Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dipnotları. (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)"

Transkript

1 Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 1981 yılında Türkiye de faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta AŞ nin ülke temsilciliğini alarak sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır yılında sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen yasanın değişmesi sonucu Avrupa Holding AŞ ve Swiss Re tarafından İsviçre Sigorta AŞ olarak yeniden kurulmuştur. 24 Temmuz 2006 tarihinde Avrupa Holding AŞ ve Alman Munich Re Grup un çoğunluk hissesine sahip olduğu Ergo International AG ( Ergo ) arasında imzalanan ortaklık anlaşması sonucunda Şirket in hisselerinin %75 i Ergo ya devredilmiştir. Devir işlemini müteakip 20 Aralık 2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararla şirketin unvanı Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, sigortacılığın yangın, nakliyat, oto kaza, oto dışı kaza (sorumluluk sigortaları), mühendislik ve tarım olmak üzere hayat dışı ana branş dallarında faaliyet göstermektedir. Şirket in Ticaret Unvanı: Şirket in Genel Müdürlüğü nün Adresi: Şirket in elektronik site adresi: Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi Kısıklı Caddesi No: Altunizade/İstanbul Raporlama Dönemi: 1 Ocak tarihi itibarıyla yetkili acente ve 78 yetkisiz acente ile çalışmaktadır. 2 Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar Adı Pay Tutarı Pay Oranı Ergo International AG 48,750,000 %75.00 Avrupa Holding AŞ 16,248,563 %24.99 Diğer 1,437 %0.01 Ödenmiş Sermaye 65,000,

2 3 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar. 4 Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıt sermaye tutarı 5 Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları Cari hesap dönemi içinde sermaye artırımı bulunmamaktadır. 6 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler 7 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler 8 Cari yılda duran varlık hareketleri: a) Satın alınan, imal veya inşa edilen duran varlıkların maliyeti: Yıl içerisinde satın alınan duran varlıkların maliyeti 378, YTL b) Satılan veya hurdaya ayrılan duran varlık maliyeti: Yıl içerisinde satılan duran varlık maliyetleri YTL 190, YTL c) Cari yılda ortaya çıkan değerleme artışları - Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur - Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi: Maliyet Bedeli Açılış Bakiyesi YTL Girişler YTL Çıkışlar YTL Kapanış Bakiyesi YTL Kull. Amaçlı Gayrimenkuller 7,549, ,549, Yat. Amaçlı Gayrimenkuller 12,007, ,007, Demirbaş ve Tesisat 6,171, , ,242, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,590, , ,693, Motorlu Taşıtlar 1,959, , (190, ,972, ) Özel Maliyet Bedelelri 511, , Kiralama Yol.Edin.Maddi Varlıklar 332, , Toplam 30,122, , (190, ) 30,309, Birikmiş Amortismanlar Açılış Bakiyesi YTL Girişler YTL Çıkışlar YTL Kapanış Bakiyesi YTL Kull. Amaçlı Gayrimenkuller 2,484, , ,533, Yat. Amaçlı Gayrimenkuller 551, , , Demirbaş ve Tesisat 4,958, , ,069, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,326, , ,362,781,36 Motorlu Taşıtlar 1,016, , (125, , ) Özel Maliyet Bedelelri 328, ,568,45-339, Kiralama Yol.Edin.Maddi Varlıklar 198, , , Toplam 10,864, , (125, ) 11,083, Cari ve gelecek yıllarda yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı

3

4 10 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak- borç ilişkisi: Ortaklar: Ticari Alacaklar Ticari Olmayan Alacaklar Ticari Borçlar Ticari Olmayan Borçlar Ergo International AG - 1, Munich Re - - 5,035, Bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymetler: Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ 52, Tarım Sigortaları Havuz İşl. AŞ 55, , Ergoisviçre Hayat Sigorta Paz. Ltd. Şti , İsviçre Portföy Yönetim Şirketi Asbim - - 3, İsviçre Sigorta Kıbrıs Ltd. Şti. 10, tarihi itibarıyla, Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ den sigortacılık faaliyetleri ilgili doğan toplam 52, YTL tutarındaki alacaklar esas faaliyetlerden alacaklar hesabı içerisinde gösterilmiştir. tarihi itibarıyla, sigortacılık faaliyetleri çerçevesinde aynı zamanda anlaşmalı reasürör Munich Re ye olan 5,035, YTL tutarındaki borç tutarı, ilişikteki finansal tablolarda sigortacılık faaliyetlerinden borçlar hesabında gösterilmiştir. tarihi itibarıyla, iştirakimiz konumundaki Tarım Sigortaları Havuz İşl. AŞ den olan toplam 55, YTL tutarındaki alacağı ilişikteki finansal tablolarda reasürans faaliyetlerinden alacaklar hesabında, toplam 964, YTL tutarındaki borcu ise reasürans faaliyetlerinden borçlar hesabında gösterilmiştir.

5 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri 11.1 Finansal tabloların hazırlanması Finansal tablolar T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın ( Hazine Müsteşarlığı ) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ( Sigortacılık Kanunu ) gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır. Sigortacılık Kanunu, 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 21 Aralık 1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Sigortacılık Kanunu nda belirtildiği üzere bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkartılması ve Sigortacılık Kanunu nda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin Sigortacılık Kanunu na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Finansal tablolarını, mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu na dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ( Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1 ) ve Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlemiştir. 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik ( Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ) 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup teknik karşılıklara ilişkin ilgili yönetmelik uyarınca hesaplamalar yapılmıştır. Sigortacılık Kanunu nun 18 inci maddesi ile 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 11 inci maddesine dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik in ( Finansal Raporlama Yönetmeliği ) 4 üncü maddesi gereğince, şirketlerin, Hazine Müsteşarlığı nca sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili çıkaracağı tebliğler hariç olmak üzere, faaliyetlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmeleri esastır Yazılan primler Yazılan primler, yıl içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil etmektedir Alınan ve ödenen komisyonlar 31 Aralık 2007 ve öncesinde tanzim edilen sigorta poliçelerinin satışları ile ilgili komisyon giderleri ve reasürörlerden alınan komisyon gelirleri kazanılmamış primler karşılığı hesaplamasında dikkate alınmak suretiyle poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. 01 Ocak 2008 ve sonrasında tanzim edilen sigorta poliçeleri için ise, 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu nundan sonra 07 Ağustos 2007 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik in 5 maddesinin 5 fıkrası uyarınca Alınan ve Ödenen komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, ertelenmiş gelirler ve ertelenmiş giderler hesaplarda muhasebeleştirilmiştir. döneminde (2008 yılı tanzimli üretilen poliçeler için) Gelecek Aylara Ait Giderler 21,277, YTL Gelecek Aylara Ait Gelirler ise 8,104, YTL olarak ertelemeye tabi tutulmuştur.

6 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) 11.4 Muhtemel zararlar karşılığı Sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı nca 26 Aralık 1994 tarihli ve no lu Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri nin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği nin 27. maddesi uyarınca, sigorta acenteleri ve sigortalılar nezdindeki prim alacaklarından muaccel olup da iki ay içinde tahsil edilemeyen kısmının tamamı kadar muhtemel zararlar karşılığı ayırmaktadırlar. 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almaması nedeniyle 4 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan Uyum Genelgesi kapsamında, 2007 yılında muhtemel zararlar karşılığının ayrılmayacağı hükme bağlanmıştır. 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla ayrılan ve bilançoda taşınan karşılıkların kullanımı ise şirketlerin inisiyatifine bırakılmıştır. Bununla birlikte Uyum Genelgesi nde; yeni kanun çerçevesinde Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik te yapılacak değişiklik ile muaccel hale gelen alacaklar ve vadeli alacaklar ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Söz konusu Uyum Genelgesi çerçevesinde sigortac?l?k faaliyetlerinden alacaklar kar??l??? hesaplamas?nda de?i?ikli?e gidilmi? ve 31 Aral?k 2006 tarihi itibar?yla ay?rm?? olan 3,977,281 YTL tutar?ndaki sigortac?l?k faaliyetlerinden alacaklar kar??l??? 31 Aral?k 2007 tarihinde iptal edilerek gelir tablosuna yans?t?lm??t?r. tarihi itibariyle muhtemel zararlar kar??l??? ayr?lmam??t?r. Ayrıca, acente ve sigortalıları ile ilgili olup idari ve kanuni takipte olan şüpheli alacakları için idari ve kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayrılmaktadır Kazanılmamış primler karşılığı Finansal tablolarda kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden üretime ilişkin komisyonlar ile hayat sigortalarında gider payları ve varsa birikime kalan kısımda düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşur sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Dolayısıyla, yeni Sigortacılık Kanunu hükümleri gereğince Kazanılmamış Primler Karşılığı hesabı sırasında komisyonların düşülmemesi ve ilgili karşılığın brüt primler üzerinden hesaplanması gerekmektedir.öte yandan, Hazine Müsteşarlığı nın 28 Aralık 2007 tarihli Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanmasına ve Ertelenmiş Komisyon Gelir ve Giderleri İçin Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Genelgesi nde 2007 yılı için komisyon düşülerek ayrılan kazanılmamış primler karşılığının 2008 yılı finansal tablolarına devredilmesinde uygulamada ortaya çıkacak sorunların önlenmesini teminen, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra da, 31 Aralık 2007 tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için komisyonlar düşüldükten sonra kazanılmamış primler karşılığı ayrılması uygulamasına devam edililerek, 01 Ocak 2008 den sonra tanzim edilen poliçeler ile önceki dönemde tanzim edilmiş poliçelerin zeylleri için ise yeni sisteme göre işlem yapılmaktadır. Ayrıca Yönetmelik uyarınca 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen, belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerin %50 si kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaya başlanmıştır. 4 Temmuz 2007 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Uyum Genelgesi ile 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen poliçeler için, kazanılmamış primler karşılığı hesabı sırasında deprem primlerinin düşülmemesi gerektiği belirtilmiştir. 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren yazılan deprem primleri için kazanılmamış primler karşılığı hesaplanarak ilişikteki finansal tablolara yansıtmıştır.

7 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) 11.6 Devam Eden Riskler Karşılığı Sigorta sözle?mesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazan?lan primlerin zamana ba?l? da??l?m?- n?n uyumlu olmad??? kabul edilen sigorta bran?lar?nda, ayr?ca kazan?lmam?? primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde devam eden riskler karşılığı ayrılması gerekmektedir. Yönetmelikte şirketlerin yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin 18 Ekim 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerektiği, beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler karşılığı (net) - kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Yönetmelikte ayrıca müsteşarlıkça belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının % 95 in üzerinde olması halinde, % 95 i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarın o branşın devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanacağı ifade edilmiştir. Ancak, 7 Ağustos 2007 tarih, sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik in Geçici 1. Maddesine istinaden beklenen hasar prim oranı; 2008 yılı hesaplarında %100 oranında dikkate alınmıştır. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 6 Kasım 2007 tarihinde yayınlanan genelgede devam eden riskler karşılığının Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planında yer alan tüm alt branşlar için hesaplanması gerektiği belirtilmiştir Muallak tazminat karşılığı Yıl sonu itibarıyla, bildirimi yapılmış ve inceleme safhasında olup bedeli ödenmemiş hasar dosyalarıyla ilgili tüm yükümlülükler için muallak tazminat karşılığı ayrılmaktadır. Muallak tazminat karşılığı, eksper raporlarına veya sigortalı ve eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmektedir. 27 Ocak 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerinin 2004 yılı sonundan başlamak üzere, bilanço tarihi itibarıyla gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için ilave muallak tazminat karşılığı ayırması gerekmektedir. Bu tarihlerden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllardaki net konservasyon üzerinden yıllık prim üretimleri ile söz konusu yıllara ait gerçekleşmiş ancak hesap dönemi sonrasında rapor edilmiş tazminat bedellerinin ağırlıklı ortalamaları dikkate alınır. Bu çerçevede tarihi itibarıyla, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak finansal tablolarda 31,842, YTL brüt ve 4,755, YTL resürans payı olarak yansıtılmıştır.

8 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) 11.8 Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirler 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik te muallak tazminat karşılığına ilişkin hesaplamaların rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiş olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelikte hesap dönemi sonu itibariyle tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin hesaplanmasında; son 5 veya daha fazla yıllarda tahakkuk etmiş muallak hasar dosyalarına ilişkin olarak, bu hasarların oluştuğu dönemi izleyen dönemlerde tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin söz konusu yıllara ait tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılıklarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalamanın dikkate alınacağı, cari hesap dönemi için ilgili branş muallak tazminat karşılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin, ilgili branş için hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile ilgili branşın cari döneme ilişkin tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığının çarpılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen hesaplamalara göre 2008 yılı ilk 3 aylık dönemde ilk defa muallak hasarlardan tenzil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler tutarı brüt ,69 YTL, buna karşılık muallak hasarlar reasürör payından tenzil edilen tutar ,64 YTL olup, ,05 YTL dönem kar zararına yansıtılmıştır Dengeleme karşılığı 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırılması gerekmektedir. Bu karşılık her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12 si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karşılık ayrılmasına son beş finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150 sine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre dengeleme karşılıklarından düşülür. itibariyle ayrılan dengeleme karşılığı 481, YTL dir Finansal varlıklar Hazine Müsteşarlığı nın 3 Mart 2005 tarih ve B.02.1.HM.0.SGM.0.3.1/15 sayılı yazısı ile sigorta şirketlerinin varlık ve yükümlülüklerinin değerleme ve muhasebeleştirilmelerini, bu kapsamda Müsteşarlıkça yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sermaye Piyasası Kurulu nun 15 Kasım 2003 tarih mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan hükümlere göre yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Portföyümüzdeki menkul kıymetler satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, vade sonuna kadar elde tutulacak yatırımlar ve alım satım amaçlılar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların takip eden dönemlerde değerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmaktadır. Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için gerçek değer değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören benzer menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak rayiç değer tespiti yapılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti ile rayiç değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde takip edilmektedir.

9 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) Maddi ve maddi olmayan varlıklar Maddi ve maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve itfa payları düşülerek yansıtılır. İlgili amortisman ve itfa payları maliyet değerleri üzerinden hızlandırılmış amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Maddi ve maddi olmayan varlıkların amortisman ve itfa payında kullanılan faydalı ömürler aşağıdaki gibidir: Binalar Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar Nakil Vasıtaları Özel Maliyetler Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 50 yıl 5 yıl 4-25 yıl 5 yıl 5-10 yıl 3 yıl Kıdem tazminatı karşılığı Kıdem tazmınatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 19 ) hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir. 31 Aral?k 2007 tarihi itibar?yla ay?rm?? oldu?umuz 4,842, YTL tutar?ndaki k?dem tazm?nat? kar??l???n?n 3,419, YTL lik k?sm? aç?l?? bilançosunda geçmi? y?l karlar?na at?larak tablolara yans?t?lm??t?r. Türk İş Kanunu na göre, bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personel için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar tarihi itibarıyla, 2, YTL ile sınırlandırılmıştır. 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla hesaplanan toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü 1,561, YTL dir Ayrıca finansal tablolarda, kısa vadeli çalışan hakları çerçevesinde kullanılmayan izinlerle ilgili olarak 156, YTL tutarında karşılık yansıtılmıştır Yabancı para varlık ve borçlar Dövize dayalı işlemler işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup, bilanço tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasif parasal kalemler tarihli T.C. Merkez Bankası ( TCMB ) döviz alış kurları ile değerlenmiştir. Değerleme sonrası ortaya çıkan farklar kambiyo kar veya zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan

10 değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) Vergi karşılığı 21 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı %30 dan %20 ye indirilmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) gibi indirimlerin sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı taktirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. 23 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 ve 30 uncu maddelerinde yeralan bazı tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %10 oranında uygulanan stopaj oranı %15 e çıkarılmıştır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine mahsup edilebilmektedir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Şirket in 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararları bulunmamaktadır. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. Ertelenmiş vergi Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır.

11 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (devamı) Vergi karşılığı (devamı) Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. Transfer Fiyatlandırması: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında Genel Tebliğ de uygulamadaki detayları belirlemiştir. Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir İlişkili taraflar İştirakimiz olan Ergoisviçre Hayat Sigorta Pazarlama Limited Şirketi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ ile bağlı ortaklıkları olan Ergoisviçre Hayat Sigorta AŞ, Asbim Bilgi İşlem Tic. Limited Şirketi, Ergoisviçre Portföy Yönetim AŞ ve İsviçre Sigorta Kıbrıs Limited Şirketi bu finansal tablolar açısından ilişkili taraflar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, çıkarılmış sermayesinin %75 ine sahip Alman Munich Re Grubu nun çoğunluk hissesine sahip olduğu Ergo International AG ve Munich Re Grubu ile Şirket in çıkarılmış sermayesinin %25 oranındaki hisselerini elde bulunduran Avrupa Holding AŞ çatısı altında bulunan şirketler de bu finansal tablolar açısından ilişkili taraflar olarak tanımlanmıştır Diğer bilanço kalemleri Diğer bilanço kalemleri kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır.

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR AXA OYAK SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Axa Oyak Sigorta A.Ş. ( Şirket ) İstanbul da tescil edilmiştir.

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7-8 NAKİT AKIM TABLOSU... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 10 FİNANSAL

Detaylı

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması Fiba Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 28 Ocak 2013 tarihinden bu yana faaliyet göstermekte olan Fiba Hayat Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Türk P ve I Sigorta A.Ş. ( Şirket ) A grubu hissedar Ziraat Sigorta A.Ş., B grubu hissedar Güneş Sigorta A.Ş., C grubu

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. (Para birimi aksi belirtilm edikçe Türk Lirası ( TL ) olarak g ö sterilm iştir.) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Türk P ve I Sigorta A.Ş. ( Şirket ) A grubu

Detaylı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding) Şirket, 25.02.1966 tarihinde İstanbul da Tam Hayat A.Ş. adıyla kurulmuş ve 07.03.1983 tarihinden itibaren şirket unvanı, Hür Sigorta

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş ZURICH SİGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

30 Haziran 2008 Pay Tutarı YTL. Pay Oranı % Denizbank A.Ş. (*) 24.465.943 99,86 Diğer 34.057 0,14

30 Haziran 2008 Pay Tutarı YTL. Pay Oranı % Denizbank A.Ş. (*) 24.465.943 99,86 Diğer 34.057 0,14 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından satın alınarak

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı