Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biliyer Sistem & Pankreas. Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Biliyer Sistem & Pankreas Dr.Gürsel SAVCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Biliyer Sistem&Pankreas Biliyer sistem Pankreas patolojilerini değerlendirmede kullanılan BT ve MR çekim protokollerini öğrenmek Pankreas tümörlerinin radyolojik bulgularını öğrenmek Pankreatitin radyolojik bulgularını ve komplikasyonlarının değerlendirmesini öğrenmek 2 /93

3 Biliyer Sistem: Endikasyonlar Taş Enfeksiyon Obstrüksiyon Tümör Konjenital Yatrojenik 3 /93

4 Biliyer Sistem İnceleme Yöntemleri Röntgen US BT MR, MRCP RG 4 /93

5 Biliyer Sistem: Röntgen Peroperatuar kolanjiografi T-tüp kolanjiografi: biliyer kaçak PTK: Tıkanma ikteri Seviye belirlenmesi Etken belirlenmesi Drenaj için trase sağlanması Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi 5 /93

6 6 /93

7 Biliyer Sistem: US Ultrasonografi: ilk yöntem Diğer yöntemlere gerek kalmayabilir Sonraki yöntem seçimini belirler Multimodalite algoritmik yaklaşım: gerekir 7 /93

8 Biliyer Sistem: BT Kolanjiosellüler tümörler: operabilite 8 /93

9 Biliyer Sistem: MR, MRCP İleri tetkik Rutin sekanslar: safra görüntülenir MRCP: Biliyer ve pankreatik ağaç görüntülenir T2-A: Görüntüler statik T1-A-Hepatobiliyer kontrast MRCP: dinamik 9 /93

10 10 /93

11 11 /93

12 Biliyer Sistem Duktal dilatasyon: US US Sensitivite: %99 BT sensitivite: %39 US ve BT yetersizse MRCP: biliyer anostomozda başarılı değil 12 /93

13 Biliyer kaçak MRCP T1A-hepatosit spesifik MRCP 13 /93

14 14 /93

15 ULTRASONOGRAFİ Safra yolu Duktal dilatasyon Kitle? Enfeksiyon? tümörü? Biliyer taş?? BT MRCP Drenaj, Kolesistostomi, ERCP veya PTK ERCP MRCP Biliyer taş? MRCP EUS veya Bx ERCP veya EUS biyopsi veya Brush biyopsi Biliyer striktür veya PSC 15 /93

16 Biliyer Sistem&Pankreas Biliyer sistem Pankreas patolojilerini değerlendirmede kullanılan BT ve MR çekim protokollerini öğrenmek Pankreas tümörlerinin radyolojik bulgularını öğrenmek Pankreatitin radyolojik bulgularını ve komplikasyonlarının değerlendirmesini öğrenmek 16 /93

17 Pankreas: anatomi Gastrohepatik ligament TM P Gastrokolik ligament Omentum majus Transvers mezokolon İnce barsak mezenteri TK İBM İB 17 /93

18 Pankreas: BT ve MR teknikleri BT Kontrastsız: kronik pankreatit Kontrastlı: akut pankreatit, tümörler Dinamik: 50 Multifazik: 20, 40, 60 Kesit kalınlığı: 1-3 mm (MD-BT), 5 mm (helikal BT) 18 /93

19 19 /93

20 MR teknikleri Koil: phased array FOV: yeterli büyüklükte olmalı Kesit kalınlığı/ gap : ~5 mm/% /93

21 MR teknikleri T 1 -SE: TR-TE ( msn) T 1 -GRE: TR-TE ( msn) İn-faz ve out-faz T 2 -SE (FSE): TR-TE ( /140 msn) Yağ baskılama: STIR veya frekans selektif yağ supresyonu (T 1 veya T 2 ) Kontrastlı inceleme: Gd -, Gd + : 30, 60, 100, 300 Sekretin-MRCP! 21 /93

22 22 /93

23 Biliyer Sistem&Pankreas Biliyer sistem Pankreas patolojilerini değerlendirmede kullanılan BT ve MR çekim protokollerini öğrenmek Pankreas tümörlerinin radyolojik bulgularını öğrenmek Pankreatitin radyolojik bulgularını ve komplikasyonlarının değerlendirmesini öğrenmek 23 /93

24 Pankreas tümörleri Adenokanser: %80 Etyoloji:?, sigara, kronik pankreatit Lab: CA 19-9 artar (%81) 24 /93

25 Duktal adenokanser: Radyoloji BT: temel yöntem Duyarlılık: %76-92 (<2cm!) MR: alternatif yöntem MRCP 25 /93

26 Duktal adenokanser Dansitometri Hipodens: %90 İzodens: %10 Ek bulgular Double-duct sign Vasküler oklüzyon Lobuler kontur 26 /93

27 Duktal adenokanser Evreleme T1: pankreasa sınırlı tümör (<2cm) T2 tümör: pankreasa sınırlı tümör (>2cm) T3: peripankreatik tümör T4: vasküler invazyon ve uzak yayılım 27 /93

28 Cerrahi: Kontraendikasyonlar Komşu organ invazyonu (mide, dalak, kolon) (T4) Peripankreatik damar invazyonu (T4) Çölyak trunkus, HA, SMA Portal ven, SMV Uzak metastaz: karaciğer, peritoneum, paraaortic LAM, akciğer (M1) 28 /93

29 Vasküler invazyon İnv:? İnv: %40 İnv: %80 İnv: % /93

30 30 /93

31 31 /93

32 32 /93

33 33 /93

34 34 /93

35 35 /93

36 36 /93

37 37 /93

38 Pankreas: kistik kitleler Cystic Pancreatic Lesions: A Simple Imaging-based Classification System for Guiding Management RadioGraphics 2005; 25: /93

39 Pankreas kistik kitleleri: Radyoloji Pseudokist-kistik tümör ayrımı Kistik tümör: seröz kistik tümör karakterizasyonu 39 /93

40 Kistik pankreas tümörleri Oran Seröz kistik %30 Musinöz kistik %45-50 İntraduktal papiller musinöz tümör (IPMN) %25 Solid pseudopapiller tümörler Histolojik sınıflama Seröz kistadenoma Seröz kistadenokarsinoma Musinöz kistadenoma Musinöz kistadenokarsinoma İPMN adenoma IPMN karsinoma 40 /93

41 Pankreas: Mikrokistik adenoma Mikrokistik adenoma (%70) Polikistik içerik (kistler: 2-20 mm) Lobuler kontur Santral kalsifikasyon 41 /93

42 42 /93

43 43 /93

44 44 /93

45 45 /93

46 46 /93

47 Pankreas: Nöroendokrin tümörler Prevalans: sık değil Pankreas tümörlerinin %1 i Fonksiyonel/nonfonksiyonel: 1/1 Familyal: MEN 1, VHL, NF 1, TS 47 /93

48 Pankreas: Nöroendokrin tümörler US: hipoekoik, solid BT: hipervasküler MR T1: hipointens T2: hiperintens Sintigrafi: somatostatin sintigrafi ( 111 In-octreotide) Uptake: %80 48 /93

49 Pankreas: Nöroendokrin tümörler 1 İnsülinoma: benign/malign: 9/1 Gastrinoma: %60 malign Glukagonoma Çoğu malign Karaciğer metastazı: %50 49 /93

50 Pankreas: Nöroendokrin tümörler 2 Vipoma Çoğu malign Karaciğer metastazı: %60-80 Somatositatinoma Çoğu malign Karaciğer metastazı: % /93

51 51 /93

52 52 /93

53 Biliyer Sistem&Pankreas Biliyer sistem Pankreas patolojilerini değerlendirmede kullanılan BT ve MR çekim protokollerini öğrenmek Pankreas tümörlerinin radyolojik bulgularını öğrenmek Pankreatitin radyolojik bulgularını ve komplikasyonlarının değerlendirmesini öğrenmek 53 /93

54 Akut Pankreatit Tanım: pankreatik-peripankreatik inflamasyon Klasifikasyon Hafif-orta (mild) (%85): iyi prognoz Ciddi (severe) (%15): %20-30 mortalite 54 /93

55 Etyoloji Alkol Biliyer taş: %33 (< 5mm!) Hipertriglisidemi İlaçlar İnfeksiyon Toksik Travma Gebelik Herediter %70 55 /93

56 Patoloji Asiner hasar kontrolsüz enzim liberasyonu intrasellüler enzim aktivasyonu enzimlerin interstisyel aralığa efüzyonu tripsinojen aktivasyonu tripsin oluşumu Elastaz, lipaz, kemotripsin, fosfolipaz A 2 aktivasyonu Kallikrein-kinin aktivasyonu Kompleman aktivasyonu Vazodilatasyon Permeabilite artışı Lökosit migrasyonu 56 /93

57 Klinik Sınıflama International Symposium on Acute Pancreatitis Atlanta, GA, 1992 Hafif: minimal seyir, organ disfonksiyonu yok Ciddi: organ yetersizliği, lokal komplikasyonlar Interstitial : boyut artışı + boyanma Mortalite: %3 Necrotising : boyanmama (boyut >3 cm), (alan >%30) 57 /93

58 58 /93

59 Komplikasyonlar İntra-peripankreatik sıvı Pseudokist: nonepitelize kapsül ile sınırlı ektrapankreatik sıvı (4 + hafta) Enfekte nekroz Abse Splenik ven trombozu Pseudoanevrizma 59 /93

60 Sıvı kolleksiyonları Prevalans: %30-50 Seyir Spontan iyileşme: %50 Pseudokist Pankreatik nekroz süperenfeksiyonu: %30 60 /93

61 Pankreasta Görüntüleme Tablonun ciddiyeti gösterilir Olası erken tedavilere yönlendirir Gold standard : BT 61 /93

62 BT endikasyonları Akut faz Tanı problemi Ranson: 3 +, APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation): 8 + Klinik seyir Hastanın kliniğinde beklenmeyen ani bozulma günlerde Ciddi pankreatitte cerrahi veya girişim sonrası Taburcu öncesi 62 /93

63 Ranson Kriterleri 63 /93

64 Balthazar Grading Sistemi 64 /93

65 BT Severity Index Morbidite Mortalite %48 %0 %75 %11 %100 %25 65 /93

66 BT: Teknik Protokol Nonkontrast: (!) hemorajik pankreatit? IV kontrast: bolus enjeksiyon Vasküler faz: sn Portal venöz faz: sn Kesit kalınlığı: 1-3 mm 66 /93

67 BT Bulguları Hafif Normal: HU boyanma Boyut artışı, daha az boyanma, teksture kaybı, sınırlarda silinme Ciddi Peripankreatik sıvı: yağ dokusunda kirlenme Nekroz: pankreas parenkiminin boyanmaması 67 /93

68 Patoloji~Radyoloji Korrelasyonu 68 /93

69 69 /93

70 Komplikasyonlar Vasküler: Hayatı tehdit edici kanama Vasküler erozyon: kanama, pseudoanevrizma, rüptür Venöz: splenik ven tutulumu ( left-sided portal hipertansiyon) Splenik tutulum: infarkt, intrasplenik kanama, splenik abse, splenik pseudokist 70 /93

71 71 /93

72 72 /93

73 Diğer yöntemler 1 Düz grafi Sentinel loop sign Colon cut off sign Yağ nekrozu Psoas kas konturunda silinme Asit Gazsız abdomen 73 /93

74 Diğer yöntemler 2 US: ilk saat Biliyer etyolojinin saptanması Pankreasta hipoekoik görünüm, boyut artışı MR: BT ye alternatif (MR-CP) ERCP + sfinkteretomi: biliyer pankreatit 74 /93

75 Groove Pankreatit 1 Pankreas başı-duodenum-cbd arası inflamasyon Pür form: Groove tip Segmental: Groove + pankreas başı tutulur Kısmen kronik (rekürrent) Ayırıcı tanı: zeminde kanser! Etyoloji: Biliyer-duodenal-pankreas başı patolojileri, cerrahi öyküsü 75 /93

76 Groove Pankreatit 2 76 /93

77 Groove Pankreatit Tanı: MR en iyi yöntem Pankreatikoduodenal groove da kitle Pankreas başında inflamasyon Duodenum duvarında kalınlaşma, duodenal stenoz CBD: tapering Duodenum-pankreas başı-cbd arası genişleme 77 /93

78 Pankreatik Nekroz Tanım: Fokal-diffüz nonviable pankreatik doku Patoloji Erken dönem: perifer Geç dönem: tüm organ tutulabilir 78 /93

79 Pankreatik Nekroz: Tanı Klinik Ciddi Radyoloji: boyanmayan parenkim Boyut (>3 cm), alan (>%30) Central cavitary necrosis : bez kalınlığının >%90 tutulması 79 /93

80 Pankreatik Nekroz: Tanı BT Tercih edilmesi gereken yöntem Primer rolü: staging ve komplikasyonların saptanması 80 /93

81 Pankreatik Nekroz: Tanı Tanı BT: boyanmama Enfeksiyon şüphesi: FNA Steril nekroz: BT izlem (7-10 günde bir) İyileşme: ~3-6 hafta 81 /93

82 Pankreatik Nekroz: Tanı Enfekte nekroz: nekrotik dokunun enfeksiyonu Süre: 3-8 hafta Mortalite (eklenen organ yetersizliği daha önemli) Steril nekroz (%30-70): %20 Enfekte nekroz (%30-70): %67 Pankreatik abse (%3) Tedavi: nekrozektomi, perkütan girişim 82 /93

83 83 /93

84 Pankreatik Abse Tanım: enkapsüle, enfekte koleksiyon Tanı: BT de hava içeriği Tedavi: kateter drenajı 84 /93

85 Prognoz Hafif : iyileşme Ciddi : komplikasyonlar Ranson grade >3 APACHE II >8 85 /93

86 86 /93

87 Akut Pankreatit: Management 1 Hafif form Cerrahi gerekmez Destek tedavisi Sıvı tedavisi, pulmoner destek, yoğun bakım Sistemik komplikasyonların önlenmesi: nekroz ve inflamasyonun azaltılması, predispozan faktörlerin düzeltilmesi 87 /93

88 Akut Pankreatit: Management 2 Nekrotizan tip: geniş spektrumlu antibiyotik Steril-enfekte nekroz ayrımı: septik hastada FNA Steril nekroz: konservatif tedavi Enfekte nekroz: cerrahi-radyolojik drenaj Organ koruyucu yaklaşım: debritman, nekrozektomi Cerrahi tedavi: ilk 2 haftada önerilmez 88 /93

89 Akut Pankreatit: Management 3 Biliyer pankreatit: kolesistektomi Hafif pankreatit: taburculuk öncesi Ciddi pankreatit: pankreatit iyileştikten sonra Endoskopik sfinkteretomi: cerrahiye alternatif 89 /93

90 90 /93

91 Akut Pankreatit Hafif seyir Ciddi seyir İyileşme (48 H) Organ yetersizliği Komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonu Pseudokist Abse Nekroz 91 /93

92 Nekroz BT de gaz Sepsis şüphesi (-) Sepsis şüphesi (+) Drenaj Cerrahi debridman Konservatif tedavi İyileşme Sepsis FNA Enfekte Nekroz (-) Enfekte Nekroz (+) 92 /93

93 Pankreas Görüntüleme; sonuç Tümörler; evreleme Radyoloji; BT Akut Pankreatit Radyoloji BT US, MR, MRCP; biliyer etyoloji 93 /93

ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ

ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ ABDOMİNAL ÇEKİM PROTOKOLLERİ DR. DENİZ AKATA HACETTEPE RADYOLOJİ ABDOMİNAL ÇKBT UYGULAMALARI VİSERAL ORGANLAR RENOVASKÜLER HİPERTANSIYON AORTAGRAFİ PORTOGRAFİ KOLONOSKOPİ ÜROGRAFİ VİSERAL ORGANLAR ANA

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak KARACİĞER FOKAL LEZYONLARINDA MRG Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Öğrenme hedefi KC fokal lezyonlarının MRG ile saptanması, karekterizasyonu ve AT sının ögrenilmesi. Basit Kist Hemanjiom FNH

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü

Karaciğerin Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü in Fokal Lezyonlarının Tanısında MR ile Görütülemenin Rolü Ersan LTUN, avut TÜNEY Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji na ilim alı, İstanbul Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) karaciğerin fokal

Detaylı

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri

Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri GCE 13 GENEL CERRAHİ Dr. Çağatay DAPHAN /1 Dr. Oral SAYGUN /2 Dr. Kuzey AYDINURAZ /3 Dr. Sedat DÖM /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS GEC 7001 VAKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt KLĐ ĐĞĐMĐZDE TA I ALA GASTROĐ TESTĐ AL VE PA KREATĐK ÖROE DOKRĐ TÜMÖRLERĐ PROG OSTĐK PARAMETRELER

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı