Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene. Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014"

Transkript

1 Kardiyovasküler sistem Semptomlar & Fizik Muayene Int. Dr. Halil Şirin Mart 2014

2 Semptomlar Göğüs ağrısı sıkıntı hissi nefes darlığı Öksürük Hemoptizi siyanoz Senkop ödem, Çarpıntı çomak parmak Çömelme Noktüri erken yorulm intermitten kladikasyo en sık karşılaşılan semptomlardır.

3 Dispne Solunumun bilinçli bir beyin korteksi işlevine dönüşmesine ve hasta tarafından hoş olmayan bir duygu olarak algılanmasına dispne denir. Hiperventilasyon dispnesi: başlıca nedenleri sol kalp yetersizliği, mitral darlığı, konstriktif perikardit (düşük kalp debisi) Hipoventilasyon dispnesi: AC restriksiyonu, havayolu obstrüksiyonu

4 Dispne Efor dispnesi: Fiziksel aktivite esnasında ortaya çıkan ve dinlenince geçen soluk darlığıdır. Efor dispnesinin oluşumundan interstisyum ödemi sorumludur. Paroksismal nokturnal dispne: Gece yattıktan 2-5 saat sonra tıkanma ya da boğulma hissi ile uyandıran, oturunca veya oda içinde dolaşınca dakika içinde geçen nefes darlığı nöbetine denir. İnterstisyum ödemi, bronşiyal ödem

5 Ortopne - Platipne Ortopne Yatma konumunda beliren ve başın 1-2 yastıkla yükseltilmesiyle yada oturur pozisyona geçilmesiyle kısa sürede gerileyen nefes darlığıdır. Platipne Ortopnenin tersine yatma konumundan oturma konumuna geçildiğinde beliren soluk darlığına platipne adı verilir.

6 Hemoptizi Hemoptizinin kalp ya da damar kökenli nedenleri; sol kalp yetersizliği, mitral darlığı, pulmoner enfarktüs, Eisenmenger Sendromu ile pulmoner arter-ven fistülüdür. Yüksek basınç nedeni ile arteriyollerde, venüllerde veya alveol kapillerlerinde yırtılmalar sonucu olmaktadır.

7 Göğüs Ağrısı Anjina Pektoris; Myokard iskemisine bağlı göğüs ağrısı ve sıkıntı hissi. Sıkıntı hissinin tarifi; baskı hissi, hazımsızlık, göğsünde katılaşma, ağırlık hissi Özellikle diyabetik ve yaşlılarda hiçbir yakınma olmayabilir Lokalizasyon ve süre; Ağrı genellikle retrosternal bölgededir. Boyun, alt çene,sol veya sağ omuz, epigastrik bölge, sol kol ve sırta yayılabilir. Miyokard iskemisine bağlı ağrıyı tetikleyen faktörler ortadan kalktıktan sonra 3-4 dakika ağrı devam eder. İskemiye bağlı ağrı dakikadan daha uzun sürerse uzamış anjina olarak tanımlanır.

8 Anjina Pektoris Tipik Anjina Retrosternal Yanma, ağırlık ve baskı hissi Egzersiz veya efor ile tetiklenir Nitrogliserin ve/veya istirahat ile geçer Atipik anjina Sadece karında, sırtta,kollarda ağrı Keskin ve çabuk geçen ağrı Tekrarlayan ve çok uzun süren ağrı Egzersizle ilişkisi olmayan, nitrogliserin ile geçmeyen ağrı

9 Göğüs Ağrısı

10 Siyanoz Kapiller damarlardaki ansatüre hemoglobin ile cildin mavimsi bir renk almasıdır. Gözle görülebilmesi için indirgenmiş hemoglobin miktarının 5 gr/dl nin üzerinde olması gerekir. Siyanoz santral ve periferik olarak iki alt gruba ayrılabilir.

11 Siyanoz Santral Akciğerlerden sol kalbe gelen kanda veya aortadan perifere atılan kanda oksijen saturasyonu düşüktür. Oksijen saturasyonu %75 in altındadır. Arter-ven oksijen farkı normaldir. Extremiteler soğuk değildir. Dil, ağız ve konjunktiva mukozası gibi sıcak yerlerde de siyanoz görülür. Isıtmakla siyanoz geçmez. Periferik Akciğerlerden sol kalbe gelen ve oradan aortaya atılan kanın oksijen saturasyonu normaldir. Arteriovenöz oksijen farkı artmıştır. Kalp debisi düşüktür. Extremiteler soğuktur ve ısıtılınca siyanoz kaybolur. Ağız boşluğunda,dilde siyanoz yoktur.

12 Senkop Ani, geçici bilinç kaybıyla beraber postüral tonusun kaybını takiben herhangi bir resüsitasyon girişimine gerek duymaksızın bilincin kısa süre içinde geri gelmesidir Ödem Hücre dışındaki sıvının interstisyuma yerleşik bölümünün artmasına ödem adı verilir. Ayak bileklerinde görülen periferik ödemin niteliksel bulgusu parmak ucu ile bastırıldığında oluşan çukurdur. Miksödem ve kronik lenfödemde gode oluşmaz. Anazarka yaygın ödeme verilen addır.

13 Fizik Muayene GENEL GÖRÜNÜM Fizik muayene, hastanın genel görünümünü değerlendirmekle başlar. Bilinç düzeyi ve Sözel yanıt Cilt rengi Distres düzeyi Solunum zorluğu Pozisyonu Kaşektik, obez veya ödemli

14 Cilt Kırmızı renk Hipertansiyon MI CO zehirlenmesi (kiraz kırmızısı) Ateş Soluk, beyaz, kül veya gri renk Dolaşım yetersizliği Şok Aşırı korkma Soğuğa maruz kalma

15 Cilt Mavi/mor renk (siyanoz) Hipoksiye neden olan durumlar Sağdan sola şant (konjenital kalp hastl.) Ekstremitede lokalize ise; Periferal arteriyal dolaşım bozukluğu Sarı renk Karaciğer hastalıkları (sarılık) İleri dönem kalp yetmezliği

16 Juguler Ven Değerlendirmesi Juguler venöz nabzı izleyerek sağ ventrikül dinamiği hakkında önemli bilgi edinilebilir. Sağ internal juguler ven; VCS a açısız düz bağlanır ve sağ atriyumun hemodinamisini doğrudan yansıtır. Normalde jugüler venler dolgun olmamalıdır. Sağ kalp yetmezliği (VCS göllenme) Hipervolemi VCS bası veya obstrüksiyon Kardiyak Tamponad Pulmoner Hipertansiyon Triküspit Stenozu veya regürjitasyonu Perikardit

17

18 Abdominojuguler Reflü Juguler venleri görmek için hasta yatırıldığında, periumbilikal bölgeye sn basınç uygulanır Normal insanlarda abdominal basınç devam ederken juguler venöz basınç <3 cm H20 kadar ve geçici olarak yükselir Sağ, sol KY olan veya TY si olan hastalarda >15 sn kalır. Pozitif AJR; Sağ ventrikül sistolik/diyastolik disfonksiyon, triküspid kapak hastalığı, konstriktif perikardit

19 Palpasyon Hastanın sağına geçilir. Hem sırtüstü hem de sol lateral dekübit pozisyonda bakılmalı, hasta 30 de Sol lateral dekübit pozisyon kalbin daha laterale kaymasını sağlayarak hem normal hem de patolojik sol ventrikül hareketinin palpasyonunu kolaylaştırır. Prekordiyal hareketler eş zamanlı palpe edilen karotid vurusu ile zamanlanmalıdır. Obez, amfizemli, yaşlı ve müsküler kişilerde KV bozukluk olmadan da kalp pulsasyonları zayıf ya da palpe edilmeyebilir

20 Palpasyon Sol ventrikül aktivitesi Apeks 5. İKA midclavicular kesiştiği noktanın hemen iç tarafında Normalde sadece 1 parmak ucu (2 cm çapı kadar Aktivitenin genişlemesi dilatasyonu, artması hipertrofiyi gösterir.

21 Sol ventrikül aktivitesinin sınıflaması 1= Normalde olan bir parmak ucu kadar alanda ve ancak hissedilebilen aktivite 2=İki-üç parmak ucunu kaplayan ve parmak uçlarını kaldırıcı nitelikte bir tepe vurumu 3=Daha geniş bi alanda ve daha fazla aktivitede 4=Tüm perikardiyumu dolduran ve eli tümüyle kaldıran aktivite Sağ ventrikül aktivitesinin sınıflaması Sternumun sol İKA el ayası hafifçe bastırıldığında sağ ventrikül aktivitesi hakkında fikir edinilir. Normalde bu bölgede pulsasyon alınmaz ve negatiftir. 1=Ancak hissediliyorsa 2=Eli hafifçe titretiyorsa 3=Sistolik itişin daha da artması 4=Her sistolde 1-2cm yukarı kalkıyorsa

22 Nabız Sol ventrikülden aortaya ve aortadan perifere atılan kanın oluşturduğu dalgalanmaya nabız denir. Nabız muayenesi: Hız, ritim, dolgunluk ve genel karekteri

23 Patolojik Nabızlar Sıçrayıcı nabız (corrigan pulse): Nabız trasesinde çıkan kolun dikleşmesi (nabız yükseliş hızının artması) ile karakterizedir. Düşük amplütüdlü ve yavaş yükselen nabız (Pulsus parvus et tardus): Pulsus parvus; nabız amplütüdünün düşük olması anlamına gelir ve atım hacminin azaldığı durumlarda gözlenir. Pulsus tardus ise; nabzın çıkan kolunun hızının yavaşlaması anlamına gelir. (Aort Darlığı) İki tepeli nabız (Pulsus bisferiens): Sistol sırasında iki atım. Sistol sırasında derin bir çukurla birbirinden ayrılan iki tepe (perküsyon ve tidal dalgalar) noktasından oluşur. Bigemine nabız (Pulsus bigeminus): Zayıf ve güçlü nabızlar birbiri ardına gelir. Güçlü ve zayıf atımlar arasındaki zaman intervali farklıdır

24 Patolojik Nabızlar Filiform nabız (Pulsus filiformis): Nabzın parmaklarda hızlı ve zayıflamış şekilde hissedilmesidir. (şok) Pulsus defisit: kalp atımlarının bazıları palpe edilebilen nabız dalgaları oluştururken bazı atımların periferde hissedilememesidir. Dikrotik nabız: Çift nabız, sistolik ve diyastolik. Bisferiens nabızda olduğu gibi iki tepe noktasından oluşur. Farklı tarafı birinci tepenin sistolde, ikinci tepenin diyastolde, hemen ikinci kalp sesini takiben oluşmasıdır. Oluşumun birinci koşulu atım hacminin düşmesidir. İkinci koşulu ise aortun yumuşak ve esnek olmasıdır.

25 Oskültasyon Oskültasyona sol lateral dekübit pozisyonda kardiyak apeksden başlamalıyız. S1 i tespit etmek için eş zamanlı başparmak da karotid arterde olmalıdır S1 tespit edildikten sonra sırasıyla erken, orta ve geç sistol, S2 ve erken, orta ve geç diyastol ve tekrar S1 dinlenir Apikal oskültasyon bittikten sonra hasta sırtüstü pozisyona döndürülür ve tüm alanlar dinlenir Apeks önce çanla dinlenmelidir

26 26

27 Kalp Sesleri Fizyolojik S1: AV kapak kapanması S2: Semiluner kapak Patolojik S3(V.galop): SV doluşu sırasında S4(A.galop): Atriyal kontraksiyon S3+S4+ taşikardi: summasyon galop Mitral Açılma sesi

28 S1 şiddetini artıran ve azaltan faktörler Artıranlar Kısa PR Taşikardi veya hiperkinetik durumlar Mitral darlığı Azaltanlar Uzun PR LV kontraktilitesinin azalması Mitral kapağın erken kapanması (Akut AY) LBBB Ekstrakardiyak faktörler (obezite, KOAH, büyük göğüs)

29 S1 çiftleşmesi Fizyolojik: Derin inspiryum Patolojik: Sol dal bloğu Sağ dal bloğu

30 İkinci Kalp Sesi S2 İki parçadan oluşur A2 P2 Normal insanlarda inspirasyonda S2 çift duyulur İnspiratuar çift S2 en iyi pulmoner odakta duyulur

31 S2 şiddetini artıran ve azaltan faktörler Artıranlar Obezite Amfizem, pnomotoraks MI Kalp yetmezliği Şok Aort darlğı Azaltanlar Sistemik hipertansiyon Pulmoner hipertansiyon

32

33 Üfürümler - Şiddet 1.derece: Zorlukla duyulur 2.derece: Hafif, ama kolayca tespit edilebilir 3.derece: Belirgin, fakat şiddetli değil 4.derece: Şiddetli, sıklıkla thrill eşlik eder 5.derece: Çok şiddetlidir 6.derece: Steteskop kaldırıldığında da duyulacak kadar şiddetli üfürüm

34 Üfürümler Pansistolik MY TY VSD Mid-sistolik AD PD ASD Erken diastolik AY PY Mid-diastolik MD TD Sürekli PDA

35 Kan Basıncı Ölçümü Seçilen cuff ın genişliği kolun çevresinin %40 ı kadar olmalıdır Standard cuff: 12.5 cm Şişman kol veya bacağa uygulanırsa: Yanlış olarak daha yüksek Zayıf kol: Gerçekten daha düşük ölçülür Obezlerde cuff: 20 cm olmalıdır İçindeki lastik kolun yarısını saracak kadar olmalıdır Rijid, sklerotik arteri olan hastalarda sistolik KB 30 mmhg daha yüksek ölçülebilir Civalı olanlar aneroid olanlara göre daha güvenlilirdir, aneroidler yılda bir kalibre edilmelidir

36 Korotkoff Sesleri 5 fazı var İlk faz: net vuru sesi, sistolik KB Faz II, hafif, Faz III, daha şiddetli üfürüm Faz IV, sesler aniden hafifler Faz V, kaybolur; diyastolik KB Ciddi Aort yetmezliğinde, sesler 0 mmhg a kadar kaybolmaz, o zaman faz IV diyastolik KB olarak kaydedilmeli. Sesler zor duyuluyorsa hastaya birkaç kez elini yumruk yapıp açması söylenir

37 Üst ekstremite KB ölçümü Hasta oturmalı, En az 5-10 dk dinlenmiş olmalı Kol hafif fleksiyonda ve kalp seviyesinde Cuff antekubital fossanın 2.5 cm yukarısına yerleştirilmeli Steteskopun diyaframı cuff a yakın yerleştirilmeli Cuff tahmin edilen KB ının 30 mmhg yukarısına hızla şişirilmeli Yavaş yavaş cuff ın havası boşaltılmalı(<3 mmhg/sn) İlk ölçümde her iki koldan ölçüm yapılmalı Bir sonraki ölçümle arasında en az 1 dk olmalı Her iki kol arasındaki fark >10 mmhg ise aorta veya subklavien arterin orijinini tutan obstruksiyon düşünülmeli

38 Teşekkürler.

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Dolaşım sistemi, Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I. Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım

Dolaşım sistemi, Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I. Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I Dr. Nevzat KAHVECİ 2009 Dolaşım sistemi, O 2 ve CO 2 taşınması Sindirim sisteminden besinlerin alınıp gerekli yerelere taşınması Fazla su ve metabolik artıkların böbreklere

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI BÖLÜM 1.2 DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI Doppler US Fiziği Doppler US Tekniği Renkli Doppler Parametreleri Spektral Doppler Parametreleri Doppler Ölçümleri Hemodinami ve Doppler Spektrumu Akım Tipleri DOPPLER

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu.

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu. 2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları Şef Op. Dr. Ramadan Kamiloğlu Op. Dr. Ozan Emiroğlu Op. Dr. Mehmet Arıkbuka Op. Dr. Hasan Birtan Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek.

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde(ler) : 10 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat olarak)

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PERİKARDİT KILAVUZU. Perikardit nedir? Perikardit semptomları nelerdir?

PERİKARDİT KILAVUZU. Perikardit nedir? Perikardit semptomları nelerdir? Perikardit Kılavuzu PERİKARDİT KILAVUZU Perikard Perikard; kalbin dış yüzeyini kaplayan ince, iki tabakalı ve sıvıyla dolu bir kesedir. Kalbi enfeksiyon ve maligniteden korur ve kalbin göğüs duvarı içinde

Detaylı