AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ve TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer

2 Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında Yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos 2006 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Kapak Tasarımı: zulfin.eua Dizgi: Fikret Kaplan Baskı: Baran Ofset Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) Dağıtım Tel: (312) İnternet: e-posta: ii

3 SUNU Bir ülkenin yurttaşlarını yetiştirme görevi, o ülkenin eğitim sistemine (dizgesine) verilmiştir. Sistem (dizge), aralarında ilişkiler bulunan öğelerin oluşturduğu bütün olarak tanımlanabilir. Sistemin, alt sistemleri vardır. Bu alt sistemler, birbirleriyle sağlıklı ilişkiler içinde çalışmak durumundadır. Sistemin bir öğesinin, alt sisteminin iyi işlememesi, sistemin diğer öğelerinin işlemesini de olumsuz olarak etkiler. Sistem, çevresinden girdiler alır, bu girdileri işler ve çevresinin gereksinimi olan çıktılar (ürün, mal, hizmet, mezun) verir. Sistemin çıktıları yeniden girdi olarak sisteme girebileceği gibi toplumdaki diğer sistemlere girdi olarak da girebilir. Sistem, yalnız kendisine uygun olan girdileri alır. Diğer bir deyişle, sistem girdilerini seçer, tanımlar ve alır. Sistemin sınırı, çevresindeki diğer sistemlerin sınırlarıyla belirlenir. Sistem, bir toplum içinde yer alır. Sistemin kuruluş amacı, içinde bulunduğu toplumun gereksinimlerini karşılamak ve üyelerinin (sistemde çalışan işgörenlerinin) doyumunu sağlamaktır. Toplumun gereksinimlerini karşılamayan sistemler meşruluklarını yitirebilirler. Üyelerinin doyumunu sağlayamayan sistemler de yaşayamazlar. Sistemler alt sistemlerden oluştukları gibi, üst sistemlerin parçası da olabilirler. Bu durumda sistem, üst sistemin bir öğesi olabilir. Sistemin önemli bir boyutu da açık ya da kapalı oluşudur. Çevresinin gereksinimlerini önemsemeyen, çevresindeki değişme ve gelişmeleri umursamayan bir sistem yaşayamaz. Bugün Toplam Nitelik (Kalite) Yönetiminin üzerinde durduğu önemli bir nokta, sistemin dış çevresiyle ilişkileridir. Çevresinden girdiler alan ve çevresine çıktılar veren bir sistem açık sistemdir. Kuşkusuz bazı sistemler daha az açık iken, eğitim sistemi çevresinden öğrenci ve öğretmen gibi girdiler aldığı ve çevresine de bilgi, beceri ve tutum kazanmış mezunlar, araştırmalar, bilgi gibi çıktılar sunduğu için toplumsal bir açık sistemdir. Bir sistemin yönetim, üretim, uyarlama, yaşatma, alış-veriş alt sistemlerindeki sorunları çözmesi gerekir. Sistemin sorunlarla yaşaması istenmez. Sistemin sorunlarını çözmesi, güçyitimine uğramadan amaçlarını gerçekleştirmesi için kendi sorunlarıyla baş edebilmesi gerekir. Sorun (problem), sistemin amaçlarına, hedeflerine ulaşmasının önündeki engellerdir. Bilimsel araştırmanın aşamaları da olan sorun çözme sürecinin aşamalarının, sistemin sorunlarının çözümlenmesinde uygulanması önemlidir. Her ülkenin eğitim sisteminin sorunları bulunmaktadır. Bu nedenle, belirtilenler eğitim sistemi için de geçerlidir. Bir ülkenin yönetim biçimi, ekonomik sistemi ile eğitim sistemi de yakından ilişkilidir. Bir ülkeyi bir kişi yönetiyorsa, eğitim hakkı bir kişinindir. Bir ülkeyi birkaç kişi yönetiyorsa, eğitim hakkı birkaç kişinin olmuştur. Bir ülkenin yönetiminde birçok kişinin etkisi varsa, eğitim almak birçok kişinindir. Bugün en iyi yönetim biçiminin halkın kendi kendisini yönetmesi olarak özetlenebilecek olan demokrasi olduğu genel kabul görmektedir. Demokrasi, laikliğe dayanır. Demokrasilerde, cumhuriyet olmak zorunlu değildir. Cumhuriyet de demokrasinin hükümet biçimi olarak belirtilebilir. Cumhuriyetle yönetilen bir ülke, demokratik olmak zorundadır. Anayasasında demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerini öngören bir cumhuriyet yönetiminde, eğitim sisteminin bu nitelikleri yaşam biçimine dönüştürmüş olan yurttaşları yetiştirmesi zorunludur. Dünyanın hiçbir yerinde kendi yönetim sistemine karşı yurttaş yetiştiren ülke yoktur. iii

4 Dünya ülkelerinde eğitim sistemlerinin örgün ve yaygın olmak üzere iki bölümden oluştuğu söylenebilir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi içermektedir. Yükseköğretimin de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi kademeleri vardır. Bugün okulöncesi eğitim ile lisansüstü öğretimin örgünleştiği, zorunlu öğretimin süresinin uzadığı, okullaşma oranının yaygınlaştırıldığı, doktora sonrası eğitimin başladığı gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, insanın yaşamında eğitimin süresi uzamaktadır. Diğer yandan örgün öğretimden yararlanamayan ya da örgün öğretimin bir düzeyinden ayrılmak zorunda kalan yurttaşlara eğitim hizmeti sunmak, bir işte çalışmakta olanlara meslekleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, insanın yaşamını daha iyi sürdürebilmesi için gerekli bilgileri kazandırmak için yaygın eğitim (halk eğitimi) kurumları devreye girmektedir. Çünkü eğitim, yaşamboyu süren bir süreç olma özelliği kazanmıştır. Öyleyse, bir ülkenin eğitim sisteminde örgün eğitim ile yaygın eğitimin birbirini bütünlemesi önemlidir. Öte yandan, 1957 li yıllardan başlayarak kurulma sürecine girmiş olan Avrupa Birliği, üye ülkelerin eğitim sistemlerindeki öğretim programlarının bütünleştirilmesi, eğitim sistemlerinden mezun olanların diplomalarının denkliği, üye ülkeler arasında öğrenci ve öğretmen değişimi, kredi transferi gibi uygulamalarıyla ülkelerin eğitim sistemlerinin giderek açık sistem olma özelliklerini pekiştirmektedir. Türkiye de 1963 yılında imzaladığı Ankara Antlaşması, 1972 yılında imzaladığı Katma Protokol ve daha sonraki çabalarıyla kırk yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği ne üye olma sürecine girmiştir. Bu nedenle hem kendi eğitim sisteminin sorunlarını çözmek, hem de üyesi olmaya çalıştığı Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini bilmek zorundadır. Çünkü, Avrupa Birliğine üye olacak olan Türkiye Eğitim Sistemi de daha açık bir sistem niteliği gösterecektir. Ayrıca, başka ülkelerin eğitim sistemlerinin bilinmesi, bir ülkenin kendi eğitim sisteminin üstünlükleri ve sınırlılıkları konusunda karşılaştırma yapmaya da olanak sağlar. Bu yapıtta Finlandiya, Portekiz, Yunanistan, Danimarka, İsveç, İrlanda, İtalya, Avusturya, Fransa, İspanya, İngiltere, Lüksemburg, Almanya, Belçika, Hollanda Eğitim Sistemleri incelenmiştir. Ayrıca bu ülkelerin eğitim sistemlerinin amaçları, eğitim sistemlerinin yapıları, eğitim sistemlerinin yönetim yapıları ile eğitim sistemlerinin yönetim süreçleri Türkiye Eğitim Sistemi ile karşılaştırılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer, bütüncül bir çalışmayla Avrupa Birliği Ülkelerinin eğitim sistemlerini ortaya koyarak, hem Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini incelemeye, hem de Türkiye Eğitim Sistemi ile bir karşılaştırma yapmaya olanak sağlamıştır. Bu kitap, ülkemizde bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu titiz ve nitelikli çalışması için Meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer i içten dileklerimle kutluyorum. Bu kitabın eğitim politikasını belirleyenlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, karşılaştırmalı eğitim alanında çalışan öğretim elemanları ve öğrencilere, eğitim fakültesi öğrencilerine, eğitim ve okul yöneticilerine, öğretmenlere yararlı olmasını, bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutmasını diliyorum. 20 Şubat 2006, Ankara Prof. Dr. Kasım Karakütük iv

5 KİTAP OLMA YOLUNDA Bana göre kitap yazmak öylesine uzun, öylesine karmaşık bir süreç ki, sanırım bu çalışma zihnimde canlandığında, masaya kitap yazmak üzere otursaydım, sonuca ulaşabilir miydim bilmiyorum. Aslında işe böyle bir hedefle başlamamıştım, çalışmamın süreç içinde kitaba dönüştürülmesi düşünüldü Bu çalışmanın kitap olma öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Doktora tez danışmanım olan Prof. Dr. Mahmut Âdem hocam ile birlikte nasıl bir tez konusu çalışmam gerektiğini araştırırken, hocamın bana Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim konusunu çalış, çok gündemde bir konu söyleminde bulunduğunu hatırlıyorum. Daha sonra bu konuyu çalışmaya karar verişimi izleyen süreçte, çalışmamın amaçlarını ve alt problemlerini oluştururken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eğitim sistemleriyle karşılaştırmalara gidilmesi gerekliliğine karar vermemiz ile kendimi bu ülkeler arasında buldum. Başlangıçta bu durum beni çok ürküttü. Önümde onbeş ayrı ülke (iyi ki o dönem sayıları henüz 25 olmamıştı...), üstelik İngiltere yi -İngiltere ve Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Belçika yı -Fransız, Flaman, Alman Topluluğu- olarak ayırdığımızda incelemem gereken ülke sayısı 19 a çıkıyordu. Bu ülkelerin eğitim sistemleri ile ilgili bilgilere ulaşmak, bunları çevirmek ve birbirlerine uyarlamak günlerimi aldı. Bir ülkede bulduğum bilgiye diğerinde ulaşamadığım, başka kaynaklardan araştırdığım anlar çok oldu. Çalışma ilerledikçe bu işten keyif almaya başladım. Bu arada ilk tez danışmanımın emekli olmasıyla danışmanlığım Prof. Dr. Kasım Karakütük hocama devredildi. Kasım hocam çalışmam için bir planlama yaparak bana tezle birlikte bir kitap çalışması yürütmelisin fikrini verdi. Böylece AB ye üye olmaya çalıştığımız şu günlerde bu ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyerek, Türkiye ile karşılaştırmaların yapılması ve bu çalışmanın kitap olarak basılması fikri üzerinde yoğunlaştım. Tez savunması öncesinde ve savunma sırasında jüri üyelerinin Aysun, sen iki ayrı çalışma yapmışsın, sanki iki ayrı tez gibi şeklindeki söylemleri, tezimin AB ülkelerinin eğitim sistemleri ve Türkiye ile karşılaştırmaların bulunduğu kısmının kitap olabileceği konusunda beni yüreklendirdi. Kitap çalışmamı tezimin bitiminden hemen sonra yayınlayamadım. Toparlamam gereken yerleri vardı. Çünkü tezde belli kısımlarını kullandığım için bilgileri yeniden düzenlemem, eksikleri tamamlamam gerekiyordu. Bir takım özel nedenlerden dolayı da ancak 1.5 yıl gibi bir sürede çalışmaya yoğunlaşabildim. Çalışmamın kitap haline dönüşene kadar geçen uzun süreçte pek çok kişi ve kurumdan yararlandım. Öncelikle bu konuyu bana öneren sevgili hocam Prof. Dr. Mahmut Âdem e teşekkürü bir borç biliyorum. Yine çalışmamı şekillendiren, hiç usanmadan çalışmamın ilk çıktılarını okuyan ve sonrasında da bana destek veren sevgili hocam Prof. Dr. Kasım Karakütük e de, bana olan güveninden, verdiği destekten ve sonsuz sabrından dolayı çok çok teşekkürler. v

6 AB ülkeleri ile ilgili olarak pek çok kaynaktan bilgi toplamaya çalıştım. Tüm veri toplama yollarına başvurdum. Büyükelçiliklere gittim, onlarla yazıştım. Kültür Bürolarına her ne kadar bu ülkelerin eğitim sistemlerini bir çalışma için araştırdığımı, vize almak için gelmediğimi, yurtdışı eğitim isteminde bulunmadığımı anlatmam güç olsa da, yardımlarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca, OECD Türkiye Temsilciliği nde görevli Canan Tamgün e ise nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hala onun göndermiş olduğu OECD dokümanları kitaplığımdaki yerlerini koruyor. OECD yayınları ile ilgili olarak benim için elinden gelen her şeyi yaptı, kendisine sonsuz teşekkürler. Bunun yanında AB Sekreterliği ne, Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ne, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı na da çok teşekkür ediyorum. Burada, çalışmama büyük destek veren gizli kahramanlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Annem, eşim ve kızım. Her aşamayı öyle sabırla izlediler ki. Annem beni güzel şeyler olacağına dair sürekli yüreklendirdi. Eşim, çalışmamın yazılması ile ilgili çok büyük rol oynadı. Her zaman en yakınımdaki danışmanımdı, üstelik ona ulaşmak için randevu almadan. Sevgili kızım ise çalışmanın çeviri aşamasında-ona 15 ülke üzerinde çalıştığımı söylemiş olmalıyım kibilgileri derleme, birleştirme aşamasında bile hala 15 ülke mi, yine mi çeviri yapıyorsun, ne zaman bitecek? vb. sözleriyle küçük dünyasında zihninde yüklediği anlamlarla beni sürekli gülümsetmeyi başardı. Gizli kahramanlarıma çok özel teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak Pegem A Takımına, kitabın basımı konusunda gösterdikleri yardımlardan dolayı sonsuz teşekkürler. Çalışmamdan olumlu tepkiler alabilmeyi umuyorum ve bundan sonraki hedefim AB ye üye olan diğer ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek. Ayrıca gönlüm AB ye üye olarak Türkiye nin de eğitim sistemini incelemek, ona yalnızca karşılaştırmalarda değil, AB ye üye ülkelerden birisi konumunda bölüm olarak da yer verebilmek! Yrd. Doç. Dr. Dr. Aysun Erginer Mayıs 2006, Tokat vi

7 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler... vii Giriş... 1 I. BÖLÜM Finlandiya Eğitim Sistemi... 5 Portekiz Eğitim Sistemi Yunanistan Eğitim Sistemi Danimarka Eğitim Sistemi İsveç Eğitim Sistemi İrlanda Eğitim Sistemi İtalya Eğitim Sistemi Avusturya Eğitim Sistemi Fransa Eğitim Sistemi İspanya Eğitim Sistemi İngiltere Eğitim Sistemi İngiltere ve Galler Eğitim Sistemi Kuzey İrlanda Eğitim Sistemi İskoçya Eğitim Sistemi Lüksemburg Eğitim Sistemi Almanya Eğitim Sistemi Belçika Eğitim Sistemi Belçika-Fransız Topluluğu Eğitim Sistemi Belçika-Flaman Topluluğu Eğitim Sistemi Belçika-Alman Topluluğu Eğitim Sistemi Hollanda Eğitim Sistemi II. BÖLÜM Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Amaçlar Açısından Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Yapısal Açıdan Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Yönetim Yapısının Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Okul Sistemlerinin Yapısının Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Yönetim Süreçleri Açısından Karşılaştırılması Kaynakça vii

8 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Finlandiya Okul Sisteminin Yapısı...8 Şekil 2. Portekiz Okul Sisteminin Yapısı...27 Şekil 3. Yunanistan Okul Sisteminin Yapısı...50 Şekil 4. Danimarka Okul Sisteminin Yapı...76 Şekil 5. İsveç Okul Sisteminin Yapısı...97 Şekil 6. İrlanda Okul Sisteminin Yapısı Şekil 7. İtalya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 8. Avusturya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 9. Fransa Okul Sisteminin Yapısı Şekil 10. İspanya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 11. İngiltere ve Galler Okul Sisteminin Yapısı Şekil 12. Kuzey İrlanda Okul Sisteminin Yapısı Şekil 13. İskoçya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 14. Lüksemburg Okul Sisteminin Yapısı Şekil 15. Almanya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 16. Belçika-Fransız Topluluğu Okul Sisteminin Yapısı Şekil 17. Belçika-Flaman Topluluğu Okul Sisteminin Yapısı Şekil 18. Belçika-Alman Topluluğu Okul Sisteminin Yapısı Şekil 19. Hollanda Okul Sisteminin Yapısı viii

9 ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa Çizelge 1. Finlandiya da Okulöncesi Eğitimde Okul ve Öğrenci Sayıları (1997)...20 Çizelge 2. Finlandiya da Zorunlu Eğitimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998)...21 Çizelge 3. Finlandiya da Ortaöğretimde (Ortaöğretim II. Devre-Genel Lise) Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998)...21 Çizelge 4. Finlandiya da Yükseköğretimde (Üniversitelerde) Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (1998)...21 Çizelge 5. Finlandiya da Yükseköğretimde (Politekniklerde) Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (1998)...22 Çizelge 6. Portekiz de Okulöncesi Eğitimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( )...44 Çizelge 7. Portekiz de Temeleğitimde (1., 2., 3. Devre) Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...44 Çizelge 8. Portekiz de Ortaöğretimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( )...45 Çizelge 9. Portekiz de Yükseköğretimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( )...45 Çizelge 10. Yunanistan da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...71 Çizelge 11. Yunanistan da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...71 Çizelge 12. Yunanistan da Ortaöğretim I. Devrede (Ortaokul) Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...72 Çizelge 13. Yunanistan da Ortaöğretim II. Devrede (Lise) Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...72 Çizelge 14. Yunanistan da Üniversitelerde Öğretim Elemanı, Öğrenci, Yönetim ve Teknik Personel Sayıları ( )...73 Çizelge 15. Danimarka da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1999)...92 Çizelge 16. Danimarka da Temeleğitim Okullarında (Okulöncesi Sınıfları ve 10. Yıl Dahil) Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Öğretmene ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( )...93 ix

10 Çizelge 17. Danimarka da Ortaöğretimde (Ortaöğretim II. Devre Lise) Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 18. İsveç te Temeleğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 19. İrlanda da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 20. İtalya da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 21. İtalya da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 22. İtalya da Ortaöğretim I. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 23. İtalya da Ortaöğretim II. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 24. Avusturya da İlköğretim Öncesi Eğitimde Sınıf ve Öğrenci Sayıları (1998) Çizelge 25. Avusturya da İlköğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998) Çizelge 26. Avusturya da Genel Ortaöğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998) Çizelge 27. Avusturya da Alt ve Üst Devre Akademik Ortaöğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998) Çizelge 28. Fransa da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 29. Fransa da Ortaöğretim I. ve II. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 30. İspanya da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 31. İspanya da İlköğretim ve Ortaöğretim I. Devrede Okul ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 32. İspanya da Ortaöğretim II. Devrede Okul ve Öğrenci Sayıları ( ) x

11 Çizelge 33. İngiltere ve Galler de İlköğretim ve Ortaöğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 34. Kuzey İrlanda da ilköğretim ve ilköğretim Sonrası Okullarda Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 35. İskoçya da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1999) Çizelge 36. İskoçya da İlköğretim ve Ortaöğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1998) Çizelge 37. Lüksemburg ta İlköğretim ve Ortaöğretim I. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 38. Almanya da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 39. Almanya da Ortaöğretim I.Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 40. Belçika-Fransız Toplulu nda Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1997) Çizelge 41. Belçika-Fransız Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 42. Belçika-Fransız Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 43. Belçika-Fransız Topluluğu nda Yükseköğretimde Üniversite ve Bu Üniversitelerdeki Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 44. Belçika-Fransız Topluluğu nda Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretimde Okul, Öğretim Elemanı, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 45. Belçika-Flaman Topluluğu nda Okulöncesi Eğitimde Okul, Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 46. Belçika-Flaman Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 47. Belçika-Flaman Topluluğu nda Ortaöğretimde (Tam Zamanlı) Okul, Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 48. Belçika-Flaman Topluluğu nda Yükseköğretimde Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (1997) xi

12 Çizelge 49. Belçika-Alman Topluluğu nda Okulöncesi Eğitimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 50. Belçika-Alman Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 51. Belçika-Alman Topluluğu nda Ortaöğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 52. Belçika-Alman Topluluğu nda Yükseköğretimde (Üniversite Eğitimi) Okul, Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 53. Türkiye ve AB Ülkelerinde Eğitim Yönetiminde Üst Organlar Çizelge 54. Türkiye ve AB Ülkelerinin Zorunlu Eğitim Süreleri Çizelge 55. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitimin Başladığı ve Sona Erdiği Yaşlar Çizelge 56. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitimin Yapısı Çizelge 57. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Kapsamındaki Öğretim Düzeyleri Çizelge 58. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitimde Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Eğitim Çizelge 59. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Kapsamındaki Öğretim Düzeylerinin Ders Süreleri Çizelge 60. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Kapsamındaki Öğretim Düzeylerinde Okullar Çizelge 61. Türkiye ve AB Ülkelerinde Öğretim Yılı Süresi Çizelge 62. Türkiye ve AB Ülkelerinde İlköğretim ve Ortaöğretimde Yıllık Tatil Süreleri Çizelge 63. Türkiye ve AB Ülkelerinde İlköğretim ve Ortaöğretimde Yöneltme Çizelge 64. Türkiye ve AB Ülkelerinde Eğitimin Finansmanı Çizelge 65. Türkiye ve AB Ülkelerinde Öğretim Düzeylerine Göre Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (2000) Çizelge 66. Türkiye ve AB Ülkelerinde İlköğretimde Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (2000) Çizelge 67. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yaş Gruplarına Göre Okullaşma Oranları (2000, %) Çizelge 68. Türkiye ve AB Ülkelerinde Eğitim Harcamaları (1999, GSYİH İçinde, %) xii

13 Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri 1 GİRİŞ Üçüncü bin yılda dünya ülkeleri eğitim sistemlerini sürekli yenilemekte, daha çok insanı daha uzun süre eğitmek hedefinden hareketle reform denebilecek uygulamaları gerçekleştirmektedir. Yeni teknolojilerin kullanımı, geçmişte geçerli olan birey yeterliklerinin güncelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Her alanda gözlenen hızlı değişim, eğitimin amaçlarında, öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğretim süresinde, öğretmen yeterliklerinde yeniliğe gidilmesini gerektirmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, bireylerin gereksinimlerinde değişime neden olurken, çağı yakalayabilecek ve gelişen teknolojinin hızına davranış olarak uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekliliği, ülkelerin eğitim sistemlerinde yeniliğe gitmelerini zorunlu hale getirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler içinde, ülkemiz de bu reform hareketlerini izlemekte, çağı yakalamak ve gelişen teknolojinin hızına davranış olarak uyum sağlayabilecek bireyleri yetiştirmek için çaba harcamaktadır. Türkiye Avrupa Birliği ne (AB) girmek isteyen ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa nın bütünleşme sürecinde yer almak isteyen Türkiye, Avrupa Topluluklarını kuran Roma Antlaşması nın yürürlüğe girdiği tarihten kısa bir süre sonra ortaklık başvurusunda bulunmuştur yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye ve AET arasında bir ortaklık kurulmuş, bu ortaklık 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol ile geliştirilmiştir (İKV 1995, 6). Türkiye-AB arasındaki ilişkiler sürekli olmayıp, zaman zaman kesintiye uğrasa da, 1995 yılında AB-Türkiye arasında Gümrük Birliği Protokolü imzalanmış, Aralık 1999 da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi ile (diğer aday ülkelerle eşit konumda olacak şekilde) Türkiye AB ye aday ülke olarak kabul edilmiştir (Dura ve Atik 2000, 2). Avrupa nın bütünleşme sürecinde eğitim, üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuş, birliğin sosyal ve insanî alanlarda gelişimi, eğitimin milliliği temel alınarak ve üye devletlerin eğitim geleneklerinin çeşitliliğine saygı duyularak, eğitimin yöntem ve programlarını standartlaştırmamaya büyük önem verilmiştir. Eğitim alanında üye ülkeler arasında sağlanan işbirliğinin amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak, üye ülkelerdeki kuruluş ve bireylerde Avrupalılık bilincini geliştirmek, birlikteki eğitim sistemi farklılıklarından tam olarak yararlanmak olmuştur. AB eğitim politikası, üye ülkeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak, karşılıklı anlayışı özendirmek, AB nin yapısı, işleyişi ve Avrupalılık bilincinin kazandırılması için öğrenci ve öğretmenleri eğitmek, onların tüm Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) alanlarına etkin katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. AB de tek tip bir eğitim sistemi yerine, her üye ülke, kendi

14 1. Bölüm 5 1. BÖLÜM Bu bölümde AB ye üye ülkelerin eğitim sistemlerine yer verilmiştir. Bu ülkelerin ilk onbeşi incelenmeye alınmış, 2003 yılında AB ye katılan diğer on ülke ise çalışma kapsamına alınmamıştır. Ülkelerin sıralamasında (örneğin Finlandiya, Portekiz, Yunanistan, Danimarka vb.) zorunları eğitimleri yönünden benzerlik kurulan ülkeler ard arda verilmeye çalışılmıştır. FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİ Finlandiya eğitim sistemi eğitim sisteminin amaçları, eğitim sisteminin yapısı ve yönetim süreçlerine göre incelenmiştir. Finlandiya Eğitim Sisteminin Amaçları Finlandiya eğitim sisteminin amaçları, Finlandiya Anayasası ve eğitim, eğitim sisteminin genel amaçları ve öğretim tür ve düzeylerinin amaçları olarak incelenmiştir. Finlandiya Anayasası ve Eğitim Finlandiya Anayasası na göre (ICL (2000). Finland Constitution): Herkes parasız temeleğitim görme hakkına sahiptir. Kamu yetkilileri, bireylerin ekonomik durumlarını dikkate almaksızın onların gelişimlerinin sağlanmasında, özel gereksinimleri ve yeteneklerine göre diğer eğitim hizmetlerinden yararlanmalarında eşit olanaklar sunar. Yükseköğretimde bilim ve sanat özgürlüğü güvence altına alınır. Finlandiya Eğitim Sisteminin Genel Amaçları Finlandiya eğitim sisteminin genel amacı, tüm nüfusun eğitilebilmesi ve yetiştirilebilmesidir. Yaşamboyu öğrenme, temeleğitimden yetişkin eğitimine yaşamın tüm aşamalarında daima yeni şeyler öğrenme isteği ve ideali eğitimin en önemli ilkesidir (Ministry of Education 2002).

15 2. Bölüm BÖLÜM Bu bölümde Türkiye ve AB ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Türkiye ve AB ülkelerinin eğitim sistemleri karşılaştırılırken bu ülkelerin eğitim sistemlerinin amaçları, eğitim sisteminin yapısı (eğitim sisteminin yönetim yapısı ve okul sisteminin yapısı) ve yönetim süreçleri incelenmiş, karşılaştırmalar bu boyutlara göre yapılmıştır. Karşılaştırmalarda bazen ülkelerin zorunlu eğitimleri dikkate alınmış, bazen de zorunlu eğitim, eğitim sistemi bütünlüğü içinde işlerliğini sürdüren bir eğitim süreci olduğu için, genel anlamda karşılaştırmalara gidilmiştir. Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Amaçlar Açısından Karşılaştırılması Türkiye ve AB ülkelerinin zorunlu eğitim kapsamındaki öğretim düzeylerinin amaçları incelendiğinde, okulöncesi eğitimle öğrencilere kuramsal bilgiler yerine temel becerilere dayalı genel bilgilerin verilmesi, ilköğretimle onları toplumsal yaşama hazırlayacak, okuma-yazma, sözlü-yazılı anlatım ve temel matematiksel bilgi ve becerilerin kazandırılması, öğrencilere ortak bir temeleğitimin verilmesi ve onların bir üst öğrenim kurumuna hazırlanmalarının sağlanması; ortaöğretim I. devreyle öğrencilere genel eğitimin verilmesi, öğrencilerin bireysel gelişim özelliklerine ve yeteneklerine uygun desteklenmelerinin, onların üst öğrenim kurumlarına ve iş dünyasına hazırlanmalarının sağlanması; ortaöğretim II. devreyle öğrencilere genel kültür eğitiminin sağlanması, onlara yükseköğretime girebilmelerini ya da bir mesleği öğrenmelerinin sağlanacağı bir eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır (Resmi Gazete , 25212, Gürkan ve Gökçe 1999, Aytaç 1999, Ministry of Education 1999, EURYBASE 2001, The Swedish Institute 2001, ESTIA 2002). Tezcan ın Zorunlu Eğitim Okullarının Amaçları ve Görevleri (1993, 39-40) isimli çalışmasında bazı ülkelerin zorunlu eğitim amaçlarını, bireysel gelişim, ekonomik gelişim, yurttaşlık bilgileri, toplumsal ilişkiler, kişilik gelişimi olarak sınıflandırmıştır. İncelenen ülkeler arasında Avusturya, Belçika ve İsveç olmak üzere üç AB ülkesi yer almaktadır. Çalışmada, İsveç ve Avusturya nın

16 Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri 359 KAYNAKÇA Arslan, M. M. ve Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148. Web: Aytaç, K. (1999). Federal Almanya Cumhuriyeti nde okul sistemi. Ankara: Engin Yayınevi. Axel, T. (2003). The basic law (grundgesetz), The constitution of the Federal Republic of Germany (May 23 rd, 1949). Jurisorudentia Verlag Würzburg. Bozkurt, Y. (2003). İngiltere de okul yönetim kurulları. Yeni Eğitim, 4, CIDREE (2002). The ınspectorate education of Netherlands. (Unpublished) booklet. GS, Utrecht, The Netherlands. Web:http:// producten/rapporten/inspectorate.pdf Constitution of the Portuguese Republic (1997). Text according to constituonal law no: 1/97 of 20 september. Web:http://parlamento. pt/ingles/cons_leg/crp_ing/index.html Çınkır, Ş. (2002). İngiltere de okul müdürlerinin yetiştirilmesi: okul müdürleri için ulusal mesleki standartlar (NPQH) programı, 21. yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu (16-17 Mayıs 2002), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Doğan, E. (2001). Avusturya eğitim sistemi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bülteni, 3, 3. Web: new_page4.htm DPT. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı ( ). Ankara. Dura, C. ve Atik, H. (2000). Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. EC. (2000). Key data on education in Europe. Brussels, Luxembourg: Office for Offical Publications of the European Communities. ESTIA in Portugal Education (2002). Web: EURYBASE. (2001). The information database on education systems in Europe. Web: EURYBASE. (2001). The information database on education systems in Europe. The education system in Ireland Web:http://

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ. 4. Baskı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ. 4. Baskı AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ 4. Baskı Yrd. Doç. Dr. Aysun ERGİNER AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ISBN 978-605-4282-80-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI.

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI. ales 2013 ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ALES ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 Kasım Dahil Komisyon ALES Tamamı Çözümlü

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü Komisyon KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 20 DENEME ISBN- 978-605-364-663-1

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Çetin Semerci Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Işık Yrd. Doç. Dr. Cemal Tosun Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özmen Yrd Doç.

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında...

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK 30 DENEME Gerçek Sınav Tadında... Komisyon VATANDAŞLIK 30 DENEME ISBN 978-605-364-707-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ. Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI

Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ. Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI Doç. Dr. ALİ ERYILMAZ Bireyle Psikolojik Danışmada Sık Karşılaşılan PSİKOLOJİK SORUNLARA MÜDAHALE VE KENDİ KENDİNE YARDIM KİTABI ISBN 978-605-318-260-3 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan kpss 2013 ders notları türkiye'nin en çok satan kim korkar CĞRAFYAdan ' Özgün onu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CENGZ & Mesut

Detaylı

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Aralık 2007 Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Bu çalışmada Türkiye de ve bazı OECD ülkelerinde çalışan öğretmenlerin maaşları ve çalışma süreleri tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Halit

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 18.08.2016 Karar No : 6 GÜNDEM: 1-2016-2017 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Azerbaycan Programları ile Bulgaristan, Kosova, Makedonya,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ile; Nitelikli Elemanlar yetiştirmek, Üniversite imkanlarını paylaşmak, Sanayinin imkanlarını

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ Ayşen Bakioğlu & Mehmet Özcan...1 Genel Durum...1 Çin Eğitim Sistemine Giriş...4 Eğitim Yönetimi...5 Eğitim Sistemine Yön Veren Temel İlkeler...6 Öğretim Programı...9

Detaylı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 29 Nisan 2015 yayımlanan Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme merkezi yazılı sınav duyurusuna

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi Ydr. Doç. Dr. Orhan Ak no lu & Umut Diriöz Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi ISBN: 978-9944-919-50-0 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

PEGEM DENEME den DENEME ALES ALES i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ

PEGEM DENEME den DENEME ALES ALES i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ PEGEM DENEME den i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ KOMİSYON TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK ISBN 978-605-364-14-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Editörler Prof.Dr.Durmuş Ekiz & Yrd.Doç.Dr.Haydar Durukan EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr.Abdurrahman Tanrıöğen Prof.Dr.Durmuş Ekiz Prof.Dr.Feridun Merter Prof.Dr.Hüseyin Mualla Yüceol Prof.Dr.İlhan

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ ORTAOKULDA GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şer fe IŞIK Doç. Dr. Şerife Işık ORTAOKULDA GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ ISBN 978-605-318-558-1 DOI 10.14527/9786053185581 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

SUNUŞ 1. Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Ocak 2009. iii

SUNUŞ 1. Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Ocak 2009. iii SUNUŞ 1 Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin en önde gelen göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerinin istenen düzeye getirilmesi hiç şüphesiz ki, bu alana aktarılacak kaynakların yeterli olması ve

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Turkish Eğitime Bakış: OECD Göstergeleri - 2005 Türkçe Özet Eğitim ve yaşam boyu öğrenim, ekonomilerin ve toplumların gelişiminde kritik

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01 - O o t o 2202.2011*007940 Yurtdışı Destekleri ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Maliye Bakanlığı nm 03.02.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.01.310-1458

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012 Son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki gelişmeler

Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012 Son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki gelişmeler Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012 Son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki gelişmeler Eğitime İlişkin Önemli Veriler 2012, son on yılda Avrupa eğitim sistemlerindeki temel gelişmeleri takip eden en

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile işbirliği kurmak

Detaylı