CURRICULUM VITAE. 1. Education Degree Area University Year PhD. Educational Sciences Institute Gazi University 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CURRICULUM VITAE. 1. Education Degree Area University Year PhD. Educational Sciences Institute Gazi University 2007"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Res. Asst., (Asst. Prof., Assoc. Prof., Prof.) Dr. XX YY Address Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Kampus/Antalya Telephone Fax Education Degree Area University Year PhD. Educational Sciences Institute Gazi University 2007 M.Sc. Social Sciences Institute Gazi University 1999 B.Sc. Faculty of Vocational Education Gazi University Academic Experience Title Area University Year Asst. Prof. Dr. Early Childhood Education Akdeniz University 2008 Lecturer Early Childhood Education Akdeniz University 2002 Res. Asst. Department of Linguistic Oslo University 2000 Res. Asst. Child Development and Education Gazi University Administrative Experience Position University/Institution Year Head of Department of Pre-School Akdeniz University 2008 Education 4. Research Interests The bilingual / multilingual children and their education Multiculturalism and multicultural education School Readiness Language-focused on pre-school education programs Children's stories

2 Children's Publishing Toy design 5. Projects Title Organisation Position Duration 1 Integration of senior EU Trainer 2 Europeans through fostering of family traditions. Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Grundtvıg Programı. 2 Early Childhood UNICEF, Gazi Trainer 3 Development and Education University Project (Keçiören Multi- Purpose Early Childhood Education Center). 3 Mother and Child Education Program in Early Childhood Development. Trainer 4 6. Graduate Educational Activities 7. Other Relevant Qualifications: (Certificated skills, for example, IT competency, languages, etc.) 8. Publications 8.1. Article, review, technical note, letter to the editor, book critic and other publications in journals indexed by SCI: 8.2. Article, review, technical note, letter to the editor, book critic and other publications in journals indexed by non-sci: Yazıcı, Z. ve Temel, Z.F. (2011). İki Dilli ve Tek Dilli Çocuklarda Dil Gelişimi Okuma Olgunluğu İlişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, (22): Yazıcı, Z. Genç İlter, B. & Glover, P. (2010). How bilingual is bilingual? Mother tongue proficiency and learning through a second language. International Journal of Early Years Education. 18(3):

3 Yazıcı, Z., Yellice, B. ve Can Yaşar, M., (2010). Acquisition of Turkish of Russian-Turkish Bilingual Children In Early Childhood. International Journal of Human Sciences (Online). Volume: 7 Issue: 1. Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S.,Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G. & Özyürek, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, Yazıcı, Z. ve Genç İlter, B. (2008).Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli/ Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci. Dil Araştırmaları Dergisi. Sayı. 3 Güz.s Yazıcı, Z., Yellice, B., ve Özer D.S., (2007). Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Değerlendirilmesi. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi; 2(2): Ocak. Yazıcı, Z. ve Can Yaşar, M. (2006). Erken Çocukluk Döneminde Dil Kazanımı. Mesleki Eğitim Dergisi; 8(15): Ocak. Yazıcı, Z. ve Can Yaşar, M. ve Dönmez E. (2005). Çocuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi; 7(14): Temmuz. Yazıcı, Z., Yellice, B., ve Güzeller, C.O. (2005). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarından Beklentileri. Mesleki Eğitim Dergisi; 7(13): Ocak. Temel, Z.F. ve Yazıcı, Z. (2003). İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamda Yetişen Çocuklar İçin Anadilinin Gerekliliği. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. TDK Yayınları. Sayı.622: Yazıcı, Z. (2002). Okul Öncesi Eğitiminin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı Yaz-Güz. Yazıcı, Zeliha (2002), Ev Merkezli Aile Eğitim Modelleri: HATAF VE HIPPY Örneği. Mesleki Eğitim Dergisi; 4 (7): National/International book, book chapter and editorship Yazıcı, Z. (2012). Okul Öncesi Çocuklar İçin Türkçe Dil Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri. Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış Fikirler, Paylaşımlar, Dünyadan Yansımalar (Editörler Doç. Dr. Ebru Aktan Acar, Öğr. Gör. Gülçin Karadeniz). Ankara. Özgün Kök Yayıncılık. s:

4 Kandır, A. Can Yaşar, M., İnaL, G. Yazıcı, E., Ceylan, Ş., Yazıcı, Z., Çalışandemir, F., Özbey, S.ve Uyanık, Ö. (2012). Dil Etkinlikleri. Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi 3: 5-7 yaş Çocukları İçin. Ankara. Efil Yayınevi. Kandır, A. Can Yaşar, M., İnal, G. Yazıcı, E., Uyanık, Ö. ve Yazıcı, Z. (2012). Etkinlikler Bilim Eğitimi. Erken Çocukluk Eğitimi Dizisi 2: 5-7 yaş Çocukları İçin. Ankara. Efil Yayınevi. Esen, E. ve Yazıcı, Z. (2011). Onlar Bizim Hemşehrilerimiz: Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı. Ankara. Siyasal Kitapevi. Yazıcı, Z. (2011). Okul Öncesi Çocuk ve İki Dillilik. Okul Öncesi Çocuk ve... (Editörler: Mücella Uluğ,Gülçin Karadeniz). Ankara: Nobel Yayıncılık. s Yazıcı, Z. (2005). Animasyon. Animasyon un Çocuk İçin Önemi, Okul Öncesi Eğitimde Animasyon, Çocuklarla Birlikte Çeşitli Animasyon Uygulamaları (Editör, Yrd. Doç. Dr. Dilara S. Özer) Ankara Kök Yayınevi, s. 7 3; 14 18; Ömeroğlu, E., Yazıcı, Z. ve Dere, H. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ebeveynin Eğitime Katılımı. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul, Morpa Kültür Yayınları, s Yazıcı, Z. (2001). Çocuklarda Okuma Olgunluğu. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul, YA-PA Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. s Presentations in international scientific meetings and published in proceedings: Yazıcı, Z. Sarıca, E., Aksu, M. ve Yeşilyurt, Y. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Türkçenin Öğretimi 7. Uluslararası Türkologiya ve Şarq Filologiyanın Aktual Meseleleri Sempozyumu Mart. Ukrayna. Yazıcı, Z. ve Temel, Z. Fulya (2009). Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocuklara Türkçe Öğretimi. II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 2 4 Temmuz. Nevşehir. Kandır, A. Yazıcı, Z. ve Can Yaşar, M. (2009). Living In A Harmony: Not Choose Violence. II nd South European Conference on Citizenship, Identity and Culture. University of Patras, April,. Greece

5 Can Yaşar, M., Yazıcı, Z., (2008). Erken Çocukluk Dönemi Çocuk Kitaplarında Biçimsellik (Metin, Dil ve Resimleme). Uluslararası Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi Kasım. Qafqaz Üniversitesi, Azerbaycan/Bakü. Can Yaşar, M., Yazıcı, Z. ve Kandır A., (2008). Examination Of Social Adaptation Skills Of Migrant Turkish Children Settled In Switzerland In The Eyes Of Their Parents. IV. International Conference Modern Tendencies In Education Haziran, Makedonya. Yazıcı, Z. ve Can Yaşar, M., (2008). Erken Çocukluk Döneminde Oyuncak Kütüphanesi. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu, 5-7 Haziran Edirne. Can Yaşar, M. ve Yazıcı, Z. (2007). Okul Öncesi Eğitimin, Görsel Algı ve Psikomotor Eşgüdüm Becerisinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi Risk Altındaki Çocuklar Ekim. İstanbul. Yazıcı, Z. (2006). Göçmen Türk Ailelerinin Dördüncü Kuşağında Anadil ve Kültürel Kimlik. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek Kasım. İstanbul. Yazıcı, Z. (2003). İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamda Yer Alan Okulöncesi Dönemdeki Göçmen Türk Çocuklarının Sorunları. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı 5 11 Ekim Kuşadası /Türkiye Presentations in international scientific meetings: Yazıcı, Z. ve Taştepe, T. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi. WCCI Turkish Chapter 1st International Conference on Education: The role and importance of teacher education on creating a global culture of peace and environmental awareness. Ankara Kasım. Yazıcı, Z. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi. (Poster Bildiri) Kongresi. Adana Eylül. III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim

6 Yazıcı, Z. ve Taştepe, T. (2012) Anne Babaların Aile Algılarıyla Çocukların Benlik Algısı Arasındaki İlişki 4. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 4-7 Mayıs İstanbul. Yazıcı, Z. (2009). Multicultural Environment Of The Parents Of The Rising Generation Turkısh Famıly Style. II nd Internatıonal Congress Of European Turks (ICET2009): Education And Integration May- Antwerp-Belgium Presentations in national scientific meetings and published in proceedings: Gönen, M. Yazıcı, Z., Bıçakçı, M., Aslan, D. Ünüvar, P., Koçyiğit, S., Orçan, M., Güven, G. ve Özyürek, A. (2009). Okul Öncesi Dönem Öğretmenlerinin Ana Dili Etkinliklerinde Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 7 9 Ekim, Ankara. Yazıcı, Z. (2004). Okul Öncesi Dönemdeki Yaratıcı Sanat Çalışmalarında Dilin Kullanımı. M.E. B. ve Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğit. Fak. İşbirliğiyle Düzenlenen, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu Geleceğe Bakış Aralık. Ankara Yazıcı, Z. ve Can Yaşar, M. (2003). İlköğretime Hazırlıkta Ana Dil Gelişiminin Yeri. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü ve Araştırma Merkezi. Ankara. Yazıcı, Z. (2002). Dil Merkezli Okulöncesi Eğitim Programları. M.E.B. Kök Yayıncılık ve Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğit. Fak. İşbirliği Düzenlenen, Erken Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Geleceğe Bakış Sempozyumu Ekim Ankara Presentations in national scientific meetings: Yazıcı, Z. (2003).Yurt Dışında Yaşayan Okulöncesi Dönemdeki Göçmen Türk Çocuklarının Anadil Gelişim Düzeyleri ve Anadilini Kazanım Sorunları. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, GATA Mart. Ankara Editorship, advisory board membership and reviews in international/national journals: International Journal of Human Science

7 Mehmet Akif Ersoy Universitiy Journal of Education Faculty 9. Prizes and Awards (Scholarships, scientific, labor and encouragement awards) Foreign Relations Ministry of Education Fellowship. Antalya University Support Foundation. Post Doctoral Fellowship 10. National or International Activities (Congress, workshop organization etc.) Çok Kültürlü Ortamlarda Eğitim ve Okul Öncesi Dönemde İki Dilli Eğitim Uygulamaları Paneli. (Multicultural Education and Preschool Education Practices for Bilingual Children) Akdeniz Üniversitesi AKVAM ve Eğitim Fakültesi İşbirliği. 29 Kasım Work Experience Position Organisation Year Asst. Prof. Dr. Akdeniz University 2008 Lecturer Akdeniz University 2002 Res. Asst. Oslo University 2000 Res. Asst. Gazi University 1998 Teacher Ministry of Education Graduate and Undergraduate Courses Most Recently Given Academic Year Semester Fall Spring Courses Weekly Course Hours Theoretical Practical Early Childhood Development I 3 Teaching Methods I 2 2 Children's Publishing 2 Teaching Practice I 2 6 Children School Readiness 3 Early Childhood Early Intervention: Theory and Practice 3 Early Childhood Development II 3 Teaching Methods II 2 2 Teaching Practice II 2 6 Toy Design 3 Early Childhood Education Research 3 Cross-Cultural Child Rearing Styles 3

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Name GÜRSES, Fatma Fax 00903662802502 E-mail fgurses@kastamonu.edu.tr Nationality Turkey Date of birth 01. 06. 1969 WORK EXPERIENCE (from to) 15/05/1997-27/07/2010

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION Name [ SURNAME, other name(s) Address [ House number, street name, postcode, city, country ] Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3

Detaylı

KKTC DE OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATION PROGRAM IN TRNC

KKTC DE OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATION PROGRAM IN TRNC KKTC DE OKULÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATION PROGRAM IN TRNC Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDER Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefkoşa-KKTC hasan.ozder@aoa.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year. Academic Title University Year

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year. Academic Title University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname : YEKTA ÖZGÜVEN 2. Date of Birth : 30.04.1978 3. Title : Assistant Professor Dr. 4. Education : Degree Field University Year Bachelor Architecture / Architecture Yıldız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak İş Tecrübesi 1. 2010- -- : Harran Üniversitesi-endislği (Yrd. Doç. Dr.) 2. 2009-2010: Erciyes Üniversitesi-Biligisayar Öğretimi ve Eğitim Teknolojileri (Öğr. Gör. Dr.) Öğrenim

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991 CURRICULUM VITAE Name: M. Settar KOÇAK Date of Birth: 23.06.1959 Address: Middle East Technical University, Faculty of Education, Department of Physical Education and Sports, 06531 Tel: +90 (312) 2104015

Detaylı