Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset"

Transkript

1 #90253 #%.42% R A P O R 3/2006-T Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Mülkiyet meselesi, esas olarak Kıbrıs taki iki tarafın meseleye atfettikleri siyasi önem nedeniyle, Kıbrıs so rununun belki de en karmaşık ve en tartışmalı unsurlarından biridir. Mesele, olası bir çözümün iki temel parametresi olan iki bölgelilik ve insan haklarına saygı ilkeleri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ancak, bu ilkelerin anlamı hakkında ortak bir görüş bulunduğunu söylemek mümkün değildir ve bu gerçek, mülkiyet meselesinin çözümünü zorlaştıran önemli bir etkendir. Kıbrıslı Rumlar, mülkiyet meselesinin esasen bir insan hakları ihlali konusu olduğu ve bu nedenle de ancak insan haklarına saygı temel ilkesi nin uygulanmasıyla çözülebileceği görüşündedirler. Öte yandan Kıbrıslı Türkler, bunun iki bölgelilik temel ilkesi ne ters düştüğü konusunda ısrar etmektedirler. Kıbrıslı Türkler, insan haklarına saygı ilkesini kabul etmekle birlikte, yerinden edilmiş kişilerin mülkiyet ve geri dönüş haklarını kullanmasına iki bölgeliliğin sürdürülmesi ve korunması için gereken ölçüde sınırlamalar getirilmesini talep etmektedirler. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet meselesi hakkındaki resmi duruşlarının temelinde yatan ve aynı zamanda bu duruşların destek bularak sürdürülmesine olanak veren derin siyasi ve ahlaki kaygıların anlaşılmasına katkıda bulunmaya yönelik bir çabadır. Rapor, iki tarafın mülkiyet konusundaki karşıt duruşları ile onların Kıbrıs sorununun esasına bakışları arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Bu noktada özellikle yararlı olabilecek bir gösterge, 1974 teki Türk askeri harekâtı ve bunun ortaya çıkardığı durumun nasıl algılanması gerektiği konusundaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum görüşleri arasında varolan tezattır. Raporu isteme adresi: Raporu internetten indirmek için: PRIO Cyprus Centre P.O. Box Nicosia Cyprus Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Kıbrıs taki İki Toplumun İki Bölgelilik ve İnsan Hakları Temelindeki Çatışması Tel: /4 Ayla Gürel & Kudret Özersay CYPRUS CENTRE ISBN:

2 Ayla Gürel Dr Ayla Gürel, PRIO da araştırmacı olarak çalışmakta ve Kıbrıs sorunu bağlamında mülkiyet konularını inceleyen bir projeyi yönetmektedir ve 2004 yıllarında PRIO nun yürütttüğü Annan Planı hakkında nesnel ve kolay anlaşılabilir bilgi sunmayı amaçlayan Kamuyu Bilgilendirme Projesi nin Kıbrıslı Türk koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kudret Özersay Dr Kudret Özersay, uluslarası hukuk uzmanıdır ve Kıbrıs taki Doğu Akdeniz Üniversitesi nin Uluslararası İlişkiler Bölümü nde öğretim üyesidir. Dr Özersay ın Kıbrıs sorununun hukuksal yönleri hakkında yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

3 Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Kıbrıs taki İki Toplumun İki-bölgelilik ve İnsan Hakları Temelindeki Çatışması AYLA GÜREL VE KUDRET ÖZERSAY PRIO Raporu 3/ T

4 Institutt for fredsforskning International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) Hausmanns gate 7, NO-0186 OSLO, Norway Tel Fax Web: PRIO, kendine bağlı araştırmacıları, çalışmalarını hakemli dergilerde ve kitap dizilerinde ve ayrıca PRIO nun kendi Rapor, Makale ve Politika Notu dizilerinde yayınlamaları için teşvik eder. Bu diziler yayına hazırlanırken gerekli kalite denetimi yapılmaktadır ancak PRIO nun siyasi konularda kurum olarak herhangi bir görüşü bulunmamaktadır. PRIO araştırmacılarının kamuya açık tartışmalara aktif katılımını destekler ve onları görüşlerinde tamamen serbest bırakır. Yayınlarımızda ortaya konulan hipotez, kuram, bulgu ve görüşlerin sorumluluğu ve onuru yazarların kendilerine aittir. International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 2006 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without permission in writing from the copyright holder(s). Her hakkı saklıdır. Bu yayının tümü ya da bir bölümü telif hakkı sahibinden (sahiplerinden) yazılı izin alınmaksızın hiç bir biçimde ve elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka hiç bir yolla basılıp çoğaltılamaz, erişim sisteminde saklanamaz veya kullanılamaz. ISBN Kapak Tasarım: Hilde Sørby, Bardus Design Esas Kapak Fotoğrafı: Sandro Vannini/CORBIS Diğer Fotoğraflar: Harun Uçar

5 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...iv ÖNSÖZ...v TEŞEKKÜR...vi ÖZET...vii KISALTMALAR...x GİRİŞ...1 BÖLÜM 1: OLGULAR VE RAKAMLAR...3 BÖLÜM 2: TARAFLARIN ÇATIŞAN TALEPLERİ: NEDENLER VE AMAÇLAR...11 BÖLÜM 3: ANNAN PLANI MÜLKİYET REJİMİ...29 SONUÇ...33 EK I: III. VİYANA ANLAŞMASI...35 EK II: KKTC ANAYASASININ 159. MADDESİ: DEVLETİN MÜLKİYET HAKKI...37 EK III: KIBRIS CUMHURİYETİ 1991/139 VE 2003/59(I) SAYILI YASALARINDAN ALINTILAR...39 KAYNAKÇA...41

6 TABLOLAR Tablo 1.1 Tablo 1.2 Tablo 1.3 Tablo 1.4 Tablo 1.5 Tablo 1.6 Tablo 1.7 Tablo 1.8 Tablo 3.1 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde Kıbrıs taki arazi mülkiyeti...6 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde özel mülkiyetin toplumlara göre dağılımı...6 Kıbrıs Türk Harita Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde Kıbrıs taki arazi mülkiyeti...6 Kıbrıs Türk Harita Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde özel mülkiyetin toplumlara göre dağılımı...6 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin ve Planlama Bürosu nun 1964 rakamlarına göre, 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde dönüm olarak arazi mülkiyeti...7 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin ve Planlama Bürosu nun 1964 rakamlarına göre, 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde toplam özel mülkiyete dair yüzdelikler...8 Kıbrıs Türk Harita Dairesi 1974 kayıtlarına göre 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde dönüm olarak arazi mülkiyeti...8 Kıbrıs Türk Harita Dairesi 1974 kayıtlarına göre 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde toplam özel mülkiyetteki yüzdelik oranlar...9 Annan Planı ndaki toprak ayarlamasından sonra, ancak toprak ayarlaması bölgeleri dışında kalan bölgelerde mülkiyet rejimi hükümleri uygulanmadan önceki durumda, oluşturucu devletler dahilinde tahmini arazi mülkiyeti (Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin ve Planlama Bürosu nun 1964 verilerine dayanan tahminlerine göre)...30

7 ÖNSÖZ PRIO, Kıbrıs ta mülkiyet meselesi hakkında PRIO Kıbrıs Merkezi nde yürütülen yeni ve kapsamlı bir projenin ilk ürünü olan bu raporu yayınlamaktan dolayı gururludur. PRIO nun Kıbrıs taki misyonu, Kıbrıs sorununun nihai çözümüyle ilgili temel konuların kamuoyu önünde bilinçli bir şekilde tartışılmasına katkıda bulunmaktır. Bunu, bilgi ve yeni analizler yayımlayarak ve diyalog faaliyetlerine yardımcı olarak başarmayı umuyoruz. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk araştırmacılar arasında olduğu kadar, iki toplum ve ayrıca onlarla çeşitli göçmen gruplar ve uluslararası toplumun temsilcileri arasında da işbirliğini ve tartışmayı teşvik etmek istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum katılımcılarla ortak araştırma grupları oluşturmaya, ve toplumları ayıran çizginin her iki yanındaki araştırmacılar arasında yeni inceleme alanları geliştirmeye çalışıyoruz. PRIO Kıbrıs Merkezi nin ilk raporu, tartışmalı bir konuya daha önce görülmemiş bir şekilde yaklaşan Mete Hatay tarafından yazılmıştı. Bu rapor, seçim istatistikleri, yerleşikler ve diğer geçici ve uzun süreli göçmenlerle ilgili nüfus sayımı verilerine dayanarak son derece yenilikçi bir yöntemle yapılmış bir çalışmaydı. Annan Planı nda önerilen mülkiyet rejiminin ve mülkiyet piyasasının kapsamlı bir incelemesi olan ikinci rapor ise S. Platis Economic Research şirketinin ekonomistleri tarafından hazırlanmıştı. Bu üçüncü raporda, Ayla Gürel ve Kudret Özersay, tarihsel ve hukuksal analiz yöntemini kullanarak, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların mülkiyet meselesine yaklaşımlarının ve meselenin uzlaşma yoluyla çözümü için yapılmış önerilere tepkilerinin karşılaştırmalı incelemesini yapmaktadırlar. Kıbrıs sorununun en hararetli konularından biri hakkında yapılmış böyle bir çalışmada, yazarların bakış açısı ve kullandıkları ifadeler ihtilaf yaratacak nitelikte görünebilir. Maksadımız bu raporla, bilimsel alanda ve medyada konuya dair sorgulama, inceleme ve tartışmanın daha ileri götürülmesini sağlamaktır. Umudumuz, kısır çekişmeleri engellemektir. Stein Tønnesson Direktör Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Oslo (PRIO) Lefkoşa, Kıbrıs Aralık 2006

8 TEŞEKKÜR Bu rapor, Mediterranean Politics (Cilt 11, Sayı 3, Kasım 2006, s ) dergisinde yayımlanmış bir makalenin genişletilmiş şeklidir ve Kıbrıs sorunu bağlamında mülkiyete ilişkin konulara dair daha kapsamlı bir projenin bir parçasını oluşturmaktadır. Gerek PRIO dan, gerekse dışından bir çok kişi, buradaki metnin önceki versiyonlarını okudular ve değerli eleştiriler ve öneriler yaptılar. Olga Demetriou, Mete Hatay, Lisa Jones, Gina Lende, Sabina Lichtensteiger, Michael Moran, Yiannis Papadakis, Rita Severis, ve Stein Tønesson a özellikle teşekkür borçluyuz. Ayrıca, raporun İngilizce metni üzerindeki olağanüstü redaksiyonundan dolayı Kathleen Stephanides e minnetarız. Son olarak, bu çalışmayı mümkün kılan mükemmel çalışma ortamını sağladığı için PRIO ya ve onun Kıbrıs Merkezi ne duyduğumuz şükranı ifade etmek isteriz. AYLA GÜREL VE KUDRET ÖZERSAY Lefkoşa, Kıbrıs Aralık 2006

9 ÖZET MÜLKİYET MESELESİ, içerdiği bir çok yasal, ekonomik ve sosyal güçlük nedeniyle, Kıbrıs sorununun belki de en karmaşık ve en tartışmalı unsurlarından biridir. Ancak buna yol açan başlıca neden, Kıbrıs taki iki tarafın meseleye atfettikleri siyasi önemdir. Bu, mülkiyet meselesi ile olası bir çözümün iki temel parametresi Kıbrıslı Türkler bakımından iki bölgelilik ilkesi, Kıbrıslı Rumlar bakımından ise insan haklarına saygı ilkesi arasında kurulan mutlak bağlantıdan açıkça görülmektedir. İki bölgelilik ve insan haklarına saygı görünüşte her iki tarafça kabul edilmiş olan ilkelerdir. Ancak, bu raporda da ortaya konulduğu gibi, bu ilkelerin anlamı hakkında ortak bir görüş bulunduğunu söylemek mümkün değildir ve bu gerçek, mülkiyet meselesinin çözümünü zorlaştıran önemli bir etkendir. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet meselesi hakkında resmi duruşlarının temelinde yatan ve aynı zamanda bu duruşların destek bularak sürdürülmesine olanak veren siyasi ve normatif (yani geçerli olması gereken normlara ilişkin) kaygıları anlamaya yönelik bir çabadır. Bu amaçla raporda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin meseleye hangi açıdan baktıkları ve iki toplumun meselenin nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki görüşleri incelenmektedir. Çalışmanın başında bazı olgular ve rakamlarla ilgili bilgi verilmektedir. Bunlar, mülkiyet meselesiyle bağlantılı güçlüklerin boyutunu Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere ait arazilere ilişkin iki tarafın verdiği rakamlar arasındaki önemli fark da dahil olmak üzere ortaya koymaktadır. Örneğin, Kıbrıs Rum tarafı, 1974 rakamlarına göre şu anda Kıbrıs Türk tarafı denetimindeki kuzeyde özel mülk kapsamında bulunan toplam arazinin %78.5 inin Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu hesaplarken, Kıbrıs Türk tarafı bunu %63.8 olarak hesaplamaktadır. Aynı şekilde, 1974 te adanın her iki tarafında Kıbrıslı Türklerin özel mülkü olan arazi miktarı için Kıbrıs Türk tarafının verdiği tahmini rakamlar (kuzeydeki tüm özel mülkiyetin %33 ü, güneydekinin ise %22 si), Kıbrıs Rum tarafınca verilenlerden (kuzeyde %21.1, güneyde ise %13.9 u) oldukça yüksektir. Kıbrıslı Rumlar, mülkiyet meselesinin esasen bir insan hakları ihlali konusu olduğu ve bu nedenle de ancak insan haklarına saygı temel ilkesi nin uygulanmasıyla çözülebileceği görüşündedirler. Bundan anladıkları, tüm yerinden edilmiş kişilere kuzeyde kalan evlerinin ve mülklerinin tasarrufunu geri alma ve bunlara geri dönme haklarının sınırlandırılmaksızın, özellikle de iki bölgelilikle ilgili olarak yapılacak herhangi bir düzenlemeden bağımsız olarak, verilmesidir. Öte yandan Kıbrıslı Türkler, bunun iki bölgelilik temel ilkesi ne ters düştüğü konusunda ısrar etmektedirler. Kıbrıslı Türkler, insan haklarına saygı ilkesini kabul etmekle birlikte, yerinden edilmiş kişilerin mülkiyet ve geri dönüş haklarını kullanmasına iki bölgeliliğin sürdürülmesi ve korunması için gereken ölçüde sınırlamalar getirilmesini talep etmektedirler. Onlara göre bu,

10 viii Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset adada şu anda mevcut olan yerleşim düzeninin mümkün olduğunca korunması demektir. Bu nedenledir ki mülkiyete ilişkin taleplerin çözümü için Kıbrıslı Türklerin yakın zamana kadar tercih ettiği formül global takas ve tazminat olagelmiştir. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet konusundaki karşıt duruşları ile onların Kıbrıs sorununun esasına bakışları arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Bu noktada özellikle yararlı olabilecek bir gösterge, 1974 teki Türk askeri harekâtı ve bunun ortaya çıkardığı durumun nasıl algılanması gerektiği konusundaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum görüşleri arasında varolan tezattır. Kıbrıslı Türkler genelde, Temmuz 1974 olaylarını Kıbrıs sorununun, özellikle de 1963 ten itibaren Rum egemenliğindeki bir devlette ikinci sınıf vatandaş düzeyine indirgenmeye karşı yürüttükleri mücadelenin, dönüm noktası olarak görmektedirler. Halen var olan fiili durumu, iki bölgeliliğin uygulamada gerçekleşmiş hali saymaktadırlar. Yapılması gereken tek şey bir miktar toprağın Kıbrıs Rum tarafına geri verilmesidir. Kıbrıslı Türklere göre adadaki bu bölünme, Kıbrıslı Rumların adaya hakim olma yönündeki bitip tükenmeyen kararlılığı karşısında Kıbrıslı Türklerin güvenliğini ekonomik güvenlik de dahil ve özgürlüğünü garanti altına alan tek çözümdür. Kabul edilmiş iki bölgelilik ilkesinin ne anlama geldiğine ve bunun mülkiyet meselesini nasıl etkilediğine ilişkin Kıbrıslı Türk kanaatini haklı çıkarma ve güçlendirme konusunda çok önemli rol oynayan bir etken daha vardır: 1975 Viyana Anlaşması nın Kıbrıs Türk tarafına göre yorumu. Kıbrıslı Türklere göre söz konusu anlaşma, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk nüfusların adayı bölen hattın kuzeyi ve güneyi arasında değiş-tokuşunu öngören bir anlaşmaydı. Bu raporda Kıbrıs Türk tarafının bu yorumunun tek yanlı ve çarpıtılmış olduğu ileri sürülmektedir. Kıbrıslı Rumlar ise genelde, 1974 olaylarını Kıbrıs sorununun başlangıcı olarak mütalaa etmekte, ve bu sorunu kendi ifadeleriyle ülkemizin üçte birinin Türkiye tarafından istilası ve işgali olarak algılamaktadırlar. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerin esası adanın kuzey kesiminde bir Kıbrıs Türk bölgesi oluşturmak olan iki bölgelilik anlayışına karşı çıkmaktadır. Kıbrıslı Rumların çoğu bunu acı verici bulmaktadır, çünkü bu durumu kuzeyde tarihsel olarak Rum olan her şeyin kökünün kazınması olarak görmekte ve bunun, Türkiye nin Kıbrıs ın başlangıçtan beri Rum olan karakterini Türkleştirmek nihai hedefine yönelik yayılmacı planları nın bir parçası olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle amaç, varsayılan bu Türk stratejisinin sonucu olarak ortaya çıkan oldu-bittileri esasen ters çevirecek bir çözümdür. Kıbrıslı Rumlar, yerinden edilmiş kişilerin mallarıyla ilgili talepleri ve ata topraklarına geri dönüşleri meselesinin tek çözüm yolu olarak insan haklarına saygı temel ilkesinin yeniden tesis edilmesini bu bağlamda istemektedirler. Bu, bireysel hakların ötesine giden bir taleptir: buradaki talep aynı zamanda ve esasen kolektif haklarla ve özellikle de Kıbrıs Elenizminin ata topraklarında var olma hakkı ile ilgilidir. Bu durum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye aleyhine getirilmiş Kıbrıs kökenli mülkiyet davalarındaki kararlarının, Kıbrıs Rum tarafındaki birçok kişi tarafından bu tür kolektif bir hakkın tanınması şeklinde hatalı algılanmasına yol açmıştır. Raporun son bölümünde, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların Annan Planı ndaki mülkiyet önerilerine tepkileri kısaca incelenmektedir.

11 Özet ix Raporda varılan sonuç, iki tarafın mülkiyet konusuna bakışlarının birbirine karşıt olmasının esas nedeninin tarafların iki kesimlilik ve insan haklarına saygı ilkeleri konusunda birbiriyle çatışan algılayış ve yaklaşımlarda ısrar etmeleri olduğudur. Bu çatışmanın kökeninde yatan ise iki tarafın Kıbrıs sorunundaki uzlaşmaz ve hatta gerçekte birbirini dışlayan duruşlarıdır. Bu sonucun siyasi anlamı, karşılıklı anlaşmaya dayalı olası tek çözümün bu iki duruş arasında bir uzlaşı olduğu şeklindeki daha geniş argümanda bulunabilir. İki tarafın iki bölgelilik ve insan haklarına saygı ilkelerine yaklaşımları şimdiye kadar tek yanlı ve kategorik olmuştur; çünkü bu yaklaşımlar öncelikle her bir tarafın adanın acılarla dolu yakın geçmişiyle ilgili kendi çok farklı deneyimine dayanmaktadır. Görünen o ki, bir uzlaşı elde edilebilmesi için en başta yapılması gereken, bu iki temel ilkenin ne anlama geldiği hususunun daha esnek ve geleceğe bakan yeni bir yaklaşımla her iki tarafça da tekrar gözden geçirilmesidir.

12 KISALTMALAR AB: AİHM: BDH: BM: CTP: DP: EDEK: EÜB: Avrupa Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Barış ve Demokrasi Hareketi Birleşmiş Milletler Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti Eniaia Dimokratiki Enosi Kentrou [Sosyal Demokratlar Hareketi - Kinima Sosialdimokraton] Egemen Üs Bölgeleri İTEM Yasası: İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası KC: KKTC: KTFD: TKP: UBP: UNFICYP: Kıbrıs Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Federe Devleti Toplumcu Kurtuluş Partisi Ulusal Birlik Partisi United Nations Peacekeeping Force in Cyprus [Kıbrıs taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü]

13 Bir toprak parçasının etrafını kesip Burası benimdir demeyi akıl eden ve etrafındakilerin kendisine inanacak kadar saf olduğunu gören ilk insan sivil toplumun gerçek kurucusuydu. Eğer birisi kazıkları söküp veya hendeği doldurup hemcinslerine şunu haykırmış olsaydı, insan soyu kim bilir kaç günahtan, savaştan, cinayetten; ne kadar çok sefillik ve korkudan esirgenmiş olacaktı: Bu sahtekarı dinlemekten kaçının. Yeryüzünün meyvelerinin herkese ait olduğunu, yeryüzünün kendisinin ise kimseye ait olmadığını unutursanız mahvoldunuz demektir. Jean-Jacques Rousseau İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni Üzerine Söylev (1755) Şu kesindir ki, mülkiyet hakkı yurttaşların tüm haklarının en kutsalıdır ve bazı açılardan özgürlüğün kendisinden daha önemlidir. Jean-Jacques Rousseau Ekonomi Politik, Diderot nun Ansiklopedi si (1755)

14 GİRİŞ Kıbrıs ta toprak mülkiyeti konusunda ciddi anlaşmazlıklar en azından Kıbrıs sorununun başlangıcından, yani 1960 ların başından bu yana var olmuştur de Richard Patrick şuna işaret etmiştir: Toprak mülkiyeti konusu, herhangi bir gelecek jeopolitik çözümdeki önemi nedeniyle son derece hassas bir konudur. Patrick ayrıca o dönemle ilgili olarak şunu belirtmiştir: Mevcut iddiaların ve karşı iddiaların doğruluğunun kanıtlanması zordur çünkü... [bir çok başka neden yanında] iki toplumdan ne biri, ne de diğeri, kendi tapu kayıtlarını tarafsız bir denetime açmaya istekli değildir. 1 Herkesin bildiği gibi toprak mülkiyeti konusundaki bu çatışma, çözülememiş olmasının ötesinde, adanın 1974 te bölünmesiyle hem ölçek hem de karmaşıklık yönünden muazzam şekilde büyümüştür. Bugünkü haliyle mülkiyet meselesi, adanın yeniden birleşmesi durumunda makro düzeyde ekonomik ve sosyal değerlendirmelerin odak noktasını oluşturacaktır. Daha da önemlisi, bu mesele adanın her iki yanında nüfusun geniş bir kesiminin bireysel hak ve çıkarlarını kritik bir şekilde etkilemektedir. Hakları ve çıkarları söz konusu olan bu kişilerin (veya onların ebeveyninin) bir çoğu, ya yıllarında meydana gelen toplumlararası çatışmalar nedeniyle ya da daha sonra 1974 te (15 Temmuz 1974 te Kıbrıslı Rumlar tarafından Yunanistan ın desteği ve yardımıyla gerçekleştirilen darbeye tepki olarak Türkiye nin, 20 Temmuz 1974 te Garanti Antlaşması nı ileri sürerek, adaya silahlı müdahalede bulunması ve adanın üçte birini kontrolü altına almasıyla) Kıbrıs ın fiilen bölünmesi sonucunda yerlerinden edilmişler ve/veya mülklerinin tasarrufundan mahrum bırakılmışlardır. 3 Mülkiyet meselesi, adada siyasi bir çözüm olmaksızın geçen onlarca yılın etkisiyle doğal olarak daha da karmaşıklaşmış, muazzam bir teknik ve hukuksal bilmeceye dönüşmüştür. Meseleyle bağlantılı insanların sayısı, mülklerin satış veya miras yoluyla el değiştirmesi veya devredilmesi ya da inkişaf dolayısıyla nitelik değiştirmesi sonucunda zaman içinde kaçınılmaz olarak katlanarak artmaktadır. 1 Richard Patrick, A General System Theory Approach to Geopolitical Aspects of Conflict between Communities with Particular Reference to Cyprus since 1960, 1972 doktora tezi, içinde yer aldığı eser: Political Geography and the Cyprus Conflict: , ed. James H. Bater ve Richard Preston (Ontario: Department of Geography Publications, University of Waterloo, 1976), s Patrick, Bölüm 3. Ayrıca bakınız Keith Kyle, Cyprus: In Search of Peace (Minority Rights Group International, 1997), s Kyle, s Ayrıca bakınız Peter Loizos, The Heart Grown Bitter (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); Vamık Volkan, Cyprus War and Adaptation, (Charlottesville, VA: University Press of Virginia, 1979).

15 2 Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Ancak bu güçlüklerin ötesinde, mülkiyet meselesini Kıbrıs sorunun en çetrefilli unsurlarından biri belki de en çetrefillisi yapan etken, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının bu meseleye atfettiği derin siyasi önemdir. Kıbrıs taki taraflara göre, yerinden edilmiş ve/veya mülkünün tasarrufundan yoksun bırakılmış kişilerin ev ve mülklerine dair hakları meselesinin nasıl halledileceği konusu, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün kabul edilmiş temel parametreleri ile çok yakından ilişkilidir. Kıbrıslı Türkler mülkiyet meselesinin iki-bölgelilik temel ilkesine uygun olarak çözümlenmesi gerektiği görüşündedirler. İnsan haklarına saygının garanti edilmesini kabul etmekle birlikte, ikibölgeli düzeni korumak için gereken ölçüde bu hakların kullanımının sınırlandırılmasını istemektedirler. Onlara göre bu ilke, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum nüfusların bugünkü yerleşim düzeninin olabildiğince korunacağı anlamına gelmektedir. Kıbrıslı Türkler bunun, en azından 1977 den beri iki tarafın üzerinde uzlaştığı esas olduğunu ileri sürmektedirler. Öte yandan, Kıbrıslı Rumlar iki-bölgelilik kavramının, her biri kendi (Rum veya Türk) toplumunun idaresinde iki ayrı bölgeden oluşan bir düzen ötesinde başka bir şey gerektirmediğini düşünmektedirler. Kıbrıslı Rumlar, iki-bölgelilik kavramının herhangi bir Kıbrıslı Rumu daha önce sakini olduğu Kıbrıs Türk bölgesinin dışında bırakacak düzenlemeleri gerektirdiği fikrine özellikle şiddetle karşı çıkmakta ve mülkiyet sorunun insan haklarına saygı temel ilkesi zemininde çözümlenmesinin şart olduğunu savunmaktadırlar. Buna göre, yerinden edilmiş tüm bireyler, herhangi bir iki-bölgeli düzenlemeden bağımsız olarak, evlerine ve mülklerine yeniden sahip çıkma ve geri dönme hakkına sahip olmalıdırlar. İki-bölgelilik ve insan haklarına saygı ilkelerinin gelecekteki herhangi bir çözümün iki temel parametresi olduğu konusunda Kıbrıs taki iki taraf anlaşıyor gibi görünse de, bu ilkelerin anlamı konusunda iki taraf arasında ortak bir görüş bulunmadığı çok açıktır. Aslında, mülkiyet meselesinin çözümünün bu kadar güç olmasının başlıca nedenlerinden biri kuşkusuz bu durumdur. Mülkiyet sorunuyla bağlantılı olan duygu yüklü pek çok siyasi, normatif ve kişisel hassasiyet, kapsamlı bir anlaşmaya varılması durumunda bile hemen ortadan kalkmayacaktır. Aksine, bunların çözüm ertesinde de etkili olmaya devam etmesi ve herhangi bir yeniden birleşme anlaşmasının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü daha da güçleştirmesi beklenmelidir. Bu nedenle, mülkiyet meselesinin geniş kapsamlı siyasi önemini her yönüyle anlamak zorunludur. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet meselesi hakkındaki resmi duruşlarının temelinde yatan ve aynı zamanda bu duruşların destek bularak sürdürülmesine olanak veren derin siyasi ve ahlaki kaygıların anlaşılmasına katkıda bulunmaya yönelik bir çabadır. Ancak, öncelikle konuyla bağlantılı güçlüklerin büyüklüğünü kesin bir şekilde ortaya koyan bazı olgu ve rakamlara bakılması yaralı olacaktır.

16 Bölüm 1 OLGULAR VE RAKAMLAR döneminde, yaklaşık Kıbrıslı Türk (o zamanki Kıbrıs Türk toplumunun dörtte biri) ve 700 Kıbrıslı Rum (500 ü Ermeni) yerinden edilmiştir yılına gelindiğinde bu kişiler arasından 1300 kadar Kıbrıslı Türk evine dönmüştü. 2 Diğerleri, adanın fiilen kuzey ve güney olarak bölünmesine yol açan 1974 olayları başladığında hala yerine dönememiş durumdaydı teki bölünme sonucunda yerinden olan insan sayısı ise muazzamdı. Resmi Kıbrıs Rum kaynaklarına göre 142,000 Kıbrıslı Rum (o zamanki Kıbrıs Rum toplumunun yaklaşık yüzde 30 u) adanın kuzeyinden güneyine; 3 ve 45,000 Kıbrıslı Türk (o zamanki Kıbrıs Türk toplumunun yaklaşık yüzde 40 ı) güneyden kuzeye göç etti. 4 Türk askeri harekâtı 16 Ağustos 1974 te sona erdiğinde, binlerce Kıbrıslı Rum güneye kaçmış bulunuyordu ve kuzeyde sadece kadar Kıbrıslı Rum kalmıştı yazına gelindiğinde bu sayı daha da azalarak civarına inmişti (esas olarak Karpaz bölgesinde). Kıbrıs Rum tarafının iddiasına göre, anklav içinde yaşayan tüm kişileri [Türk kontrolündeki topraklardan] gitmeye zorlamak için Türkler tarafından alınan baskıcı tedbirler bu azalmanın başlıca nedeniydi. 5 Ağustos 1975 te imzalanan III. Viyana Anlaşması na rağmen (bu konu ileride daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır), kuzeydeki Kıbrıslı Rumların sayısı azalmaya devam etti: 1975 in sonuna değin 2500, 1976 da 5,800 ve 1977 de 900 Kıbrıslı Rum güneye taşındı. Kasım 1981 e gelindiğinde kuzeyde yalnızca 1,076 Kıbrıslı Rum kalmıştı 6. Bu sayı sonraları daha da düşerek 1 Patrick, s A.g.y. 3 KC Basın ve Enformasyon Dairesi, The Cyprus Question (Lefkoşa, 2003), s. 12. Ayrıca bakınız KC Basın ve Enformasyon Dairesi nin yayınladığı Republic of Cyprus: From 1960 to the Present Day, 1960 nüfus sayımı verilerine dayalı harita (Lefkoşa, 2005). 4 Bu, Kıbrıs Türk Yönetimi nin 20 Ekim 1974 tarihli resmi bir raporunda verilen bilgiye dayanan bir tahmindir. Bakınız. Ahmet An, Kıbrıs Nereye Gidiyor (İstanbul: Everest, 2002), s Criton G. Tornaritis, Cyprus and Its Constitutional and Other Legal Problems (Lefkoşa, 1977), s. 86. (Yazar, eserin yayınlandığı tarihte Kıbrıslı Rum Başsavcı olarak görev yapmaktaydı.) 6 Pierre Oberling, The Road to Bellapais: the Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus (New York: Columbia University Press, 1982), s. 193.

17 4 Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset 500 ün altına indi. Kalanların bir çoğu yaşlı insanlardı. Kıbrıs Rum tarafına göre bu durum, yine kuzeydeki yönetimin Kıbrıslı Rumlara karşı uyguladığı aralıksız bir taciz, ayrımcılık ve baskı kampanyasının sonucu idi. 7 Temmuz 1974 öncesinde, sonradan Türk kontrolüne girecek olan kuzeydeki Kıbrıslı Türklerin fiili nüfusunun 71,000 olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun 10,000 kadarı, aslında yeni bölünme hattının güneyinde yer alan köylerden gelen, ancak dönemindeki toplumlararası çatışmalar sırasında yerinden edilmiş bulunan Kıbrıslı Türklerden oluşmaktaydı te yeni hattın güneyinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin pek çoğu ise, olayları izleyen bir yıl boyunca güvenli bölge olarak gördükleri kuzeye (genellikle gizlice ve görünüşe göre zor ve tehlikeli şartlar altında) geçmeye çalıştılar. 9 Ayrıca, Ocak 1975 te, Ağrotur daki İngiliz üslerine sığınmış bulunan 9,000 kadar Kıbrıslı Türk (Türkiye üzerinden) kuzeye nakledildi. Böylece, güneyde kalan Kıbrıslı Türklerin sayısı Haziran 1975 te sadece 10,700 civarındaydı. Bunların çoğu, Eylül 1975 e gelindiğinde 2 Ağustos 1975 teki III. Viyana Anlaşması nın ardından kuzeye göç etmiş, güneyde yalnızca 130 Kıbrıslı Türk sakin kalmıştı. 10 Böylelikle, 1974 olaylarının ardından, Kıbrıs ta yerinden edilmiş kişilerin hem Kıbrıslı Rumları hem de Kıbrıslı Türkleri içerecek şekilde toplamı yaklaşık 200,000 idi. Bu, adanın o zamanki nüfusunun yaklaşık yüzde otuzuna karşılık gelmekteydi (636,000). 11 Kıbrıs taki çözümlenmemiş bölünme 12 diye tarif edilen şimdiki koşullarda, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların kontrolündeki alanlar 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti toprağının sırasıyla yüzde 36 sı ve yüzde 62 sidir. Geriye kalan alan (Britanya Egemen Üs Bölgeleri [EÜB] hariç) BM Barış Gücü nün (UNFICYP in) kontrolü altındaki Ara Bölge dir. 7 KC Basın ve Enformasyon Dairesi, Turkish Colonisation: A threat for Cyprus and its people, (Lefkoşa: 1995). Kıbrıs Türk tarafına göre, bu tür açıklamalar Kıbrıs Rum yönetiminin Türk karşıtı propagandasının bir parçası idi ve dikkate alınmamalıydı. Örneğin, bakınız Greek Cypriots in Karpass Fully Satisfied with TFSC [Turkish Federated State of Cyprus] (Karpaz daki Kıbrıslı Rumlar KTFD den her bakımdan memnun), 5 Mayıs 1978 tarihli News Bulletin de yayınlanan ve Human Rights in Cyprus (Lefkoşa: Kıbrıs Türk İnsan Hakları Komisyonu, Mayıs 1979,) başlıklı kitabın ekinde iktibas edilen makale. Burada belirtilmesi gerekir ki kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rumların yaşam koşullarına ilişkin olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) 2001 deki kararında, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı gibi alanlarda insan hakkı ihlalleri yanında mülkiyet hakkıyla ilgili ihlallerden de söz edilmekteydi. Bunlar arasında, kuzeydeki Kıbrıslı Rumların öldükten sonra mülklerinin orada yaşamayan mirasçılarına geçmesine izin vermeyen ya da KKTC den daimi olarak ayrılan Kıbrıslı Rumların mülklerini terk edilmiş ilan eden KKTC uygulamaları bulunmaktaydı. Bakınız Cyprus v. Turkey, AİHM kararı,10 Mayıs Ayrıca bakınız Frank Hoffmeister, Cyprus v. Turkey (Case Note on European Court of Human Rights judgment of 10 May 2001), American Journal of International Law, sayı 2 (Nisan 2002), s Bu tahmin, yukarıdaki 4 numaralı dipnotta atıfta bulunulan rakamlara ve ayrıca KC Basın ve Enformasyon Dairesi nce Republic of Cyprus: from 1960 to the Present Day başlıklı haritadaki rakamlara dayanmaktadır. 9 Murad Hüsnü Özad, Baf ve Mücadele Yılları (Lefkoşa: Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, 2002), s Ayrıca bakınız Oberling, s. ix xii, Oberling, s L. W. St John-Jones, The Population of Cyprus (London: Institute of Commonwealth Studies, 1983), s Ayrıca bakınız George Karouzis, Proposals for a Solution to the Cyprus Problem (Nicosia: Cosmos Press, 1976), s Bu ifadenin geçtiği yer: BM Genel Sekreteri nin Kıbrıs taki İyi Niyet Misyonu Hakkında Raporu, S/2003/398 sayılı BM belgesi, 1 Nisan 2003, paragraf 107, Docs/sc/sgrep03.html (8 Haziran 2006 da erişildi).

18 Olgular ve Rakamlar 5 Bu bölgelerdeki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin toprak mülkiyetine ilişkin olarak, her iki tarafça doğru olarak kabul edilen rakamlar bulunmamaktadır. Kıbrıslı Türk araştırmacılar, genellikle Kıbrıs Rum arazi kayıtlarının (1963 ten bu yana) güvenilir olmadığı gerekçesiyle, toprak mülkiyetine ilişkin Kıbrıs Rum tahminlerini sorgulamıştır. 13 Ayrıca bu araştırmacılar, geçmişte (özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti nin 1960 ta kuruluşundan önce) Evkaf ve miri arazilerin 14 Rumlar tarafından gasp edildiğini iddia etmektedirler. Patrick, Kıbrıs Hükümeti nin Maliye Bakanlığı İstatistik ve Araştırma Dairesi (o tarihte artık yalnızca Kıbrıslı Rumlar tarafından yönetilen) ve Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi ( ) Planlama Dairesi tarafından (1964 sonrası dönemde) sağlanan istatistiklere dayanarak, 1960 için bazı arazi mülkiyeti rakamları vermiştir. 15 Bu rakamlara göre Kıbrıslı Rum özel mülkiyeti yüzde 61 ile 81, Kıbrıslı Türk özel mülkiyeti ise yüzde 18 ile 38 arasında gözükmektedir (bu tür verilerde iki taraf arasında genellikle gözlenen büyük farkın tipik bir göstergesi). Aşağıda yer alan Tablo 1.1 ve 1.2 de, Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin bir raporuna göre 1974 öncesinde tüm Kıbrıs taki (EÜB dahil) arazi mülkiyetine ilişkin veriler gösterilmektedir. 16 Öte yandan, Tablo 1.3 ve 1.4 te yer alan 1974 öncesinde tüm Kıbrıs taki arazi mülkiyeti tahminleri, Kıbrıs Türk Harita Dairesi eski müdürü Halil Giray ın bir çalışmasına dayanmaktadır. 17 Gasbedilmiş olduğu iddia edilen miri araziler (322,109 dönüm) 18 değil ama Kıbrıs Türk tarafının iddiasına göre yasal olmayan yollarla istimlak edilmiş veya çalınmış olan Evkaf mülkleri (337,245 dönüm), son iki tablodaki rakamlara dahil edilmiştir Bakınız, örneğin, Haşim Altan, Kıbrıs ta Türk Malları: Gasbedilen ve Yitirilen Türk Tapu ve Arazi Hakları (İstanbul: Kastaş Yayınları, 2001). 14 Evkaf, Kıbrıs ın 1571 de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinden sonra başlayan Kıbrıs vakıfları (geleneksel Müslüman kuruluşlar) örgütüdür. Vakıflar; hayır amaçlı, dinsel, veya kamusal kullanım için el konulan ya da hibe edilen mülkler aracılığıyla oluşturulur ve Ahkam-ül Evkaf olarak anılan özel bir yasaya göre yönetilir. Bu yasa uyarınca Evkaf mülkleri devredilemez ta Evkaf, bir Kıbrıs Türk kurumu olarak tanınmış ve Ahkam-ül Evkaf Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında yeniden teyit edilmiştir. Bakınız Behrooz Morvaridi, Social structure and change, The Political Social and Economic Development of Northern Cyprus, ed. Clement H. Dodd (Cambridgeshire: Eothen Press, 1993), s ; M. B. Seager, Reports on the Evkaf Properties, Cyprus (British Colonial Office, 1883); ve Cyprus A Country Study, ed. Eric Solsten (Federal Research Division of the Library of Congress, 1991) (http://www.countrydata.com/cgi-bin/query/r-3512.html, 20 Ocak 2006 da erişildi). Miri arazi (arazi-i mirié, sözlük anlamıyla hazine arazisi ), Osmanlı toprak kanununa göre devlete (bir başka deyişle sultana) ait olan tarımsal arazi demektir. Bu tür araziler babadan oğla devredilebilir, ancak tasarruf sahibi (toprağı işleyen, toprağa ait hakkı kullanım maksatlı olan ve bu hakkı miras yoluyla devredebilen kullanıcı kişi) tarafından satılamaz, ipotek edilemez veya hibe edilemezdi. Osmanlı toprak kanunu, 1946 ya kadar yürürlükte kaldı. O tarihte İngiliz sömürge idaresi tarafından Taşınmaz Malların Kullanımı, Kaydı ve Değerlendirilmesi Yasası (The Immovable Property Tenure, Registration, and Valuation Law) yürürlüğe girdi. Bu yasa, usule uygun bir biçimde bireylerin tasarrufunda bulunan malların özel mülke dönüştüğünü hükme bağlayarak miri arazi geleneğini sona erdirdi. Bakınız Halil İnalcık, An Economic and Social History of the Ottoman Empire Volume One: (Cambridge: Cambridge University Press, 1994); and Solsten. 15 Patrick, s Bakınız Karouzis, s Halil Giray, Kıbrıs ile İlgili Rakamsal Bilgiler, yayınlanmamış rapor, Haziran Kıbrıs ta kullanılan bir arazi ölçü birimi: 1 dönüm = 0.33 acre (İngiliz dönümü) = 1338 m Tablo 1.4 teki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk mülkiyetine ilişkin rakamları elde etmek için, gasbedilmiş olduğu iddia edilen miri arazilere ilişkin Giray ın tahmini olan 322,109 dönüm, Kıbrıslı Türk özel mülkiyetinden çıkarılıp Kıbrıslı Rum özel mülkiyetine eklenmiştir.

19 6 Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Tablo 1.1 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde Kıbrıs taki arazi mülkiyeti (EÜB dahil) Mülkiyet Alan (dönüm) % Özel 5,067, Devlet ormanları, devlet arazileri, yollar, akarsular, vb. 1,847, Toplam 6,915, Tablo 1.2 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde özel mülkiyetin toplumlara göre dağılımı (EÜB ndeki araziler dahil) Özel Mülkiyet Alan (dönüm) % Özel: Kıbrıslı Rum (Kilise mülkleri dahil) 4,123, Özel: Kıbrıslı Türk (Evkaf mülkleri dahil) 852, Özel: diğer toplumlar (Ermeniler, Maronitler, vb.) 91, Toplam 5,067, Tablo 1.3 Kıbrıs Türk Harita Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde Kıbrıs taki arazi mülkiyeti (EÜB dahil) Mülkiyet Alan (dönüm) % Özel 5,067, Devlet ormanları, devlet arazileri, yollar, akarsular, vb. 1,847, Toplam 6,915, Tablo 1.4 Kıbrıs Türk Harita Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde özel mülkiyetin toplumlara göre dağılımı (EÜB ndeki araziler dahil) Özel Mülkiyet Alan (dönüm) % Özel: Kıbrıslı Rum (Kilise mülkleri dahil) 3,624, Özel: Kıbrıslı Türk (Evkaf mülkleri dahil) 1,352, Özel: diğer toplumlar (Ermeniler, Maronitler, vb.) 90, Toplam 5,067,

20 Olgular ve Rakamlar te özel mülk olan toplam arazi için Kıbrıs Türk tarafının verdiği rakam (Tablo 1.3) Kıbrıs Rum kaynaklı rakamın (Tablo 1.1) tamamen aynısıdır: 5,067,572 dönüm, yani Kıbrıs taki toplam arazinin yüzde 73.3 ü. Ancak toplam özel mülkiyette Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin payı açısından bakıldığında, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk tahminlerinin (sırasıyla Tablo 1.2 ve 1.4) birbirinden oldukça farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs Türk kaynaklı verilere göre (Tablo 1.4), 1974 te özel mülk olan arazinin yalnızca yüzde 71.5 i Kıbrıslı Rumlara (Kıbrıs Rum tahminlerinin oldukça altında), yüzde 26.7 si ise Kıbrıslı Türklere (Kıbrıs Rum tahminlerinin oldukça üzerinde) aitti. İki toplumun özel mülkiyetteki payına ilişkin Kıbrıs Rum (Tablo 1.2) ve Kıbrıs Türk kaynaklı (Tablo 1.4) veriler arasındaki fark yaklaşık 500,000 dönüm, ya da 1974 teki toplam özel mülkiyetin yüzde 10 u kadardır. Tartışmalı olgu ve rakamlara ilişkin bu incelemeyi bitirmeden önce, 1974 ten sonra ortaya çıkmış bölgelerde yani Ara Bölge nin iki tarafında ve içinde arazi mülkiyetin dağılımına ilişkin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk tahminlerine bakmak yararlı olacaktır. Tablo 1.5 te, Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi ve Planlama Bürosu nun 1964 verilerine dayanan tahminleri verilmektedir. 20 Bu rakamlara EÜB ndeki arazi dahil değildir. Gölgeli rakamlar, mülkiyet uyuşmazlığından etkilenen arazileri, yani sahiplerinin (Kıbrıs Rum toplumu bağlamında Kilise ve Kıbrıs Türk toplumu bağlamında Evkaf dahil) üyesi bulunduğu toplumun kontrolü dışında kalan bölgede bulunan arazileri, göstermektedir. Tablo 1.5 teki veriler kullanılarak, adanın şimdiki üç bölgesi için özel mülkiyete dair Kıbrıs Rum tahminleri elde edilebilir (Tablo1.6). Tablo 1.5 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin ve Planlama Bürosu nun 1964 rakamlarına göre, 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde dönüm olarak arazi mülkiyeti. (EÜB ndeki araziler dahil değildir. Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Ermenileri ve Kıbrıslı Maronitleri de kapsamaktadır.) Bölge Kıbrıslı Rum Kıbrıslı Türk Kıbrıslı olmayan Kamu Toplam Kuzey 1,463, ,791 6, ,150 2,415,090 (%60.60) (16.31%) (0.28%) (22.82%) (100%) Ara Bölge 112,326 25,362 2,494 40, ,566 (%62.21) (14.05%) (1.38%) (22.37%) (100%) Güney 2,543, ,177 10,011 1,165,029 4,131,238 (61.56%) (10.00%) (0.24%) (28.2%) (100%) Bütün ada 4,118, ,330 19,272 1,756,563 6,726,894 (61.23%) (12.37%) (0.29%) (26.11%) (100%) 20 Bakınız Claire Palley, An International Relations Debacle, (Oregon: Hart Publishing, 2005), s Tablo 1.5 te yer alan rakamlarla Tablo 1.1 ve 1.2 de yer alanlar arasındaki fark, büyük oranda Tablo 1.5 te EÜB nin hesaba katılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Kıbrısta Mülkiyet Sorunu ve AİHM Kriterleri*

Kıbrısta Mülkiyet Sorunu ve AİHM Kriterleri* Kıbrısta Mülkiyet Sorunu ve AİHM Kriterleri* I. Giriş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (bundan sonra AİHM veya Mahkeme olarak anılacaktır) 7 Aralık 2006 tarihli Ksenides-Arestis / Türkiye (Başvuru No.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

KIBRIS AKADEMİK DİYALOG

KIBRIS AKADEMİK DİYALOG KIBRIS AKADEMİK DİYALOG DEKLARASYON BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS A GİDEN YOLDA NELER YAPILMALIDIR? 27 Haziran 2011 Lefkoşa Kıbrıs Akademik Diyalog (KAD), 25 Haziran 2011 tarihinde Rodon Hotel-Agros ta Kıbrıs

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU A. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır. Eserin başlığı:... Hangi Amaçla Kullanılacağı Ders kitabı Yardımc ı ders Kitabı Çeviri Ders Kitabı Diğer (Açıklayınız)

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 10 Mart 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KIBRIS TAKĐ MÜLKĐYET SORUNUNA ĐLĐŞKĐN DAVALAR HAKKINDAKĐ KARARINI AÇIKLADI Can Mindek ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs. About the law Law 21/1985

Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs. About the law Law 21/1985 Law 21/1985 Provision of Land to Children of Martyrs About the law Law 21/1985 About the law This law was passed on 16 April 1985, during the period of the Turkish Republic of Northern Cyprus Constitutional

Detaylı

Kuzey Kıbrıs İçin Çözüm Hedefine Yönelik Konut Politikaları

Kuzey Kıbrıs İçin Çözüm Hedefine Yönelik Konut Politikaları II. KONUT KURULTAYI, Kuzey Kıbrıs ta Konut-Sorunlar-Öneriler, 08 09 10 Mart 2006 KTMMOB - LEFKOŞA Kuzey Kıbrıs İçin Çözüm Hedefine Yönelik Konut Politikaları Ercan Hoşkara (Yüksek Mimar) Toplumcu Kurtuluş

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

Belgeleriyle Arestis Davası ve Kıbrıs ta Gaspedilen Türk Vakıf Malları

Belgeleriyle Arestis Davası ve Kıbrıs ta Gaspedilen Türk Vakıf Malları Belgeleriyle Arestis Davası ve Kıbrıs ta Gaspedilen Türk Vakıf Malları Sema SEZER ASAM Kıbrıs/Yunanistan Uzmanı 7 Mart 2007, Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nde (AİHM) Türkiye aleyhinde açtıkları

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları (İkinci Aşama Veriler, 14 Şubat, 2007) 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin sonuçlarına ilişkin ilk veriler, 1 Şubat tarihinde basına açıklanmış ve ikinci aşamada

Detaylı

2015 Cumhurbaşkanı Adayı. Dört Boyutlu Siyaset

2015 Cumhurbaşkanı Adayı. Dört Boyutlu Siyaset 2015 Cumhurbaşkanı Adayı Dört Boyutlu Siyaset 2015 Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı Kimdir Mustafa Akıncı, 28 Aralık 1947 yılında Leymosun (Limasol) da doğdu. 1947 Kurucu Meclis e seçilerek görev yaptı.

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Ata Atun İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Rauf R. DENKTAŞ.. Ata ATUN... vii x 1) 1 Ağustos 1571 - Lala Mustafa Paşa ile Marc Antonio Bragadin arasında yapılan

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983 Law 32/1983 Properties of the Treasury About the law Law 32/1983 About the law The law was passed on 20 May 1983 by the Assembly of the Turkish Federated State of Cyprus which operated under the Constitution

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

Çatışma Çözme ve Müzakere için İletişim Becerileri

Çatışma Çözme ve Müzakere için İletişim Becerileri Çatışma Çözme ve Müzakere için İletişim Becerileri Deniz Gümüşel, REC Türkiye REC Türkiye Halkla İlişkiler ve İletişim Seminerleri (Eylül, Kasım 2007) Sizce çatışma nedir? Bireylerin veya grupların, kendi

Detaylı

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Kýbrýs A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Katýlým Ortaklýðý Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kýbrýs Sorunu Araþ. Gör. Bahadýr Bumin Özarslan (*) Giriþ Türkiye-Avrupa Birliði(AB)

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Geleceğe Yönelik Araştırmalar

Geleceğe Yönelik Araştırmalar Geleceğe Yönelik Araştırmalar Kıbrıs Kamuoyunun Derinlemesine Analizi Lefkoşa, Aralık 2009 BÖLÜMLER BÖLÜM A: Belirleyici Toplumsal ve Siyasal Tutumlar BÖLÜM B: Barış Süreci ve Gelecekte Yapılacak Bir Referandum

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı - Haziran 2012- Sayı: 14 4 Haziran 2012: Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu,

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

tepav Mart2011 N DEĞERLENDİRMENOTU KKTC de Kosovalaşma ve Tayvanlaşma ya Karşı Bir Normalleşme Ufku Olarak Avrupa Birliği Üyeliği

tepav Mart2011 N DEĞERLENDİRMENOTU KKTC de Kosovalaşma ve Tayvanlaşma ya Karşı Bir Normalleşme Ufku Olarak Avrupa Birliği Üyeliği DEĞERLENDİRMENOTU Mart2011 N201122 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Mehmet RATİP 1 Araştırmacı, Yönetişim Etütleri KKTC de Kosovalaşma ve Tayvanlaşma ya Karşı Bir Normalleşme Ufku Olarak

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi

Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Enerji Dışı İthalatımızın Petrol Fiyatları ile İlişkisi Türkiye ithalatının en çok tartışılan kalemi şüphesiz enerjidir. Enerji ithalatı dış ticaret açığının en önemli sorumlusu olarak tanımlanırken, enerji

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI Sayı : 2010-311/ 18.06.2010 Konu : Çalışanların sorunları ve talepler. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA Sendikamız

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı