ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23"

Transkript

1 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/23 KONU: YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISININ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı YMM(2014) Bağımsız Denetçi I-Giriş: Bilindiği Üzere Maliye Bakanlığı nca Hazırlanarak Bakanlar Kurulu İle Kabul Edilen Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı 12/06/2013 Tarihinde TBMM ne Sunulmuştu. Böylece, 1960 Yılında Kabul Edilmiş Bulunan Ve 54 Yıldır Uygulanan; Yaklaşık 76 Kanunla Değişiklik Yapılmış Bulunan; Ek Ve Geçici Maddelerle 210 Civarında Maddeyi Bünyesinde Barındıran 193 Sayılı GVK Yeni Ve Köklü Bir Revizyona Hazırlanmaktadır. Tasarıyla Gelir Vergisi Kanunu Ve Kurumlar Vergisi Kanunu Gelir Vergisi Kanunu Olarak Tek Çatı Altında Toplanıyor. Böylelikle, Hem Gelir Vergisi Mükellefleri, Hem De Kurumlar Vergisi Mükellefleri Gelir Vergisine Tabi Olacaklardır. İstisnalar Üzerinde Önemli Değişiklikler Planlanırken, Gelir Ve Kurumlar Vergisi Oranları Değiştirilmiyor. Beyanname Veren Mükellef Sayısında İse Artış Beklenmektedir. Kanunun Yürürlük Tarihi Olmasına Rağmen, 2014 Yılının Seçimlerle Geçmesi Tasarının Meclise Gelmesine Set Çekmiştir. Tasarı Halen Komisyonda Olup, Yakın Zamanda Hayata Geçirilmesi Planlanmaktadır. Buna Göre; Tasarının Yasalaşması 2015 Yılına Sarkarsa 2015 Yılı Kazançlarının da Yeni Yasaya Göre Olması Olasıdır. Aşağıdaki Çalışmada Tasarının Ana İlkeleri Belirtilmeye Çalışırken, Mevcut Düzenlemeden Farklı Yönlerine De Gerektiğinde Atıf Yapılmıştır: Tasarının Amaç Ve İlkeleri Yatırım, Üretim, İstihdam Ve Tasarrufların Teşvik Edilmesi, Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılması Ve Kayıtlı Ekonomiye Geçişin Hızlandırılması, Vergi Tabanının Genişletilmesi Ve Vergi Adaletinin Pekiştirilmesi,

2 Yapılması, Vergi Güvenliğinin Güçlendirilmesi, Sosyal Ve Çevresel Politikalarla Uyumlu Düzenlemelerin Yürütmede Esneklik Ve Etkinliğin Artırılması. Tasarının Genel Özellikleri Tasarı Toplamda 1 Adet Geçici Madde Olmak Üzere Toplamda 92 Maddeden Oluşmaktadır. Tasarıya Göre Hem Gerçek Kişilerin Gelirleri, Hem De Kurum Kazançları Gelir Vergisine Tabi Tutulacaktır. Kurumlar Vergisi İbaresi Kaldırılmaktadır. Tasarıda Gerçek Kişilerin Gelirleriyle, Kurum Kazançlarının Vergilemesi Bir Bütün Halinde Aynı Bölümlerde Düzenlenmiştir. Tasarının Genel Özellikleri Tasarıda, Her Bir Gelir Unsurunu İlgilendiren İstisnalar, Muafiyetler Ve Diğer Vergileme Konuları Aynı Bölümde Düzenlenmiştir. Böylece Mevcut Kanunlardaki Ayrışık Düzen Ortadan Kaldırılmış Olacaktır. Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlişkin Giderler Birleştirilmiş, Kurumlara İlişkin Bazı Gider İlaveleri Olmuştur. Kaldırılması Beklenen Veraset İntikal Vergisi Kaldırılmadı Veraset Ve İntikal Vergisi Tasarı Kapsamında Yer Almamaktadır. Vergiye Tabi Bir Gelir Unsuru Olarak Düşünülmemiştir. Dolayısıyla, Kanunun Yürürlüğü Devam Etmektedir. Stopaja İlişkin Hükümler Vergi Kesintisine İlişkin Maddeler Yine Tek Maddede Yer Almaktadır. Gelir Türüne Bağlı Olarak % 15 Ve % 25 Olmak Üzere İki Stopaj Oranı Öngörülmektedir. Mevcut Düzenlemelerde Olduğu Gibi Bakanlar Kurulu na Stopaj Oranlarını Yeniden Belirleme Konusunda Geniş Yetkiler Verilmektedir. Uygulamada Bakanlar Kurulu Yeni Karar Alana Kadar Mevcut Oranların Uygulanması Beklenmektedir. AB Fonları Kaynaklı Yıllara Sari İnşaat Onarım İşleri İle Serbest Meslek İşlerinde Stopaj Uygulaması

3 Avrupa Birliği Organlarıyla Akdedilen Ve Usulüne Göre Yürürlüğe Konulan Anlaşmalar Çerçevesinde, Proje Karşılığı Sağlanan Hibelerle Finanse Edilen Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerine İlişkin Ödemelerden Ve Yaptıkları Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Bu İşleri İcra Edenlere Yapılan Ödemelerden, Bu Hibelerle Sınırlı Olmak Üzere, Vergi Kesintisi Yapılmayacağı Öngörülmektedir. Yeni Stopaj Sorumluları Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Oluşturulan Bina Yönetimleri İle Her Türlü İşhanı Ve Toplu İşyerleri Yönetimlerine Açıkça Stopaj Yapma Yükümlülüğü Getirilmektedir. Buna Göre, Bahsi Geçen Sorumlular Bundan Sonra Stopaja Tabi Serbest Meslek Kazancı, Gayrimenkul Sermaye İradı Gibi Çeşitli Ödemelerinden Stopaj Yapacaklardır. Beyannme Dönemi-Vergi Ödeme Dönemi Değişiyor Gerçek Kişiler Yılık Beyannamelerini İzleyen Yılın Şubat Ayının Başından 20. (Yirminci) Günü Akşamına Kadar, Kurumlar İse Hesap Döneminin Kapandığı Ayı İzleyen Mart Ayının Başından 20. (Yirminci) Günü Akşamına Kadar Vereceklerdir. Gelir Vergisi, Gerçek Kişiler Tarafından Şubat Ve Haziran Aylarında Olmak Üzere İki Eşit Taksitte, Kurumlar Tarafından Beyanname Verilmesi Gereken Mart Ayının Sonuna Kadar Ödenecektir. Beyannme Dönemi-Ödeme Dönemi Değişiyor Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırılmaktadır. Geçici Vergiye İlişkin Başka Bir Değişiklik Bulunmamaktadır. Geçici Vergi, Gerçek Kişi Mükellefler İçin 77 Nci Maddenin Birinci Fıkrasındaki Tarifenin İlk Gelir Dilimine Uygulanan Oranda (%15), Kurumlar İçin İse Aynı Maddenin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan Oranda (%20) Alınır. Vergi Tarifesi Gerçek Kişilerin Gelir Vergisine Tabi Gelirleri Planlanan 2014 Yılı İçin Aşağıdaki Oranlarda Vergilendirilir:

4 Türk Lirasına Kadar % Türk Lirasının Türk Lirası İçin Türk Lirası, Fazlası % Türk Lirasının Türk Lirası İçin Türk Lirası (Ücret Gelirlerinde Türk Lirasının Türk Lirası İçin Türk Lirası), Fazlası % Türk Lirasından Fazlasının Türk Lirası İçin Türk Lirası (Ücret Gelirlerinde Türk Lirasından Fazlasının Türk Lirası İçin Türk Lirası), Fazlası %35 Yıllık Gelir Vergisi, Vergiye Tabi Gelirlerin Yıllık Toplamından 33 Üncü Maddenin Birinci Fıkrasının (D) Bendinde Yer Alan İndirimler (Sakatlık İndirimi) Düşüldükten Sonra Bu Maddenin Birinci Fıkrasındaki Oranlar Uygulanmak Suretiyle Hesaplanır. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Aylık Vergi, Yıllık Vergi Onikiye Bölünmek; Gündelik Vergi, Aylık Vergi Otuza Bölünmek Suretiyle Hesaplanır. Kurum Kazançları Üzerinden %20 Oranında Gelir Vergisi Hesaplanır. Asgari Geçim İndiriminin Kapsamı Değişmektedir Çocuk: Mükellefle Birlikte Oturan Veya, Mükellef Tarafından Bakılan (Nafaka Verilenler Ve Evlat Edinilenler İle Mükellefle Birlikte Oturan; Ana Veya Babasını Kaybetmiş Torunlar Ve Vesayeti Altında Bulunmak Şartıyla Kendisinin Veya Eşinin Kardeşi, Kendisinin Veya Eşinin Kardeşlerinin Çocukları Dâhil) 18 (Onsekiz) Yaşını Veya Tahsilde Olup 25 (Yirmibeş) Yaşını Doldurmamış Olan Çocukları İfade Etmektedir. Mevcut Düzenlemede Çoçuk Tabiri İndirimin Uygulamasında "Çocuk" Tabiri, Mükellefle Birlikte Oturan Veya Mükellef Tarafından Bakılan (Nafaka Verilenler, Evlat Edinilenler İle Ana Veya Babasını Kaybetmiş Torunlardan Mükellefle Birlikte Oturanlar Dâhil) 18 Yaşını Veya Tahsilde Olup 25 Yaşını Doldurmamış Çocukları, "Eş" Tabiri İse, Aralarında Yasal Evlilik Bağı Bulunan Kişileri İfade Eder. Dernek Vakıflara Bağlı İktisadi İşletme Vergi Kesintisine Tabi Tutulan 1-Gayrimenkul Sermaye İratları, 2-Mevduat Faizleri,

5 3-Katılım Hesapları Kâr Payları, 4-Repo Gelirleri Ve 5-Değer Artış Kazançları, Nedeniyle Dernek Ve Vakıflara Bağlı İktisadi İşletme Oluşmaz. Kesinti Yoksa Mükellef Sıfatıyla Defter Tutulacak, Yıllık Gelir Vergisi Ve Geçici Vergi Beyannameleri Verilecek Ve Gelir Vergisi Ödenecektir. Tam Mükellefiyet İçin Yerleşme Tanımı Değiştirilmektedir Aşağıda Yazılı Gerçek Kişiler, Türkiye İçinde Ve Dışında Elde Ettikleri Gelirlerin Tamamı Üzerinden Vergilendirilirler: A) Türkiye de Yerleşmiş Olanlar; 1) 22/11/2001 Tarihli Ve 4721 Sayılı Türk Medenî Kanununa Göre Türkiye de Yerleşim Yeri Bulunanlar, 2) Geliş Ve Ayrılma Günleri Dâhil Olmak Üzere, Oniki Aylık Kesintisiz Bir Dönemde, Bir Veya Birkaç Seferde Toplam Yüzseksenüç Gün Veya Daha Fazla Türkiye de Kalanlar (Tam Mükellefiyet, Yüzseksenüç Günün Dolduğu Takvim Yılı İtibarıyla Doğar. Yüzseksenüç Günün Hesabında Geçici Ayrılmalar Türkiye de Kalma Süresini Kesmez.). Yerleşmiş Sayılmada Kanunun Mevcut Hali (Mevcut Hali: Bir Takvim Yılı İçinde Türkiye'de Devamlı Olarak Altı Aydan Fazla Oturanlar (Geçici Ayrılmalar Türkiye'de Oturma Süresini Kesmez.) B) Resmi Daire Ve Müesseselere Veya Merkezi Türkiye de Bulunan Her Türlü Kurum, Kuruluş, Teşekkül Ve Teşebbüslere Bağlı Olup, Bunların İşleri Dolayısıyla Yabancı Ülkelerde Oturan Türk Vatandaşları (Bu Kişilerden, Bulundukları Ülkelerde Elde Ettikleri Gelirleri Dolayısıyla Gelir Vergisine Veya Benzeri Bir Vergiye Tabi Tutulmuş Bulunanlar, Bu Gelirleri Üzerinden Ayrıca Vergilendirilmezler.). Tasarıda Kanunen Yerleşmiş Sayılmayanlar -Bilim Adamlarına Özel Ayrıcalık Tanınmıştır. -Diğerlerine 3 Tam Yılı Aşmama Şartı Getirilmiş, 3 Tam Yılı Aşanların Tam Mükellef Olacağı Anlaşılmaktadır. Bu Durumda, 3 Tam Yıldan Fazla Hapis Cezası Alanlar, 3 Tam Yıldan Fazla Yabancı Bir Medya Şirketinin Türkiye Ofisinde Görevli Olanlar Tam Mükellef Olarak Vergiye Tabi Olacaklardır. (2) Aşağıda Yazılı Yabancılar Türkiye de Yüzseksenüç Günden Fazla Kalsalar Dahi Yerleşmiş Sayılmazlar: A) Belli Ve Geçici Görev Veya İş İçin Türkiye ye Gelen Bilim Adamları (Herhangi Bir Üst Süre Sınırı Yoktur),

6 Türkiye de Kalma Süresi Üç Tam Yılı Aşmamış Olan; İş Adamları, Uzmanlar, Memurlar, Basın Ve Yayın Muhabirleri Ve Durumları Bunlara Benzeyen Diğer Kimseler. B) Eğitim, Tedavi, İstirahat Veya Seyahat Maksadıyla Gelenler. C) Tutukluluk, Hükümlülük Veya Hastalık Gibi Elde Olmayan Nedenlerle Türkiye de Alıkonulmuş Veya Kalmış Olanlar. Mevcut Hali Aşağıda Yazılı Yabancılar Memlekette Altı Aydan Fazla Kalsalar Dahi, Türkiye'de Yerleşmiş Sayılmazlar: 1. Belli Ve Geçici Görev Veya İş İçin Türkiye'ye Gelen İş, İlim Ve Fen Adamları, Uzmanlar, Memurlar, Basın Ve Yayın Muhabirleri Ve Durumları Bunlara Benzeyen Diğer Kimselerle Tahsil Veya Tedavi Veya İstirahat Veya Seyahat Maksadıyla Gelenler; 2.Tutukluk, Hükümlülük Veya Hastalık Gibi Elde Olmayan Sebeplerle Türkiye'de Alıkonulmuş Veya Kalmış Olanlar. Esnaf Muaflığı Kanunun 17 Nci Maddenin Birinci Fıkrasının (A)(İşin Başında Bulunma), (B) (Kira-Emlak Değeri)Ve (C)(Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmama) Bentlerinde Yazılı Şartları Haiz Olanlardan Kendi Ürettikleri Ürünleri Satanlara Münhasır Olmak Üzere, El Dokuma İşleri, Bakır İşlemeciliği, Çini Ve Çömlek Yapımı, Sedef Kakma Ve Ahşap Oyma İşleri, Kaşıkçılık, Bastonculuk, Semercilik, Yazmacılık, Yorgancılık, Keçecilik, Lüle Ve Oltu Taşı İşçiliği, Çarıkçılık, Yemenicilik, Oyacılık Ve Bunlar Gibi Geleneksel, Kültürel, Sanatsal Değeri Olan Ve Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyette Bulunanlar, Esnaf Muaflığı Kapsamında Yer Almaktadır. Vergiden Muaf Varlık Kiralama Şirketleri 28/3/2002 Tarihli Ve 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A Maddesine Göre Kurulan Ve Tamamı Hazine Müsteşarlığı na Ait Olan Varlık Kiralama Şirketleri Gelir Vergisinden Muaf Tutulmuşlardır. Ticari Kazancın Kapsamına İlişkin Yeni Düzenlemeler (2) Bu Kanunun Uygulanmasında; A) Maden, Taş Ve Kireç Ocakları, Kum Ve Çakıl Üretim Yerleri İle Tuğla Ve Kiremit Harmanlarının İşletilmesinden, B) Özel Okullar İle Hastane, Laboratuvar, Bakımevi Ve Benzeri Yerlerin İşletilmesinden, C) Diş Protezciliğinden,

7 Ç) Menkul Kıymet Veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımı Dâhil, Ticari Bir Organizasyon Çerçevesinde Borsalarda Doğrudan Kendi Nam Ve Hesabına Veya Borsa Komisyoncusu, Borsa Ajanı Ve Benzerleri Aracılığıyla Kendi Hesabına Alım Satım Yapanlarca Bu İşlerden, D) Satın Alınan Veya Trampa Suretiyle İktisap Olunan Arazinin İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl İçinde Parsellenerek Bu Müddet İçinde Veya Daha Sonraki Yıllarda Kısmen Veya Tamamen Satılmasından, E) Ticari Bir Organizasyon Çerçevesinde Taşınmaz Alım Satımı Ve İnşası İşleriyle Uğraşanların Bu Faaliyetlerinden, Elde Edilen Kazançlar Ticari Kazanç Sayılır. Tasarıda Bugüne Dek İçtihatla Belirlenen Ticari Organizasyonun Tanımı Yapılmaktadır Bir Faaliyetin Ticari Muhasebe Tutmayı Gerektirecek Hacim Ve Önemde Olması Ya Da, Faaliyetin Özelliğine Göre İşin; Sermaye Veya Yer Tahsisi, Personel İstihdamı, Reklam Ve Tanıtım Gibi Pazarlamaya Yönelik İşlemlere Girişilmesi, Dış Kaynak Temini, İşe Mahsus Makine Ve Araç Tedariki Gibi Suretlerle Yürütülmesi Hallerinde, Ticari Organizasyon Oluşmuş Sayılır. Ticari Organizasyon Sağlanmadıkça Kazanç Ticari Addedilemeyecektir. Menkul Sermaye İradı Olarak Kabul Edilecektir. Gayrimenkul Sermaye İradında İlişkin Değişiklik GMSİ nda Eşin Anne Ve Babasının Kullanımına Bedelsiz Olarak Tahsis Edilen Konutlar İçin Emsal Kira Bedeli Esasının Uygulanmasına Son Verilmektedir. Konut Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Aynen Devam Etmektedir. Kira Gelirlerinde Götürü Gider Uygulaması Sınırlandırılmaktadır. GMSİ Götürü Gider Esası Mal Ve Hakların Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazancın Tespitinde Hâsılattan Gerçek Giderlerin İndirilmesi Yine Esas Yöntem Olarak Belirlenmekte, Elde Ettikleri Gayrimenkul Sermaye İradı Sadece Taşınmazların Konut Olarak Kiraya Verilmesinden Oluşan Ve Buna İlişkin Hâsılatları Tasarının Vergi Tarifesinin Yer Aldığı 77. Maddenin Birinci Fıkrasındaki Tarifenin İkinci Gelir Diliminde Yer Alan Tutarı ( TL) Aşmayan Mükelleflerin, Diledikleri Takdirde Gerçek Giderlere Karşılık Olmak Üzere Hâsılattan İstisna Tutarını Düştükten Sonra Kalan Kısmın %25'ini,

8 İkinci Gelir Dilimindeki Tutarı Aşıp, Üçüncü Gelir Dilimindeki Ücret Dışındaki Gelirler İçin Geçerli Olan Tutarı ( Tl) Aşmayan Mükelleflerin İse Aynı Şekilde Bulunan Tutarın %15'ini, Götürü Gider Olarak İndirebileceklerdir. Buna Göre, Taşınmazların İşyeri Olarak Kiraya Verilmesinde Kira Tutarına Bakılmaksızın, Konut Olarak Kiraya Verilmesinde İse Belli Bir Hâsılat Tutarı Üzerinde Gelir Elde Edilmesi Durumunda Götürü Gider Uygulamasına Son Verilmektedir. Böylece Gerçek Safi Kazanca Yönelik Yaklaşım Artmıştır. Hakların Kiralanmasından Elde Edilen Gelirin Vergilemesinde De Yine Götürü Gider Usulü Kabul Edilmemektedir. İntifa Ve İrtifak Haklarından Doğan Gelirler Açıkça GMSİ Olarak Tanımlanmıştır Taşınmazlar Üzerinde, Başka Bir Taşınmaz Veya Üçüncü Kişiler Lehine Süreli Veya Süresiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinden Elde Edilen Gelirler Gayrimenkul Sermaye İradı Olarak Tanımlanmaktadır. Yıllara Yaygın İnşaat İşleri Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerinde, Avanslar Dahil Hak Ediş Bedellerinin Değerlendirilmesinden Doğan Gelirlerin Elde Edildiği Yıl Vergilendirilmesi Öngörülmektedir. Bugüne Kadar Yargı Tarafından Verilen Aksi Yöndeki Kararların Önüne Geçilmiş Olacaktır. Dolayısıyla, Yıllara Yaygın İnşaat İşlerine İlişkin Hakedişlerin Değerlendirilmesi Dolayısıyla Repo, Mevduat Faizi, Kar Payı, Değer Artış Kazancı Vs Şeklinde Doğan Tüm Gelirler Elde Edildiği Yıl Vergilendirilecektir. Özel İnşaat İşleri Tasarıda Özel İnşaat İşleri Tanımlanmakta, Başta Özel İnşaat İşlerinde Kazancın Elde Edildiği Dönem, Kazancın Tespiti Ve Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergileme Durumu Ayrıntılı Olarak Düzenlenmektedir. Özel İnşaat İşleri 1)Taahhüt Niteliği Bulunsun Ya Da Bulunmasın Başkasının Arsası Üzerinde Taşınmaz İnşa Etme Faaliyeti Ticari Kazanç Hükümlerine Tabidir. (2) İktisap Şekli Ve Tarihi Ne Olursa Olsun, Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yapan Veya Kat Karşılığı İnşaat İşleri Dâhil Yaptıranların Bu İnşaat Faaliyetlerinden Doğan Kazançları, İnşaat Faaliyetinin Arsa Sahibinin Ticari İşletmesi Bünyesinde Gerçekleştirilmesi Halinde Ticari Kazanç Hükümlerine Tabidir.

9 (3) Kat Karşılığı İnşaat İşleri Dâhil Başkasına Yaptırılan İnşaatlarda, Hasılatın Müteahhit İle Paylaşılmasının Kararlaştırılmış Olması, Faaliyetin Arsa Sahibi Yönünden De Ticari Faaliyet Olduğunu Gösterir. Mevcut Uygulamada da Maliye Bakanlığı Uygulamayı Bu Yönde Yürütmektedir. Böylece, İkincil Düzenlemelerle Getirilmiş Uygulama Kanuna Konulmuş Oldu. (4) İkinci Ve Üçüncü Fıkra Kapsamında Yapılmamış Olması Kaydıyla Arsa Sahibi Tarafından İnşa Edilen Veya Ettirilen Taşınmazların Ya Da Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Çerçevesinde İnşa Edilip Arsa Sahibine Bırakılan Taşınmazların Brüt Kapalı Alanları Toplamının; A) (1.000) Bin Metrekareyi Aşması Halinde İlk Satış Tarihinden İtibaren Ticari Faaliyete Başlanıldığı Kabul Edilir. (500) Beşyüz Metrekare İle (1.000)Bin Metrekare (Bin Metrekare Dâhil) Arasında Olması Halinde İse, İnşa Edilen Taşınmazların Satışının Arsa Sahibine Veya Müteahhide Ait Ticari Bir İlk Satış Tarihinden İtibaren Organizasyon Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Halinde Ticari Faaliyete Başlanıldığı Kabul Edilir. Bu Kapsamda Taşınmaz İnşa Ettiren Arsa Sahipleri, İstedikleri Takdirde İnşaat Faaliyetine Başlanıldığı Tarihten İtibaren Mükellefiyet Tesis Ettirebilirler. B) Beşyüz Metrekareyi (Beşyüz Metrekare Dâhil) Aşmaması Halinde İse İnşaat Faaliyeti Nedeniyle Arsa Sahibi Yönünden Ticari Kazanç Hükümleri Uygulanmaz. (5) Arsa Sahibi Yönünden, Dördüncü Fıkranın (A) Bendi Kapsamına Giren İnşaat İşlerinde; A) İnşaatın Bitim Tarihini Takip Eden Takvim Yılı Başından İtibaren Üç Takvim Yılı İçinde Taşınmaz Satışı Yapılmaması Halinde, Bu Sürenin Sonunda Anılan Taşınmazlar İnşaatın Bitim Tarihindeki Maliyet Bedeli Üzerinden İktisap Edilmiş Sayılır. B) Yapılan Son Satış İşleminden Başlayarak Üç Yıl İçinde Herhangi Bir Taşınmaz Satışı Yapılmaması Durumunda, Ticari Faaliyetin Sona Erdiği Kabul Edilerek Satışa Konu Edilmeyen Taşınmazlar İşletmeden Çekilmiş Sayılır. Bu Hüküm Ticari Faaliyetine Bu Süre İçerisinde Son Verenler Hakkında Da Uygulanır. İşletmeden Çekilen Taşınmazlar, İnşaatın Bitim Tarihindeki Maliyet Bedeli Üzerinden Bu Tarihte İktisap Edilmiş Sayılır. (6) Dördüncü Fıkranın (A) Bendi Kapsamındaki İnşaatlarda, Arsa Sahipleri İnşaata Başlama Tarihinden İtibaren Bu İnşaatla İlgili Her Türlü Belgeleri Almak Ve İnşaatın Bitim Tarihini Takip Eden Takvim Yılı Başından İtibaren Beş Yıl Süreyle Muhafaza Etmek Ve İstenildiğinde İbraz Etmek Zorundadırlar.

10 (7) Dördüncü Fıkrada Yer Alan Metrekare Büyüklüğünün Hesabında, Aynı Takvim Yılı İçinde İnşasına Başlanan, Sürdürülen Veya Tamamlanan Birden Fazla İnşaat İşi Bulunmaktaysa, Bu İşlerin Tamamı Topluca Dikkate Alınır. Mezkûr Metrekare Büyüklüklerini Ayrı Ayrı Veya Birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl Veya İlçe Sınırları İtibarıyla Ya Da Bağımsız Bölüm Ve Müstakil Yapının Niteliğine Veya Kullanım Amacına Göre Yarısından Az Ve İki Katından Fazla Olmamak Üzere Yeniden Belirlemeye Bakanlar Kurulu Yetkilidir. Uygulamanın Çok Önemli Sorunları Da Gündeme Getireceği Kesindir. Düzenleme Kapsamında Ticari Kazancın Sınırları Belirlenirken; Brüt Kapalı Alanın Neyi İfade Ettiği Tartışmalarının Çözüme Kavuşturulması Gerekecektir. Özel İnşaat İşlerinde Kazanç Tespiti (1) Özel İnşaat İşlerinde, İnşa Edilen Veya Ettirilen Her Bir Bağımsız Bölüm Ya Da Müstakil Yapının Alıcıya Teslim Edildiği Yıl Bunlara İlişkin Kâr Veya Zarar Tespit Edilir. İnşaatı Tamamlanan Bağımsız Bölüm Veya Müstakil Yapıya Ait Tapunun Devir Ve Tescil İşlemi Yapılmamış Olsa Dahi, Bağımsız Bölümlerin Ya Da Müstakil Yapının Fiilen Alıcının Tasarrufuna Bırakılması Teslim Sayılır. Dolayısıyla, Kazanç Tahakkuk Etmiş Sayılacaktır. (2) Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibine Verilen Taşınmazların Müteahhit Defter Kayıtlarında Oluşan Maliyet Bedeli, Müteahhit Yönünden, İktisap Edilen Arsa Payının Maliyet Bedeli Sayılır. Arsa Sahibinin İktisap Ettiği Taşınmazların Maliyet Bedeli İse Arsa Sahibinin Uhdesinde Kalan Arsa Payının Emsal Bedeli İle Müteahhit Defter Kayıtlarında Oluşan Maliyetlerden Arsa Sahibine Verilen Taşınmazlara İsabet Eden Tutarın Toplamından Oluşur. (3) Kat Karşılığı İnşaat İşleri Dışında Kalan Özel İnşaat İşlerinde Arsa Sahibinin Arsasını İnşaat Yapımına Tahsis Etmesi Halinde, Arsanın Maliyet Bedeli Olarak İnşaatın Başladığı Tarihteki Emsal Bedeli Esas Alınır. İnşa Edilen Taşınmazların Maliyet Bedeli De Arsanın Emsal Bedeline İnşaat Dolayısıyla Katlanılan Maliyet Ve Giderlerin Eklenmesi Suretiyle Tespit Olunur. (4) Birden Fazla Bağımsız Bölüm Ya Da Müstakil Yapı İçeren Özel İnşaatlarda, Hangi Bölüm Veya Yapıya İsabet Ettiği Kesin Olarak Tespit Edilemeyen Giderler, Her Bir Bölüm Veya Yapının Brüt Alanının, İnşaatın Toplam Brüt Alanına Oranı Dâhilinde Dağıtılır. (5) 14 Üncü Madde Kapsamına Giren Ve Ticari Faaliyet Sayılan Birden Fazla İşin Bulunması Veya Bu İşlerin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Halinde, Her Bir İnşaat İşinin Hasılat Ve Giderlerinin Ayrı Bir

11 Defterde İzlenmesi Veya Aynı Defterde Ayrı Ayrı İzlenebilmesine İmkan Verecek Şekilde Gösterilmesi Zorunludur. (6) İnşaat Faaliyetine Tahsis Edilen Arsanın Ticari Bir İşletmeye Dâhil Olması Halinde, Yukarıdaki Fıkraların Uygulanmasında Arsanın Emsal Bedeli Yerine Maliyet Bedeli Esas Alınır. (7) 14 Üncü Maddenin Dördüncü Fıkrasının (A) Bendi Kapsamındaki İnşaatlarda, Arsa Sahipleri İnşaata Başlama Tarihinden İtibaren Söz Konusu İnşaatla İlgili Belgelerdeki Katma Değer Vergisi Dâhil Tutarları Mükellefiyetlerinin Tesisi Halinde, Mükellefiyetin Tesis Edildiği Yılın Maliyet Veya Giderlerine İntikal Ettirirler. (8) Özel İnşaat İşleri Veya Bu İşlerin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Halinde Ortak Genel Giderler Ve Amortismanların Dağıtımı 13 Üncü Maddenin Yedinci Fıkrası Hükmüne Göre Yapılır. Basit Usule Tabi Olamayacakların Kapsamı Genişletilmektedir İşyerinde Kullanılan Ve O İşyerinde Yürütülen Faaliyetle Mütenasip Sayıda Motorlu Taşıtla Faaliyette Bulunanlar Hariç Olmak Üzere, Ticari Faaliyetini Bir Takvim Yılı İçinde Aynı Anda Üç Aydan Fazla Süreyle Birden Fazla İşyerinde Veya Motorlu Taşıtla Yürütenler Basit Usulden Faydalanamamaktadırlar. Ticari Kazancın Tespitinde Giderler Değiştirilmektedir Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine Ve Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, İkramiyeler, Komisyonlar Ve Tazminatlar Gider Olarak Değerlendirilemez. (Mevcut Hali: Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, İkramiyeler, Komisyonlar Ve Tazminatlar). Tüm Çocuklara Yapılan Ödemeler Artık Gider Olarak Dikkate Alınamayabilecektir. Sözleşmelerde Öngörülen Cezai Şartlar Ve Teşebbüsün İşletilmesinden Kaynaklanan Kusursuz Sorumluluk Halleri Hariç Olmak Üzere Teşebbüs Sahibi Tarafından İşlenen Suçlardan Doğan Tazminatlar Ve Basın Veya Diğer İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Fiillerden Veya Radyo Ve Televizyon Yayınlarından Doğan Maddi Ve Manevi Zararlardan Dolayı Ödenen Tazminatlar. Özellikle Borçlar Kanunundan Kaynaklanan Kusursuz Sorumluluk Halleri Dolayısıyla Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Kayıtlara İntikal Ettirilebilecektir.

12 (Mevcut Hali: Her Türlü Para Cezaları Ve Vergi Cezaları İle Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar (Akitler Ceza Şartı Olarak Derpiş Edilen Tazminatlar, Cezai Mahiyette Tazminat Sayılmaz.) Kiralanan Veya İşletmede Kayıtlı Olan Yat, Kotra, Tekne, Sürat Teknesi Gibi Motorlu Deniz Taşıtları, Uçak Ve Helikopter Gibi Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayan Veya Faaliyetle İlgili Olsa Bile İşin Önem Ve Hacmiyle Mütenasip Olmayanların Giderleri Ve Amortismanları. (Mevcut Hali: Kiralama Yoluyla Edinilen Veya İşletmede Kayıtlı Olan Yat, Kotra, Tekne, Sürat Teknesi Gibi Motorlu Deniz, Uçak Ve Helikopter Gibi Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayanların Giderleri İle Amortismanları) AB Fonları Avrupa Birliği Organlarıyla Akdedilen Ve Usulüne Göre Yürürlüğe Konulan Anlaşmalar Çerçevesinde Proje Karşılığı Sağlanan Hibeler, Özel Bir Fon Hesabında Tutulur Ve Gelir Olarak Dikkate Alınmaz. Söz Konusu Hibelerle Gerçekleştirilecek Projelere İlişkin Olarak Bu Fondan Yapılan Harcamalar, Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Ve Maliyet Olarak Dikkate Alınmaz. Proje Sonunda Herhangi Bir Şekilde Harcanmayan Ve İade Edilmeyen Tutarın Kalması Halinde Bu Tutar Gelir Kaydedilir. Değer Artış Kazancına Yönelik Düzenlemeler İkamet Amacıyla Satın Alınan Ve Fiilen İkamet Edilen Tek Konutun Elden Çıkartılmasından Doğan Kazançlar Gelir Vergisinden İstisna Tutulmaktadır. Buna Göre; Bahsi Geçen Taşınmazların Vergilendirilmesi Süreden Bağımsız Olarak Vergi Dışı Bırakılmış Olacak. İşyeri veya Fiilen Konut Olarak Kullanılmayan Konutlar ve Yazlıklar Vergi Kapsamında Yer Almaktadır. Taşınmazlar Ve Pay Senetlerinin Elden Çıkartılmasından Sağlanan Değer Artış Kazanlarının Vergileme Koşulları Yeniden Belirlenmektedir. Düzenlemeye Göre, Taşınmazlar İle Pay Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların; İki Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 40 ı, - Üç Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 50 si, - Dört Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 60 ı, - Beş Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 75 i,

13 Vergiden Müstesnadır. Dolayısıyla, Pay Senetleri İçin 2 Tam Yıldan Az Tutulanlar Yine Vergi Kapsamında; Taşınmazlar İçin 2 Tam Yıldan Az Tutulanların Tamamı Beyan Konusu Olmaktadır. 4 Yıldan Fazla Tutulan Taşınmazlar Dolayısıyla Elde Edilen Kazançların Tamamı Yerine En Fazla %60 ı Vergiden İstisna Kabul Edilmektedir. Bu Süre 5 Tam Yıl Tutulanlar İçin %75 Olarak Hesaplanacaktır. Geçici İlmuhaberler, 6012 Sayılı Kanun Kapsamında Sadece Sermayesinin Tamımı Ödenmiş Hamile Yazılı Pay Senetleri İçin En Fazla 3 Ay İçin Bastırılacağından; Bu Pay Senetlerine İlişkin Mevcut İlmuhabelerin Pay Senetleri Gibi Vergilendirilmesinde Ve Nama Yazılı Hisse Senetleri Dolayısıyla Bastırılmış Geçici İlmuhabelerin Vergilendirilmesinde Önemli İhtilafların Çıkması Muhtemeldir. Hisse Senedi Ve Yatırım Fonu Satışlarına İlişkin Değer Artış Kazancı İstisnası Tam Mükellef Kurumlara Ait Olup, Borsa İstanbul AŞ de İşlem Gören Ve Bir Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Pay Senetlerinin; Ve Portföyünün Sürekli Olarak En Az % 51 i Borsa İstanbul da İşlem Gören Pay Senetlerinden Oluşan Yatırım Fonlarının Bir Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Katılma Belgelerinin İlgili Olduğu Fona İadesi Dışındaki Yollarla Elden Çıkarılmasından, Elde Edilen Değer Artış Kazançlarının Tamamı Vergiden İstisna Tutulmaktadır. Mevcut Kanunun Geçici 67. Maddesindeki İstisna Sürekli Hale Getirilmiştir. Halka Arz Yoluyla Hisse Satış Kazancı İstisnasında Özel Durum Tam Mükellef Anonim Şirketler de Sahip Olunan Hisselerin Halka Arz Edilmek Suretiyle Elden Çıkarılmasında; İki Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 60 ı, Üç Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 70 i, Dört Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 80 i, Beş Tam Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulanlardan Elde Edilen Gelirlerin % 90 ı, Vergiden Müstesna Tutulmaktadır.

14 Halka Arza İlişkin Vergi İstisnası Mevcut Kanunda Bulunmamaktadır. İki Yıldan Az Tutulmuş Hisselerde Bu İstisna Hükmü Uygulamayacaktır. Değer Artış Kazançları İstisnası Yukarıda Sayılan Değer Artış Kazançlarındaki İstisnalara Ek Olarak, Bir Yılda Elde Edilen Değer Artış Kazancının (Menkul Kıymetler Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkartılmasından Elde Edilen Kazançlar Hariç), Gelir Vergisi Tarifesinin Birinci Gelir Diliminde Yer Alan Tutarlık Kısmı ( TL) Gelir Vergisinden Müstesna Tutulmaktadır. Ücretlere İlişkin Düzenlemeler Ücretlerde Asgari Geçim İndirimi, Vergi İndirimi Adı Altında Devam Etmektedir. Sistemin Esası Değişmemekte, Üçüncü Çocuk İçin Uygulanan İndirim Oranı % 5 den % 10 a Çıkartılmakta, Üçüncü Çocuktan Sonraki Çocuklar İçin İndirim Olanağı Verilmemektedir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Ortaklık Payı İle Orantılı Olmaksızın Ödenen Kâr Payları Ücret Olarak Tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Beyannamede Gider Olarak Dikkate Alınabilecek, Vergilendirilmesi Ücret Olarak Yapılacaktır. Bir İşyerine Bağlı Olarak Çalışanlara, Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Üçüncü Kişiler Tarafından Verilen Para Ve Ayınlar İle Sağlanan Diğer Menfaatler De Ücret Olarak Tanımlanmaktadır. Ücretin Tanımı Ücretin Ödenek, Cezai Şart Olarak Ödenenler Dâhil Tazminat, Kasa Tazminatı (Mali Sorumluluk Tazminatı) Tahsisat, Zam, Avans, Aidat, Huzur Hakkı, Prim, İkramiye, Gider Karşılığı, Pay Senedi Verilmesi Ya Da Pay Senedi Satın Alma Hakkı Tanınması Veya Başka Adlar Altında Ödenmiş Ya Da Sağlanmış Olması Veya Bir Ortaklık Münasebeti Niteliğinde Olmamak Şartıyla Kazancın Belli Bir Yüzdesi Şeklinde Tayin Edilmiş Bulunması Onun Mahiyetini Değiştirmez. Sporculara Ve Bunların Teknik Direktör Ve Antrenörlerine Transfer Ücreti, Prim, Tazminat Veya Sair Adlarla Yapılan Ödemeler Ve Sağlanan Para, Ayın Ve Menfaatler. (Mevcut Hali: Sporculara Transfer Ücreti Veya Sair Adlarla Yapılan Ödemeler Ve Sağlanan Menfaatler.) Türkiye Jokey Kulübünce Organize Edilen Yarışmalara Katılan Atların Jokeyleri, Jokey Yamakları Ve Antrenörlerine Yapılan Ödemeler Ücret Olarak Müteala Edilecektir. Ücret İstisnası

15 Kat Malikleri Arasından Seçilen Apartman Ve Site Yöneticilerinin Genel Yönetim Giderlerinden Hisselerine Düşen Payların Ödenmeyen Tutarı Gelir Vergisinden İstisnadır. Genel Olarak Maden İşletmelerinde Ve Fabrikalarda Çalışan İşçilere Ve Özel Kanunlarına Göre Barındırılması Gereken Memurlarla Müstahdemlere Konut Tedariki Ve Bunların Aydınlatılması, Isıtılması Ve Suyunun Temini Suretiyle Sağlanan Menfaatler İle Mülkiyeti İşverene Ait Konutların Hizmet Erbabına Mesken Olarak Tahsisi Suretiyle Sağlanan Menfaatler (Tahsis Edilen Konutun Emsal Kira Bedelinin, 9/11/1983 Tarihli Ve 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Kapsamındaki Konutların Aylık Metrekare Kira Bedelinin Tahsis Edilen Konutun Metrekaresiyle Çarpımı Sonucu Bulunan Tutarı Aşan Kısmı İçin İstisna Uygulanmaz.). 5/6/2003 Tarihli Ve 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren, Ve Ticari Faaliyet İle İştigal Etmeyen İrtibat Bürolarında Çalışan Hizmet Erbabına, İşverenin Türkiye Dışında Elde Ettiği Kazançları Üzerinden, Döviz Olarak Ödediği Ücretler İstisnadır. Ücret İstisnası 10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununa Tabi Kurumlar Tarafından Harcırah Veya Yolluk Olarak Yapılan Ödemeler, Harcırah Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Müesseseler Tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 366 Ncı Maddesine Göre Oluşturulan Komite Ve Komisyon Üyeleri İle Tasfiye Memurlarına Ve Hizmet Erbabına (Harcırah Kanununa Tabi Olsun Olmasın Her Türlü Sözleşmeli Personel Dâhil) Verilen Gerçek Yol Giderlerinin Tamamı İle Yemek Ve Yatma Giderlerine Karşılık Verilen Gündelikler (Bu Gündelikler Aynı Aylık Seviyesindeki Devlet Memurlarına Verilen Gündeliklerden Fazla İse Veya Devletçe Verilen Gündeliklerin En Yüksek Haddini Aşarsa Aradaki Fark Ücret Olarak Vergiye Tabi Tutulur.). Ücretlerde Vergi İndirimi 1) Ücretin Gerçek Usulde Vergilendirilmesinde Aşağıda Belirtilen İndirim Uygulanır: A) Ücretlerde Özel İndirim; Ücretin Elde Edildiği Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Tutarının; Mükellefin Kendisi İçin %50 si, Çalışmayan Ve Herhangi Bir Geliri Olmayan Eşi İçin %10 u, Çocukların Her Biri İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere İlk İki Çocuk İçin %7,5 i, Üçüncü Çocuk İçin %10 udur. Gelirin Kısmî Döneme Ait Olması Halinde, Ay Kesirleri Tam Ay Sayılmak Suretiyle Bu Süreye İsabet Eden İndirim Tutarları Esas Alınır. Özel İndirim, Bu Fıkraya Göre Belirlenen Tutar İle 77 Nci Maddenin Birinci Fıkrasındaki Tarifenin Birinci Gelir Dilimine Uygulanan

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi*

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* *Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* BAŞLANGIÇ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kuramların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

Haziran 2013. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme

Haziran 2013. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme Haziran 2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme Genel Bakış Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Gelir Vergisi Kanunu olarak tek çatı altında toplanıyor. Bazı istisnalar kaldırılıyor,

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 19.06.2012 SAYI :2012-048

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com MART 2014 1 TURMOB & TESMER 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 9 Kapsam

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 9 Kapsam MADDE 4-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkrasından

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI VERGİ TEVKİFATI G.V.K, Madde : 94 Kamu idare ve müesseseleri, İktisadî kamu müesseseleri, Sair kurumlar, Ticaret şirketleri, İş ortaklıkları, Dernekler, Vakıflar, Dernek

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı