TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON10.5.01"

Transkript

1 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak ilgili TKDK İl Koordinatörlüklerine sunulacak olan Başvuru Paketinin vazgeçilmez bir parçasıdır. b. TKDK tarafından her tedbir / alt tedbir için ayrı ayrı başvuru formu hazırlanmıştır. c. Başvuru sahibi, başvuru yapacağı tedbir ve alt tedbir için hazırlanan ve web sitesinde yer alan başvuru formlarını kullanmalı ve TKDK web sitesi üzerinden başvuru formunu bu kılavuza göre eksiksiz ve elektronik olarak doldurmalı ve TKDK ya elektronik olarak iletmeli daha sonra çıktılarını alarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne sunmalıdır. d. Orijinal Başvuru Formunun her bir sayfası paraflanmış olmalı ve son sayfasında imza, tarih ve tüzel kişiler için kaşe olmalıdır. e. Başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik proje bir (1) orijinal ve iki (2) adet fotokopi olarak üç nüsha halinde hazırlanıp, Başvuru Paketine eklenmelidir. BŞVURU FORMUND YER LN BÖLÜMLERE İLİŞKİN ÇIKLMLR Başvuru Paketi üç nüsha halinde düzenleneceği ve sunulacağı için Başvuru formunun ilk sayfasının üst bölümünde yer alan kutucuklardan Orijinal Başvuru Formu için Orijinal kutucuğu, 1 Nolu fotokopi için 1. Kopya kutucuğu ve 2 Nolu fotokopi için 2. Kopya kutucuğu işaretlenir. YTIRIMIN DI: Yatırımın adı başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılmalıdır. YTIRIM DÖNEMİ Sözleşmenin tamamlanmasından sonraki yatırım süresi, başvuru sahibi tarafından bu bölüme yazılır. Bu süre 24 aydan fazla olamaz. YTIRIMIN İLGİLİ OLDUĞU LN Başvuru bu bölümde yatırımının yeni bir tarımsal işletme ya da mevcut bir tarımsal işletme olup olmadığını belirtmelidir. Sayfa 1 / 32

2 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU Başvuru sahibinin, yatırımın uygulanacağı adreste, başvuru yapacağı alt tedbir kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir ahırı/ağılı varsa ve bu ahırı/ağılı için modernizasyon, genişletme veya yerinde yeniden inşa yatırımı yapacaksa, bu tür başvuru sahipleri Mevcut Tarımsal İşletme seçeneğini işaretlemelidir. Başvuru sahibinin, yatırımın uygulanacağı adreste, başvuru yapacağı hayvan türü yetiştiriciliği kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi yoksa ve burada yeni bir ahır/ağıl kurulumu yapmak istiyorsa, bu tür başvuru sahipleri Yeni Tarımsal İşletme seçeneğini işaretlemelidir. İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT FLİYETLER: Başvuru sahibi tarımsal işletmesinin mevcut faaliyetlerini yazmalıdır. Bilgi, tarımsal işletmenin pazara ne sattığına yönelik bilgiyi içermelidir. Bu bölümde iş ile ilgili 50 kelimeyi geçmeyen kısa bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. BŞVURU KYIT NUMRSI Başvuru Kayıt Numarası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından verilecektir. Bu kısmı boş bırakınız. BŞVURU TESLİM LM TRİHİ, STİ VE BŞVURU PKETİ EKSİK EVRK TMMLM TRİHİ VE STİ Bu bölüm, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından doldurulacaktır. Bu kısmı boş bırakınız 1. BŞVURU YPILN VE YNI ZMND YTIRIMIN UYGULNCĞI İL Başvurunun Yapılacağı İl ile Yatırımın Uygulanacağı İl aynı olmak zorundadır. Başvuru Sahibi tarafından İl Trafik kodu ile İl dı bu bölüme yazılır. 2. IPRD DESTEK BİLGİSİ Başvuru Sahibi TKDK tarafından yürütülen IPRD kapsamında daha önce destek alıp almadığı, aldı ise daha önce kaç kez bu destekten yararlandığı bu bölümde belirtir. Sayfa 2 / 32

3 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU 3. BŞVURU SHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ 3.. Başvuru Sahibinin Statüsü Başvuru sahibi gerçek kişi ise, Gerçek Kişi kutucuğu, Başvuru sahibi tüzel kişi ise, Tüzel Kişi kutucuğu işaretlenir. 3.B. Başvuru Sahibinin Kodu şağıdaki listede yer alan başvuru sahiplerine ait kodlardan hangisini karşılıyor ise, ilgili iki haneli kod numarası 3.B de yer alan kutucuğa yazılır. Kod Başvuru Sahibi Numarası 01 Gerçek Kişi 02 Tüzel kişiler 3.C. Başvuru Sahibinin TC Kimlik Numarası Ya da Vergi Kimlik Numarası Başvuru sahibi Gerçek kişi ise, TC kimlik Numarasını ilgili kutucuklara yazar ve vergi kimlik numarası kutucuğunu boş bırakır. Başvuru sahibi Tüzel kişi ise, vergi kimlik numarasını ilgili kutucuklara yazar ve TC Kimlik Numarası kutucuğunu boş bırakır. 3.D. Gerçek Kişi Bu bölüm, başvuru sahibi Gerçek Kişi ise doldurulur, Tüzel Kişi olması durumunda boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Başvuru sahibinin Soyadı, dı, Baba dı, Doğum Tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyeti (Erkek ise E kutucuğu, Kadın ise K kutucuğu işaretlenir) doldurulur. Varsa, İşletme dı bu bölüme yazılır. Mesleki Yeterlilik bölümünde gerçek kişinin kendisi ya da bir daimi çalışanı için hangi koşul sağlanıyor ise ilgili kutucuk işaretlenir. Diploma seçeneği işaretlenecek ise Diploma türü (Başvuru yapılan alanla ilgili Lise, Ön-Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diploması ) yazılacak ve diplomanın alındığı bölüm belirtilecektir. Bu bölümde en az bir koşulun (Diploma, hizmet dökümü yada hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge, hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan işletmenin kişi adına tescil veya devir tarihini gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü nden alınan resmi yazı ve söz konusu işletmenin en az 3 yıl aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan destekleyici belgeler (müstahsil makbuzları, aşı makbuzları vb.)) gerçek kişinin kendisi ya da bir daimi çalışanı tarafından sağlanması gerekmektedir. Sayfa 3 / 32

4 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU 3.E. Tüzel Kişi Bu bölüm, Başvuru sahibi Tüzel kişi ise doldurulur, Gerçek kişi ise boş bırakılır. Bu bölüm doldurulurken; Tüzel kişiliğin; Şirket dı (Ticaret Sicil gazetesindeki resmi ismi ile aynı olmalıdır), dresi (çık dresi tam olarak yazılmalıdır), kuruluş tarihi (Tüzel kişiliğin kuruluş tarihi), Ticaret Sicil numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Başvuru sahibinin Tüzel kişilik olduğu durumlarda Kamu Tüzel Kişiliğinin Payı/hissesi var ise EVET kutucuğu işaretlenmeli ve Kamu Tüzel Kişiliğinin Vergi Numarası ve Pay/hisse yüzdesi ne kadar ise ilgili kutucukta belirtilmelidir. Kamu Tüzel Kişiliğinin pay/hissesi yok ise HYIR kutucuğu işaretlenmelidir. Tüzel Kişilikte Ortak Bilgileri: Başvuru sahibi tüzel kişilik ise; tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahip ortağın adı, hisse oranı ve vergi numarası/tc kimlik numarası, eğer tüzel kişilikte ortaklardan hiç biri %50 den fazla hisseye sahip değilse en fazla hisseye sahip olan ortak/ortakların adı/adları, hisse oranları ve vergi numara(sı/ları)/tc kimlik numara(sı/ları) bu bölüme yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve bu ortaklardan biri tüzel kişilikte %50 den fazla hisseye sahipse, yalnızca bu ortağın adı, hisse oranı ve vergi numarası/tc kimlik numarası yazılmalıdır. Örneğin tüzel kişiliğin dört ortağı varsa ve ortaklar tüzel kişilikte %40, %40, %10 ve %10 hisseye sahipse, tüzel kişilikte %40 ar hisseye sahip iki ortağın adları, hisse oranları ve vergi numaraları/tc kimlik numaraları yazılır. Tüzel Kişilikte Yetkili Kişinin; TC Kimlik Numarası, unvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Tüzel kişilik, TKDK ile ilgili işlemleri takip etmek üzere bir kişiyi yetkili kılacak ve bu kişi ile ilgili bilgileri burada verecektir. Bu yetkili kişinin bilgileri, TKDK ya sunulan noter onaylı imza sirkülerinde belirtilmelidir. Tüzel Kişilikte Bir Daimi Çalışanın; TC Kimlik Numarası, unvanı, Soyadı, dı, Baba adı ve Doğum tarihi (gün/ay/yıl) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı ve Mesleki Yeterlilik kısmı bölüm 3.D de yer alan şekildeki gibi işaretlenmelidir. Sayfa 4 / 32

5 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU Tüzel kişilikler için mesleki yeterliliği sağlayan bir çalışan, daimi çalışan olarak kabul edilecektir. Son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde yada tüzel kişiliğin ortaklık yapısını gösteren belgede bu kişinin ismi bulunmalıdır. 4. İLETİŞİM BİLGİLERİ 4.. BŞVURU SHİBİNİN İLETİŞİM DRESİ Bu bölüm başvuru sahibine ait iletişim bilgilerini içerir. Başvuru Sahibinin İsmi, dresi, Posta kodu, İlçe adı, İl adı, Telefon numarası, Faks numarası ve e- posta adresi eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. 4.B YTIRIM UYGULM DRESİ Başvuru Sahibi öncelikle Yatırımın Uygulanacağı yerin mülkiyetinin kendisine ait olup olmadığını ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtmelidir. Bu bölüme Başvuru Sahibi yatırımını uygulayacağı yerin açık adresi, posta kodu, ilçe adı, il adı, pafta, ada, parsel, telefon numarası ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. 4.C. MEVCUT TRIMSL İŞLETMENİN DRESİ Başvuru Sahibi öncelikle Mevcut Tarımsal İşletmenin kendisine ait olup olmadığını ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtmelidir. Başvuru Sahibi bu bölüme mevcut tarımsal işletmesinin açık adresi, posta kodu, ilçe adı, il adı, pafta, ada, parsel, telefon numarası ve faks numarasını doğru olarak yazmalıdır. Yeni tarımsal işletme olması durumunda bu bölüm boş bırakılır. 5. BNK BİLGİLERİ Bu bölüm gerçek kişilerin ya da Tüzel Kişiliğin Banka bilgilerini içerir. İlk olarak başvuru sahibinin hesap numarası, Türkiye de kurulu mevduat bankalarından birinde ya da yurtdışında kurulu bu nitelikteki bankaların Türkiye deki şubelerinden birinde olmak zorundadır. Gerçek ya da Tüzel Kişiliğin hesap numarasının olduğu Banka adı, Şube adı, Bankasından temin edeceği Banka Kodu, Şube Kodu ve IBN Numarası eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. İkinci olarak başvuru sahibi TKDK ile protokol imzalamış bankadan yada Tarım Kredi Kooperatifinden kredi kullanacaksa EVET kutucuğu işaretlenmeli, aksi takdirde HYIR kutucuğu işaretlenmelidir. Başvuru sahibi, TKDK ile protokol imzalamış bankaların sadece birinden ya da Tarım Kredi Kooperatifinden kredi alabilir. Sayfa 5 / 32

6 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU 6. VERGİ MÜKELLEFİNİN TBİ OLDUĞU KTEGORİ Bu bölümde, başvuru sahiplerinin gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımına göre tabi oldukları kategori belirlenecektir. Gerçek kişi başvuru sahipleri gelir vergisi mükellefi olup; Gelir Vergisi Kanunu nun 54.maddesinde belirtilen işletme büyüklüğünü aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (işletme hesabı esası veya istediği takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir. İşletme hesabı esası veya bilanço esasından hangisinin kullanılacağı çiftçinin tercihine bırakılmıştır. Yukarıda sayılan ölçülerin altında kalan çiftçiler ise Tevkifat (muhasebe kaydı olmayanlar) yapılmak suretiyle vergilendirilir. Tevkifat suretiyle vergilendirilen çiftçiler defter tutmaz ve beyanname vermezler. Ticari kazanç sahibi gerçek kişiler ise Gelir Vergisi Kanunu nun 38. Maddesinde belirtilen bilanço esasına göre veya 39. Maddesinde belirtilen işletme hesabı esasına göre veya 46. Maddesinde belirtilen basit usulde vergilendirilir. nonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflere ait iktisadi işletmeler ise kurumlar vergisi mükellefidir. Başvuru sahibi, yukarıda tanımlanmış kategorilerden hangisi ile ilişkili ise ilgili kutucuğu işaretlemelidir. 7. İŞLETMEYE İT BİLGİLER 7.1. HYVN BİLGİSİ (MEVCUT TRIMSL İŞLETMELER İÇİN) Bu bölümde, mevcut tarımsal işletmeler için, başvuru sahibi, projesi ile ilgili sahip olduğu süt ineği sayıları (saf, yerli ve melez ırk sayıları ayrı ayrı) veya süt üreten koyun ve keçi sayılarını belirtmelidir. Süt ineği için sınıflandırma yerli ırk ve yerli ırk dışında kalanlar için saf ve melez olmak üzere yapılmalıdır. Bu bölümde yer alan bilgiler ilgili çiftçi kayıt sistemi ve/veya hayvan kayıt sistemi bilgileri ile tutarlı olmak zorundadır ÇİFTÇİ KYIT SİSTEMİ Bu bölümde, başvuru sahibi, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ise, ilgili kutucuğu işaretlemelidir. Yeni tarımsal işletme için, başvuru sahibi tarımsal işletmenin yatırımın sonunda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olacağını gösteren taahhütname sunmalıdır HYVN KYIT SİSTEMİ Bu bölümde, başvuru sahibi, hayvan kayıt sistemine (TURKVET) kayıtlı ise, ilgili kutucuğu işaretlemelidir. Yeni tarımsal işletme için, başvuru sahibi tarımsal işletmenin yatırımın sonunda Hayvan Kayıt Sistemine(TURKVET) kayıtlı olacağını gösteren taahhütname sunmalıdır. Sayfa 6 / 32

7 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU 7.4. YTIRIMIN ÜRETİM TÜRÜ Bu bölümde başvuru sahibi, yatırımının ilgili olduğu üretim türünü işaretlemelidir. 8. YRDIM ORNIN İLİŞKİN BİLGİLER Bu bölümde; Başvuru sahibi (gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilikte temsil ve ilzama yetkili kişi), sadece 40 (kırk) yaşın altında olma kriterini sağlıyor ise BŞVURU SHİBİ 40 YŞIN LTIND MI? kutucuğunu işaretleyecektir, Başvuru Sahibi, sadece yatırımının Başvuru Çağrı rehberinin eklerinden biri olan Dağlık lanlar listesinde yer alması kriterini sağlıyor ise YTIRIM DĞLIK BİR LND MI UYGULNCK? kutucuğunu işaretleyecektir, Başvuru sahibi(gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilikte temsil ve ilzama yetkili kişi)hem 40 yaşın altında olma kriterini hem de yatırımının dağlık alanda olma kriterini karşılıyor ise HER İKİSİ DE kutucuğunu işaretleyecektir, Başvuru Sahibi her iki kriteri de sağlamıyor ise HİÇBİRİ kutucuğunu işaretleyecektir, Başvuru sahibi bu bölümde hiçbir işaretleme yapmamış ise HİÇBİRİ kutucuğu işaretlenmiş olarak işlem yapılacaktır 9. TOPLM UYGUN/UYGUN OLMYN YTIRIM HRCMLRI İlk olarak her bir taksit döneminin süresi başvuru sahibi tarafından planlanmış harcamaların dağılımına göre yazılmalıdır. 9. Bölümde yer alan uygun yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3.1,.3.2,.3.3,.3.4 de belirtilen uygun yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. 9. Bölümde yer alan uygun olmayan yatırım harcama miktarı başvuru formu Ek.3.5 te belirtilen uygun olmayan yatırım harcama miktarı kullanılarak sistem tarafından hesaplanmaktadır. Sistem talep edilen destek miktarını ve toplam uygun olan ve olmayan harcama miktarını otomatik olarak hesaplayacaktır. Toplam uygun yatırım harcama miktarı vro ya kadar ise, başvuru sahibi yatırımı ile ilgili toplam uygun harcamalarını sadece Birinci Taksit bölümüne yazacaktır. Toplam uygun yatırım harcama miktarı vro ile vro arasında ise başvuru sahibi yatırımı ile ilgili toplam uygun harcamalarını iş planında belirttiği şekilde iki taksite ayırabilecek ve Birinci ve İkinci Taksit bölümlerine Uygun Harcamalar Detaylı Tabloları (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) yazabilecektir. Sayfa 7 / 32

8 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU Genel Harcamalar (Hizmet lımı) alt kalemine, mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile lisans ve patent haklarının devralınmasına, iş planı (fizibilite dahil) hazırlanmasına yönelik genel masraflar yazılacaktır. Bu genel harcamalar toplamı TOPLM YPIM İŞLERİ, MKİNE-EKİPMN UYGUN HRCMLRI kısmındaki tutarın en fazla %12 si olmalıdır. yrıca İş Planı (fizibilite dahil) hazırlığı için TOPLM YPIM İŞLERİ, MKİNE-EKİPMN UYGUN HRCMLRI toplamının maksimum %4 lük kısmına (her durumda vroyu aşmayacak şekilde)tekabül edecek şekilde bir ödenek ayrılabilecektir. Görünürlük Harcamaları ise TOPLM YPIM İŞLERİ, MKİNE-EKİPMN, VE GENEL HRCMLR UYGUN HRCM Miktarı nın maksimum %1 i kadar olacaktır. Hizmet alımları ve görünürlük harcamalarında desteğe esas miktarlar uygun harcama toplamının yukarıda belirtilen limitleri çerçevesinde belirlenmekle birlikte, TKDK tarafından yapılacak değerlendirmelerde bu harcamalar kapsamında da her bir kalemin fiyatının piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığı incelenecektir. 10. BŞVURU PKETİ İÇERİĞİ Bu bölümde başvuru paketinin içeriği yer almakta olup, bu bölüm başvuru sahipleri tarafından başvuru paketinin içeriğinin kontrolü amacıyla doldurulmaktadır. Başvuru sahibi başvuru paketinde sunmuş olduğu sertifika, taahhütname ve diğer dokümanlara göre bu bölümün son üç sütununu doldurmalıdır. Bu bölümü doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Bu bölüm TKDK web sayfası üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra el ile doldurulmalıdır. TOPLM SYF SYISI sütununa başvuru paketinde yer alan ilgili sertifika, taahhütname veya dokümanın toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, başvuru paketinde yer alan, dli Sicil Sabıka Kaydı toplamda 5 sayfadan oluşuyor ise, TOPLM SYF SYISI sütununa 5 yazılmalıdır.) 4-Seçilen Teklifler ve Ekleri ile 5-Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri bölümünde tüm teklifler ve tüm ekleri için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. (Örneğin, toplam seçilen teklif sayısı 4 ise, TOPLM SYF SYISI sütununa bu 4 teklifin (ekler hariç) toplam sayfa sayısı yazılmalıdır. Teklifin ekleri içinde benzer şekilde ilgili teklif ekinin seçilen tüm teklifler için toplam sayfa sayısı yazılmalıdır.) BŞVURU SHİBİ KONTROL ve Z/D sütunları başvuru paketinde yer alan sertifika, taahhütname veya dokümanların kontrolü ve başvuru sahibinin bu kontrol neticesinde beyanı amacıyla doldurulur. Sayfa 8 / 32

9 TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU İlgili sertifika, taahhütname veya doküman başvuru paketinde var ise BŞVURU SHİBİ KONTROL sütununa ( ) işareti konulmalıdır. İlgili sertifika, taahhütname veya doküman gerekli değil ve başvuru paketinde sunulmamış ise Z/D sütununa ( ) işareti konulmalıdır. ynı sertifika, taahhütname veya doküman için BŞVURU SHİBİ KONTROL ve Z/D sütunları beraber işaretlenmemeli, bu sütunlardan ilgili olan sadece bir sütun işaretlenmelidir. BŞVURU PKETİNDE YER LN, BŞVURU FORMU, THHÜTNMELER, BELGE VE DOKÜMNLR İLE İLGİLİ ÇIKLMLR -BŞVURU FORMU: Başvuru Formunun tüm sayfaları numaralandırılmalı, paraflanmalı ve son sayfasında imza, tarih ( ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. BŞVURU FORMU VE EKLERİ 1- THHÜTNMELER: TKDK tarafindan formatı hazırlanmış olan taahhütnameler TKDK web adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. yrıca taahhütnamelerde ad, soyadı, imza, tarih (ve tüzel kişilikler için kaşe) olmalıdır. Taahhütnamelerin tüm bölümleri eksiksiz doldurulmalı ve el yazısı kullanılmamalıdır. Başvuru formlarının Başvuru Paketi İçeriği bölümünde (Bölüm 10) taahhütnamelerin Hangi Durumda Sunulacağı ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Örneğin 1.38 nolu Yeni Tarımsal İşletme Durumunda, Tarımsal İşletmenin Yatırımın Sonunda " Çiftçi Kayıt Sistemi" Ne Kayıtlı Olacağına İlişkin Taahhütname yeni tarımsal işletmeler tarafından sunulacaktır. Başvuru sahipleri bu hususa dikkat etmelidirler. 2. BELGELER Sunulan belgeler orijinal olmalı yada belgenin kopyası TKDK İl Koordinatörlüğü yada belgeyi düzenleyen kuruluş yada noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Sayfa 9 / 32

10 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU 1. Başvuru sahibi gerçek kişi ise başvuru sahibine ait nüfus cüzdanının kopyası/ nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin nüfus cüzdanı kopyası /nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Nüfus cüzdanı imzalı, tarihli ve mühürlü olmalı ve üzerinde başvuru sahibinin/tüzel kişilikte yetkili kişinin TC kimlik numarası yer almalıdır. Başvuru sahibi (gerçek kişi/tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan ve başvuru formu bölüm 3E de beyan edilen kişi) başvuru sunulduğunda 65 yaşın altında olmalıdır. 2. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri sunulmalıdır. Bu belgenin geçerlilik tarihi sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır. Tüzel kişilikte yetkili kişinin imza sirküleri mühürlü(noter), tarihli ve imzalı olmalıdır. Başvuru formu bölüm 3E de beyan edilen tüzel kişiliğin ismi ile yetkili kişinin imza sirkülerinde belirtilen işletmenin ismi aynı olmalıdır. 3. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair resmi yazı ilgili vergi dairelerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair resmi yazı tarihli olmalı ve düzenleyen kurum tarafından imzalanmalıdır. YD Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair internet çıktısı İnternet Vergi Dairesi sitesinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belgede dilekçe numarası, başvuru sahibinin adı ve vergi numarası bulunmalıdır. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösteren resmi yazı/çıktı üzerindeki isim ile Başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu nedenle, bu aşamalarda başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu olmamalıdır. 4. Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına veya Sistemde kaydı bulunmadığına dair resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belge tarihli olmalı ve düzenleyen kurum tarafından imzalanmalıdır. YD Sayfa 10 / 32

11 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair internet çıktısı Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu belge üzerinde barkod numarası ve başvuru sahibinin adı bulunmalıdır. Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığını gösteren resmi yazı/çıktıda üzerindeki isimle başvuru formu 3.bölümde beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. TKDK başvuru ve sözleşme imzalanma aşamalarında ve ödeme öncesinde başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu nedenle, bu aşamalarda başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmamalıdır. 5. Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisinin yada bir daimi çalışanının yada başvuru sahibinin tüzel kişilik olması durumunda bir daimi çalışanına ait; Başvuru yapılan alanda Meslek Lisesi ve Teknik Lise diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, Ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden temin edilen tarım ya da ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü, YD Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü / Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nden temin edilen en az 3 yıldır Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu kanıtlayan belge, hayvan kayıt sistemine kayıtlı olan işletmenin kişi adına tescil veya devir tarihini gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü nden alınan resmi yazı ve söz konusu işletmenin en az 3 yıl aktif olarak faaliyet gösterdiğini kanıtlayan destekleyici belgeler (müstahsil makbuzları, aşı makbuzları vb.) ibraz edilmelidir. Bu sertifikalar düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Başvuru sahibinin tüzel kişilik olması durumunda veya başvuru sahibi gerçek kişi ise ve mesleki deneyimi kendisi sağlayamıyorsa, mesleki eğitim ve deneyime sahip bir daimi çalışanın ismi, tarımsal işletmenin son aya ait aylık prim ve hizmet dökümünde ya da sadece tüzel kişiler için ortaklık yapısını gösteren belgede bulunmalıdır. Sayfa 11 / 32

12 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU 6. Mevcut tarımsal işletme için, tarımsal işletmenin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü / Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nden temin edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi. Bu belge Kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi; düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Y D Ya da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren online çiftçi kayıt sisteminden alınan internet çıktısı. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Belge üzerinde tarih olmalıdır. 7. Mevcut tarımsal işletme için, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü / Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nden temin edilen Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren Hayvan Kayıt Sistemi Belgesi. Bu belge Kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Hayvan Kayıt Sistemi Belgesi, düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Hayvan Kayıt Sistemi Belgesi üzerindeki isim ile başvuru formu 3.bölümde beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. 8. Mevcut tarımsal işletme için, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularında ulusal minimum standardlara uygun olduğunu gösteren Çalışma İzin Belgesi veya Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden temin edilir. Çalışma İzin Belgesi veya Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Çalışma İzin Belgesi veya Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi üzerindeki isim ile başvuru formu 3.bölümde beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. 9. Başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse, a) Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, bir resmi senet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilir. YD Sayfa 12 / 32

13 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU b) rsa tahsis sözleşmesi Sanayi Bölgelerinden temin edilir. YD c) Kullanım İzni Sözleşmesi Maliye Bakanlığından temin edilir. YD d) Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren, bir resmi senet Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilir. (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi veya inşaat işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir) YD e) Noter onaylı kira sözleşmesi (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işlerini içermesi veya inşaat işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir) Resmi senet/sözleşme üzerindeki adres ile başvuru formu bölüm 4B de beyan edilen yatırımın uygulama adresi aynı olmalıdır. Resmi senet/sözleşme üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Bu belgelerin geçerlilik tarihi yatırım uygulama dönemi ve yatırım tamamlandıktan sonraki en az 5 (beş) yıllık dönemi kapsamalıdır. Bu belgelerde imza, tarih ve mühür bulunmalıdır. 10. Başvuru sahibinin tüzel kişilik olduğu durumlarda, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını ve hisse oranlarını gösteren belge Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından temin edilir. Bu belge ortakların TC Kimlik Numarası yada Vergi Kimlik Numarasını içermelidir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Ortaklık yapısını ve hisse oranlarını gösteren belge düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 11. Yatırımın uygulanacağı alana ait Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir..(başvuru sahibi yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın sahibi değilse ve kullanım izni sözleşmesi veya arsa tahsis sözleşmesi getirmiş ise bu belgenin sunulması zorunlu değildir.) Sayfa 13 / 32

14 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU Takyidatlı tapu kayıt belgesi üzerindeki adresle başvuru formu bölüm 4B de beyan edilen yatırımın uygulama adresi aynı olmalıdır.. Yatırım uygulama alanı üzerinde ipotek, haciz ve ihtiyati tedbir kararı varsa uygun değildir ve başvuru reddedilecektir.. Bu belgede düzenleyen kurumun imzası, tarihi ve mühürü olmalıdır. 12. Bankadan veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alınması durumunda; formatı TKDK ve bankalar tarafından hazırlanan niyet ektubu TKDK ile protokol imzalayan bankalardan yalnızca birisinden veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin edilmelidir. TKDK ile protokol imzalayan bankaların listesi TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanır. Niyet Mektubu formatı TKDK web sayfasında (www. tkdk.gov.tr). yer almaktadır. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Niyet mektubu düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli/kaşelenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 13. Yatırımın uygulama alanına ait koordinat bilgileri (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre) Kadastro Müdürlükleri yada Lisanslı Harita Bürolarından yada Özel Harita Bürolarından temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Başvuru sahibinin yatırımının uygulama adresinin koordinat bilgilerini gösteren belge (ITRF/ED50 koordinat sistemlerine göre) üzerindeki adres bilgileri ile başvuru formu bölüm 4B de beyan edilen yatırımın uygulama adresi aynı olmalıdır. Yatırım uygulama alanının koordinat bilgilerini (ITRF/ED50 koordinat sistemine göre) gösteren belge düzenleyen kurum tarafından kaşelenmeli/mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 14. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise Başvuru Sahibinin Müflis Olmadığı Ve Konkordato İlan Etmediğini Gösteren Belge sunulmalıdır. Bu belge şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu ndan temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Başvuru sahibinin müflis olmadığına ve konkordato ilan etmediğine ilişkin belge üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Başvuru Sahibinin Müflis Olmadığı ve Konkordato İlan Etmediğini Gösteren Belge düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Sayfa 14 / 32

15 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU 15. Banka hesap bilgileri tanımlama formu TKDK web sitesinden temin edilmelidir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Başvuru sahibinin hesap numarası, Türkiye de kurulu mevduat bankalarından birinde ya da yurtdışında kurulu bu nitelikteki bankaların Türkiye deki şubelerinden birinde olmak zorundadır. Banka hesap bilgileri tanımlama formu başvuru sahibi ve banka tarafından imzalanmalı, bu belgede tarih ve kaşe bulunmalıdır. 16. Gerçek kişi olması durumunda başvuru sahibinin adli sicil sabıka kaydı yada tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişilikte en fazla hisseye sahip gerçek kişi ortağın ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin adli sicil sabıka kaydı dli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden temin edilir. Bu belgeler kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. dli sicil sabıka kaydı düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan kesin hükümlü bulunan başvuru sahipleri uygun değildir. 17. İşletmenin, son aya ait aylık prim ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığını gösteren resmi yazı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden temin edilir. Bu belge başvuru yapıldığı tarihten önceki 30 gün içerisinde alındığı durumlarda geçerlidir. ylık prim ve hizmet dökümü veya sistemde kaydı bulunmadığını gösteren resmi yazı düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. İşletmenin son aya ait aylık prim ve hizmet dökümü belgesi veya sistemde kaydı bulunmadığını gösteren resmi yazı üzerindeki isimle başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. 18. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, Tüzel Kişiliğin Faaliyet Belgesi Sanayi ve Ticaret Odalarından temin edilir. Bu belge kurumun başvuru çağrısına çıktığı tarihten itibaren alındığı durumlarda geçerlidir. Faaliyet belgesinde yer alan faaliyet alanı başvurulan alt tedbiri kapsamalıdır. Faaliyet belgesi üzerindeki isim ile başvuru formu bölüm 3 de beyan edilen başvuru sahibinin ismi aynı olmalıdır. Sayfa 15 / 32

16 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU Faaliyet Belgesi üzerindeki işletmenin adresi ile başvuru formu bölüm 4 de beyan edilen işletmenin adresi aynı olmalıdır. Tüzel Kişiliğin Faaliyet Belgesi düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 19. Başvuru yapılan ilde kişinin (başvuru sahibinin) adına kayıtlı hayvancılık işletmelerini gösteren resmi yazı/form Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüklerinden alınmalıdır. Bu belge başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır. Kişinin (başvuru sahibinin) adına kayıtlı hayvancılık işletmelerini gösteren resmi yazı/form düzenleyen kurum tarafından mühürlenmeli, tarihli ve imzalı olmalıdır. 20. Yenilenebilir enerji yatırımı söz konusu olduğunda, lisanssız elektrik üreticileri için dağıtım sistem kullanım anlaşması (bağlantı anlaşması) ilgili elektrik dağıtım şirketinden temin edilir. Bu belgenin geçerlilik tarihi yatırım tamamlama süresini kapsamalıdır. Lisanssız elektrik üreticileri için dağıtım sistem kullanım anlaşması düzenleyen kurum tarafından imzalı ve tarihli olmalıdır. 3. UYGUN / UYGUN OLMYN HRCMLR DETYLI TBLOLRI Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları (Ek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) nın tüm sayfaları numaralandırılmalı, paraflanmalı ve tabloların (Ek 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ) nın son sayfalarında imza, tarih ve tüzel kişiler için kaşe olmalıdır. Başvuru sahibi, planladığı yatırım kapsamında yapacağı satın alımları, ilgili tedbirin uygun harcamalar listesinde yer alan kalemlere göre belirlemekte ve bu kalemleri 4 harcama alanına göre ayırarak (Yapım işleri, makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları) teklife çıkmaktadır. Uygun harcamalar listesinde yer alan yatırım kalemleri içerisinde sadece yapım işleri veya sadece makine ve ekipman alımı olabileceği gibi her ikisi de beraber yer alabilmektedir. yrıca makine ve ekipman alımı, ilgili tedbirin uygun harcamalar listesinde birden fazla yatırım kaleminin altında da olabilmektedir. Bu nedenle, başvuru sahibi uygun harcamalar listesine göre belirlediği ve harcama alanlarına göre ayırarak teklif aldığı yatırım kalemleri ile ilgili teklifte yer alan bilgileri (satın alımın adı, birimi, miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı) başvuru formu eklerinde yer alan detaylı harcama listelere yerleştirme aşamasında dikkatli olmalı ve teklifte yer alan her bir kalemi ilgili uygun harcama kalemi altına yazmalıdır. IPRD da belirlenen azami ve asgari uygun harcama tutarları 3.1 ve 3.2 nolu formlarda vro cinsinden belirtilmiştir. zami uygun harcama tutarının üzerindeki bütün harcamalar, uygun Sayfa 16 / 32

17 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU harcama kapsamına giren harcamalar olsa dahi, 3.5 uygun olmayan harcamalar tablosunda beyan edilmelidir. 3.1 Yapım İşleri - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Seçilen teklifte poz numarası (Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları) seviyesinde listelenen harcama tutarları TKDK web sitesindeki online Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak TKDK başvuru sistemine kaydedilir. Başvuru sahibi sisteme kayıt yaparken sırasıyla, yatırım türü ve harcama kalemini kayar menüden seçtikten sonra Yeni Yapı İsmi Ekle seçeneğine tıklayarak inşa edilecek yapının ismini yazar ve kaydeder. Ek-1 Yapı İşleri Grubu kayar menüsünden ise ilgili inşaat işleri grubu seçilir. Poz No kutusu poz numaralarını filtreleyerek sadece o grup altında tanımlanan poz numaralarının seçilebilmesine izin verecektir. Poz numarası seçildikten sonra sistem İşin Tanımı bölümünü otomatik olarak dolduracak ve başvuru sahibi Yüklenici, Birim, Miktar ile Birim Fiyat bilgilerini girecektir. Bütün bilgiler girildikten sonra EKLE ye tıklandığında sistem bu harcamayı Yapı İsmi ve Ek-1 Yapı İşleri Grubu başlıkları altında listeleyerek Ek 3.1 i oluşturacaktır. Teklif davetinde yer alan keşif özeti bu tablo için referans doküman olmalıdır bu yüzden 3.1 Yapım İşleri - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu doldurulurken keşif özetini hazırlayan mühendise danışılmalıdır. ynı yapı için ilgili bütün harcamalar girildikten sonra, varsa diğer yapılar için Yeni Yapı İsmi Ekle seçeneği tıklanır ve yukarıdaki işlemler tekrar edilir. Başvuru sahibi, Ek 3.1 i yazdırdıktan sonra, sözleşme tarihinden itibaren ne kadar süre sonra taksit ödemelerini almayı planlıyorsa, bu süreleri formun üzerinde yer alan; Sözleşmenin imzalanmasını takip eden.. ay ve.. gün ifadesindeki boşlukları doldurarak beyan eder. 3.2 Makine- Ekipman - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Seçilen teklifteki makine ekipmanlar, TKDK web sitesindeki online Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak TKDK başvuru sistemine kaydedilir. Başvuru sahibi sisteme kayıt yaparken sırasıyla, yatırım türü ve harcama kalemini kayar menüden seçtikten sonra Makine Ekipman dı kutusundan satın almak istediği makine ekipmanı seçer. Satın alınmak istenen makine ekipman listede yer almıyorsa Diğer seçeneği seçilerek makine ekipmanın adı açılan kutuya yazılır. Başvuru sahibi daha sonra Tedarikçi, Teknik Özellikler, Birim, Miktar ve Birim Fiyat bilgilerini de girip Ekle ye tıklayarak makine ekipman harcamasını kaydeder. Sayfa 17 / 32

18 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU Başvuru sahibi, Ek 3.2 yi yazdırdıktan sonra, sözleşme tarihinden itibaren ne kadar süre sonra taksit ödemelerini almayı planlıyorsa, bu süreleri formun üzerinde yer alan; Sözleşmenin imzalanmasını takip eden.. ay ve.. gün ifadesindeki boşlukları doldurarak beyan eder Genel Giderler (Hizmetler) - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Seçilen teklifte uygun harcama olarak kabul edilen hizmet alımları Genel Giderler (Hizmetler) - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu nda listelenir. İşlemler TKDK web sitesindeki Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak yapılır. TKDK tarafından uygun harcama olarak kabul edilen hizmet alımları Genel Gider Tipi kayar menüsünden seçilir ve Potansiyel Tedarikçi Firma ile Tutar bilgileri de girilerek hizmet alımı kaydedilir. Hizmet alımlarından İş Planı ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri Desteği kapsamındaki harcamalar için, bu hizmetlerde çalışan toplam danışman ve gün sayısı da belirtilmelidir. Çalışan danışmanlar tam sayı olarak belirtilmelidir. Tabloya yazılacak gün sayısı şu şekilde hesaplanır; hizmetlerde görev alan her bir uzmanın çalışma gün sayısı toplanır ve toplam uzman sayısına bölünür. Bu harcamaların toplam değeri yapım işleri ve makine ekipman alımı uygun harcamalar toplamının % 12 sini aşamaz, bu sınır değer kontrolüne ek olarak hizmet alımları için geçerli piyasa fiyatları dikkate alınarak her bir hizmet alımı TKDK tarafından ayrıca incelenecektir Görünürlük - Uygun Harcamalar Detaylı Tablosu Başvuru sahibi seçilen teklifteki malzeme tipi, tabela büyüklüğü ve tedarikçi firma bilgilerini bu TKDK web sitesindeki Proje Başvuru İşlemleri menüsünden giriş yaparak kaydeder. Beyan edilen harcama niteliğinin ve tutarının uygunluğu bu bilgiler değerlendirilerek belirlenecektir. 3.5 Uygun Olmayan Harcamalar Tablosu TKDK web sitesindeki Proje Başvuru İşlemleri menüsü kullanılarak giriş yapılan sistemde Yatırım Türü seçildikten sonra uygun olmayan harcamalara ait bilgiler girilir ve Ekle ye basılarak bu bilgiler kaydedilir. Uygun Harcamalar Listesi nde bulunmayan harcama türleri ile yatırım dönemi mali giderleri ve işletme sermayesi ihtiyacı uygun olmayan harcamalar olarak tanımlanmıştır. yrıca azami uygun harcama tutarının aşılması durumunda uygun harcama kapsamına giren harcamalar da 3.5 uygun olmayan harcamalar tablosunda listelenmelidir. Uygun olmayan yapım işi harcamaları bu harcamaların yapıldığı bağımsız yapı birimleri bazında ahır, yem deposu vb gibi gruplandırılmalıdır ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarında bu işlere karşılık gelen poz numaraları da belirtilmelidir. Yapım işi Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarında yok ise poz numarası kısmına ( X ) işareti yazılır. Uygun olmayan harcamalardan mali giderler doldurulurken Sayfa 18 / 32

19 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU sadece yatırım döneminde tahakkuk eden faiz ödemeleri uygun olmayan harcama olarak beyan edilmelidir. Uygun Olmayan Harcamalar Tablosu başvuru sahibinin talep ettiği taksit sayısı ile uyumlu olarak doldurulmalıdır. Uygun olmayan harcamalardan, birinci taksit döneminde yapılacak harcamalar birinci taksit dönemi tablosuna, varsa, ikinci taksit dönemi içerisinde yapılacak olan harcamalar da bu taksit dönemi için hazırlanan tabloda beyan edilmelidir. Projeye destek kararı verilmesi halinde, proje faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğinin teyidi ve olası gecikmeleri önlemek amacıyla uygun olmayan harcamaların da belirtilen taksit döneminde gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü TKDK tarafından yapılacaktır. Bu sebeple, uygun olmayan harcamaların hangi tarihlerde gerçekleşeceğinin de başvuru sahibi tarafından ciddiyetle planlanması gerekmektedir. 4. SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ Yapım işleri, Makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları için seçilen teklifler ve ekleri başvuru formu ekinde yer almalıdır. Teklif ve ekleri bütün seçilen teklifler için kontrol edilmeli ve bu kontrolün sonucuna göre KONTROL sütununa işareti konulmalıdır. Uygun harcamaların satın alımlarında, başvuru sahibi TKDK web adresinde yayımlanan Teklif lma Kuralları na uymalıdır. Önemli Not: Başvuru formu, TKDK web sayfası (www.tkdk.gov.tr) üzerinden elektronik olarak doldurulduktan sonra, bütün teknik şartnameler ve sadece yapım işleri için metraj cetveli (MS Word formatında) başvuru formuna eklenmelidir. Daha sonra başvuru formu, bütün teknik şartnameler ve sadece yapım işleri için metraj cetveli TKDK ya elektronik olarak gönderilmelidir. Bu ekler başvuru formuna elektronik olarak eklenmezse, sistem başvuru işleminin tamamlanmasına izin vermeyecektir. 5. SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ Yapım işleri, makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları için seçilmeyen teklifler ve ekleri başvuru formu ekinde yer almalıdır. Teklif ve ekleri bütün seçilen teklifler için kontrol edilmeli ve bu kontrolün sonucuna göre KONTROL sütununa işareti konulmalıdır. Uygun harcamaların satın alımlarında, başvuru sahibi TKDK web adresinde yayınlanan Teklif lma Kuralları na uymalıdır. 6. MLİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TBLOSU Sayfa 19 / 32

20 BŞVURU FORMU DOLDURM KILVUZU En düşük fiyatlı teklif seçilmemesi durumda hazırlanması gereken Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu başvuru formu ekinde yer almalıdır. Tüm alımlarda en düşük fiyatlı teklif seçilmiş ise Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu boş olarak başvuru formu ekinde yer almalıdır. Maliyetleri gerekçelendirme tablosunun tüm sayfaları numaralandırılmalı ve paraflanmalı ve son sayfasında tarih, imza (tüzel kişiler için kaşe) olmalıdır. Formatı TKDK tarafından hazırlanan Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer almaktadır. 7. YSL MLİ TBLOLR Başvuru sahibi tabi olduğu vergi kanununa göre hazırlamak zorunda olduğu son üç yıla ait yasal mali tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu veya İşletme Hesap Özeti veya Basit Usulde Vergilendirilenler için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi) (başvuru sahibinin faaliyet süresi 3 yıldan az ise başvuru sahibininfaaliyet gösterdiği yıllara ait (örneğin iki yıldır faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için iki yıllık, bir yıldır faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için bir yıllık, bir yıldan az süredir faaliyet gösteren bir başvuru sahibi için ise 3 aylık/6 aylık/9 aylık mali tablolardan hangisi mevcut ise) bunlar da mevcut değilse açılışa ait mali tablolarını) vergi dairesinden, yeminli mali müşavirden veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olarak başvuru formu ekinde sunmalıdır. 3 aylık/6 aylık/9 aylık mali tablolar ile açılışa ait mali tablolar yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden onaylı olabilir. Not: Tevkifata Tabi Olan Başvuru Sahipleri, en az bir tane olmak kaydıyla başvuru sunulma tarihinden önceki son 12 aya ait müstahsil makbuzlarını sunacaklardır. Basit Usule Tabi Başvuru Sahipleri için, faaliyette oldukları süre 1 yıldan az olduğundan tamamlanmış bir hesap dönemleri yoksa Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi aranmaz. İşletme Hesabı Esasına Tabi olan Gerçek Kişiler, başvuru formu ekinde başvuru formunun teslim edildiği tarihten önceki son aya ait ve Yeminli Mali Müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış Duran varlık Listesini (lış tutarı ve alış tarihini içermelidir) sunmalıdır. Tüzel Kişiler ve Bilanço Esasına Tabi olan Gerçek Kişiler, başvuru formu ekinde başvuru formunun teslim edildiği tarihten önceki son aya ait ve Yeminli Mali Müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış Duran Varlık Listesini (lış tutarı ve alış tarihini Sayfa 20 / 32

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5 TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00 TEDBİR 302 ÇİFTLİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 4 KÜLTÜR BLIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ! Bu alt tedbir fyonkarahisar,

Detaylı

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBİR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT TEDBİR 2

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBİR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT TEDBİR 2 TEDBİR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBİR 2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak ilgili

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 1.0.00 TEDBİR 101 TRIMSL İŞLETMELERİN FİZİKİ VRLIKLRIN YÖNELİK YTIRIMLR KIRMIZI ET ÜRETEN TRIMSL İŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri tarafından hazırlanarak

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBIR 4 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN

Detaylı

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBIR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

A BAŞVURU FORMU DOLDURMA KILAVUZU TEDBIR 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 4 KÜLTÜR BLIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR a. Başvuru formu, başvuru sahipleri

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 3 KIRSL TURİZM BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ! Bu alt tedbir fyonkarahisar, masya, Çorum, Diyarbakır,

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 TEDBIR 302 KIRSL EKONOMİK FLİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ LT TEDBIR 1 ÇİFTLİK FLİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN İLİŞKİN GENEL KURLLR ÖNEMLİ!

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 TEDBİR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSININ YENİDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELİK YTIRIMLR LT TEDBİR 2 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 101 TRIMSL ĐŞLETMELERĐN YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 1 SÜT ÜRETEN TRIMSL ĐŞLETMELER BŞVURU FORMUNUN DOLDURULMSIN ĐLĐŞKĐN GENEL KURLLR ÖNEMLĐ!

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU A BAŞVURU FORMU YATIRIMIN ADI: YATIRIM SÜRESİ:.... AY.... GÜN YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: İŞ İLE İLGİLİ AKTİVİTELER: BAŞVURU KAYIT NUMARASI: İL KODU TEDBİR : 101 İN DEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0. A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME MAKİNE PARKLARI ORJİNAL BİRİNCİ KOPYA İKİNCİ KOPYA YATIRIMIN ADI: YATIRIMIN SÜRESİ:.... AY GÜN YATIRIM; YENİ İŞLETMEDİR

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ

BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) BAŞVURU İŞLEMLERİ REHBERİ 2012 V 2.0 BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBIR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBIR 4 SU ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU FORMUNUN

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR A FORMU TEDBİR NO : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI BALIK YAĞI SU ÜRÜNLERİ ORİJİNAL

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 3 MEYVE VE SEBZELERĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2

TKDK PROJE YÖNETĐMĐ VERSĐYON 10.2 TEDBĐR 103 TRIM VE BLIKÇILIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSININ YENĐDEN YPILNDIRILMSI VE TOPLULUK STNDRTLRIN ULŞTIRILMSIN YÖNELĐK YTIRIMLR LT TEDBĐR 1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE PZRLNMSI BŞVURU

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ A FORMU TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Alt Tedbir No: 2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İN GELİŞTİRİLMESİ YEREL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ GELENEKSEL EL SANATLARI ORİJİNAL

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ.

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO: 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. A FORMU YEREL (GIDA VE GIDA OLMAYAN) TARIM ÜRÜNLERI YATIRIMIN ADI: TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ KAYIT NUMARASI İL KODU Alt Tedbir No: 2 YEREL ÜRÜNLER VE

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ.

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. A FORMU YATIRIM ADI: TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TESİSİ İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER: KAYIT NUMARASI TESLİM ALMA VE SAATİ SAAT KAYIT GÖREVLİSİ

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Alt Tedbir No: 1

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Alt Tedbir No: 1 A FORMU YATIRIMIN ADI: KAYIT NUMARASI İL KODU TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ TESLİM ALMA VE SAATİ SAAT Alt Tedbir No: 1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU İL KODU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ DEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR YATIRIMIN ADI Alt Tedbir No:

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 3 MEYVE VE SEBZELERİN

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.00 BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI MANTAR VE MİSEL

ARDSI PROJECT MANAGEMENT VERSION 1.0.00 BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI MANTAR VE MİSEL A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI SÜS BİTKİLERİ VE ÇİÇEK SOĞANI TIBBİ VE

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU A FORMU ATIRIMIN ADI: ATIRIMIN SÜRESİ:......A...GÜN ATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: KAIT NUMARASI TEDBİR : 101 İN ENİDEN APILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA ÖNELİK ATIRIMLAR

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME A FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİ KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FİNANSMAN KAYNAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1 Finansman Kaynaklarının Önemi Tüm yatırımlarda olduğu gibi IPARD kapsamında yapılacak yatırımlar için de, yatırımın hayata geçirilebilmesi için yeterli

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.2 A BAŞVURU FORMU YATIRIMIN ADI: ORİJİNAL YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR. KAYIT NUMARASI İL KODU KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KIRMIZI ET İŞLEME TESİSLERİ (BÜTÇE KALEMİ 1) YENİ İŞLETME İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER: A FORMU

Detaylı

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEKTİR. Alt Tedbir No: 3 KIRSAL TURİZM

A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEKTİR. Alt Tedbir No: 3 KIRSAL TURİZM A FORMU ATIRIMIN ADI: TEDBİR : 302 KIRSAL EKOMİK FAALİETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ORİJİNAL ATIRIMIN SÜRESİ:.... A GÜN ATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR: İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER:

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2014 - V 3.3 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin amacı,

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 4 SU ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON A BAŞVURU FORMU TEDBİR NO : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME A FORMU TEDBİR : 302 ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu nin 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi 3. 4. Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman tanesinin eksik Kaynakları olması ya da asıllarının EK B-3 Maliyetlerin bulunmaması Gerekçelendirilmesi

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

A BAŞVURU FORMU. Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI SERİ NUMARASI TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

A BAŞVURU FORMU. Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ ve PAZARLANMASI SERİ NUMARASI TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. A FORMU TEDBİR : 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR Alt Tedbir No: 2 ET ve ET ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) İş Planı Hazırlama Rehberi 2015 - V 3.5 REHBERİN AMACI GİRİŞ Bu İş Planı Hazırlama Rehberinin

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca MALİK ve KİRACILAR Kira Yardımı

Detaylı

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir.

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir. 413 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan tüm ticari kazanç (basit usul mükellefleri hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01 A BAŞVURU FORMU A FORMU TEDBİR : 101 İN ENİDEN APILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA ÖNELİK ATIRIMLAR Alt Tedbir No: 1 SÜT ÜRETEN ORİJİNAL BİRİNCİ KOPA İKİNCİ KOPA ATIRIMIN ADI: ATIRIMIN SÜRESİ:......A...GÜN

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman 3. tanesinin eksik Kaynakları olması ya da EK B-3 Maliyetlerin 4. asıllarının Gerekçelendirilmesi bulunmaması

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. İstatistik Maliyet, Tarımsal üretim istatistikler ilgili kamu kurum kuruluşları, mahmakeme ve özel kurum

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME SÜRECİ

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SözleĢmeye Davet Edilen BaĢvuru Sahiplerinin Dikkatine! 23 Ağustos 2010 1 SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU . Ayrıntılı Talep Yazısı Özel Tren Kiralamaları 5-7 İŞ GÜNÜ. Ayrıntılı Talep Yazısı 2 Özel Vagon Kiralamaları 3-5 İŞ GÜNÜ. MİYS Başvuru Formu 3 Yolcu Şikayet ve Talepleri MİYS ( Müşteri İlişkileri Yönetim

Detaylı

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI Mülhak Vakıflarda Yönetici Atamasının Yapılmasına Mülhak Vakıflarda Yönetici Yardımcısının Tayin Edilmesine Yönelik Yeni

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HÜKMİ ŞİRKETLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1. Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi 2. İmza Beyanı veya İmza Sirküleri Fotokopisi 3. Ana

Detaylı

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (SEVİYE 6) BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSU VE BAŞVURU BELGELERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER I. KAPSAM...

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İŞLETMELERE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME FORMU A. YATIRIMCI BİLGİLERİ BAŞVURU SAHİBİ VEYA FİRMA ADI (GERÇEK KİŞİ İSE KENDİSİ, TÜZEL KİŞİ İSE TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU İHRACAT KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU ÖNEMLİ UYARI : İhracat alacak sigortalarında ağırlıklı olarak hangi para birimi ile satış yapıyorsanız formdaki tüm bilgileri o para birimi cinsinden ve tüm sorulara

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR-(TR72/15/YESR2) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı