Yarýna bir deðer býrak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE SAÐLIK KURUMLARINA YÖNELÝK SAÐLIK TURÝZMÝ HAZIRLAYAN PINAR YALÇIN ANKARA, 2006

3 ÖZET Seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi olmayı amaçlayan insanların hareketine sağlık turizmi denilmektedir. Araştırma kapsamında Türkiye de turizmin sürekliliğini artıran ve ekonomiye katkı sağlayan sağlık kurumlarına yönelik tıbbi tedavi amaçlı sağlık turizmi incelenmektedir. Araştırmada, Türkiye deki hastanelerin sağlık turizmine ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi, ihtiyaçlarının saptanması ve alternatif çözüm önerilerinin sunulması amaçlanarak sağlık amaçlı turist alan 9 ilde toplam 282 kamu, özel ve üniversite hastane yöneticisine anket uygulanmıştır. Türkiye ye yurt dışından gelen hastaların özellikle yaz aylarında (Haziran-Temmuz- Ağustos) (%69,5), çoğunlukla solunum yolları hastalıklarının tedavisi için (%43,3), genelde Almanya dan geldiği (%64,9) görülmüştür. Yurt dışından gelen hastaların sağlık amaçlı olarak Türkiye yi seçmesinin temel nedeninin fiyat, sonraki nedeninin iklim olduğu saptanmıştır. Araştırmada kamu hastanelerinin altyapılarının, özel hastanelere kıyasla sağlık turizmine daha az hazır olduğu görülmektedir. Sağlık turizmine yönelik birim, kamu hastanelerinin %20,1 inde, özel hastanelerin %52,1 inde bulunmaktadır. Yabancı dil bilen yeterli personel, kamu hastanelerinin %35,6 sında, özel hastanelerin %65,3 ünde vardır. Yurt dışından gelen hastalara yönelik ayrı kat/klinik, kamu hastanelerinin %0,7 sinde, özel hastanelerin %14,9 unda bulunmaktadır. Yurt dışından gelen hastalara özel ulaşım imkanlarını, kamu hastanelerinin %15,4 ü, özel hastanelerin %51,2 si sunmaktadır. Türkiye de sağlık turizminin gelişmesi için hedef pazarın iyi belirlenmesi, sektörler arası işbirliğinin sağlanması, sağlık turizmine yönelik hizmet sunacak hastanelerin ve otellerin belirlenip alt yapılarının iyileştirilmesi ve devlet tarafından desteklenen tanıtımların yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, hastaneler 1

4 ÖNSÖZ Sağlık bakımı global bir hizmettir ve hizmetin doğası gereği soyuttur. Bilgi ise dünya pazarında hızla yayılmaktadır. Böylelikle kişiler dünya çapındaki sağlık hizmetleri hakkında bilgiye ve seçim hakkına sahip olmaktadır. Dünya çapında kaliteli sağlık hizmetini, maliyet avantajı ile sunan Türkiye nin, sağlık kurumlarına yönelik sağlık turizmi pazarından iyi bir pay alması hedeflenmektedir. Türkiye nin ekonomik sorunlarının çözülmesine ve turizm sezonunun tüm yıla yayılmasına katkı sağlayacak olan sağlık kurumlarına yönelik sağlık turizmi konusu son yıllarda uluslar arası kuruluşların, politika yapıcıların ve araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Türkiye deki sağlık kurumlarının mevcut durumunu tanımlayan ve sağlık turizminin geliştirilmesi için çeşitli çözüm önerileri sunan bu çalışma, araştırmacının Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı nda tarihinde kabul edilen Türkiye de Sağlık Turizminde Alt Yapı Oluşturulma Gereği ve Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma başlıklı Bilim Uzmanlığı Tezi nden yararlanılarak yapılmıştır. Bu araştırmanın sektörle ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilere faydalı olacağı inancıyla; emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ankara 2006 Pınar Yalçın 2

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... 1 ÖNSÖZ... 2 TABLOLAR VE ŞEKİLLER CETVELİ... 4 GİRİŞ... 7 BİRİNCİ BÖLÜM I. TURİZM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER TURİZM TERMAL TURİZM TURİZM SAĞLIĞI... 9 İKİNCİ BÖLÜM II. SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ Türkiye Sağlık Turizmi İçin SWOT Analizi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM III. TÜRKİYE DEKİ SAĞLIK KURUMLARINDA SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMANIN KONUSU ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları Araştırmanın Varsayım ve Hipotezleri Verilerin Analiz Yöntemi BULGULAR Araştırmaya Kapsamındaki Hastaneler ile İlgili Bulgular Hastanelere Yurt Dışından Gelen Hastalar İle İlgili Bulgular Araştırmanın Hipotezleri ile İlgili Bulgular SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EK

6 TABLOLAR VE ŞEKİLLER CETVELİ Tablo-1 :Hastaneler ve Yöneticiler ile İlgili Tanımlayıcı Bilgiler Tablo-2 :Yıllara Göre Hastanelere Yurt Dışından Gelen Hastaların Poliklinik/ Klinik/Ameliyat Sayıları Tablo-3 :Hastanelere Yurt Dışından Gelen Hastaların Aylara, Hastalıklara ve Ülkelere Göre Dağılımları Tablo-4 :Yurt Dışından Gelen Hastaların Türkiye yi ve Tercih Ettikleri Hastaneleri Seçme Nedenleri Tablo-5 :Hastanelerin Bulunduğu İllere Göre Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-6 :Hastanelerin Statülerine Göre Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-7 :Hastanelerin Türlerine Göre Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-8 :Hastanelerin Fiili Yatak Sayılarına Göre Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-9 :Hastanelerin Bulunduğu İllere Göre Sağlık Turizmine Yönelik Birim Olma Durumu Tablo-10: Hastanelerin Statülerine Göre Sağlık Turizmine Yönelik Birim Olma Durumu Tablo-11: Hastanelerin Fiili Yatak Sayılarına Göre Sağlık Turizmine Yönelik Birim Olma Durumu Tablo-12: Hastanelerin Statülerine Göre Yabancı Dil Eğitimi Yeterli Personel Durumu Tablo-13: Hastanelerin Statülerine Göre Teşvik Amaçlı Kültürel, Sosyal, Sportif İmkanların Sunulma Durumu Tablo-14: Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumuna Göre Teşvik Amaçlı Kültürel, Sosyal, Sportif İmkanların Sunulma Durumu Tablo-15: Hastanelerin Statülerine Göre Yurt Dışından Gelen Hastalar İçin Ayrı Kat/Klinik Bulunma Durumu Tablo-16: Hastanelerin Fiili Yatak Sayılarına Göre Yurt Dışından Gelen Hastalar İçin Ayrı Kat/Klinik Bulunma Durumu Tablo-17: Hastanelerin Statülerine Göre Havaalanına Yakınlık Durumu Tablo-18: Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumuna Göre Havaalanına Yakınlık Durumu

7 Tablo-19: Hastanelerin Statülerine Göre Diğer Sağlık Tesislerine Yakınlık Durumu Tablo-20: Hastanelerin Statülerine Göre Helikopter Ambulansa Sahip Olma Durumu Tablo-21: Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumuna Göre Helikopter Ambulansa Sahip Olma Durumu Tablo-22: Hastanelerin Statülerine Göre Yurt Dışından Gelen Hastalara Sunduğu Özel Ulaşım İmkanı Durumu Tablo-23: Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumuna Göre Yurt Dışından Gelen Hastalara Sunduğu Özel Ulaşım İmkanı Durumu Tablo-24: Hastanelerin Statülerine Göre Yurt Dışından Gelen Hastalar İçin Paket Programı Olma Durumu Tablo-25: Hastanelerin Statülerine Göre Yönlendirme Levhalarının ve Uyarı İşaretlerinin Yurt Dışından Gelen Hastaların Anlayacağı Şekilde Olma Durumu Tablo-26: Hastanelerin Statülerine Göre Yurt Dışından Gelecek Farklı Dinlere Mensup Hastaların İnançlarına Uygun İmkanların Olma Durumu Tablo-27: Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu İle Hastanelere Yurt Dışından Gelecek Farklı Dinlere Mensup Hastaların Dini İnançlarına Uygun İmkanların Olma Durumu Tablo-28: Hastanelerin Statülerine Göre Yurt Dışından Gelecek Hastalarla İletişim Kurmak İçin Farklı Dillerden Anlaşmalı Çevirmen Bulunma Durumu Tablo-29: Hastanelerin Türlerine Göre Yurt Dışından Gelecek Hastalarla İletişim Kurmak İçin Farklı Dillerden Anlaşmalı Çevirmen Bulunma Durumu Tablo-30: Hastanelerin Statülerine Göre Pazarlama Departmanı Olma Durumu Tablo-31: Hastanelerin Türlerine Göre Pazarlama Departmanı Olma Durumu Tablo-32: Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumuna Göre Pazarlama Departmanı Olma Durumu Tablo-33: Hastanelerin Statülerine Göre Akreditasyon İle İlgili Çalışma Olma Durumu Tablo-34: Hastanelerin Türlerine Göre Akreditasyon İle İlgili Çalışma Olma Durumu Tablo-35: Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumuna Göre Akreditasyon İle İlgili Çalışma Olma Durumu

8 Tablo-36: Hastanelerin Statülerine Göre Hasta ve Ailelerinin Haklarını Korumak ve Geliştirmek İle İlgili Faaliyetlerin Yeterli Olma Durumu Tablo-37: Hastanelerin Statülerine Göre Engelli Hastalara İyi Hizmet Sunma Durumu Tablo-38: Hastanelerin Yurt Dışında Yaşayan Hastalara Yönelik Tutundurma Faaliyetlerinde Bulunma Durumuna Göre Hastaneye Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-39: Hastanelerin Yurt Dışından Gelen Hastaların Çeşitli İhtiyaçlarına Yeterli Cevap Verme Durumuna Göre Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-40: Hastanelerde Çeşitli Sorunların Bulunma Durumunun Hastanelerin Statüleri Bakımından İncelenmesi Tablo-41: Hastanelerde Çeşitli Sorunların Bulunma Durumuna Göre Hastanelere Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-42 Hastanelerde Çeşitli Altyapıların Yeterli Olma Durumuna Göre Hastaneye Yurt Dışından Hasta Gelme Durumu Tablo-43: Hastanelerin Daha İyi Hizmet Vermesi İçin Yapılması Gerekenlerin Hastanelerin Statüleri Bakımından İncelenmesi ŞEKİL Şekil-1 : Yıllara Göre Ülkemize Gelen Toplam Turist Sayısı İçinde Sağlık Amaçlı Gelenlerin Yüzdesi

9 GİRİŞ Sağlık turizmi, sağlık bakım hizmeti almak için başka bir ülkeye seyahat etmek olarak tanımlanmaktadır. Hastalar, kendi ülkelerinde istedikleri tedavinin yapılamaması, sunulan tedavilerin pahalı olması, hizmet almak için uzun süre beklemeleri gerekmesi gibi nedenlerle farklı ülkelerden sağlık hizmeti almaktadır. Türkiye nin turizm potansiyeli ve sağlık kurumlarının geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda, sağlık turizmi sektöründen büyük pay alması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yoğun olarak ilgisini çeken, karşılaşılan sorunların hafifletilmesinde ve darboğazların aşılmasında bir ekonomi politikası aracı olarak kabul edilen turizmin bir boyutu olan sağlık kurumlarına yönelik sağlık turizminin irdelenmesidir. Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde; turizm ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş ve sağlık turizmi ile karıştırılan termal turizm ve turizm sağlığı konuları genel hatları ile incelenerek kavram kargaşası ortadan kardırılmaya çalışılmıştır. İkinci Bölümde ise, sağlık kurumlarına yönelik tedavi amaçlı sağlık turizminin tanımı, özellikleri, faydaları, önündeki engeller ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler açıklandıktan sonra ülkemizin sağlık turizmi konusunda güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri incelenerek Türkiye nin sağlık turizminde mevcut durumu ortaya konulmuştur. Üçüncü Bölümde, Türkiye de turizmin tüm yıla yayılmasını sağlayarak ekonomiye büyük katkılarda bulunacak olan sağlık kurumlarına yönelik sağlık turizmine Türkiye deki kamu, özel ve üniversite hastanelerinin alt yapı olarak hazır olup olmadığı, 9 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Muğla, Erzurum, Trabzon, Gaziantep) yapılan anket çalışması ile incelenmiştir. Araştırmada yurt dışından gelen hastaların hangi hastalıklar için, hangi ülkelerden geldiği ve Türkiye de hangi hastaneleri seçtiği saptanmaya çalışılmış ve hastanelerin sağlık turizmine alt yapı olarak hazır olup olmadığı çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Sonuç kısmında ise araştırmadan elde edilen bulgular dikkate alınarak mevcut durum analiz edildikten sonra çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 7

10 1.1. TURİZM BİRİNCİ BÖLÜM I. TURİZM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Turizmin ilk tanımı 1905 yılında E. Guyar Freuler tarafından yapılmıştır. Freuler modern turizmi, her geçen gün artan dinlenme ve hava değişimi ihtiyacı, doğal güzelliklere verilen değerlerin ve bunlardan duyulan zevkin artması, ticaretin ve endüstrinin gelişmesi, ulaştırma araçlarının mükemmelleştirilmesi sonucu olarak insan topluluklarının çeşitli ilişkiler kurmalarına dayanan, çağımızın önemli bir olayı, şeklinde tanımlamıştır de yayımlanan Turizm Genel Doktrini adlı kitapta, İsviçreli Prof. Hunziker ve Krapt turizmi, kazanç sağlayan sürekli ya da geçici faaliyetlerde bulunmamak ve yerleşmemek koşulu ile yabancıların bir yerde konaklamaları ve kalmaları sonunda ortaya çıkan ilişkilerin ve olayların tümü, şeklinde tanımlamışlardır (Çoruh, 1997: 8). Turizmin öznesi insandır. Turizme yön veren ve bu olayın odak noktasını oluşturan insan, turist sözcüğü ile tanımlanmaktadır. Turist, turizm faaliyetlerine katılan ve yön veren sürekli yaşadığı yeri, ticari kazanç dışı nedenlerle geçici olarak terk edip seyahat eden ve konaklayan, psikolojik tatmin arayan, sınırlı harcama gücü ve zamanı ile tüketimde bulunan kişidir (Yağcı: 2003:12). Turizmi daha açık bir şekilde ele alabilmek için çeşitli kriterlere göre gruplandırmak gerekmektedir. Turizmin temelini oluşturan seyahat etme bakış açısına göre, iç ve uluslararası turizm şeklinde bir ayırım yapılmaktadır. İç turizm, kişilerin kendi ülkelerinin ulusal sınırları içerisinde, turizmin tanımına uygun olarak yaptıkları yer değiştirmeleri ve konaklamaları ile ortaya çıkan faaliyetlerdir. Uluslararası turizm ise, farklı ülkelere ve farklı kültürlere sahip insanların, farklı amaçlarla kendi ulusal sınırları dışındaki yerleri turizm tanımına uygun olarak ziyaret etmeleri ve bu ziyaretlerden doğan ilişkiler bütünüdür (Erdoğan, 1995: ). Turizmin amacına göre türlerinden bazıları sosyal turizm, dağ ve kış turizmi, gençlik turizmi, üçüncü yaş turizmi, yat turizmi ve dini turizm / inanç turizmi, av turizmi, eko turizm, rafting turizmi, deniz turizmi, kongre ve toplantı turizmi ve sağlık turizmi olarak sayılabilmektedir TERMAL TURİZM Sağlık turizminin iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kaplıcalarda sunulan hizmetlerini almak amacı ile gerçekleştirilen termal turizm; ikincisi sağlık kurumlarında sunulan tıbbi hizmetlerden yararlanmak amacı ile gerçekleştirilen sağlık turizmidir. Bu araştırmanın esas konusu sağlık kurumlarına yönelik olan sağlık turizmi, ikinci bölümde ayrıntılı olarak açıklanacağından, burada kısaca kaplıcalarda sunulan hizmetlere yönelik olan termal turizmden bahsedilerek kavram kargaşası ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. Kaplıcalarda sunulan hizmetlere yönelik olan turizm ile ilgili bazı terimler aşağıda sunulmuştur: Termal Turizm (Termalizm): Mineralize termal sular ile çamurların, kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri birleşiminde, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekim denetim ve programında; fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamaları için yapılan turizm hareketidir (Turizm Bakanlığı, 1993: 13). Kür: Tedavi amacı güdülerek kaplıca, deniz ve iklim değerlerinden belirli kurallara uyularak yararlanmaktır. 8

11 Balneotherapie: Kaplıca suları ile yapılan kür uygulamalarıdır. Thalassotherapie: Deniz suyundan ve havasından faydalanılarak yapılan kür uygulamalarıdır. Klimatherapie: Sağlıklı iklimde bulunularak yapılan kür uygulamalarıdır. Hidrotherapie: Tatlı sular kullanılarak yapılan kür uygulamalarıdır (Ülker, 1988: 23). Speleojeapi: Mağara ortamından yararlanılarak yapılan kür uygulamalarıdır. Helioterapi: Güneş ışığından yararlanılarak yapılan kür uygulamalarıdır. Peloidoterapi: Çamur ile yapılan kür uygulamalarıdır (Turizm Bakanlığı, 1993: 14). Türkiye deki termal turizmin mevcut durumu incelendiğinde; kaplıcalar güzelleşmek, daha sağlıklı olmak, stresten uzaklaşmak, bedeni ve aklı dinlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye de yaklaşık termal su kaynağı bulunmasına rağmen bu potansiyelin yaklaşık %5 inin kullanılabiliyor olması büyük bir değer kaybına yol açmaktadır. Turizm Bakanlığı verilerine göre 20 ilde toplam 34 termal merkez bulunmaktadır. Ülke genelinde 240 civarında tesis olmakla birlikte uluslararası standartlardaki tesis sayısı çok azdır. Yatak kapasitesi açısından bakıldığında ise Turizm İşletme Belgesi almış yatak, Turizm Yatırım Belgesi almış yatak bulunmaktadır. Bu veriler termal kaynakların gerektiği şekilde değerlendiremediğini ortaya koymaktadır (An-Deva Sağlık Grubu, 2004: 16). Turizm Bakanlığı, yukarıda çeşitleri sayılan tüm bu tedavilerin içinde ağırlıklı ve öncelikli olarak termalizmin gelişmesi için, arazi ve termal su tahsisi, teşvik uygulamaları, teknik ve alt yapı yardımları gibi konularda çalışmalar yapmaktadır (Turizm Bakanlığı, 1993: 31) TURİZM SAĞLIĞI Sağlık turizmi kavramı ile karıştırılan bir diğer kavram turizm sağlığı kavramıdır. Baydar (2001: 17) turizm sağlığını, turizmin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, tüm yurtta seyahat edenlere sağlıklı ortamlar sunulması, yiyecek ve içeceklerin sağlığa zararlı olmasının engellenmesi, sağlık ve turizm konularında bilimsel, içinde koruyucu sağlık hizmetleri, özellikle kişisel hijyen, temiz gıda, çevrenin korunması, kazaların önlenmesi, ilk yardım ve acil tıbbi bakım konularının bulunduğu bilim dalı olarak tanımlamaktadır. Yani turizm sağlığı, turistlere sağlıklı ortamlar sağlayarak seyahatlerde yaşanabilecek sağlık sorunlarının en aza indirilmesine ve sağlık sorunları ortaya çıktığında çözülmesine yönelik bir bilim dalı iken; sağlık turizmi, sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerden yararlanmak amacı ile ikamet edilen yerin dışına yapılan bir turizm çeşididir. Turizm sağlığının, turizm için oldukça önem taşıdığı kaçınılmaz bir gerçektir. Türkiye bu konuda turizmin başladığı günden bu yana büyük mesafeler kat etmiştir. Örneğin, 2004 yılında, Antalya ya gelen turistlerin i herhangi bir nedenle sağlık kurumlarına başvurmuş, aldıkları sağlık hizmetleri için de sigorta şirketleri ve kendileri toplam 50 milyon euro ödeme yapmıştır (Çömez, 2005: 88). Turizm sağlığında yaşanan sorunların temelinde uluslararası bir turizm sağlığının geliştirilememiş olması bulunmaktadır. Bu sorunun çözümü için turistlere özgü sağlık birimleri kurmak ya da ayrı örgütlenmeye gitmek yerine genel olarak ülkeler düzeyinde sağlık sorunlarının nedenlerine yönelik önlemlerin sosyal ve ekonomik tüm sektörlerin işbirliği ile alınması ve verilerin düzenli olarak toplanması gerekmektedir (Ak ve Sevin, 2000: 92). 9

12 İKİNCİ BÖLÜM II. SAĞLIK TURİZMİ Seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi olmayı amaçlayan insanların hareketi spesifik bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya çıkartmıştır. Sağlık turizmi hedef kitlesi sağlığı bozulmuş olan kişiler ile sağlığını korumaya duyarlı kişilerden oluşmaktadır (Turizm Bakanlığı, 1993: 11). Tedavi amaçlı sağlık turizminin tanımını, farklı kişiler farklı şekillerde yapmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir (Harahsheh, 2002: 23-24): Van Sliepen sağlık turizmini, ev dışında ikamet etmek koşulu ile boş zamanlarda sağlık amaçlı yapılan geziler olarak tanımlamaktadır. Magablih e göre ise sağlık turizmi, hastaların, sağlıklarını iyileştirmek ya da en azından sağlık durumlarını bir düzene sokmak amacıyla, 24 saatten az olmamak ve en fazla 1 sene sürmek koşulu ile çalışmak ya da yaşamak gibi bir amaç güdülmeksizin başka bir ülkeye gitmektir. Suad Imram a göre ise tedavi olmak için geçici süre ile, ister doktor tavsiyesi ile, ister de kişinin kendi isteği ile başka bir ülkeye gitmesi olarak tanımlanmaktadır. Hastaların acil sağlık hizmetini ya da seçtikleri bir sağlık hizmetini farklı ülkelerden alması olarak da tanımlanabilen sağlık turizmi sektörü gün geçtikçe büyümektedir. Hastaların tedavi için seyahat etmelerinin farklı nedenleri bulunmaktadır. İngiltere deki hastalar kendi ülkesinde alacağı sağlık hizmetinin yarı fiyatına, hatta kimi zaman onda bir fiyatına farklı ülkeden sağlık hizmeti alabileceğini bildiği için, Kanada daki hastalar uzun bekleme sürelerinden şikayetçi oldukları için, Bangladeş gibi bazı ülkelerin hastaları kendi ülkelerinde gerekli tedavi imkanları bulamadıkları için, bazı hastalar da tedavi ile tatili birleştirmek için başka bir ülkede sağlık hizmeti almak istemektedir (http://www.cbc.ca/news/background/healthcare /medicaltourism.html). Weihrauch (2003: 58) e göre hastalar, bekleme süreleri kısaldığı için, kendi ülkelerinde sağlık hizmetine ulaşım başka ülkedeki sağlık hizmetine ulaşımından daha zor olduğu için, nadir hastalıklar için kaliteli sağlık bakım hizmetinin komşu ülkede daha uygun imkanlarla mevcut olduğu için ya da tatilde/iş seyahatinde iken sağlık bakımına ihtiyaç duyduğu için kendi ülkeleri dışında başka bir ülkede sağlık hizmeti almaktadır. Coheur (2003: ) sağlık turizminin faydalarını şöyle açıklamaktadır: bekleme sürelerini ve hizmete ulaşım mesafesini kısaltıp sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğini artırır, hastaların bölgesel, dinsel, kültürel farklılıklar konusunda daha iyi bilgi edinmesini sağlayarak ülkeler arasında bütünleşmeyi güçlendirir ve ülkeler arasında hasta hareketliliği ile bilgi alışverişi artacağından, hastane personelinin deneyim ve eğitiminin gelişmesine katkı sağlar. Sağlık turizminin ülkelere sağladığı faydaları, somut faydalar ve soyut faydalar olarak da inceleyebiliriz (http://www.ximb.ac.in/~u103121/cp Project/ Tend_of_Medical_tourism_ DD.htm). 10

13 Sağlık Turizminin Somut Faydaları: Yabancı turistlerden kaynaklanan gelirler ülkelerin ekonomik refahına katkı sağlamaktadır. Ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını arttırmaktadır. Ülke içinde veya dışında stratejik ortaklık sağlamaktadır. Ülkeler arasında teknoloji ve bilgi transferi sağlamaktadır. Yabancı hastalara sunulan fırsatlar, kendi ülkelerindeki hastalara da daha iyi hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Sağlık Turizminin Soyut Faydaları: Ülkelerin global sağlık bakım sunucusu olarak uluslararası kabulünü sağlamaktadır. Sosyal ve kültürel deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktadır. Uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Global pazarlama ve tıbbi ticareti sağlamaktadır. Ülkelere dünya düzeyinde sağlık bakım hizmeti sunduğu imajını kazandırmaktadır. Rekabet avantajı sağlamaktadır. Hastanedeki destek hizmetler arasında daha iyi koordinasyon sağlamaktadır. Kamu ve özel ortaklığı sağlamaktadır. Hasta memnuniyetini artırmaktadır. Faydalarının yanında sağlık turizminin olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bazı hükümetler ve sağlık sigortaları, yurt dışından alınan sağlık hizmetlerini ödemediğinden hastalar aldıkları hizmetin bedelini cepten ödemektedir. Hasta genelde operasyondan birkaç gün sonra ülkesine döndüğünden ortaya çıkan yan etki, komplikasyon veya ameliyat sonrası bakım ihtiyacı, hastanın kendi ülkesinde giderilmektedir. Birçok ülkenin malpraktis konusunda yeterli yasası olmadığından yanlış tedavi durumunda yerel mahkemelerden yeterince yardım alınamamaktadır (http://www.cbc.ca/news/background/healthcare/medicaltourism.html). Sağlık sistemlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesi hastaların farklı bir ülkeden sağlık hizmeti almasını engelleyebilmektedir. Lengyel ve Ötvös (2003: 81) e göre ülkeler arasında politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve dinsel farklılıklar bulunması, ülkelerin ulusal sağlık bakım sistemlerinin hastaları tatmin etmelerinde farklılıklar olması, ülkeler arasındaki dil farklılıkları, sağlık bakım teknolojileri ve malzemelerindeki farklılıklar sağlık turizminin önünde bulunan engellerin bazılarıdır. Sağlık turizminin önündeki engelleri Gonzales, Brenzel ve Sancho (2001: 25-28) ise şöyle açıklamaktadır: Sağlık turizminin önündeki en büyük engel duygusal güvenlik ihtiyacıdır. Hastalar bilmedikleri bir çevreden sağlık hizmeti almak istememekte, arkadaşlarının ve ailesinin yanında tedavi olmak istemektedir. Yasalar ve düzenlemeler kişilerin başka ülkelerden sağlık hizmeti almasını engelleyebilmektedir. Ülkelerin sağlık politikaları hakkında yeterli ve güvenilir bilgiye sahip olmamak, hastaları mağdur edebilmektedir. Sağlık sigortalarının birçoğu, acil durumlar dışındaki tedavileri karşılamamaktadır. Başka bir ülkeden hizmet almak yerine hasta kendi ülkesinde uzak başka bir şehirden hizmet almayı tercih edebilmektedir. Bu engellerin ortadan kaldırılıp sağlık turizminin geliştirilmesi için öncelikle bölgesel olarak sağlık turizmi yapılmalıdır. Yurt dışından hasta alacak hastaneler kalite belgesi almalıdır. Ülkeler arası iletişim geliştirilmelidir. Hastaneler arasında uyumlu, ortak bir bilgi sistemi oluşturulmalıdır. Avrupa Birliği standartlarına uygun hastalık tedavi yönergesi oluşturulup yaygınlaştırılmalıdır (Lengyel ve Ötvös, 2003: 81). Sağlık turizminin geliştirilmesi için hükümetlerin yapması gerekenler ise şöyledir: Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iyi iletişim içinde olmalıdır. Sağlık turizminin yasal 11

14 yönleri dikkate alınarak, hasta mağdur edilmemelidir. Amerika ile gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan teknolojik farklılıkları ortadan kaldırmak için ithal edilen sağlık donanımı standart hale getirilmelidir. Sağlık kurumları arasında kamu-özel ortaklıklar kurulmalıdır (http://www.ximb.ac.in/~u103121/ CPProject/Tend_of_Medical _tourism_dd.htm). Sağlık turizminin geliştirilmesi için hasta, hastane, sigorta şirketi ve politika oluşturanlarda yerel ya da kişisel isteklilik değil, global isteklilik yaratmak gerekmektedir. İsteklilik yaratıldıktan sonra da sağlık bakım hizmetinin geliştirilmesi ve hizmeti sunan personelin eğitilmesi gerekmektedir (Jarlegand, 2003: 52-55) TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ Ülkemizde turizm ve sağlığın planlanmasından ve teşvik edilmesinden Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı sorumludur. Turizm Bakanlığı konaklama, seyahat gibi bu sektöre doğrudan hizmet veren işletmeler için kuralları koyucu, yol gösterici ve denetleyici bir kuruluştur. Sağlık Bakanlığı nın ise sağlık kurumlarının kurulması, sağlık personelinin yetiştirilmesi ve istihdamı, çeşitli kamu sağlığı hizmetleri veren ünitelerin denetimi gibi görevleri bulunmaktadır. Turistlere yönelik sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin olarak verilmesi için her iki Bakanlığın koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir (Aksu, 2001: 788). Amacı, gerek rehabilitasyona ihtiyacı olanların, gerekse diğer hastaların olumlu çevre koşullarında, kaliteli ve daha ekonomik olarak hastalığını iyileştirmek, sağlığını korumak ve geliştirmek olan tedavi amaçlı sağlık turizmi için Türkiye nin pek çok avantajları bulunmaktadır (Tengilimoğlu, 2005: 90). Türkiye nin bu avantajlarını desteklemek üzere, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık kurumlarına yönelik tedavi amaçlı sağlık turizminin geliştirilmesi için kurulmuş bir birim bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı nın hazırlamakta olduğu Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Taslak Raporu nda da sağlık turizmi konusu öncelikli alanlardan biri olarak incelemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu nun yaptığı Yabancı Ziyaretçiler Araştırması nın sonuçlarından derlenen verilere göre Türkiye ye sağlık amaçlı gelen turistlerin toplam turist sayısı içinde yüzdesi Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi sağlık amaçlı gelen turist sayısında her geçen yıl artış görülmektedir. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu ( ) Yabancı Ziyaretçiler Araştırması Verileri Şekil-1: Yıllara Göre Türkiye ye Gelen Toplam Turist Sayısı İçinde Sağlık Amaçlı Gelenlerin Yüzdesi 12

15 Sağlık Bakanlığı nın yaptığı bir araştırmaya göre 2004 yılının ilk on ayında özel hastanelere tedavi amaçlı gelen yabancı hasta sayısı dür. Yurt dışından gelen bu hastaların i ayakta tedavi, sı yatarak tedavi olmuştur. Bu sayıya kamu hastanelerine gelenler de dahil edildiğinde tedavi amaçlı gelen hasta sayısının civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan bu araştırmaya göre ülkemizde tedavi olan hastaların çoğunluğunu Avrupa Birliği ülkelerinden gelen hastalar oluşturmaktadır (Tengilimoğlu, 2005: 91). Sağlık kurumlarına yönelik yurtdışından ülkemize belirgin bir hasta hareketliliğinin olduğu söylenememektedir. İstanbul daki ve Antalya daki hastaneler başta olmak üzere bu konuda çalışmalar mevcuttur ancak kitlesel bir hareket haline dönüşmemiştir. Türkiye'ye sağlık turizmi için büyük çoğunluğunu kaplıca ve termal tesisleri ziyaret edenler oluşturmak üzere yılda 200 bin turist gelmektedir. Son zamanlarda; saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek gibi cerrahi yöntemler için gelen hastaların sayısında da artış görülmektedir (An-Deva Sağlık Grubu, 2004: 17). Türkiye nin Avrupa Birliği üyesi olması, özel hastanelerin tıp teknolojisindeki son yenilikleri Türkiye ye getirmesi ve büyük kentlerdeki hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım şartlarının iyileştirilmesi Türkiye ye Avrupa ve Ortadoğu dan gelecek hasta sayısını artıracağı düşünülmektedir Türkiye Sağlık Turizmi İçin SWOT Analizi Sağlık kurumlarının içinde bulunduğu çevrenin, sürekli bir değişim içinde olması sağlık kurumlarını bir yandan tehdit ederken, diğer yandan da çeşitli fırsatlarla karşı karşıya getirmektedir. Sağlık kurumunun yaşamını devam ettirebilmesi ve uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirebilmesi, karşısına çıkan tehditlerden korunabilmesi ve fırsatlardan yararlanabilmesi için, kurumunun güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmesi gerekmektedir (Kavuncubaşı, 2000: 159). Türkçe ismiyle GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Pazar Fırsatları ve Tehditleri) veya İngilizcesi ile SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile pazar çevresinin, işletme açısından olumlu ve olumsuz sinyallerine ilişkin bir özet değerlendirmesidir. Türkiye nin sağlık turizmi pazarındaki güçlü ve zayıf yönleri ve pazardaki fırsat ve tehditleri bilindiğinde, sağlık turizmi pazarından daha büyük pay almak için neler yapılması gerektiğinin daha açık görülebileceği düşünülmektedir. Sağlık Turizminde Türkiye nin Güçlü Yönleri: Türkiye de sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatları göreceli olarak düşüktür. Özellikle, özel ve üniversite hastanelerinin yatak kapasiteleri, fiziki ve teknolojik alt yapıları ve hekim kaliteleri yeterlidir. Özel hastanelerde dil bilen personel sayısı oldukça yüksektir. Coğrafi açıdan Asya ve Avrupa ülkelerini birbirine bağlamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ye bakış açısı olumlu yönde değişmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri arasına giriş süreci başlamıştır (Tengilimoğlu, 2005: 92). Sağlık turizmini desteklemek için kaliteli otel sayısı fazladır. İklim güzeldir. Mevcut turizm potansiyeli yüksektir. İnsanlar sağlıklı yaşamın gerekliliği konusunda bilinçlidir. Özel hastane sektörü gelişmektedir. Sağlık Turizminde Türkiye nin Zayıf Yönleri: Sağlık personelinin ve hastane yöneticilerinin Avrupa sağlık mevzuatı ve hasta hakları konusunda bilgileri yetersizdir. Tanıtım yetersizdir. Olumsuz imaj vardır. Yurt dışı sigorta şirketleri ile koordinasyon zayıftır. Türkiye de hastanelerin çok azı akredite olmuştur. Pazarlama 13

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu

Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 DERLEME REVIEW Sağlık Turizmi Açısından Türkiye nin Durumu Health Tourism Situation in Turkey Salih Haluk ÖZSARI, 1 Özlem KARATANA 2 1 İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri

Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Türkiye de Sağlik Turizmi: Türkiye Ve Özelinde Izmir de Sağlik Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy

Detaylı

Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. An Alternative Tourism in Turkey; Health Tourism

Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. An Alternative Tourism in Turkey; Health Tourism KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 14 (23): 91-96, 2012 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi Oğuz AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek

Detaylı

Türkiye nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu. Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension

Türkiye nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu. Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension Turkey s Position in the World Health Tourism and Its Economic Dimension Özlem ÖZER 1, Cuma SONĞUR 2 Öz Tedavi ve tatil amaçlı şehirlerarası veya ülkelerarası yapılan seyahatler olarak ifade edilen sağlık

Detaylı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı DERLEME Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 3 Temmuz 2012 Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı Ufuk Altın 1, Gülfer Bektaş 2, Zehra Antep

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI WEST MEDITERRANEAN DEVELOPMENT AGENCY Mayıs, 2013 ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 25-35, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý SAÐLIK TURÝZMÝNDE DESTÝNASYON YÖNETÝMÝ: ADANA MODELÝ TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

Detaylı

GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI

GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI www.gaziantepsaglikturizmi.com GAZİANTEP TEN SAĞLIK TURİZM EKONOMİSİNE KATKI SÖZLEŞME NO:TCR1/12DFD/2011 2012 SAYFALARI ÇEVİREBİLİRSİNİZ Doğrudan Faaliyet Programı Mali Destek Programı Kapsamında İpekyolu

Detaylı

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU 2013 Hazırlayan Sağlıktur Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Katkıda Bulunanlar Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Enginer Birdal Türkiye

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Global Pazar ve Rekabet

Global Pazar ve Rekabet NE GENEL BAKIŞ Global Pazar ve Rekabet Özlem KARAKIŞ SAĞLIK TURİZMİ EKONOMİSİ Dünya da 2008 yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon dolar tutarında sağlık harcaması yapıldı. ABD deki sağlık

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING

TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR THE CONSUMER PURCHASING PROCESS AND THE FACED PROBLEMS IN TOURISM MARKETING Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 31-48 TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ateş BAYAZIT HAYTA Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi

Detaylı

Adıyaman da Av Turizmi

Adıyaman da Av Turizmi II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 3-18, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Adıyaman da Av Turizmi İsmail UKAV T. C. Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı