B osch ve İş S ağlığı ve G üvenliği Y önetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B osch ve İş S ağlığı ve G üvenliği Y önetimi"

Transkript

1 B osch ve İş S ağlığı ve G üvenliği Y önetimi , Ankara 1

2 1 Dünya da Bosch ve İSG Yönetimi 2 Türkiye de Bosch ve İSG Yönetimi 3 Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ Bursa Lokasyonunda İSG Yönetimi 2

3 1 Dünya da Bosch ve İSG Yönetimi 3

4 Dünya da Bosch 150 Ülke çalışan 46,1 milyar ciro. 4,5 milyar Ar-Ge ~5000 patent/yıl Bosch Oran: % 66 Otomotiv Teknolojileri Sanayi Teknolojileri Oran: % 15 Dayanıklı Tüketim Ürünleri ve Bina Teknolojileri Oran: % verileri 4

5 Bosch İmaj Filmi 5

6 Bosch Global İSG Organizasyonu Bosch Yönetim Kurulu İş Güvenliği, Yangından Korunma ve Çevre Koruma Merkezi Departman (C/PS) İş Alanları Bölgesel Organizasyonlar İş Güvenliği ve Çevre Koruma Bölge Koordinatörü HSE- Yönetim Kurulu* Lokasyonlar Departmanlar İş Güvenliği ve Çevre Koruma Sorumlusu Uluslararası çalışma grubu HSE konularında stratejik kararların alındığı kurul. Üyeleri HS E bölge koordinatörlerinden oluş ur Organizas yonel Bağlı/R aporlama Y ükümlülüğü Danış manlık/k ontrol/ Destekleme 6

7 B os ch; İş G üvenliği ve Ç evre K oruma P olitikas ı S ürdürülebilirlik S orumluluk Ürünler S üreçler S ürekli İyileş tirme 7

8 Bosch ta İSG Yönetimi Yaklaşımı Sürekli İyileştirme 4.6 Y önetimin gözden geçirmesi 4.5 K ontrol ve düzeltici faaliyet - proseslerin izlenmesi ve değerlendirilmesi - yas allığa ve gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi - düzeltici önleyici faaliyetler - kayıtların kontrolü - dahili denetim 4.2 İS G politikas ı yönetim taahüdü 4.3 P lanlama - ris k analizi - yasal ve diğer gereklilikler - hedefler 4.4 Uygulama - s orumluluk - yetkinlik, eğitim, bilinçlendirme - iletiş im, katılım ve danış ma - dokümentas yon - kontroller - acil durumlar 8

9 2 Türkiye de Bosch ve İSG Yönetimi 9

10 Türkiye de Bosch B os ch Sanayi ve Ticaret A.S. IS IS AN Is ıtma ve K lima S anayii A.Ş. (B uderus ) B os ch R exroth - G ebze B os ch Is ıtma Ürünleri S anayi ve Tica ret A.Ş. Edirne Çerkezköy Istanbul Tekirdağ Çanakkale Bursa Balıkesir Eskişehir Manisa İzmir Uşak Afyon Isparta Sinop Zonguldak Samsun Rize Ordu Trabzon Ankara Amasya Kars 1,53 milyar ciro Erzurum Sivas Erzincan Van Konya Kayseri Muş 1,10 milyar Elazığ ihracat. Malatya Hakkari Diyarbakır B os ch R exroth - B urs a Muğla Antalya Karaman Adana İçel Gaziantep Şanlıurfa Hatay BSH E lektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. B os ch F ren S is temleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10

11 Bosch Türkiye İSG Organizasyon Bölge Organizasyonu (RBTR/P) İş Güvenliği ve Çevre Koruma Bölge Koordinatörü (C/PSR-TR) Lokasyonlar (RBTR, BuP1, BuP2, BuP3, ManP, DCTR-Geb) Departmanlar İş Güvenliği ve Çevre Koruma Sorumlusu Organizasyonel Bağlı/R aporlama Yükümlülüğü Danış manlık/k ontrol/des tekleme 11

12 2014 Bosch Türkiye İS G Personel Kapasiteleri Lokasyonlar Çalışan İSG Müh B os ch S an ve Tic AŞ - İs tanbul G enel Müdürlük B os ch S an. ve Tic. AŞ - B ursa Üretim Lokasyonları Bosch Fren S istemleri AŞ.- B ursa R exroth Otomasyon AŞ Bursa ve Gebze Is ıtma S is temleri AŞ - Manis a İşyeri Hekimi Sağlık Memuru 450 0,3 0, ,2 0,2 0, ,2 1, TOPLAM* ,7 9,9 14,5 *2014 s onu verileri ve B os ch E lektrikli E v Aletleri hariç 12

13 3 Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ Bursa Lokasyonunda İSG Yönetimi 13

14 Bosch San. Ve Tic. A.Ş Lokasyonu (BuP1) Bu1 ~ m2 kapalı alan ~ çalışan ~ 800 milyon ciro ~ milyar yatırım Bu4 Bu2 14

15 BuP1 İmaj Filmi 15

16 Bosch San. Ve Tic. A.Ş Lokasyonu (BuP1) 1. Lokasyon: Dizel Sistemler - C ommon R ail Injector (CR I1.2 (1. und 2. jenerasyon) - E njektör Memesi Üretimi DS 2. Lokasyon: Dizel Sistemler - C ommon R ail Injector (CR I3) (3. jenerasyon) - Özel makine imalatı GS 3. Lokasyon: Benzinli Sistemler - Y üksek basınç benzin enjektörü (4. and 5. jenerasyon) -Yüksek basınç yakıt sistemi 16

17 B up 1 Lokasyonu İSG Organizasyonu Bosch Merkezi İSG Direktörlüğü Bosch Türkiye HSE Bölge Koordinatörü Lokasyon Üst Yönetimi Doğrudan s orumluluk Danış manlık, des tek ve koordinasyon HSE Yöneticisi HR- Yöneticisi İSG Müh 7 HSE-Partner 44 İşyeri Hekimi 7 Sağlık Memuru 9 17

18 BuP1 Lokasyonu İSG Programı Çalışanların Eğitimleri ve Bilinçlendirilmesi Risk Analizleri Çalışan Sağlık Muayeneleri Tesis Emniyet Kontrolleri İNSAN Tüm Paydaşların Katılımı Saha Denetimleri OHSAS18001 ve ISO14001 Düzeltici Önleyici Faaliyetler 18 C/PSR-TR Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

19 2014 B up 1 Ç alış anları İS G E ğitimleri Eğitim Cinsi Eğitim Adedi Katılımcı Sayısı Eğitim Saati İS İG Tekrar E ğitmi (MY-BY) İS İG İş baş ı E ğitimi (MY-BY) Y üklenici F irma E ğitimi Lazerden K orunma FME A Metodu ile R is k Analizi Yanıcı K imyasallar ile Ç alış ma TOPLAM* K onuya Özgü E ğitimler örn. yüksekte çalışma, ergonomi, iş hijyeni, kaldırma/taşıma araçları, vb. 19

20 BuP1 Çalışanları Periyodik Sağlık Muayeneleri Aylık Periyodik Muayeneler 18 yaş altı personel T G A öğrencileri Gebe - E mziren P ersonel Yıllık Periyodik Muayeneler Gece çalışan (mavi yaka) kadın personel 6 Aylık Periyodik Muayeneler 18 yaş altı personel T G A öğrencileri Gebe - E mziren P ersonel Yıllık Periyodik Muayeneler Gece çalışan (mavi yaka) kadın personel 6 Aylık Periyodik Muayeneler 18 yaş altı personel T G A öğrencileri Gebe - E mziren P ersonel Yıllık Periyodik Muayeneler Gece çalışan (mavi yaka) kadın personel Yıllık Periyodik Muayeneler Kronik Hastalığı Olan Personel Özürlü Kadroda Çalışan Personel Kısıtlı Çalışma Koşulu olan Personel - - Genel Odyometri Taraması Riskli alanlarda AC Taraması Yıllık Periyodik Muayeneler Kronik Hastalığı Olan Personel Özürlü Kadroda Çalışan Personel Kısıtlı Çalışma Koşulu olan Personel Riskli Alan Çalışanları Odyometri Taraması Genel AC Taraması (tüm çalışanlar) - 3 Yıllık Genel Periyodik Muayene Mavi Yaka GENEL Periyodik Muayenesi Beyaz Yaka GENEL Periyodik Muayenesi - Riskli Alanlarda AC Taraması Göz Kontrolcülerin Göz Muayeneleri (Gözlüklüler) Göz Kontrolcülerin Göz Muayeneleri (GENEL) Göz Kontrolcülerin Göz Muayeneleri (Gözlüklüler) 20

21 E ngelli Ç alış anların Ç alış ma K oş ulları Mevzuata uygun sayıda engelli çalışan istihdam ediliyor. Her yıl periyodik sağlık muayenesi. Her yıl çalış ma yerlerinin yerinde ergonomik uygunluğunun kontrolü yapılıyor ve çalış an ile görüş ülüyor. İş yeri değiş ikliği olmas ı durumunda yeni çalış ma yeri değerlendirilir ve uygun is e çalış ma yeri değiş ikliğine onay verilir veya yeni çalış ma yeri uygun hale getirilir. İş itme engeli olan çalış anlarımız için iş itme cihazı temin ediliyor. İşitme cihazından fayda sağlayamayan işitme engeli olan çalışanlarımıza titreş imli s aat veriliyor. B u s aat aynı zamanda genel iletiş im içinde kullanılıyor. E s ki tes is lerimizde, engelli dos tu fabrika kaps amında iyileş tirmeler yapıldı ve yeni önlemlerde planlandı. 21

22 BuP1 Mesleki E ğitim Merkezi K uruluş 1999 Bilgisayarlı Makine İmalatı Bilgisayarlı Makine İmalatı Öğrenci sayısı : 16 / YIL Endüstriyel Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Öğrenci sayısı :10 /YIL Toplam Öğrenci Sayısı: 68 Eğitim Atölyesinin Alanı: 650 m² Mezun olan öğrenci sayısı: 263 Text 22

23 B up 1 Mes leki E ğitim S is temi İMEM (İkili Mesleki Eğitim Merkezi) Eğitim Sistemi 3308 sayılı Mesleki ve Teknik E ğitim yasası çerçevesinde kurulan ve 3 yıl süren mesleki eğitim programı. E ğitim 3 yıl boyunca haftada 2 gün okulda, 3 gün iş letmede olacak ş ekilde uygulanmaktadır. 2.Sınıf: 2 gün okul+ 3 gün iş letme 1.Sınıf: 2 gün okul+ 3 gün iş letme Kalfalık Belgesi 3.Sınıf: 2 gün okul+ 3 gün iş letme 23

24 BuP1 Mesleki E ğitim Merkezi 24

25 İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim. Robert Bosch 25

26 ilginiz için teş ekkür ederim Yalçın Kaya Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. HSE Türkiye Bölge Koordinatörü 26

Yeni YatırımTeşvik Sistemi. Ağustos / Ferrah Sefer KURDOĞLU

Yeni YatırımTeşvik Sistemi. Ağustos / Ferrah Sefer KURDOĞLU Yeni YatırımTeşvik Sistemi Ağustos / Ferrah Sefer KURDOĞLU Eski Teşvik Sistemi Eski Teşvik Sisteminin Değiştirilmesine Neden İhtiyaç Duyuldu? Eski Teşvik Sistemi Eski sistem cari açığı giderici ve büyümeyi

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Türkiye deki Yatırım Teşvik Sistemi Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ

YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE İMALAT SANAYİ ENVANTERİ Yayın Tarihi: Şubat, 2011 MARKA Yayınları Serisi YALOVA ŞUBAT / 2011 Bu rapor çalışması T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Yalova İli

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı www.pwc.com.tr Yatırım Teşvikleri Mevzuatı. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Teşvik Sisteminin Amacı 2. Genel Teşvik Uygulamaları 3. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 4. Öncelikli Teşvik Uygulamaları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda

2013 yılına ait sera gazı emisyonlarımızı Bureau Veritas firmasına ISO 14064-1:2006 standartına uygun olarak doğrulattığımız ve bu kapsamda RAPOR HAKKINDA Sürdürülebilirlik performansımızı olumlu ve olumsuz tüm sonuçlarıyla açıkladığımız raporlama uygulamamızı paydaşlarımızın değişen beklentileri ışığında her geçen yıl geliştirmeyi taahhüt

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-32)

SİRKÜLER RAPOR (2009-32) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 6 Nisan 2012 İSTANBUL SUNUM PLANI 1. Neden Yeni Bir Teşvik Sistemi? 2. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 3. Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Sağlığı ve İş Güvenliği İş Sağlığı ve İş Güvenliği İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ OSGB HİZMETLERİ (ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ) YÖNETİM SİSTEMLERİ İSG EĞİTİMLERİ ACİL DURUM YÖNETİMİ İLKYARDIM EĞİTİMLERİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI- -- Bilgi Notu 06/06/2009

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI- -- Bilgi Notu 06/06/2009 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI- -- Bilgi Notu 06/06/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- Ankara

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı