanti eder. Türkiye Cumhuriyeti, Garanti Sözleşmesini imzalamakla ve teslim etmekle bu Sözleşmeye tam inanç ve güvenini göstermiş sayılır. GARANTÖR, bu Garanti Sözleşmesi hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı nın İngilizce olarak hazırladığı bir olumlu hukuki mütalaayı CEB e ibraz edecektir GARANTÖR, önceden CEB in izin ve onayını almadan CEB in haklarına halef olma hakkına sahip olduğu iddiasında bulunmayacağını ve BORÇLU nun malvarlığının tasfiyesi veya dağıtımında GARANTÖR ün CEB e rakip olmasına neden olabilecek herhangi bir işlem yapmayacağını veya tedbir almayacağını taahhüt eder. MADDE 7 BİLGİLENDİRME 7.1. CEB, BORÇLU nun bu Sözleşmeyle garanti edilen para ve borçları ödemesini veya geri ödemesini tehlikeye sokabilecek ve bilgisi dahiline giren durum veya olayları GARANTÖR e bildirecektir; ancak şu şartla ki, CEB bu tip bilgileri araştırmakla yükümlü değildir ve bu bilgilerin verilmesi sebebiyle veya sonucunda herhangi bir sorumluluk üstlenmiş sayılmayacaktır.

5 7.2. GARANTÖR, bu Maddede belirtilen istisna kategorisine girmedikçe, Madde 3.2 amacıyla herhangi bir üçüncü şahsa verdiği teminatları da CEB e bildirecektir GARANTÖR, BORÇLU yu etkileyen ve ilgilendiren ve Programın uygulanması üzerinde etkisi olabilecek mevzuat veya hukuki çerçeve hakkında bilgi vereceğini de taahhüt eder GARANTÖR, bu Garanti Sözleşmesinden doğan taahhüt ve yükümlülüklerinin ifasını tehlikeye sokabilecek önemli durum veya olayları CEB e derhal bildirecektir. MADDE 8 KREDİ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GARANTÖR, ancak ve sadece Kredi Sözleşmesinde yapılan ilgili tadilat ve değişikliklere önceden ve yazılı olarak onay verdiği takdirde, ilave veya artmış ödeme yükümlülükleri ve borçlar için ya da bu Garanti Sözleşmesine göre bu paraların ödenmesi gereken koşullardaki değişiklikler (bununla sınırlı kalmaksızın ve fakat geri ödeme süresi veya vade için süre uzatımı da dahil) için sorumluluk üstlenmiş ve kabul etmiş addedilecektir. Kredi Sözleşmesindeki diğer tüm tadilat veya değişiklikler de, GARANTÖR e bildirilecek, fakat GARANTÖR ün izin veya onayını gerektirmeyecektir. MADDE 9 VERGİLER Bu Garanti Sözleşmesinin imzalanması veya uygulanması üzerinden tahakkuk ettirilen vergiler veya diğer harçlar ve mali yükümlülükler GARANTÖR tarafından karşılanacaktır. GARANTÖR, bu Sözleşme tahtındaki ödemeleri, vergiler veya diğer harçlar ve mali yükümlülükler için herhangi bir stopaj veya kesintiye tâbi tutmadan yapacaktır Uygulanacak Hukuk: MADDE 10 SÖZLEŞMENİN HUKUKİ REJİMİ Bu Sözleşme, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına eklenen 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Protokol ün Madde 1, paragraf 3 hükümlerinde öngörülmekte olan CEB Kurallarına ve ikinci olarak da, gerekirse, Fransız hukukuna tâbi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır. Taraflar arasında bu Sözleşmeden kaynaklanan ihtilâf ve anlaşmazlıklar, Kredi Sözleşmesine eklenmiş bulunan CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 4 de belirtilen koşullara uygun olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

6 10.2. İfa: Bu Garanti Sözleşmesinin ifa yeri, CEB in 55, avenue Kléber, Paris, Fransa adresindeki genel merkezi olacaktır Bu Sözleşme veya Kredi Yönetmelikleri Bölüm 4 e göre alınan hakem kararlarının tenfizi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti nde açılan dava ve takiplerde, GARANTÖR, kendisinin veya mallarının davadan, icradan veya benzeri başka kanuni işlem ve takiplerden muaf olduğu iddiasında bulunma hakkına sahip olmayacaktır Borçların Kanıtı: Bu Garanti Sözleşmesinden doğan dava ve takiplerde, CEB in bu Garanti Sözleşmesinden doğan alacaklarıyla ilgili teyit ve beyanları, açık maddi hata içermedikçe bu borçlar ve meblağı konusunda aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli ve kesin delil sayılacaktır. MADDE 11 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ Bu Garanti Sözleşmesi, her iki tarafça imzalandığında ve Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi nde yayımlandığında ve ilân edildiğinde yürürlüğe girecektir. MADDE 12 TEBLİGAT VE İHBARLAR Bu Garanti Sözleşmesinde açıkça aksi belirtilmedikçe, bu Garanti Sözleşmesi uyarınca CEB veya GARANTÖR tarafından veya adına yapılacak tebligat, ihbar veya talepler yazılı olacak ve CEB veya GARANTÖR ün bu Maddede belirtilen ihbar ve tebligat adreslerine (i) elden teslim edildiğinde ya da (ii) peşin ödemeli taahhütlü uçak postasıyla veya faksla gönderildiğinde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır. GARANTÖR ün tebligat adresi: Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No Ankara, Türkiye Dikkatine : Genel Müdür Faks : / CEB in tebligat adresi:

7 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 55 avenue Kléber Paris, Fransa Dikkatine : Genel Direktör, Krediler Faks : MADDE 13 Şahadet etmek üzere, taraflar bu Garanti Sözleşmesini iki orijinal nüsha halinde ve İngilizce kaleme almışlar ve imzalamışlardır. Ankara da../.../2006 tarihinde imzalanmıştır. GARANTÖR adına... Memduh Aslan AKÇAY Genel Müdür Paris te../.../2006 tarihinde imzalanmıştır. CEB adına:... Guvernör veya Guvernör Yardımcısı

8 F/P 1536 (2005) COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK (AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI) ile TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. arasında KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta: AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI, Uluslararası Örgüt, Paris (bu Sözleşmede bundan böyle kısaca "CEB" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta: TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (bu Sözleşmede bundan böyle kısaca "Borçlu" olarak anılacaktır) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 3 Ağustos 2005 tarihinde yaptığı başvuruyu dikkate alarak; CEB İdari Konseyi'nin 1480 (2004) sayılı Kararını dikkate alarak; Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşması Üçüncü Protokolünü dikkate alarak ve CEB'in 6 Ekim 1970 tarihli Kredi Yönetmeliklerinin (Kasım 1999 tarihli versiyonu) ilgili maddelerini dikkate alarak

9 AŞAĞIDAKİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARMIŞ BULUNMAKTADIRLAR: MADDE 1. GENEL KOŞULLAR: Bu kredi, CEB'in yürürlükteki Kredi Yönetmeliklerinin genel koşullarına ve bu kredi sözleşmesinde (kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) ve eklerinde belirtilen özel koşullara tâbi olarak verilmektedir. Borçlu'nun mali yükümlülük ve borçları, Türkiye Cumhuriyeti (kısaca "Garantör" olarak anılacaktır) tarafından verilecek bir garantiyle teminat altına alınacaktır. MADDE 2. PROGRAM: CEB, Borçlu'ya, Borçlu'nun ülkesinde yeni iş olanaklarının yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla küçük ve orta ölçekli özel sektör işletmelerindeki (kısaca "Son Lehdarlar" olarak anılacaklardır) sabit aktif yatırım projelerinin kısmi finansmanıyla ilgili olarak CEB İdari Konseyi'nin 7 Eylül 2005 tarihinde onay verdiği F/P 1536 sayılı çoklu proje programının kısmi finansmanı amacına yönelik bir kredi açar ve Borçlu da bu krediyi almayı kabul eder. CEB, bu çoklu proje kredisini, Borçlu'nun krediyi sadece Ek 1'de tanımlanmakta olan programın (kısaca "Program" olarak anılacaktır) finansmanında kullanacağı ve bu Programı bahsi geçen Ekte açıklanan koşullara uygun olarak yürüteceği konusunda verdiği taahhüt karşılığında açar ve verir. Borçlu, CEB kredilerini, Son Lehdarlara, Program kapsamında uygun projelerin finansmanı için ve bir alt-kredi veya finansal kiralama sözleşmesi (kısaca "Alt-Sözleşme" olarak anılacaktır) uyarınca ve tahtında kullandıracaktır. Kredinin kullanım şekli ve amacında CEB'in onayı alınmadan yapılabilecek değişiklikler, Kredi Yönetmelikleri Madde 13 koşullarına göre bu kredinin askıya alınmasına, iptal edilmesine veya derhal muaccel ilân edilerek geri ödenmesinin talep edilmesine neden olabilir. MADDE 3. KREDİ: 3.1. Finansal Koşullar: Verilen kredinin meblağı: EUR (Yüz Milyon Euro)'dur. Kredi, taksitler (dilimler) halinde kullandırılacaktır. Her kredi dilimi, 4,5 ilâ 5 yıllık bir geri ödemesiz süreyle 9,5 ilâ 10 yıl nihai vadeli olacaktır. 1 Tüm kredi dilimleri için tahakkuk eden faizler altışar ay arayla her yılın 15 Nisan ve 15 Ekim günlerinde ödenecektir; kredi anaparaları da altışar ay arayla ve aynı günlerde geri ödenecektir.

10 Kredi dilimleri, bir değişken faiz oranıyla EUR ve/veya onun ABD$ muadiliyle kullandırılacaktır. 31 Aralık 2006 tarihinden önce EUR olarak kullandırılacak olan tüm kredi meblağları için, CEB, EURIBOR 2 6 aylık faiz oranı artı yıllık 31 baz puana eşit bir oranda faiz uygulayacaktır. 31 Aralık 2006 tarihinden önce ABD$ olarak kullandırılacak olan tüm kredi meblağları için, CEB, USD-LIBOR 3 6 aylık faiz oranı artı yıllık 36 baz puana eşit bir oranda faiz uygulayacaktır. Takip eden yıllar için, belirli bir yıl içinde EUR veya ABD$ birimiyle kullandırılan kredi meblağlarına uygulanacak spred faiz oranı, her yılın başında CEB tarafından belirlenecek ve Borçlu'ya ve Garantör'e bildirilecektir. Mali piyasa koşullarında istisnai bir değişiklik olması halinde, CEB, uygulayacağı spred faiz oranını herhangi bir zamanda gözden geçirme hakkını saklı tutar. CEB, belirli bir yıl içinde uygulayacağı spred faiz oranındaki değişiklikleri Borçlu'ya ve Garantör'e bildirecektir. Her kredi dilimi için, meblağ(lar), kur(lar), kredi vadesi, uygulanacak spred faiz oran(lar)ı, kredi kullandırma tarihi ve havaleler için tarafların hesapları, aşağıda Madde 3.2'de belirtildiği gibi bir Kredi Kullanma Talebinin CEB'e ulaşmasından sonra CEB tarafından bir Kredi Kullandırma Teyidiyle teyit edilecektir. ( 1 ) Kredi tahtında kullandırılacak tüm krediler için altı aylık geri ödeme tarihlerinin bu Sözleşmede tespit edilmiş olmasından dolayı, bir kredi diliminin nihai vadesi 10 yıldan en fazla 6 ay daha kısa ve geri ödemesiz süre de 5 yıldan en fazla 6 ay daha kısa olabilir. ( 2 ) EURIBOR (Euro Bankalar Arası Piyasada Teklif Edilen Oran), bir Prime bankanın (yani, en yüksek kalitede banka) başka bir Prime Bankaya Euro bölgesi içindeki Euro bankalar arası piyasa vadeli mevduatları için teklif ettiği orandır. Bu oran, Euro bölgesinde en aktif Bankaların 48 tanesinin oluşturduğu bir panelin onbeş vade için teklif ettiği günlük faiz oranlarının bir ortalaması olarak hesaplanır. Bu oran, fiilen geçen günler/bir yıl 360 gün sayımıyla hesaplanır ve saat 11:00'de (CET) tespit edilir ve üç ondalık basamağa yuvarlanır. Reuters Ekranı Sayfa EURIBOR01'de gösterilir. ( 3 ) USD-LIBOR, bir Yeniden Başlama Tarihi (yani, yeni faiz oranının uygulanacağı faiz döneminin ilk günü) için faiz oranının, belirtilen vadede ABD doları mevduatlar için geçerli olan faiz oranı olacağı anlamına gelir. Bu oran, İngiliz Bankalar Birliği tarafından tespit edilir ve Reuters Ekranı Sayfa LIBOR01'de gösterilir Kredi Kullandırmaları: Borçlu'ya kullandırılacak olan ilk kredi dilimi, onaylanmış toplam kredi meblağının %50'sini geçmeyecek ve en geç Programın İdari Konsey tarafından onaylanmasını takip eden 18 ay içinde kullandırılacaktır. CEB kredileri dilimler halinde kullandırılacaktır; son dilim hariç her kredi diliminin meblağı, Borçlu aksini talep etmedikçe ve bu talep CEB tarafından kabul edilmedikçe, asgari Euro'nun muadiline eşit olacaktır. Borçlu, Son Lehdarların yapacağı geri ödemeler ve erken geri ödemeler de dahil CEB kredileri geri ödemelerinin transfer edileceği bir özel hesap açacaktır Kredi Kullanma Talebi:

11 Her kredi kullanımından önce, Borçlu, bir kredi dilimini kullanmak için Ek 2a ve 2b'de belirtilen formda düzenlenmiş bir yazılı talebi (bir "Kredi Kullanma Talebi") CEB'e ibraz edecektir (bir kopyasını da Garantör'e gönderecektir). Kredi Kullanma Talebi şu bilgileri içerecektir: (i) (ii) (iii) (iv) (v) dilimin kullanılacağı kur(lar) (EUR ve/veya ABD$ muadili); o dilimde kullanılacak kredi meblağ(lar)ı (Madde 4.2.1'de tanımlandığı gibi CEB'in onayladığı toplam tahsis meblağından fazla olmayacaktır); talep edilen kredi kullanma tarihi; ancak şu şartla ki, bu tarihin Kredi Kullandırma Talebinden önce CEB ile Borçlu arasında kararlaştırılmış olması gerekir; CEB'in yıllık olarak tespit edeceği, uygulanacak spred oranıyla birlikte değişken faiz oranı ve kredi kullanımı için ödeme talimatları. Borçlu, ancak bu Sözleşmede ve özellikle Madde 3 ve 4'de ve Ek 1'de belirtilen tüm koşulları CEB'i tam tatmin edici bir şekilde yerine getirdikten sonra bir Kredi Kullanma Talebi yapabilir. Her Kredi Kullanma Talebinin, CEB'e, Kredi Kullanma Talebini imzalamaya yetkili kişi(ler)in yetkisini tevsik eden bir belgeyle ve bu kişi(ler)in tatbiki imza örnek(ler)iyle birlikte gönderilmesi gerekir. Borçlu'nun yaptığı her Kredi Kullanma Talebi, CEB aksini yazılı olarak kabul etmedikçe, gayri kabili rücu olacaktır Kredi Kullandırma Teyidi: Kredi Kullanma Teyidi Madde koşullarına uygunsa ve Borçlu bu Sözleşmenin tüm diğer koşullarını da yerine getirmişse, CEB, bir dilimin kullandırılacağı tarihten en geç 5 iş günü önce ve Kredi Kullanma Talebini aldıktan sonra 15 iş günü içinde, esas olarak Ek 3a ve 3b'de gösterilen formda düzenlenmiş bir teyit yazısı (bir "Kredi Kullandırma Teyidi") hazırlayarak Borçlu'ya gönderecektir (bir kopyasını da Garantör'e gönderecektir). Kredi Kullandırma Teyidi şu bilgileri içerecektir: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) talep edilen kur(lar)da kullandırılacak kredi meblağı (CEB'in onayladığı tahsislerin toplam meblağından fazla olmayacaktır); kredi vadesi; CEB'in uyguladığı spred oranıyla birlikte değişken faiz oranı; faiz ödemeleri ve anapara geri ödemesi için önceden belirlenmiş tarihler; kredi kullandırma tarihi ve faiz ödemesi ve anapara geri ödemesinin yapılacağı CEB hesabının detayları ve kredi kullandırma hesabı detaylarının teyidi.

12 Borçlu'nun Kredi Kullanma Talebine cevaben CEB'in Kredi Kullandırma Teyidi, talep edilen kredi meblağının Kredi Kullandırma Teyidinde ve bu Sözleşmede ve Eklerinde belirtilen şart ve koşullarla kullandırılacağı konusunda Borçlu'nun CEB'den kredi almak için ve CEB'in de Borçlu'ya kredi kullandırmak için yaptıkları gayri kabili rücu ve kayıtsız şartsız bir taahhüt sayılacaktır. CEB bir Kredi Kullanma Talebini aldıktan sonra 15 iş günü içinde Kredi Kullandırma Teyidi göndermediği takdirde, Kredi Kullanma Talebi iptal edilmiş sayılacaktır Kredi Kullanma Talebinde Bulunmanın Ön Koşulları: Bu Sözleşme tahtında ilk ve daha sonraki kredi dilimlerinin kullandırılması, CEB'in Kredi Yönetmeliklerinde ve başta Madde 3 ve 4 olmak üzere bu Sözleşmede ve Sözleşme Ek 1'de sayılan tüm koşulların yerine getirilmesi şartına tâbidir. İlk Kredi Kullanma Talebini göndermeden en az 15 gün önce, Borçlu, aşağıda sayılan dokümanların CEB'e iletilmesini temin etmekle yükümlüdür: (i) (ii) (iii) (iv) Borçlu'nun bu Sözleşmeyi ve her Kredi Kullanma Talebini ve ilgili dokümantasyonu usulünce imzaladığına dair bir İngilizce hukuki mütalaa. Bu mütalaa, her bakımdan CEB'in kabul edebileceği ve onaylayabileceği nitelikte olacak ve Borçlu'nun bu Sözleşmeye girmesine izin verildiğine dair bir kararıyla desteklenecektir; Sözleşmeyi Borçlu adına imzalamaya yetkili olan kişilerin imza yetkisini tevsik eden bir İngilizce kanıt (veya orijinal belgenin İngilizce tercümesi); Kredi Kullanma Taleplerini imzalamaya yetkili olan kişi(ler)in imza yetkisine dair bir kanıt ve bu kişi(ler)in tatbiki imza örneklerini içeren bir imza beyannamesi ve Borçlu ile Son Lehdarlar arasında imzalanacak olan Alt-Sözleşmenin bir model formu. Birinciden sonraki Kredi Kullanma Talepleri için, Borçlu'nun bir Kredi Kullanma Talebi göndermeden önce (bir önceki kredi diliminden önceki) tüm kredi dilimlerinin tam kullanılmış olması şartıyla bir önceki kredi diliminin %100'ünü taahhüt ettiğini ve %70'ini ödediğini CEB'e beyan ve teyit etmesi gerekir. Bu teyit, her Kredi Kullanma Talebinden önce Borçlu'nun CEB'e göndereceği, Ek 6'da sunulan model formda hazırlanmış bir kredi kullanma tablosu formunda olacaktır Kredilerin Serbest Bırakılması: Kredi dilimlerini serbest bırakmak için, CEB, kullandırma valör tarihinden en az iki iş günü önce, Borçlu'dan, Ek 4'de gösterilen formda hazırlanmış ve usulünce imzalanmış bir Senet alacaktır. Bu Senet, kullandırılan krediyle aynı kurda düzenlenecek ve ödenecektir. Bir dilimin kısmen EUR kısmen de ABD$ biriminde kullandırılması halinde, iki ayrı Senet keşide edilecek ve verilecektir Ödeme Yeri:

13 Borçlu'nun bu kredi tahtındaki tüm borçları, CEB'e, CEB'in Kredi Kullandırma Teyidinde Borçlu'ya vereceği ödeme talimatlarına göre ve her ödemeden en az beş iş günü önce Borçlu'nun CEB'e göndereceği bir faks ihbarıyla ve kredi kullandırma kur(lar)ında ödenecektir Tarihler: Bu Madde 3 hükümleri, Modifiye Edilmiş Ertesi İş Günü Konvansiyonu kurallarına tâbi olacaktır. Modifiye Edilmiş Ertesi İş Günü Konvansiyonu, belirli bir tarihin İş Günü olmayan bir güne denk düşmesi halinde ["İş Günü", TARGET Sisteminin (Trans-Avrupa Otomatik Gerçek-Zamanlı Brüt Ödeme Ekspres Transfer Sistemi) faal durumda olduğu bir gün 4 anlamına gelir], o tarihin bir İş Günü olan takip eden ilk gün olarak kabul edileceği ve uygulanacağı anlamına gelir; ancak o günün ertesi takvim ayına girmesi halinde, o tarih bir İş Günü olan daha önceki ilk gün olarak kabul edilir ve uygulanır. MADDE 4. KREDİNİN VE PROGRAMIN İZLENMESİ: 4.1. Kredinin Kullanılması: Borçlu, kredi dilimlerinin her dilimin tahsilinden itibaren altı ay içinde Son Lehdarlara ödenmesini sağlamalıdır. CEB'in kullandırdığı bir kredi diliminin yukarıda birinci paragrafta belirtilen süre içinde Son Lehdarlara tam olarak ödenmemesi, CEB Kredi Yönetmelikleri Madde 13-h hükümlerinin uygulanmasını tetikleyebilecek bir olay sayılır Kredi Tahsis ve Kullanma Prosedürleri: CEB Kredilerinin Tahsisi ve Kullanılması: CEB herhangi bir kredi dilimini kullandırmadan önce, Borçlu'nun talep edilen finansman ve teknik detaylar da dahil her projenin özelliklerini özetleyen bir münferit proje tanımlama belgesi (Ek 5) düzenlemesi ve onay için CEB'e postayla ve/veya elektronik postayla göndermesi gerekir. CEB'e gönderilen bir münferit proje tanımlama belgesinin Ek 1 ve 5'de belirtilen parametrelere uygun olması ve CEB tarafından onaylanması halinde, CEB, bir Tahsis(ler) Onay Tablosuyla, Borçlu'ya: - CEB'in kredinin bir kısmının tahsis edilmesine onay verdiği projeyi veya projeleri (bu projelerin her biri bundan böyle kısaca bir "Proje" olarak anılacaktır) ve - CEB'in projeye veya projelere tahsis edilmesine onay verdiği kredi meblağını (bu kısım bundan böyle kısaca bir "Tahsis" olarak anılacaktır) bildirecektir.

14 ( 4 ) ABD$ ödemeler için, "İş Günü, o kurun resmi para birimi olduğu ülkede bir iş günü ve TARGET sisteminin faal durumda olduğu bir gün anlamına gelir." Herhangi bir Proje için yapılan her Tahsisin meblağı, 5 milyon Euro'nun muadilinden fazla ya da Euro'nun muadilinden az olmayacaktır. Bununla birlikte, Euro'nun altındaki bir tahsis meblağı da zaman zaman Borçlu'nun talep etmesi ve CEB'in bu talebi kabul etmesi şartıyla onaylanabilir. Borçlu, CEB'in verdiği kredileri sadece Projeleri finanse etmek için ve sadece ilgili Tahsis Onay Tablolarında belirtilen meblağlarda kullanacaktır Kullanılmayan Tahsis(ler)in İptal Edilmesi veya Tekrar Tahsis Edilmesi: Borçlu'nun bir talepte bulunması ve talebin CEB tarafından kabul edilmesi halinde ve bu talebe uygun olarak, CEB, herhangi bir Tahsisin kullanılmamış kısmını veya tamamını iptal edecektir. CEB, bu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak ve kendi seçim ve takdirine göre, Borçlu'nun talebi üzerine, tahsis edilmiş fakat kullanılmamış olan ya da tahsisi yukarıdaki paragrafa göre iptal edilmiş olan bir Kredi kısmının tekrar tahsisine onay verebilir Programın Uygulanması: Borçlu, Programın usulünce ve gerektiği gibi uygulanması için gereken azami dikkat ve özeni gösterecek ve başta finansal, teknik, sosyal ve yönetim araçları ve çevrenin korunması için gerekli araçlar olmak üzere tüm tipik ve normal araçları kullanacaktır. Borçlu, daima: sağlam bankacılık uygulamaları kriterlerine uyacak ve tatmin edici finansal politikalar ve işletme prosedürleri uygulayacak; başta Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (bundan böyle kısaca "BDDK" olarak anılacaktır) basiretli ve tedbirli uygulamaları ve bankacılık denetleme kılavuzları olmak üzere mahalli bankacılık kanunları ve mevzuatına tam olarak uyacak; Uluslararası Muhasebe Standartlarının yanı sıra, BDDK'nın onayladığı uzman dış denetçilerin denetleyeceği mali tablolar düzenleyecek ve çıkartacak ve Programı etkin, özenli ve verimli bir şekilde uygulamak için gereken işletme ve finans kapasitesine sahip olduğunu gösterecektir. Borçlu, ayrıca, bir Son Lehdarın uyguladığı her Proje için: - Projenin ilgili Avrupa Konseyi konvansiyonlarına uygun olmasını; - Projenin, Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış ve imzalanmış iseler ilgili uluslararası antlaşmalara uygun olarak çevreye saygılı olmasını; - Projenin Ek 1'de belirtilen kabul kriterlerine uygun olmasını;

15 - sadece Borçlu'nun "münferit proje tanımlama belgesini" CEB'e sunduğu tarihten bir yıl öncesine kadar Son Lehdar tarafından yapılan yatırım harcamalarının CEB fonlarıyla finanse edilmesini; - CEB'in kısmi finansmanının, Ek 1'de tanımlandığı gibi, faiz ve finansman giderleri hariç projenin toplam maliyetinin %50'sini geçmemesini; - her alt-proje için CEB'in verdiği kredinin tutarının 5 milyon EUR'u geçmemesini ve - uygun ise, Son Lehdarların özellikle büyük sözleşmeler ve işler için ihale usullerini uygulamaya çalışmalarını sağlayacak ve temin edecektir Borçlu'nun Raporları: Borçlu; Son Lehdarın adı, toplam kabul edilebilir proje maliyeti, CEB'in onayladığı alt-kredi meblağı, Son Lehdara ödenen alt-kredi meblağı, alt-kredinin şart ve koşulları, vb. bilgiler de dahil, rapor tarihi itibariyle bir kabul edilebilir projeye yapılan her tahsisin detaylarını içeren ve CEB kredilerinin kullanılması hakkında Ek 6'da gösterilen formda düzenlenmiş bir raporu, altı ay aralarla ve tahsis edilen kredi fonlarının tamamı Son Lehdarlara kullandırılana kadar CEB'e gönderecektir. Ek olarak, ilk kredi kullandırma tarihinden Programın tamamı sona erene kadar en azından yılda bir kere, Borçlu, esas olarak Ek 7'de gösterilen formda hazırlanmış bir Kredi İzleme Belgesini Borçlu adına CEB'e gönderecektir CEB'in Bilgilendirilmesi: Borçlu, uluslararası standartlara uygun olarak, Program hakkında, herhangi bir anda ve noktada Programın ilerleme durumunu gösteren ve o tarihe kadar yapılan tüm operasyon ve işlemleri kapsayan ve bu kredi yardımıyla finanse edilen projeleri tanımlayan muhasebe kayıtları tutacaktır. Borçlu, CEB'in Programın finansmanına katılımı hakkında Son Lehdarların bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Borçlu, CEB çalışanlarından veya CEB'in tuttuğu dış danışmanlardan oluşan bilgilenme amacına yönelik görev ekiplerini kabul edeceğini ve onların münferit projelerin yerlerine yapabilecekleri ziyaretleri kolaylaştırarak bu bilgilenme misyonlarına gerekli her türlü yardımı yapacağını ve onlarla her konuda işbirliğine gireceğini taahhüt eder. Borçlu, ayrıca, Son Lehdarların kendi tesislerine veya bir münferit proje yerine yapılan CEB misyonu ziyareti sırasında CEB çalışanlarıyla veya CEB'in tuttuğu dış danışmanlarla tam bir işbirliği yapmalarını da temin edecektir. Özellikle, Borçlu'nun bu krediyle ilgili herhangi bir edim, taahhüt veya yükümlülüğünün ifasında temerrüde düşmesi halinde, CEB, Programla ilgili muhasebe kayıtlarını masrafları Borçlu'ya ait olmak üzere CEB'in kendi seçtiği bir veya birden fazla danışmana yerinde kontrol ettirebilir ve denetlettirebilir.

16 Borçlu, CEB'in bilgi taleplerine makul bir süre içinde cevap vereceğini ve bu Sözleşmenin tam ve usulünce uygulanması için ve özellikle projelerin izlenmesi ve takibi için CEB'in gerekli görebileceği dokümantasyonu CEB'e temin ve ibraz edeceğini taahhüt eder. Borçlu, ayrıca, Son Lehdarların da CEB kredisini kullanmalarına ilişkin gerekli bilgileri ve onların mümkünse denetlenmiş olan yıllık mali tabloları da dahil faaliyetleri ve mali durumu hakkında CEB'in makul olarak talep edebileceği her türlü belge ve bilgiyi CEB'e vermelerini sağlayacak ve temin edecektir. Borçlu, mali durumunda veya hissedar ve sermaye yapısında meydana gelebilecek tüm önemli değişiklikleri CEB'e derhal bildirmeyi taahhüt eder. Borçlu'nun hissedar ve sermaye yapısında önemli bir değişiklik, CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 3 Madde 13-h'de sayılan nitelikte bir olaydır ve kredinin askıya alınmasına, iptal edilmesine veya derhal muaccel ilân edilerek geri ödenmesinin talep edilmesine yol açabilir. Borçlu, Programla ilgili ekonomik sektörlerdeki mevzuat veya kanun değişikliklerini ve genel olarak, bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin uygulanması ve ifası üzerinde bir etkisi olabilecek nitelikteki olayları CEB'e derhal bildirecektir. Bir ekonomik sektörde meydana gelen ve Program üzerinde önemli ve esaslı bir etkisi olan bir mevzuat veya kanun değişikliği, CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 3 Madde 13-h'de sayılan nitelikte bir olaydır ve kredinin askıya alınmasına, iptal edilmesine veya derhal muaccel ilân edilerek geri ödenmesinin talep edilmesine yol açabilir. MADDE 5. BORÇLU'NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN İBRASI: Borçlu, Senette belirtilen meblağı ödemekle, yukarıda Madde 3.1'de tanımlanan yükümlülüklerinden kurtulur ve ibra edilmiş sayılır. Bu kredinin anaparası ve bu anapara üzerinden tahakkuk eden tüm faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda Madde 6 ve 7'de belirtilen faiz ve giderlerin tamamı usulünce ödendiğinde, Borçlu, CEB'e karşı olan yükümlülüklerinden tam olarak ibra edilecektir. MADDE 6. GECİKME FAİZİ: CEB'in bu Sözleşmeden ve Kredi Yönetmeliklerinden veya başka kaynaklardan doğan diğer kanun yolları ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla, Borçlu, bu Sözleşmeye göre tahakkuk eden faizlerin veya diğer borçlarının tamamını en geç öngörülen vade tarihinde ödemediği takdirde, vadesi gelen ve tam olarak ödemediği meblağ üzerinden, bu borcun vadesinden fiili ödeme tarihine kadar geçen süre için, vade tarihi (o gün bir TARGET İş Günü değilse, takip eden ilk iş günü) saat 11:00 itibariyle cari olan bir aylık EURIBOR 5 oranı üzerinden bir ilave faiz ödemekle yükümlü olacaktır. Uygulanacak bir aylık EURIBOR ve USD-LIBOR oranları her 30 gün bir güncellenecektir. MADDE 7. İLGİLİ MASRAFLAR:

17 Tamamen veya kısmen bu Sözleşmenin akdedilmesi, imzalanması, tasfiyesi, iptali veya askıya alınmasıyla ya da açılan kredinin teminatlandırılması veya tekrar finansmanıyla ya da bu krediden kaynaklanan tüm adli makam veya adliye dışı makam karar ve işlemleriyle ilgili tüm makul masraflar ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tahakkuk ettirilen ve ödenen her türlü vergi ve harçlar Borçlu'ya ait olacak ve Borçlu tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 4'de bahsi geçen tahkim prosedürünün masrafları konusunda CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 4 Madde 25 hükümleri uygulanacaktır. ( 5 ) Borcun kuru ABD$ ise, "vade tarihi (o gün Cumartesi, Pazar veya bir banka iş günü ise, takip eden ilk iş günü) saat 11:00 (Londra yerel saatiyle) itibariyle cari olan bir aylık USD-LIBOR oranı". MADDE 8. TEMİNATLAR: Borçlu, üçüncü şahıslara ilave ve artırılmış haklar verebilecek nitelikte bir teminat veya garanti ya da bir imtiyazlı ödeme hakkı veya imtiyazlı sıra verebilecek herhangi bir taahhütte bulunmadığını veya gelecekte böyle bir taahhütte bulunmayacağını (bundan böyle kısaca "Teminat" olarak anılacaktır) beyan eder. Buna rağmen bir üçüncü şahsa bir Teminatın verilmesi halinde, Borçlu, CEB lehine de aynı Teminatı ya da bunu yapmasının mümkün olmaması halinde en azından bir denk Teminat düzenleyeceğini veya vereceğini ve bu Teminatın CEB lehine de uygulanmasını ve verilmesini sağlayacağını kabul eder. Bu hükümlere uyulmaması, CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 3 Madde 13-h'de belirtilen nitelikte bir temerrüt sayılacaktır ve kredinin askıya alınmasına, iptal edilmesine ya da derhal muaccel ilân edilerek geri ödenmesinin talep edilmesine yol açabilir. MADDE 9. BEYAN VE GARANTİLER: Borçlu: - ilgili tüm kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere, ana sözleşmesine ve diğer belgelere uygun olarak, yetkili organlarının bu Sözleşmeye girmek için gerekli yetki ve onay kararını aldıklarını ve bu Sözleşmeyi imzalayan kişilere gerekli imza yetkisini verdiklerini; ve - bu Sözleşmenin düzenlenmesi ve imzalanmasının ilgili kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, ana sözleşmesi ve diğer belgelere aykırı olmadığını ve bu amaçla gereken tüm izinler, ruhsatlar ve yetkilerin alındığını ve tüm kredi süresi boyunca geçerli olacağını beyan ve garanti eder.

18 Yukarıdaki beyan ve garantilerle ilgili tüm değişikliklerin tüm kredi süresi boyunca CEB'e derhal bildirilmesi ve ilgili destekleyici dokümanların ibraz edilmesi gerekir. MADDE 10. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLER: Borçlu, bu kredinin kullanılması kapsamında ve üçüncü şahıslarla ilişkilerine ilişkin konuları, bu Sözleşmeden kaynaklanan edim ve yükümlülüklerini ifa etmekten tamamen veya kısmen kaçınmak amacıyla ileri süremez ve kullanamaz. Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek ihtilâflara CEB karıştırılamaz ve herhangi bir ihtilâf sebebiyle CEB in maruz kalabileceği ne olursa olsun her türlü masraflar ve özellikle mahkeme giderleri veya hukuki masraflar Borçlu tarafından karşılanacaktır. MADDE 11. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI: Borçlu, CEB in Kredi Yönetmeliklerini öğrendiğini ve bir suretini aldığını beyan eder. CEB in Kredi Yönetmeliklerinin hükümleri ile bu Sözleşmenin hükümleri arasında ne olursa olsun herhangi bir çelişki bulunması halinde, bu Sözleşmenin hüküm ve koşulları esas alınacak ve uygulanacaktır. Bu Sözleşmenin madde, bölüm ve paragraflarının başlıkları ilgili madde, bölüm ve paragrafların yorumlanmasında dikkate alınmayacaktır. CEB, bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkından hiçbir zaman zımnen feragat etmiş sayılmayacaktır. MADDE 12. UYGULANACAK HUKUK: Bu Sözleşme ve Sözleşmeyle ilgili ve Sözleşme kapsamındaki devredilebilir menkul değerler, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına eklenen 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Protokol ün Madde 1, paragraf 3 hükümlerinde öngörülmekte olan CEB Kurallarına ve ikinci olarak da, gerekirse, Fransız hukukuna tâbi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır. Taraflar arasında bu Sözleşmeden kaynaklanan ihtilâflar, CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 4 de belirtilen koşullara uygun olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. MADDE 13. HAKEM KARARLARININ UYGULANMASI: Akit taraflar, CEB Kredi Yönetmelikleri Bölüm 4 de öngörülen koşullara uygun olarak alınan bir hakem kararının icrasına ve uygulanmasına itiraz etmek için, ulusal veya uluslararası bir adli makam veya başka otorite nezdinde herhangi bir imtiyaz, muafiyet veya mevzuat hükmünü kullanmayacaklarını kabul ederler. MADDE 14. TEBLİGAT VE İHBARLAR:

19 Bu Sözleşme uyarınca ve kapsamında CEB e veya Borçlu ya yapılacak veya gönderilecek tebligat veya diğer ihbarlar yazılı olacak ve o tarafın aşağıdaki adresine elden teslim edildiğinde veya uçak postasıyla veya faksla gönderildiğinde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır. Borçlu nun tebligat adresi: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Dikkatine: Murahhas Başkan Yardımcısı/ Operasyonlar Departmanı Meclisi Mebusan Cad. No. 161 Fındıklı İstanbul, Türkiye Faks: CEB in tebligat adresi: Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dikkatine: Genel Direktör, Krediler 55 Avenue Kléber Paris, Fransa Faks: Gönderilecek tüm tebligat ve ihbarlar İngilizce olacak ya da başka bir dilde ise, bir İngilizce tercümesiyle birlikte gönderilecektir. MADDE 15. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ: Bu Sözleşme, CEB ve Borçlu tarafından imzalandığında ve CEB ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanacak olan Garanti Sözleşmesi yürürlüğe girdiğinde yürürlüğe girecektir. MADDE 16. SÖZLEŞMENİN SURETLERİ: Bu Sözleşme, her biri eşit düzeyde geçerli olan iki suret halinde düzenlenmiş ve akdedilmiştir. Akit tarafların her biri bu Sözleşmenin bir suretini alacaktır. Paris te../.../2006 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. adına Paris te../.../2006 tarihinde imzalanmıştır. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası adına

20 EK 1 Kredi Tahsis Prosedürleri ve Önemli Uygulama Kuralları da Dahil Program Özeti I. Fonlar/Proje: F/P 1536 (2005) Borçlu: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Garantör: Türkiye Cumhuriyeti İdari Konsey in onay 7 Eylül 2005 tarihi: Onaylanan meblağ: EUR II. Uygulama alanı: Kredi kullandırma prosedürü: Coğrafi alan: Programın toplam tutarı: Finansman planı: Uygulama süresi: İmalat, enerji, çevre, zırai sanayi, turizm, sağlık, eğitim, ticaret ve ilgili hizmetler de dahil çeşitli sektörlerde küçük ve orta ölçekli özel sektör işletmelerinin kurulması ve bu KOBİ lerde istihdam yaratılması amacına yönelik yatırım projeleri. Borçlu ya kredi kullandırılması için ve kredi kullandırılmadan önce, ilgili uygulama alanlarında hazırlanan münferit projelerin Ek 5 de gösterilen formda bir Münferit Proje Tanımlama Belgesiyle Borçlu tarafından CEB e sunulması gerekir. Türkiye nin tamamı EUR Her Projenin toplam kabul edilebilir maliyetinin azami %50 si, CEB kredisiyle finanse edilecektir. Proje maliyetinin kalan kısmı, Son Lehdar ın kendi kaynaklarından (CEB, toplam yatırım maliyetinin yeterli düzeyde bir özsermayeyle karşılanmasını bekler) veya başka finans kuruluşlarından fonlanacaktır. Programın, bu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren azami üç yıllık bir süreyle devam etmesi beklenmektedir.

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Ek- 1 YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta konut finansmanı kuruluşunca yapılan ödemelerin

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TARİH : 19/07/2002 AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL EKONOMİ BAKANLIĞI İLE... BANKASI ARASINDA FAİZ DESTEĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL Taraflar Madde 1- Bu protokol İnönü Bulvarı No: 36/ANKARA adresinde mukim EKONOMİ BAKANLIĞI ile... adresinde mukim...

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TARİH : 06/09/1996 AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

TEKLİF ÇAĞRISI (Enerji Hizmet Şirketleri ve ESCO Alt Projeleri)

TEKLİF ÇAĞRISI (Enerji Hizmet Şirketleri ve ESCO Alt Projeleri) TEKLİF ÇAĞRISI (Enerji Hizmet Şirketleri ve ESCO Alt Projeleri) Proje İsmi: Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Projesi Kredi No. 82430; GEF Grant No: TF14582 T. Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Küçük

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno#

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno# FR.OP.01.14 Sayfa 1 / 7 KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Numarası: #basvuruno# Sayın #musteriveortakborclular# Bu form ve ekleri talep ettiğiniz konut finansmanı kredisi ile ilgili

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05. TARİH : 19/01/2009 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KÖPRÜ KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (12.05.2010 REVİZYONU) AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

Ek - 1. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

Ek - 1. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Ek - 1 I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta kredi verence yapılan ödemelerin ve diğer tarafta tüketici tarafından kredi verene

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim:

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim: GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2015 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Detaylı