İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ"

Transkript

1 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş SOH 115 İktisat Bilimine Giriş SYB 103 Siyaset Bilimine Giriş SOH 117 Türkiye de Sosyal Politika SOH 109 Aile ve Yaşam Dinamiği SOH 111 İletişim Becerileri SEM 101 Seminer Mesleki Alan Seçmeli I Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS TUR 104 Türk Dili SOH 102 Türkiye nin Toplumsal Yapısı SOH 104 Sosyal Antropoloji SOH 106 Hukuka Giriş PSI 102 Psikoloji SOS 102 Sosyoloji SEM 102 Seminer Mesleki Alan Seçmeli II Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS ATA 201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi YDL 203 İngilizce I SOH 201 Sosyal Çalışma Mevzuatı SOH 203 İnsan Hakları SOH 209 Kent Sosyolojisi SBF 201 Meslek Etiği Mesleki Alan Seçmeli III Genel Seçmeli I Toplam

2 4. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS YDL 206 İngilizce II SOH 202 Sosyal Hizmet Kuramı I: Bireylerle Sosyal Hizmet SOH 204 Kadın Hakları ve Sosyal Çalışma SOH 206 Kamu Yönetimi PSI 208 Sosyal Psikoloji CGE 206 Özel Eğitime Giriş Mesleki Alan Seçmeli IV Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS SOH 301 Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet SOH 303 Sosyal Politika SOH 305 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I SOH 307 İstatistik YDL 301 Mesleki İngilizce I SOH 309 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri Mesleki Alan Seçmeli V Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS SOH 302 Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet SOH 304 Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet SOH 306 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemleri SBF 302 Araştırma Yöntemleri YDL 302 Mesleki İngilizce II SOH 308 Rapor Yazma ve Sunum Becerileri SOH 310 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II Mesleki Alan Seçmeli VI Toplam

3 7. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS SOH 401 Sosyal Hizmette Alan Çalışması I SOH 403 Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi I SOH 405 Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim Mesleki Alan ve Seçmeli VII Toplam Dönem SOH 402 Sosyal Hizmette Alan Çalışması II SOH 404 Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi II Mesleki Alan Seçmeli VIII Toplam SEÇMELİLER Mesleki Alan ve Seçmeli-I T U K AKTS SOH 119 Yoksulluk ve Sosyal Yardım SOH 121 Gündelik Hayatta Engelliler Mesleki Alan ve Seçmeli-II T U K AKTS SOH 110 Göç, Çokkültürlülük ve Uyum SOH 112 Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet Mesleki Alan Seçmeli-III T U K AKTS SOH 211 Göçmen Sorunu ve Toplumsal Çalışma Genel Seçmeli I SBF 207 İş Sağlığı ve Güvenliği SBF 211 Halkla İlişkiler Mesleki Alan Seçmeli IV T U K AKTS SOH 208 Eleştirel Teori SOH 210 Sosyal Hizmette Sosyal Refah Yaklaşımları SOH 212 Sosyal Çalışma Uygulamalarında Kültürel Farklılıklar SBF 202 Sağlıkta Yoga Mesleki Alan ve Seçmeli V T U K AKTS SOH 311 Gençlik ve Sosyal Hizmet SOH 313 Yaşlılarla Sosyal Hizmet

4 SOH 315 Çocuk ve Sosyal Hizmet SOH 317 Feminist Sosyal Hizmet Mesleki Alan Seçmeli VI SOH 314 Adli Sosyal Hizmet SBF 304 Madde Bağımlılığı SOH 322 Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Şiddet SOH 324 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Mesleki Alan Seçmeli VII SOH 407 Sosyal Kalkınma ve İstihdam Politikaları SOH 409 Baskı Karşıtı Uygulama Mesleki Alan Seçmeli VIII SOH 406 Afetlerde Sosyal Hizmet SOH 410 Halk Sağlığı SOH 408 Okul Sosyal Hizmeti SOH 412 Sokak Sosyal Hizmeti

5 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English BLG 105 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Applications of Information Technologies Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/1 2 2 (2 2)3 4 Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Ecel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. The aim of the program is to give usage abilities of operating system, internet and office programmes (MS Word, Ecel and Powerpoint) by being introduced basic concepts of computer system. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Uzaktan Öğretim Distance Learning Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

6 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Bilgisayar sistemine ait temel kavramları tanımlar. 2) MS Ofis programlarına ait temel kavramları tanımlar. 3) Temel veritabanı işlemlerini kavrar. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) Windows işletim sistemini kullanır ve ayarlarında değişiklik yapar. 2) Yaygın İnternet servislerini kullanarak araştırma yapar. 3) MS word uygulama programında oluşturduğu belgenin sayfa düzenini istediği şekilde değiştirebilir, MS word de kendine özgü özelleştirmeler gerçekleştirir. Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yeniler. 2) Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için stratejik yaklaşımlar geliştir. Öğrenme Yetkinliği 1) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1) Kendi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Alana Özgü Yetkinlik 1) Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi problem çözme ve / veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Define definition of computer and define hardware componets. 2) Define tasks and functions of computer hardware components. 3) Comprehend the basic database operations. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) Use Windows operating system and make audit setting. 2) Make Internet research by using internet services. 3) Create document by using MS Word application programme, make formulation and set properties of programme and documents. Competences Autonomy & Responsibility 1) Renew knowledge continuously by means of following developments in science and technology. 2) Develop new strategic approaches to solve the unforeseen and comple problems arising in the practical processes of the main field. Learning to Learn 1) Evaluate the knowledge and skill with a critical approaches. Communication & Social 1) Use the computer software together with the information and communication technologies. Field-based Competence 1) Use the knowledge and the skills for problem solving and / or application in inter-disciplinary studies. 6

7 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Genel kavramlar 2 İşletim sistemi ve dosya yönetimi Introduction to Computer, History of Computer, Basic Properties about Computer, Software and Hardware Concepts Introduction to Windows 7, Folder inde concept, Window properties, Creating new file, Cut-Copy-Paste, Shutting computer 3 Bilgi ve iletişim My Computer, Recycle Bin, Creating shortcut Google servisleri (mail, takvim, döküman, günlük) Ms Powerpoint - Temel ayarlar, sunum oluşturma, metin, görüntüler ve tablo Ms Powerpoint - grafik ve çizim nesneleri, ekran gösterisi efektleri, slayt gösterisi ve çıktı hazırlama Desktop Properties, Task Bar, Form elements, Dialog Boes, Start menu, Accessories Basic Internet Services, Internet Browser and Settings, Search Engine MS-Powerpoint, Toolbars and properties of it, Save, Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties Ms word - kelime işlemciye ilk adımlar ve temel işlemler Ms word - biçimlendirme (metin, paragraf, belge) Ms word - nesneler (tablo, resim, görüntü, grafik) ve yazdırma MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns MS-Word-Adding Table and Toolbar of table, Templates MS-Word-Private Paste, Find-Replace, Small Picture and Adding Picture, Operating Toolbar of Picture 10 Ms Ecel - giriş, hücreler ve çalışma sayfaları MS-Ecel-Introduction to Ecel, Concepts of Page and Cell, Species of Cursor, Page tab, Cut-Copy-Paste, Line and Column Transactions 11 Ms Ecel - biçimlendirme, formüller ve işlevler MS-Ecel-Toolbars, Folders, Work Page 7

8 12 13 Ms Ecel - grafikler, sayfa yapısı ve çıktıların hazırlanması Ms Access - Veri tabanı yönetim sistemlerine giriş ve tablo işlemleri MS-Ecel-Operators, Creating Formula MS-Ecel-Cell Formalization, Creating Drawing-objects, Graphs 14 Ms Access - Tablo işlemleri Ms Erişim, Toolbar Function 8

9 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English SOH 113 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Sosyal Hizmete Giriş Introduction to Social Work Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/1 3 0 (0 3)3 4 Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN AKTS ECTS Bu ders, sosyal çalışmanın temel kavramları, yaklaşımları ve müdahale yöntemlerini tanıtmayı amaçlar. This course aims to introduce basic concepts, approaches and methods of intervention in social work. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

10 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Sosyal hizmetin temel öğelerini ve sosyal hizmetin kuramsal temellerinin gelişimini tanımlar. 2) Sosyal çalışma mesleğini ve uygulama alanlarını tanımlar. 3) Sosyal çalışma mesleğinin tarihini tanımlar. 4) Sosyal çalışma mesleğinin etik ilke ve değerlerini sıralar. 5) Genelci sosyal hizmet uygulamasının rolünü ve işlevlerini tanımlar. 6) Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanının ne yaptığını açıklar. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 4) Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili eleştirel düşünme becerisini geliştirir. 5) Toplumdaki sorunları genel hatları ile belirtir 6) Dünyadaki sosyal olayları ve doğurduğu sonuçları yorumlar. 7) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına uygun davranır. Yetkinlikler Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Identify the development of theoretical bases and the basic principles of social work. 2) Describe the profession of social work and its fields of practice. 3) Define the history of the social work profession. 4) List the ethical principles and values of the social work profession. 5) Define the roles and functions of generalist social work practice. 6) Recognize what social workers actually do. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 4) Improve critical thinking skills about social work theory and practice. 5) Outline problems in the society. 6) Interpret social events and their consequences in the 10orld. 7) Behave in accordance with the values and ethical standards of their profession. Competences 10

11 HAFTA Week 1 HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR Ders içeriğinin öğrencilere tanıtılması, sosyal çalışmayla ilgili temel kavramlar WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Description of course content, basic concepts of social work 2 Sosyal hizmet mesleğinin tarihçesi The history of the social work profession Bilim ve meslek olarak Türkiye de sosyal hizmet Sosyal hizmet uygulamasının teorik temelleri: Bilgi temeli Sosyal hizmet uygulamasının teorik temelleri: Beceri temeli Sosyal hizmet uygulamasının teorik temelleri: Değer temeli Social work as a science and profession in Turkey Theoretical bases for social work practice: Knowledge base Theoretical bases for social work practice: Skills base Theoretical bases for social work practice: Value base 7 Sosyal hizmet uygulamasının teorik temelleri: Uygulama ilkeleri Theoretical bases for social work practice: Principles of practice 8 Genelci sosyal hizmet yaklaşımı Generalist social work practice Sosyal çalışmanın uygulama alanları: Bireyler ve aileler ile sosyal hizmet Sosyal çalışmanın uygulama alanları: Gruplar ile sosyal hizmet Sosyal çalışmanın uygulama alanları: Örgütlerle sosyal hizmet Social work practice fields: Social work practice with individuals and families Social work practice fields: Social work practice with groups Social work practice fields: Social work practice with organizations 11

12 12 Sosyal çalışmanın uygulama alanları: Toplumla sosyal hizmet Social work practice fields: Social work in the community 13 Sosyal çalışmanın müdahale süreçleri Process of social work intervention 14 Sosyal hizmet uygulamasında profesyonellik/tartışma ve değerlendirme Professionalism in social work practice/discussion and evaluation 12

13 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ

14 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English SOH 115 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) İktisat Bilimine Giriş Introduction to Economics Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/1 3 0 (0 3)3 4 Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must Prof.Dr. Yaşar GÜRGEN AKTS ECTS Öğrenciye, çalışma hayatı öncesinde ekonomi ile ilgili temel bilgileri vermek. To give the students general information about economy before their working life. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

15 Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1. Ekonomi terimlerinin ne anlama geldiğini açıklar, doğru yerinde kullanır. 2. Ekonomi konusunda genel kültürünü geliştirir. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 8) Medyada ekonomiyle ilgili haberleri takip eder ve ekonomiyle ilgili metinleri okur. 9) Ticaret sektöründeki ekonomik terimleri kullanır. 10) Ülkenin ve dünyanın ekonomik sorunlarını doğru kavramlarla tartışır. 11) Sosyal bilimlerin farklı alanları arasındaki ilişkiyi inceler. Yetkinlikler Alana Özgü Yetkinlik Ders Öğrenme Çıktıları Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Eplain the terms of economics, use them at appropriate occasions. 2) Develop their general knowledge about economics. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 8) Follow the news and read the tets about economics. 9) Follow the news and read the tets about economics. 10) Discuss the global economy with proper terms. 11) Eamine the relationships between different branches of social sciences. Competences Field-based Competence 1) Kendi işindeki ekonomik kavramları açıklar. 1) Eplain the concepts of economics in their jobs. 15

16 HAFT A Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Ekonomi ile ilgili temel kavramlar Basic economic concepts 2 Arz, talep kavramları ve piyasa ekonomisinin işleyişi The concepts of demand and supply and the process in the market economy 3 Piyasa türleri The types of market 4 Piyasa türleri The types of market 5 Devletin fiyat kontrolü State price control 6 Makro ekonomi ve milli gelir Macroeconomics and national income 7 Ekonomik büyüme Economic growth 8 Enflasyon Inflation 9 Kamu bütçesi ve maliye Public budget and fiscal policy 10 Para ve bankacılık Money and banking 11 Uluslar arası ticaret International trade 12 Ödemeler dengesi ve döviz piyasası Equilibrium price and the foreign 16change market 13 İstihdam ve işsizlik Employment and unemployment 14 İstihdam ve işsizlik Employment and unemployment 16

17 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ

18 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English SYB 103 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Siyaset Bilimine Giriş Introduction to Political Science Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/1 3 0 (0-3)3 4 Türkçe Turkish Zorunlu Must Yrd.Doç.Dr. Esra PAKİN ALBAYRAKOĞLU Bu dersin amacı öğrencilerin siyaset biliminin temel kavram ve konularına hakimiyet sağlamalarıdır. AKTS ECTS Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Method Method This course deals with the concept of power which is central to Political Science discipline by looking at it different meanings, modes and mechanisms. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

19 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Siyaset bilimiyle ilgili temel kavramları kavrar. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 1) Ulusal ve uluslararası düzeyde alınan politik kararları siyaset bilimi ile ilişkilendirir. Yetkinlikler 1) Sorunlar karşısında bağımsız bir birey olarak çözüm üretmeyi öğrenir. Öğrenme Yetkinliği 1) Siyasal sistemlere yönelik karşılaştırmalı eleştirilerde bulunur. Alana Özgü Yetkinlik 1) Siyaset bilimini diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 2) Alanla ilgili başlangıç seviyesindeki teorik yaklaşımları karşılaştırır. 3) Siyaset bilimiyle ilgili diğer dersler için temel bilgi edinir. Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Understand the basic concepts of political science. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 1) Associate the political decisions taken both at national and international level with concepts in political science. Competences 1) Learn to create solutions to problems as an independent individual. Learning to Learn 1) Critically compare and contrast political systems. Field-based Competence 1) Relate political science to other disciplines. 2) Compare and contrast introductory level field related theoretical approaches to each other. 3) Acquire the basic knowledge for other courses related to political science. 19

20 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 Siyaset Kavramlarına Giriş Introduction to Political Concepts 2 Siyaset Nedir? What is Politics? 3 Devlet The State 4 Demokrasi Democracy 5 Siyasi İdeolojiler Political Ideologies 6 Siyasi İdeolojiler Political Ideologies 7 Hükümetler, Sistemler ve Rejimler Govenments, Systems, And Regimes 8 Milletler ve Milliyetçilik Nations and Nationalism 9 Küresel Politikalar Global Politics 10 Siyasi Kültür, Kültür, Meşruiyet Political Culture, Culture, Legitimacy 11 Bürokrasi Bureaucracies 12 Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri Political Parties and Party Systems 20

21 13 Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri Political Parties and Party Systems 14 Genel Değerlendirme General Overview DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DOÇ

22 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English SOH 117 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Türkiye de Sosyal Politika Social Policy in Turkey Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/1 3 0 (0 3)3 3 Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir SEZGİN Bu ders Türkiye ve dünyadaki refah sistemi, sosyal politika ve hizmetler üzerine odaklanmayı amaçlamaktadır. AKTS ECTS This course aims to focus on the welfare system, services and social policy in Turkey and in the 22il e. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

23 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Sosyal planlama kavramını tanımlar. 2) Sosyal politika kavramını tanımlar. 3) Sosyal politikanın doğasını, odağını ve sorunlarını ana hatları ile belirtir. 4) Türkiye ve dünyadaki refah sistemi/hizmetlerini ve sosyal politikanın gelişimini karşılaştır. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 12) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası düzeyde karşılaştırır. 13) Sosyal politikaları bölgesel ve uluslar arası düzeyde karşılaştırır. 14) Türkiye de ve dünyadaki sosyal politika uygulamalarını tartışır. Yetkinlikler Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Define the concept of social planning. 2) Define the concept of social policy. 3) Outline the 23il ev, focus and concerns of social policy. 4) Compare the welfare system/services and the development of social policies in Turkey and in the 23il e. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 12) Compare social policies at regional and international level. 13) Develop a critical view about the problems of social policy. 14) Discuss the applications of social policies in Turkey and in the 23il e. Competences HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFT A Week 1 KONULAR Planlama, sosyal politika, sosyal refah devleti, sosyal kalkınmanın tanımlanması TOPICS Introduction: The definition of planning, social policy, social welfare state and social development 2 Sosyal politikanın tarihi The history of social policy Üç ana refah devleti modeli (Liberal, korporatist-devletçi, sosyal demokrat) Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde ideoloji: Refah kalkınmasına kapitalist ve sosyalist katılımlar Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah karması sistemleri Sosyal politika ve sosyal hizmetler: Farklı ülkelerdeki refah harcamaları Three main types of welfare states (Liberal, corporatiststatist, social democratic) Ideology in comparative social welfare models: Capitalist and socialist contributions to welfare development The impact of globalization on social policy and social welfare state: Changes in the governance and provision of social services-mied welfare systems Social policy and the social services: Welfare spending in different countries 23

24 7 Sosyal hizmette planlama Social service planning 8 Çocuk ve aile refahı politikaları ve hizmetleri Child and family welfare policies and services 9 Sosyal politika ve sağlık Social policy and health care 10 Engelli bireyler için sosyal politikalar Social policies for people with disabilities 11 Sosyal politika uygulamaları: Etnisite (ve göç), barınma ve adalet sistemi Applications of social policy: Ethnicity (and migration), housing, and the justice system 12 Sosyal politika ve yaşlılık Social Policy and old age 13 İstihdam politikası ve sosyal refah Employment policy and social welfare 14 Eğitim ve sosyal refah politikası; dersin genel değerlendirmesi Education and social welfare policy; general evaluation of the course 24

25 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DOÇ

26 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Ödevler & Projeler Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English SOH 109 Ders (saat/hafta) Lecture (hours/week) Aile ve Yaşam Dinamiği Family and Life Dynamics Laboratuvar Laboratory (hours/week) İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/1 3 0 (0 3)3 3 Method Method Türkçe Turkish Zorunlu Must Yrd.Doç.Dr. Davut İBRAHİMOĞLU AKTS ECTS Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik uygulamalar hakkındaki teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlar. This course aims to eplore theory and research about direct practice with children, adolescents and families. Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Ödevler & Projeler Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

27 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.) 1) Çocuk ihmali ve istismarının toplumsal bağlamını tartışır. 2) Aile ve çocuk kavramlarını ve ailelerin, çocukların sorunlarını analiz eder. 3) Çocuklar ve ailelerine yönelik vaka çalışması ve vaka yönetimi hizmetlerinin nasıl sağlanacağını tarif eder. 4) Çocuklar ve aileler ile ilgili vakaları ve hizmetleri izah eder. Beceri (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) 15) Sosyal çalışma tekniklerini çocuk ve ailelere uygular. 16) Sosyal problemlerin boyutunu analiz eder. 17) Vaka raporu hazırlar. 18) Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına uygun davranır. Yetkinlikler Knowledge (Described in terms of theoretical and factual knowledge.) 1) Discuss the social contet of abuse and neglect of children. 2) Analyse concepts of family and children and their problems. 3) Eplain how to provide casework and case management services related to children and their families. 4) Eplain casework and case management services with children and families. Skill (Described in terms of cognitive and practical skills.) 15) Apply social work methods to children and their families. 16) Analyze the size of social problems. 17) Prepare case reports. 18) Practice in accordance with the values and ethical standards of the profession. Competences 27

28 HAFT A Week 1 HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR Dünyada ve Türkiye de aile ve çocuk merkezli yaklaşımlar WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS Family-centered approach and children-centered approach around the 28orld and in Turkey 2 Aile kavramı ve çocuk hakları The concept of the family and children s rights Aileyi destekleyici çalışmalarda yasal ve kuramsal temeller Çocuk refahında aile merkezli uygulama: Ailenin korunması, aile merkezlilik, koruyucu aile, evlat edinme Aileye yönelik sosyal hizmet uygulamaları: Boşanma ve ayrılık Çocuğun korunmasında yasal ve teorik perspektifler/çocuk merkezli yaklaşım The legal and theoretical foundations of family support work Family centered practice in child welfare: Family centeredness in family preservation, foster care, adoptions Family-oriented social service applications: Divorce and separation Legal and theoretical perspectives on social work in child protection/child centered approach Örnek vakalar: Sokakta yaşayan ve/veya çalışan çocuklar Örnek vakalar: İhmal ve istismar edilmiş çocuklar Örnek vakalar: Duygusal ve davranışsal sorunları olan çocuklar ve aileleri Case eamples: Children living and/or working on the street Case eamples: Abused and neglected children Case eamples: Children with emotional and behavioural disorders and their families 10 Örnek vakalar: Çocuk adalet sistemi Case eamples: Juvenile justice system 11 Kurumsal çocuk bakımı: Yasal temeller ve gereklilikler Institutional child care: The legal foundations and requirements 28

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış

Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış bir nevi bu norm silsilesinin fotoğrafını çeker. Felsefe, etik olarak adlandırılan bir alan geliştirir ve insanı temelaldığı zaman değer ve ahlak öznesi olan bireyin birbirleri ile ilşkisini sorgular.

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Baskı: Özel Ofset Grafik

Detaylı

Terörizm ve Terörist Algısı: Silahı Kimin Tuttuğu Ne Kadar Etkili?

Terörizm ve Terörist Algısı: Silahı Kimin Tuttuğu Ne Kadar Etkili? Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2008, 23 (62), 93-103 Terörizm ve Terörist Algısı: Silahı Kimin Tuttuğu Ne Kadar Etkili? Zuhal Yeniçeri Başkent Üniversitesi Ali Dönmez Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli

Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 2009, ss. 31-41 Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli Hüseyin Kotaman 1 Bu çalışma da okul öncesi eğitim alanında Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi

Civilacademy. Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Civilacademy Journal of Social Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Fatih University 2007 Civilacademy Cilt/Volume 5 Sayı/Issue 3 Kış/Winter 2007 Sahibi/Owner Sosyal Bilimler Topluluğu Social Sciences Society

Detaylı

A-205/11:10-12:00 "21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım"

A-205/11:10-12:00 21.Yüzyıl Eğitim Programları İşlemsel Düşünme ve Kod Tasarım Marija Petreska - ESL Teacher / Hristo Uzunov A-205/10:00 10:50 Teaching with Technology What are the most common tools that you use in your classroom lately? What is the feedback from the students in

Detaylı

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE

THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM OF 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES COURSE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 DOĞAL KAYNAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN VI. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALMA DÜZEYLERİ THE OCCURRENCE LEVELS OF THE CONCEPTS ON NATURAL RESOURCES IN THE CURRICULUM

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram

Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram Türk Kütüphaneciliği 24, 4 (2010), 705-722 Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram Information: A Multi-Faceted Concept Nazan Özenç Uçak * Öz Günlük hayatta çok kullanılmasına rağmen bilgi tanımlanması zor bir kavramdır.

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 249-274 249 Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin

Detaylı