Microsoft Bulut Anlaşması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft Bulut Anlaşması"

Transkript

1 Microsoft Bulut Anlaşması Bu Microsoft Bulut Anlaşması; Microsoft Ireland Operations Limited ( Microsoft, biz, bize veya bizim ) ile temsil ettiğiniz tüzel kişi arasında yer almakta veya bir Üyelikle bağlantılı bir tüzel kişi atamamışsanız, o zaman Microsoft ile kişisel olarak sizin (her iki durumda da Müşteri veya siz ) aranızda yer almaktadır. Bu anlaşma; aşağıdaki hüküm ve koşullardan, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasından, Çevrimiçi Hizmet Koşullarından ve SLA lardan oluşmaktadır. Bu anlaşma, ilk siparişinizin onayıyla birlikte size sunduğumuz tarihte ( Yürürlük Tarihi ) yürürlüğe girer. Önemli terimler Bölüm 11'de tanımlanmıştır. 1. Genel. a. Kullanma Hakkı. Bu anlaşmada ayrıca açıklandığı üzere, size Çevrimiçi Hizmetler e erişme ve bunları kullanma hakkı ile Üyeliğinizle birlikte dahil edilen Yazılımı kurma ve kullanma hakkı veriyoruz. Diğer hakların tümünü saklı tutuyoruz. b. Kabul Edilebilir Kullanım. Ürünü sadece Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uygun şekilde kullanacaksınız. Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasanın izin verdiği haller dışında, Ürünü tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme veya teknik sınırlamaları etrafında çalışma işlemlerine tabi tutamazsınız. Ürün kullanımınızı ölçen herhangi bir ücretlendirme mekanizmasını devre dışı bırakamaz, üzerinde değişiklik yapamaz veya bunu başka şekillerde engelleyemezsiniz. Hiçbir Hizmeti üçüncü taraflara veya üçüncü taraflar için kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla satamaz, ödünç veremez, yeniden satamaz, devredemez veya kullandıramazsınız. c. Kullanım Hakları. Yürürlük Tarihinde yürürlükte olacak olan Çevrimiçi Hizmet Koşulları, Üyeliğin ilk sözleşme Dönemine dair Ürünü kullanımınız için geçerli olacaktır. Herhangi bir yenileme Dönemi için, yenileme tarihinde yürürlükte olan Çevrimiçi Hizmet Koşulları geçerli olacaktır. Kullanım hakları ve Microsoft un bunları güncelleme işlemi, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında detaylı olarak belirtilmektedir. d. Bir Kurumsal Bayinin seçilmesi. Bölgenizde yetki verilmiş olan bir Kurumsal Bayi seçmeniz ve onunla çalışmanız gerekir. e. Kurumsal Bayi Yönetici Erişimi ve Müşteri Verileri. (i) Bir Kurumsal Bayi seçtiğinizde, bu Kurumsal Bayinin Süre boyunca Çevrimiçi Hizmetlerin ek bir yöneticisi konumunda olacağını ve Microsoft tarafından başka türlüsüne izin verilmedikçe Süre boyunca Çevrimiçi Hizmetler için başka bir Kurumsal Bayi seçemeyeceğinizi; (ii) Kurumsal Bayinin sizin kendi yöneticiniz ile aynı idari ayrıcalıklara ve Müşteri Verilerine erişime sahip olacağını; (iii) Kurumsal Bayinin Müşteri Verileri ile veya Kurumsal Bayi tarafından sunulan diğer hizmetler ile ilgili gizlilik uygulamalarının Microsoft un gizlilik uygulamalarından farklı olabileceğini ve (iv) Kurumsal Bayinin, kişisel veriler dahil, Müşteri Verilerini toplayabileceğini, kullanabileceğini, aktarabileceğini, ifşa edebileceğini ve başka şekilde işleme tabi tutabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Çevrimiçi Hizmetleri sipariş etme, sunma ve yönetme amaçlarıyla, Microsoft a sunduğunuz bilgileri ve Müşteri Verilerini Kurumsal Bayiye sunması için Microsoft a onay vermiş oluyorsunuz. f. Akademik ve Kamu Sürümleri için Uygunluk. Akademik veya kamu teklifi satın alıyorsanız, adresinde yayınlanan, Nitelikli Eğitim Amaçlı Kullanıcılara veya Nitelikli Kamu Kurumlarına dair ilgili uygunluk gerekliliklerine uyacağınızı kabul etmektesiniz. Microsoft, herhangi bir zamanda uygunluğu doğrulama ve bu tür uygunluk gerekliliklerine uyulmuyorsa Çevrimiçi Hizmeti askıya alma hakkını saklı tutar. 2. Gizlilik. Uygulanabilir yasanın izin verdiği ölçüde, bu anlaşmanın hüküm ve koşulları gizlidir. Başka şekilde anlaşmaya varılmadığı sürece, bu hüküm ve koşulları ya da bu hüküm ve koşulların oluşturulma süreci içinde yapılan görüşmelerin içeriğini, aşağıdaki özelliklere sahip Bağlı Kuruluşlarınız veya MicrosoftCloudAgreement(EMEA)ExUKR(TUR)(Jul2014) Page 1 of 6

2 vekilleriniz ya da tayin edilmiş veya gelecekte tayin edilecek Kurumsal Bayiler dışında hiçbir üçüncü tarafa ifşa edemezsiniz: (a) bu anlaşmanın ifasına yardım etmesi için bu tür bilgileri bilmesi gerekenler ve (b) söz konusu bilgilerin kesinlikle gizli tutulması gerektiği konusunda talimat almış olanlar. 3. Siparişler, Fiyatlar, süre, fesih ve askıya alma. a. Siparişler. (i) Siparişler, atanmış Kurumsal Bayiniz üzerinden verilmelidir. (ii) Bir Üyelik Süresi sırasında sipariş edilen Ürün miktarını artırabilirsiniz. Bir Üyeliğe eklenen ilave Ürün miktarlarının kullanım süresi, söz konusu bu Üyeliğin süresi sonunda sona erecektir. b. Mevcut Üyelik Teklifleri. (i) Taahhüt Teklifi. Belirli miktarda Hizmeti bir Süre boyunca kullanmak için satın almak üzere önceden taahhütte bulunursunuz. Microsoft Azure Hizmetleri ile ilgili olarak, ilave veya diğer kullanımlar (örneğin, taahhüt miktarınızın üzerindeki kullanımlar) bir Tüketim Teklifi olarak işlem görebilir. Taahhüt edilen ve Süre sırasında kullanılmayan miktarların kullanım süresi, Sürenin sonunda sona erecektir. (ii) Tüketim Teklifi (ayrıca Ödediğin Kadar Kullan olarak da bilinir). Sadece Microsoft Azure Hizmetleri ile ilgili olarak, Kurumsal Bayiniz size Çevrimiçi Hizmetleri gerçek kullanımınıza dayalı olarak faturalandırma yapacaktır. (iii) Sizin için geçerli olan Üyelik teklifleri, Kurumsal Bayiniz tarafından oluşturulacaktır. c. Fiyatlandırma ve Ödeme. Her Ürüne dair sizin için geçerli olan fiyatlarınızın ve faturalama ve ödemeye dair hüküm ve koşulların Kurumsal Bayiniz tarafından oluşturulacağını kabul etmektesiniz. d. Yenileme. Mevcut Üyeliğinizin Süresi, Üyelik Sürenizin sona ermesinden önce yenileme yapmak istemediğinize dair Kurumsal Bayinize bildirimde bulunmadığınız sürece, otomatik olarak yenilenecektir. Microsoft, bir yenileme işlemi gerçekleştirmeden önce yeni bir anlaşma, ek bir anlaşma veya bir değişiklik protokolü imzalamanızı isteyebilir. e. Vergiler. Taraflar, diğer tarafın yasal olarak ödemek zorunda olduğu ve bu Anlaşma kapsamında tasarlanan işlemler ile bağlantılı veya ilgili olarak maruz kalınan veya ortaya çıkan vergilerin hiç birinden sorumlu değildir ve bu tür vergilerin tümü bu vergileri yasal olarak ödeme yükümlülüğü olan tarafın finansal sorumluluğu olacaktır. f. Anlaşmanın Süresi ve Feshi. Bu anlaşma, bu anlaşma kapsamında satın alınan herhangi bir Üyelik Süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Atanmış Kurumsal Bayiniz ile temasa geçerek bu anlaşmayı herhangi bir zamanda feshedebilirsiniz. Bu anlaşmanın süresinin sona ermesi veya feshedilmesi, sadece bu anlaşma kapsamındaki ek Ürünler için yeni siparişler verme hakkınızı feshedecektir. g. İhlal nedeniyle fesih. Taraflardan birinin işbu anlaşmayı büyük ölçüde ihlal etmesi halinde, diğer taraf söz konusu bu tarafa yazılı bildirimde bulunarak bu anlaşmayı feshedebilir. İhlalin niteliği gereği 30 gün içinde düzeltilemez olması haricinde, fesheden taraf diğer tarafa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunmalı ve ihlali giderme olanağı tanımalıdır. 4. Güvenlik, gizlilik ve verilerin korunması. a. İşbu anlaşmanın konusunu kolaylaştırmak için kişisel bilgilerin Microsoft ve vekilleri tarafından işlenmesine onay vermektesiniz. Bu anlaşmanın bir parçası olarak (ilgili kişileriniz, kurumsal bayileriniz, dağıtıcılarınız, yöneticileriniz ve çalışanlarınız dahil olmak üzere) üçüncü şahıslar adına Microsoft a kişisel bilgiler sunmayı seçebilirsiniz. Kişisel bilgileri Microsoft'a vermeden önce geçerli gizlilik ve veri koruma yasası kapsamında üçüncü şahıslardan gerekli tüm onayları almalısınız. b. Ek gizlilik ve güvenlik detayları Çevrimiçi Hizmet koşullarında yer almaktadır. Çevrimiçi Hizmet Koşullarında verilen taahhütler, sadece bu anlaşma kapsamında satın alınan MicrosoftCloudAgreement(EMEA)ExUKR(TUR)(Jul2014) Page 2 of 6

3 Çevrimiçi Hizmetler için geçerlidir; Kurumsal Bayiniz tarafından sağlanan hiçbir hizmet veya ürün için geçerli değildir. c. Kurumsal Bayinin yönlendirmesiyle veya yasanın gerektirdiği şekilde, iletişimlerin içeriği dahil, sizden gelen, sizin hakkınızda veya sizinle ilgili olan verilere erişmesi ve bunları yasa uygulayıcılara veya diğer hükümet yetkililerine ifşa etmesi (veya yasa uygulayıcılara ya da diğer hükümet yetkililerine söz konusu verilere erişim sağlaması) için Microsoft a (ve onun hizmet sağlayıcılarına ve alt yüklenicilerine) onay ve yetki vermektesiniz. d. Yasa tarafından gerektiği üzere ve gereken ölçüde, Çevrimiçi Hizmetlerin bireysel kullanıcılarına, Kurumsal Bayinin yönlendirdiği veya yasanın gerektirdiği şekilde, verilerinin yasa uygulayıcılara veya diğer hükümet yetkililerine ifşa edilmesi amacıyla işleme alınabileceğini bildirecek ve kullanıcıların bunlarla ilgili onaylarını alacaksınız. e. Kurumsal Bayiyi, bu Bölüm 4 amacıyla Microsoft ile iletişime geçmesi ve ona talimatlar sağlaması için temsilci olarak atarsınız. 5. Garantiler. a. Sınırlı Garanti. (i) Çevrimiçi Hizmetler. Her Çevrimiçi Hizmetin geçerli Süre boyunca geçerli SLA nın koşullarına uyacağını garanti ederiz. Bu garantinin ihlali durumunda hakkınız olan başvuru yolları, SLA da yer alanlardır. (ii) Yazılım. Yazılımı ilk kullanım tarihinizden itibaren bir yıl için, Yazılımın esasen ilgili kullanıcı belgelerinde tanımlandığı şekilde çalışacağını garanti ediyoruz. Eğer Yazılım bu garantiye uymazsa, kendi inisiyatifimizde olmak kaydıyla, (1) Yazılım için ödenen ücreti iade edeceğiz ya da (2) Yazılımı onaracak veya değiştireceğiz. b. Sınırlı garanti istisnaları. Bu sınırlı garanti, aşağıdaki sınırlamalara tabidir: (i) kanun gereği reddedilemeyen tüm zımni garantiler, taahhütler veya şartlar, sınırlı garantinin başlamasından sonra bir yıl boyunca geçerli olacaktır; (ii) bu sınırlı garanti, kaza, kötüye kullanma ya da Ürünlerin bu anlaşmaya uygun bir şekilde kullanılmamasıyla ya da makul denetimimiz dışında gerçekleşen sorunları kapsamamaktadır; (iii) bu sınırlı garanti, sisteme ilişkin asgari gerekliliklere uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunları kapsamaz ve (iv) bu sınırlı garanti ücretsiz, deneme amaçlı, sürüm öncesi, ön izleme ya da beta Ürünler için geçerli değildir. c. Sorumluluk Reddi. Bu garantiden başka, ticari amaca uygunluğa ilişkin veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dahil olmak üzere, açık, zımni, yasal veya başka şekilde de olsa, hiçbir garanti sağlamıyoruz. Bu hüküm, ilgili yasaların izin vermemesi durumu dışında geçerli olacaktır. 6. İddialara karşı savunma. a. Savunma. Bir Ürünün, bağlantılı olmayan üçüncü tarafın patentlerini, telif haklarını ya da ticari markalarını ihlal ettiğine ya da ticari sırlarını yasaya aykırı olarak kullandığına dair bağlantılı olmayan üçüncü kişi tarafından yapılan tüm iddialara karşı sizi koruyacağız. Herhangi bir Müşteri Verisinin (i) üçüncü tarafın patentini, telif hakkını veya ticari markasını ihlal etmesi veya ticari sırrını yasal olmayan şekilde kullanması ya da (ii) Kabul Edilebilir Kullanım Politikanın ihlalinden ortaya çıkması durumunda söz konusu bağlı kuruluş olmayan üçüncü tarafın tüm iddialarına karşı bizi koruyacaksınız. b. Sınırlamalar. Bölüm 5a daki yükümlülüklerimiz, aşağıdakilere dayandırılan bir iddia ya da hüküm için geçerli olmayacaktır: (i) Müşteri Verileri, Microsoft'a ait olmayan yazılımlar, Üründe yaptığınız değişiklikler veya Ürünü kullanmanızın bir parçası olarak sunduğunuz ya da uygun hale getirdiğiniz malzemeler; (ii) Ürünü Microsoft a ait olmayan bir ürünle, Müşteri Verileriyle veya iş süreciyle ya da bunların değerine dayalı olan zararlarla MicrosoftCloudAgreement(EMEA)ExUKR(TUR)(Jul2014) Page 3 of 6

4 birleştirmeniz; (iii) bir Microsoft ticari markasını bizim açık yazılı onayımız olmadan kullanımınız veya üçüncü bir tarafın iddiası nedeniyle size kullanımını durdurmanızı bildirmemizden sonra Ürünü kullanımınız veya (iv) herhangi bir bağlı kuruluş olmayan üçüncü bir tarafa Ürünün tekrar dağıtımını yapmanız. c. Hukuki Başvuru Yolları. Bölüm 5a kapsamında bir iddianın Ürünü kullanmanızı önleyebildiğine makul olarak inanırsak, şunları yerine getirmeye çalışacağız: (i) Ürünü kullanmaya devam etme hakkınızı elde etmek veya (ii) Ürünü değiştirmek veya işlevsel eşdeğeriyle değiştirmek ve Ürünün önceki sürümünü kullanmayı durdurmanız için sizi bilgilendirmek. Eğer bu seçenekler ticari olarak mümkün değilse, Ürünü kullanma haklarınızı feshedebiliriz ve sonra da kullanılmayan Üyelik hakları için ön ödemeleri Kurumsal Bayinize geri verebiliriz. d. Yükümlülükler. Tarafların her biri, bu Bölüm 6 kapsamında bir iddia hakkında diğer tarafı derhal bilgilendirmelidir. Korunmaya çalışan taraf, (i) iddianın savunması veya sulhu konusundaki tüm yetkiyi diğer tarafa vermelidir ve (ii) iddianın savunulmasıyla ilgili olarak makul yardım sağlamalıdır. Koruma sağlayan taraf, (1) söz konusu yardımın verilmesinden kaynaklanan makul, cepten ödenen harcamalar için diğer tarafı tazmin edecektir ve (2) sonuçtaki tüm aleyhe verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararından (veya diğer tarafın onayladığı sulhtan) ortaya çıkan miktarı ödeyecektir. Tarafların ilgili savunma hakları ve bu Bölüm 6 altındaki hükümlerin veya uzlaşmaların tazminatı tüm genel hukuk veya kanuni tazminat hakları ya da benzer haklara tabidir ve her bir taraf bu tür genel hukuk veya benzeri haklardan feragat ederler. 7. Sorumluluğun sınırlandırılması. a. Sınırlamalar. Bu Anlaşma kapsamındaki tüm iddialar için tarafların her birinin topluc a sorumluluğu, yasal neden ortaya çıkmadan önceki 12 ay boyunca Çevrimiçi Hizmetler için ödenen miktara kadar olan doğrudan zararlarla sınırlıdır; buradaki şart, hiçbir durumda herhangi bir Çevrimiçi Hizmet için bir tarafın topluca sorumluluğunun söz konus u Çevrimiçi Hizmet için ödenen miktarı aşmayacağıdır. Ücretsiz olarak sağlanan Ürünler için Microsoft un sorumluluğu, ABD $ na kadar doğrudan zararlarla sınırlıdır. b. Hariç Tutma. Tarafların hiçbiri, tarafın bunların mümkün olduğunu veya makul olarak öngörülebilir olduğunu bilmesine rağmen, gelir kaybı ya da dolaylı, özel, arızi, sonuç niteliğinde, cezai veya uyarı niteliğinde zararlar ile kar, gelir kaybından, işin engellenmesinden veya iş bilgilerinin kaybından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olmayacaktır. c. Sınırlamalardaki istisnalar. Bu Bölümdeki sorumlulukların sınırları, ilgili yasaların izin verdiği tüm ölçüde geçerlidir, ancak aşağıdaki durumlar için geçerli değildir: (i) Bölüm 6 kapsamında tarafların yükümlülükleri veya (ii) diğer tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlali. 8. Yazılım. a. Satın alınan lisanslar. Size, sipariş verdiğiniz Yazılımın kopya adedi kadar lisans veririz. b. Lisans onayı. Yazılım lisanslarınıza ilişkin belgeler; (i) işbu anlaşma, (ii) tüm Sipariş onayları, (iii) lisans devrini ispatlayan belgeler (tüm izin verilen devirler için) ve (iv) ödemeye ilişkin belgedir. c. Lisans hakları, Yazılım ortamının teminiyle ilgili değildir. Yazılım ortamı veya bir ağ kaynağına erişim almanız, bu anlaşma kapsamında elde edilen Yazılım lisansınızı etkilemez. Size Yazılımı kullanma lisansı veriyoruz, onu satmıyoruz. d. Lisansların devri ve tahsis edilmesi. Lisans devirlerine izin verilmemektedir. 9. Destek. Bu anlaşma kapsamında satın alınan Ürünlere yönelik destek hizmetleri Kurumsal Bayi tarafından sağlanacaktır. MicrosoftCloudAgreement(EMEA)ExUKR(TUR)(Jul2014) Page 4 of 6

5 10. Anlaşma mekaniği. a. Bildirimler. Bildirimleri aşağıda verilen adrese posta yoluyla göndermelisiniz. Bildirimler aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Microsoft Ireland Operations Limited AtriumBlock B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Ireland Microsoft'a yapılacak bildirimlerin bir kopyası aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Microsoft Corporation Yasal ve Kurumsal İlişkiler Hacim Lisanslama Grubu One Microsoft Way Redmond, WA USA Faks: (425) Belirlediğiniz yönetici müşterilerine bildirimleri e-postayla gönderebiliriz. Bildirimler, alındı belgesi üzerindeki tarihte veya e-posta gönderilmesi durumunda bu gönderi tarihinde yürürlükte olur. b. Devir. İşbu anlaşmayı ne tümüyle ne de kısmen devredemezsiniz. c. Sözleşmenin Bölünebilirliği. Bu anlaşmanın herhangi bir bölümü icra edilemez hale gelirse, bu anlaşmanın kalanı yürürlükte kalacak ve geçerliliğini koruyacaktır. d. Feragat. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi, bir feragat etme durumu oluşturmayacaktır. e. Üçüncü kişi lehtarları olmaması. Bu anlaşmada hiçbir üçüncü taraf lehtarı bulunmamaktadır. f. Uygulanacak hukuk ve yargı yeri. Bu anlaşma İrlanda yasalarına tabidir. Bu anlaşmanın icrası için herhangi bir dava açarsak, bu davayı merkezinizin bulunduğu yer mahkemelerinde açacağız. Bu anlaşmanın icrası için bir dava açarsanız, bu davayı İrlanda da açacaksınız. Yetkili mahkemenin seçilmesi, taraflardan herhangi birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda uygun bir yetkili mahkemede ihtiyati tedbir aldırmasını önlemez. g. Tüm Anlaşma. İşbu anlaşma, konusu itibariyle anlaşmanın tamamı olup, daha önceki veya eşzamanlı tüm iletişimlerin yerine geçer. h. Yürürlülükte Kalma. Aşağıdaki hükümler, işbu anlaşmanın feshi veya sona ermesi durumunda geçerliliğini koruyacaktır: 5 (Garantiler), 6 (İddialara karşı savunma), 7 (Sorumluluğun sınırlandırılması), 10f (Uygulanacak hukuk ve yargı yeri), 10g (Tüm anlaşma), 10h (Yürürlülükte Kalma), 10i (ABD İhracat yetkisi) ve 11 (Tanımlar). i. ABD İhracat yetkisi. Ürün, ABD ihracat mevzuatına tabidir. ABD İhracat Yönetmelikleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmelikleri ve ABD ve diğer ülkeler tarafından çıkarılan son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dahil, tüm ilgili yasalara uymanız gerekir. Ek bilgi için bkz. j. Mücbir sebepler. Taraflardan hiç biri (yangın, patlama, elektrik kesintisi, deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dahil), doğal afetler, İnternet trafiğindeki eylemler veya eksiklikler, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (kanunların veya yasaların yürürlüğe geçmesi veya Çevrimiçi Hizmetlerin sunulmasını etkileyen diğer resmi eylemler dahil), söz konusu tarafın makul kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans hatalarından sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte bu bölüm, bu anlaşma kapsamında ödeme yükümlülüklerinize uygulanmayacaktır. k. Tanıtım. Microsoft, bir Microsoft müşterisi olduğunuzu veya Ürün/Ürünlerini satın aldığınızı Microsoft müşterileri listesi ve diğer promosyon materyalleri dahil alenen ifşa edebilir (sözlü veya yazılı olarak). l. Öncelik Sırası. Bu anlaşmada atıfta bulunulan belgeler arasında, bu belgelerde açıkça çözüme kavuşturulmamış bir çelişki ortaya çıkması halinde, bunlardaki hükümler, MicrosoftCloudAgreement(EMEA)ExUKR(TUR)(Jul2014) Page 5 of 6

6 birinciden başlamak üzere aşağıdaki öncelik sırasına göre uygulanacaktır: (1) bu anlaşma, (2) SLA lar ve (3) Çevrimiçi Hizmet Koşulları. Bir değişiklikteki hükümler, değiştirilmiş belgedeki ve aynı konudaki daha önceki tüm değişikliklerdeki hükümlerin yerine geçer. m. Çevrimiçi satın almaları hükümsüz kılma hakkından feragat etme. İlgili yasalar çerçevesinde izin verilen maksimum ölçüde, uzaktan satışı veya elektronik ya da çevrimiçi anlaşmaları yöneten tüm kanunlar uyarınca bu anlaşma kapsamında satın almaları hükümsüz kılma haklarınızdan ve aynı zamanda ön bilgileri, sonraki onayı, vazgeçme haklarını veya bekleme sürelerini içeren tüm haklarınızdan veya zorunluluğunuzdan feragat edersiniz. 11. Tanımlar. Bu anlaşmada gün ifadesine yapılan herhangi bir atıf takvim günü olacaktır. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında veya Microsoft tarafından belirgin şekilde sağlanan başka yerlerde ifade edilmektedir. Bağlı kuruluş, % 50 veya daha fazla hisseyle, bir tarafın sahip olduğu veya taraflardan birine sahip olan tüzel kişilik anlamına gelir. Taahhüt Teklifi ve Tüketim Teklifi, Üyelik tekliflerinin kategorilerini tanımlar ve Bölüm 3 de anlatılmışlardır. Müşteri Verileri, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında tanımlanmaktadır. Çevrimiçi Hizmet, bu anlaşma kapsamında üye olunan tüm Microsoft çevrimiçi hizmetleri anlamına gelir. Çevrimiçi Hizmet Koşulları, adresinde bulunan Ürünleri kullanımınız için geçerli olan koşullar anlamına gelir. Çevrimiçi Hizmet Koşulları, bu anlaşmadaki hükümlere ek olan, Ürünleri kullanımınızı yöneten hükümleri içerir. Ürün, (herhangi bir Yazılım dahil) herhangi bir Çevrimiçi Hizmet anlamına gelir. Kurumsal Bayi, işlem öncesi ve sonrası yardım sağlaması için bu program kapsamında Microsoft tarafından Yazılım lisanslarını ve Çevrimiçi Hizmet Üyeliklerini yeniden satmayla yetkilendirilen ve sizin tarafınızdan görevlendirilen bir tüzel kişi anlamına gelir. SLA lar, adresinde veya belirlediğimiz alternatif bir sitede yer aldığı üzere, Çevrimiçi Hizmetin teslimatıyla ve/veya performansıyla ilgili olarak bulunduğumuz hizmet seviyesi anlaşması taahhütleri anlamına gelir. Yazılım, Üyeliğinizin bir parçası olarak aygıtınıza kurulum için veya belirli fonksiyonlarını etkinleştirmek için Çevrimiçi Hizmetle birlikte kullanım için sağladığımız yazılım anlamına gelir. Üyelik, belirli bir Süre boyunca (örn. 30 gün veya 12 ay) bir Ürün miktarı için verilen bir sipariş anlamına gelir. Süre, Kurumsal Bayiniz tarafından oluşturulan şekilde, belirli bir Ürün için bir Üyeliğin süresi anlamına gelir. MicrosoftCloudAgreement(EMEA)ExUKR(TUR)(Jul2014) Page 6 of 6

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR.

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR. MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x,

Detaylı

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Bu lisans koşulları ( anlaşma ), Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI İŞBU ANLAŞMAYI BARINDIRAN BİR SİPARİŞ BELGESİ İLE BU ANLAŞMAYI ("ANLAŞMA") ONAYLAYARAK, İŞBU SÖZLEŞMEYE UYACAĞINIZI VE İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINININ SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ.

Detaylı

Genel Abonelik Sözleşmesi İçindekiler

Genel Abonelik Sözleşmesi İçindekiler Genel Abonelik Sözleşmesi Bu genel abonelik sözleşmesi (bundan böyle "sözleşme" olarak anılacaktır), aşağıdaki hususları düzenlemektedir: Servislerin, 30 günlük ücretsiz deneme süresince kullanılması.

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI Bu Oracle Bulut Hizmetler Anlaşması (bu Anlaşma ) Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. ( Oracle ) ile bu Anlaşma'yı aşağıdaki imza bölümünde belirtildiği şekilde imzalamış

Detaylı

Trend Micro Lisans Sözleşmesi

Trend Micro Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ: DİKKATLİ OKUYUNUZ. TREND MICRO YAZILIMININ VE HİZMETLERİNİN TİCARİ KURULUŞLAR VE DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN YASAL HÜKÜM VE KOŞULLARA TABİDİR Trend Micro Lisans

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR GLOBAL PROCUREMENT 1. TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR 1.1 Bu Küresel Tedarik Hizmetler için Standart Hüküm ve Koşulları ( GP Standart Hükümleri ), bu GP Standart Hükümleri

Detaylı

BİLGİSAYAR ÜRETİCİSİ VEYA YAZILIM YÜKLEYİCİSİYLE YA DA MICROSOFT İLE YAPILAN MICROSOFT YAZILIM LİSANSI ANLAŞMASI

BİLGİSAYAR ÜRETİCİSİ VEYA YAZILIM YÜKLEYİCİSİYLE YA DA MICROSOFT İLE YAPILAN MICROSOFT YAZILIM LİSANSI ANLAŞMASI BİLGİSAYAR ÜRETİCİSİ VEYA YAZILIM YÜKLEYİCİSİYLE YA DA MICROSOFT İLE YAPILAN MICROSOFT YAZILIM LİSANSI ANLAŞMASI WINDOWS 8.1 SINGLE LANGUAGE Microsoft Windows 8.1 Single Language ile önceden yüklenmiş

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI

MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI İşbu MÜŞTERİ ANA SERVİS ANLAŞMASI (bundan böyle Anlaşma olarak anılacaktır), Telista dan teknik destek hizmeti talep eden veya satın alan ve bundan böyle Müşteri olarak anılacak

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık Nokta İnternet Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Gökırmak Sokak No: 2 Beysukent 06810 ANKARA TÜRKİYE Tel: +90312 236 16 69 Faks: +90312 236 16 79 Alan Lisansı - Detay Sayfası Kira Numarası: Müşteri

Detaylı

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Kullanım Koşulları Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Disney Interactive, Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom markasını veya The Walt Disney Company mülkiyetindeki veya onun

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi

Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Kayıt Operatörü-Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi Bu Kayıt Operatörü Kayıt Operatörü Servis Sağlayıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), kayıtlı işyeri Esentepe Mah. Elif Sok. No. 4 K.1 Şişli 34394 İstanbul

Detaylı

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ - DİKKATLİ OKUYUNUZ. BU BELGENİN 10. MADDESİ NİN İÇERDİĞİ BAĞLAYICI TAHKİM HÜKMÜ, UYUŞMAZLIKLARIN ŞAHSEN ÇÖZÜMLENMESİNİ GEREKTİRMEKTE, HUKUK MAHKEMESİNDE

Detaylı

UPS Teknoloji Anlaşması

UPS Teknoloji Anlaşması UPS Teknoloji Anlaşması Genel Hüküm ve Koşullar Son Kullanıcı Hakları UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASI Sürüm UTA04072012 BU UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASININ AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARINI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU

Detaylı

HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. Kullanım Koşulları Yazdır Kaydet PDF Güncelleme: 2 Kasım 2011 1. GİRİŞ Club Penguin e ("Site") hoş geldiniz. Bu Site, Kelowna, İngiliz Kolombiyası, Kanada adresinde faaliyet gösteren Disney Online Studios

Detaylı

VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE GÜVENLİ MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ HİZMET TAAHHÜTNAMESİ İşbu ABONE tarafından imzalanmak suretiyle, Vodafone a taahhüt edilmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.(Bundan böyle Vodafone olarak anılacaktır.)

Detaylı

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA) SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI 1 TANIM VE YORUMLAMA 1.1 işbu Sözleşmede: Yetkili Kullanıcı Müşteri'nin Sistemler'e erişime

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar 1 Ekim 2014'ten İtibaren Geçerlidir 1. ANLAŞMANIN KONUSU Bu Genel Hüküm ve Koşullar, müşteriler (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) adına

Detaylı

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi Bu ActivEngage Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), Müşteri'nin ikamet ettiği Bölge tarafından belirlendiği şekliyle

Detaylı

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 1. KABUL: Satıcı Alıcının satın alma emrini ( Satın Alma Emri") yazılı onay ya da icranın başlatılması yoluyla kabul edebilir. Hiç bir değişiklik, tadil ya da revizyon yazılı

Detaylı

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS)

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Giriş Dell, Kuru Piller için Pil Değişim Servisi ( Servis(ler) ) sağlamaktan mutluluk duyar bu Servis Açıklaması ( Servis Açıklaması

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen

Detaylı

Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları

Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları Norton ConnectSafe hizmeti ("Hizmet") Amerika'da bulunuyorsanız Symantec Corporation, Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da bulunuyorsanız Symantec Limited ve Asya Pasifik

Detaylı