Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması"

Transkript

1 Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Triyaj.net sitesini kullanmayınız. Triyaj.net, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için dilediği zaman bu Sözleşme nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. MADDE 1 TARAFLAR: a) Triyaj.net yönetimi b) Kullanıcı MADDE 2 TANIMLAMALAR: İşbu sözleşme metni içerisinde; a) Triyaj.net Yönetimi b) Web Sitesi Triyaj.net internet sitesini, c) Kullanıcı Herhangi bir sebeple Web Sitesi ni kullanan kişileri, d Üye Web Sitesi nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı yı, e) Tüketici Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı yı, f) Hizmet Veren Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve/veya bir Tüketici tarafından gönderilen Hizmet Talebi ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, Hizmet Veren terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı sağlık ve eğitim kurumlarını da içerecektir.), g) Meslek Profili Bir Hizmet Veren in Web Sitesi üzerinde Tüketici ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Hizmet Veren, Tüketicilere teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler tarafından yapılan Hizmet Talebi ne Teklif vermek için Meslek Profilleri oluştururlar.) ğ) Hizmet Talebi Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini, h) Teklif Bir Hizmet Veren'in, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini, ı) Anlaşmaya Varılmış İş Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini, i) Sözleşme İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder. MADDE 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU: Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı nın Web Sitesi ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Web Sitesi ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Tiyaj.net yönetimi işbu Sözleşme yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.triyaj.net yönetimi, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. MADDE 4 TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ: TRIYAJ.NET İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Triyaj.net yönetimi, Hizmet Veren ve Tüketici ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Triyaj.net yönetiminden tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

2 Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili oluşturabilirler. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Triyaj.net yönetimi, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı ya aynen rücu hakkına sahiptir. Triyaj.net yönetimi Kullanıcı yı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Triyaj.net yönetimi Üye yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir. TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hizmet Talebi Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir. Tüketici, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir. Triyaj.net yönetimi, Tüketici nin Hizmet Talebi ni kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Hizmet Talebi nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi (a) yanıltıcı olmayacak; (b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; (c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; (d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Triyaj.net yönetimi, Hizmet Talebi ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Tüketici nin bölgesinde, Tüketici nin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Tüketiciler Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Triyaj.net yönetimi tüketici ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici nin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir. Triyaj.net yönetimi hizmetin verilmesi sırasında Hizmet Veren in isteği doğrultusunda Hizmet Veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde Triyaj.net yönetiminin Hizmet Veren ile ortaklığını ifade etmez. Tüketici, belirtilen Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Hizmet Veren e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı Hizmet Talebi üzerine bir Hizmet Veren in Teklifi ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren e verilen hizmetler için Teklif te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; Triyaj.net dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Triyaj.net yönetimine, Hizmet Veren ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir. Garanti veya Onay Verilmemesi Triyaj.net yönetimi, herhangi bir Hizmet Veren'in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Hizmet Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. Triyaj.net yönetimi, Hizmet Veren in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

3 HİZMET VEREN'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Meslek Profili Oluşturma Kullanıcı Meslek Profili oluşturarak Hizmet Veren olabilir. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren e aittir. Triyaj.net yönetimi, Hizmet Veren in Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Teklif Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi nde belirtilen hizmeti Teklif te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir. Kazanan Teklif, Tüketici tarafından kabul edilen Teklif tir. Teklif sunumu, Teklif te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Tüketici ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmete ilişkin her türlü değişiklik veya tadilat Tüketici ile birlikte ve Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesinde bildirilmeden hizmet yapıldığı Triyaj.net yönetimi tarafından tespit edilirse Triyaj.net yönetimi tarafından sözleşmenin haklı sebeple feshi sebebi doğmuş kabul edilir ve yapılan tadilatın 3 katı kadar cezai şart Hizmet Veren tarafından Triyaj.net yöetimine ödenir. Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; Triyaj.net yönetimini dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Triyaj.net yönetimine, Hizmet Veren ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir. Hizmet Veren Tüketiciyi yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren Triyaj.net yönetimine isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Hizmet Veren'in Teklifi bir Tüketici tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Tüketici ve bu Tüketicinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. Triyaj.net'in Hizmet Veren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple Triyaj. Net yönetiminin gizliliği ihlal ettiği söylenemez. Verilen Teklifler ihale bittikten sonra 1 hafta süre ile geçerlidir ve bağlayıcıdır. Bu süre Tüketicinin herhangi bir Teklifi seçmesinden bağımsızdır. Triyaj.net yönetiminin Sözleşme konusu olan bu hizmetleri Hizmet Veren e sunma yükümlülüğü yoktur. Bu hizmetin verilmesi Hizmet Veren in geçmiş hizmetlerin bedeli olan miktarı ödemiş olması şartına bağlıdır. Hizmet Sorumluluğu Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Hizmet Veren indir ve Triyaj. Net yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren, Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Hizmet Veren, Tüketici ile olan randevularda ve Tüketici sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

4 İş iptali, Web Sitesi üzerinden yapılmalıdır ve Web Sitesi dışında yapılamaz. İş iptali halinde, Triyaj.net yönetimi herhangi bir Hizmet Veren e Komisyon iadesi yapmakla yükümlü değildir, fakat kendi inisiyatifiyle yapabilir. Tüketici kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Hizmet Veren kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşme nın ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde Kullanıcı Teklif tutarının 3 katı kadar cezai şartı Triyaj.net yönetimine ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder. Hizmet Veren ile İlişki Web Sitesi sadece Hizmet Veren ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla kurmuştur. Hizmet Veren, Triyaj.net yönetiminin bu bölüm uyarınca Hizmet Veren adına Teklif sunması veya sunmaması ile ilgili olarak sahip olabileceği Triyaj.Net yönetimindeki aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder. Triyaj.net yönetimi ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. TÜM KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Diğer Kullanıcılar ile ilişkilerden tamamen taraflar sorumludur. Taahhüt Verilmemesi Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, (a) Triyaj.net yönetimi Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve (b) Web Sitesi ve içeriği, olduğu gibi ve kullanılabilir olduğu sürece koşulları çerçevesinde verilmektedir. Triyaj.net yönetimi Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. Sorumluluk Sınırlamaları Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Triyaj.net yönetimi, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. Triyaj.net yönetimi, Web Sitesi nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir. Triyaj.net yönetimi, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Triyaj.net yönetimi başka birisinin Web Sitesi nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren in verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici nin verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.

5 Telif Hakkı Politikası Web Sitesi nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Triyaj.net yönetimi, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ( Materyaller ) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Triyaj.net yönetimine aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Triyaj.net e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Triyaj.net yönetimine aittir. Triyaj.net yönetimi, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Triyaj.net yönetimi (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. Web Sitesi Triyaj.net in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Triyaj.net yönetimi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Triyaj.net yönetimi, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan; Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; Önemsiz posta, zincir mektup veya istenmeyen toplu posta veya spamming iletimi içeren; Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

6 Web Sitesi nde Değişiklikler Triyaj.net yönetimi, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi Web Sitesi nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Triyaj.net yönetimi dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi ne erişmelerini engelleyebilir. MADDE 5 MALİ HÜKÜMLER: Triyaj.net Hizmet ve Ürünlerinin Komisyon ve Fiyatları Hizmet Veren in Teklifi Tüketici tarafından kabul edildiğinde (ve dolayısıyla Hizmet Talebi Anlaşmaya Varılmış İş e dönüştüğünde) Hizmet Veren, Triyaj.net yönetimi tarafından belirlenen miktarda bir Komisyon Ödeyecektir. Hizmet Veren, Teklifini tamamlamadan önce bu Komisyonu görecek ve onaylayacaktır. Bunun yanısıra Hizmet Veren Web Sitesi üzerinden aldığı diğer hizmet ve ürünler için de belirtilen fiyatları ödeyecektir. Triyaj.net yönetimi Komisyon ve fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Komisyon Ödenme Zamanı Komisyon un ödemesi, Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği ve iş kazanıldığı an tahakkuk edecek ve fatura karşılığı tahsil edilebilir hale gelecektir. Hizmet Veren, Hizmet Veren in Web Sitesi nde oluşturduğu mükerrer hesapların bakiyelerini birleştirme ve bunları Hizmet Veren in Kredi Kartı na fatura etme yetkisini Triyaj.net yönetimine vermektedir. Triyaj.net yönetimine yapılan ödemelerin iadesi yoktur. Ancak, Anlaşmaya Varılmış İş in yapılmaması veya yapılmadan önce iptal edilmesi halinde Triyaj.net yönetimi kendi inisiyatifiyle Hizmet Veren in Komisyonu nu iade edebilir veya gelecekte tahakkuk edecek komisyonlara karşılık avans olarak tutabilir. Bu konuda tüm inisiyatif Triyaj.net yönetimine ait olup Tüketici ve Hizmet Veren iadenin talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Komisyon İadesinde Usul Kural olarak komisyon iadesi yoktur. Ancak Triyaj.net yönetiminin inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılabilir. Bu durumda yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek Web Sitesi kullanımı hizmet bedeline ilişkin fatura Triyaj.net yönetimi tarafından kesilecektir.triyaj.net yönetiminin inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılacak olursa Hizmet Veren in tacir olması durumunda iade faturası kesilmesini takiben, tacir değil ise gider pusulası düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir. Komisyonun iade zamanı ve şekli tamamen Triyaj.net yönetiminin inisiyatifindedir. Hizmet Veren in ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Triyaj.net yönetiminin Sözleşme yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır. MADDE 6 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Taraflar, işbu Sözleşme nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Büyükçekmece Mahkeme ve İcra Müdürlükleri nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

7 Taraflar bu Sözleşme den doğabilecek uyuşmazlıklarda Triyaj.net in ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. MADDE 7 GİZLİLİK: Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır. Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır. MADDE 8 SÖZLEŞMENİN FESHİ: Bu Sözleşme,Triyaj.net yönetimi tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından Triyaj.net yönetimine bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Hizmet Veren'in hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır. Triyaj.net yönetimi, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı veveya bu Sözleşme yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir. Bu halde Hizmet Veren her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez. MADDE 9 TEBLİGAT ADRESİ: Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Triyaj.net yönetimi tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 10 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Triyaj.net yönetimi tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. MADDE 11 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: Taraflar dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşme nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

Otocase.com KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Otocase.com KULLANIM SÖZLEŞMESİ Otocase.com KULLANIM SÖZLEŞMESİ Madde 1. TARAFLAR İşbu Internet Sitesi Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.), bir tarafta... adresinde bulunan Otocase İnternet Hizmetleri Yazılım

Detaylı

GİZLİLİK BEYANI. Bu beyanı kabul ettiğinizi ve buna uyacağınızı taahhüt etmiş sayılmaktasınız.

GİZLİLİK BEYANI. Bu beyanı kabul ettiğinizi ve buna uyacağınızı taahhüt etmiş sayılmaktasınız. GİZLİLİK BEYANI Bu beyan İSO WEB (İSTANBUL SANAYİ ODASI) nın gizlilik politikasını içerir. İSO WEB sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. İSO WEB

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com Önemli Bilgilendirme! Eskisehirdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com Önemli Bilgilendirme! Antepdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Kullanım Koşulları Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi 1.1. FILOTOM.COM sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen

Detaylı

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu Sözleşme ), İsim Kayıt Bilişim

Detaylı

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim....

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi, EK-2 Gizlilik Hakları, EK-3 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu

Detaylı

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI Son Revizyon Tarihi: 22.06.2011 NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ. Madde 2. TANIMLAR: İşbu Sözleşmede; 2) Kaliteli Portre İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

KULLANICI SÖZLEŞMESİ. Madde 2. TANIMLAR: İşbu Sözleşmede; 2) Kaliteli Portre İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Değerli Ziyaretçimiz, Aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi, www.qportre.com sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize Üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi ni okuduğunuzu,

Detaylı

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi

PLATFORM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bayi / Bayisen.com Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Bilgilendirme Sayfası Platform bayisi olmak ve www.bayisen.com üyelik kullanımı için sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu online olarak okuyup kabul edip Platform bayilik sözleşmesi hükümlerine

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı