Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)"

Transkript

1 Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır yılında sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen yasanın değişmesi sonucu Avrupa Holding AŞ ve Swiss Re tarafından İsviçre Sigorta AŞ olarak yeniden kurulmuştur. 24 Temmuz 2006 tarihinde Avrupa Holding AŞ ve Alman Munich Re Grup un çoğunluk hissesine sahip olduğu Ergo International AG ( Ergo ) arasında imzalanan ortaklık anlaşması sonucunda Şirket in hisselerinin %75 i Ergo ya devredilmiştir. Devir işlemini müteakip 20 Aralık 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararla şirketin unvanı Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, sigortacılığın yangın, nakliyat, oto kaza, oto dışı kaza (sorumluluk sigortaları), mühendislik ve tarım olmak üzere hayat dışı ana branş dallarında faaliyet göstermektedir. Şirket in Ticaret Unvanı: Şirket in Genel Müdürlüğü nün Adresi: Şirket in elektronik site adresi: Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi Kısıklı Caddesi No: Altunizade/İstanbul Raporlama Dönemi: 1 Ocak tarihi itibarıyla yetkili acente ve 78 yetkisiz acente ile çalışmaktadır. 2 Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar Adı Pay Tutarı Pay Oranı Ergo International AG 48,750,000 %75.00 Avrupa Holding AŞ 16,248,563 %24.99 Diğer 1,437 %0.01 Ödenmiş Sermaye 65,000,

2 3 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar. 4 Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıt sermaye tutarı 5 Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları Cari hesap dönemi içinde sermaye artırımı bulunmamaktadır. 6 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler 7 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler 8 Cari yılda duran varlık hareketleri: a) Satın alınan, imal veya inşa edilen duran varlıkların maliyeti: Yıl içerisinde satın alınan duran varlıkların maliyeti 378, YTL b) Satılan veya hurdaya ayrılan duran varlık maliyeti: Yıl içerisinde satılan duran varlık maliyetleri YTL 190, YTL c) Cari yılda ortaya çıkan değerleme artışları - Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur - Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi: Maliyet Bedeli Açılış Bakiyesi YTL Girişler YTL Çıkışlar YTL Kapanış Bakiyesi YTL Kull. Amaçlı Gayrimenkuller 7,549, ,549, Yat. Amaçlı Gayrimenkuller 12,007, ,007, Demirbaş ve Tesisat 6,171, , ,242, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,590, , ,693, Motorlu Taşıtlar 1,959, , (190, ,972, ) Özel Maliyet Bedelelri 511, , Kiralama Yol.Edin.Maddi Varlıklar 332, , Toplam 30,122, , (190, ) 30,309, Birikmiş Amortismanlar Açılış Bakiyesi YTL Girişler YTL Çıkışlar YTL Kapanış Bakiyesi YTL Kull. Amaçlı Gayrimenkuller 2,484, , ,533, Yat. Amaçlı Gayrimenkuller 551, , , Demirbaş ve Tesisat 4,958, , ,069, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,326, , ,362,781,36 Motorlu Taşıtlar 1,016, , (125, , ) Özel Maliyet Bedelelri 328, ,568,45-339, Kiralama Yol.Edin.Maddi Varlıklar 198, , , Toplam 10,864, , (125, ) 11,083, Cari ve gelecek yıllarda yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı

3

4 10 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak- borç ilişkisi: Ortaklar: Ticari Alacaklar Ticari Olmayan Alacaklar Ticari Borçlar Ticari Olmayan Borçlar Ergo International AG - 1, Munich Re - - 5,035, Bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymetler: Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ 52, Tarım Sigortaları Havuz İşl. AŞ 55, , Ergoisviçre Hayat Sigorta Paz. Ltd. Şti , İsviçre Portföy Yönetim Şirketi Asbim - - 3, İsviçre Sigorta Kıbrıs Ltd. Şti. 10, tarihi itibarıyla, Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ den sigortacılık faaliyetleri ilgili doğan toplam 52, YTL tutarındaki alacaklar esas faaliyetlerden alacaklar hesabı içerisinde gösterilmiştir. tarihi itibarıyla, sigortacılık faaliyetleri çerçevesinde aynı zamanda anlaşmalı reasürör Munich Re ye olan 5,035, YTL tutarındaki borç tutarı, ilişikteki finansal tablolarda sigortacılık faaliyetlerinden borçlar hesabında gösterilmiştir. tarihi itibarıyla, iştirakimiz konumundaki Tarım Sigortaları Havuz İşl. AŞ den olan toplam 55, YTL tutarındaki alacağı ilişikteki finansal tablolarda reasürans faaliyetlerinden alacaklar hesabında, toplam 964, YTL tutarındaki borcu ise reasürans faaliyetlerinden borçlar hesabında gösterilmiştir.

5 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri 11.1 Finansal tabloların hazırlanması Finansal tablolar T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ( Hazine Müsteşarlığı ) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ( Sigortacılık Kanunu ) gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır. Sigortacılık Kanunu, 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 21 Aralık 1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Sigortacılık Kanunu nda belirtildiği üzere bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkartılması ve Sigortacılık Kanunu nda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin Sigortacılık Kanunu na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Finansal tablolarını, mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu na dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ( Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1 ) ve Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlemiştir. 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik ( Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ) 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup teknik karşılıklara ilişkin ilgili yönetmelik uyarınca hesaplamalar yapılmıştır. Sigortacılık Kanunu nun 18 inci maddesi ile 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 11 inci maddesine dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik in ( Finansal Raporlama Yönetmeliği ) 4 üncü maddesi gereğince, şirketlerin, Hazine Müsteşarlığı nca sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili çıkaracağı tebliğler hariç olmak üzere, faaliyetlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmeleri esastır Yazılan primler Yazılan primler, yıl içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil etmektedir Alınan ve ödenen komisyonlar 31 Aralık 2007 ve öncesinde tanzim edilen sigorta poliçelerinin satışları ile ilgili komisyon giderleri ve reasürörlerden alınan komisyon gelirleri kazanılmamış primler karşılığı hesaplamasında dikkate alınmak suretiyle poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. 01 Ocak 2008 ve sonrasında tanzim edilen sigorta poliçeleri için ise, 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu nundan sonra 07 Ağustos 2007 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik in 5 maddesinin 5 fıkrası uyarınca Alınan ve Ödenen komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, ertelenmiş gelirler ve ertelenmiş giderler hesaplarda muhasebeleştirilmiştir. döneminde (2008 yılı tanzimli üretilen poliçeler için) Gelecek Aylara Ait Giderler 21,277, YTL Gelecek Aylara Ait Gelirler ise 8,104, YTL olarak ertelemeye tabi tutulmuştur.

6 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) 11.4 Muhtemel zararlar karşılığı Sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı nca 26 Aralık 1994 tarihli ve no lu Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri nin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği nin 27. maddesi uyarınca, sigorta acenteleri ve sigortalılar nezdindeki prim alacaklarından muaccel olup da iki ay içinde tahsil edilemeyen kısmının tamamı kadar muhtemel zararlar karşılığı ayırmaktadırlar. 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almaması nedeniyle 4 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan Uyum Genelgesi kapsamında, 2007 yılında muhtemel zararlar karşılığının ayrılmayacağı hükme bağlanmıştır. 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla ayrılan ve bilançoda taşınan karşılıkların kullanımı ise şirketlerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bununla birlikte Uyum Genelgesi nde; yeni kanun çerçevesinde Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik te yapılacak değişiklik ile muaccel hale gelen alacaklar ve vadeli alacaklar ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Söz konusu Uyum Genelgesi çerçevesinde sigortac?l?k faaliyetlerinden alacaklar kar??l??? hesaplamas?nda de?i?ikli?e gidilmi? ve 31 Aral?k 2006 tarihi itibar?yla ay?rm?? olan 3,977,281 YTL tutar?ndaki sigortac?l?k faaliyetlerinden alacaklar kar??l??? 31 Aral?k 2007 tarihinde iptal edilerek gelir tablosuna yans?t?lm??t?r. tarihi itibariyle muhtemel zararlar kar??l??? ayr?lmam??t?r. Ayrıca, acente ve sigortalıları ile ilgili olup idari ve kanuni takipte olan şüpheli alacakları için idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayrılmaktadır Kazanılmamış primler karşılığı Finansal tablolarda kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden üretime ilişkin komisyonlar ile hayat sigortalarında gider payları ve varsa birikime kalan kısımda düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşur sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Dolayısıyla, yeni Sigortacılık Kanunu hükümleri gereğince Kazanılmamış Primler Karşılığı hesabı sırasında komisyonların düşülmemesi ve ilgili karşılığın brüt primler üzerinden hesaplanması gerekmektedir.öte yandan, Hazine Müsteşarlığı nın 28 Aralık 2007 tarihli Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanmasına ve Ertelenmiş Komisyon Gelir ve Giderleri İçin Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Genelgesi nde 2007 yılı için komisyon düşülerek ayrılan kazanılmamış primler karşılığının 2008 yılı finansal tablolarına devredilmesinde uygulamada ortaya çıkacak sorunların önlenmesini teminen, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra da, 31 Aralık 2007 tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için komisyonlar düşüldükten sonra kazanılmamış primler karşılığı ayrılması uygulamasına devam edililerek, 01 Ocak 2008 den sonra tanzim edilen poliçeler ile önceki dönemde tanzim edilmiş poliçelerin zeylleri için ise yeni sisteme göre işlem yapılmaktadır. Ayrıca Yönetmelik uyarınca 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen, belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerin %50 si kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaya başlanmıştır. 4 Temmuz 2007 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Uyum Genelgesi ile 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen poliçeler için, kazanılmamış primler karşılığı hesabı sırasında deprem primlerinin düşülmemesi gerektiği belirtilmiştir. 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren yazılan deprem primleri için kazanılmamış primler karşılığı hesaplanarak ilişikteki finansal tablolara yansıtmıştır.

7 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) 11.6 Devam Eden Riskler Karşılığı Sigorta sözle?mesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazan?lan primlerin zamana ba?l? da??l?m?- n?n uyumlu olmad??? kabul edilen sigorta bran?lar?nda, ayr?ca kazan?lmam?? primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde devam eden riskler karşılığı ayrılması gerekmektedir. Yönetmelikte şirketlerin yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin 18 Ekim 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerektiği, beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler karşılığı (net) - kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Yönetmelikte ayrıca müsteşarlıkça belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının % 95 in üzerinde olması halinde, % 95 i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarın o branşın devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanacağı ifade edilmiştir. Ancak, 7 Ağustos 2007 tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik in Geçici 1. Maddesine istinaden beklenen hasar prim oranı; 2008 yılı hesaplarında %100 oranında dikkate alınmıştır. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 6 Kasım 2007 tarihinde yayınlanan genelgede devam eden riskler karşılığının Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planında yer alan tüm alt branşlar için hesaplanması gerektiği belirtilmiştir Muallak tazminat karşılığı Yıl sonu itibarıyla, bildirimi yapılmış ve inceleme safhasında olup bedeli ödenmemiş hasar dosyalarıyla ilgili tüm yükümlülükler için muallak tazminat karşılığı ayrılmaktadır. Muallak tazminat karşılığı, eksper raporlarına veya sigortalı ve eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir. 27 Ocak 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerinin 2004 yılı sonundan başlamak üzere, bilanço tarihi itibarıyla gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için ilave muallak tazminat karşılığı ayırması gerekmektedir. Bu tarihlerden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllardaki net konservasyon üzerinden yıllık prim üretimleri ile söz konusu yıllara ait gerçekleşmiş ancak hesap dönemi sonrasında rapor edilmiş tazminat bedellerinin ağırlıklı ortalamaları dikkate alınır. Bu çerçevede tarihi itibarıyla, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak finansal tablolarda 31,842, YTL brüt ve 4,755, YTL resürans payı olarak yansıtılmıştır.

8 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) 11.8 Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirler 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik te muallak tazminat karşılığına ilişkin hesaplamaların rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiş olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelikte hesap dönemi sonu itibariyle tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin hesaplanmasında; son 5 veya daha fazla yıllarda tahakkuk etmiş muallak hasar dosyalarına ilişkin olarak, bu hasarların oluştuğu dönemi izleyen dönemlerde tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin söz konusu yıllara ait tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılıklarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalamanın dikkate alınacağı, cari hesap dönemi için ilgili branş muallak tazminat karşılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin, ilgili branş için hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile ilgili branşın cari döneme ilişkin tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığının çarpılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen hesaplamalara göre 2008 yılı ilk 3 aylık dönemde ilk defa muallak hasarlardan tenzil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler tutarı brüt ,69 YTL, buna karşılık muallak hasarlar reasürör payından tenzil edilen tutar ,64 YTL olup, ,05 YTL dönem kar zararına yansıtılmıştır Dengeleme karşılığı 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırılması gerekmektedir. Bu karşılık her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12 si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karşılık ayrılmasına son beş finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150 sine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre dengeleme karşılıklarından düşülür. itibariyle ayrılan dengeleme karşılığı 481, YTL dir Finansal varlıklar Hazine Müsteşarlığı nın 3 Mart 2005 tarih ve B.02.1.HM.0.SGM.0.3.1/15 sayılı yazısı ile sigorta şirketlerinin varlık ve yükümlülüklerinin değerleme ve muhasebeleştirilmelerini, bu kapsamda Müsteşarlıkça yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sermaye Piyasası Kurulu nun 15 Kasım 2003 tarih mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan hükümlere göre yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Portföyümüzdeki menkul kıymetler satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, vade sonuna kadar elde tutulacak yatırımlar ve alım satım amaçlılar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların takip eden dönemlerde değerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmaktadır. Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için gerçek değer değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören benzer menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak rayiç değer tespiti yapılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti ile rayiç değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde takip edilmektedir.

9 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) Maddi ve maddi olmayan varlıklar Maddi ve maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve itfa payları düşülerek yansıtılır. İlgili amortisman ve itfa payları maliyet değerleri üzerinden hızlandırılmış amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Maddi ve maddi olmayan varlıkların amortisman ve itfa payında kullanılan faydalı ömürler aşağıdaki gibidir: Binalar Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar Nakil Vasıtaları Özel Maliyetler Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 50 yıl 5 yıl 4-25 yıl 5 yıl 5-10 yıl 3 yıl Kıdem tazminatı karşılığı Kıdem tazmınatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 19 ) hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir. 31 Aral?k 2007 tarihi itibar?yla ay?rm?? oldu?umuz 4,842, YTL tutar?ndaki k?dem tazm?nat? kar??l???n?n 3,419, YTL lik k?sm? aç?l?? bilançosunda geçmi? y?l karlar?na at?larak tablolara yans?t?lm??t?r. Türk İş Kanunu na göre, bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personel için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar tarihi itibarıyla, 2, YTL ile sınırlandırılmıştır. 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla hesaplanan toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü 1,561, YTL dir Ayrıca finansal tablolarda, kısa vadeli çalışan hakları çerçevesinde kullanılmayan izinlerle ilgili olarak 156, YTL tutarında karşılık yansıtılmıştır Yabancı para varlık ve borçlar Dövize dayalı işlemler işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup, bilanço tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasif parasal kalemler tarihli T.C. Merkez Bankası ( TCMB ) döviz alış kurları ile değerlenmiştir. Değerleme sonrası ortaya çıkan farklar kambiyo kar veya zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan

10 değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) Vergi karşılığı 21 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı %30 dan %20 ye indirilmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) gibi indirimlerin sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı taktirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 ve 30 uncu maddelerinde yeralan bazı tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oranında uygulanan stopaj oranı %15 e çıkarılmıştır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Şirket in 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararları bulunmamaktadır. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. Ertelenmiş vergi Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır.

11 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) Vergi karşılığı (devamı) Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. Transfer Fiyatlandırması: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğ de uygulamadaki detayları belirlemiştir. Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir İlişkili taraflar İştirakimiz olan Ergoisviçre Hayat Sigorta Pazarlama Limited Şirketi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ ile bağlı ortaklıkları olan Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ, Asbim Bilgi İşlem Tic. Limited Şirketi, Ergoisviçre Portföy Yönetim AŞ ve İsviçre Sigorta Kıbrıs Limited Şirketi bu finansal tablolar açısından ilişkili taraflar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, çıkarılmış sermayesinin %75 ine sahip Alman Munich Re Grubu nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Ergo International AG ve Munich Re Grubu ile Şirket in çıkarılmış sermayesinin %25 oranındaki hisselerini elde bulunduran Avrupa Holding AŞ çatısı altında bulunan şirketler de bu finansal tablolar açısından ilişkili taraflar olarak tanımlanmıştır Diğer bilanço kalemleri Diğer bilanço kalemleri kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır.

12 12 Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 5 Mart 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2008/542 sayılı kararla Şirket in %100 üne sahip olduğu Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ deki nominal bedeli toplam 34,999,996 YTL olan adet hissenin, defter değeri olan 48,012,225 YTL karşılığında Ergo Grubu Holding AŞ ye devredilmesine karar verilmiştir. Hazine Müsteşarlığı nın tarih B.02.1.HZN sayılı onay yazısına istinaden tarihinde devir işlemi gerçekleştirilmiştir. 13 Şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) a) tarihi itibarıyla, davalı olduğumuz tüm davaların aleyhimize sonuçlanması durumunda doğacak muhtemel sorumluluk miktarı brüt olarak 59,172, YTL dir. Söz konusu aleyhte açılan davalar ve yapılan icra takipleri için faiz ve diğer giderler dahil 66,925, YTL karşılık tutarını, ilişikteki finansal tablolarda ilgili karşılık hesaplarında dikkate alınmıştır. b) tarihi itibarıyla, davacı olduğumuz tüm davaların lehimiza sonuçlanması halinde brüt olarak 30,636, YTL rücu tahsilatı beklenmektedir ve tahsil edilebilirliğine göre 5,226, YTL gelir karşılığı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Aynı zamanda şüpheli acente alacaklarına karşın açmış olduğumuz davalar için toplam 4,680, YTL tutarında karşılık ayrılmıştır. 14 Şirket in gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri 7 Ağustos 2007 tarihi ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklara ve Bu karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik uyarınca, 2008 yılı ilk 3 aylık dönemde ilk defa muallak hasarlardan tenzil etdilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler tutarı, ,05 YTL dönem kar zararına yansıtılmıştır. 15 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 19 nolu dipnotta belirtildiği üzere nominal değeri 50,297,900 YTL, defter değeri 47,718, YTL olan devlet tahvili ve hazine bonoları teminatları ile 12,171, YTL tutarında gayrimenkul ipoteği, 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine tesis edilmiştir. 16 Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı tarihi itibarıyla aktifler üzerindeki toplam sigorta bedeli 13,925, tutarındadır. 17 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı İpotek senetleri 76,763, Teminat mektupları 10,639, Diğer garanti ve kefaletler 1,260, Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvili 233, Toplam 88,896, Ayrıca alacaklar karşılığında alınıp, nazım hesaplarda izlenen vadeli alacak senetleri ve çekler aşağıdaki gibidir:

13 Tahsile verilen çekler 13,605, Tahsile verilen senetler 8,976, Portföydeki senetler 5,988, Portföydeki çekler 1,409, Toplam 29,980, tarihi itibarıyla nazım hesaplarda izlenen vadeli senet ve çekler için reeskont hesaplamamaktadır. 18 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı Verilen teminat mektupları 5,825, Toplam 5,825, Hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları Hayat dalı için poliçe üretilmemektedir. Hayat dışı dallar için Hazine Müsteşarlığı lehine tesis edilen teminat tutarları aşağıdaki gibidir. Tesis Edilmesi Gereken Tesis Edilen Hayat dışı 44,319,068 59,889, Hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalarının adet ve matematik karşılıkları 21 Hayat dışı sigortalara dallar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı Kaza ,15 Kara Araçları ,79 Hava Araçları ,00 Su Araçları ,76 Nakliyat ,34 Yangın ve Doğal Afetler ,50 Genel Zararlar ,84 Hava Araçları Sorumluluk ,00 Kara Araçları Sorumluluk ,80 Genel Sorumluluk ,18 Hukuksal Koruma ,13 Finansal Kayıplar , ,815,024, Emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları Yoktur

14 23 Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar 24 Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetçe portföy tutarları 25 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi. tarihi itibariyle finansal varlık portföylerinin dökümü aşağıdaki gibidir. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Borsa Rayiç Maliyet Değeri Kayıtlı Değeri Değeri Devlet Tahvili Hazine Bonosu 159,443, ,476, ,476, Yatırım Fonuna Katılım Belgeleri 5,928, ,893, ,893, Hisse Senetleri 205, , , Toplam 165,577, ,581, ,581, Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar tarihi itibarıyla finansal varlık portföyündeki yatırım fonuna katılım belgelerinin dökümü aşağıdaki gibidir: Fon tipi Borsa Rayiç Değeri Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ B Tipi Değişken 4,556, Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ A Tipi Değişken 2,258, Diğer ilişkili olmayan kuruluşlar 169,767, Toplam 176,581, Finansal tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının % 5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları Kredi Kartı Alacakları 37,957, Damga Pulu Posta Çekleri

15 Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar 37,958, Zorunlu Deprem Sigortası Prim Borçları 2,339, DASK Cari Hesabı (1,605,259.14) Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer çeşitli alacaklar 734, Özel Maliyet Bedelleri 511, Diğer Maddi Varlıklar 511, Yazılım programları 1,693, Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 1,693, Telefon, elektrik, su vb. borçlar 427, Diğer Çeşitli Borçlar 427, Dengeleme Karşılığı 481, Diğer Teknik Karşılıklar 481, Tahakkuk Eden Rücu Alacakları 1,693, Diğer Teknik Gelirler 1,693,478.00

16 28 Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları 29 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları 30 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları (Bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir) a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): 4,860, YTL b) Yönetmeliğe göre ayrılan prim alacak karşılıkları (vadesi gelmiş): Yoktur (Bakınız not (11.4)). 31 Dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıklar Adı Kayıtlı Değer İştirak Oranı % Ergoisviçre Hayat Sigorta Pazarlama Ltd. Şti. 252, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ 272, İştirakler 524, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (204,545.44) 4.55 İştirakler sermaye taahhütleri (204,545.44) İştirakler, net 320, Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ 48,012, Ergoisviçre Portföy Yönetimi AŞ 2,084, Asbim Bilişim İşl. Hizm. Müş. ve Tic. Ltd. 400, İsviçre Sigorta Kıbrıs Ltd Şti 112, Bağlı ortaklıklar 50,610, Adı Aktif Toplamı Özkaynak Toplamı Geçmiş Yıllar Kar/(Zararı) Dönem Net Kar/(Zararı) Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ (*) 115,474, ,049, (19,112,243.15) (2,815,828.84) Ergoisviçre Portföy Yönetimi AŞ (**) 1,866,706 1,627, ,721 36,880 Asbim Bilişim İşl. Hizm. Müş. ve Tic. Ltd. (*) 291, , , İsviçre Sigorta Kıbrıs Ltd. Şti. (***) 268, , , Ergoisviçre Hayat Sigorta Pazarlama Ltd. Şti. (*) 929, (1,829,396.44) (4,965,502.52) (887,237.30) Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (*) 2,809, ,565, , (*) tarihi itibarıyla hazırlanmış denetimden geçmemiş finansal tablolar üzerinden gösterilmiştir. (**) tarihi itibarıyla hazırlanmış denetimden geçmiş finansal tablolar üzerinden hazırlanmıştır. (***) 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla hazırlanmış denetimden geçmiş finansal tablolar üzerinden hazırlanmıştır.

17 32 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları 33 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri 34 Finansal varlıklarda son 3 yılda meydana gelen değer artışları Yıllık Toplam Yıl Değer Artışları Değer Artışları ,526, (578,292.10) ,513, ,104, (409,930.72) (408,698.72) 35 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL ye dönüştürme kurları YTL Tutarı Kasa 7, Bankalar 20,212, Esas faaliyetlerden alacaklar 34,940, Toplam yabancı para aktifler 55,160, Esas faaliyetlerden borçlar 20,250, Alınan depozito ve teminatlar 133, Diğer çeşitli borçlar - Toplam yabancı para pasifler 20,384, Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 37 Kategorileri itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı Üst kademe yöneticiler: 10 Diğer personel: Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri 39 Alınan kısa vadeli veya uzun vadeli kredilerinin alınma gerekçeleri tarihi itibarıyla finansal borçları finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlarından oluşmaktadır. tarihi itibarıyla kısa vadeli finansal kiralama borçları, net 4, YTL dir.

18 40 Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 41 Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar 42 Devamı Ek-4 de yer alan tablo uyarınca yer alması gereken diğer dipnotlar

19 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu Dipnotları 43 Tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri: aa) Normal amortisman giderleri: 308, YTL. ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman gideri: b) İtfa ve tükenme payları: 36, YTL 44 Reeskont ve karşılık giderleri Kazanılmamış primler karşılığında değişim (30,380,186.75) Muallak hasarlar karşılığında değişim (8,423,965.54) Diğer teknik karşılıklarda değişim (481,676.86) Devam eden Riskler karşılığında değişim (28,579.95) Toplam teknik karşılık giderleri (35,831,382.95) İdari ve kanuni takipteki alacak karşılığı (31,345.33) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı - Kıdem tazminatı karşılığı (73,652.44) Kullanılmayan izin karşılığı (156,851.09) Toplam karşılıklar hesabı 261, Tüm finansman giderleri tarihi itibarıyla sona eren döneme ilişkin finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanan toplam finansal kiralama faiz gideri 1, YTL tutarındadır. 46 Finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 47 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 31 Aralık 2007 Ödenen Primler: Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ 89, Devir alınan primler: Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ 30, Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) Ödenen Kiralar: Avrupa Holding AŞ 467, Devredilen primler: Munich Re 6,181, Alınan komisyonlar: Munich Re 1,850, Ödenen Komisyonlar: Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ 10, Depo Faizi: Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ - Alınan Kira: Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ 5, Ergoisviçre Hayat Paz. Ltd. Şti

20 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Gelir Tablosu Dipnotları 49 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari yılda sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı tarihinde sona eren yılda yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1,883, YTL dir. 50 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 51 Genel yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama satış ve reklam giderleri ile ilgili olarak yapılan ancak dağıtımı direkt olarak yapılamayanlar için öngörülmüş dağıtım kriterleri Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 30 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkındaki Tebliğ e göre sigorta şirketleri genel giderlerinin bir kısmını teknik kısımda göstermek zorundadır. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın 04 Ocak 2008 tarih ve B.02.1.HZN sayılı yazısı ile Sigorta şirketlerinin yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin dağıtımında kullanılan anahtara ilişkin olarak hazırlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulaması öngörülen Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2008/1) e dayanılarak hesaplanmıştır. Teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri tutarı, alt branşlara; her bir branş için reasürör payı düşülmüş olarak hesaplanan Net Nakit Akışı tutarının Toplam Net Nakit Akışı tutarına bölünmesiyle bulunan oranlar nispetinde dağıtılmıştır. Faaliyet giderlerinin alt branşa dağılımında ise; her bir alt branş için son 3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar adedine oranlanması ile bulunan 3 oranın ortalamasına göre dağıtılmıştır. 52 Adi ve İmtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları. tarihinde sona eren döneme ilişkin adi hisse senetleri için hisse başına kar YTL. dir. 53 Önceki yıla ilişkin gelir ve giderler ile önceki yıla ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not 54 Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı