Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri"

Transkript

1 COMPONENTA

2 Orhangazi Pik Döküm Tesisleri Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri

3 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 8 MART 2007 GÜNÜ TOPLANACAK 35. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ( Pricewaterhouse Coopers Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) Rapor Özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu nun 2006 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3. TTK 315 ve 351. maddeleri gereğince yıl içinde yönetim kurulu üyelerinde ve denetçilerde yapılan değişikliklerin onaylanması. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri. 5. Yönetim Kurulu nun, 2006 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının genel kurulun bilgisine sunulması yılı faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere denetçilerin seçimi. 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti. 10. Şirket Anasözleşmesi nin 2., 3. ve 8. maddelerinin değiştirilmesi konusunda karar alınması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri gereği izin verilmesi. 13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması. 14. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine. 15. Dilekler.

4 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN 8 Mart 2007 TARİHİNDE TOPLANAN 35. HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURULU NA SUNULAN YÖNETİM KURULU RAPORU Değerli Ortaklarımız, Döktaş A.Ş. nin 2006 çalışma yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu na hoşgeldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız. SERMAYE YAPISI VE DA ILIMI ( ) Kay tl Sermaye: Ç kar lm Sermaye: YTL YTL. %31.42 HALK ORTAKLI I %68.58 COMPONENTA CORP. 4

5 KAPAS TE ve ÜRET M (ton) Orhangazi Tesisleri (Pik Döküm) Manisa Tesisleri (Alüminyum Döküm) Jant Tesisleri (Adet) Yüksek Bas nçl Döküm Tesisleri (Ton) Kapasite Üretim 5

6 Bugün yapacağımız Genel Kurulumuzda 2006 yılı çalışmaları hakkında bilgi vererek, faaliyet sonuçlarımızı ve Genel Kurul Gündemimizdeki diğer konuları tetkik ve onaylarınıza sunmak istiyoruz. Türkiye ekonomisi özellikle 2004 yılından itibaren uygulanan istikrar programları çerçevesinde bir yönden ekonomik büyümede gösterdiği performans, diğer yönden enflasyon rakamlarının düşürülmesinde önemli bir başarıyı yakalamıştır yılında enflasyonda 28 yıl sonra tek haneli rakamı yakalayan Türkiye, 2006 yılında da yıl ortasında yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen tek haneli enflasyon rakamı %9.65 oranını yakalayabilmeyi başarmıştır. AB sürecinde katedilen önemli mesafe de ekonomiye ve siyasi istikrara olan güveni arttırmış, ülke ekonomisi 2006 yılında gelen %6 lık sanayi üretimi artışı ile son 2 yılda %11.7 lik bir üretim artışı gerçekleştirmiştir. Ekonominin son çeyrekte yılın diğer 3. çeyreğine yakın bir büyüme göstermesi, 2006 yılının tamamında büyüme oranında %5 lik hedefi biraz aşmasını sağlayacak, Türkiye Ekonomisi tarihinde ilk kez beş yıl üst üste %5 ve üstü büyümeyi başarmış olacaktır. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen geçen yıllar faaliyet raporlarında ısrarla belirttiğimiz reel ekonominin sıkıntılarına yönelik, aşırı değerli YTL, yüksek reel faizler, dış ticaret ve istihdama yönelik sorunların giderilmemiş olmaları, bu ekonomik tablonun olumsuz yanları olarak ortaya çıkmaktadır yılında da aynı ekonomik ve siyasi sıkıntılar içinde yaşayacağımız anlaşılmaktadır. Bunun sonucu olarak Mayıs ayında dünya finans piyasalarından mali piyasalarımıza gelen yoğun satış baskısı ve piyasalarımızın buna gösterdiği hassasiyet faizlerin %13 lerden %19-20 seviyelerine çıkmasına, YTL nin ise çok kısa bir sürede yabancı dövizler karşısında %20 değer yitirmesine yol açmıştır. Bu çerçevede Nisan-Mayıs-Haziran aylarında enflasyon rakamları üretici fiyatları endeksinde beklentilerin üzerinde toplamda %8.9 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankasının ve siyasi iktidarın almış olduğu önlemler gelen bu dalganın önemli ölçüde atlatılmasını sağlamış, fakat enflasyon ve faiz oranlarından önemli ölçüde uzaklaşılmasına neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde içinde bulunduğumuz otomotiv sanayii son yıllarda üretiminin önemli bir kısmını ihraç edilebilir hale geldiği için yerli pazardaki büyük daralmadan geçmişteki örneklere oranla daha az etkilenmiştir. Satışını yerli pazardan ihracata kaydırarak üretim adetlerini arttıran Türk Otomotiv Sanayi 2006 yılında adet üretim yaparak geçmiş yıla göre %12.1 lik bir büyüme sağlamıştır. Bu rakam ile 1 milyon sınırı aşılmış ve yeni bir üretim rekoru kırılmıştır. İhracatın payı ise %26 artarak adetten adete çıkmış, 14.3 milyar Dolar lık bir ihracat geliri ile Türk Otomotiv Sanayi sektörler arasında ihracat gelirinde ilk sıraya oturmuştur. 6

7 SATI LARIN DA ILIMI (ton) Orhangazi Tesisleri (Pik Döküm) Manisa Tesisleri (Alüminyum Döküm) Jant Tesisleri (Adet) Yüksek Bas nçl Döküm Tesisleri (Ton) Yurtiçi Yurtd 7

8 140.3 HRACAT (Milyon Euro) SATI LAR (Bin YTL.)

9 Şirketimizin de içinde bulunduğu Otomotiv Yan Sanayi AB sürecinde teknolojik yenilikleri içinde barındıran, rekabetçi yurt dışı piyasalara karşı maliyet, fiyat ve teknolojik alt yapısı ile iyi örgütlenmiş konumunu sürdürmektedir. Kalite odaklı bir pazardan yenilik odaklı bir pazara geçen Türk Otomotiv Yan Sanayii 2006 yılında 14.5 milyar Dolar lık toplam otomotiv ihracatının 4.2 milyar Dolar ını gerçekleştirmiştir. Bunun yanında yükselen ve ülke ekonomisine ciddi katma değer yaratan bu sektör artan girdi maliyetleri, istihdam üzerindeki aşırı yükler ana sanayinin fiyat baskıları ve son olarak değerli YTL nin ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini her zaman üzerinde hissetmektedir. Türkiye Otomotiv Yan Sanayii yapması gereken teknolojik yatırımlarını ve kapasite arttırımlarını gerçekleştirmeli, ihracata dayalı büyüme modeli ile birlikte yenilik ve rekabete açık büyüme politikalarından vazgeçmemelidir. Türk Otomotiv sanayiinin bu hızlı yükselişine paralel Şirketimizde 2006 yılında çok önemli gelişmeler olmuş, 35 yıldır ana sermayedarı Koç Holding olan Şirketimizin %54.96 lık hissesi Koç Holding in yeni stratejisi ve şirket yapılanmaları neticesi 12 Aralık 2006 tarihinde ABD $ toplam şirket değeri üzerinden ABD Finlandiya Merkezli Componenta Corporation grubuna satılmıştır. Componenta Grubu 1918 de Finlandiya Helsinki de bir aile şirketi olarak döküm işine başlamış, 1920 lerde çeşitli zirai aletler imalatı, savaş yıllarında ise cephane üretimi, 1950 lerde kendi dizaynı olan kanalizasyon ürünleri ve yıllarında ise çeşitli satınalmalar ve birleşmelerle önce Finlandiya da, daha sonra İskandinavya nın diğer ülkelerinde önemli büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün Componenta Grubu Finlandiya, İsveç ve Hollanda da uluslararası üretim tesislerine sahip metal endüstrisi kolunda çalışan Avrupa nın sayılı şirketlerine sahip büyük bir gruptur. Kamyon, hafriyat makinaları, makine imalatı ile enerji ve dişli kutusu sanayilerinde müşterilerine montaja hazır döküm, işlenmiş parça ve yüzey işlemleri yapılmış ürünler üreten grup, 2005 yılında 343 milyon Euro, 2006 yılında ise Döktaş birleşmesi ile beraber toplam 617 milyon Euro ciro elde etmiştir. Çalışan sayısı 2550 olan grubun hisseleri Helsinki Borsası nda işlem görmektedir. Componenta-Döktaş birlikteliği sonrası oluşan bu yapı, Avrupa nın 2. büyük bağımsız döküm parça ve hizmetleri veren grubu olacaktır. Toplam çalışan sayısı yaklaşık 5250 kişiye ulaşacak grubumuzun satış, dağıtım, satınalma ve üretim konularında yapacağı ortak çalışmalar ile çok önemli sinerjiler yaratılacaktır. Grubumuzun stratejik hedefi 2010 yılında gelişmiş döküm parçaları üretiminde Avrupa Pazar Lideri olmaktır. Şirketimizin Orhangazi Pik Döküm Tesisleri Türk Otomotiv Yan Sanayiinin bu yükselen çizgisi içinde kapasitesinin tamamını geçmiş yıllarda olduğu gibi kullanmış ve ton satış gerçekleştirmiştir. Manisa Alüminyum Tesislerimizden Jant Tesisinde adet, Yüksek Basınçlı Döküm Üretim Tesisimizde ise, ton satış gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin satışlarının %63 dış satıma yönelik gerçekleşmiş ve 2006 yılında milyon Euro ihracat rakamına ulaşılmıştır. 9

10 YURT Ç SATI LARIN DA ILIMI (Ciro) Tofa % 5 Renault % 9 Otoyol % 2 Uzel % 7 Hema % 4 Paksan % 3 Hyundai % 1 Di er % 11 Yavuz 2 TTF % 16 Power Train % 2 Otosan % 38 HRACATIN ÜLKELERE DA ILIMI talya % 21 Fransa % 6 Almanya % 27 Rusya % 2 sveç % 1 Polonya % 2 Di er % 2 Japonya USA Avusturya Çek Cumhuriyeti ngiltere % 34 Belçika % 5 10

11 YATIRIMLAR: Orhangazi Pik Döküm Tesislerimiz teknoloji, kalite ve kapasite olarak iç ve dış müşterilerimizin taleplerine cevap verebilmektedir. Bu tesisimizde 2003 yılından itibaren ürünlerin işlenmiş olarak satışını sağlayacak yatırımlarımız devam etmektedir yılında Pik Döküm Tesislerimize işleme ile birlikte 4.4 Milyon Euro yatırım yapılmıştır. Manisa Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise; kapasite, teknoloji ve yeni projeler kapsamında pres tezgah ve bina yatırımları devam etmektedir. Manisa fabrikalarımızda 2006 yılında yapılan yatırım tutarı 5.3 milyon Euro ya ulaşmıştır yılında Yüksek Basınçlı Döküm Tesisimiz yapılacak makina yatırımları ile kapasitesini ton seviyelerine çıkartacaktır. YATIRIMLAR (milyon Euro)

12 İDARİ FAALİYETLER: Şirketimiz 2006 yılına 220 kapsam dışı, 1652 sendikalı olmak üzere toplam 1872 kişilik personel kadrosu ile girmiş, 2006 yılını 217 kapsam dışı, 1748 sendikalı olmak üzere 1965 kişi ile tamamlamıştır Eylül ayında Türk Metal Sendikası ile MESS İşveren Sendikası arasında yıllarını kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Eski ve yeni sözleşmenin hükümleri gereği toplam saat ücretli personelimize %16.3 ücret zammı yapılmıştır. PERSONEL Orhangazi Tesisleri (Pik Döküm) Ortalama Personel Kapsam çi Personel Say s Kapsam D Personel Say s Ortalama Personel Say s Manisa Tesisleri (Alüminyum Döküm) Ortalama Personel Kapsam çi Personel Say s Kapsam D Personel Say s Ortalama Personel Say s

13 İŞTİRAKLERİMİZ: İştiraklerimizden Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Entek Elektrik Tüketimi A.Ş. hisseleri Koç Grubu ve Componenta Corporation arasında imzalanan hisse satış antlaşmasının şartlarına uygun olarak 11 Aralık 2006 tarihinde UFRS raporlarında yer alan toplam YTL makul değer üzerinden Koç Holding A.Ş. ne satılmıştır. Bu iki iştirakin satış tutarı nakit olarak tahsil edilmiş ve bu satıştan doğan yasal mükellefiyetlerimiz kanuni ve bağımsız denetim raporlarında belirtilmiştir. İştiraklerimizden İngiltere de yerleşik Sherbrook International Limited Şirketimizin hisselerinden %75 lik kısmı yapılan makul değer çalışmaları çerçevesinde $ bedel ile Şirketimize geçmiştir. Bu alımla Sherbrook International Limited hisselerinin %100 üne sahip olunmuştur yılında iştiraklerimizden Kumsan Döküm Malzemeleri San. A.Ş YTL, Sherbrook International Limited den YTL temettü tahsil edilmiştir. ÜNVANI FAALİYET KONUSU SERMAYESİ İŞTİRAK YÜZDESİ (%) Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Döküm Kumu Üretim ve Ticareti YTL % Sherbrook Group Holdings Limited / İngiltere İthalat İhracat % 100 % % 100 KUMSAN SHERBROOK MALİ SONUÇLAR: Şirketimizin 2006 yılı faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No: 25 sayılı Tebliğ kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Üretim ve satış hacmindeki artışa paralel satışının %63 ü yurt dışı piyasalara ihraç eden Şirketimiz Mayıs ayında YTL nin yabancı paralar karşısında ani değer yitirmesi ve buna bağlı olarak %20 lere varan kur artışı, ayrıca maliyetlerinde sağladığı önemli tasarruflar ile ciro ve kârlılığında önemli sayılabilecek sonuçları yakalamıştır yılında cirosunu 2005 e göre %13 arttıran Şirketimiz, brüt satış kârını ise %92 artışla YTL na, Faaliyet kârını ise %971 artış ile YTL ye yükseltmiştir. 13

14 Faaliyet kârımızın 25.6 milyon YTL si Bilançomuzun Özsermaye grubu içinde yer alan Koç Finansal ve Entek iştiraklerinin satışı dolayısıyla bu iştiraklerin makul değer karşılıklarının Gelir Tablomuza yansımasından kaynaklanmaktadır. Şirketimiz 2006 yılında YTL Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Fonuna bağışta bulunmuştur. Şirketimiz 2006 yılında UFRS sonuçlarına göre YTL amortisman ayırmış, YTL faaliyet dışı gelir ve gider rakamlarından sonra 2006 yılını YTL Vergi Öncesi kâr ile kapatmıştır yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak ilgili vergi dairelerine YTL Kurumlar Vergisi ve Yatırım İndirimi Stopajı ödeyecek olan Şirketimizin, ertelenen vergi giderlerinden sonra net kârı YTL olarak gerçekleşmiştir. Uzun yıllardır özellikle dış pazarların rekabetçi piyasalarında var olma mücadelesi veren Döktaş döviz kurunda yaşanan düzelme ve özellikle maliyetlerimizde yapılan çok önemli verimlilik ve tasarruflar ile başarılı sayılabilecek bir yılı geride bırakmıştır. Şirketimizin 2006 yılı UFRS net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Mukavelesi çerçevesinde ; YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe YTL Ortaklara Temettü YTL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe bakiye tutarında, fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasını, bu kâr dağıtım teklifimiz kabul edildiği takdirde, beher 1 YTL lik hisseye brüt 0.30 YTL olmak üzere %30 oranında ve toplam YTL temettü ödenmesini ve temettü dağıtım işlemlerine 02 Mayıs 2007 tarihinde başlanılmasını onaylarınıza sunuyoruz. Sayın Ortaklarımız, 2006 yılının çalışmalarını ve elde edilen sonuçların özetini bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız. Şirketimizin Componenta Grubu içinde yer alması sonucu oluşan büyük güç, Componenta yı Avrupa da döküm parçalarınının en büyük ikinci bağımsız tedarikçisi yapmıştır. YTL nin 2007 yılı başlarından itibaren değer kazanmaya devam etmesi mali kârlılığımızı negatif etkilemesine rağmen, bu büyük gücün 2007 ve daha sonraki yıllarda yaratacağı sinerji ve bunun sonucu oluşan mali performansı hep beraber izleyip göreceğiz. Gelecek yılların Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Bilanço ve Gelir Tablosunu onaylarınıza sunar, muhterem heyetinizi saygıyla selamlarız. Heikki Lehtonen Yönetim Kurulu Başkanı 14

15 Componenta Grubu nun Tarihçesi 1918 de Helsinki/Finlandiya da aile döküm i i olarak ba lad. imdiki Ba kan ve CEO ailenin 4. ku ak temsilcisidir lerde çe itli zirai aletler imalat, sava y llar nda ise cephane üretimi yap ld lerde kendi dizayn olan kanalizasyon ürünleri seri olarak dökülüp i leyerek iç ve d pazarlara sat ld de ilk döküm fabrikas Helsinki den Lisalmi ye ta nd ve 1990 larda irket, çe itli sat nalmalarla önemli ekilde ilk önce Finlandiya ya, sonra skandinavya n n di er ülkelerinde büyüdü de Hollanda firmas De Globe sat n al narak gruba kat ld 2006 y l nda Componenta Grubu Componenta, Finlandiya, sveç ve Hollanda da uluslararas irket ve üretim tesisleri olan metal endüstrisi kolunda çal an bir irket tir. Kamyon, hafriyat makinalar, makina imalat ile enerji ve di li kutusu sanayindeki mü terilerine montaja haz r döküm, i lenmi parça ve yüzey i lemleri yap lm ürünler üretilmektedir. Kuzey Avrupa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa pazarlar na sat lan ürünlerle 2005 y l nda 343 milyon Euro ciro elde edilmi tir. Çal an say s 2550 (350 endirekt personel dahil). Componenta hisseleri Helsinki/Finlandiya Borsa s n n Small Cap (Küçük sermaye) bölümünde halka aç k olarak i lem görmektedir. 15

16 Dökta Sat nalman n K sa Özeti Componenta, stanbul Borsa s nda i lem görmekte olan döküm fabrikas Dökta n %55 lik hissesini Koç Grubundan 89 milyon Euro (111 milyon Dolar a) sat n alm t r. Borsa dan sat n al nan di er hisselerle birlikte Componenta halen Dökta hisselerinin %88 ine sahiptir. (28. ubat.2007) Dökta, stanbul Borsa s nda kalmaya ve i lem görmeye devam edecektir. 3 Casting Future Solutions 29 Aral k 2006 Componenta ve Dökta Birlikteli i Sat nalma sonucu olu an yap Avrupa n n 2.ci büyük ba ms z döküm parça ve hizmetleri veren grubu olacakt r. Birle ik ciro 617 milyon Euro dur (2006). Toplam çal an say s takribi 5000 ki idir (endirekt personel dahil). Sat, da t m, sat nalma ve üretim konular nda ortak çal malarla sinerji sa lanacakt r. 4 Casting Future Solutions 29 Aral k

17 Birle me sonucu-sati LAR Ülkelere göre sat, 2005 Ürün tipine göre sat, 2005 Di er AB ülkeleri 2 % Fransa 4% Di er ülkeler 6% Alüminyum döküm parçalar 12% Di er ürünler 9% talya 6% ngiltere 9 % Kuzey Avrupa 32% Belçika/ Hollanda 12% Almanya 15% Türkiye 14% Demir döküm parçalar - 79% Other operations include also eliminations Birle me sonucu- Döküm kapasitesi Döküm kapasitesi, (ton) Finlandiya ton( Demirdöküm) Türkiye 130,000 ton ( Demirdöküm) Hollanda ton ( Demirdöküm) Türkiye ton (Aluminyum Döküm) 6 Casting Future Solutions 29 Aral k

18 irket De erleri DE ERLER M Z Bu de erlerimizin günlük i lerimize yans mas AÇIKLIK Yeni fikirlere ve de i ime, kendimizi geli tirmeye aç z. Bu yol ile çal ma yöntemlerimizi sürekli iyile tirmeye çal yoruz. DÜRÜSTLÜK Kendimize ve birbirimize kar dürüstüz. Söz verdi imizi yerine getiririz. ÇALI ANLAR VE INSAN L K LER Çal anlarla, amirlerimizle, astlar m zla, mü terilerimizle ve di er payda lar m zla ili kilerimiz güven ve kar l kl sayg ya dayan r. irket De erleri effaf z, çünkü; Biz, tüm iç ve d haberle melerimizde her zaman do ruyu söyleriz. Biz, birbirimizle sürekli haberle ir, her türlü hizipcilikten uzakta dururuz. Biz, hatalar m z ve problemlerimizi aç kça tart p, yanl lar m zdan ders al r z. Dürüstüz, çünkü; Sözlerimizi tutar z. Yaz l ve sözlü irket raporlar nda tüm do rular söyleriz. Ki isel ve irket menfaatlerinin çat mas ve çeli kisi halinde kendi yüksek etik standartlar m za göre hareket ederiz. Çal anlarla ve insanlarla ili kilerimizin göstergeleri; E itim için personel seçilmesinde, sorumluluklar n verilmesinde ve çal ma artlar n n iyile tirilmesinde ki ilerin bireysel ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne al r z. Kendilerine hedef ve yetkiler vererek, çal anlar m z, yeteneklerimizin mümkün olan en üst seviyede geli tirmelerini destekleriz. Ücretlendirmede adil olmam z; ba ar lar payla mam z ve kimseye ya, cinsiyet, rk, din veya politik görü leri nedeniyle ayr l kç davranmay z. 18

19 ùirket De erleri DEöERLERøMøZ Bu de erlerimizin günlük iúlerimize yans mas AÇIKLIK ł Yeni fikirlere ve de iúime, kendimizi geliútirmeye aç z. Bu yol ile çal úma yöntemlerimizi sürekli iyileútirmeye çal ú yoruz. DÜRÜSTLÜK ł Kendimize ve birbirimize karú dürüstüz. Söz verdi imizi yerine getiririz. ÇALIùANLAR VE INSANø øløùkøler ł Çal úanlarla, amirlerimizle, astlar m zla, müúterilerimizle ve di er paydaúlar m zla iliúkilerimiz güven ve karú l kl sayg ya dayan r. 19

20 COMPONENTA GRUBU leti im bilgileri Merkez Componenta Corporation Panuntie 4 FI Helsinki Finlandiya tel faks Mü teri Ürün Merkezi Mü teri Ürün Merkezi Componenta Corporation Panuntie 4 FI Helsinki Finlandiya tel faks Mü teri Ürün Merkezi Componenta B.V. P.O. Box (Copernicusstraat 9, NL-6003 DE Weert) NL-6000 GE Weert Hollanda tel faks Mü teri Ürün Merkezi Componenta Främmestad AB Främmestadvägen 29 SE Nossebro sveç tel faks Dökümhaneler Componenta B.V., Heerlen (Furan & HWS) De Koumen 2 NL-6433 KD Hoensbroek Hollanda tel faks Makine atölyeleri Componenta Albin AB P.O. Box 115 (Hantverkargatan 3) SE Kristinehamn sveç tel faks Componenta Främmestad AB Främmestadvägen 29 SE Nossebro sveç tel faks Componenta Nisamo Oy Niinikuruntie 4 FI Lempäälä Finlandiya tel faks Componenta Pietarsaari MS Oy P.O. Box 37 (Birgerintie 3) FI Pietarsaari Finlandiya tel faks Componenta B.V. Weert MS Lozerweg 90 NL-6006 SR Weert Hollanda tel faks Dökta dökümhaneleri Döktas Dökümcülük Sanayi ve Ticret A.S. Merkez ve Demir Dökümhanesi Gölyolu no:26 (PK18) Orhangaz Bursa Türkiye tel faks , Döktas Dökümcülük Sanayi ve Ticret A.S. Alüminyum Dökümhanesi Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. no:14 Manisa Türkiye tel faks Componenta B.V., Weert Lozerweg 90 NL-6006 SR Weert Hollanda tel faks Componenta Åmål AB P.O. Box 7 (Strömsbergsgatan 8) SE Åmål sveç tel faks Componenta Karkkila Oy P.O. Box 40 (Bremerintie) FI Karkkila Finlandiya tel faks Componenta Pietarsaari Oy P.O. Box 37 (Birgerintie 3) FI Pietarsaari Finlandiya tel faks Componenta Pori Oy P.O. Box 94 (Vanhasahankatu 3) FI Pori Finlandiya tel faks Di er i letmeler Componenta Pistons Oy Tehtaankatu 1-13 FI Pietarsaari Finlandiya tel faks Componenta Wirsbo AB P.O. Box 102 (Nordanöverken) SE Virsbo sveç tel faks Componenta Suomivalimo Oy Parkatintie 31 FI Iisalmi Finlandiya tel faks

21 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SPK tarafından tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, uygulanmaktadır. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2006 Faaliyet Raporu na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır: - Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi, - Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması, - Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi, - Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi, - SPK nın Seri VIII, No:39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK na bildirilmesi, - Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul un onayına sunulması, - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Dönem içinde pay sahiplerinden telefonla çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler esas itibariyle genel kurula katılma, bedelsiz hisse dağıtımı, temettü ödemelerine ve kesilen stopaj vergilerine ilişkindir. Yöneltilen soruların tamamı şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirket sitesinde (www.doktas.com.tr) mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer almaktadır: Tübitak-Bilten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP (Kamuoyunu Aydınlatma Projesi) sistemi Şirket te kurulmuş olup, Şirketimizden İMKB ye bildirimler elektronik imza kullanılarak da gönderilmektedir. 21

22 Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu na üyelik işlemleri tamamlanarak hisse senetlerinin kayden izlenmesinde önemli bir adım atılmıştır. - Şirket ana sözleşmesi - Genel Kurul un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yayımlandığı, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - SPK Özel Durum Açıklamaları - Vekaletname örneği - Şirketin ortaklık yapısı - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Sıkça sorulan sorular bölümü - Yatırımcı raporları Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (PriceWaterhouse Coopers), ve Genel Kurul da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Genel Kurul Bilgileri 2006 yılı içinde bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır. Genel Kurul a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin menfaat sahipleri (vekaletname vererek) toplantılara katılmıştır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul dan en az 15 gün önce Genel Kurul un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir. Genel Kurul da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır yılındaki Genel Kurul da şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır. Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından resmi bir kâr dağıtım politikasının kamuya açıklanması söz konusu olmamıştır. Kârın dağıtımı, TTK na ve SPK ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 22

23 Kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumunun düzenlemeleri esas alınmakta ve kâr dağıtımı Genel Kurulun tasvibine sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. Payların Devri Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden BIY kullanılarak elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur 2006 yılı içinde, şirketimizce 14 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir. Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'ne ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. 23

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Genel Kurul Gündemi... 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı... 4 Yönetim Kurulu nun Raporu... 6 Genel Müdür ün Mesajı... 8 Componenta A.Ş

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 28.05.2007 SALI GÜNÜ SAAT:14.00 DE YAPILAN 2006 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İÇİNDEKİLER:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU 2006 Değerli Ortaklarımız; Türk Sermaye Piyasalarının iki öncü kuruluşu Yapı Kredi Yatırım ve Koç Yatırım ı Yapı Kredi Yatırım markası altında birleştirme

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

FAALİYET RAPORU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU TAT GIDA FAALİYET RAPORU 20 Temmuz 1901 25 Şubat 1996 Mustafakemalpaşa ilçesini teşebbüsümüzün merkezi olarak seçtik. Susurluk Şeker Fabrikası nın

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. BURÇELİK VANA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. 9.YIL 01/01/2006 31/12/2006 FAALİYET RAPORU 2006 yılı BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş nin 9. çalışma yılı idi. Şirketimiz 9 yılda önemli aşamalar kaydederek gelişmiş

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 27.03.2008 SAAT : 14:00 TOPLANTI

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 32.000.000 YTL : 12.000.000 YTL Cumhuriyet Mahallesi, Akeller

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ 2013 Faaliyet Raporu ERBOSAN, ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ Sermayesi: 5.220.000 TL 15 KASIM 2014 Saat 13.00 da Şirket Merkezinde Toplanacak

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ün Mesajı Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 2-3

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Bağımsız

Detaylı

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 8 Kısaca Ak-Al 9 Olağan Genel Kurul Gündemi 10 Vizyon ve Kurumsal Değerler 11 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 12 Ortaklık Yapısı

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10 May s 2010 Saat : 14:30 dan İtibaren Adres: fiirket Merkezi Emek Mah. Afl roğlu Cad. No:147 Dar ca / KOCAEL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 I. GİRİŞ Raporun Dönemi Bu rapor 1.1.2007-31.12.2007 çalışma dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2006 YILI FAALİYET RAPORU Merkez: Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:1 34340 Etiler Beşiktaş/İstanbul Tel:+90 212 282 01 70 Fax:+90 212 282 01 65 www.akmerkez.com.tr

Detaylı

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1) Yönetim ve Denetim Kurulları... 2) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 8 Mart 2007

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.12.2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2012 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı