Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset"

Transkript

1 #90253 #%.42% R A P O R 3/2006-T Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Mülkiyet meselesi, esas olarak Kıbrıs taki iki tarafın meseleye atfettikleri siyasi önem nedeniyle, Kıbrıs so rununun belki de en karmaşık ve en tartışmalı unsurlarından biridir. Mesele, olası bir çözümün iki temel parametresi olan iki bölgelilik ve insan haklarına saygı ilkeleri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ancak, bu ilkelerin anlamı hakkında ortak bir görüş bulunduğunu söylemek mümkün değildir ve bu gerçek, mülkiyet meselesinin çözümünü zorlaştıran önemli bir etkendir. Kıbrıslı Rumlar, mülkiyet meselesinin esasen bir insan hakları ihlali konusu olduğu ve bu nedenle de ancak insan haklarına saygı temel ilkesi nin uygulanmasıyla çözülebileceği görüşündedirler. Öte yandan Kıbrıslı Türkler, bunun iki bölgelilik temel ilkesi ne ters düştüğü konusunda ısrar etmektedirler. Kıbrıslı Türkler, insan haklarına saygı ilkesini kabul etmekle birlikte, yerinden edilmiş kişilerin mülkiyet ve geri dönüş haklarını kullanmasına iki bölgeliliğin sürdürülmesi ve korunması için gereken ölçüde sınırlamalar getirilmesini talep etmektedirler. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet meselesi hakkındaki resmi duruşlarının temelinde yatan ve aynı zamanda bu duruşların destek bularak sürdürülmesine olanak veren derin siyasi ve ahlaki kaygıların anlaşılmasına katkıda bulunmaya yönelik bir çabadır. Rapor, iki tarafın mülkiyet konusundaki karşıt duruşları ile onların Kıbrıs sorununun esasına bakışları arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Bu noktada özellikle yararlı olabilecek bir gösterge, 1974 teki Türk askeri harekâtı ve bunun ortaya çıkardığı durumun nasıl algılanması gerektiği konusundaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum görüşleri arasında varolan tezattır. Raporu isteme adresi: Raporu internetten indirmek için: PRIO Cyprus Centre P.O. Box Nicosia Cyprus Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Kıbrıs taki İki Toplumun İki Bölgelilik ve İnsan Hakları Temelindeki Çatışması Tel: /4 Ayla Gürel & Kudret Özersay CYPRUS CENTRE ISBN:

2 Ayla Gürel Dr Ayla Gürel, PRIO da araştırmacı olarak çalışmakta ve Kıbrıs sorunu bağlamında mülkiyet konularını inceleyen bir projeyi yönetmektedir ve 2004 yıllarında PRIO nun yürütttüğü Annan Planı hakkında nesnel ve kolay anlaşılabilir bilgi sunmayı amaçlayan Kamuyu Bilgilendirme Projesi nin Kıbrıslı Türk koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kudret Özersay Dr Kudret Özersay, uluslarası hukuk uzmanıdır ve Kıbrıs taki Doğu Akdeniz Üniversitesi nin Uluslararası İlişkiler Bölümü nde öğretim üyesidir. Dr Özersay ın Kıbrıs sorununun hukuksal yönleri hakkında yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

3 Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Kıbrıs taki İki Toplumun İki-bölgelilik ve İnsan Hakları Temelindeki Çatışması AYLA GÜREL VE KUDRET ÖZERSAY PRIO Raporu 3/ T

4 Institutt for fredsforskning International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) Hausmanns gate 7, NO-0186 OSLO, Norway Tel Fax Web: PRIO, kendine bağlı araştırmacıları, çalışmalarını hakemli dergilerde ve kitap dizilerinde ve ayrıca PRIO nun kendi Rapor, Makale ve Politika Notu dizilerinde yayınlamaları için teşvik eder. Bu diziler yayına hazırlanırken gerekli kalite denetimi yapılmaktadır ancak PRIO nun siyasi konularda kurum olarak herhangi bir görüşü bulunmamaktadır. PRIO araştırmacılarının kamuya açık tartışmalara aktif katılımını destekler ve onları görüşlerinde tamamen serbest bırakır. Yayınlarımızda ortaya konulan hipotez, kuram, bulgu ve görüşlerin sorumluluğu ve onuru yazarların kendilerine aittir. International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 2006 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without permission in writing from the copyright holder(s). Her hakkı saklıdır. Bu yayının tümü ya da bir bölümü telif hakkı sahibinden (sahiplerinden) yazılı izin alınmaksızın hiç bir biçimde ve elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka hiç bir yolla basılıp çoğaltılamaz, erişim sisteminde saklanamaz veya kullanılamaz. ISBN Kapak Tasarım: Hilde Sørby, Bardus Design Esas Kapak Fotoğrafı: Sandro Vannini/CORBIS Diğer Fotoğraflar: Harun Uçar

5 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...iv ÖNSÖZ...v TEŞEKKÜR...vi ÖZET...vii KISALTMALAR...x GİRİŞ...1 BÖLÜM 1: OLGULAR VE RAKAMLAR...3 BÖLÜM 2: TARAFLARIN ÇATIŞAN TALEPLERİ: NEDENLER VE AMAÇLAR...11 BÖLÜM 3: ANNAN PLANI MÜLKİYET REJİMİ...29 SONUÇ...33 EK I: III. VİYANA ANLAŞMASI...35 EK II: KKTC ANAYASASININ 159. MADDESİ: DEVLETİN MÜLKİYET HAKKI...37 EK III: KIBRIS CUMHURİYETİ 1991/139 VE 2003/59(I) SAYILI YASALARINDAN ALINTILAR...39 KAYNAKÇA...41

6 TABLOLAR Tablo 1.1 Tablo 1.2 Tablo 1.3 Tablo 1.4 Tablo 1.5 Tablo 1.6 Tablo 1.7 Tablo 1.8 Tablo 3.1 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde Kıbrıs taki arazi mülkiyeti...6 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde özel mülkiyetin toplumlara göre dağılımı...6 Kıbrıs Türk Harita Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde Kıbrıs taki arazi mülkiyeti...6 Kıbrıs Türk Harita Dairesi nin rakamlarına göre 1974 öncesinde özel mülkiyetin toplumlara göre dağılımı...6 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin ve Planlama Bürosu nun 1964 rakamlarına göre, 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde dönüm olarak arazi mülkiyeti...7 Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin ve Planlama Bürosu nun 1964 rakamlarına göre, 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde toplam özel mülkiyete dair yüzdelikler...8 Kıbrıs Türk Harita Dairesi 1974 kayıtlarına göre 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde dönüm olarak arazi mülkiyeti...8 Kıbrıs Türk Harita Dairesi 1974 kayıtlarına göre 1974 sonrasında ortaya çıkan bölgelerde toplam özel mülkiyetteki yüzdelik oranlar...9 Annan Planı ndaki toprak ayarlamasından sonra, ancak toprak ayarlaması bölgeleri dışında kalan bölgelerde mülkiyet rejimi hükümleri uygulanmadan önceki durumda, oluşturucu devletler dahilinde tahmini arazi mülkiyeti (Kıbrıs Rum Arazi ve Kadastro Dairesi nin ve Planlama Bürosu nun 1964 verilerine dayanan tahminlerine göre)...30

7 ÖNSÖZ PRIO, Kıbrıs ta mülkiyet meselesi hakkında PRIO Kıbrıs Merkezi nde yürütülen yeni ve kapsamlı bir projenin ilk ürünü olan bu raporu yayınlamaktan dolayı gururludur. PRIO nun Kıbrıs taki misyonu, Kıbrıs sorununun nihai çözümüyle ilgili temel konuların kamuoyu önünde bilinçli bir şekilde tartışılmasına katkıda bulunmaktır. Bunu, bilgi ve yeni analizler yayımlayarak ve diyalog faaliyetlerine yardımcı olarak başarmayı umuyoruz. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk araştırmacılar arasında olduğu kadar, iki toplum ve ayrıca onlarla çeşitli göçmen gruplar ve uluslararası toplumun temsilcileri arasında da işbirliğini ve tartışmayı teşvik etmek istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum katılımcılarla ortak araştırma grupları oluşturmaya, ve toplumları ayıran çizginin her iki yanındaki araştırmacılar arasında yeni inceleme alanları geliştirmeye çalışıyoruz. PRIO Kıbrıs Merkezi nin ilk raporu, tartışmalı bir konuya daha önce görülmemiş bir şekilde yaklaşan Mete Hatay tarafından yazılmıştı. Bu rapor, seçim istatistikleri, yerleşikler ve diğer geçici ve uzun süreli göçmenlerle ilgili nüfus sayımı verilerine dayanarak son derece yenilikçi bir yöntemle yapılmış bir çalışmaydı. Annan Planı nda önerilen mülkiyet rejiminin ve mülkiyet piyasasının kapsamlı bir incelemesi olan ikinci rapor ise S. Platis Economic Research şirketinin ekonomistleri tarafından hazırlanmıştı. Bu üçüncü raporda, Ayla Gürel ve Kudret Özersay, tarihsel ve hukuksal analiz yöntemini kullanarak, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların mülkiyet meselesine yaklaşımlarının ve meselenin uzlaşma yoluyla çözümü için yapılmış önerilere tepkilerinin karşılaştırmalı incelemesini yapmaktadırlar. Kıbrıs sorununun en hararetli konularından biri hakkında yapılmış böyle bir çalışmada, yazarların bakış açısı ve kullandıkları ifadeler ihtilaf yaratacak nitelikte görünebilir. Maksadımız bu raporla, bilimsel alanda ve medyada konuya dair sorgulama, inceleme ve tartışmanın daha ileri götürülmesini sağlamaktır. Umudumuz, kısır çekişmeleri engellemektir. Stein Tønnesson Direktör Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Oslo (PRIO) Lefkoşa, Kıbrıs Aralık 2006

8 TEŞEKKÜR Bu rapor, Mediterranean Politics (Cilt 11, Sayı 3, Kasım 2006, s ) dergisinde yayımlanmış bir makalenin genişletilmiş şeklidir ve Kıbrıs sorunu bağlamında mülkiyete ilişkin konulara dair daha kapsamlı bir projenin bir parçasını oluşturmaktadır. Gerek PRIO dan, gerekse dışından bir çok kişi, buradaki metnin önceki versiyonlarını okudular ve değerli eleştiriler ve öneriler yaptılar. Olga Demetriou, Mete Hatay, Lisa Jones, Gina Lende, Sabina Lichtensteiger, Michael Moran, Yiannis Papadakis, Rita Severis, ve Stein Tønesson a özellikle teşekkür borçluyuz. Ayrıca, raporun İngilizce metni üzerindeki olağanüstü redaksiyonundan dolayı Kathleen Stephanides e minnetarız. Son olarak, bu çalışmayı mümkün kılan mükemmel çalışma ortamını sağladığı için PRIO ya ve onun Kıbrıs Merkezi ne duyduğumuz şükranı ifade etmek isteriz. AYLA GÜREL VE KUDRET ÖZERSAY Lefkoşa, Kıbrıs Aralık 2006

9 ÖZET MÜLKİYET MESELESİ, içerdiği bir çok yasal, ekonomik ve sosyal güçlük nedeniyle, Kıbrıs sorununun belki de en karmaşık ve en tartışmalı unsurlarından biridir. Ancak buna yol açan başlıca neden, Kıbrıs taki iki tarafın meseleye atfettikleri siyasi önemdir. Bu, mülkiyet meselesi ile olası bir çözümün iki temel parametresi Kıbrıslı Türkler bakımından iki bölgelilik ilkesi, Kıbrıslı Rumlar bakımından ise insan haklarına saygı ilkesi arasında kurulan mutlak bağlantıdan açıkça görülmektedir. İki bölgelilik ve insan haklarına saygı görünüşte her iki tarafça kabul edilmiş olan ilkelerdir. Ancak, bu raporda da ortaya konulduğu gibi, bu ilkelerin anlamı hakkında ortak bir görüş bulunduğunu söylemek mümkün değildir ve bu gerçek, mülkiyet meselesinin çözümünü zorlaştıran önemli bir etkendir. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet meselesi hakkında resmi duruşlarının temelinde yatan ve aynı zamanda bu duruşların destek bularak sürdürülmesine olanak veren siyasi ve normatif (yani geçerli olması gereken normlara ilişkin) kaygıları anlamaya yönelik bir çabadır. Bu amaçla raporda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin meseleye hangi açıdan baktıkları ve iki toplumun meselenin nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki görüşleri incelenmektedir. Çalışmanın başında bazı olgular ve rakamlarla ilgili bilgi verilmektedir. Bunlar, mülkiyet meselesiyle bağlantılı güçlüklerin boyutunu Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere ait arazilere ilişkin iki tarafın verdiği rakamlar arasındaki önemli fark da dahil olmak üzere ortaya koymaktadır. Örneğin, Kıbrıs Rum tarafı, 1974 rakamlarına göre şu anda Kıbrıs Türk tarafı denetimindeki kuzeyde özel mülk kapsamında bulunan toplam arazinin %78.5 inin Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu hesaplarken, Kıbrıs Türk tarafı bunu %63.8 olarak hesaplamaktadır. Aynı şekilde, 1974 te adanın her iki tarafında Kıbrıslı Türklerin özel mülkü olan arazi miktarı için Kıbrıs Türk tarafının verdiği tahmini rakamlar (kuzeydeki tüm özel mülkiyetin %33 ü, güneydekinin ise %22 si), Kıbrıs Rum tarafınca verilenlerden (kuzeyde %21.1, güneyde ise %13.9 u) oldukça yüksektir. Kıbrıslı Rumlar, mülkiyet meselesinin esasen bir insan hakları ihlali konusu olduğu ve bu nedenle de ancak insan haklarına saygı temel ilkesi nin uygulanmasıyla çözülebileceği görüşündedirler. Bundan anladıkları, tüm yerinden edilmiş kişilere kuzeyde kalan evlerinin ve mülklerinin tasarrufunu geri alma ve bunlara geri dönme haklarının sınırlandırılmaksızın, özellikle de iki bölgelilikle ilgili olarak yapılacak herhangi bir düzenlemeden bağımsız olarak, verilmesidir. Öte yandan Kıbrıslı Türkler, bunun iki bölgelilik temel ilkesi ne ters düştüğü konusunda ısrar etmektedirler. Kıbrıslı Türkler, insan haklarına saygı ilkesini kabul etmekle birlikte, yerinden edilmiş kişilerin mülkiyet ve geri dönüş haklarını kullanmasına iki bölgeliliğin sürdürülmesi ve korunması için gereken ölçüde sınırlamalar getirilmesini talep etmektedirler. Onlara göre bu,

10 viii Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset adada şu anda mevcut olan yerleşim düzeninin mümkün olduğunca korunması demektir. Bu nedenledir ki mülkiyete ilişkin taleplerin çözümü için Kıbrıslı Türklerin yakın zamana kadar tercih ettiği formül global takas ve tazminat olagelmiştir. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet konusundaki karşıt duruşları ile onların Kıbrıs sorununun esasına bakışları arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Bu noktada özellikle yararlı olabilecek bir gösterge, 1974 teki Türk askeri harekâtı ve bunun ortaya çıkardığı durumun nasıl algılanması gerektiği konusundaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum görüşleri arasında varolan tezattır. Kıbrıslı Türkler genelde, Temmuz 1974 olaylarını Kıbrıs sorununun, özellikle de 1963 ten itibaren Rum egemenliğindeki bir devlette ikinci sınıf vatandaş düzeyine indirgenmeye karşı yürüttükleri mücadelenin, dönüm noktası olarak görmektedirler. Halen var olan fiili durumu, iki bölgeliliğin uygulamada gerçekleşmiş hali saymaktadırlar. Yapılması gereken tek şey bir miktar toprağın Kıbrıs Rum tarafına geri verilmesidir. Kıbrıslı Türklere göre adadaki bu bölünme, Kıbrıslı Rumların adaya hakim olma yönündeki bitip tükenmeyen kararlılığı karşısında Kıbrıslı Türklerin güvenliğini ekonomik güvenlik de dahil ve özgürlüğünü garanti altına alan tek çözümdür. Kabul edilmiş iki bölgelilik ilkesinin ne anlama geldiğine ve bunun mülkiyet meselesini nasıl etkilediğine ilişkin Kıbrıslı Türk kanaatini haklı çıkarma ve güçlendirme konusunda çok önemli rol oynayan bir etken daha vardır: 1975 Viyana Anlaşması nın Kıbrıs Türk tarafına göre yorumu. Kıbrıslı Türklere göre söz konusu anlaşma, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk nüfusların adayı bölen hattın kuzeyi ve güneyi arasında değiş-tokuşunu öngören bir anlaşmaydı. Bu raporda Kıbrıs Türk tarafının bu yorumunun tek yanlı ve çarpıtılmış olduğu ileri sürülmektedir. Kıbrıslı Rumlar ise genelde, 1974 olaylarını Kıbrıs sorununun başlangıcı olarak mütalaa etmekte, ve bu sorunu kendi ifadeleriyle ülkemizin üçte birinin Türkiye tarafından istilası ve işgali olarak algılamaktadırlar. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerin esası adanın kuzey kesiminde bir Kıbrıs Türk bölgesi oluşturmak olan iki bölgelilik anlayışına karşı çıkmaktadır. Kıbrıslı Rumların çoğu bunu acı verici bulmaktadır, çünkü bu durumu kuzeyde tarihsel olarak Rum olan her şeyin kökünün kazınması olarak görmekte ve bunun, Türkiye nin Kıbrıs ın başlangıçtan beri Rum olan karakterini Türkleştirmek nihai hedefine yönelik yayılmacı planları nın bir parçası olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle amaç, varsayılan bu Türk stratejisinin sonucu olarak ortaya çıkan oldu-bittileri esasen ters çevirecek bir çözümdür. Kıbrıslı Rumlar, yerinden edilmiş kişilerin mallarıyla ilgili talepleri ve ata topraklarına geri dönüşleri meselesinin tek çözüm yolu olarak insan haklarına saygı temel ilkesinin yeniden tesis edilmesini bu bağlamda istemektedirler. Bu, bireysel hakların ötesine giden bir taleptir: buradaki talep aynı zamanda ve esasen kolektif haklarla ve özellikle de Kıbrıs Elenizminin ata topraklarında var olma hakkı ile ilgilidir. Bu durum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye aleyhine getirilmiş Kıbrıs kökenli mülkiyet davalarındaki kararlarının, Kıbrıs Rum tarafındaki birçok kişi tarafından bu tür kolektif bir hakkın tanınması şeklinde hatalı algılanmasına yol açmıştır. Raporun son bölümünde, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların Annan Planı ndaki mülkiyet önerilerine tepkileri kısaca incelenmektedir.

11 Özet ix Raporda varılan sonuç, iki tarafın mülkiyet konusuna bakışlarının birbirine karşıt olmasının esas nedeninin tarafların iki kesimlilik ve insan haklarına saygı ilkeleri konusunda birbiriyle çatışan algılayış ve yaklaşımlarda ısrar etmeleri olduğudur. Bu çatışmanın kökeninde yatan ise iki tarafın Kıbrıs sorunundaki uzlaşmaz ve hatta gerçekte birbirini dışlayan duruşlarıdır. Bu sonucun siyasi anlamı, karşılıklı anlaşmaya dayalı olası tek çözümün bu iki duruş arasında bir uzlaşı olduğu şeklindeki daha geniş argümanda bulunabilir. İki tarafın iki bölgelilik ve insan haklarına saygı ilkelerine yaklaşımları şimdiye kadar tek yanlı ve kategorik olmuştur; çünkü bu yaklaşımlar öncelikle her bir tarafın adanın acılarla dolu yakın geçmişiyle ilgili kendi çok farklı deneyimine dayanmaktadır. Görünen o ki, bir uzlaşı elde edilebilmesi için en başta yapılması gereken, bu iki temel ilkenin ne anlama geldiği hususunun daha esnek ve geleceğe bakan yeni bir yaklaşımla her iki tarafça da tekrar gözden geçirilmesidir.

12 KISALTMALAR AB: AİHM: BDH: BM: CTP: DP: EDEK: EÜB: Avrupa Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Barış ve Demokrasi Hareketi Birleşmiş Milletler Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti Eniaia Dimokratiki Enosi Kentrou [Sosyal Demokratlar Hareketi - Kinima Sosialdimokraton] Egemen Üs Bölgeleri İTEM Yasası: İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası KC: KKTC: KTFD: TKP: UBP: UNFICYP: Kıbrıs Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Federe Devleti Toplumcu Kurtuluş Partisi Ulusal Birlik Partisi United Nations Peacekeeping Force in Cyprus [Kıbrıs taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü]

13 Bir toprak parçasının etrafını kesip Burası benimdir demeyi akıl eden ve etrafındakilerin kendisine inanacak kadar saf olduğunu gören ilk insan sivil toplumun gerçek kurucusuydu. Eğer birisi kazıkları söküp veya hendeği doldurup hemcinslerine şunu haykırmış olsaydı, insan soyu kim bilir kaç günahtan, savaştan, cinayetten; ne kadar çok sefillik ve korkudan esirgenmiş olacaktı: Bu sahtekarı dinlemekten kaçının. Yeryüzünün meyvelerinin herkese ait olduğunu, yeryüzünün kendisinin ise kimseye ait olmadığını unutursanız mahvoldunuz demektir. Jean-Jacques Rousseau İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni Üzerine Söylev (1755) Şu kesindir ki, mülkiyet hakkı yurttaşların tüm haklarının en kutsalıdır ve bazı açılardan özgürlüğün kendisinden daha önemlidir. Jean-Jacques Rousseau Ekonomi Politik, Diderot nun Ansiklopedi si (1755)

14 GİRİŞ Kıbrıs ta toprak mülkiyeti konusunda ciddi anlaşmazlıklar en azından Kıbrıs sorununun başlangıcından, yani 1960 ların başından bu yana var olmuştur de Richard Patrick şuna işaret etmiştir: Toprak mülkiyeti konusu, herhangi bir gelecek jeopolitik çözümdeki önemi nedeniyle son derece hassas bir konudur. Patrick ayrıca o dönemle ilgili olarak şunu belirtmiştir: Mevcut iddiaların ve karşı iddiaların doğruluğunun kanıtlanması zordur çünkü... [bir çok başka neden yanında] iki toplumdan ne biri, ne de diğeri, kendi tapu kayıtlarını tarafsız bir denetime açmaya istekli değildir. 1 Herkesin bildiği gibi toprak mülkiyeti konusundaki bu çatışma, çözülememiş olmasının ötesinde, adanın 1974 te bölünmesiyle hem ölçek hem de karmaşıklık yönünden muazzam şekilde büyümüştür. Bugünkü haliyle mülkiyet meselesi, adanın yeniden birleşmesi durumunda makro düzeyde ekonomik ve sosyal değerlendirmelerin odak noktasını oluşturacaktır. Daha da önemlisi, bu mesele adanın her iki yanında nüfusun geniş bir kesiminin bireysel hak ve çıkarlarını kritik bir şekilde etkilemektedir. Hakları ve çıkarları söz konusu olan bu kişilerin (veya onların ebeveyninin) bir çoğu, ya yıllarında meydana gelen toplumlararası çatışmalar nedeniyle ya da daha sonra 1974 te (15 Temmuz 1974 te Kıbrıslı Rumlar tarafından Yunanistan ın desteği ve yardımıyla gerçekleştirilen darbeye tepki olarak Türkiye nin, 20 Temmuz 1974 te Garanti Antlaşması nı ileri sürerek, adaya silahlı müdahalede bulunması ve adanın üçte birini kontrolü altına almasıyla) Kıbrıs ın fiilen bölünmesi sonucunda yerlerinden edilmişler ve/veya mülklerinin tasarrufundan mahrum bırakılmışlardır. 3 Mülkiyet meselesi, adada siyasi bir çözüm olmaksızın geçen onlarca yılın etkisiyle doğal olarak daha da karmaşıklaşmış, muazzam bir teknik ve hukuksal bilmeceye dönüşmüştür. Meseleyle bağlantılı insanların sayısı, mülklerin satış veya miras yoluyla el değiştirmesi veya devredilmesi ya da inkişaf dolayısıyla nitelik değiştirmesi sonucunda zaman içinde kaçınılmaz olarak katlanarak artmaktadır. 1 Richard Patrick, A General System Theory Approach to Geopolitical Aspects of Conflict between Communities with Particular Reference to Cyprus since 1960, 1972 doktora tezi, içinde yer aldığı eser: Political Geography and the Cyprus Conflict: , ed. James H. Bater ve Richard Preston (Ontario: Department of Geography Publications, University of Waterloo, 1976), s Patrick, Bölüm 3. Ayrıca bakınız Keith Kyle, Cyprus: In Search of Peace (Minority Rights Group International, 1997), s Kyle, s Ayrıca bakınız Peter Loizos, The Heart Grown Bitter (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); Vamık Volkan, Cyprus War and Adaptation, (Charlottesville, VA: University Press of Virginia, 1979).

15 2 Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset Ancak bu güçlüklerin ötesinde, mülkiyet meselesini Kıbrıs sorunun en çetrefilli unsurlarından biri belki de en çetrefillisi yapan etken, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının bu meseleye atfettiği derin siyasi önemdir. Kıbrıs taki taraflara göre, yerinden edilmiş ve/veya mülkünün tasarrufundan yoksun bırakılmış kişilerin ev ve mülklerine dair hakları meselesinin nasıl halledileceği konusu, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün kabul edilmiş temel parametreleri ile çok yakından ilişkilidir. Kıbrıslı Türkler mülkiyet meselesinin iki-bölgelilik temel ilkesine uygun olarak çözümlenmesi gerektiği görüşündedirler. İnsan haklarına saygının garanti edilmesini kabul etmekle birlikte, ikibölgeli düzeni korumak için gereken ölçüde bu hakların kullanımının sınırlandırılmasını istemektedirler. Onlara göre bu ilke, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum nüfusların bugünkü yerleşim düzeninin olabildiğince korunacağı anlamına gelmektedir. Kıbrıslı Türkler bunun, en azından 1977 den beri iki tarafın üzerinde uzlaştığı esas olduğunu ileri sürmektedirler. Öte yandan, Kıbrıslı Rumlar iki-bölgelilik kavramının, her biri kendi (Rum veya Türk) toplumunun idaresinde iki ayrı bölgeden oluşan bir düzen ötesinde başka bir şey gerektirmediğini düşünmektedirler. Kıbrıslı Rumlar, iki-bölgelilik kavramının herhangi bir Kıbrıslı Rumu daha önce sakini olduğu Kıbrıs Türk bölgesinin dışında bırakacak düzenlemeleri gerektirdiği fikrine özellikle şiddetle karşı çıkmakta ve mülkiyet sorunun insan haklarına saygı temel ilkesi zemininde çözümlenmesinin şart olduğunu savunmaktadırlar. Buna göre, yerinden edilmiş tüm bireyler, herhangi bir iki-bölgeli düzenlemeden bağımsız olarak, evlerine ve mülklerine yeniden sahip çıkma ve geri dönme hakkına sahip olmalıdırlar. İki-bölgelilik ve insan haklarına saygı ilkelerinin gelecekteki herhangi bir çözümün iki temel parametresi olduğu konusunda Kıbrıs taki iki taraf anlaşıyor gibi görünse de, bu ilkelerin anlamı konusunda iki taraf arasında ortak bir görüş bulunmadığı çok açıktır. Aslında, mülkiyet meselesinin çözümünün bu kadar güç olmasının başlıca nedenlerinden biri kuşkusuz bu durumdur. Mülkiyet sorunuyla bağlantılı olan duygu yüklü pek çok siyasi, normatif ve kişisel hassasiyet, kapsamlı bir anlaşmaya varılması durumunda bile hemen ortadan kalkmayacaktır. Aksine, bunların çözüm ertesinde de etkili olmaya devam etmesi ve herhangi bir yeniden birleşme anlaşmasının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü daha da güçleştirmesi beklenmelidir. Bu nedenle, mülkiyet meselesinin geniş kapsamlı siyasi önemini her yönüyle anlamak zorunludur. Bu rapor, iki tarafın mülkiyet meselesi hakkındaki resmi duruşlarının temelinde yatan ve aynı zamanda bu duruşların destek bularak sürdürülmesine olanak veren derin siyasi ve ahlaki kaygıların anlaşılmasına katkıda bulunmaya yönelik bir çabadır. Ancak, öncelikle konuyla bağlantılı güçlüklerin büyüklüğünü kesin bir şekilde ortaya koyan bazı olgu ve rakamlara bakılması yaralı olacaktır.

16 Bölüm 1 OLGULAR VE RAKAMLAR döneminde, yaklaşık Kıbrıslı Türk (o zamanki Kıbrıs Türk toplumunun dörtte biri) ve 700 Kıbrıslı Rum (500 ü Ermeni) yerinden edilmiştir yılına gelindiğinde bu kişiler arasından 1300 kadar Kıbrıslı Türk evine dönmüştü. 2 Diğerleri, adanın fiilen kuzey ve güney olarak bölünmesine yol açan 1974 olayları başladığında hala yerine dönememiş durumdaydı teki bölünme sonucunda yerinden olan insan sayısı ise muazzamdı. Resmi Kıbrıs Rum kaynaklarına göre 142,000 Kıbrıslı Rum (o zamanki Kıbrıs Rum toplumunun yaklaşık yüzde 30 u) adanın kuzeyinden güneyine; 3 ve 45,000 Kıbrıslı Türk (o zamanki Kıbrıs Türk toplumunun yaklaşık yüzde 40 ı) güneyden kuzeye göç etti. 4 Türk askeri harekâtı 16 Ağustos 1974 te sona erdiğinde, binlerce Kıbrıslı Rum güneye kaçmış bulunuyordu ve kuzeyde sadece kadar Kıbrıslı Rum kalmıştı yazına gelindiğinde bu sayı daha da azalarak civarına inmişti (esas olarak Karpaz bölgesinde). Kıbrıs Rum tarafının iddiasına göre, anklav içinde yaşayan tüm kişileri [Türk kontrolündeki topraklardan] gitmeye zorlamak için Türkler tarafından alınan baskıcı tedbirler bu azalmanın başlıca nedeniydi. 5 Ağustos 1975 te imzalanan III. Viyana Anlaşması na rağmen (bu konu ileride daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır), kuzeydeki Kıbrıslı Rumların sayısı azalmaya devam etti: 1975 in sonuna değin 2500, 1976 da 5,800 ve 1977 de 900 Kıbrıslı Rum güneye taşındı. Kasım 1981 e gelindiğinde kuzeyde yalnızca 1,076 Kıbrıslı Rum kalmıştı 6. Bu sayı sonraları daha da düşerek 1 Patrick, s A.g.y. 3 KC Basın ve Enformasyon Dairesi, The Cyprus Question (Lefkoşa, 2003), s. 12. Ayrıca bakınız KC Basın ve Enformasyon Dairesi nin yayınladığı Republic of Cyprus: From 1960 to the Present Day, 1960 nüfus sayımı verilerine dayalı harita (Lefkoşa, 2005). 4 Bu, Kıbrıs Türk Yönetimi nin 20 Ekim 1974 tarihli resmi bir raporunda verilen bilgiye dayanan bir tahmindir. Bakınız. Ahmet An, Kıbrıs Nereye Gidiyor (İstanbul: Everest, 2002), s Criton G. Tornaritis, Cyprus and Its Constitutional and Other Legal Problems (Lefkoşa, 1977), s. 86. (Yazar, eserin yayınlandığı tarihte Kıbrıslı Rum Başsavcı olarak görev yapmaktaydı.) 6 Pierre Oberling, The Road to Bellapais: the Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus (New York: Columbia University Press, 1982), s. 193.

17 4 Kıbrıs ta Mülkiyet ve Siyaset 500 ün altına indi. Kalanların bir çoğu yaşlı insanlardı. Kıbrıs Rum tarafına göre bu durum, yine kuzeydeki yönetimin Kıbrıslı Rumlara karşı uyguladığı aralıksız bir taciz, ayrımcılık ve baskı kampanyasının sonucu idi. 7 Temmuz 1974 öncesinde, sonradan Türk kontrolüne girecek olan kuzeydeki Kıbrıslı Türklerin fiili nüfusunun 71,000 olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun 10,000 kadarı, aslında yeni bölünme hattının güneyinde yer alan köylerden gelen, ancak dönemindeki toplumlararası çatışmalar sırasında yerinden edilmiş bulunan Kıbrıslı Türklerden oluşmaktaydı te yeni hattın güneyinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin pek çoğu ise, olayları izleyen bir yıl boyunca güvenli bölge olarak gördükleri kuzeye (genellikle gizlice ve görünüşe göre zor ve tehlikeli şartlar altında) geçmeye çalıştılar. 9 Ayrıca, Ocak 1975 te, Ağrotur daki İngiliz üslerine sığınmış bulunan 9,000 kadar Kıbrıslı Türk (Türkiye üzerinden) kuzeye nakledildi. Böylece, güneyde kalan Kıbrıslı Türklerin sayısı Haziran 1975 te sadece 10,700 civarındaydı. Bunların çoğu, Eylül 1975 e gelindiğinde 2 Ağustos 1975 teki III. Viyana Anlaşması nın ardından kuzeye göç etmiş, güneyde yalnızca 130 Kıbrıslı Türk sakin kalmıştı. 10 Böylelikle, 1974 olaylarının ardından, Kıbrıs ta yerinden edilmiş kişilerin hem Kıbrıslı Rumları hem de Kıbrıslı Türkleri içerecek şekilde toplamı yaklaşık 200,000 idi. Bu, adanın o zamanki nüfusunun yaklaşık yüzde otuzuna karşılık gelmekteydi (636,000). 11 Kıbrıs taki çözümlenmemiş bölünme 12 diye tarif edilen şimdiki koşullarda, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların kontrolündeki alanlar 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti toprağının sırasıyla yüzde 36 sı ve yüzde 62 sidir. Geriye kalan alan (Britanya Egemen Üs Bölgeleri [EÜB] hariç) BM Barış Gücü nün (UNFICYP in) kontrolü altındaki Ara Bölge dir. 7 KC Basın ve Enformasyon Dairesi, Turkish Colonisation: A threat for Cyprus and its people, (Lefkoşa: 1995). Kıbrıs Türk tarafına göre, bu tür açıklamalar Kıbrıs Rum yönetiminin Türk karşıtı propagandasının bir parçası idi ve dikkate alınmamalıydı. Örneğin, bakınız Greek Cypriots in Karpass Fully Satisfied with TFSC [Turkish Federated State of Cyprus] (Karpaz daki Kıbrıslı Rumlar KTFD den her bakımdan memnun), 5 Mayıs 1978 tarihli News Bulletin de yayınlanan ve Human Rights in Cyprus (Lefkoşa: Kıbrıs Türk İnsan Hakları Komisyonu, Mayıs 1979,) başlıklı kitabın ekinde iktibas edilen makale. Burada belirtilmesi gerekir ki kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rumların yaşam koşullarına ilişkin olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) 2001 deki kararında, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eğitim hakkı, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı gibi alanlarda insan hakkı ihlalleri yanında mülkiyet hakkıyla ilgili ihlallerden de söz edilmekteydi. Bunlar arasında, kuzeydeki Kıbrıslı Rumların öldükten sonra mülklerinin orada yaşamayan mirasçılarına geçmesine izin vermeyen ya da KKTC den daimi olarak ayrılan Kıbrıslı Rumların mülklerini terk edilmiş ilan eden KKTC uygulamaları bulunmaktaydı. Bakınız Cyprus v. Turkey, AİHM kararı,10 Mayıs Ayrıca bakınız Frank Hoffmeister, Cyprus v. Turkey (Case Note on European Court of Human Rights judgment of 10 May 2001), American Journal of International Law, sayı 2 (Nisan 2002), s Bu tahmin, yukarıdaki 4 numaralı dipnotta atıfta bulunulan rakamlara ve ayrıca KC Basın ve Enformasyon Dairesi nce Republic of Cyprus: from 1960 to the Present Day başlıklı haritadaki rakamlara dayanmaktadır. 9 Murad Hüsnü Özad, Baf ve Mücadele Yılları (Lefkoşa: Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, 2002), s Ayrıca bakınız Oberling, s. ix xii, Oberling, s L. W. St John-Jones, The Population of Cyprus (London: Institute of Commonwealth Studies, 1983), s Ayrıca bakınız George Karouzis, Proposals for a Solution to the Cyprus Problem (Nicosia: Cosmos Press, 1976), s Bu ifadenin geçtiği yer: BM Genel Sekreteri nin Kıbrıs taki İyi Niyet Misyonu Hakkında Raporu, S/2003/398 sayılı BM belgesi, 1 Nisan 2003, paragraf 107, Docs/sc/sgrep03.html (8 Haziran 2006 da erişildi).

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 5 Olaylar ve Algılamalara Genel Bir Bakış Ayla Gürel Mete Hatay Christalla Yakinthou Yazarlar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus

Detaylı

Emine ÇOLAK. İngilizceden Çeviri: Fatma TUNA - Çim SEROYDAŞ

Emine ÇOLAK. İngilizceden Çeviri: Fatma TUNA - Çim SEROYDAŞ KUZEY KIBRIS TA mülkiyet HAKLARI Emine ÇOLAK İngilizceden Çeviri: Fatma TUNA - Çim SEROYDAŞ Bu yazıda derlenen metinde kullanılan terminoloji Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projelerden biri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 1 Hayat Hikâyeleri: Kıbrıs Rum Toplumu Olga Demetriou Yazar hakkında Olga Demetriou, Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Oslo

Detaylı

Kıbrıs Politikasının Annan Belgesi ile Başlayan Kırılma Noktaları

Kıbrıs Politikasının Annan Belgesi ile Başlayan Kırılma Noktaları Kıbrıs Politikasının Annan Belgesi ile Başlayan Kırılma Noktaları Breaking Points in the Cyprus Policy Beginning with the Annan Blueprint Ahmet Zeki Bulunç * Özet Kıbrıs uyuşmazlığı Yunanistan ın Kıbrıs

Detaylı

BİR MÜTEKABİLİYET HİKÂYESİ: YUNANİSTAN VE TÜRKİYE DE AZINLIK VAKIFLARI

BİR MÜTEKABİLİYET HİKÂYESİ: YUNANİSTAN VE TÜRKİYE DE AZINLIK VAKIFLARI BİR MÜTEKABİLİYET HİKÂYESİ: YUNANİSTAN VE TÜRKİYE DE AZINLIK VAKIFLARI DİLEK KURBAN - KonstantInos TsItselIkIs temmuz 2010 Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων Research Centre for Minority Groups www.kemo.gr

Detaylı

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008

BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 BİLAY ÇARŞAMBA KONFERANSLARI Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler, KKTC ve Türkiye Konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç Mülkiyeliler Birliği 18 Haziran 2008 İhsan Feyzibeyoğlu (BİLAY Başkanı): Sevgili Bilaylılar,

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, No: 17 ss.55-84, 2009 Kıbrıs ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri Soyalp TAMÇELİK Özet Bu araştırmada, Kıbrıs ta kurulması tasarlanan federal hükümetin

Detaylı

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes Kasım 2012 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street Londra WC1N 1DH

Detaylı

Bölünmüş Kıbrıs ta Tarih Eğitimi: Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Tarihi. Yiannis Papadakis 2/2008-T

Bölünmüş Kıbrıs ta Tarih Eğitimi: Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Tarihi. Yiannis Papadakis 2/2008-T CYPRUS CENTRE R A P O R 2/2008-T Bölünmüş Kıbrıs ta Tarih Eğitimi: Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Tarihi Konulu Ders Kitaplarının Bir Karşılaştırması Yiannis Papadakis Doktorasını sosyal antropoloji

Detaylı

Bu yayın Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği nin katkıları ile hazırlanmıştır.

Bu yayın Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği nin katkıları ile hazırlanmıştır. www.hyd.org.tr info@hyd.org.tr Dr. Refik Saydam Cad. No: 39, Da: 10, Şişhane 34430 Beyoğlu - İstanbul Tel: 212 292 68 42-43 Faks: 212 292 68 44 Yazarlar Hale Akay ve Zeynep Şarlak Türkçe Düzelti Ayşe Esra

Detaylı

Kıbrıs ta Sivil Toplum: güven ve işbirliğinin artırılması 1

Kıbrıs ta Sivil Toplum: güven ve işbirliğinin artırılması 1 ARAŞTIRMA BİLGİLENDİRME RAPORU Kıbrıs ta Sivil Toplum: güven ve işbirliğinin artırılması 1 Norman Gillespie, Vasiliki Georgiou, ve Sevinç İnsay, Ekim 2011 1. Giriş Kıbrıs ta, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI

1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 205 Ağustos 2013 1963-1964 KIBRIS KRİZİ: TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ, SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI Dr. Bülent ŞENER Öz 1963-1964

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Demokrat Parti Döneminde Türkiye nin Kıbrıs Politikası (1950 1960)

Demokrat Parti Döneminde Türkiye nin Kıbrıs Politikası (1950 1960) Demokrat Parti Döneminde Türkiye nin Kıbrıs Politikası (1950 1960) Turkey s Cyprus Policy During Democratic Party Period (1950-1960) Özet: Esra Sarıkoyuncu Değerli* Bu çalışmada, Demokrat Parti nin iktidarda

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T.C, ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYOLOJĐ ANA BĐLĐM DALI SOS YL 2007 0001 KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI * Hakan ATAMAN İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara * Bu kitap Friedrich-Ebert-Stiftung'un (FES) desteğiyle hazırlanmış ve basılmıştır. AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI

Detaylı

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6 ermeniler.baskiya.turkce.pdf 9/14/11 5:23:43 PM C M Y CM MY CY CMY K Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

Detaylı

BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS

BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS ANALİZ MAYIS 2014 SAYI: 94 BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS FEDERAL ÇÖZÜM MÜZAKERELERİ FURKAN ŞENAY MEHMET UĞUR EKINCI ANALİZ MAYIS 2014 SAYI: 94 BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS FEDERAL ÇÖZÜM MÜZAKERELERİ

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 3 İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Dilek Kurban Ceren Sözeri DEMOCRATİKLEŞME

Detaylı

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey A programme of the Centre for European Security Studies (CESS), the Netherlands, in co-operation with the Istanbul Policy Center (IPC), Turkey

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd.

Detaylı