AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ve TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer

2 Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında Yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos 2006 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Kapak Tasarımı: zulfin.eua Dizgi: Fikret Kaplan Baskı: Baran Ofset Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) Dağıtım Tel: (312) İnternet: e-posta: ii

3 SUNU Bir ülkenin yurttaşlarını yetiştirme görevi, o ülkenin eğitim sistemine (dizgesine) verilmiştir. Sistem (dizge), aralarında ilişkiler bulunan öğelerin oluşturduğu bütün olarak tanımlanabilir. Sistemin, alt sistemleri vardır. Bu alt sistemler, birbirleriyle sağlıklı ilişkiler içinde çalışmak durumundadır. Sistemin bir öğesinin, alt sisteminin iyi işlememesi, sistemin diğer öğelerinin işlemesini de olumsuz olarak etkiler. Sistem, çevresinden girdiler alır, bu girdileri işler ve çevresinin gereksinimi olan çıktılar (ürün, mal, hizmet, mezun) verir. Sistemin çıktıları yeniden girdi olarak sisteme girebileceği gibi toplumdaki diğer sistemlere girdi olarak da girebilir. Sistem, yalnız kendisine uygun olan girdileri alır. Diğer bir deyişle, sistem girdilerini seçer, tanımlar ve alır. Sistemin sınırı, çevresindeki diğer sistemlerin sınırlarıyla belirlenir. Sistem, bir toplum içinde yer alır. Sistemin kuruluş amacı, içinde bulunduğu toplumun gereksinimlerini karşılamak ve üyelerinin (sistemde çalışan işgörenlerinin) doyumunu sağlamaktır. Toplumun gereksinimlerini karşılamayan sistemler meşruluklarını yitirebilirler. Üyelerinin doyumunu sağlayamayan sistemler de yaşayamazlar. Sistemler alt sistemlerden oluştukları gibi, üst sistemlerin parçası da olabilirler. Bu durumda sistem, üst sistemin bir öğesi olabilir. Sistemin önemli bir boyutu da açık ya da kapalı oluşudur. Çevresinin gereksinimlerini önemsemeyen, çevresindeki değişme ve gelişmeleri umursamayan bir sistem yaşayamaz. Bugün Toplam Nitelik (Kalite) Yönetiminin üzerinde durduğu önemli bir nokta, sistemin dış çevresiyle ilişkileridir. Çevresinden girdiler alan ve çevresine çıktılar veren bir sistem açık sistemdir. Kuşkusuz bazı sistemler daha az açık iken, eğitim sistemi çevresinden öğrenci ve öğretmen gibi girdiler aldığı ve çevresine de bilgi, beceri ve tutum kazanmış mezunlar, araştırmalar, bilgi gibi çıktılar sunduğu için toplumsal bir açık sistemdir. Bir sistemin yönetim, üretim, uyarlama, yaşatma, alış-veriş alt sistemlerindeki sorunları çözmesi gerekir. Sistemin sorunlarla yaşaması istenmez. Sistemin sorunlarını çözmesi, güçyitimine uğramadan amaçlarını gerçekleştirmesi için kendi sorunlarıyla baş edebilmesi gerekir. Sorun (problem), sistemin amaçlarına, hedeflerine ulaşmasının önündeki engellerdir. Bilimsel araştırmanın aşamaları da olan sorun çözme sürecinin aşamalarının, sistemin sorunlarının çözümlenmesinde uygulanması önemlidir. Her ülkenin eğitim sisteminin sorunları bulunmaktadır. Bu nedenle, belirtilenler eğitim sistemi için de geçerlidir. Bir ülkenin yönetim biçimi, ekonomik sistemi ile eğitim sistemi de yakından ilişkilidir. Bir ülkeyi bir kişi yönetiyorsa, eğitim hakkı bir kişinindir. Bir ülkeyi birkaç kişi yönetiyorsa, eğitim hakkı birkaç kişinin olmuştur. Bir ülkenin yönetiminde birçok kişinin etkisi varsa, eğitim almak birçok kişinindir. Bugün en iyi yönetim biçiminin halkın kendi kendisini yönetmesi olarak özetlenebilecek olan demokrasi olduğu genel kabul görmektedir. Demokrasi, laikliğe dayanır. Demokrasilerde, cumhuriyet olmak zorunlu değildir. Cumhuriyet de demokrasinin hükümet biçimi olarak belirtilebilir. Cumhuriyetle yönetilen bir ülke, demokratik olmak zorundadır. Anayasasında demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerini öngören bir cumhuriyet yönetiminde, eğitim sisteminin bu nitelikleri yaşam biçimine dönüştürmüş olan yurttaşları yetiştirmesi zorunludur. Dünyanın hiçbir yerinde kendi yönetim sistemine karşı yurttaş yetiştiren ülke yoktur. iii

4 Dünya ülkelerinde eğitim sistemlerinin örgün ve yaygın olmak üzere iki bölümden oluştuğu söylenebilir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi içermektedir. Yükseköğretimin de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi kademeleri vardır. Bugün okulöncesi eğitim ile lisansüstü öğretimin örgünleştiği, zorunlu öğretimin süresinin uzadığı, okullaşma oranının yaygınlaştırıldığı, doktora sonrası eğitimin başladığı gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, insanın yaşamında eğitimin süresi uzamaktadır. Diğer yandan örgün öğretimden yararlanamayan ya da örgün öğretimin bir düzeyinden ayrılmak zorunda kalan yurttaşlara eğitim hizmeti sunmak, bir işte çalışmakta olanlara meslekleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, insanın yaşamını daha iyi sürdürebilmesi için gerekli bilgileri kazandırmak için yaygın eğitim (halk eğitimi) kurumları devreye girmektedir. Çünkü eğitim, yaşamboyu süren bir süreç olma özelliği kazanmıştır. Öyleyse, bir ülkenin eğitim sisteminde örgün eğitim ile yaygın eğitimin birbirini bütünlemesi önemlidir. Öte yandan, 1957 li yıllardan başlayarak kurulma sürecine girmiş olan Avrupa Birliği, üye ülkelerin eğitim sistemlerindeki öğretim programlarının bütünleştirilmesi, eğitim sistemlerinden mezun olanların diplomalarının denkliği, üye ülkeler arasında öğrenci ve öğretmen değişimi, kredi transferi gibi uygulamalarıyla ülkelerin eğitim sistemlerinin giderek açık sistem olma özelliklerini pekiştirmektedir. Türkiye de 1963 yılında imzaladığı Ankara Antlaşması, 1972 yılında imzaladığı Katma Protokol ve daha sonraki çabalarıyla kırk yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği ne üye olma sürecine girmiştir. Bu nedenle hem kendi eğitim sisteminin sorunlarını çözmek, hem de üyesi olmaya çalıştığı Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini bilmek zorundadır. Çünkü, Avrupa Birliğine üye olacak olan Türkiye Eğitim Sistemi de daha açık bir sistem niteliği gösterecektir. Ayrıca, başka ülkelerin eğitim sistemlerinin bilinmesi, bir ülkenin kendi eğitim sisteminin üstünlükleri ve sınırlılıkları konusunda karşılaştırma yapmaya da olanak sağlar. Bu yapıtta Finlandiya, Portekiz, Yunanistan, Danimarka, İsveç, İrlanda, İtalya, Avusturya, Fransa, İspanya, İngiltere, Lüksemburg, Almanya, Belçika, Hollanda Eğitim Sistemleri incelenmiştir. Ayrıca bu ülkelerin eğitim sistemlerinin amaçları, eğitim sistemlerinin yapıları, eğitim sistemlerinin yönetim yapıları ile eğitim sistemlerinin yönetim süreçleri Türkiye Eğitim Sistemi ile karşılaştırılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer, bütüncül bir çalışmayla Avrupa Birliği Ülkelerinin eğitim sistemlerini ortaya koyarak, hem Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini incelemeye, hem de Türkiye Eğitim Sistemi ile bir karşılaştırma yapmaya olanak sağlamıştır. Bu kitap, ülkemizde bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu titiz ve nitelikli çalışması için Meslektaşım Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer i içten dileklerimle kutluyorum. Bu kitabın eğitim politikasını belirleyenlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, karşılaştırmalı eğitim alanında çalışan öğretim elemanları ve öğrencilere, eğitim fakültesi öğrencilerine, eğitim ve okul yöneticilerine, öğretmenlere yararlı olmasını, bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutmasını diliyorum. 20 Şubat 2006, Ankara Prof. Dr. Kasım Karakütük iv

5 KİTAP OLMA YOLUNDA Bana göre kitap yazmak öylesine uzun, öylesine karmaşık bir süreç ki, sanırım bu çalışma zihnimde canlandığında, masaya kitap yazmak üzere otursaydım, sonuca ulaşabilir miydim bilmiyorum. Aslında işe böyle bir hedefle başlamamıştım, çalışmamın süreç içinde kitaba dönüştürülmesi düşünüldü Bu çalışmanın kitap olma öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Doktora tez danışmanım olan Prof. Dr. Mahmut Âdem hocam ile birlikte nasıl bir tez konusu çalışmam gerektiğini araştırırken, hocamın bana Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim konusunu çalış, çok gündemde bir konu söyleminde bulunduğunu hatırlıyorum. Daha sonra bu konuyu çalışmaya karar verişimi izleyen süreçte, çalışmamın amaçlarını ve alt problemlerini oluştururken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eğitim sistemleriyle karşılaştırmalara gidilmesi gerekliliğine karar vermemiz ile kendimi bu ülkeler arasında buldum. Başlangıçta bu durum beni çok ürküttü. Önümde onbeş ayrı ülke (iyi ki o dönem sayıları henüz 25 olmamıştı...), üstelik İngiltere yi -İngiltere ve Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Belçika yı -Fransız, Flaman, Alman Topluluğu- olarak ayırdığımızda incelemem gereken ülke sayısı 19 a çıkıyordu. Bu ülkelerin eğitim sistemleri ile ilgili bilgilere ulaşmak, bunları çevirmek ve birbirlerine uyarlamak günlerimi aldı. Bir ülkede bulduğum bilgiye diğerinde ulaşamadığım, başka kaynaklardan araştırdığım anlar çok oldu. Çalışma ilerledikçe bu işten keyif almaya başladım. Bu arada ilk tez danışmanımın emekli olmasıyla danışmanlığım Prof. Dr. Kasım Karakütük hocama devredildi. Kasım hocam çalışmam için bir planlama yaparak bana tezle birlikte bir kitap çalışması yürütmelisin fikrini verdi. Böylece AB ye üye olmaya çalıştığımız şu günlerde bu ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyerek, Türkiye ile karşılaştırmaların yapılması ve bu çalışmanın kitap olarak basılması fikri üzerinde yoğunlaştım. Tez savunması öncesinde ve savunma sırasında jüri üyelerinin Aysun, sen iki ayrı çalışma yapmışsın, sanki iki ayrı tez gibi şeklindeki söylemleri, tezimin AB ülkelerinin eğitim sistemleri ve Türkiye ile karşılaştırmaların bulunduğu kısmının kitap olabileceği konusunda beni yüreklendirdi. Kitap çalışmamı tezimin bitiminden hemen sonra yayınlayamadım. Toparlamam gereken yerleri vardı. Çünkü tezde belli kısımlarını kullandığım için bilgileri yeniden düzenlemem, eksikleri tamamlamam gerekiyordu. Bir takım özel nedenlerden dolayı da ancak 1.5 yıl gibi bir sürede çalışmaya yoğunlaşabildim. Çalışmamın kitap haline dönüşene kadar geçen uzun süreçte pek çok kişi ve kurumdan yararlandım. Öncelikle bu konuyu bana öneren sevgili hocam Prof. Dr. Mahmut Âdem e teşekkürü bir borç biliyorum. Yine çalışmamı şekillendiren, hiç usanmadan çalışmamın ilk çıktılarını okuyan ve sonrasında da bana destek veren sevgili hocam Prof. Dr. Kasım Karakütük e de, bana olan güveninden, verdiği destekten ve sonsuz sabrından dolayı çok çok teşekkürler. v

6 AB ülkeleri ile ilgili olarak pek çok kaynaktan bilgi toplamaya çalıştım. Tüm veri toplama yollarına başvurdum. Büyükelçiliklere gittim, onlarla yazıştım. Kültür Bürolarına her ne kadar bu ülkelerin eğitim sistemlerini bir çalışma için araştırdığımı, vize almak için gelmediğimi, yurtdışı eğitim isteminde bulunmadığımı anlatmam güç olsa da, yardımlarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca, OECD Türkiye Temsilciliği nde görevli Canan Tamgün e ise nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hala onun göndermiş olduğu OECD dokümanları kitaplığımdaki yerlerini koruyor. OECD yayınları ile ilgili olarak benim için elinden gelen her şeyi yaptı, kendisine sonsuz teşekkürler. Bunun yanında AB Sekreterliği ne, Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ne, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı na da çok teşekkür ediyorum. Burada, çalışmama büyük destek veren gizli kahramanlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Annem, eşim ve kızım. Her aşamayı öyle sabırla izlediler ki. Annem beni güzel şeyler olacağına dair sürekli yüreklendirdi. Eşim, çalışmamın yazılması ile ilgili çok büyük rol oynadı. Her zaman en yakınımdaki danışmanımdı, üstelik ona ulaşmak için randevu almadan. Sevgili kızım ise çalışmanın çeviri aşamasında-ona 15 ülke üzerinde çalıştığımı söylemiş olmalıyım kibilgileri derleme, birleştirme aşamasında bile hala 15 ülke mi, yine mi çeviri yapıyorsun, ne zaman bitecek? vb. sözleriyle küçük dünyasında zihninde yüklediği anlamlarla beni sürekli gülümsetmeyi başardı. Gizli kahramanlarıma çok özel teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak Pegem A Takımına, kitabın basımı konusunda gösterdikleri yardımlardan dolayı sonsuz teşekkürler. Çalışmamdan olumlu tepkiler alabilmeyi umuyorum ve bundan sonraki hedefim AB ye üye olan diğer ülkelerin eğitim sistemlerini incelemek. Ayrıca gönlüm AB ye üye olarak Türkiye nin de eğitim sistemini incelemek, ona yalnızca karşılaştırmalarda değil, AB ye üye ülkelerden birisi konumunda bölüm olarak da yer verebilmek! Yrd. Doç. Dr. Dr. Aysun Erginer Mayıs 2006, Tokat vi

7 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler... vii Giriş... 1 I. BÖLÜM Finlandiya Eğitim Sistemi... 5 Portekiz Eğitim Sistemi Yunanistan Eğitim Sistemi Danimarka Eğitim Sistemi İsveç Eğitim Sistemi İrlanda Eğitim Sistemi İtalya Eğitim Sistemi Avusturya Eğitim Sistemi Fransa Eğitim Sistemi İspanya Eğitim Sistemi İngiltere Eğitim Sistemi İngiltere ve Galler Eğitim Sistemi Kuzey İrlanda Eğitim Sistemi İskoçya Eğitim Sistemi Lüksemburg Eğitim Sistemi Almanya Eğitim Sistemi Belçika Eğitim Sistemi Belçika-Fransız Topluluğu Eğitim Sistemi Belçika-Flaman Topluluğu Eğitim Sistemi Belçika-Alman Topluluğu Eğitim Sistemi Hollanda Eğitim Sistemi II. BÖLÜM Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Amaçlar Açısından Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Yapısal Açıdan Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Yönetim Yapısının Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Okul Sistemlerinin Yapısının Karşılaştırılması Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Yönetim Süreçleri Açısından Karşılaştırılması Kaynakça vii

8 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Finlandiya Okul Sisteminin Yapısı...8 Şekil 2. Portekiz Okul Sisteminin Yapısı...27 Şekil 3. Yunanistan Okul Sisteminin Yapısı...50 Şekil 4. Danimarka Okul Sisteminin Yapı...76 Şekil 5. İsveç Okul Sisteminin Yapısı...97 Şekil 6. İrlanda Okul Sisteminin Yapısı Şekil 7. İtalya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 8. Avusturya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 9. Fransa Okul Sisteminin Yapısı Şekil 10. İspanya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 11. İngiltere ve Galler Okul Sisteminin Yapısı Şekil 12. Kuzey İrlanda Okul Sisteminin Yapısı Şekil 13. İskoçya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 14. Lüksemburg Okul Sisteminin Yapısı Şekil 15. Almanya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 16. Belçika-Fransız Topluluğu Okul Sisteminin Yapısı Şekil 17. Belçika-Flaman Topluluğu Okul Sisteminin Yapısı Şekil 18. Belçika-Alman Topluluğu Okul Sisteminin Yapısı Şekil 19. Hollanda Okul Sisteminin Yapısı viii

9 ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa Çizelge 1. Finlandiya da Okulöncesi Eğitimde Okul ve Öğrenci Sayıları (1997)...20 Çizelge 2. Finlandiya da Zorunlu Eğitimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998)...21 Çizelge 3. Finlandiya da Ortaöğretimde (Ortaöğretim II. Devre-Genel Lise) Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998)...21 Çizelge 4. Finlandiya da Yükseköğretimde (Üniversitelerde) Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (1998)...21 Çizelge 5. Finlandiya da Yükseköğretimde (Politekniklerde) Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (1998)...22 Çizelge 6. Portekiz de Okulöncesi Eğitimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( )...44 Çizelge 7. Portekiz de Temeleğitimde (1., 2., 3. Devre) Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...44 Çizelge 8. Portekiz de Ortaöğretimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( )...45 Çizelge 9. Portekiz de Yükseköğretimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( )...45 Çizelge 10. Yunanistan da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...71 Çizelge 11. Yunanistan da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...71 Çizelge 12. Yunanistan da Ortaöğretim I. Devrede (Ortaokul) Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...72 Çizelge 13. Yunanistan da Ortaöğretim II. Devrede (Lise) Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( )...72 Çizelge 14. Yunanistan da Üniversitelerde Öğretim Elemanı, Öğrenci, Yönetim ve Teknik Personel Sayıları ( )...73 Çizelge 15. Danimarka da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1999)...92 Çizelge 16. Danimarka da Temeleğitim Okullarında (Okulöncesi Sınıfları ve 10. Yıl Dahil) Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Öğretmene ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( )...93 ix

10 Çizelge 17. Danimarka da Ortaöğretimde (Ortaöğretim II. Devre Lise) Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 18. İsveç te Temeleğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 19. İrlanda da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 20. İtalya da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 21. İtalya da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 22. İtalya da Ortaöğretim I. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 23. İtalya da Ortaöğretim II. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 24. Avusturya da İlköğretim Öncesi Eğitimde Sınıf ve Öğrenci Sayıları (1998) Çizelge 25. Avusturya da İlköğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998) Çizelge 26. Avusturya da Genel Ortaöğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998) Çizelge 27. Avusturya da Alt ve Üst Devre Akademik Ortaöğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları, Bir Sınıfa ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1998) Çizelge 28. Fransa da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 29. Fransa da Ortaöğretim I. ve II. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 30. İspanya da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 31. İspanya da İlköğretim ve Ortaöğretim I. Devrede Okul ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 32. İspanya da Ortaöğretim II. Devrede Okul ve Öğrenci Sayıları ( ) x

11 Çizelge 33. İngiltere ve Galler de İlköğretim ve Ortaöğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 34. Kuzey İrlanda da ilköğretim ve ilköğretim Sonrası Okullarda Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 35. İskoçya da Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1999) Çizelge 36. İskoçya da İlköğretim ve Ortaöğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1998) Çizelge 37. Lüksemburg ta İlköğretim ve Ortaöğretim I. Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 38. Almanya da İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 39. Almanya da Ortaöğretim I.Devrede Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 40. Belçika-Fransız Toplulu nda Okulöncesi Eğitimde Okul, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (1997) Çizelge 41. Belçika-Fransız Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 42. Belçika-Fransız Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 43. Belçika-Fransız Topluluğu nda Yükseköğretimde Üniversite ve Bu Üniversitelerdeki Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 44. Belçika-Fransız Topluluğu nda Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretimde Okul, Öğretim Elemanı, Öğrenci Sayıları ve Bir Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı ( ) Çizelge 45. Belçika-Flaman Topluluğu nda Okulöncesi Eğitimde Okul, Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 46. Belçika-Flaman Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 47. Belçika-Flaman Topluluğu nda Ortaöğretimde (Tam Zamanlı) Okul, Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (1997) Çizelge 48. Belçika-Flaman Topluluğu nda Yükseköğretimde Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (1997) xi

12 Çizelge 49. Belçika-Alman Topluluğu nda Okulöncesi Eğitimde Okul ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 50. Belçika-Alman Topluluğu nda İlköğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 51. Belçika-Alman Topluluğu nda Ortaöğretimde Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 52. Belçika-Alman Topluluğu nda Yükseköğretimde (Üniversite Eğitimi) Okul, Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları ( ) Çizelge 53. Türkiye ve AB Ülkelerinde Eğitim Yönetiminde Üst Organlar Çizelge 54. Türkiye ve AB Ülkelerinin Zorunlu Eğitim Süreleri Çizelge 55. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitimin Başladığı ve Sona Erdiği Yaşlar Çizelge 56. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitimin Yapısı Çizelge 57. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Kapsamındaki Öğretim Düzeyleri Çizelge 58. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitimde Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Eğitim Çizelge 59. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Kapsamındaki Öğretim Düzeylerinin Ders Süreleri Çizelge 60. Türkiye ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Kapsamındaki Öğretim Düzeylerinde Okullar Çizelge 61. Türkiye ve AB Ülkelerinde Öğretim Yılı Süresi Çizelge 62. Türkiye ve AB Ülkelerinde İlköğretim ve Ortaöğretimde Yıllık Tatil Süreleri Çizelge 63. Türkiye ve AB Ülkelerinde İlköğretim ve Ortaöğretimde Yöneltme Çizelge 64. Türkiye ve AB Ülkelerinde Eğitimin Finansmanı Çizelge 65. Türkiye ve AB Ülkelerinde Öğretim Düzeylerine Göre Bir Öğretmene Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (2000) Çizelge 66. Türkiye ve AB Ülkelerinde İlköğretimde Bir Sınıfa Düşen Ortalama Öğrenci Sayısı (2000) Çizelge 67. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yaş Gruplarına Göre Okullaşma Oranları (2000, %) Çizelge 68. Türkiye ve AB Ülkelerinde Eğitim Harcamaları (1999, GSYİH İçinde, %) xii

13 Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri 1 GİRİŞ Üçüncü bin yılda dünya ülkeleri eğitim sistemlerini sürekli yenilemekte, daha çok insanı daha uzun süre eğitmek hedefinden hareketle reform denebilecek uygulamaları gerçekleştirmektedir. Yeni teknolojilerin kullanımı, geçmişte geçerli olan birey yeterliklerinin güncelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Her alanda gözlenen hızlı değişim, eğitimin amaçlarında, öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğretim süresinde, öğretmen yeterliklerinde yeniliğe gidilmesini gerektirmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, bireylerin gereksinimlerinde değişime neden olurken, çağı yakalayabilecek ve gelişen teknolojinin hızına davranış olarak uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekliliği, ülkelerin eğitim sistemlerinde yeniliğe gitmelerini zorunlu hale getirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler içinde, ülkemiz de bu reform hareketlerini izlemekte, çağı yakalamak ve gelişen teknolojinin hızına davranış olarak uyum sağlayabilecek bireyleri yetiştirmek için çaba harcamaktadır. Türkiye Avrupa Birliği ne (AB) girmek isteyen ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa nın bütünleşme sürecinde yer almak isteyen Türkiye, Avrupa Topluluklarını kuran Roma Antlaşması nın yürürlüğe girdiği tarihten kısa bir süre sonra ortaklık başvurusunda bulunmuştur yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye ve AET arasında bir ortaklık kurulmuş, bu ortaklık 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol ile geliştirilmiştir (İKV 1995, 6). Türkiye-AB arasındaki ilişkiler sürekli olmayıp, zaman zaman kesintiye uğrasa da, 1995 yılında AB-Türkiye arasında Gümrük Birliği Protokolü imzalanmış, Aralık 1999 da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi ile (diğer aday ülkelerle eşit konumda olacak şekilde) Türkiye AB ye aday ülke olarak kabul edilmiştir (Dura ve Atik 2000, 2). Avrupa nın bütünleşme sürecinde eğitim, üzerinde önemle durulan konulardan biri olmuş, birliğin sosyal ve insanî alanlarda gelişimi, eğitimin milliliği temel alınarak ve üye devletlerin eğitim geleneklerinin çeşitliliğine saygı duyularak, eğitimin yöntem ve programlarını standartlaştırmamaya büyük önem verilmiştir. Eğitim alanında üye ülkeler arasında sağlanan işbirliğinin amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak, üye ülkelerdeki kuruluş ve bireylerde Avrupalılık bilincini geliştirmek, birlikteki eğitim sistemi farklılıklarından tam olarak yararlanmak olmuştur. AB eğitim politikası, üye ülkeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak, karşılıklı anlayışı özendirmek, AB nin yapısı, işleyişi ve Avrupalılık bilincinin kazandırılması için öğrenci ve öğretmenleri eğitmek, onların tüm Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) alanlarına etkin katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. AB de tek tip bir eğitim sistemi yerine, her üye ülke, kendi

14 1. Bölüm 5 1. BÖLÜM Bu bölümde AB ye üye ülkelerin eğitim sistemlerine yer verilmiştir. Bu ülkelerin ilk onbeşi incelenmeye alınmış, 2003 yılında AB ye katılan diğer on ülke ise çalışma kapsamına alınmamıştır. Ülkelerin sıralamasında (örneğin Finlandiya, Portekiz, Yunanistan, Danimarka vb.) zorunları eğitimleri yönünden benzerlik kurulan ülkeler ard arda verilmeye çalışılmıştır. FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİ Finlandiya eğitim sistemi eğitim sisteminin amaçları, eğitim sisteminin yapısı ve yönetim süreçlerine göre incelenmiştir. Finlandiya Eğitim Sisteminin Amaçları Finlandiya eğitim sisteminin amaçları, Finlandiya Anayasası ve eğitim, eğitim sisteminin genel amaçları ve öğretim tür ve düzeylerinin amaçları olarak incelenmiştir. Finlandiya Anayasası ve Eğitim Finlandiya Anayasası na göre (ICL (2000). Finland Constitution): Herkes parasız temeleğitim görme hakkına sahiptir. Kamu yetkilileri, bireylerin ekonomik durumlarını dikkate almaksızın onların gelişimlerinin sağlanmasında, özel gereksinimleri ve yeteneklerine göre diğer eğitim hizmetlerinden yararlanmalarında eşit olanaklar sunar. Yükseköğretimde bilim ve sanat özgürlüğü güvence altına alınır. Finlandiya Eğitim Sisteminin Genel Amaçları Finlandiya eğitim sisteminin genel amacı, tüm nüfusun eğitilebilmesi ve yetiştirilebilmesidir. Yaşamboyu öğrenme, temeleğitimden yetişkin eğitimine yaşamın tüm aşamalarında daima yeni şeyler öğrenme isteği ve ideali eğitimin en önemli ilkesidir (Ministry of Education 2002).

15 2. Bölüm BÖLÜM Bu bölümde Türkiye ve AB ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Türkiye ve AB ülkelerinin eğitim sistemleri karşılaştırılırken bu ülkelerin eğitim sistemlerinin amaçları, eğitim sisteminin yapısı (eğitim sisteminin yönetim yapısı ve okul sisteminin yapısı) ve yönetim süreçleri incelenmiş, karşılaştırmalar bu boyutlara göre yapılmıştır. Karşılaştırmalarda bazen ülkelerin zorunlu eğitimleri dikkate alınmış, bazen de zorunlu eğitim, eğitim sistemi bütünlüğü içinde işlerliğini sürdüren bir eğitim süreci olduğu için, genel anlamda karşılaştırmalara gidilmiştir. Türkiye ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Amaçlar Açısından Karşılaştırılması Türkiye ve AB ülkelerinin zorunlu eğitim kapsamındaki öğretim düzeylerinin amaçları incelendiğinde, okulöncesi eğitimle öğrencilere kuramsal bilgiler yerine temel becerilere dayalı genel bilgilerin verilmesi, ilköğretimle onları toplumsal yaşama hazırlayacak, okuma-yazma, sözlü-yazılı anlatım ve temel matematiksel bilgi ve becerilerin kazandırılması, öğrencilere ortak bir temeleğitimin verilmesi ve onların bir üst öğrenim kurumuna hazırlanmalarının sağlanması; ortaöğretim I. devreyle öğrencilere genel eğitimin verilmesi, öğrencilerin bireysel gelişim özelliklerine ve yeteneklerine uygun desteklenmelerinin, onların üst öğrenim kurumlarına ve iş dünyasına hazırlanmalarının sağlanması; ortaöğretim II. devreyle öğrencilere genel kültür eğitiminin sağlanması, onlara yükseköğretime girebilmelerini ya da bir mesleği öğrenmelerinin sağlanacağı bir eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır (Resmi Gazete , 25212, Gürkan ve Gökçe 1999, Aytaç 1999, Ministry of Education 1999, EURYBASE 2001, The Swedish Institute 2001, ESTIA 2002). Tezcan ın Zorunlu Eğitim Okullarının Amaçları ve Görevleri (1993, 39-40) isimli çalışmasında bazı ülkelerin zorunlu eğitim amaçlarını, bireysel gelişim, ekonomik gelişim, yurttaşlık bilgileri, toplumsal ilişkiler, kişilik gelişimi olarak sınıflandırmıştır. İncelenen ülkeler arasında Avusturya, Belçika ve İsveç olmak üzere üç AB ülkesi yer almaktadır. Çalışmada, İsveç ve Avusturya nın

16 Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri 359 KAYNAKÇA Arslan, M. M. ve Kılıç, Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148. Web: Aytaç, K. (1999). Federal Almanya Cumhuriyeti nde okul sistemi. Ankara: Engin Yayınevi. Axel, T. (2003). The basic law (grundgesetz), The constitution of the Federal Republic of Germany (May 23 rd, 1949). Jurisorudentia Verlag Würzburg. Bozkurt, Y. (2003). İngiltere de okul yönetim kurulları. Yeni Eğitim, 4, CIDREE (2002). The ınspectorate education of Netherlands. (Unpublished) booklet. GS, Utrecht, The Netherlands. Web:http:// producten/rapporten/inspectorate.pdf Constitution of the Portuguese Republic (1997). Text according to constituonal law no: 1/97 of 20 september. Web:http://parlamento. pt/ingles/cons_leg/crp_ing/index.html Çınkır, Ş. (2002). İngiltere de okul müdürlerinin yetiştirilmesi: okul müdürleri için ulusal mesleki standartlar (NPQH) programı, 21. yüzyıl eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi sempozyumu (16-17 Mayıs 2002), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Doğan, E. (2001). Avusturya eğitim sistemi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bülteni, 3, 3. Web: new_page4.htm DPT. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı ( ). Ankara. Dura, C. ve Atik, H. (2000). Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. EC. (2000). Key data on education in Europe. Brussels, Luxembourg: Office for Offical Publications of the European Communities. ESTIA in Portugal Education (2002). Web: EURYBASE. (2001). The information database on education systems in Europe. Web: EURYBASE. (2001). The information database on education systems in Europe. The education system in Ireland Web:http://

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ. 4. Baskı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ. 4. Baskı AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ 4. Baskı Yrd. Doç. Dr. Aysun ERGİNER AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ISBN 978-605-4282-80-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker ÖABT Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI Kerem Köker Tamamı Çözümlü Kerem Köker ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ ÖSYM % Özgün 900 Soru YENİ Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-6-11- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN-978-605-364-144-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fizik Öğretmenliği Soru Bankası ISBN- 978-605-318-658-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN 978-605-64-508-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Editör: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ISBN: 9944-919-19-5 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 32 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK 2013 2014 2015 2016 2017 Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORUAR Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-318-913-8 Kitapta

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 30 MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Komisyon KPSS MATEMATİK-GEOMETRİ 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8 Kitapta

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FEN BİLİMLERİ - FEN VE TEKNOLOJİ TAMAMI

Detaylı

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 0000000000 Komisyon DGS 0 DENEME ISBN 978-60-38-00-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI.

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI. ales 2013 ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ALES ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 Kasım Dahil Komisyon ALES Tamamı Çözümlü

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME Komisyon ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-18-867-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ 000000001 EĞİTİM BİLİMLERİ Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-334-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü Komisyon KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 20 DENEME ISBN- 978-605-364-663-1

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Çetin Semerci Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Işık Yrd. Doç. Dr. Cemal Tosun Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özmen Yrd Doç.

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS NOTLARI ISBN 978-605-364-733-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS DERS NTLARI ÖĞRENME PSİKLJİSİ ISBN 978-605-364-931-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında...

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK 30 DENEME Gerçek Sınav Tadında... Komisyon VATANDAŞLIK 30 DENEME ISBN 978-605-364-707-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 18.08.2016 Karar No : 6 GÜNDEM: 1-2016-2017 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Azerbaycan Programları ile Bulgaristan, Kosova, Makedonya,

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 207 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMÜ ÇIKMIŞ SORUAR 203-204-205-206 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-38-780-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ile; Nitelikli Elemanlar yetiştirmek, Üniversite imkanlarını paylaşmak, Sanayinin imkanlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

PEGEM DENEME den DENEME ALES ALES i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ

PEGEM DENEME den DENEME ALES ALES i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ PEGEM DENEME den i DENEME ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI YENİ KOMİSYON TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK ISBN 978-605-364-14-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan kpss 2013 ders notları türkiye'nin en çok satan kim korkar CĞRAFYAdan ' Özgün onu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CENGZ & Mesut

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30.

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Geometri - İstatistik ve Olasılık Konu

Detaylı

Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Tekn k ve Meslek L ses

Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Tekn k ve Meslek L ses Türk ye de Meslek Tekn k Eğ t mde Öncü B r Kurum Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Tekn k ve Meslek L ses 1928-2000 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç Türkiye de Mesleki Teknik

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı