KULLANIM ŞARTLARI. 1. Kabul. 2. Web Sitesi. 3. Web Sitesine Erişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM ŞARTLARI. 1. Kabul. 2. Web Sitesi. 3. Web Sitesine Erişim"

Transkript

1 KULLANIM ŞARTLARI 1. Kabul ALAN ADI patlican.vringo.com OLAN WEB SĐTESĐNĐ ( Web Sitesi ) KULLANMAK VE/VEYA ZĐYARET ETMEK SURETĐYLE, HEM BU KAYIT VE ŞARTLARIN ( Kullanım Şartları ) HEM DE ATIFTA BULUNMAK SURETĐYLE BURAYA DAHĐL EDĐLEN VRINGO NUN GĐZLĐLĐK BĐLDĐRĐMĐ KAYIT VE ŞARTLARININ ONAYLANDIĞI BELĐRTĐLMĐŞ OLUR. 2. Web Sitesi Đşbu Kullanım Şartları, Web Sitesinde yer alan video içeriği, bilgi ve diğer materyal ya da hizmetlere katkıda bulunan kullanıcılar da dahil olmak üzere, Web Sitesinin bütün kullanıcılarına uygulanır. Web Sitesi, VRINGO ya ait olmayan ya da VRINGO tarafından kontrol edilmeyen üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar içerebilir. VRINGO, hiçbir üçüncü şahıs web sitesinin içeriği, gizlilik politikaları ya da faaliyetleri üzerinde hiçbir hak ya da sorumluluk sahibi değildir. Ayrıca VRINGO, hiçbir üçüncü şahıs sitesinin içeriğini sansürlemeyecek ya da düzenlemeyecektir ve sansürleyemez ya da düzenleyemez. Web Sitesini kullanmak suretiyle, herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinin kullanımından doğan her türlü yükümlülükten VRINGO açıkça muaf tutulur. Dolayısıyla, VRINGO Web Sitesinden ayrıldığınızda, ziyaret edilen diğer web sitelerinin kayıt ve şartları ile gizlilik politikalarından haberdar olmanızı ve bunları okumanızı önemle tavsiye ederiz. 3. Web Sitesine Erişim A. VRINGO, işbu belge ile, bu Kullanım Şartlarında ortaya konduğu üzere Web Sitesinin kullanımına şu koşullar ile izin verir: (i) Web Sitesinin izin verildiği şekliyle kullanımı, yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım amacıyla olacaktır; (ii) VRINGO nun önceden yazılı izni olmaksızın, Web Sitesinin hiçbir bölümü, hiçbir ortamda kopyalanmayacak ya da dağıtılmayacaktır; (iii) Web Sitesinin planlı bir amaç doğrultusunda kullanımının makul surette gerekli olduğu haller haricinde, Web Sitesinin hiçbir bölümünde değişiklik yapılmayacaktır; ve (iv) sair surette bu Kullanım Şartlarında belirtilen kayıt ve şartlara uyulacaktır. B. Web Sitesinin bazı özelliklerine erişebilmek için, aynı anda AVEA abonesi ve (Patlican portalına kaydolarak) Patlican üyesi olmak suretiyle bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Bir başkasının hesabını hiçbir surette izinsiz kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken, doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz gerekmektedir. Yalnızca kendi hesabınızda gerçekleşen faaliyetlerden sorumlusunuz ve hesap şifrenizi güvenilir bir şekilde korumanız gerekmektedir. Hesabınızda herhangi bir güvenlik ihlali ya da izinsiz kullanım söz konusu olduğunda, VRINGO yu derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir. VRINGO, hesabınızın izinsiz kullanımından kaynaklanan hiçbir kaybınızdan sorumlu olmasa da, söz konusu izinsiz kullanım nedeniyle VRINGO ya da başkalarının yaşayabileceği kayıplardan sorumlu olabilirsiniz. C. Robot, örümcek robot, çevrimdışı okuyucu da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, verili bir zaman dilimi içerisinde VRINGO sunucularına bir kimsenin aynı zaman dilimi içerisinde olağan bir çevrimiçi web tarayıcısı kullanmak suretiyle makul surette üretebileceğinden daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde Web Sitesine erişen hiçbir

2 otomatik sistemin kullanılmayacağı ya da başlatılmayacağı kabul edilir. Yukarıda yer alanlara bakılmaksızın, VRINGO, genel arama motoru operatörlerine, önbellek ve arşivler haricinde yalnızca halka açık aranabilir materyal dizinleri oluşturmak amacıyla siteden materyal kopyalamak üzere örümcek robotları kullanma izni verir. VRINGO, ister genel olarak isterse özel durumlar için bu istisnaları yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Hesap isimleri de dahil olmak üzere, kimlik saptamaya yardımcı hiçbir kişisel bilginin toplanmayacağı ya da depolanmayacağı veya Web Sitesi tarafından ticareti teşvik amacıyla sağlanan haberleşme sistemlerinin kullanılmayacağı kabul edilir. Web Sitesinin hiçbir kullanıcısından, Kullanıcı Sunumları ile ilgili olarak ticari amaçlarla istekte bulunulmayacağı kabul edilir. 4. Fikri Mülkiyet Hakları (Aşağıda tanımlanan) bütün Kullanıcı Sunumları haricindeki, metin, yazılım, betikler, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, interaktif özellikler ve benzerleri ( Đçerik ) ile buralarda yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ( Markalar ) da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesinin içeriği, VRINGO ya aittir ya da lisansı VRINGO ya verilmiştir, veya VRINGO, Türkiye yasaları ve yabancı yasalar ile uluslararası anlaşmalar altında, telif hakkına tabi olan ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarının kullanılmasına yönelik bir adil kullanım hakkına sahip olduğuna inanır. VRINGO, bütün ihlal iddialarını derhal ele alacaktır. Web Sitesinin içeriği, bilginiz ve yalnızca kişisel kullanımız için, OLDUĞU GĐBĐ sunulmaktadır ve ilgili maliklerin önceden yazılı izni olmaksızın başka hiçbir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, yeniden oluşturulamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, sergilenemez, satılamaz, lisans verilemez ya da sair surette faydalanılamaz. VRINGO, Web Sitesi ve Đçerikte açıkça verilmeyen her türlü hakkı saklı tutar. Web Sitesinden elde edilen, üçüncü şahıslara ait Kullanıcı Sunumlarının ticari amaçlarla her türlü kullanımı, kopyalanması ya da dağıtımı da dahil olmak üzere, Đçeriğin herhangi bir bölümünün kullanımı, kopyalanması ya da dağıtımının işbu belgede açıkça izin verilmediği sürece gerçekleştirilmeyeceği kabul edilir. Kişisel kullanım amacıyla Đçeriğin bir kopyası yüklendiği ya da yazdırıldığı takdirde, burada yer alan bütün telif hakları ve diğer mülkiyete tabi bildirimler saklı tutulmalıdır. Web Sitesine ait güvenlikle ilgili özellikler ya da Đçeriğin herhangi bir bölümünün kullanımı ya da kopyalanmasını engelleyen ya da kısıtlayan ya da Web Sitesi ya da Đçeriğin kullanımına yönelik kısıtlamalar getiren özelliklerin çarpıtılmayacağı, işlevsizleştirilmeyeceği ya da sair surette engellenmeyeceği kabul edilir. 5. Kullanıcı Sunumları A. Web Sitesi, siz ve diğer kullanıcılar tarafından sunulan video ya da diğer haberlerin ( Kullanıcı Sunumları ) sunumuna ve söz konusu Kullanıcı Sunumlarının barındırılması, paylaşılması ve/veya yayımlanmasına şimdi ya da gelecekte izin verebilir. Söz konusu Kullanıcı Sunumları yayımlansa da yayımlanmasa da, VRINGO sunumlara ilişkin hiçbir gizlilik güvencesi sağlamamaktadır. Kullanıcı tarafından gönderilen içerikler, VRINGO tarafından denetlenecek ve fikri mülkiyet olarak sayılan içerikler ve/veya 5.c. de belirtilen içerik standartları uyarınca kabul edilemez bulunan içerikler yüklenmeyecektir. B. Yalnızca kendi Kullanıcı Sunumlarınızdan ve bunların gönderilmesi ya da yayımlanmasının sonuçlarından sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Sunumları ile ilgili olarak, (i) Web Sitesi ve bu Kullanım Şartlarında tasarlandığı şekliyle Kullanıcı Sunumlarının dahil edilmesi ve kullanılabilmesi amacıyla her türlü Kullanıcı Sunumuna ilişkin bütün patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ya da diğer mülkiyete tabi hakları kullanmak ya da VRINGO yu bu hakları kullanması için yetkili kılmak için gereken lisans, hak, onay ve izinlere sahip olunduğu; ve (ii) Web Sitesi ve bu Kullanım Şartlarında tasarlandığı şekliyle

3 Kullanıcı Sunumlarının dahil edilmesi ve kullanılabilmesi amacıyla Kullanıcı Sunumunda yer alan ve kimliği saptanabilir her bir tekil şahsın ismini ya da benzerini kullanmak için, söz konusu kimliği saptanabilir her bir tekil şahsın yazılı onay, serbesti ve/veya iznine sahip olunduğu beyan, kabul ve/veya taahhüt edilir. Anlaşılması açısından, Kullanıcı Sunumlarınıza dair her türlü mülkiyet hakkınızı saklı tutarsınız. Bununla birlikte, Kullanıcı Sunumlarının VRINGO ya sunulması suretiyle, VRINGO ya, Web Sitesinin (ve ikincil çalışmalarının) tamamının veya bir kısmının herhangi bir ortam formatında ve herhangi bir ortam kanalıyla geliştirilmesi ve yeniden dağıtılması da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesi ve VRINGO nun (ve haleflerinin) işiyle ilgili olarak Kullanıcı Sunumlarını kullanmak, yeniden oluşturmak, dağıtmak, ikincil çalışmalarını hazırlamak, sergilemek ve uygulamak üzere, dünyanın her yerinde geçerli, özel olmayan, telifsiz, bir başkasına lisans verebilen ve devredilen bir lisans verilir. Ayrıca, Web Sitesinin her bir kullanıcısına, Web Sitesi üzerinden Kullanıcı Sunumlarınıza erişmek üzere ve Web Sitesinin işlevselliği üzerinden ve bu Kullanım Şartları altında izin verildiği şekliyle söz konusu Kullanıcı Sunumlarını kullanmak, yeniden oluşturmak, dağıtmak, ikincil çalışmalarını hazırlamak, sergilemek ve uygulamak üzere, özel olmayan bir lisans verirsiniz. Yukarıda bahsi geçen ve tarafınızdan verilen lisans, herhangi bir Kullanıcı Sunumu Web Sitesinden kaldırıldığında ya da silindiğinde sona erer. C. Kullanıcı Sunumları ile ilgili olarak, (i) telif hakkı bulunan, ticari sır ile korunan ya da sair surette gizlilik ve tanıtım hakları da dahil olmak üzere üçüncü şahıs mülkiyet haklarına tabi olan materyal sunulmayacağı (söz konusu hakların sahibi olunmadığı ya da bunların hak sahibinden materyalin gönderilmesi ve VRINGO ya burada verilen bütün lisans haklarının verilmesi konusunda izin alınmadığı takdirde); (ii) VRINGO ya da herhangi bir üçüncü şahsa zarar verebilecek sahte ya da gerçeğe aykırı beyanlar yayımlanmayacağı; (iii) kanuna aykırı, müstehcen, küçük düşürücü, hakaret içeren, tehdit içeren, pornografik, taciz edici, nefret dolu, ırk ya da etnik yönden saldırgan olan ya da ceza gerektiren bir saldırı olarak ele alınacak, hukuki sorumluluk doğuracak, herhangi bir yasayı ihlal edecek olan ya da sair surette uygunsuz olan bir hareketi teşvik eden materyal sunulmayacağı; (iv) işletmelerin reklam ve davetlerinin gönderilmeyeceği; ve (v) bir başka şahsın taklit edilmeyeceği de kabul edilir. VRINGO, burada açıklanan hiçbir Kullanıcı Sunumunu ya da hiçbir görüş, öneri ya da tavsiyeyi desteklemez ve VRINGO, Kullanıcı Sunumları ile ilgili her türlü yükümlülüğü açıkça reddeder. VRINGO, telif hakkını ihlal edici faaliyetlere ve Web Sitesinde yer alan fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine izin vermez ve VRINGO, bir başkasının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği usulüne uygun olarak bildirilen her türlü Đçerik ve Kullanıcı Sunumunu kaldıracaktır. VRINGO, önceden bildirmeksizin Đçerik ve Kullanıcı Sunumlarını kaldırma hakkını saklı tutar. VRINGO, ihlal fiilini tekrar ettiği belirlenen herhangi bir Kullanıcının Web Sitesine erişimini de sonlandıracaktır. Đhlal fiilini tekrar eden Kullanıcı, ihlal edici faaliyette bulunduğu iki defadan fazla bildirilen ve/veya Web Sitesinden iki defadan fazla kaldırılan bir Kullanıcı Sunumu bulunan Kullanıcıdır. VRINGO, Đçerik ya da herhangi bir Kullanıcı Sunumunun, pornografi, müstehcen ya da küçük düşürücü materyal veya aşırı uzunluk gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, telif hakkı ihlali haricindeki ihlaller ve fikri mülkiyet hakkı ihlalleri açısından uygun olup olmadığına ve bu Kullanım Şartlarına uyup uymadığına karar verme hakkını da saklı tutar. VRINGO, istediği zaman, önceden bildirmeksizin ve kendi takdiriyle, bu gibi Kullanıcı Sunumlarını kaldırabilir ve/veya herhangi bir Kullanıcının bu Kullanım Şartlarını ihlal ederek bu gibi materyalleri yüklemek üzere sağladığı erişimi sonlandırabilir.

4 D. Özellikle, bir telif hakkı sahibi ya da temsilcisiyseniz ve herhangi bir Kullanıcı Sunumu ya da başka bir içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, VRINGO nun Telif Hakkı Temsilcisine aşağıdaki bilgileri yazılı olarak sunmak suretiyle, bildirimde bulunabilirsiniz: (i) Đhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi verilen bir şahsın gerçek ya da elektronik imzası; (ii) Đhlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi çalışmanın tanıtımı ya da, tek bir çevrimiçi sitedeki telif hakkına tabi birden çok çalışma tek bir bildirimde yer aldığı takdirde, o sitedeki söz konusu çalışmaları temsil eden bir liste; (iii) Đhlal içerdiği ya da ihlal içeren bir faaliyetin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılması ya da erişiminin devre dışı bırakılması gereken materyalin ve servis sağlayıcının materyali yerleştirmesine izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı; (iv) Adres, telefon numarası ve, varsa, elektronik posta gibi, servis sağlayıcının sizinle bağlantı kurmasına izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı; (v) Materyalin şikayet edilen biçimdeki kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da kanun tarafından yetki verilmediği şeklinde, hüsnüniyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyanat; ve (vi) Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve, yalan beyanın cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kılındığınıza dair bir beyanat. VRINGO nun, ihlal iddiaları ile ilgili bildirimleri alacak olan, atanmış Telif Hakları Temsilcisi: DMCA Complaints, Vringo, Inc. BIG Center, 1 Yigal Allon Boulevard, Beit Shemesh, Đsrail, E-posta: Telefon: , Faks: Anlaşılması açısından, yukarıda yer alan iletişim adresine yalnızca DMCA telif hakları bildirimleri gitmelidir; diğer her türlü geribildirim, yorum, teknik destek talebi ve diğer haberler, adresi üzerinden, VRINGO müşteri hizmetlerine yönlendirilmelidir. E. Web Sitesini kullananlar, çeşitli kaynaklardan Kullanıcı Sunumlarına maruz kalacaklardır ve VRINGO, söz konusu Kullanıcı Sunumlarına ait ya da bunlara ilişkin doğruluk fayda, güvenlik ya da fikri mülkiyet haklarından sorumlu değildir. Ayrıca yanlış, saldırgan, uygunsuz ya da sakıncalı Kullanıcı Sunumlarına maruz kalınabileceği de kabul edilir ve bunlarla ilgili olarak VRINGO karşısında sahip olunan ya da olunabilecek her türlü kanuni ya da adil hak veya çarenin terk ve feragat edilmesi kabul edilerek işbu belge ile de terk ve feragat edilir ve site kullanımına ilişkin her türlü konu ile ilgili olarak, VRINGO nun, Maliklerin/Operatörlerin, iştiraklerin ve/veya lisans verenlerin kanunun izin verdiği ölçüde tazmin edilerek zarar görmemelerinin sağlanması kabul edilir. F. VRINGO, Web Sitesinde yer alan materyallerin yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanılmasına ve bağlantı verilmesine izin verir. VRINGO, VRINGO Web Sitesinin herhangi bir bölümünü istediği zaman kaldırma hakkını saklı tutar. 6. Garanti Uyarısı WEB SĐTESĐNĐN KULLANIMININ MÜNHASIR BĐR RĐSK YARATACAĞI KABUL EDĐLĐR. KANUNUN ĐZĐN VERDĐĞĐ ÖLÇÜDE, VRINGO, YÖNETĐM KURULU, YÖNETĐCĐLERĐ, ÇALIŞANLARI VE TEMSĐLCĐLERĐ, WEB SĐTESĐ VE WEB SĐTESĐNĐN KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIK YA DA SARĐH HER TÜRLÜ GARANTĐYĐ REDDEDERLER. VRINGO, WEB SĐTESĐNĐN ĐÇERĐĞĐ YA DA WEB SĐTESĐNE BAĞLI HERHANGĐ BĐR SĐTENĐN ĐÇERĐĞĐNĐN DOĞRULUĞU YA DA EKSĐKSĐZLĐĞĐ HAKKINDA HĐÇBĐR GARANTĐ YA DA BEYANATTA BULUNMAZ VE (I) HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐK EKSĐKLĐĞĐ, YANLIŞI YA DA HATASI, (II) WEB SĐTEMĐZĐN ERĐŞĐM VE KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ŞAHSĐ ZARAR YA DA MAL ZARARI, (III) GÜVENĐLĐR SUNUCULARIMIZIN VE/VEYA BURALARDA

5 DEPOLANAN HER TÜRLÜ KĐŞĐSEL BĐLGĐ VE/VEYA MALĐ BĐLGĐNĐN YETKĐSĐZ ERĐŞĐM VE KULLANIMI, (IV) WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZDEN ĐLETĐMĐN KESĐLMESĐ YA DA DURMASI, (V) HERHANGĐ BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZ ÜZERĐNDEN ĐLETĐLEBĐLECEK HER TÜRLÜ HATA, VĐRÜS, TRUVA ATI YA DA BENZERĐ, VE/VEYA (VI) WEB SĐTESĐ ÜZERĐNDEN GÖNDERĐLEN, E-POSTALANAN, ĐLETĐLEN YA DA SAĐR SURETTE SAĞLANAN HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐKTEKĐ HERHANGĐ BĐR HATA YA DA ĐHMAL VEYA HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐĞĐN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KAYIP YA DA ZARAR ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK, HĐÇBĐR YÜKÜMLÜLÜK YA DA SORUMLULUK ALMAZ. VRINGO, BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN WEB SĐTESĐ YA DA BAĞLANTI VERĐLEN HERHANGĐ BĐR WEB SĐTESĐ ARACILIĞIYLA REKLAMI YAPILAN YA DA TEKLĐF EDĐLEN YA DA HERHANGĐ BĐR REKLAM BAŞLIĞI VEYA BĐR BAŞKA REKLAMDA GÖRÜLEN HĐÇBĐR ÜRÜN YA DA HĐZMET ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK SORUMLULUK TAAHHÜT ETMEZ, DESTEKLEMEZ, GÜVENCE VERMEZ YA DA ÜSTLENMEZ VE VRINGO, SĐZ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ÜRÜN YA DA HĐZMET SAĞLAYICILAR ARASINDAKĐ HERHANGĐ BĐR ĐŞLEMĐN DENETLENMESĐNDE TARAF OLMAYACAK YA DA HĐÇBĐR ŞEKĐLDE SORUMLULUK TAŞIMAYACAKTIR. HERHANGĐ BĐR ARAÇLA YA DA HERHANGĐ BĐR ORTAMDA BĐR ÜRÜN YA DA HĐZMET ALIMI YAPILDIĞINDA OLDUĞU GĐBĐ, GEREKTĐĞĐ YERDE EN DOĞRU HÜKÜM VERĐLMELĐ VE DĐKKAT GÖSTERĐLMELĐDĐR. 7. Yükümlülüğün Sınırlandırılması VRINGO, YÖNETĐM KURULU, YÖNETĐCĐLERĐ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSĐLCĐLERĐ, HĐÇBĐR KOŞULDA, ĐSTER BĐR TAAHHÜDE, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FĐĐLE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA ĐSTERSE BĐR BAŞKA HUKUKĐ DAYANAĞA DAYALI OLSUN VE SÖZ KONUSU ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN ŞĐRKET HABERDAR EDĐLMĐŞ OLSUN YA DA OLMASIN, (I) HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐK EKSĐKLĐĞĐ, YANLIŞI YA DA HATASI, (II) WEB SĐTEMĐZĐN ERĐŞĐM VE KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ŞAHSĐ ZARAR YA DA MAL ZARARI, (III) GÜVENĐLĐR SUNUCULARIMIZIN VE/VEYA BURALARDA DEPOLANAN HER TÜRLÜ KĐŞĐSEL BĐLGĐ VE/VEYA MALĐ BĐLGĐNĐN YETKĐSĐZ ERĐŞĐM VE KULLANIMI, (IV) WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZDEN ĐLETĐMĐN KESĐLMESĐ YA DA DURMASI, (V) HERHANGĐ BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN WEB SĐTEMĐZE YA DA WEB SĐTEMĐZ ÜZERĐNDEN ĐLETĐLEBĐLECEK HER TÜRLÜ HATA, VĐRÜS, TRUVA ATI YA DA BENZERĐ, VE/VEYA (VI) WEB SĐTESĐ ÜZERĐNDEN GÖNDERĐLEN, E-POSTALANAN, ĐLETĐLEN YA DA SAĐR SURETTE SAĞLANAN HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐKTEKĐ HERHANGĐ BĐR HATA YA DA ĐHMAL VEYA HERHANGĐ BĐR ĐÇERĐĞĐN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ KAYIP YA DA ZARARIN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN HĐÇBĐR SIRADAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖZEL, CEZA GEREKTĐREN, ÖRNEK TEŞKĐL EDEN YA DA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR DOLAYISIYLA SĐZE KARŞI HĐÇBĐR YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAYACAKTIR. YUKARIDA BAHSĐ GEÇEN YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI, UYGULANACAK YARGI ALANLARINDA VE KANUNUN ĐZĐN VERDĐĞĐ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR. VRINGO NUN, HERHANGĐ BĐR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN KULLANICI SUNUMLARI YA DA KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, SALDIRGAN YA DA YASA DIŞI HAREKETLERĐ DOLAYISIYLA YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAYACAĞI VE YUKARIDA YER ALANLARIN HERHANGĐ BĐR HASAR VEYA ZARARA SEBEP OLMA RĐSKĐNĐN TAMAMEN SĐZĐN ELĐNĐZDE OLDUĞU HUSUSLARI ÖZELLĐKLE KABUL EDĐLĐR.

6 Web Sitesi, VRINGO tarafından, Türkiye deki tesislerinden denetlenmekte ve sunulmaktadır. VRINGO nun, VRINGO Web Sitesinin başka yerlerde de kullanıma uygun ya da erişilebilir olduğu şeklinde hiçbir beyanatı yoktur. VRINGO Web Sitesine başka yargı alanlarından erişen ya da kullananlar, bunu kendi iradeleriyle yapmaktadırlar ve yerel kanunlara uymakla sorumludurlar. 8. Tazminat VRINGO nun, ana şirketinin, yönetim kurulunun, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin, (i) Web Sitesinin kullanımı ve erişimi; (ii) bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir şartın ihlali; (iii) telif hakkı, mülkiyet hakkı ya da gizlilik hakkı da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü şahıs hakkının ihlali; ya da (iv) Kullanıcı Sunumlarından birinin bir üçüncü şahsın zarar görmesine yol açtığı iddiasından doğan her türlü alacak hakkı, zarar, sorumluluk, kayıp, yükümlülük, masraf ya da borç ve gider (avukatlık ücretleri da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) karşısında korunması, tazmin edilmesi ve zarar görmemelerinin sağlanması kabul edilir. Bu koruma ve tazmin sorumluluğu, bu Kullanım Şartlarının ve Web Sitesinin kullanımının devamlılığını sağlayacaktır. 9. Kullanım Şartlarının Kabul Edilebilmesi Ya 18 yaşından büyük olunduğu ya daha küçük olup hakların elde edilmiş olunduğu ya da kanuni ebeveyn veya vasi rızasına sahip olunduğu ve bu Kullanım Şartlarında ortaya konan kayıt, şart, sorumluluk, söz, beyanat ve taahhütleri gerçekleştirmeye ve bu Kullanım Şartlarına bağlı kalarak bunlara uygun hareket etmeye tamamen ehil ve uygun olunduğu kabul edilir. Her durumda, Web Sitesi 13 yaşından küçük olanlar için tasarlanmadığından, 13 yaşından büyük olunduğu kabul edilir. 10. Devir Bu Kullanım Şartları ve bu şartlar altında verilen hiçbir hak ve lisans, sizin tarafınızdan bir başkasına aktarılamaz ya da devredilemez; fakat birleşme, iktisap, satış ya da kanun marifetiyle VRINGO nun kontrolünde bir değişiklik yaşanması durumu da dahil olmak ancak bununla sınırla olmamak kaydıyla, kısıtlama olmaksızın VRINGO tarafından devredilebilir. 11. Genel Bu Kullanım Şartları, kanunlar ihtilafı ilkeleri ile ilgili olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti maddi iç hukuku tarafından yürütülmektedir. Web Sitesi ile ilgili olan ya da kısmen veya tamamen Web Sitesinden doğan her türlü talep ya da itilaf, yalnızca ve münhasıran Đstanbul Merkez mahkemesi yetkili kaza dairesi tarafından karara bağlanacaktır. Bu Kullanım Şartları, VRINGO tarafından Web Sitesinde yayımlanan Gizlilik Bildirimi ve diğer yasal bildirimler ile birlikte, Web Sitesine ilişkin sizinle yapılan sözleşmenin bütününü teşkil edecektir. Bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir hüküm yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz sayıldığı takdirde, Kullanım Şartlarının kalan hükümleri bozulmayacak ve uygulanamayan şart ya da hükmün yerini, uygulanamayan şart ya da hükmün temelini teşkil eden amaca en yakın gelen uygulanabilir bir şart ya da hüküm alacaktır. Bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir şarttan feragat edilmesi, söz konusu şarttan ya da bir başka şarttan feragat edilmeye devam edileceği anlamına gelmeyecektir ve bu Kullanım Şartları altında herhangi bir hak ya da hüküm iddia edilmemesi, söz konusu hak ya da hükümden feragat teşkil etmeyecektir. Dilendiği zaman ve bildirimde bulunmaksızın bu Kullanım Şartları değiştirilebilecek olup, bu Kullanım Şartlarının herhangi bir değişiklik için

7 gözden geçirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Kullanım Şartlarında yapılacak herhangi bir değişikliği müteakip Web Sitesinin kullanılması, düzeltilen şartların onaylandığı ve kabul edildiği anlamına gelecektir. 12. Telif Hakkı Đhlali Bildirimi Tarafımıza telif hakkı ihlali bildiriminde bulunmak için, esasen aşağıdakileri içeren yazılı bir haberin gönderilmesi gerekecektir: 1. Đhlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi verilen bir şahsın gerçek ya da elektronik imzası. 2. Đhlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi çalışmanın tanıtımı ya da, tek bir çevrimiçi sitedeki telif hakkına tabi birden çok çalışma tek bir bildirimde yer aldığı takdirde, o sitedeki söz konusu çalışmaları temsil eden bir liste. 3. Đhlal içerdiği ya da ihlal içeren bir faaliyetin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılması ya da erişiminin devre dışı bırakılması gereken materyalin ve servis sağlayıcının materyali yerleştirmesine izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı. 4. Şikayetçi taraf ile bağlantı kurulabilecek adres, telefon numarası ve, varsa, elektronik posta adresi gibi, servis sağlayıcının şikayetçi taraf ile bağlantı kurmasına izin verilmesi için makul surette gerekli olan bilginin tanıtımı. 5. Materyalin şikayet edilen biçimdeki kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da kanun tarafından yetki verilmediği şeklinde, şikayetçi tarafın hüsnüniyetli bir inancı olduğuna dair bir beyanat. 6. Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve, yalan beyanın cezasına tabi olmak kaydıyla, şikayetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kılındığına dair bir beyanat. Söz konusu yazılı bildirim, atanmış temsilciye aşağıdaki gibi gönderilmelidir: DMCA Complaints: Vringo, Inc. BIG Center 1 Yigal Allon Boulevard Beit Shemesh, Đsrail Faks: E-posta: Materyal ya da faaliyetin ihlal teşkil ettiği şeklinde bilerek ve somut olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan bir şahsın yükümlülüğe tabi tutulacağını da lütfen unutmayınız. Karşı Bildirim Tarafımıza bir karşı bildirim göndermeyi seçtiğiniz takdirde, geçerli olması bakımından bu bildirimin, atanmış temsilciye verilen ve esasen aşağıdakileri içeren yazılı bir haber olması gereklidir: 1. Kullanıcının gerçek ya da elektronik imzası. 2. Kaldırılmış ya da erişimi devre dışı bırakılmış olan materyal ile materyalin kaldırılmadan ya da erişimi devre dışı bırakılmadan önce göründüğü yerin tanıtımı. 3. Kaldırılacak ya da devre dışı bırakılacak materyalde yapılan bir yanlışlık ya da yanlış tespit sonucunda materyalin kaldırıldığı ya da devre dışı bırakıldığı şeklinde, yalan beyanın cezasına tabi olmak kaydıyla kullanıcının hüsnüniyetli bir inancı olduğuna dair bir beyanat. 4. Kullanıcının adı, adresi ve telefon numarası ile kullanıcının Đstanbul Merkez Mahkemesinin yargı yetkisine onay verdiğine dair bir beyanat.

8 Söz konusu yazılı bildirim, atanmış temsilcimize aşağıdaki gibi gönderilmelidir: DMCA Complaints: Vringo, Inc. BIG Center 1 Yigal Allon Boulevard Beit Shemesh, Đsrail Faks: E-posta: Đhlal fiilini tekrar eden kullanıcılara özgü koşulların sonlandırılmasını sağlayan bir politika uyguladığımızı da lütfen unutmayınız.

TomTom International B.V. kuruluşunun TomTom Đçerik Hizmetleri için Hüküm ve Koşullar Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda ( TomTom )

TomTom International B.V. kuruluşunun TomTom Đçerik Hizmetleri için Hüküm ve Koşullar Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda ( TomTom ) TomTom International B.V. kuruluşunun TomTom Đçerik Hizmetleri için Hüküm ve Koşullar Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda ( TomTom ) 1) Tanımlar Lisans Bölüm 3 te açıklandığı şekliyle TomTom

Detaylı

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom )

Genel Hüküm ve Koşullar. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom ) Türkiye Genel Hüküm ve Koşullar TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Hollanda ve tüm bağlı şirketler (birlikte, TomTom ) İçindekiler 1 Kapsam... 3 2 Doğrudan TomTom üzerinden

Detaylı

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI Son Revizyon Tarihi: 22.06.2011 NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Detaylı

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu Sözleşme ), İsim Kayıt Bilişim

Detaylı

HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

HERHANGİ BİR DIMG SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. Kullanım Koşulları Yazdır Kaydet PDF Güncelleme: 2 Kasım 2011 1. GİRİŞ Club Penguin e ("Site") hoş geldiniz. Bu Site, Kelowna, İngiliz Kolombiyası, Kanada adresinde faaliyet gösteren Disney Online Studios

Detaylı

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

Yürürlük Tarihi: _1/30/2015. Bobbi Brown Türkiye Web Sitesine ("Site") Hoşgeldiniz.

Yürürlük Tarihi: _1/30/2015. Bobbi Brown Türkiye Web Sitesine (Site) Hoşgeldiniz. Yürürlük Tarihi: _1/30/2015 Bobbi Brown Türkiye Web Sitesine ("Site") Hoşgeldiniz. Bobbi Brown Türkiye ( Bobbi Brown Türkiye ) Site de mevcut olan içerik ve hizmetleri size Gizlilik Politikası ile Site

Detaylı

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Kullanım Koşulları Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi 1.1. FILOTOM.COM sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen

Detaylı

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Kullanım Koşulları Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Disney Interactive, Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom markasını veya The Walt Disney Company mülkiyetindeki veya onun

Detaylı

Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları

Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları Norton ConnectSafe Hizmet Koşulları Norton ConnectSafe hizmeti ("Hizmet") Amerika'da bulunuyorsanız Symantec Corporation, Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da bulunuyorsanız Symantec Limited ve Asya Pasifik

Detaylı

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları

Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları Shell Uygulamaları: Genel Kullanım Şartları ve Koşulları Lütfen bu mobil uygulamayı (bundan böyle Uygulama olarak anılacaktır) kullanmadan önce işbu kullanım şartları ve koşullarını dikkatlice okuyun.

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI L

BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI L BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI LĐSANS ANLAŞMASI DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DĐKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte ve garanti ve sorumluluğa ilişkin

Detaylı

Bu kullanım kurallarını gerektiğinde değiştirme hakkı bize aittir ve değiştirilen kurallar geçerlilik tarihinden itibaren bu sitede yayınlanacaktır.

Bu kullanım kurallarını gerektiğinde değiştirme hakkı bize aittir ve değiştirilen kurallar geçerlilik tarihinden itibaren bu sitede yayınlanacaktır. Online Sözleşme Cambridge University Press, Cambridge Üniversitesi nin bir alt kuruluşu olup, Edinburgh Building, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8RU adresinde faaliyet göstermektedir. Cambridge LMS kullanarak

Detaylı

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler. WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR İşbu sözleşme bir taraftan resmi adresi Cumhuriyet Caddesi no: 40/3, Elmadağ, İstanbul 34367 olan FONGOGO BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ REKLAM VE DANIŞMANLIK SANAYİ

Detaylı

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları Hediyeli Oyun Kullanım Şartları İşbu Kullanım Şartları; Hediyeli Oyun Servisinden, ve mobil web sitesinden yararlanabilmek için gerekli tüm hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu servisi, ve mobil web siteyi

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI İŞBU ANLAŞMAYI BARINDIRAN BİR SİPARİŞ BELGESİ İLE BU ANLAŞMAYI ("ANLAŞMA") ONAYLAYARAK, İŞBU SÖZLEŞMEYE UYACAĞINIZI VE İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINININ SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ.

Detaylı

En son 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiştir. 23 Temmuz 2013 tarihli sürümün tamamını değiştirir.

En son 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiştir. 23 Temmuz 2013 tarihli sürümün tamamını değiştirir. Behance Kullanım Şartları En son 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiştir. 23 Temmuz 2013 tarihli sürümün tamamını değiştirir. Behance web sitelerini veya hizmetlerini ( Hizmetler ) kullanımınız işbu

Detaylı

Kullanım Koşulları. Yasal Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları. Yasal Kullanım Koşulları Kullanım Koşulları Yasal Kullanım Koşulları 1. Genel Bakış Bu Kullanım Koşulları tüm Alcon Web Sitelerini ("Alcon'un Web Siteleri" ve "Web Siteleri" olarak anılır) kullanımınız için geçerli olacaktır.

Detaylı

Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları

Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Agrega Online Satın Alma Sisteminin Şart ve Koşulları Sisteme erişim ve sistemin kullanılmasından önce, aşağıdaki Erişim ve Kullanım Şartlarını okumalı ve kabul etmelisiniz. AGREGA ONLINE SATIN ALMA SİSTEMİNİN

Detaylı

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık Nokta İnternet Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Gökırmak Sokak No: 2 Beysukent 06810 ANKARA TÜRKİYE Tel: +90312 236 16 69 Faks: +90312 236 16 79 Alan Lisansı - Detay Sayfası Kira Numarası: Müşteri

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ - DİKKATLİ OKUYUNUZ. BU BELGENİN 10. MADDESİ NİN İÇERDİĞİ BAĞLAYICI TAHKİM HÜKMÜ, UYUŞMAZLIKLARIN ŞAHSEN ÇÖZÜMLENMESİNİ GEREKTİRMEKTE, HUKUK MAHKEMESİNDE

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat.

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat. Bir TOSHIBA bilgisayarı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sözleşmeler, bilgisayarınızda önceden yüklü olarak bulunan belirli yazılımı kullanma haklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul ederek

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI Bu Oracle Bulut Hizmetler Anlaşması (bu Anlaşma ) Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. ( Oracle ) ile bu Anlaşma'yı aşağıdaki imza bölümünde belirtildiği şekilde imzalamış

Detaylı

Kabam, Inc. ve Warner Brothers Interactive Entertainment

Kabam, Inc. ve Warner Brothers Interactive Entertainment Kabam, Inc. ve Warner Brothers Interactive Entertainment Hizmet Hükümleri Giriş HİZMETLERİMİZİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU HİZMET HÜKÜMLERİ'Nİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. Bu Hizmet Hükümleri ("Hükümler"), Kabam

Detaylı

Korubin Gizlilik Sözleşmesi

Korubin Gizlilik Sözleşmesi Korubin Gizlilik Sözleşmesi 1. Taraflar a) www.korubin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülük Mahallesi Nazımbey Caddesi No: 24/A PK: 38050 Melikgazi Kayseri TR adresinde mukim Korusu Ltd.

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR.

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR. MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x,

Detaylı