KULLANIM ŞARTLARI. 1. Kabul. 2. Web Sitesi. 3. Web Sitesine Erişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM ŞARTLARI. 1. Kabul. 2. Web Sitesi. 3. Web Sitesine Erişim"

Transkript

1 KULLANIM ŞARTLARI 1. Kabul ALAN ADI patlican.vringo.com OLAN WEB SĐTESĐNĐ ( Web Sitesi ) KULLANMAK VE/VEYA ZĐYARET ETMEK SURETĐYLE, HEM BU KAYIT VE ŞARTLARIN ( Kullanım Şartları ) HEM DE ATIFTA BULUNMAK SURETĐYLE BURAYA DAHĐL EDĐLEN VRINGO NUN GĐZLĐLĐK BĐLDĐRĐMĐ KAYIT VE ŞARTLARININ ONAYLANDIĞI BELĐRTĐLMĐŞ OLUR. 2. Web Sitesi Đşbu Kullanım Şartları, Web Sitesinde yer alan video içeriği, bilgi ve diğer materyal ya da hizmetlere katkıda bulunan kullanıcılar da dahil olmak üzere, Web Sitesinin bütün kullanıcılarına uygulanır. Web Sitesi, VRINGO ya ait olmayan ya da VRINGO tarafından kontrol edilmeyen üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar içerebilir. VRINGO, hiçbir üçüncü şahıs web sitesinin içeriği, gizlilik politikaları ya da faaliyetleri üzerinde hiçbir hak ya da sorumluluk sahibi değildir. Ayrıca VRINGO, hiçbir üçüncü şahıs sitesinin içeriğini sansürlemeyecek ya da düzenlemeyecektir ve sansürleyemez ya da düzenleyemez. Web Sitesini kullanmak suretiyle, herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinin kullanımından doğan her türlü yükümlülükten VRINGO açıkça muaf tutulur. Dolayısıyla, VRINGO Web Sitesinden ayrıldığınızda, ziyaret edilen diğer web sitelerinin kayıt ve şartları ile gizlilik politikalarından haberdar olmanızı ve bunları okumanızı önemle tavsiye ederiz. 3. Web Sitesine Erişim A. VRINGO, işbu belge ile, bu Kullanım Şartlarında ortaya konduğu üzere Web Sitesinin kullanımına şu koşullar ile izin verir: (i) Web Sitesinin izin verildiği şekliyle kullanımı, yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım amacıyla olacaktır; (ii) VRINGO nun önceden yazılı izni olmaksızın, Web Sitesinin hiçbir bölümü, hiçbir ortamda kopyalanmayacak ya da dağıtılmayacaktır; (iii) Web Sitesinin planlı bir amaç doğrultusunda kullanımının makul surette gerekli olduğu haller haricinde, Web Sitesinin hiçbir bölümünde değişiklik yapılmayacaktır; ve (iv) sair surette bu Kullanım Şartlarında belirtilen kayıt ve şartlara uyulacaktır. B. Web Sitesinin bazı özelliklerine erişebilmek için, aynı anda AVEA abonesi ve (Patlican portalına kaydolarak) Patlican üyesi olmak suretiyle bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Bir başkasının hesabını hiçbir surette izinsiz kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken, doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz gerekmektedir. Yalnızca kendi hesabınızda gerçekleşen faaliyetlerden sorumlusunuz ve hesap şifrenizi güvenilir bir şekilde korumanız gerekmektedir. Hesabınızda herhangi bir güvenlik ihlali ya da izinsiz kullanım söz konusu olduğunda, VRINGO yu derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir. VRINGO, hesabınızın izinsiz kullanımından kaynaklanan hiçbir kaybınızdan sorumlu olmasa da, söz konusu izinsiz kullanım nedeniyle VRINGO ya da başkalarının yaşayabileceği kayıplardan sorumlu olabilirsiniz. C. Robot, örümcek robot, çevrimdışı okuyucu da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, verili bir zaman dilimi içerisinde VRINGO sunucularına bir kimsenin aynı zaman dilimi içerisinde olağan bir çevrimiçi web tarayıcısı kullanmak suretiyle makul surette üretebileceğinden daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde Web Sitesine erişen hiçbir

2 otomatik sistemin kullanılmayacağı ya da başlatılmayacağı kabul edilir. Yukarıda yer alanlara bakılmaksızın, VRINGO, genel arama motoru operatörlerine, önbellek ve arşivler haricinde yalnızca halka açık aranabilir materyal dizinleri oluşturmak amacıyla siteden materyal kopyalamak üzere örümcek robotları kullanma izni verir. VRINGO, ister genel olarak isterse özel durumlar için bu istisnaları yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Hesap isimleri de dahil olmak üzere, kimlik saptamaya yardımcı hiçbir kişisel bilginin toplanmayacağı ya da depolanmayacağı veya Web Sitesi tarafından ticareti teşvik amacıyla sağlanan haberleşme sistemlerinin kullanılmayacağı kabul edilir. Web Sitesinin hiçbir kullanıcısından, Kullanıcı Sunumları ile ilgili olarak ticari amaçlarla istekte bulunulmayacağı kabul edilir. 4. Fikri Mülkiyet Hakları (Aşağıda tanımlanan) bütün Kullanıcı Sunumları haricindeki, metin, yazılım, betikler, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, interaktif özellikler ve benzerleri ( Đçerik ) ile buralarda yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ( Markalar ) da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesinin içeriği, VRINGO ya aittir ya da lisansı VRINGO ya verilmiştir, veya VRINGO, Türkiye yasaları ve yabancı yasalar ile uluslararası anlaşmalar altında, telif hakkına tabi olan ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarının kullanılmasına yönelik bir adil kullanım hakkına sahip olduğuna inanır. VRINGO, bütün ihlal iddialarını derhal ele alacaktır. Web Sitesinin içeriği, bilginiz ve yalnızca kişisel kullanımız için, OLDUĞU GĐBĐ sunulmaktadır ve ilgili maliklerin önceden yazılı izni olmaksızın başka hiçbir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, yeniden oluşturulamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, sergilenemez, satılamaz, lisans verilemez ya da sair surette faydalanılamaz. VRINGO, Web Sitesi ve Đçerikte açıkça verilmeyen her türlü hakkı saklı tutar. Web Sitesinden elde edilen, üçüncü şahıslara ait Kullanıcı Sunumlarının ticari amaçlarla her türlü kullanımı, kopyalanması ya da dağıtımı da dahil olmak üzere, Đçeriğin herhangi bir bölümünün kullanımı, kopyalanması ya da dağıtımının işbu belgede açıkça izin verilmediği sürece gerçekleştirilmeyeceği kabul edilir. Kişisel kullanım amacıyla Đçeriğin bir kopyası yüklendiği ya da yazdırıldığı takdirde, burada yer alan bütün telif hakları ve diğer mülkiyete tabi bildirimler saklı tutulmalıdır. Web Sitesine ait güvenlikle ilgili özellikler ya da Đçeriğin herhangi bir bölümünün kullanımı ya da kopyalanmasını engelleyen ya da kısıtlayan ya da Web Sitesi ya da Đçeriğin kullanımına yönelik kısıtlamalar getiren özelliklerin çarpıtılmayacağı, işlevsizleştirilmeyeceği ya da sair surette engellenmeyeceği kabul edilir. 5. Kullanıcı Sunumları A. Web Sitesi, siz ve diğer kullanıcılar tarafından sunulan video ya da diğer haberlerin ( Kullanıcı Sunumları ) sunumuna ve söz konusu Kullanıcı Sunumlarının barındırılması, paylaşılması ve/veya yayımlanmasına şimdi ya da gelecekte izin verebilir. Söz konusu Kullanıcı Sunumları yayımlansa da yayımlanmasa da, VRINGO sunumlara ilişkin hiçbir gizlilik güvencesi sağlamamaktadır. Kullanıcı tarafından gönderilen içerikler, VRINGO tarafından denetlenecek ve fikri mülkiyet olarak sayılan içerikler ve/veya 5.c. de belirtilen içerik standartları uyarınca kabul edilemez bulunan içerikler yüklenmeyecektir. B. Yalnızca kendi Kullanıcı Sunumlarınızdan ve bunların gönderilmesi ya da yayımlanmasının sonuçlarından sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Sunumları ile ilgili olarak, (i) Web Sitesi ve bu Kullanım Şartlarında tasarlandığı şekliyle Kullanıcı Sunumlarının dahil edilmesi ve kullanılabilmesi amacıyla her türlü Kullanıcı Sunumuna ilişkin bütün patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ya da diğer mülkiyete tabi hakları kullanmak ya da VRINGO yu bu hakları kullanması için yetkili kılmak için gereken lisans, hak, onay ve izinlere sahip olunduğu; ve (ii) Web Sitesi ve bu Kullanım Şartlarında tasarlandığı şekliyle

3 Kullanıcı Sunumlarının dahil edilmesi ve kullanılabilmesi amacıyla Kullanıcı Sunumunda yer alan ve kimliği saptanabilir her bir tekil şahsın ismini ya da benzerini kullanmak için, söz konusu kimliği saptanabilir her bir tekil şahsın yazılı onay, serbesti ve/veya iznine sahip olunduğu beyan, kabul ve/veya taahhüt edilir. Anlaşılması açısından, Kullanıcı Sunumlarınıza dair her türlü mülkiyet hakkınızı saklı tutarsınız. Bununla birlikte, Kullanıcı Sunumlarının VRINGO ya sunulması suretiyle, VRINGO ya, Web Sitesinin (ve ikincil çalışmalarının) tamamının veya bir kısmının herhangi bir ortam formatında ve herhangi bir ortam kanalıyla geliştirilmesi ve yeniden dağıtılması da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesi ve VRINGO nun (ve haleflerinin) işiyle ilgili olarak Kullanıcı Sunumlarını kullanmak, yeniden oluşturmak, dağıtmak, ikincil çalışmalarını hazırlamak, sergilemek ve uygulamak üzere, dünyanın her yerinde geçerli, özel olmayan, telifsiz, bir başkasına lisans verebilen ve devredilen bir lisans verilir. Ayrıca, Web Sitesinin her bir kullanıcısına, Web Sitesi üzerinden Kullanıcı Sunumlarınıza erişmek üzere ve Web Sitesinin işlevselliği üzerinden ve bu Kullanım Şartları altında izin verildiği şekliyle söz konusu Kullanıcı Sunumlarını kullanmak, yeniden oluşturmak, dağıtmak, ikincil çalışmalarını hazırlamak, sergilemek ve uygulamak üzere, özel olmayan bir lisans verirsiniz. Yukarıda bahsi geçen ve tarafınızdan verilen lisans, herhangi bir Kullanıcı Sunumu Web Sitesinden kaldırıldığında ya da silindiğinde sona erer. C. Kullanıcı Sunumları ile ilgili olarak, (i) telif hakkı bulunan, ticari sır ile korunan ya da sair surette gizlilik ve tanıtım hakları da dahil olmak üzere üçüncü şahıs mülkiyet haklarına tabi olan materyal sunulmayacağı (söz konusu hakların sahibi olunmadığı ya da bunların hak sahibinden materyalin gönderilmesi ve VRINGO ya burada verilen bütün lisans haklarının verilmesi konusunda izin alınmadığı takdirde); (ii) VRINGO ya da herhangi bir üçüncü şahsa zarar verebilecek sahte ya da gerçeğe aykırı beyanlar yayımlanmayacağı; (iii) kanuna aykırı, müstehcen, küçük düşürücü, hakaret içeren, tehdit içeren, pornografik, taciz edici, nefret dolu, ırk ya da etnik yönden saldırgan olan ya da ceza gerektiren bir saldırı olarak ele alınacak, hukuki sorumluluk doğuracak, herhangi bir yasayı ihlal edecek olan ya da sair surette uygunsuz olan bir hareketi teşvik eden materyal sunulmayacağı; (iv) işletmelerin reklam ve davetlerinin gönderilmeyeceği; ve (v) bir başka şahsın taklit edilmeyeceği de kabul edilir. VRINGO, burada açıklanan hiçbir Kullanıcı Sunumunu ya da hiçbir görüş, öneri ya da tavsiyeyi desteklemez ve VRINGO, Kullanıcı Sunumları ile ilgili her türlü yükümlülüğü açıkça reddeder. VRINGO, telif hakkını ihlal edici faaliyetlere ve Web Sitesinde yer alan fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine izin vermez ve VRINGO, bir başkasının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği usulüne uygun olarak bildirilen her türlü Đçerik ve Kullanıcı Sunumunu kaldıracaktır. VRINGO, önceden bildirmeksizin Đçerik ve Kullanıcı Sunumlarını kaldırma hakkını saklı tutar. VRINGO, ihlal fiilini tekrar ettiği belirlenen herhangi bir Kullanıcının Web Sitesine erişimini de sonlandıracaktır. Đhlal fiilini tekrar eden Kullanıcı, ihlal edici faaliyette bulunduğu iki defadan fazla bildirilen ve/veya Web Sitesinden iki defadan fazla kaldırılan bir Kullanıcı Sunumu bulunan Kullanıcıdır. VRINGO, Đçerik ya da herhangi bir Kullanıcı Sunumunun, pornografi, müstehcen ya da küçük düşürücü materyal veya aşırı uzunluk gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, telif hakkı ihlali haricindeki ihlaller ve fikri mülkiyet hakkı ihlalleri açısından uygun olup olmadığına ve bu Kullanım Şartlarına uyup uymadığına karar verme hakkını da saklı tutar. VRINGO, istediği zaman, önceden bildirmeksizin ve kendi takdiriyle, bu gibi Kullanıcı Sunumlarını kaldırabilir ve/veya herhangi bir Kullanıcının bu Kullanım Şartlarını ihlal ederek bu gibi materyalleri yüklemek üzere sağladığı erişimi sonlandırabilir.

4 D. Özellikle, bir telif hakkı sahibi ya da temsilcisiyseniz ve herhangi bir Kullanıcı Sunumu ya da başka bir içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, VRINGO nun Telif Hakkı Temsilcisine aşağıdaki bilgileri yazılı olarak sunmak suretiyle, bildirimde bulunabilirsiniz: (i) Đhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi verilen bir şahsın gerçek ya da elektronik imzası; (ii) Đhlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi çalışmanın tanıtımı ya da, tek bir çevrimiçi sitedeki telif hakkına tabi birden çok çalışma tek bir bildirimde yer aldığı takdirde, o sitedeki söz konusu çalışmaları temsil eden bir liste; (iii) Đhlal içerdiği ya da ihlal içeren bir faaliyetin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılması ya da erişiminin devre dışı bırakılması gereken materyalin ve servis sağlayıcının materyali yerleştirmesine izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı; (iv) Adres, telefon numarası ve, varsa, elektronik posta gibi, servis sağlayıcının sizinle bağlantı kurmasına izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı; (v) Materyalin şikayet edilen biçimdeki kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da kanun tarafından yetki verilmediği şeklinde, hüsnüniyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyanat; ve (vi) Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve, yalan beyanın cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kılındığınıza dair bir beyanat. VRINGO nun, ihlal iddiaları ile ilgili bildirimleri alacak olan, atanmış Telif Hakları Temsilcisi: DMCA Complaints, Vringo, Inc. BIG Center, 1 Yigal Allon Boulevard, Beit Shemesh, Đsrail, E-posta: Telefon: , Faks: Anlaşılması açısından, yukarıda yer alan iletişim adresine yalnızca DMCA telif hakları bildirimleri gitmelidir; diğer her türlü geribildirim, yorum, teknik destek talebi ve diğer haberler, adresi üzerinden, VRINGO müşteri hizmetlerine yönlendirilmelidir. E. Web Sitesini kullananlar, çeşitli kaynaklardan Kullanıcı Sunumlarına maruz kalacaklardır ve VRINGO, söz konusu Kullanıcı Sunumlarına ait ya da bunlara ilişkin doğruluk fayda, güvenlik ya da fikri mülkiyet haklarından sorumlu değildir. Ayrıca yanlış, saldırgan, uygunsuz ya da sakıncalı Kullanıcı Sunumlarına maruz kalınabileceği de kabul edilir ve bunlarla ilgili olarak VRINGO karşısında sahip olunan ya da olunabilecek her türlü kanuni ya da adil hak veya çarenin terk ve feragat edilmesi kabul edilerek işbu belge ile de terk ve feragat edilir ve site kullanımına ilişkin her türlü konu ile ilgili olarak, VRINGO nun, Maliklerin/Operatörlerin, iştiraklerin ve/veya lisans verenlerin kanunun izin verdiği ölçüde tazmin edilerek zarar görmemelerinin sağlanması kabul edilir. F. VRINGO, Web Sitesinde yer alan materyallerin yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanılmasına ve bağlantı verilmesine izin verir. VRINGO, VRINGO Web Sitesinin herhangi bir bölümünü istediği zaman kaldırma hakkını saklı tutar. 6. Garanti Uyarısı WEB SĐTESĐNĐN KULLANIMININ MÜNHASIR BĐR RĐSK YARATACAĞI KABUL EDĐLĐR. KANUNUN ĐZĐN VERDĐĞĐ ÖLÇÜDE, VRINGO, YÖNETĐM KURULU, YÖNETĐCĐLERĐ, ÇALIŞANLARI VE TEMSĐLCĐLERĐ, WEB SĐTESĐ VE WEB SĐTESĐNĐN KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIK YA DA SARĐH HER TÜRLÜ GARANTĐYĐ REDDEDERLER. VRINGO, WEB SĐTESĐNĐN ĐÇERĐĞĐ YA DA WEB SĐTESĐNE BAĞLI HERHANGĐ BĐR SĐTENĐN ĐÇERĐĞĐNĐN DOĞRULUĞU YA DA EKSĐKSĐZLĐĞĐ HAKKINDA HĐÇBĐR GARANTĐ YA DA BEYANATTA BULUNMAZ VE (I) HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐK EKSĐKLĐĞĐ, YANLIŞI YA DA HATASI, (II) WEB SĐTEMĐZĐN ERĐŞĐM VE KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ŞAHSĐ ZARAR YA DA MAL ZARARI, (III) GÜVENĐLĐR SUNUCULARIMIZIN VE/VEYA BURALARDA

5 DEPOLANAN HER TÜRLÜ KĐŞĐSEL BĐLGĐ VE/VEYA MALĐ BĐLGĐNĐN YETKĐSĐZ ERĐŞĐM VE KULLANIMI, (IV) WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZDEN ĐLETĐMĐN KESĐLMESĐ YA DA DURMASI, (V) HERHANGĐ BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZ ÜZERĐNDEN ĐLETĐLEBĐLECEK HER TÜRLÜ HATA, VĐRÜS, TRUVA ATI YA DA BENZERĐ, VE/VEYA (VI) WEB SĐTESĐ ÜZERĐNDEN GÖNDERĐLEN, E-POSTALANAN, ĐLETĐLEN YA DA SAĐR SURETTE SAĞLANAN HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐKTEKĐ HERHANGĐ BĐR HATA YA DA ĐHMAL VEYA HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐĞĐN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KAYIP YA DA ZARAR ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK, HĐÇBĐR YÜKÜMLÜLÜK YA DA SORUMLULUK ALMAZ. VRINGO, BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN WEB SĐTESĐ YA DA BAĞLANTI VERĐLEN HERHANGĐ BĐR WEB SĐTESĐ ARACILIĞIYLA REKLAMI YAPILAN YA DA TEKLĐF EDĐLEN YA DA HERHANGĐ BĐR REKLAM BAŞLIĞI VEYA BĐR BAŞKA REKLAMDA GÖRÜLEN HĐÇBĐR ÜRÜN YA DA HĐZMET ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK SORUMLULUK TAAHHÜT ETMEZ, DESTEKLEMEZ, GÜVENCE VERMEZ YA DA ÜSTLENMEZ VE VRINGO, SĐZ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜN YA DA HĐZMET SAĞLAYICILAR ARASINDAKĐ HERHANGĐ BĐR ĐŞLEMĐN DENETLENMESĐNDE TARAF OLMAYACAK YA DA HĐÇBĐR ŞEKĐLDE SORUMLULUK TAŞIMAYACAKTIR. HERHANGĐ BĐR ARAÇLA YA DA HERHANGĐ BĐR ORTAMDA BĐR ÜRÜN YA DA HĐZMET ALIMI YAPILDIĞINDA OLDUĞU GĐBĐ, GEREKTĐĞĐ YERDE EN DOĞRU HÜKÜM VERĐLMELĐ VE DĐKKAT GÖSTERĐLMELĐDĐR. 7. Yükümlülüğün Sınırlandırılması VRINGO, YÖNETĐM KURULU, YÖNETĐCĐLERĐ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSĐLCĐLERĐ, HĐÇBĐR KOŞULDA, ĐSTER BĐR TAAHHÜDE, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FĐĐLE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA ĐSTERSE BĐR BAŞKA HUKUKĐ DAYANAĞA DAYALI OLSUN VE SÖZ KONUSU ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN ŞĐRKET HABERDAR EDĐLMĐŞ OLSUN YA DA OLMASIN, (I) HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐK EKSĐKLĐĞĐ, YANLIŞI YA DA HATASI, (II) WEB SĐTEMĐZĐN ERĐŞĐM VE KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ŞAHSĐ ZARAR YA DA MAL ZARARI, (III) GÜVENĐLĐR SUNUCULARIMIZIN VE/VEYA BURALARDA DEPOLANAN HER TÜRLÜ KĐŞĐSEL BĐLGĐ VE/VEYA MALĐ BĐLGĐNĐN YETKĐSĐZ ERĐŞĐM VE KULLANIMI, (IV) WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZDEN ĐLETĐMĐN KESĐLMESĐ YA DA DURMASI, (V) HERHANGĐ BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZ ÜZERĐNDEN ĐLETĐLEBĐLECEK HER TÜRLÜ HATA, VĐRÜS, TRUVA ATI YA DA BENZERĐ, VE/VEYA (VI) WEB SĐTESĐ ÜZERĐNDEN GÖNDERĐLEN, E-POSTALANAN, ĐLETĐLEN YA DA SAĐR SURETTE SAĞLANAN HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐKTEKĐ HERHANGĐ BĐR HATA YA DA ĐHMAL VEYA HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐĞĐN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KAYIP YA DA ZARARIN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN HĐÇBĐR SIRADAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖZEL, CEZA GEREKTĐREN, ÖRNEK TEŞKĐL EDEN YA DA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR DOLAYISIYLA SĐZE KARŞI HĐÇBĐR YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAYACAKTIR. YUKARIDA BAHSĐ GEÇEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI, UYGULANACAK YARGI ALANLARINDA VE KANUNUN ĐZĐN VERDĐĞĐ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR. VRINGO NUN, HERHANGĐ BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN KULLANICI SUNUMLARI YA DA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, SALDIRGAN YA DA YASA DIŞI HAREKETLERĐ DOLAYISIYLA YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAYACAĞI VE YUKARIDA YER ALANLARIN HERHANGĐ BĐR HASAR VEYA ZARARA SEBEP OLMA RĐSKĐNĐN TAMAMEN SĐZĐN ELĐNĐZDE OLDUĞU HUSUSLARI ÖZELLĐKLE KABUL EDĐLĐR.

6 Web Sitesi, VRINGO tarafından, Türkiye deki tesislerinden denetlenmekte ve sunulmaktadır. VRINGO nun, VRINGO Web Sitesinin başka yerlerde de kullanıma uygun ya da erişilebilir olduğu şeklinde hiçbir beyanatı yoktur. VRINGO Web Sitesine başka yargı alanlarından erişen ya da kullananlar, bunu kendi iradeleriyle yapmaktadırlar ve yerel kanunlara uymakla sorumludurlar. 8. Tazminat VRINGO nun, ana şirketinin, yönetim kurulunun, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin, (i) Web Sitesinin kullanımı ve erişimi; (ii) bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir şartın ihlali; (iii) telif hakkı, mülkiyet hakkı ya da gizlilik hakkı da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü şahıs hakkının ihlali; ya da (iv) Kullanıcı Sunumlarından birinin bir üçüncü şahsın zarar görmesine yol açtığı iddiasından doğan her türlü alacak hakkı, zarar, sorumluluk, kayıp, yükümlülük, masraf ya da borç ve gider (avukatlık ücretleri da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) karşısında korunması, tazmin edilmesi ve zarar görmemelerinin sağlanması kabul edilir. Bu koruma ve tazmin sorumluluğu, bu Kullanım Şartlarının ve Web Sitesinin kullanımının devamlılığını sağlayacaktır. 9. Kullanım Şartlarının Kabul Edilebilmesi Ya 18 yaşından büyük olunduğu ya daha küçük olup hakların elde edilmiş olunduğu ya da kanuni ebeveyn veya vasi rızasına sahip olunduğu ve bu Kullanım Şartlarında ortaya konan kayıt, şart, sorumluluk, söz, beyanat ve taahhütleri gerçekleştirmeye ve bu Kullanım Şartlarına bağlı kalarak bunlara uygun hareket etmeye tamamen ehil ve uygun olunduğu kabul edilir. Her durumda, Web Sitesi 13 yaşından küçük olanlar için tasarlanmadığından, 13 yaşından büyük olunduğu kabul edilir. 10. Devir Bu Kullanım Şartları ve bu şartlar altında verilen hiçbir hak ve lisans, sizin tarafınızdan bir başkasına aktarılamaz ya da devredilemez; fakat birleşme, iktisap, satış ya da kanun marifetiyle VRINGO nun kontrolünde bir değişiklik yaşanması durumu da dahil olmak ancak bununla sınırla olmamak kaydıyla, kısıtlama olmaksızın VRINGO tarafından devredilebilir. 11. Genel Bu Kullanım Şartları, kanunlar ihtilafı ilkeleri ile ilgili olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti maddi iç hukuku tarafından yürütülmektedir. Web Sitesi ile ilgili olan ya da kısmen veya tamamen Web Sitesinden doğan her türlü talep ya da itilaf, yalnızca ve münhasıran Đstanbul Merkez mahkemesi yetkili kaza dairesi tarafından karara bağlanacaktır. Bu Kullanım Şartları, VRINGO tarafından Web Sitesinde yayımlanan Gizlilik Bildirimi ve diğer yasal bildirimler ile birlikte, Web Sitesine ilişkin sizinle yapılan sözleşmenin bütününü teşkil edecektir. Bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir hüküm yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz sayıldığı takdirde, Kullanım Şartlarının kalan hükümleri bozulmayacak ve uygulanamayan şart ya da hükmün yerini, uygulanamayan şart ya da hükmün temelini teşkil eden amaca en yakın gelen uygulanabilir bir şart ya da hüküm alacaktır. Bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir şarttan feragat edilmesi, söz konusu şarttan ya da bir başka şarttan feragat edilmeye devam edileceği anlamına gelmeyecektir ve bu Kullanım Şartları altında herhangi bir hak ya da hüküm iddia edilmemesi, söz konusu hak ya da hükümden feragat teşkil etmeyecektir. Dilendiği zaman ve bildirimde bulunmaksızın bu Kullanım Şartları değiştirilebilecek olup, bu Kullanım Şartlarının herhangi bir değişiklik için

7 gözden geçirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Kullanım Şartlarında yapılacak herhangi bir değişikliği müteakip Web Sitesinin kullanılması, düzeltilen şartların onaylandığı ve kabul edildiği anlamına gelecektir. 12. Telif Hakkı Đhlali Bildirimi Tarafımıza telif hakkı ihlali bildiriminde bulunmak için, esasen aşağıdakileri içeren yazılı bir haberin gönderilmesi gerekecektir: 1. Đhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi verilen bir şahsın gerçek ya da elektronik imzası. 2. Đhlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi çalışmanın tanıtımı ya da, tek bir çevrimiçi sitedeki telif hakkına tabi birden çok çalışma tek bir bildirimde yer aldığı takdirde, o sitedeki söz konusu çalışmaları temsil eden bir liste. 3. Đhlal içerdiği ya da ihlal içeren bir faaliyetin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılması ya da erişiminin devre dışı bırakılması gereken materyalin ve servis sağlayıcının materyali yerleştirmesine izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı. 4. Şikayetçi taraf ile bağlantı kurulabilecek adres, telefon numarası ve, varsa, elektronik posta adresi gibi, servis sağlayıcının şikayetçi taraf ile bağlantı kurmasına izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı. 5. Materyalin şikayet edilen biçimdeki kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da kanun tarafından yetki verilmediği şeklinde, şikayetçi tarafın hüsnüniyetli bir inancı olduğuna dair bir beyanat. 6. Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve, yalan beyanın cezasına tabi olmak kaydıyla, şikayetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kılındığına dair bir beyanat. Söz konusu yazılı bildirim, atanmış temsilciye aşağıdaki gibi gönderilmelidir: DMCA Complaints: Vringo, Inc. BIG Center 1 Yigal Allon Boulevard Beit Shemesh, Đsrail Faks: E-posta: Materyal ya da faaliyetin ihlal teşkil ettiği şeklinde bilerek ve somut olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan bir şahsın yükümlülüğe tabi tutulacağını da lütfen unutmayınız. Karşı Bildirim Tarafımıza bir karşı bildirim göndermeyi seçtiğiniz takdirde, geçerli olması bakımından bu bildirimin, atanmış temsilciye verilen ve esasen aşağıdakileri içeren yazılı bir haber olması gereklidir: 1. Kullanıcının gerçek ya da elektronik imzası. 2. Kaldırılmış ya da erişimi devre dışı bırakılmış olan materyal ile materyalin kaldırılmadan ya da erişimi devre dışı bırakılmadan önce göründüğü yerin tanıtımı. 3. Kaldırılacak ya da devre dışı bırakılacak materyalde yapılan bir yanlışlık ya da yanlış tespit sonucunda materyalin kaldırıldığı ya da devre dışı bırakıldığı şeklinde, yalan beyanın cezasına tabi olmak kaydıyla kullanıcının hüsnüniyetli bir inancı olduğuna dair bir beyanat. 4. Kullanıcının adı, adresi ve telefon numarası ile kullanıcının Đstanbul Merkez Mahkemesinin yargı yetkisine onay verdiğine dair bir beyanat.

8 Söz konusu yazılı bildirim, atanmış temsilcimize aşağıdaki gibi gönderilmelidir: DMCA Complaints: Vringo, Inc. BIG Center 1 Yigal Allon Boulevard Beit Shemesh, Đsrail Faks: E-posta: Đhlal fiilini tekrar eden kullanıcılara özgü koşulların sonlandırılmasını sağlayan bir politika uyguladığımızı da lütfen unutmayınız.

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ www.ekitaprojesi.com

SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ www.ekitaprojesi.com SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ www.ekitaprojesi.com Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen

Detaylı

Site adresi sağlayıcı:

Site adresi sağlayıcı: Site Sahibi ve İçerik Sağlayıcı: MİCHELİN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 338640 Tel: (90) 212 317 52 00 Fax:

Detaylı

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir. Gizlilik İlkeleri Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı) Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi Kullanım Koşulları-Yasal Uyarı Galata Mevlevihanesi Müzesi İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

DÜŞLE BEŞİKTAŞ WEB PORTALI ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

DÜŞLE BEŞİKTAŞ WEB PORTALI ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ DÜŞLE BEŞİKTAŞ WEB PORTALI ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu BELTAŞ Eğitim Kültür Hizmet Ve Sosyal yardım Vakfına ait Düşle Beşiktaş Portalı üyelik sözleşmesi (Bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

YETKİ BELGESİ. Yetki Belgesi Verenin Unvanı:. (eser/mali hak sahibi, yapımcı, yönetmen, senarist, özgün müzik bestecisi, yazar, animatör, mirasçı)

YETKİ BELGESİ. Yetki Belgesi Verenin Unvanı:. (eser/mali hak sahibi, yapımcı, yönetmen, senarist, özgün müzik bestecisi, yazar, animatör, mirasçı) YETKİ BELGESİ 1- Film Yapımcıları Meslek Birliği ne (kısa adi ile FİYAB) / / Tarihinde kendi rızam ve başvurum neticesinde ve FİYAB tarafından kabul edilmem ile, üye oldum. Meslek Birliği nin tüzüğünü

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

ENGAGEMENT PORTAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

ENGAGEMENT PORTAL HİZMET SÖZLEŞMESİ ENGAGEMENT PORTAL HİZMET SÖZLEŞMESİ Nisan 2015 Bölüm 1 Hizmet Açıklaması Microsoft dünya genelindeki birçok dilde eğitim içeriği sağlamaktadır. Kişilere eğitim içeriğimizin küçük bir kısmını çevirme ve

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

TomTom International B.V. kuruluşunun TomTom Đçerik Hizmetleri için Hüküm ve Koşullar Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda ( TomTom )

TomTom International B.V. kuruluşunun TomTom Đçerik Hizmetleri için Hüküm ve Koşullar Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda ( TomTom ) TomTom International B.V. kuruluşunun TomTom Đçerik Hizmetleri için Hüküm ve Koşullar Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda ( TomTom ) 1) Tanımlar Lisans Bölüm 3 te açıklandığı şekliyle TomTom

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. 1. Kullanım Yetkisi. 2. e-eğitim platformuna giriş. Nasıl e-learning platformuna giriş yapabilirim?

Kullanıcı Sözleşmesi. 1. Kullanım Yetkisi. 2. e-eğitim platformuna giriş. Nasıl e-learning platformuna giriş yapabilirim? Kullanıcı Sözleşmesi Olympus e-eğitim platformu (https://elearning.olympus-europa.com), Olympus Europa Holding GmbH ve Avrupa Olympus Grup Şirketleri (liste için burayı - http://www.olympus-europa.com

Detaylı

Batarya Đçin Sınırlı Garanti

Batarya Đçin Sınırlı Garanti Batarya Đçin Sınırlı Garanti Sizin belli bir tip BlackBerry el tipi bilgisayarınızda kullanılacak olan dış bataryayı ( Batarya ), ( SĐZE ), son kullanıcı olan SĐZE sağlayan Research In Motion Limited ve

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ 1. HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. HİZMET İN TANIMI 1.1.1. SİNERJİ Sanal Sunucu Bulundurma Hizmeti ( Hizmet ); Müşteri ye ait müşteri ile mutabık kalınan

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Kullanım Koşulları. Yasal Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları. Yasal Kullanım Koşulları Kullanım Koşulları Yasal Kullanım Koşulları 1. Genel Bakış Bu Kullanım Koşulları tüm Alcon Web Sitelerini ("Alcon'un Web Siteleri" ve "Web Siteleri" olarak anılır) kullanımınız için geçerli olacaktır.

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

Settings wizard 5.0. Baskı 1

Settings wizard 5.0. Baskı 1 Settings wizard 5.0 Baskı 1 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TomTom Web Siteleri KULLANIM KOŞULLARI

TomTom Web Siteleri KULLANIM KOŞULLARI TomTom Web Siteleri KULLANIM KOŞULLARI 1 Kapsam Bu Kullanım Koşulları TomTom Web Sitelerini kullanmanız hakkında uygulanır ve TomTom Web Sitelerini kullanırkenki haklarınızı, sorumluluklarınızı ve kısıtlamalarınızı

Detaylı

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Kullanım Koşulları Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi 1.1. FILOTOM.COM sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

KLİNİKLER İÇİN igro KULLANIM ŞARTLARI

KLİNİKLER İÇİN igro KULLANIM ŞARTLARI KLİNİKLER İÇİN igro KULLANIM ŞARTLARI [NOT: BU BELGE, İNGİLTERE İÇİN BİR ÖRNEK TEŞKİL ETMEKTE OLUP HER PAZARIN YASAL GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE UYARLANMASI GEREKMEKTEDİR] Genel Bakış ve Amaç

Detaylı

AVRUPA ASG WEB SİTESİ POLİTİKASI

AVRUPA ASG WEB SİTESİ POLİTİKASI Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z G Ü Z E L L İ K EV AVRUPA ASG WEB SİTESİ POLİTİKASI Z İ N D

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Mostphotos.com Şartlar ve Koşullar

Mostphotos.com Şartlar ve Koşullar Mostphotos.com Şartlar ve Koşullar Bu Hizmet, Kopparbergsvagen 25, SE- 722 13, Vasteras, İSVEÇ adresinde mukim olan Mostphotos AB'ye (bundan böyle "Mostphotos" olarak anılacaktır) ait olup yine Mostphotos

Detaylı

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. T.C. MEF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK/KURUMSAL ARŞİV SİSTEMİ YÖNERGESİ Üniversite Senatosu nun 07.01.2016 tarih ve 2016/26 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Gerekçe Açık erişim, kamu kaynaklarıyla desteklenen

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI Ziraat Sigorta A.Ş ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

HEALTHCARIST - Kullanım Sözleşmesi

HEALTHCARIST - Kullanım Sözleşmesi Kullanım Koşulları Madde 1 HEALTHCARIST - Kullanım Sözleşmesi 1.1. HEALTHCARIST sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

MENTOS POPINS WEB SİTESİNİN ŞART VE KOŞULLARI

MENTOS POPINS WEB SİTESİNİN ŞART VE KOŞULLARI MENTOS POPINS WEB SİTESİNİN ŞART VE KOŞULLARI İşbu internet sitesinin http://popinyourfantasy.mentos.com/ ( WEB SİTESİ ) sahibi Hollanda kanunları kapsamında usulünce kurulu PERFETTI VAN MELLE GROUP'un

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ

T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ 2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

GİZLİLİK BEYANI. Bu beyanı kabul ettiğinizi ve buna uyacağınızı taahhüt etmiş sayılmaktasınız.

GİZLİLİK BEYANI. Bu beyanı kabul ettiğinizi ve buna uyacağınızı taahhüt etmiş sayılmaktasınız. GİZLİLİK BEYANI Bu beyan İSO WEB (İSTANBUL SANAYİ ODASI) nın gizlilik politikasını içerir. İSO WEB sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. İSO WEB

Detaylı

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda, ve bağlı kuruluşlar (birlikte, TomTom )

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda, ve bağlı kuruluşlar (birlikte, TomTom ) [TÜRKİYE] Genel Hüküm ve Koşullar TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda, İçindekiler ve bağlı kuruluşlar (birlikte, TomTom ) 1 Kapsam... 3 2 Doğrudan TomTom üzerinden

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi Kullanım Koşulları Bu SİTE de sunulan hizmetler Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca TCHIBO olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE nin yasal sahibi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1 / 5 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1.Tanımlamalar Birim Web Sitesi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimler

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/47 30/Nisan/ 2015 İçindekiler: * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GİRİYOR: 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

KULLANICI VE VACACIONES EDREAMS, S.L. ( edreams ) ARASINDA SÖZLEŞME

KULLANICI VE VACACIONES EDREAMS, S.L. ( edreams ) ARASINDA SÖZLEŞME KULLANICI VE VACACIONES EDREAMS, S.L. ( edreams ) ARASINDA SÖZLEŞME Vacaiones edreams, S.L. (Bu Genel Koşulların en altında kimlik bilgileri belirtilen şirket, bundan sonra edreams olarak anılacaktır)

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcı Sözleşmesi Girdiğiniz siteyi; (degerinibilir.com ve alt veya bağlı marka siteleri) ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu Kullanım Sözleşmesi nde

Detaylı

FonZip (Ticari) Kullanım Sözleşmesi

FonZip (Ticari) Kullanım Sözleşmesi FonZip (Ticari) Kullanım Sözleşmesi Madde 1. Taraflar İşbu Kullanım Sözleşmesi ( Sözleşme ), Yuvarla Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. ( Şirket ) ile FonZip çevrimiçi yazılım hizmetini ( Sistem ) kullanmak için

Detaylı

Üyelik: Kullanıcı, işbu "Kullanım Koşullarını" kabul etmek suretiyle sitede verilen hizmetlerden faydalanabilir.

Üyelik: Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarını kabul etmek suretiyle sitede verilen hizmetlerden faydalanabilir. KULLANICI KOŞULLARI Site'ye girmekle aşağıda yer alan koşulları kabul etmiş sayılırsınız. PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TİC. A.Ş., bu Site'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, siteyi ve işbu

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu na (TÜBİTAK) bağlı bir AR GE Kolaylık

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ Telif Hakkı: FoodPLUS GmbH Sayfa 1 of 6 ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GLOBALGAP (EUREPGAP) İyi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında İlgili Pazar Katılımcıları için ( Sertifikasyon Kuruluşu (CB)

Detaylı

Aidat ve Bağış Yönetimi Programı Kullanıcı Sözleşmesi. Madde 1. Taraflar

Aidat ve Bağış Yönetimi Programı Kullanıcı Sözleşmesi. Madde 1. Taraflar Aidat ve Bağış Yönetimi Programı Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Taraflar İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ( Sözleşme ), Yuvarla Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. ( Şirket ) ile www.fonzip.com adresinde yer alan siteye

Detaylı

Politikalar. 1.4 Yasal beyanlar ve müşteri tarafından sözleşme sonrasın HKK Invest e sunulan belgeler (örn. Zaman sınırı, fesih, vb) yazılı olmalıdır.

Politikalar. 1.4 Yasal beyanlar ve müşteri tarafından sözleşme sonrasın HKK Invest e sunulan belgeler (örn. Zaman sınırı, fesih, vb) yazılı olmalıdır. Politikalar 1. Kapsam 1.1 Bu koşul ve şartlar ( Koşullar ) www.hkk-invest.com, www.fxflat.com ve www.captrader.com çevrimiçi portallarının (topluca, "Portal") operatörü olarak Heyder Krueger & Kollegen

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı