I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..! 1 st INTERNATIONAL URBAN REGENERATION SYMPOSIUM (URBAN-R 2013): PROPERTY..!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..! 1 st INTERNATIONAL URBAN REGENERATION SYMPOSIUM (URBAN-R 2013): PROPERTY..!"

Transkript

1 I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU (KENT-D 2013): MÜLKİYET..! 1 st INTERNATIONAL URBAN REGENERATION SYMPOSIUM (URBAN-R 2013): PROPERTY..! EKİM OCTOBER 2013 DEDEMAN OTELI ANKARA, TURKEY Organized by Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects Chamber of Survey and Cadastre Engineers

2 Sempozyumun Amacı Ülkemizin bir gerçeği olan afet olgusu ve süregelen çarpık yapılaşma kentlerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Uzun vadede daha yaşanabilir çağdaş kentlerin oluşumu için bugünden çözümlerin üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ancak bugünün çözüm ve uygulamaları yarının sorunları olmamalıdır. Bu nedenle sürdürülebilir arazi yönetimi ile uyumlu imar uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikli bir imar uygulaması olan Kentsel Dönüşümün; öncelikle MÜLKİYET boyutu ile ele alınarak irdelenip tartışılması ve ülkemize en uygun model ve çözüm altlıklarının hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşümün asıl öznesi olan mülkiyet, karışılması en karmaşık, tescille kazanılan, kamu ve özel hukukunun konusu olan en temel haktır. Dolayısıyla kentsel dönüşümün mülkiyet temelli ele alınıp değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Kentsel Dönüşüm ile sürdürülebilir bir Mülkiyet Dönüşümü"nü de gerçekleştirecek evrensel düzeyde kentsel yaşamın altyapısını oluşturmaya yönelik; konusunda yerli ve yabancı uzman bilim insanları, uygulayıcı, kamu ve özel sektör ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla 1.Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sempozyumda tartışılacak ve ortaya çıkacak tüm çözüm önerileri kamuoyu ve ilgili paydaşlar ile paylaşılarak ülkemizdeki kentsel dönüşümün uygulanması yaygınlaştırılması sürecine katkı verilmeye çalışılacaktır. Aim of the Symposium Because of disasters and on going irregular urbanization are the facts of Turkey; regeneration of the cities is required. However, todays solutions and applications should not be tomorrow's problems. Therefore, there is a need for zoning implementations with consistent sustainable land management practices. Urban regeneration is a featured application of land development process in urbanization, but it should be discussed and taken into account with land based "PROPERTY" perspective firstly in order to develop the most suitable model and solution for Turkey. The land property is the main subject of urban regeneration that is the most complex issue and having only with land registration, so it is the most fundamental right with respect to public and private law. Hence, the evaluation of urban regeneration is required to be discussed based on the land property. To accomplish a sustainable urban regeneration with "Property Transformation" concern for creating the well designed infrastructure of urban life at the wide-reaching level; it is aimed to perform the "1st International Symposium on Urban Regeneration "with the participations of the experts in the national and international level, specialists, representatives of public and private sector and civil society and so on. All urban regeneration related topics especially with the land property point of view will be discussed during the symposium and solutions be shared with the general public and relevant stakeholders in Turkey.

3 KURULLAR COMMITTEESS Yürütme Kurulu Executive Committee Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER, Yürütme Başkanı (Okan Üniversitesi) Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Yürütme Sekreteri (İTÜ) Hüseyin ALTUN, Yürütme Saymanı (HKMO) Prof. Dr. Halil ERKAYA (YTÜ) Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (SÜ) Doç. Dr. Bayram UZUN (KTÜ) Doç. Dr. Recep NİŞANCI (KTÜ) Yrd. Doç. Dr. Erol YAVUZ (Okan Ü.) Abdullah Burak KESER (TKGM) Hacı Hasan TUZCU (HKMO) Burak KUKUL (HKMO) Dr. Sevim Bakırcı RISSI Bektaş Cem ÜLGER Mehmet PAZARCI Düzenleme Kurulu Organizing Committee Ertuğrul CANDAŞ (HKMO Genel Başkanı) Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Üniversitesi) Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ) Hacı Hasan TUZCU (HKMO 2.Başkan) Mustafa ERDOĞAN (HKMO Genel Sekreter) Hüseyin ALTUN (HKMO Genel Sayman) Burak KUKUL (HKMO Örgütlenme Sekreteri) Salih SUİÇMEZ (HKMO Yönetim Kurulu Üyesi) Önder Serkan ATAGÜN (HKMO Yönetim Kurulu Üyesi) Hasan ZENGİN (HKMO Adana Şube Başkanı) Levent ÖZMÜŞ (HKMO Ankara Şube Başkanı) Ramazan ECİŞ (HKMO Antalya Şube Başkanı) Ufuk AY (HKMO Bursa Şube Başkanı) Hüseyin KIRŞAN (HKMO Diyarbakır Şube Başkanı) Mehmet YILDIRIM (HKMO İstanbul Şube Başkanı) Servet ALABALIK (HKMO İzmir Şube Başkanı) Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (HKMO Konya Şube Başkanı) Ertuğrul ÇÖL (HKMO Samsun Şube Başkanı) Doç. Dr. Recep NİŞANCI (HKMO Trabzon Şube Başkanı)

4 I.ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU PROGRAMI... PROGRAM of the 1st INTERNATIONAL URBAN REGENERATION SYMPOSIUM 2013 Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects - Chamber of Survey and Cadastre Engineers, Turkey I. GÜN 07 EKİM 2013 PAZARTESİ DAY 1 07 OCTOBER 2013 MONDAY 08:00-10:00 KAYIT-AÇILIŞ REGISTRATION AND OPENING 09:00-10:00 Protokol ve Davetli konuşmacılar... Protocol and invited speakers Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (HKMO-KENTD Komisyonu ve Düzenleme Kurulu Başkanı) Ertuğrul CANDAŞ (HKMO Genel Başkanı) Mehmet SOĞANCI (TMMOB Genel Başkanı) Davetli Konuşmacılar... I. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HAK-HUKUK AÇISINDAN MÜLKİYET BOYUTU I. SESSION: PROPERTY ASPECT IN URBAN REGENERATION REGARDING WITH THE LAW RIGHTS OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.) 10:00-10:30 Mülkiyet hakkı ve toplumsal etkisi Property right and its impact on society Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Ü.) 10:30-11:00 Taşınmaz mülkiyeti ve kentleşme süreci Real estate and the process of urbanization Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Ankara Ü.) 11:00-11:30 Kentsel dönüşüm ve mülkiyet ilişkileri Urban regeneration and property relations Davut GÜNEY (TKGM - Genel Müdür) 11:30-13:00 ÖĞLE ARASI LUNCH BREAK II. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR II. SESSION: INTERNATIONAL APPROACHES TO URBAN REGENERATION OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ) 13:00-13:30 Almanya da kentsel dönüşüm uygulamaları Urban regeneration projects in Germany Dr. Ing. Heinz RÜTZ, Germany 13:30-14:00 Avrupa da kentsel dönüşüme mülkiyet bazlı bakış Property-based aspect of urban regeneration in Europe Dr. Ing. Andreas DREES, Germany 14:00-14:30 Avrupa da kentsel dönüşüme yönelik taşınmaz değerlemeleri Real estate valuations for urban regeneration in Europe Dr. Ing. Sevim BAKIRCI RISSI, Switzerland

5 14:30-15:00 ARA COFFEE BREAK III. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MÜLKİYETİN KULLANIM VE DOLAŞIMI III. SESSION: LAND OWNERSHIP USE AND MOVEMENT IN URBAN REGENERATION OTURUM BAŞKANI: Hüseyin ÜLKÜ (HKMO) 15:00-15:20 Kentsel dönüşüm sürecinde mülkiyet dolaşımı Land property movement during the urban regeneration Prof. Dr. Saba ÖZMEN (Okan Ü.) 15:20-15:40 Kentsel dönüşümün mülkiyete ilişkin yeni paradigmaları New paradigms of urban regeneration with land property Doç. Dr. Bayram UZUN (KTÜ) 15:40-16:00 Kentsel Dönüşüm-Kullanım-Değer ilişkileri Relations of urban regeneration-use-assessment Bektaş Cem ÜLGER 16:00-16:20 Kentsel dönüşümde 4 boyutlu mülkiyet yapısı Four-dimensional ownership structure in urban regeneration Doç. Dr. Recep NİŞANCI vd. (KTÜ) II. GÜN DAY 2 08 EKİM2 013 SALI 08 OCTOBER 2013 TUESDAY IV. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANS BİLEŞENİ IV. SESSION: FINANCIAL COMPONENT OF URBAN REGENERATION OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN (Gaziantep Ü.) 09:00-09:20 Kentsel Dönüşümde Finansal Alternatifler Financial alternatives in urban regeneration Yrd. Doç. Dr. Niyazi ERDOĞAN (Ufuk Ü.) 09:20-09:40 Kentsel dönüşümde finans aktörleri ve beklentileri Financial actors and their expectations from a urban generation Erk HACIHASANOĞLU, Borsa İstanbul - Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 09:40-10:00 Kentsel dönüşümün finansal etkilerinin değerlendirilmesi Evaluation of the financial impact of urban regeneration, Bartu SORAL, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Eski Md. 10:30-11:00 ARA COFFEE BREAK

6 V. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN UYGULAMA BOYUTU V. SESSION: IMPLEMENTATION ASPECT OF URBAN REGENERATION OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Ferruh YILDIZ (Selçuk Ü.) 11:00-11:20 Kentsel dönüşümde planlama süreci Planning process in urban regeneration Özdemir SÖNMEZ (YTÜ) 11:20-11:40 İmar planı uygulamalarında uygulama yöntemleri ve yaşanan sorunlar Implementation procedures and issues faced in zoning plan applications Cumhur ARABACI vd. 11:40-12:00 Değer esaslı kentsel dönüşüm ile imar uygulamaları Zoning plan applications with the value-based urban regeneration Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.) 12:00-12:20 Kentsel Dönüşüm için coğrafi/kent bilgi sistemleri GIS for urban regeneration Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ) 12:30-13:00 ÖĞLE ARASI LUNCH BREAK VI. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MEVZUAT BOYUTU VI. SESSION: THE LEGISLATION ASPECT OF URBAN REGENERATION OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa KOÇAK (Okan Ü.) 13:00-13:20 Kentsel dönüşüme yönelik mevzuat gelişimi The legislative development of urban regeneration Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK (Kocaeli Ü.) 13:20-13:40 Kentsel dönüşüm mevzuatının yargısal açıdan değerlendirmesi The assessment of urban regeneration legislation with respect to the judicial aspect Suna TÜRKOĞLU (Danıştay 6. Daire) 13:40-14:00 Kentsel dönüşümün kuramsal idari altyapısına yönelik model yaklaşım To approach the theoretical model of administrative infrastructure for urban regeneration Y. Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN (Atılım Ü.) 14:00-14:20 Türkiye de kentsel dönüşüm süreçlerinde merkezi ve yerel idare ilişkileri The central and local government administrative relations in urban transformation processes in Turkey Vedad GÜRGEN (ÇŞB Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Genel Müdürü) 14:30-15:00 ARA COFFEE BREAK

7 VII. PANEL - FORUM : TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MÜLKİYET BAKIŞIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ VII. PANEL - FORUM: EVALUATION OF URBAN REGENERATION BY PROPERTY OUTLOOK IN TURKEY PANEL YÖNETİCİLERİ : Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.) Prof. Dr. Halil ERKAYA (YTÜ) 15:00-17:00 Ertuğrul CANDAŞ, HKMO Genel Başkanı, Atila AYDINER, Bayrampaşa Belediye Başkanı, Özlem ÇERÇİOĞLU, Aydın Belediye Başkanı, Bülent BABAOĞLU, ÇŞB-İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Md., Uğur ASLAN, Özel Sektör 17:00-17:15 Sonuç Bildirgesi Symposium Declaration 17:30 KAPANIŞ CLOSING

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

Destekleriyle Supported by KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAMME. İletişim Sponsoru Communication Sponsor

Destekleriyle Supported by KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAMME. İletişim Sponsoru Communication Sponsor Destekleriyle Supported by KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAMME İletişim Sponsoru Communication Sponsor Yeni Küresel Merkez Türkiye SPONSORLAR SPONSORSHIP Platin Sponsorlar Platin Sponsorship Altın

Detaylı

Urban Age Çalışmaları Kitap Lansmanı Urban Age Studies Book Promotion. s.3 p.3. s.4 p.4. s.5 p.5. s.6 p.6. s.7. p.7. s.8 p.8. s.9 p.9. s.10. p.

Urban Age Çalışmaları Kitap Lansmanı Urban Age Studies Book Promotion. s.3 p.3. s.4 p.4. s.5 p.5. s.6 p.6. s.7. p.7. s.8 p.8. s.9 p.9. s.10. p. İndeks/Index Urban Age Çalışmaları Kitap Lansmanı Urban Age Studies Book Promotion Betonda Sürdürülebilir Uygulamalara Örnekler The Samples of Sustainable Technics on Concrete Aerocity - ArkiPARC P2P Toplantı

Detaylı

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 2-6 Nisan 2007 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN

HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 7. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN 14-16 Kasım 2011, YTÜ-Oditoryum / İstanbul YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, WOW Convention

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı ÖNSÖZ Değerli Katılımcılar, Kamu ve Vakıf olmak üzere 180 civarındaki üniversiteden oluşan Yüksek Öğretim Sistemimiz hızla değişen ve gelişen küresel ölçekte kendisini değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World

Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GazBir Şubat / February 2011 Sayı / Issue 9 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN DOĞAL GAZ NATURAL GAS FOR SUSTAINABLE FUTURE Söyleşi Interview Sefa Sadık Aytekin Enerji ve Tabii

Detaylı

Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey

Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey Comparative Problems and Solutions of Licensed Survey and Cadastre Engineering Offices in Switzerland and Turkey Şebnem Yürükler AKÇA¹, Ali Kazım TELLI¹, Ertuğrul EYÜBOĞLU¹, Hülya KARSLI¹, Osman GÜLCAN¹,

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

ICCI 2015 KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM. 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com.

ICCI 2015 KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM. 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com. ICCI 2015 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com.tr KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM ICCI 2015 ENERJİ ÖDÜLLERİ ENERGY AWARDS Eylül / September 2015 Ankara

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION Platin Sponsor Platinum Sponsor Altın Sponsor Golden Sponsor Destekleyen Kuruluşlar Supported by Hakkı Turayliç Caddesi

Detaylı

Turkish Flour Industrialists Federation, TFIF 2013 International Congress: Wheat, Flour, Climate Change And New Trends Congress and Exhibition

Turkish Flour Industrialists Federation, TFIF 2013 International Congress: Wheat, Flour, Climate Change And New Trends Congress and Exhibition Turkish Flour Industrialists Federation Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, TUSAF 2013 Uluslararası Kongresi: Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongre ve Sergisi Turkish Flour Industrialists

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON AZERBAYCAN BELEDİYELERİ BELAME

YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON AZERBAYCAN BELEDİYELERİ BELAME Azerbaycan Respublikası Milli Meclisi Regional Meseleler Daimi Komisyonu YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON VE AZERBAYCAN BELEDİYELERİ YEREL YÖNETİMLER DESANTRALİZASYON VE AZERBAYCAN BELEDİYELERİ ISBN:

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:6, Sayı:1, 81-94 Mart 2007 İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği Özlem ÖZÇEVİK *, Şence TÜRK, Cem BEYGO,

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future Okullar, Yurtlar, Spor Salonları Schools, Dormitories, Gymnasıums Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret

Detaylı